• black
 • blue
 • green
 • blank
 • שידורים חוזרים

 • סרטים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 17:20 18:14 18:50
  באר שבע 17:19 18:14 18:50
  בני ברק 17:18 18:14 18:49
  חברון 17:18 18:13 18:48

  אילת

  עלות השחר 04:58 הנץ החמה 06:07
  טלית ותפילין 05:22 סוף זק"ש 08:59
  חצות 11:52 מנחה גדולה 12:21
  מנחה קטנה 15:14 שקיעה 17:38

  באר שבע

  עלות השחר 04:59 הנץ החמה 06:10
  טלית ותפילין 05:23 סוף זק"ש 09:01
  חצות 11:53 מנחה גדולה 12:22
  מנחה קטנה 15:13 שקיעה 17:37

  בני ברק

  עלות השחר 04:59 הנץ החמה 06:10
  טלית ותפילין 05:23 סוף זק"ש 09:01
  חצות 11:53 מנחה גדולה 12:21
  מנחה קטנה 15:13 שקיעה 17:36

  חברון

  עלות השחר 04:58 הנץ החמה 06:08
  טלית ותפילין 05:22 סוף זק"ש 09:00
  חצות 11:52 מנחה גדולה 12:20
  מנחה קטנה 15:12 שקיעה 17:36
 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סרטונים

 • הרצאות הקרובות

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


 • סרטוני גולשים