hQ
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בת ים 23-08-09

סוף סוף ערב טוב בעז"ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

להוי ידוע שיצר הרע נלחם איתנו בכל החזיתות והוא מצליח לעכב אותנו כל פעם מחדש בתרגילים וטכסיסים חדשים שונים ומשונים, יש לו הצלחות אבל בסוף הוא מפסיד, בסוף הערב הוא מפסיד.

אנחנו נלמד קצת היום משהו. חשבתי לתת לכם משהו ארוך, יהיה יותר קצר בשביל שתספיקו לשאול שאלות וליהנות מהערב, אבל גם הקצת מספיק הרבה, אם נלמד ונבין נהיה מאושרים.

בפרשת השבוע למדנו "תמים תהיה עם ה' אלקיך" רש"י מפרש תמים תהיה - התהלך עימו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר עתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עימו ולחלקו.

אני חוזר להסביר את דברי רש"י, התהלך עימו בתמימות - ז"א בשלמות, תמים זה לשון שלם, לא תמים מה שאנחנו קוראים נאיבי, ותצפה לו - ז"א הצפיה שלנו תהיה תמיד אל ה' נייחל אליו, ולא תחקור אחר עתידות, מה שאנשים הולכים היום לכל מיני קוסמים מכשפים מאוננים וכאלה, לא לחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל מתמימות, ואם כך תהיה אז תהיה עימו ולחלקו. לא כן נתן לך ה' אלקיך לשמוע אל מאוננים ואל קוסמים. הקב"ה לא נתן לנו, כמו שאומות העולם, אל מעוננים ואל קוסמים, שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. ז"א לעם ישראל תמיד שכינה שורה, היו להם תמיד נביאים ואורים ותומים. היום שאין אורים ותומים ואין נביאים, יש חכמים - חכמי התורה, וכתוב בגמרא חכם עדיף מנביא. אבל לאור מה שאמר רש"י קשה, שדבריו לכאורה סותרים זה את זה. מה הוא אמר? שימו לב. התהלך עימו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר עתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עימו ולחלקו. לא כן נתן ה' אלקיך לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים, שימו לב, שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. אז מה יוצא? התחיל בלא תחקור אחר העתידות, והמשיך - יש לכם נביאים אורים ותומים, משמע שמהם אנחנו נדע את העתידות. אז אם רצה לדחות אותנו שלא נלך לשאול עתידות, מה אומר לנו, הוא מגלה שלנו יש אורים ותומים, בשביל מה צריך אותם? לשאול על העתידות, אבל אמרת לא לחקור אחרי העתידות, אז איך אתה אומר לנו פה לחקור אחר העתידות?

אמנם שאר המפרשים פירשו, שהציווי "תמים תהיה עם ה' אלקיך" היינו שתשאל את העתידות ממנו ולא מהקוסמים, המפרשים האחרים הלכו פשוט ואמרו, כל מה שמדובר בתמים תהיה עם ה' אלקיך, אז אם אתה רוצה לשאול על העתידות אז תשאל מאלה שהם נביאים ואורים ותומים ולא מהקוסמים, אבל רש"י שהסביר שהציווי תמים תהיה זה להתהלך עימו בתמימות, לסמוך על הנהגת ה' אתנו כמו בן יחיד שסומך על אביו ומוליכו, ואינו חוקר, ילד קטן לא חוקר את אביו מאיפה ישיג לו מזון ומשקה שהרי הוא סמוך על שלחן אביו, הילדים הקטנים בני תשע עשר לא באים שואלים אבא, איך המשכורת החודש, יש מה לקנות? הכל בסדר? מה עם האינפלציה, אתה יכול לשחרר צ'קים, לא שואלים נכון? לא מודאגים, רק תקנה לי תקנה לי תקנה לי תקנה לי תקנה לי, תקנה לי, מתחילה שנת לימודים - תקנה לי מחברות, תקנה לי ילקוט, תקנה לי קלמר, תקנה תקנה תקנה. הוא בכלל לא מעלה על הדעת שאפשר שאבא אין לו אפשרות לקנות, פשוט לו - אבא יש אז צריך לקנות. אז למה אנחנו יכולים לסמוך על אבא תפרן ועל הקב"ה אנחנו לא יכולים לסמוך? ובכך הרי הוא עמו ובחלקו עם ה' אלקיך, אם כן לשם מה נזדקקו לשאול באורים ותומים?

הסבר הדברים רבותי, שבעצם לא כל הידיעות מעתיד טוב לו לאדם לדעת, יש אדם הולך, היתה לי הרצאה מדהימה בירושלים, היתה שמה אשה שהיא באה לשם והיא אמרה שהיא לקחת במחלת הסרטן והיא מבקשת ממני ברכה. אז אמרתי לה שאני מוכן בתנאי שהיא תכסה את הראש, תקבל עליה צניעות ואז אני אברך אותה בעז"ה. שעה ורבע לפחות היא לא הסכימה לכל הטענות והטיעונים שנתתי לה, והדוגמאות, והיא מכירה את הסרטים שנשים ניצלו ואנשים ניצלו והיא ראתה וזה, לא מוכנה. בין הדברים היא אמרה לי שהיא הלכה למגדת עתידות שאמרה לה שבגיל ארבעים היא תמות, ובת כמה היא? בת 39, אז היא אמרה כבר מה יש לי להפסיד? אז לפחות השנה הזאת אני אהיה כמו שאני, בלאו הכי אני צריכה למות אז אני אמות. אמרתי לה מי זאת המגדת עתידות, מה היא מסתכלת בקפה, תעשי לה עוד כוס קפה הכל ישתנה. מה זה השטויות האלה? לא, היא אמרה לה. אמרתי לה טוב, גם אני אומר לך בלי קפה. ויש לי שטרות על זה, יש לי הוכחות על זה, כדאי לך, מה תפסידי? מקסימום תחיי עוד. לא. היא לא הסכימה. העדיפה למות בגיל ארבעים, בגלל שהמגדת עתידות אמרה לה. לא יאומן כי יסופר. ז"א בעצם לא כל הידיעות מעתיד טוב לו לאדם לדעתן, ישנן ידיעות שגורמות לו רעות רבות, ואשרי האיש שאינו יודען. אתם יודעים אם יגידו לבן אדם שהוא נפטר בגיל 72 בדיוק, אפילו אם הוא בן 24 הוא מרגע זה כבר מתחיל למות. הוא נכנס ללחץ חבל על הזמן, כל יום שעובר הוא כבר מרגיש שזהו, נגמר, אבדתי את היום הפסדתי, או איזה לחץ, ואם הוא מתקרב שישים, שישים וחמש, שבעים י'חביבי כבר לא יודע מה לעשות עם החיים.

זה ההבדל בין הקוסמים לבין הנביאים בענין העתידות. הקוסמים אומרים מה שהם יודעים, ואינם מבחינים אם טובה או רעה עבור השואל. אבל הנביא - הוא רוצה בטובתו של השואל, וכשאיננו צריך לדעת את העתיד יאמר לו הנביא מה לך לחקור אחר העתידות. עליך להיות תמים עם ה' אלקיך. ואם זו ידיעה טובה עבורו, ודאי ימהר הנביא להודיעה לו אפילו אם לא ישאל על זאת, ובזה מיושבים דברים רש"י, שבאמת זוהי מידת הבטחון בה', כגמול עלי אמו - כמו תינוק שהוא נמצא סמוך על דדי אמו שהיא משביעתו, שלא לדאוג כלל על העתיד, והדואג דאגת מחר - הרי זה מקטני אמנה. ואם יש זמן שתהיה ידיעה נחוצה, והוא צריך לדעת, לכך הקב"ה נתן נביאים ואורים ותומים. ובאמת אסור לשאול נביא בעניני גשמיות, כי זה חוצפה כלפי שמיא, שיבוא מישהו לומר לנביא, תשאל את הקב"ה מה יהיה עלי בעניני הגשמיים, תגיד אני אקנה בסוף סוברו? בשביל זה צריך להטריח את הנביא?? יש כאלה הולכים לרב מבקשים ממנו תבקש ממני שאני אצליח בתאוריה ובטסט. בשביל זה הקב"ה נותן נבואה, רוח הקודש, אורים ותומים, בשביל העניינים הגשמיים?? איך יעיז אנוש לשלוח את הנביא שישאל את מלך מלכי המלכים הקב"ה על עניניו הפעוטים למלא תאוותיו השפלות? ואתם חושבים שזה רק הולכים לנביא לשאול שאלות כאלה? בראש השנה כשהקב"ה יכול להעניק לבן אדם שנה טובה, מה מבקשים ממנו? פרנסה, מבקשים ממנו דברים קטנים פעוטים.

היה מלך אחד שפעם אמר לאחד מנתיניו תשאל ממני שלש בקשות, אז בקשה ראשונה אמר לו אם אפשר לשלוח אינסטלטור, אצלי הדוד דולף. ודבר שני - אני רוצה את זה בעל החנות שאצלי ברחוב שתעביר אותו מקום כי אני רוצה לפתוח שמה חנות. אתם מכירים את השטויות האלה? במקום שאדם יבקש דברים רציניים הוא מבקש דברים שאין להם שום טעם. אלא, למה יש נביאים ואורים ותומים? כדי שנטהר לשאול את פי ה' בכל הנוגע לעבודת ה' להצלחת השלמות וממילא אם אתה תהיה שלם עם ה' אלקיך הוא עמך ואתה חלקו ולא יחסר לך שום דבר. אבל לכאורה קשה, מה קשה? מי שמכיר יודע שיש פרשה שנקראת פרשת שאול המלך והאתונות, לפני ששאול היה מלך הוא נשלח ע"י אביו לחפש אתונות שנעלמו. שני המרצדסים נעלמו, האתונות. כתוב בספר שמואל א' פרק ט': "ותאבדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא אתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתונות, ויעבור בהר אפרים ויעבור בארץ שליש שם ולא מצאו, ויעברו בארץ שאלי ואין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו, המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר עמו, לכה ונשובה פה יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו". בסוף אבא ידאג לי יותר מהאתונות, למה נדאיג אותו. "ויאמר לו הנה נא איש אלהים בעיר הזאת, והאיש נכבד כל אשר ידבר בו יבוא, עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים, לכו ונלכה עד הרועה כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלהים" שימו לב מה קרה. "וה' גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמר, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלישתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי. ושמואל ראה את שאול וה' ענהו, הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי". אז לכאורה, רואים שהם הלכו לשאול על אתונות וזה ענינים גשמיים, ואמרנו שלא שואלים ומטריחים את הנביא על דברים כאלה, אבל הביאור הוא כזה, שרצה לדעת שאול המלך למה עמדו, למה לקחו מן השמים את האתונות, מסתמא יש איזו תביעה עליו. אבל בינתיים מה שמנו לב? שהוא הלך לחפש אתונות, ומה הוא מצא? מלוכה. אתם רואים מה הקב"ה עושה, לפעמים אדם חושב שנגרם לו נזק, יש לו צרה והוא איבד רכוש רב, והוא יוצא לחפש אותו בשביל שהוא יגיע לנביא, וכשהוא מגיע לנביא אז הנביא מודיע לו בעצם, אתה מלך, שמעתם פעם דבר כזה?

יוסף הצדיק הכניסו אותו לכלא על לא עוול בכפו, נכנס לכלא ישב שמה 12 שנה, בינתיים הוא פתר כמה חלומות, והקב"ה דאג שפרעה יחלום חלום יחפש מי שיהיה פותר ואין פותר לו. ואלה שהשתחררו בינתיים - שר המשקים ושר האופים, הם שהוא פתר להם אז אומרים למלך יש נער עברי והוא ידוע לפתור חלום, ויריצוהו מן הבור ויחלף שמלותיו והמליכו אותו על כל מצרים והעולם כולו. מי חולם שמבית האסורים אחרי עוול ללא פשר לדבר, יכול לצאת נער משם ולמלוך על כל העולם? אז ז"א אם היו אומרים לו לדוגמא, או יש או אין מגדת עתידות והיא היתה אומרת תשמע, אתה בגיל כך וכך תכנס לכלא ותהיה שמה 12 שנה, אתם יודעים איזה דכאון. אתם יודעים איזה דכאון זה. והיא לא היתה אומרת לו את ההמשך, למה בקפה לא היה מספיק כפיות, מה היה קורה? דכאון, יכול להיות שהיה מתאבד מהזה עם הכבל של האמבטיה, אי אפשר לדעת.

וענין זה נחוץ לדעת כדי לתקן מה שהתקלקל, לכן הוא הלך לדעת על מה נלקחו האתונות, לא תגיד לי GPS, הנביא זה לא GPS או GBS, הנביא לא באים לשאול אותו איפה האתונות שלי, למה נלקחו, למה הפסדתי ממון, מה קרה פה, בשביל שידע מה לתקן. ואז יחזירו לו אם הוא יתקן את מה שקלקל יחזירו לו את מה שלקחו ממנו. זאת יכולים לדעת מהנביא, אבל לולא זאת זה חוצפה גדולה להעיז לשלוח שליח למלך מלכי המלכים לשאול אותו על אתונות.

ומתוך הכרה זו בחיוב של תמים תהיה בא האדם אל הנביא, מתוך ידיעה שאם טוב עבורו לדעת יקדים הנביא ויאמר לו, ואם אינו צריך לדעת לא יודיע לו, וגם שאול במקרה הזה שלמדנו, שהלך לדעת על מה נלקחו ממנו האתונות, לא הספיק לשאול זאת, עד ששמואל הקדים אותו ואמר לו טרם פתח את פיו. אמר לו ולאתונות האובדות לך היום שלשת הימים אל תשים את לבך להם כי נמצאו. אל תשים את לבך להם כי  נמצאו. אז הוא לא אמר לו מה הוא מחפש והוא לא אמר לו כמה ימים והוא אמר לו את הכל ביחד והוא אמר לו סגור ענין הכל בסדר, נמצאו.

אבל אתה הגעת לפה לא בשביל זה, אלא בשביל שאני אגיד לך שאתה צריך להיות מלך על ישראל. אז היו באים אל הנביא, יושבים לפניו  מבלי לדבר דבר והנביא היה מכוון ברוח הקודש, וידע מה בליבו של זה שבא, ואם נדרש לו השם וציוהו לומר כפי רצונו היה אומר. אם מן השמים היו אומרים תאמר לו היה אומר, ואם לאו - היה מודיעו שאין רצון ה' להודיעו כחפצו. ויש לנו לדעת שכשם שמצות "תמים תהיה עם ה' אלקיך" נוהגת תמיד, כך לא כן נתן לך ה' אלקיך לשמוע אל מאוננים ואל קוסמים גם נוהג תמיד. ז"א אסור לנו לשאול כל מיני קוסמים ומכשפים וקפה ושטויות והבלים וקלפים וכל הקשקושים, כמו שתמים תהיה זה חובה תמיד, כך לא לשמוע לשטותניקים זה גם תמים. אמנם האורים והתומים נגנזו, והנבואה בטלה בינתיים, אבל עלינו לבוא ולשאול את חכמי התורה שבכל דור ודור שהם נחשבים כמו הנביאים לפנים. ועל כך נאמר, וחכם עדיף מנביא. והשאלות צריכות להיות לא בדבר אתונות וענינים חומריים, אלא רק איך לעבוד את ה' באמת ומהו רצון ה' בכל עניננו. ואז נזכה להיות דורשי ה' באמת כמו שנאמר "כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו" דרשוני וחיו. אם אנחנו חכמים לדרוש את ה' אנחנו זוכים בזכות זה לחיות חיים טובים ומאושרים בעולם הזה ולזכות לחיי העולם הבא.

אז מה למדנו? תמים תהיה עם ה' אלקיך, צריך לצפות לו, לא לשאול על עתידות ולא לחקור, בפרט לא אצל האנשים שאין להם שום ידיעה ולא כלום, כמו אורן זריף שהוא הבטיח שמכבי פלוני יעלה והם נפלו ואמר שזה יעלה וההוא נפל ואמר ככה ואמר ככה, מה שנקרא חרית ברית, אבל יש כאלה שמדברים בבטחון ונוטעים באנשים בטחון ואנשים מתפתים, הוא אמר לי, הוא אמר לי. נו, אז מה אם הוא אמר לך? אבל מה לעשות, נח לאנשים להאמין, זה עוזר להם קצת כנראה, זה מרגיע אותם. ואלה שיודעים גם להרגיע את האחרים בדברי כזב גם מרויחים מזה, כן? הוא אומר מה עשיתי לו, עשיתי לו רעה אמרתי לו כמה דברים טובים, שילם והלך, הוא מבסוט אני מבסוט כולנו מבסוטים, מה הבעיה? אבל מי שרוצה ליפול בפח ימשיך כך, יש עוד מקומות שאפשר לבקר לשים שמה לשלשל את הכסף וללכת הביתה עם הרגשה שכאילו הכל סודר. אין דבר כזה, מי שלא מחובר לתורה הוא לא עושה את רצון ה', אי אפשר לעשות עקיפות. אי אפשר לעשות עקיפות. אי אפשר לעקוף את התורה והמצוות. מה לעשות, הקב"ה מפקח בכל העולם ואי אפשר לעקוף. אז זה מה שלמדנו, ולמדנו עוד דבר אחד חשוב, שמותר לשאול אצל מי שמותר לשאול - אצל החכמים. אז זה מותר.

עכשיו למי שיש שאלות אני מוכן לענות. שאלות ולא ברכות, נכון? שאלות.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום שלום

ש. ככה, אנחנו - אני באה ממשפחה מסורתית, אנחנו חמשה ילדים בבית, אני הקטנה. זכיתי לפני שלש שנים לחזור בתשובה ב"ה, התחתנתי בחתונה נפרדת, שידוך הכל ב"ה בסדר. עכשיו, יש לי אחות בת 27 שהיא רווקה, היא עברה ילדות מאד קשה, ז"א היא היתה חולת אפילפסיה היא היתה חולת אנורקסיה, נתנו לה הרופאים כמה ימים וב"ה היא ניצלה, עכשיו היא מאד סגורה, היא מאד רוצה, אבל קשה לה. עכשיו היא מאד חולה בבית כרגע עם שפעת, היא רצתה לבוא לרב אבל לא יכלה, היא אמרה לי שכל דבר היא מוכנה לקחת על עצמה שבעז"ה היא תזכה לזיווג ותזכה לרפואה, כל דבר שהרב יגיד לה היא תעשה.

הרב: טוב, זה ברכות אמרתי בסוף, אז בעז"ה.

ש. לא עכשיו, אנחנו במשפחה מה אנחנו יכולים לקחת על עצמנו בשביל שבאמת

הרב: אין שום בעיה, זה גם ברכות, אני אגיד בסוף.

שאלה למי יש, הנה פה בחור באמצע...

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

ש. רציתי שתוכיח לי איך זה שיש נשמה, רציתי שתוכיח לי באמת שיש נשמה.

הרב: הבנתי, מה פירוש להוכיח, הזזת עכשיו את היד.

ש. נו אז

הרב: מי הזיז את היד?

ש. אני.

הרב: מי זה אני?

ש. אנכי

הרב: מי זה אנכי

ש. אני עוז

הרב: עוז, עוז הזיז את היד, מי זה עוז, זה בשר, זה עצמות, מי זה? בשר זז, בשר זז?

ש. בשר הוא זז

הרב: בשר זז, אז למה המת לא זז? הוא בשר, למה הוא לא זז?

ש. זה אני שואל אותך, תענה לי על השאלה.

הרב: לא, אבל תחשוב איתי, אני איתך מברר

ש. אני מנסה לחשוב.

הרב: בא, אשאל אותך שאלה, האם אתה רואה אותי עכשיו?

ש. כן.

הרב: בעיניים או בנשמה?

ש. בעיניים

הרב: ואתה שומע אותי?

ש. כמובן ב"ה

הרב: באזנים או בנשמה?

ש. באוזניים.

הרב: אם אתה חלילה מת, אז אם אפקח לך את העיניים האם תראה אותי?

ש. לא נראה לי

הרב: אדבר איתך, אתה תשמע אותי? מה חסר לך, יש אוזניים ויש עיניים?

ש. אוקי

הרב: אוקי מה? אוקי מה?

ש. כן אבל אני לא מקבל את זה

הרב: אה יופי, הכי טוב. כן, אז מה אתה לא מקבל את זה ובזה גמרנו

ש. הבנתי את הכוונה שלך, אבל התשובה לא ממש מספקת אותי

הרב: הבנתי, אכלת היום עוף או בשר?

ש. כן.

הרב: הבנתי, אכלת. פעם  נתת לשניצל מכה והוא עשה לך איי?

ש. עוד לא נתקלתי בזה.

הרב: אבל אם תתן מכה לתרנגול או תרנגולת אז הוא יקפוץ, נכון?

ש. כן

הרב: מה ההבדל בין תרנגולת לבין תרנגולת מתה שנקראת שניצל?

ש. מה ההבדל, שהשניצל מת

הרב: מה זה מת ומה זה חי? אייי, אבל אתה לא חייב לקבל את זה, אתה יכול להגיד לא מקבל. אז נמשיך ככה כל היום.

ש. לא זה בסדר גמור

הרב: הבנת כבר או לא?

ש. הבנתי, תודה רבה.

הרב: יופי, אז שתדע אני אלמד אותך מה זה נשמה הגדרה, הגדרה של נשמה זה חי מרגיש יודע. מה זה אומר? גוף דומם חומר זה לא חי וזה לא מרגיש וזה לא יודע. מה שיודע מרגיש וחי זה נשמה.

ש. אוקי

הרב: בסדר? תהיה בריא.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: עמוד אם אפשר

ש. אה, בטח למה לא? כבוד הרב, יש לי שאלה אליך, כבוד הרב, תראה, אני מאמין באלוקים, אני אוהב את אלקים, אני מעריך אותו, וואלה יום יום אני מודה לו.

הרב: וואלה לא ווי נט?

ש. לא ווי נט, וגם לא נענע. אני שותה תה אך ורק עם לימון. השאלה היא מדוע אנחנו צריכים להודות יום יום כל היום מהבקר עד הלילה וזה מאז שאני קם בבקר עד שאני הולך לישון. אני מבין, הוא עשה לי  ניסים ונפלאות והכל, אבל איפה הצניעות, איפה המתן בסתר?

הרב: צניעות אתה קורא לזה

ש. לא הצניעות שלי, הצניעות של אלקים.

הרב: ברור לא שלך, ודאי, אתה בכלל לא צנוע, אתה מבקש להתפטר מהצניעות. אבל תשמע

ש. חלילה אני לא אמרתי את זה.

הרב: טוב, בא תשמע. תגיד לי משהו, אם אתה היית חס ושלום לא רואה טוב, והיו מסדרים לך את הראיה שתוכל לראות, האם היית מודה לרופא?

ש. הייתי מודה לו, אבל

הרב: כמה?

ש. הייתי מודה לו לרופא

הרב: כמה

ש. הרבה הייתי מודה לו, אבל לפני הכל הייתי מודה לקב"ה.

הרב: אבל אמרת שזה לא צנוע, הוא מבקש שיודו לו כל היום מהבקר עד הערב

ש. לא. בסדר, לא,

הרב: מה לא, ככה אמרת

ש. עזוב, יש לי שאלה אליך, אם עכשיו אני תרמתי לבחור עני שאין לו מה לאכול, תרמתי לו ארוח, אוקי, אז מה אז עכשיו הוא צריך כל היום וכל הלילה כל החיים שלו להודות לי?

הרב: תלוי, אם מה שהבאת לו את הפרוסת לחם הצילה את חייו ומאותו רגע הוא חי בזכות הפרוסה עד שהוא הגיע למקום שסעדו אותו עם הרבה אוכל, אז כיון שהפרוסה שלך הצילה אותו הוא כל ימיו חייב את חייו לך. כמו מציל שהציל אותך מסערה בלב ים אז אתה חייב לו את כל חייך, כי בלעדי ההצלה אתה לא היית חי. וכן הלאה. והקב"ה כל רגע נותן לך לחיות, לראות, לשמוע, ללכת, ואמרת לי שעל הדוקטור שהחזיר לך את הראיה היית אומר לו תודה הרבה מאד אבל קודם לקב"ה, וזה היה אחרי ניתוח, והוא בלי ניתוח נתן לך לראות, למה לא תודה לו?

ש. ברור שאני יודה לו, איזה שאלה זאת.

הרב: אז מגיע לו כל היום. כל הנשמה תהלל יה כל רגע על כל נשימה. אם הוא יסתום לך את האף דקה אתה גמרת את הסיפור. אז דקה הזאת שהוא אפשר לך לנשום מגיע לו על זה תודה, ואם אתה נושם עוד פעם מגיע עוד תודה. אבל אם הוא יסתום לך פעם גמרת את הסיפור, נכון?

ש. הלך עלי

הרב: אה, טוב אני? יפה.

ש. רגע, שניה שניה, אפשר רק עוד שאלה קטנה קטנה. מפריע לי מאד מאד שאין כאן הפרדה נשים וגברים

הרב: למה אתה אומר שאין? מאחוריך  נשים ומקדימה גברים

ש. אבל הם מסתכלים עלי אני מסתכל עליהן כאילו

הרב: לא הבנתי, הן מסתכלות על הגב שלך, אין בעיה.

ש. אבל עכשיו אני מסתובב אז אני כן רואה אותם

הרב: אסור לך להסתובב, מה קרה לך?

ש. אבל אתה רואה אותן

הרב: אני לא יכול להסתכל עליהן כי אני רואה אותך.

ש. למה? תראה יש פה הרבה בנות אי אפשר

הרב: לא הבנתי, אתה הלכת פעם לקנות במכולת או בסופר,

ש. הלכתי

הרב: ביקשת להוציא קודם את הנשים בשביל להכנס?

ש. לצערי זה בלתי אפשרי

הרב: הבנתי, יש לך קרובות משפחה

ש. יש לי הרבה

הרב: ראית אותם פעם בשמחות?

ש. ראיתי

הרב: חוצפה

ש. רגע, שניה, רגע, זה למה באמצע בית הכנסת אנחנו לא יושבים בצורה הזאת?

הרב: משום שבבית הכנסת זה מקום קדושה ותפילה ואסור להסיח את דעתו של האדם בדבר שיכול לעורר את יצרו הרע לדברים שהם ההיפך מבית הכנסת. הבנת?

ש. תודה רבה לך

הרב: תהיה בריא, תהיה בריא. כן, אני לא שומע כלום, ישתבח הבורא. לא שומע לא רואה לא כלום ב"ה.

 

ש. ערב טוב הרב

הרב: ערב טוב ומבורך

ש. אני גדלתי בבית לא דתי, היינו ארבע אחים

הרב: ארבעה

ש. ארבעה אחים, כן, אימי נפטרה כשהייתי בן 6, אני יודע שזה הדרך הנכונה, הכל טוב ויפה, הבעיה והקושי הגדול זה לעשות את המצוות ולקיים יום יום את המצוות, במיוחד שאתה לא רגיל ואין מי שבבית היה מחנך ומדריך ואיך אפשר להתגבר על זה, זה דבר אחד.

הרב: בלי שום בעיה, כמו שאני עשיתי, אני גדלתי בבית מסורתי, ופרווה. וגדלתי לבד. מה פירוש? עד גיל מסויים לא ידעתי כלום ולמדתי חילוני והכל, ומגיל מסויים שהתוודעתי לספר קיצושו"ע התחלתי לקרוא והמשכתי לבד וסחפתי את כולם אחרי.

ש. אבל היה לך דמות של אמא בבית שהדריכה אותך ואמרה לך איך לנהוג ואיך לעשות?

הרב: לא. חינכה אותי לדרך ארץ לפה לשם ולא יותר מזה.

ש. זה הכל. אמא זה עמוד התווך של הבית.

הרב: אבל אתה גם כן יש לך דרך ארץ, מה הבעיה?

ש. יש לי דרך ארץ אבל כשאין מישהו שנותן לך יד כשאתה ילד

הרב: ילד למה? למה אתה רוצה

ש. ילד בן שש

הרב: ילד מה אתה רוצה? ילד מה?

ש. ילד בן שש שיראו לו וידריכו אותו איך לנהוג, איך ללכת בדרך הישר, שאבא שלי מהבקר עד הערב היה בעבודה, והייתי חוזר מהבית ספר והולך לשחק כדורסל כדרוגל. ואין מי שידריך אותך, זה הבעיה.

הרב: בקיצור, אתה מחפש כאילו אשמים, אז בא אני אלמד אותך

ש. לא, אני לא מחפש אשמים.

הרב: בא אני אתן לך דוגמא, אבי האומה הישראלית קראו לו אברהם אבינו, אבא שלו היה תרח. אבא שלך פי אלף יותר טוב ממנו. הוא היה מוכר עבודה זרה ולמרות זאת יצא אברהם אבינו. משה רבינו לא גדל אצל אבא שלו, אתה יודע איפה הוא גדל? אצל פרעה מלך מצרים רשע מרושע בתוך הארמון, ומה יצא? משה רבינו.

ש. לא יודע, אם זה מקום להשוואה, כי הדורות השתנו ופעם היה

הרב: בטח שהשתנו, היום יותר קל

ש. לא בטוח

הרב: אני אומר לך שבטוח

ש. היום יש פיתויים

הרב: איזה פיתויים, יש למעלה ממיליון בעלי תשובה, מי רואה את הפיתויים?

ש. אוקי, והשאלה השניה לגבי אורן זריף, הייתי אצלו בקליניקה וראיתי אנשים שבאמת היו אצלו ונושעו וחוזרים לטיפול ראשון שני שלישי ומשלמים הרבה כסף ואומרים שזה עובד עליהם.

הרב: ודאי, עובד עליהם מאד.

ש. לא, הם מרגישים שזה טוב להם והם חוזרים.

הרב: ודאי, מי שמשלם הרבה מה יגיד, שהוא שיקר אותו?

ש. אם בן אדם משלם כסף אז סימן שזה טוב אז הוא חוזר

הרב: ודאי, מי שקונה מכונית והוא שילם הרבה כסף הוא יגיד שהיא טרנטה?

ש. בסדר, תודה.

הרב: תהיה בריא. כן הנה אהלן אהלן אהלן.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

ש. בקשר לשיעור שאמרת לנביאות הבעל שזה שקר, אז אני לפני עשר שנים הייתי אצל מגדת עתידות, חבר שלי לקח אותי, והוא אמר לי שאני אתחתן ויהיה לי שלשה ילדים. לא ייחסתי לזה חשיבות אבל היום אני נשוי ויש לי שלשה ילדים אז איך אפשר להגיד שזה שקר?

הרב: קודם כל זה אמת שיש לך אשה ויש לך שלשה ילדים. ואתה יודע למה יש לך שלשה ילדים?

ש. יודע

הרב: למה?

ש. בזכות הקב"ה

הרב: מה פתאום, בגלל שהוא אמר. אם היית ממשיך ולא היית יודע היה לך שש. אבל אתה תקוע עם שלוש. מה הוא אמר לך בעצם? כלום. רוב האנשים מתחתנים ולפחות שלשה ילדים יש להם, רק הוא תקע אותך עם שלש.

ש. תודה.

הרב: זה כאילו הוא אמר לך, אתה יודע מה, אתה בחיים שלך תשתה הרבה מים.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב, קוראים לי כהן אליהו.

הרב: תעמוד בבקשה

ש. קוראים לי כהן אליהו. כי פשוט אני אדבר קצת הרבה אז לא רציתי לעמוד

הרב: לא צריך להגזים, חבר אנחנו לא יכולים לאפשר

ש. תראה, אני רוצה ללכת איתך דוקא מהצד הפחות יפה של הקב"ה אתה קורא לו המיטיב, ומה שקורה הוא דבר כזה,

הרב: שקול מילים רק אני מציע

ש. לא, לא אני יודע בדיוק מה אני רוצה להגיד

הרב: לא אין בעיה רק שקול מילים.

ש. תראה, האדם הראשון שהוא יצר אותו, בא נגיד שנלך לפי מה שאתה אומר ואני אגיד את הדברים הלא טובים דוקא שהוא הוציא מזה. האדם הראשון שהוא יצר אותו, נגיד שהוא יצר אותו להיטיב אותו, כי כך אתה טוען. עכשיו, האדם הראשון שהוא יצר אותו להיטיב איתו אז באמת הוא היטיב איתו, קודם כל האדם הראשון היה חי הרבה יותר מאיתנו, הוא לא היה עובד, הוא היה חי בגן עדן. עכשיו למעשה היום אנחנו חיים על החטא של האדם הראשון, כי כולנו נמות, אנחנו והילדים שלנו גם ימותו. כולנו נמות, ולפי מה שאתה אומר המהות של החיים זה רק לעבוד את הקב"ה וללכת בדרכו ושהתורה ניתנה ממנו. ואני רוצה להגיד לך שלמה אני מדבר על הצדדים הפחות טובים ואני אומר לך הפחות טובים

הרב: קודם כל מה שאמרת עד עכשיו זה הכי טוב מה שיכול להיות, הלאה תמשיך.

ש. לא, אני אגיד לך למה זה לא טוב, כי אנחנו חיים בעונש היום.

הרב: לא.

ש. זה מה שהתכוונתי, אנחנו חיים בעונש, תסלח לי.

הרב: לא לא לא

ש. אם בן אדם צריך למות בגיל שבעים או בגיל שישים והאדם הראשון נולד כבן אלמוות אנחנו חיים היום בעונש של אדם וחוה. אבל זה עוד בקטנה, אנחנו עוד מעט נעבור לגדולי.

הרב: יו, אז תן לי לענות קודם על הקטנה, אל תקבע לי מתי לענות. רגע, רגע.

ש. טוב, אולי אני אשב כי זה יהיה ארוך

הרב: עכשיו תשב, בתשובות תשב בשאלות תעמוד. עכשיו שים לב, קודם כל הקב"ה ברא את אדם הראשון והיטיב לו. איך אנחנו יודעים שהיטיב לו? הוא ברא אותו הכי מושלם שיש בעולם, הוא ברא אותו כמו שאתה אומר לאורך זמן כי הוא סמך עליו שלא יזייף כמו שאומרים למרות שהוא ידע מה הוא יעשה אבל הוא הראה שכך הוא התכוון לברוא אותו, הוא שם אותו ישר בגן עדן, לא בתל אביב ואח"כ בגן עדן, והוא שם אותו עם מלאכים שצולים בשר ומשקים אותו יין, ובקיצור לא היה חסר לו שום דבר חוץ מלעשות את רצון הבורא ולהגיע משם לעולם הבא, שזה שיא השיאים, זה נקרא עולם החמישי היום, אם לא זה היה עולם הבא השני וזהו.

עכשיו מה נעשה שאדם הראשון חטא ועשה את הטעות שחייבה שימותו הוא אשתו וכל צאצאיו, למה? לא בגלל עונש, בגלל המציאות. מה היתה המציאות? ברגע שהוא חטא אז פשוט מאד רושם העוון שהוא עשה נדבק בו. והרושם הזה יכול לסור ע"י תשובה וע"י המיתה. ז"א מה קורה בזמן המיתה? הגוף והנשמה נפרדים, הגוף נטמן באדמה, אז הוא מתפרק והופך להיות חול - עפר, מעפר באת ואל עפר תשוב, אז רושם החטא שנדבק בגוף נמחה. מה קורה עכשיו עם הנשמה? היא עולה למעלה אם היא לא זיככה את עצמה כאן אז היא מיטהרת בגיהינום או בשאר הדרכים, ואז היא עולה לגן עדן מטוהרת. מה יהיה בתחיית המתים? הגוף שהתנקה מצטבר עפרו כמו שה' קיבץ את עפר אדם הראשון ונפח בו נשמה, התהליך יחזור, העפר יקובץ, הנשמה תרד מלמעלה זכה, תכנס לגוף, יעמוד בתחיית המתים כאדם הראשון לפני החטא. לכן הוא אמר לו, אם אתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע ביום אכולך ממנו מות תמות, למה? זה הכרח בשביל לתקן אותך. אז אנחנו צאצאיו שרושם החטא שפגע בו פגע גם בצאצאיו, במושגים של ה יום זה כמו שאנחנו אומרים שזה עובר בDNA, ז"א משהו פגם זה פגימה בו ובזרעו עד עולם. עד שיגיע זמן הגאולה שאז ובילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים ויצר הרע הקב"ה שוחטו ואז אנחנו נהיה מתוקנים, וזה לוקח כששת אלפים שנה לתקן את חטא אדם הראשון שהיה המושלם בבריאה. אז גם למרות ההטבה שהיטיב ה' לאדם היטיב לו במיתה גם, במיתה זה גם הטבה שנאמר "והנה טוב מאד" זו מיתה. למה? כי הוא נתן לו אפשרות לתקן את הקלקול שהוא קלקל. וממילא אם ניתנת לו עוד הזדמנות לתקן אז זה טוב מאד, זה הטבה על הטבה. עכשיו כשהיא נפרדת הנשמה לאן היא הולכת? לגן עדן. אז מה הבעיה אם נפטרים בגיל שבעים? ומה שאנחנו עושים כרגע תורה ומצוות זה פשוט החסכונות שלנו לעולם הבא. חסכת הרבה יהיה לך הרבה, חסכת פחות יהיה לך פחות. מה לא טוב שנותנים לי אפשרות שבעים שנה לחסוך?

ש. זו דעתך, כי האדם הראשון

הרב: עד עכשיו אמרתי דברי תורה, עד עכשיו לא ידעתי מילה

ש. הוא חי 930 שנה ואתה משווה את זה לשבעים שנה

הרב: אז אני אסביר, היות והאדם הראשון נכשל בחטא לכן ה' צמצם את החיים ל-120 שנה. "בשגם ובשר והיו ימיו 120 שנה" לא אדם רק אלא גם דור המבול, כיון שה' הצטרך למחוק את כל הבריאה כי כולם קלקלו מעשיהם, אז הקב"ה אמר אין טעם להשאיר אותם 930 שנה כי אז הם יסרחו יותר ויותר, אבל אם ידעו שהחיים מוגבלים אז גם קל להספיק מצוות

ש. אבל אתה עושה לי הפוך על הפוך על מתים

הרב: תמיד הפוך על הפוך, כי אתה רוצה לעשות לי בהפוכה אז אני בא לך בהפוך על הפוך

ש. מיטיב מצמצם?

הרב: ודאי, ודאי, ודאי, אם אני אומר לך שבחינה בשביל לקבל דוקטור זה 1300 שאלות, ואח"כ אני רואה שהאדם הנבחן הוא טמבל, אז אני אומר לו אתה יודע מה במקום 1300 עשר שאלות, היטיבתי לו או לא?

ש. מה אתה משווה בכלל

הרב: מה אתה משווה בכלל?

ש. מה אתה משווה בכלל, אבל בא נתקדם קצת, בא נתקדם

הרב: נתקדם לשאלה הפצצה

ש. לא, באמת היא תהיה אבא של הפצצות.

הרב: אבא של הפצצות

ש. עכשיו תראה, עכשיו תראה, אני אתחיל לדבר על עצמי ואחרי זה אני גם אדבר על הקהל

הרב: אבל רק אני אזכיר לך שאתה כבר דיברת באחת ההרצאות שלי, נכון? ואתה מוקלט, נכון? נכון?

ש. אני

הרב: נכון?

ש. לא

הרב: מה לא, כן, אתה רוצה שאני אוציא את הסרט עכשיו

ש. רגע, רגע, רגע, רגע, אני אגיד לך משהו, אני קודם כל אני כמוך, אבל אותי לימדו להאמין, אני לא מאמין בלב שלי, אני לא מאמין, אבל לימדו אותי להאמין מאז שהייתי קטן

הרב: קודם כל קיבלת מתנה

ש. אבל אני בוחן את הדברים שלימדו אותי, ועכשיו תהיה השאלה הקשה יותר. תראה, העשר מכות שלימדו אותנו שהוא נתן במצרים אני בן אדם שהיום בן 49 אני כל העשר מכות קיבלתי באופן אישי

הרב: בלי עין הרע

ש. ועכשיו אני מתייחס גם לקהל כי לפי דעתי כולם קיבלו חלק מהמכות, אני אגיד לך איך ומה. אם  נקח דם לדוגמא, הילדים שלי הרבה פעמים נפלו או משהו התפוצץ להם הראש עף להם דם מהזהו. אני אמנם עושה השלכה מדבר לדבר

הרב: מותר לך, זה גם משעשע

ש. זה גם כן דם. אם  נקח אחרי כן הצפרדע, גרתי פעם בשכונת התקוה, יצאו לי צפרדעים מהקירות, תולעים מהקירות, מה שאתה רוצה. נעבור כינים - הילדים שלי כל פעם הולכים לגן, יש לי הרבה ילדים, באים עם הכינים הביתה אני מסתובב עם כובע בבית. אחרי זה מה בא, שחין ברד הכרתי הרבה אנשים,

הרב: בא נעבור אחד אחד, דצ"ך עד"ש, עכשיו ערוב. בא אליך כל החיות לבית?

ש. מה, לא, ראיתי

הרב: כל הג'ונגל הגיע אליך הביתה?

ש. אתה יודע מה, מרוב שהוא יצר חרקים אני לא יודע בשביל מה הוא יצר את הדברים האלה, איך מיטיב יכול ליצור את החרקים, אני לפעמים לא יושן לילות שלמים רק מהיתושים.

הרב: מי ידגדג אותך?

ש. אני לא, אבל כמה חרדים, אם בן אדם רוצה להיטיב, תראה אם אני רוצה להיטיב עם הבן שלי אז אני אתן לו לטיפה, אני לא אזרוק עליו עקרבים, אני לא יגרד אותו עם זהו, עם משהו שיכול לתקוע אותו, אני אלטף אותו.

הרב: כל מה שאמרת כרגע לא נמצא ברמת אביב ג'

ש. מה לא נמצא?

הרב: ברמת אביב ג', מי אמר לך לגור בשכונת העקרבים.

ש. לא, אני רק מראה לך איך קיבלתי את המכות. אני טוען שגם חלק מפה גם קיבלו את המכות אבל הם לא יודעים על זה. קודם כל מכת המכות כולם קיבלו פה, או הם או הילדים שלהם. הבנת, כבר אני מראה להם מכה אחת שהם קיבלו

הרב: דבר, דבר, מה עם דבר?

ש. דבר - בא נלך לבית חולים, בא נלך לבית חולים, תראה איזה מחלות יש לאנשים

הרב: זה להם, לא לך,

ש. לא, תראה מה

הרב: להם לא לך, אמרת אתה והילדים הכל

ש. אז אני אומר לך, יש אנשים שקרובים שלי שחלו בדברים כאלה ואני ראיתי את זה מקרוב

הרב: ברד ירד עליכם כל המשפחה?

ש. ברד ירד עלי בראשון כאלה חתיכות, כמעט שבר לי את הראש. כמעט שבר לי את הראש. אז אני אמרתי לך זה היה ברד מיוחד, זה היה, עכשיו חושך לכל בן אדם יש כל יומיים שלוש יום חושך, לכל בן אדם חושך, הגענו לחושך או עוד לא?

הרב: ומכת בכורות מה?

ש. אה, מכת בכורות, אני אגיד לך מה מכת בכורות, הבכור שלי הכי דפוק שיש בעולם. יש לי שבע ילדים, אני יש לי שבע ילדים והוא הכי דפוק שיש. ומה הוא, עוד אומרים לי בבית ספר שהוא מחונן.

הרב: אני אומר לך שעכשיו נתברר לאור מה שאתה אומר שאתה גלגול של מצרי שברח מהמכות. היה מצרי אחד שברח, שמע שהולכים להיות מכות ברח, עזב את מצרים, אז אמרו לו חכה אתה תגיע בשנת 2009.

ש. אנחנו צוחקים אבל כל הדברים האלה כל יום מקטינים לי את האמונה, אם יש לי אמונה של עשרה ס"מ אז זה יורד לאט לאט לאפס. כל הדברים האלה. וממש

הרב: תראה, אני מתפעל כמה ה' מיטיב לך, למה? אחד אני רואה שיש לך שערות ארוכות אפי' שאתה מבוגר ויש כאלה עם קרחת כבר מגיל צעיר. אז זה ברכה שה' השפיע עליך שמשתלשלת על כתפיך, ואתה צריך לא לבוז לזה, זה הטבה כי אם לא הולכים לגרוס לעשות פאות וזה עולה הרבה כסף. אז כבר אני רואה את זה. דבר שני אתה יכול לדבר ואני שמח בשבילך שאתה יכול לדבר ואתה מדבר ברור מה אתה רוצה להגיד והכל טוב ויפה. אני רואה שיש לי אפילו חולצה עם סמל מה שאין לאחרים.

ש. אני הולך מפה לשמירה הלילה

הרב: טוב מאד, אתה רואה, אתה אפילו מסוגל לשמור על אחרים. אתה מקבל מכות ושומר על אחרים. אתה מבין איזה ס"ד יש לך? אתה היית

ש. כמה סבל יש בעולם, איך מתים כל כך הרבה סבל, אנשים סובלים, אתה יודע כמה סובלים

הרב: אני אגיד לך, אני מסכים הרבה סובלים, אני מסכים, אבל הכל מתחיל בזה שלא שומעים לאבא בשמים. אמא ואבא אומרים תראה, אל תרד לשלולית אתה תתלכלך. אם תתלכלך אח"כ אנחנו נצטרך לשטוף את הבגדים ואתה תשאר בלי בגדים עד שנחליף ועד שנגהץ ועד שזה, ואז צריך לחפוף לך מחדש וכו' וכו', אתה רוצה - אל תתלכלך תשאר עם בגדים נקיים תשחק תעלה ותחזור. אל תחצה את הכביש בלי להתבונן שמאלה ימינה שמאלה, אם לא אתה עלול להדרס. הילד לא כל כך מקשיב והוא מגיע לבית חולים. אומרים לא תזהר, אל תסע על סקטים אתה עלול להחליק, לא שומע מקבל אתה מבין חליקה והופ ישר צריך ללכת למגן דוד אדום. כל מה שאומרים לו ההורים הילד מתמרד ועושה מה שבא לו, כי הם זקנים כבר, הם לא מבינים את הרוח של הצעירים. ואז מה קורה? הוא מקבל חרטות בסוף אומר ראית איזה הורים יש לי? כל מה שהם אמרו לי שיהיה לי נהיה לי. הם התכוונו להגיד לו בשביל שיהיה לו או התכוונו להגיד לו בשביל שלא יהיה לו? הקב"ה כותב בתורה תזהר, יש עשר מכות ויש אלף מכות ויש מיליון מכות. תדע שיש. אני מזהיר אותך, לא תעשה לא תעשה לא תעשה לא יקרה לך כלום. תעשה - יהיה לך. חברת חשמל אומרת חשמל הנה אור הנה הכל זה פה שם, אבל היא אומרת אל תכניס את האצבע לשקע כי זה מדגדג אבל מתחשמלים, תזהר מותק שלא תתפחם.

ש. אבל בשביל מה כל כך הרבה החרקים האלה?

הרב: חרקים אני אסביר לך, אני אסביר.

ש. יש מיליונים של סוגים

הרב: אני אסביר

ש. יש דברים שאני לא מכיר אותם

הרב: טוב מאד

ש. אני כבר לא מכיר, אבל הם עוברים לידי הם עוקצים אותי בלילה, הבנת, אני לא ארדם

הרב: אני אגיד לך למה

ש. בשביל מה בכלל, איפה מיטיב, איפה מטיב, איפה פה הטבה?

הרב: אני אגיד לך למה, כמה אתה מרוויח לחודש אם אפשר לדעת.

ש. כמה אני מרויח בחודש? מינימום

הרב: מינימום זה טוב, מינימום, יש כאלה לא מרויחים בכלל, מינימום בסדר, שלש וחצי אלף שקל. עכשיו אשאל אותך שאלה, פליט אתה יכול לקנות? פליט עשר שקל

ש. תאמין לי יש חרקים שהפליט לא עוזר

הרב: אתה רוצה שיהיה חרקים בשביל שתוכל לדבר נגד הקב"ה. אתה עושה פה טאב אני בטוח יש לך צנצנות ואתה מבסוט מסתכל עליהם כל היום, וואלק על הכיף. פליט בעשר שקל היית גומר עליהם. לא מבסוט, י'חביבי, תועלים בקירות, צפרדעים קופצים, וואלק מצרים אצלך בבית. משהו אתה משהו. בא אני אתן לך בעז"ה שיהיה לך שכפ"ץ נגד חרקים. תשים. שכפ"ץ קח מותק הנה הטבה ראשונה מהקב"ה חינם, חינם, עם משכורת מינימום, אני אתן לך גם דיסק שלי חינם, לא דיסק, אינציקלופדיה, אנציקלופדיה, קח. תביא לו גם כיפה הנה במשכורת מינימום, קח תן לו אשריך אשריך, צלם אותו שיראו איך הוא מבסוט, צלם צלם.

ברכת שהחיינו

הרב: אמן, חזק וברוך, חזק וברוך אשריך. מי יש לו עוד ג'וקים בבית? שאלה תן לבחור פה.

 

ש. שלום הרב, יש לי שאלה קטנה ופשוטה, אני אין לי תשובה את האמת, באים ושואלים אותי כל פעם שאלות כאלה אבל אין לי תשובות. השאלה היא כזאת, אומרים לי להביא להם הוכחה שיש גן עדן ושיש גיהינום. אני ב"ה כבר בן תורה ב"ה, אבל אין לי תשובות עליהם.

הרב: אה, פשוט, אתה אומר להם תביאו לי הוכחה שיש אוסטרליה.

ש. בסדר

הרב: מה הם יגידו? מה הם יגידו?

ש. תסע לשם

הרב: גם הם שיסעו לשם.

ש. לא הרב אבל באמת,

הרב: מה באמת? איפה אוסטרליה? באמת איפה אוסטרליה? באמת.

ש. תסתכל במפה הרב

הרב: אה, תסתכל במפה שלי תראה גן עדן גיהינום הכל, כף הקלע הכל. יש תורה יש מפות יש הכל, אתה רוצה לראות - תראה.

ש. תודה הרב

הרב: תהיה בריא.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום שלום, שאלה קטנה ופשוטה

ש. קוראים לי כפיר, התחלתי להתחזק לא מזמן לפני שלשה ארבעה חדשים, ואני מצליח לשמור ב"ה מה שאפשר, שומר שבת מניח תפילין, נעלים לקחתי עלי, מה שאפשר.

הרב: נעלים?

ש. לא איך שלובשים

הרב: אה שמאל ימין, כן.

ש. ורציתי אם אתה יכול לתת איזה טיפ או איזושהי דרך, הדבר היחיד שאיכשהו מצליח להרחיק אותי וקשה לי לשמור זה פגם הברית, זה אחד הדברים שקשה לי לשמור.

הרב: יש עצה, הולכים לישיבה לחדש

ש. אני לא יכול, אני חייל

הרב: אתה חייל? ווי. כמה זמן עוד נשאר לך?

ש. עוד שנה ויש לי גם קבע בעז"ה

הרב: הבנתי, ושמה יש חיילות בטח

ש. לא, זה רק בנים

הרב: אז מה הבעיה?

ש. אין בעיה, אבל כשאתה יוצא הביתה

הרב: למה לצאת?

ש. יש לי אמא בבית, יש אחים יש משפחה

הרב: אה אמא, אם אתה הולך ישר לאמא אז אין בעיה.

ש. זה אחד הדברים שקשה לי ואם אתה יכול לתת לי איזו שהיא דרך

הרב: אתה תלמד ספר שנקרא קדושת העיניים, תעבור עליו טוב טוב טוב טוב, תלמד כל פעם קצת קצת קצת קצת שתבין את חומרת הענין ואת הזכות הגדולה

ש. אני יודע מה החומרה

הרב: אתה יודע קצת, אתה יודע כללי, אבל אם תלמד את זה טוב טוב אתה תראה שיהיה לך חשק לשמור על עצמך כיון שהשמירה הזאת זה זכות שאין כדוגמתה, שומר פגם הברית זה דבר אדיר שהתפילות שלך נענות בשמים.

ש. כן אומרים תעשה באהבה ואז ביראה, נכון? אני עושה את מה שאפשר אבל דוקא בברית אני עושה בדיוק ההיפך.

הרב: שמעתי, לא משנה. אתה אדוני תפחד. תפחד.

ש. זה הדבר היחיד

הרב: למה נבראים מזה שדים, תזהר אח"כ זה הילדים שלך והם יצטרכו אח"כ לטפל בך, למה בראת אותם בלי גופות. אז לא כדאי להסתבך עם זה.

ש. חוץ מהספר זהו, אין

הרב: אין יותר טוב מזה. אני מספר תראה לאן הגעתי.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא, בהצלחה. תן לבחור שמה.

 

ש. כבוד הרב שלום

הרב: שלום וברכה

ש. אני חזרתי בתשובה לפני שלש שנים ואני דיברו איתי ואמרו לי ללכת לבית ספר דתי, לאדרת שבבת ים, ואני לא יודע, אני מאד רוצה ללכת אבל אני מפחד שזה יהיה מהר מידי ואני לא רוצה ליפול כי אני רוצה להמשיך עם התורה

הרב: הבנתי, מה פירוש מהר מידי?

ש. כאילו שאני לא יבוא עם מוטיבציה מהר, ואז כמו שאומרים כאילו

הרב: אבל אם תהיה בחברה טובה ביחד כולם באותו ראש זה יותר קל. ממה שאתה נמצא בחברה חילונית ושומר קצת ואומרים לך עזוב אותך, בא בא בא

ש. באמת שנכון שאומרים לעלות מדרגה מדרגה

הרב: כן, גם בבית ספר יש מדרגה מדרגה, לא מגיעים לכיתה בבת אחת, עולים מדרגה מדרגה עד שמגיעים לכיתה.

ש. אני מתכוון כאילו ב

הרב: אני מבין מה אתה מתכוון, אבל אני אומר לך שעדיף לך ובפרט בגיל הזה להתחבר לקבוצה יותר גדולה ומורחבת של כאלה שהם כמוך. אין יותר טבעי מזה לגדול בחברה כזאת. שיהיה לך בהצלחה.

ש. תודה

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. יש לי שאלה קצרה לרב אם אפשר לשאול, בנוגע לנושא שהרב דיבר עליו מקודם בנוגע לנבואה. הרב אמר בשיחה שהוא אמר אותה פה לפני הקהל שהחכם יותר טוב מאשר הנביא

הרב: עדיף

ש. עדיף. עכשיו אם יש לנו חכמים בעמ"י ואנחנו יכולים להשתמש בחכמה או בנבואה לעזור לנו מבחינה של מדינה, אם בנוגע לחטופים אולי איפה הם נמצאים, לחלץ אותם או להגיד לנו איפה נמצאים כל מיני מצבורים של נשק של האויבים שלנו, או כל דבר ודבר, אני לא יודע אם משתמשים בזה או לא משתמשים, אני לא יודע, לא מגלים לנו,

הרב: לא לזה דיברנו ולא לזה כיוונו.

ש. אבל יש לנו אפשרות לעשות את זה, אם זה לתועלת עם ישראל מדוע אנחנו לא משתמשים בזה?

הרב: בא אני אסביר לך, אנחנו לא צריכים לדעת איפה יש מצבורים ואיפה אין מצבורים, אנחנו צריכים לדעת במי לטפל ובמי לא לטפל. הבעיה שהמדינה לא מטפלת במי שצריך לטפל וגם כשיש לה אפשרות היא לא עושה את זה. לדוגמא בעופרת יצוקה יכלו לסגור את כל הסיפור והיו קרובים מאות מטרים, אתה מבין, ממי שצריך לתפוס או להעניש, ולא עשו את זה בגלל שיקולים כאלה ואחרים כי פחדו מהאמריקאים ולא מהקב"ה ששולח את האנשים האלה. הבנת? אז יש אפשרויות גם בלי החכמים, יש היום חכמים שהם לא דוקא חכמי התורה שיודעים בדיוק מה צריך לעשות ואיפה והם גם לא עושים. אז לא צריך להטריח חכמים בשביל לדעת מצבורי נשק, יודעים בדיוק. פרס אמר השבוע לעיתון ערבי שלחיזבאללה יש שמונים אלף טילים שמכוונים לישראל, לא 42 כמו ידענו עד היום, שמונים אלף טילים, אז ז"א הם יודעים והם יודעים גם איפה, יש לוינים ויש כל מיני מרגלים ואחרים שנתפסו בלבנון וכו', הם יודעים. אז מה הם יודעים? צריך לשמוע בקול החכמים מה לעשות, אבל הם לא שואלים חכמים מה לעשות כי הם חכמים בלי החכמים, הם חכמים בעיניהם. אם הם היו עושים מה שצריך לעשות עפ"י התורה ודאי שהמצב שלנו היה הרבה יותר טוב. אבל לא עושים גם את מה שהם יכולים, ודבר שני את מה שודאי צריך לעשות, לעורר את העם לתשובה לאבינו שבשמים שהוא ילחם לנו ואנחנו נחריש גם לא עושים. אתה רוצה שאני אראה לך דבר שהתפרסם עכשיו בתקופה האחרונה בימים אלה ממש, אבל אני רוצה להגיד את הדברים בשם אומרם. תראה, לדוגמא, ממשלת ישראל זה מדינה חזקה, יש לה יכולת צבאית גדולה ונכבדה, ומסוגלת להגיע למקומות של אלפי ק"מ בלי שום בעיה וכו' וכו' וכו', נכון? אם היא רוצה היא יכולה. אבל היא לא משתמשת ביכולות שלה. בוא אני אראה לך איך משתמש מועמר קדאפי ביכולות שלו. בא תשמע.

שלח לי יפת צעירי שמצלצל מידי פעם בטלפון משויץ בבזל, וכותב לי כך: בדקתי את עקרי הסיפור באינטרנט והדברים נכונים. אבל הוא כתב לי אותם בלשונו ואני קורא כלשונו: לפני שנה בא הבן של קדאפי לשוויץ ושהה עם אשתו במלון בז'נבה, וכשלא מצא חן בעיניו השירות במלון הוא פשוט הכה את הפועלים באכזריות והזמינו את המשטרה ועצרו אותו עם אשתו. הוא אמר להם שקוראים לו חליבה אלקדאפי, הבן של מועמר קדאפי מלוב, זה לא ענין אותם והם שמו אותו ואת אשתו במעצר ואמרו לו שהוא יכול להתקשר לעו"ד איזה שהוא ירצה. אז הוא אמר להם אני לא צריך עו"ד, אני אתקשר לאבא שלי. אמרו לו אוקי טלפון אחד יש לך. התקשר לאבא שלו - מועמר קדאפי וסיפר לו שהוא יושב עכשיו בבית מעצר בז'נבה. קדאפי התקשר לראש ממשלת שויץ ואמר, אם אתם לא משחררים את הבן שלי תיכף ומיד, אין יותר בנזין, ואני עוצר את כל השויצרים שנמצאים בלוב. לאחר הטלפון הזה שוחרר הבן עם סליחות והרבה כבוד. כל זה היה לפני שנה, ועד היום אין בנזין מלוב, והשויצרים עצובים עד עכשיו. אתמול נסע ראש הממשלה של שויץ ללוב לשחרר את העצורים, הוא הגיע לשם, קיבל אותו שר החוץ הלובי בשדה התעופה, לא קדאפי ולא הבן חניבעל, ואז אמרו לו שם שהוא צריך לבקש סליחה פומבית מהעם הלובי, ולחתום שדבר כזה לא יקרה שוב לעולם, ולא חשוב מה לובי עושה בשויץ, לא עוצרים לובי בשויץ. דבר שני, הוא מבקש לפטר את השוטרים ואת הפקד שלהם תיכף ומיד. ראש ממשלת שויץ ביקש סליחה מהעם בפומבי, חתם על מסמך שזה לא יקרה יותר והוא יפטר את כל השוטרים שהיו במעצר ואת הפקד שלהם. שלחו אותו חזרה לשויץ בלי שום מסמך, ואמרו לו שעוד יהיה משפט לשויץ, ואז יוחלט מה יהיה עם השויצרים העצורים ואם הכל יסתדר אז תוך כמה חדשים הם ישתחררו, ותוך חצי שנה אם השויצרים יהיו בסדר אז אולי יחדשו את מכירת הבנזין. כשהוא חזר היום לשויץ, כותב לי צעירי יפת, כשהוא חזר היום לשויץ צחקו עליו על ראש ממשלת שויץ כל העיתונים בשויץ, ואמרו לו פחדן, נסעת ללוב וחזרת עם ידיים ריקות, הורדת את ה-אני לא רוצה להגיד מה לפני העם הלובי ועשית בושות לעם השויצרי? זה מועמר קדאפי, שמעת? עצרו את הבן שלו בצדק. מסיים יפת צעירי, מה שרציתי לומר כבוד הרב זה שאלקים משלם לכל אחד. ולזה שלפני כמה חדשים קיבלה שויץ את אחמדניג'ד בחיבוק וחיוך, העונש הגיע ישתבח שמו לעד מהר מאד. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון. כזאת פדיחה לשויץ, מועמר קדאפי הבדואי מרים עם הכובעים לאין מספר, מרים טלפון לשויץ שמעתם? כל האזרחים שלכם עצורים. אין בנזין. שחררו את הילד, ראיתם? ראיתם? וישראל היום מתחננת לשבדיה, תכחישו את מה שכתבו שחיילי צה"ל  מוכרים וסוחרים בגופות של פלשתינים. וראש ממשלת שבדיה אומר לו תשכח מזה, זה דמוקרטיה אצלנו. אם היה לנו פה מועמר קדאפי היו סוגרים את כל העיתונים, לא עיתון אחד. אבל אצלנו אינטליגנטים, אתה מבין, אינטליגנטים. הם לא מבינים שעם כאלה צריך לדבר בשפה שלהם. מולנו עומדים אנשים שמבינים רק שפת כח ואתה לא יכול להיות עדין. שכח מזה. צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים.

היה אחד שנכנס לבנק ערבי, נכנס לבנק דיסקונט ואמר שהוא רוצה להוציא 5000 שקל מהחשבון, אז הפקידה אמרה לו אין שום בעיה, תמלא את הטופס ותחתום על הבקשה ואני אשחרר לך 5000 שקלים. אז הוא אמר לה גברת אני לא חותם, תביאי את ה-5000 שקל ואני הולך. אמרה לו אדוני אם אתה לא חותם אני לא רשאית לתת לך 5000 שקלים. התחיל להקים צעקות, תביא את הכסף, תביאי את הכסף, נהיה רעש נהיה בלגן, אז המנהל מצלצל שואל מה קורה שמה בדלפק? אומרים לו יש פה איזה ערבי אחד שמשתולל, הוא רוצה את הכסף אמרו לו אין בעיה תמורת חתימה, תשלחו אותו אלי. שלחו אותו אליו אומר לו מה הבעיה, אומר לו זה, אמר תשמע פה בלי לחתום אי אפשר. אמר לו אני לא חותם חביבי, חמשת אלפים שקל, נתן לו כאפה השכיב אותו על הרצפה, אמר טוב טוב איפה חותמים? חתם. הלך בחזרה אתה מבין לפקידה, אמרה לו אה, למה אצלו חתמת אצלי לא, טוב הוא הסביר לי.

ש. רק בכח הרב רק בכח

הרב: לא רק בכח, יש גם מח אבל לא משתמשים לא במח וגם לא בכח אתה מבין, שום דבר לא משתמשים, זה הבעיה, זה החכמים. חכמים בעיניהם. הבנתיוך?

ש. תודה רבה הרב

הרב: תהיה בריא. כן, עוד שאלונת.

 

ש. ערב טוב, אני בא ממשפחה מסורתית ששומרת מצוות, אבא ואמא שומרים מצוות ואחותי גם חזרה בתשובה, ואני את האמת בחודש חדשיים האחרונות מתחזק ב"ה, אני בן אדם שמאד מאד מאמין, אני בא מבית שמאמינים ואני גדלתי על קטע של אמונה בקב"ה, דבר שהוא מאד קרוב לליבי, אבל מה שאני מנסה כאילו להבין זה הקטע שאתה חוזר בתשובה, כמה שאתה מנסה יותר להתחזק ככה יותר קשה לך מבחינת כל ה. עכשיו מה שאני כאילו מבין שזה היצר הרע ששולט בך וכמה שאתה מנסה להתקרב יותר ככה זה יותרק שה לך. עכשיו מה שלא מובן לי, שבעצם זה הדרך הנכונה, כאילו מה שאני הגדלתי, מה שאני חונכתי שזה הדרך הנכונה שצריכים לעשות אותה, אז למה זה כל כך קשה בעצם שאתה רוצה להגיע לדרך הנכונה בעצם ואתה נתקל בקשיים כאלה לעשות את רצון ה' מה שנקרא.

הרב: אתה ראית פעם ריצות לטווחים ארוכים?

ש. בטח.

הב: יש ריצה נגיד מרתון, רצים 42 ק"מ, נכון? מה יתר קשה המטר הראשון, הק"מ הראשון, השביעי, ה-14, השלושים, מה יותר קשה?

ש. המטרים האחרונים הכי קשים.

הרב: תודה רבה לך, אתה בכיוון הנכון לכן זה קשה, זה סימן שאתה בדרך הנכונה.

ש. כן, אבל זה

הרב: מה כן אבל? מה כן אבל

ש. אני לא מקבל את התשובה

הרב: מה לא קיבלת תשובה, לא הבנתי?

ש. אני כאילו רוצה לדעת למה באמת

הרב: מה פירוש, לא הבנתי, אתה מתקרב יותר ליעד, זה יותר קשה

ש. לא, אני שמח שאני מתקרב ליעד

הרב: שואל אותך, אדם עולה עכשיו על האוורסט, המטר הראשון קשה, השני, העשירי, המאה הק"מ, איזה יותר קשה?

ש. תמיד המטרים האחרונים יותר קשים

הרב: למה, כי הוא מתקרב לפסגה, הוא רוצה להגיע לפסגה

ש. כבר אין לו כוחות אז המטרים האחרונים יותר קשים

הרב: הוא רוצה להגיע לפסגה, ולטפס לפסגה זה קשה. מה, אתה שוכח? קודם לא עשית כלום, היום אתה עושה עוד קצת, מחר אתה עושה עוד קצת, מחר אתה עושה עוד קצת, זה דברים שלא הורגלת. הלכת פעם למכון? אז מתחילים עם קילו שתי קילו חמש קילו, עשר קילו עד שתגיע למאה קילו, אבל מה זה קשה. אבל בינתיים מה - התנפחת התנפחת התנפחת, אתה כבר לא אותו אחד שנכנסת, נכון?

ש. אמת.

הרב: אז ככה זה, מה לעשות מותק, זה סימן שאתה בדרך הנכונה, אם השריר מגיב סימן שאתה בדרך הנכונה.

ש. תודה רבה

הרב: תהיה בריא. כן שאלה נוספת, הנשים מגיע להן גם, שמה הגברת רוצה לשאול או לברך? ברכה? אז ברכה עוד מעט. שאלה יש פה בחור באמצע

 

ש. כבוד הרב שלום

הרב: אהלן, איפה אתה?

ש. בבת ים. אני קראתי את כל ספר שמואל א' וב' והיה שם איזה סיפור אחד שדוד המלך ברח לארץ הפלישתים והמלך אמר לדוד המלך יש לי פה בת משוגעת ושני משוגעים ואת כל הסיפור

הרב: ואשה משוגעת, כן, החסר משוגעים אני?

ש. למה הקב"ה היה צריך כל כך להשפיל אותו עד שהוא כבר היה נראה כמו משוגע, למה?

הרב: להשפיל אותו? כתוב שחכם צריך שיהיה בו עשרה דברים ואחד מהם שטות.

ש. אבל הוא המלך

הרב: עוד פעם, חכם צריך שיהיה בו עשרה דברים ואחד מהם שטות, אז צריך אדם שיהיה בו שטות, למה? תפסו אותו ואם לא היתה שטות אז היו הורגים אותו, אז הוא היה מת מכובד, הוא היה מת דוד המלך מכובד. אבל מה עשה הקב"ה? נתן גם שטות בעולם, למה שטות? ואז הוא התחיל לעשות פרצופים ולהתהלל, אתה יודע מה זה להתהלל? ככה הולך פש פש... אמרו לו מה זה, זה דוד המלך?

ש. כן, אבל שהוא יעשה משהו אחר, למה דוקא

הרב: מה רצית שהוא יפול? מה תן עצה, תן עצה, מה יגיד לו אני דוד כן בא בא, מה? מה יעשה?

ש. לא יודע, הוא יותר חכם ממני.

הרב: זהו, אז החכם ממך אמר שצריך שטות.

ש. תודה

הרב: תהיה בריא. כן עכשיו אני אענה לך עוד תשובה אחת, אתה יודע? בא מגיע לך עוד תשובה. דוד המלך היה מלך נכון? וכל מלך הוא מלך, נכון? יש הבדל בין אדם למלך? כן מה ההבדל תגיד לי?

ש. שהוא מלך, יש לו גדולה, כבוד

הרב: יפה. עכשיו אשאל אותך למה מלך נכנס שלוש פעמים לשרותים כל יום כמו שאני נכנס נגיד?

ש. לא יודע

הרב: אבל הוא מלך. מה זה בושות. בושות. פרעה אמר שהוא אלוהים, לא סתם מלך הוא אלוהים, אתה שומע? אז מה אמר לו הקב"ה למשה, לך אליו המימה כשהוא הולך לעשות שמה קטנים תלך אליו שמה תפוס אותו על חם ודבר איתו, והוא לא עכשיו, דבר אח"כ, אומר לו לא לא עכשיו רוצה לדבר איתך, עכשיו עכשיו. אתה יודע למה? למה - בשביל להראות לו אין מלך, רק השי"ת, כל השאר בני אדם, יש דרגות

ש. משהו בן אדם?

הרב: שאדם ידע שהוא זקוק, אתה מבין, ללכת לשירותים שלש פעמים ביום. שמעת? גם מלך צריך לזכור שהוא בן אדם. גם מלך.

ש. בן אדם אבל לא בן אדם רגיל, יש לו כבוד

הרב: נכון, נכון, אם הוא אוכל יותר בתור מלך הולך יותר. כן.  נכון הוא לא רגיל. תהיה בריא.

 

ש. כבוד הרב שלום

הרב: שלום

ש. רציתי לשאול אותך שאלה לגבי אנחנו היהודים מאמינים וצריכים לחזור בתשובה, למה יש את כל הסינים והתאילנדים מסביב

הרב: מי יעשה לי שחרורון ומי יעשה לי דיסקים ומי יעשה לי זה, מישהו צריך לעבוד?

ש. לא, יש מוסלמים שהם הצד השני שלנו וזה ומה עם כל אלה, כל העולם אנחנו קטנים הם גדולים

הרב: כל אלה משרתים שלו להכין את העולם שיהיה נח לנו. אתה רואה, זה הכל מחו"ל, הכל זה גויים הכינו ואנחנו  משתמשים בזה לכבוד השי"ת.

ש. למה הם כל כך הרבה? הם יכולים להיות חצי מהם

הרב: הם צריכים הרבה לעבוד, יש הרבה עבודה

ש. תודה רבה

הרב: למה מלך יש רק אחד ולא הרבה? כי כולם נתינים שלו, כולם עובדים בשבילו. עם ישראל כתוב בני מלכים.

 

ש. שלום כבוד הרב

הרב: אהלן

ש. נכון הקב"ה אמר למשה רבינו שלא נתן לו להכנס אל הארץ, בגלל שאמר לו דבר אל הסלע והוא הכה בסלע, נכון?

הרב: כן

ש. עכשיו מצד שני זה מצוה להכנס לארץ, אז מה הקב"ה כביכול מנע ממשה לעשות מצוה?

הרב: נכון, הוא אמר לו רב לך, אל תוסף אלי דבר עוד, יש לך הרבה מצוות ואתה לא צריך להכנס. נגיד זה מה שהוא אמר לו.

ש. לא, אבל הוא לא יכול להביא לו עונש אחר?

הרב: אתה קובע לקב"ה איזה עונשים לתת? החשבון של הקב"ה היה, תקשיב, על כל עונש אפשר לערער ולהגיד תחליף למשהו אחר, יש כאלה אני אומר להם לשים כיסוי ראש הם אומרים לי תביא לי משהו אחר, אני אסביר לך. הקב"ה לא רצה שהוא יכנס לארץ כי אם הוא היה נכנס לארץ והוא היה בונה את ביהמ"ק, הקב"ה לא היה יכול להחריב אותו ואז ממילא היה צריך להרוג את עם ישראל בגין העבירות שלהם, ולא היה מחריב את המקדש תמורתם. אז לכן הוא העדיף שישאר שם. דבר שני, הוא רצה גם שהוא יכניס את כל אלה שמתו במדבר, אז עוד מעט שיתגלה משיח צדקנו יבוא משה רבינו עם כל מתי מדבר שש מאות אלף איש. יס?

ש. יס.

הרב: טנק יו

ש. טנק יו

הרב: כן נקסט, שאלה נוספת.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב ומבורך

ש. אנחנו שמחים שבאת לבת ים

הרב: גם אני שמח, חבל שזה היה באיחור,

ש. יצא לי כמה פעמים שרציתי לבוא להרצאה ויצר הרע קופץ, אבל הפעם ב"ה

הרב: הבאת אותו איתך או השארת אותו בבית?

ש. לא, אמרתי לו שלא יבוא. אני חזרתי בתשובה קודם כל עקב צפיה בקלטות וידאו שראיתי, ואני כבר שש שנים בתשובה והכל הלך לי לא קל בחיים. ילדים, להתחתן, עבודות, הכל בא בקושי, ועכשיו יש לי ילדה שגם יש לי איתה בעיה בבריאות, ואני כל פעם מתחננת לה', ומבקשת שיבטל את הגזרה ואני אומרת לו ה' אני מתקרבת אליך ואני רוצה להתקרב כל יום ואני רוצה, אני אוהבת אותך ואני לא מצפה ממך למתנות בגלל שחזרתי בתשובה, אבל שיקל מעלי את הסבל, כי אנחנו סובלים ההורים, הילדה סובלת וכל המשפחה.

הרב: אין לכם אבל ג'וקים וזה כל מיני

ש. שזה רק יהיה הצרה ג'וקים. יש יותר גרוע

הרב: מכל מקום תשמעי, אני אתן לך ברכה עוד מעט ואני אגיד לך מה לעשות אבל אני הבטחתי להם קודם. אז אל תחשבי ששכחתי לא שכחתי. בסדר, לא לעקוף את הראשונים.

ש. ועוד משהו הרב, בגלל שלא הייתי אף פעם בהרצאה שלך ואני כל הזמן רואה את ההרצאות שלך במחשב ובאינטרנט ואני רואה שהרבה אנשים מתקרבים בדרך מההרצאות שלך, ואני רגע דבר אחד הייתי רוצה כיסוי ראש מהידים שלך.

הרב: בעז"ה אני אתן לך בשמחה, ואפילו מוזיקה, תן לה מוזיקה מגיע לה. תן לה. בבקשה

ש. ואם תוכל כבוד הרב לברך לי את הילדה

הרב: זה אמרנו, ברכות בסוף.

 

ש. סליחה כבוד הרב אפשר לשאול?

הרב: כן שאלה.

ש. אני רציתי לשאול למה בזמן האחרון יש הרבה כל כך אסונות

הרב: ומשונים גם

ש. למה הרבה משפחות הורגים אחד את השני

הרב: השתגעו

ש. למה זה בא עלינו?

הרב: העולם משוגע, סוף העולם אנחנו נמצאים.

ש. כי לא מזמן אנשים לא עשו דבר כזה, ועכשיו זה קורה כל יום

הרב: נכון, כתוב שבאחרית הימים לפני הגאולה העולם ישתגע. מידת הדין תעשה חורבן בכל מקום. את רואה באתונה, 40 ק"מ רבועים שריפה לא יכולים להשתלט בכלל, אוסטרליה אותו דבר, טייפון, בלגן כל העולם בלגן. עכשיו יש הוריקן בי, בי, בי, דרגה ארבע, חביט חביט. כל העולם מקבל מכות, ימינה שמאלה יו מה שקורה בעולם. אם היית רואה את זה מלוין היית בורחת למאדים. וזה עוד כלום מה שיהיה עוד מעט, מה שיהיה פצצות אטום בלגן אל תשאלי, גוג ומגוג חבל על הזמן. זה רק הקדמות.

ש. כן, ושפעת חזירים גם מגיע אלינו

הרב: כן, ועוד במדינה מפחידים אומרים ששליש ימותו

ש. מה הסיבה שאנשים מתים, זה צדיקים מתים או אלה שחטאו.

הרב: תראי, גם צדיקים מתים בסוף. אבל השאלה כל אחד על מה מת, יש מי שמת בזמנו יש מי שמת שלא בזמנו, יש מי שמת בעוונו ומכופר לו ויש מי שמת ולא מכופר לו. תלוי אם אדם עשה תשובה ומת אשריו ואשרי חלקו זה כבר לא משנה הוא ילך לגן עדן, אבל אם הוא לא זכה לעשות תשובה, אפילו שהיה לו טוב, אפילו שהוא מת עם מרצדס, אבל הוא מת הוא לא עשה תשובה הוא ילך לגיהינום. הנקודה זה אם חוזרים בתשובה או לא חוזרים בתשובה, אם חוזרים בתשובה זה לא משנה, כל יום שאת חיה והצלחת לעשות מצוות צברת לך זכויות לחיי נצח. וזה הדבר הגדול ביותר, למה יש לנו יממה - להרויח כמה שיותר. הערב הזה לדוגמא, הבת שלי והחתן שלי עשו את הערב והם שילמו את הכל בשביל שאתם תוכלו ליהנות.

ש. תודה.

הרב: אתם רואים? זכויות, שיש זכויות, זכויות.

 

ש. כבוד הרב מטפחת לשבת

הרב: לשבת? מי אמר לשבת? אני אביא לך גם ליום ראשון.

חלוקת ציציות

 

ש. כבוד הרב, אפשר שאני אשב? אני מאד מאד מתרגשת

הרב: כן

ש. קודם כל אני רוצה להודות לבורא עולם על הזכות הזאת לשבת באולם הזה לידך לשמוע את דברי החכמה והתורה שלך. אני גדלתי בבית חילוני לגמרי, אני מזה 11 חודש חוזרת בתשובה, תודה לאל שזכיתי לזה, אני אלמנה וזה הבן שלי, אני אתמול הרב ראיתי לפני ארבעה ימים ראיתי קלטת, שני קלטות, והקושי הנושא של השיעור שדיברת היום על תמימות לאהוב את ה', כל החברה אני ויתרתי, החברה החילונית שגדלתי בה ואני אומרת שאם זה היה רצונו של ה' ואני בחרתי בדרך הזו, את הילד שלי לא הססתי ורשמתי לבית ספר חרדי, היום תודה לאל זה היה היום הראשון שלו

הרב: אשרייך, שיזכה להיות ת"ח וירא שמים א מיתי

ש. אמן, אמן, אמן, תודה לאל שזכינו. נכון שזה קשה וכמו שאמרת זה עליה, כבוד הרב השאלה ומה שאני רוצה זה הכוונה, פשוט אמרו לי לציין שכבר שאלתי שאלת רב על זה ואני אחרי שראיתי לפני שלשה ימים את הקלטת שלך, מה שהיה חשוב לי זה לשמוע את דעתך כבוד הרב. כמו שאמרתי ואני, כל מה שאני עושה זה רק למען ה', ורק שהוא יסלח לי על כל מה שאני חייתי עד כאן ולא ידעתי את קיומו בכלל, וכל מה שאני עושה אני עושה את זה כי ב"ה הוא אסף אותי ואת הבן שלי ואני המפרנסת היחידה בבית כי אני והבן שלי רק לבד בבית, ואני עובדת בעבודה שלא מאפשרת לי לשים כיסוי, וכל הרצון שלי לשים את הכיסוי הזה.

הרב: מה העבודה?

ש. אני עובדת בבגדי נשים

הרב: בגדי נשים? מה הבעיה?

ש. וזה גם משהו שקשה לי

הרב: רגע רגע, של מי העסק, אנשים אחרים?

ש. כן.

הרב: כמה זמן את עובדת שם?

ש. כמה שנים, הם אספו אותי מאז שבעלי נפטר, לא היה לי כלום, לא היה לי פת.

הרב: כמה את משתכרת?

ש. משתכרת בסביבות שבע אלף שקל כבוד הרב, וזה מה שמאפשר לי להחזיק אותי ואת הבן שלי

הרב: אבל את יודעת למכור כל דבר

ש. אני יודעת

הרב: שואל, ואם אני אסדר לך עבודה בחנות נגיד למכור בגדים של חרדים?

ש. אני אשמח כבוד הרב

הרב: אז לא תהיה לך בעיה לעזוב, נכון?

ש. לא, אין לי שום בעיה.

הרב: אני מודיע בשידור ישיר עכשיו לכל מי ששומע אותי ויש לו פתרון להעביר אותה לאיזה שהוא מקום שיכול לתת לה פרנסה בכבוד ושיהיה לה משכורת בשבילה ובשביל בנה, לצלצל למספר טלפון: מספר 054-2080181, כל מי שיכול לעזור במציאת עבודה לאשה הנכבדת, לצלצל לפלאפון הזה דחוף כיון שפה רוצים לסגור את האולם אז אני רוצה ממש לגמור את הענין צ'יק צ'ק. מי שיכול לעזור שיצלצל אלינו מיד. כן הלאה, רגע אני אברך אותך קודם כל. קודם כל. שמך ושם האמא?

ש. שמי אילה בת ג'וליה

הרב: ה' יזכה אותך להיות מכותרת בכתר ועטרת על הראש תמיד לקדש ש"ש וה' יכפיל את משכורתך בכפליים.

אמן.

ש. כבוד הרב

הרב: רק אמרי לי, גם את הבן אני אברך, זה שלידך? אשרייך, ה' יזכה אותו, מה שמו?

ש. יעקב ענוג בן אילה,

הרב: ה' יזכה אותו להיות צדיק, תלמיד חכם וירא שמים

אמן

הרב: תגידי לי רק משהו, איפה את היית גרה לפני כן?

ש. המקור שלי בבת ים, היום אני גרה באזור

הרב: הבנתי, ובית חילוני מה את בולגריה?

ש. לא. טורקיה

הרב: טורקיה זה ליד שמה, זה אותו סיפור, בולגרים טורקים זה אותו דבר, אין להם שמה דת כמעט, לא היה להם שמה דת כמעט, זה בעיה, אנשים מאד קשים לחזרה בתשובה, ואת הצלחת לעשות את זה לבד, הא?

ש. זה לא אני כבוד הרב, בורא עולם פשוט, אני אומרת לך, אני יום אחד אני פשוט הבנתי שהחיים האלה

הרב: איך התעוררת פתאום?

ש. בורא עולם

הרב: ברור אבל איך?

ש. איך? רציתי רק, האמת שכבר נמאס לי, לא היה לי מה לעשות כאן, ואז אמרתי יש לי נשמה שאני אחראית עליה ואם אתה רוצה להציל אותה לפחות תן לי דרך לעזור לה. אתה נתת לי את הזכות להיות אמא, ואת אותה נשמה זכה שה' בירך אותי, איך אני יכולה לשמור עליה וכל החיים התפללתי, אם כבר על החיים שלי לא היה אכפת לי, אמרתי בורא עולם לפחות שאני אוכל לזכות את הנשמה הקטנה הזאת. תאסוף לי אותו כי אני יודעת שבחוץ זוועה. זוועה. אני באתי משם, זוועה. אין מה לחפש שם. אין מה לחפש שם, הכל ריק הכל בלי תכלית, הכל חוזר על עצמו, הכל פרוץ הכל אפשרי בלי גבולות, אני הרגשתי שכבר אני לא שייכת לשם. פניתי לבורא עולם ואמרתי, אם אני עברתי את השנים שאני עברתי, אני לא רוצה שהבן שלי יעבור את זה. ולא ידעתי מה זה תשובה, ואני אומרת לך כבוד הרב, לא החברה ולא המשפחה שלי, אני פשוט לבד, ב"ה ב"ה

הרב: נו, ואיך הגעת לתשובה?

ש. אני התחלתי לקחת סידור, אין לי מושג, התפללתי גם את האותיות הקטנות גם של הגברים גם של הנשים, לא ידעתי כלום לאט לאט לאט לאט ה' פשוט הראה לי. אני אומרת לך ה' הראה לי מה מתפללים, ה' הראה לי מה קונים, ה' הראה לי איך להתלבש, אני לא ידעתי כלום, וגם אם החברים אמרו לי, אני לא צריכה לספר את זה כי כל מי שחווה תשובה, מסתכלים עליו כאילו לא יודעת מה, ושאני כאילו משהו קרה לי או משהו השתבש אצלי, אבל אני ב"ה אני שלמה עם הדרך שלי, כי אני נהייתי מאושרת, מה שלא היה לי. רק שאני לא בשלמות וזה משהו שמתעתע את הנשמה שלי. הנשמה שלי חצויה, וזה משהו שקשה לי, קשה לי לקום בבקר ולעשות משהו שאני לא.

הרב: טוב, את תשאירי את הטלפון שלך לחבר'ה שלי בסדר, מישהו שיקח בבקשה טלפון ואנחנו ניצור איתך קשר.

בינתיים ליאור בן ימימה ודורית בת אסתר יזכו לזרע חי וקיים, הם תרמו כמה ספרים שאני רוצה לתת, לך אני רוצה לתת, תקח ממנה גם את המספר.

אני מברך את כל הקהל הקדוש שיזכו לכל טובה וברכה ואני רוצה לשיר שיר לסיום, בסדר.

 

ש. הרב, הרב, רק ביקשתי שתברך את הבת שלי

הרב: מה שמה?

ש. תהילה בת איריס, תזכה לרפו"ש בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה.

ש. אמן אמן אמן

 

אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא

23/08/09

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט