un
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

אנחנו מתחילים את חודש אלול, וצריכים לראות עד כמה חשוב אצל הקב"ה שאנחנו נתקרב ונעשה את מה שצריך כדי לצאת זכאים בדין.

בפרשה האחרונה ראינו "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", יש לדקדק בפסוק "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה", מתחיל בלשון יחיד - ראה, ממשיך בלשון רבים - לפניכם. הא כיצד? מה זה ראה אנכי נותן? לכאורה זה פשוט, ומי נותן ברכה וקללה? ומדוע אמר "אנכי נותן", היה צריך לומר נתתי בלשון עבר, ומה זה לפניכם? ולא אמר לכם? ומה זה שאמר היום.

על כל זה ביאר הגאון רבי אליהו חסיד, הגאון מוילנא זצ"ל, התורה מלמדת אותנו את דרכי העבודה לבעל תשובה, איך יילחם נגד טענות יצר הרע, יצר הרע לא נותן לאדם לחזור בתשובה, בא אליו בטענות, כיון שרוב ימיך בחרת בדרך הרע וחטאים רבים עשית אין לך תקנה, אין באפשרותך מעתה לבחור בדרך הטוב ולשוב בתשובה, לכן אומר הכתוב "ראה אנכי נותן" בלשון הווה, אומר הקב"ה, אפילו עד יום המיתה הברירה בידך לבחור בדרך הטוב ולשוב בתשובה. לא נתתי פעם אלא נותן בכל רגע, ועדיין יש טענה ליצר הרע, כיצד תשוב בתשובה ותבחר בטוב, הלא רובצים עליך שקים של עוונות מלאים והינך מוגדר כאיש רשע, מה תועיל לך התשובה? לכן אומר הכתוב "ראה אנכי נותן לפניכם היום", לומר שבעל תשובה נחשב כמו קטן שנולד, ומעתה הוא נקי מכל חלאת עוונותיו. היום פירושו מהיום אתה כנבחר חדש, התשובה מוחקת את העבר.

אבל כעת יאמר האדם, כיצד אני אשוב בתשובה ומעתה לא אחטא עוד? וכי יש בכוחי להלחם נגד היצר שכופה אותי והורגלתי לשמוע לו? על כן אמר הכתוב "אנכי נותן לפניכם", אנכי אהיה עמך בכל דרכך ואין לך לירוא, כמו שאמרו חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום והקב"ה עוזרו. אז אל תירא אותו, כי אנכי עמך בכל אשר תלך. אבל שמא יאמר האדם, אולי הדרך הזאת לא טובה שמוליך אותי יצר הטוב, אולי הדרך של יצר הרע זהו הטוב? מדוע לא אבחר בדרכו? על זה אומר הכתוב אני נותן לפניכם, לא נותן לכם, אני לא כופה אותך, אני נותן לפניכם יש לך בחירה, לא מכריח אותך לבחור בדרך הטוב אלא מציע אותה לפניכם, ואתם תבחרו. אבל זה לכם האות שהדרך שאני מציע היא טובה, מדוע? כי דרך המוכרים שיש להם סחורה טובה הם לא מרצים ומשדלים את הלקוחות לקנותה, רק כשמדובר בסחורה גרועה משכנעים ומשדלים את הלקוחות שיקנוה, וכיון שיצר הטוב לא משכנע לבחור בו כמו היצר הרע שאינו פוסק לשכנע בכל מיני תחבולות, לבחור בתענוגי העולם הזה, זה סימן מובהק כי דרך יצר הטוב היא הטובה.

כשאדם נכנס לחנות בשויץ לקנות שעון רולקס, לא מנסים לשכנע אותו תקנה כדאי לך זה רולקס, מי שלא יודע שזה רולקס ולא מבין שהמחיר הוא קטסטרופה אין לו מה לחפש שמה, הם רק מגחכים עליו כשהוא נכנס, והוא אומר או זה יקר, מה חשבת? זה שוק הכרמל? זה שויץ, זה רולקס, אבל אם יש חיקוי אוה איך משתדלים לדחוף לך את זה, אומרים תראה זה ממש זה בדיוק זה כמו, זה דומה, מה אכפת לך תשים על היד מי ידע, אבל הוא מנסה לשכנע אותך, אפילו שהחיר הוא זול הוא משכנע אותך, כי הסחורה היא סחורה פגומה.

ואם יאמר האדם איך אני אשוב לבדי בתשובה בזמן שכל העולם חוטאים, ורק אני אברור לי את דרך הטוב, מי אני? פתאום נהיית מאן דאמר? על זה אומר הכתוב ראה. ראה אנכי נותן לפניכם, ה' פונה אל כל יחיד ויחיד ואומר לו ראה, אתה מתוך כל הלפניכם, ז"א תתבונן שאתה לבדך במה שאנכי נותן לפני כל באי העולם ותבחר בטוב ואל תשגיח על העולם כולו. אני איתך מה אתה רוצה עוד, אתה צריך אותי במשך כל חייך? ולאחר מכן אתה תגיע אלי. מה יעזור לך שאתה מתחבר לעולם? מה יעזור לך שאתה אומר שאתה עם הרוב, זה לא יעזור לך, אני פונה אליך אישית - ראה, אפילו שאתה מכלל באי עולם, אבל אני פונה אליך אישית.

 

רבי חיים מוורמיזא, הוא היה אחיו של המהר"ל מפראג, אומר שאפילו יודע מוכיח, שמכל המקשיבים לו יושפע רק אדם אחד ויחיד, אל ימנע דבריו מן הציבור, שכן מצינו למשה רבינו שדיבר בפני כל ישראל, ואמר לפניכם בעוד שדבריו היו מכוונים אל היחיד ואמר לו ראה, כדי להציל נפש אחת מישראל, אתם שומעים? כדאי לדבר לעולם ומלואו בשביל להציל אדם יחיד. המרח"ו זצ"ל אמר שכדאי לרדוף שבעים שנה אחרי אדם רשע להחזירו בתשובה, שאדם יפקיר שבעים שנה מחייו ויזכה להציל נפש אחת מישראל.

בערוב ימיו של הסבא קדישא מרן החפץ חיים זצוק"ל, כשהיה למעלה מגיל תשעים, נתבקש מהגאון רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי זצ"ל לבוא לוילנא לדבר דברי חיזוק בנושא טהרת המשפחה. החפץ חיים שמפני זקנותו המופלגת כבר לא יצא לשום מקום החליט הפעם לצאת, ואמר אם ר' חיים עוזר מבקש צריך לבוא. בני ביתו של החפץ חיים שידעו כמה טרחה וקושי וסכנה לבריאותו כרוכים בנסיעה הזו, אמרו לו, אנחנו לא מוכנים לסייע בנסיעה הזו. אמר להם החפץ חיים אלך לבדי, אמר ועשה, קם ופסע לכיוון היציאה, בחולשתו הצריך להשען על קירות הבית, כשפניו מול הקיר וידיו נתמכות על הקיר, כך פסע באיטיות לכיוון היציאה. בני הבית נדהמו מרצונו העז לנסוע, נעתרו וסידרו לו את הדרוש לנסיעה והוא נסע לוילנא. בהגיעו ערכו לו כבוד גדול, יצאו לקבל את פניו אלפי אנשים ובראשם רבי חיים עוזר שהיה גדול הדור, והודה לו על טרחתו המרובה שהגיע. החפץ חיים מסר דרשה בליל שבת בפני ששת אלפים נשים בבית הכנסת הגדול, בבוקר דיבר ביום השבת לששת אלפים איש, ועורר את הלבבות וחיזק בענין טהרת המשפחה. בשבת אחה"צ הוא קיבל קהל שגדש את החצר, אחד מהם היה אדם מבוגר שבא לבקש עצה וברכה, החפץ חיים ענה לו על משאלתו, לאחר שסיים תפס בשני ידיו ושוחח עמו כמה דקות בעניני אמונה, עד שחש שדבריו פעלו בליבו של הזקן. סיים את דבריו ובירך אותו לשלום. כשיצא מן הבית שמעו את החפץ חיים מתפעל ולוחש דבר מה, הטו אוזן ושמעו אותו אומר, אכן, היה כדאי לטרוח  מרדין עד וילנא כדי לחזק יהודי אחד באמונה. ז"א כל הדרשות והקהל הרב ששמע עדיין לא הספיק לחפץ חיים למטרת הנסיעה, כי מי יודע אם פעלו דבריו, אבל כשהרגיש ברור על יהודי אחד שהתחזק באמונה, אם כן די לו כל הטרחה וכדאי הכל, אתם שומעים מה זה לחזק יהודי אחד באמונה. כך גם אומר הרמב"ם, שמכל הדברי תורה שלו, אם הוא מצליח לחזק ביסוד אחד של אמונה והיה זה שכרו.

עכשיו בואו תשמעו כמה הקב"ה אוהב אותנו זה לא יאומן כי יסופר, ותראו מה גודל השכר שלכם שהמתנתם כאן בסבלנות יתרה.

כתוב את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' והקללה אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך והשתחויתם ועבדתם וכו', למה בברכה נאמר "אשר תשמעו", ובקללה נאמר "אם לא תשמעו", למה לא אמר בברכה גם אם תשמעו כך וכך, ואם לא תשמעו כך וכך, למה בברכה אמר אשר? אשר זה לשון מאושר, אשר נשיא יחטא, אשרי הדור שהנשיא חוטא ומביא קרבן, ז"א הוא לא מסתיר שהוא חטא והוא מביא קרבן בפרהסיא, כולם יודעים שהנשיא חטא, אשר - אשרי הדור שהנשיא חוטא אבל לא מסתיר את זה אלא מביא קרבן, אז אשר זה לשון אישור ומאושר. ופה כתוב בברכות אשר תשמעו, עוד דבר, בברכה נאמר רק תנאי אחד, אשר תשמעו, זהו, בקללה נאמר אם לא תשמעו כתוב אבל וסתרם מן הדרך.

בספר מעגלי צדק אמרו חכמים ז"ל, גמרא בקידושין מ', מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ומחשבה רעה אין מצטרפת למעשה. כל יהודי ויהודיה פה שחשבו מחשבה טובה לעשות, לעשות איזה דבר מצוה ונאנסו ולא עשו, בסוף לא עשו, זה מצטרף למעשה ונחשב שעשו, אבל אם חשב מישהו מאיתנו לעשות עבירה חלילה, ובסוף לא עשה אותה, אז זה לא כמו במחשבה טובה שזה מצטרף למעשה, זה לא מצטרף למעשה, חשב מחשבה רעה, לא ביצע - לא קרה כלום. חשב מחשבה טובה לעשות דבר טוב ולא יצא לו בפועל - נחשב שעשה.

אצל הגויים זה בדיוק ההיפך, למה? כתב המהרש"א טעם הדבר, כיון שהולכים אחרי חזקה, ישראל מוחזקים שיעשו אותם מצוה, הם באמת רוצים לעשות מצוה, יהודי רודף אחרי מצוות, אבל לפעמים קורה שהוא נאנס אז מן השמים הקב"ה אומר אל תדאג, אני יודע שאתה באמת רוצה, לא יצא, לא נורא, אני מחשיב לך שעשית. אבל יהודי באמת לא רוצה לעשות עבירה רק הוא נכנע לפעמים ליצרו הרע והוא עושה, אבל הוא עושה את זה כאנוס וכפוי, הוא לא רוצה, ה' לא מחשיב לו את זה. ככה החזקה של ישראל, אבל אצל הגויים הפוך, גם כשהוא רוצה לעשות מצוה זה אצלו באילוץ מסיבת מה, הוא לא באמת רוצה, אבל עבירה הוא ודאי שרוצה. לכן שמה זה פ ועל הפוך.

והנה אמרו חז"ל, תשמעו מה אתם הרווחתם הערב, בשעה שהחכם יושב ודורש והעם שומעים, באותה שעה הקב"ה מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל, היינו, בזה ששומעים לדברי החכם האומר דברי כיבושין, ומקבלים על עצמם לקיים את דבריו, אפילו אם בסוף הם לא יקיימו את דבריו, מכל מקום באותה שעה נמחלים עוונותיהם בזכות השמיעה והקבלה שזה כמעשה, עצם שאתם יושבים פה ומתכוונים לקבל, באמת, את הדברים שהתורה אומרת ומצווה, אפילו אם בפועל לא יצא אח"כ מה שהתכוונתם לקבל ולא יצא, כבר נתכפרו עוונותיכם בזכות זה שישבתם לשמוע דברי כיבושין על מנת לקבל. עכשיו זה מובן כי זה כתוב בפסוק, מה כתוב? הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה', עצם השמיעה בלי שום תנאים נוספים, על זה שאתם שומעים ומקבלים על עצמכם לקיים כבר מגיעה לכם הברכה אפילו אם נזדמן אח"כ שלא קיימתם מסיבה, לא שהתכוונתם כאילו לקבל ואח"כ לא לקבל, אלא על דעת לקבל, לא יצא בסוף כמו שאמרנו, חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כמי שעשאה. זה התורה אומרת מפורש בפסוק הזה, זה לא רק מאמר חכמים שאמרו כך אלא זה מושתת על הפסוק הזה, אשר תשמעו, זה מספיק. אבל בקללה כתוב אם לא תשמעו זה לא מספיק, ה' התחיל להשפיע עלינו דברים טובים, אז כתוב בפסוקים אח"כ, "כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דיבר לך, ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר בכל אוות נפשך תאכל בשר". אז רואים שהקב"ה אומר תשמע, אני אברך אותך כאשר דיברתי איתך מה אני עישה, אני ארחיב את גבולך, אתה תתרבה בנכסים, בממון, אתה תתעשר, הברכה תחול, אתה שומע בקולי - הברכה תחול.

אבל בואו תשימו לב, מה בא ללמד אותנו תחילת הפסוק "כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך", כתב הכלי יקר, הורה שאין האדם הומה אחר התאוות כי אם מתוך הרחבה יתרה, ממתי אדם מתחיל עם תאוות? כשה' הרחיב לו, פתאום הקפיצו לו את המשכורת, פתאום נהיה לו ירושה מפה, נהיה לו רווח מכאן, מה יעשה עם הכסף? יצטמצם? עכשיו שה' הרחיב עכשיו הוא יכול לקנות כל מה שהוא רוצה, ואז התאוות מתחילות לצוף. ז"א אדם אינו הומה אחרי התאוות כי אם מתוך הרחבה יתרה על זה אמרו חכמים, אין ארי נוהם כי אם מתוך קופה של בשר. אז הוא נוהם האריה. לכך אמר הפסוק כי ירחיב ה' את גבולך, זה יביא אותך, שימו לב, לידי הסרת מסווה הבושה מעל פניך עד שתאמר בפה מלא אוכלה בשר, איפה הבשר? אין בשר, וזה דומה קצת לפריקת עול מלכות שמים, זה דומה קצת לפריקת עול מלכות שמים. הסיבה לכך ההמשך, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר ה', כי כל מי שקרוב יותר אל מקדש ה' יש עליו מורא מלכות שמים ביותר, אמנם כי ירחק ממך המקום שאתה רחוק ממקום בית המקדש או מן הקדושה, זה גורם לך שאתה רחוק מה' מכליותיך ועל כל היום תתאווה כל היום שאלות באס אם אס מתי יהיה בשר, מתי יהיה בשר. גם בוש לא תבוש מלומר אוכלה בשר. אתה יודע כמה זמן אני מחכה כבר חמישה חדשים לא אכלתי בשר.

הרי לנו שתאוות האכילה נובעת מההתרחקות מהקב"ה, ומזה נלמד, כאשר אדם הוא בעל תאוה והאכילה אצלו זה דבר חשוב, ברור שהוא רחוק מה'. איך אמר רבינו בחיי, בטנם אלהיהם, כל מחשבתו ועיסוקו מה אוכלים בצהריים, מה אוכלים בערב, מה את מכינה למחר, כל הזמן הוא מדבר אוכל. כל הזמן הוא פותח את הפריז'ידר, כל פעם הוא מציץ בארונות. מחפש מרשמלו.

ואם יתחזה לאדם צדיק, אדם כזה שהוא תאו לבשר, והוא מתחזה לאדם צדיק, צריך להתרחק ממנו הרחק כמטחווי קשת.

עכשיו תשמעו מעשה מזעזע, לא יאומן כי יסופר, כולם מכירים שמעו, מרן הבית יוסף זצ"ל שכל השו"ע וכל ההוראה בישראל וכל מה שאנחנו מקיימים על פי התורה בסיכום, זה מה שכתב לנו מרן הבית יוסף. והוא זכה לדעת את כל המשנה בעל פה, ששה סדרי משנה בעל פה, ומהמצוה הזאת נברא לו מלאך שהיה מגיד לו מה קורה בשמים ומה רוצים ממנו ומה מצפים ממנו, זה ספר המגיד. ושמה כתוב הרבה דברים מה הוא דיבר איתו והכל, והמלאך היה מדבר מתוך גרונו, והתלמידי חכמים שהיו סביבו היו שומעים את המלאך, והוא אומר, אני המלאך אומר לך כך וכך וכך וכך.

כתב החיד"א זצוק"ל בספרו שמחת הרגל, ידוע מה שכתב מרן הבית יוסף בספר מגיד מישרים, שפעם אחת שתה מים יותר ממה שהיה רגיל, ואמר לו המגיד, דהיינו המלאך, שהרבה והגדיל את יצר הרע. אוי לאזניים שכך שומעות, אם על שתיית מים יותר מהרגיל זה נקרא הרבה יצר הרע, מה יעשה מי שממלא גרונו יין ומעדני מלך, אתה בא היום, אני פותח שולחן. זה רמז הכתוב "כל הולך על גחון שקץ הם", כל מי שהולך על בטנו זה סימן רע לו, הוא שקץ. כל הזמן הוא מדבר על הגחון שלו, על הבטן, "ובטן רשעים תחסר", חסר לרשעים עוד בטן, חבל הוא התמלא כבר, אין מקום יותר לג'חנון.

אז מכל מקום רואים מפה שאפילו זה, ואני אומר לכם שהרב שטינמן שליט"א כבר למעלה מגיל מאה, הרב שטינמן תבינו דבר אחד, הוא אוכל שלש פעמים ביום חמישים גרם של לחם פירורים, פירורים, ז"א מפוררים לו את הלחם, הוא לא אוכל לחם פרוסה, פירורי לחם מפוררים אבל במשקל חמישים גרם בדיוק, והוא שותה כוס מים, הוא לא שותה תה לא חלב לא נס קפה לא שום דבר, מים, שלש ארוחות, בצהריים אורז משהו ככה זה, בין הארוחות הוא לא שותה כלום ואפילו לא מים, זהו, פרישות גמורה, זה נקרא קדושה, קדושה, הפורש ממאכלות, לא אסורות, זה ודאי, אבל הפורש ממאכלות ממותרות המאכל, והנה, בן אדם על חמישים גרם חי כבר חמישים שנה. ככה מנהגו, הוא לא שותה תה ולא כלום, שאלו אותו לפני כמה שנים, תה זה טוב זה בריא, הוא אומר הסתדרתי עד עכשיו בלי זה, למה אני צריך להתחיל עכשיו? והוא עומד על רגליו  ומקבל אנשים, הוא עומד בצהריים, אחרי תפילת מנחה עומד על, לא יושב, עומד על רגליו ומקבל אנשים, לפעמים שעה לפעמים שעתיים על הרגליים, אנחנו לא יכולים לעמוד על הרגליים סתם ככה, בזמן עבודה אולי כן כי לא מרגישים, אבל תעמוד סתם ככה, אתה חייב לחפש כסא, והוא עומד בגיל מאה! ועל מה הוא יושב? על כסא כזה? הוא יושב על מיטה של הסוכנות ככה, על המיטה, וגורס ולומד ומקבל אנשים בלי משענת. זה מה שאנחנו אומרים, שאפילו טיפה יותר מאכל ומשקה, לא קוקה קולה, לא זירו, אלא אפילו מים הרבית יצר הרע. אתם שומעים דבר כזה?

ואני שמעתי מפי מגידי אמת שבזמן הרב הגדול קדוש יאמר לו, מלומד בניסים כבוד מורנו הרב רבי יוסף קובו זצ"ל כשבתו על כסא ממלכתו בסלוניקי, היה איש אחד צנוע שאמרו עליו שהוא יש לו מגיד ומגלה רזים, והלכו אצלו מגדולי ישראל רבני העיר, המה ראו כן תמהו, שהיה אומר סודות ונסתרות, ולפני כן לא היה במדרגה זו כלל, והשמועה הזאת הגיעה לרב הגדול רבי יוסף קובו, והגיעה אליו השמועה הזאת מפי רבנן, גדולי הדור הלכו וראו, וככה הוא ענה להם: צאו וראו כיצד איש זה מתנהג באכילה ושתיה, והשיבו לו: ידענו שהוא אוכל הרבה יותר משאר בני האדם. השיב להם הרב הנזכר, אם כן אין צריך בדיקה וחיפוש, פיו מעיד בו כי הוא מהסתרא אחרא, שהקדושה אינה שורה באדם שאוכל הרבה. כי קדושה זה פרישות, קדושים תהיו אומרת התורה, מה זה קדושים תהיו - פרושים תהיו. מה אומר על זה הרמב"ן - אל תהי נבל ברשות התורה, אפילו שהתורה אמרה בכל אוות נפשך תאכל בשר, אבל אל תהיה נבל ברשות התורה, כי התורה נתנה רשות, לא אסרה, לא אמרה כמות, אבל התורה רוצה שתהיה קדוש, פרוש, ואל תהיה נבל תנצל את זה שהתורה לא אמרה כמה, זה כמו בבית מלון, יש בר, פתחו בר, ומתכוונים שכל אחד יקח עוגה, יקח פרי, בא אחד עם צלחת ממלא הכל והולך. זה נבל, זה לא בן אדם אתה מבין סטנדרטי, בעצם זה הסטנדרטי. אבל מכל מקום, זה המודד האם הבן אדם הזה הוא שייך בכלל לקדושה או שייך לצד האחר, שזה נקרא הסתרא אחרא.

ובאמת גזר עליהם הרב יוסף קובו, שום אדם לא ילך אליו יותר, ובאמת שפרשו ממנו נתגלה אחר כך שהוא מהסתרא אחרא.

עכשיו תשמעו איזה נסיונות יש לנו, אתם חושבים שזה הולך חלק, זה לא הולך חלק. הפסוק אומר, המדרש אומר "כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך", כתבו, זה שאמר הכתוב במשלי, "מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו", מתן אדם, כשאדם נותן מתן - מתנה צדקה הכל, מובטח לו שזה ירחיב לו, המתן שלו ירחיב לו. ולפני גדולים ינחנו, הוא יזכה לעמוד לפני גדולים, גדולי דור. אז מה זה המתן אדם ירחיב לו - מובא מעשה במדרש ברבי אליעזר ורבי יהושע שיצאו לקבוץ צדקה לעסק מצות רבותינו, להחזקת התורה, הלכו לחילתה של אנטוכיה, והיה שם אדם אחד שנקרא אבא יודן, זה היה שמו, והיה רגיל ליתן לרבותינו ביד רחבה, נעשה אותו אבא יודן עני, ראה רבי אלעזר ורבי יהושע שהלכו לגבות שם, הטמין עצמו מפניהם ועלה לביתו ועשה יום ושניים ולא ירד לשוק מהבושה שהוא העני, כי הוא רגיל לתת כסף, הצדיקים גדולי הדור הגיעו ואין לו מה לתת. אמרה לו אשתו מפני מה לא ירדת לשוק שני ימים? אמר לה רבותינו באו לגבות לעסק מצוות עמלי תורה ואין סיפק בידי ליתן להם, ואני מתבייש לירד לשוק. אשתו שהיתה אוהבת אתה מצוות אמרה לו, לא נשתייר לנו אלא שדה אחד, מכור חציה ותן להם. אתם שומעים? מי ימכור חצי הרכוש שלהם ויתן את זה לתלמידי חכמים צדקה, אין להם מה להתפרנס הוא עני, היא אומרת לו תמכור חצי שדה, חצי רכוש. הלך ועשה כן, מכר חצי השדה בחמישה זהובים, ונתן אותם לרבותינו ואמר להם התפללו עלי, התפללו עליו ואמרו לו - המקום ימלא חסרונך. הלכו להם רבותינו לגבות במקום אחר, אותו אבא יודן חרש בחצי השדה ומצא שם שימה גדולה, זה אבן טובה, ונעשה עשיר יותר ממה שהיה קודם. כרבותינו חזרו ועברו באותו מקום אמרו לאחד, חייך העמידנו עם אבא יודן כי אנחנו לא רוצים שעברנו כאן ולא שאלנו את שלומו, ידע אבא יודן ובא אצלם ונתן להם אלף זהובים, וכמה הוא מכר את השדה? את החצי? בחמישה זהובים, ונתן להם את החמישה זהובים, מצא שימה טובה שהתעשר מאד מאד יותר ממה שהיה קודם ונתן להם עתה אלף זהובים. אמר להם עשתה תפילתכם פירות, אמרו לו אף אנו היינו  יודעים במעשיך הטובים ועשינו אותך ראש פרק. מה זה ראש פרק? היה להם פנקס שבו הם רושמים את כל שנתן בשביל לתת לו ברכות, ואותו הם שמו בראש למרות שהיו כאלה שנתנו להם הרבה יותר, אבל בגלל שהם ידעו את מעשיו ומה הוא עשה בשביל ליתן להם, קראו עליו רבותינו, מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו. הנה זכה להתברך.

ממשיך המדרש ואומר דבר אחר, מעשה בריש לקיש שהלך לבוצרה והיה שם אדם אחד נקרא אבין רמאה, לא שחס ושלום היה רמאי, אלא היה מרמה במצוות, מה זה מרמה במצוות? היה מרבה בנדבות לרמות את העם שירבו גם הם בנדבותם, לא שהוא מרים את המחיר סתם ולא משלם, אלא בכוונה הוא מרים את המחיר בשביל שאחרים גם ירימו את המחיר והוא משלם. הנה הקהל פוסק כך וכך ואח"כ פוסק כנגד כל הקהל, נגיד אמרו מאה, מאתיים, שלש מאות, ארבע מאות, שבע מאות, תשע מאות, יש מי שיוסיף? פעם ראשונה פעם שניה הוא אומר אלף, או פוסק כנגד כולם, 1800, וכך היה מרגיל אותם לתת יותר צדקות. והיה שמה ריש לקיש, והוא פסק כנגד כל הקהל בפניו, לקח אותו ריש לקיש הושיב אותו אצלו וקרא עליו, מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו.

נשאלת השאלה, מה קשורים שני המדרשים האלה שבאים אחד אחרי השני? אלא המדרש היה לו קשה, הכתוב אומר כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דיבר לך, איפה דיבר? איפה דיבר? אלא הפירוש כשאדם מפריש את ה מעות שלו לצדקה התורה הבטיחה לו - עשר כדי שתתעשר, אז מתן אדם ודאי שירחיב לו, למה? כאשר דיבר לך, מה הוא דיבר לך? שאם אתה תעשר תתעשר, וכיון שכן המשיכה התורה ואמרה, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך תאבה בשר, אז מבשרת התורה לו נסיון נוסף, עכשיו יבוא לו תאוה של העולם הזה לאכול בשר, לומר לך שאם עברת בשלמות נסיון אחד ואתה משחרר כסף לצדקה, ה' ירחיב לך, אתה תתעשר, אבל תדע שאחרי כן יבוא לך נסיון של תאוה, כי כשיהיה לך הרחבה אתה תרצה לאכול בשר, תרצה תענוגי העולם הזה, אז תדע לך שכמו שעמדת בראשון בנסיון תצטרך לעמוד גם בשני שלא להתאוות, למרות שהרחיב לך הקב"ה.

והנה מעשה באחד מעשירי בריסק שירד מנכסיו, באו שאלו את הגאון רבי חיים סאלאווצ'יק, מדוע כך עלה בגורלו, אחד מעשירי בריסק יורד מהנכסים, השיב להם במשל, אב השאיל לבנו סכין, כשנוכח לראות שהבן חותך את ידיו לקח אותו ממנו, כך הקב"ה נותן לאדם עשירות אבל כשהוא לא יודע להשתמש בעשירות וחותך בה את ידיו, פירושו צריך שיהיה מתן שהוא יתן לאחרים, אם ה' העשיר אותך זה לא בשבילך, אלא בשביל שתתן לאחרים, הוא מינה אותך גבאי, גזבר שלו, אז תתן, אבל אם אתה חותך את הידיים פירושו שאתה לא משתמש בידיים לתת אלא אתה מקמץ בהם אז הוא לוקח חזרה את העשירות, לכן הוא ירד מנכסיו.

שאלו את הבן שלו של ר' חיים מבריסק, הגרי"ז זצ"ל לפי הסבר זה, אז מדוע רבי פלוני שהיה ירא שמים וחרד ומרבה בצדקות גם הוא ירד מנכסיו? הוא כן השתמש בכסף כמו שצריך, למה הוא ירד מנכסיו? השיב להם על אתר, כשמסיימים להשתלם באוניברסיטה במחלקה פלונית עוברים למחלקה נוספת, הקב"ה בחן אותו במחלקת העשירות והוא סיים בהצלחה, בהצלחה רבה, עכשיו העבירו אותו למחלקת עניות, לבחון אותו כיצד הוא ישתלם שם. האם הוא יהיה מושלם או לא יהיה מושלם.

לסיום אני רוצה לומר לכם עוד דבר, כל אחד אם יבדקו את עצמו יראה שהוא לא מקיים את כל התורה כולה כי הוא גם לא יודע את כל התורה כולה, אז ודאי שהוא לא מקיים הכל, ואם הוא יודע הכל אז לא הכל הוא עושה כמו שצריך, אבל יש דברים ששמה הוא מוסיף ומהדר ועושה דברים שזה משקיט אותו ואומר לו, שמע בזה אני חזק בזה אני טוב בזה אני מהדר בזה אני פה, אבל באלה זה לא יודע זה לא הולך ככה ככה מגמגם שמה. התורה אומרת לא תוסיף ולא תגרע, התורה מבקשת מאיתנו לא להוסיף במצוות ולא לגרוע. אל תוסיף שלא תבוא לגרוע.

המגיד מדובנא אמר על זה משל נפלא, היה איש אחד שהיה רגיל לשאול מהשכן שלו כלים לבית, אבל תמיד היה מחזיר לו כפליים. ז"א הוא שואל ממנו כפית אחרי שהוא גמר להשתמש מחזיר לו שתי כפיות, לקח ממנו סיר, גמר את השימוש מחזיר לו שני סירים, אז ההוא התפלא אמר לו מה זה, אני נותן לך אחד אתה מחזיר לי שניים? הוא אומר לו מה אני אגיד לך, תשמע, תמיד שאתה מביא לי איזה חפץ או כלי, אז יש ברכה, הוא פרה ורבה, זה לא אני מביא לך כפית משלי, זה הכפית הולידה עוד כפית, הסיר הוליד עוד סיר אז אני נותן לך מה שהסיר עשה מה שהכפית עשתה. פעם אחת הוא בא אליו אמר לו שמע, היום יש לי אורחים חשובים מאד ואני מבקש ממך את המנורת זהב שיש לך בסלון להשאיל את זה להערב ואחרי זה אני אחזיר לך את זה כרגיל. ההוא שמח לתת לו, מנורת זהב היא תוליד לו עוד מנורה, נתן לו. נגמר הערב הוא מחכה, עובר יום יומיים שלש הוא מתבייש לשאול אותו אבל עבר שבוע הוא לא מדבר בכלל, אין מנורה ואין שתיים, אז הוא נכנס אליו שואל אותו תגיד לי מה קרה עם המנורה? אמר לו אל תשאל היא מתה. אמר לו אתה צוחק עלי? מנורה יכולה למות? אמר לו וכפית יכולה להוליד? אם אתה מאמין שכפית יכולה להוליד היא גם יכולה למות. אז זה המשל שמספר המגיד מדובנא, מי שמוסיף על המצוה מתוך אמונה כי רשאים ויכולים להרבות עליה ולהפרות את המצוה, יש לחשוש שלפעמים תבוא מצוה גדולה ויקרה על ידו, מצוה שיש בה חסרון כיס, ואז הוא יחפש עצות ואמתלאות לשחרר את עצמו ממנה מתוך טענה, כשם שיש פריה ורביה במצוה כך יש מיתה מצויה במצוה.

לכן מזהיר הכתוב "לא תוסיפו" אל תהיו צדיקים יותר מידי כדי שלא תגרעו, כי כל המוסיף חשוד להיות גם גורע.

לסיכום הדברים שאמרנו, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, זה ברור, אנחנו לא שלמים ולא מושלמים, וכל אחד צריך לבדוק בעצמו עד איפה הוא באמת מונח בקיום המצוות, וגם נגיד שאדם כבר מקיים מצוות אז צריך לראות אם הוא מקיים אותם כראוי. נגיד ,יש לאנשים מזוזות, אז כידוע צריך לבדוק אותם פעמיים בשבע שנים, האם הוא בדק לא בדק, יש לו תפילין הוא צריך גם כן לבדוק אותם בתוך שבע שנים פעמים, אם הוא משתמש כל יום לפי הרמב"ם אז הוא לא צריך לבדוק, אבל בימינו יש הרבה זיופים, יש הרבה דברים, כבר דיבר הרב מהאלמין שיש קלפים שקונים מגויים וצריך שהקלפים יהיו מעובדים לשמה, אז יש בעיה כזאת, כל אחד צריך לברר מאיפה הוא באמת קנה את הקלפים, מי הסופר אם ירא שמים אם בכלל, יש כאלה שפתחו תפילין ומזוזות וכתוב ככה בכתב יד, סתם ככה כתוב כל מיני קשקושים, ויש צילומים של מזוזות, ויש כל מיני בעיות כאלה, ועכשיו מוכרים גם רצועות של תפילין מזויפות, שיוצא מהם כל הצבע השחור לגמרי, ונחשף מלמטה העור כשהוא לא צבוע, אבל זה נראה יפה, זה מבריק, אבל זה מזוייף. היום אנשים לא בוחלים בשום דבר, מוכרים מצוות מזויפות ודברים איומים ונוראים כי יש בזה הרבה מאד כסף. הציבור החרדי היה קטן לפני עשרות שנים, היום הוא גדל לאין שיעור בזכות בעלי התשובה, נתרבו בתים בישראל, המשפחות מרובות נפשות וזה מרבה הרבה אפשרויות לפרנסה, וכשעומדים בפני הפיתוי הזה הסוחרים ואחרים כשיש תחרות אז כל אחד מנסה להמציא איזה פטנט שיוכל לצוד את עיניהם של התמימים, ואלה שלא מתמחים ולא יודעים את ההלכה קונים ונופלים.

אדם מתפלל, צריך לדעת למי מתפלל, איך מתפללים, מה נשאר לו מכל התפילות, מכל התפילות. כתוב שהקב"ה קרוב לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, מה זה באמת? אותיות מילים תנועות, צריך להגיד בתפילה את האותיות, לא לדבק את האותיות "ולמדתם אותם", לא ולמדתם אותם, ולמדתם אותם אותם מותם פירושו מותם אתה אומר, מוות, בקריאת שמע לדוגמא שזה קריאה דאורייתא כתוב שמה להסתכל בסידור יש סימנים איפה האותיות שנדבקות אם ממהרים ואתה לא קורא כראוי, אז לא יצאת ידי חובה בכלל, אז אתה יכול להגיד קריאת שמע כל החיים בסוף יהיה לך קריאת שמע אחת. אם אתה לא יודע מה מכוונים באחד אתה לא יצאת חובת קריאת שמע בכלל, אלה שלא קוראים דגוש ורפה מלעיל ומלרע אז זה רק בדיעבד הם יוצאים. אלה שלא יודעים להגיד אחד ואומרים אחד לא יוצאים ידי חובה, בדיעבד, ועוד הרבה דברים, אז זה אותיות, ויש מילים, אסור להדביק מילים, וגם תנועות כמו שאמרנו, אז מי שרוצה שתשמע תפילתו, תנאי שהתפילה תהיה ברורה ולא יהיה דיבוק מילים. אתם יודעים היום, יש אינטרנט, ואם אתה לא כותב את הכתובת נכון באינטרנט לא תגיע לשום מקום או תגיע למקום איום ונורא. אם לא תשים את הנקודה במקום גם לא תגיע לשום דבר. חייב להיות בדיוק. אז אם אתה לא אומר את התפילה השגורה בפיך אבל כמו סופר מעות, שאתה אומר את זה לאט לאט ופורט את המילים כמו שאומרים אז אתה לא יוצא ידי חובה, אז התפילות שלך הלכו לריק. אם זה בלי כוונה אז בכלל על מה מדברים, אז על מי דיברת בכלל. אז הנה אתה כבר מקיים מצוות אבל מה הן שוות, כשבאים לבחון אותם למעלה מה הן שוות. ואתם יודעים שמאה ברכות שחייב כל יהודי לומר בכל יום, מאה ברכות, יש מי דאמר הסמ"ג אומר שזה מצות עשה דאורייתא, להגיד מאה ברכות ביום, במאה ברכות ביום אתה מכיר במלכותו יתברך, אתה אומר ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, אתה מזכיר שם ומלכות, או בברכות שאתה מזכיר שם ה', אז אתה כל הזמן עם ה' עם ה' מזכיר את ה' אתה עם ה' אתה קרוב לה'. מי שרוצה להיות חסיד לקיים מילי דברכות, אז הנה יש לך הזדמנות כל יום במאה ברכות להיות קרוב אל ה', אבל אם אתה אומר ברוך אתה ה'... שהכל נהיה בדברו, בלבלבלבל אתה בעצמך לא זוכר מה אמרת למה התכוונת מה, זה לא כמו שאתה אומר לחבר שלך עוזי עוזי עוזי, זה לא ברוך אתה ה', עוזי עוזי, זה לא עוזי, זה ברוך אתה ה', בשעה שאתה מזכיר שם ה' אתה צריך לכוון - אדון הכל היה הווה ויהיהי, אלקינו - אתה צריך לחשוב שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, אם לא אתה כעוף המצפצף ואינו יודע מה מצפצף. אז אתה לא מדבר אל ה', לא עם ה' ולא כלום, אתה זורק סתם ברכות. ושמה בודקים כל סחורה איך היא מגיעה. כל סחורה איך היא מגיעה.

אז לכן הנה כבר אנחנו מקיימים מצוות ולא מקיימים אותם כראוי, שלא לדבר על אלה שלא מקיימים בכלל או שלא יודעים שצריך לקיים.

אז לכן חודש אלול זה זמן חודש לפני המשפט, לפני יום הדין הגדול והנורא, שבו נקבע מי יחיה ומי ימות, מי יחיה ומי יהיה חולה, מי יעשיר ומי יעני ועוד הרבה דברים. אפשר להספיק במשך חודש המון לתקן, המון, לכן יש סליחות בכל לילה, אבל לא רק להגיד את הניגון הנחמד והנעים המעורר וכו', אלא גם להבין מה אומרים, לפני מי אומרים, שזה יהיה באמת בתחנונים וכו' וכו', אז יש סיכוי שאדם יגיע לפני הקב"ה בראש השנה וכבר החליף את מעשיו, קיבל על עצמו דברים, התחיל להראות בפועל מה שהוא עושה, אז יש מקום לרחמים עליו. אבל אם בן אדם ממשיך בשגרת החיים כרגיל ומחכה לראש השנה שיאכל תפוח בדבש, ויגיד שתהיה שנה טובה ומבורכת וכולם יגידו לכל אחד שנה טובה שנה טובה וכו' וכו', רבותי, אתם רואים שמיום ליום המצב שלנו יותר גרוע ויותר גרוע, בין אצל כל אחד באופן אישי בין אצל האומה בכלל, בארץ ובעולם, אנחנו נרדפים, אנחנו הכתובת הכי מבוקשת, ואנחנו הכי מאויימים, נכון להרגע עדיין נדחה גזר הדין, אבל יש גזר דין מרחף עלינו של אסון גדול מאד מאד מאד, וברגע שזה יתחיל זה לא יהיה פשוט, ואתם יודעים את זה, כבר דיברנו על זה, אני כבר לא מדבר אני, כבר הרמטכ"ל אומר את זה והיום ביבי אמר את זה בביקורו בצפון שאנחנו מוכנים לכל התפתחות וכו' וכו', ויודעים בדיוק מה יהיה כשאיראן יתן את האוקי לנסראללה או למחליפו, מה לעשות, נכון שישראל תעשה את כל מה שהיא יכולה אבל זה לא תלוי בה, זה תלוי בקב"ה מה יגזור. בבנגקוק הלכו אנשים לטייל ואחד החליט לשים להם שמה תיק עם כמה קילוגרמים ואנשים נהרגים. גשר כמעט קרס שמה, מזלם שהם הצליחו לגלות את זה לפני שהתפוצץ המטען היה מתמוטט גשר שלם. בכל העולם דאעש מכין הפתעות לכולם ומתכוון ברצינות לשלוט על העולם, ומי שזוכר את ההרצאות הישנות כבר אמרנו שהאיסלאם ישלוט תשעה חדשים על העולם כולו לפני גוג ומגוג. והנה הם מודיעים היום במפורש, מה שאני אמרתי שנים הם אומרים, אנחנו המדינה האסלאמית נשתלט על העולם, נכתיב את האסלאם, מי שלא יקבל נשחט אותו, מי שיקבל יכנס תחתנו וקדימה. וככה זה עובד.

אז נכון להרגע אנחנו עדיין, עדיין בחסד האלקים, אנחנו במצב שרק רואים שהכל מתלקח  מסביבנו, הכל בוער וכו' וכו' וכו', אבל מי שמבין את המצב יודע שחבית שנמצאת במרכז והדליקו כבר חוטים עם אש שהגיעו ברגע מסויים לחבית הכל יתפוצץ.

היום המזה"ת זה חבית של חומר נפץ שעומדת להתפוצץ, אז לכן כל יהודי ויהודיה שעושים כל מעשה שהוא בשביל לשפר את עצמם, הם גם מסייעים לנו לכלל ישראל להנצל מכל הצרות הצפויות ומהמקטרגים שאומרים ואומרים נו נו נו, מגיע להם מגיע להם, תראה, הם רואים את כל מה שקורה והם לא משתנים, כאילו זה לא נוגע אליהם, לא רוצים להבין. אז לכן צריך שכל בן אדם ידע שכל פעולה שלו, כל ברכה אחת שלו אבל ברכה כמו שצריך, שהוא מוציא מפיו, כל דבר כזה מוסיף לנו זכויות לאין שיעור, כי אצל הקב"ה פעולה ולו הקטנה ביותר שלנו, מחשבה אתם רואים, מחשבה, חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה אומר הקב"ה אני מחשיב לך את זה. אשר תשמעו, רק אתם י ושעים ומוכנים לקיים, אפילו אם לא, אפילו אם לא קיימתם בסוף מתכפרים העוונות ואתם מקבלים ברכה מה'. תראו כמה הוא רוצה הקב"ה לזכותנו, אם לא היה ממציא לנו את המנגנון הזה של חסד ורחמים כזה לא היינו  יכולים לשרוד. למה כי אנחנו בני מלכים, ובני מלכים צריכים להתנהג כבני מלכים, יש תביעה על בן מלך אם הוא מזייף, זה לא עבד, זה לא אדם פשוט, זה בני מלכים.

לכן כל אחד יראה, ישקול בעצמו מה הוא הולך לשנות. אני אמרתי רק על קצה המזלג בשביל לא להאריך, אבל אני אומר לכם, כל אחד יתבונן אפילו במה שהוא מקיים, האם הוא מקיים את זה בשמחה, ברצון, בזריזות, ביראת שמים, באהבת הבורא, איך הוא מקיים מצוה, האם הוא שש לקראתה, האם הוא מתבאס שיש לו ללכת למנחה, פתאום נתקע לו מנחה באמצע סידורים באמצע ענינים והוא חוטף אותה ככה תוך כדי וזה, האם הוא מוכן נפשית לקיום המצוות, האם זה משאת חייו בכלל? או שזה על הדרך כזה, נו מה נעשה, אני דתי צריך לקיים כמה מצוות, אבל העיקר זה להתבסס בחיים, לקנות בשר, שיהיה בשר וכו' וכו', מה התכלית שלך, מה ייעודך בחייך, זה הדבר העיקרי שצריכים להחליט.

הרשות נתונה לכם, למי שרוצה לשאול שאלות בבקשה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני מעריך מכבד אותך ורואה את הסרטים שלך, אני לפני חודשיים הלכתי בלדיקות וגילו לי גידול בבטן, וחלק מהרופאים אומרים זה אולי דלקת, אני כרגע בסדרת בדיקות, קיבלתי על עצמי קבלות, ובאתי הערב כדי לבקש ברכה מהרב.

 

הרב: תלמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף ללא הפסקה, לרפואתך. שעתיים תורה רצוף בתענית דיבור.

 

ש. תודה, אם אפשר ברכה גם

 

הרבף בסדר, אבל אתה תקיים מה שאני אומר

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: מה השם?

 

ש. זבולון בן רומה

 

הרב: רפואה שלמה ובשורות טובות.

 

 

ש. הרב, אפשר בבקשה גם קבלה בשבילי, אני בן שלו

 

הרב: בשבילו גם? תעשה אותו דבר, שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, ה' יזכך לראות את אביך בריא ושלם.

 

ש. אמן.

 

הרב: כן, פה יש שאלה באמצע.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני ואשתי הגענו מארה"ב, אני נמצא במרילנד ליד וושינגטון, עשר דקות מאובמבה, כבוד הרב, אנחנו שם מעריצים ושומעים את הרב כמו שאומרת המשנה, בצמא אנחנו שותים את דבריו של הרב, הרב שמלמד אתנו הלכה חזר בתשובה, הרב החזיר אותו בתשובה את הרב שמלמד אותנו שם הלכה את הרב עופר לוי. אני רוצה להגיד שבארה"ב מאות אלפים, מאות אלפי בני אדם רואים כל יום את ההרצאות שלך, את השיעור בוקר, את השיעור ערב, את ההרצאות החיות, אנחנו באמת מנסים שהרב יגיע, אנחנו יודעים שאין לו זמן, אנחנו בקשר עם הארגון, רוצים שהרב יגיע להרצאה אצלנו, יש באמת מאות אנשים שמחכים לראות את הרב בארה"ב, ובכל מהלך של הרב אנחנו תומכים במהלך עם הזמרים, במהלך עם הבחירות, במהלך של הכשרות, המון המון גם בניו יורק, גם באזור שלנו, גם במיאמי אני יודע שיש המון המון תומכים לרב, המון אנשים שאוהבים  וחזרו בתשובה ובזכות הרב, הרב מזכה מאות אלפי אנשים, יודע שלא קם בעם היהודי אדם כמו כבודו, שהחזיר מאות אלפים, אני עצמי חזרתי בעקבות הסרטים של הרב, ואני רוצה להגיד גם תודה רבה לרב, לפני כמה שנים הוא בירך אותי בטלפון בהרצאה בקרית גת, וזכיתי להתחתן, היום בגילי כבר בגיל 52 זכיתי להתחתן בזכות הרב, אשתי כאן יושבת באולם והיא בהריון בזכות הרב.

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. אני אדם שהבריאות שלו רופפת, עברתי כבר שלשה התקפי לב, ואני יודע שאני חי בזכות הרב, בזכות ההרצאות שכל יום אני רואה, אין הרצאה, אין סרטון, אני גם דוחף אנשים ואנחנו יושבים בצוותא קבוצות גדולות ורואים את הרב ביחד. הרבנים באזור שלי הם מצטטים את הרב מהרצאות, מצטטים את דבריו, דוחפים אותנו גם לראות את ההרצאות של הרב, אני מאד מתרגש, מאד מתרגש להיות באירוע הזה, רציתי רק לומר, אנחנו מקיימים באמת את המשנה שאנחנו שותים בצמא את דבריך ואנחנו אבק לדבריך, הייתי רוצה שתברך אותי שתהיה אצלנו הרצאה והרב יוכל להגיע אלינו מתי שהוא יעשה סיור בארה"ב שאני אוכל לקיים את ההרצאה. מעבר לזה, אני יודע שהייתי רשע גמור לפני זה, באמת רשע גמור, עשיתי המון עבירות, לא הייתי קרוב לדת בכלל, והיום אני יודע שרשעים ימיהם או חמישים או שישים, היום אני כבר 52, אני רוצה לדעת מה הרב מציע לי כדי שאני אוכל לעבור את הגזירה של שישים ואוכל באמת לקיים משפחה ולהיות שותף בחיים של אחרי הלידה של אשתי. אחרי הלידה שבעזרת ה'. רציתי גם אני מאד מאד מתרגש שצריך לשאול שאלה ושכחתי.

 

הרב: רגע, קודם נברך אותך, מה השם ושם האמא?

 

ש. סמי שלמה בן מרדכי

 

הרב: שה' יזכה אותך שיתמלאו משאלות ליבך לטובה, לקיים הרצאה במרילנד, ושיהיה שמה פיצוץ גדול של יהודים טובים. דבר שני שאשתך ששמה?

 

ש. נעמי בת אברהם אבינו

 

הרב: ה' יזכה אותה בעזרת ה' לידה קלה על דרך הטבע עובר בריא ושלם. וה' יזכה אותך להאריך ימים ולא תחשוש מכרת חס ושלום, אם חזרת בתשובה שלמה הכל נמחק ונמחל, אין לך מה לדאוג, תזכה את הרבים וזו ההגנה הגדולה ביותר.

 

ש. תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה. הייתי רוצה שתברך את אשתי, הבריאות שלה גם קצת רופפת, אם אתה יכול לברך אותה לבריאות איתנה

 

הרב: ה' יזכה את נעמי בת אברהם אבינו שיהיה לה רפואה שלמה בכל האיברים והגידים.

 

ש. אמן תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, הנה פה שורה ראשונה.

 

 

ש. כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. הרב אמר שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה ומחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, למעשה כתוב שמחשבה רעה זה יותר גרוע מהמעשה עצמו, זו סותר את מה שהרב אמר, השאלה אם יש לך תשובה על זה

 

הרב: שמחשבה רעה היא גרועה ממעשה, ואמרנו שהקב"ה לא מצרף למעשה, אבל רבינו יונה אומר שאם אדם עובר במחשבות מספר פעמים אז כיון שעבר ושנה כמי שהותרה לו אז גם המחשבות הופכות להיות כמעשה, וממילא כל מחשבה רעה היא יותר גרועה מהמעשה, אבל בראשונות אחת ושתיים אז שמה המצב הוא שמחשבה רעה לא מצטרפת למעשה, אבל אדם כשחושב מחשבה רק לא יצא לו לקיים וכמה פעמים הוא חושב באותו ענין, אז זה כמי שהותרה לו. תהיה בריא.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: כן, הנה באמצע יש שמה בחור עם חולצה שחורה. תרים את היד.

 

 

ש. שלום כבוד הרב, ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. הרב ראיתי את כל התכנית על כל הבשר על השחיטה, אני לא רוצה להזכיר שמות של רבנים, אבל בטח הציבור יודע וראה את כל השחיתות שמה, עכשיו שתי שאלות, אחת: אם אכלתי בשר עד היום מאותם רבנים שמגדירים את עצמם כמהדרין, וזה ממש לא מהדרין, זה אפילו פחות מכשרות של רבנות, מה קורה עם כל העבירות כביכול שאני אכלתי ולא ידעתי את זה.

 

הרב: אז קודם כל גם אם אכלת בשגגה זו בעיה חמורה, החפץ חיים ציטטתי אותו בהרצאות שהוא אומר שאי אפשר להפטר מהגיהינום, אבל אם אתה חוזר בתשובה גמורה,

 

ש. ואתה לא אוכל בשר

 

הרב: ברוך ה'.

 

ש. לא כי

 

הרב: שמעתי שמעתי, אם אתה חוזר בתשובה גמורה, מתחרט ומפיץ את הדיסקים שאנחנו מפיצים בחינם, זה לא בחינם כי עלה לנו המון כסף, אבל אנחנו נותנים לאנשים להפיץ בחינם כדי שיתקנו את מה שהם קלקלו, כי אין פה מישהו שלא החטיא את הרבים באכילת איסור, כי אפילו אבא שקנה עופות או בשר הביתה האכיל את המשפחה שלו, אז הוא האכיל נבלות וטרפות. ואם ארחו אורחים אז גם כן האכילו את האחרים, ז"א נמצא האדם שהוא חטא ומחטיא את הרבים בלי ידיעה, בלי ידיעה. יש כאלה עושים היום עם ידיעה ולא אכפת להם, אבל מכל מקום הדרך שתמיד לימדו אותנו, כמו שהיה קלקול ככה צריך לעשות תיקון, אז החטאת רבים - זכה את הרבים, נכשלת בזה - תציל אחרים בזה, וככל שתפרסם את זה יותר ותזהיר את האחרים, אפילו לא ישמעו לך, אתה את שלך עושה, מצות הוכח תוכיח היא מצוה שלא על מנת ש יסכימו, גם כשלא יסכימו, לכן כתוב הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, עד הכאה, אם ירצו כבר להרביץ לך אתה פטור, אבל עד אז אם יקללו אותך, ינזפו בך הכל, אתה ממשיך. זה מצות הוכח תוכיח על דבר זה. בזה יהיה לך תיקון שלם.

 

ש. אוקי. אבל עכשיו כשיש מצב שיש חגים, ואין שמחה אלא בבשר, לא מדבר להיות תאוותן

 

הרב: איך יכולה להיות שמחה בדבר שהוא ספק אפילו?

 

ש. לא, אני אומר, במידה שאתה יודע בתור

 

הרב: אני לדוגמא עושה היום שחיטה פרטית, אבל הנה, כבר במשך חודשיים לא יצא לנו לעשות, למה? כי במקום מסוים שהיינו זרקו אותנו בגלל מי שאתה יודע, ועכשיו אנחנו בודקים עוד כשרות מסוימת שיעמדו בתנאים שלנו שהסכינים יהיו כמו שצריך והבדיקות כמו שצריך וכל הפרטים שכבר למדת, ועד עכשיו אנחנו עדיין במשא ומתן שהם ישפרו דברים כאלה ואחרים, הם התחייבו, היום היתה פגישה עם הרב שלהם, והוא אמר שהוא מסכים לכמה דברים כאלה ואחרים, נראה, אם השבוע הם יצליחו כבר לעמוד בזה אולי השבוע אם לא שבוע הבא נוכל כבר זה, אני מקווה שלחגים נוכל להוציא משהו כמות של עופות ושל בקר אי"ה. ואם לא, תאמין לי שמי שיגיע לראש השנה, כמוך שלא אכל כמה חודשים, אין לך תיקון יותר גדול לפני הקב"ה מזה שאדם לא עבר על בשר תאוה, מה שלמדנו היום, כיון שדבר שיש בו ספק והספק הוא דאורייתא וספק דאורייתא זה לחומרא, אז אדם נורמלי לא מסתכן לאכול נבלות וטרפות כשהוא מטמא את דמו ואת נשמתו.

 

ש. ורק אם אפשר לברך

 

הרב: דרך אגב אכלתי ה יום דג סלמן

 

ש. גם אני אכלתי דג היום

 

הרב: סלמן אבל, אתה יודע כזה שטוח  אני אגיד לך עם מיונז ועם חרדל ועם איך קוראים לזה בגט, יחביבי איזה תענוג. וגם לא תופס לך את הבטן מפוצץ אותך זה נגמר מהר ויאלה סע. לא חשוב איזה אוקטן, העיקר שהאוטו יסע.

 

ש. תודה רבה. ורק אם אפשר לברך את מנחם בן שרה לחזרה בתשובה

 

הרב: יזכה לתשובה שלמה מהרה.

כן, הנה הגברת שמה באמצע.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רוצה קודם כל להיגד תודה אותי שזיכה אותי ואת בן זוגי להגיע לכאן, נסענו ברכב, אנחנו מבאר שבע,

 

הרב: אוהו, יפה מאד.

 

ש. תודה. את האמת שני דברים, דבר אחד זה משהו שמאד מפריע לי כבר במשך שנתיים, אני וגיסתי נמצאות, עבר בינינו חתול מאד גדול ושחור, כל זה נובע בגלל עוון לשון הרע רכילות וכל מה שכרוך בדברים האלו, אני במשך הזמן לקחתי כבר על עצמי לפני כשנה וחצי לשמור את הלשון ולא לדבר לא להגיע לחטא הזה, זה לא פשוט אבל אני מאד מאד משתדלת והקב"ה יודע ואני מקבלת סיוע מאד משמים. אני הייתי רוצה עצה טובה מהרב, אחרי שנתיים אני מבינה שלא חל שינוי בכיוון שלה, ברצון שלה, וזה מידיעות של המשפחה, אין שינוי כל כך אז אני לא יודע

 

הרב: עד כמה זה חשוב לך שיהיה חיבור ביניכן?

 

ש. לי מאד חשוב מבחינתי דבר אחד, בגלל שהיא הבריה של הקב,ה ואין לי חפץ להיות בשום רוע מול הבריות

 

הרב: ז"א היא האשה היחידה שאת מנותקת ממנה?

 

ש. לגמרי, כן.

 

הרב: תכתבי מכתב מלא רגש שבו את מסבירה את מה שאת חושבת שנ כשלת ולא היית בסדר כלפיה וכו', ושאת רוצה למחוק את העבר ואת מתכוונת שהעתיד יהיה כזה וכזה וכזה, ואת ממש אומרת את כל אשר על ליבך, תכתבי את הכל אולי תשלחי מתנה, אולי פרחים או מה שאת מבינה, ואת יצאת ידי חובה לעילא ולעילא

 

ש. ממש לפני יום הכיפורים?

 

הרב: כן, אפילו לפני, לפני ראש השנה, ואם היא תתרצה הנה  מה טוב, אם היא לא תתרצה, את עשית בתור הבריה של הקב"ה את הטוב ביותר בשביל לצאת ידי חובה.

 

ש. זה בהחלט מעשה שהוא טוב וגם מבחינת המצוה לפני יום כיפור

 

הרב: מצוין, כי בין אדם לחברו אם מישהו חטא לפני חברו צריך לפייס אותו לפני, אם את כותבת לה את הכל מפורט ואת דואגת שיגיע לידיה אז הכל בסדר.

 

ש. אוקי, תודה כבוד הרב, ואם אפשר לקבל ברכה בשביל אמא שלי לאריכות ימים

 

הרב: כשאמרת שבן זוגך פה אתם נשואים?

 

ש. זה בן זוגי בעתיד, עדיין בדרך

 

הרב: אה זהו, שמעתי את הנוסח בן זוגי

 

ש. כן, חסר זה נשמע

 

הרב: הבנתי

 

ש. אנחנו ממש מחר הולכים לרבנות בעזרת ה'

 

הרב: יופי, אז שיהיה בסיעתא דשמיא ותבנו בית נאמן בישראל. ה' יזכה אותך לתשובה שלמה איתו ביחד, את כמובן תלכי עם כיסוי ראש אחרי זה

 

ש. בודאי, אני ממש בשבתות שמה מרוב הרצון כבר

 

הרב: נו ברוך ה', ה' יזכה אתכם לעלות על דרך המלך בהצלחה גדולה.

 

ש. אמן תודה רבה, ורק אם אפשר ברכה לאמא שלי, לאורה בת שרה לאריכות ימים

 

הרב: אורה בת שרה בריאות ואריכות ימים

 

ש. תודה רבה כבוד הרב.

 

הרב: כן, בחור עם גופיה פה באמצע. חם, חם בארץ.

 

 

ש. שלום, קוראים לי ברק ודיברת הרבה על מצוות וכמה חשוב לעשות מצוות, ויש לי שאלה, מישהו בן אדם, הוא לא יכול לחיות חיים טובים מלאים מהנים עם כל מה שבן אדם צריך בלי המצוות, זה חלק כאילו בלתי נפרד?

 

הרב: תראה, אם היית נברא כמו בעל חי אז באמת אתה יכול לחיות איך שאתה רוצה, היית יכול להיות פרש שויצרי עם גלינגלן, גלינגלן, שמה בהרים באויר הצח, היו מצלמים אותך כל התיירים, היה נפלא, אבל אתה נולדת לעם היהודי לאמא יהודיה, ומעצם זה אתה שייך לעם בני ישראל, אבותינו נקראו אברהם יצחק ויעקב, יעקב הביא שנים עשר שבטים שהם נקראו הבנים של ישראל, קראו לו יעקב ישראל, ואנחנו נקראים בני ישראל, הצאצאים שלהם, הם קיבלו במעמד הר סיני עם ישראל קיבלו את התורה, התורה זה גילוי אלקי שנתן לנו את התורה ומחייב אותנו ללכת בדרכי התורה והמצוות. אנחנו לא יכולים להפטר מזר, לא רק אנחנו מחוייבים במצוות, אין בריה בעולם שלא מחויבת במצוות, רק אומות העולם חייבים בשבע מצוות, אנחנו חייבים בתרי"ג מצוות, כיון שאנחנו הבנים של הקב"ה. הם לא נקראים הבנים של הקב"ה, הם לא הסכימו לקבל את התורה הפסידו. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות תשובה, דוגמא, אתה יכול לעשות תשובה, גוי אם יתעורר עכשיו לעשות תשובה זה לא יועיל לו, אם הוא עבר על אחת משבע מצוות בני נח הוא אבוד, ז"א רק לך יש, תשובה תועיל לגוי רק לעולם הזה אבל לא לעולם הבא, אתה אפילו שחטאת ולא ידעת ולא משנה מה, ברגע שאתה חוזר בתשובה אתה מתקן את העבר ומתחיל דף חדש. אין דבר כזה בשום מקום בעולם, אין מי שיעשה כזה דבר, אין מלך שיהיה רחמן כזה שהנתין שלו יעבור עבירות כנגדו  יבזהו ברבים, לא יתייחס אליו ויעשה כל מה שהוא רוצה ובסוף הוא גם יסלח לו. אצל מלך אפילו פעם אחת אתה עובר על משהו מתיז לך את הראש, צא וראה מדאעש. ראית מה הם עושים? הם תופסים אנשים ברחוב, אומרים לו מה כתוב בקוראן, לא יודע טרררר מוריד לו את הראש. עושים להם חידון. זהו.

 

ש. אז רגע, אתה אומר שאם אני אחזור בתשובה יהיה לי חיים טובים, ואם לא אז אין אני אבוד, אם אני לא עושה מצוות אין חיים

 

הרב: לא אומר ככה, קודם כל לא מבטיח לך חיים טובים, אני אומר שאתה צריך לשמור תורה ומצוות, איך ייראו החיים שלך זה תלוי בך, זה לא אוטומט אדם חוזר בתשובה נהיה לו חיים טובים, אם אתה מקיים את כל הכללים ה' מבטיח את כל מה שהקראתי פה לדוגמא, שיהיה לך ברכה, זה ברור שיהיה לך ברכה, אבל יש לך גם עבר עם חובות, אתה יודע, אתה היום רוצה לפתוח חשבון חדש בבנק, או בבנק אחר אפילו, אבל זה לא פוטר את החובות שלך, יש לך חובות שמה, אתה באובר, אובר צריך לסגור. עכשיו תקשיב, אם התשובה שלך אמיתית, אז גם האובר נסגר אוטומטי, לא צריך להחזיר, אם התשובה היא לא כל כך אמיתית רק עם כוונות טובות ואתה מתחיל, עדיין לא נסגר חשבון ויכול להיות שתצטרך לשלם אותו, אבל אם

 

ש. אם אני לא אשלם, אם אני לא אחזיר מה יקרה

 

הרב: אז הקב"ה יש לו מספיק עונשים, גש לבית חולים הקרוב, כנס למחלקות, תראה כמה אנשים שוכבים שמה

 

ש. אני מכיר הרבה אנשים

 

הרב: נכון, וזה לא בגלל המצוות, זה רק בגלל העבירות, גם חרדים, זה לא משנה, מי שחוטא כלפי הבורא, מי שעובר עבירה במזיד בשוגג אז יש מה משלמים, אבל יש תשלום על כל דבר, שום דבר לא נעלם. אם פה אתה נוסע בכבישים מסמנים אותך, אז זה לא למשטרה אין מספיק כסף לשים בכל צעד ושעל, בינתיים שמים, אבל אצל הקב"ה אתה מוסרט 24 שעות, ולא רק אתה מוסרט במעשים, גם המחשבות שלך מוסרטות. אז ז"א אתה לא יכול להיעלם וכאילו להגיד אני לא זה זה אני לא התכוונתי ככה, אין דבר כזה, אתה יכול להסביר, הוא חופש חדרי בטן רואה כליות ולב, אין נסתר מנגד עיניו, אז לכן אם אתה קרוב אליו והוא אבא שלך, זה האבא הכי גדול שיכול להיות בעולם, הכי חכם, הכי עשיר, הכי יכול להאריך ימים, מה שאתה רוצה יש לו, הכל שלו, הוא אבא שלך, אם תחליט שאתה הבן שלו - זכית, אם תחליט להתכחש אליו - תשמע ממנו.

 

ש. אבל יש הרבה אנשים שמגיעים לגיל שבעים, בלי לעשות מצוות והם חיים טוב

 

הרב: נכון

 

ש. הם חיים ממש טוב בלי מחלות, יש להם אותו מחלות כמו שיש לאנשים שעושים מצוות

 

הרב: נכון, נכון,

 

ש. אז מה זה נותן לי, למה שאני יעשה מצוות

 

הרב: אני אגיד לך מה זה נותן, אם אתה חושב שהעולם מסתיים כמו הפרה, שהיא או בשחטה או שהיא מתה מתפגרת, וככה זה מסתיים ונגמר, שמים בחול, לא מרגישים ואין המשך אז אתה צודק, מה אכפת לי מה יהיה, אבל אם יש המשך אתה בבעיה, כי אז זה רק מתחיל, וכל מה שצברת עוונות תצטרך לשלם. עכשיו, רשעים קטנים הקב"ה חומל עליהם ונותן להם איתותים, צרות, בעיות, מחלות, כל מיני תקלות, רשעים גמורים הקב"ה כבר מניח אותם כמו פרה שמפטמים אותה לשחיטה, היא חושבת שהיא מקבלת יחס מיוחד, כי לה נותנים יותר לאכול, ומוציאים אותה למרעה כל יום והיא מבסוטית, אבל היא לא מבינה שזה בשביל שהסכין אח"כ תחתוך אותה. אלה שרשעים גדולים על יאכטות ובנינים והרבה כסף וסיפות ומיליארדים, אתה קורא עליהם בעיתונים, אלה הקב"ה עוזב אותם עד הסוף, אין טעם לטפל בהם, הוא יודע בדיוק מה הסחורה, אז הוא נותן להם את כל השכר פה בכסף, במשאבים, בנכסים, בחיים טובים, בחברה טובה, בהתקדמות, בפרסום, במעמד, בכל מיני דברים, אבל הוא מנקה אותם מכל הזכויות ואח"כ הם מקבלים את העונש מלא. יש פסוק על זה בתהילים, "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זה איך זה בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי אוון", אומר דוד המלך "להשמדם עדי עד", כיון שאלה ישמדו לעד ולעולמי עולמים, גיהיהנום תכבה יום אחד ואישם לא תכבה, והם יישארו הגחלים של הגיהינום.

 

ש. אוקי, תודה.

 

הרב: טנק יו. תן לבחור לידך.

 

ש. דיברתי עם הרב בטלפון לגבי כמה זמן היה מקרה שהנשים דרדרו אותי לדבר על הרב וביקשתי סליחה, והרב אמר לי לבקש סליחה פה באולם

 

הרב: בבקשה. אתה מבקש סליחה?

 

ש. כן

 

הרב: ומה אתה מתכוון מעתה לעשות?

 

ש. שזה לא יקרה

 

הרב: ומה עוד אתה מתכוון לעשות?

 

ש. שאני אתרחק מהאנשים האלה

 

הרב: ומה עוד אתה מתכוון לעשות?

 

ש. מה שהרב יגיד

 

הרב: להוכיח את אלה שמדברים. לא להסכים, להוכיח אותם.

 

ש. אפשר ברכה?

 

הרב: רגע, אתה תעשה כן?

 

ש. כן כן

 

הרב: אז מה שמך?

 

ש. אליאב רפאל בן ורניק אסתר

 

הרב: ה' ימחל לך, ואני מוחל לך.

 

ש. תודה רבה הרב.

 

הרב: תהיה בריא. תן לבחור עם החולצה השחורה, תקום.

 

 

ש. אני הרמתי בשבילו כי אני יותר גבוע

 

הרב: אין בעיה, אין בעיה.

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שמי אביחי ואני חולה דיאליזה מעל שלשים שנה, ועברתי שני השתלות שלא הצליחו, ומעל מאה חמישים  ניתוחים

 

הרב: ווי ווי ווי

 

ש. ואירוע מוחי ועוד ועוד

 

הרב: ואתה נראה טוב בלי עין הרע

 

ש. ברוך ה' יום יום

 

הרב: אתה נס ברכות

 

ש. ככה אומרים

 

הרב: אז אתה יכול לתת ברכות, אתה לא צריך ברכות

 

ש. ובעזרת ה' בקרוב, אני אמור לעבור את ההשתלה השלישית במיאמי בארה"ב

 

הרב: רק רגע, תגיד לי משהו, אתה שומר מצוות או לא?

 

ש. משתדל מאד

 

הרב: אה, עכשיו אני מבין למה 150 ניתוחים, ניתוח ראשון חשב הקב"ה שתבין, ניתוח שני אמר אולי הוא יבין, ניתוח שלישי עשרה מאה מאה חמישים ואתה עוד רק משתדל,

 

ש. מה אני יעשה

 

הרב: מה זה מה אתה תעשה, תעשה מצוות

 

ש. קשה,

 

הרב: מה יותר קשה, דיאליזה או להניח תפילין?

 

ש. להניח תפילין אני מניח כבר הרבה שנים

 

הרב: לשמור שבת או דיאליזה

 

ש. לשמור שבת

 

הרב: מה קשה בלשמור שבת, לנוח? להיות ארבע שעות מחובר לדיאליזה זה יותר קל שלש פעמים בשבוע?

 

ש. זה

 

הרב: תעשה שלש פעמים בשבוע 12 שעות עברה השבת. אתה מקבל עליך לשמור מצוות, אני מברך אותך ההשתלה תצליח

 

ש. מקבל

 

הרב: מקבל, חוזר בתשובה. הנה ציצית. הנה אתה מקבל ציצית שבעזרת ה' זאת לא תרד מעליך, תגיע לניתוח ואחרי זה חביבי יהיה לך חדש.

 

ש. תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: תברך שהחיינו שאני אברך אותך. איך אתה מברך בתימנית או בעברית?

 

ש. עברית, עברית. ברוך אתה ה'... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

 

הרב: אמן. מה שמך?

 

ש. מה שמך?

 

ש. אביחי לוי בן אביבה

 

הרב: ווי ווי לוי גם אתה עוד מעט ייבנה בית המקדש, חיביבי, ה' יזכה אותך לעבור את ה ניתוח, ההשתלה תצליח ותהיה בריא אולם.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, הבחור פה בפינה למטה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני רק רוצה לחזור על משהו שאמרו פה, אני רק רוצה לדעת בעצם אסור לאכול בשר בארץ ה יום?

 

הרב: יש בעיות חמורות בכשרות שהסכינים לא מקפידים שיהיו הסכינים לפני השחיטה ואחרי השחיטה אותו דבר, ומקילים בכל מיני דברים שקוראים לזה הרגש, חוסר חלקות, סכסוך, כל מיני שמות כאלה ואחרים וזה בעיה, הסכין  צריכה להשאר בדיוק כמו שהיתה ולא מקפידים בזה ברוב ההשגחות זה אחד. שתיים, בבקר אין כמעט השגחה אחת, אני אומר את זה באין כמעט, אבל זה אין בכלל, אבל אני אומר לשם הזהירות אין כמעט, כי אמר לי מישהו שהיא בקיא בכל הנושא הזה, אף אחד לא שוחט לפי הבית יוסף מרן הבית יוסף שלפי הספרדים זה טרף, אם מפרקים סרחות ורירים זה טרף, וזאת בעיה חמורה, דיבר עלזה הרב עמאר, הבאנו סרטון, תראה את זה באתר, הרב עמר דיבר ליד הרב עובדיה יוסף ואמר אני ראיתי בעיני שמפרקים סרחות וזה לא מרן בית יוסף וזה שאלה של טרף. מכל החוגים הוא אמר, בהיותו הרב הראשי לישראל. ז"א יש לך עדות ממקור ראשון. הרב דוד לאו בעצמו הוא אמר, שכל התקנון מה שהוא עשה שיהיה הגרלה וכו' וכו', זה בגלל שהוא בדק תיכף כניסתו לתפקיד שלש שנים אחורה וראה שהשחיטות בחו"ל הם באחוזים שלא יתכנו שיש חלק בית יוסף, שישים שמונים אחוז יוצא חלק בית יוסף, אין דבר כזה, זה יכול להגיע לבין שבע ל-13, 16 אחוז בלבד, אם זה יהיה אוסטרלי, שזה הבהמות הכי טובות והכי זה זה, אפשר להגיע לעשרים עשרים וחמש אחוז, אבל שישים אחוז זה ודאי שמאכילים נבלות וטרפות וכו', והבאנו גם את הרב לנדא שסיפר בעצמו בתור ראש בד"צ שהוא יודע שיש השגחות שהוא לא אמר את שמם, אני יודע את שמם, אבל אמר במפורש שהם עושים שישים אחוז, שהגויים צוחקים עליהם.

 

ש. אז רגע, לא לאכול בשר ובכלל?

 

הרב: יש אפשרות לאכול בשר באופן כזה אבל זה גם כן לא כל כך חלק, מה פירוש, אם השחיטה היא שחיטה שנעשית בחבורה, פירושו, שיש רב תלמיד חכם שהוא יודע לברור שוחט ירא שמים ומומחה, ז"א אדם שרגיל בשחיטה בעשרות אלפי עופות לפחות בחודש, שזה לא הרבה, עשרות אלפי, שהוא מורגל ויודע ובקיא בהלכות, וירא שמים בתנאי, ובודק סכינים שהוא לא הוא, בודק סכינים אחר שירא שמים ומומחה ובעל הרגש שיכול להרגיש עם הציפורן שלו כל הרגש ולו הקטן ביותר, כמו שאומר מרן הבית יוסף שאפילו כחוט השערה פגימה כחוט השערה זה טרף, שני אלה קודם כל צריכים להיות בשביל לעבור את השלב של הדאורייתא, כי אם חלילה יש שמה פגם זה טרף, נבלה הכל. עכשיו, אחרי זה יש בדיקות, בדיקת הריאות ובדיקות הריאות פה מחפפים, כי מכניסים את הידיים ועל הדרך מורידים אתה מבין כמה דברים, וזהו, ואח"כ מדביקים על זה חלק בית יוסף, זה בעיה, ואחרי זה כשזה יורד לשולחן ורואים את זה בבדיקת חוץ אז יש כאלה שמתירים, יש כאלה שמורידים את זה לאט לאט, יש כאלה בציפורן בעיות שזה לא מותר בהלכה. ואחרי זה יש עוד מקומות ואח"כ הכשרות, ז"א להכשיר את כל הבקר וכו' וכו', ואח"כ צרירות דם אם יש או אין, לא להתבלבל בחלקים ברבעים כי זה כמויות, יש כאלה ששוחטים 130 ראש בקר בשעה, כל חצי דקה ראש בקר, אתה שומע מה זה?

 

ש. לא הגיוני שזה יישאר כשר

 

הרב: יופי, ולא רק זה, צריך שזה ישאר לבדוק בתוך הבהמות ולהספיק

 

ש. זה דיברתי

 

הרב: זהו, זה המצב

 

ש. אז בעצם אין ה יום מאיפה לאכול בשר באמת

 

הרב: אז אמרתי לך,

 

ש. מי שרוצה לשמור

 

הרב: יש אבל חבורות של אנשים

 

ש. בצורה פרטית בלבד

 

הרב: בדיוק, אבל אני אתן לך דוגמא, יש פוניבז', כן, ישיבת פוניבז', הם שוחטים לעצמם, אז הם הולכים בעצמם בתוספת למי שקיים, נגיד אם לקחו בד"צ מסויים והם התלבשו על הבד"צ הזה והם בעצמם תוספת כח ובודקים לפי הרמה שאני אמרתי, אז הם יכולים להוציא קצת מידי פעם אתה מבין בשביל הקהילה שלהם. הרב שטינמן, הרב קניבסקי, הרבנים החשובים כולם אוכלים רק חבורה, יש שו"תים - שאלות ותשובות של פוסקים שכותבים שלא ניתן תעשייתי לקבל את המוצר כמו שמבטיחים לך על הסכין.

 

ש. האמת ששופרסל מפרסמים שמה את כל האנגוס שזה סוג של בקר טוב, ובעצם אני כמו שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר אני לא אקנה שם

 

הרב: נכון

 

ש. כי באמת אין הבטחה לכשרות הזאת

 

הרב: אם תרצה בעזרת ה', אמרתי לך שאנחנו מתכוונים בימים הקרובים אי"ה ונצליח, תצלצל לארגון שופר, תרשם שם, ואם ירצה ה' ונצליח ויספיק אז גם תקבל, אם לא בנגלה הבאה אבל זה אנחנו עושים שחיטה פרטית לקבוצה שלנו קהילות פז

 

ש. מה זה לחג או בכלל?

 

הרב: בכלל אנחנו מתכוונים לעשות, כל פעם לפי הדרישה, אנחנו אוספים הזמנות מי רוצה, ולפי ההזדמנות משתדלים להגיע למה שצריך

 

ש. אני אשמח, כי מאז אני לא קונה בשר בקר

 

הרב: בסדר גמור, אשריך קודם כל ודבר שני, תפנה לארגון שופר ובעזרת ה' יתברך

 

ש. אוקי תודה הרב, תודה.

 

הרב: תהיה בריא.

כן, שאלה נוספת, הגברת למעלה בשחור תרימי את היד, כן.

 

 

ש. שלום

 

הרב: שלום

 

ש. קצת קשה לי לדבר, אני באתי מחיפה

 

הרב: אוהו

 

ש. אני שומעת הרבה את ההרצאות שאתה מדבר במחשב, ואני מרגישה שאני בצרה, אני בריאה ברוך ה', אבל אני בת 39 ואני לא מצליחה להתחתן, ומאד קשה לי, עכשיו אני באתי כי אני קראתי בחובת הלבבות שיש חטאים שיש רק יסורים מכפרים עליהם, ואפילו אם אדם עושה תשובה לא מתכפר על חטאים האלה, ואני מרגישה שאני ביסורים מאד קשים, ואני בת יחידה, אין לי אחים ואחיות, ויש לי הורים מבוגרים ואני רוצה ילדים ואני לא יודעת מה לעשות

 

הרב: אני אגיד לך מה לעשות, קודם כל זה נכון שיש איסורים שלא מתכפרים אם לא עושים את התשובה עד הסוף, אם עושים תשובה עד הסוף והתשובה תגיע לדרגת אהבה, אז הם כן מתכפרים, והפוך כל העוונות הופכים להיות זכויות

 

ש. אבל הלב שלי אטום

 

הרב: בסדר, זה בגלל שאת כנראה לא לומדת מספיק תורה ומצוות מה שאת צריכה, צריכה לקרוא הרבה סיפורי חז"ל, דברי אגדה, זה פותח את הלב מרחיב את הלב, מעשה ניסים של גדולי ישראל במשך הדורות, יש ספרים כאלה שאת ניגשת לספריה התורנית ומבקשת ספרים מהסוג הזה, זה פותח את הלב, אם הלב סגור זה ייפתח, כי יהיה לך שקיקה מאד לדברים האלה ולרוחניות. עכשיו אם את תשתדלי לזכות את הרבים, זה הדבר הגדול ביותר שמכפר על עוונות.

 

ש. איך אני אזכה את הרבים בדיוק?

 

הרב: אם את תגרמי שיהיה שיעור תורה או שיעור לנשים או תזמיני רבנית או תפיצי דיסקים או תעשי כל פעולה שתרבה את הידיעה אצל האחרים להתקרב לבורא, בכל דרך שהיא, זה נקרא זיכוי הרבים. זיכוי הרבים זה אומר, שכל אשה או כל גבר שבזכותך התעורר, חזר בתשובה, התקדם, כל זכויותיו וזכויות צאצאיו שייך לך, וככה את מכסה את כל העבירות שעשית בעבר. ז"א אם צברת נגיד חילולי שבת כך וכך וגרמת לאחרים שישמרו שבת ומכאן והלאה הם ישמרו שבת כנגד השבתות שחיללת גרמת לאנשים בתוספת לך לשמור שבת, אז זה מקזז.

 

ש. עכשיו, אני גם דיברתי הרבה לשון הרע ואני קראתי שאסור להגיד את החטאים בקול רם, אז אני לא אתחיל למנות אותם

 

הרב :לא לא, אין צורך

 

ש. לא, אבל אני רק רציתי להגיד לרב שפעם גם אני דיברתי על רבנים גם לא יפה, כי אני נפגעתי מכל מיני אנשים ואפילו על הרב דיברתי כאילו לא בכבוד, פעם אני לא זוכרת בדיוק את כל המילים שהוצאתי מהפה, אז אני מבקשת סליחה, ואני פשוט רוצה להציל את עצמי, אני רוצה, אני יעשה מה שאתה אומר אבל אני רוצה להתחתן וללדת ילדים

 

הרב: בעזרת ה'

 

ש. ואני רוצה להתחתן עם בחור חסידי

 

הרב: או, יפה מאד, ישר עם מגבעת ופיאות. ישר יפה מאד. עכשיו תשמעי, את תלמדי כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה

 

ש. היום קניתי אותו

 

הרב: נפלא, שלשה חדשים רצוף, ואני מברך אותך, מה שמך ושם האמא?

 

ש. גולדה לאה בת תמר אביבה

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון בזכות הלימוד תורה הזה, בזכות התשובה, והמחילה שתזכי להתחתן תוך שנה ולהביא ילדים לעולם.

 

ש. תודה רבה. אן.

 

הרב: כן, הנה הבחורצ'יק פה. תעמוד רגע.

 

 

ש. ערב טוב, אני יושב פה כבר שעה ואני מקשיב וככה אני חושב, לפי מה שאני הבנתי, עכשיו בחיים, מתי שאנחנו חיים, אנחנו אמורים לקיים מצוות כי אם לא בחיים שאחרי יהיה לנו רע, אז עכשיו כאילו אנחנו צריכים לעשות את כל זה כי אם לא אחרי זה יהיה לנו רע, אז יוצא כמו סוג של איום, שלא תעשה ככה ככה ככה אחר כך יהיה לך רע.

 

הרב: אתה היית ילד קטן בהתחלה, נכון?

 

ש. בהתחלה כן

 

הרב: בהתחלה כן, ואמא שלך אתה זוכר שהיתה מזהירה אותך תזהר פה זה חשמל, ואם לא?

 

ש. אני אתחשמל

 

הרב: למה היא מאיימת?

 

ש. כי היא דואגת לי

 

הרב: או, גם הקב"ה דואג לך.

 

ש. אוקי, אבל אני רוצה להבין, כל הדברים האלה שצריך לעשות כביכול לוקחים הרבה מאד זמן, נכון?

 

הרב: פחות זמן ממה שאתה משתמש למה שאתה עושה היום, הרבה פחות.

 

ש. אבל לאנשים יש חיים, הם חיים, יש להם משפחה, דברים לדאוג להם, ואם הם באמת יקיימו את הכל כמו שצריך ככה לפי זה ממש הכל הכל

 

הרב: אני כמעט הכל מקיים ויש לי מספיק זמן אפילו לבוא אליכם פה לרחובות ומחר לאשקלון ואח"כ לפה ואח"כ לשם, ולא חסר שום דבר, לא מהעולם הזה ולא ממה שאתה חולם, ואפילו יותר ממה שאתה חולם.

 

ש. כן, אבל אני מאמין שיש אנשים עסוקים מאד

 

הרב: בטח, תלוי במה אדם רוצה להעסיק את עצמו

 

ש. ואמרו להם שלא יהיה להם חיים עכשיו ושהם מקיימו את כל המצוות בשביל שאח"כ כן יהיה

 

הרב: מה פתאום, מי פה דתי שירים את היד בבקשה. תסתכל, עכשיו רגע, תורידו, תורידו, רגע רגע רגע, מי מכם לא חי טוב בגלל שהוא שומר מצוות שירים את היד, אף אחד לא

 

ש. הנה אני רואה שכאן מרימים

 

הרב: אז יש אחד נגיד, נהו, אתה מבין, מה פירוש, אתה חושב שמי ששומר מצוות הוא אומלל ומסכן ומתייסר?

 

ש. אני לא אומר לא חי טוב

 

הרב: חי הכי טוב

 

ש. אולי

 

הרב: יש לך שבת? אתה יודע מה זה שבת? אתה יודע מה זה עונג שבת, אתה יודע מה זה להכין בישולים לכבוד שבת, מה זה חלות שבת, נרות שבת, שירי שבת, מפה צחורה, כל המשפחה סביב השולחן, לא קלפים ולא טמבלויזיה עם כל השטותניקים שם, ולא סיגריות עם עשן שלא רואים אף אחד, אתה בכלל מבין מה זה הרגיעות הזאת, אין מחשבות לא על פרנסה ולא כסף ולא שום דבר, פשוט חיים חיים עם המשפחה, יש זמן לשמוע, לשבח, להודות אחד לשני וכו', מה זה, זה כל שבוע הולידי.

 

ש. אוקי, אבל ככה לסיכום, שאני אבין, אנחנו עכשיו אמורים לעשות מצוות כדי שאח"כ בעולם הזה אם יש בכלל יהיה לנו  טוב

 

הרב: ודאי, גם פה יהיה לנו טוב, גם פה בלי עולם הבא החיים של שומר תורה ומצוות יותר טובים משל אדם שלא שומר תורה ומצוות. מחקרים אומרים שהמאמינים שמקיימים מצוות לוקים בהתקפי לב חמישים אחוז פחות מאשר כלל האוכלוסייה האחרת, לדוגמא, אלה שבוטחים בה' חשוכים ממחלות יותר מאלה שלא מאמינים בה', זה תוצאות של מחקרים שנעשו בעולם, לא דוקא אצלנו בישראל, גם בעולם הכללי. ז"א רופאים אומרים שמי שיש לו אמונה, סיכוייו לצאת מניתוחים מכל מיני צרות וכו' וכו', יותר גדולים באחוזים מאדם שאין לו אמונה ותמיכה רוחנית. אז כבר לעולם הזה אתה מרויח מעצם היותך מאמין וכו' וכו', פה בעולם הזה, חוץ מזה ארחות החיים של שומר תורה ומצוות מסודרים, יש ערך לחייו, הוא מעריך את מעשיו, הוא לא פועל לפי אימפולסים, אתה יודע לפי תאוות מזדמנות,

 

ש. אפשר שניה?

 

הרב: ודאי

 

ש. ומי שלא שומר אין ערך לחייו?

 

הרב: בטח שיש ערך לחייו, כמו בעל חי.

 

ש. אה, אז כאילו מי שלא שומר הערך שלו שווה לפרה השויצרית

 

הרב: בדיוק, הפוך, הלואי שיהיה בדרגה של פרה שויצרית, היא לא חולה, היא עם וטרינר צמוד, היא לא רשומה לקופת חולים, היא לא משלמת ארנונה, היא לא סובלת מהעשן כי היא נמצאת בהרים, מה זה תראה איך היא נראית, ואתה יודע מה, כשעוברים לידה התיירים היא עושה להם מווווו מה אתם עושים פהההה.

 

ש. הבנתי, בסדר תודה רבה. סיימתי.

 

הרב: אבל כדאי לך לראות דיסק שלי שנקרא מבראשית, באתר שופר או ביוטיוב מבראשית, שמה אני מסביר את תכלית החיים בכלל עם הוכחות מדעיות גם שיהיה לך ברור שיש עולם הבא, זו לא אמונה, זו ודאות.

כן, שאלה נוספת, כן הנה פה לבחורצ'יק אמיר קוראים לו אמיר, מהמארגנים של הערב.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני פה עם פנקס שאני לא אתבלבל, ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, פעם שעברה ביקשתי מחילה מהרב, הפעם אני רוצה לומר תודה אבל לפני כן רוצה לומר שנמאס, הרב ממש נמאס לראות שהרב עובר בזיונות אחרי 38 שנה שהרב עומד כנגד כל אפיקורס שהיה בעולם, העמיד תורה, החזיר מיליון אנשים בתשובה, רגע, הקים עולם של תורה, השיב מיליון אנשים בתשובה, הזמרים, הבחירות, הכשרויות, כל מה שהרב עושה, וכל זה על מנת להציל ועדיין חוטף בזיונות. אצלי נגמרו השאלות בכל אופן אני כבר אומר הרב. יש לי את כל הראיות בזכות הרב, אם זה היה קור הלפני ארבעים שנה חמישים שנה אני לא בטוח שהייתי עושה את זה, אך בזמנו בזמן הדקה התשעים ותשע שאלה הרגעים האחרונים, לפני שהמשיח מגיע אני רוצה לעשות את הצעד הזה, כי אני יודע שברגע שהוא יגיע לא תהיה עוד אפשרות לעשות את הצעד, אני רוצה לתפוס צד ולשבת, ואני אקום ואני אמחא כפיים, כאות מחאה על כל האנשים וכל מה שקורה כנגד הרב, וכאות תודה שהרב החזיר אותי בתשובה, ועל שלשים ושמונה שנה של מסירות נפש אני מאמין שכל הציבור יעשה את זה איתי יחד, רק שניה ברשות הרב.

 

הרב: תהיה בריא. זה הצגה יפה. אז בא רגע, תהיו בריאים, תהיו בריאים, תהיו בריאים, יפה, אז אני אגיד לך ככה, קודם כל משה רבינו רץ לפני עם ישראל ארבעים שנה, ואמר עוד מעט וסקלוני, אז אם משה רבינו שהיה העבד הנאמן של הקב"ה בעל אותות ומופתים, הוריד את התורה לישראל, הטיב להם בהטבות ששום בריה בעולם לא הטיבה, ומזכה הרבים גדול בעולם, משה רבינו זכה וזיכה את הרבים, אז ז"א אם הוא בעצמו על כל דבר טענו כנגדו אפילו שהוא התכוון רק לטובתם והציל אותם ממיתה ומה לא, והתחטא לפני ה' והתנפל לפני ה' ומסר נפשו עליהם, היה מוכן למות ושלא תיפול ציפורן אחת מצפורנן של ישראל, ועם כל זה אמר עוד מעט וסקלוני, ז"א זה מה שמצפה לכל מי שהולך בדרך האמת לעשות מלאכת שמים. זה מוכרח שיהיה ככה. תראה כל גדולי ישראל במשך כל הדורות נרדפו, הרמב"ם אתה מאמין שישרפו את הספרים שלו? אתה מאמין שרבינו יונה יצא נגדו? לא יצאו נגדו ש"ס, רבינו יונה גדול דור, ושרפו ספרים של הרמב"ם, העלו אותם על המוקד, אתה מבין מה זה, היו כאלה שהיו צריכים לברוח בכלל, לגלות, החיד"א מה עבר, הרמח"ל מה עבר, כל גדולי ישראל, דוד המלך וכו' וכו', שאול רודף אותו חינם, הוא בכלל לא רוצה את התפקיד, דחפו אותו לתפקיד ולמרות כל זאת היה יכול לפגוע בו חיים, הגיע עד אליו, חתך כנף מעילו, הראה לו הנה יכלתי לעשות לך ולא עשיתי, ואתה יודע שיכולתי את כל העובדות שהוצאתי לאחרונה לעשות בזמן הבחירות ויכולתי לנצח בגדל, אבל הייתי משפיל חס ושלום אתה מבין את הרב עובדיה יוסף לא עשיתי את זה, למרות שהתגלגל ככה שגם הוא יצא כאילו כנגדי, בגלל כל מה שטענו לו ושיקרו אותו וכו' וכו', אבל זה חלק מהג'וב כמו שאומרים, זה לא משלמים לך על זה, אתה צריך חביבי להחזיק מעמד כי זה התפקיד שלך, אם התפקיד שלך להגיד את דבר ה' אז אתה צריך להגיד אותו עם כל מחיר.

 

ש. עוד דבר בקצרה הרב, יש פה חבר יקר, גם ממארגני האירוע, שלומי חבה, יש לנו קבוצה כזאת שאני רק רוצה להביא את המיקרופון להגיד את המספר טלפון שכל מי שירצה להצטרף יוכל להגיע דרכו. שלומי

 

הרב: בבקשה.

 

ש. מי שירצה שירשום, 054-5544258 זה הקבוצה של הרב של קהילות פז ברחובות, 054-5544258, ים של חיזוקים, שיעורי תורה, שיעורי מנויים של הרב וכל מיני עיתונים מעניינים.

 

הרב: ברוכים תהיו.

כן, תן לבחור פה, עם הכובע השחור.

 

 

ש. קודם כל אני רוצה להגיד לך, שמי נריה ירון מזרחי, אני מתרגש כי אני לא דיברתי איתך פנים מול פנים, אבל אני שהייתי בתל אביב, דרך אלה שהביאו לי את הקלטות במכונית זה היה הדרך שלי להתחלת ההתחזקות בא נגיד, כמו שאתה אומר את זה. עכשיו מה שאני ראיתי בערב הזה זה ככה, נראה לי כאילו חלק מזה למי שנתת את הרמקול לדבר זה היה מתוכנן, את המיקרופון, סליחה, זה אחד. שתיים, אני רוצה לשאול אותך, אתה ובתור הרב שאני מאמין לו שאתה רב שדובר אמת, ואמת יש אחד, כמו שיש קב"ה אמת גם אמת יש אחד, אז נכון שהרבה איך אומרים לא אגיד יחסו לך לא התחנפו, אבל נתנו לך הרגשה של, ובסדר וכל אחד מה שהוא מרגיש, אני לא נכנס לפרטים, אבל השאלה שלי היא כזאת, מה אתה חושב שצריך, אני מאמין באמונה שלמה ואני רוצה את המשיח עכשיו שיבוא הרגע, השניה הזאת, ולא משנה מה יכניס לי לבית, הכל אני מקבל בשביל עם ישראל, אז אני אגיד לך  ככה, קודם כל אני רוצה, מבקש, אתה לא חייב לי שום דבר, מבקש, אבא שלי צריך לעבור צנתור ואמא שלי נפטרה לפני חודשיים, והיא היתה צדיקה, לא ישבנו עליה דקה, שניה, ונפטרה ביום שישי ערב שבועות, מה שאני רוצה לבקש ממך בתימנית קוראים לו יואב בן זכריה, אבל השאלה היא מה עושים נגד בית משפט עליון, וגם ראיתי את התכנית שלך עם אמנון לוי בטלויזיה ומצא חן בעיני, אני רואה שהם לא יכולים עליך בפה, רק אמרת תנו לי לדבר עד הסוף, אל תחתכו אותי באמצע, אני זוכר הכל, מה עושים נגד בית משפט עליון שאתה בעצם אני גם אני רואה בין הדתיים, לא כולם, לא רוצה עכשיו לצאת בהכללה וזה, אבל חלק מהם שחקנים גדולים, בגלל לא כובע זה מה שקובע ולא המעילים, צריך להיות דתי מהלב, וצריך שאיש את אחיו יעזורו, יהודים אנחנו, לא בשביל אינטרס, ואז הקב"ה ברוב רחמיו יעזור לכולנו ביחד, היהודים לא צריכים להיות במצב כזה. אז השאלה שלי ככה, מה אתה חושב בתור הרב אמנון יצחק, איך אתה נלחם בבית משפט עליון שהוא נגד היהודים, נגד החיילים, כל העתירות של הערבים מתקבלות, אבל לפני שאתה עונה לי אני מבקש, אתה לא חייב עוד פעם, לאבא שלי הוא צריך לעשות צינטור, יואב בן זכריה תודה רבה.

 

הרב: יואב בן זכריה ה' יזכה אותו להצליח בצנתור.

 

אמן.

 

הרב: נגד בית משפט העליון אין מה לעשות, צריך להמתין רק למשיח, ואז יהיה לך חיוך בדיוק כזה, בדיוק כזה. עכשיו רק הערה אחת יש לי על מה שאמרת, למה אמרת שכל  מי שנתתי לו את המיקרופון זה מתוכנן? נראה לי, כן, אבל אני תכננתי איתך לתת לך את המיקרופון? רגע, אני ואתה תכננו לתת את המיקרופון.

 

ש. אני לא יודע מה אתה תכננת

 

הרב: אבל למה איתך זה לא היה מתוכנן?

 

ש. כי נשארתי בסוף אחרון

 

הרב: טוב. אז בגלל שאמרת שאתה אחרון אני אתן לעוד אחד להראות לך שזה לא מתוכנן. כן הנה הבחור פה התימני. מאיפה אתה אבל, מתל אביב?

 

ש. שעריים

 

הרב: שעריים? תהיה בריא.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שמי טל, כמו שאתה דיברת בזמן האחרון, קצת מתרגש, על כל הכשרויות כל הבלגן, רציתי בבקשה לבקש מהרב, אנחנו מתארגנים קבוצה לעשות שחיטה פרטית, מצומצם, לא בשמים, קודם כל אם יש לרב איזה עצה לכוון אותנו איך ולרב בטוח יש יותר רויזיה מאיתנו, ושתברך שנצליח.

 

הרב: קודם כל שתצליחו, ודבר שני אם תיצור איתנו קשר אני אתן לך שם של רב שילווה אתכם בשביל לבדוק את כל מה שאמרתי קודם מה שצריך בחבורה, ואם הוא יסכים ויאות לבוא ולעשות לכם את כל ההכנות ולבדוק את כל מה שהצלחתם לארגן, ויתן לכם את האישור, אז תוכלו להיות סמוכים ובטוחים.

 

ש. תודה רבה.

 

הרב: אני מודה לקהל הנפלא, ברוכים תהיו לה' יתברך, שיהיה לכולכם כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לאלתר אכי"ר.

 

ש. הרב אם אפשר ברכה לבן שלי דוד בן טל

 

הרב: דוד בן טל יזכה לגדול בתורה וביראת שמים

 

ש. הוא בקפלן רפואה שלמה

 

הרב: בריא ושלם,

 

ש. אמן תודה רבה.

 

הרב: קדיש למי שרוצה להגיד בבקשה. 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט