mr
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים 27-9-11

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

היום אנחנו נלמד כמה דברים, כתוב בפרשיות האלה שלמדנו, "ויאמר ה' אל משה הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ליהושע ויתיצבו באהל מועד", אז ה' אומר למשה שקרבו ימיו למות, הימים קרבים למות אבל לא הוא כי הוא השלים את התיקון שלו והוא נפטר בן 120 שנה תמימות. "קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו" כמו שאני מצווה אותך אני אצוה אותו, כמו שהשכינה שרתה עליך אני משרה עליו, ותמיד השכינה שורה על אחד מהצדיקים, כמו שיוסף ירד למצרים קודם בשביל שתשרה שכינה עליו טרם ביאתם של אביו ואחיו, כך מבקש הקב"ה שיתייצב ולא כדרך כל המתנבאים שהם נופלים אלא עומד על מעמדו הפעם יהושע בינון, "וילך משה ויהושע התיצבו באהל מועד", אבל עדיין היה שינוי ביניהם, שמשה רבינו זכה כמובן לראות באספקלריה מאירה, ויהושע בינון עדיין לא זכה לדבר הזה, כי רק משה רבינו זכה לראיה הרוחנית הגבוהה ביותר כמו מתוך מראה שקופה.

"וירא ה' באהל בעמוד ענן" אז באהל הוא נראה למשה כמו שאמרנו באספקלריה מאירה, אבל בעמוד ענן זה היה בשביל יהושע בינון שהיה צד של מיסוך שהוא לא ראה כמו בדרגה של משה רבינו.

"וַיַּעֲמֹד עַמּוּד הֶעָנָן, עַל-פֶּתַח הָאֹהֶל.  טז וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה", הקב"ה מודיע למשה, "הִנְּךָ שֹׁכֵב עִם-אֲבֹתֶיךָ; וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה אַחֲרֵי אֱלֹהֵי נֵכַר-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר הוּא בָא-שָׁמָּה בְּקִרְבּוֹ, וַעֲזָבַנִי, וְהֵפֵר אֶת-בְּרִיתִי אֲשֶׁר כָּרַתִּי אִתּוֹ" אז כתוב פה, "ויאמר ה'... הנך שוכב עם אבותיך", הנך הכוונה אתה עדיין קיים, אתה לא מת, רק שוכב עם אבותיך. אבל הנך עומד ומשמש בשמים. הנך שוכב עם אבותיך וקם - אתה עוד תחזור בחזרה בעיבור בכל דור ודור בגדול הדור תמיד אתה תתעבר בהם. לכן למרות שאני אומר הינך שוכב עם אבותיך, אבל "וקם". וקם זה גם הולך על ההמשך "וקם העם הזה" זה הערב רב אלה שהלכו ונהו אחריו, "וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הובא שמה בקרבו ועזבני והפר את כרתי אשר כרתי אתו", אז כתוב פה שהעם יזנה אחרי אלהי נכר הארץ, אז כל זמן שזה רק זנה, פירושו של דבר סטה מהדרך, עדיין היה מחובר לה' כמו אשה שעושה מעשים שלא יעשו תחת בעלה, היא לא עוזבת את בעלה, זה נקרא מעשה זנות. זה עדיין לא מכריח את הקב"ה להגיע למה שנשמע עוד מעט, אבל כשזה כבר אחרי אלהי נכר הארץ, כשכבר עזבו את ה' והלכו אחרי אלהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, להתערב בתוך עמי הארץ ותרבותם, אז ה' "ועזבני, והפר בריתי אשר כרתי איתו", ז"א עם ישראל יעזבו את ה', ואז הם יעזבו את ה' יתברך, ויפרו את הברית שכרתי איתו, אז "וְחָרָה אַפִּי בוֹ בַיּוֹם-הַהוּא וַעֲזַבְתִּים", רמוז פה גם מה שאמרנו "הנך שוכב עם אבותיך וקם" שמשה רבינו יבוא בעיבור, כי בהמשך כתוב "אשר הוא בא שמה בקרבו", שמה זה אותיות משה, שהוא יבוא שמה - בכל דור ודור בקרבו - בקרבו של אחד מהגדולים בעיבור. ואז "וחרה אפיו בו ביום ההוא ועזבתים וְהִסְתַּרְתִּי פָנַי מֵהֶם, וְהָיָה לֶאֱכֹל, וּמְצָאֻהוּ רָעוֹת רַבּוֹת, וְצָרוֹת; וְאָמַר, בַּיּוֹם הַהוּא, הֲלֹא עַל כִּי-אֵין אֱלֹהַי בְּקִרְבִּי, מְצָאוּנִי הָרָעוֹת הָאֵלֶּה", אז יחרה אף ה' בעם ישראל, ויעזוב אותם ממה שהיה עדיין מחובר איתם קודם רק שהם זנו, כיון שפה הם הפרו כבר את הברית, והסתרתי פני מהם, לא שאני לא נמצא, אני רק מסתיר את פני, והיו לאכול - כל אומות העולם יאכלו בהם, יבזזו את כספם, יהרגו בהם, וימצאו את העם הזה רעות רבות וצרות, ואז העם יאמר ביום ההוא, על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, אז יש מי שאומרים שהם מודעים בגלל שה' לא איתם אז באו הרעות, ויש מי שאומר שהם אומרים על העבודה זרה, על כי אין אלקי בקרבי, אלהי בקרבי אז מצאוני הרעות האלה, לכן  "וְאָנֹכִי, הַסְתֵּר אַסְתִּיר פָּנַי בַּיּוֹם הַהוּא, עַל כָּל-הָרָעָה, אֲשֶׁר עָשָׂה:  כִּי פָנָה, אֶל-אֱלֹהִים אֲחֵרִים" וכל זה בגלל שהם פנו לאלהים אחרים לגמרי אז היה הסתר פנים.

דרך אגב בפסוקים האלה, בקלטת שנקראת קפיצה קטנה לקנדה אני מביא שרמוז פה את כל השואה בדילוג של 49-50 אותיות השואה רמוזה פה והפסוקים האלה מדברים על הנושא הזה גם. מי שישמע את ההרצאה שלי מאתמול, יבין מה זה, "וקרת אתכם הרעה באחרית הימים" שהקב"ה קורא לרעה שהיא תבוא על אלה שהיו בדורות קודמים, מביאים אותם בגלגול בשביל להפרע מהם, לכן "וקרת" קרת לשון קריאה, לא תקרה, קרת, ואמרנו אתמול דוגמא, שבפורטוגל, מלך פורטוגל גזר שכל היהודים שלא ישתחוו לצלמים ישרפו באש, והיו מיעוט יהודים ששאלו איפה בית השריפה והלכו בשמחה וברצון ובתופים ובמחולות עם הנשים והילדים, ולמה הם עשו זאת? הם היו גלגול של דור השופטים שכתוב "וזנו אחרי הבעלים והאשתרות", והם באו בגלגול לתקן את זה והיו צריכים להשרף, ולכן מסרו את נפשם על קידוש ה'. זה נקרא "וקרת אתכם הרעה באחרית הימים". אז כהנה זה בכל הדברים והפוגרומים שהיו במשך כל הדורות, ככה הם פני הדברים.

מכל מקום כתוב פה "ואנכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלהים אחרים", ופה כתוב "וְעַתָּה, כִּתְבוּ לָכֶם אֶת-הַשִּׁירָה הַזֹּאת, וְלַמְּדָהּ אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, שִׂימָהּ בְּפִיהֶם:  לְמַעַן תִּהְיֶה-לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת, לְעֵד--בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל", אז התורה הזאת היא עדות לעם ישראל שכל מה שה' אמר מראש הכל התקיים.

עכשיו שימו לב, כתוב אסתר מן התורה מנין שנאמר "ואנכי אסתר אסתיר פני מכם", ז"א ההסתר פנים שיהיה בזמן אסתר זה רמוז פה מהפסוק. עכשיו בואו נראה דברים מדהימים שרמוזים בעצם בתורה, וגם בתהילים, ונראה דברים שלא היינו חולמים שאכן הם מרומזים בתוך התורה הקדושה.

"ואנכי אסתר אסתיר", בספר עץ החיים בשער דרוש הקליפות בפרק שישי זה לשונו: זהו ענין "ואנכי אסתר אסתיר", זהו ענין אסתר שהיתה מנחת שידה במקומה עם אחשוורוש, אחשוורוש רצה להתייחד עם אסתר, והיא לא רצה להתחבר לרשע הזה, אז היא פשוט הניחה שדה במקומה, שהיתה בצורתה בדיוק, כמו שכתוב בפרשת כי תצא בזוהר הקדוש, ומי היא השדה הזאת? זוהי קליפת נוגה שלה שהיא נקראת שד, והיתה יודעת היא - אסתר המלכה ומרדכי, להשביע את השד בשם הקדוש והשד הזה הוא היצר הרע שלה והיא השביעה אותו ע"י שם המפורש שהתלבש בדמות גוף והלך אצל אחשוורוש, כמו שיש מלאך נקבה שנקרא ל"י לי"ת שבא בלילות לפעמים להחטיא את הגברים, יש בכל אדם את הבחינה הזאת של שד, תיכף נבאר. ומשם נולד דרייווש הבן של אסתר, מצד השדה שלה, והוא נחשב הבן של אסתר ממש, לכן היה חציו טוב וחציו רע, וגם הוא בנה את בית המקדש, והוא נתן רשות בתחילה קודם שמלך כורש, והנראה למחבר כאן, שאשמדאי המלך של השדים הוא שד יהודי, והוא סוד קליפת נוגה ואשתו זה הל"י לי"ת הקטנה.

בספר עמודי השבעה מובא כך: שכאן רמזה הגמרא בחולין את הגזרה של "ואסתר אסתיר פני" את ההסתר פנים שהיה בזמן אסתר, ודרשו אסתר מלשון אסתיר, מה היה ההסתר? שכיסה הקב"ה והסתיר את אסתר מאחשוורוש ונתן שדה במקומה.

וקשה, מה ענין הנס הזה לכאן? למה זה כתוב כל הנס הזה של אסתר פה כשמשה נפטר מן העולם טרם הסתלקותו מגלים את הסוד הגדול הזה? ולמה לא גילתה התורה את הנס העיקרי בפורים שה' פדה את נפשם של ישראל ממוות?

הזוהר חדש והתיקונים בתיקון כ', אומרים כך, שימו לב, ענין הגזירה שהיה בימי אסתר שהמלאך השטן התלבש בהמן לעשות נקמה בישראל, אז לא מספיק המן, בהמן נכנס המלאך השטן בעצמו בכבודו, לעשות נקמה בישראל, למה? בשביל הקנאה שכיסה הקב"ה את אסתר, דהיינו הסתיר אותה, ומסר שדה בדיוקן שלה במקומה, ואחשוורוש לא טימא את אסתר המלכה. מה הטעם שהיה לו רע בזה? כיון שכל ענינו של השטן זה לערבב קודש בחול, וכשראה שהקב"ה כיסה את אסתר נתלבש השטן בגופו של המן וגזר גזירות. מטעם זה אמרו ז"ל, שהמן עשה עצמו לאלוה, למה - כיון שהמלאך עצמו נכנס בגופו תפס אומנותו והוא הרגיש שהוא יותר מסתם בן אדם. הוא הרגיש את הכח המלאכי וחשב שהוא אלוה.

כל זה גילה הקב"ה בתורה, כאשר בא לגלות לנו את הגזירה שתהיה בזמן אסתר, גילה לנו גם את ענינה ואת טעמה. ואמר הכתוב "אשר הוא בא שמה בקרבו", אותו פסוק שאמרנו שמשה רבינו התגלגל שמה - אותיות משה, בקרבו- בעיבור בכל דור ודור, אז היה פה עוד כניסה של השטן בתוך המן שנאמר "אשר הוא בא שמה בקרבו", הוא יכנס בתוכו. ז"א האל האחר שהוא נקרא השטן, נכנס בקרבו של המן לעשות נקמה בישראל. ואז "ומצאוהו רעות רבות וצרות" ואז נגזרה הגזירה של השמדת כל היהודים ביום אחד. וכל זה למה? "ואנכי אסתר אסתיר", הסתרתי לאסתר מאחשוורוש ונתתי שדה במקומה.

עכשיו יובן למה הקב"ה גילה את הגזירה הזאת למשה בזמן פטירתו. מתי נפטר משה רבינו? בחודש אדר בז' באדר, ואמרו רבותינו ז"ל בגמרא כשהפיל המן גורלות, הוא רצה לדעת מתי יהיה הזמן הכי טוב שלא תעמוד זכות לעם ישראל, והוא יוכל לגזור את הגזירה עליהם. אז נפל הגורל על חודש אדר, והוא שמח שמחה גדולה, למה? כי הוא אמר נפל הגורל בחודש שמת בו משה, אז אם בחודש הזה מת משה לא יהיה להם תוקף וחוזק להתגונן מפני הגזירה, לפיכך כשהגיע זמנו של משה להפטר בחודש אדר, גילה לו הקב"ה את הדבר טרם פטירתו, מה יהיה בחודש הזה בחודש אדר שיתלו שהצרות והגזרות והרעות יבואו על ישראל בגלל שהוא נפטר, ה' הודיע לו בדיוק הפוך.

והארי ז"ל הקשה על זה, איך יתכן שנתן הקב"ה שדה במקום אסתר, ואחשורוש לא נגע באסתר, והלא דריווש המלך הוא בן של אחשוורוש והוא בן של אסתר? ותירץ ז"ל על פי מה שנאמר בזוהר בפרשת תצא עמוד תקל"ג, ואלה לשונותיו, שימו לב זה נוגע אליכם, לכולנו: כל אדם ואדם הוא מורכב מצד טוב ורע, אנחנו מעורבים מטוב ורע ושניהם מתלבשים זה בזה והם ממש כשני צורות של בני אדם, ודומים זה לזה, ונכללים כאחד, אלא שחלק הטוב נקרא לבוש וחלק הרע נקרא בגד. מלשון "ובגד בוגדים בגדו", בגד זה החלק הרע, לבוש זה חלק הטוב. והחלק הטוב הוא היצר הטוב שבאדם, שמרגיל את האדם בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, ובשביל אותו הרע נקנסה מיתה על הבריות כיון שיש באדם גם את החלק הרע, כיון שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע אז נכנס בו הרע גם, מה שלא היה בו קודם, ואז כדי לברור את הרע מן הטוב נקנסה מיתה על הבריות שאם לא היה חוטא אדם הראשון הוא היה נשאר טוב, טוב גמור, ועל ידי הקבר שאדם נכנס לקבר ומתפורר עפרו בעפר נרקב הרע, והטוב מונח במקומו. ז"א כל מה שנקרב, מה שמתבטל זה החלק הרע ולא החלק הטוב. וכידוע שהרע הוא מצד החומר והטוב הוא מצד הנשמה. אז אנחנו נמצאים טוב ורע מעורבים בדמות אחת, ונבאר את זה טיפה יותר. אבל צריך לדעת את הדברים האלה, ומרדכי ואסתר היו  יודעים להשתמש בשם המפורש כדי לסלק את החלק הרע מן הטוב, להפריד את זה, וכן עשו והפרידו את החלק הרע שנקרא בגד, והוא השד מאסתר, והיה נראה כמו אסתר ממש ובצורתה, ועם אותו חלק הרע היה מתייחד אחשוורוש, ויש דוגמא לזה כבר בתורה מלפני כן, שיוסף כאשר ראה אשת אדוניו כתוב "ותתפסהו בבגדו", לא בלבושו, לבוש זה הצד הטוב, בבגדו - זה החלק הרע. כי מצד אותו חלק היתה לה יכולת לתפוס אותו, אבל לא בחלק שנקרא לבוש "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים". מה עשה יוסף? "ויעזוב בגדו בידה",  מה זה בגדו אמרנו? החלק הרע. ע"י פעולת השמות, כמו שאחיו ידעו להשתמש בשמות עפ"י ספר יצירה, גם הוא ידע, והוא השאיר את בגדו בידה, דהיינו שהפריד את החלק הרע ממנו, ואת החלק הטוב הלבוש לא נתן לה, "וינוס ויצא החוצה". אז ז"א יוסף גם השתמש בשמות קדושים לאותה סיבה. לפיכך נקרא דריווש הבן של אסתר, אע"פ שהוא נולד מן השדה, כי אותה השדה היא חלק הרע של אסתר, ואמרנו שהחלק הרע והטוב מעורבים יחד.

אני עוצר רגע ומסביר לכם סיפור שהיה ומובא בספר רוחות מספרות של המקובל הצדיק הרב טעיה זצ"ל, מתלמידיו של הבן איש חי זצ"ל, שהוא מספר את המעשה הידוע מהארי הקדוש, שפעם אחת היה שר תורכי, לא יודע אם קראו לו ארדואן, אבל שר תורכי, ששמע את שמעו של הארי הקדוש והוא נדהם, שאמרו שהארי הקדוש רואה בני אדם, והוא יודע את כל הגלגולים שלהם ואת כל המעשים שלהם, יכול להגיד להם את הכל, מה היה קודם ועתידות, הכל, אז הוא שמע את זה אבל הוא זלזל, צחק מזה, אבל הסקרנות חייבה אותו לנסוע לראות במו עיניו את הארי הקדוש. אז ביום פלוני הוא עם כל השרים שמה החבר'ה, מה שנקרא, הרימו לחיים, סיפר להם את הסיפור שיש איזה יהודי כזה שאמרו לו שהוא נמצא בארץ ישראל והוא הולך לבדוק מה הסיפור שלו, אז הוא אמר לחיים לחיים ביום פלוני אלמוני אני אהיה בארץ ישראל ואני אלך לארי הקדוש. הוא הגיע לצפת והתחיל לשאול איפה נמצא הארי, אמרו לו שנמצא בסוף בקצה העיר, פותח לו אדם צעיר יחסית, הרי הארי הקדוש נפטר בן 38, פותח את הדלת ואומר לו סליחה, איפה נמצא הארי הקדוש? אז הוא אומר לו אתה השר התורכי, לא? איך אתה יודע? אמר אתה ביום פלוני השטת כוסות ואמרת שאתה נוסע לארי הקדוש ביום פלוני אלמוני, נכון? אומר לו כן, מה זה אתה? אומר לו יכנס. אני יודע למה באת, ואני אגיד לך עכשיו את כל המעשים שלך שאתה עושה אחד לאחד. והתחיל לפרוט לו, והוא נדהם ואומר נכון נכון נכון, בסוף הוא אמר לו עוד מעשה שהתורכי לא רצה לקבל, אמר זה לא נכון. אמר לו אתה היית עם השפחה שלך ביחד. לא נכון אמר לו. למה שר תורכי עם שפחה זה בזיון בשבילהם, אמר לו כך היה המעשה, אמר לו לא נכון, על מה הוא סמך? איך הוא יוכיח? אמר לו אם תתעקש להגיד עוד פעם לא נכון אני אוציא אותה מתוכך. אמר לו בבקשה. אמר מה שאמר הארי הקדוש, ובבואתה של האשה השפחה יצאה מתוך גופו ועמדה לידו, הוא ראה אותה נתעלף. על זה אומר הרב טיה, זה מה שאמרו חכמים ז"ל, שעבירה קשורה בו ככלב. אם מישהו חושב שהוא עשה עבירה אז בשמים כותבים וי ומינוס הוא טועה, כל עבירה שאדם עושה - רישומה טבוע בו, לכן החטאים שאדם עושה צריכים יסורים בגוף ובנשמה למרק אותם, כדי להפריד את הטומאה שנדבקה באדם חייב לעבור צירוף ומירוק ויסורים בשביל להוציא את זה. והתשובה זה כלי המירוק הכי טוב. על זה הביא את המעשה הרב טעיה, אבל לפני שנמשיך את המעשה, אני רק אתן לכם ציור מה זה אומר.

כתוב שעבירה קשורה בו ככלב, ז"א אם אדם עושה עבירה יש לו מלאך שד בדמות כלב, שנברא מהמעשה. עושה עוד עבירה, יש לו עוד כלב. עושה כמה יש לו כלביה. עושה עוד ועוד יש לו עדרים. עכשיו תארו לכם אם היו משחררים אותם מתוכו ופתאום הם היו סביבו ופוקחים את עיניו לראות אותם, כי כרגע הם רוחניים. אתם מתארים לכם בן אדם שרוצה ללכת לחתונה פתאום כלב מלווה אותו והולך איתו לידו כל הזמן ונכנס, אומרים לו סליחה, מה קרה פה, מה אתה מביא כלבים לחתונה? אומר לא יודע נדבק בי, אומרים אז טוב, תצא החוצה, מה אתה לא יכול להכנס כך. הולך למכולת הכלב בא איתו, הולך לבית כנסת הכלב בא איתו, אז זה אחד, ואם יש לו חמישה, ואם יש לו עדר, וכל מה שהוא הולך זה שמה, כשהאדם יגיע לעולם האמת עדרים עדרים כאלה ילוו אותו. איפה הוא יתחבא? אין אפשרות. רק אם הוא יבטל אותם פה בתשובה. תקשיבו טוב.

לאחר שהוא הוציא אותה, את בבואתה של אותה שפחה, הקיץ אותו הארי הקדוש והתורכי הזה התחיל למלמל שדת ישראל אמת והוא לא חוזר לתורכיה, הוא רוצה להתגייר, והוא מוכן לקבל את העונש שמגיע לו. אז הארי אמר לו שהוא צריך לעבור שריפה, אז הוא אמר הנה נותן כסף תקנה עצים ואש ותשרוף אותי באש אני  מוכן. אמר לו הארי הקדוש אצלנו שריפה זה לא כמו אצל הגויים, אלא אתה תצטרך לשכב פה על המיטה ואני ארתיח עופרת יצוקה ואני שופך את זה לתוך גרונך וזה השריפה. אמר לו אני מוכן. שכב, אמר לו פשוט רגלך, קפל ידיך, עצום עיניך פתח פיך אני שופך, אמר לו שפוך, ושפך לו דבש לפה. אז הוא אומר מה קרה? אמר לו כיון שקיבלת על עצמך מיתה, נחשב לך כאילו עברת אותה. ועכשיו לך לחיים טובים ולשלום, השר התורכי הזה לא חזר לתורכיה והיה אחד מגרי הצדק בדורו של הארי הקדוש.

אבל את המעשה לא הבאתי בשביל זה אלא בשביל מה שאמר הרב טעיה זצ"ל, זה מה שאמרו חכמים שעבירה קשורה בו ככלב. ז"א אנחנו, אומר הארי הקדוש, מעורבים מטוב ורע, כמו שהסברנו שתי בבואות האלה נמצאות יחדיו וניתן להפריד אותם מחיים ע"י שמות הקודש. וכך עשה גם יוסף הצדיק שהפריד את בגדו והניח אותו בידה של המרשעת זלייכה אשת פוטיפר.

לפי זה גם נבין מה שאמרו חז"ל, פרשת וישב, "ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו", ורבי עמי אומר שהיתה מחבקת אותו ומנשקת אותו, על הפסוק "ותנח בגדו אצלה עד בוא אדוניו", אומר רבי עמי שהיא היתה מנשקת ומחבקת אותו, וזה קשה, מה היא לקחה את הבגד ונשקה בגד? אלא לא, על פי הסוד היא לקחה את בגדו - את החלק השדי שזה נקרא בגדדו - החלק הרע, ואיתו היא חשבה שהיא נמצאת ולכן היא חבקה ונשקה את החלק הזה, וכשהגיע אדונה אז היא הניחה אותו.

אמרו חז"ל, תשמעו עוד דבר, בגמרא בחולין בפרק כל הבשר, מים אם יש גלויים צריך לשפוך קצת מן המים טרם שישתה, מים גלויים, למה? מפני מים הרעים. ופירש רש"י, שמא שתה מהן שד, כשמניחים מים גלוים יכול לבוא שד ולשתות מהם, למה - כי השדים הם כמו בני אדם, הם שותים ואוכלים, יש להם גם דם. וכאשר שופך מהם קודם השתיה זוהי התקנה שמסתלקים המים הרעים. זה מה שאמרה אסתר ברוח הקודש.

עכשיו אני מקריא לכם את המזמור שאנחנו אומרים בפורים, שיש בו סודות גדולים ועצומים, והמזמור אומר כך: "למנצח על אילת השחר מזמור לדוד", אסתר אומרת "אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי, אלה אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, בך בטחו אבותינו בטחו ותפלטמו, אליך זעקו ונמלטו, בך בטחו ולא בושו, ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם, כל רואי ילעיגו לי, יפטירו בשפה יניעו ראש", וכו' וכו'. אח"כ היא אומרת "כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי, היה ליבי כדונג נמס בתוך מעי, יבש כחרס כוחי ולשוני מודבק מלקוחי ולעפר מוות תשפטני. כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כאשר ידי ורגלי, אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי, יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל, ואתה ה' אל  תרחק איילותי לעזרתי חושה, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, הושיעני מפי אריה ומקרני ראמים עניתני, אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך, יראי ה' הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל זרע ישראל". יש פה סודות חבל על הזמן במזמור הזה, ואני מגל הלכם אותם עכשיו, לפי מה שכתוב תקשיבו טוב. אם לא תתפסו את הכל לא נורא, יש שידור חוזר, אז תוכלו לראות את זה בשופר . טי וי, אבל נריח פה דברים גדולים ביותר. תשמעו מה היא אמרה.

אמרנו שהגמרא בחולין אומרת שצריך לפני ששותים את המים לשפוך את המים הרעים, למה אומר רש"י, שמא שתה מהם שד. וזאת התקנה שמסלקים את המים הרעים. אסתר אמרה על אותו משקל, אותו דבר. אמרה אסתר ברוח הקודש, כמים נשפכתי, כמו שבמים מפרידים את המים הרעים מהמים הטובים בגלל השד, שמא שתה שד, אז היא אמרה כמים נשפכתי, כשהיא הפרידה את השדה ממנה, דהיינו הפרידה את הבגד מן הלבוש, והתפרדו כל עצמותי, רוצה לומר כמו שהמים נשפכים לארץ, כפי שהסברנו וזה התקנה, כך עצמותי ממש נפרדו ונחלקו ממני בגלל החלק הרע שהיה בי שנדבק בהם השד, והיה לו תקנה בזה. מה ההמשך היא אומרת, היה ליבי כדונג, פירוש החלק הרע והטוב מעורבים יחד כמו בדונג, ועל ידי שהוא נמס נפרד כל חלק בפני עצמו. ולעפר מוות תשפטני, כמו ששמים מת בקבר שלמדנו בשביל לברור את הרע מן הטוב, ומתכלה הרע והטוב נשאר במקומו, אז היא אמרה אותו דבר "ולעפר מוות" כמו שבעפר מוות תשפטני תשימני, ככה בדיוק היה איתה, ועל כן סבבוני כלבים, כי סבבוני כלבים, אתם כבר יודעים מה זה כלבים, נכון? אותו מלאך שכל המגמה שלו היתה לטמא אותי במשכב עם אחשוורוש, הם סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני לחטוא, לכן אני עשיתי את זה להפריד את הלבוש מהבגד ולא לחטוא. לכן אספר כל עצמותי, אני אספר את הכאב של כל העצמות שלי, מה הכאב? המה יביטו יראו בי, המלאך הזה השטן שהתלבש בהמן וכל המלאכים חבריו יביטו שעשיתי את הפעולה הזאת והפרדתי את השדה ממני, וזה רע להם כי הם רצו לטמא ולערבב את הטוב והרע, לכן יחלקו בגדי להם - ז"א רע להם שהיה חלוקה בין הבגד ללבוש, הבגד זה השדה לבין אסתר המלכה שזה הלבוש, והם רצו לחלקם את החלק הזה שנקרא לבוש, ז"א הם לא קיבלו את מה שהם רצו ולכן "על לבושי יפילו גורל" בגלל שאת הלבוש הם לא הצליחו להחטיא אז הם הפילו גורל שעשה המן, הוא הגורל שדיברנו להרוג את כל היהודים באיזה יום ובאיזה חודש. כי כל המגמה שלהם היה על הלבוש ולא עלתה בידם, לכן הפילו גורלות לכלות את עם ישראל מעל פני האדמה.

מה ההמשך כתוב "ועתה ה' אל תרחק ממני" כי הכוונה שלי היתה לטובה, נכון שאסור להשתמש בשמות קדושים ומי שמשתמש נענש, אבל אני עשיתי את זה  לטובה לכבוד שמים עשיתי, לכן השתמשתי בשמות הקדושים להפריד ממני את הרע, שאחשוורוש יהיה עם השדה ולא איתי. ולכן "הצילה מחרב נפשי", היא ממשיכה ואומרת במזמור, "הצילה מחרב נפשי" - ראשי תיבות המן, תציל אותי, ומיד כלב יחידתי, מי זה הכלב שרוצה את יחידתי, את הנשמה - זה המלאך השטן שנקרא כלב רע. אח"כ היא אומרת "הושיעני מפי אריה", מי זה אריה? כידוע אחשוורוש נקרא אריה, ומלך הוא כארי, אבל יש עוד סוד עם זה, תקשיבו טוב, הארי הקדוש תלמידים שלו שהיו משתמשים בשמות קדוש, מה שנקרא קבלה מעשית באיסור, שלא לצורך גבוה ונדיר, הוא היה אומר להם שלתקן את עצמם הם צריכים לצאת למדבר. אתם יודעים למה? כדי שיאכלו אותם אריות שזה התיקון היחידי למי שמשתמש בשמות הקודש. אז היא התכוונה גם "הושיעני מפי אריה" - אריה ממש, שזה הגזירה למי שמשתמש בשמות הקודש. אח"כ היא אמרה "אספרה שמך לאחי", אניא ספר אחרי שאתה תושיע אותי אני אגלה לכל אחי שאני השתמשתי בשמך - בשמות הקדוש, "אספרה שמך לאחי" ולפיכך "יראי ה' הללוהו" אלה שהם יראים את ה' ולא משתמשים בשמות הקדוש, הם יהללו את הקב"ה על הטובה שעשה לאסתר והושיע אותה ולא פגע בה. ואח"כ היא אמרה, "כל זה יעקב כבודוהו" זרע יעקב דווקא, הם יכבדוהו, מי זה זרע יעקב? יעקב היה לו בן יוסף שהיה שקול כנגד כל השבטים, ויוסף השתמש בשמות הקודש. והשבטים השתמשו בשמות הקודש. ישראל כבר לא השתמשו בשמות הקודש, לכן "כל זרע יעקב כבדוהו", אבל "וגורו ממנו כל זרע ישראל", כל זרע ישראל היוצאים מהם, לא ללמוד מיוסף הצדיק ומאחריו להשתמש בשמות, כיון שהוא השתמש רק בשעה הראויה לכך בלבד.

והנה הפעולה הזו שעשו מרדכי ואסתר מלאך שבא בהמן בשביל הפעולה הזו שעשו מרדכי ואסתר, הם חשבו - מרדכי ואסתר שלא עשו כהוגן, הם פחדו, למה - כיון שהם פחדו אולי לא היינו צריכים להטריח את הקב"ה ע"י השימוש בשמות הקודש, וזה רמוז במגילה, מגילה אסתר. כתוב "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע  מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר", מה זה "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה"? הוא ידע למה נגזרה הגזירה, כיון שהשטן נכנס בהמן להפיל גורל על ישראל בגלל שהוא ואסתר הפרידו את הבגד מהלבוש ומסרו לאחשוורוש את השדה והשטן לא הצליח לטמא את אסתר ולערבב טוב ורע, כיון שהם ידעו שהם היו הגורמים לכן כתוב "ויקרע מרדכי את בגדיו", דווקא את בגדיו. כי הבגדים שהוא הפריד מאסתר זה החלק הרע השדה, הם שגרמו, וזה נקרא בגדיו כי הוא היה נשוי לאסתר, ואם כן זה נקרא בגדיו של שניהם. ולפי שראה שיצאה תקלה לישראל על ידם, "וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר".

גם אסתר חשבה לעשות כן, כי היא חשבה שהיא חטאה והחטא שלה גרם לכל זה, לפי שהיא היתה נתונה בחיקו של אחשוורוש, ואע"פ שהיא הפרידה את החלק הרע לבד, מכל מקום היה לה חלק בהנאת העבירה, כי החלק הרע שהיא הפרידה ממנה הוא גם חלקה, כמו שלמדנו. אבל אח"כ היא ראתה ברוח הקודש שאין לה חטא, התברר לה שהיא לא חטאה, ואע"פ שהיא הטריחה את הקב"ה בשימוש בשמות הקודש, נחשב לה למצוה גדולה. מאיפה היא למדה זאת? מיוסף הצדיק שגם הוא פעל כזאת, ומה נתן לו הקב"ה בשכר זה שהוא נס והניח את בגדו בידה שהים נס מפני ארונו, "וינוס הים מפני הנס", כשמשה לקח את ארונו של יוסף עליו, עד אז הים לא רצה להבקע, אבל כשראה את ארונו של יוסף נס. אמרו חכמים למה? כיון שהוא נס מפני הנס, למה שהוא ינוס מפני הנס? כיון שיוסף הצדיק שבר את הטבע שלו, בחור צעיר שאשה יפהפיה מפתה אותו שנה שלמה, שחרית מנחה וערבית, מחליפה בגדים ומתבשמת ומפצירה בו, והוא לא מתפתה, בחור צעיר זה שבירת הטבע לחלוטין. אמר הים, אני גם שובר את הטבע שלי, הטבע שלי זה לא לחלוק את המים, אבל אני שובר את הטבע שלי מפני שהוא שבר את הטבע שלו, לכן הוא נס מפני הנס. אז מה למדה אסתר? אם נעשה נס לעם ישראל בזכות יוסף שמה עשה, שהניח בגדו בידה של אשת פוטיפר, וזה נעשה ע"י שמות הקודש, כמו שלמדנו, אז זה נחשב לו לזכות ומצוה, ולא עונש, אז גם היא מה שעשתה מאותו טעם, שלא להטמא לאותו רשע, אז אין לה עבירה.

ומה עם זה שהיא בכל אופן נהנתה מהעבירה ע"י השדה, אולי היא ראויה לעונש? גם זה לא. מאיפה היא למדה? מיעל עם סיסרא. ואמר רבי יוחנן, שאותו רשע סיסרא היה עם יעל, ושואלת הגמרא, והרי היא נהנתה מהעבירה, אמר רבי יוחנן משמו של רבי שמעון בר יוחאי, כל טובתם של רשעים היא רעה אצל הצדיקים. אצל הרשע הזה סיסרא מה שהוא הולך לעשות בשבילו זה טובה, בשביל הצדקת רעה זה היה רעה. רעה. למה - כיון שהוא הטיל בה זוהמה.

ואומרת הגמרא, ישראל שעמדו בהר סיני פסקה מהם הזוהמה, אומות העולם שלא עמדו בהר סיני לא פסקה מהם הזוהמה. למי שלא יודע, בהר סיני עם ישראל התבטל מהם מלאך המוות, רק כשהם חטאו בעגל חזר עוד פעם. ולמה נהייתה מיתה בעולם? בגלל שכתוב שהנחש הטיל זוהמה בחוה, ולכן היא חטאה ונהיה מוות בעולם. כשעם ישראל הגיעו למדרגה הגבוהה של קבלת התורה בלב אחד, אז פסקה הזוהמה מהם, זוהמת הנחש. אומות העולם שלא עמדו במעמד הר סיני לא פסקה זוהמתם.

לפיכך, כשבאה אסתר, תקשיבו טוב, לבית עבודת כוכבים ומזלות, כשהיא נכנסה אל אחשוורוש ובדרך יש צלמים, הסתלקה ממנה השכינה. הסתלקה ממנה השכינה, אז היא פחדה פחד, ואז היא אמרה, "אלי אלי למה עזבתני", מה היא אומרת? היא אומרת אלי בים, אלי בסיני אמרו חכמים. מה זה אלי בים אלי בסיני למה עזבתני, לפי מה שנגיד בפשט של המדרש, אנחנו נגיד, אתה היית האל שלי כוחי בים ואתה היית האל שלי כוחי בסיני, מה פירוש? יש לך כח לקרוע את הים, יש לך כח להביא תורה לעם ישראל ולרדת על הר סיני ולעשות כל הנפלאות, אז למה עזבתני, אתה לא יכול להציל אותי? זה הפשט. אבל על פי הסוד מה שלמדנו, אלי בים, מה זה אלי בים? כמו שעזרת בים לעם ישראל בזכות מה? בזכות יוסף שהוא השתמש בשמות הקדושים וקרעת להם את הים למרות זאת, אז תהיה גם אלי, כמו בים, למה עזבתני? למה עזבתני? אני כמו בים, הים נס מפני יוסף ואני עשיתי מעשה יוסף, אז למה עזבתני?

דבר שני, אלי בסיני, מה זה אלי בסיני? אמרנו שכל הנשמות שהיו בסיני נפסקה הזוהמה, וגויים שהיו שם שלא היו שם לא פסקה הזוהמה, ובודאי מה שעשה סיסרא עם יעל, ומה שעשתה השדה שזה החלק הרע שלי עם אחשוורוש, אין לי מזה שום הנאה, כי טובתם של רעים רעה היא אצל הצדיקים, וזה משום שהוא הטיל זוהמה, ואם הוא ה טיל זוהמה במי שאין לו זוהמה כי עמדנו בהר סיני, אז לא נהניתי מהעבירה, אז ממילא למה עזבתני?? זה מדהים מה שכתוב פה. ולפי שמרדכי ואסתר עשו פעולה זו, והפעולה היתה נצרכת וחשובה ברצון ה', ואתם זוכרים שהתחלנו "ואנכי אסתר אסתיר פני" זה מנין לאסתר מן התורה, מפה מהפסוק הזה, ופה גילה הקב"ה למשה רבינו איך הוא יציל את עם ישראל בחודש אדר, וה' עזר לה להסתיר את עצמה ע"י השמות הקדושים, בזכות זה כתוב, שימו לב, "ותלבש אסתר מלכות" "ומרדכי יצא בלבוש מלכות", נראה מי מכם כבר תפס מה כתוב פה, מה כתוב פה? בזכות שהם עשו את השימוש בשמות על פי דין וכראוי, כתוב "ותלבש אסתר מלכות" וכתוב "ומרדכי יצא בלבוש מלכות", מה לומדים מפה? נו תגיד, מה כתוב פה בפסוק? שמה? עם הלבוש, ותלבש זה הלבוש החלק הטוב, ותלבש אסתר מלכות, בזכות שהיא נשארה רק עם הלבוש, והיא הפרידה ממנה את הבגד הלא טוב, היא זכתה למלכות ששכינה תשרה עליה, ואותו דבר כתוב אצל מרדכי, "ומרדכי יצא בלבוש מלכות", בלבוש - רק לבוש, בלי בגד, כי את הבגד הם הפרידו, אז לכן הם זכו למלכות. ישתבח הבורא כפתור ופרח, התורה הקדושה תראו מה זה. כי במידה שאדם מודד בה מודדים לו, ולפי שאותו מלאך התלבש בהמן להרע לישראל הוא השטן, לכך נאמר אצלו "איש צר ואויב המן הרע הזה", מה זה איש צר ואויב? המלאך נקרא איש צר ואויב זה המן, כי היו שניים, בתוך המן היה גם השטן, אז אחד נקרא צר ואחד נקרא אויב, אבל עתה הוא היה ביחד אז נקרא איש צר ואויב. ולמה? הרע הזה, מה זה הרע הזה? למה הם התחברו ביחד? בגלל הרע הזה - החלק שהם רצו לקחת אותו לערבב אותו עם הטוב, זה הבגד עם הלבוש, בגלל הרע הזה היה כל זה. כיון שהיתה הכוונה שלו לטמא את החלק הטוב.

ואתם חושבים שזה נגמר? פסוק שכולם קוראים במגילה ולא יודעים מה טיבו, אח"כ כתוב "והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה", הרשע הזה המן עוד רוצה עוד פעם בענין המיטה להפיל את אסתר, וע"י זה ובגלל זה בא גמולו על ראשו שאחשוורוש נכנס, ותפס אותו על חם, מה שנקרא, "ויתלו את המן", ומה כתוב בסוף על מרדכי בסוף המגילה? שהוא רצוי לרוב אחיו ודורש טוב לעמו, טוב וודאי, הוא ביקש את הטוב בלי חיבור של הרע, כן הפרידו את הרע את השדה ונשארו עם הטוב, והוא ביקש טוב לעמו, וככה נפלה הגזירה על האויבים והצרים של עם ישראל ועם ישראל נגאלו. יפה או לא יפה?

מה זה נוגע אלינו עכשיו? עכשיו אנחנו נמצאים יום אחד לפני ראש השנה, ואני מסיים תוך עשר דקות ואני חייב לטוס, אבל תשמעו. אנחנו חייבים היום להפריד בין הטוב לרע ע"י תשובה כדי לגאול את עצמנו מכל הצרות והרעות שעתידות לבוא חס ושלום על הפרט ועל הכלל, חייבים להפריד את הרע מן הטוב. ז"א התשובה שאדם עושה על ידה הוא מפריד לחלוטין בין הטוב לרע, הוא נשאר בבחינת לבוש, ו"הבגד בוגדים בגדו" הולך לחלקו. אנחנו רוצים להפריד את הטוב והרע, דהיינו להפריד את היצר הרע מיצר הטוב, העבודה הזאת נעשית ע"י  תשובה, כיצד? אנחנו מתחרטים על כל מה שעשינו עד היום בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, אנחנו מקבלים מהיום והלאה לא לחטוא לפני הקב"ה ולהיות עבדים נאמנים לפניו לעשות רצונו כרצונו, ואנחנו מתודים ואומרים "אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי", ופורטים את החטאים כפי שאנחנו זוכרים, ואם לא אומרים אשמנו בגדנו גזלנו לפי א' ב', ובזה עושים תשובה שלמה ולא חוזרים יותר למה שהיינו כלל. עם הפרדה כזאת הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, איך לבשה אסתר ומרדכי מלכות? ע"י שנשארו רק עם הלבוש, אם נשאר עם הלבוש נלבש מלכות, שכינה תשרה עלינו, ס"ד, הצלחה, ברכה, ישועה, כל טובה שכתובה בתורה תחול על ראשינו. אבל אם נשאיר את השטן איתנו, את היצר הרע, את השד או השדה ביחד, אז מי שמכיר את ההרצאה שלי שאמרתי שפעם אחת היה מפגש בכלא, הכניסו את הח"ח לכלא ואיפה הכניסו אותו לאיזה תא? עם אלקפונה, והוא היה עם אלקפונה בתא אחד, תארו לכם אלקפונה והח"ח ביחד, אלקפונה מספר לו על הרציחות מה שהוא היה עושה, והוא מדבר איתו על לשון הרע. מה אתם אומרים, במאבק כזה בתוך הכלא, יושב אדם זקן החפץ חיים זצ"ל, מולו אל-קפונה גברתן כזה, ועכשיו ביניהם זה קובע את נוהל השיחה וזה עונה לו, מי מנצח? מה? הח"ח? איך הוא מנצח? מה? תשמעו יהודים יקרים. בכל אחד מכם יש את החפץ חיים ויש אלקפונה. היצר הטוב ויצר הרע. היצר הטוב שלכם רוצה להיות החפץ חיים, קדוש, האלקפונה שלכם זה היצר הרע רוצה שתהיו ממש הרוצחים הכי נתעבים, שתי קיצוניות, אתם רואים, בן מסתכל באינטרנט איך רוצחים את ההורים, איך מוצאים אליבי, רוצח את ההורים שלו בגלל שהוא מהמר, קם לאבא, האבא יושב מנמנם בטמבלויזיה, זה גם אחת הסיבות לא לראות טמבלויזיה כי מנמנמים והבן יכול לבוא מאחורה, והוא שחט אותו, שחט את האבא, והאמא ירדה לקול הצעקות, והוא דקר את האמא, והרג את שני ההורים, אלקפונה או לא אלקפונה? אבל הוא בן אדם מן הישוב. הוא לא פוטנציאל בכלל להיות רוצח, אף אחד לא חלם, האחים שלו לא האמינו, לא יכול להיות. אבל בכל בן אדם יש אלקפונה כזה, בכל בן אדם. זה גילו לנו חכמים. אבל יש דבר נוסף, החפץ חיים גם יש בפנים, אם תטפח אותו, אם תעשה מה שצריך, תקרא שיעורי מוסר תלמד שיעורים קבועים והכל, אתה תוכל להוציא את הפוטנציאל הזה, אז תחליט, שניהם ביחד לא יסתדרו, אי אפשר, זה מדבר משהו אחר וזה מדבר משהו אחר. לרוב האלקפונה מצליח, לא תמיד אלקפונה רוצח, כי לפעמים הוא מצליח לאיים על אנשים גם בלי להרוג אותם, אז יצר הרע מצליח הרבה פעמים בלי להביא אותנו לקטסטרופות, הוא גם מעדן את זה, הוא אומר שהוא שומר על החוק, הוא שומר שרוכלים לא יונו, הוא לוקח פרוטקשן קצת, הוא יודע איך להגיד מעבירות שזה גם מצוות, יצר הרע מומחה, הוא אלקפונה. אבל אנחנו צריכים להחליט ערב לפני, האם אנחנו חוזרים בתשובה ומקבלים עלינו עול מצוות לאבינו שבשמים. אין לחכות, זה היום האחרון, מה שיגזר בראש השנה, מי יחיה מי ימות, מי יהיה בריא מי יהיה חולה, מי יהיה עשיר מי יהיה עני, זה מחר. אין יותר זמן, בשום בית משפט לא היו נותנים לבן אדם צ'אנס אם יבוא עכשיו הבן אדם הזה הרוצח השפל ויגיד לשופט סליחה, אני לא ארצח יותר את ההורים שלי, הוא ישמע לו? הוא ישחרר אותו? הוא יוותר לו? הוא יתחרט ויבכה וימרט את שערותיו וישרוט את פניו וישתטח ויגיד תדרכו עלי, אני אדם שפל, אתם חושבים שהשופט יוותר לו? אנחנו עברנו הרבה יותר עבירות קשות מזה. אתם יודעים, רצח העונש שלו עפ"י התורה זה סייף, הורגים בן אדם בסייף בחרב, זה הרבה יותר קל מסקילה ומשריפה, ואתם יודעים שמי שמחלל שבת לדוגמא העונש שלו סקילה אז זה תאונת דרכים? אז כמה אנשים חיללו שבת, אז כמה מגיע להם עונשים, אז אם הם יבואו לפני הקב"ה סליחה סליחה, אני יותר לא אחלל שבת, אני יותר אהיה בסדר, אם על רצח לא נותנים לבן אדם מחילה, אז על יותר גרוע מרצח וכמה פעמים והרבה פעמים ועשרות שנים אפשר לתת מחילה? או על טהרת המשפחה שלא שומרים שזה כרת על כל פעם, ועוד כהנה וכהנה, איך אפשר? אומר הקב"ה כן, אני, אני אבא שלכם אוהב אתכם, אם אתם תחליטו שאתם חוזרים בתשובה אני מוחק הכל. מי טמבל לא לנצל זאת??? והוא יכול לעשות את זה היום ובעזרת ה' יתברך מחר הוא יהיה נקי בדינו, ויגזרו עליו רק טובות, אם לא, יגידו הא, אתה גם לא מפחד מהעונש, ז"א אתה בא אלקפונה הא, אלקפונה, אתה בא לפני הקב"ה מי מה, עלי לא קונה, אז מה אתם חושבים יהיה דינו?

תסתכלו בשנה האחרונה כמה מתו ממחלות, כמה מצרות, כמה מיסורים, כמה משטפונות, כמה הוריקנים, כמה רעידות אדמה, כמה צונאמי, כמה ההרים עישנו, כבולענים נפתחו, כמה לאבות פרצו, כמה הרים מחקו כפרים, כמה צרות היה בעולם השנה וזה כלום לעומת השנה הקרובה, כי החורף צריך להיות אביב, אביב העמים.

אז יהודים יקרים, אני שואל אתכם עכשיו, הקב"ה מסתכל יום לפני ואני רוצה לעזור לכם עם החפץ חיים שלי, מי מכם מוכן בעזרת ה' הפעם, השנה, היום לחזור בתשובה באמת, למחוק את העבר ולפתוח דף חדש עם הקב"ה שירים את היד, גבוה אבל אני רוצה לראות, גבוה. אני לא רוצה לראות רק דתיים, גם אלה שמחללים שבת רח"ל, תרימו את היד, גבוה, תורידו את היד, מי לא הרים שירים את היד, מה אתם משוגעים? אתם יוצאים נגד הקב"ה, יש לכם כח נגדו? מה תגידו לו מחר? גם אם לא תהיו בבית כנסת, מה יהיה פסק דין אתם חושבים, עומדים במרד עדיין. מה יהיה פסק דין? אני מתחנן על נפשותיכם, אל תעשו לעצמכם כן, תחזרו בתשובה. אתה לא יצא לך כלום, אבל מכל מקום יהודים יקרים שימו לב, אני נותן לכם עכשיו מתנות צידה לדרך קצת, אני חייב לרוץ יש סליחות כלליות כרגע בבני ברק, יש לי עוד זמן, לא, יש יש יש יש, רגע אני טועה, עכשיו 11:00, אז יש לי עוד זמן בשבילכם, אז אני אתן לכם אפשרות לשאלות ותשובות. רגע רגע רגע. תן לו, תן לו בריצה. סליחה אני טעיתי, יש לי עוד כחצי שעה. תן לו.

 

הרב: אמרת שאתה פעם ראשונה, דבר, תני לו. תודה.

 

ש. ערב טוב לך כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני פעם ראשונה פה בהרצאה שלך במציאות, תמיד הייתי רואה את זה דרך היוטיוב, דרך כל מיני דיסקים וכאלה. קודם כל שיקרא את הפתק, אם אפשר כבוד הרב.

 

הרב: נו, פעם ראשונה אתה פה ו

 

ש. ושתקרא את הפתק אז תבין למה אני פה.

 

הרב: תקבל על עצמך תשובה עכשיו אני נותן לך ציצית וכיפה אתה יוצא לדרך ואני מברך אותך שהכל יעבור ממך.

 

ש. אמן

 

הרב: מקבל?

 

ש. מקבל.

 

הרב: תן לו בבקשה בריצה. קדימה. 

יניב בן מזל ה' ישלח לו רפואה שלמה בכל מכל כל, ללא חרדות ללא פחדים ללא כלום בריא ושלם אולם. תהיה בריא.

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני התחזקתי הרבה בזכותך, בזכות השיעורים שלךף,אני מאד אוהב אותך

 

הרב: תודה מותק

 

ש. נולד לי בן ביום חמישי, במוצ"ש קבעו שהוא צריך לעשות ניתוח, יום ראשון הוא עשה את הניתוח ברוך ה' עבר בשלום, התפללתי באותו רגע, הייתי בבית כנסת של הבית כנסת בכיתי, מתחתי היה אפשר לראות שלולית של דמעות, וביקשתי מרבי עילאי שבעזרת ה' שאם מהזכויות שלו אני אזכה הילד לחזור לעצמו אני אתן את השם לילד, עכשיו רציתי לשאול אותך אם השם עילאי הוא שם טוב?

 

הרב: טוב מאד, רבי יהודה בר עילאי זה היה אחד מצדיקי הדורות

 

ש. בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: תהיה בריא, תן לבחור לידך לידך

 

ש. אפשר ברכה לילד בבקשה?

 

הרב: שמו?

 

ש. בעזרת ה' בברית יהיה

 

הרב: הנולד לאליהו בן חמו, ה' יזכה אותו להיות בריא ושלם צדיק וירא שמים.

תן לבחור מאחוריך

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. רשום במסכת סוטה על אין אדם בא לידי עבירה אא"כ נכנסת בו רוח שטות, נכון?

 

הרב: נכון.

 

ש. עכשיו השאלה שלי כזו, אדם לפני שהוא בא לידי עבירה יש לו אפשרות בחירה בין טוב לרע, עצם הבחירה ברע זה רוח שטות כי הוא בחר ברע, זה כבר חטא, אז דנים את האדם, על מה דנים אותו? אם כבר הרוח  נכנסה בו ז"א זה הרוח השטות

 

הרב: לא, מתי נכנסת רוח שטות?

 

ש. ברגע שמאפשר לה להכנס

 

הרב: איך הוא מאפשר? ע"י שהוא זונח את החכמה. מי שעוסק בחכמה הוא לא יכול לחשוב שני דברים ביחד, אם הוא עסוק בחכמה בתורה במצוות אז שום דבר לא יכול להכנס, אבל אם הוא מתפנה מזה אז מיד נכנסת רוח ש טות, וכשנכסת רוח שטות אז כבר השדה או השד מתחילים לעבוד

 

ש. תודה רבה

 

הרב: תהיה בריא.

תן לבחורים האלה, הם הצביעו שהם הם לא הצביעו קודם שהם חוזרים בתשובה, בא נשמע למה. כן.

 

 

ש. אהלן הרב

 

הרב: אהלן אהלן

 

ש. בדיוק כמו שהרב אמר אני קמתי לשאול את הרב, לדבר עם הרב בקשר לנושא הזה שלא להרים את היד, אני החלטתי לא להרים את היד לא בגלל איזושהי סוג

 

הרב: שלא יהיה נדר

 

ש. לא, אני מדבר על מה שעשיתי, החלטתי באותו רגע לא להרים את היד כי הרגשתי לא שלם עם ההחלטה של להרים את היד ולומר אני חוזר מעכשיו בתשובה שלמה ונגמר הסיפור, מעכשיו אני חרדי אדמו"ר, אני מרגיש שאני לא מוכן לעשות דבר כזה

 

הרב: אני אגיד לך עכשיו דבר שתלמד אותו לכל החיים, אם אתה לא תקפוץ כמו שאני מבקש פעם אחת ולתמיד בחיים שלך לא תגיע כי אותו ספק יהיה לך כל החיים. כי היצר הרע אומר איך אתה יכול להחליט אתה לא שלם עדיין. איך יכול להיות שתהיה בכלל שלם קודם שתחליט, כי אם אתה כבר שלם לא צריך להחליט,

 

ש. הבנתי

 

הרב: אבל זה פטנט שלו להגיד אני עוד לא שלם, ודאי שאני לא שלם, בגלל שאני לא שלם אני קופץ אל השלמות, אני מעונין להיות שלם, לכן אני קופץ. יהיה לך ילד הוא יפחד להכנס לבריכה, אתה תזרוק אותו לבריכה ותקפוץ אחריו לשמור עליו, כי אם הוא לא יקפוץ פעם אחת הוא לא יכנס, כל הזמן הוא יהסס. אין מה לעשות, בחיים צריך לקפוץ, אם לא קופצים לא מצליחים. בעסקים אותו דבר, אם לא פותחים יש סיכונים לא מצליחים, כל דבר צריך לקפוץ קדימה, בכל התחומים אנשים קופצים. אבל כשמגיעים לתורה, יו, לא יכולים לקפוץ, למה? אלקפונה אומר שאי אפשר.

 

ש. כן, אבל אני שואל גם בנוסף מה הרב אומר לגבי, לדוגמא בן אדם עכשיו הרגיש באמת את הרגש הזה שהוא רוצה לקפוץ עכשיו

 

הרב: קפוץ, מיד אתה מתחיל ללמוד תורה בלי הפסקה, מתחבר לספרי מוסר

 

ש. הלואי וזה היה כזה פשוט

 

הרב: ככה אני עשיתי. איך נהיה אמנון יצחק? ככה בדיוק

 

ש. פתאום?

 

הרב: פתאום.

 

ש. ומה קורה בנפילה שאחרי?

 

הרב: לא היה לי נפילות ב"ה

 

ש. אתה כן מי אמר, איך קוראים לך?

 

ש. שילו

 

הרב: הרב שילו, למה צריך להיות רק אמנון יצחק? שיהיה גם הרב שילו

 

ש. אוקי תודה רבה

 

הרב: בהצלחה מותק. כן, תן לגברת שמה בריצה, למעלה שמה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. האמת שאני מאד מתרגשת אני מקוה בעזרת ה'

 

הרב: זריז אני מאחר

 

ש. יש שני דברים, אחד השכנה שלי היתה צריכה להגיע איתי ומשמים

 

הרב: מה שמה?

 

ש. היא יש לה את המחלה

 

הרב: מה שמה?

 

ש. סוניה בת לא זוכרת את השם, חוה

 

הרב: אז מה עשינו, צלצלי אליה, תעבירי

 

ש. אבל הרב הרב אני רוצה שני דברים, אחד אני רוצה לבקש מחילה וסליחה, לפני כשש שנים אח שלי התחיל לחזור בתשובה ולא הייתי מוכנה לשמוע את הקלטות של כבוד הרב, ומשמים חזרתי בתשובה דרך כבוד הרב, כשייתי ככה בשושו כמו שאומרים חוטפת מבטים וב"ה חזרתי בתשובה, ורציתי להגיד תודה רבה

 

הרב: על זה את מבקשת סליחה?

 

ש. לא, שלא רציתי, לא הייתי מוכנה לשמוע, ולא חשבתי דברים טובים, מחילה

 

הרב: זה לא נורא, זה אלקפונה הפריע לך

 

ש. אבל רציתי להגיד תודה רבה כבוד הרב שהבאת לי את החיים

 

הרב: תודה תודה תודה. תן לבחור

 

 

ש. הרב יש לי שאלה

 

הרב: בבקשה

 

ש. אתה אמרת שאסור אפילו לשמוע שירים כשרים אפילו ביום רגיל אפילו מתוך אזניות

 

הרב: נכון בגלל שזה גזירה של החורבן בסימן תק"ס בשו"ע

 

ש. אז איך כתוב בחזון עובדיה בהלכות בין המיצרים, המיקל לשמוע

 

הרב: המיקל זה הוא מעצמו מיקל אבל אין היתר. הבנת? תודה.

תעביר לבחורה מאחורה.

 

 

ש. כבוד הרב שלום

 

הרב: שלום

 

ש. ב"ה ה' זיכה אותי ורציתי להגיד לך תודה, ה' יברך אותך בכל הברכות, הצלת אותי ואת הנשמה שלי, כבר שנים אני כל הזמן מתחזקת בזכותך, אני קצת מתרגשת, שלחו אותי לכאן, יש בחורה בשם פרידה בת מירי

 

הרב: תזכה לרפואה שלמה מהרה

 

ש. עכשיו היא דתיה והיא לא שמה כיסוי ראש

 

הרב: הנה אני נותן לה כיסוי ראש שחור שמהיום יהיה לה לבן

 

ש. בלי נדר אני אמסור לה את זה. שירי בת פנינה לזיווג הגון

 

הרב: זיווג הגון מהרה

 

ש. וחנית בת אסתר רפואה שלמה

 

הרב: רפואת הנפש והגוף מהרה.

 

ש. אמן תודה רבה, וכבוד הרב זה בן דוד שלי הבחור שלקח ציצית ורציתי לומר שהוא זמר חילוני ואם אתה מקבל אותו למחנה הקדוש

 

הרב: בטח מקבל, אם הוא יעשה מה שאנחנו אומרים על הכיף כיפאק, מה השם שלך?

 

ש. יניב

 

הרב: יניב מה?

 

ש. נסימי

 

הרב: ויש לך שירים כבר בתקליטים

 

ש. יש לי שירים, יש לי ארבע אלבומים עובד על החמישי, אבל לא נראה לי שזה יצא דרך שירים ים תיכוניים זה יצא דרך שירים

 

הרב: קדושים קדושים

 

ש. קדושים. קדושים.

 

הרב: בעזרת ה' אם תרצה אני אדריך אותך, תעמוד בקשר עם שופר

 

ש. הייתי מופיע בשבתות

 

הרב: היה

 

ש. היה.

 

הרב: אשריך. אשריך. אתה שומע ברקע, אתה יודע מי זה? ארז יחיאל

 

ש. ארז יחיאל

 

הרב: איווה, הוא שומר כהלכה, ה' אוהב אותו. כן, קדימה תן לגברת מאחוריו.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני צריכה בבקשה ברכה לרפואת הנפש והגוף לחיה גאולה בת עדנה רפואה

 

הרב: רפואה שלמה מהרה בכל האיברים והגידים

 

ש. אמן.

 

הרב: תן לו, כן הנה פה שורה ראשונה.

 

 

ש. יש לי שאלה אבל זה קצת אישי

 

הרב: אז תשאיר לאחר כך, אחר כך, כן תן לבחור מאחוריך הילד הנחמד שרוצה לשאול על הזמרים, קדימה.

 

 

ש. כבוד הרב, אני מאד מתחזק מהדרשות שלך ואני רוצה לשאול אותך שאלה

 

הרב: ברור

 

ש. אני עכשיו, אני כעצמי גדל כילד חרדי אבל הבית דתי אבל לא חרדי, יש שמה טלויזיה, יש מחשב, עכשיו אני שואל אותך איך וגם הבית

 

הרב: איך תתמודד

 

ש. לא, גם הבית לא שומר על

 

הרב: כשרות

 

ש. בשר חלק בד"ץ, אז עכשיו איך להחזיר את האמא ואת האבא שאו הטלויזיה, שאחד משלשתם לפחות יהיה

 

הרב: קודם כל אתה לא נכשל בזה?

 

ש. אני, ב"ה לא.

 

הרב: נפלא מאד. קודם כל אתה כמו אברהם אבינו. עכשיו אתה תתן להם דיסקים, יש לי אנציקלופדיה אינטראקטיבית עם 400 סרטים תן להם שיראו את זה, תגיד יש הרבה הומור בפנים

 

ש. וכבוד הרב

 

הרב: יש את זה היום פה חילקו בשקיות?

 

ש. וכבוד הרב, בזכות התורה שאני לומד עד השעה ארבע ואז אחרי זה יש מנחה וערבית ושיעורי תורה, אין לי אני לא מגיע למצב הזה כדי לראות טלויזיה בבית, אין לי זמן

 

הרב: ב"ה, ה' יצליח אותך ושתזכה להיות צדיק וירא שמים ושהוריך ישובו בתשובה שלמה

 

ש. והרב, רפואה שלמה למזל בת ברכה

 

הרב: מזל בת ברכה רפואה שלמה מהרה

 

ש. ולעילוי נשמת אדמונד בן נוזה

 

הרב: אמן, תן לו.

 

 

ש. הרב, אני רוצה לרפואה, אולא לרפואה להצלחה לאחותי

 

הרב: שם?

 

ש. שרה זני בת ציפורה

 

הרב: הצלחה וכל טוב לעבודתו יתברך.

תנצלו את זה לשאלות לא לברכות, כן תן לו פה

 

ש. והרב עוד ברכה אם אפשר שמואל בן מתילדה ציפורה

 

הרב: יזכה לרפואה שלמה בריאות והצלחה.

תן לו, תן לו

 

 

ש. כבוד הרב אני מבקש שתברך את הבן שלי יש לו

 

הרב: שם?

 

ש. רפאל חי בן עליזה

 

הרב: ה' יזכה אותו לתשובה שלמה בריאות והצלחה

 

ש. אמן אמן אמן

 

הרב: תן לבחור שם. בריצה חבר'ה, הזמן הולך, יש סליחות בשידור ישיר אח"כ בשעה 12:20 באתר שופר. נט, תרוצו הביתה מי שיש לו, יש שידור חי עם חזן פיטן הרב אהרן כהן, חבל על הזמן, תבכו ותחזרו בתשובה בכיף.

כן, תן לו לדבר.

 

 

ש. לפני שנתיים בערך עשית הרצאה בחולון בימים נוראים עכשיו בימי סליחות, הבאת לי ספר של שערי תשובה וזה, ב"ה היום אני כבר בישיבה, קודם כל אם אפשר ברכה לזיווג הרב

 

הרב: אשריך, חזרת בתשובה בגלל הספר או בגלל הערב

 

ש. לא, בגללך בגלל הספר, עוד כאלה שהדריכו אותי גם ב"ה

 

הרב: ישתבח הבורא.

 

ש. עכשיו יש בעיה, אני קצת נזכרתי מאוחר מידי לדחות את הגיוס והם לא עוזבים אותי, יש לי קבו גבוה וזה אני במלחמות איתם

 

הרב: אין שום בעיה הם יעזבו אותך מהיום, בעזרת ה' אתה תהיה צדיק וירא שמים

 

ש. דרור בן חנה

 

הרב: צדיק וירא שמים.

כן, תן לגברת למעלה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. רציתי בבקשה שתברך אותי לזיווג הגון ולחזור בתשובה שלמה

 

הרב: או, תשובה שלמה וזיווג הגון מהרה.

קדימה מי עוד? הנה פה פה תן לו.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב זריז

 

ש. הרב בדרשה שלו אמר שבוררים את הטוב מהרע, כן, כולם מחוברים לטוב ורק בוררים את זה אחרי מיתה, כשאדם נפטר קוברים אותו הגוף נרקב מתפורר וזה חלק הרע, רציתי רק לשאול את הרב יש צדיקים שנשארו בגוף שלם, אצלהם לא נברא רע?

 

הרב: הם פשוט הצליחו לתקן גם את הרע, כמו הבחינה שכתוב אצל אברהם אבינו "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים איתו", אז ממילא בחינת הרע אצלהם כבר נבערה מחייהם.

 

ש. אז הם נשארים שלמים.

 

הרב: אכן. תהיה בריא תן לו.

 

 

ש. שלום הרב, חזרתי בתשובה בזכות הרב, רציתי לשאול בנושא התחרותיות כיצד נושא התחרותיות בא לידי ביטוי בעבודת ה'

 

הרב: קנאת סופרים תרבה חכמה אתה מתכוון

 

ש. מתי תחרותיות יכולה לעזור, להועיל

 

הרב: תמיד, כשמתכוונים לעלות למדרגה של השני ולא לקנא בו בגלל שאנחנו למטה.

 

ש. וגם ברכה שלמה מגן אברהם בן עדנה

 

הרב: יזכה לתשובה שלמה בריאות והצלחה. מתי חזרת בתשובה?

 

ש. שנתיים

 

הרב: רק שנתיים אתה נראה טוב בלי עין הרע. ואיפה זה היה?

 

ש. אה איפה זה קרה, טוב זה מההרצאות מהאינטרנט

 

הרב: אה, ישירות דרך האינטרנט, תראה איך הגויים עבדו בשבילנו, אני אומר זה לא יאומן, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, אשריך איזה שמחה.

 

ש. הרב אם אפשר ברכה לרפואה שלמה בשבילי

 

הרב: שם?

 

ש. שלמה מגן אברהם בן עדנה

 

הרב: רפואה שלמה תשובה שלמה הצלחה בכל.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, תן לגברת מעליך.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: גם לך

 

ש. אנחנו זכינו להיות עם הרב בסוף שבוע בשבי ציון כמדומני, ואני ביקשתי מהרב לקנות מניה כשאמרתי לרב שבעלי לא מתנגד לרעיון אלא שהוא גם מזכה את הרבים ולכן הוא מתנגד. נשאלת השאלה אם אני אוכל, זה נשמע, למכור זהב שהורי קנו לי כדי לקנות מניה

 

הרב: תראי, השבוע הגיע אלי מכתב מאשה יקרה מירושלים שהיא שלחה לי זהב, כמו שאת אומרת, שרשרת, היא אמרה שבעלה לא מאפשר לה אז היא נותנת את שלה בשביל שהיא תזכה שתהיה לה מניה, אמרתי שאני ברכתי אותה לפי הפתק, אני אחזור אליה אחרי החג, אני מחזיר לה את הזהב, אני לא מעונין שאנשים יתפרקו מן הזהב שלהם בשביל המניה למרות שזה שווה הרבה יותר לאין ערוך, אבל יש גבול מה שאני מוכן לקבל, מה שאפשר שאדם יכול יתן, אבל אני לא מבקש מבן אדם שיפשוט את תכשיטיו ועדייו. אני יודע שזה לא חשוב בעינייך וזה יותר חשוב, למרות כל זאת אני לא רוצה להגיע לדרגה כזאת שאני אקח  מאנשים גם דברים כאלה, למרות שלבנין בית המשפט פשטו את הכל ונתנו לבנין בית המקדש, והפוך לצערנו הרב שפשוט את הכל גם לעשות עגל, חוץ מהנשים, אז כתוב שכל הנשים עכשיו שולטות בדור הזה על הגברים, למה? אתם יודעים למה? כתוב שדור המדבר התגלגלו בדור האחרון וכיון שהנשים שלטו בעצמן ולא התפתו כמו הגרים להוריד את נזמיהן, לכן הן שולטות כיום על הגברים, שמעתן?

 

ש. הרב יברך את ילדי לתשובה

 

הרב: ה' יזכה אותך לתת מניה בנחת בלי למכור שום דבר, עם אפשרויות עם כל ישראל ושנזכה את כולם וכל ילדייך יהיו בריאים ושלמים ומוצלחים לעבודת הבורא.

 

ש. אמן.

 

הרב: ציצית בבקשה.

עוד מי רוצה לשים ציצית? מי רוצה לשים ציצית? רק רגע אני אתן לכם בבקשה תשארו במקום.

 

ברכת שהחיינו

 

אמן.

ההרצאה התקיימה בהיכל התרבות סמטת אופיר 3 בת-ים ביום שלישי כח` אלול 27/09/2011

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט