• black
 • blue
 • green
 • blank
 • שידורים חוזרים

 • סרטים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 18:42 19:35 20:11
  באר שבע 18:44 19:38 20:13
  בני ברק 18:44 19:38 20:13
  חברון 18:43 19:37 20:12

  אילת

  עלות השחר 05:06 הנץ החמה 06:17
  טלית ותפילין 05:31 סוף זק"ש 09:27
  חצות 12:38 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:21 שקיעה 19:00

  באר שבע

  עלות השחר 05:04 הנץ החמה 06:17
  טלית ותפילין 05:29 סוף זק"ש 09:28
  חצות 12:39 מנחה גדולה 13:11
  מנחה קטנה 16:22 שקיעה 19:02

  בני ברק

  עלות השחר 05:03 הנץ החמה 06:16
  טלית ותפילין 05:28 סוף זק"ש 09:27
  חצות 12:39 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:22 שקיעה 19:02

  חברון

  עלות השחר 05:03 הנץ החמה 06:15
  טלית ותפילין 05:28 סוף זק"ש 09:26
  חצות 12:38 מנחה גדולה 13:09
  מנחה קטנה 16:21 שקיעה 19:01
 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סרטונים

 • הרצאות הקרובות

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


  • ספר הדור האחרון

   ספר הדור האחרון

   הספר הדור האחרון השלם לקריאה ולהורדה.
  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
  • מסילת ישרים

   מסילת ישרים

   רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל