c
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים - 02.12.08

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

בפרשת השבוע למדנו קצת על עשו, עשו הרשע. "ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים, ויאמר וישת ויקום וילך ויבז עשו את הבכורה". מה זה ויבז עשו את הבכורה? הכניס עמו כת של פריצים ולעגו על קניית יעקב את הבכורה. הוא לא בז לקניית הבכורה ע"י יעקב אחיו לבד, אלא הכניס עימו כת של פריצים ולעגו על קניית יעקב את הבכורה. וכאן מתגלית לנו תמונה של אדם שנפשו מתלבטת במרירות העבירה, וגם מתאמצת להמתיק את הטעם המר של העבירה הזאת, כי ידוע שבטבע האדם כשהוא להוט אחר העבירות להעמיד את עצמו כלפי הבריות כאמיץ לב. וכשהוא נמצא בחברת חבריו הרי הוא כמו מנצח במערכה וכולו אומר בטחון וגאון עצמי. אבל כשהוא בא הביתה ונמצא בארבע קירות לבד, כל עוזו והדרו לא נמצאים, וכלו ספו תמו. ורועה עצמו כסמרטוט שפל בזוי בעיני עצמו, ומכיר שנפשו נסחפה בזרמי הרפש והתאווה הבהמית.

דומה הוא בעל העבירה לשיכור או הנרקומנד שלוקח סם. בתחילה משחק לו הדמיון ומצייר לו עולמות רבי גוונים, ורואה הכל מתוק. עד שהסם פג ואז הוא נשמט מושלך מכל הדמיונות לעפר המציאות האפלה והמרה, הוא מרגיש את עצמו כ"כ חלש ונטול כל רגש של חיות, שבור, רצוץ ובזוי. אבל בעל עבירה גרוע מזה, שאף אחרי שהוא מרגיש את עצמו שפל ומדוכדך ומושלך, מכל מקום במקום לכוון את צעדיו לצד התשובה האמיתית, הוא הולך ומסלף את דרכו עוד יותר. יוצר לעצמו השקפה פילוסופית שהעבירה שהשתקע בה היא דווקא מעשה הגיוני, נותן לגיטימציה למעשיו המכוערים, ונותן שיטה פילוסופית לזה. החרטה אמנם מוצצת את דמו בנסתרים, אבל בכל זאת הוא מתחצף ומרים קולו ואומר אכלתי ואוכל. כמו שאמר אםד הראשון כשהקב"ה הוכיחו למה אכל מעץ הדעת טוב ורע, אמר אכלתי ואוכל, אוסיף לאכול.

ובכדי לתת לשיטתו החדשה אישור וגושפנקא אז בעל העבירה גם קונה סנופיות של אנשים ריקים כמוהו, ובזה הוא מתחזק ומתגבר על החרטה שתופחת על פניו. וזוהי התמונה שחז"ל הציגו לנו במאמרם זה, שעשו הרשע אחר המכירה שלו, שמכר את הבכורה בשביל נזיד עדשים, היה מותקף מרירות וחרטה, אכול קנאה ותאווה, עד שיעקב אחיו התם שעל ידי השגת הבכורה הולך לנחול ש"י עולמות - 310 עולמות בעולם העליון של רוחניות ושלוה עילאית, והוא עשיו השיכור מתפרפר ביסורי עלבונו ותאוותו, מה יעשה עשיו כדי להחלץ מעט מהיסורים והכעס? מקשיב לפיתוי היצר האומר לו, לך כנוס את חברך והמצא שיטה והשקפה פילוסופית שתצדיק את דרכיך. וכך עשה, הכניס את עצמו עם כת של פריצים ולעגו על קניית יעקב את הבכורה.

אז כפי שתיארנו, ראשית צעדיו של אותו רשע, לא ללעוג על מכירתו ועל שפלותו וירידתו שנתבזה לדורו, איש התאווה המוכר את דרגתו הרוחנית עבור נזיד עדשים, אבל על קניית יעקב הוא כן לועג, קיתון של שופכין הוא מתיח כלפי אנשי האמת והטהרה על התאמצותם להתחזק ולהשתמר מעון, על אמונתם ברוממות מעשי הטוב. על אמונתם ברוממות האדם שנברא בצלם האלוקים. הרעיון הזה מושתת גם כן על מהלך התסבוכת האנושית הרגילה. כשאנו רואים איש רגיל, מתחיל פתאום לצאת מגבולי הנימוס, ותחומי השכל הישר, שבהם היה מתהלך עד עכשיו, וכל הנהגתו נעשית פתאום מוזרה ותוקפנית והוא מגיע לאותו מצב הנפשי המוגדר בשם עזות, הרי זה לעיתים קרובות מאד ישמש לנו אות וסימן שמשהו פלילי התרחש בנפשו והוא נכשל בעבירה. ומתוך שהחרטה נוקבת בו ובודאי שהיא מתגלה על פניו, והוא ירא שמא יכירו בו, לובש גאות ועזות, צעקות ותקיפות. ועל כגון זה אמרו חז"ל, כל אדם שיש בו עזות, בידוע שנכשל בעבירה. כך קבעו חז"ל, אין דבר כזה שאדם פתאום פורץ בעזות מצח, צועק ומשתולל, אלא אם כן קדמה לזה עבירה שנכשל בה.

כל הדברים האלה בדוקים ומנוסים, כי אדם שפורץ לפתע פתאום ומתחיל להריע בקול עזות, סימן שבתוככי נפשו נרדף ומעונה הוא באיזו שפלות עצמית שמתרחשת בקרבו, בגלל איזה עבירה שנכשל בה, ולשם הצדקתה הוא מכריז על ש יטה חדשה ובשיטה זו הוא עשה את העבירה וחי בה. בכדי להתחזק ביתר שאת להשקפתו, הוא גם ימצא ויתחבר לחוג אנשים כמותו התומכים במעשיו. תאמר לי מי חברך - אומר לך מי אתה. לא הלך זרזיר אצל עורב אלא שהוא מינו. ואז מתקבצים אנשים ריקים כאלה ביחד, והופכים להיות חבורה פילוסופית שמחזיקה מהדרך שלהם ואומרים שככה זה.

ויש והוא האדם שנכשל בעבירה, ובכדי להשתיק את סעור נפשו המתפתלת, לא רק שהוא יוצר לעצמו שיטות כאלה, אלא שלפעמים עוד מפליג בכדי לכפות על עצמו להתקשר ולהתייחס לאנשים גדולים, אנשי אמת לשם אישור ואימות של שיטתו המכוערת. את הפטנט הזה המציא עשיו, כך מצינו שעשו מקנאתו את יעקב אחיו, ומשפלות נפשו, הלך ולקח לעצמו מבנות ישמעאל כדי להתיפות בעיני יצחק אביו. והמגמה היתה להראות ולהוכיח שהוא עשיו לא התרחק מהשקפת אביו והוא לא מתחתן עם בנות כנען. אז זה בשביל להביא צידוק למעשיו המכוערים, הוא כביכול דבק במשהו מהמעשים של הצדיקים. יש כאלה, כידוע, שהם נוכלים ורמאים, שהם גם הולכים להצטלם אצל צדיקים, ורואים אותם על לוחות מודעות, איך הם מכופפים את ראשם הנוכלי ומקבלים בשתי ידיים ברכה מרב, ומתחת לתמונה הם שמים מה שהם רוצים, ואז אומרים הנה, הרב הגדול ברך אותי. אל תאמינו בתמונות, כי לא בעיה להכנס לכל מקום ולהצטלם ואת הפירוש כל אחד יבין מה שהוא רוצה. אבל מי שחכם יודע מה מעשיו של אדם פלוני ומה של פלמוני ואז ידע אם יש קשר בין התמונה למי שנמצא בה.

מכל מקום את השיטה הזו המציא כבר עשיו עם תרגילי ההסחיה שעשה בזה שהתחתן כביכול כרצון בני המשפחה.

בכל מיני תחבולות יתלבט ויאחז הנכשל בעבירה, בשיטה החדשה כדי להשתוות למעשי אבותיו.

אבל רק דבר אחד הוא לא יעשה, לגשת אל התשובה - לשוב בתשובה, זה הוא לא יעשה. כמו עשיו הרשע שעומד ברשעתו מתחילתו ועד סופו. והלימוד לנו מכל הנ"ל שהמתבייש להתיחס ולאחוז בשיטת עשו ודרכיו, יזהר מאד שלא לעמוד על דעתו, שלא ישאר חס ושלום עומד על עקשנותו ואיוולתו, והמפתח המועיל והמתאים ביותר כדי שנזכה לזה, זה לימוד מוסר בהתרגשות והתפעלות כדי שנוכל להגיע לתשובה אמיתית. זה אניקדוטה אחת מתוך פעלוליו של עשו הרשע, שבשעה שעשה את הטעות של החיים שלו בגלל שהוא היה בעל תאוה ולהוט לאכול את הנזיד עדשים, הוא לא רק שידע מה אוכלים, הוא ידע גם למה אוכלים, זה היה יום האבל של אברהם אבינו שנפטר, סבא שלו נפטר, יושבים בבית אבלים ואוכלים עדשים שהם סימן שיש גלגל בעולם ויומו של כל אדם מגיע, והוא יודע שזה, אז הוא לא קורא לזה בשם נזיד עדשים, כי מי אוכל נזיד עדשים? בזמן אבל אוכלים נזיד עדשים, אז מה הוא רוצה, בשביל לא להגיד שהוא יודע והוא בעל תאווה אז הוא קורא לזה עפ"י הצבע, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה. הוא לא אומר את השם של המאכל, כי זה יסגיר את זה שהוא יודע שהם אבלים והוא להוט לאכול.

בשביל זה הוא מוכן למכור הכל, בשביל התאווה שלו, הוא מוכר את כל העולם הרוחני שלו, ואת כל הזכויות של הבכורה, וזה מה שידוע בנזיד עדשים.

יש לצערנו הרב גם הרבה אנשים בעולם הזה, שנמצא כאן והם מכרו גם כן את העולם הרוחני שלהם בשביל נזיד עדשים.

הרבה נזיד עדשים נשפך באחרונה בכל העולם כולו, אנשים רצו לבורסה, קנו מניות, השקיעו השקעות, והנה ביום אחד מתעורר העולם והכל קורס. מדינות פושטות רגל, מפטרים אלפי עובדים במפעלים, העולם זועק מרה. כל הנזיד עדשים נשפך. לא נשאר שום דבר. עכשיו לשקם את כל העולם זה סיפור שיקח הרבה זמן. זה אם המצב יתייצב, אבל אם המצב לא יתייצב, אז יהיה יותר גרוע, ואתם יודעים שאנשים רעבים הם עושים שטויות.

ורוב מלחמות העולם היו על כרי מחיה, להשיג מזון. אז מדינות נלחמו במדינות - אחד בשביל לתת הצדקה לזה שהם לא יכולים לפתור את בעיות העוני בארצם, אז הם נתונים במלחמות שהם יוזמים, ושתיים - בשביל להשיג קצת שלל ורווח מהמלחמות, כדי שיוכלו לפרנס את האזרחים שלהם. אז לכן אנחנו צפויים, ולא רק מסיבה זו, בזמן הקרוב ביותר, למלחמות גדולות בעולם. וזה מתאים גם לכל התחזיות שנאמרו במשך השנים הרבות, שבאחרית הימים יהיה מלחמה גדולה, ואני כבר חוזר על זה מספר פעמים בחודשים האחרונות, שתתכן מאד מלחמה גדולה בשנה שנתיים הקרובות, ומלחמה שהיא לא תהיה קלה כלל וכלל. מכל האויבים שמסביבנו ובעולם כולו. כידוע לכם שאדום וישמעאל ילחמו באחרית הימים, ואנחנו רואים היום שזה מעשים בכל יום, שהטרור האיסלאמי בכל מקום משחית ומבעיר ורוצה להרוס את הכלכלות של העולם כולו כדי שאנשים לא יוכלו להתפרנס. אחד מהסיבות שציינו אלה שפשטו בהודו זה בשביל להרוס את הכלכלה והתיירות, וככה לאט לאט להטיל מורא והטרור מגיע לכל מקום.

זה ישמעאל. וכנגדו - יש את אדום, יונייד סטייט אוף אמריקה, הם "ידאגו לתקן את העולם", כמובן במרכאות, ולהתמודד מול הטרור. אז בוש במשך כל הכהונה שלו לא הצליח לתפוס את בן לאדן, אבל אובמה עוד טרם כניסתו הבטיח שהוא יתפוס את בן לאדן. לך תדע מי יתפוס את מי קודם, אבל כל אחד מבטיח את הבטחותיו וזכותו. בינתיים ההוא מהמערה מתעתע את כולם, ושליחיו בכל העולם ואלה שאוחזים בחזונו למגר את המערב. למגר את אדום. כיון שאדום בעיני ישמעאל הם חוטאים וכופרים, והם מפיצים טומאה ותועבה וזימה בכל העולם, אז הדת של האסלאם אומרת ג'יהאד, שכל מי שהוא כופר צריך להמיתו. ובן לאדן הכריז על אובאמה שהוא כופר וצריכים לחסל אותו, למה? כיון שהוא היה מוסלמי והמיר את דתו לנוצרי. אז לכן הוא נתן הוראה לחסל אותו. ויש הימורים כבר בארה"ב איך זה יהיה. לא אם זה יהיה, איך זה יהיה. ובקיצור הולך להיות פה חגיגה. אבל אנחנו מרכז הרעש, כי בלי ישראל אין טעם לכל זה, הרי צריכים להאשים את ישראל בסוף, לא? כי כל מה שעושים כולם בסוף ישראל אשמים. אז כמובן שאנחנו הגורמים לעליית הדלק ולשפל הכלכלי, ואנחנו גורמים את הכל, כידוע, כמו שאומרים כל העיתונים, אבל יש לנו בעיה. מה הבעיה? יכול להיות שבאמת אומרים שהצבא שלנו הוא צבא חזק, אמנם זה לא נראה לאחרונה, אנחנו ממש מפסידים כבר במלחמות, וכבר התרגלנו אפי' לזה, מארבע אמהות והלאה, אנחנו כבר לא צריכים אפי' אמהות, אנחנו מפסידים גם בלי אמהות. ומה יקרה אם עכשיו יפילו עלינו עשרות אלפי טילים ביום, מה נעשה עכשיו? מה נעשה? עם מאות לא הצלחנו להתמודד, בלהפציץ אותם לא היינו כ"כ טובים, להפסיק - הפסקנו מוקדם מידי, ולא משנה מה הסיבה, אם זה קונדוליסה, אם זה רייס, אם זה בוש, אם זה בושה. אבל בסופו של דבר את הסחורה לא הבאנו וארונות של מתים לצערנו הרב הבאנו. מה יהיה עכשיו? בסיבוב הקרוב הבא, מה יהיה עכשיו? אנחנו פשוט חשופים בצריח. אין מי שיכול להגן עלינו שטילים לא יגיעו  מלמעלה מהשמים, אין. אין הגנה. אפי' לא מציעים לנו סלוטייפ, ולא מציעים לנו מסכות, לא פורים, ולא חנוכה, שום דבר. מה נעשה? מה נעשה? מה אתם אומרים? אה? אתם לא אומרים כבר סמוך, אה, סמוך סמוך... אל תדאג, ישראל תראה להם. מה תראה להם? אנחנו במצב לא טוב, רבותי, כי אנחנו מוקפים מאות מיליונים של מוסלמים שונאים, וברגע שתנתן האות, למי שלא יודע לאיראן יש כבר פצצת אטום, אם היא כבר ראויה לשידור, לא. אבל החומרים כבר מצויים. עד סוף 2009 יהיה להם שלש עד ארבע פצצות כאלה, וצריך רק טיפש כמו אחמדי שהוא רק ילחץ ואז השגעון מתחיל. מה אתם אומרים? מה נעשה? מה אני אומר? אני אגיד לכם, אני כבר אומר את זה הרבה שנים, מאז שהוצאנו את הקלטת שלום עם ערפאת בשנת 92 ואמרנו שהאינתיפאדה הזאת לא תיגמר, שהמחבלים רק יכו מכות קשות ונוראות יותר, זה קלטת מס' 35. אנחנו בקלטת כמעט 600, אז תשמעו את זה באתר שופר.נט, בדיוק מה אמרתי אז שזה עוד לא התחיל אפי'. מה יהיה התסריט. והנה אנחנו רואים שזה הולך ומתגבר כנחל המתגבר כל הזמן, ועכשיו אנחנו נמצאים כבר מלפני הסוף. אז עכשיו צריך לדעת מה עושים, מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה, ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר. יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת. השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום. מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע, נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

הרוצה להנצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע, ומול הצועקים אלווקבר שמע ישראל ה' אחד. הם יודעים לצעוק בשם ה', וגם אנחנו. רק אנחנו לא צועקים ורק הם. אז אנחנו צריכים להחליט מה עושים בשביל למגר את כל האפשרויות הזדוניות שהם חורשים עלינו מזימות יומם ולילה. הם מחכים לרגע שיוכלו ללחוץ. אם ישראל לא היתה מפציצה את הכור הסורי בזמן - חודש אחרי כן היה להם כבר פצצת פלוטוניום. והם עובדים עכשיו עוד פעם הסורים מחדש, לחדש את זה. וירדן ביקשה עכשיו אישור גם לעשות פצצה. וגם המצרים, בקיצור הולך להיות פה קפצונים חבל על הזמן. פיצוחיה במזרח התיכון. מוכרים פיצוחים. מה עושים? עושים תשובה כמו שהיה בזמן המן. המן הרשע כבר גזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן והיתה לו אפשרות וחתימה של אחשוורוש. אי אפשר לשנות דבר כזה, כל העולם הסכים להשמיד את היהודים, כל אחד במדינתו, אז מה אפשר לעשות אם כל מלך ומלך ומלך מסכים, מה אפשר לעשות? מה עשה מרדכי ומה עשתה אסתר? פשוט, לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושת ימים לילה ויום. עשו צום ותענית, וחזרו בתשובה ישראל, וראה זה פלא, התהפכה הגזירה, פשוט הקב"ה שינה את הסוויצ' לאחשוורוש והוא חתם נגד המן ולהשמיד ולהרוג את האויבים שרצו להרוג את היהודים, ומאז יש לנו פורים - בזכות המן.

וכתוב שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה, ואם אינם עושים תשובה, מביא עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן, מי זה למשל? אחמדניג'ד. מאותו מקום ואותו ענין, גם הוא מכריז להשמיד את כל היהודים. והוא מכין פצצת אטום, אבל כתוב אם ישראל עושים תשובה אז בא לציון גואל. ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, אבל אם ישראל לא עושים תשובה והם לא מבינים, מה יעשה הקב"ה? מביא מלך שגזירותיו כהמן ואז עושים תשובה בעל כרחם מהפחד. השאלה למה לא נקדים תרופה למכה? למה לא נקדים תשובה ונביא את הגאולה וכל כוס הפורענות תיפול על ראשם של הרשעים שמחפשים להמעיטנו. למה לא  נעשה כן? אז מה עשינו, עשינו קודם כל שיר, בשביל שהשיר הזה תהיו מורגלים בו, ותשננו אותו, ותדעו את התרופה למכה. אז בואו נשמע את השיר ואחרי בית אחד כבר תוכלו להצטרף. בבקשה.

 

איטבאח על יהוד, איטבאח על יהוד....

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מתנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלוואקבק

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

תודה.

 

כן, אז העצה היא להרבות בתשובה, ויש לי רעיון פשוט שהתחלנו אותו כבר ב"ה, הרעיון הוא להחזיר מיליון יהודים בתשובה תוך שנה. איך מחזירים מיליון יהודים בתשובה תוך שנה? כל אחד מקבל על עצמו להחזיר אחד בתשובה במשך שנה. פרויקט. יש כיום כמיליון בעלי תשובה בישראל, אז פשוט מאד, כל אחד מקבל על עצמו להחזיר יהודי אחד. אם נביא לקב"ה מיליון יהודים בתשובה תוך שנה, בטוח אנחנו נגאלים מיד. לא היה דבר כזה מעולם, תוך שנה מיליון  יהודים חוזרים בתשובה. וזה לא מסובך וזה לא קשה, כי יש היום את כל האפשרויות בשביל לעשות זאת.

אם נכנסים לאתר שופר. נט יש שמה 2500 סרטים דברי תורה, יש שמה מדור הכה את המומחה, יש שמה למעלה מ-1500 שאלות, איזה שאלה שאתם רוצים בוחרים, יש גם חיפוש לפי נושא, יוצאים לכם השאלות, אתם לוחצים ואני עונה תשובה, בוידאו - אתם רואים את התשובה בוידאו, כמו אינציקלופדיה, שואל שאלה - מקבל תשובה בוידאו. אז בקלי קלות אפשר. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, יש גם CD, יש וידאו, יש DVD, יש MP3, יש הרבה דרכים להפיץ. באחרונה חידשנו דבר והחלטנו לעשות את זה בצורה חכמה מאד, נגישה קלה וזולה. אתם רואים פה ביד שלי יש רצועה כחולה, אתם רואים את הרצועה הזאת? הרצועה הזאת היא דיסק און קי. יש פה הנה אני פותח, יש פה אתם רואים - מחבר USB שנכנס למחשב של 8 ג'יגה. 3 ג'יגה בפנים יש הרצאות שלי בוידאו, הרצאות שלי בסאונד, ושירים. תשעה סרטים, 18 הרצאות ותשעה שירים, בשלש ג'יגה. וחמש ג'יגה פנוי. סה"ה החומר שצרוב בפנים - שוויו אלף שקלים, בפנים ועוד חמש ג'יגה פנוי. וזה ברצועה על היד, לא נופל, חזק.

עכשיו, יש בעיה שאנשים, לדוגמא, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לדעת, לא רוצים כלום, כן, לדוגמא אני הלכתי לרופא שלי השבוע, אני לא הרגשתי כ"כ טוב, אתם שומעים קצת בקול שלי, וישבתי אצלו, אמרתי לו אני נותן לך מתנה - דיסק און קי, 8 ג'יגה, אמר או, יופי, תודה רבה, אבל הוא לא יודע שיש בפנים תיקיות עם הרצאות ועם שירים. כשהוא ישתמש בזה לשימושו האישי, הוא פתאום יראה תקיה, והוא ילחץ עליה והוא יראה שלש תיקיות, והוא ילחץ עליהם, ופתאום יופיעו תשעה סרטים, והוא ילחץ על הסרט והופ הוא נתפס. אז לתת דבר כזה מתנה למי שלא כל כך לדעת, לא רוצה לשמוע, לתת לו מתנה, כשזה בא לו בהפתעה, הוא סקרן הוא יסתכל, הוא יבחן אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני מבטיח לכם שזה כבר ישפיע עליו. כי בחרנו חומר מיוחד שעושה את העבודה נפלא. השיר ששמעתם פה זה אחד מהשירים שנמצאים, ויש תשעה שירים. מה אתם אומרים, יהודים יקרים, זה רעיון טוב או לא טוב? רעיון מצויין. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם אתם רוצים להחזיר יהודי בתשובה? כן, בשביל שנגאל ולא נקבל טילים על הראש? מי רוצה להחזיר יהודי בתשובה שירים את היד. יופי מצלמים אתכם פה וגם מלמעלה, אז תרימו את היד, כדאי להשאיר את היד מלמעלה, כן, יפה. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מי רוצה לקבל את הדיסק און קי הזה בחינם? להרים את היד מהר כי אין הרבה, מהר. יופי. אז אני אומר לכם עכשיו בעז"ה מי שיהיה מוכן לתרום 400 שקלים לארגון שופר להפצת יהדות, יקבל את זה חינם. השווי של זה חוץ מהסרטים וזה שיש שם שזה כאלף שקל, גם הדיסק און קי עולה משהו, 200 שקלים בערך, תלוי איפה מוצאים, אז מי שתורם 400 שקלים ואפשר גם בארבע תשלומים, אז בעז"ה יצא עם זה על היד, יוכל לצפות לראות ולהעביר גם לאחרים בהשאלה או במתנה, ואני אומר לכם שעם זה אפשר להחזיר יהודי אחד לפחות בתשובה. אז מי שרוצה לזכות שירים את היד ועכשיו בעז"ה יביאו לו. הנה שם יש נשים יקרות שמוכנות, אשריהם, הנשים יותר מהגברים, יפה, ב"ה הבעלים השאירו את המשכורת אצלהם. יפה. כן, להרים את היד גבוה.

להחזיר יהודי אחד בתשובה, 400 שקלים זה לא הרבה, אפשר לזכות בזכות גדולה, כי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. והקב"ה מודד מידה כנגד מידה, מי שמציל מצילים אותו. מי שמשלם במזומן מקבל את זה עכשיו על המקום, או בתום התשלומים.

לאלה שאין להם אפשרויות כרגע, יכולים לקחת את הטופס ולמלא יותר מאוחר, אבל אלה שבכלל אין להם אפשרות, אז שישתדלו להחזיר יהודים בדרך זו שאמרתי, להעביר אותם לשופר. נט באתר להסתכל ולהתבונן, דרך אגב, בתוך הדיסק און קי הזה אפשר להכנס לאתר שלנו ולהוריד עוד חומר, ולהחליף כמה שרוצים, זה בלתי מוגבל. למי שלא יודע בחמש ג'יגה לפי מה שמסרו לי, אפשר להכניס מיליון ספרים, אז זה מאגר ענק שאפשר להשתמש בו מאות שימושים.

עכשיו, לאלה שאין להם אפשרות בכלל, אז הבאנו את הוידאו האחרונים נשארו לנו, אחרי שחילקנו קרוב למאתיים אלף וידאו בתקופה האחרונה בהרצאות, אז מי שרוצה לקרב יהודים, להראות להם סרטים שיחזקו אותם, הנה יש ארגזים בצד יש שמה וידאו בחינם, ומי שרוצה יכול לקחת ולתת למשפחה ולקרובים בשביל שישובו בתשובה. יש גם שקיות שיהיה לכם קל, אז הנה אתם מוזמנים לקחת ולעשות עם זה שימוש כדי שיהודים יתקרבו לאביהם שבשמים. אז עוד שתי דקות ואנחנו ממשיכים.

 

יש תיקיה אחת, לוחצים פעמיים - שלש תיקיות, תיקיה אחת זה סרטים מצד שמאל, לוחצים על זה, נפתחים תשעה סרטים, ובוחרים איזה שרוצים. לדוגמא איצטדיון בטדי, לוחצים דבל קליק ורואים את הסרט על מסך מלא, היסטוריה באצטדיון טדי. (קטעים מההרצאה).

זה סרט אחד מיני תשעה, יש הרצאות ועכשיו נראה שירים, איזה שירים יש לנו שם: שמעתם פעם את השיר יצחק עולה תמימה? משהו חדש.

 

יצחק עולה תמימה

לבן מאה נולד ובגיל ז"ל נעקד,

את צוארו על המזבח פשט,

וליצרו הרע לא שת.

העקדה השיגה את התכלית

לעמנו תהיה אחרית,

אך לאמנו שרה לאחר העדנה לשמע השמועה פרחה נשמתה.

 

יצחק עולה תמימה, הנזכר בכל תפילה,

ובשעת תקיעת שופר לעם ישראל מחובר.

יצחק עולה תמימה הנזכר בכל תפילה,

ובשעת תקיעת שופר לעם ישראל מחובר.

 

זהו, זה היתה הדוגמא, יש פה כמה ימים לבלות עם הדיסק און קי הזה ללא הפוגה, וכמובן שאפשר לחדש את המלאי בלי סוף. 2500 סרטים יש באתר, ויש עבודה מכאן עד להודעה חדשה, אפשר להחזיר לא אחד בתשובה, אלא עשרות בתשובה, מי שלוקח את זה פרוייקט, וככה בעז"ה נוכל להגיע לאן שאנחנו רוצים - לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

 

אני רוצה לעבור לחלק השלישי - זה החלק של השאלות ותשובות, רק לפני כן יש יהודי פה שנמצא במצב קשה מאד וקשה לו להשאר, אז אני רוצה לשחרר אותו בברכה. אבל אנחנו נעבור לשאלות ותשובות, ולאחר מכן ברכות בסוף. היהודי הזה בא לכאן במיוחד מקרית גת, הוא עבר תאונה קשה, נפגע פגיעות קשות בפנים ובראש, והוא צריך ברכה, אז אני אברך אותו בעז"ה שיזכה לישועה ורפואה בזכות שילמד דף ה יומי בקלטות ואמא שלו כבר קנתה לו, הוא יכול ללמוד, והיא רוצה להשיג את החומר שלנו, אז כבר הסברתי בדיסק און קי, ניתן להשיג את זה. והשם שלו - איתי בן אסתר, ה' ישלח לו רפו"ש בתוך שאר חולי עמו  ישראל, החלמה מהירה, וישועה קרובה, בכלל חולי עמו ישראל, וגם את אביגדור דורי חיים בן רותי רפו"ש אמן.

אמן.

כן, שואל או שואלת ראשונה, אני רוצה רק להבהיר, אני פה הערב בשבילכם, ברכות אני  אתן בסוף, תנו רק לכמה אנשים שבאו לכאן במיוחד ורוצים לשאול שאלות, דברים, תנו להם את האפשרות הזאת ואחרי כן נעבור לברכות. אז לא לשלב לי שאלות שבסוף זה ברכות, אלא שאלות שהן שאלות וברכות זה ברכות. מי רוצה לשאול שאלה. שאלה בלבד. אתה? תן לו בבקשה מיקרופון.

 

ש. כבוד הרב, רציתי רק לשאול, מי שקנה דיסק און קי אם הוא יכול להטעין אותו לדיסק און קי אחר ולתת למישהו.

הרב: אתה לא יכול להעתיק את החומר שצרוב בשלש ג'יגה, אבל מה שאתה תצרוב בחמש ג'יגה תוכל להעביר.

ש. הבנתי, אוקי.

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה.

 

ש. כבוד הרב, בתורה רשום על ירידת הדורות, אז איך יבואו ישפטו למשל אנשים שלא עשו תשובה וזה, ולא היה להם אפשרות כי הם לא ידעו או שנולדו - תינוקות שנשבו, וידוע שיש ירידת הדורות, אז איך יבואו ישפטו אותנו שכבר באו והכינו אותנו מראש והם פשוט לא ידעו.

הרב: קודם כל המושג ירידת הדורות זה לא שנמנעת התשובה, התשובה היא בכל דור ודור גם האחרון. וצריך לדעת שעיקר התשובה תעשה בדור האחרון כמו שאנחנו רואים עכשיו, שיש מיליון בעלי תשובה, וזה דבר שלא היה מעולם דבר כזה. דבר נוסף - ירידת הדורות אנחנו לא יכולים להשיג את מה שהשיגו הראשונים, לכן יש ירידה בהשגה, בהכרה שלנו, בידיעה של האלקים וכו' וכו', אבל מה שאנחנו לומדים על מה שידעו אלה שלפנינו זה אנחנו בעצם משיגים את הידיעה מה הם ידעו, אפי' אם אנחנו בעצמנו לא מגיעים לזה, אבל לדעת מה הם ידעו אנחנו יודעים, אנחנו יודעים לאיזה השגות הגיע האר"י הקדוש שהיה רואה כל אדם ויודע מאיזה גלגול הוא ומה בא לתקן בעולם ומה היו החטאים שלו ומה הזכויות שלו, והיה רואה את זה על פניו ואומר לו מיד, וזה לא היה הרבה זמן מעכשיו, זה היה כחמש מאות שנה, הגאון מוילנא לפני כ-250 שנה, זכה גם כן לדברים גדולים מאד כעין זה, היה לו גילויים מן השמים, ויש גם בדורות אחרונים, גם כן דברים מהסוג הזה, כאלה ואחרים. אבל תשובה - זה דבר שקרוב מאד, כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. כל מי שרוצה לעשות תשובה צריך רק להתחרט על העבר, לקבל מעתה ולהבא שהוא חוזר בתשובה ומקיים תומ"צ, ולהתוודות ולומר, אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי, אין בזה שום בעיה, שום בעיה, גם מי שהיה תינוק שנשבה אין לו שום בעיה לעשות את זה. השאלה אם הוא רוצה.

ש. ב"ה אנחנו רוצים.

הרב: תהיה ברא, בהצלחה.

כן שאלה נוספת, שאלה נוספת. שאלה למעלה שמה, יש שאלה למעלה.

 

ש. מי שגויה נדבקת בו,

הרב: מה עושה יהודי שגויה נדבקת בו? מדביק לגוי.

אני ראיתי אנשים שנדבק לכם חוץ מכבודכם מסטיק לנעל,

ש. לא זה רציני.

הרב: זה רציני, רציני, מסטיק זה רציני - זה נדבק, וראיתי איך אנשים מורידים את זה, לא הולכים צעד נוסף בלי להוריד את זה. השאלה מי נדבק למי, אם היא נדבקה אליו והוא לא רוצה אין בעיה להתנתק.

ש. היא נדבקת בו.

הרב: אם היא נדבקת הוא יכול להשתחרר מה הבעיה?

ש. הוא לא משתחרר.

הרב: הוא לא רוצה להשתחרר.

ש. מה עושים, נו.

הרב: הוא לא רוצה אבל מה זה מה עושים?

ש. הוא לא יודע גם כן מה לעשות, אז מה עושים, תתן לי תשובה.

הרב: לא הבנתי, מי רוצה לעזור לו. את אחותו?

ש. לא.

הרב: אז מה?

ש. הילד.

הרב: הילד, הבנתי, אז הוא לא רוצה לעזוב אותה, נכון?

ש. אני לא מבינה בזה, היא והוא ושניהם נדבקים.

הרב: הבנתי, אז קודם כל את יכולה לסכסך ביניהם.

ש. סכסכתי זה לא עוזר.

הרב: לא עוזר, הא? אז אולי אמרתי לך, תמצאי איזה גוי יותר יפה מהבן שלך, ותשלחי אותו לשמה והגויות הן ודאי רואות משהו יותר יפה הן עוזבות.

ש. אבל היא באה מדרום קוראה וחוזרת ובאה וחוזרת ולא מתייאשת.

הרב: הבנתי, אז אולי תדאגו לזה שלא יתנו לה להכנס.

ש. איך עושים את זה?

הרב: היא לא עשתה איזה עבירה? היא לא גנבה לך משהו?

ש. היא לא גנבה לי כלום.

הרב: אז אולי תשאירי ארנק שמה בצד.

ש. היא רצתה את הדירה.

הרב: אה, את הדירה. טוב, אני נתתי לך כיון, תחשבי על משהו.

ש. נו, אז מה עושים, היא עלולה להגיע שוב מדרום קוריאה.

הרב: אבל היא רוצה לקחת לך את הדירה, תגישי תלונה במשטרה. ואז תעשי לך צו מניעה, צו עיכוב.

ש. הבעיה שהיא לקחה את הילד.

הרב: אז זה חטיפה.

ש. נו, אז מה אני יעשה, איך אני משתחררת מהסיפור הזה?

הרב: יש עוד אפשרות, שתמצאי לו מישהי ישראלית יותר יפה ממנה.

ש. אולי אתה תמצא לא?

הרב: אני? תראי, אני לא מחזיק אלבומים, אבל מכל מקום צריך למצוא עצה בכיוונים כאלה ואחרים.

ש. הוא לא רוצה אף אחת, אז מה עלי לעשות?

הרב: אני אתן לו ברכה, בסדר?

ש. כן.

הרב: מה השם שלו?

ש. יהודה בן טעמו

הרב: ה' יזכה אותו לשנוא את הגויה מדרום קוראה וישליך אותה לכל הרוחות.

אמן.

כן, שאלה, יש שמה שאלה אצל הגברת שם. כן איפה?

 

ש. איך מקבלים את הדיסק און קי בלי לשלם?

הרב: בלי לשלם? הנה אלה שלקחו יתנו לך מתנה.

ש. מאיפה?

הרב: מאיפה שהם קיבלו.

ש. אבל מאיפה הם קיבלו?

הרב: מפה. הם קנו.

ש. כמה זה עולה?

הרב: אה, הגזמת, מה ישנת בין הנשים, מה אתה עושה שם? אם היית בין הגברים היית מקשיב. תהיה בריא.

ש. גם אתה.

הרב: כן, שאלה נו, יש לך שאלה? פה שורה זאת רביעית.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב,

הרב: ערב טוב

ש. קודם כל תדע שאני מאד אוהב אותך

הרב: תודה.

ש. עכשיו, לפעמים באים אלינו נהגים לחברה, ואני אומר קחו הרצאה של הרב אמנון, והיום בא איזה מישהו ואמר לי שהוא לא אוהב אותך, השאלה אם אני צריך לעבוד על המידות ולא לכעוס עליו?

הרב: מה פתאום לכעוס עליו, תראה, צריך להיות איזון בעולם, אחד אוהב ואחד לא אוהב, שיהיה איזון.

ש. כן, אבל לשמוע דבר כזה זה

הרב: למה מה יש מה קרה בזה, מה הוא צריך לאהוב מישהו, הוא לא חייב לאהוב אף אחד.

ש. אוקי, עכשיו יש עוד איזה משהו, אצלי בחברה

הרב: איזה חברה אתה מדבר בנסתר?

ש. עמיר מחשבים, אם אתה מכיר, אנחנו עבדנו איתך. אז שני חבר'ה מהבחירות נגשו אלי והתחילו, הם לא דתיים, הם היו צריכים להגיע לפה, אחד מהרצליה ואחד מרעננה, הם לא הגיעו לפה, אני באתי במיוחד, הם התחילו להניח תפילין, הם בקשו ממנו שאני אדריך אותם, והתחלתי להניח תפילין כל יום, עכשיו אני רוצה שיתחזקו יותר כי הם לא דתיים, ואני רוצה שהם ישמעו ממך מה החשיבות ושיתחזקו יותר, כי הם באים אלי ואני כל יום לוקח את התפילין שלי האישי ישירות מהבית ואני נותן להם כל יום בעבודה להניח תפילין. אני רוצה שתתן להם משהו שהם יבינו שהם יראו את זה מחר, למרות שהם לא הצליחו להגיע לפה שהם ימשיכו בדרך ולא יעצרו ולא יפסיקו.

הרב: מה החשיבות של חזרה בתשובה?

ש. כן, שאפי' משהו אישי להגיד להם שככה יחזק אותם.

הרב: קודם כל מה שלקחת את הדיסק און קי עכשיו על ידך זה יעזור

ש. זה כבר לפני שבועיים.

הרב: אה, כבר לפני שבועיים? אשריך, אתה מהזריזים. אז קודם כל צריך להבין, העולם הזה נגמר, יום אחד אנחנו מסתלקים. מה שנשיג פה - כל ההישגים הגשמיים נותרים פה לאחרים, אנחנו יוצאים מפה ריקים. הדבר היחידי שאנחנו לוקחים מפה זה מעשי המצוות הרוחניות ומצוות לא תעשה שעמדנו בהם בנסיון ולא נכשלנו בהם. אלה הזכויות היחידות שאדם עוזב מפה את העולם ובשביל זה הוא בא. כל הנחת תפילין, כל לבישת ציצית, כל מעשה מצוה שאדם עושה - הוא צובר ואוסף לו קובץ על יד ירבה עד שהוא יוצא מן העולם הזה ברכוש גדול. ביל גייטס ברגע שהוא יפטר יותר ממטר שבעים ועומק מטר לא יקבל. ז"א לא יעזור לכ מה שאדם אסף בימיו, זה כמו נמלה שאוספת אוספת בסוף הכל נשאר לאחרים. לכן החשיבות היא לברר מהי האמת, ולאחר הבירור של האמת, קל מאד לעשות, ובשמחה. ב"א יודע שהוא מרוויח, ודאי שהוא עושה. אדם שלא מבין שהוא מרויח, הוא מרגיש שזה מטלה, זה עומס, הוא לא כ"כ שש לעשות, לכן יש את החומר שנמצא אצלך על היד, הם יראו ויצפו, ותאמין לי שאחרי שרואים את זה, יש את כל הסיבות שבעולם לקיים תומ"צ.

ש. אני רואה, גם בתקופה האחרונה יש בלבלות, מה שנקרא, יש הרגשה כזאת שהכל מתפספס כאילו יש איזה הרגשה של סוף, בכלל, בעולם אצלנו בכלל בירידה.

הרב: נכון, בכל מקום בעולם מדברים שהמצב על הפנים ומרגישים שהכל לפני התמוטטות קטסטרופאלית. נכון. זה גם המדינות אומרות, מה לעשות? העולם צריך להגיע לקיצו. וכבר נתנו ביאורים מדוייקים מה יקרה באחרית, ואנחנו נמצאים לפני כן, לכן מי שחכם ונכנס עוד ברגעים האלה, כמו שאומרים, אשריו ואשרי חלקו, מי שיתפס באמצע אם יספיק או לא - זה כבר נתון לגורלו.

ש. שאלה אחרונה, אם אפשר, אם יוצאים עם מישהי

הרב: למטרות חתונה?

ש. ברור, איך יודעים שזאת הבחורה ש

הרב: לא יודעים, אף פעם לא יודעים.

ש. אז אם אני יוצא עכשיו עם מישהי, איך אני יודע, ז"א יש הרבה בלבולים, הרבה דברים שאני ככה

הרב: מה שצריך לבדוק זה האם היא בעלת מידות טובות, אם יש דברים שאתה רואה שהם חריגים שאתה לא תוכל להתמודד איתם בחיים, לדוגמא אם היא עצבנית וכעסנית מאד, אם היא קמצנית, אם היא לא מדברת יפה, או דברים מסוג כזה שאתה לא תוכל לסבול אותם לאורך זמן - זה בעיה כי זה יתעורר. אם יש לה מידות טובות זה רווח נקי, אבל איפה צריך לחפש? איפה שיש בעיות, אתה מבין כמו שבודקים בגד, כשבודקים בגד לא מחפשים מה טוב בו, מחפשים איפה הגרעון. אם יש איזה דפקט או משהו, שמה צריך לחפש. צריך לבדוק מה אי אפשר להסתדר. אם יש מידות טובות זה הבסיס להצלחה.

ש. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא. תן לו פה שורה שניה.

 

ש. כבוד הרב, אני בעל תשובה חדש, באתי מהכיפה הסרוגה ועברתי לכיפה השחורה. והנה אני ככה יצא לי לדבר עם חברים עוד מהצבא ומהקבע, אני ככה מנסה להחזיר אותם, ויש לי שתי שאלות שלא כל כך הצלחתי לענות, אולי כבוד הרב יוכל לעזור. כשאני מדבר על המסורתיים, ובכלל חילוניים, היה מישהו שאמר לי פעם איך אתם מתפללים אלפיים שנה, בסוף מי שכבש את המדינה, מי שהקב"ה היה שלוחו זה בסוף הבילויים, החילונים, הרי הזרם החרדי בזמנו אמר לא לכבוש את א"י, א"י בסוף תבוא בגאולה שלמה. ומי שהלך  נגד הדת כביכול בילו בא"י לכו ונלכה, הפלמ"ח, דוד בן גוריון, כל המנהיגים ה' שלח כביכול את החילוניים לתת לנו את ארץ ישראל, את תחילתא דגאולה, אז איך זה כ"כ מסתדר עם ההשקפה החרדית. ועוד שאלה כבוד הרב, כאילו יש תחושה בעולם החילוני, מה שאני דיברתי ולא ידעתי כ"כ לענות על זה, שהעולם החרדי קצת לא נותן התיחסות לשואה, אין איזה יום או תפילה מיוחדת או אין איזה, כאילו קצת לא התייחס לשואה.

הרב: טוב, קודם כל צריך להבין שביל"ו היו פה בסה"כ חצי שנה ואחרי זה חזרו בחזרה לרוסיה. והם לא עשו שום דבר. החילונים לא נתנו את המדינה, ואף אחד לא נתן את המדינה, אומות העולם נתנו את ההסכמה שיהיו פה יהודים, ונכון שהיו מלחמות כאלה ואחרות שנלחמו בהם מכל המי ומי, והיו גם נלחמים חרדים. היום  מסתכלים על חרדים רק אלה שיושבים בב"ב ובירושלים, אבל חרדים זה לאו דוקא מי שיש לו תלבושת שחור לבן. חרדים זה גם אנשים שנמצאים במושבים וישובים, ולבושים ככה בצבעוני, והם חרדים על דבר ה' ומקיימים את השו"ע, כי ההגדרה של חרדי זה לא צבע, זה מי באמת חרד על דבר ה'. דבר נוסף לעולם לא יכולה להיות אתחלתא דגאולה ע"י חילונים שלא מאמינים בתורה ולא מקיימים אותה, כי לא מגלגלים זכות כזאת גדולה אלא ע"י זכאי ולא ע"י חייב, זה כלל, מגלגלים זכות ע"י זכאי ולא ע"י חייב, אז אם זה התגלגל ככה זה לא זכות, אלא לחובה. באחת ההרצאות אני הבאתי שכולם מכירים את חוזה המדינה או הוזה המדינה, תלוי איך אומרים את זה בהונגרית או בעברית, אבל קראו לו חרצל, ויש סרט שנקרא הרצל והציונות, הוא נמצא גם כן בדיסק און קי, ואפשר לראות שם בדיוק מה היו הכוונות שלו ומה היו הכוונות של כל הציונים שרצו שיהיה פה מדינה. לא הכוונות שאנחנו מבינים, כוונות אחרות לחלוטין, אבל בכל התורה אם עושים חיפוש למצוא את המילה הרצל בראשי תיבות מוצאים ב-12 שמופיע השם בראשי תיבות, בפסוקים שמדברים על ארץ ישראל. ז"א שמו נקשר למקומות בפסוקים שמדברים על א"י. אבל לא כתוב שמה ישר, אלא כתוב ל', מה אח"כ? אה? צ', ואח"כ? ר', ואח"כ ה'. אם קוראים את זה ישר איך זה נקרא - לצרה, לצרה לצרה לצרה לצרה. 12 פעם מופיע השם שלו, בראשי תיבות במקום שכתוב ארץ ישראל אבל לצרה יש רק מקום אחד שכתוב, יש עוד אחד אבל יש אחד בולט, שכתוב ישר, כתוב: העצה אשר יעץ אחיתופל, זה כתוב סופי תיבות - הרצל, העצה - ה', אשר - ר', יעץ - צ', אחיתופל - ל', זה רק שם כתוב, אחיתופל היה יועץ של דוד שרצה להרוג את דוד. שמה מופיע הרצל ישר, העצה שלו לא היתה הכוונה שאנחנו מבינים שזה ההבטחה האלוקית. ואנחנו עוד לא באתחלתא דגאולתה, אנחנו מקווים שאנחנו בעקבתא דמשיחה, ועוד מעט בזכות התשובה נזכה למה שצריך לזכות. אז זה לשאלתך הראשונה. שאלה השניה - החרדים לא מתכחשים לשואה, שהרי אלפים ורבבות מהם נספו בשואה, משפחות שלמות נעקרו ונכחדו בשואה. אלא מאי, לא כל מה שהמדינה החליטה ליזום מקובל על הציבור החרדי. דהיינו, זה שעושים אזעקה כמנהג הגויים או צפירה ודברים כאלה ובזה יוצאים ידי חובה, זה לא מתחיל אפי' אצל החרדים. אצל החרדים יושבים וקוראים משניות, קוראים תהילים, עושים לעילוי נשמת, לומדים יום שלם, בר-ביה רב דחד יומא, עושים שיעורים לע"נ ההרוגים, זה מועיל למת. אבל אם שורקים במשרוקית זה לא מועיל למת, מה לעשות. וגם אם מורידים את הדגל לחצי התורן ודאי שז הלא מועיל למת. אז לכן מה שקבעה המדינה כדי לצאת ידי חובה, אז זה בעיה, מה עוד, שמנהיגי הציונות בשעה שיכלו להציל מהשואה, לא הצילו, ובדווקא לא הצילו, ומומלץ לראות את הסרט הרצל והציונות שנמצא בדיסק און קי, ותראה עובדות מדהימות שלא שמעת מימי חייך, אז ז"א החרדים בדרך שלהם כן מקבלים על עצמם. אני הבנתי גם שאחד מההרוגים בהודו, כרגע הוא היה חסדי סאטמר שהיה בבית חב"ד והוא לא הסכים שיעטפו אותו ויכרכו את ארונו בדגל ישראל, כיון שהוא היה נגד. אז הוא ביקש, לא הוא, ההורים שלו ביקשו בעבורו שהקבורה תהיה אחרת והוא לא יהיה מזוהה עם כל הדבר. אז תאר לך עד כמה הם מחזיקים בזה שהם רוצים להיות מנותקים לחלוטין מהחזון הציוני שלמעשה רצה להרוג את היהדות החרדית האוטנטית המקורית. מטרת הרצל וחבריו היתה לעקור את היהדות ולהידמות לגויים בדיוק כמו האוסטרים והגרמנים. ויותר מזה, הרצל הפליג לומר שהתרבות שאנחנו ננחיל לבנינו פה בארץ היא תהיה תרבות גרמנית שהיא המתאימה לנו, והוא רצה לקבוע את הלשון פה בארץ ישראל - גרמנית, הוא בז לירושלים ולמקומות הקדושים, הוא היה מוכן לעשות את ארץ ישראל באוגנדה, הוא לא מל את הבן שלו - הנס כל ימי חייו, הוא היה מקפיד להדליק עץ אשוח בחג המולד, והוא לימד את הבנות שלו אצל נוצריות מהמנזר. הוא היה זר ליהדות ונגד היהדות, והוא הטיף לבולל את כל היהודים. זה תראה בסרט הרצל והציונות. ועכשיו התחבר לך שני השאלות ביחד, שאלה ראשונה אם זה אתחלתא דגאולתה, או הפוך, ושאין מגלגלים זכות אלא ע"י זכאי ולא ע"י חייב, וגם החיבור עם החרדים ושואה שהם עושים את זה דרכם ולא בדרך שהמדינה הציונית החליטה. הבנתיוך? תהיה בריא.

כן יש פה בחור באמצע, בבקשה.

 

ש. שתי שאלות, הרב אמר בשיעור, שב"א לא מגיע לעזות אלא אם כן הוא נכשל בעבירה, איזה עבירה זה?

הרב: כל מיני עבירות יכולות להיות.

ש. אין משהו ספציפי כאילו?

הרב: לא, כל אחד עובר על משהו אחר ובגלל זה זה מטריד אותו מבפנים, נפשו נוקפת עליו והוא צריך לבטא את זה. סתם אתן לך דוגמא, לדוגמא אם אתה בא עצבני שמישהו הרגיז, אתה נכנס הביתה ואשתך לא דברה יפה או הבן שלך לא דיבר יפה, או משהו קרה, אתה ממשיך באותו טון, נכון? אתה עצבני על כל העולם, אפי' אתה עונה בטלפון בעזות, נכון? מה קדם לזה? משהו שהרגיז אותך, נכון? וכן הלאה, ככה אחד גורר את השני וכשזה בא להתפרצות סימן שאתה כבר לא יכול לשאת בפנים את מה שיש לך, ומה שיש לך זה ודאי לא שלוה ומצוות, כי ממצוות לא מתרגזים, משלוה - מבטחון בה' לא מתרגזים, אם אדם מגיע לעזות זה רק ממצב שלילי שהוא היה בו קודם.

ש. שאלה, הקבע שעושים למאה דיסקים, מי הולך להפיץ אותם אח"כ?

הרב: אנחנו מפיצים, ואם אתה רוצה אתה יכול להפיץ גם כן, ועד היום בפעם האחרונה שעשינו את המבצע, הפצנו כמאה אלף דיסקים, לא סתם, DVD, במבצע, מאתיים אלף גמרנו בוידאו - היום. זהו. לא נשאר יותר וידאו. נגמר. עכשיו אנחנו מתחילים עם הטייפים, יש לנו עוד טייפים כמויות אדירות, משחררים את הכל לתיבות דואר - כמה שאפשר, בי בי, מהיום עוברים לדיסק און קי. עכשיו הזמנו משהו חדש גם, הזמנו MP4 שאתה שם אותו כמו שעון, בדיוק הוא שעון, ואתה גם רואה את הסרטים שלי לייף בפנים, לוחץ ורואה, וזה הולך עם בלוטוס שאתה לא צריך אפי' קוי, אתה לא צריך חוט, אתה יכול ללכת הליכה לאן שאתה רוצה, ובדרך אתה יכול לשמוע ולראות, חבל על הזמן.

ש. עכשיו אם אני רוצה להיות מאלה שמפיצים, בעיקר דיסקים, כי אני חייל עכשיו בעז"ה אני אשתחרר, היה לי בערך חצי שנה, היה לי הרבה דיסקים שהייתי מחלק בצבא, וכולם היו שואלים אותי, יש הרב אמנון יצחק, יש הרב אמנון יצחק, הייתי אומר נגמר, נגמר, אמרו חבל

הרב: לא נגמר, אני פה מה קרה.

ש. זהו, לא היה לי איפה, כן, במיוחד במקום של בעיקר חילונים אני  נמצא, אז במיוחד הרצל והציונות זה הכי היה הולך, בא נגיד, אם אפשר להצטרף להפצה, ואיך עושים את זה?

הרב: ודאי, צריך לפנות למשרד אצלינו, לבקש משלום.

ש. שלום?

הרב: יה.

ש. להגיד לו שלום?

הרב: תגיד לו כן

ש. בעז"ה.

הרב: תהיה בריא. כן עוד שאלה בנשים למעלה שם.

 

ש. כבוד הרב, שלום לך, רציתי לשאול עד כמה אנחנו אחראים לגורלנו. לחיוב ולשלילה.

הרב: רק אנחנו אחראים לגורלנו לחיוב ולשלילה. ז"א שום דבר לא נופל מן השמים סתם בגלל גורל כללי, עמ"י נידון באופן כללי אבל גם באופן פרטי לכל אדם ואדם. אם אדם עושה את מה שצריך - יש עליו שמירה, אם הוא לא עושה מה שצריך יש עליו פחות. ז"א זה תלוי. אם אדם אין לו זכויות מצד עצמו אבל הוא נמצא בקהל שיש להם הרבה זכויות, זה יכול להגן עליו. אם הוא נמצא בציבור של אנשים שומרי תורה ומצוות והזכות שלהם תספיק בעבורו היא תגן עליו. אם אדם אפי' שהוא בסדר, אבל הוא נמצא בחברה שהוא לא בסדר, הוא עלול להתפס איתם ביחד. סתם אני אתן דוגמא, סתם אני אתן דוגמא, זה לא מחייב, נגיד אוטובוס, שבאוטובוס רוב הנוסעים הם אנשים שלא שומרי תומ"צ ונמצא שמה אדם שומר תומ"צ, ואין לו מספיק זכויות, אם חלילה היה צריך להיות אסון, והוא  נקלע למקום הזה, יכול להיות שהחשבון של כולם יכול לגרום שתבוא עליו מידת הדין. ואם יהיה מצב הפוך, שאדם נמצא באוטובוס שיש בו הרבה אנשים שהם שומרי תורה ומצוות והוא לא כל כך יש לו, אבל אם היתה צריכה לבוא גזירה בזכותם לא תהיה, הוא יכול להנצל בעבורם. ז"א המקום שאדם נמצא בו יכול להשפיע גם על גזירות שיחולו עליו או לא, אפי' שיש לו חשבון פרטי. למה? כי חשבון הכלל גם כן משפיע על חשבון הפרט ומצטרף לחשבון הפרטי שלו. לכן הרמב"ם אמר אם אדם דר בעיר שאין בה יראת שמים אז צריך לעזוב את העיר ללכת לעיר שיש בה יראת שמים, ואם לא ימצא בכל הועלם מקום שיש בו יראת שמים, אז ילך ויגור במדבר. שנאמר "מי יתנני מלון אורחים במדבר". איפה זה המדבר היום? זה הישיבות ובתי המדרש, ובתי הכנסת, שמה זה המקום השמור יותר, הבטוח יותר שאדם יכול להיות בו. אבל אם יש גזירה כמו שאנחנו נמצאים לצערנו הרב בתקופה שיש גזירות על עם ישראל, אז גם אדם שנמצא במקום כזה מובטח, אם יש גזירה כללית, יכולים להפגע גם במקומות כאלה, כמו שראינו לצערנו הרב ולדאבוננו, וזה מובא בפסוק "ונתתם ביד אויב" זה אחד מהגזירות שאפי' הולכים לקבור את המת, שזו מצוה הכי גדולה, קבורת המת בפרט מת של מצוה, אם הולכים לקבור אותו יכולים להפגע מהמלחמה, מה שבד"כ לא צריך שיהיה כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים, אבל בשעה שיש גזירה, יכול לקרות גם זאת.

ש. תודה רבה כבוד הרב.

הרב: תהיי בריאה. כן, לך יש שאלה פה? אבל אמרנו לנשים קודם.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב.

הרב: ערב טוב,

ש. אני קצת מתרגשת, אני הצלחתי להביא את אחותי, אחותי חילונית. הצלחתי להביא אותה ככה בדחילו ורחימו, עבדתי עליה האמת, אמרתי לה שיש לי הפתעה בשבילה, והיא אמרה לי ווי.

הרב: זה הפתעה, זה הפתעה באמת.

ש. לא, אבל אם היא היתה יודעת שזה הרב אמנון יצחק היא לא היתה באה.

הרב: מה פתאום, היא היתה באה.

ש. והגעתי הבאתי אותה, עכשיו היא כיום חילונית, והיא היתה חרדית לשעבר, היא למדה שבע שנים באור החיים, והיתה מביאה לאמא שלי עוף מבני ברק, זה היה נקרא אז עוף ירושלמי שלא תקנה עוף של תל אביב, היא אמרה לאמא שלי אני אתחתן עם חרדי, עם לומד תורה כל היום. ואמא שלי הוכיחה לה שהיא לא תתחתן, והאמת יש לי גם קצת כעס על אור החיים כי רוב הבנות שלמדו, לא רוב, אבל חלק

הרב: לא לדבר לשון הרע על אור החיים, תודה.

ש. טוב, אז מה שקורה זה שהיום היא פשוט לא שומרת תורה ומצוות, לא שבת, לא טהרה.

הרב: ברור, אז מה השאלה, איך הרב יכול לעזור לי

הרב: לעזור לך?

ש. לעזור לה.

הרב: קודם כל היא לא

ש. היא לא רוצה.

הרב: אל תגידי שהיא לא רוצה, למה את אומרת סתם?

ש. כי אני יודעת שהיא לא רוצה, היא לא רוצה, היא כל שניה רוצה ללכת.

הרב: לא, עובדה שהיא לא הלכה עד עכשיו, מה את מדברת, שעה היא פה. היא היתה יכולה ללכת ברגע הראשון. תביאי לי אותה רגע, תביעי לי אותה.

ש. שלום לך

הרב: שלום וערב טוב

ש. ערב טוב, איזה הפתעה היא עשתה לי, אלוהים.

הרב: מה משהו עולמי.

ש. היא לא ידעה שאני אדבר, עוד אני עוזרת לה לקבל את המיקרופון.

הרב: כן, אבל אני לא מבין דבר אחד, קודם כל, כל הכבוד לך שידעת שהיא עבדה עליך ונשארת עד עכשיו. קודם כל זה נפלא. אני אומר לך שזה מראה שהשורש שלך עדיין בוער.

ש. אני שומרת, היא עקפה אותי לא נכון.

הרב: אני לא אמרתי שאת לא שומרת, היא אמרה, אני גם אומר שאת שומרת.

ש. אולי בגלל שכשהייתי צעירה ועשו לי המון המון שטיפות מוח ובכוח אז היום כבר זהו.

הרב: נכון אז יצאת מה. מה פתאום שיגידו לך בכח.

ש. אבל בן אדם צריך מהלב שהוא ירצה ושלא בשטיפות מוח,

הרב: מסכים, והנה תשמעי איך אני מסכים,

ש. אתה מסכים, אתה בסדר, אולי אם אז אתה היית המורה שלי או המנהל שלי היום הייתי אחרת.

הרב: מה פירוש, היית רבנית חרדית,

 ש. מי יודע, מי יודע

הרב: אבל בואי אני אסביר לך, אני יכול מהיום להיות המורה.

ש. אבל לא בשטיפות מוח, אני לא סובלת שטיפות מוח.

הרב: בטח שלא, ספונג'ה זה רק אלה שהם  מומחים בזה, אנחנו לא יודעים לעשות דברים כאלה.

ש. אבל אני שומרת, הרבה גמילות חסדים, ושבת, והילדים שלי לומדים בבתי ספר דתיים.

הרב: בת כמה את שתחיי?

ש. 38.

הרב: 38. ז"א מאז שאת עזבת את אור החיים את עדיין לא בא לך מהלב.

ש. ממש לא, הספיק לי. הספיק לי.

הרב: זהו, יש לך הרבה מאד תרעומת, עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אם את לדוגמא, אוהבת עוגת גבינה,

ש. אוקי

הרב: ונכנסת עכשיו לקונדיטוריה, וביקשת ממנו תן לי בבקשה חתיכת עוגת גבינה, והוא לא התייחס אליך בכבוד, ולמרות שאת מושיטה לך את הכסף ואת רוצה שיקח ואת תלכי הביתה, אז הוא צועק עלייך, הוא אומר לך, גברת יש פה תור תעמדי בתור. ואת מתרגזת, את ממהרת רוצה ללכת, עוגה כבר יש לך ביד, כסף את רוצה לתת, והוא עוד מבזה אותך לפני כולם. מה תעשי, האםתזרקי את העוגה על הרצפה ותצאי בחרון אף, ותאמרי מהיום בגללך אני לא אוכלת יותר עוגבת גבינה.

ש. לא, מה שאני יעשה, אני אקח את העוגת גבינה, ישים במקרר, יגיד לו תודה רבה ולא תראה אותי יותר.

הרב: וכסף תשלמי לו

ש. לא, הוא לא יקבל גם את הכסף.

הרב: אה, גם כסף לא.

ש. לא, אני מחזירה לו את העוגת גבינה

הרב: אה מחזירה, חשבתי במקרר שלך.

ש. מחזירה את העוגת גבינה, מחזירה שמה במקרר, לא זורקת.

הרב: הבנתי יפה

ש. שמה במקרר, אומרת לו תודה רבה, היה נעים והולכת.

הרב: יפה. ואליו את לא תכנסי יותר?

ש. לא, ממש לא.

הרב: אבל עוגות גבינה את תמשיכי לקנות, נכון?

ש. כן למה לא

הרב: מאה אחוז, גם אור החיים, עזבת סגרת את הדלת תהיו בריאים ביי. אבל אני את אמנון יצחק שומעת ומוכנה לקבל מהלב.

ש. אני  מוכנה לשמוע,

הרב: הרי סיכמנו שאם אני הייתי המורה או המנהל אז כנראה שאת היית נראית אחרת, לא?

ש. יכול להיות שכן.

הרב: אז בואי הנה תראי, לא עושה שטיפות מח

ש. לא, היום זה קשה, זה כבר לא תלוי רק בי,

הרב: ברור שלא, ברור שלא.

ש. יש לי בעל קיבוצניק חילוני שגם אם החזרתי אותו בתשובה אבל זה לא ממש.

הרב: משהו משהו,

ש. הוא היה מקיצוני לגמרי ולאט לאט כאילו שבת, קידוש, ויש דברים שכן.

הרב: נפלא, נפלא

ש. עצם העובדה שהוא מסכים שהילדים שלי ילכו לבתי ספר דתיים זה כבר משהו.

הרב: מדהים. מדהים.

ש. אבל אני לא יכולה, אם היה לי בן זוג, בעלי היה משתף איתי פעולה, יכול להיות.

הרב: אני בטוח שהוא ישתף איתך פעולה

ש. אבל אני גם אמרתי את זה להורים שלי, שאני לא אפרק משפחה בגלל הדת. אני לא יפרק זוגיות.

הרב: אני מסכים במאה אחוז, את תפרקי את החילוניות בבית רק. עכשיו תשמעי רגע, הבחור הקיבוצניק הרי הסכים שהילדים שלך ילמדו והוא מבין את המשמעות שיום אחד הם יגדלו ויבואו הביתה ויגידו אבאלה אנחנו מבקשים ששבת תהיה שבת, כי זה לא יפה, אנחנו לומדים בבית ספר דתי, ואנחנו יודעים מה הערך של שבת, ואתה מדליק טמבלויזיה בוא נעשה שולחן שבת, בוא נשיר שירים, בוא נגיד דברי תורה, הרי הוא מבין שזה יכול לבוא, נכון? והוא מסכים.

ש. לא מסכים, לא, זה קצת קשה זה.

הרב: מה, מה מה מה

ש. זה אי אפשר על רגל אחת ובפורום כזה

הרב: הרי הם לומדים אמרנו בבית ספר דתי

ש. הם לומדים בבתי ספר דתיים אבל אני עושה

הרב: בני כמה הם?

ש. יש לי גדולה בת 19

הרב: מה והם לא אומרים שהם רוצים

ש. הגדולה שלי נשואה לחרדי ועם כיסוי ראש

הרב: מדהים. מדהים.

ש. אני מבית כזה, היא פשוט הגדירה אותי לא יודעת, חילונית גמורה.

הרב: לא, היא סתם אמרה. היא סתם, עזבי. היא חרדית יותר מדי. אבל תשמעי מה שאני אומר לך, מה, בעלך יתנגד את רוצה להגיד לי לשמור שבת, כאילו לנוח ולאכול פיסטוק חלאבי?

ש. הוא ישמח לא לנסוע בשבת כי זה המנוחה שלו כי הוא נהג דן וכבר הוא רוצה את השקט, אבל הוא לא ישמח אם הוא יסגור את הטלויזיה אפי' לדקה, הטלויזיה אצלי עובדת 24 שעות והוא לא, אין אי אפשר לנתק אותו, הוא כבר מכור.

הרב: אני שואל אותך שאלה, עכשיו בתור אשה, מה מתאים לך שבעלך יסתכל 24 שעות בטלויזיה?

ש. לא. אז בשביל זה מה אני עושה, אני מוציאה אותו, אני מעדיפה לצאת לבלות אצל אמא שלי לפה ואני יודעת שהוא במשפחה.

הרב: אז הנה הוא עוזב את הטלויזיה.

ש. כשאני נוסעת אין לי ברירה אז אני נוסעת

הרב: ז"א הוא מסוגל להתנתק  ממנה.

ש. כשאני יוצאת החוצה כן.

הרב: הבנתי, אפשר ללכת ברגל, לא חייבים לנסוע.

ש. לא, אז הוא ילך ברגל קצת, אבל אחרי שהוא יחזור הוא יהיה עייף והוא מול הספה ישב יראה טלויזיה או בחדר שינה, זה החיים סביב הטלויזיה 24 שעות.

הרב: די, אי אפשר, זה משעמם, כל הזמן אותם שטותניקים עומדים שמה מבלבלים את המוח כאילו אומרים חדשות וכאילו זה ובינתיים מחללים שבת, ומה יוצא מזה? שום דבר, הרי מה ששומעים בשבת אפשר לשמוע במוצ"ש לא?

ש. הייתי אומרת, אותו יותר להחזיר  מאשר אותי, אני יכולה לזרום

הרב: אין בעיה, אז אני אומר לך שאני עושה צעד אחד נבון קדימה, ואני נותן לך מתנה לבעלך, דיסק און קי חינם בשביל

ש. אני צריכה מחשב, אני הוצאתי את האינטרנט בשביל שהילדים

הרב: לא מעניין, אני נותן ועדיף שהוא יזרוק את הטלויזיה ויביא במקומה מחשב ויתבונן. בסדר? תביאי לה דיסק און קי

ש. הרב, הרב, הוא לא יסתכל

הרב: אל תקבעי לי, ואני מבקש רגע אני מבקש שמחר תראי לו, מחר תראי לו את הקטע הזה בשידור חוזר, שאני פונה אליו, מה שמו?

ש. מיכאל

הרב: מיכאל בן?

ש. בן מיה

הרב: שה' יחזיר אותו בתשובה שלימה באהבה ומכל הלב.

ש. אמן אמן

הרב: משום שזה טוב לו, טוב לך, טוב לבריות וטוב לעם ישראל ואנחנו זקוקים לעוד אחד איתנו לקראת הגאולה במהרה בימינו אמן

ש. אמן. תודה רבה

הרב: בהצלחה. כן פה שורה ראשונה בבקשה.

 

ש. הרב, חבר הגיע מחו"ל ובחו"ל בפרס שומרים תומ"צ, חיים חיים של חרדים, יש צניעות, יש שיעורי תורה קבועים, והבן נמצא פה, לומד בישיבה אפילו, עכשיו הוא אומר, פה אין צניעות, פה אין אחדות מה שצריך, ויש כל מה שמסביב, למה אני אגיד לאבא שלי או לאמא שלי שיעזבו את הכל ויבואו לפה בגלל הצניעות ובגלל כל מה שיש.

הרב: קודם כל זה נכון מה שהוא אומר, אבל פה גם אין אחמדניג'אד.

ש. שמה לא כל כך מכירים את הפרסים ששומרים תומ"צ, והם הולכים בנחת כזה, אף אחד לא מרגיש אותם, והם שומרים תורה ומצוות כמו שצריך, גם יש אחדות, וגם יש חזרה בתשובה והרבה יותר, יש המון.

הרב: יכולה בכל רגע שמה להפתח גזירה על היהודים, כמו שעכשיו הם מצאו כאילו, "כאילו" מרגלים יהודים שנמצאים שמה שהם עובדים עם המוסד, והם כבר רוצים להוציא להורג כמה יהודים, ולך תדע אם זה נכון או לא נכון, ואין להם שום בעיה לקחת יהודים לעשות אותם שעיר לעזאזל בפרט שהם שונאים יהודים. זה שהם לא הורגים יהודים, זה בגלל שהם לא רוצים להיראות אתה מבין, כאומה ברוטאלית, אתה מבין, שהורגת אנשים חפים מפשע, אז הם צריכים למצוא עלילות, מרגלים פה שם שותפים סוכנים וזה וזה וזה וזה, וככה הם עושים. אבל כל רגע יכול לקבל את הג'ננה שם המשוגע הזה, דבר שני, גם יש חמומי מוח שמה שיכולים אתה מבין, לעשות עליהום, עליהום על יהודים בארץ זרה מי יעמוד לידם?

ש. דווקא הרב עשרים שנה, שלושים שנה לא היה

הרב: לא, עשרים שלושים, גם בתימן היה הרבה שנים שלא היה אף פעם והיה פעמים שהיה, אתה מבין עליהום, גם בגזירות ת"ח ת"ט אז גם כן לא היה כלום עד אז ואז נהיה, וגם בליל הבדולח, עד אז לא היה ואז נהיה, וככה זה הולך, ועוד מעט זה הולך להיות אנטישמיות בכל העולם, אם תפרוץ מלחמה, תדע לך שהיהודים בכל העולם יסבלו בגלל חמומי המוח וכו'. הנה אתה רואה את הטרור האיסלאמי הוא לא בוחל בשום דבר, הוא הורג סתם אנשים, סתם. לא מחפש נגיד פוליטיקאים, לא מחפש אנשי צבא, סתם תיירים, העיקר להרוג להרוס מדינות ולחבל. ובפרט אם יש שנאה מיוחדת ליהודים זה בעיה. עכשיו, אם תאמר שהרחוב הישראלי פה הוא יתר גרוע מהצניעות שיש שם.

ש. לא, הרב, שמה הולכים ממש

הרב: נכון, אני יודע, אני יודע לצערנו הרב, אבל יש מקומות יותר צנועים. יש יישובים שלמים שיש בהם יותר צניעות, נגיד בני ברק, חלקים בירושלים, חלקים בבית שמש, אלעד, מקומות כאלה, יש מקומות שיש בהם יותר צניעות. אם זה החשבון בלבד אני אומר שהסכנה שמצויה שם שלמרות שכרגע היא לא נראית אבל היא זמינה בכל רגע, היא הרבה יותר חמורה ממה שאדם ישמור על עצמו במקום טוב באזור שהוא שומר על הצביון שהוא רוצה. ויש גם מצוה - ישוב ארץ ישראל, זו מצוה גדולה מאד.

ש. אם הם יבואו לפה הם יעשו יותר עבירות מאשר כרגע הם עושים

הרב: לא מחייב. אם הם באמת אכפתיים כמו שאתם אומרים אז ודאי שהם לא יעשו יותר עבירות, הם ישמרו יותר.

ש. מבחינת צניעות אי אפשר, הרב.

הרב: אפשר, אפשר.

ש. הרב, שמה אפשר לצאת החוצה, ופה אי אפשר.

הרב: אפשר, אבל גם באירן יש אנשים שהולכים לא כל כך בצניעות, לא לגמרי.

ש. אבל לא ברחובות, הרב

הרב: ברחובות גם כן לא כולם שם

ש. הוא מגיע משם מלפני שנה

הרב: אני גם כן יודע, יש שמה הולכים עם מכנסיים וכו' וכו', לא כולם עם רעלות, מה.

ש. לא החלק העליון

הרב: החלק הזה חלק הזה, יש מאז השה יש הרבה שמה בלגן שלא כמו שהיה בזמן חומיני.

ש. עכשיו, אם הבן בא ואומר לאבא, תבוא לישראל, האם הם ינזקו מזה, האם כן או לא

הרב: אם הוא אדם שעומד על דעתו ויודע מה הוא רוצה, הוא לא צריך לפחד, כמו שאתה אם אתה יודע שאתה רוצה להיות חרדי, גם אם ישימו אותך בארה"ב בלאס וגאס אתה יכול להיות חרדי - אם תרצה. אם לא תרצה תמצא סיבות לא לרצות, אבל אם אדם יודע, וזה הסיבה שהוא נשאר, זה גם יהיה הסיבה שהוא ישמור כאן.

ש. לא הבנתי, עוד פעם?

הרב: אותה סיבה שעוזרת לו שם לא לעלות לא"י בגלל צניעות, אותה סיבה תשמור עליו כאן שהוא לא יראה מה שהוא לא רוצה לראות, אם הוא לא רוצה.

ש. אבל פה הקושי הרבה יותר, גם עוד ענין הרב

הרב: אבל יש פה ארץ ישראל.

ש. הרב יש עוד ענין, ששמה לדוגמא הבחור פה הוא בן 35, אבא שלו בן 60, הוא מבוסס, בית חנות אוטו הכל יש, ספה, בית חולים משלו, הכל יש.

הרב: בתימן יש אנשים עכשיו ששמורים יש צניעות הם בהרים ובמושבים אף אחד לא רואה אף אחד אבל הם לא יכולים למכור בית אחד, למה? כי התימנים שמה לא נותנים להם למכור את הבתים, כי הם יודעים שכשהם יעלו לארץ הם יעלו בלי למכור, אז לא נותנים להם למכור אפי', הבנת מה עשו תרגיל? שכל הרכוש של היהודים היום הוא שייך לתימנים. למה? כי מה יעשו? למי ימכרו? נשארו מספר משפחות בודדות, נגמר, אתה רוצה לעלות לארץ ישראל תעלה אבל למכור אתה לא יכול, ואז זה נשאר להם. מה חשבת?

ש. תודה. כרגע אין הסכנה הזאת

הרב: כשהיה 67, אתה יודע כמה עשו פרעות במדינות ביהודים כאלה שהיה איתם שלום? ויהודים עזבו את כל הרכוש וברחו מעירק וממרוקו ומכל מיני מקומות. למה ברחו? בגלל שהתחילו פרעות, בגלל שראו שישראל הצליחו פה, וזה לא מצא חן בעיניהם. התחילו לרדוף יהודים, מה עשו היהודים בלית ברירה? ברחו. ומה השאירו? את כל הרכוש, במצרים ובמקומות אחרים. הבנת? הבטחון צריך להיות בה'.

ש. מה שתגיד אבל יש נוכלים מסביב

הרב: אמרתי, הנוחיות לוותר בשביל ארץ ישראל.

ש. הוא שואל איפה כתוב בתורה את כל מה שהרב אמנון יצחק מסביר בכל הקלטות.

הרב: "והתנחלתם את הארץ" יש מצוה לבוא ולהתיישב בא"י, צריך לבוא לכאן ובפרט בתקופה הזאת שאני אומר שיכול להיות מלחמה גדולה מאד בתקופה הקרובה.

ש. עוד שאלה, בקשר לשמירת עיניים, בחור חרדי הוא חייב לצאת לקניות וכל מיני דברים אחרים, אם הרב יכול להגיד לי איך להשמר שמירת עיניים?

הרב: קודם כל מי חייב אותו לצאת, ואם הוא חייב לצאת

ש. האשה הולכת לקנות מטרנה טיטולים כל מה שצריך לכבוד שבת קודש

הרב: מי שרוצה לא להסתכל לא מסתכל, מי שיש לו משקפיים ש יוריד את המשקפיים, מי שזה שילך עם משקפיים מס' 2 שהוא יראה מטושטש, מי שרוצה ישים משקפי שמש, מי שרוצה ילך במקומות צדדיים, מי שרוצה ילך עם הראש למטה, מי שרוצה ישלח שליח להביא לו, מי שרוצה יעשה לא חסר, אם רוצים.

ש. תודה רבה הרב.

הרב: תהיה בריא. כן שאלה פה, הנה פה עוד יהודי כאן שורה רביעית.

 

ש. כבוד הרב, דבר ראשון אני  מאחל לך אריכות ימים ובריאות שלמה תזכה הרבים תמיד.

הרב: אמן.

ש. יש לי 2 שאלות, אחד אני שמעתי בדרשה שגוג ומגוג לא יהיה כי שואה היתה במקום גוג ומגוג, זה שאלה אחת. ושאלה שניה, פעם נסענו איתך לצפון ואשתי עשתה הו"ק, סה"כ פעם אחד ירד והפסיקו, הפסקתם, מה עלי לעשות. זה שני שאלות בקצרה.

הרב: טוב, גוג ומגוג זה לא השואה, כיון שהגוג ומגוג צריך להיות בארץ ישראל באחרית הימים שאנחנו נשב פה בארץ כמו שהיום. וגם אם תרצה לומר שגוג ומגוג זה חלק ממה שהיה בשואה, אז אומר המלבי"ם שיהיו שלוש מלחמות גוג ומגוג, ממילא זה לא סתירה למה שאנחנו אומרים. שתיים - אם היתה הו"ק ולא סוימה אתה פשוט מצלצל ואומר לארגון שלום, יש לי הו,ק משנת כך וכך, הורדתם לי פעם אחת ולא המשכתם אני מבקש להמשיך, זה הכל, קצר וקולע. תהיה בריא ורפואה שלמה.

ש. תודה תודה.

 

ש. ערב טוב לך, אני יש לי אחות שבאה מחו"ל נגיד מאיראן, והיא עשתה תאונה, והיא ההתנהגות שלה ממש השתנתה, וכל מקום שאנחנו לוקחים אותה לרופאים, וכל המזל שלה לא הולך. והיא עושה התנהגות ממש משונה.

הרב: היא נפגעה מוחית?

ש. היא קיבלה מכה, אבל אנחנו גם שמנו אותה בתוך הבית חולים, ולא מוצאים שום דבר,

הרב: מה האבחנה של הרופאים, שהיא נפגעה מוחית?

ש. לא רואים, לא רואים שום דבר, היא עושה דברים, היא היתה מושכלת היא למדת באוניברסיטה, לא משנה, גם היתה חילוניה נהיה דתיה, אבל ההתנהגות שלה השכל שלה הלכה, יש לה חוסר זכרון, היא לקחתי לרבנים והכל, רק ב"א שיכול לעשות לה משהו, היה הרב מויאל, אבל רבנים וכל האחרים לא יכולים שום דבר לעשות. אני באתי אליך בתור ב"א שיש לו הרבה זכויות למעלה, ועשית ממש מהפך בזה, אולי יש לך משהו לעשות או להגיד.

הרב: בת כמה היא?

ש. היא בת 51.

הרב: רווקה?

ש. היא רווקה. וגם באים הרבה חתנים כל פעם אומר זה קטן וזה זה, אין לה שכל, הזכרון שלה מת, לפעמים מזמינה הביתה משטרה וזה, אני לא מבין, לא יכולים לעשות לה משהו, לשים אותה בבית משוגעים לא יודע מה בכלל מה לעשות איתה. והיא ממש הורים שלה יוצאים ממנה דמעות.

הרב: הבנתי, אתה מוכן ללמוד בשבילה תורה לרפואתה?

ש. אין בעיה, אנחנו סליחה, אני הייתי אצל רב אחד אמרו שאני אלמד מסכת מכות, נתתי אני לפני מספר שנים, אני אמרתי שאני אספיק לא אספיק, נתתי אבל ממש לא עזר, כל מה שעושים לא עוזר לא עוזר, לקחתי אותה להרב וינטרוב אף אחד לא הצליח לעשות שום דבר, לא רופאים, אף אחד, מה שאני שמעתי את ההרצאות שלך, אתה נתת לאנשים שלא היה להם ילדים, נתת ברכה,

הרב: שעתיים בתענית דיבור אם אתה יכול ללמוד כל יום במשך שלשה חדשים

ש. אני לצערי נמצא במקום שלא יכול להבטיח.

הרב: לא במקום הזה, אחרי המקום הזה. כמה שעות אתה עובד?

ש. אני יותר משמונה.

הרב: 12? נשאר עוד 12.

ש. כן, אפשר כשאני יושן?

הרב: אתה ישן 12?

ש. משוער 12, 11 לפעמים.

הרב: עוד פעם, אתה עובד נגיד 12 שעות.

ש. אני עובד משעה שמונה עד 10-11 בלילה.

הרב: כן, מה אתה עובד? מה אתה עובד?

ש. אני עובד בשיפוצים.

הרב: מי משפץ בשעות כאלה?

ש. לא יודע, זה משפחה.

הרב: אתה רוצה לעשות שיפוץ לאחות או אתה רוצה לעשות שיפוצים לאחרים? אתה תקבל על עצמך שעתיים ללמוד כל יום, לא משנה באיזה שעות, מהבוקר שאתה קם אתה תלמד שעתיים בתענית דיבור במשך שלשה חדשים רצוף כולל שבת. ואני אתן ברכה לאחותך ואני  מקווה שזה יעזור כי זה הקרבה גדולה מאד, מה שאתה הולך לעשות. שעתיים ללמוד בתענית דיבור עם השיפוצים זה לא קל, אבל זה מסי"נ בשביל אחות, זה עושה רעש גדול בשמים. וזה יכול לעזור.

ש. מה ללמוד?

הרב: מה שאתה רוצה חוץ ממסכת מכות. בסדר?

ש. בסדר

הרב: מה השם שלה?

ש. היה לה בהתחלה נהיד,

הרב: רגע לאט לאט, אילה בת?

ש. לא בהתחלה השם שלה היה נהיד, אח"כ נתנו בפרס רבנים רחל, אח"כ באנו לפה נתנו הילה.

הרב: יחביבי זה רכבת של שמות. אז בא נתחיל לאט לאט אני לא תופס מהר. אילה בת?

ש. לא, נהיד.

הרב: אה, נהיד,

ש. נהיד, לפני תאונה היתה נהיד,

הרב: טוב, בלי סיפור, עכשיו תגיד את השם.

נהיד רחל הילה בת

הרב: מהתחלה, תגיד רק את השם.

ש. יש לה שלוש שמות,

הרב: תגיד אבל רק את השלוש שמות בלי הסברים

ש. נהיד הילה

הרב: עוד פעם

ש. נהיד רחל הילה בת תאוס

הרב: ה' ישלח לה רפו"ש רפואת הנפש והגוף מהרה.

אמן.

ש. תודה רבה חזק.

הרב: תהיה בריא. כן. בבקשה פה שורה ראשונה.

 

ש. ערב טוב הרב,

הרב: ערב טוב

ש. קודם כל אני לא רוצה שיצלמו אותי.

הרב: לא לצלם אותו.

ש. אני אם אתה זוכר אותי, אני הייתי פעם בהרצאה שלך בירושלים. ושאלתי אותך מהענין הקופים, אם אתה זוכר.

הרב: יכול להיות. הם עוד על העצים.

ש. לא שאלתי אותך אם ב"א בא מהקוף וכל מיני

הרב: כן, דרוין בא מהקוף, כן.

ש. אז עכשיו השאלה שלי למה חייבים ללבוש כיפה וציצית שאתה הולך שאתה לא שאתה ישן אבל ביום אתה למה אתה חייב ללבוש כיפה וציצית.

הרב: טוב, אז קודם כל כיפה צריך לשים השו"ע אומר שלא ילך ארבע אמות בגילוי הראש, עכשיו יש בזה כמה טעמים, אחד: משום צניעות, אדם שהולך עם כיסוי ראש זה צניעות. שתיים: שלא יהיה כדוחק רגלי השכינה שהוא מראה שאין מישהו מעליו. ובשביל הזכרת השם לא מזכירים את האדם את שה"ש בגילוי ראש, אז צריך לכסות את ראשו מהסיבות האלה. וזה מופיע בסימן ב' בשו"ע במ"ו ובצ"א. ויש כמה טעמים.

עכשיו לגבי ציצית, ציצית זה לא חובה על האדם, חובה על הבגד צריך להטיל בו ציציות, אבל זו מצוה גדולה מאד להתעטף בציצית, כיון שמצות הציצית שומרת על האדם מאד ויש בה הרבה זכויות ומעלות, והיא שקולה כנגד כל מצוות התורה.

ש. אבל לא חייבים ללבוש את זה?

הרב: לא חייבים ללבוש את זה אם יש לך בגד שלא של ארבע כנפות, אבל אם יש שעה של חרון אף בעולם, אז המקטרג יכול לקטרג ולומר, למה יכולת ללבוש ציצית ולא לבשת, הוא יכול למצוא תואנה בשביל להעניש.

ש. פעם אמרו לי, אני בן אדם נכה, פעם אמרו לי שאם תלבש ציצית אתה לא תיפול כל היום, ואני נפלתי, ועוד איך נפלתי.

הרב: עם הציצית?

ש. עם הציצית.

הרב: בדקת שהציצית כשרה?

ש. בדקתי.

הרב: הבנתי, אז כנראה אלה שאמרו לך לא צדקו.

ש. ויום אחד הלכתי בלי ציצית ונפלתי יותר גרוע.

הרב: אה, אז יש משהו במה שהם אמרו לך, הבנתי, אז מה בסוף אתה מחליט, ללכת עם או בלי.

ש. אני לא יודע, אני עכשיו בפרשת דרכים, אני לא יודע.

הרב: אז במקרה יש לי פה ציצית, אני יכול לתת לך, ותצא מפרשת הדרכים לפרשת ציצית. בבקשה. אני לא מבטיח לך כלום, רק שיהיה לך זכות של מצות ציצית וזה מספיק.

ש. תבטיח לי שהלידה שלא שתי תעבור בשלום, בעז"ה.

הרב: אני אברך שהלידה של אשתך תעבור לשלום.

ש. בשלום.

הרב: לשלום, מה שמה?

ש. תקוה בת שולמית

הרב: תזכה ללידה קלה על דרך הטבע.

אמן. כיפה יש לך או אין? הנה בבקשה כיפה מקטיפה. זכית, אשריך. עכשיו אפשר לעשות לך תמונה אחת? תמונה אחת?

ש. תמונה אחת אבל לא שיתפרסם בעיתון.

הרב: לא, אין לנו עיתון, כבר אנחנו נחנו עכשיו מהעיתון. כן.

ש. ואני רוצה שהרב יעשה לי מי שברך שאני אצא מכל הנכויות שלי ומכל זה.

הרב: מה שמך?

ש. אמרתי לרב פעם, חיים שאול בן שלמה

הרב: שאול בן שלמה, ה' יזכה אותך לרפו"ש רפואה בכל האיברים מהרה.

אמן.

תודה.

כן באמצע יש פה בחורצ'יק בכחול תכלת.

 

ש. שלום, כבוד הרב, יש לי חבר שתמיד היינו הולכים לשיעורי תורה יחד, והמשפחה שלו הם נגד, אז הוא מת ללכת וזה וההורים שלו אומרים לו אם תלך לא תהיה פה, והוא כל פעם אני רואה אותו בדכאון שהוא לא הולך וזה.

הרב: לא הבנתי, יש לך חבר מה?

ש. שהיה בא איתי לשיעורי תורה יחד היינו הולכים תמיד, ואז ההורים שלו אמרו לו אם תלך לשיעורי תורה לא תהיה פה בבית וחסמו אותו עם כל מיני דברים הוא בדכאון על זה. כואב לי על זה, כואב לי, אני רוצה שהוא יבוא אני לא יודע איך אני מביא אותו.

הרב: ואיפה הוא?

ש. גר לידי.

הרב: הבנתי, אבל יש לו אינטרנט.

ש. יש.

הרב: שופר.נט ואז זה כאילו הוא היה איתך עכשיו, כי הוא יראה אותך שאתה היית עכשיו, בשידור חוזר הוא יראה אותך, והוא היה בבית אז הוא היה בעצם בהרצאה בלי לבוא, זה רעיון?

ש. כן, אבל אני רוצה שיבוא לשיעורי תורה.

הרב: אבל ההורים בינתיים לא מסכימים, בא נתפלל עליו. מה שמו?

ש. רוני בן אהרון

הרב: ה' יהפוך את לבב הוריו לאפשר לו ללמוד תורה בשמחה אמן.

אמן.

תודה

תהיה בריא.

איפה הנשים? הנה שם הגברת...

 

ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לשאול אותך בבקשה, אם אפשר להיות בבית בלי כיסוי ראש כמה שעות וכשמפריע. אני ב"ה משנה שעברה נתת לי את הכיסוי ושמתי אותו.

הרב: ב"ה.

ש. כן, תודה לאל.

הרב: בשביל מה את צריכה חופש מהכיסוי ראש כמה שעות?

ש. לפעמים יש לי לחץ.

הרב: או, אז יש כובעים מיוחדים שהם עם רשת, אני לא זוכר את השם, זה שנופל כזה, לא יודע בקיצור, יש כזה כובע ששמים וזה נופל ככה עם רשת, זה קל לא שוקל הרבה, את יכולה ללכת, כי הצנע לכת עם ה' אלקיך - צניעות צריך גם כלפי ה' שנמצאים גם בבית.

ש. אפי' שאני לבד בבית כבוד הרב.

הרב: כן, זה לא איסור גמור שאת עוברת איסור, אבל מצד צניעות אשה צריכה להיות צנועה. כמו שתגידי ב"א לא יכול ללכת בבית בלי בגדים בגלל שהוא לבד, למה? הצנע לכת - הקב"ה בשמים מסתכל, אז מה שאפשר צריך להשתדל. אם אין ברירה ואני לא יודע מאיזה סיבה, אז אפשר. אבל אם יש תחליף שהוא יותר קל - לקחת את התחליף.

ש. אני מודה לך.

הרב: תהיי בריאה בריאות והצלחה שיהיה לך.

 

ש. אני לא רוצה שיצלמו אותי.

הרב: עוד פעם התחלנו, מה קרה?

ש. שלא יצלמו אותי

הרב: לא לצלם אותה טוב.

ש. לא באמת, אני לא רוצה

הרב: טוב די.

ש. בלי רמקול, בסדר?

הרב: אה גם בלי רמקול, אולי בלי לדבר גם.

ש. הנה אבל יש לי קול גבוה, רציתי לשאול פעם כשהייתי עושה עבירה הייתי מאד פוחדת, היום כשאני עושה דברים הכי הכי גרועים אני לא פוחדת מכלום. למה? אם יש לך תשובה לזה, לא יודעת, לא יודעת, אין לי תשובה. פעם הייתי פוחדת, הייתי עושה משהו ואומרת אמאלה, איזה פחד, ה' ישמור וזה, היום אני עושה דבר, לא חשוב את יכולה לעשות עוד, לא כלום לא קרה, שום דבר.

הרב: יופי, אז אני אסביר לך, את פשוט מאד יצר הרע השתלט עליך בצורה רצינית ועכשיו הוא כבר לא מניח לך, הוא כבר הפך אותך להיות קליזטור בשביל להחטיא אפי' אחרים. ז"א קודם עוד היה לך יראת שמים. עכשיו הוא סילק לך אותה בכלל, ואמר אני עכשיו אשתמש בך לקדם את האינטרסים שלי שתחטיאי אפי' אחרים. ולפי ההתבטאות שלך אז את עושה דברים שלא יעשו ואת מבינה שהם חמורים ולמרות זאת את לא חוששת. אבל זה באמת לא אמיתי, כי את באמת פוחדת בפנים בפנים בפנים, ז"א אם פתאום יקרה משהו ואת תשמעי איזה משהו נופל לידך או משהו, את תצעקי את שם ה'.

ש. אני תמיד אומרת את שה"ש. זה לא נעים אני לבושה מכנסיים

הרב: לא לא לא חשוב, לא חשוב

ש. אבל אני תמיד אומרת את שם ה', אני מאמינה. אבל אם אני עושה דבר

הרב: אני אסביר, אני אסביר, יצר הרע פשוט מאד לקח אותך פרוייקט והוא הפך אותך לפרוייקט שלו, אם את חכמה אל תסכימי. למה? הוא מתפרנס ממך, את חוטאת ומחטיאה אחרים, והוא מתפרנס מזה ואת תשלמי על כולם אח"כ. בשביל מה לך? אם היית הולכת בצניעות לא היית מחטיאה את האנשים, אבל אם את לא הולכת בצניעות את מחטיאה אחרים, חוץ מהחטא שלך הם סופרים את האנשים שנכשלו, וכל מה שנכשלו זה בחשבון שלך חוץ משלהם, אז מה הוא מרוויח? הוא מרוויח שהוא לקח אחת והחטיא אלפים. את מוכנה להיות זאת שתהיה הקרבן שלו בשביל שהוא ירוויח? זה מה שהוא עושה. ומה את צריכה בסה"כ? ללבוש בגדים נאותים, חליפות שמלות, חליפות ממש יפה מודרני הכל, בלי שום בעיה, זה לא גנאי. דיילות יכולות ללכת בבגדים יפים צנועים, למה את לא יכולה? נוסעים בחברות זרות אפי', טסים בחברות זרות ורואים דיילות שלבושות בצניעות, ומחייבים אותך ככה, וזה לא מגונה, זה יפה. אירופאיות לא הולכות כמו פה בישראל, באנגליה נכון שהמדינה קצת קרה, אבל הולכים שמה בצניעות, יותר ממה שפה בארץ, רק פה יצר הרע יודע, זו ארץ קדושה, מקום קדוש, להחטיא פה הוא מרוויח הרבה יותר. והנה את שומעת, יהודי מאיראן, שמה שומרים על הצניעות פה הוא בא הוא נחרד, לא יכול להסתכל אפילו. אז למה לך להיות קרבן? תחליטי שאת משנה את הדרך, לא צריך לפחד, צריך לעשות מרצון.

ש. ניסיתי,  ניסיתי, היו מצבים שכן רציתי ואני לא מסוגלת, אני לפני יום לפני כיפור אני הייתי ביד אליהו, זה 15 שנה שלא הלכתי להרצאות, אני מאד התרגשתי וקבלתי על עצמי משהו שאני לא יכולה להגיד אותו, וזהו, ואח"כ אמרתי יו, אני באה הביתה מספרת לבעלי סיפרתי לו זה לא עניין אותו בכלל, הוא לא רוצה לשמוע שום דבר, כלום. רציתי ככה להגיד לו שאני רוצה לקחת על עצמי לפחות טהרת המשפחה, לא הסתדר הענין, לא היה מצב, פשוט שלל את זה.

הרב: זה בעיה, תשמעי, טהרת המשפחה זה בכלל בעיה, כי זה סיפור שאין עליו כפרה אם לא חוזרים בתשובה על זה, אני לא רוצה להגיד אפי' מה העונש על זה.

ש. אז פעם אמרו לי שפיכות דמים אין לזה כפרה, עכשיו אתה אומר על טהרת המשפחה אין על זה כפרה. אז מה כן?

הרב: לא, אני אסביר, אם לא חוזרים בתשובה הוספתי מילה, אם לא חוזרים בתשובה זה עונש כרת. זה לא דבר פשוט. גם ילדים שבאים שלא בטהרה הם נקראים ברי נידה.

ש. אבל אם הבעל לא רוצה.

הרב: אין דבר כזה לא רוצה.

ש. יש דבר כזה שהוא לא רוצה, גם שבאתי לכאן אז הוא הזהיר אותי, תזהרי שלא תבואי לי עם יציאות הבאות.

הרב: הבנתי, אני שואל אותך, אם בעל רוצה שאשתו תתאבד, היא מסכימה? הוא אוהב אותה מאד, אבל הוא מבקש שהיא תתאבד בשבילו, היא תסכים? זה כמו לבקש מהאשה תתאבדי בשבילי, תאבדי את העולם הבא שלך בשבילי.

ש. אני לא אתאבד בשבילו אבל אני אלחם בשבילו.

הרב: למה לא, אז תלחמי שיחזור בתשובה.

ש. לא, אין מצב,  

הרב: יש מצב להכל, ראיתי כבר אנשים שהיו במצב שאין מצב ונהיו במצב. מיליון יהודים, חזרו בתשובה, את יודעת מה זה מיליון? הם לא התכוונו בכלל, הם לא התכוונו בכלל. לפעמים זה סתם אנטגוניזם, סתם סתם, ובפרט - זה בגלל החברים שלו אני מאמין, לא בגללו הוא עצמו. נכון?

ש. יכול להיות.

הרב: זה הבעיה, החברה משפיעה מאד וזה מה שגורם לאנשים עכבות בשביל לא לחזור בתשובה, וזה טעות גדולה כי בסוף משלמים לבד, אף אחד לא משתתף בתשלומים, כשאדם מקבל עונש לא בא חבר ואומר תשמע, אתה מקבל אני מתחלק איתך, אין דבר כזה. למה? כל אחד נושא את עוונו לבד. אבל למה שאדם ישא את העוון בשביל החבר שלו השני בגלל שהוא מתבייש ממנו? איזה מין דבר זה? אם תהיי רעבה וחברה שלך שבעה והיא לא אוכלת, אז בגלל שהיא לא אוכלת גם את לא תאכלי? אם את רעבה תאכלי.

ש. אולי אני יעשה לה תאבון.

הרב: נכון. אז כדאי לך לחשוב בהגיון לא להמשיך בדרך הזאת, ולמצוא את העצה, אני מאמין, יש נשים חכמות הרבה שיודעות איך להביא את הבעלים לאן שהן רוצות. אז אם את רוצה תשקיעי בזה מאמץ ואני מאמין

ש. לא אני לא כל כך שלמה עם זה, להגיד לך שכן אני בבעיה

הרב: לא את תוכלי, את תוכלי, אני מאמין שתוכלי.

ש. אתה מאמין, אבל אני לא כל כך שלמה עם עצמי, אז מה אני אגיד לך שכן?

הרב: מה זה שלמה? שלימות

ש. אני לא יכולה לבוא לדרוש היום דבר

הרב: שלמות מקבלים מעשיה, תקשיבי.

ש. אתה יודע מה, אין לי אפי' עשרה אחוז ממה שהייתי פעם.

הרב: מאה אחוז, אני מאמין לך, אבל אחוז אחד

ש. פעם הייתי עושה דברים, הייתי הולכת עם חצאיות

הרב: אחוז אחד,

ש. היום אני הולכת בגלל שהילדים שלי לומדים בבית ספר ממלכתי.

הרב: אחוז אחד זה המון, אני אסביר לך למה, אומר הח"ח, אם יש דלי בתוך הבאר, בתוך הבור והוא קשור בחבל שנקרעו כל הגידים, רק נשאר גיד אחד - עוד אפשר להרים את הדלי. אבל אם נקרע גם הגיד הזה כבר אי אפשר. כל זמן שאת מחוברת אפי' באחוז אחד עוד אפשר להרים את הדלי, ויש לך את האחוז הזה, עובדה שבאת לפה.

ש. אני באתי לפה כי אני הייתי אצלהם בבית וראיתי בוידאו במחשב את ההרצאות שלך זה מאד ריגש אותי. ראיתי את האשה שאמרת לה תוך שנה את תהיי בהריון ויהיה לך בן אז זה מאד ריגש אותי. גם אני רציתי ילדים ועברתי טיפולים ולקח לי הרבה זמן, התלהבתי.

הרב: ואת יכולה לרגש אחרים בזה שאת תקבלי על עצמך, אז תחשבי על זה.

ש. מה לקבל על עצמי?

הרב: לשוב בתשובה. את אוהבת את אבא שבשמים? את אוהבת את אבא שבשמים? אני שואל אם את אוהבת את אבא שבשמים? את אוהבת את אבא שבשמים? אני מבין שאת דומעת, ז"א את אוהבת את אבא שבשמים.

ש. אני אוהבת את אבא שבשמים אבל אני אומרת אבא שבשמים גם עשה לי משהו בחיים, גם אני עברתי טרגדיה בחיים. למה אני צריכה לעשות הכל ולא לקבל כלום?

הרב: אני אסביר לך עכשיו דבר שהוא טעות. אבא שבשמים עושה רק טוב, ורע רק אנחנו עושים לעצמנו.

ש. למה סליחה, אם נהרג לי ילד בתאונת דרכים אז אני עשיתי רע לעצמי? או שהוא עשה לי רע?

הרב: אני אסביר

ש. אני לא יודעת אם מותר לי לדבר ככה אני מצטערת.

הרב: אני אסביר

ש. אני מצטערת שאני מדברת בצורה כזאת, אבל

הרב: אני אסביר, הקב"ה רק טוב עושה, עובדה שהוא הביא לך בן למרות שלקח הרבה זמן. הקב"ה רק טוב עושה, "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו" רע זה רק מאתנו. "מפי עליון לא תצא הרעות והטוב" זה מאיתנו, אם אנחנו עושים טוב - שכרנו טוב, עושים רע - שכרנו רע, כי אנחנו מושכים על עצמנו את הטובה או את הרעה. עכשיו, זה שנהרג לאדם בן אז זה ודאי שכל אחד נידון בדינו, וכמובן שאלה שסובבים אותו אם הם מצטערים אז היה מגיע להם הצער, כי אם לא היו צריכים להצטער הקב"ה היה מעכב את הגזר דין גם על הבן כדי שלא יצטערו מי שאינם צריכים. כי כך הקב"ה נוהג כי הקב"ה לא עושה עוול. ואם נותנים לאדם עונש מה שלא ראוי לו זה עוול, והצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול. עכשיו, את מציינת שאת למעשה לא שומרת כמעט כלום, ובעלך לא שומר כמעט כלום, ז"א אתם עברתם עבירות מהסוג שאמרתי שזה כרת. וכרת זה אחד מהדברים או שאדם מת ללא ילדים או שהילדים מתים במקום שהוא ימות. לא אני רק מסביר לך שתביני.

ש. לא רוצה, לא רוצה, אל תגיד לי ילדים, אני לא רוצה לשמוע את זה בכלל.

הרב: אבל אני אומר לך

ש. למה ילדים צריכים, תגיד ילדים מתים

הרב: עוד פעם אני מסביר לך את האמת לאמיתה למרות שהיא כואבת כי צריך להבין, כרת

ש. היא מפחידה, מה זה מפחידה, אנחנו נלחמים בשביל להביא ילדים, עברתי בילדים שלי כל כך הרבה טיפולים, נלחמתי, אני צריכה לחיות בפחד שאם אני לא שומרת חס וחלילה יקרה משהו לילדים שלי.

הרב: אמרתי, עוד פעם לא זה אמרתי, אמרתי שעל כרת יש עונש כזה שצריכים לקחת אותו בחשבון, שבן אדם יכול

ש. שני שליש מהמדינה לא שומרת טהרת המשפחה. שני שליש מתו בתאונת דרכים?

הרב: נכון, בואי תראי כמה יש?

ש. אני רואה

הרב: בואי תראי כמה יש

ש. מה אני רואה, גם בחוג החרדי נהרגים בתאונות דרכים.

הרב: אמרתי שלא? אמרתי שלא? מסכים. אין אדם שלא נענש על מעשיו בין אם הוא חרדי בין אם הוא דתי בין אם הוא חילוני. לכן מי שרוצה שימנעו ממנו כמה שיותר אסונות או מקרים רעים, צריך להשמר. מה לעשות שיש מידת הדין, שהיא מחפשת להפיל את האנשים.

ש. אז אם אני עושה עבירה שה' יתן לי את מידת הדין, אבל למה יתן לילד קטן? למה יתן לילדים?

הרב: שאלה טובה את שואלת ואני אסביר, אחד: יש ענין של גלגולים שפעמים  צריכים לבוא ילדים ולמות בגלל גלגול קודם להורים כאלה שעפ"י מעשיהם ראויים לצער הזה, תראי קלטת שלי שנקראת הפיגוע שבה אבא שנהרגו שני ילדים שלו בפיגוע בבת אחת ושאל אותי שאלה יותר נוקבת משלך, ותראי מה התשובה שהוא קיבל באריכות. הפיגוע. הכל הולך עם חשבון, שתביני, אין דבר כזה שילדים מקבלים סתם בשביל ההורים, אלא גם לילדים יש חשבון, אם הם בוגרים אז זה בגלל החשבון שלהם עם החשבון של ההורים. אם הם קטנים זה בגלל גלגול קודם שלהם עם החשבון של ההורים, אבל אין דבר כזה שמישהו נענש סתם. אין דבר כזה, כל דבר אפי' קוץ נכנס בידו של אדם זה עם חשבון  מדוייק שבית דין של מעלה ישבו ושקלו בפלס כמה יכנס הקוץ בפנים, כמה טיפות דם יצאו, כמה משך הזמן של הכאב ימשך. אין דבר סתם! אבל כשאנשים מעצימים את העיניים ולא רוצים לראות את האמת נכוחה כשבא אסון הם לא מבינים למה. גם אני - אם אני לא ארצה ללמוד מה התמרורים האסורים ומה המותרים, ואני אנהג כפי דעתי ורצוני, אם יעצור אותי ש וטר ויכתוב לי אח"כ 15 סעיפים, אני אגיד לו מה התנפלת עלי  פתאום אתה נותן לי 15 סעיפים, אז הוא יפנה אותי לחוק, ויגיד לי תתבונן, סעיף זה עברת כך, סעיף זה עברת כך, עברת או לא עברת? אז מה אתה מתפלא?

ש.

הרב: ועושים חיים גם, ונוסעים ביאכטות ומאושרים, אסביר לך, אלה שהם רשעים גמורים את צודקת, הם גם מקבלים את כל שכרם בעולם הזה והצלחה למעלה למעלה למעלה. למה? כי משלמים להם את כל שכרם בעולם הזה וכל עונשם ממתין להם לעולם הבא. לעומת זאת אלה שהם לא רשעים גמורים, הם רק רשעים, אבל הם מאמינים, הם מאמינים ורשעים כי הם עושים עבירות, הקב"ה נותן להם יסורים בעולם הזה למרק אותם ולעורר אותם, ועדיין יש להם שכר על המצוות שעשו בימי חייהם לעולם הבא. אבל הם - אם הם יהיו כבר רשעים גמורים, אכן יתהפך מזלם ברוב המקרים לקבל שפע גדול כדי שיגמרו את כל מה שמגיע להם ואת מלוא העונש שם. על זה אמר דוד המלך: איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, איך זה בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אוון להשמדם עדי עד, כיון שהם  נשמדים עד עד לכן הם מקבלים שכר כאן.

ש. עדיף אולי לקבל שכר כאן ולא לחיות את השואה הזאת לאורך כל החיים.

הרב: או, אז את צודקת, העדיף

ש. זה באמת שואה, זה שואה לכל החיים, אמא ש

הרב: העדיף שלך הוא עדיף שלך, אבל לקב"ה יש סדרי עדיפות שהוא כותב בתורה. מי שלא רוצה להסתכל בתורה שלו ולראות מה ההוראות אז יכול לבוא עליו בפתע פתאום מה שכתוב בתורה, הוא פשוט לא רוצה לקרוא את החוקים, אבל אם אדם חכם אז הוא אומר אני רוצה לדעת מה החוקים ולהזהר כי אני לא רוצה להכשל ואני לא רוצה לסבול. מה פירוש? אדם מתעלם מכל החוקים של ה' ואח"כ כשבא עליו משהו פתאום הוא מתרעם. למה אתה מתרעם? אתה אדם בוגר, יש לך שכל, יכולת ללמוד את זה ולהתבונן, לא רצית, נוח לך לחיות כמו שאתה רוצה, ה' אומר ללכת בצניעות - אתה מעדיף לא ללכת בצניעות. הקב"ה אומר תשמע, אתה מחטיא את הרבים, אתה אומר אז מה בא לי, אתה עושה ככה ה' אומר ככה בסוף מגיע נקודת המפגש והאדם בסוף ידו על התחתונה הוא סובל, ואז הוא אומר תשמע, היה עדיף ככה הוא נותן כבר עצות לה', אי אפשר לתת עצות לה'. התורה כבר כתובה, אנחנו צריכים להיות חכמים, לשמוע מה שה' אומר ולקבל. ואני אשאל אותך שאלה. עיניים קיבלת ואת רואה? אזניים? כן. אף - כן, דיבור כן, הכל כן. מה שילמת על זה? לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמוע? התחתנת - כן, התחתנת עם בעל - כן, הבעל לא רוצה, אז מה - אבא רוצה בשמים, הבעל לא רוצה, מי קודם? הרב והתלמיד - מי קודם? הרב או התלמיד? הרב. הרב זה רבש"ע, והילד והבעל והאשה זה תלמיד, למי שומעים? אבל מי נותן חיים? הקב"ה מוכן למחוק את שמו על המים אם אשה נאשמת בזנות והיא לא עשתה אז הוא מוכן בשביל שלום בית למחוק את השם שלו כי היא צדקת. הוא מוכן לתת לה גם פרס, לתת לה ילדים טובים ומוצלחים, הקב"ה מוכן. אבל אם אשה מוכנה למחוק את הקב"ה על המים בגלל שהיא רוצה ללכת איך שהיא רוצה אז מה היא מצפה? כשקורה אסון אז באים בתלונה. למה לבוא בתלונה? חיים הוא נתן? ילדים הוא נתן? כסף הוא נתן? הכל הוא נתן? מה נתנו אנחנו עד עכשיו? כלום, לא בא לי, לא יכול, לא מתאים לי כרגע, איזה מין דיבורים אלה? אני יכול להגיד לשוטר כזה דבר? אני יכול להגיד למס הכנסה כזה דבר? אני יכול להגיד למע"מ כזה דבר? אני לא יכול להגיד לאף אחד. אז איך אני יכול להגיד לקב"ה שנותן לי חיים?? כן בבקשה תן לה מיקרופון שנשמע אותה.

 

ש. רציתי בבקשה ברכה לבן שלי יעקב נתן בן פרלה שיחזור בתשובה.

הרב: יעקב נתן בן פרלה, רפואה שלמה ושישוב בתשובה. תן לה שמה מיקרופון.

 

ש. כבוד הרב, אני באתי מבית מסורתי, לא דתי, כשהייתי רווקה, התחתנתי עם בעלי, זה בית שאין להם מצוות ותורה, וכשדיברו על בורא עולם אז חמי תמיד היה אומר מי אמר לך שיש אלוהים בכלל? אוקי. נכנסתי למשפחה, בישלתי בשבת, נסעתי בשבת, שבת זה ללכת לים, לחזור לטגן שניצלים, כל מה שרק אפשר. לימים החלטתי, אמרתי אוקי זה לא עסק, אין לי את השבת של מנוחה ואני לא מרגישה אפי' את השבת ובבית אצל ההורים זה שונה, גם נולדו לי ילדים, לא היה לי רע. אבל בכל זאת החלטתי שאני לאט לאט מתחילה לשמור, להדליק נרות כל יום שישי, ולאט לאט התחלתי טהרת המשפחה, לבד, בעלי התנגד לזה בכל תוקף כי הוא לא מכיר את הדברים האלה בכלל, קניתי פלטה ומיחם, אמרתי אבא שלי קנה לי מתנה, ושמתי פלטה ומיחם, ביום שישי אף אחד לא יושב איתי, אני מבשלת לשבת, שמה את הכל האוכל על הפלטה, יושבת לבד לאכול ולבד מקדשת, מדליקה נרות ומתפללת בקול רם, כדי שהם ישמעו. למה קוראת בקול רם את כל תפילות חנה, כי ככה צריך בקול רם, אני רציתי שהם ישמעו. הטלויזיה דולקת, לאט לאט הצטרפו אלי הילדים שלי, לאט לאט. הם הצטרפו לא לדת, אתם לא הבנתם, הם הצטרפו לשולחן, לשולחן שבת. הבן שלי התגייס לגולני, כשהוא היה בא לחופשות הוא היה מקדש לי. בעלי לא מוכן לקדש, אני מקדשת. שגיב הבן שלי בצבא אני מקדשת, הוא בא לחופשה הוא מקדש, לאט לאט מביאים אורחים ביום שישי - חברים, אנחנו יושבים שולחן שבת, היום לא מוותרים על יום שישי. התחלתי, אני שומרת שבת, אני הולכת לבית כנסת, אני עושה כל מה שרק אפשר, הולכת לשיעורי תורה, משתדלת. לא הולכת עוד עם כיסוי ראש ובלי כלום. השתדלתי כל כך להתקרב לבורא עולם, כל כך השתדלתי לקיים מצוות כי כשהדלקתי אש בשבת וסליחה שרפתי את השבת לא קרה לי שום אסון. באוגוסט הבן שלי הלך ללמוד, קם בבוקר והלך ללמוד, אשה בלמה לפניו והוא היה חייב לבלום, הוא היה על אופנוע, הוא עף מהאופנוע הוא לא עשה תאונה, הוא נפל. הוא שבר את הגב והוא השתתק. הוא השתתק מתחת לחזה, אבל אבא אני חזרתי אליך למה? אני חזרתי לבורא עולם למה? אני שואלת, אתה אומר תשמרו כדי שלא יקרה לכם אסונות, אני שמתי עלי חצאית ושמתי כובע ואמרתי בלי נדר אני לא יודעת מה יהיה. בעלי לא בקטע, הילדים שלי לא בקטע, הבן שלי עוד קצת הקטן היה הולך לבית כנסת, הוא אמר לי אני לא רוצה לשמוע, תראי מה הוא עשה לאח שלי, אני לא רוצה לשמוע. למה? כבוד הרב, ילד בן 24, הוא בן 24, הוא נמצא עכשיו בתל השומר בשיקום. הוא משותק מתחת לחזה, זה היה ילד ספורטאי, זה היה ילד לוחם. תן לי תשובה למה? למה זה כך קרה לי?

הרב: טוב, קודם כל להגיד למה אף אחד לא יכול להגיד. אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. יש סיכוי לפי הרפואה או לא?

ש. הרופאים אומרים שהוא שרט את חוץ השדרה, הוא לא קרע אותו, הם לא נותנים לו סיכוי, הם אומרים שהוא ישאר על הכסא כל הזמן,

הרב: הבנתי, טוב, בואי אנחנו נשתדל לתת לו סיכוי, בסדר?

ש. כן מה שתגיד לי אני יעשה.

הרב: תראי, קודם כל מה שעשית עד היום זה יפה מאד, זה התקדמות טובה מאד ובפרט לאור הבזיונות שאת קיבלת.

עכשיו, אף פעם אל תתנו את המעשים שעושים עם הקב"ה, כי אם הקב"ה יתנה תנאים איתנו.

ש. אני לא התניתי, אני לא שופטת אותו אני גם לא כועסת עליו, אני גם אומרת לו תודה רבה שהשאיר לי אותו בחיים, והשאיר לו את הראש, אני מודה לבורא עולם.

הרב: עכשיו, בואי תקשיבי, בואי תגמרי את נושא התשובה שלך, היפך ממה שסוברים האחרים, היפך ממה שהבעל ואני לא יודע מי עוד, ותשלימי את התשובה שלך בכיסוי ראש מלא בצניעות גמורה, בשמירת המצוות כמו שצריך, שלא יהיה פגם ומום בך, והזכות שלך בעז"ה של אמא אוהבת ורוצה בבנה בריא ושלם שתעמוד לבן שלך. האם את מוכנה ואני אברך אותו והציבור הקדוש הוא יענה אמן חזק לרפואתו.

ש. הוא יעמוד על הרגליים?

הרב: אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני יכול להבטיח לך שאני אברך בעומק הלב שהקב"ה יעזור לך שתזכי לראות אותו בריא ושלם.

ש. אני מבקשת מכל הקהל שכבוד הקהל מברך תצעקו חזק חזק שיהיה רעש חזק בשמים, תצעקו אמן חזק.

הרב: את מוכנה?

ש. אני מוכנה.

הרב: אני נותן לך כיסוי ראש, בבקשה.

מי שברך... שגיב סמי חיים בן זהבה, ה' ירפא אותו ברפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה. בזכות התשובה של אמו האוהבת ורוצה לראותו בריא ושלם, ושתזכי שיתקדש שם שמים בבנך לטובה אמן.

יש פה עוד בחורה שרוצה לשים כיסוי ראש, אז זו ההזדמנות. גם זה יהיה לרפואת הילד. ואני אברך אותה מה שמה? לבנת ספיר בת דרורה, ה' יזכה אותה לשלום בית נאמן ואיתן. ותבנה ביתה עם בעלה לחיים טובים ולשלום להצלחה בזכות התשובה והצניעות מהרה אמן.

אמן.

רגע ואני רוצה עכשיו להצלחת כל אלה שרוצים ברכה וישועה רפואה והצלחה, לתת לכם אפשרות, את רוצה להעיר משהו? ברכה, אתן לך בשמחה, אבל רק רגע קודם אנחנו ניתן לאנשים הזדמנות לשים ציצית וכיסוי ראש ולרפואת כולם.

מי שברך אבותינו הקדושים... הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, הקב"ה ימלא משאלות לבכם לטובה, בריאות שלמה ואיתנה, הצלחה ישועה ס"ד, זרע חי וקיים וזיווגים הגונים וכל טובה וברכה ושתזכו להחזיר לפחות יהודי אחד בתשובה.

 

02/12/08

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט