uE
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

"ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה".

המדרש אומר, ויבז עשיו את הבכורה, הכניס עמו כת של פריצים ולעגו על קנית יעקב את הבכורה. כאן מתגלית לנו תמונת נפש האדם שמתלבטת במרירות העבירה, וגם מתאמצת  להמתיק את טעמה המר של העבירה הזו.

ידוע שבטבע האדם הלהוט אחרי עבירות, להעמיד את עצמו כלפי הבריות כאמיץ לב. כשהוא נמצא בחברת חבריו הרי הוא כמנצח בשדה המערכה, כולו אומר בטחון וגאון עצמי, אבל כשהוא מגיע הביתה ונמצא בין ארבע קירות חדרו, הרי כל עוזו והדרו כאילו נעלמים ורואה עצמו כסמרטוט שפל ובזוי בעיני עצמו. ומכיר את נפשו שנסחפה בזרמי הרפש והתאוה הבהמית.

מה קרה פה עם עשיו, עשיו מוכר בכורה, בכורה זה קנין רוחני נצחי, זה עבודת ה' בבית המקדש, זה מעלה גדולה ביותר, והוא בשביל נזיד עדשים, בשביל סעודה אחת, מוכר את הקנינים הרוחניים שלו. כדי להצדיק את הטעות המרה הזו, ומכניס איתו כת של פריצים, חבר'ה, חבר'ה כאלה כדי שיוכלו  ללעוג ביחד ולהסתלבט כאילו על יעקב אבינו שקנה דבר רוחני. הוא אכל ארוחה ומכר דבר רוחני, אז הוא כאילו צוחק מכל הענין, "ויבז עשיו את הבכורה", אבל זה מגלה לנו שהנפש שלו מתלבטת במרירות של העבירה, אבל מצד שני הוא גם מתאמץ להציג את הטעם המר של העבירה. כי כך טבעו של אדם, אדם שלהוט אחרי עבירות הוא יודע שזה עבירות, קשה לו להודות שהוא עושה עבירות, שהוא נזקק להם, אז הוא מעמיד כלפי חוץ שהוא מבזה את המצוות, אין לו בעיה לעשות עבירות, לכן הוא נמצא בחברת חברים ריקים ופוחזים שיצדיקו את מעשיו, וכלפי חוץ הוא נראה כאחד שלא מפחד והוא בטוח בעצמו, אבל כשהוא מגיע הביתה, כשהוא נמצא בד' אמות, הוא רואה את עצמו כמו סמרטוט, והוא יודע שהוא נסחף בזרמי הרפש והתאוה הבהמית.

בעל העבירה דומה לשיכור השותה אופיום, לכתחילה משחק לו הדמיון מצייר לו עולמות רב גוונים, רואה הכל מתוק, אבל כשנרגע ופג הטעם של האופיום, הרי הוא נשמט ומושלך ממרומי הדמיונות לעפר המציאות האפילה והמרה, מרגיש עצמו כל כך חלש ונטול כל רגש של חיות ממשית, שבור ורצוץ ובזוי.

גרוע ממנו זה בעל עבירה, שאף אחרי שהוא מרגיש את עצמו שפל מדוכדך ומושלך, ב מקום לכוון את הצעדים שלו לצד התשובה האמיתית ולשוב בתשובה, הולך ומסלף את דרכו עוד יותר ויוצר לעצמו השקפה פילוסופית שהעבירה שהוא השתקע בה היא דוקא מעשה הגיוני, דהיינו מחפש צידוקים למעשיו הרעים. החרטה אמנם מוצצת במסתרים את דמו, כי בתוך תוכיותו הוא עשה מעשה שלא יעשה, בכל זאת הוא מתחצף ומרים קולו ואומר, אכלתי ואוכל. חטאתי ואחטא. ובכדי לתת לשיטה החדשה אישור וגושפנקא הוא כונס כנופיה של אנשים ריקים כמוהו ובזה מתחזק ומתגבר על החרטה שמטפחת על פניו. ז"א אדם יכול בשעה שהוא מרגיש חלש בעבירות שהוא עושה לבדו, להתחבר לעוד ממינו, כמו כנופית הסוחרים וכולם מתחברים ב יחד, אפילו יכולים לצרף אדמו"ר לענין. אין שום בעיה. העיקר למצוא צידוקים למעשיהם הנלוזים.

וזוהי התמונה שחז"ל הציגו לנו במאמרם הזה, שעשיו הרשע אחרי שהרגיש את מכירת הבכורה בשביל נזיד עדשים, הוא היה מותקף מרורות של חרטה, אכול קנאה ותאוה על יעקב אחיו התם, שעל ידי שהשיג ממנו את הבכורה הולך ונוחל שי עולמות של רוחניות ושלוה עילאית, והוא עשיו השיכור מתפרפר ביסורי עלבונו ותאוותו, מה יעשה עשיו עכשיו כדי להחלץ מעט מהיסורים והכעס? מקשיב לפיתוי של יצר האומר לו, לך כנוס את חבריך ותמציא לך שיטה והשקפה פילוסופית שתצדיק את דרכיך. וכך עשה, הכניס עמו כת של פריצים ולעגו על קנית יעקב את הבכורה.

כפי שתיארנו, רשי צעדיו של אותו רשע לא ללעוג על מכירתו ועל שפלותו וירידתו שנתבזה לדורות, איש התאוה שמוכר את הדרגה הרוחנית שלו עבור נזיד עדשים, אלא הוא לועג על קנית יעקב, קיתון של שופכין הוא מתיח כלפי אנשי האמת והטהרה, על התאמצותם להתחזק ולהשתמר מעוון, על אמונתם ברוממות מעשה הטוב, על אמונתם ברוממות האדם שנברא בצלם האלקים. הרשעים חייבים לבזות את הצדיקים, כי זה נותן להם נחמה פורתא על מעשיהם המקולקלים, הם יודעים שהם לא טובים, הם יודעים ומרגישים במעשיהם, אבל אין להם את הכח לקום ולשוב בתשובה, אז הם פשוט מזלזלים על הצד השני.

הרעיון הזה מושתת גם כן על מהלך התסבוכת האנושית הרגילה, מידי רואנו איש רגיל מתחיל פתאום לצאת מגבולי הנימוס ותחומי השכל הישר שבהם היה מתהלך עד עכשיו, ולפתע כל הנהגתו נעשית מוזרה ותוקפנית, והוא מגיע למצב נפשי שמוגדר בשם עזות, זה יכול לשמש אותנו כאות וסימן שמשהו פלילי התרחש בנפשו שנכשל בעבירה. ומתוך שהחרטה נוקבת בו ובודאי שהיא מתגלה על פניו והוא ירא שמא יכירו בו, הוא לובש גאות ועזות צעקות ותקיפות ועל כגון זה אמרו ז"ל, כל אדם שיש בו עזות בידוע שנכשל בעבירה. אז רואים שמצבים חריגים באדם, שמוציאים אותו  מגבולי הנימוס, ופתאום הוא תוקף את האחרים בצעקות בתרעומת, בעזות, זה מגלה שהוא בעל עבירה, משהו מרתיח אותו, משהו שהוא חושש שאחרים מזהים בו, כדי לכסות את זה אז הוא מרים את קולו, ומתייחס לזולת בצורה קיצונית. תראו לפעמים אנשים ברחוב, אתה מסתכל על מישהו, אומרים מה קרה לך, מה אתה מסתכל, מה קרה פפפם, ישר הוא, מה קרה הסתכלו עליך, מה יש אתה יפה. בשביל מה טרחת להסתרק כל כך, אז מסתכלים על התסרוקת שלך, לא הוא מבין שבוחנים אותו, יכול להיות שמזהים משהו ממה שהוא עשה, לכן הוא יוצא ביציאה כזאת. ז"א התנהגות חריגה מעידה על עבירות שאדם עשה, אם לא הוא צריך להיות שקט שלו סבלן, מה הבעיה מה קרה לא עשה כלום. מתי אדם במתח? כשהוא עשה משהו לא בסדר. כשאדם שומע ניידת משטרה מאחוריו וואו וואו וואו וואו וואו, ואתה רואה אותו נפחד, ברור לו שהוא עשה עבירה בטווח הקרוב, נסע במהירות או עקף לא כראוי, משהו היה פה, לכן הוא מפחד, אם נסעת על תשעים במקום שמותר, מה אכפת לך שהניידת מרעישה, מה זה נוגע אליך. אבל אם אתה עברת עבירה ואתה שומע את הניידת, אתה אומר אולי הם רודפים אחרי. אז לכן אדם יוצא ישר במגננה, הגוף שלו מגיב, הפנים שלו מתעוותות, הקול שלו משתנה, זה מגלה שהוא עבר עבירה. כל זה בדוק ומנוסה, האדם הפורץ לפתע פתאום ומתחיל להריע בקול עזות, סימן שבתוככי נפשו הוא נרדף ומעונה מאיזו מן שפלות עצמית ש מתרחשת בקרבו, בגלל איזו עבירה קשה שנכשל בה, ולשם הצדקת העבירה הוא מכריז על שיטה חדשה, ובשיטה הזו עשה את העבירה וחי בה. ובכדי להתחזק ביתר שאת בהשקפתו הוא יוצר גם לעצמו חוג אנשים כמותו התומכים בו.

אם אתה רואה אדם שנזקק לזולת, ומתחבר ז"א שהוא צריך חיזוק, הוא בזכות עצמו לא יכול לעמוד, הוא צריך חיזוק ותמיכה מאחרים שיצדיקו את דרכו את מעישו, זאת השיטה של עשיו היתה, הוא הבין שעשה טעות, כי אחרי שהוא אכל הוא שבע כבר בולמוס הרעב עבר, עכשיו מה הוא נשאר, ריקם, אין כבר את הנזיד עדשים אבל גם אין את הבכורה. נו אז תודה שטעית, תתרחק, תבכה, תתחנן, לא, "ויבז עשיו את הבכורה", מה, מה מכרתי לך, יותר טוב שמכרתי לך בכורה זה רק סכנת נפשות, מי שנכנס שתוי יין לבית המקדש הוא ימות. מה אני צריך להסתכן, ברוך ה' קח את הבכורה זה לא מתאים לי בכלל. אני בעל תאוה, אני לא אחזיק מעמד בתפקיד הרם הזה. אז הוא עושה הכל בשביל להצדיק את הטעות שלו, עושה מזה שיטה.

ויש שאדם נכשל בעבירה, וכדי להצדיק את סאון נפשו המתפתלת, לא רק שיוצר לעצמו שיטות כאלה, אלא לפעמים עוד מפליג בכדי לכפות על עצמו להתקשר ולהתייחס לגדולים אנשי אמת לשם אימות ואישור שיטתו המכוערת, ז"א הוא יכול לעשות דברים אסורים ואיומים ולהסתמך אפילו על הזוהר הקדוש. דברים שלא יאמנו.

כן מצינו שעשיו מקנאת יעקב אחיו ומשפלות נפשו, הלך ולקח לעצמו מבנות ישראל בכדי להתייפות בעיני יצחק אביו, והמגמה היתה להראות ולהוכיח שהוא עשיו לא התרחק מהשקפת אבותיו, ז"א יכול לבוא אדם לחפש להדבק לאיש האמת לצדד במה שהוא אומר, כדי להראות שהוא גם מהצד הזה, מצד האמת, שבעצם כל כולו שקר, ואפילו כפירה. זה הפטנט. יש מי שיעשה את זה עם אנשים כמותו, כמו כנופית הסוחרים, ויש יותר מתוחכמים שבהתחלה הם באים לאיש האמת על מנת להתחבר ולקבל צידוק והסכמה והרבה לייקים לאחר מכן.

בכל מיני תחבולות יתלבט ויאחז הנכשל בעבירה, בשיטה חדשה בהשתוות אפילו למעשי אבות, ורק אל התשובה האמיתית לא יגש כאותו עשיו שהיה עומד ברשעתו מתחילתו ועד סופו אז המסקנה המתבקשת לנו זה מי שמתבייש ולא רוצה להתייחס ולאחוז בשיטתו של עשיו ודרכיו, והוא לא רוצה להיות מהכת של עשיו, אז שלא יישאר חס ושלום על עקשנותו ואיוולתו, והמפתח המועיל והמתאים ביותר כדי להנצל מדרך השקר של עשיו וכנופייתו, זה פשוט מאד ללמוד מוסר בעיון ומתוך כוונה אמיתית להשתנות ולתקן, ורק על ידי זה אדם יכול לברוח מכל השגיונות שיצר הרע מכין לו.

נראה קצת מסובך מה שאמרנו. אבל זה בכלל לא, זה המצב של רוב בני האדם. רוב בני האדם רוצים לכסות את העבירות שלהם בצידוקים כאלה ואחרים, יש בעיה חמורה היום שלא ניתן לאכול בשר ועופות בגלל שיש בעיות בכל הכשרויות כולל הבד"צים, ז"א יש בעיות של סכינים שהסכינים הן לא טובות, בהתחלה הן טובות ואחרי שחיטה הן משתנות, חלים בהם שינויים, ואם חל שינוי בסכין אז פירושו של דבר אם יש פגימה כל שהו אז כל מה שנשחט עד שנבדקה הסכין הכל טרף, אבל בתעשייתי ששוחטים עשרות אלפי עופות ביום, יש מקומות ששוחטים למעלה ממאה אלף ביום, אז אי אפשר לעמוד על זה בדקדוק, כי צריכים להספיק ולספק לכל הסופרים, לכל הרשתות, לכל החנויות, לכל האטליזים צריך לספק את הסחורה, אי אפשר לתקוע את האנשים, אז חייבת לצאת תוצרת. עכשיו אם כל כמה דקות יתברר שסכין היא כבר לא ראויה לשחיטה, יצטרכו להוריד את כל אלה שהיו עד עכשיו, ואז זה הופך להיות טרף, אז זה בעיה חמורה שבתעשייתי אי אפשר לקבל את התוצאה שמצפים, לכן הרבה פוסקים שציינו והוצאנו דיסקים בנושא הזה אומרים שאין לאכול משחיטה תעשייתית אפילו של בד"צים אלא רק משחיטה קטנה שנקראת חבורה, חבורה קטנה ששוחטת כמו שפעם היו שוחטים, הולכים למורי, הולכים לרב, שוחט כמה עופות, שוחט בקר אחד או שתיים וככה לאט לאט אפשר לבדוק ואם זה בסדר או לא בסדר יגיד לך על המקום בתנאי שהוא כמובן ירא שמים מרבים ומומחה גדול מאד בהעמדת הסכינים ותיקונם.

אבל מה קרה, רבינו בחיי לפני כאלף שנה אמר שיש אנשים שבטנם אלהיהם, הבטן זה האלהים שלהם, הם לא מעניין אותם מה את האומר, מה ההלכה, מה השכל מחייב, לא מעניין, הבטן קובעת, כמו שכתוב, "ובטן רשעים תחסר", אם הבטן חסרה הוא לא מוותר, אז מה קורה, פתאום הוא שומע שאחד מחמיר, הוא לא אוכל יותר מבד"צים שכולם היו אוכלים, אז הוא מתחיל לזלזל בו ולצאת נגדו ולדבר עליו והכל, כמו עשיו, "ויבז עשיו את הבכורה", אז מתחילה התקפה על אותו בן אדם שפתאום הוא החליט שהוא רוצה להשתמר ולא לאכול מכל דבר שיש בו אפילו ספק. לא הבנתי, אם היה ספק רעל מישהו היה אוכל, ספק רעל אף אחד לא יאכל, הנה אמרו עכשיו שבשר מעובד מסרטן, אז יום אחרי כבר ירדו בשלשים אחוז הקניות של נקניקיות, כי הציבור שמע ולמה הוא צריך להסתבך. אבל זה אם משרד הבריאות אמר, בקלות אפשר לא לאכול בשר, אבל אם הרב אמר, שו"ע אמר, התורה אמרה, בטנם אלהיהם, אין סכנה, אם זה ענין של עבירות זה קצת חזירונים לא נורא. אם זה קצת עכברים אפילו שאנחנו סולדים מהם, אבל זה עכבר אנטריקוט. הרי אם זה נבלה וטרפה אתה אוכל פה עכברים, וכל הסירים שלך, הכל טריפה, וכל מה שאתה מכניס זה טריפה, אבל בן אדם מה אתה מבלבל לי את המח, מאיפה באת לי פה עכשיו, בשביל מה דיברת איתי עזוב אותי, תן לי עד עכשיו אכלתי יופי הייתי מבסוט אמרו לי בד"צ אכלתי בדץ, עכשיו אתה בא אומר לא בדץ אז מה אתה רוצה שאני אעשה, מה אתה רוצה שאני אעשה, אתה רוצה שאני אמות, תגיד שאתה רוצה שאני אמות. זה שיטה של עשיו. "ויבז עשיו את הבכורה", אה, אם זה אומר שהתורה כבר מבקשת מכם לא לאכול, עזוב אותי בחיאדליק לא רוצה גמרנו. אה, אם אני אהיה בכור יהיה אסור לי לשתות  יין כי שתויי יין אסור להם לשמש בעבודת ה', לא רוצה, אני מעדיף את היין. זה השיטה של עשיו. זה לא סיפור על פעם, זה סיפור על היום בבוקר, ומחר בערב, זה סיפור שלנו. זה הסיפור. זה כת הצבועים של עשיו.

אני מאמין שאתם לא אוהבים לאכול תולעים, צרפתים אוכלים תולעים, אבל אתם לא אוהבים תולעים, אבל מה לעשות שבכל הירק שאנחנו קונים מהשוק ואפילו גוש קטיף ואפילו כל מה שנקנה, עדיין יש תולעים ועדיין יש חרקים, אנחנו הפצנו באחרונה סרטונים שבהם רואים, תקשיבו, בגוש קטיף בחסלט בתוך חסה, נמצאה קרפדה. לא ג'וק, לא תולעת, ולפני יומיים התפרסם סרטון שמצאו נחש ארסי בתוך חבילת חסלט, והיום שלחו סרטון עם לטאה, מה אתם אומרים על דברים כאלה? אתה יכול להראות את זה? יש לך את זה? קיבלת היום. מכל מקום, אבל אני לא מדבר על הגדולים האלה, אני מדבר על הקטנים שלא רואים, כל תולעת קטנה זה חמש פעמים חזיר, קטנה לא נהנית אפילו לא שמעת אותה מתפוצצת. קטנה, בגמבה היא צבעונית, גמבה ירוקה - תולעת בהתאם, כתומה - בהתאם, כל דבר בהתאם שלא תזהה. עכשיו בן אדם לוקח ירק לוקח פטרוזיליה, כוסברה, חסה, גרגר, כל מה שהוא לוקח אז אם זה מהשוק ה' ירחם שמה זה הולך במאות, אבל אם זה בחסלט או גוש קטיף או אחרים, אז זה שמה כבר הולך בפחות בבודדים. מה רואים פה? תסתכלו מה יש פה, לטאה. ראיתם איך היא רצה נחמדה? היא אוהבת ירק, אבל היא לא אוכלת כל ירק רק בכשרות מהודרת.

כן עכשיו תראה להם את הנחש צפע. הנה גלאט כתוב, אתם רואים גלאט, זה הכי טוב שאפשר. לא, התורה מחממת כתוב, הלא כה דברי כאש. אז עכשיו שימו לב, מה יש לנו פה עכשיו, זה עם הנחש?

בקיצור באתר שופר. טי וי יש עשרות סרטונים שמראים את כל סוגי הפירות והירקות ומה עם הנגיעות שיש בהם, איזה חרקים, איזה כנימות, איזה תולעים, איך בודקים, איך מנקים, בשביל שלא להכשל חס ושלום באיסורים. וזה דבר מחריד, אתם לא יודעים אפילו מה אתם אוכלים, אבל מי שחושב שהוא שוטף מתחת לברז במים קולחים את הירק והוא יוצא ידי חובה הוא טועה, על כל חרק זה חמש עכברים. וזה עונש של 195 מלקות, עכשיו אם בישלת את זה בכלי אז גם הכלי טמא, זה לא פשוט וזה מטמטם את האדם, כי זה עור סירקולציה בלב ובמח, ועל זה התורה אומרת "ונטמתם בם" נהיה מטומטם. זה טומאה שאוטמת את ליבו של האדם. ואז אין לו רגשי קודש, אין לו הבנה בתורה כראוי, בקיצור מטומטם. לא כמו שמכנים אחד מגנה את השני ואומר לו מטומטם סתם מילה כאילו גנאי, לא, מטומטם אמיתי, אטום בליבו לחלוטין. צריך סירקולציה של כמה שבועות לא לאכול דברים כאלה בשביל שיתחלף דמו ויטהר. זה לא פשוט, יש על זה גם עונש חמור, לא רק בעולם הזה גם בעולם הבא. כיון שהעבירה הזאת זה לא רק עבירה חיצונית אלא זה עבירה בגופו ובנפשו של האדם, כי זה נהפך להיות חלק ממך, חלק מדמך, והדם הוא הנפש. הנפש שוכנת על הדם והם נטמאים, אז לכן זה דבר חמור ביותר.

אבל רוב בני האדם הם מהכת של עשיו, "ויבז עשיו את הבכורה" הם לא ירצו לקבל את הדברים כי זה נוגע לבטן שלהם.

עכשיו בואו תראו, אלה שאוכלים קוסוקוס בבית צריכים לנקות אותו, נכון? צריך לבדוק אותו, צריך לברור אותו, אבל לא הרבה יודעים מה מתחבא להם שם וגם לא יודעים איך לבדוק. יש לפעמים גושים קטנים, קטנים, אז ככה מעבירים ביד מסתכלים פחות או יותר עם הגושים האלה, גם אלה עוברים, אבל כל גוש קטן כזה שמורכב מכמה גרגרים דבוקים יש בפנים ג'וקים. תסתכלו בבקשה.

טוב כמו שאתם רואים בקוסקוס יש גושים כאלה יפים, לבנים, כשלוחצים עליהם הם בעצם נשברים ובפנים בעצם יש ג'וק, אתם רואים ג'וק? על כולם אני אלחץ על כולם, אתם רואים ג'וקים? כל אחד זה לאוים, בסדר, שימו לב איך הם הולכים הם חיים, ככה הם דוגרים על עצמם.

הרב: כן, אז זה דוגמא אחת קטנה שלא יודעים ולא שמים לב בכלל. אותו דבר בכל דבר ודבר. חסה, אנשים שוטפים, מורידים את העלים הראשונים, אח"כ מורידים עלים, שוטפים ככה מתחת למים וגמרנו, ועושים סלט תיק תיק תיק תיק, אבל לא מסתכלים וגם אין להם שולחן שיקוף, שולחן שיקוף זה מנורות כמו אלה לבנות פלורוסנטיות או לדים, שז המאיר מלמטה, אתה שם את העלה על זה אז הכל משתקף דרך העלה ואתה רואה ברור מה יש לך על העלה, בקלות, או אם אין לך שולחן כזה שיקוף, לקחת את העלה מול פלורוסנט מקרוב, או ביום מול השמש, אז אתה יכול לראות, אבל אם תראה את זה אור רגיל על היד שלך או על השולחן, אתה לא תבחין בשום אופן, בשום אופן, ואתה תאכל תולעים, חרקים. בואו תראו דוגמא.

 

לשפשף, ככה אני צריך לעבור עלה עלה,

הרב: זה אחרי שהיה חמש דקות בסבון, אם היה שפשוף קל את כל החסה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה היה בגבעול למטה, אנחנו נתקדם לראות את זה, שימו לב את הזבובונים, רואים אותם בגבעול למטה, גם כאן עוד זבובון, עכשיו אני אראה לכם אותם בהגדלה.

הרב: כן כן מה מה, מה מה, זהו. זה הזבובון הקטן הקטן. זה אחיו.

כן, אז זה בחס לדוגמא, וזה חסה שהיא עם הכשר טוב. אלה שקונים מהשוק, חוסכים קצת כמה גרושים אבל מרויחים הרבה בשר. אז לכן צריכים לדעת לבדוק כל דבר ודבר.

לדוגמא, בצל, כולם אוכלים בצל, מי לא אוכל סלט עם בצל? מי לא עושה איזה תבשיל עם בצל? נו אז מה יש בבצל, הוא נראה לבן יפה, יפה מאד, אבל איך בודקים אותו, איך מבררים אם יש שמה תולעים או לא? צריך ללמוד, יש כאלה שמכניסים בצלים שלמים לתוך המרק, ואז הם מבשלים את התולעים או החרקים שנמצאים בפנים, הם לא יודעים מה יש בפנים כי הם לא פתחו, הם גם לא מאמינים שיש כי הם חושבים הנה זה הכל סגור, אבל בואו תראו מה יש בתוך בצל, איך בודקים בצל.

יש כמה סוגי בצל, יש בצל שהוא קשה ונראה יפה מאד מבחוץ, הוא בחזקת נקי אבל בכל אופן יש לעשות את הבדיקות כמו שנראה. יש בצל שהוא רך והקליפה שלו לא נראית כל כך טוב, זה בצל שבד"כ נגוע, ז"א שחייבים לבדוק אותו כמו שצריך. ויש בצל שהוא כבר הוציא איזה עלים, שזה הבצל הכי גרוע מבחינת חרקים שנכנסים חרקים בין העלים שלו, עוד מעט אנחנו נראה גם נעשה בדיקה, הנה רואים פה כבר, רק בהתחלה רואים פה טריפס, הוא הולך לבפנים, והבצל הבא גם כן בלי עלים ובצל כפול נקרא בצל תאומים, שיש שני גלדים, אנחנו צריכים לפתוח כי זה בד"כ נגוע, מה שאנחנו עושים, רק אני אראה קודם כל את הפתיחה, אנחנו פותחים ומתבוננים, עכשיו אני אתחיל מהבצל הקשה להראות איך בודקים אותו, את הבצל הקשה אנחנו מורידים חצי ס"מ מלמעלה, אנחנו מסתכלים שסגור הבצל, אנחנו רואים שאין חור, במידה שיש חור אז גם במצב כזה הטריפסים יכולים לחדור, אנחנו מורידים קצת מהשורש למטה, ומורידים שכבה אחת קשה. ככה אני עושה מוריד שכבה אחת קשה ושוטפים בברז. את אותו דבר אני עושה בבצל הפחות יפה, רק שפה אנחנו רואים שיש חור, דרך החור הזה יכולים להכנס הטריפסים לבפנים, אז או שאנחנו מורידים עוד קצת, ורואים אם זה סור או לא, במידה וזה סגור אנחנו משאירים ככה מקלפים ופותחים. נראה את הבצל הכי פחות יפה, שהוא בצל כבר שהוא רך, אני מוריד תסתכלו מה רואים בפנים, הבצל ממש פתוח, בצל כזה אנחנו פותחים את הבצל, מוציאים שכבה שכבה מהבצל, ושוטפים תחת זרם מים חזק ורצוי מי שיכול לשקף את העלים ישקף, אם לא אז השטיפה צריכה להיות ממש שטיפה היטב היטב, ואח"כ מורידים את החלק הזה, אבל פה צריך לציין שבגלל שהבצל פתוח אנחנו חייבים לעשות את ההוצאה לכולו, ממש את כל העלים. הסתכלו הנה עכשיו בתוך הבצל, רואים פה טריפס,

הרב: נו, מי המה חולם שיש שמה משהו.

עכשיו אני אגדיל שתראו את החרקים בגדול.

הרב: הייתם חולמים שיש שמה משהו מסתתר? איך הוא נכנס?

זה זחל צעיר מאד של טריפס, מנסה להתחבא בתוך העלים שמה, נכנס לבפנים

הרב: הולך לו

וזה טריפס בוגר שבורח במהירות.

 

הרב: כן, אז ככה בכל דבר ודבר יש, אפילו בפלפל אדום חריף, חותכים אוו לחצי, תמצאו שמה תולעים. חותכים בצל, צריך לחתוך בצל, לא כזה, בצל ירוק, צריך לחתוך אותו לארכו, ואז לשטוף עם הכנסת האצבע לכל האורך לנקות, אם לא מתחבאים שמה מידי פעם חרקים. אין דבר שהוא נקי לחלוטין, הדבר היותר נקי זה מלפפונים, אבל לדוגמא עגבניות אפילו סגורות הרמטי כבר פתחו עגבניות לחצי ומצאו תולעים גדולות. גדולות. איך זה נעשה? יש כל מיני שיטות, תראה להם בבקשה איך הזבוב הים תיכוני מטיל ביצים בכל מיני פירות ובכל מיני ירקות, הוא בא נועץ מטיל ביצים והולך, זה הכל, ביקור קל משאיר את זה זה מתפתח וכל הפרי נהיה מלא תולעים. תסתכלו.

זבוב הפירות המקומי הגיע ארצה לפני כמה שנים מאפריקה, הזבוב קטן, כמחצית מגודלו של זבוב הבית והוא אינו מצוי בבתים אלא רק היכן שיש עצי פרי, כמו פרדסים מטעים כרמים וחצרות. הזבוב תוקף את הפרי הבשל, הזבובה נעמדת על הפרי בעודו מחובר לעץ, שולפת מקצה גופה צינור טלסקופי דמוי מחט, מועצת אותו ומטילה מספר ביצים מתחת לקליפה, מקום העקיצה כמעט אינו ניכר, כעבור כמה ימים בוקעות הרימות, צבעם לבן ועל ראשם כתם שחור קטן, בהתחלה גודלם של הרימות קטן מאד כמ"מ אחד, בשלב זה הפרי עדין נראה מבחוץ רגיל לגמרי ולא ניכר שיש בתוכו הפתעות, רק הנקודה השחורה שזזה לה בראש הרימה מסגירה את העובדה שיש אורחים בתוך הפרי הטרי. הרימות אינן נחות לרגע, הן אוכלות את ציפת הפרי מבפנים, מתפתחות וגדלות עד שבתוך כמה ימים הן מגיעות לאורך ס"מ, בשלב זה סימני הרקבון בפרי ברורים, על פניו מופיעים כתמים ואזורים רכים למגע, הרימות המפותחות יוצאות מהפרי, מתגלמות וכעבור כמה ימים מגיח מכל גולם זבוב פירות צעיר. הנגיעות של הזבוב הים תיכוני עלול להיות כתומים, הוא תוקף יותר ממאתיים מימי פירות. בראש המערכה נגד הזבוב בפרדסים נמצא המכון להדברה ביולוגית של ענף הרדארים במועצת הצמחים, שם נלחמים בזבוב בכל מיני דרכים. הפרדסים עצמם ברובם מרוססים מהאויר ע"י מטוסים, למרבה הצער בבוסתנים שאינם מטופלים ובגינות פרטיות אחוזי הנגיעות עצומים ממש. יש פירות שהזבוב אוהב יותר לתקוף כמו גויאבות, אפרסקים, משמשים, קלמנטינות ותאנים, יש פירות שהזבוב פחות נמשך אליהם והם בחזקת נקיים שאינם טעונים בדיקה, כמו למשל פומלה, עיקר הבעיה היא בגינות פרטיות שם אין טיפול מונע ואחוזי הנגיעות יכולים להיות עצומים ממש.

 

הרב: כן אז ככה עובד הזבוב, בא מטיל ביצים הולך, אתה לא רואה כלום, זה נקודה קטנה קטנה שחורה שלא מבחינים בה ומשמה הוא עושה את ההטלה ואתם אוכלים אח"כ שוב פעם עכברים חתולים וכו'. אז אם לא תלמדו את הנושא אתם תמשיכו לאכול ככה כל יום כל יום סלט חי.

אבל העבירות התרבו והטמטום יגדל ואח"כ לא מבינים למה יש צרות, למה יש מחלות, למה יש כל מיני בעיות, כי אדם אוכל נבלות וטרפות. כל גופו משוקץ.

אז זה אני מעיר את ליבכם, בשר ועופות לא ניתן לאכול לצערנו הרב רק משחיטה קטנה של חבורה, וירקות ופירות צריך לבדוק אותם כראוי כל דבר ודבר, אבל יש לכם מי שיש לו פלאפון, אייפון, יש את האפליקציה של שופר. טי וי תכנסו תכתבו, כל הסרטונים האלה נמצאים שמה של כל הפירות וכל הירקות, כל סרטון בן דקה שתיים, ואתה לומד בדיוק איזה נגיעות יש, מה צריך לעשות, איך שוטפים, איך מנקים, איך בודקים, כדי שתוכל לאכול בבטחה. לא תעשה כך, תמשיך עד מאה ועשרים כשתגיע לעולם האמת תצטרך הרבה זמן להיות בגיהינום את כל מה שאכלת, יקח הרבה זמן.

מכל מקום זה דוגמאות שזו המציאות, עכשיו השאלה איך אתה תתנהג, כמו עשיו או כמו יעקב, יש אפשרות לקום ולבוז את הדברים, לא להתייחס אליהם, כמו עשיו ממש, ויש אפשרות להיות חכם כמו יעקב, איש תם יושב אוהלים, לומד ספר, בודק מה מותר מה אסור, מה שאסור לא אוכל, מה שמותר אוכל, אין אפשרות כרגע, יש אפשרות אחרת, בודק בוחן ועושה מה שצריך.

נלך עכשיו למצב העולמי. בצרפת היה אירוע גרוע ופיגועים וכמה מקומות בבת אחת של דאעש, דבר שאמרנו שיקרה ואמרנו שבתוך ההגירה שמהגרים פליטים עוברים גם אנשי דאעש מיוחסים בתוך ההגירה הזאת לתוך אירופה כיון שהחליפות האסלאמית רוצה לכבוש את כל העולם והם כבר סימנו בדגלים שחורים את רוב המפה באירופה שזה שלהם, אז לכן הם עובדים על זה וברצינות, והנה הפיגוע הזה הגיע. אבל צריך לדעת מה זה נוגע אלינו, הם כל הזמן מחנכים אותנו להיות סובלניים, להיות פגיעים, לקבל את הכל בהבנה, אמרנו שהקב"ה ימדוד להם מידה כנגד מידה, מה שאתם מחנכים אותנו קודם תעברו על עצמכם, קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים, אבל כל זמן שלא טעמת מהכיף הזה אז למה אתה אומר לנו להיות סבלניים, להיות מאופקים, אחרי שאתה מרגיש את זה זה נפלא. מעניין שפה בישראל יותר גרועים אפילו משם, כשנהרגו השניים מעתניאל אז כתבו שאב ובן נהרגו, אבל בפיגוע בצרפת כתוב נרצחו, איפה? בעיתונות שלנו, כשזה בחו"ל זה נרצחו, כשזה אצלנו זה רק נהרגו, כי אנחנו רגילים. זה המצב יהודים יקרים, העולם הולך למלחמת העולם השלישית גוג ומגוג, אנחנו נמצאים בפתחה, אני מחכה לפוטין ולאובמבה שהסתבכו ביחד, ואז אני אהיה רגוע שזה מתחיל.

מכל מקום, אני נסעתי לפני מספר שנים במיוחד לצרפת ולעוד כמה מדינות, לשויץ, הייתי גם בארגנטינה, והלכתי להגיד להם תעלו מהר לארץ ישראל עומדת לפרוץ מלחמה ואח"כ יהיה בעיה, האנטישמיות תפרוץ ואז יהיה לכם קשה לעלות ויגיע הרגע שגם יסגרו את השערים ולא יתנו לכם לעלות, כיון שכתוב שתשעים אחוז מיהדות הגולה לא יגיעו לארץ, הם ימותו במדבר העמים. ועוד בעשיריה והיתה לבער ויוותרו עשירית וגם הם יהיו בצירוף אחר צירוף. כך מובא בפסוק וכך מובא בגמרא.

אם כן, הלכתי במיוחד לעורר אותם לעלות לארץ, ברוך ה' מאז היתה עליה יפה מצרפת, אבל עדיין לא, אז ה' נתן רמזים קלים שתקפו כמה יהודים בכמה מקומות, ושמה מתעללים בהם, הם צריכים שמירה מיוחדת, ויוצאים כל הזמן בליווי של משמר, של בטחון, של משטרה, הם לא בטוחים שמה היהודים. עכשיו אחרי המקרה הזה, יתחילו לקחת את כל הבטחון הזה לפזר אותו בכל צרפת, אז כבר היהודים הם לא כאלה ציבור שיצטרכו לשמור עליהם במיוחד, הם הופכים להיות כמו שאר האזרחים. ועכשיו מתחזקת מפלגת הימין של הפה, מה שאומר שאם הם יעלו כי הם קיבלו ארבעים אחוז בפעם האחרונה עוד בלי הפיגוע הזה, עכשיו כשכולם רותחים אז ודאי שהם יכולים לעלות בצורה רצינית, ואם הם יקחו את השלטון אין מקום כבר ליהודי אחד על אדמת צרפת משום שהם שונאים יהודים ויהדות, ואז זה כבר יהיה להם תסבוכת אמתית לכן כדאי שהצרפתים ימהרו מאד לעלות לארץ ישראל.

דבר נוסף, המצב הדמוגרפי באירופה, כפי שחזו אותו המומחים, זה שבעוד כמה, עשרים שנה בערך, כל אירופה תהיה מוסלמית, בגלל הילודה, הילודה רק, בלי ההגירה, אף אחד אל חשב על ההגירה, אז בגלל הילודה זה מה שהולך להיות ואז ממילא הממשלות יפלו ביד המוסלמים וכל הנשק הגרעיני וכל הצבאות יעברו לאסלאם. ועכשיו אתם רואים שזה מלחמת דת, מוסלמים נגד נוצרים, אתמול אנגלים שרפו את הקוראן בהפגנות ענק, וזה הולך להיות מלחמת דת. זה מה שכתוב בדיוק בזוהר הקדוש ואמרנו את זה לפני שנים שככה יהיה, ובסוף כולם יבואו על ישראל, כולם בלי יוצא מן הכלל.

עכשיו אני אראה לכם שהלכתי במיוחד לצרפת לעורר אותם, ואני מראה את זה שוב שיתעוררו מחדש, כי אם לא יתעוררו מוקדם חס ושלום יכול להיות מאוחר. אז בואו נראה את הדברים, בבקשה.

 

צרפת:

הרב: מה אתם רוצים גאולה או גולה?

קהל: גאולה

הרב: מה אתם רוצים ארץ ישראל או צרפת?

קהל: ישראל

הרב: הגברים שבאמת רוצים שיעמדו פה, כל הנשים שרוצות באמת לרדת פה מהר. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, שתזכו לעלות לארץ הקודש בקלות, שיהיה לכם ישוב טוב בארצנו הקדושה, שלא יהיה לכם מחלות וצרות, שיהיה לכם שמירה מאומות העולם, ושנזכה כולנו לראות בגאולה השלמה מהרה.

אמן.

להתראות בירושלים הבנויה מהרה.

אמן.

 

הרב: אז זה היה בצרפת בשביל לעורר אותם בקצרה. עכשיו בואו נראה מה יהיה המאזן הדמוגרפי עוד מעט באירופה ותראו איזה סכנות עומדות להיות בזמן הקרוב. עם ההגירה של מיליונים לתוכם המצב קטסטרופה בשנים הקרובות.

זה על הטרור שבעצם כל הטרוריסטים בעולם הם אסלמיסטים ובעצם כל הפיגועים הגדולים נעשו על ידם ,והם למעשה שולטים בכיפת העולם היום של הטרור העולמי והעולם כולו סובל מהם, ויש עשרות סוגי ארגונים שונים שהם כל אחד מהצידוק הפנימי שלו הורגים והורגים ורוצחים ועורפים ראשים, ומה לא עושים, עינויים הכי גרועים שיכולים להיות, מנסים להתחרות עם הגרמנים, מי רוצח יותר מבעית. זה לא יאומן כי יסופר, והעולם סלחני לגביהם. לא קוראים לזה טרור אלא קוראים לזה שחרור, שחרור, לא יאומן כי יסופר.

 

משנת 1990 90% היה הגירה מוסלמית.

צרפת 1,8 ילדים למשפחה,

מוסלמים 1,8 ילדים למשפחה

בדרום צרפת האזור עם צפיפות הכנסיות הגבוה בעולם, יש כיום יותר מסגדים מאשר כנסיות.

שלשים אחוז מהילדים מתחת לגיל 20 הינם מוסלמים.

בערים הגדולות כמו ניס, מרסיי, ופאריס מספר זה עלה ל-45%

בשנת 2027 אחד מכל חמישה צרפתים יהיה מוסלמי.

בעוד 39 שנים בלבד צרפת תהיה רפובליקה איסלאמית!

במשך 30 השנים האחרונות האוכלוסיה האסלאמית בבריטניה צמחה מ-82 אלף איש ל-2.5 מיליון איש, הכפילה את עצמה 30 פעמים. יש מעל 1000 מסגדים הרבה מהם כנסיות לשעבר.

בהולנד חמישים אחוז מהתינוקות שנולדים הם מוסלמים, ובעוד 15 שנים חצי מאוכלוסית הולנד דתיה מוסלמית .

ברוסיה, יש מעל 23 מיליון מסולמים, כלומר, אחד מכל חמישה רוסים. ארבעים אחוז מצבא רוסיה יהיה איסלמי תוך מספר קצר של שנים.

נכון להיום בבלגיה 50% מכלל התינוקות שנולדים, מוסלמים. על פי ממשלת בלגיה, "שליש מכלל ילדי א ירופה יוולדו במשפחה מוסלמית בשנת 2025", רק 17 שנים מהיום.

הממשל הגרמני היה הראשון שדיבר בפומבי ומסר הודעה לאחרונה שאומרת: "לא ניתן לעצור את הנפילה באוכלוסיה הגרמנית, הנפילה הספירלית כלפי מטה היא בלתי הפיכה. גרמניה תהיה מדינה מוסלמית עד 2050". מועמר אל קדאפי יש סימנים שאללה יתן נצחון לאסלאם באירופה!".

ללא חרב ללא נשק ללא כיבוש. איננו צריכים מחבלים ומתאבדים, ה-50 מיליון מוסלמים באירופה יהפכו אותה ליבשת מוסלמית תוך עשרות שנים.

הרב: מה שנאמר כאן זה שהילודה המוסלמית תנצח את כולם, בלי נשק אפילו, הלאה.

יש כיום 52 מיליון מוסלמים באירופה, הממשל הגרמניה אומר, מספר זה יוכפל תוך 20 שנה ל-104 מיליון, קרוב לבית, המספרים מספרים סיפור דומה. כיום, שיעור הילודה בקנדה הינו 1.6

הרבה מתחת לנדרש כדי לשמר התרבות, והאיסלם היא הדת שצומחת הכי מהר, בין שנת 01 לשנת 06 האוכלוסייה בקנדה גדלה ב-1.6 מיליון, מתוכן 1.2 הגירה!

בארה"ב שיעור הילודה בקרב האמריקאים הינו 1.6, אם מחשיבים את ההגירה ההיספנית שיעור הילודה עולה ל-2.11, בקושי המינימום הנדרש לשמירת התרבות. בשנת 1970 היו באמריקה מאה אלף מוסלמים, כיום יש מעל תשע מיליון.

העולם משתנה הגיע הזה להתעורר.

 

הרב: בקיצור לפי זה לא נותרו יותר מעשרים שנה שהכל יתהפך והעולם ברובו יהיה מוסלמי. כיום הם מונים מיליארד שמונה מאות מיליון מוסלמים. חמישית מהרוסים זה מוסלמים. בשבדיה הם כבר חמישים אחוז, שבדיה תוך כמה שנים תהפוך להיות מוסלמית, זאת המדינה הראשונה שכנראה שמה יהיה ראש ממשלה מוסלמי. ז"א המצב מתדרדר מיום ליום וההגירה הזאת עכשיו היא תעשה מהפך גדול בתוכה יכנסו הרבה טרוריסטים והתאים הרדומים ואלה שטסים מאירופה לדעש להלחם בעירק ובסוריה, לא צריכים כבר לדוש, כי דאעש מגיע כבר לתוך אירופה אז הם יכולים להצטרף שם במקום, אלפים אלפים אירופאים מצטרפים לחזון הזה של להפוך את כל העולם לחליפות איסלאמית. זאת הסכנה וזוהי מלחמת גוג ומגוג שמתפתחת כרגע בתחילתה.

מה אנחנו יכולים לעשות? לנו כתוב בדיוק מה יהיה, אז אנחנו יודעים בדיוק מה צריך לעשות. הרוצה להנצל  ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים אם בן אדם יעסוק בתורה ובגמילות חסדים הוא יוכל להנצל, אבל צריך לקחת את זה ברצינות, תורה וגמ"ח זה יהיה עסקו, יוכל להנצל.

אבל כשתתחיל המלחמה רבותי, מה שאתם שמעתם שהיה בפאריז זה כלום, זה אפס אפסים, ממש כלום. הרוסים עכשיו שגרו צולל שני טילים גרעיניים לניסוי, ושניהם יצאו כהרף עין אחד אחרי השני שזה התקדמות פנטסטית שלא ידע העולם שיש את זה לרוסים, הרוסים כל הזמן מראים את כוחם הם כבר לא חושבים שהם מקום שני שלישי רביעי בעולם, הם רוצים להיות המעצמה המנהיגה, ולכן פוטין נמצא פה לידינו בסוריה, ופה הוא מפתח את הבסיסים שלו, מפה יותר קל לו לכוון לאירופה ולאמריקה אז הוא מתקרב לפה לא סתם כאילו בשביל סוריה אלא בשביל רוסיה, והוא לוקח את הצידוק הזה לכן הוא אומר ללוב אם תזמינו אותי אני אבוא, אומר לעיראק אם תקראו לי אני בא, ככה אומר לכולם וככה הוא מקבל לגיטימציה להכנס למדינות מסוימות, להתבסס, להביא את הכלי נשק שהוא רוצה. היום הוא מתאמן על הסורים בניסוי כלים שהוא לא יכול היה לנסות אצלו, והוא יורה עליהם בכל כלי הנשק שהוא רוצה לתרגל וככה הוא ישפר את עצמו וכו', בינתיים הוא מרתיע את האמריקאים, את המערב, מראה להם שהוא רציני, עוד לא הצליחו לקפל לו את הזנב והוא עומד יפה, היום הוא כבר העולם מכנה אותו האדם מספר אחד שהוא האדם הכי חשוב היום בעולם. פוטין הוא לא אדם קל, והוא רוצה לשלוט בעולם,טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, אז אני אגיד לכם, כל מי שרוצה לשלוט בעולם הוא לא טוב ליהודים, הוא לא מאמין באלקים, הוא מאמין בכח הזרוע, הוא ישתמש בזה, הוא מאלה שלא יפחד, מה שפחדו מכל אלה שהיו לפניו, חורשצ'וב וברז'נייב וכל מי שהיו, אז כל אלה באמ היו חצי אהבלים כאלה שהיה חשש שהם יעשו כל מיני דברים אבל הם לא עשו, הוא מסוגל לעשות. הוא מסוגל לעשות יותר מאובמבה ויותר מכולם, ואם זה יכול להתחיל אז זה ודאי שהוא יכול להיות הראשון כי הוא כבר רמז שיש מכות בשכונה אם אתה רואה שזה לא יכול להגמר בפיוס כדאי שתתחיל הראשון, ככה הוא רמז לאמריקאים, אז ז"א הוא לא מחכה שיתנו לו מכה והוא יענה, אלא הוא מתכוון לתת את המכה הראשונה ברגע שהוא ירגיש מאוים. לכן כל תזוזה של המערב האמריקאים שמים טילים להגנה אוירית וכו' וכו' לפולין או למקומות מיד, אז הוא מיד מזיז כוחות בהתאם. והוא אומר אני חושש, אתם מסוכנים וכו' וכו'. המצב לא טוב. הישראלים היהודים לא נראים מתעוררים כעת. למרות הסכינאות שיש ברחובות, די, כבר התרגלנו כאילו, מורגלים כן, מה היה היום, אה, שתי סכינים, איפה? שמה, כאילו זה אבטיחים, ונגמר. אין פה שום זעזוע, אף אחד לא קולט את התמונה, אף אחד לא מבין את הסכנה כמה הקב"ה לאט לאט לאט לאט, תראו כמה נלחמים פה ומנסים ופה ושם ולדקור יהודים, קשה מאד להרוג יהודים, קשה מאד, קשה מאד, בס"ד רואים אחד שתיים, כמה בכל התקופה? עשרה נגיד, עשרה, אבל תקופה ארוכה כבר סכינאות כל יום כל יום כל יום, תראו מה זה בצרפת, יום אחד 150 הרוגים בצ'יק ומאות פצועים. תראו בסוריה מה קורה, מאות כל יום, חבילות חבילות, גויים נהרגים בחבילות. יהודים הקב"ה עם פינצטה, עם חשבונות שמים הידועים לו מי ולמה ומתי, אבל גם כן לאט לאט, אולי נתעורר אולי זה. עדיין העם נראה רדום  מאד מאד מאד.

אני אמרתי אחרי שיצאתי לפני קרוב לשנה בנושא השחיטה שיש בעיות חמורות, שהכל זה בעיות שבעיקר של סכינים, אז באה הגזרה של סכינים. ועם סכינים פשוט מאד דוקרים את היהודים ועושים מהם נבלות וטרפות. ואנשים לא מתעוררים. אז לכן מי שרוצה באמת לחוס על עצמו ועל בני ביתו, לא רק מחמת מלחמות, לא רק מחמת סכינים, אלא מחמת שהשנה הזאת היא גורלית, ושפה יש תהפוכות בכל העולם, ויכול להתחיל הבלגן האמיתי אבל בצורה שקשה יהיה להשתלט כי ברגע שזה יתגלגל, ואם תשלח פצצת אטום אחת לכל אחד מהם הרוסים והאמריקאים יש עשרת אלפים פצצות אטום לא קטנות, לא של פעם, לא של נגסאקי והירושמה שזה קפצונים לעומת אלה של היום, ויש פצצות חכמות אלקטרומגנטיות, ויש מימן, ויש כל מיני מרעין בישין, ויש כימי ויש ביולוגי, מה אין, כל כלי המשחית יתעוררו בסוף, לא הכינו אותם סתם, ישתמשו בהם. לכן הנביא זכריה אומר ששני שליש מהעולם ימותו, שזה אומר ארבע וחצי מיליארד, אתם מבינים מה המספרים? העולם מזועזע מרים דגל צרפת, כולם מרימים דגל צרפת, וישראל הורידו לחצי התורן בהוראת ביבי את הדגלים, כי מתו 150 איש, מה זה 150, אתם יודעים מה זה 1500, אתם יודעים מה זה 15000 אלף ביום, אתם יודעים מה זה מאה חמישים אלף, אתם יודעים מה זה מיליון וחצי, אתם יודעים מה זה עשר מיליון, אתם יודעים מה זה מאה מיליון, אתם יודעים מה זה מיליארד, ארבע וחצי מיליארד ימותו. זה גוג ומגוג. ואנחנו עכשיו נכנסים לשלבים הראשונים. נראה איך זה יתפתח, אבל בסך הכללי אתם רואים כל העולם נלחם בכולם, בין אלה שהם עדיין פאסיביים אבל הם משתמשים בקואליציה כזאת בקואליציה כזאת בהסכמה כזאת וכו' וכו', אבל בסך הכללי כל העולם מדשדש במלחמות כרגע. והכל סביבנו, ואנחנו נקודת המרכז, וכולם יפנו את התותחים והמטוסים כלפינו ברגע אמת, אבל אז הקב"ה יעמוד על הר הזיתים והוא יילחם את המלחמה בכל אויבי ישראל שהצרו לישראל, הרגו בישראל, טבחו בישראל, ילבש את החלוק שלו שבו יש את כל הגויות של היהודים שנרצחו במשך אלפי שנים והוא יילחם בהם את מלחמתו. אל נקמות ה' אל נקמות הופיע הנשא על גויים. ז"א אנחנו בכיוון. השאלה איפה אתם, האם אתם רוצים להיות מהמחנה של עשיו או מהמחנה של יעקב. עשיו הוא איש ציד איש שדה איש המוני איש מדיני, הוא יוצא ובא ונכנס, הוא איש העולם הרחב, יעקב איש תם יושב אהלים, הוא מסוגר בד' אמות יודע מה שו"ע מחייב אותו, מה התורה אומרת, עושה את מצוותיה, מסתפק במה שה' ציווהו נתן לו העניק לו, וחי את חייו ממתין מתי תבוא הישועה, ועד שתבוא גם אם עדיין בימיו לא תבוא הוא יגיע לגן עדן לפי התכנית שהתווה לו הקב"ה, הוא מכין את עצמו בלי שום דאגה שמשהו ישתבש, כי אם אתה הולך על פי ה' ודאי שתגיע על מי מנוחות למקום שייעד לך הבורא.

אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו שייכים, מה אנחנו רוצים בעצם מעצמנו.

עכשיו אני יכול כבר סוף סוף אחרי תשעה חדשים בערך אני חושב, לבשר בשורה טובה, שאכן הצלחנו לעשות שחיטות באחרונה יותר מסודרות, קודם היינו עושים כל חודש חודשיים שלשה עד שהיה לנו אפשרות להצליח וכו'. הפעם אנחנו ברוך ה' סוף סוף הצלחנו ועשינו שתי שחיטות מוצלחות ויש לנו ברוך ה' עופות שניתן להציע גם לציבור, אז מי שרוצה בעזרת ה' יצלצל מחר ויתנו לו אפשרות גם כן להכנס לקהילות פז, ושם  יוכל להשיג גם כן עופות,  מקוים שהשבוע יהיה גם בשר טרי, כמובן בהכשר הכי טוב שיש. לידיעתכם הרב קניבסקי אוכל מהשחיטה שלנו. אז מי שירצה יוכל לפנות אלינו בעזרת ה' יתברך.

למי שיש שאלות בבקשה. כן, שאלה למי יש. אנחנו מחכים, ברגע שזה יקרה גם אני אדע. כן, איפה רוצים לשאול? שמעתי קול של אשה שם, אני גבר, מי זה אני גבר?

 

 

ש. ברשות הרב, אני בדיוק התחלתי אישהו דף במסכת גיטין, ב"ה שזכינו להתקרב לרב, קצת בהתחלה השמועה שלכל הבשר זה הרתיע, לא הרתיע מבחינה ידענו זה אמת הכל אמת, אמרנו בסדר עוד אפשר להסתדר, קיבלנו מראש השנה יום כיפור אתה יודע ככה לא לאכול, אמרנו נלך על זה עד הסוף עברנו לדגים ואז מצאנו שחיטה חבורה, כבוד הרב שלי מאז ומעולם עושה חבורה אז ככה שהכל הסתדר, אני מבקש מחילה אני מאד מתרגש כבוד הרב איש אמת.

הרב יש לי שאלה, אני חושב אולי שאלו אותך אולי בעבר אבל אני מאמין שמאז החכמת יותר ויותר, ויש לי עוד שאלה רגשית אליך שתעזור לי מבחינת האמונה הפנימית, אבל לפני כן אני גיד איזשהו פסוק ששייך להילות פז, לקהילה שלנו הקדושה, כתוב שבני ציון היקרים המסולאים בפז נחשבו לנבלי חרס וכו', ככה בגיטין הגמרא אומרת בנ"ח על כל החורבן וכל הענין שהיה חורבן רוחני ואז התחיל ענין החורבן יותר גשמי מה שנקרא, אז ראיתי שם שמי שמאמין בקהילות פז, כך כתוב שם שבני ציון יהיו יותר יפים מאבן פז שיופיה בכל העולם, אז בסופו של דבר מה קרה, שאלה שהיו יותר יפים מהפז היו חרס, כלום לא היו, ומי שהולך איתך הרב מחילה להגיד, מקבל הרבה כאפות, לא יודע אם זה במשפחה ואם זה בנסיונות הכלליים והפרטיים, אבל אנחנו ברוך ה' בגלל החורבן הרוחני אנחנו יודעים שאנחנו בכיוון נכון כמו שהרב אומר.

נעבור לשאלה ראשונה, הרב אם היית כאן במקומי, מה שנקרא, אני לא הייתי יכול לנצל מאה אחוז חכמתי כלפיך, אבל מה היית שואל אותך שכביכול מעולם לא שאלו או שאלה כזאת שתעזור בחיים מה שנקרא.

 

הרב: אני חושב שהייתי יושב.

 

ש. לא, אמרו לי לעמוד, אמרתי מפאת כבוד הרב ודאי שאני יעמוד. עוד שאלה, אני כבר כמה שנים עושה חומש, לגבי חובת לבבות, למדתי עם אשתי חובת הלבבות עם הלב טוב, ויש לי איזה משהו שקצת הסתבכתי איתו, הייתי רוצה שהרב ינחם אותי מה שנקרא ויחזק אותי, לגבי אני עושה חומש כבר כמה שנים, הגעתי לחתונה, שאלתי את ר' חיים, ר' חיים מה אני עושה אני מפחד שאני אתחתן לא לעשות חומש, אז הוא אמר לי יהיה לך יהיה לך, אוקי בסדר סיימתי חתונה הכל ממשיכים, ואז פתאום ראיתי שפחות יש לי אז שאלתי עוד פעם את ר' חיים, ר' חיים מה קורה וזה, אמר לי זאת הברכה של, אז לא הצלחתי כל כך, אני כמה זמן החזקתי במצוה הזאת שנים ופתאום לא הצלחתי לעשות את מצות החומש כתקנתה ז"א לא לעשר את מה שיש בכוחי לעשר, ז"א לא היה לי את הכח לעשר חומש. אני יודע שהכל מאיתו יתברך והרב אנחנו שומעים אותו הרבה ונתנו וכו', אבל איך הרב יכול לחזק אותי בנושא?

 

הרב: צריך לתת בלי לחפש מה מקבלים מה לא מקבלים, וודאי שמן השמים הקב"ה מה שמבטיח מקיים אבל הוא לא אמר לך מתי. אז כשמצטבר לך הרבה הרבה זכויות של אמונה בסוף אתה מקבל. אתה, כמה זמן אתה עושה את זה?

 

ש. כבר כמה שנים בדבקות, שלש ארבע שנים משהו כזה

 

הרב: בדבקות שלש שנים

 

ש. יש חזקה

 

הרב: אברהם אבינו במשך 75 שנה רץ לפני הקב"ה לקיים את רצונו ולהפוך את כל העולם למאמינים, 75 שנה הקב"ה לא התגלה אליו לא דיבר אליו, הוא רק הבין שהוא עושה את הנכון, כל העולם היה נגדו והוא נלחם בשביל הקב"ה כשהקב"ה לא אומר לו אפילו בוקר טוב. רק בגיל 75 הוא אמר לו פעם ראשונה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, ואז התחילה סדרה של בדיקה איך אתה אומר, שלש שנים של דבקות, אז הוא עשה לו מגיל שבעים וחמש עד גיל 137 עשרה נסיונות שבסופם הוא אמר לו, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה. אז אתה עם שלש שנים דבקות

 

ש. אנחנו בדור שפל, אז אולי זה נחשב כמאה ארבעים לא יודע

 

הרב: ברור, שלש שלך זה כמו שלשת אלפים, אבל הנקודה היא שהאדם מאמין לא מערער אחר מידותיו של הקב"ה איפה איך מתי, לא מהרהר

 

ש. נכון, אע"פ שמותר לשאול שאלות, כתוב שבדבר אפשר בחנוני

 

הרב: שאלה ששאל אברהם אבינו עלתה לו בארבע מאות שנה גלות

 

ש. לא היה אז היתר לשאול, בחנוני זה מה שכתוב

 

הרב: אמר בחנוני, לא תשאלוני, בחנוני.

 

ש. נכון, מה זה אומר בחנוני?

 

הרב: בחנוני את התראה שבסופו של דבר מה שקיימת יקוים, אבל תמתין, אתה לא יודע מה החסרונות שלך, אתה לא יודע מאיזה מקום מקזזים לך מאיזה דבר שהיו צריכים לפגוע חלילה בגוף או דברים כאלה ואחרים, אתה לא יודע, אנחנו תמימי דרך, אשרי תמימי דרך ההולכים, אתה מבין, ככה צריך להיות, יהודי צריך להיות מאמין, למה - יאמרו הגויים,  יהודי לא שואל למה, נעשה ונשמע, מה אמרו חומש - אני עושה חומש, איפה - לא צריך לשאול, אל תשאל, כשזה יבוא תהיה מופתע.

 

ש. עוד שאלה קטנה, לגבי אתה מברך בד"כ בשידור חי ואני כאילו לא יודע אם לענות אמן, מחלוקת הפוסקים, אז מה אתה אומר לענות אמן בזמן שאתה מדבר בשידור חי כאילו, אתה מברך את האנשים או מברך שהכל,

 

הרב: קודם כל כשאני מברך אנשים זה לא ברכה מהסוג הזה של עניה, ואם תגיד אמן זה יראה את טוב לבך שאתה משתתף בברכתם של בני ישראל, אתה שמח שיהודי מבורך, הרי כתוב בפרשה מברכך ברוך, כל מי שיברך את זרעו של אברהם יצחק ויעקב, הוא יהיה מבורך, אז כל פעם שאתה שומע שמברכים יהודי אתה צריך לשמוח, ואדרבא, תגיד אמן. אפילו אם לאחר זמן שמעת שברכו מישהו ואמרו שיהיה לו ילדים או משהו כזה, תגיד אמן, אפילו אחרי זמן לא באותה העת בדיוק

 

ש. ולגבי ברכות שהכל

 

הרב: אז זה בעיה אם שומעים את זה תיכף או לא שומעים תיכף בכדי דיבור או לא, זאת השאלה.

 

ש. ואם כבר בברכות עסקינן אני רוצה שהרב יברך אותי לעשות מצות החומש בדבקות ואפילו  יותר מזה ואותי ואת אשתי ואני אשמח מאד, ברכה מהרב ואני באתי בשביל זה, באתי מרחובות.

 

הרב: בהצלחה גדולה ושהחומש יהיה פי חמישים.

 

ש. אמן, אמן הרב, אמן ה' ישמור אותך,

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. תבורך, אנחנו אוהבים אותך מאד הרב.

 

הרב: תודה תודה. כן, תן לו ליהודי פה שורה ראשונה.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב, אני רציתי לשאול שאלה כזו לגבי הכשרויות, הרי כל הכבוד לרב שמתריע והכל טוב ויפה, אבל איפה היו הרבנים לפני שלשים ארבעים שנה, מה אכלנו טרפות ודברים כאלה שאף אחד לא העיר את עינינו?

 

הרב: קודם כל אני כל פעם מותקף איפה היו הרבנים, אני לא אשם איפה היו הרבנים, אני אומר מה שאני מבין שאני חייב לומר, אם אני יודע שיש סכנה אני מתריע. זה כמו בן אדם ראה פצצה בתוך אוטובוס, אפילו אם הוא רוצה לרדת מהאוטובוס תודיע שיש פצצה, מה אתה דואג רק לעצמך בורח ואתה לא מודיע? תודיע פצצה, מי שירצה להשאר באוטובוס שיישאר, מי שירצה לרדת שירד, למה הם לא למה הם כן צריך לשאול אותך.

 

ש. נכון, עכשיו אנחנו ברוך ה' יותר חכמים והחכמנו מה שהרב אומר לנו, אבל עוד פעם, מה שז"א אנחנו חטאנו עוינו פשענו ולא ידענו שזה ככה וככה צריך לעיות, זה לאכול וזה לא לאכול, זה מותר וזה אסור, אז איך אנחנו נתקן את העוול הזה?

 

הרב: אני אגיד לך איך מתקנים את זה, אחד קודם כל מפסיקים לאכול מה שאסור ובודקים מה שמותר, דבר שני, מתחרטים עושים תשובה על זה שנכשלנו בשגגה, מתחרטים על העבר מקבלים לעתיד שיותר לא נעשה כן ונתוודה על הדברים האלה, כמו שכתוב, דבר שלישי נזהיר ונתריע כל אחד, אנחנו מחלקים דיסקים בחינם על נושא הכשרות עם הרבה הרצאות שמסבירות, מדריכות, מביאות הוכחות, ראיות, פוסקים בכל הענינים, ואם אתה רוצה לתקן באמת, תתרום להדפסת דיסקים כאלה בנושא כשרות כדי שאם ימנעו אחרים ויינצלו, יזקף לזכותך וממילא תתקן גם את מה שאכלת בזה שאתה מונע אחרים מלאכול, אז הזכות הזאת תהיה כפרה על העבר.

 

ש. תודה רבה הרב.

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. יישר כח.

 

הרב: כן, שאלה הנה הגברת שם.

 

 

ש. כבוד הרב אני הגעתי לפה כדי לשאול שאלה, אני הגעתי לפה מנסיעה של שעה לכאן, כי אני זקוקה לישועה רצינית, רק נס יכול להוציא אותי מהמצב שאני נמצאת בו, אני ובעלי. אנחנו ברוך ה' משפחה אני דור שני להורים שלי שחזרו בתשובה בעקבות ההרצאות של הרב, אני רואה את המשפחה שלי חרדית, הילדים שלי גדלים חרדים, אני יודעת שלרב יש המון זכויות שיכולות לעזור לנו. אני הגעתי לכאן כדי להכניע את עצמי בפני הקב"ה, אני יודעת שזה השיטה של הרב, להכניע את עצמנו בפני הקב"ה כדי שנראה ישועות. אנחנו צריכים ישועה מאד גדולה, אני לא רוצה לפרט לפני הקהל, אם חשוב לרב לראות אני כתבתי את זה בכמה מילים כדי שהרב יבין במה מדובר, אבל ממש צרה גדולה גדולה גדולה שלא נראה אור בקצרה שלה, ובעלי לא יכל להגיע

 

הרב: קודם כל אין דבר כזה שאין אור בקצרה, כן.

 

ש. כמו שאמרתי  צריך רק נס, ואם נצא מזה זה יהיה ברור לי שזה נס, כי בדרך טבעית אנחנו לא יכולים לצאת

 

הרב: הטבע הוא גם נס, שתדעי זה שאנחנו חיים זה נס גדול מאד.

 

ש. גם נכון. אני רוצה שהרב יתן לי ולבעלי איזשהי קבלה לא משנה באיזה קושי, אנחנו נעמוד בהכל, בעלי לא יכל להגיע לכאן בגלל הצרה הזאת, הכל אנחנו מוכנים לעשות כדי שהרב יברך אותנו, ואני הגעתי לכאן למרות כל הבושה, אני  מרגישה הכי מושפלת שבעולם ואני מוכנה לעשות הכל בפני כל הקהל הזה בשביל האמן החזק של כולם כי אני יודעת שיש זכות לאמן הזה, היה חשוב לי לא לעשות את זה בטלפון לרב ולא להגיע לרב למשרד אלא כאן בפני כולם, להראות לקב"ה שאני מכניעה את עצמי ואני מוכנה לעשות הכל בשבילו, כדי שנצליח לצאת מהצרה. הצרה הזאת פוגעת בי ובכל המשפחה הקרובה אלי ובעיקר בילדים שלי וזה מה שהכי קשה לי, כי הילדים שלי לא יכולים לעבור את מה שאנחנו עוברים וזה פוגע בהם רגשית, ורק בשביל הילדים שלי אני מוכנה לעשות את הכל כדי שהם יעברו את זה בשלום ואנחנו נעבור את התקופה הזאת בשלום. אני צריכה ברכה מהרב ושכולם יענו אמן הכי חזק שהם יכולים בכל הכוונה, ואני מוכנה לעשות הכל הרב הכל, ואני יעביר לבעלי ומה שתגיד לו הוא יעשה, אני  מבטיחה.

 

הרב: מה הבעיה? מה הבעיה?

 

ש. הבעיה אני לא יכולה לפרט אותה לפני כולם, אם הרב רוצה לדעת אנחנו נשלח מכתב שסיכמתי את זה בכמה מילים אבל הבעיה היא קשה, היא קשה

 

הרב: באיזה תחום, בריאותי?

 

ש. לא. בתחום שהעלילו עלינו משהו קשה ואנחנו מסובכים, אנחנו לא יודעים איך לצאת מהצרה הזאת, ואין ראיות לנו ואין ראיות לאלה שמתלוננים עלינו והמצב הוא לא טוב, בקיצור. אני לא רוצה לפרט, אני עוד פעם אומרת אם הרב ירצה לקרוא בקצרה

 

הרב: רגע, אז אתם באמת חפים מפשע לגמרי?

 

ש. כן. כן.

 

הרב: חפים מפשע.

 

ש. כן. זה עלילה שתפרו לנו כנקמה על משהו שעשינו ואיימו עלינו שיעשו לנו את זה

 

הרב: הבנתי הבנתי הבנתי. טוב, מה השמות שלכם?

 

ש. אני מורן בת רומה ובעלי יצחק בן אילנה

 

הרב: ה' יהפוך את הגזרה על מי שרוצים להרע לכם, ובעזרת ה' את תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף, ובעלך ילמד שעתיים תורה בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף. זה הכל.

 

ש. בעלי אברך, זה מספיק כאילו ש

 

הרב: בזמן שהוא לומד ילמד שעתיים בתענית דיבור רצוף כולל שבת וחגים תשעים יום רצופים. בלי הפסקה אבל פעם אחת. ואת חצי שעה כל יום שערי תשובה של רבינו יונה גם כן תשעים יום רצוף כולל שבת וחגים .

 

ש. שערי תשובה זה לימוד יומי?

 

הרב: של רבינו יונה, כן.

 

ש. אני יעשה את זה

 

הרב: הנה יש פה ספר, תן לה בבקשה. בהצלחה.

כן, תן לו שמה בצד. פה, פה, תן לו.

 

 

ש. תודה רבה. רציתי לשאול אותך משהו, נגיד ואני מגיע למקום מסוים נושא דבר מה, ואחד אומר שלקחתי והשני אומר שגנבתי, מי ביניהם צודק?

 

הרב: שאלה אם לקחת או גנבת?

 

ש. אני אומר שלקחתי

 

הרב: והוא אומר שגנבת, אז זה לא שניים שאומרים עליך, זה אתה אומר מול השני

 

ש. הוא יכול להגיד, אני אומר גם.

 

הרב: אז בא נתחיל עוד פעם, אתה אומר שלקחת והוא אומר שגנבת,

 

ש. נכון

 

הרב: מי צודק. נכון?

 

ש. צריך לדעת להגיע לעמק השווה

 

הרב: עכשיו מה זה ההגדרה לקחתי, לקחתי זה הכוונה ברשות או שלא ברשות?

 

ש. מה זה ברשות, ברשות של מי?

 

הרב: ברשות מי שלקחת ממנו

 

ש. אבל אם לא היה סימנים שאסור לי לקחת

 

הרב: זה מציאה או שזה לקיחה?

 

ש. זה יכול להיות גם השאלה

 

הרב: השאלה, אז הוא צריך להיות מודע אם הוא השאיל אותך או לא השאיל אותו, אם אתה שאלת אותו שלא ברשות זה גזלה

 

ש. אבל ממילא שום דבר פה לא שייך לאף אחד בתכלס

 

הרב: אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה היה הויכוח בין רועי לוט לרועי אברהם, אתה צריך להבין, לכל אדם יש שייכות למשהו או משהו שייך אליו, או לא, שייך לשני, חוץ מהפקר, יש דבר שהוא מוסכם שהוא הפקר, של אף אחד, זה מי שזוכה ראשון זכה, זכה מן ההפקר, אבל אם זה היה של חברך ואתה לקחת על מנת להחזיר, זה אני מבין מה שהיה, והתכוונת להחזיר ולא גנבת, אז תדע שגזלת. זה לא גנבת ולא לקח, זה גזלת, שהנוטל שלא ברשות אפילו בשביל להחזיר זה נקרא גזלן. הבנת?

 

ש. הבנתי

 

הרב: תהיה בריא.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, הנה פה שאלה באמצע. סגרתם את זה? יניב סגרת את זה?

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני בחודשים האחרונים הרבה בזכותך חוזר בתשובה

 

הרב: ברוך ה'

 

ש. כן ברוך ה', אבל יש בעיה קטנה שהיא גדולה את האמת, שזה יוצר ריב עם אשתי לפעמים, כאילו זה מגיע לפיצוצים,

 

הרב: פיצוצים

 

ש. כן, בבית, זה לא שהיא נגד הדת או משהו, היא מדליקה נרות, כל הדברים האלה, אבל היא קצת חוששת שאני כאילו

 

הרב: קיצוני, קיצוני

 

ש. קיצוני, כאילו אם אני אומר לה לשמור שבת היא מתהפכת

 

הרב: היא לא באה מבית דתי?

 

ש. מסורתי, לא דתי

 

הרב: שמרו שבת שם?

 

ש. לא.

 

הרב: בכלל?

 

ש. אמא שלה עכשיו מתחזקת האמת

 

הרב: לא, אפילו קידוש לא היו עושים

 

ש. לא, קידוש עושים בית כנסת הכל, אבל לא שמירת שבת

 

הרב: אז מה הפחד שלה, מה קשה, מה שהיא תנוח? שהיא לא תבשל בשבת? זה מפריע לה?

 

ש. מפריע לה הרבה דברים

 

הרב: מה?

 

ש. שנגיד, נגיד יום שישי אז כולם כל המשפחה הולכת למישהו מסוים אז אם אני אומר לה טוב אז לא נלך, שמרנו שבת לפני שבועיים, אבל היא את האמת לא התחברה, אני התחברתי מאד אבל היא לא התחברה כל כך,

 

הרב: מה עשית בשביל שהיא תתחבר?

 

ש. את האמת אמרתי לה תבואי לבית כנסת, כל הדברים האלה אבל לא

 

הרב: ישבתם על שולחן שבת, היתה סעודה

 

ש. כן, בטח היה קידוש הכל

 

הרב: נו מה אחרי זה אכלת מה עוד

 

ש. אכלנו ברכנו

 

הרב: והלכנו לישון

 

ש. לא, ישבנו קצת,

 

הרב: מה זה שונה מיום חמישי כאילו

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: היא אוהבת את יום חמישי?

 

ש. אוהבת

 

הרב: אתם לא הולכים ביום חמישי למשפחה או לחברים, נכון ?

 

ש. לפעמים הולכים

 

הרב: זה לא יום מיוחד להליכה

 

ש. לא

 

הרב: יום רביעי גם לא, נכון? אתם אוכלים ארוחת ערב ביחד?

 

ש. כן

 

הרב: נו, אז מה זה שונה מיום שבת שלכם? אז למה זה לא טוב?

 

ש. היא רוצה טלויזיה, היא רוצה טלפון,

 

הרב: טוב, זה היא ראתה ביום חמישי ביום רביעי ביום שלישי ביום שני ביום ראשון, לנוח יום אחד במוצאי שבת יש סיקור שבועי

 

ש. בא תגיד את זה לה

 

הרב: לא הבנתי, מה היא תחסר, הרי כל החדשות נמצאות, אם היא תרצה היא תוכל לראות רטרואקטיבית באינטרנט מה היה, מה הבעיה כאילו מה היא הפסידה? אתה צריך לדעת למלא את השבת. יש לך חברים? יש לך חברים בעלי תשובה?

 

 

ש. כן

 

הרב: תזמין אותם לשבת, אז יהיה אוירה, תשוחחו פה ושם, תשירו קצת, תאכלו פיצוחים, תעשה מהשבת קצת ככה מיוחדת לא כמו יום חמישי ורביעי, ואז ממילא היא תתמלא תוכן ואז היא תאהב את השבת, פעם פעמיים שלש עד שהיא תתרגל לבד. עכשיו זה שהיא נחה והכינה תבשילים לפני כן והיא לא צריכה לטרוח בשבת זה לא כיף? במקום להכין את האוכל ויהיה ריח ועשן וכלים ובלגן, בשביל מה? לצאת לטייל איתה ברגל אתה יכול

 

ש. כן עשינו את זה

 

הרב: אז מה הבעיה, לא הבנתי, מה האסון? מכל מקום שתדע, שבת אתה לא יכול לחלל לכבודה, שבת צריך לשמור.

 

ש. כל פעם שאני אומר לה לעשות איזה משהו אבל הכי קטן, סתם לקרוא פרק בתהילים משהו, סתם, משהו הכי קטן היא כאילו ברקס.

 

הרב: אל תאמר לה, תבקש. ואם אתה מבקש אל תבקש שהיא תעשה, תבקש שהיא תעשה עבור מישהו, תגידי מזמור תהילים אם לא אכפת לך להצלחתנו, לבריאותנו, לאחותך, לאמא שלך שתהיה בריאה, או משהו כזהו, אל תבוא מלמעלה ותגיד תעשי, תאמרי, תקחי, תזה, אנשים לא אוהבים את הצליל הזה שמצוים אותם, בפרט במה שהם לא חפצים. אז צריך לדעת לדבר, אותם מילים יכול להיות עשר אם זה יבוא בניגון הנכון.

היה אחד שלא ידע לקרוא מכתבים, הבן שלו היה בחו"ל ביקש ממנו במכתב, אז הוא לא ידע לקרוא אמר למישהו תעשה לי טובה, תקרא לי מה הבן שלי כתב לי, אז ההוא היה ממהר שביקש ממנו, אז הוא אמר לו אבא, שלח לי כסף, אז הוא אמר מה הוא ככה מצוה אותי שאני אשלח לו, לא שולח לו שום דבר. אחרי כמה זמן מקבל עוד פעם מכתב, לא יודע לקרוא, נתן לשכן, היה לו סבלנות אמר לו, אבא שלח לי כסף, אמר או ככה מדברים. הכל תלוי בניואנסים.

 

ש. אוקי, אני אנסה את זה באמת

 

הרב: או, ותקנה לה פרחים לכבוד שבת

 

ש. פרחים אני קונה

 

הרב: אז תקנה עוד משהו, שוקולד מיוחד

 

ש. תודה רבה לך.

 

הרב: תהיה בריא.

עוד שאלה שמה בסוף. הנה בחורצ'יק שם.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: וברכה

 

ש. ברשותך אני אשב כי אני קצת מתבייש. כבוד הרב, היינו אצלך לפני שבוע בהרצאה בתקוה, והיינו עם בחור אחד קרוב משפחה שהוא עכשיו גילו לו את המחלה של ניוון שרירים, זה בחור לא דתי, הוא לא גדל דתי, הוא אין לו שום קשר לדת חוץ מזה שסבא שלו היה דתי, בקיצור זהו, מאז שגילה את זה חרב עליו עולמו והוא לא יודע מה לעשות, זה מחלה מי שלא מכיר זה תוך כמה שנים זה גומר את הבן אדם, ואז זהו בסוף ההרצאה נתת לנו לשאול אותך ליד הבמה שאלנו אותך ואמרת שיקח על עצמו ללמוד שעתיים כל יום בתענית דיבור, ודוקא את הבן איש חי, ובאמת קנינו ספר הבן איש חי, הוא חזר לגור, הוא גר בצפון, אז הוא חזר לצפון, הוא היה כמה שבועות במרכז, הוא ככה התחיל שבוע שעבר והוא למד קצת בלילה כאילו עוד לא התחיל את הרצף של הלימוד, עכשיו רצינו את הברכה של הרב קודם כל ליד אנשים שאני יודע שבעזרת ה' שאם תברך אותו ועוד שנה נבוא לפה ונראה שבאמת היה את הנס

 

הרב: אבל הוא לא בחור רציני, הוא לא בחור רציני

 

ש. הוא מוכן להיות רציני

 

הרב: איזה מוכן, היה צריך לקפוץ כבר כמו שאמרתי

 

ש. הוא עשה את זה

 

הרב: אין דבר כזה הוא עשה, זה נקרא ניוון. בן אדם שלא עושה את מה שצריך הוא מתנוון, הוא צריך לעשות מה שאומרים לו ודחוף, אי אפשר לקחת אנטיביוטיקה פעם כן ופעם לא, זה לא עובד, אנטיביוטיקה לוקחים ברצף שלש או ארבעה כדורים, לוקחים אותם ברצף רצוף עד שגומרים את כולם, אחרת זה לא מועיל. לא אומרים סתם לבן אדם שלשה חודשים רצוף שעתיים כל יום רצוף בתענית דיבור, ויש לזה את הכח של זה. מפסיקים פעם אחת הכל בטל, מתחילים מחדש. אתה מבין? אם הוא יהיה רציני אז הברכה תתפוס, לא יהיה רציני לא תתפוס. הייתי במקסיקו, לפני מספר שנים היתה אשה במצב ניוון שרירים ממש על כסא גלגלים כבר, בוכה, בחורה צעירה מסכנה, לא יכולה, זהו, הולכת למות כמו שאומרים, וביקשתי ממנה שתשים כיסוי ראש, היא שמה ואחרי חודש היא נרפאה לגמרי, הולכת על רגליה. אבל זה שמקיימים, שמקיימים. שלא מקיימים אז זה לא עובד. אז תגיד לו שיקבל על עצמו מיד, ותבוא להרצאה הבאה אחרי שהוא קיבל וניתן לו ברכה על זה.

 

ש. בכל מקרה הוא יכול לקבל ברכה שוב? ובאמת אני אדבר איתו שמהיום הוא יקח על עצמו

 

הרב: בדיוק.

 

ש. בסדר

 

הרב: טנק יו

 

ש. אז הרב יברך אותו כבוד הרב?

 

הרב: אחרי שהוא יגיד לך שהוא מקבל מיד

 

ש. בסדר אני אתקשר אגיד לו את זה.

 

הרב: רק, זה כמו אחד עלה לרכבת רק ירד תחנה אחת. צריך להשאר על הרכבת בשביל להשאר באותו מקום, אם יורדים

 

ש. כבוד הרב, אני יכול להתקשר אליו עכשיו?

 

הרב: אתה יכול להתקשר עכשיו ודאי, אני מחפש שהוא יהיה בריא, אני לא מחפש שהוא יהיה חולה.

 

ש. ברשות הרב אני מתקשר.

 

הרב: בבקשה, מי בינתיים רוצה לשאול שאלה? הנה הגברת באמצע. למה זה לא עובד עוד פעם?

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני חוזרת בתשובה כבר חודש

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. אני כבר חודש שומעת את ההרצאות שלך ופשוט החלטתי להגיע לכאן ולשמוע את זה ממקור ראשון, אני ממש מתרגשת, אני שיניתי את השם שלי לפני כמה שנים, כשהייתי חילונית, הייתי מאד מאד רחוקה, ואני רוצה לשאול פשוט מה אני צריכה, מה אני פשוט צריכה כרגע לעשות, אם לשנות את השם בחזרה,

 

הרב: מה היה שמך ולמה שינית?

 

ש. שולמית ושיניתי לשובל, אני פשוט ממש לא אהבתי את השם הקודם, אני חושבת שהוא פשוט לא יפה, לא אהבתי שאפילו אנשים קוראים לי ככה

 

הרב: שובי שובי השולמית, חזרי לשמך הראשון, אין כזה שם, הוא כל כך מעט באוכלוסיה והוא כל כך חשוב. המדרש מביא, השבת על השונמית שזה שלום בין ישראל לבין אביהם שבשמים, ושהקב"ה הוא רב שלומות, מביא הרבה דברים, שלום בין העולם הזה לעולם הבא, שולמית זה עם ישראל שהם שלמים במצוות

 

ש. גם אם אני לא אוהבת את השם הזה?

 

הרב: אז מה אם את לא אוהבת?

 

ש. שקוראים לי ככה

 

הרב: אבל העיקר שהשם הוא בעל משמעות גדולה, וזה קראו לך כשנולדת, וזה היה בפיהם של הורייך, וכתוב במדרש שנותנים בפי ההורים לומר את השם שמן השמים רוצים שיקראו, אז קראו לך שולמית, זה שם חשוב מאד.

 

ש. אוקי. עוד משהו,

 

הרב: העיקר שאת תדעי שקראו לך ותעני להם, זה העיקר.

 

ש. כבר לא קוראים לי ככה אף אחד, כבר לא מכירים אותי בשם הזה

 

הרב: בסדר אבל שובל את יודעת, זה לא שם של אשה ודאי, זה גם את יודעת שובל כזה, זה לא שם בכלל. זה כמו שיגידו מדרכה. זה לא, שמות קוראים על שם של צדיקים וצדיקות, או שמות משמעותיים מהמקרא, מהתורה, מהנביאים.

 

ש. אוקי. יש לי עוד, אני צריכה עצה ממך, יש לי אבא שהוא כבר בכלא כבר חמש חודשים, הוא חזר שם בתשובה, והוא אלכוהוליסט כבר מלא שנים, מאז שאני נולדתי בעצם, והחמש חודשים האלה שהוא בכלא זה פעם ראשונה שהוא הפסיק לשתות, והוא חזר בתשובה אמיתית, והוא עוד מעט משתחרר, ואני פשוט רוצה שיהיה לו מקום טוב כשהוא ישתחרר משם, והוא רוצה ללמוד תורה, ואני לא יודעת, אני צריכה פשוט עצה

 

הרב: בן כמה הוא?

 

ש. 54

 

הרב: איפה הוא גר?

 

ש. הוא גר במושב ברקת

 

הרב: נו, שמה יש הרבה תימנים שיכולים ללמוד איתו בחברותא, ויש גם שיעורים אני מבין, אז יכול להצטרף לאחד השיעורים או למצוא מישהו שילמד איתו, שעה, שעתיים ביום, לפי הזמן הפנוי שלו.

 

ש. החשש שלי שהוא יחזור פשוט לאלכוהול

 

הרב: זה מה שהכניס אותו לכלא?

 

ש. כן. הוא נהג בשכרות כמה פעמים

 

הרב: אז אחרי שהוא טעם את הכלא אני לא חושב שהוא ירצה עוד פעם

 

ש. אז זהו,

 

הרב: אז ניתן לו ברכה, מה שמו?

 

ש. מרדכי בן תמר

 

הרב: ה' ישניא עליו את הטיפה המרה.

 

ש. אמן. תודה רבה. ואפשר גם ברכה בשבילי, לזיווג ובריאות.

 

הרב: שם?

 

ש. שובל

 

הרב: שולמית בת?

 

ש. אתי

 

הרב: אסתר הכוונה

 

ש. אסתר, כן,

 

הרב: ה' יזווג אותך לזיווג הגון ופרנסה טובה

 

ש. אמן

 

הרב: אבל את תלמדי גם כן חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים ברציפות.

 

ש. אמן. תודה. תודה.

יש לי עוד שאלה,

 

הרב: תן לה גם כן ספר, גם לה מגיע ספר.

 

ש. תודה תודה. עוד שאלה, האם רווקה צריכה כיסוי ראש בהדלקת נרות שבת,

 

הרב: ראוי, ראוי.

 

ש. ראוי, אוקי, למה אם אפשר לדעת?

 

הרב: לכסות את הראש בשעה שמברכים, יש מי שאומר שצריך בכל הברכות שאומרים לכסות את הראש.

 

ש. אוקי.

 

הרב: בגלל הזכרת השם.

 

ש. אוקי, ועוד שאלה אחרונה, יש לי אחות שהיא רוצה לחזור בתשובה, אבל היא מטפלת במגע, היא עובדת בעיסוי, ואם היא כביכול, אם היא תחזור בתשובה אז היא תצטרך לסגור את העסק שלה וכל הפרנסה, כאילו זה הפרנסה שלה

 

הרב: אז היא תעשה נשים בלבד. מה הבעיה?

 

ש. שרוב הלקוחות הם לא נשים

 

הרב: זה הבעיה. זה עבירות, זה כל יום עבירות.

 

ש. אבל זה רפואה

 

הרב: כן קוראים לזה רפואה. זה נכון שיש בזה גם רפואה, אבל יש כאלה שבאים אומרים שהם חולים והם לא חולים.

 

ש. אוקי, וזהו משהו אחרון, אני פשוט מאז שאני חזרתי בתשובה אני מרגישה שאני עוברת מלא מלא נסיונות קשים מאד, אני הייתי בדרך לפה ופיטרו אותי מהעבודה, כאילו החובות שלי רק הולכים וגדלים, וזה כאילו

 

הרב: במה עבדת?

 

ש. בחנות בגדים

 

הרב: חנות בגדים שהם לא צנועים

 

ש. לא

 

הרב: מזל טוב שפטרו אותך. ה' יזכה אותך שתמצאי מקום עבודה כשר ויהיה לך פרנסה טובה.

 

ש. תודה תודה. אמן.

 

הרב :כן, שאלה נוספת.

 

 

ש. כבוד הרב, בקשר לבחור הזה

 

הרב: מה הוא אומר?

 

ש. שהוא מוכן לקבל על עצמו את ה

 

הרב: מהיום, מהערב

 

ש. מהיום, מהיום, הנה הוא פה איתי על הקו, הוא לקח את זה מהיום

 

הרב: מה שמו?

 

ש. יריב בן זהבה

 

הרב: ה' ירפאהו ברפואה שלמה מהרה בזכות לימוד התורה הקדושה.

 

ש. אמן.

 

הרב: וילך על רגליו בריא אולם.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, שאלה נוספת, איפה הנה? הנה פה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. ערב טוב, אני בת 43, אני רווקה

 

הרב: מה היתה ההקדמה סליחה?

 

ש. אני בת 43 ואני רווקה,

 

הרב: את חוזרת בתשובה או לא?

 

ש. חוזרת בתשובה כן. תהליך ארוך אבל לא נוסעת בשבת כבר 13 שנה, ותהליך.

 

הרב: מה זה תהליך, שומרת שבת כראוי מא' עד ת'

 

ש. כראוי בטח

 

הרב: בלי הדלקות.

 

ש. בלי שום הדלקות

 

הרב: כן.

 

ש. זה במשך 13 שנה ברוך ה', שינו לי פעם את השם לסמדר אור, ואחרי איזה תקופה היה איזה רב בבית כנסת והוא אמר לי למה אור, ואז החליפו לי סמדר אורה, האמת שאני לא משתמשת בשמות האלה, ואומרים שאולי זה דבר ש

 

הרב: מתי שינו לך את השם?

 

ש. לפני איזה שנה וחצי לסמדר אור

 

הרב: ועד אז לא התחתנת גם כן

 

ש. לא

 

הרב: אז זה לא שור לאור.

 

ש. לא קשור, כנראה.

 

הרב: את רוצה שידוך, בקיצור. אחד בן חמישים ושלש זה טוב, בחור נראה טוב?

 

ש. קצת קשה גיל 53.

 

הרב: אם תראי אותו אני לא יודע, אולי תחטפי אותו אבל בסדר

 

ש. אפשר לנסות

 

הרב: או, עכשיו פתחת פתח. בסדר, אני לא שדכן, אבל במקרה האיש הזה אני חושב שהוא בחור מאד טוב אז אני רוצה לעזור לו ואם את תהיי בת זוג מתאימה אז

 

ש. לא, אבל קצת נמאס לי העזרה של אנשים אחרים, הרבה אנשים רוצים לעזור לאנשים אחרים ומפילים אותם אלי. אז באמת, כאילו אם לא

 

הרב: לא לא, הוא לא אסופי מהרחוב, לא, הוא לא כזה שמשליכים אותו על מישהו, לא. לא לא הוא בחור מאד מיוחד

 

ש. ואם הוא לא ימצא חן בעיני

 

הרב: שלום, תגידי לו ביי. מה קרה, לא קרה כלום, כאילו ראית נהג אוטובוס וירדת בתחנה הבאה, מה הבעיה, מה קרה. אבל יכול להיות שבגלל זה עד עכשיו לא היה לך זיווגים

 

ש. זהו, ידעתי שגם תגיד לי את זה אז בגלל זה הכנתי את השאלה

 

הרב: הבנתי, אז את השגת אותי.

 

ש. כן

 

הרב: בסדר, מכל מקום תשאירי את הטלפון אצל הבחור שנתן שם את המיקרופון, אני אנסה, אם הצלחתי פעם אולי זכיתי משהו. כן.

 

ש. טוב. זהו, אני תראה, אני חיה באמונה שלמה שאני בסופו של דבר אתחתן

 

הרב: ברור, אני אומר לך, זה יכול להיות כבר שבוע הבא.

 

ש. לא, אבל יש לי עוד שאלה, אני עובדת בעבודה עם גברים בעבודה, וכל פעם זה מרגיש לי שזה

 

הרב: מה זה העבודה?

 

ש. אני שוטרת

 

הרב: שוטרת זה לא רק עם גברים, זה גם עם נשים, לא?

 

ש. לא, רק עם גברים

 

הרב: את עוצרת רק גברים?

 

ש. לא לא אני עובדת עם גברים בעבודה

 

הרב: ז"א במשרד?

 

ש. לא לא, בשטח. אמנם אני שוטרת דתיה עם חצאית

 

הרב: אבל פטרולים, מה את עושה?

 

ש .לא עושה כלום, האמת, קוראת תהילים.

 

הרב: את לפחות מגינה על המשטרה

 

ש. בדיוק

 

הרב: הבנתי

 

ש. אבל אני נמצאת עם גברים בעבודה, כל היום אני נמצאת עם בנים. אני נמצאת הרבה ברכב

 

הרב: אבל אין תפקידים כאלה שהם עם נשים דוקא, במשטרה שמיוחד שמטפלות

 

ש. אני אסביר לך מה, יש לי איזה סוג של נחת בעבודה, ויש לי המון זמן פנוי ואני לומדת הרבה ואני קוראת הרבה תהילים ויש לי המון זמן, וזה לא עבודה אינטנסיבית, אין לי בוס על הראש

 

הרב: כמה שנים?

 

ש. 21 שנה

 

הרב: הבנתי. זה הרבה פיצויים.

 

ש. זה גם הרבה תהילים

 

הרב: אבל פנסיה את צריכה לקבל עוד מעט, יש מוקדמת אצלכם ב-45, לא?

 

ש. לא, אין כבר מוקדמת

 

הרב: אה אין כבר

 

ש. אני צריכה לחכות לשלשים שנה.

 

הרב: יבבי.

 

ש. אז מה אני יעשה?

 

הרב: טוב, אני מקוה שהוא ימצא לך את הפתרון.

 

ש. כן.

 

הרב: אבל מכל מקום, בואי נחכה נראה אם תסתדרי איתו, אם תסתדרי איתו אני מאמין שהכל יהיה בסדר. מה שמך אני אברך אותך?

 

ש. סמדר שרם. סמדר בן דליה עודד

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה ושיהיה לך עיסוק שיהיה לשביעות רצונך.

 

ש. אמן.

 

הרב: בהצלחה.

 

ש. תודה.

 

הרב: כן, תן לגברת מהאמצע שם.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שמי חן, אני באה מרקע דתי, אני חוזרת בשאלה

 

הרב: חס ושלום

 

ש. חס וחלילה, לא מזמן הייתי בחו"ל, עבדתי בברצלונה חודשיים, עשיתי את זה מגיל 19 היום אני בת 26, אני רוצה להגיד ולהעיד על כך ששמה הרגשתי הרבה יותר קרובה לקב"ה, אני כן רוחנית, אני רחוקה מאד מאד, אין לי הגדרה, אני לא יכולה להגיד שאני דתיה, אני שומרת פה ושם, אבל הבית שלי כזה, בשבת אצלנו, אני גרה עם ההורים עדיין, אני פשוט סובלת, לא יכולה להיות שמה, פשוט מקבלת דכאון, אני לא יודעת למה.

 

הרב: הם שומרים תורה ומצוות?

 

ש. כן, אבל אנחנו דתיים מסורתיים, לא חרדים.

 

הרב: את צריכה להתחתן דחוף

 

ש. אני רוצה, אבא שלי עושה לי את המוות על זה, יש לי אבא פרימיטיבי תימני

 

הרב: לא פרימיטיבי, מה פתאום

 

ש. הוא רוצה לשדך לי כל מי שזז ברחוב. הוא לא מכיר אותי.

 

הרב: הבנתי

 

ש. אין לי תקשורת איתו ואני גם לא מדברת איתו היום, זה לא בא ממקום רע, אני סולחת לו על כל מה שהוא אומר.

 

הרב: הבנתי, ברצלונה ברצלונה

 

ש. ברסלונה

 

הרב: כן, אז בואי נברך אותך רגע

 

ש. כן, אני רוצה ברכה ואני גם מוכנה לתרום בכיף, אני לא מתלוננת.

 

הרב: יופי, אבל בואי נגיד ככה, שאת תלמדי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים, שבזכות זה תמצאי זיווג הגון שיהיה לשביעות רצונך ונחת לבורא. מה שמך?

 

ש. אמן, מה אני צריכה לעשות?

 

הרב: יש פה ספר, את תלמדי כל יום חצי שעה בספר הזה הלוך ושוב שלשה חדשים.

 

ש. בעזרת ה'.

 

הרב: מה שמך ושם האמא?

 

ש. חן בת מלכה

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה.

 

ש. אמן. שאלה קטנה, להוסיף עוד שם חן אלמוג?

 

הרב: לא מה פתאום, מה את באילת? כן.

 

ש. וחברתי פה יושבת לצידי רוצה ברכה בבקשה לזיווג

 

הרב: המעשה? המעשה?

 

ש. המעשה כן כן כן,

 

הרב: אז מה השם שלה?

 

ש. בת אל בת אסתר

 

הרב: תזכה לזיווג הגון מהרה, גם היא תלמד בספר הזה חצי שעה שלשה חדשים כל יום.

 

ש. אמן ואמן כן יהי רצון.

 

הרב: כן, הבחור שם בפינה, הגברים לא מצביעים, שלא יחשבו שאני נותן רק לנשים. כן בבקשה.

 

 

ש. תודה רבה כבוד הרב, כבוד הרב יש לי, אני רוצה כאילו שתברך את אמא שלי ברכה

 

הרב: היא שומרת מצוות?

 

ש. כן.

 

הרב: בבקשה מה שמה ולמה?

 

ש. בובסרה אלמו

 

הרב: יבבי, יבבי, איביביטחוןדרמדינגו, איך השם רגע לאט לאט

 

ש. בובסרה אלמו בת חנה

 

הרב: איזה יופי, בת חנה, ה' יזכה אותך לרפואה שלמה בריאות והצלחה.

 

ש. אמן. אמן.

 

הרב: עוד שאלה אחרונה פה, הנה שורה ראשונה לבחור כאן. רוץ.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: וברכה

 

ש. בתור אחד שגדל עליך ועל הקלטות והכל,

 

הרב: גדלת עלי?

 

ש. אני מתכוון על ההרצאות והכל, ואתה היום אומר שמע, הרב בא לרמלה והרבה אנשים יש קשיים בקיצור, אנשים מעקמים פרצופים, לא כמו פעם בקיצור, אני זוכר שהאולם הזה היה מלא

 

הרב: נכון נכון

 

ש. אנשים היו יושבים על המדרגות פה

 

הרב: נכון, זה כל הזכויות לש"ס

 

ש. אבל אני אומר אבל למה שהכל נגמר הארס עדיין נשאר?

 

הרב: מה לעשות, יעיוני, עד הסוף ככה זה יהיה למה, משום שאנחנו בדור האחרון והאמת מתבררת, אתם זכיתם להדבק הערב לאמת והשאר נשארו עם השקר.

 

ש. תתנו הרבה כפיים לרב הזה, תתנו, מגיע לו, מגיע לו.

 

הרב: תודה רבה. תודה רבה.

אני מברך את הקהל הקדוש שיזכו לכל מילי דמיטב, תשובה שלמה, שנעבור את כל השנה הגורלית הזאת בבריאות שלמה ואיתנה, ולחיים טובים אמן כן יהי רצון.

 

ש. אמן. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט