qK
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
בת ים 26-11-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
"וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה". מה בא הפסוק הזה לאמר? רוב בני האדם פוחדים מאד לא להיות שנואים, כיון שזה מרחיק את הבריות מהם, זה יוצר ויכוחים, זה לא נח, ולכן הם מתפשרים על הרבה דברים העיקר למצוא חן בעיני הבריות ואפילו נוטים מדרך האמת, רק על מנת להתאהב על כל הסובבים אותם. אבל בפסוק כתוב "וירא ה' כי שנואה לאה" קיבלה פרס, "ויפתח את רחמה", והיא יולדת ששה מן השבטים. ורחל עקרה, בגלל שרחל היתה אהובה ושלא באשמתה היא סבלה שהיא עקרה.
עכשיו בואו נבין את המצב. לאה נכנסת תחת אחותה בליל הכלולות במקום אחותה רחל ליעקב, מבלי שיעקב יודע, כי אביה לבן החליט להחליף בין רחל שעבד בעבורה שבע שנים יעקב אבינו, ולבן הארמי הרמאי החליט להחליף, ורחל לא רצתה שאחותה תתבייש, נתנה לה את הסימנים שהם סיכמו ביניהם כיון שיעקב חשש מאד מלבן הרמאי, ולכן אמר לו שהוא מדבר על רחל בתו הקטנה, "ברחל בתך הקטנה" אני מסכם איתך שאני עובד שבע שנים בשביל להתחתן איתה, ואני מדבר איתך על רחל, אבל הוא פוחד שהוא יביא לו רחל אחרת מהשוק, אז לכן הוא אומר לו בתך, אנחנו מדברים על רחל בתך, לא תביא לי מישהו מהשוק. אבל הוא יכול לעשות החלפת שמות, יום אחד הוא יכול לקום ולהגיד לרחל מהיום קוראים לך לאה וללאה קוראים לך רחל, אז הוא אמר הקטנה, אז יש רק אחת רחל בתו הקטנה ואי אפשר להתבלבל ואי אפשר להחליף. אבל על דבר אחד לא חשב יעקב אבינו, שכיון שהם עשו בכל אופן סימנים רחל ויעקב שלא יהיה איזה החלפה, הוא לא שיער שרחל תמסור את הסימנים לאחותה. ואתם מתארים לכם דבר כזה שאחרי חופה מתברר ליעקב שלמעשה הוא התחתן עם אחרת, אז מה היא צריכה להיות עכשיו אהובה או שנואה? ודאי לא אהובה, ומה מדברים מחר בכל העיר? שמעתם שהאחות של רחל נכנסה תחתיה? ואיזה רכילות ואיזה לשון הרע ואיזה כותרות, מי יכול לאהוב אחת שעשתה כזה מעשה? ולאה בכתה שנים רבות שהיא לא תיפול בחלקו של עשיו שהיה הגדול, כי אמרו הגדול לגדולה והקטן לקטנה, אז היא היתה צריכה להתחתן כביכול עם עשיו, ועיני לאה רכות מרוב בכי, והיא היתה מוכנה להשחית את יפיה רק לא להתחתן עם עשיו הרשע, והיה לה עזות דקדושה, עזות של קדושה לעשות הכל שלא ליפול בחלקו של עשיו וליפול בחלקו של יעקב.
המידה הזאת של עזות דקדושה זה אנחנו אומרים בבוקר "הוי עז כנמר", זה עזות דקדושה, וזה צריך מסירות נפש כי בן אדם עם עזות דקדושה כזאת ועושה מעשה כזה הרי כולם יהיו סונטים בו וכולם מבזים אותו ומדברים עליו דברים לא יפים, אותה זה לא מעניין את לאה, היא רוצה לזכות להעמיד זרע קודש מיעקב ולא מעשיו. רחל, צדקת שאין כדוגמתה, עושה מעשה שהוא לא אנושי, שהיא מוכנה להתחלף עם אחותה בליל הכלולות בגלל שאחותה לא תתגנה, לא תתבזה, לא תתבייש, והיא מוסרת לה את הסימנים, אז ז"א רחל מוותרת והיא עלולה ליפול בחלקו של עשיו, מה שחששה לאה, וגם אף אחד לא אומר שיעקב יסכים להתחתן איתה בנוסף ללאה, כי אם היא עשתה כזה דבר אז בן אדם לא מתחתן עם אחת כזאת, ויעקב רצה גם לגרש את לאה, אבל כיון שהקב"ה הזדרז שהיא תהרה, כמו שכתוב "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה", אז אמר יעקב למי אני מגרש לאם הבנים? ובסוף שתיהן נישאו ורחל לא הפסידה כי היא הפכה להיות עקרת הבית, העיקר של הבית למרות שלאה היתה ראשונה והיה לה יותר ילדים, ולרחל היו רק שניים, אבל היא היתה עקרת הבית. אבל רואים פה שתי מידות, עזות דקדושה וויתור, וקשה מאד להכריע מה יותר גדול, אבל זה שתי מידות חשובות שצריך להיות בכל אדם. אבל ראינו גם דבר נוסף, שמי שחושב שאוהבים אותו הוא מרויח, לא תמיד, כי תמיד יצאו הקוצפים עליו והקנאים וינסו לבזות ולהשפיל וכו', ואפילו בשמים אנחנו שומעים שרחל עקרה בגלל שהיא היתה אהובה, יש לה כבר פיצוי גדול, אוהבים אותה, אורה מפסידה, מי שהוא שנוא, ובפרט מי שנוא בגלל שהוא עשה דברים חשובים וטובים, כיון שהיה לה עזות דקדושה והיא השתמשה בעזות לקדושה, אז לכאורה הוא מפסיד, רואים שלא, גם בשמים לא, בשמים משלמים ללאה כי יודעים בדיוק מה כוונתה הטהורה, ונותנים לה ששה מן השבטים. אז לא כל מה שחושבים פה למטה חושבים למעלה, יש כאלה שחושבים שהם מקלקלים לשני והם לא יודעים כמה הם עוזרים לו. ויש פסוק שאומר "והאלהים יבקש את נרדף" מי שהוא נרדף האלקים בצד שלו, אז לא צריך להבהל לפעמים ממצבים כאלה ואחרים שנראים לא כל כך טובים.
ואנחנו נתקלים בחיים בהרבה דברים כאלה. לפעמים יש לאדם בעיות והוא לא מבין למה רודפות אחריו הבעיות, והוא לא מבין שמן השמים פשוט עוזרים לו להזדכך ולסגור חשבונות שאם לא היו סוגרים אותם בדרך זו היה צריך לשלם בכפלי כפליים. ולפעמים אדם מיטיבים לו מאד, עד שזה מוגזם אפילו ההטבה שהוא מקבל, וכל זה לרעתו בכלל, כמו פרה שמפטמים אותה לדוגמא, אז לא מפטמים אותה בגלל שאוהבים את הפרה, בשביל שיהיה הרבה בשר לשחיטה, אז ז"א, כל בן אדם לא צריך לחשוש ולהבהל אם הוא הולך על דרך האמת, כי בדרך האמת יכול להיות הרבה הרבה מכשולות, לדוגמא אברהם אבינו, עד גיל 75 שהוא מסר את נפשו ונכנס בשביל אמונתו לכבשן האש וכלאו אותו בכלא, וגרשו אותו מן הארץ, וביזו אותו ונלחמו בו כולם, והוא אברהם העברי מעבר אחד וכולם מן העבר השני, בכל אופן אברהם אבינו לא חת מפני איש ועשה את האמת הצרופה והברורה לו, ובגיל 75 הקב"ה רק התחיל לנסות אותו, ב"לך לך מארצך" ובגיל 137 הוא נתן לו את הנסיון העשירי - לעקוד את יצחק בנו, בן 137 והוא עובר נסיונות, פרעה לוקח לו את אשתו, אבימלך לוקח את אשתו, הוא מגיע לארץ ויש רעב, הוא צריך לרדת למצרים, הרבה תלאות והרבה נסיונות ואת כולם הוא עובר, עד שה' בגיל 137 אומר לו, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, כמה טרוניות היו צריכות להיות לו בדרך והוא לא התלונן אף פעם ואף אחד מהאבות הקדושים לא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה.
יוסף היה צדיק, בר חכים הוא לאביו, ואחיו מכרו אותו, ורצו להרגו, כי חשבו שהוא רודף אחריהם, והוא רוצה לנשל אותם מהעולם הזה ומהעולם הבא, אז מה היה צריך להגיד בהיותו יודע שהוא צדיק והוא לא התכוון לעשות להם שום רעה, מה הוא היה צריך לחשוב, היה צריך לקטר ולאמר למה למה למה, לא שאל, שמו אותו אצל פוטיפר וכשהוא נמצא שמה אצל פוטיפר יש שמה אשה מרשעת שקוראים לה זלייכה, והיא מנסה לפתות אותו, והוא היה בחור יפהפה, צעיר, והוא לא מתפתה, שנה שלמה של נסיונות שחרית מנחה ערבית, לא מתפתה. עד שיום אחד היא תופסת אותו בבגדים והוא בורח ומשאיר את הבגד בידה וזה עולה לו בעשר שנים כלא, והוא לא מתלונן. היה לו על מה להתלונן, לא? מה עשיתי, זה שהייתי צדיק ולא נתתי לה לטמא אותי, אז מה, מגיע לי על זה עשר שנים כלא? ככה היה צריך לשאול. שתי מילים הוא אמר, "כי אם זכרתני והזכרתני" עלו לו בעוד שנתיים בכלא, מה הוא היה צריך להגיד? מלא טרוניות, אבל מי שהולך עם האמת ויש לו סבלנות מגיע הרגע "ויריצוהו מן הבור ויחלף שמלותיו" ומביאים אותו להיות משנה למלך מצרים פרעה. שמונים שנה הוא מולך במצרים, והוא מכלכל את כל העולם כולו, אז כל הגלגל שקרה לו בשנים האלה שהוא עבר וההתאפקות שלו הביא אותו למה שהביאו, כי הוא היה מלך, הוא היה מלך אמיתי לא בגלל פרעה, הוא היה מלך באמת. הוא שלט על כל האיברים שלו, הוא היה איש אמת, הוא לא תלה שום דבר בעצמו, הכל הוא תלה בזכותו של הקב"ה, הכל זה הקב"ה. אפילו שפרעה אומר ששמע עליו שהוא יודע לפתור חלומות, אמר לו יש לך טעות, בלעדי, האלקים יפתור חלום פרעה, אני לא כלום, אני לא יודע שום דבר, כשעונים תשובה כזאת צריך להגיד פרעה אז למה הביאו אותך לפה, תעוף מפה, אם אתה לא יודע כלום מה אני צריך אותך. אבל כשהקב"ה רוצה בטובתו של מישהו לא יעזור גם אם כל העולם יעמדו כנגדו, כגון אברהם, כגון יוסף, ועוד רבים בהיסטוריה היהודית. אז לכן אסור להתפעל אף פעם לא מהפחדות ולא מחששות ולא מאף אדם, צריך להיות רק בטוח במעשים האמיתיים כלפי הבורא יתברך.
עכשיו אני אתן לכם טיפ, אל תאמינו אף פעם שמישהו אוהב אתכם באמת. ואל תפחדו מן השונאים שלכם, אל תתפעלו מזה שאנשים מבזים אתכם או מהללים אתכם, אל תתפעלו, בתשעים ותשע פסיק תשע תשע תשע זה הכל בלוף.
אתן לכם דוגמא, אחד אתה חושב שהוא אוהב אותך מאד מאד מאד, ויום אחד אתה סותר את דבריו לגמרי או שאתה מאכזב אותו כי הוא ביקש ממך משהו ולא עשית, עם הצדקה גם, ופתאום אתה רואה איך מתחלפים פניו ואין פניו כתמול שלשום, איפה האהבה? אני אתן לכם ציור, לאברהם אבינו היה עבד שקראו לו דמשק אליעזר, הוא הגיע ברמה הרוחנית שלו למדרגה של אברהם אבינו בדיוק, הוא היה שולט ביצרו כמו אברהם אבינו ברמ"ח איברים, הוא ידע את כל התורה של אברהם אבינו והשפיע על אחרים, הוא היה נאמן ביתו של אברהם אבינו ומושל בכל אשר לו, עוד אברהם אפילו דומה לו בקלסתר פניו, אבל יום אדח כשאברהם ביקש להשיא את בנו יצחק, עלה בלבו של דמשק אליעזר שאולי הוא לא ימצא אישה שהיא מתאימה ליצחק ולו יש בת שלפי הבנתו היא ממש מתאימה ליצחק, מה אמר לו אברהם על האפשרות הזאת? אמר לו בזו הלשון, אתה ארור ואני ברוך ואין ארור מדבק בברוך, ככה הוא אמר לו. אתם יודעים מה זה, זה חרב חדה בתוך הלב, ולמה הוא ארור? כי הוא מכנען, וכנען נאמר עליו עבד עבדים יהיה לאחיו, ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, וכיון שהוא מזרעו אז הוא ארור. נח קילל את חם בגלל שחם סרס אותו, ויש אומרים עוד משהו, וכנען הוא הבן של חם, ודמשק אליעזר מצאצאיו, אז הוא אמר לו אתה ארור ואני ברוך, מה היה צריך לעשות? להגיד לו אתה יודע מה, עד כאן, תהיה בריא, תודה רבה, זה מה שמגיע לי אחרי כל השנים שאני איתך? תודה רבה, תודה רבה, בנימוס ביי, לא, הוא נשאר אותו דבר, הלך לשליחות להביא את רבקה, ולא זייף כהוא זה, ובזכות זה הוא עלה לשמים עם הגוף, מעשרה אנשים שעלו עם גופם לשמים, ויצא מכלל ארור והגיע לכלל ברוך, כמה אנשים כאלה אתם מכירים שאם מישהו יגיד להם מילה אחת ככה ישר בפנים ישארו אותו דבר? הוא שאמרתי שאהבה חרתה. ועל זה המשנה אומרת בפרקי אבות, כל אהבה שתלויה בדבר הלך דבר הלכה אהבה, אם האהבה היא תלויה באינטרסים כלשהם, אם הלכו האינטרסים הלכה האהבה. אבל אהבת דוד ויהונתן זו אהבה אמיתית, שיהונתן נתן את נפשו וסיכן את חייו כדי להציל את דוד מיד שאול אביו, ולא עוד אלא שויתר על המלוכה לדוד, זה אהבה שאינה תלויה בדבר.
אז לכן לא להתפעל אם מהללים, וגם לא להתרגש אם מבזים. משל למה הדבר דומה, שאם בן אדם הוא יודע נגיד שהוא חכם בחכמה מסוימת, ויבוא אחד ויאמר לו תשמע, אתה טיפש שעוד לא ראיתי כמותך. אם הוא חכם הוא יצחק, כי הוא מכיר את ערכו וגם אם הוא יגיד שבעים פעם את אותו משפט הוא לא ירד מחכמתו, אדרבא, אם הוא יענה לו אז יכול להיות שההוא צודק. ואם יבוא אחד ויאמר לו אתה לא חכם, אתה גאון, והוא יודע שהוא לא גאון הוא רק חכם, אז אם הוא אמר שהוא גאון הוא נהיה גאון, נתוסף לו משהו? הוא נשאר בדיוק מה שהוא. אם אחד הגובה שלו מטר שמונים ואחד בא אומר לו יגמד, אז מה הוא צריך להתכופף? ואם יגידו לו יענק, אז הוא צריך לעלות על רמפה? זה לא ישנה שום דבר מהמציאות, אבל אנשים אוהבים להתפעל, אבל משטויות. אדם צריך להכיר את מקומו ואת ערכו, איזהו חכם המכיר את מקומו, ז"א אדם צריך לעבוד את הקב"ה באמת וידע שהחשבון האמיתי זה בינו לבין ה'. יש הרבה אנשים שמצליחים להונות את הציבור ולעשות איצטלה של צדקות וחסידות, אבל בשמים זה לא, בכלל ולא קרב זה אצל זה.
אתם יודעים מה כתוב אצל רחל הצדקת שדיברנו עליה קודם? כתוב בפסוק "ותען רחל ולאה", אומרים חכמים ז"ל, למה נפטרה רחל הקטנה לפני אחותה הגדולה לאה? בגלל שהקדימה לענות לפני אחותה הגדולה, "ותען רחל ולאה", קודם רחל, וזה לא דרך ארץ שהקטנה תדבר לפני הגדולה, ואע"פ שהיא עקרת הבית. אתם שומעים איפה הניואנסים האלה מגיעים, כמה מדקדקים בשמים, על דרך ארץ. אם משה רבינו היה נכס לאהל מועד אחרי שהוא הקים אותו, ואחרי שהוא עלה לשמים ודיבר עם ה' פנים בפנים כדבר איש אל רעהו ונלחם במלאכים והצליח, והוריד תורה והוריד את המן, וקרע את הים, וכל עשרת המכות במצרים עם קרבה כזאת לאלקים, יש בעיה לפתוח את הדלת, כמו שאומרים, לאהל מועד ולהכנס בלי שיקרא לו הקב"ה? הוא צריך להמתין בתור? התורה אומרת "ויקרא אליו מתוך האהל" הקב"ה קרא לו שהוא יכנס, משה לא נכנס בלי רשות, ואם היה נכנס משה רבינו בלי רשות, על זה אמרו ח"ל, כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו. תהיה תלמיד חכם הכי גדול, אבל אם אין לך דרך ארץ נבלה טובה ממנו. שמעתם פעם מושגים כאלה? אז ז"א אין מה להתפעל מה אומרים האנשים, מה חושבים, מה בשמים יודעים ממעשיך, מחשבותיך, דיבוריך, שמה זה המבחן. אז אם אתה יודע איך אתה כלפי שמים, כל מה שיש מסביב לא מעניין.
מה שלימדתי אתכם עד כעת זה חכמה גדולה מאד בחיים, אם תאמצו אפילו חלק מזה הרווחתם בגדול. זה קצת קשה לעבוד על זה, אבל אם בן אדם רציני והוא באמת מאמין בהשארות הנפש ויום אחד הוא יצטרך לתת דין וחשבון, אז כדאי לו להתכונן לפי האמת, אבל אם בן אדם מרגיע את עצמו ואומר, אני בסדר, אני בסדר, בלי לבדוק מה התורה אומרת עליו אם הוא בסדר או לא בדר, אז נכונו לו הפתעות, וחבל.
עד כאן הדברים ועתה אתן לכם אפשרות לשאלות ונרחיב את הענינים תוך כדי השאלות. אז מי שיש לו שאלה בבקשה. תן לבחור פה באמצע, תעמוד בבקשה.


ש. אלהים יכול הכל, אלקים נכון? אז האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה?

הרב: אתה לא רואה הרצאות שלי אני רואה, הביאו אותך לפה פעם ראשונה, נכון?

ש. לא, לא כל כך ראיתי, ראיתי כמה אבל לא

הרב: הבנתי. הקב"ה הוא בעל יכולת ובעל יכולת יכול להגביל את יכלתו, והגבלת יכלתו זה גם יכולת.

ש. תסביר את זה שוב

הרב: הקב"ה הוא בעל יכולת, זה אתה מבין?

ש. כן

הרב: ובעל יכולת יכול להגביל את יכלתו, זה אתה מבין?

ש. כן

הרב: ואם הוא יחליט להגביל את יכלתו אז זה מראה את יכלתו.

ש. הבנתי.

הרב: תודה רבה לך

ש. תודה רבה לך

הרב: גם לך. תן לבחור לפניך.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: אפשר לעמוד?

ש. השאלה שלי, יעקב התכוון לקדש את רחל, האם הקידושים של לאה תופסים?

הרב: אם בסוף זה תפס אז זה תופס, איך החשבון צריך ל

ש. הרי בדעתו היה להתחתן עם רחל ולא עם לאה

הרב: אמרתי אם זה תפס אז זה תפס, איך זה תפס צריך לשאול את אלה שבקיאים בדינים. כן. תן לבחור פה פה פה,


ש. עב טוב כבוד הרב, אם הרב יכול לחזק אותנו בנושאים של פרנסה בחסדי ה'

הרב: האם אפשר לחזק בענין של פרנסה. תראה, המזונות של האדם קצובים, כמו שהחיים שלו קצובים, ויום המוות מיום היוולדו, כל אדם נקבע לו באיזה זמן הוא ימות, כמובן שאם הוא יהיה בסדר ישלימו את ימיו, אם הוא לא יהיה בסדר יקצרו את ימיו, לכן כתוב "רשעים לא יחצו ימיהם" יכולים אפילו לא להגיע למחצית הימים שקצבו להם. עכשיו אם הקב"ה קצב לאדם לחיות שמונים שנה, אז ודאי שהוא דואג לזון אותו ולפרנס אותו, אחרת איך הוא יחיה? אז בא נאמר שהבן אדם הזה החליט לא לעבוד, אין מצוה בתורה לעבוד, מצוה, אין איסור לעבוד אבל אין מצוה מתרי"ג מצוות לעבוד, אז אם הוא החליט לא לעבוד הוא לא עובר עבירה, האם הוא יאכל או לא יאכל? לפי מה שאמרנו הוא יאכל, כי המזונות קצובים למי שצריך לחיות, כי בלי לאכול לא חיים. ומאן דיהב חיי יהב מזוני, מי שנותן חיים נותן מזון. עכשיו, שאל אחד את החכם, כבוד הרב, אם אני אסגור את עצמי בתוך חדר והמפתחות לא בידי, האם אני אוכל? איך יכנס האוכל? סגור החדר ולקחו את המפתחות, אמר לו כן, אתה תאכל. אמר לו כיצד? אמר לו כשם שמלאך המוות ישיג אותך בחדר סגור כך מלאך של מזונות ישיג אותך בחדר סגור. מי ששולח את זה שולח את זה. איך הוא עושה את זה? כמו שהוא עשה את בריאת העולם, איך הוא עשה בריאת העולם? יש מאין. והוא ברא עצים וברא פירות וברא הכל יש מאין, אז יש לו בעיה לשים לך בתוך החדר פרח או עציץ? אין לו בעיה. אז ז"א, מי שמאמין שימיו קצובים ע"י הקב"ה צריך להיות בטוח שמזונותיו קצובים.
עכשיו צא ולמד, יש אנשים שפתאום ביום מן הימים נופלים במחלה ונהיים מרותקים, או בבתי חולים, וודאי שהם לא מכניסים עכשיו משכורת כי הם לא עובדים, הם חולים, ולא עוד, אלא שיש להם הוצאות, הוצאות הרבה הוצאות, ואין הכנסות, ואיך הם חיים? מאיפה פתאום מגיע כסף? ז"א שהמזונות מהקב"ה בכל דרך, ומכל סיבה, קורה פתאום שבן אדם נפטר, בעל הבית נפטר, בעל הבית נפטר, נו, איך האשה עכשיו תזון את ילדיה והיא לא עובדת והילדים מרובים? מה קורה שבעל מפעל סגר את העסק ופתאום אין כלום, מאות עובדים הולכים הביתה אין פרנסה והם גם בגיל מבוגר, מי יקח אותם? מה קורה שאדם כמו ברק שר הבטחון מחליט לטוס מחר לחו"ל ומשאיר את החבר'ה של מפלגת עצמאות בלי עבודה, והם עבדו בשבילו והיו איתו ביחד והכינו את הקמפיין ובלי לשתף אותם החליט שהוא הולך ביי, ברק ברח, עוד פעם ברח, המזגזג הנצחי, אז ז"א, אין הבטחה רק הבטחה אחת, שמזונותיו של האדם קצובים ולא תוכל להוסיף עליהם גרם ולא לפחות מהם גרם. גם אם יהיה לך הרבה כסף בכיס זה לא אומר שתשתמש בכל זה, או יגנבו או תפסיד או קנסות או תקלות, אתן לך דוגמא, נכנסתי למוסך קמור, לא אני, האוטו, שמתי את האוטו במקום הזה שקוראים לו קמור פתח תקוה, ואמרו לי שאינג'קטור אחד הלך, היה צריך לשלם 1600 שקל פלוס מע"מ משהו כזה, נתתי אוקי מתקנים, לפני שמשחררים לי את האוטו אומרים לי שעושים בדיקה חוזרת לראות שהכל בסדר לפני שמשחררים, פתאום מצלצלים ואומרים שתשמע, הלכו לך שמונה פלאגים ואתה צריך לשלם עוד 15 אלף שקל, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין ששמונה ביחד לא יכולים ללכת סטטיסטית עולמית, גם אם טיל מעזה יפגע באוטו לא ילכו כל השמונה. אז אמרתי להם שזה נראה מוזר ולכן אני מבקש להחזיר את האוטו למצבו ואני אקח אותו, אמרו לי תשמע, תצטרך להוציא מכתב שאתה לא תתבע אותנו, טוב, אמרתי תשלחו לי את המכתב שאני אראה, לא שלחו לי עד היום. אבל שלחתי להם מכתב מהעו"ד, והעו"ד תיאר את כל החרתות שלהם, וכמובן שהם שחררו לי בסוף את הרכב ולקחתי אותו לקמור תל אביב, והכניסו למחשב ובדקו ומה בסוף, אינג'קטור אחד, תבדקו את השמונה, אומרים חדשים, מה אתם אומרים? מדהים לא? עכשיו הם יקבלו תביעה. ואולי אני אקבל 15. אתם רואים המזונות קצובים, הם עושים טעות ואתה מרויח. אז לא צריך להיות מוטרד רק צריך להיות עם עין פקוחה ולא להיות פתי, כן.

ש. הרב, הנושא הזה כביכול, חזק וברוך מובן, הענין הוא שקשה לעבוד על הנושא של הישוב הדעת של זה. פירושו של דבר שבן אדם יושב ולומד תורה, פתאום אין כסף ופרנסה קצת אז אתה אומר לעבוד, לא לעבוד

הרב: שמעתי, אז אתה אומר אבל בכל אופן יש דאגה, אני עוד לא שמעתי שמישהו הדאגה הביאה לו כסף, אבל שמעי שהיא הביאה לו מחלות, אז השאלה מה הוא מחפש, כסף או מחלות. מדאגה לא מביאים כסף אז חבל לדאוג. זה כמו בן אדם שממתין בתחנת האוטובוס והוא דואג מתי יגיע, אז יש לו שתי אפשרויות, או להתקדם ואז האוטובוס יתפוס אותו אחרי שהוא הלך ברגל שתי תחנות, או ללכת אחורה לתפוס אותו יותר מוקדם ואז ממילא הוא יגיע באותו זמן, אז כדאי להשאר במקום, והאוטובוס יגיע ויאסוף אתך בזמן, אפילו באיחור, אבל בזמן כי זה הזמן שקבעו שהאוטובוס יגיע.

ש. ואם לא מצליחים להסתדר

הרב: לא מצליחים עדיין, ז"א הדאגה ממשיכה לקנן

ש. לקנן לקנן, אבל החיים לא מצליחים להסתדר כביכול, הכוונה היא

הרב: מה זה החיים, החיים לא יסתדרו

ש. נכון אבל השמחת חיים,

הרב: שמחת חיים?

ש. כן

הרב: בא אני אתן לך שמחת חיים, כמה אתה מרויח?

ש. חמש

הרב: חמש, וכמה היית רוצה להרויח?

ש. כמה שהיה מסתדר

הרב: תגיד מספרים

ש. שמונה

הרב: שמונה, צנוע. ז"א 3000 שקל תוספת על מה שיש לך יוצא ליום מאה שקלים כולל שבת נגיד, בסדר? מאה שקלים, נחלק את זה ל-24, ארבעה שקלים פלוס, זה שעת עבודה כאילו שאתה רוצה תוספת. כמה מקבלים על מילה אחת שקוראים בתורה? תרי"ג מצוות, כמה בשעה יכולים להגיד? מיליונים מיליונים של מצוות, ז"א אתה אומר זה לא משמח, אבל אם יהיה פה עוד ארבע ורבע שקלים אני ארקוד ממש. אתה מבין כמה אתה בעל בטחון

ש. אני מבין ואני מתבייש

הרב: תדאג מזה שאתה אין לך בטחון, מזה תדאג, ארבע שקל מול עולם נצחי משמח את המלאכים, משמח אלקים, מקבל הגנה מגינה ומצילה בכל זמן ובכל רגע, שכר עולמי נצחי לא נפסד, אי אפשר לקחת לך את זה לעולמים, הכל שלך, יש יותר רווח מזה בעולם? אז איך בן אדם לא שמח? פיקודי ה' ישרים משמחי לב. ואם יש לך דאגה עדיין, תחבר שיר על שמחה ותשיר.

ש. אולי הרב יעשה את זה

הרב: שמח תשמח. כן. קדימה שאלה נוספת, תן לבחור שם.


ש. כבוד הרב, אם אפשר לקבל עידוד שיתן לי להניח תפילין כל יום

הרב: אהא, איפה הלכת, עידוד בשביל

ש. והבקשה השניה תן ברכה לבן שלי שיצא מהכלא בשלום

הרב: רק רגע, יש לך תפילין אבל? לא מהבר מצוה הפשוטות,

ש. בר מצוה לפני חמישים שנה

הרב: אבל מה יש לך, יש לך מהבר מצוה, קנית אתה מהודר או שאין לך? מה כן?

ש. קניתי מהודר

הרב: מתי?

ש. ואשתי חזרה בתשובה והאחים שלי חזרו

הרב: מתי? מתי?

ש. שבע שנים.

הרב: שבע שנים, הנחת מאז?

ש. כמה פעמים

הרב: ולמה התעייפת? כמה זמן זה לוקח

ש. מהאכזבות שקיבלתי בחיים

הרב: אז אתה אומר לקב"ה אכזבת אותי אז אני לא מניח, ואם הוא יגיד לך אכזבת אותי אתה ולכן אני א' ב' ג' ד' ובין השאר הבן שלך יהיה בכלא

ש. אני באתי לפה בשביל שתדחוף אותי

הרב: אני אדחף אותך אל תדאג, אבל אני מסביר, תחשוב רגע מה אתה עושה עם הקב"ה תדע לך אף פעם לא מתעסקים, כי אם יבוא בן אדם, הר אדם, אז לא מתעסקים איתו, אומרים לו נכון נכון, נכון, אין בעיה, אין בעיה, ביי ביי ביי. אתה מבין, ותעוף משם מהר. ואם יש לך את הקב"ה איך אתה יכול להתעסק איתו? אז אני נותן לך עידוד, והעידוד הוא כזה, שהקב"ה כל כך אוהב את בניו, שגם אם לא הנחת תפילין הרבה הרבה שנים הקב"ה אומר שאם אדם עבר על מצות עשה מן התורה וחזר בתשובה עליה אבל מאותו רגע הוא חוזר בתשובה, דהיינו הוא מניח תפילין כל הזמן, לא יזכירו לו דבר וחצי דבר מזה שלא הניח קודם, אתה שומע מה אני אומר? אין עידוד יותר מזה שמוחקים לך את החוב, זה. דבר נוסף, כל מי שמניח תפילין מקיים שמונה מצוות עשה, שמונה! לא אחת, שמונה מצוות עשה בכל הנחת תפילין, והזכות שאתה מקדש את המח שלך שאתה שם תפילין על המח, וכשאתה שם כנגד הלב שזה כנגד חמשת החושים, ארבעה שיש לך בראש, ראיה ושמיעה וריח ודיבור וחוש המישוש שיש לך ביד, חמשת החושים, רק שישארו לך בריאים בזכות התפילין זה כבר שווה, מספיק עידוד או לא? זה עוד לא משנכנע?

ש. לא בשביל להשתנות

הרב: אבל אני שואל, זה עוד לא משכנע, זה לא מספיק סיבות טובות?

ש. כולי תקוה שזה טוב

הרב: מה אתה עושה בבוקר, אני יכול לשאול?

ש. שותה קפה עם שני עוגיות וטס לעבודה

הרב: הבנתי, ולפני שאתה שותה קפה כמה זמן מאז שאתה קם עד שאתה טס לעבודה?

ש. עשרים דקות

הרב: עשרים דקות, הנחת תפילין עם קריאת שמע ותפילה לוקח שבע דקות.

ש. להניח תפילין בגניבה?

הרב: למה, איפה זה, איפה אתה עושה את זה, לא בבית?

ש. אם אתה מניח ועושה תפילה כמו שצריך זה יותר

הרב: למה גם העוגיות עשית בגניבה וטסת, עדיף שתקח את העוגיות בכיס ואל תתעכב ואת הקפה תשתה בעבודה ותניח את התפילין והכל, זה לא גניבה. זה מצוה. גם שמע ישראל, גם תפילה, גם תפילין, וטלית גם זה לא בעיה. ואם אתה רוצה אני אתן לך טלית

ש. זה לא הבעיה של הזמן, אני יכול לקום עוד כמה דקות לפני, אלא הדחף הפנימי שיתן לי להניח את התפילין

הרב: הנה אמרתי לך, ימחלו לך על הכל לא שווה למחוק את כל העוונות? אתה יודע מה העונש של מי שלא מניח תפילין? גיהינום.

ש. השאלה אם בגיהינום טוב או לא

הרב: מה זה עשר, עשר.

ש. תשעים אחוז חילונים

הרב: זה לא מדויק אבל גם אם יש תשעים אחוז שנכנסים למשרפות אתה כל כך בעד? כנס לתנור על חום של שבת חמש דקות, נראה אם תסתדר, ותגיד כן גם השכן שלי בתנור, אז מה? אם אחד נתנו לו סטירה אתה אומר גם אני, גם אני, מה פתאום? זה נקרא קרקפתא דלא מנח תפיליה, מי שלא מניח תפילין יש לו מושג בגמרא - קרקפת שלא מניח התפילין, אין בזיון יותר גדול מזה. אם לבן אדם אין ראש אז הוא פטור מהתפילין, אבל אם יש לו ראש הוא חייב בתפילין. "וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם" תן לו רגע, אני רוצה לברך את הבן שלו, הבן שלך מניח תפילין?

ש. תקופה הוא קנה תפילין והניח והתייאש

הרב: גם, יבבי. זה כנראה בדי אן אי עובר אצלכם. מה השם שלו?

ש. יוסי

הרב: זה השם המלא?

ש. יוסף על שם אבא שלי,

הרב: ושם האמא?

ש. פנינה

הרב: שלו כן?

ש. כן

הרב: יוסף בן פנינה, ה' יחזירהו בתשובה שלמה וישתחרר מהרה

ש. אמן.

הרב: ואתה תזכה להניח תפילין בשמחה כל יום והעוגיות בכיס לעבודה.

ש. הלואי.

הרב: בעזרת ה'. כן, תן לבחור שם למעלה, תעמוד בבקשה.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. רציתי לדעת מה אתה אומר על ההשלכות של המלחמה של עמוד ענן

הרב: ההשלכות אתה מתכוון מכאן והלאה או מה שהיה

ש. מה שהיה

הרב: מה שהיה זה היה מה שאמרנו,

ש. והיה צריך להכנס למבצע, היה צריך להכנס קרקעי, מה היה צריך לעשות באותו זמן?

הרב: תראה, לפני שהתחיל הדבר אני אמרתי בכמה חדשים זה מופיע באתר אצלנו, העלו את זה גם ליוטיוב וזה נמצא בעוד כמה אתרים, שבגלל גיוס בני הישיבות והגזרה של גיוס בני הישיבות תבוא מלחמה קטנה בקרוב ואתם תראו שהקב"ה מקפיד על בבת עינו שלא יגעו בה, ואם רוצים לבטל אותם מן הישיבה ושלא ילמדו זה מה שיקרה ותבדקו אותי אמרתי, וזה נמצא, אם תוכל למצוא את זה באתר בבקשה. זה אחד. שתיים, שים לב, גייסו שבעים וחמש אלף חיילי מילואים עשרה ימים סתם המתינו שם, כנגד מספר האברכים שרוצים לגייס. רצו למנוע תקציבים מבני הישיבות והכוללים ואמרו בדו"ח פלסנר שיקנסו בקנסות עד מאה אלף כל אחד שלא יתגייס או כל מוסד שלא ישלח את האנשים לצבא, מה זה עלה עכשיו - מיליארדים שקלים על טילים על חרטה ששום דבר לא השתנה, חמאס נשאר, טילים נשארו, למלא את המלאי הם כבר ממלאים, וחזרנו הביתה רק עם הפסדים. כל זה מי שלא רואה בעיניים ומבין מה עשה פה הקב"ה שיבינו שלא ישחקו בילדים שלו, לא מבין איך הקב"ה מנהיג את עולמו. אמרתי בהרצאה ההיא, "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו", אתם רוצים לגעת לי בילדים, כל העולם אני מחזיק, אומר הקב"ה בזכות ארבע אמות של הלכה, אם אין את אלה שיושבים ועוסקים בתורה אין עולם בכלל, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

ש. אז זה אומר שצריך כל הזמן ללמוד תורה ולא להתגייס יעני הרב?

הרב: לא, צריך ללמוד תורה ומי שלומד תורה באמת הוא מחזיק את העולם כולו

ש. ומי יעשה את הצד השני אבל

הרב: ומי שלא לומד תורה אז הוא לא יהיה פטור בפטור הזה של מי שתורתו אומנותו. מי מוכן תגיד לי, לשבת יום ולילה ללמוד תורה, לא שלש שנים, שלשים ארבעים חמישים שישים שנה ולהתפרנס מ-600-800 שקל מהמדינה, מי מוכן? תגיד לי מי מוכן עכשיו לעזוב את העבודה הכל וללכת לשבת ללמוד בתנאים כאלה מחפירים, ומדובר על משפחות, הורים למשפחות

ש. אז איך הם חיים ככה, הם חיים ב-600

הרב: במסירות נפש. במסירות נפש להעמיד את העולם, כמו שאברהם נלחם נגד כל העולם במסירות נפש יחיד מול רבים, ככה הם מוסרים את נפשם באהלי התורה. זה מסירות נפש.

ש. אז לא כל אחד זוכה לזה, הרב.

הרב: נכון, וסיפרנו פעם מעשה שהיה, פעם אחת היה רב שהיה יושב על המרפסת ובא אליו מישהו ללמוד, והיו למטה אנשים שעובדים חוץ מכבודכם בביוב, והיתה להם עבודה של כמה ימים, ופתאום הם רואים שאלה יושבים להם ומתנגנים, לומדים גמרא בניגון, והוא אומר תראה אנחנו עובדים פה בג'יפה ואלה שותים להם נס קפה ולומדים, פנאן. אלה לומדים ואנחנו מזיעים וטורחים, ובסוף הם הולכים על המדרכות ונהנים מהביוב שלנו והכל והם יושבים ונהנים. הרב שמע את זה, אמר להם רבותי, תעלו אלי בבקשה. עלו אליו. אמר להם כמה אתם משתכרים ליום? אמרו לו. אמר להם אני חודש שלם משלם לכם את המשכורת שאתם מקבלים, אתם לא עובדים יותר בביוב, אני מלמד אתכם, אני מלמד בחינם ותקבלו כסף, כמה שאתם מרויחים, מתאים? אמרו מתאים. התחילו ללמוד, יום ראשון, אחרי כמה שעות כבר התחילו לזוז ככה ככה, כבר לא מוצאים איך לשבת, ביום השני באו אחרי שעה שעתיים אמרו תשמע, אין הפסקות, אי אפשר לצאת קצת לטייל וזה, אמר להם בעבודה אתם מפסיקים הולכים לטייל? איזה עבודה יש לכם, עבודת כפיים קשה, פה מה אתם עושים, בסה"כ יושבים ומחכימים. ביום השלישי הם לא באו, אתה לא מאמין שזה קשה? תנסה, ואח"כ תגיד לי מה יותר קשה. ואלה מחזיקים לא רק את צה"ל, את כל עם ישראל והעולם כולו, מי אומר את זה? הקב"ה בתורה.

ש. אבל צריך לצאת חצי למלחמה וחצי בישיבה

הרב: אני לא יודע מאיפה לקחת את האחוזים

ש. כתוב בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה

הרב: אמרתי שלא לצאת? אתה שמעת מה אני אמרתי?

ש. אתה אומר שכולם צריכים להיות בישיבה

הרב: מי שמע, זה מוקלט, למה אתה אומר סתם? אמרתי מי שתורתו אומנותו הוא צריך ללמוד כי הוא מחזיק את העולם, מי שלא אין לו את הפטור של מי שתורתו אומנותו, איפה הבנת שאמרתי אחרת? ואמרתי לך בא תבדוק אם אתה יכול להיות גם כזה.

ש. אני לא יכול, ניסיתי כבוד הרב

הרב: תודה רבה, אז מה מתלוננים עליהם שיש קומץ קטן שמחזיק את כל העם היהודי במשך אלפי שנים, זה לא עכשיו. עכשיו אני שואל אותך שאלה, בברוקלין יש צבא?

ש. יש.

הרב: מגייסים את החרדים שם?

ש. לא.

הרב: כי זה צבא מקצועי

ש. שם לא חייב

הרב: נכון, ולומדים שמה אברכים בכולל?

ש. לומדים

הרב: אה, אז זה לא בשביל להשתמט, זה בגלל שזה אמיתי

ש. בשביל להחזיק את הקהילה שם

הרב: הם לא מחזיקים, הפוך משלמים להם, הם מחזיקים את העולם, לא את הקהילה, את העולם הם מחזיקים. ז"א בכל מקום בעולם שלומדים תורה זה לא קשור לצה"ל, זה קשור לזה שעם ישראל צריך שיהיה לו אנשים שיושבים ועוסקים בתורה שיחזיקו את העם שיהיה לעם זכויות. תגיד לי אתה מכיר עוד עם שיורים עליו טילים בכמויות כאלה וכמעט אין נפגעים?

ש. רק אנחנו הפראיירים

הרב: אז אולי תגיד לי מאיפה הזכויות? מאיפה יש זכויות לעם הזה לא להפגע ולשרוד 3300 שנה? אם לא בריתי יומם ולילה שום דבר לא היה מתקיים. הבנתיוך?

ש. כן הרב

הרב: תהיה בריא בעזרת ה'.

ש. יש לי עוד שאלה, הרב

הרב: על הכיפאק

ש. האם מותר לפרסם משהו לא כשר יעני

הרב: מה זה יעני?

ש. יעני לפרסם משהו, נגיד אוכל לא כשר

הרב: איפה לפרסם?

ש. לחלק את זה בדלתות

הרב: אה, אתה מתכוון זה שישלח כאילו שליח שידביק את זה?

ש. כן

הרב: לא.

ש. וכבוד הרב, אפשר ברכה בבקשה?
הרב: כן

ש. אבי בן רוזט

הרב: זה השם שלך מהלידה?

ש. אברהם

הרב: אברהם בן רוזט

ש. זיווג הרב, חייב דחוף.

הרב: ה' יזכה אותך ללמוד תורה וזיווג הגון מתאים

ש. אמן, אה, שכחתי עוד שאלה, אחרונה וזהו

הרב: כן

ש. האם יש כזה דבר כישופים כאילו כישוף?

הרב: יש.

ש. באמת?

הרב: לא בצחוק.

ש. לא כי אמרו לי שזה סתם כאילו אין דבר כזה כישוף

הרב: אז למה אתה שואל אותי אם אמרו לך

ש. לא, רציתי לשאול אם אתה יודע

הרב: אז עניתי.

ש. אז יש.

הרב: מה לעשות.

ש. ואיך מסירים את הכישוף?

הרב: בכישוף הפוך.

ש. אה צריך לבוא הפוך על הפוך הרב

הרב: עושים לו דליט

ש. בסדר תודה הרב.

הרב: עכשיו אני אראה לכם את מה שאמרתי פחות או יותר בסרטון קצר על גיוס בני הישיבות ומי באמת מנצח במלחמות ישראל. תשימו לב הוליווד בבקשה, המנצחים, זה ווינרס.

המנצחים
הרב: אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו, האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים, אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא ל ומדים, ויש מספיק חרדים כאלה ועל אלה לא מדברים, מדברים על לומדי התורה באמת, מי שלא באמת יש לו דין של רדוף, דין של רודף זה הדין חמור ביותר בתורה, אומר החזון איש שהוא רודף אחרי בני הישיבות כשירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהם לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו.
קצת היסטוריה של העם היהודי שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא מכירים את ההיסטוריה היהודית, הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמ"ח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו באומות העולם, בשיעורי היסטוריה כמו שמלמדים בבית ספר ממלכתי, אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו, אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך, ואם קרא את כל התנ"ך אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו, אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה, אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם - זה לומדים, יהדות זה מוקצה.
כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך להפוך את כולם לעיסה אחת ומקשה אחת שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים, אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו ויצאו גם לעבודה, ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה אלא ילמדו ליבה, או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותם, הם פשוט שרפו להם את התורה, לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה, מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר, אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים, פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל בתמורה של 600 שקל לחודש, אם זה היה להשתמט, אחרי שלש שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול, אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו יצא במכתב חריף מה שהוא לא רגיל מימיו, להגיד הזהרו על קיומכם, הקב"ה מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו - זה שומרי התורה והמצוות הוא מטפל בו אישית.
החזון איש זצ"ל כשבא אליו ראש הממשלה הראשונה מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק יבואו מולך גם כן עם נשק, אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכח האלקי, אתה בוטח בה', תסתכל לדוגמא היום, אם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אלה ווקבר אלה ווקבר, הם אומרים את שם ה' ואתה אומר, אף 15, אף 16, מזל"טים, חרטטים, אתה בא עם זה, הם באים עם אלה ווקבר ואתה לא יודע איך לגמור את הענין. הם כנופיות בלי צבא סדיר, אתה יכול להפציץ את אבו אבוהום והם בינתיים מנהלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. הם קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד עם הילדים לא תלמד עם הילדים, הם קובעים. בודדים, בודדים. העזרה הכי גדולה של הקב"ה וההבטחה האלקית, אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע להלחם אז אתה תנצח, יש רק הבטחה אחת "אם בחוקותי תלכו", שמה אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו, כלום, כאין וכאפס בשבילי, מלאך אחד ישמיע להם שירה והם ימותו כולם. "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". כל קיום העולם לא רק של היהודים, סינים יפנים אמריקאים אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה כי אם לא אין לקב"ה חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל צ'ז וטראנס ופייסבוק וטוויטר, הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה. וציוה בתורה "והגית בו יומם ולילה".
עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה כולל אלה שקוראים לעצמם פראיירים והם באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, והיום ישראלים אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שהאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה, בשביל זה הם מוכים לפרק את כל השדרה של העם היהדוי. מה עם 25 אחוז משתמטים חילונים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה, לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים, נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה. כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שויון בנטל בבקשה, אבל יש עוד נטל זה התורה שגם העולם החילוני חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים, בלי זה אין ברית, לא כשרות, לא בר מצוה ולא חתונה, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל, אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם רבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי.
במצרים היו אבותינו היה שבט לוי, ישב בארץ גושן, פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בטיט כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם, להסיר את הצרעת כשהיה מצורע, רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פראיירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים, ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות, ושבט לוי כשיצאו משם זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה הרי זה נהיה קודש קדשים והוא משבט לוי, הוא פטור גם מלצאת במלחמה כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל הועלם כולו. אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת?
בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל, כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכו', כמו אצל הישמעאלים שיש שיחים ויש קאדים ויש כל מיני, ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים, אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה, יש אנשים שהם כהני דת שנמצא במנזרים ובכל מיני מקומות, וכל מדינה ואומה יודעים שהאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם והם לא עוסקים בעניני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. ז"א גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מהלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני.
יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח, משה נלחם וניצח, מי יצאו? אלף למטה אלף למטה, כל שבט נתן אלף, 12 אלף יצאו נגד מאות אלפים, כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו, והיו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה הצדיקים, גם אם היית רוצה להתנדב לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית דיבר משהו שחרור עולמו מהצבא, כי בצבא של עם ישראל צריכים להיות צדיקים שלא יהיה קטרוג עליהם והם יפלו במלחמה.
דוד הלך על פי ה' ובאורים ותומים, כשמהשמים אמרו לו, כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים אלא לפי הבנת האסטרטגים מתו 72 אלף בפילגש בגבעה כי לא שאלו את פי ה'. כשהשואלים את ה' ועושים על פיו מנצחים.
מה אמר ה' לגדעון, מה אתה בא לי עם כל כך הרבה, מספיק היה לך שלש מאות איש, מה אתה זה, המלחמה היא שלי לא שלכם, אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא ממטוסים, אז אתה בא להשוות כח של בשר ודם לכח אלקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בינון ואמר לו על מה באת? אמר לו לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון, וואלק חזר מהקרב הבן אדם עייף הרוג, זה לא כמו פעם אתה יושב בטנק נוסע ובום מפציץ, זה לסחוב חרב כידון וללכת וטח טיח טח טיח, אתה יודע איזה שרירים צריך, רק תחזיק את החרב אתה מתעייף, ואחרי זה אומרים תלמד ובעיון, למה? התורה שאתם לומדים בלילה היא קובעת.
בזמן חזקיה לא היה צבא, לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה הצנועה שהציע לו סנחריב לתת לו אלפיים סוסים בשביל שיהיה פייר פייט לפחות, ועל מה הוא סמך? על התורה שהוא למד את ישראל, הוא הלך לבתי מדרש, במקום ללמד אותם להלחם הוא נתן להם להלחם מלחמתה של התורה, הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא יכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב, תוך שלש שנים למדו תורה כל ישראל, וכשנחריב הגיע עם 370 מיליון אמר חזקיה לקב"ה, רבש"ע, אני קיימתי את החלק שלי, אני קיימתי שבחוקותי תלכו, שלש שנים פה אנשים לא זזים, אני תקעתי חרב שהם ילמדו, את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה ה'? קיים. "ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם", ירד מלאך ה' והכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס זה ברית בין הקב"ה לישראל, זה הבטחה אלקית לעם ישראל, זה לא נס, אם הקול קול יעקב אין ידי עשיו שולטות.

הרב: תודה. אנחנו מחלקים עכשיו מאות אלפי דיסקים כאלה ברחבי ישראל, כדי שאנשים ידעו בדיוק מהי האמת על פי התורה, אם היו מסבירים דברים כאלה בבתי ספר ממלכתיים המצב היה הרבה יותר טוב, ואם היו מכניסים קצת ערכים ומידות טובות וקצת פרקי אבות אז הנוער שלנו היה משובח מאד, ולא היה דקירות ולא היה סמים ולא היה לכלוך ולא בריונות, והמצב היה משתפר לאין ערוך.
אני רוצה לשאול אתכם תיכף שאלה ויש לי עליה גם תשובה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שהבאנו לפה כמה אברכים, שמי שרוצה מן הקהל הקדוש ללמוד תורה גם מי שלא למד אף פעם ולא יודע אפילו איך נראית צורת אות, מה שנקרא, וללמוד גמרא או הלכה או משנה או כל דבר אחר, יש פה אברכים שיתנו לכם טפסים תמלאו אותם ובעזרת ה' יסדרו לכם חברותא או רב אברך שילמד אתכם חינם אין כסף מתי שתרצו, ובאיזה מקום שתרצו. אותו דבר נשים, ומי שרוצה גם ללכת לישיבה או לבקר בישיבה, לראות מה זה מקרוב, יש לו הזדמנות גם כן חינם ללא תשלום. אז יעברו כרגע בקהל.
עכשיו, יש שאלה שנשאלתי בשנים האחרונות הרבה פעמים, ותמיד עניתי תשובות כאלה ואחרות ואתם גם מכירים אותם. אז אני חוזר על השאלה. למה אתה לא הולך לבחירות? למה אתה לא הולך לממשלה? למה אתה לא תניע מפלגה. למה אתה לא תהיה שר החינוך. למה אתה לא תהיה ראש הממשלה. למה ולמה ולמה, שאלו שאלו שאלו, ושאלתי ושאלתי ושאלתי, ואמרתי, האם באמת הציבור רוצה בזאת או לא רוצה שאנחנו נעשה צעד כזה בשביל שעם ישראל ישתפר ויגיע למה שמגיע לו. אז אני לא שואל הערב כבר את השאלה, אני אומר את התשובה. הערב הוחלט להקים מפלגה שנקראת כח להשפיע, והסלוגן שלה "מחזירים השלטון לעם". אז מעתה אנחנו נהיה השליחים שלכם לתבוע את זכויותיכם ולהעניק לכם את המגיע לכם, ומגיע לכם הכל, כיון שאתם העם והם לא השלטון, השלטון שייך לכם, בחרתם באנשים ולא נתנו לכם את מה שהבטיחו בד"כ, הפעם תנסו ואם זה לא יצלח אל תבחרו עוד פעם בכלל, אבל אני אומר לכם שכמו שפעלתי 35 שנים בשביל לתת ולתת ולתת ובחינם, וללמד ולחנך בחינם, ולעורר את הלבבות לאהבת הבריות בחינם, ולהרחיק אנשים מן הפשיעה ומן הסמים ומבתי הסוהר בחינם, וטיפול במשפחות והדרכה בחינם, ועוד כהנה וכהנה דברים, עכשיו לכאורה זה יהיה יותר קל, ועל פי הסקרים שנעשו באחרונה מספר המנדטים המינימלי בלי שדיברתי כלל וכלל ובלי שהסברתי ובלי ששכנעתי הוא חמישה ששה מנדטים מינימום. ואנחנו לא מצפים שזה יהיה כך, כי אם זה יהיה כך אני יעלב, אנחנו צופים שתי ספרות ומעלה, ובעזרת ה' מהפידבק שקיבלנו רק היום, רק היום, יש כבר אלף מטות ברחבי הארץ, שיפעלו בעזרת ה' יתברך.
עכשיו מה שאני מציע לכל אדם שפה שמוכן להירתם לשינוי האמיתי שיכול לחול סוף סוף בעם ישראל, ואנחנו לא בוחרים פוליטיקאים, לא פוליטיקאים אלא אנשים שיגידו ויתבעו את מה ששולחים אותם להגיד ולתבוע, אחד מן הדברים זה שיהיה לחם בשקל. לחם בשקל, אין יותר רעבים שמחפשים בתוך הפחים ואוכלים כל מה שנמצא שם או אוספים בשווקים את העגבניות הרמוסות והמלפפונים הזרוקים בשביל שיהיה לכם מה להאכיל את העוללים שלהם, לא עוד, אלא לחם בשקל. ויש לנו תכנית איך עושים את זה. לא עוד אלפי דונמים לקיבוצים בשביל 17 ו-24 ו-42 קיבוצניקים מבוגרים עם טרקטור וקומביין, אלא מחזירים את הקרקעות לעם ונותנים את זה לזוגות צעירים שיגורו שם בבניה קלה שאורכת שבועות מספר, ואפשר תוך שלש שנים לתת לכל הזוגות הצעירים מבנים בטוחים ונאותים לדור בהם עד שירויח עליהם הקב"ה ממרום. אנחנו מתכוונים בעזרת ה' יתברך לעזור בכל תחומי החיים, וגם קצת לפקוח עיניים עיוורות בנושאים הבטחוניים ויש לנו עצות טובות ונפלאות איך אפשר לסיים סכסוכים ואיך אפשר לא למשוך אותם, ואיך אפשר להביא להפסקה של כל מה שנעשה עלינו ממטרים של טילים, אפשר. צריך רק אומץ ולדבר דוגרי עם האויב וזה השפה שהוא מבין. אבל אם זה במריחות וכל הזמן מגישים את הצוואר לאובמבה שיקשור אותנו לעמוד ויחליט בשבילנו מתי נפסיק ומתי לא, אז המצב ימשך עוד הרבה זמן. אבל מי שבוחרים בו הציבור צריך להשמע לציבור ולא להשמע למנהיגי אומות העולם שיגידו על פי האינטרס שלהם אם כדאי לנו עוד להמשיך לספוג טילים עשרות שנים. הגיע הזמן שנגיד הרף ממנו המשחית, אנחנו רוצים לחיות סוף סוף היהודים בארצם ככל האדם בעולם, וזה לא גזרה סתם שניחתה עלינו אלא פשוט מאד, אנחנו מאפשרים לאויבים לעשות בנו כרצונם. ואחרי מה שעשינו הם עוד עושים וי וחפלות ורוקדים ומצטיידים מחדש. וכבר נסראללה אומר לנו, חבר'ה, אם הם לא הפסיקו לירות מאות טילים גם בימים האחרונים ולא הצלחתם לשתק אותם, אני מתכוון לתקוף מקרית שמונה עד אילת בטילים שיש לו, ואתם יודעים כמה יש לו עם הסורים? מאה שישים אלף טילים, ולא קפצונים כמו אלה שבעים ק"ג חומר נפץ, אלא של טונה, אז זה לא פשוט רבותי, בכלל לא. ואתם יודעים שאנחנו בעזהי"ת יודעים גם את התרופה השמימית איך אפשר לבטל את הכל, שאם עם ישראל עושה תשובה אז הכל משתנה ממרום. וכמו שאמרתי לכם בעבר שהקב"ה יכול לקיים וסכסכתי מצרים במצרים, וכך הוא עשה, שהמצרים נגד המצרים והלובים נגד הלובים והסורים נגד הסורים וכולם נגד כולם וקוראים לזה אביב ערבי, ואמרתי שבינתיים הקב"ה נותן לנו לשבת, עד שיחליטו על גזירת הגיוס, ואמרתי שעכשיו תבוא מלחמה קטנה בשביל שנראה ונבין, והנה היא נפסקה אחרי שמונה ימים ואני אומר לכם שזה ההקדמה לחיזבאללה ולסוריה ואיראן. תזכרו מה שאני אומר ותרשמו גם.
אז עכשיו, בשביל שאני אהיה בטוח שאתם באמת שמחים על הבשורה ומתכוונים להתחיל לפעול בשטח, אז יש לי המלצה לכם, מי באמת, תרימו את האצבע, מוכן להרתם בעבור כח להשפיע, להשפיע על העם שירימו את היד, מי מוכן בעזרת ה' להרים את היד, יפה מאד.
עכשיו אנחנו נעביר לכם טפסים, תמלאו אותם ואנחנו גם ניצור אתכם קשר והעצה שלי היא פשוטה, פשוט מצלצלים לכל אלה שהזמנתם לבר מצוה ולחתונה ומעבירים להם את המסר ומשכנעים אותם שזו ההזדמנות כי הפעם זה פעם מאד מיוחדת, הרבה מאוכזבים מהרבה הרבה מפלגות. ואין במי לבחור כי זה הכל משמש אותו דבר, זה רק משתנה עם הבטחות וצבעים חדשים, אבל שום דבר לא השתנה 64 שנים. עכשיו זה ההזדמנות לשנות, ומי שרוצה להיות שותף בעיצוב גורלה וגורלם של עם ישראל זו ההזדמנותב עזרת ה'.
בינתיים תשמיע להם את השיר השלום בוא יבוא. תשמעו עכשיו השלום בוא יבוא, בינתיים למלא טפסים. אחרי זה נמשיך בשאלות.
תן לבחור פה עם הקביים.


ש. שלום כבוד הרב, קוראים לי צחי, אני שמונה חדשים בת ימי, אני מאד ראיתי דיסקים שלך ואני מאד שמח לראות אותך לראשונה, אני רציתי לספר לך את הסיפור שלי לפחות חצי מהסיפור ולדעת מה אתה בעצם חושב. אני בן אדם שחוזר בתשובה שלשה חדשים אולי, אני יליד תל אביב, נולדתי 1990, אני בן 22, כשהייתי בן 13 אבא שלי רצח את אמא שלי והתאבד, מאז שאני זוכר את עצמי הייתי חוטף מכות בבית, וחלק מהזמן גילו אצלי בעיה שכתוצאה מהמכות נהייתי נכה, בגיל 15 ירדתי לכסא גלגלים, הרופאים לא נתנו לי סיכוי ללכת, העבודה היא מאה אחוז עבודה שלי, זה שאני הולך היום על קביים, אחי נהרג בלבנון השניה כשהייתי בן 18, הבעיה כרגע שמשתי הצדדים המשפחות שלי מתעסקות בעבריינות, אני לא אזכיר שמות רשותך, אני חי היום אצל חבר פה בת ים וקצת קשה לי לחזור בתשובה רק מהסיבה שאני מאד כועס על אבא שלי על דברים שהוא עשה לאמא שלי בבית שאני לא רוצה לפרט אותם, ואני רציתי שהרב יתן לי קצת כח ועזרה להמשיך ללכת בדרך שבחרתי בה כי אני באמת רוצה לחזור בתשובה ולא ללכת בצד השני, וזה קצת קשה כי אני לא אומר עליו קדיש כבר תשע שנים ואני גם לא רוצה להגיד עליו שוב קדיש, ואני רוצה שהרב יתן לי קצת יראה לי את הדרך קדימה כי אני באמת באיזשהו מקום כמה שאני שונא אותו וכמה שקשה לי עם העובדה הזאת כי מה שהוא עשה הוא עשה, ואני רוצה שהרב יגיד את דעתו.

הרב: קודם כל אני רוצה להגיד לך שאתה לא יתום, יש לך אבא שבשמים, ואבא שבשמים הוא אל רחום וחנון וקודם כל מה שעברת, אם זה היה בגיל צעיר כמו שאתה אומר, איזה גיל? 13? 13

ש. פחות או יותר לפני הבר מצוה

הרב: אז זה הולך עם חשבון קודם, לא של עכשיו, מגלגול קודם. ודבר נוסף, זה שאבא לא נמצא זה לטובתך, משום שאם לא יכול להיות שאתה היית הקרבן השני, אז לכן אתה צריך להודות על זה שנשארת גם במצב שנשארת כי המצב הזה לא קובע כלום לגבי המעלה הנפשית והרוחנית שאתה יכול להשיג ולהגיע לשמים, היו מחכמי ישראל שהיו סומים, עיוורים, ממש עיוורים, לא ראו את העולם בכלל, לא ראו את העולם, והם היו גאוני גאונים ששכרם בשמים הוא להפליא. העולם הזה אחרי שעוזבים אותו הוא מעלף מצחוק, כי לוקחים אותו באמת יותר מידי ברצינות והוא רק חלום, ממש כמו חלום, כמו שבחלום חולמים חלום רע ומתעוררים אז שמחים שזה היה רק חלום, ככה כשיוצאים מהעולם הזה, זה חלום רע. אז תדע לך, החיים פה זה רק מעבר, זה כמו תינוק בבטן של אמא והוא עתיד לצאת, אותו דבר גם פה אנחנו נמצאים ועתידים לצאת. מה שעוברים פה זה רק נסיונות, אבל צריך לעבור אותם, וכשעוברים אותם מנצחים, וכשמנצחים זוכים. אז אתה עם נקודת פתיחה יותר נמוכה לכאורה משל אחרים, אבל כתוב שכפום צערא אגרא, לפי הצער כך משתלם השכר, ז"א כמה שלך יותר קשה וכמה שאתה יותר מוגבל ועם כל זה אתה מתאמץ שכרך פי כמה וכמה מאדם בריא, ז"א אם אדם בריא ילמד מה שאתה לומד הוא מקבל מאית ממה שאתה מקבל. אז קודם כל אני לא יודע אם זה מנחם אותך, אבל זה המצב. יש אנשים שמקנאים גם בנכים, למה? נכה מקבל כל מיני הטבות שהם לא מקבלים ומקבל מכונית כזאת וכזאת ומחליף כל שנתיים, יש כאלה שמוכנים לקנות את זה, לאור המצב שהם נמצאים בו אפילו שהם בריאים הם היו קונים את זה גם. יש אנשים בבתי חולים שאם היו רואים את מצבך היו מוכנים להתחלף איתך עשר פעמים, למה? משום ששמה הם לא יוצאים כנראה ואין להם סיכוי ואתה חייך לפניך, והצלחת, לפי מה שאתה אומר להשתקם יחסית, רק רודף אחריך הסיוטים שאתה ראית. גם זה אתה צריך ללמוד איך להסיר אותם כי לא טוב שאתה חוזר כל פעם לתמונות, אתה צריך למצוא תמונות חדשות, אבל באוירה שאתה נמצא עכשיו החדשה שלשה חדשים ובחברה טובה ואוהדת אפשר להתגבר לאט לאט עד כדי כך שזה כבר יחלוף.

ש. הרב, עוד משהו קטן, אני חי אצל חבר כתוצאה מזה שהנכות שלי לא מוכרת בסל, מה שאני מנסה להגיד שאני לא זכאי לקצבה רק בגלל שהחוליות ששבורות בגב שלי זה חוליות תאומים, לפי מה שהרופאים אומרים, אני עברתי ניתוח בשיקגו, הרופאים טוענים שחוליות תאומים זה חוליה שמרכיבה את עצמה באיזשהו שלב, והם טעונים שכביכול בעוד שנה וחצי אני הולך ללכת כצחי הרגיל לכל דבר, אבל אני רוצה שתבין, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כבוד הרב, הנכות זה לא מה שאכפת לי כרגע הכסף, אבל באמת חשוב לי לשאול אותך, אתה אומר שזה ענין של גלגולים קודמים. אני רוצה להבין מה זה גלגול קודם, אני נולדתי בעולם הזה לאמא ככה וככה ואבא ככה וככה

הרב: אסביר לך.

ש. אני לא מבין

הרב: נשמה שנמצאת בעולם הזה והיא לא תיקנה את מה שהיא צריכה לתקן ולא השלימה את מה שהיא צריכה להשלים, יש כמה אפשרויות, אחת מהם שהיא תיתקן בגיהינום עד שהיא תנקה את עצמה, אפשרות נוספת זה שהיא תבוא בגלגול לעולם הזה, דהיינו היא תכנס בגוף חדש, תיוולד כתינוק, תהיה פה סך זמן ותעבור תיקון מסוים כגון המקרה שלך או אחר, כגון מוות עריסה שילד קטן לא עשה כלום, לא פשע לא חטא, פתאום הוא מסתלק בן שלשה חדשים, או כגון עובר בבטן שהוריו פתאום החליטו להוריד אותו או שהוא נפל לבד, כל זה לא על מה שעשו אלה אלא על מה שהם עשו לפני כן, וזה הדרך לקצר תהליכים בשביל שאדם יתקן ויחזור לאחר שהוא תיקן בעונש שהוא קיבל או בפגם או בליקוי או בנכות או בצער או בכל מה שהוא עובר, וככה הוא משלים את מה שחיסר קודם.

ש. הרב, אני רוצה עוד משהו קטן, אם אני יכול לעלות להזדכות לציצית פעם ראשונה וברכה אני אשמח.

הרב: קודם כל אני אשמח לתת לך, אני לא אטריח אותך לעלות, אני אמסור לך ותברך למטה.

ש. אני אעלה, אני רוצה ברכה

הרב: אני אתן לך ברכה מפה בעזרת ה'

ש. אני מוכן לעלות, אני רוצה.

הרב: על העיני בא. אז זה הזדמנות כבר יש לי פה עוד כמה, יש לי עוד 11, אם יש עוד חבר'ה שרוצים שיעלו מהר, 11 הראשונים, ה-11 הראשונים בבקשה, תעביר להם, קח תעביר להם. יש גם לנשים אם רוצות כיסוי ראש אני אשלח אליכן. אם אפשר להעביר כיסוי ראש לנשים. וזה לגברים.

ש. ברכת שהחיינו

אמן.

הרב: חילקו לכם בשקיות סרט המנצחים, זה מה שראיתם קודם, תוכלו לצפות שוב ולהעביר לאחרים גם

הרב: תזכה לרפואה שלמה, תשובה שלמה, זיווג הגון, בריאות והצלחה בכל מכל כל. תהיה בריא.

אמן.

הרב: תן לבחור שמה למעלה תעמוד, שאלה אחרונה. תן לו שם. תן לו מיקרופון שם.


ש. כבוד הרב, אנחנו מברכים את הרב על הבחירה להקים מפלגה, אבל האם זה לא מתנגח עם גדול הדור שהוא רוצה שאנחנו נבחר במפלגה שלו וכבוד הרב רוצה ש, למי אנחנו צריכים ל

הרב: קוראים לזה יגדיל תורה ויאדיר, מי שפותח תלמוד תורה ובא חברו ופותח תלמוד תורה, ואפילו אם עוברים מתלמוד תורה אחד לשני, ההלכה היא "יגדיל תורה ויאדיר", או מיני ומינך יתקלס עילאה, ממני וממך ישתבח הבורא, כמה שנוכל להוסיף יותר נוסיף, הם בשלהם ואנו בשלנו ונגדיל תורה ונאדירה.

ש. כשמדובר בתורה

הרב: זה תורה, אם זה לא תורה אז זה חמור מאד.
כן ברכה שמה.


ש. ערב טוב כבוד הרב, שמי אילה מאשקלון, וזכיתי בערב המצוין הזה ישתבח שמו של הרב, ותודה לכבוד האשת הרב אורה שחיזקה אותי ועזרה לי אתמול בשיחת טלפון, ופשוט זכיתי, אני עוסקת במקצוע ספרות 31 שנים, ואני לפני שנתיים גילו אצלי מחלה, מחלת מקצוע שנקראת אלרגיה, אני אלרגית לחומרים, והייתי רוצה מכבוד הרב ברכה לי ולילדים, למשפחה.

הרב: שימי את הכיסוי ונברך. שהחיינו.

ש. ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו קיימנו והגיענו לזמן הזה

הרב: אמן. ה' ירפא אותך ברפואה שלמה, בהצלחה גדולה, בגידול הילדים לתורה ויראת שמים, ושלא יחסר לכם כל. וכל הקהל הקדוש יזכה שיתגשמו משאלות ליבו לטובה, בריאות והצלחה, ישועה קרובה, פרנסה ברווח רב, תלמוד תורה ביראת שמים, סיעתא דשמיא, פריה ורביה, זיווגים הגונים, וכל מילי דמיטב לכולם.

אמן.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט