• black
 • blue
 • green
 • blank
 • שידורים חוזרים

 • סרטים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 17:45 18:38 19:14
  באר שבע 17:44 18:38 19:13
  בני ברק 17:43 18:37 19:12
  חברון 17:42 18:36 19:11

  אילת

  עלות השחר 05:35 הנץ החמה 06:45
  טלית ותפילין 05:59 סוף זק"ש 09:34
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:52
  מנחה קטנה 15:41 שקיעה 18:03

  באר שבע

  עלות השחר 05:37 הנץ החמה 06:48
  טלית ותפילין 06:01 סוף זק"ש 09:36
  חצות 12:25 מנחה גדולה 12:53
  מנחה קטנה 15:41 שקיעה 18:02

  בני ברק

  עלות השחר 05:37 הנץ החמה 06:48
  טלית ותפילין 06:01 סוף זק"ש 09:36
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:52
  מנחה קטנה 15:40 שקיעה 18:01

  חברון

  עלות השחר 05:35 הנץ החמה 06:47
  טלית ותפילין 06:00 סוף זק"ש 09:35
  חצות 12:23 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:39 שקיעה 18:00
 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סרטונים

 • הרצאות הקרובות

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


  • ספר הדור האחרון

   ספר הדור האחרון

   הספר הדור האחרון השלם לקריאה ולהורדה.
  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
  • מסילת ישרים

   מסילת ישרים

   רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל