u4
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

אדם צריך להשתדל תמיד לתבוע מעצמו התבוננות לראות כמה הוא חסר מהשלמות והמעמלות שהתורה מחייבת אותו. ודאי שכל יהודי ויהודיה צריכים לקיים תורה ומצוות, אין סיבה שבאנו לעולם בשביל להלוך בכדור הארץ לארכו ולרחבו ולהסתלק מכאן. אלא תכלית האדם זה לעשות את רצון קונו שבראו והכין לו אחרית טובה וגן עדן ולחיי העולם הבא. ועל כן נתן הקב"ה לעם ישראל את התורה הקדושה, שבה הם זוכים גם בעולם הזה וגם לעולם הבא, ובתורה מעבר למצוות יש מידות טובות שהאדם צריך שיהיו לו, כגון ענווה ונדיבות וכו'. אז ז"א הוא צריך לעוד על עצמו כל פעם להשתפר, לא להסתפק במשהו ולהגיד זה אני, אין מה לעשות זה אני, לא, תמיד להשתדל לעלות ולהתעלות ולבדוק את עצמו כמה הוא חסר עוד מהשגת מעלות וכמה עדיין הוא חסר משלמות הנפש, כמה הוא חסר באמונה, כמה הוא חסר בבטחון בה', צריך להתבונן, כמה הוא חסר בהכרת הטוב לבורא יתברך.

אבל לפעמים כדאי גם לעשות עצירה ולעשות חשבון מה ההישגים שהוא כבר השיג. אם אדם יסתכל רק מה הוא צריך להשיג עלול להכנס ליאוש כי העבודה היא מרובה. אבל אם הוא יסתכל מה הוא השיג בינתיים, זה נותן עידוד גדול מאד הלאה. צריך אדם להכיר בעליונות העצמית שלו, הוא צריך לראות מה ההבדל בינו לאדם שלא שואף למעלות בכלל, ז"א יש הבדל למה שאנחנו קוראים איש הרחוב ואיש המעלה, איש הרחוב זה אדם רגיל שאיש המוני מה שנקרא, כמו בכל העולם כולו, חי אוכל שותה עובד, ישן מבלזה וזהו, זה איש ההמון, איש רחוב, עיקר עיקר מציאותו היא ברחוב. איש המעלה זה אדם ששוקד על עצמו לטפח את עצמו להגיע למעלות. לשלמויות, אפילו אצל האנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, אפילו גויים, יש אנשים ששואפים לשלמות, כגון הפילוסופים, כמו אריסטו אפלטון ואחרים שכל הזמן עבדו על שלמות הנפש להגיע למדרגות גבוהות, וניסו לחפש מה הסיבה שבעצם הם נמצא כאן בעולם, ואת כל חייהם השקיעו במחקר סביב הנקודה הזאת. אנחנו לא צריכים אפילו לטרוח, הביא לנו את הכל מוכן על מגש, רק תעשה מה שכתוב ואתה מסודר.

אז אם אדם עושה מידי פעם הפסקה להתבוננות, ורואה מה ההפרש בינו כאיש ששואף למעלות לעומת איש הרחוב, ושהמרחק הוא מן הקצה אל הקצה, זה נותן לו כח להתבונן ולראות שהוא מקושר למטרות ולתוכן חיים שונה מאלה שרודפים אחרי ההבל, עצם זה שאדם בוחר להיות בחברה גבוהה שהיא שואפת לתיקון המידות, שהיא שואפת לתיקון המצוות, לעשות למען הזולת וכו', זה נקרא חברה גבוהה, לא מה שקוראים היום חברה גבוהה אלה שגרים ברחובות כאלה או בשכונות כאלה, וזה באור החיים של קדושה ובאור החיים של קיום מצוות. ומי שזכה לחיות כך זו זכיה שאין לה שיעור. אפילו לא יכול להבין עד כמה.

ובואו אני אתן לכם דוגמא, תגידו לי אתם, האם כדאי לרדת לעולם הזה ולסבול את היסורים של העולם הזה, ואתם כל כך מרגילים כבר לחיות ביסורים שאתם לא שמים לב, ז"א יש לאדם טרדות, יש לו דאגות, יש לו אכזבות, יש לו חובות, אי שביעות רצון, הרבה הרבה דברים שזה הוא כבר מורגל בהם כאילו מה, תשאל אותו מה היית רוצה? הוא יצביע לך זה הייתי רוצה וזה הייתי רוצה וזה הייתי רוצה וזה חסר לי, גם בגול הייתי מוכן עוד עשר ס"מ, גם בזה הייתי רוצה ככה, יש לו דרישות אם הוא היה רוצה ככה משהו שהוא רוצה, אז כמה הוא חסר, וכמה טרדות, וזה עוד בלי מחלות, בלי צרות, עוד בלי, אבל אם יהיה לו יסורים ויסורים כל ימי חייו, ואחרי זה מובטח לו שהוא יהיה בגיהינום, ויש שמה לאורך זמן ויסבול יסורים קשים ביותר, יש איזה צד לומר שכדאי לבוא לעולם, לעבור את יסורי העולם ואח"כ ללכת מפה ישר לגיהינום, יש איזה משהו ששווה שבשבילו נרד לעולם ונעבור את המסלול הזה הקשה בשביל משהו? יש איזה משהו שאתם חושבים שכדאי? אומרים לך מראש, אתה תרד לעולם, אתה תסבול שמונים שנה, תסבול שמונים שנה ואחרי כן תלך לגיהינום עוד כמה מאות שנים, מה אתה אומר, אתה רוצה לרדת? יש איזה דבר שבשבילו כדאי לך לרדת? אף אחד פה לא מתנדב, הא? אז אני אגיד לכם מה אמרו לנו חז"ל שכדאי לאדם לרדת לעולם הזה, לסבול יסוריו ויסורי גיהינום שאחרי כן בלבד שיזכה פעם אחת בימי חייו לענות אמן. עכשיו אתם שומעים מה זה אמן? אמן אחד.

הגמרא בשבת אומרת,  ממתי תינוק בא לחיי העולם הבא, תינוק, הוא עוד לא חייב במצוות, ממתי הוא בא לחיי עולם הבא? אם תינוק יגיד פעם אחת אמן וייפטר, הוא זוכה לחיי העולם הבא. באמת אחת. אלף אמן זה כמואמן יהא שמו רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיא, אלף אמן שוים אחד. אז כמה כדאי בשביל אמן יהא שמיה רבה בקדיש לענות. עכשיו כמה אמנים יש לאדם אפשרות לפחות ביום? תשעים אמנים. אז תארו לכם מה אדם יכול לזכות, זה עוד בלי ללמוד תורה בכלל, זה עוד בלי לקיים מצוות, ואם כל מצוה שהוא מקיים על תפילין ועל ציצית וברכת הזמון, וברכות, ברכת הנהנין שהוא שותה ואוכל ונהנה ומודה לה' שאתה בורא פרי הגפן ואתה בורא פרי האדמה ואתה בורא פרי העץ ואתה מוציא לחם מן הארץ ושהכל נהיה בדברו וכל הברכות, כמה מגיע לך שכר.

רבינו יונה כותב, המצוה הקלה שכרה גדול, והפלא אשר לא ימד ולא ייספר, הלא תראה במצות שילוח הקן שאין בה טורח ולא פיזור ממון, עליה נאמר "למען יטב לך והארכת ימים", מה ה מצוה שילוח הקן? זו המצוה הכי קלה שיש בתורה, אדם הולך בדרך, "כי יקרא לפניך קן ציפור בדרך" אתה רואה על העץ עכשיו ציפור שיש לה קן, יש שמה ביצים או גוזלים, אז יש מצוה לשלח את האם ולקחת את הביצים או את הגוזלים, להגביה אותם ולהחזירם וללכת לדרכך, וקיימת מצוה שקוראים לה שילוח הקן. מי שזוכה למצוה זו שהיא קלה, קודם כל יש בה זכות של תחיית המתים, דבר שני הוא זוכה לבנות דירה, מיד אחרי זה, ועליה נאמר "למען ייטב לך והארכת ימים", תקשיבו, למען ייטב לך והארכת ימים, ואמרו רבותינו ז"ל, רבי יעקב אומר אין לך מצוה קלה בתורה שאין תחית המתים תלויה בה, שנאמר בשילוח הקן, "למען יטב לך לעולם שכולו טוב, והארכת ימים לכולו שכולו ארוך. ז"א אתה זוכה במצוה זו לחיי העולם הבא, לעולם שכולו טוב ולעולם שכולו ארוך, לנצח. בשילוח הקן, אין בה שום טרחה, ואין שום הפסד ממון, זה לא לקנות תפילין שאתה משקיע כסף או טלית, כלום, בדרך אם מצאת בדרך הרווחת. יותר טוב מהפיס. עולם הבא. ומה אם מצוה קלה אמרה תורה כך שזה שכרה, אז מצוותת חמורות על אחת כמה וכמה. מה מגיע לנו. נו, אז תגידו לי אם יש איזה עסק יותר טוב שאדם יעשה ויתעסק בו, יש אנשים פותחים פיצות, יש אנשים שפותחים קניון, יש אנשים שרשת סופרים, מרכולים, מה זה כל אחד פותח לו משהו שיהיה לו ביזנס, מה זה הביזנס? יהיה לו הרבה שטרות ומטבעות. נו, ואתה תוכל ליהנות מכולם? אתה יכול ליהנות מכולם? מה אתה יכול לעשות, קח אני אתן לך עכשיו כל יום מיליון שקל תבזבז, על מה תבזבז? על מה תבזבז? במיליון מה תקנה לאכול, עם איזה אוטו תסע? הכי מפואר, כבר יש לך אותו, מה תמלא דלק מזהב? מה תעשה? כאילו מה תעשה? על איזה מיטה תישן, אתה קונה פעם אחת הכי טובה בעולם וזהו, מה עוד? מה תעשה מיליון שקל כל יום לבזבוז, לא, אומרים לך לך, אל תגיד לי מה תעשה לאחרים, מה תעשה אתה, אתה עשיר, אתה עשיר, בא תיהנה מהכסף שלך. אה לחלק לעניים זה מצוה, אז גם אם אני לא עושה לעני, לא נתתי לו אפילו שקל ושילחתי את הקן אני בן העולם הבא. אני נכנס לבית מדרש בחינם, יש ספרים, פותח ספר מתחיל לקרוא כל מילה שאני מוציא מהפה שקולה כנגד תרי"ג מצוות, שילוח הקן זה רק מצוה אחת, ואתה במילה אחת אומר תרי"ג מצוות, כמה מילים אתה יכול להגיד? כמה שאת הרוצה, תשב פה שעה תגיד עכשיו אלפים של מילים, תכפיל בתרי"ג תראה איזה עשיר אתה, אבל אתה תקבל שכר גם בעולם הזה וגם לעולם הבא, וההוא עם הקניונים ישאיר את הכל לאחרים שיבואו אחריו. והוא לא יוכל ליהנות מכל מה שיש לו, הוא לא יכול, הוא לא יכול. גם אם הוא יקח יאכטה וילך לים וישב שמה שבועיים והכל, נו, כמה זה? כמה זה דלק של יאכטה, נו מה מה, מה בזבזת? מה בזבזת? והבאת אוכל והבאת, כמה תאכל? חוץ מההרגשה שאתה מרגיש שאתה עשיר, אין פה כלום. אבל יש צרות עין עליך, יש קנאה, יש אנשים שזוממים עליך, יש כאלה שינסו לשדוד אותך, יש הרבה בעיות, מרבה נכסים מרבה דאגה, אבל אם אתה עושה מצוות אף אחד לא מקנא בך. תעשה תעשה מותק יופי יופי יופי, זה לא על חשבון אף אחד, מה אכפת לו, אתה יושב לומד גם הוא יכול לשבת ללמוד, אין שום בעיה.

אז ז"א שבן אדם יכול לזכות כל כך הרבה, צריך לעשות לפעמים את החשבון הזה ולהתבונן, לאן אני רץ, מה אני רוצה להשיג, תסתכלו כמה שנים עברו כבר מחייכם, כמה עשרות? נו מה ההשגים שלכם? מה קורה אם חס ושלום בן אדם נפטר היום, הוא יקח משהו? לא. אבל מה ישאלו אותו שמה, מה קנית? לא, מה אכלת? לא, מה שתית? לא, כן ישאלו, אכלת בכשרות, לא בכשרות, עם תולעים, בלי תולעים, עם עכברים בלי עכברים, זה ישאלו, הקפדת על המזון או לא. אבל מעבר לזה ישאלו אותו, מה המצוות שעשית. זכית להכיר שיש בורא לעולם שברא אותך? חשבת על זה? איך כל הבריאה הזאת נוצרה? לאיזה מטרה? אתה התבוננת פעם בחיים שלך על משהו? ואז אדם יצטרך להתחיל להסביר. לא מצב פשוט בכלל.

הגאון  מוילנא כותב באגרותיו כך, כל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער, תענית דיבור, אדם סותם את הפה, לא מדבר, אז הוא ניצל מדברים מיותרים, מדברים אסורים, מלשון הרע, מרכילות, מהוצאת דיבה, מכל מיני מרעין בישין שיכולים לצמוח לו הרבה צרות, שלמה המלך אומר אל תתן את פיך להחטיא את בשרך, אחד מדבר יותר מידי הוא מסתבך לפעמים עם הדיבורים, אז לכן  צריך להזהר מרבה דברים מביא חטא, אם תרבה בדברים אתה תביא חטא, מה עושים בחקירות משטרתיות, נותנים לך לדבר, שואלים עוד פעם מפה מפה מפה מפה עד שבסוף אתה תשחרר איזה משפט שניים שיסגיר אותך, למה? כי מרבה דברים מביא חטא, אבל החוק מתיר גם זכות השתיקה, ומי שבוחר בזכות השתיקה קשה להפליל אותו. אז אותו דבר לא רק שם, גם פה, אבל פה מקבלים שכר איזה שכר, אומר הגאון מוילנא, החוסם את פיו על כל רגע ורגע זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער. עד כדי כך גדול שכרם של המצוות, אם כן רואים שמי שזוכה להתעסק במצוות או בתלמוד תורה שזה כנגד כל המצוות כולם, ודאי שצפון לו שכר נפלא ואור גנוז שאי אפשר לשער כלל, אבל יש עוד דבר אחד שצריכים לדעת שהכל הולך אחר החיתום, מה יהיה בסופו של האדם? כי יש שטן, יצר הרע, מלאך המוות, שעליו נאמר "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו", אתם יודעים שיש צלפים היום, כן, בכל הצבאות, תפקידו של הצלף להיות מרחק שתיים שלש קילומטר עם טלסופ, הוא מנסה להכניס אותך לאיקס וברגע מסויים טוז, הוא שלח את הכדור, אתה לא מספיק להבין ואתה כבר בעולם שכולו רע או טוב. אותו דבר צופה רשע לצדיק, אתה צדיק, אתה ממש צדיק, אין עליך שום טענה, אבל הוא ממתין שפעם אחת תמעד, והוא יכול לנצל את ההזדמנות, ולכן פתאום אתם שומעים מיתות משונות, מיתות חטופות, לא מסודר כזה, פתאום אדם שומעים שתי תאונות שלש ארבע, פתאום שומעים בנפאל רעידת אדמה נעלמו אנשים פה שם, אף אחד לא יודע מאיפה בא לו המוות, זה הצופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, על רשעים זה ברור, אבל הוא מחפש בעיקר את הצדיקים. למה כי הם אוספים אוספים אוספים יותר מידי רכוש, והוא רוצה להפסיד אותם. זה כמו מס הכנסה, הוא לא מתעסק עם כאלה שהם גונבים אני יודע מה, פה מעלימים שקלים, הוא מחפש את הכבדים שהם שמע זה נותן להם בשקט לאסו לאסוף לאסוף לאסוף ואחר כך הוא מתלבש עליהם פפ כן בבקשה דוחות זה, עכשיו יש לו מאיפה לקחת. נותן לו שומה גרנדיוזית, מגיעים לפשרה והרויחו פי שתיים. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, תזהרו, והכל הולך אחרי החיתום. אחרי החתימה. כמו שאומרת הגמרא בסוף פרק ראשון של קידושין, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה, איבד הראשונות. אמר ריש לקיש, בתוהה על הראשונות. רבי יוחנן וריש לקיש היו חברותא לומדים ביחד, רבי יוחנן אומר שמי שקיים מצוות והיה צדיק גמור, כל ימיו, אבל באחרונה, לפני שהוא נפטר הוא מרד, מרד - איבד את הראשונות ז"א זה כמו שהוא בטעות לחץ במחשב דליט ונמחק לו הכל! ואי אפשר לשחזר. מרד באחרונה איבד הכל. אומר ריש לקיש, לא, אם הוא לחץ בטעות דליט עוד אפשר לשחזר, אבל בתוהה על הראשונות אי אפשר לשחזר. מה זה תוהה? אדם שאומר חבל, איבדתי את החיים, הפסדתי את הזמן, יכולתי ליהנות, מה עשיתי לעצמי, הייתי דתי, כל הזמן הקפדתי הקפדתי כולם נהנו נסעו אכלו שתו הכל ואני הייתי תקוע סתם האמנתי להוא, בלבל לי את המח וככה וככה, בתוהה על הראשונות, מתחרט, זה אומר ריש לקיש הפסיד את הכל. אבל אותו דבר זה גם בתוהה על הראשונות למי שהיה עובר עבירות, אחד עבר עבירות, חילל שבת, אכל נבלות וטרפות, עשה כל עבירות, כל עבירה הוא עשה, יום אחד הוא התעורר מכל סיבה שהיא והחליט אני חוזר בתשובה! מה עשיתי?! מרדתי בקב"ה שהיטיב לי, נתן לי עיניים לראות, אזנים לשמוע, ידיים לחוש, רגליים להלוך, הכל קיבלתי ממנו ואיך מרדתי בו, איך עשיתי לאבא שבשמים ככה רע ולא עוד, מידי פעם אני גם מבקש ממנו אבא תעזור לי, ה' יעזור וכו', איך? והתעורר והתחרט על העבר, מה עכשיו הדין שלו? גם הוא מחק את כל העבר הרע. זה נקרא בעל תשובה, שהוא מוחק את העבר. אז מי שיש לו הזדמנות בחייו, אפילו אם הוא כשל או הזיד ויום אחד הוא רוצה לחזור בתשובה הוא יכול למחוק את הכל, איך הוא ממתין הרי אתה לא יודע כמה תחיה, תמחק את החובות. אם היו מודיעים מחר, כל מי שיש לו אוברדרפט בבנק ויגיע מחר לבנק ימחקו לו את כל החובות, יש מישהו שישאר בבית? יש מישהו שישן? כולם בתור, כל המדינה בתור. ובא הקב,ה ואומר לך, בא, אצלי לא מחר, כל יום, כל רגע, ככה למחוק הכל, למה אתה מחכה? שחלילה אתה לא תספיק? במה אתה בוטח שתחיה מחר? אה יש לך עבר שאתה חיית כמה ימים? ומה עם אלה ששמעת היום שנפטרו הם ידעו? ואלה של שלשום, ואלה של מחר, כולם חשבו שהם יישארו, אבל אתה רואה שאף אחד לא יודע מה ילד יום, אז למה לחכות? למה אתה לא עושה את הצעד הנכון?

בפשטות צריך לומר, אם מחליפים אורח חיים ועוזבים את הדרך של התורה, גם זה נקרא חרטה על הראשונות. דאם לא כן נשאלת השאלה למה שינו את הדרך בלי כל סיבה? השינוי הזה מורה על חרטה מהדרך הקודמת. ככה אדם שהיה שומר תורה ומצוות והחליט לפרוק עול, זהו, אני דיי, בלחץ , לא יכול יותר, חייב להתאוורר, מוצא לו איזה סיבה כזאת שהוא אומר אותה לרבים, אדם כזה שמחליף אוירה של קדושה באוירה של הבל וטומאה ונח לו במצב החדש והוא מרוצה בזה, יש בזה תוהה על הראשונות, שנמחק לו הכל.

מכאן רואים שיש סכנה, כשאדם לפעמים נמצא בסביבה רגילה שהוא תמיד רגיל בה, הוא שומר על מצבו, אבל לפעמים מסיבה מסוימת הוא נוסע לחו"ל, או עובר דירה, משנה מקום או מתארח באיזשהו מקום לאיזה זמן, או יוצא לצימר לשבוע, פתאום הוא מתחיל להתדרדר, איך שהוא מגיע ישר תק מכנסיים קצרים נעלי בית זה פה שם, נהיה שלדג, מה קרה? ז"א במהות שלו הוא רוצה להיות כזה כל הזמן רק במסגרת שהוא חי הוא צריך לשמור על פרופיל נקי, אבל ברגע שהוא ככה לא בסביבתו המקורית הטבעית, אז פשוט מאד רואים מה השאיפות שלו. זה צריך זהירות, שאדם ישמור על הרמה הרוחנית שלו גם אם הוא משנה מקום. גם אם הוא נוסע למקום שלא מכירים אותו, זה מראה על התוכן האמיתי הפנימי שלו, אבל אם הוא מתערטל במהירות פירושו של דבר שזו מהותו.

אז לכן צריכים לעבוד על הפנימיות שאדם לא רק יעשה מעשים, אלא יכיר במעלת המעשים, באיכותם, שיבין שזה הנכון.

שאלו לפני מספר שנים, תלמידי תיכון, מה הייתם מעדיפים להיוולד יהודים או גויים? שישים עד שבעים אחוז אמרו גויים. למה? כי מה הם בכלל בתור יהודים מה הם עושים? שום דבר, כאילו יהודי זה רק מביא צרות, רודפים אחריו, יורים עליו, מבזים אותו, אנטישמיות, אבל אם הוא גוי הוא גם עושה כל מה שהוא רוצה, הוא לא חייב בשום מצוה כלום וזהו. למה הם אומרים את זה? כי אין להם שום הכרה ושום מעמד של יהודי שה' בחר מכל האומות, היום יש שבע מיליארד, מכל האומות הוא בחר ב-13 מיליון יהודים בלבד. מה יש בעיה לקב"ה לבחור את הסינים מיליארד שלש מאות ככה, או הודים, מיליארד מאתיים מיליארד מאה, יש לו בעיה? אין לו בעיה, אבל הוא לא בחר אותם, הוא בחר אותנו, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן רק לנו את תורתו, אז יש פה משהו. אז הנשמות שלנו זה לא נשמות רגילות. זה עם בחירה עם פינצטה מתוך שבע מיליארד, אז איך אתה לא מעריך את עצמך שה' בחר בך להיות הבן שלו, למה אתה לא הולך כמו הבן של? למה? כי אין הכרה. אדם שלא יושב להתבונן ולהבין על מה ולמה הוא נברא בכלל, מה החילוק בין עם ישראל לאומות העולם, מה ההיסטוריה מספרת בכלל, אם הוא לא יודע את כל זה מסכן. הוא איש רחוב המוני כמו צרפתי, כמו אינדונזי ואוסטרלי, כולם הולכים ברחוב, אף אחד לא יודע למה ולמה, העיקר לשפר את מצבם כל יום שיהיה להם טיפה יותר כסף, יותר נוחות, יותר זה, זה הכל. אבל אם אדם היה מתבונן היה זוכה להכיר במעלתו.

אז חכמים מדגישים לנו שהכל הולך אחר החיתום, ודוקא אם הסוף טוב אז הכל טוב. הסוף קובע כמה מן האמת מונח היה בהתחלה, ומוכיח הסוף על תחילתו. באמת אפילו אם ההתחלה היתה טובה נמצאים תמיד בסכנה של נפילה, תמיד, כי ככל שאתה עולה גבוה יותר הסכנה גדולה יותר.

אתם יודעים, האוורסט קיפח הרבה אנשים, כל אלה שניסו להוכיח את גבורתם ויכולתם להעפיל להר הגבוה בעולם אז זה קיפח מאות, מאות אנשים שניספו שם, והנה קבוצות אנשים שהיו עכשיו על האוורסט באה סופה שהם לא חלמו עליה בכלל, לא תוך כדי טיפוס, והרגה אותם. אז הם כבר הגיעו, הגיעו למקומות גבוהים, אבל הם חשבו שתבוא סופה פתאום ותעיף אותם מההר? תקבור אותם? אדם לא יודע מאיפה זה יפול עליו.

לכן צריך אדם להזהר, אז כמו שבטיפוס גבוה הסכנה יותר גדולה להחלקה, כך ככל שאדם עולה יותר ויותר צריך להזהר מאד ולהשמר מהנפילה. מי שנופל מהשלב הראשון שבסולם, נו, מה יכול להיות לו כבר, מהשלב השלישי יכול להיות נקע, מראש הסולם הוא יכול לשבור את העצמות. אז ככל שעולים צריך זהירות שלא ליפול.

לכן אומר הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, אדם חייב ללמוד תורה עד יום מותו כולל יום מותו. כמובן לא מי שהוא בקומה, כן, אבל מי שהוא עדיין חי ונושם ובשכלו, גם ברגעיו האחרונים צריך ללמוד תורה. לא שייך הפסקה בזה, צריך תמיד להיות במצב של התחדשות רוחנית, כי אם באמן אחד כדאי לעבור את כל יסורי העולם הזה והעולם הבא, בשביל אמן אחד, אז כל הרהור אפילו שאתה מספיק לחשוב לפני המיתה על דברים רוחניים, על הכרת הטוב לבורא וכו', אתה יודע כמה זכויות אתה קונה לעצמך לחיי העולם הבא.

עד הרגע האחרון של החיים חייב אדם להתחדש, והרגשות של אתמול הן לא קיימות כבר היום, וצריך להתעורר מחדש. מה שאתם שומעים כעת ומתחדש לכם ובחלק מן הדברים אתם מסכימים ואפילו מתפעלים, דהיינו רוצים להגיד, אתה יודע מה למה שאני לא אלמד קצת תורה, למה לא, אם ככה השכר למה אני לא יעשה, עשיו אתם בהתעוררות ובהתחדשות, אבל מחר זה כבר לא יהיה כך, בעוד שבוע זה כבר לא יהיה זכר, כן הרצאה יפה, כן היו קטעים יפים, ומה עשית מזה? אמרתי בלי נדר, בלי נדר, כן, יש לי תכניות אני. אז ז"א אם אדם לא יתחדש יום יום הוא דועך, הוא דועך, זה כמו נר הולך ודועך.

לכן אמר הלל הזקן, אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו אימתי. אז ז"א אדם צריך להתחדש כל פעם, כי דברים גם שאתה שומע היום יצר הרע ישכיח אותך, הוא יעביר אותם מנושא לנושא, רק שלא תהיה ממוקד בדבר חשוב.

לכן צריכים להיות עם ביקורת על החיים שלנו שלא לתת לו להסית אותנו. אתה לפעמים בא למישהו ואומר לו, תגיד מה עם החוב? והוא אומר לך, שמעת מה היה התוצאה עם מכבי? אתה אומר לו מה אכפת לי מכבי, מה עם החוב, והוא מנסה להגיד לך, אתה יודע ירו טילים עכשיו מסוריה לכיוון שלנו יכולה להתפתח מלחמה, ואתה אומר לו מה עם החוב?!!! אתה לא יורד מהנקודה הזאת, למה אתה לא יורד? כי אתה רוצה להרויח, אז אם אתה רוצה להרויח למה אתה נותן ליצר הרע להסית אותך לדברים אחרים, תגיד לו מה עם התלמוד תורה שלי, מה עם התלמוד תורה שלי עוד לא למדתי, אתה רוצה לגנוב לי את התורה, שכל מילה תרי"ג מצוות, אתה רוצה שאני אפסיד את זה, מה אתה נותן לי סיפורים, בא נלך בא נלך שמה יש בזול היום יש מבצע, מה אתה מחרת אותי כל יום אתה מוציא אותי לקניות?

אדם צריך שיהיה לו שליטה וביקורת על עצמו מה הוא עושה, לא לתת לו לסחוב אותו, אתה לא כלבלב עם רצועה.

מצינו בגמרא, בסנהדרין ל"ה. הערה בנושא הזה, כתוב שבית דין שמתחילים דין ביום ו' ומסיימים ביום א' אין דבר כזה. אסור להתחיל ביום ו', ביום שישי, ולסיים את הדין, כמובן עם הפסקה של שבת, ביום א', למה? כיון שמה שהם אמרו טעם אם לחייב או לזכות את אחד מן הצדדים הם ישכחו עד יום ראשון את הטעם. אפילו שיש שמה שני סופרים של דיינים שכותבים פרוטוקול של כל מה שהם אומרים והכל, וגם את הטעם מה שהם אומרים הם כותבים, אז את היסוד, את היסוד של הטעם יכולים לכתוב, אבל יישכח מליבם היישוב לטעם, ולא יוכל ליישב את זה כמו בראשונה. לכן צריך שזה יהיה ברצף בלי הפסקה של שבת באמצע. רואים דיינים שכל חייהם מונחים רק בדינים, וזה לא דין ראשון שבא לפניהם, והם בכל אופן, כיון שהם שמעו את האנשים בעלי הדין, זה טוען בכה וזה טוען בכה, אבל אחד מחליט דיין ששומע ואומר זה אני חושב שהוא חייב ולמה בגלל כך וכך והישוב לדבר בגלל שככה וככה וככה, זה הוא ישכח. אז אם אנשים שמורגלים בדברים האלה יכולים לשכוח, סתם בן אדם ודאי ששוכח, הוא יכול להתעורר לרגעים ואחרי זה זה חולף.

הלב שוכח את המשמעות של הדברים והטעם של הרגשות של אתמול נעלמים, ותמיד צריך להתחיל מחדש כדי לעורר את הלב ולהחזיק אותו במתח רוחני.

הנה תראו, מי שלדוגמא הוא שומר שבת, שומר שבת כמו שצריך ומצפה לשבת, ביום ראשון הוא לא מרגיש שבת, ביום שני לא מרגיש שבת, ביום שלישי לא מרגיש שבת, אבל כשמתקרבת השבת כבר שעה שעתיים לפני שבת הוא כבר מרגיש שבת. ובשבת ודאי שהוא מרגיש שזה מעין עולם הבא, אין פה שום תחושה והרגשה של יום חול, מחשבות אחרות, אין בלבולים אין כלום, מי ששומר שבת, זה עולם אחר. אבל רק התרחקת מהשבת ביום אחד - אין לך את זה, אין. אין. ינסה אדם להמשיך שבת ראשון שני שלישי, אין. ז"א דברים נשכחים מהאדם, רק אם הוא חווה אותם ממש אז יש לו את שיא ההרגשה, אבל בחלוף הזמן זה הכל נשכח. לכן אין פלא שאדם יכול ללמוד וללמוד וללמוד שנים, אבל הוא יכול ברגע אחד להתיר את הרצועה ולהפסיד הכל. בחופשה אחת, בנסיעה אחת, יש אנשים מגיעים למנהטן, ומסתכלים על גורדי השחקים והם רואים את עצמם קטנים ואת האמריקאים גדולים, למה? כי העיניים רואות גורדי שחקים, והאדם מתמלא התפעלות. כשאדם שומע מטוס מעליו יואוווו איך הוא מרגיש רעד פחד או גאוה לאומית, תלוי מה עבר, לאן הלך, אז ז"א זה משפיע. אבל מי שיש לו הכרה אמיתית, מי הוא, בן של מי הוא, מה הוא נבחר מכל ההיסטוריה העולמית, שום דבר לא יתן לו להתפעל משטויות. זה הבלים. מה זה גורד שחקים, פצצה אחת מורידה את הכל, ראיתם איך הם נפלו התאומים, כמו בנין קלפים, טררררררררררר זהו. היו היה. בנו את זה שנים רבות, פיצוץ אחד ונגמר. כל מעשי האדם הם כאלה, הכל הבל, הכל ריק, שום דבר לא נשאר לך, הדבר היחידי שיישאר לך וממך זה מה שאתה חסכת לעצמך בתורה ובמצוות, ותזהר שלא תיפול ממעלתך. ואחד הגורמים המפריעים ביותר שאדם יתחזק זה החברה, עם איזה חברה אתה מסתובב שמה אתה תיפול. לקחת חברה של קלי ראש, סטבלטאווים, הם יצחקו ילגלגו עליך על כל דבר רציני שתרצה לעשות הם יצחקו וזה הכל ואתה לא תוכל להחזיק מעמד, כי אנשים לא יכולים להחזיק מעמד ומלגלגים עליהם, ומה השתגעת וזה מתחילים לפרסם ושמעת, ובווטסאפ זה מתחיל לרוץ וחביבי וכולם חוגגים עליך, עוד לא הוצאת מילה כבר כולם מדברים מה אמרת, ואנשים לא יודעים לעמוד בלחץ, כי אין להם עצמיות, הם תלויים באחרים, בדעתם, הם מחשיבים את האחרים, הם גם מנסים לחקות אותם. ואין לאדם מחשבה עצמית, אז ממילא אין לו אישיות, אז הוא כמו שוקולד למריחה. זה טעים, אפשר למרוח אותו.

אבל בך הכללי אדם צריך לדעת, חברה שאתה בוחר צפה לתוצאות בהתאם. תגיד לי מי חברך ואני אגיד לך מי אתה. אז ז"א אם אדם רוצה להצליח ולהתעלות צריך להדבק לחברה מוסרית טובה, נקיה וכו' וכו', אפילו חבר אחד, אמרו חכמים "וקנה לך חבר", רב כתוב עשה לך רב, לא אמרו קנה רב, עשה לך רב, אבל חבר, חבר אמיתי, חבר יקר ישר, חבר כזה תקנה אותו גם, תשקיע בו, שלא יעזוב אותנו, חבר יקר זה דבר חשוב ביותר. כי מה שאת הלא רואה על עצמך או לא רוצה לראות, חבר אמיתי יתקן אותך, הוא יעזור לך.

אז לכן צריך להזהר מחברה לא טובה, ועכשיו אני אגלה לכם סוד גדול מה הכח של הלצה. הלצה. אתם יודעים, כל הטמבלויזיה מלאה בהלצות, טלהנובלות וכל מיני חרתתים, זה היעוד שלה, היעוד שלה זה שחוק ולצון להעביר את הזמן, למות בכיף, שהזמן יעבור ותוכל למות לאט לאט בלי להרגיש שהזמן הלך, והם יעשו את הכסף כמובן עליך, והם גם יצחקו עליך, ואתה תשלם להם אגרה, אז זה יפה. אבל מכל מקום הלצה, כתוב שהלצה אחת דוחה אלף תוכחות, אתם שומעים? ז"א אתה תבוא ותוכיח מדעית שלא ניתן לערער על ההוכחה דבר מה, ואחרי שאתה הוכחת את זה וכולם מחאו כפיים, יבוא אחד וישמיע איזה קול כזה אני לא רוצה לעשות אותו כרגע וכולם יתעלפו מצחוק, כי אחרי כל הרצינות וכל הזה ומחיאות כפיים ובא אחד ועושה ככה טררררר וכולם מתעלפים מצחוק ושכחו מכל התוכחת והכל והדביקו את ההלצה על ההוא וראית איזה קטע, מה הוא עשה לו, ראית. אלף תוכחות הלצה אחת מורידה, אלף, ז"א אם יבוא פרופסור אחד ויגיד ככה ויוכיח, בא פרופסור שני ויוכיח את אותו דבר אבל מכיוון אחר שלא ניתן להפריך את זה, בא שלישי, באו אלף, כולם הביאו אלף, אלף הוכחות שונות וכולן מוכיחות אותוד בר, יש לך בטון יותר מזה שאי אפשר להפריך? ויבוא אחד בהלצה אחת ויוריד את הכל.

עכשיו תשמעו דבר מדהים. המדרש במגילת אסתר אומר, שהמן בא אל אחשוורוש ואומר לו תשמעו איזה שגעון, איזה אומץ, הוא אומר לו אם על המלך טוב ייכתב לאבדם. יש לו מיליונים מיליונים של יהודים נתינים לאחשוורוש, משלמים מס, עובדים, יש להם עסקים, יכול להיות שהם גם בממשלה וכו', הם מאד פרודוקטיביים היהודים בד"כ, ובא עכשיו המן ואומר, אם טוב על המלך, איך יכול להיות טוב על המלך להפסיד עם שלם של פועלים אפילו? ייתב לאבדם, תאבד אותם. אז באמת אחשוורוש היה יותר גדול מהמן, אז לא היה אכפת לו לאבד אותם, אבל הוא פחדן היה, ממה הוא פחד?

אחשוורוש וכל חכמי המדינה הם הכירו בגדלותו של הקב"ה, והם ידעו את המעלה של עם ישראל, והם ידעו שאם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, הקב"ה אמר אם לא בריתי זה התורה, שעם ישראל הוגה בה יומם ולילה, אני לא הייתי בורא את העולם, חוקות שמים וארץ לא שמתי, אין לי מטרה לברוא את העולם שבבולטימור ישרפו חנויות ומכוניות והכל, אני לא בראתי את העולם בשביל דעש שישחטו אנשים, אני לא בראתי את העולם בשביל כל מיני אנשים כאלה לא נורמלים. אני בראתי את העולם בשביל עם סגולה ממלכת כהנים גוי קדוש, אני בראתי שומרי תורה ומצוות שהם מראים שיש אלקים חיים בעולם, שהם שובתים שבת, שמעידים שאני בראתי את העולם בששה ימים ובשביעי אני שבתתי, זה העם היחידי שמעיד שאני בורא עולם וכו' וכו' וכו', זה ידעו אחשוורוש שריו ועבדיו. והם ידעו שמי שרוצה לשלוח יד בקרוביו של הקב"ה, ובבנים של הקב"ה, איך יימלט? מי שיפגע בבנים של מלך הוא ישתוק? אז מלך מלכי המלכים אתה רוצה לחסל לו את כל הבנים, הוא ישתוק? הרי הוא שליט בעליונים ובתחתונים ונפש כל חי בידו והוא מגביה והוא משפיל והוא ממית והוא מחיה, ואמרו לו לך תתבונן במלכים הראשונים אלה שהעיזו לפשוט את ידיהם בישראל מה עלתה להם, כמו פרעה וסנחריב, שאת פרעה וכל חילו הוא שיקע בתוך הים, ואת סנחריב 370 מיליון הוא הרג ע"י מלאך אחד, מה אתה רוצה, השתגעת שאנחנו נסתבך עם הקב"ה? ככה אמרו אחשוורוש ושריו, משכנע לא? הם יודעים היסטוריה, הם מאמינים הכל. מה אתה השתגעת? ולמרות הידיעה הזו הם התפתו להמן בגלל הלצה אחת שהשמיע להם, נו תגידו לי אתם איזה הצלה הייתם יכולים לחשוב בשביל להוריד את הפחד הזה מאחשוורוש והשרים והעבדים, הלצה אחת. לא הרבה מילים, חמש שש מילים טררררררר והם אמרו חחחחחחח והסכימו, נו, יכול להיות דבר כזה? יכול להיות דבר כזה?

אתם יודעים מה הוא אמר להם, הוא אמר להם הוא כבר זקן, הוא לא יכול לעשות כלום, זהו. זה ההלצה. שמעתם? הוא כבר זקן הוא לא יכול לעשות כלום. זה כזאת בדיחה גרועה, אין בה ממש, אין פה כלום, אין פה כלום, על מי אתה אומר זקן? על מי שאין לו דמות ולא גוף ולא זמן ולא כלום, זה כאילו אתה אומר, אומרים תשמע, יכולה לבוא רוח סערה עכשיו ולהקים עלינו נחשול והאניה תתהפך, אז אחד יושב שמה בתוך האניה המן, אומר לא, הרוח כבר עיפה, מה זה, זה אפילו לא בדיחה, יש מצב כזה רוח עייפה, ראית פעם רוח הלכה לנוח? מה אתה מבלבל את המח. אבל זה כוחה של הלצה, היא לא צריכה להיות רצינית, מה עושים כל אלה בטמבלויזיה, משמיעים קולות, מוציאים את הלשון ועושים ככה וככה וככה ועם העיניים קצת ומסתובבים קצת קצת קצת וכולם מתעלפים מצחוק, מדינה שלמה נשכבת על הרצפה. קוראים לזה סטנדאפיסט. ובעיקר הוא צוחק עליך, ואדם מבסוט. זה הכח של הלצה, תארו לכם מה זה.

אז ז"א, כל מי שמבין מבין שאין פה אפילו שמץ, שמץ של הלצה, ובכל אופן הוא הצליח.

רואים מפה שכל שמיעה של אוזן וכל ראיה של עין יכולים להזיק, וצריך להזהר מאד מהשפעות האלה של שמיעת האוזן וראיית העין, אולם יחד עם הזהירות צריך לדעת כל אדם את העליונות שלו ביחס לאנשי הרחוב. אנחנו יהודים בניו של הקב"ה, לא אנשי רחוב ולא אנשי שוק. גם מי שבשוק הוא צריך להיות קדוש. הוא צריך להיות טהור, אם הייתי מספר לכם שיש תולעים במאכלים אז הייתם עושים מממממממ לא נעים כזה מרגישים לא זה אבל לא ראיתם זה לא נורא, הולכים הביתה אוכלים חסה כרגיל פטרוזיליה הכל, אבל אחרי שראיתם בעיניים קצת, אה, כשרואים בעיניים זה אחרת, וכשרואים את החרקים מגעילים כאלה מרבי רגליים עם שערות, זה בכלל לא נעים. ואתם עוד לא ראיתם את החיפושיות שהן בהגדלה, ווי ווי ווי, זה כלום, ג'ונגל אתם אוכלים, ג'ונגל, ג'ונגל. אבל אם אדם לא רואה הוא לא מושפע, אם הוא רואה הוא מושפע. אותו דבר כמו שאפשר להיות מושפע לטבוה אפשר להיות מושפע לרעה, כי באותם עיניים רואים, ואדם מושפע מראיה ומשמיעה.

אז לכן אם תהיה בחברה פשוטה אז תשמע דברים טובים ותראה דברים טובים, אם תהיה בחברה שלילית הפוך, אז אתה בוחר איך ייגזר דינך, אתה גוזר את דינך, אל תבוא בטענות אח"כ, מה שבחרת זה מה שיהיה.

לכן תזכרו את מה שפתחנו, מחכים לנו יעודים נצחיים לטובה, לאין שיעור, מאמן, אמן יהא שמיה רבה, מברכו, מקדושה, מברכות מתפילה, משבת, משבת, מציצית, ברכת המזון, מכל המצוות. צריכים רק להתחבר עם חברה טובה, ואז הכל מסתדר.

אז לכן אנחנו השתדלנו מאד לאפשר לכולם להתחבר לארגון שופר, פתחנו אתר שנקרא שופר. טי וי, אתה יכול להשאר שמה שנים רצוף באתר ולא תגמור את החומר שיש שם. סרטונים והקלטות וחומר כתוב וכו' וכו', ועשינו גם קו טלפון חינמי שנקרא שופר קול, עכשיו הדרשה שלי הרגע משודרת בשידור ישיר בטלפון, חינם, וגם ביוטיוב, הנה פה במצלמות חינם, וגם באתר חינם, ויש מיד אחרי זה שידור חוזר, מספר הטלפון 054-2148069.

אז ז"א עשינו הכל שאדם יוכל להתחבר לחברה טובה, ומשמה לינוק חומר טוב, מצוות, דינים, הלכות, מוסר, מעלות, מידות, כל מה שתרצה טוב, רק טוב. אז זה מה שאנחנו משתדלים, ויש דיסקים שאנחנו מחלקים ויש עוד כל מיני דברים שאנחנו משתדלים. ויש גם כרטיסי דרך, אתם יודעים מה זה כרטיס דרך? עם ברקוד, ברקוד, אתה שם את הסמארטפון שלך על הברקוד וטוז נפתח לך סרט. אז אם אתם לוקחים דברים כאלה אתם יכולים לתת לחברים והם פשוט מאד שמים את זה על הברקוד ומיד הם נכנסים לאתר ורואים דברים, בכל תחום ביהדות, אין שאלה, אין שאלה כמעט שלא נשאלתי במשך 38 שנה ושאין עליה תשובה, תוכלו למצוא את זה, יש גם באתר דבר שנקרא הכה את המומחה, קרוב לאלפיים שאלות שאני עונה תשובה בסרטון. למה צריך לשמור שבת - סרטון, אם אני יודע שיש אלקים? סרטון, מי ברא את העולם? סרטון. כל שאלה ששאלו אותי סרטון, קצר, שתיים שלש חמש שבע דקות - סרטון, לא כתוב תתעייף, סרטון. זה נקרא הכה את המומחה. ועשיתי אנציקלופדיה שאתה שואל אותי שאלה ואני עונה לך בסרטון. לא שאלות מוכנות, אתה שואל עכשיו את השאלה ואתה מקבל סרטון.

אז אנחנו משתדלים מאד מד לחבר יהודים לחברה טובה בשביל שירויחו את העולם הבא. העולם הזה חולף, אף אחד לא ישקיע בכם מה שאני השקעתי אף אחד, אף אחד, ואם ישקיע ירצו כסף. אבל פה יש לכם הכל בחינם, תראו איזה אתר הכי חדשני שיש, יש לכם הכל, אתם יכולים גם פה להכנס לסרטון ולעשות לכם צ'פטרים, ז"א אני אוהב את הקטע הזה אני שם אותו בצד, אני אוהב את השאלה הזאת אני שם אותה בצד. ואז אתם יכולים לעשות ככה ולשים. אתם רוצים לשנות את הצבע של המסך את הכיתוב, מה שאתם רוצים, זה אתר שתעשו בו מה שאתם רוצים, הנה הוא שינה עכשיו את הצבע של האתר, אתה אוהב ירוק, אתה אוהב כחול בהזמנה תקבל, בלי להשקיע, אתה רוצה להזיז אפילו את הקוביות, תראה להם איך מזיזים את הקוביות, אתה יודע איך מזיזים קוביות? הוא לא יודע, הנה אתם רואים, לא מתאים לכם עכשיו אתם רוצים למעלה את הסרטונים, אתם מעלים את זה קרוב אליכם. מה שאתם רוצים אתם עושים. כל זה חינם, רק שתהיו בחברה טובה, תתחילו להכנס, שופר. טי וי, ותראו כמה תיהנו. כל דבר שתהיה לכם שאלה תקבלו שמה תשובה, אתם לא צריכים כבר שום דבר, יש לכם את האתר שלום על ישראל. תרצו רבנים לשאול אותם שאלות בטלפון? תקבלו גם בחינם, טלפון מורי הלכות, שלום כבוד הרב, היה לנו ככה וככה, מה עלנו לעשות, מה הדין? מותר? אסור? כל תחום. יפה או לא יפה? חברה טובה.

מאחל לכם בעזרת ה' שתשכילו ותבינו מה המתנה שקיבלתם היום ותנצלו אותה.

עכשיו מי שרוצה לשאול שאלות בבקשה.

כן, שאלה בסוף. יש עוד דבר שאני שכחתי לומר שיש גם אפליקציה של שופר באנדרואיד, מי שיש לו אנדרואיד יכול להכנס לחנות ולהוריד את האפליקציה של שופר, יכתוב שופר, יראה את האפליקציה יכניס אצלו ויקבל פושים, פושים, יודיעו לו עכשיו שידור ישיר של הרב אמנון יצחק, מחר כך וכך, על המקום מקבל חינם, אז אפשר להוריד את האפליקציה מהחנות צ'יק צ'ק. כן, בבקשה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש.

 

הרב: כן מה זה?

 

ש. זמרים פסולים

 

הרב: או, הבאת לנו תקליטורים, יפה. תעשה אחד ככה ותוציא ידי חובה את הכל. אה, איזה צליל, אשריך תזכה למצוות.

כן, שאלה. הגברת פה לתת לה בבקשה את ה...

 

 

ש. ערב טוב לך כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. שנים רבות רציתי לראות הרצאה שלך וכנראה שהפגישו אותנו במשהו קשה, הנכד שלי נועם בן חמישה חודשים צריך לעבור ניתוח לב פתוח ביום שלישי הבא, והייתי מאד מבקשת שאתה הצדיק הגדול והציבור הקדוש הזה שתברך אותו.

 

הרב: בן כמה הוא?

 

ש. חמישה חדשים

 

הרב: ומה אומרים הרופאים, מה הסיכוי ולמה הוא צריך לעבור את זה?

 

ש. הרופאים אומרים שהסיכויים הם טובים, הוא צריך לעבור את זה כי הוא נולד עם חור בלב, והוא לא יוכל לחיות עם זה והוא יהיה חייב לעבור את הניתוח הזה.

 

הרב: הבנתי, את הסבתא אני מבין

 

ש. אני הסבתא

 

הרב: ואיפה ההורים?

 

ש. הבן שלי שלח אותך, אני כבר שנים רוצה לשמוע את ההרצאה שלך...

 

הרב: הוא לא שומר תורה ומצוות

 

ש. אבא שלו שומר תורה ומצוות

 

הרב: מה הוא שומר? שבת הכל?

 

ש. הוא הכל שומר, הוא פה

 

הרב: איפה הוא? כן, אז למה אתה מתחבא? זה הבן שלך? אתה שומר שבת? אני אבקש ממך בקשה קצת קשה אבל היא קלה, אם תעשה אותה בעזרת ה' יתברך הניתוח יעבור בהצלחה. אתה מגדל זקן.

 

ש. אני לא האבא

 

הרב: מה אכפת לי מי אתה, אתה עכשיו ה'.

 

ש. יש לי בעיה עם הזקן בגלל העבודה

 

הרב: במה אתה עובד? במשטרה?

 

ש. כן

 

הרב: מותר במשטרה להיות עם זקן, אני ראיתי גם תת ניצבים. בא, תציל את הנכד.

 

ש. אני מוכנה

 

הרב: את לא יכולה לגדל זקן. אני יודע שאת יכולה משהו אחר, אני רוצה הקרבה, הקרבה, אני רוצה הקרבה. אתה תתגאה בזקן הזה כי הוא יציל את הנכד.

 

ש. אתה רוצה תשובה עכשיו?

 

הרב: אני רוצה לברך מיד, חבל על כל רגע, יש את הציבור הקדוש, שיצעקו אמן.

 

ש. זקן עד מתי לגדל?

 

הרב: מה זה עד מתי? מה זה עד מתי? אחרי שאתה תתרגל לא תרצה להוריד. אבל בא נגיד שנה, בסדר? אתה לא תוריד אחרי זה.

 

ש. אתה מקשה עלי

 

הרב: נכון, ניתוח לב פתוח זה יותר קשה, ובן חמישה חדשים זה אין לו אפילו יכולות הגנה, זה ממש רק חסדי שמים ורחמי שמים. זה לא קל, אני בטוח שהרופאים הכינו אתכם שזה לא קל.

 

ש. זה רחוק מאד מלהיות קל

 

הרב: זהו, אז לכן אני אומר, בא נעשה מה שגם לך לא קל בשביל שו יהיה קל

 

ש. זה מתנגש לי בעבודה, אני מוכן לעשות הכל

 

הרב: לא יתנגש, אתה חייב להציל את הנכד, לא מפטרים אף אחד בשביל זה, אתה תכנס למפקד ואתה תגיד לו שיש לך את הבעיה הזאת עם הנכד כך וכך

 

ש. אני המפקד

 

הרב: אבל מעליך יש עוד אחד, שתהיה בריא. תמיד יש עוד אחד, אתה לא אפס אפס אחד. מה כתוב על המכונית שלך? אפס אפס כמה?

 

ש. אוה. בזה עוד לא נתקלתי

 

הרב: נכון, אתה רואה, אתה יכול על ערבים, על מחבלים על הכל, ועל הפרצוף שלך אתה לא יכול. תן לי כן אני בשוונג עכשיו לברך בשמחה, תן לי כן כזה של שוטר אמיתי ובעזרת ה' יתברך נשמח כולנו.

 

ש. אפשר להגיד בלי נדר? זה מה שלמדתי עכשיו

 

הרב: תראה, בלי נדר זה תמיד, אבל אין לך סיבה להוריד, אנחנו רוצים שזה יצליח, לא שאחרי הניתוח חלילה אתה מוריד, שנה, זה לא הרבה זמן, אם חס ושלום היה נפטר למישהו אבא או אמא אז הוא הולך עם זקן, מה מפטרים אותם מהמשטרה בגלל זה? אז צריך למות מישהו בשביל לגדל? אפשר שבשביל שלא ימות חלילה מגדלים. למה אחרי? לפני במקום. אז אנחנו נעשה ככה, אתם יודעים מה אני יעשה פשרה מה שאף פעם לא עשיתי אבל זה לך יעלה ביוקר, הוא יהיה שלשה חדשים ואת תלכי עם כיסוי ראש תמיד. היא מסכימה. נו, ואתה שלשה חדשים?

 

ש. חודש

 

הרב: שלשה, לא, שלשה, שלשה. שלשה לך איתי. אתה תיראה פעם אחת גבר.

 

ש. תודה.

 

הרב: נו

 

ש. אלך על זה.

 

הרב: יאלה. מה השם של התינוק?

 

ש. של הנכד? נועם בן דקלה

 

הרב: נועם בן דקלה ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה, ושלא יצטרכו אפילו ניתוח, ושהכל יהיה בהצלחה גדולה ויסתם החור והכל יהיה נס גדול היה פה.

 

ש. אמן.

 

הרב: אשריכם. כן, עוד שאלה רבותי, כן, תן לבחור פה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אתמול אשתי בשעה טובה ילדה בן זכר

 

הרב: מזל טוב

 

ש. ורציתי שיגדל לתורה ומצוות כמובן ויהיה בריא

 

הרב: אמן

 

ש. ורציתי את השם שהרב יקבע

 

הרב: נהוראי

 

ש. הולך עם זה

 

הרב: אשריך. רק שתדע שנהוראי זה השם של רבי  מאיר בעל הנס.

כן, הנה בבקשה תן ליהודי פה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: וברכה

 

ש. רציתי שתברך את הרב שלו, הרב טוביה הרצל סלומון אחד מגדולי הצדיקים, והוא צריך רפואה, אם אתה יכול לברך אותו

 

הרב: הרב טוביה הרצל סולומון

 

הרב: בן מי?

 

ש. בן לאה

 

הרב: ה' ישלח לו ישועה ממרום מאוצר מתנות חינם מהרה.

 

ש. ושישלח רפואה שלמה לאהרן בן גליה

 

הרב: אהרן בן גליה רפואה שלמה

 

ש. ושאהרן בן גליה יזכה לדבקות בקב"ה

 

הרב: אני זוכר אותך כבר שהצחקת אותי כבר פעם והיית בהרצאה

 

ש. אני מקווה שעשיתי את המצוה, שימחתי יהודים זה הכי חשוב

 

הרב: כן, גם עכשיו אתה מתחיל לשמח אותי כי זה לא נגמר. כן. השלישי מי זה השלישי, רגע מי זה היה השלישי? השלישי שאמרת אחרון

 

ש. מה זה השלישי

 

הרב: אמרת עוד שם

 

ש. לא, מי זה השלישי

 

הרב: אתה אמרת?  אתה רואה סתם דחפת לי שם.

 

ש. אני מברך אותך הרב שבעזרת ה' אתה תזכה להוציא מכח אל פועל כל רצונך

 

הרב: אמן, וכן למר.

 

ש. אני מפיץ את תורת רבינו את האור של מוהרא"ש הקדוש ומחזק הרבה הרבה יהודים, תברך אותי הרב שהדיבורים שלי יחדרו לתוך האנשים ושכולם יזכו לחזור בתשובה בזכות הדיבורים שלו.

 

הרב: ה' יזכה אותך שתהפוך את לב עם בני ישראל לשומרי תורה ומצוות.

 

ש. אמן. תודה.

 

הרב: תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. כן, שמה הגברת.

 

 

ש. ערב טוב הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני באתי לא בשביל לשאול שאלה, אני באתי להגיד לך תודה, אני לפני שנה וחצי הייתי בהרצאה שלך וביקשתי שתברך אותי שיהיה לי בית, וכבר חצי שנה יש לי בית בזכות הכיסוי ראש שלקחתי אצלך בהרצאה,

 

הרב: ברוך ה'

 

ש. ... אבל היום אני לא מוכנה לוותר, בדיוק כמעט את אותם מילים אמרת לי, לא אמרת לי שלשה חדשים, אמרת לי לקחת, היה לי קשה מאד, לאשה מאד קשה לוותר על השיער שלה, וברוך ה' זכיתי ויש לי בית ונולדה לי ילדה לא מזמן, ואני רוצה שתברך את הילדים שלי, ושכל עם ישראל יזכה לישועות ושהמשיח יבוא ברחמים וברכה חשובה, אני מבקשת לזרע של קיימא לורדה חנה בת מזל

 

הרב: תזכה לזרע חי וקיים מהרה

 

ש. אמן. והרב על הכל מאד מאד תודה, ובאמת הכל בזכות הכיסוי ראש והברכה שלך בראש ובראשונה.

 

הרב: טוב תודה, רק תגידי לה שהיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף

 

ש. בסדר גמור

 

הרב: בהצלחה. שאלה נוספת ואחרונה. אתם לא רוצים שאני אלך אני רואה, כן תן לו פה יש לו שאלה, שורה שלישית מהתחלה תרים את היד. כן.

 

 

ש. רציתי לשאול על הנושא של הימים הקריטיים של השנה.

 

הרב: השנה קריטית. תראה, אנחנו מלוים את ההיסטוריה היהודית פה בארץ כבר הרבה שנים ואומרים תמיד לאן זה הולך והדברים מובילים בדיוק לאותו כיוון.

 

ש. זה תואם גם לצפנים התנכיים שמפורסמים ביוטיוב

 

הרב: זה עוד בלי, זה עוד בלי הצופנים, זה פסוקים פשוטים ברורים נהירים, היום נתתי דרשה בבוקר שהחפץ חיים בזמנו אמר, שעל פי המלבי"ם כתוב בספר יחזקאל ל"ב שיהיו שלש מלחמות גוג ומגוג, הוא היה במלחמת העולם הראשונה, ובתום  מלחמת העולם הראשונה הוא אמר לכמה אנשים מקורבים אליו שעוד לפנינו מלחמה שהיא תהיה תוך 25 שנה מלחמה שזאת הראשונה היא משחק ילדים לידה, ובדיוק באה השואה, והוא אמר שאחרי המלחמה השניה תהיה עוד מלחמה שלישית שמלחמת העולם השניה תהיה משחק ילדים לידה, והוא גם אמר שזה יקח בערך שבעים שנה כנגד עשר שמיטות, כל שמיטה זה שבע שנים. מלחמת העולם השניה נסתיימה בשנת תש"ה, ואנחנו תשע"ה, אז זה שבעים שנה, וכתוב שבמוצאי שביעית משיח בא, ז"א מבחינת התזמון אנחנו קרובים. אמרנו כבר בתקופות הקודמות כבר שפכו את הדלק, מחכים מי ידליק את הגפרור, אבל אתה רואה, אין מדינה מסביבנו שאין הרג וקטל ורצח יום יום במאות אלפים, מאות אלפים מתים ואף אחד לא פוצה פה. והכל מסביבנו, וברור שהכל מכוון אלינו, כן הם יגמרו את הסיפור הזה עצמם והם כבר יכריזו החליפות שירושלים זה עיר בירתם והם יגיעו לפה וזהו, וכולם כמובן אומרים שירושלים זה שלהם, ועל זה אנחנו נצטרך להתמודד, וזה כתוב בנביא בזכריה "ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה" והתוצאות שלה היו קשות ביותר, אבל אז יתאספו כל חילות העולם להלחם נגדנו, נהיה לבד, כמו שאנחנו כמעט לבד לגמרי, כן, אפילו הידיד הגדול דוד סם עובד עלינו בעיניים, וגם את הוטו הזערורי שיש לו עוד לעשות איתנו משהו, גם אומר אם בכלל ישתמש בו, אנחנו במצב לא טוב. ועכשיו אתה רואה שהגזרה הצפונית היא רותחת, וזה ענין אתה מבין של דקות היא לוקחת, שעות, ימים מקסימום אולי חודשים והכל יתלקח פה. לא אספו 180 אלף טילים, אתה מבין סתם, בשביל שיבואו מטוסי חיל האויר ומידי פעם יפציצו להם אותם וזהו, לא, מחכים להוראה לאיראן, לפי השיקולים של איראן ככה הכל יתפתח, אבל אתה רואה שהשאיפות שלה הגלובליות הן קרובות מאד, הרי היא אמרה במפורש שהיא רוצה להחזיר את המצב היה קודם, שכל המזה"ת יהיה תחת חסותה, והנה הגיע כבר עד תימן, עד אסיה למטה. אז ז"א הם עובדים, הם כבר השתלטו על עירק, השתלטו על סוריה, עכשיו תימן, ונשאר להם אתה מבין עוד ירדן בדרך ככה הם ישאירו אותם לסוף כי ירדן וישראל נחשבים כאילו אחד, וזהו, אחרי זה נשאר רק אנחנו. השאלה אם הם יתאפקו עד הסוף או שאנחנו נלחיץ אותם שהם יהיו לפני בשביל שיהיו מוכנים, גם אנחנו צריכים קצת שכל, לחכות עד ש, עד שכולם יתארגנו נגנדו, אז צריך להפריע להם מידי פעם, אולי ככה נבטל את ההסכם בין אמריקה ובין איראן, על ידי זה שנכניס אותם למצב שהם לא יוכלו לחתום, ויש כל מיני שיקולים אבל בסופו של דבר המצב הוא קריטי, המצב הו אקריטי כי כל רגע זה יכול להתפתח, זה לא חויה שעברנו עם חמאס שהיא חויה עגומה, כי לא הצלחנו להשתלט אתה מבין בחמישים יום, זה היה יותר ארוך מכל מלחמה שהיתה בישראל, חמישים יום על בקושי אלף מחבלים, בקושי, וצבא מעצמה ש ישית חמישית בעולם, אזורית הכי גדולה הכי חזקה, עם מטוסים הנחתות  מאות אלפי טונות טח טיח טח פרקו אותם, אין כלום בעזה, שלום, עיי חורבות, ומה קרה? שום דבר. ועכשיו אלה החיזבאללה יותר מאומנים ויש להם מנהרות יותר עמוקות פנימה, והם אמרו שהם גם מתכוונים לתפוס ולהשתלט על אזור מסויים, והם לא פראיירים, אתה רואה, הם יודעים להלחם, זה לא כמו החמאסניקים, ולא יהיה לנו קל, כי ברגע שיש להם אתה מבין טילים מדוייקים ,והם על נקודות צדיק מדוייקות, ותאר לך אם נקבל אלף ביום, אתה לא יכול, גם כיפה ועוד כיפה ועוד כיפה, תשע כיפות לא יעזרו לך, גם אם תשים מגבעת לא יעזור.

 

ש. וגם שמעתי הרצאות שכל הדיבורים שאיראן סף גרעינית

 

הרב: היא לא, זה שקר, זה שקר, בדיוק זה שקר, יש להם כבר כמה פצצות, זה שקר שהיא סף גרעינית, ישראל יודעת, הם יודעים, אמריקאים יודעים, כולם יודעים. היא לא סף גרעינית, הם יש להם כבר כמה פצצות. אתה מבין? צפון קוריאה כמו שהעבירה למקומות מסוימים גם להם. אז זה  מוכן אבל זה לא מספיק, כי הם יודעים שאנחנו ניתן מכה שניה. הרי כל מה שקונים צוללות פה זה בשביל המכה השניה, אבל בסדר, זה שיקול, יש מג'נונים שיכולים להגיד תמות נפשי עם פלישתים בהיפוך כי אצלהם גי'האד למות זה לא בעיה, גום לאבד שני מיליון, חמש מיליון, עשר מיליון אין להם בעיה, הם לא נלחמו שמונה שנים עם עירק והיו מוכנים להקריב מיליון, אין בעיה. זה המנטליות שלהם, נגד זה אי אפשר להלחם. רק צריך להחליט אם רוצים להגיע להכרעה או לא, הבעיה של הישראלים שהם פודלים של אמריקה והם לא יכולים להכריע לבד, כי הדוד סם לא מרשה, וכולה בשביל שלש מיליארד דולר. אם היינו מוכרים רק את מה שרצו מאיתנו הפולנים היה עודף, ואם מה שההודים רוצים ומעכבים לנו אז היה לנו הרבה כסף לעוד עשרות שנים, והתעשיה הישראלית מייצרת כלי נשק מתוחכמים. היינו צריכים להיות לפחות כמו האיראנים אם היה שכל, כמו שאומרים, אם איראן יכולה לייצר הכל לבד ולא סומכת על אף אחד, למה ישראל לא יכולה? אנחנו מדינה שיש לה אמצעים והמצב הכלכלי יחסית עם כל החובות והזה אנחנו במצב טוב. אז יכולים אתה מבין גם היתה תעשיה, גם היה הרבה עבודה, פותרים הרבה בעיות ואתה היית עומד בזכות עצמך, לא פתאום יעשו לך אמברגו ופתאום אין נשק, אין תחמושת, מתי שהם רוצים סוגרים לך את השיבר וזהו, תתקע. תתחיל לזרוק חול כמו אברהם אבינו. אתה מבין?

טוב אני מקווה שבעזרת ה' אתם תעשו עם עצמכם לעלות בתורה ובמצוות ממילא הזכויות יתרבו ועם ישראל ייוושע במהרה בימינו אמן ואמן.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו  יגדיל תורה ויאדיר. 

  1. דב משה
    מאי 1, 2015
    איזה שיעור תורה...פטישים של מוסר בראש.צריך לשמוע לפחות פעם בשבוע. אסור להתרחק לשניה מהתורה. ברוך שלא עשנו גויים, אבל ממש ללמוד תורה ולהיזהר מעגל הזהב. הכל הולך להשתנות בעולם וכאן....וכדאי להיצמד אך ורק לתורה...כי כך צריך

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט