• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שידורים חוזרים

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


 • סרטים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 19:17 20:13 20:46
  באר שבע 19:20 20:18 20:50
  בני ברק 19:22 20:19 20:51
  חברון 19:20 20:17 20:49

  אילת

  עלות השחר 04:40 הנץ החמה 05:58
  טלית ותפילין 05:07 סוף זק"ש 09:22
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:44 שקיעה 19:35

  באר שבע

  עלות השחר 04:36 הנץ החמה 05:55
  טלית ותפילין 05:04 סוף זק"ש 09:20
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:46 שקיעה 19:38

  בני ברק

  עלות השחר 04:33 הנץ החמה 05:53
  טלית ותפילין 05:01 סוף זק"ש 09:19
  חצות 12:46 מנחה גדולה 13:20
  מנחה קטנה 16:47 שקיעה 19:40

  חברון

  עלות השחר 04:34 הנץ החמה 05:53
  טלית ותפילין 05:02 סוף זק"ש 09:19
  חצות 12:45 מנחה גדולה 13:19
  מנחה קטנה 16:46 שקיעה 19:38
 • סרטונים

 • הרב אמנון יצחק

 • רבנים חשובים אחרים

 • נסים מצולמים

  • גנזי המלך - פרשת מטות

   גנזי המלך - פרשת מטות

   גנזי המלך יומי לפרשת 'מטות'
  • דרשת הרב לפרשת מטות

   דרשת הרב לפרשת מטות

   "וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶל רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה'" ('במדבר' ל ב)

  • פנינים ודברי תורה לשבת פרשת מטות

   פנינים ודברי תורה לשבת פרשת מטות

   הרהור כבליעת איסור בכלי

  • גנזי המלך - פרשת פנחס

   גנזי המלך - פרשת פנחס

   גנזי המלך מאוצרות הרב אמנון יצחק שליט"א לימות השבוע הבעל"ט משנים קדמוניות בניחוח טרי!
  • צום שבעה עשר (י``ז) בתמוז

   צום שבעה עשר (י``ז) בתמוז

   האירוע הקשה מכולם היה כאמור בימי בית שני. טיטוס וחילות הרומאים הבקיעו את חומות ירושלים ופרצו לעיר לאחר מצור ממושך. כך החל השלב הסופי במאבק על העיר עד לנפילתה בט` באב. ``בחדש הרביעי, בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם בארץ , ותבקע העיר`` (ירמיהו נ``ב ו-ז).
  • צום שבעה עשר בתמוז

   צום שבעה עשר בתמוז

   מדוע נקראת פרשת `פנחס` שבה מופיעים כל מועדי ישראל לקראת ימי בין המצרים? יום ראשון הוא יום צום שבעה עשר בתמוז שבו הובקעו חומות ירושלים בחרבן בית שני.
 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים