2C
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים 17-5-09

ערב טוב, בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

ברוכים הבאים תושבי בת ים

אני מבקש עכשיו אמן חזק, הערב הזה נעשה לרפואה של אדם שחלילה עומד להתאבד, ורק בכח שלכם אם תוכלו לכוון שבאמת אתם רוצים שהיהודי הזה יזכה לראות תתכוונו חזק באמן. הערב לרפואת שלמה חי בן פיאמנטה לרפואה בעיניים מהרה

אמן

הרב: בעז"ה, הרב מרדכי צמח בן מזל שליט"א, רפואה שלמה.

אמן

יעקב בן חנה ושמעון בן עליזה

אמן

שמואל בן שולמית להצלחה שיזכה לבנות בית נאמן בישראל להצלחה ופרנסה טובה

אמן

הרב: מיכאל בן חנה, עדנה בת אסתר, דוד בן גליה, ראובן בן בנימין...

אשריכם ישראל, כשם שאתם מתפללים על אחרים ככה תיענו בתפילותיכם.

בפרשת השבוע למדנו "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי", הקב"ה אומר לעם ישראל תדעו לכם, ארץ ישראל אי אפשר למכור אותה לצמיתות. אדם שיש לו קרקע לא יכולים למכור אותה לצמיתות, כי אני הבעלים על הקרקע על הארץ, ואי אפשר כי גרים ותושבים אתם עמדי.

וכתוב בתורת כהנים "כי לי הארץ", אל תרע עינך בה כי גרים ותושבים אתם, אל תעשו עצמכם עיקר, וכן הוא אומר "כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו", וכן דוד אמר "כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי", אתם עמדי דיו לעבד שהוא כרבו, שהיא שלי הרי היא שלכם, אם תתנהגו בארץ ישראל ותכירו שהיא שלי ותעשו את המצוות התלויות בארץ ובכלל תקיימו תורה ומצוות כמו שצריך, אם תראו שאתם מרגישים שהארץ שלי הרי היא שלכם, אבל אם לא - לא. כל יתרונו של אדם על הבהמה הוא הדיבור, והדיבור אינו הפה ולא עקימת השפתיים כי גם תוכי מדבר. וזה שאנחנו מדברים זה לא נותן לנו מעלת מדבר יותר מבעל חי, כי יש דרגות בבריאה, יש דומם צומח חי מדבר, דרגת מדבר זה יותר מבעל חי, אבל זה שאני מדבר ואני מעקם את שפתי ומוציא הגאים זה לא אומר שאני יותר טוב מן התוכי. מתי זה כן? אלא תוכי אינו מבין כלל מה שהוא אומר, שכן הוא בעל חיים, אבל עיקר מעלת הדיבור זה הרוח המדברת באמצעות הפה, מה זה הרוח המדברת באמצעות הפה, כמו שאומר התרגום "ויפח באפיו נשמת חיים" הקב"ה נפח בנו נשמת חיים "ויהי האדם לנפש חיה" "ונפח באפיה נשמתא דחיי ועבד באדם לרוח ממללא" רוח מדברת, ז"א יש בו רוח באדם או אין בו רוח, לא רוח הכוונה אויר אלא רוח פירושו הכח הרוחני שממנו הוא מנביע את המילים. לכן אדם בעיקר לא יבין אפילו שבפיו ידבר פטפוטי דברים עדיין זה נמשל כבהמות נדמו.

לפי זה שני בני אדם ידברו אותם דברים, בכל זאת מכיון שהמדידה היא תהיה עפ"י רוח ממללה, הרי כל מי שרוחו גבוהה מחברו תוכן מילולו אחר לגמרי הוא, עוד פעם אני חוזר, כל מי שרוחו גבוהה מחברו, בעל רוח מה שאנחנו קוראים, אדם שהפנימיות שלי היא מעולה וגבוהה, ככל שרוחו גבוהה מחברו תוכל  מילולו אחר לגמרי, וכן בשמיעתם כל אחד שומע לפי רוחו והבנתו. לדוגמא, יעמדו שני אנשים על הבמה, שניהם יקראו אותו טקסט, אחד יגיד את זה מתוך רוחו שהוא חי ומרגיש את מה שהוא אומר, והשני ידקלם את זה. זה שדלקם לא אמר שום דבר, אז שמעו דברים יפים חרוזים הכל טוב ויפה, השני השמיע אותם דברים אבל רוחו דיברה, זה נקלט הרבה יותר אצל האחרים, אבל זה גם תלוי בעוד דבר, איזה אוזן יש לשומעים, כמו שאמרו חכמים 'אשרי אדם מדבר על אוזן שומעת', האזניים כולם שומעות, השאלה מה הן שומעות, יש אדם שומע צלילים, יש אדם שומע משפטים, יש אדם שומע חרוזים, ויש אחד שומע מה המילים אמרו. לא הטקסט אלא הרוח של הדברים, הוא הבין את רוח הדברים. ואז ממילא הדברים מתיישבים לליבו.

ז"א שני כוחות אדירים יש באדם וזה מבדיל את האדם מן הבהמה ואחרי זה זה מבדיל בין אדם לאדם מה מעלתו. אחד - שנדע שלא הפה קובע, אלא הרוח ממללה שיש בכל אדם - הרוח המדברת, וככל שרוחו גבוהה משל חברו כך דבריו יתקבלו אצל אחרים, וזה גם תלוי במקבלים עצמם, תלוי איזה אוזן יש בהם. יש אחד בא לשמוע בערב כזה לדוגמא דברים יפים, אולי דבר חכמה, דברי תורה, אולי צחוקים, ואחרי זה הוא יגיד שהוא היה בערב נחמד וזהו, נגמר הסיפור והלך. אבל חכמים אמרו לנו "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" זה לא דברים שעברו ויצאו בצד השני, "קחו עמכם דברים" פירושו - את הרוח של הדברים צריך אדם לקבל וליישב אותם על ליבו ואז ממילא נקרא שהוא התפעל מן הדברים. מה זה התפעל? כולם מבינים התפעל יו, אמר יאו, איזה התפעלות, זה לא התפעלות. להתפעל זה שאדם נפעל מהדברים והפך למשהו אחר, זה נקרא התפעל, זה פעל עליו והוא התפעל - הוא השתנה, זה נקרא התפעל, לא יו...

ז"א כל אדם מאיתנו נראה בסוף הערב מי יש לו רוח ממללה ומי שיש לו אוזן שומעת, ה יום זה יהיה המבחן שלכם, זה המבחן של בת ים הערב.

מעתה נראה, מזה שהצליחה התורה לומר "כי גרים ותושבים אתם" ומזהירה אותנו התורה שלא נעשה עצמנו עיקר, שמע מינה, כי האדם בכוחו לחשוב שאין הוא גר ותושב כאן בעולם הזה, אם התורה אומרת ומודיעה לנו, תדעו לכם, הארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, מה מבינה התורה? שאנחנו לא חושבים שאנחנו גרים, לכן היא מודיעה לנו שאנחנו גרים. יש פה מישהו שחושב שהוא לא גר בארץ והוא יעזוב פה, יש פה מישהו כזה? יש מישהו שחושב שהוא ישאר פה לעד, יש פה? אתה חושב שתשאר לעד, נכון? ידעתי. מכל מקום, מה כתוב פה, כתוב "כי גרים אתם" ז"א אדם יכול לחשוב שהוא לא יהיה גר בארץ, בארץ שלו ולעולם היא לו וכמו בעל הבית הוא רוצה להאחז בה. אתם רואים אנשים שבגיל שבעים עוד קונים דירות, ופותחים תוכנית חסכון, אתם מכירים את זה? פעם כשהיה תכניות של שש שנים שהיו משקיעים והיו שוכרים תכנית של שנים, בא אחד לבנק אמר, אפשר לפתוח פה תכנית? אמרו לו כן יש תכנית שש שנים, אתה שם שש שנים אתה בא אתה מקבל פי עשר. פי עשר? שש שנים? אמרו לו כן, אומר מי מבטיח? אמרו לו המנהל. ביקש להכנס למנהל שאל אותו אתה מבטיח? אמר לו כן. אמר לו טוב אני שם סכום, ואני אבוא בעוד שש שנים פי עשר. אמרו לו כן. בא אחרי שש שנים מה המצב? אמרו לו יש לך סכום פי עשר ממה שהשקעת. מה אתה אומר? אפשר לעשות עוד פעם? אמרו לו כן, ואפשר לשים את כל הסכום? אמרו לו כן. ומה מקבלים? אמרו לו פי עשר. מה אתה אומר? ומי מבטיח? אמרו לו המנהל. נכנס למנהל אמר לו כן, שם. בא אחרי שש שנים, מה המצב? אמרו לו פי עשר. וואו איזה בנק אמין. אמר אפשר לשים יותר? אמרו לו כן, עכשיו יצאה בדיוק תכנית חדשה 18 שנים, ח"י שנים, אם אתה חי בא לוקח את הכסף. אמר זה אין בעיה, אין בעיה. אבל כמה מקבלים? אמרו לו פי שלושים! וואו פי שלושים, אמר אני מוכן לשים את הכסף. אבל רגע, מי מבטיח? אמרו לו המנהל, נכנס למנהל אמר לו כן, שם. בא אחרי 18 שנים מה המצב? אומרים לו וואלק, אין עשיר כמוך בבנק, אתה הלקוח המועדף. אמר אפשר לשים עוד תכנית? אמרו לו כן, אמר יש משהו יותר ארוך? אמרו לו יצא עכשיו בדיוק ח"י כפלים, אתה שם 36 שנה חביבי אתה מסודר. כמה אתה מקבל - אומרים לו אתה לא יכול אפילו לבזבז. אמר טוב, ומי מבטיח, אמרו לו המנהל, הלך למנהל אמר לו כן. אחרי 36 לא הגיע. למה? הוא שכח לעשות חשבון שש ועוד שש ועוד 18... כמה אתה רוצה לחיות? הוא עשה חשבון של הכסף אבל לא של החיים, כי אנשים שוכחים שהם גרים ותושבים בארץ. והתורה אומרת תדעו כי גרים אתם, גרים, תזכרו את זה שאתם גרים לכן הארץ לא תמכר לצמיתות, ומי פתי יוכל לחשוב כן? והלא רואה אדם בעיניו את המיתה בכל עת ובכל שעה והרי אנשים רגילים לומר כי סוף האדם למות, ואנשים יודעים אפילו משנה להגיד, "ואין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב" כולם יודעים, אבל איך הם חיים? משתקעים פה בארץ, מישהו מכין צידה לצאת? מישהו מכין שעות רבות של תורה כל יום בשביל שהוא יצא יהיה לו משהו לחיי העולם הבא? מישהו עובד על מצוות מבקר עד ערב להכין את העולם הבא? יש זמן עד העולם הבא, עכשיו אנחנו בעולם הזה תן ליהנות, עולם הבא לכשיגיע נרגיש שמשהו מעורער אז נתחיל לדאוג. אז מה זה אומר? שאתם לא גרים, תושבים קבועים בעלי בתים. אומר הקב"ה תזהרו, תזהרו, הארץ שלי, אתם רק גרים ותושבים, ואתם עתידים ללכת.

אבל לפי מה שביארנו אין בדיבורים שאדם מדבר שהוא יודע שמתים שום הוכחה על ההבנה בנפש, כי אם אין הרוח ממלל, אם זה לא פנימי מבפנים שהוא מבין שהאדם מת, והכוונה עליו גם, אם הוא לא מרגיש שזה מדבר עליו, שהוא אומר מה סוף האדם, תראה מה זה בן אדם היה אתמול, היום כבר לא נמצא, על מי הוא מדבר? על ההוא. תדבר עליך, מה אתה מדבר על ההוא? ההוא כבר הלך, עכשיו מי נשאר ללכת? אתה. אז אתה הבא בתור. אז מה אתה מדבר עליו? למה אתה לא מתפעל מזה להבין אוי ואבוי, הרי הוא לא תכנן למות היום והוא הלך. אז מה זה לא יכול לקרות אצלך? אז למה רק אצלו? כי אנחנו לא מדברים עם רוח ממללה. אנחנו מדברים טקסטים, טקסטים ידועים, אבל לא מפנימים את הדברים האלה.

לכן אין הדברים מסתכמים בעקימת שפתיים, וכל שכן ראייה ושמיעה, שאין בזה הרי יתרון לאדם על בעלי חיים, נכון? גם בעלי חיים רואים, יש כאלה רואים יותר טוב, העטלף רואה טוב מאד, יש כאלה ששומעים טוב מאד כמו כלבים. אבל הם רואים ושומעים אבל אין להם הבנה מה הם רואים ושומעים, הם יודעים באינסטינקטים מה טוב להם ומה לא, מה מסוכן ומה לא, אבל זה לא הבנה. אבל אצלנו זה משהו אחר, לנו יש רוח ממללה, כל זמן שהאדם לא הבין בבתי נפשו את התכלית והמטרה של הענין שהוא מדבר, שהוא רואה והוא שומע, הרי זה כאילו לא דיבר, לא ראה ולא שמע מעולם. כל תענוגי העולם הזה הם כסוסים אבירים שדוהרים במרוצתם. החברה העולמית מייצרת לנו תענוגים בלי סוף, כל יום כל יום, כמו סוסים דוהרים, לא מסתפקים, הנאה כזאת הנאה אחרת, כל יום אתה שומע על עוד דברים, כמו סוסים, אבל מי אשר ישכיל להבין את הסכנה האיומה שיש ברגליהם של הסוסים הדוהרים כל התענוגים, ויהיה חכם לקפוץ על הסוס ולרכב עליו ולהביא אותו לאן שהוא רוצה, זה חכם. זיכה את נפשו וחכמתו עמדה לו והוא יבוא מאושר לביתו ולמשפחתו בעולם הזה ולעולם הבא.  אבל אוי ואבוי לו למי שידמה בנפשו להרכיב את הסוס אלוף עליו. יש אנשים מסכנים, שכל התענוגים של העולם הזה רוכבים עליהם, הוא לא יכול, הוא בעל תאוות הוא לא יכול, מה המצב שלו? הסוס רוכב עליו, אם היו מראים לבן אדם את הציור האמיתי איך הוא נראה כשסוס עליו, ציירו לעצמכם אתכם הולכים כאלה קטנים מטר שבעים וסוס ענק מעליכם והוא רוכב עליכם ולוקח אתכם לפאב, לוקח אותכם לדיסקוטק, לוקח אתכם לכדורגל, לוקח אתכם לשש בש, לוקח אתכם לזה, הסוס הזה דוהר עליכם ומריץ אתכם ממקום למקום, לא אתם רוכבים עליו, הוא רוכב עליכם. אתם יודעים איזה בושה, אם בן אדם היה רואה דבר כזה. אבל מי שיש לו עין חדה רואה, רואה לא סוסים, אבל רואה איך בן אדם רוכבים עליו, איך יצר הרע רוכב עליו ומוליך אותו שולל לאן שהוא רוצה, החכמה מי מסוגל לקחת את כל העולם הזה עם כל התענוגים ועם כל הפיתוחים וכל החידושים ולהפוך אותו לכלי שרת בשבילו למטרה הנעלה - קיום רצונו יתברך, זה החכמה. בזה נבדל אדם מחברו.

ז"א אדם מדבר לפעמים בדעת, שומעים שהוא מדבר בדעת, כי רק חיקוי, ואם כי בפיו ידבר כבן דעת אינו כלום כי רק חיקוי הוא שמחקה את האחרים בשומעו מהם כן, כמעשה קוף וכתוכי אשר יצפצף וכל רוח אין בקרבו. תדע שהוא כן, שהרי אמרו חז"ל, אני מתרגם את זה מהזוהר הקדוש בלשון הקודש: הולך אדם בעולם הזה וחושב שהעולם הזה שלו, והוא יהיה בו לעולם, וישאר בו לדורי דורים, ככה מסתובב אדם בעולם הזה. וגם המציאות מטפחת על פנינו שהרי אדם כבר ניחר גרונו מזעקותיו, אדם אומר "הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל" כולם יודעים את הפסוק הזה, ואחרי כל זה הוא הולך לחפש את ההבלים בלי הפסקה. עוד הפסוק בפיו והוא מחפש הבלים. ומבקש מכל אחד ומפציר בו, תן לי מעט מההבלים, ראית איזה נוקיה חדש קניתי? ראית איזה פלאפון, ראית איזה זה, תראה לי את ההבלים שלך מה אתה קנית? איזה יופי. ומה יש לך? ואיזה אוטו, ואיזה זה, ואיפה אתה גר, ומה עשיתם, ולאן נסעתם, ולאיפה טיילם, על מה הוא מדבר - הבלים. ומי ניצח מנצ'סטר את יונייטד או יונייטד את מנצ'סטר. אשאדה, את מי זה מעניין מה מו מי, מה אתה מדבר, תגיד מה אתה מדבר, רק הבלים הוא מדבר. דבר לענין, יש לך משהו אמיתי רציני שאתה רוצה לדבר, על מה אתה מדבר, להעביר את הזמן, אתה מת למות, אתה לא יודע איך לבזבז את הזמן, על מה אתה מדבר? אנשים לא יודעים מה זה חיים, קיבלו חיים ומבזבזים אותם, לא יאומן כי יסופר, המתנה הכי גדולה ומבזבזים את המתנה. מעבירים את הזמן, כאילו עד שהוא ימות אז הוא רוצה בינתיים להיות בכיף. ואח"כ יכתבו לו על המצבה מת בכיף. אבל אין כזה דבר, לא ראיתי אחד שכתוב מת בכיף, לא ראיתי.

ז"א בזבוז של החיים, שמא תאמר שנשתגע האדם הזה ואבד שכלו, לא ולא, פיקח גמור הוא. אלא שלא על זאת כוונתו כשהוא אומר "הבל הבלים אמר קהלת" הוי אומר שהעיקר באדם אינו מה שרואה ולא מה ששומע ואפילו לא מה שמדבר, אלא הרוח של ההכרה ובינת הלב בתוכם, זה עושה את האדם, שאם יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין, כל מה שרואה ושומע אז "ושב ורפא לו" אדם שמבין את המציאות כמו שצריך, אומר הפסוק ושב - הוא שבת בתשובה, ורפא לו - זה התרופה של החיים שלו. אם אדם לא שבת לאביו שבשמים הוא מת. חיים שאדם מבזבז שאין להם תוכן ומשמעות, האדם הזה מת. מת. מת. בת ים מלאה מתים. מתים, כן שהולכים אבל, הולכים ממקום למקום, מתים. למה מה ההגדרה של מת? הגדרה של מת זה לא מי ששוכב על הרצפה, זה לא מת, הגוף שלנו עכשיו הגוף הזה הוא מת, לא שנפטר, עכשיו הוא מת, מה פירוש? מי חי? רק הנשמה חיה, הגוף מת. אתם רואים את הבגד שלי? הוא זז, זה הוא זז? זה לא הוא זז, האם אפשר להגיד שבגלל שהוא זז הוא חי? הוא חי או לא חי? הוא מת, לא? והיד שלי שהיא זזה היד שלי היא חיה או מתה? חיה, נכון? חרטה מה פתאום, זה כמו הבגד. אם תצא הנשמה היד תזוז? מה חסר? אז מי חי? ומי מת? היד. תראו כמה גופות אני רואה פה. אנשים מתים, רק הנשמה חיה. אבל לא רק שהנשמה חיה, תלוי איזה נשמה עכשיו, יש נשמה שהיא כמו תוכי שהוא רק מדבר ושומע ומקשקש ויש אחד שמבין שיש לו בינת הלב, שהרוח שלו ממללא, זה חי אמיתי. אומר הפסוק "כי לא אחפוץ במות המת כי אם ישוב מדרכו וחיה", אומר הקב"ה ע"י הנביא, כי לא אחפוץ במות המת - מה פתאום? כי לא אחפוץ במות החי צריך להגיד, מי מת? מי שחי. איך אומר הפסוק כי לא אחפוץ במות המת, אלא רשעים בחייהם קרויים מתים. לכן מה ההמשך - כי לא אחפוץ במות המת כי אם ישוב מדרכו וחיה, מי ישוב, המת? איך ישוב אם הוא מת? מדובר על מת שהוא חי בעינינו אבל התורה קוראה לו מת, אם הוא ישוב מדרכו, אז נקרא "וחיה" אז הוא נקרא חי. כשהאדם חוזר בתשובה, כשהוא שב בתשובה אז הוא חי. "השיבו וחיו", אומר הנביא.

ז"א חיים זה לא חיים של בעלי חיים, בעלי חיים גם חיים, אבל זה חיים של בעלי חיים, חיים של אדם זה רוח ממללא, שהוא מדבר, מבין מה מדבר, מתכוון מה שמדבר, חי על פי מה שהוא מדבר, וכשהוא שומע הוא מבין מה רוח הדברים שרוצים לומר לו. זה נקרא חי.

עכשיו תחשבו יהודים יקרים, קיבלנו מהקב"ה מתנה גדולה שאנחנו אפילו לא יודעים להעריך אותה, ואני רוצה לתת לכם דוגמא. בת ים לא ידועה כעיר של עשירים, יש בה עשירים, אבל היא לא ידועה כעיר של עשירים, כמו שאומרים סביון, אז חושבים שכולם עשירים, אני יודע שיש שמה כמה ששוכרים דירה בקושי יש להם כסף לגמור את החודש, אבל מכל מקום לעסק שלהם זה טוב. אבל אני אחדש לכם חידוש. אבל לפני כן אשאל שאלה: אני אוכיח לכם היום שתושבי בת ים יותר עשירים מתושבי סביון. אם הייתם מקבלים 86,000 דולר, לא עוד 400, 86,400 דולר ביום, משעה שמונה בבקר אומר לכם בנק ישראל אתם יכולים לבזבז את הכסף אבל ביום אחד, עד שמונה מחר בבקר, אתם יכולים לבזבז את כל הכסף. אם בזבזתם - נהניתם הרווחתם, אם לא בזבזתם הכסף חוזר לבנק. ומחר בשמונה בבקר תקבלו עוד פעם 86,400, אם תבזבזו את הכסף - הרווחתם, אם לא - חוזר לבנק. ומחר בשמונה עוד פעם 86,400 וככה אומרים לכם שזה יארך מספר שנים, תלוי - יראו אם אתם יודעים לבזבז או לא. אם תהיו מלומדים בבזבוז אז יתנו לכם עוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל אם לא תהיו מלומדים בבזבוז, אתם לא תקבלו יותר. מה תעשו אם תקבלו סכום כזה כל בוקר וחייבים להתפטר ממנו עד מחר בבקר. תגידו לי.

ש. תורם לישיבות

הרב: אשריך, תורם לישיבות, אשריך כל הכבוד, כן, אבל אני שואל אתכם מה תעשו עם הכסף בשבילכם? מה תעשו בשבילכם? אל תתנו לאף אחד כלום בינתיים, קודם נראה מה אתם מבזבזים בעצמכם, לעצמכם. כן מה אתה תבזבז? כמה יש לך חובות? כל המשפחה כמה יש לכם? ביחד מאה אלף דולר נגיד, נו, קיבלת את זה ביום ורבע, ומה תעשה אח"כ, יש לך עוד יום ועוד יום ועוד יום, שנה שנתיים שלוש, אתה יודע כמה זה, הכפלת? אין מה לעשות. יש אשה חכמה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אז לא כדאי להיות עשירים כי יש בעיות, לא יודעים על מה לבזבז. עכשיו פטרתי אתכם מהחלום להיות עשירים, לא כדאי לכם, אתם לא יודעים מה לעשות, אתם לא יודעים מה לעשות. נותנים לכם כסף לא יודעים מה לעשות. אבל עכשיו אני אסבך אתכם עוד יותר, כי אתם עשירים הרבה יותר מזה, ואתם עשירים יותר מאנשים בסביון, הקב"ה העשיר אתכם בעושר כזה שזה בעיה אמיתית, אני אומר לכם זה בעיה אמיתית. הקב"ה נתן לכל יהודי ויהודיה פה 86,400 שניות ביממה לחיות. הוא אומר תבזבזו אותם אבל בחכמה כי מה שתנצלו ישאר לכם לעולם הבא, מה שלא תנצלו חוזר בחזרה אליו - מת. ניצלת שעה ביממה - נשארה לך שעה לעולם הבא, ו-23 שעות זרקת לפח. זרקת עשרות אלפי דולרים לפח. אבל זה לא דולרים, זה חיים. זרקתם. מחר קיבלת עוד 86,400 שניות וזרקת אותם לפח. י'חביבי איזה תביעה תהיה עליך, מה אתה מפגר? נתנו לך חיים וזרקת לפח? קראת עיתון, ראית טמבלויזיה, מכרת את החיים שלך למה? נתנו לך חיים לנצל אותם, מה עשית? זורק אותם.

איך אמר הרב אורי זוהר פעם בהרצאה, אמר אחד נכנס לניתוח, היו צריכים לנתח אותו ולהוריד לו שתי אצבעות, אחרי שעתיים הוא יצא, מבסוט, מה אתה מבסוט? לא הרגשתי, תראה אין, לא הרגשתי, ממש איזה כיף איך זה עבר, הייתי מאד מודאג. כן אבל י'חובלי, אין לך כבר שתי אצבעות, מה אתה בכיף? על מה? שזה עבר בכיף, הבנתם? אחד הולך לסרט יושב שעתיים, והוא מת בכיף. שעתיים מהחיים מתו בכיף. עוד שעתיים בטמבלויזיה עוד ארבע פה... אתה זורק את החיים לפח. איזה בזבוז, ה' ירחם איזה בזבוז. אבל האמת זה מסובך, איך אפשר לנצל כל שניה? אתם יודעים מה הקצב? טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טיק טיק טק אתם רואים? החיים שלכם הולכים ואתם מוחאים כפיים. טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק... כל רגע, כל רגע זה חיים, כל רגע זה חיים, אם אדם לא יודעים מה לעשות עם החיים הוא קיבל מתנה שהוא זורק לפח, ה' ירחם.

אם נשאר לאדם שעה אחת אחרונה והרופאים אומר לו זהו, צוה לביתך. הוא אומר אין שום סיכוי? אומרים לו יש, אם תתן מאה אלף דולר יש סיכוי שבניתוח מהיר חמישים אחוז יצליחו להציל את חייך, אתה מוכן? הוא אומר כן. יש לך כסף? קחו את הדירה, קחו את המכונית, קחו עודף, רק תנסו. מה? בשעה האחרונה הוא מוכן לתת את כל מה שהוא חסך כל החיים. אז שעה של חיים שווה את כל מה שעשית בחיים! אז כשהיה לך כל יום הרבה שעות למה זרקת אותם לפח בחינם? למה שלמת כסף בשביל למכור את החיים? הלכת לסרט עמדת בתור שילמת כסף - למות בכיף. שמעתם דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. ז"א אדם בעצם לא מבין את המשמעות של החיים.

אבל אני אגיד לכם, יהודים יקרים, מאז שאני זכיתי לחזור בתשובה בגיל 24 ומקריאה של ספר - קיצור שולחן ערוך, ומהפתיחה של הספר "שויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול במעלות הצדיקים ההולכים לפני ה' שאין ישיבתו ותנועתו של אדם בתוך ביתו כישיבתו ותנועתו לפני מלך בשר ודם, ואין הילוכו ודיבורו של אדם בתוך ביתו כהילוכו ודיבורו לפני מלך בשר ודם, ועל אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי ה מלכים הקב"ה שנאמר, "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' הלא את כל הארץ אני מלא", מיד תבוא אליו הבושה וההכנעה מפני ה'" אתם מבינים מה שאני הבנתי? זה נקרא אוזן שומעת. אני שמעתי מה שכתוב שבעצם הקב"ה מסתכל עלי בכל רגע מצלם מתעד ואני לא יכול לברוח  מהמצלמות שלו, לא יכול. מה שלא אעשה כל ימי מתועד מצולם מוקלט. איזה פדיחות יכולות להיות אחרי זה י'חביבי, י'חביבי, פתאום מראים לבן אדם סרט, בא מותק בא, שב שב שב, איך היית? מה משהו תשאל, תשאל עלי, אומרים בא נראה לך איך היית, סרט סרט תפעיל, מתחילים להראות לו סצנות, י'חביבי, טוב טוב טוב די די די, תסגור טוב אני אגיד לך מה היה, תסגור. אין לסגור, כולם מסתכלים ואתה בפדיחה לפני כולם. גם מה שאמרת בשקט פשששש - פול ווליום, פול ווליום, הנה אני אעשה אתכם נסיון, אני אגיד בשקט ואתה תרים ווליום בסדר? שלש ארבע חמש שש שבע שמונה, הכל שומעים, הכל שומעים. ירימו ווליום משהו. אתם יודעים מה הפדיחה הכי גדולה? זה כשאתה מדבר היום אתה מחרבט את כולם, כן שמע אין, אין כמוך, אין חבל חיפשתי לא מצאתי, ובלב מה הוא אומר? יאלה תעוף מפה, ושמה כשתגיע יראו לך בסרט, בסרט יראו לך בסרט מה אתה מדבר והתרגום למטה - מה אתה חושב, יו איזה פדיחות, יו יו יו יו...

על זה אמר שלמה המלך עליו השלום, "סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם", מראים לאדם בסוף הכל ומשמיעים לו הכל וחבל על הזמן. יש רק עצה אחת, הקב"ה אל רחום וחנון והוא לא רוצה את הפדיחות של הבנים שלו, אז הוא יצר כלי שמוחק את כל הסרטים. קוראים לזה התשובה. אדם חוזר בתשובה זה מחק, דליט - הוא לוחץ דליט ואין בדטה בייס יותר שום דבר ממה שהוא עשה. אם הוא עושה תשובה חבל על הזמן מחק את הכל והוא כתינוק שנולד מחדש. עכשיו מי טיפש לא מנצל הזדמנות כזאת למחוק את כל העבר שלו? אם אחד יכול לבוא לבית המשפט ויכול למחוק את כל התיק שלו, מה היה מוכן לשלם בשביל למחוק את זה? פה מדובר על אנשים שעוברים עבירות יומם ולילה, ויגיעו למעלה יראו להם את הכל. למה? כי אדם לא מתבונן בדברים.

עכשיו בואו תשמעו, זה דיברתי כרגע בחלק של הפרט כל אחד יתבונן במה שאמרתי. עכשיו אני עובר לחלק של הכלל. כל אחד מכם זה פרט, אבל אנחנו ציבור ביחד - כלל. יש מושג שנקרא כלל ישראל, כלל ישראל שתדעו זה נקרא קומה אחת, עם ישראל כולם זה קומה אחת. כמו שאני הגוף שלי מורכב מרמ"ח איברים ושס"ה גידים, ככה עם ישראל מורכב מאיברים וגידים, פירושו של דבר כל אחד הוא חלק מהקומה שנקראת כלל ישראל, ובעצם היה צריך להיות לנו אכפת אחד מהשני, כמו שאם אני מקבל מכה פה באצבע אז הראש לא אומר מה אכפת לי, זה באצבע. כי כשמקבלים מכה באצבע אז הראש מיד מרגיש וצועק איי, וזה באצבע. ואם זה באצבע של הרגל הקטנה? גם כן איי. מי צועק איי? מי שיש לו ראש בריא, מי שלא אין קשר בין האצבע לבין הראש, יש בעיה שמה. או שיש נמק או שאין לו הרגש או שיש לו שיתוק, אבל בן אדם בריא מרגיש. אם בן אדם לא מרגיש שעם ישראל נמצא בצרות, אם אדם לא מרגיש שעם ישראל רחוק להשי"ת ומפסיד את החיים שלו, והחיים שלו הולכים לטמיון, אם אדם לא מרגיש את זה הוא חולה. אנחנו צריכים להרגיש אחד את השני וגם את המצב הכללי שלנו. ואני אומר לכם שאני כל הזמן חש חושש ומרגיש ונרגש ממה שמתרגש עלינו עוד מעט. אם אתם שמים לב או לא, אני יודע שהישראלים רגילים להגיד יהיה בסדר, יהיה בסדר מה אתה דואג, אבל ראינו כמה מלחמות שעברו עם ה'יהיה בסדר' הזה וזה לא בסדר כי הרבה טילים  נופלים עלינו, וזה לא כל כך בסדר. ואנחנו מוקפים במיליונים מוסלמים שונאים אותנו שנאת מוות, והיו רוצים לראות אותנו  מאכל לדגים, הם אמנם מדברים על שתי מדינות אבל הם מתכוונים למדינה אחת שלהם. רק מה אם אפשר לקבל בינתיים עד 67, אח"כ 48 ואח"כ בחזרה לאירופה. והעולם, אני אומר בקצרה, נגדנו היום, והאשמה שאנחנו גורמים בעצם לסכסוך בין-לאומי. איך אומרים היום הערבים? אומרים שלמעשה כל העולם עומד להגיע לפתרון אזורי בכל מקום ומקום חוץ מהמזרח התיכון שישראל מעכבת את השלום ולכן זה גוזר על כל העולם סיבוכים. עלית מחירי הדלק, כל מיני צרות, אפילו האשימו אותנו בשפעת החזירים.

ז"א המצב לא טוב, ואובמה מקביל את פניו של ביבי, ולא הולך להיות טוב, בכלל לא, אובמה תומך בעולם המוסלמי ומבין שמיליארד וחצי מוסלמים משתלם יותר משלוש עשרה מיליון יהודים. אתם מבינים את היחס? אנחנו 13 מיליון שעושים לו בעיות. הוא רוצה לשפר את הכלכלה, הוא לא רוצה מלחמות וסכסוכים, והוא הפסיד הרבה כסף - יותר ממיליארד דולר כל יום בעיקר, ובאפגניסטן, והוצאות ושבר כלכלי והוא רוצה והוא הבטיח לשנות והוא הולך על כיוון הפוך מכל שהלכו היום, לעשות שלום עם כל האויבים על חשבוננו. הידידות איתנו זה כל זמן שהשתלם לו, אבל הוא אומר במפורש שהצרכים והאינטרסים האמריקאים קודמים לישראל. לכן אפילו שאצל ישראל הבטחון הוא קריטי מפני האיראנים שזה ענין קיומי בשבילנו, הוא מבקש לא להתלהב, לא להפציץ ולא לתקוף עד שננצל את כל האופציות הדיפלומטיות, שהאיראנים מסתלבטים עליו  מהבקר עד הערב ולא סופרים אותו, אולי הם לא יודעים לספור, אבל הם לא סופרים אותו, ואחמאדי עושה הכל הפוך ממה שהוא מושיט לו יד. והוא מאיים עלינו שהוא יפציץ אותנו בפצצת אטום, כל יום מחדש הוא אומר - עוד מעט הסוף, הם יבלעו באדמה, הם לא יתקיימו, וכן הלאה, הבן אדם יש לו תזזית, הוא חייב לחסל את מדינת ישראל. מה אנחנו עושים? המצב לא טוב, מי ששומע את הקולות מסביב, עבדאללה אומר אם לא יהיה עכשיו, עכשיו! אם לא יהיה עכשיו שלום, עכשיו, בתקופה הקרובה עכשיו, אם לא ישבו למו"מ רציני יהיה פה מלחמה אזורית קשה ביותר ועקובה מדם. אם לא ינצל ביבי את המומנטום עכשיו זה מה שיהיה. מוברק אותו דבר, קצת יותר עדין אבל אותו דבר, כל המדינות האחרות אין צורך לדבר. בלייר אומר - אין מה לעשות, הפפא היה פה עם הכיפה הלבנה, אמר שתי מדינות לשני עמים ולשלש דתות, שמעתם? מחלק אותנו כמו עוגה. וחושב הוא בא עם כיפה לבנה הוא יכול להגיד לנו מה לעשות. אצלנו כל חילוני לובש כיפה לבנה, הולך לבית כנסת שם כיפה לבנה, כי בכניסה יש כיפות לבנות, נו, אז מה? אז הוא יכול להגיד? מי זה הפפא, אתם יודעים? זה הראש של כל הנצרות היום, הנצרות על מה מתבססת? על יהודי אחד מקולקל שהיה בעם היהודי, מקולקל! ואם המקולקל הזה הוא בכלל לא יודע שמכרו אותו, צלמו אותו, אחרי 200 שנה כתבו בשמו על שמו כל מיני כתבים שכאילו הוא אמר, והוא לא יודע מזה בכלל. אם יעירו אותו ישאלו אותו תגיד, אתה אמרת? אני לא יודע על מה אתם מדברים. אתה יודע כמה צלמים מכרו על חשבונך? הוא לא יודע. וככה זה נראה, והם באים ואומרים לנו מה לעשות, הם - שעשו מסעי הצלב והרגו יהודים ופוגרומים כי לא קיבלו את הדלת שלהם שהיא חיקוי עלוב שלנו, הם היו יכולים להרוג אותנו כל הזמן, אין להם שום בעיה, אינקויזיציה. אבל אנחנו דת האמת, אנחנו לא יכולים להגיד כלום, בארץ ישראל המובטחת בביבל שהם יודעים שזה שלנו, הם מחלקים אותה לאיזה עם שמזדמן פה באזור. מאיפה יש פלשתינים בכלל? אין דבר כזה פלשתין, זה פטנט, זה אין כזה דבר. אבל זהו, העולם החליט שכן, ואין אפילו מנהיג יהודי אחד שיקום ויגיד הלו, על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? אתם אומרים שאתם נמצאים פה מאות בשנים, הנה בהר הבית, בית המקדש, בית המקדש אלפיים שנה אבנים, אתה מוצא כתובות חרסים, הכל מה שכתוב בתנ"ך, מי היה פה? מי היה הבעלים פה? אף אחד לא אומר, כאילו המדינה נוצרה לפני שישים שנה והעם היהודי לפני 61. אשאדה. אז מה אנחנו נעשה?

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר. מה נעשה? יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו בה אבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. איך הם ניצחו? התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. זה רק בית ראשון, לא להתלהב. בית שני - השלום בא יבוא רק לאחר גוג ומגוג, טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום, מה נעשה לא להפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. רגע בית שלישי - אם אנחנו רוצים להגאל ואני אומר לכם שאנחנו מסוגלים להביא את הגאולה תוך שנה. אנחנו  מסוגלים, אני אראה לכם איך. יש למעלה ממיליון בעלי תשובה בעם ישראל. אם אפשר להרים את היד מי שבעל תשובה פה בבת ים שירים למעלה שיראו בכל העולם זה בשידור ישיר, להרים גבוה, להרים גבוה, לא להתבייש, מצלמים אתכם גם בשמים, תראה להם את כולם, אני רואה אחד, מה זה? עכשיו תשמעו יהודים יקרים, אם כל אחד מכם לוקח על עצמו להחזיר יהודי אחד בתשובה תוך שנה, אנחנו נהיה עוד מיליון תוך שנה אם נביא לקב"ה עוד מיליון יהודים אנחנו נגאלים על המקום.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע, ומול הצועקים אלה ווקבר שמע ישראל ה' אחד. עם שמע ישראל אנחנו ננצח את כ--ולם.

איטבאח על יהוד

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

שיר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 

כן יהודים יקרים, יש לנו פתרון למצב, כמו שעם ישראל במשך כל הדורות היו בסכנת חיים, כשעשו תשובה הקב"ה נלחם לנו ואנחנו החרשנו. אנחנו לא נוכל להתמודד מול כל העולם במלחמת גוג ומגוג שבעים אומות העולם ילחמו בישראל, כולל ארה"ב. אנחנו לא נוכל לעמוד בזה, רק הרועה אבינו שבשמים אם כבשה מוקפת שבעים זאבים אין לה סיכוי, אבל אם יש לה רועה הוא יכול לגרש את כל הזאבים ולהכות אותם. אם אנחנו נבטח בה' ורק בה' כי אין לנו על מי להשען רק על אבינו שבשמים, אבל נפנה אליו, נגיד לו אבא אנחנו שבים אליך, "שובו אלי ואשובה אליכם" אנחנו פותרים את כל הבעיה, כי הקב"ה קצת כועס עלינו, קצת. למרות שהוא מראה לנו פנים בתוך ההסתר של אבא רחמן, כי רוב הטילים באלפיהם פוגעים בשטחים פתוחים, ואם הם היו פוגעים טיפה ימינה טיפה שמאלה אז היו לנו אלפי הרוגים, אבל ה' עדיין מרחם למרות שהוא כועס. אתם יודעים למה הוא כועס? כי אם אבא מוציא את הבן שלו מהבית בגלל שהוא ילד לא כל כך טוב, אז הוא מצפה שאחרי שבוע הילד ינקוש בדלת, ויגיד סליחה אבא אני מצטער, אני חוזר, חוזר בו. האבא מחכה שבוע והבן לא דופק, עובר חודש, עוברת שנה אבא מודאג, ושום דבר. שנתיים, חמש ועשר, אין בן. חמישים שנה ומאה, ולא נודע. מאתיים ושלוש מאות חמש מאות ואלף, אלפיים שנה הוא מחכה לנו שנשוב אליו, אלפיים שנה. ולמה לא שבים? כי נמצאים באמריקה. בפינלנד, בהולנד, דרום אפריקה, סוויצלנד, טוב להם שם, מה בוער? למה לקלקל? עד שקנו שטחים, עד שיש דירות, עד שיש קוטג'ים, מכוניות פאר, משכורת שמנה, היום רזה, אבל עד שהשיגו משהו בחיים הרי הם חושבים להשאר פה לעולם ולעולמי עולמים. למה הם לא עולים? למה הם לא עולים? כי טוב להם בעונש בגלות. הם לא רואים את זה עונש אפילו. מה עשה ה'? הפיל את העולם כלכלית, עשה שבר כלכלי, פשיטת רגל של מדינות, בנקים קורסים, עכשיו משתלם להשאר בחוץ או לא? למה נסעתם? בשביל כסף. אין כסף עכשיו, המצב מתדרדר אין כסף. לא תבינו את זה צ'יק צ'ק אין בעיה, שלב ב', מה זה שלב ב'? שלב ב' זה אנטישמיות. אנטישמיות אם אתם לא רוצים לצאת בכבוד, תצטרכו לצאת בביזוי עם בעיטות מהאנטישמים. אתם מבינים? בואו אני אראה לכם דוגמא קצרה מה קרה בעולם אחרי עופרת יצוקה כשאנחנו למעשה צודקים אחרי שמונה שנים החלטנו להגיב לפשע הנורא שעולם שלם שותק ואנחנו מקבלים טילים ומתגרים בנו ומחפשים לפגוע בבתי ספר ובגני ילדים והעולם שותק ולא נותרה ברירה והחלשלושים שלנו המנהיגים החליטו סוף סוף לעשות מעשה, כמובן לא עד הסוף, למה? כי השוטר האמריקאי אמר אינאף, מספיק. אבל בואו תראו יהודים יקרים, מה קרה בעולם, מיליונים מיליונים מיליונים של שונאים אנטישמיים שרוצים להרוג אותנו, פתאום יצא השד מהבקבוק והאנטישמיות גואה. בארץ לא מראים לכם את המיקס שהכנו לכם והוא לא כולל את כל המדינות, זה רק מיקס, בשביל שתוכלו לראות איך במדינות הנאורות יש הרבה אנשים ולא מוסלמים כולם, גם אירופאים ואמריקאים שהם נגד ישראל שזה רק על עופרת יצוקה. מה יקרה שתפתח עוד מעט מלחמה בצפון עם איראן סוריה וחיזבאללה, י'חביבי מה יהיה בעולם, אין מי שיגן על היהודים בחו"ל. אין. בואו תראו, בבקשה.

 

משתמשים במלחמה בעזה כתירוץ, אך זאת לא הסיבה האמיתית לשנאה.

התרוץ של המלחמה במזרח התיכון הינו תרוץ חלש לחלוטין ורואים גם שזה לגמרי מכוון. אין כאן קונפליקט טריטוריאלי.

הרב: הסברתי ברור שהמצב לכל היהודים בכל העולם הוא מצב מסוכן

הטכניקה של האנטישמיות היא טכניקה מלפני מאות שנים והיא תמיד אותו הדבר. מתחילה בפסילה מתחילה במילים יש הסתה לשנאה לדעה קדומה, מופעלת תכונת היהודי כשעיר לעזאזל, ז"א האשם הרשע הזקוק לדם המזיק, ולבסוף מבצעים את ההרג.

מקסיקו: לפני אלפיים שנה היהודים האלה הצליבו את ישו, ועכשיו אלפיים שנה אחרי כן הם מצליבים את העם הפלשתיני,

הרב: אני יצאתי לשם להסביר ולהבהיר שבשנה שנתיים הקרובות עומדת להיות מלחמה גדולה והסברתי להם את ההשלכות שיהיו להם. כי ברגע שיאשימו את ישראל, כמו שמאשימים אותנו עכשיו בכלכלה העולמית, וכמו שבכל דבר מאשימים את ישראל, כשהאנטישמיות תפתח היא תתפוס אותנו כמו שעיר לעזאזל.

(הפגנות) ארגנטינה, צרפת, ספרד, שוודיה,

ליל הבדולח, גרמניה שנות ה-30.

ונצואלה: הילה הוסטפלד, נשיא הקהילה לשעבר: מעולם לא חשבתי שדבר כזה יכול לקרות בונצואלה, אני חי בונצואלה כבר 56 שנה, ברחתי ואני ניצול שואה, אני רואה את הסרט, אתמול כשקמתי ונודע לי מה שקרה במריפרס הגעתי לשם וכשנכנסתי לבית הכנסת מול ארון הקודש וראיתי את ספרי התורה ברצפה הרוסים תאמינו לי שבכיתי בפנים וירדו לי דמעות גם. לא יכולתי להבין איך דבר כזה קורה בונצואלה. בני ונכדי, כל פעם שאני מספר להם על השואה ואני תמיד אומר להם, ברוך השם שאנחנו בונצואלה, יצאנו מהגיהינום באירופה, אך לצערי אם מישהו היה שואל אותי לפני 10 או 15 שנה אם אני מאמין בעוד שואה, הייתי אומר לו שהדבר בלתי אפשרי. ראינו שזה בא, הרגשתי לפני כמה שבועות שמשהו קורה, יש משהו באויר, מתי ראינו כאן שלטי רחוב נגד היהודים "מוות ליהודים", בדיוק ככה התחיל באירופה. לא הגיעו עם כוונה לגנוב, אלא בכוונה לצעוק מוות ליהודים, זה בדיוק, רואים בסרט מה שקרה בליל הבדולח, לאחר מכן הגיעו מחני הריכוז, הפוגרומים, יש פחד, מתקשרים אלינו אלפי יהודים ושואלים אותי מה הם צריכים לעשות. אנחנו כמובן אומרים להם להירגע, זה לא יכול להימשך, זה לא יקרה, אבל אם אתה שואל אותי היום, אדוני הנשיא, אני לא בטוח שזה לא יקרה שוב. אנחנו מפחדים הילדים מפחדים ללכת לבית הספר.

הרב: הסברתי ברור שהמצב לכל היהודים בכל העולם הוא מצב מסוכן.

גרמניה, צ'כיה, צרפת,

מגפרד גרשטנפלד התחבא מהנאצים בעליית גג. מעולם לא חשב שזה יכול לקרות שוב, אך עכשיו מאמין שאירופה חי מחדש את שנות ה-30. פוליטקאי הולדני חשוב, אמר לי לפני כמה חודשים תראה, היהודים צריכים להבין שבהולנד אין להם עתיד.

רומניה, אנגליה, קשמיר, סוריה, אפגניסטן, אינדונזיה, בנגלדש, הודו,

המצב חמור מאד ויתכן שאף אחד לא שם לב, לראשונה ב-130 שנה של חיים יהודיים בארגנטינה יש הפגנה אנטישמית מול המוסדות הראשיים של הקהילה. הקהילות היהודיות בגולה נמצאות היום תחת לחץ גבוה, יותר מבכל רגע אחרי 1943

פרופ' רוברט ויסטריץ' מהאוניברסיטה העברית הוא בן לניצולי שואה מפולין. הנה אנחנו, 60 שנה אחרי ואיזה לקחים הופקו? לא מספיק.

פיליפינים, ירדן, בלגיה, ארה"ב, קנדה, שוודיה,

אברהם לוי נשיא קהילת ונצואלה, כשממשלות עשו דברים מסוג זה שהתחילו בצביעת כתובות בבתי הכנסת, אחר כך מנפצים חלונות ראוה, אחרי כן ליל הבדולח ולבסוף ההרוג ההמוני של יהודי אירופה

אייסלנד, רומניה, איטליה, אנגליה,

משרד החוץ הישראלי אירח את הכנס הבינלאומי למאבק באנטישמיות, מומחים מכל העולם הגיעו לירושלים כדי לדון במצב האנטישמיות בעולם

טורקיה, אנגליה,

אני לא זוכר שהאנשים האלו הפגינו במחאה למשל כשרוסיה הפציצה את העם בצ'צ'ניה, וגרמה לאלפי הרוגים, והרסה בתי ספר ובתי חולים. ולא היתה אפילו הפגנה אחת נגד פוטין או רוסיה, גם לא היו הפגנות כשהפציצו את בלגרד וכמעט כל סרביה נהרסה, ומתו אלפי אנשים ודווקא רצו שימותו אלפי אנשים, על מנת שמילושביץ יעזוב כמה שיותר מהר, גם אין הפגנות נגד הטבח בסודן, בדרום סודן הורגים כעת אלפי ילדים, נשים, גברים מסיבות אתניות.

הרב אמנון יצחק: שכל אומות העולם יתכנסו על ישראל וגם אמריקה מפנה לנו עורף יש לקב"ה חשבון של אלפיים שנה עם אומות העולם אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ השב גמול על גויים. יש לו חשבון, אלה שרצחו וטבחו ביהודים, אלה שהתעללו בהם, הקב"ה לובש את החלוק שלו שעליו יש את גויותיהם של כל ישראל שמתו ויוצא לנקום מאומות העולם.

עוד מעט תראו עכשיו יהיה שואה גדולה, אף אחד לא חושב על זה אבל תראו מה יהיה, ואל תחשבו שיש עוד זמן, זה פתאום בא.

הרב: אמרתי להם גם במיאמי כשהייתי, אמרתי להם תשמעו רבותי, גם אם תרצו לעלות יהיה לכם בעיה, יהיו פקקים, עשרים שנה יקח לכם להגיע בפקקים במטוסים, כי כולם ירצו להגיע.

מי שמסור ביד ליבו ביד הדירה או החומר... ישאר שמה מה אני יעשה, אם הוא רוצה אני לא יכול להכריח אני יכול רק להגיד, אבל הסברתי ברור שהמצב לכל היהודים בכל העולם הוא מצב מסוכן.

בספר אמרי בינה, המיוחס לאברהם בן דוד הלוי הראב"ד הראשון, לפני כאלף שנה, הוא מביא שם, אני אומר בקצרה, שבסיום היובל ה-48 בשנת חמשת אלפים תשס"ח שנה לאחר מכן השנה הזאת תשס"ט שנת היובל הגדול, יתקיים הפסוק "יום נקם בליבי" שבו ינקום הקב"ה באומות העולם. ז"א אנחנו קרובים מכל צד. יש עוד דבר שאמרתי באחת ההרצאות, שהאדמו"ר מאוסטרופצה אומר, שכשתבא ברכת החמה שהיא באה פעם ב-28 שנים, היא תהיה בפסח הקרוב, י"ד בניסן. אם נופל ברכת החמה בי"ד בניסן לאחריו יהיה הרג גדול בעולם.

כולם רוצים שלום, יש לנו הבטחה שהשלום יבוא בסוף, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, יש לנו הבטחה, היא תבוא אבל רק לאחר גוג ומגוג. גוג ומגוג מלחמה של שבע שנים, שני שליש מהעולם ימותו, ארבע מיליארד בני אדם, רק שליש יוותרו. ז"א אין לנו על מי להשען, רק על אבינו שבשמים, ורק אם נעשה תשובה.

 

כן יהודים יקרים, אנחנו חייבים, חייבים עכשיו לעשות תשובה, הזמן בוער מסביבנו. אבל אני במשך שנים חושב איך אני רוכב על הסוס ולא איך הסוס רוכב עלי, איך אני משתמש בפיתוח הטכנולוגי של העולם להביא את הגאולה לעם ישראל מהר. אז שני דברים ה' זיכני בעת האחרונה לעשות, אחד מהם זה השחרורון שיש לי על היד. אתם רואים רצועה על ה יד שלי, זה נקרא שחרורון, לעבריינים שמים אזיקון לצדיקים שחרורון, מה זה? אתם רואים זה נפתח, וזה USB דיסק און קי נכנס לתוך המחשב, טוז, בפנים יש סרטים, הרצאות, ושירים. תסתכלו על המסך שמה, רואים משהו? לא מגיע לכם, אתה מראה להם? כל הכבוד, הנה תיקיות, בפנים אתם רואים, יש בפנים שירים, יש סרטים, יש הרצאות. זה בתוך זה שמונה ג'יגה, שלוש ג'יגה זה החומר שאמרתי וחמש ג'יגה פנוי. אתם יכולים להכנס לאתר שופר. נט ולהוריד עוד 1500 סרטים, חינם, פרי, ובפנים - אתה הולך עם זה ביד, נתקל בחילוני מצוי והוא שואל שאלות, ויש לך ערכת עזרה ראשונה על היד, הנשמה, מכניס יושבים הבן אדם קולט וחוזר. וזה לא מתבזבז, זה נשאר לעולם ולעולמי עולמים, אפשר להציל יהודים בלי סוף.

ה' זיכה אותי בעוד דבר מדהים, שמונה שנים עבודה, למעלה מחצי מיליון שקל רק פיתוח של תכנה שתהיה אינציקלופדיה אינטראקטיבית, למי יש בבית אנציקלופדיה בריטניקה? שניים בבת ים? עיר משכילה, למי יש אנציקלופדית תרבות? ברוך ה' צדיקים, אין אנציקלופדיות, אין, נו, בטח מי קונה אנציקלופדיה, עשרים כרכים המון כסף מלא אבק תופס מקום מזנון אין שטח בחדר, ישנים בגג, מי צריך את זה? כן היום יש אינטורנר, נכון, אבל יהודים יקרים, בעת ההיא שהיו קונים אנציקלופדיה בשביל להראות שאתה כאילו אדם משכיל, זה היה חיוב, בית בלי אנציקלופדיה. אז אנחנו ה' זיכה אותנו ועשינו אנציקלופדיה אינטראקטיבית, אין כזו בעולם, זאת היחידה. יש בתוך השני DVD האלה 82 מדיות, 82 סרטים וקלטות בפנים, שכל הסרטים מתומללים לכתב. כל הטקסט. כל הרצאה זה בערך 30 עמ' A4, ויש 1727 קטעים מחולקים בסרטים לפי נושאים ותת  נושאים ותת תת תת נושאים, אתה רוצה לדעת משהו ביהדות, אתה כותב את השאלה לוחץ טוז ואני עונה תשובה. ראיתם פעם אנציקלופדיה מדברת? אתה שואל שאלה והאנציקלופדיה עונה? לא יאומן כי יסופר. יש בפנים חומר בלמעלה מ-5000 שקל, והתוכנה עלתה למעלה מחצי מיליון, והשווי של זה לא אגלה לכם. אתם תעריכו לבד תיכף. אני אראה לכם כמה דוגמאות אם אתם נתקלים באנשים שונים ומשונים ששואלים אתכם שאלה, לא תמיד אתם יודעים לענות תשובה, אבל מהיום יש לכם את זה באנציקלופדיה אתם יכולים לעשות חוגי בית, להזמין אורחים, ולשבת חודשים לשאול ולקבל תשובות בלי הפסקה, לא יאומן כי יסופר. בבת ים אין כבר אנשים כאלה, אבל אם בטעות יגיע אחד מתל אביב ויגיד לכם שהוא היה מוכן לשמור תומ"צ, אבל מה הבעיה? הבעיה היא שהוא חושב שהוא בא מהקופים, וכיון שאף אחד לא טוען שקופים היו במעמד הר סיני, אז מה לו ולכל תרי"ג מצוות? אם תשכנע אותו שהוא לא בא מהקופים אז הוא מוכן לשמוע. אתם חושבים שתהיה לכם תשובה כזאת? בואו נראה מה האנציקלופדיה עונה באחת מהתשובות על הקופים.

 

עכשיו אני אגיד לכם מה אנחנו עשינו, אני רוצה שעם ישראל יגאל מהר, אין זמן וצריכים להחזיר יהודים בתשובה ולא רק אני לבד אלא גם אתם. אז מה עשינו? חיברנו כמה דברים. לצערי הרב לפני כחודש ימים נפטר מורי ורבי הרב הגאון הרב יהודה שפירא זצ"ל, שעמד כחומה בצורה שנוכל להעמיד במשך למעלה מעשרים שנה את עולם התשובה והנהגתו. ולעילוי נשמתו של המנוח, החלטנו בעז"ה יתב', לזכות את נשמתו הטהורה ושהוא ישפיע עלינו ממרום, הוא היה אדם ענק! הוא היה תלמידו המובהק של החזו"א זצ"ל, והחזון איש שלא היו לו ילדים אמר שזה הבן שלו לעולם הבא. הרב הצדיק הזה היה עולם התורה ועולם התשובה, הוא היה ענק אחד מגדולי הדור אבל אדם צנוע ונסתר שלא רבים הכירוהו חוץ מעולם התורה, בעולם התורה כולם ידעוהו. בלויה שלו השתתפו עשרות אלפים של יהודים שהגיעו במהירות בשביל להיות מן הזוכים ללוותו. הזכות שלו הוא זכות גדולה, ואני מאמין שבעז"ה מה שאנחנו עושים לו נחת רוח בשמים הוא יחזיר לנו בכפלי כפליים שנוכל להשלים את המשימה ולהביא לגאולתם של עם ישראל. לכן, לצורך זה אעפ"י שהאנציקלופדיה היתה אמורה להמכר באלף דולר בתשלומים, החלטנו לעשות את זה במחיר שהוא לא יאומן, מאה שקלים בלבד. ז"א במאה שקלים, בחמש אגורות אתה מקבל תשובה שיכולה להחזיר יהודי בתשובה, וגם השחרורונים שעלות של הדיסק און קי ריק עולה יותר ממאה שקלים, ויש פה חומר של למעלה ממאה שקל, גם זה במאה שקלים לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה קלטות טייפ או וידאו בחינם, יכול לקבל בארגון שופר בכל כמות שהוא רוצה עד מיליון. אז מי שרוצה בעז"ה להיות מןה זוכים ולזכות את נשמת הצדיק ושירעיף עלינו ממרום שישלוף מאה שקלים, יתן יקבל מיד אינציקלופדיה ובזריזות, חמש דקות אני נותן לכם אח"כ ממשיכים את הערב, יש לי עוד הפתעות גדולות וגם שאלות ותשובות וברכות.

 

אני רוצה לעשות אתכם עכשיו משהו מיוחד שעוד לא עשיתי בבת ים, עשיתי במקומות אחרים אבל כאן עדיין לא. כיון שאני באמת רוצה להחיש את הגאולה לעם ישראל, ואני מאמין שאתכם ועם יהודים שכמוכם אפשר להביא את הגאולה כי אני יודע שהקב"ה שבחר בנו מכל העמים אז הוא בחר עם פינצטה כל יהודי ויהודיה מתוך שש מיליארד בני אדם בעולם אתם נבחרתם להיות הבנים שלו. אתם שומעים? "אשר בחר בנו מכל העמים" פירושו שה' בחר בכל יהודי ויהודיה מתוך שש מיליארד בדור הזה, להיות בניו. אתם יודעים מה זה אומר? זה אחריות. אנחנו הנציגים של בורא עולם בכל העולם. אלוהי ישראל הוא נקרא, אלוקים שלנו במיוחד. אנחנו אומרים "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" כרגע מכל העולם מי מכיר אותו באמת? אנחנו. לעתיד - ה' אחד, אבל כרגע - אלקינו. ובהיותינו בנים של הקב"ה אני מאמין שאנחנו לא נאכזב את הקב"ה ואין שמחה ואין מה שמתאווה לו הקב"ה יותר מאשר בניו ישובו אליו כדי שהוא ישוב להשכין שכינתו בקרבנו. הקב"ה מחכה לרגע שנהיה רציניים ונחליט שאנחנו לוקחים על עצמנו להביא את הגאולה. אני קורא במעמד זה למי שיש לו אזניים שומעות, רוח ממללה, שהבין את מה שאני אמרתי מתחילת הערב, ואת מה שאני מתכוון לעשות  בכל העם היהודי, ורוצה לעזור שאכן תבוא הגאולה, אז אני קורא למי שהוא בן חיל ולמי שהיא בת חיל שמוכנים לקבל על עצמם הערב הזה עול מלכות שמים ולשוב בתשובה, אני מבקש, מי שמוכן, גברים שיעלו לכאן לעמוד מימיני,  נשים שמוכנות יעמדו פה לשמאלי, ואני מתכוון להפתיע אותם וגם לברך אותם ברכה שלא נתברכו מעולם. מי מוכן לעלות לכאן? קדימה, מי הראשונים, לפה ימינה...

רבותי, אני נותן הזדמנות אחרונה לפני שאני סוגר, אני לא רוצה לראות א נשים בקהל בכלל, כולם על הבמה, קדימה, קדימה.

אני שואל שאלה אתם צועקים תשובה, אני שואל שאלה, אתם רוצים גאולה?

קהל: כן.

הרב: אתם רוצים גאולה?

קהל: כן.

הרב: רוצים גאולה?

קהל: כן.

הרב: עוד פעם חזק, רוצים גאולה?

קהל: כן.

הרב: רבונו של עולם שומע אתכם ומקרב לנו את הגאולה ברגע זה. רוצים גאולה?

קהל: כן.

רגע, תראו את השלט של המיליון, איפה השלט של המיליון? מיליון חוזרים בתשובה, אם אנחנו מביאים אותה תוך שנה, אנחנו נגאלים בית המקדש בנוי. זה תלוי רק בכם, רק בכם, תדעו. יש כמה יהודים טובים שממש מתרגשים מזה שיהודים חוזרים בתשובה והם רוצים שכל עם ישראל יחזרו בתשובה. אז הם נותנים מהכסף שלהם בשביל לקרב יהודים. תקשיבו, אתם הפתעתם אותי יותר אפילו מקרית גת, תדעו, לא מקרית גת מפסגת זאב, בבאר יעקב שבוע שעבר הייתי 52 עלו לבמה ביניהם דוד ביקש שחוזר מחר למקסיקו כדי לעלות בעוד חודשיים לכאן, עם הילדים, בטח, בפסגת זאב הייתי יומיים אחרי זה, ירדו מלמעלה מהאצטדיון 350 איש. פה אני כבר לא יודע כמה מאות יש פה אבל אני מקווה שאתם שוברים את השיא, כי אני מתכוון לשבור כל יום את השיא יותר. כל זה תרמו אנשים אנציקלופדיות שאני אתן לאנשים. לא יהיה לי פה לתת לכולם, אבל תשמחו באלה שיקבלו ואתם לא. בסדר? אני בעז"ה כמה שיתרמו יותר אני אחלק יותר. אבל רגע, יש לי עוד כמה דברים לחלק, נתנו לי פה לברך, קודם כל לא נשכח שהערב הזה הוא לרפואתו של זה שזקוק לרחמי שמים שלא יתעוור חלילה, שלמה חי בן פיאמנטה, ה' ירפא אותו ברפואה שלמה אמיתית. יש יהודי שתרם 20 אנציקלופדיות: דוד בן שרה, זיווג הגון והתעלות רוחנית, שרה בת אסתר רפו"ש והצלחה בכל... תרם 4 אנציקלופדיות לרפואת רם רחמים בן שולמית... תרם עשר אנציקלופדיות: חנן בן ימנה זיווג הגון והצלחה בתורה. תרם 9 אנציקלופדיות לע"נ דוד בן סוזן... עוד שניים שלושה תרמו אנציקלופדיה ושחרורון... תרמו 4 אנציקלופדיות ו-4 שחרורונים... ועוד 4 אנציקלופדיות... תרם אלף שקלים אסתר מלכה בת חיה ליבא... ועוד מישהו שתרם עכשיו מארה"ב 5 אנציקלופדיות ו-5 שחרורונים... עכשיו אני רוצה לראות את ההתאפקות של תושבי בת ים, אני קם לחלק יש לי לחלק כמה שאני יכול לחלק, תכנית ח"י כפליים מומלץ לכל אחד לעשות תכנית ח"י כפליים לארגון שופר, מקבלים סוף שבוע איתנו חינם. אני מחפש את זה שיש לו אומץ שישבור שיא, מאה אנציקלופדיות מי יכול לקחת לא פה, לא פה, לא חייבים פה, אלה ששומעים אותי גם באינטרנט, אם יש להם אמצעים, מאה אנצילוקפדיות כי אני מגיע בערב וחסר לי תמיד אנציקלופדיות. מאה אנציקלופדיות, אני נתתי למחשבה, אני מתחיל לחלק, תהיו  מאופקים, אני אתן למי שאני חושב שצריך, ומי שלא צריך אני חושב לא צריך. יש לי עוד דברים.

אני הבטחתי שאני מברך אתכם ברכה שעוד לא נתברכתם, שימו לב, כל אחד מכם יחשוב מה הברכה שהוא רוצה, יכוון מה הוא רוצה, אני מברך להעביר את כל הברכות של כולכם וכל התפילות והמשאלות למעלה. אז אתם תתכוונו, אני אברך וה' יעזור שזה יתקיים. מי שברך אבותינו הקדושה אברהם יצחק ויעקב... הוא יברך את כל הציבור הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם, תחשבו, הקב"ה ימלא את כל משאלות ליבכם לטובה!

אמן

ותענו בתפילותיכם

אמן

ויגזור עליכם ה' חיים טובים

אמן

אריכות ימים ובריאות

אמן

רפואה שלמה וישועה

אמן

פרנסה טובה בשפע רב

אמן

זיווגים הגונים

אמן

זרע חי וקיים

אמן

בריאות ורפואה מהמחלות

אמן

והעברתם לאחמדניג'ד

אמן

ה' יזכה אותנו לראות בגאולת ישראל בריאים וקיימים ומחזירים את העם בתשובה אמן ואמן.

 

אם יש חבר'ה עם עגילים באזניים אני מוכן לקחת לספר תורה. אתה תורם 9 אנציקלופדיות. לרפואת חיים זזא בן בלה,  יזכה לרפו"ש מהרה. מאה אנציקלופדיות אני עדיין מחכה, נראה מי יזכה. חמש אנציקלופדיות רפו"ש לשלמה אפללו בן משה רפואה שלמה תצליח בצינתור.

אני רוצה לשיר שיר אחד, תצטרפו אלי לאט לאט תכירו את השיר תצטרפו. השיר אומר: אני עבד של ה', לא אני העבד, לא כזה, לא כזה, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא...

ה' ימלא כל משאלות לבכם לטובה, והבחור הזה בזכות שקידש שם שמים ואמא שלו חיכתה לזה הרבה זמן, יזכה לבת חיל לבנות בית נאמן בישראל בהצלחה. תזכו ללכת בדרך טובים כל מה שאתם רוצים הקב"ה יקבל מהרה.

17/05/09

  1. shorrick aviva
    אוק 16, 2013
    בס"ד - ב"ה ! מגיעים בהמוניהם - איזה אהבה ?! איזה הערצה ?! איזה כבןד ?! נפלא!! ממש מחמם את הלב!! והכל לשם שמים!! חזקו ואימצו !!

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט