qy
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
פרדס חנה 20-9-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
אנחנו נמצאים ימים ספורים אחר ולפני יום הכיפורים, והשאלה אם כולם עשו תשובה לפני מה שאני רואה עוד לא. ז"א לא ניצלתם את ראש השנה, בראש השנה אפשר למחוק את כל העוונות של השנה אחורה, של כל השנה אחורה, גם של כל הגלגולים אחורה, ז"א אפשר בהחלטה אחת לסיים את כל הבעיות ולא לצבור עוונות שיצטרפו אחרינו ואח"כ נצטרך לשלם עליהם בבוא הזמן.
ואני אתן לכם דוגמא למה הדבר דומה וכמה לא חכם מי שלא מנצל את יום זה - יום הדין, ומי שלא ינצל גם את יום הכיפורים.
נתפס אדם שרצח, עדים, הוא לא מכחיש, השופט גוזר עליו 25 שנה, פתאום השופט מסתכל ואומר לו תשמע, אני אתן לך הזדמנות, אם אתה תהיה מוכן כבר לפני כולם לבכות רבע שעה ולומר אני מודה שרצחתי ואני מתחרט על מה שעשיתי ואני מקבל על עצמי לעולם לא לעשות כן, מרגע זה אתה יוצא זכאי. אתה לא נכנס לכלא, זכאי. מה אתם אומרים, כדאי לבכות רבע שעה ולהתפטר מהכל או לא כדאי? כדאי. אם הוא לא מנצל את ההזדמנות הזאת הוא חכם או טיפש? טיפש. זה מה שאתם. הוא באמת התחיל לבכות, התחיל שבע דקות, אבל היו החבר'ה שמה והחבר'ה התחילו להתסלבט עליו, מה אתה בחורה, מה אתה בוכה, תהיה גבר, דקרת? תאכל אותה עד הסוף, אל תעשה פדיחות לשכונה. ופתאום הוא מפסיק, אאאא עוצר את עצמו ולא בוכה, השופט אומר לו התחלת טובתמשיך תסיים, אומר לו לא בוכה, לא בוכה - תבכה עכשיו 25 שנה, מכניסים אותולחבר'ה, החבר'ה הולכים צוחקים והוא מסכן בפנים, חכם או טיפש? אמרנו טיפש.
היה לנו הזדמנות רבע שעה לבכות בראש השנה, להתחרט על העבר, לקבל לעתיד לא לרצוח עוד, לא לעבור עבירות, אנחנו לא רוצחים אחרים חס ושלום, את עצמנו. משום שכל עוון שעושים צריך לשלם, אי אפשר להפטר מהתשלום, הקב"ה לא מוותר על שום דבר, אפילו דבר קל, אפילו נטילת ידים לארוחה לפני ואחרי לא מוותר כלום, אפילו ברכה אחת פספסת שהכל נהיה בדברו, אין ויתורים, אחת לאחת למצוא חשבון. שאה שהולכת שלא בצניעות כל יום ויום עבירות עבירות עבירות עבירות עבירות, היא מחטיאה את הרבים זה לא שלה לבד, זה לא היא לבד, החטאת הרבים שזה עוון של חילול ה' גם, זה לא יוצאים מזה בקלות, רק אם עושים הפוך, אם מקבלים צניעות זה נהיה קידוש ה', הא ראית שרה איך השתנתה זה פה פה, רק ליצור הפוך עכשיו זכויות, אם לא אוי ואבוי.
עכשיו, בן אדם צריך להבין, הקב"ה ברא את העולם במשפט, הוא לא יכול לשחק, הוא רחום, הוא חנון, הוא מוכן למחול אם עושים תשובה, הוא מוכן מה שהשכל לא הגיוני, לא מוכן לקבל אפילו, מה שייך בן אדם רצח ממש בן אדם שהוא יחזור בתשובה תתקבל התשובה, הרי הוא לא מחזיר את האדם שמת, אז איך ה' מוכן לקבל אותו בתשובה? איך בן אדם שעשק וגזל ועשה ועשה, החזיר את הכסף ומתחרט, מה עם כל מה שהוא הציק לאנשים ונבהלו והתבטלו חתונות כי הוא גנב את הכסף וכו', איפה כל זה הולך, איך הקב"ה מסכים למחול לאחד כזה? הקב"ה אב הרחמן, הקב"ה לא רוצה לנקום, הוא רוצה לסלוח, אבל אם הבן אדם מנצל את טובו ואת רחמיו של הקב"ה כי הוא לא מעניש מיד, אז מידת הדין מקטרגת ואומרת כמו הפרקליטות, אני לא מוכנה לסגור את התיק, אני תובעת את מלוא העונש פלוס, למה - הוא גם עשה, הוא גם עושה והוא ממשיך במרי. עכשיו שתבינו מה זה אומר, כל רגע שאדם חי מכח מה הוא חי? שה' משפיע עליו כח, שהוא משאיר לו את הנשמה, עכשיו בן אדם לוקח את הכח הזה שה' נתן לו ומשתמש איתו נגדו, מבזה אותו, עושה נגד מה שהוא ציוה. משל למה הדבר דומה, אחד בא אליך הביתה מתארח, מביא לך עוגת קצפת משהו ואתה לוקח אותה ומורח לו אותה על הפנים, ועוד עם סיבוב, נו, הוא יכול למחול לך על זה? אתה יכול להגיד סליחה טעיתי? בן אדם נותן לך לשתות, משקה תוסס, אתה מנפח אותו ככה משחרר ופששששש משפריץ עליו כמו ממטרה? הוא יכול למחול לך על זה? אתה הולך ברחוב, עוצר בן אדם נותן לך פליק, אתה אומר לו מה קרה לך? אומר סליחה טעיתי זה לא אתה. אחרי רגע טח ביד השניה, מה עכשיו? הוא אומר לו זה אינסטינקט. ואחרי רגע עם שתי הידיים, אתה תוותר לו? לא תוותר לו, אחרי שלש פעמים אם אתה יודע מה לעשות אתה עושה.
בן אדם לוקח את הכח של הב"ה, פעם אחת נותן פליק, עושה נגד, פעמיים, שלש, עשר, עשרים, שלשים, ביום, ביום, ארבעים, חמישים, ששישים ביום, לא ברכות לא זה, שום דבר, לשון הרע קשקושים, עובר על הכל לא מתפלל לא כלום, חי איך שהוא רוצה, שבת מגיע נוסע מעשן שומע רדיו ענינים בלגנים, בן אדם צובר עוונות שאם זה היה בן אדם שנותן לו את הכח לא היה משאיר אותו רגע בחיים. וה' נותן יום ושבת ועוד שבת ועוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלש ועוד חמש ועוד עשרים ועוד שלשים ועוד ארבעים, חמישים, והוא עוד ממשיך ומשתמש וצוחק וכו'. אתם שומעים? מה עושים? עכשיו לדוגמא מת חיים חפר, היה בחיים עכשיו חפר - חפרו לו למטה קבר והכניסו אותו לבפנים, עכשיו כבר לא ישיר, הוא לא ישיר יותר, הוא ביקש שלא יגידו עליו קדיש, כן, מה זה, זה הוא גיבור, הוא גיבור מה זה, אני הייתי מבקש אם הם אמיצים, אם הם אמיצים החילונים היו פותחים את הקבר שלו רק עכשיו אחרי יומיים והיו מוצאים נחשים שאוכלים אותו. שיפתחו. אתם יודעים מה העונש של בן אדם כזה, זה לא יאומן כי יסופר, חיבוט הקבר כמה ימים, הוא לא מתפטר מזה בקלות, ואחרי זה דין התולעים, לצדיקים אין דין התולעים, הם נשארים שלמים, ואחרי זה למעלה לדין ואחרי זה למטה למדור השביעי למטה למטה למטה, ואת התיאורים אני משאיר לספרים. עזות פנים, בן אדם לוקח כח מאת בורא יתברך ואומר לו אתה יודע מה, גם בקבורה שלי מצפצף, לא רוצה שיגידו עלי קדיש, מה זה קדיש? יתגדל ויתקדש שמו הגדול של הקב"ה, שום דבר, נו צ'אנס, לא אצלי. נו, מישהי יכול להבין דבר כזה? היו הרבה יהודים, רחוקים, רחוקים מאד, אבל לא להגיד קדיש, לא לויה יהודית, לא שום דבר, כלום? זה שיא השפלות שיכול להגיע בן אדם.
פעם היה טייס אל-על שהמטוס התרסק ובקופסה השחורה שמעו שמה שהוא אמר שמע ישראל כשהמטוס נופל למטה, ברדיו אצלנו השמיעו ת הכל מה שהוא אמר רק בלי השמע ישראל. בחו"ל השמיעו עם השמע ישראל. לא יאומן כי יסופר. מאיפה אתה שואב את הכח, מאיפה יש לך את היכולת? הרי בן אדם הוא אומלל, מסכן, בן רגע חי בן רגע מת. למה לעמוד מול הבורא יתברך שמיטיב לך ונותן לך הכל, ואתה זקוק לו כל ימי חייך, לך לילדיך למשפחתך והכל, ואתה הולך כאילו שרירן ואתה לא פוחד ואתה אומר מה שבא לך והכל.
ההורים שלי יהודים מבוגרים, שניהם נמצאים כרגע בבית חולים, יוצא לי להסתובב מבית חולים לבית חולים, מה שאני רואה שם, איזה מצבים נמצאים אנשים ה' ירחם. ה' ירחם, מי שרוצה ספר מוסר ולחזור בתשובה צ'יק צ'ק לעשות קיצור דרך, לא להמתין לדרשות הרצאות וספרים, ללכת לבית חולים להכנס למחלקות ולהסתכל, לשאול אותם מה אתם רוצים? מה שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר כמה שיותר זכויות, אם זה לא גזרה שהיא בדם והיא רק בטיט אפשר להציל ולהושיע, אם זה גזרה אחרונה גזרה בדם - אין מה לעשות. אבל כל זמן שלא יודעים צריכים לנסות, הרופאים מרימים ידיים, תמיד הרופאים מרימים בסוף ידים ואומרים חביבי, תפנה למעלה, נו, למה הם לא יכולים לפתור את הבעיות? כי זה לא ביד שלהם, הם יכולים לפתור את הבעיות שלהם? הם לא חולים הרופאים? הם לא מתים? מי יפתור להם את הבעיות שלהם, ז"א בן אדם תלוי כל רגע בבורא יתברך, וה' מוכן, פעם בשנה הוא אומר תעשה חשבון נפש, כמה אני היטבתי לך, ובן אדם חושב שהקב"ה לא מיטיב לו, הוא מלא תלונות, הוא מלא מלא תלונות, ואני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע מה המצב הפיננסי שלכם אבל ברור לי שכל מי שיושב פה הוא לפחות מיליונר. לפחות. עשיר, עשיר גדול.

ש. עיניים שיניים ידיים ורגליים

הרב: זה כסף קטן עוד, רק שתבינו, הוא אמר ידיים לדוגמא, באו אלי אב ובן בן 17 בערך, נוסעים לניתוח בגרמניה, למה? הוא מראה לי את האצבעות של הילד, לילד חסר שלש אצבעות ויש לו רק שתיים, שתיים, ככה הוא נולד, בשתי הידיים, אין לו שלש אצבעות אמצעיות. הוא בגיל 17 כולם מושיטים לו יד, הוא לא יכול להושיט זה בושה, איך מושיטים אצבע אחת, איך? לא נעים לו. אז הם נוסעים לגרמניה לעשות השתלת אצבעות. שאלתי אותו כמה עולה הניתוח? חצי מיליון דולר. וגם אם ישתילו וזה יצליח במאה אחוז, הוא בחיים לא יכול לעשות ככה. גם ככה הוא לא יכול לעשות. חצי מיליון דולר, ואתם רואים אנשים הולכים לכל מיני מקומות ועושים ככה מבקשים שקל, נכון? יש לו חצי מיליון דולר ביד והוא מבקש שקל שקל שקל שקל, הוא יודע שהוא כזה עשיר? כמה עולה השתלת כבד? 300-500 אלף דולר, יש לך כבד? נו, הנה פה על יד הכיס יש לך עוד חצי מיליון דולר. כליה כמה? גם כן עשרות אלפי דולרים, תלוי אם זה כליה סינית או משהו אחר. מכל מקום, כל האיברים שלך שווים מיליונים מיליונים דולרים, ועובדים, עובדים, ואתה מתלונן, למה חסר לך 500 שקל חסר לך פה חסר לך שם, יש לך חשבון חשמל דברים קטנים.... ומתלונן, וברוגז עם הקב"ה, ברוגז. אה, אתה לא נותן לי מה שאני רוצה אתה יודע מה אני לא מתפלל, כאילו הפחיד את הקב"ה משהו, כשאתה מתפלל יש לך סיכוי לקבל, כשאתה לא מתפלל אין לך סיכוי לקבל כלום. למה? מאיפה בא האגו המנופח? אדם חי בלי התבוננות, זאת הבעיה, אם היינו חיים בהתבוננות ורואים כמה אנחנו תלויים בכל רגע בחסדי הבורא יתברך, היינו מוקירים ומכירים טובה על כל רגע שאנחנו חיים, וכל הנשמה תהלל יה הללויה, היינו אומרים הלל כל רגע. אבל מה לעשות שבן אדם רק עד שהוא מקבל את המכה הוא יודע לשאת עיניים למעלה, רק עד שהוא מקבל את המכה.
היה פעם ספר שנכתב ע"י כופר מקצועי, שהוא היה גר באחת המדינות הסקנדינביות, והוא היה גר מנותק מהעיר, כמו אלה שאוהבים איזה בקתה שמה אי שם בהרים, והוא גר שם עם אשתו והבן שלו, ואשתו חלתה והחום שלה התגבר, היתה מפולת שלגים, נותקו קוי החשמל וקוי הטלפון וכו' וכו', לא היה אז עוד סלולרי, עם העגלה שלו לא היה יכול לצאת, לא שייך להגיע לשום מקום, הוא יושב לידה והוא רואה אותה גוססת, והיא גוססת וגוססת וגוססת, והוא לא ידע מה לעשות, אין לו תפילות בפה הוא לא מאמין כופר, אז הוא מסתכל ומסתכל ומסתכל ומסתכל והיא מתה, אז הוא יוצא החוצה וקובר אותה ופה ושם נשאר לו הבן, הבן נדבק. והבן מתחיל לגסוס ולגסוס ולגסוס והוא נשאר לבד עם הבן אין לו עם מי לדבר, אין לו עם מי לדבר, לפני שהבן עוצם עיניים הוא צועק, אלקים! תעזור לי. לא עזר לו. מת. זהו. הוא כתב ספר על כל זה, כל מה שארע לו, תיאר את הכל כמובן לא בקצרה, ואחרי שהוא תיאר את הכל איך הוא הסביר את זה שהוא צעק פתאום אלקים כשהוא היה כופר? הוא אומר זה היה חולשה. אז למה הוא לא קרא למישהו אחר? היה קורא שם של מישהו אחר, למה קראת? אין כופר באמת, יש בעל גאוה סרוח ותו לא.
שה' לא יראה לנו מצבים כאלה, אבל יש אנשים שמזמינים אותם. פירושו של דבר, הם מתקשים מליבם דווקא כאילו זה גבורה, מילא אתה רוצה להתגבר על בן אדם אתה רוצה להתגאות על אותו אדם, נגיד, לא חכם אבל נגיד, אבל נגד בורא עולם? איך? היה רשע גדול בעולם קראו לו טיטוס, טיטוס הרשע החריב את בית המקדש, אתם יודעים מה זה להחריב את בית המקדש. כל מי שהיה נכנס למקדש והוא נקרא זר, לא כהן ולא לוי והוא לא יכול להכנס היה מת, גם אם דוד המלך היה נכנס לבית המקדש במקום שאי אפשר היה מת. רק כהן ולוי יכולים להכנס במקומות מסויימים והאחרים לא, אפילו קדוש צדיק לא משנה, לא יכול. וטיטוס נכנס לבית המקדש, והחריב את בית המקדש, ועשה דברים איומים שם, למה? כיון שקמח טחון הוא טחן, בשמים כבר נגזר שבית המקדש יחרב בגלל העוונות של ישראל ממילא הסתלקה הקדושה ואז הוא יכול היה להכנס כל אדם, כולל הטמא הזה טיטוס, אחריש הוא החריב את בית המקדש הוא הפליג באניה, ופתאום התחילה סערה, אז הוא נבהל הפחדן, והוא הבין שזה הקב"ה, אז הוא אמר אה, אני יודע אתה הכח שלך בים, אתה הבאת מבול על העולם, אבל בא נראה אותך גבר ביבשה, תן לי לרדת ליבשה ותלחם איתי, נראה. אמר הקב"ה רשע בן רשע, אין בעיה, נחכה לך ביבשה. שלח לו יתוש, בריה הכי קטנה שיש לו, הכניס לו אותו באף, נכנס למח, והיה מזמזם לו במח, טוזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז.... איזה כיף שיש שקטן, זזזזזזזזזזזזזזזזז שבע שנים טז טז מוחו. אתם יודעים מה זה שבע שנים לשמוע כזה רעש? הוא היה הולך לנפחים שיתנו מכות על הפטיש עם הסדן שהרעש החיצוני יתגבר על הפנימי, בסוף כשהוא מת מהשגעון, הקב"ה לא הרג אותו מהר, נתן לו לסבול שבע שנים. הוציאו מהמח שלו כמין ציפור, זה הגיבור טיטוס שהחריב את בית המקדש. אם ה' לא גזר שיחרב אף אחד לא יכול להתקרב, אבל כיון שה' החליט שיש גזרה, אז גם הרשע הגמור הזה יכול להתקרב. אבל אם אתה רוצה להלחם בקב"ה אין שום בעיה. יתוש. יתוש.
היום יש פחות מיתוש, קוראים לזה וירוס. וירוס. מי זה? לא יודעים, קוראים לו וירוס, איך קוראים לו? וירוס. איזה וירוס? לא יודעים, מנסים אנטיביוטיקה כזאת כזאת כזאת כזאת כזאת והוירוס לא מעניין אותו, לא מתפעל בכלל, משתכן לו באיזשהו מקום ועושה את העבודה וזהו. נו, לך תלחם עם זה, מחלקות שלמות ישובים פרופסורים הכל מנסים, שום דבר לא מצליחים, שום דבר לא מצליחים. אם יש גזרה משמים לא יעזור שום דבר. אז איפה הגבורה של בן אדם? אני לא רוצה לתאר לכם את המצב של החולים כשמגיעים למצב שהם כבר לא שולטים בגוף לבד וצריכים לטפל בהם ולעשות את כל מה שבן אדם היה עושה לבד, לא נעים בכלל, בכלל בכלל לא נעים. למה? גאוה. אם בן אדם ישמור תורה ומצוות, יעשה את רצון הבורא, יאריך ימים, שנים טובות בסוף אם הוא לא תיקן עוד כמה דברים אז ינקו אותו בסוף, בסוף יש נקיון אחרון, בד"כ אנשים נפטרים וחולים, מה המטרה של החולי בסוף - לנקות לנקות לנקות לנקות לנקות עד שהוא יצא נקי וזך ויגיע לגן עדן. זה מי שהלך בדרכי ה' ושמר מצוות. למה? כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, יש פשלות שלא שמים לב, לא מרגישים, שוכחים, אז צריך לנקות. זה חסד של הבורא שמנקה את האדם לפני שיצא, כי אוי ואבוי אם הוא נשאר עם חובות לשמה, העונש שמה הוא פי אלף אלפים לאין שיעור ממה שפה, אם תקחו את העונש הכי קשה שיכול להיות, הצער הכי גדול, הכאב הכי גדול, זה אפס. אפס אפס כלום לעומת עונש על לאו אחד דאורייתא, אם אדם עבר לאו אחד, אומר הרמב"ן שאם היה רואה את העונש בגיהינום על לאו אחד שהוא עבר, היה מוכן בשמחה לקבל שבעים שנה של יסורי איוב. מה היה לאיוב? מתו לו עשרה ילדים ביום אחד, היה עשיר אדיר שנהיה עני ביום אחד, וכל גופו היה מוכה שחין מכף רגל ועד ראש והוא מתגרד מתגרד מתגרד ולא יכול להרגיע את עצמו. זה יסורי איוב, כשמגדירים יסורים אין יסורים יותר גדולים משל איוב. אומר הרמב"ן שבעים שנה יסורי איוב ולא עונש על לאו אחד. עכשיו אחד שמגלח את הזקן נגיד בתער, זה חמש לאוים, יש 39 מלקות על כל אחד, כי יש חמש פאות, פה ופה ופה, חמש הפאות האלה זה 195 לאוים על כל יום של גילוח בלי אפטר שייר, אז בשביל מה בן אדם צריך? אבל אם הוא מגדל זקן ולו קטן אפילו, הוא מקבל חמש פעמים מצוות, חמש מצוות עשה, או ציצית או כאלה, דברים קלים. והאדם הזה יכול לחסוך בחמישים שנה תשעים אלף מלאכים טובים שיבראו לו, רק מזקן קטן. כמו שיש לך שערות בראש יש לך גם בזקן, זקן קטן. אתה מגלח - אם אתה מגלח בתער או דמוי תער במכונה שהיא כמו תער, חביבי זה כמו שאכלת חמש פעמים חזיר. מה? מכונה, יש מכונות שמשחיתות, כשאתה מקרב אותם ללחיים זה מוריד כמו תער. בקיצור זה סיפור. וזה דברים קלים נקרא, אז ז"א בן אדם לא יודע אפילו על מה דנו אותו בראש השנה, אם אדם היה קורא שולחן ערוך ורואה מה כתוב מה מותר ומה אסור היה נבהל לצאת לרחוב מהפחד חלילה שלא יתפסו אותו. אבל בני אדם לא עושים שום חשבון, חיים, הולכים לבית כנסת, יפה, מחכים לתפוח בדבש, למשפחה סביב השולחן, נהנים שרים משוחחים דולרים מלחמה איראן קשקושים, מעבירים את ראש השנה חפיף דליל, נגמר זהו, גמרנו התפטרנו יאלה יש שנה חופשית, יום כיפור נצום יום אחד לא נורא דיאטה יאלה. אחרי זה סוכות על המנגל חופשי.
חבל, חבל, יהודים יקרים, חבל אבא טוב רוצה למרק לנו את כל העוונות בהחלטה אחת אמיצה. בן אדם אומר אני לא רוצה לעבור עבירות נגד אבא שלי, אני לא רוצה לבזות את הכבוד של אבא שלי, אני רוצה לשמור על כבודו, אני רוצה להיות הנציג שלו, אני רוצה להוכיח לעולם שאבא שלי חשוב בעיני, אבל בן אדם הולך מזלזל במי? לא באבא בשר ודם שזה איום ונורא אם אתה מזלזל באחד שהוליד אותך גידל אותך והשקיע בך אתה מזלזל, מדברים באבא שבשמים שנותן לך הכל, מחר תרצה ילדים, אתה רוצה עוד פעם בריאות, אתה רוצה שישלמו כשהם חוזרים מהבית ספר, אתה לא רוצה שיפלו מהמיטה או מהעגלה, כל כך הרבה אתה צריך ,אתה יודע כמה שמירות כל רגע, ואדם חי ולא מוקיר תודה לבורא עולם. ומגיע יום שה' אומר אני מוחל ומכפר רק תחזור בתשובה, גם זה לא. נו, מה פתחון פה יכול להיות לבחור כזה, לאשה כזאת? מה יכול להיות פתחון פה? אח"כ כשמגיעות הבעיות והצרות, מחפשים את הקב"ה. ה' אומר אם תעזבני יום יומיים אעזבך, אתה מתרחק ממני יום אחד אני מתרחק ממך יומיים. לך תקצר עכשיו את כל המרחקים האלה, ה' יורד בעשרת ימי תשובה. הוא ממציא את עצמו, הוא מקל את התשובה, שהימים האלה מסוגלים ביתר קלות לעשות תשובה, "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" אבל אם ה' כבר מגיע ואתם לא מוכנים, יבבי.
משל למה הדבר דומה, אבא שהבן שלו יצא לחו"ל, שנים לא היה קשר, האבא מצא את הכתובת, שלח לו מכתבים, הבן לא עונה, איתר את הפלאפון שלו, שלח לו אס אם אסים, לא עונה, פקסים - לא עונה, אימיילים - לא עונה, מה עשה האבא? החליט הוא טס, כתב לו בכל האפשרויות, אני בדרך אליך, הגיע עד אליו, חשב יחכה לו בשדה התעופה, אף אחד, לוקח מונית מגיע לכתובת, דופק בדלת, דופק לא עונים, השם כן מופיע, דופק לא עונים, דופק לא עונים, דופק לא עונים, בסוף קול חלוש אומר לו, אבא "פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה, רחצתי את רגלי איככה אטנפם" לילה טוב אבא. אתם מכירים את הפסוק בשיר השירים. שמעתם? אבא מגיע מחו"ל, הגיע עד לפה, מה אתה אומר לו? תקום עד הדלת תפתח, כוס תה תן לו, כלום. פשטתי כבר את הכתנת איך אני אתלבש עכשיו, איזה ילד אהבל. בורא עולם עוזב את שמי השמים, יורד לארץ כביכול, דרשו ה' בהמצאו בעשרת ימי תשובה, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, קול דודי דופק, פתחי לי, פתחי לי, שום דבר, מה קורה, לא שומעים? יותר חזק, לא שומעים? לא שומעים הוא יפרוץ את הדלת, ואח"כ מה יקרה אם הוא יתפוס אותך וינער אותך? אז למה צריך לחכות חס ושלום עד שהקב"ה כביכול יתרגז, הוא כבר מגיע עד אליך, אתה לא זוכר אותו אפילו. אין לי כח, אתה בא לסליחות? אין לי כח. סליחות עשרת ימי תשובה, שלשים יום לא קמת, עשרה ימים אחרונים, פיניש נו תעשה משהו, שום דבר, אין לי כח. היו אומרים לו מאה דולר לשעה - טס, לא ישן. משחק מנצ'סטר, קם באמצע הלילה, לא ישן. סליחות בשבילך, "אדון הסליחות" בשבילך, לא קם. מגיע יום כיפור, נו, אז מה אתה צם ואתה חושב מה הקב"ה מה זה התעלף ממך, אבל הוא כל הכבוד לו כל הכבוד לו, צם כל הכבוד, מה זה צם? למה הוא צם? השיחים מוכנים למוצאי יום כיפור, חביבי פותח שולחן עכשיו מחזיר יומיים, נו, איזה כפרת עוונות, על מה כפרת עוונות, הרי כשהוא צם הוא חושב על האוכל, מה פירוש, אני לא מבין יהודים, אנחנו לא רוצים להתקרב לאבא בשמים, למרות שהוא מתקרב אנחנו לא מתקרבים אליו? ואני רואה פה את הציבור יחביבי, איפה הם ואיפה הקב"ה. למה? יש לכם, אתה לא, אתה בטח אתה, יש לכם קרבה לבורא עולם, איך אני יודע, אתם פה, בטח היתה איזה טלה נובלה של הבלה בטמלוביזיה משהו מצחיק שהיה כדאי להסתכל, לא? בכל אופן הגעתם לפה, וידעתם שאני לא מספר בדיחות, בכל אופן באתם, אז יפה. יש לכם את זה, תעשו את זה עד הסוף כמו שצריך ותרויחו קשר חם עם אבא, אתם יודעים איזה כיף להיות קרוב לאבא? אתם יודעים איזה כיף להיות קרוב לאבא? אתה הראית להם חיה יחיה, ראיתם את חיה יחיה? טוב להיות קרוב לאבא? פירושו של דבר, אבא שבשמים מוכן אפילו אם בן אדם מת אם זה לא בגזרה בדם, אם זה בטיט הקב"ה מוכן להחיות מתים, אין בעיה, תראו לי רק שאתם מוכנים משהו לעשות, אם אתם מוכנים גם אני. אבל שובו אלי ואשובה אליכם, תעשו את הצעד לקראתי. מה עושים ישראל, אומרים לה', השיבנו ה' אליך ונשובה, תתחיל אתה, אשאדה, הקב"ה זה שהוא מוכן לסלוח, זה שהוא מוכן לסלוח אנחנו לא מנצלים את זה, אין טעות יותר גדולה מזה.
עכשיו אני מגיע לקטע החשוב, אתם יודעים שהמצב מסביבנו גרוע ביותר, כן? אתם יודעים שעומדת לפרוץ מלחמה בכל רגע, אתם יודעים שהאיומים מצד, נכון זה סתם איומים, היו סתם איומים כאלה, בטח, היו סתם איומים כאלה ע"י היטלר, סתם הוא איים, סתם סתם סתם, ברור ברור, האיראנים האלה זה אם אתה לא יודע זה מקרה חוזר, היה אחד קראו לו המן והוא התכוון להשמיד את היהודים כמו אחדמניג'ד רק היה מרדכי ואסתר והם הפכו את הגזרה שהרגו את האיראנים במקום את ישראל. אבל אחמאדי הזה מתכוון לעשות בדיוק אותו דבר, ולכן הוא מכין פצצה גרעינית. אבל בזמן היטלר, היטלר גם כן אמרו שהוא משיגינער, הוא היה באמת משוגע, אבל המשוגע הזה הצליח להוציא את זממו ומתו שש מיליון יהודים ו-54 בני אדם בסה"כ מיליון. ז"א צריך לפחד מהמשוגעים, אם זה בן אדם רציונאלי יש על מה לדבר, אבל אם זה מפגר אין עם מי לדבר, ובפרט שהמאדי חושב שהוא המאדי - שהוא המשיח המוסלמי, ואתם רואים סרט אחד שמדברים על מוחמד יכול להבעיר את כל העולם. בן אדם אחד אלג'ירי שרף את עצמו, עד היום מתו עשרות אלפי אנשים ערבים מוסלמים בגללו, כל האביב הערבי, כל מצרים, כל לוב, כל סוריה, כל תימן, כל מה שקורה שרוצחים אחד את השני, בגלל אחד ששרף את עצמו. אחד רק משתגע יכול להטריף את כל העולם. עכשיו בפריז עשו קריקטורה, לך ותראה מתי יגמר אצל הפריזאים עכשיו הצרפתים מתי יגמר שמה מה שהם יעשו, הם יכולים לשרוף שכונות, אין להם שום בעיה. הם מכריזים ג'יהאד לחסל את כל הכופרים בעולם. וכמה הם מונים? מיליארד תשע מאות מיליון המוסלמים, מיליארד תשע מאות. יבבי. ורוב אירופה עוד מעט יהיו מוסלמים, תוך כמה עשרות שנים אירופה מוסלמית, ואז זה אומר שכל הגרעין שיש באירופה שלהם. ואח"כ החגיגה.
אבל בינתיים אנחנו מוקפים אויבים, הסורים במצב לא טוב, כל רגע חיזבאללה, חמאס, ואתם יודעים, עושים כל מיני תרגילים בימים האחרונים, ומקפיצים אנשים, ובודקים מוכנות, ואני לא רוצה לפרט את כל הדברים שחלק ידועים וחלק לא, בסך הכללי היום אנחנו נמצאים על חבית נפץ, שפכו את הנפט, מחכים למשוגע שידליק את הגפרור, ואז כל המזה"ת נדלק. ואיפה אנחנו נהיה? צריך זכויות לייצר. אז היה ראש השנה לא ניצלת, ה' ראה בדיוק איך הגעת, הוא ראה שלא קיבלת על עצמך אז איפה הוא יכתוב אותך בספרם של צדיקים או בספרם של רשעים? ומה בראש השנה נכתב, מי יחיה מי ימות מי יהיה בריא מי ימות, מי יהיה עשיר מי יהיה עני, מי יסבול מי לא, כל הדברים האלה נכתבים בראש השנה, כל מה שקרה בשנה שעברה, כל ההוריקנים, כל הרעידות אדמה, כל הצונאמי, כל המיתות, כל התאונות, כל כל כל, הכל היה מראש השנה שעבר. והשנה, נחתמו נכתבו ונחתמו אנשים ועכשיו לך תדע על מי נכתב ועל מי נחתם.
אבל יש עוד זמן עד כיפור, עשרת ימי תשובה לתקן ולהחליט אני יוצא מהברן של הטפשות. אני מחליט לעצור ולשמור על יחסים טובים עם אבא שבשמים. מה עלי לעשות? כמה מצוות. מה המצוות? להתפלל, להגיד קריאת שמע, טלית, תפילין, שיעור תורה, ברכת המזון. זה כל יום. שישי שבת - לנוח ולהתענג, סוכות- סוכה, ארבע מינים, אוכלים טוב, שרים, שמחים, נהדר. שמחת תורה - רוקדים סוכריות עוגות דברים יפים. אחרי זה חנוכה נפגש עוד פעם, פורים, פסח, שבועות, ראש השנה עוד פעם, ובינתיים שש מצוות קשה? מסובך? מקבלים על זה ברכות, עולם הבא, מה לא טוב? למה להתעקש לא? נשים פחות חייבות, לפחות תפילה אחת, אם יכולות שלש אשריהן, קריאת שמע זה לא סיפור, שתיים שלש דקות, צניעות זה בעיקר, שמירת שבת זה כמו כולם, ברכת המזון וברכות זה כולם צריכים, מותר להגיד תודה על מה שאוכלים ושותים, נכון? לא נחנקים ולא נסתם ולא כלום הכל בסדר, אפשר להגיד תודה, לא מסובך, לא בקשה מוגזמת, נו, אז מה הבעיה? מה הבעיה?
עכשיו אני אתן לכם דרך ופתח להנצל. תראו באיזה קלות עכשיו אני מציל אתכם, כי אנחנו לא יודעים מה נחתם על כל אחד, אבל אם אתם יודעים שלא חזרתם בתשובה אז זה לא בטוח שאתם במצב הטוב, לא בטוח. אני אשאל את הגברים פה, מי מהגברים פה זכה לסיים וללמוד את כל הש"ס, כל התלמוד בבלי? אף אחד, יש כאלה לא יודעים מה זה, יש אחד שסיים - יפה מאד. מהנשים - מי מהנשים זכתה כבר ללמוד ולקרוא את כל התנ"ך מבראשית עד דברי הימים ב', בלי להחסיר פרק? לא הספקתם הא? עברו 20, 30 שנה, ארבעים, לא הספקתם הא? לא היה זמן, אינטרנט יש טמבלויזיה יש, רדיו יש, פייסבוק יש, טוויטר יש, ה' ירחם הכל יש, אייפון יש, אס אם אס הכל יש, אבל תנ"ך, תנ"ך, תנ"ך? אין. למה אין? יהודים שלא מכירים את התורה שלהם? כל העולם לומד את התורה שלנו מתורגמת לשפות שלהם, כל העולם, ואנחנו לא מכירים את שלנו. בבית ספר למדת כמה פרקים ואמרו לך כמה פרקים ללמוד.

ש. לא שומעים

הרב: המורה שלך לתנ"ך לא למד את כל התנ"ך. ולא רק שהוא לא למד, הוא גם לא יודע את זה. אבל אני נותן לכם צ'אנס, תשמעו מה אני עושה אתכם, אני אגלה לכם סוד גדול. התלמוד ירושלמי אומר, שדבר אחד מן התורה שקול כנגד כל התורה כולה. מה פירוש? כל מילה ומילה, כל מילה ומילה שאדם מוציא בעת לימוד תורה או שומע שיעור תורה כמו עכשיו, כל מילה משקלה תרי"ג מצוות, 613 מצוות. כל מצוה נברא לך מלאך מליץ יושר עליך, שאומר לעתיד לבוא, אני מלאך פלוני נבראתי ממצוה פלונית ביום פלוני על ידי פלוני, וזו העדות שהוא קיים את המצוה. מכל מילה תרי"ג, אם אדם לומד דף גמרא זה בערך מיליון שלש מאות מלאכים שנבראים לו מקריאה של דף גמרא. אם הוא לומד שבעה דפים ביום בקריאה, שזה לוקח בין חצי שעה לשעה קריאה, זה למעלה מעשר מיליון מלאכים שנבראים לו מצוות, בשבת כשהוא לומד זה פי אלף, אם הוא גומר את הש"ס שזה 2620 דף ביליונים של ביליונים של ביליונים של מצוות. אם בן אדם מקבל על עצמו הרגע ללמוד את כל הש"ס, ברגע זה נרשם בשמים כל סך המצוות שהוא קיבל על עצמו.

ש. לא שומעים

הרב: הליקפוטר. כן. זה אחד מהמלאכים, אבל הלא טובים. בקיצור, ביליונים של ביליונים של מצוות מהרגע. מהרגע, נרשם בן אדם שיש לו את השכר הזה, אתם יודעים מה זה להכנס עכשיו לכיפור עם קרונות, רכבות של זכויות, מישהו יכול היה להציע לכם דבר כזה? הנה עד היום אתם חיים ואף אחד לא הציע לכם דבר כזה. מה עושים? כל יום קוראים, קוראים גורסים זה נקרא, בלי רש"י ותוספות, גורסים דפי גמרא, שבעה, לוקח בין חצי שעה לשעה, תוך שנה מסיימים את כל הש"ס. כשאתה מגיע לעולם האמת אחרי 120 שנה מלמדים אותך את כל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה על פי כל הסודות וכל הרבדים פשט רמז דרש סוד, הכל מלמדים אותך, וכל התנאים והאמוראים והצדיקים והגאונים והסבוראים כולם כולם כולם, יבואו ללמד אותך את כל סודות התורה. ואתה יכול לעשות את הפרויקט תוך שנה בחצי שעה שעה ביום וליצור לך ביליונים של מצוות ולעבור את יום הכיפור בחתימה טובה.
נשים, כל יום להשקיע רבע שעה, מי שיכולה טיפה יותר - יותר, רבע שעה, לקרוא פרקים בתנ"ך, מתחילים מבראשית, קוראים עוצרים, ממשיכים מחר עוצרים, תוך מספר חדשים כל התנ"ך בכיס. רק לקרוא אפילו לא זוכרת ואפילו לא מבינה. אפילו לא מבינה. שכר כמו זה ותלמוד תורה כנגד כולם.
עכשיו מי שלומד תורה גם מקבל פירות בעולם הזה וקרן קיימת לו לעולם הבא, ז"א מן השמים יתנו לו כבר פירות בעולם הזה שכר כאן, אבל רק פירות, לא הקרן. ויש פה אברכים שהגיעו גם, שגייסתי אותם למטרה הזאת, שהם יהיו מוכנים לתת לכל אחד הזדמנות גם ללמוד אם הוא רוצה עם חברותא עם מישהו רב או אברך בחינם, שילמד אתכם או בבית או בבית מדרש או בבית הכנסת, או לפתוח שיעור, או בנות שרוצות ללמוד עם רבניות או רוצות להיות במדרשה או בחורים רוצים ללכת לישיבה, כל מה שתרצו אנחנו מוכנים לעזור, העיקר שתעברו את יום כיפור ותכנסו לגן עדן בסוף, יפה או לא יפה?
בואו נראה מהגברים מי חכם, ורוצה ביום כיפורים להחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולאלתר. מי לוקח על עצמו להתחיל את הש"ס בעזרת ה' יתברך שבעה דפים קדימה. מי הראשונים, הנה הבחור החכם הראשון, תרים את היד אשריך ואשרי חלקך, הנה החכם השני, אשריך ואשרי חלקך, הנה השלישי יפה מאד תבורכו מן השמים, מי עוד? הרביעי יפה מאד, אשריך, עולם הבא בכיס. ארבעה יהודים גברים. מי עוד? קרואה קריאה, יש את זה גם חינם את כל הש"ס במחשב בויקיטסקט, ויקיטקסט יש שמה את כל הגמרות ויש שמה את זה בקלות עם פיסוק. מי עוד מהגברים? חמישי אשריך לחיי העולם הבא. שישי אשריך תבורך מפי עליון. שישה יהודים, יפה מאד. מי עוד? זה חתימה ביום כיפור בספרם של צדיקים גמורים.
נשים, מי מהנשים מוכנה תנ"ך להתחיל רבע שעה להרים את היד גבוה, תראו תראו הנשים, נשים צדקניות, אין כמו הנשים, תראה תראה, תרימו תרימו תרימו, נצחתם, נצחתם בגדול, יש פה לפחות שלשים נשים שהרימו את היד, והגברים על הגברים, פרדס חנה גועל נפש. ששה גברים? אז תצטרפו לנשים, נו. רק ששה גברים יש פה? אין עוד מישהו או שאתם לא יודעים לקרוא, יודעים לקרוא? נו, ששה גברים קדימה יש עוד שרוצים להצטרף? זה המקום שהכי פחות בארץ, כל מקום זה לפחות ארבעים. פה ששה אתה גם? אח"כ, אח"כ, אח"כ. ששה. מי עוד? מי עוד? לא יודעים לקרוא? ששה גברים. תשלים מחר, תשלים מחר, תשלים מחר. אשריך שבעה, עוד שניים תשעה, יפה תשעה. יפה. תשעה. מי עוד? תשעה, מי עוד? יש עשירי? עשירי יהיה קודש. הנה עשירי אשריך. חבר'ה הצלחנו להוציא עשרה גברים פה, חזק וברוך פרדס חנה, כל הכבוד, עשרה. מי עוד? טוב, עכשיו תשמעו מה אני עושה, עכשיו אני הולך לברך שבע ברכות מעומק הלב, שבע ברכות את מי שקיבל על עצמו לסיים את הש"ס ומי שקיבלה על עצמה לסיים את התנ"ך. שבע ברכות, אז אם מישהו רוצה להצטרף עוד לפני בבקשה, אם לא אני מברך. ב"ה נפלא.
מי שברך אבותינו הקדושים אף אחד לא יקבל ברכות כאלה אח"כ, שתדעו, אפילו אם תבקשו, מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל אלה שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס ואת התנ"ך שיחתמו בספרם של צדיקים גמורים ביום הכיפורים!
אמן.
שיזכו לבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים, שיזכו לתשובה שלמה וס"ד במעשי ידיהם, הצריכים זיווגים יזכו לזיווגים הגונים והזקוקים לזרע חי וקיים יזכו מהרה, ה' יזכה אתכם בפרנסה טובה בנחת ובנקל, ה' יזכה אתכם לנחת יהודית מבני המשפחה והסובבים, וה' ימלא כל משאלות ליבכם לטובה תמיד.
אמן.
הרב: תגידו וכן למר?
ש.וכן למר.

הרב: אמן, אלה שהרויחו הרויחו. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה הפסידו אלה שלא לקחו על עצמם ללמוד, סרטון קצר מה ערך התורה ואיך מנצחים את כל האויבים עם התורה שלכם. תראו עכשיו 14 דקות.
המנצחים
הרב: אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו, האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים, אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא ל ומדים, ויש מספיק חרדים כאלה ועל אלה לא מדברים, מדברים על לומדי התורה באמת, מי שלא באמת יש לו דין של רדוף, דין של רודף זה הדין חמור ביותר בתורה, אומר החזון איש שהוא רודף אחרי בני הישיבות כשירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהם לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו.
קצת היסטוריה של העם היהודי שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא מכירים את ההיסטוריה היהודית, הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמ"ח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו באומות העולם, בשיעורי היסטוריה כמו שמלמדים בבית ספר ממלכתי, אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו, אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך, ואם קרא את כל התנ"ך אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו, אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה, אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם - זה לומדים, יהדות זה מוקצה.
כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך להפוך את כולם לעיסה אחת ומקשה אחת שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים, אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו ויצאו גם לעבודה, ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה אלא ילמדו ליבה, או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותם, הם פשוט שרפו להם את התורה, לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה, מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר, אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים, פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל בתמורה של 600 שקל לחודש, אם זה היה להשתמט, אחרי שלש שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול, אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו יצא במכתב חריף מה שהוא לא רגיל מימיו, להגיד הזהרו על קיומכם, הקב"ה מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו - זה שומרי התורה והמצוות הוא מטפל בו אישית.
החזון איש זצ"ל כשבא אליו ראש הממשלה הראשונה מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק יבואו מולך גם כן עם נשק, אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכח האלקי, אתה בוטח בה', תסתכל לדוגמא היום, אם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אלה ווקבר אלה ווקבר, הם אומרים את שם ה' ואתה אומר, אף 15, אף 16, מזל"טים, חרטטים, אתה בא עם זה, הם באים עם אלה ווקבר ואתה לא יודע איך לגמור את הענין. הם כנופיות בלי צבא סדיר, אתה יכול להפציץ את אבו אבוהום והם בינתיים מנהלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. הם קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד עם הילדים לא תלמד עם הילדים, הם קובעים. בודדים, בודדים. העזרה הכי גדולה של הקב"ה וההבטחה האלקית, אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע להלחם אז אתה תנצח, יש רק הבטחה אחת "אם בחוקותי תלכו", שמה אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו, כלום, כאין וכאפס בשבילי, מלאך אחד ישמיע להם שירה והם ימותו כולם. "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". כל קיום העולם לא רק של היהודים, סינים יפנים אמריקאים אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה כי אם לא אין לקב"ה חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל צ'ז וטראנס ופייסבוק וטוויטר, הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה. וציוה בתורה "והגית בו יומם ולילה".
עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה כולל אלה שקוראים לעצמם פראיירים והם באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, והיום ישראלים אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שהאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה, בשביל זה הם מוכים לפרק את כל השדרה של העם היהדוי. מה עם 25 אחוז משתמטים חילונים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה, לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים, נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה. כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שויון בנטל בבקשה, אבל יש עוד נטל זה התורה שגם העולם החילוני חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים, בלי זה אין ברית, לא כשרות, לא בר מצוה ולא חתונה, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל, אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם רבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי.
במצרים היו אבותינו היה שבט לוי, ישב בארץ גושן, פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בטיט כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם, להסיר את הצרעת כשהיה מצורע, רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פראיירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים, ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות, ושבט לוי כשיצאו משם זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה הרי זה נהיה קודש קדשים והוא משבט לוי, הוא פטור גם מלצאת במלחמה כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל הועלם כולו. אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת?
בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל, כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכו', כמו אצל הישמעאלים שיש שיחים ויש קאדים ויש כל מיני, ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים, אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה, יש אנשים שהם כהני דת שנמצא במנזרים ובכל מיני מקומות, וכל מדינה ואומה יודעים שהאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם והם לא עוסקים בעניני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. ז"א גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מהלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני.
יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח, משה נלחם וניצח, מי יצאו? אלף למטה אלף למטה, כל שבט נתן אלף, 12 אלף יצאו נגד מאות אלפים, כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו, והיו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה הצדיקים, גם אם היית רוצה להתנדב לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית דיבר משהו שחרור עולמו מהצבא, כי בצבא של עם ישראל צריכים להיות צדיקים שלא יהיה קטרוג עליהם והם יפלו במלחמה.
דוד הלך על פי ה' ובאורים ותומים, כשמהשמים אמרו לו, כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים אלא לפי הבנת האסטרטגים מתו 72 אלף בפילגש בגבעה כי לא שאלו את פי ה'. כשהשואלים את ה' ועושים על פיו מנצחים.
מה אמר ה' לגדעון, מה אתה בא לי עם כל כך הרבה, מספיק היה לך שלש מאות איש, מה אתה זה, המלחמה היא שלי לא שלכם, אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא ממטוסים, אז אתה בא להשוות כח של בשר ודם לכח אלקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בינון ואמר לו על מה באת? אמר לו לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון, וואלק חזר מהקרב הבן אדם עייף הרוג, זה לא כמו פעם אתה יושב בטנק נוסע ובום מפציץ, זה לסחוב חרב כידון וללכת וטח טיח טח טיח, אתה יודע איזה שרירים צריך, רק תחזיק את החרב אתה מתעייף, ואחרי זה אומרים תלמד ובעיון, למה? התורה שאתם לומדים בלילה היא קובעת.
בזמן חזקיה לא היה צבא, לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה הצנועה שהציע לו סנחריב לתת לו אלפיים סוסים בשביל שייהה פייר פייט לפחות, ועל מה הוא סמך? על התורה שהוא למד את ישראל, הוא הלך לבתי מדרש, במקום ללמד אותם להלחם הוא נתן להם להלחם מלחמתה של התורה, הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא יכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב, תוך שלש שנים למדו תורה כל ישראל, וכשנחריב הגיע עם 370 מיליון אמר חזקיה לקב"ה, רבש"ע, אני קיימתי את החלק שלי, אני קיימתי שבחוקותי תלכו, שלש שנים פה אנשים לא זזים, אני תקעתי חרב שהם ילמדו, את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה ה'? קיים. "ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם", ירד מלאך ה' והכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס זה ברית בין הקב"ה לישראל, זה הבטחה אלקית לעם ישראל, זה לא נס, אם הקול קול יעקב אין ידי עשיו שולטות.

תודה רבה.
עכשיו קיבלתי ידיעה, מופיע בווי נט, ישראל נערכת לקבור הריסות בנינים ביחד עם גופות. בווי נט נודע לתרחיש והתרגיל הגדול, חלקי בנינים שקרסו על בני אדם נותנו באתרים מיוחדים באישור הלכתי, במשרד להגנת העורף גזברי אם מגדלי עזריאלי יקרסו ברעש אדמה לא נדע בדיוק מי היה שם, לא נזרוק לים כמו תורכיה, אבל תהיה הטמנה באתרים מיוחדים. ויש עוד ידיעות שאי אפשר להגיד הכל אבל בקיצור מתכוננים להכי גרוע. צריך הרבה זכויות, מי שיהיה לו אשריו ואשרי חלקו, מי שיחסר לו, ניסינו, השתדלנו. אז אני נותן לכם עוד הזדמנות, מי שרוצה להיות שותף להפיץ את הדיסק הזה, אנחנו הולכים להוציא מאות אלפי דיסקים כאלה לחלק בחינם, בשקיות שקיבלתם יש דיסק חיה יחיה, ואנחנו מפיצים עכשיו את הדיסק הזה פלוס עוד סרט שנקרא הספירה לאחור, שבו רואים את מלחמת גוג ומגוג איך תתרחש בדיוק, זה סרט של עוד שעה, וזה אנחנו נפיץ בכל הארץ כדי להכין את הציבור לקראת מה שהולך להיות כדי שידעו מה לעשות. אז מי שרוצה להיות שותף בהפצה ויהיה לו זכות בהפצת התורה וזכות בהחזרה בתשובה של יהודים, דרך אגב, תוך שאתם צופים אני קיבלתי כמה אימילים ישירות של עוד אנשים שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס ותנ"ך, יש אשה גם שמציינת שלראש השנה היא סימה כבר את כל התנ"ך מאז שהתחלנו את המבצע, אבל מי שרוצה ורוצה להשקיע סכום לא גדול, שלשה שקלים ביום, מכספי מעשר, כדי שנפיץ מאות דיסקים כאלה, יכול למלא פה הו"ק או באשראי ויהיה שותף בהפצה של 500 דיסקים כאלה חינם אין כסף, הוא יוכל לקבל אותם ולחלק בעצמו או שאנחנו נחלק בעבורו והזכות תהיה שלו. וכל מי שרוצה לצרף את שמו ושם אמו למעלה לברכה בנושא מסוים, יכול למלא, מי שקשה לו שלשה שקלים, אין לו שלשה שקלים, שקל וחצי גם יתקבל באהבה, ובעזרת ה' יתברך יפיץ 250 דיסקים בחינם. אז הנה יש לכם אפשרות והזדמנות פז, אם לא גומרים את הש"ס לא לומדים תנ"ך, או אם רוצים להוסיף גם זכויות כמו שכתוב "וצדקה תציל ממוות", תפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, הנה ההזדמנות בכסף קטן אפשר לזכות גם כן.
בינתיים עד שאתם ממלאים הו"ק למי שיש שאלה בבקשה. כן, תן לגברת שם. עם המטפחת בלבן.


ש. ערב טוב כבוד הרב, ערב טוב לכולם

הרב: ערב טוב

ש. לפני שבוע וחצי, בזמן שהייתי בבית חולים גיסי נסע להרצאה שלך ברחובות, והוא סיפר לך שאני התחתנתי לפני חצי שנה במיאמי, ואושפזתי בבית חולים ואמרו לי שיש לי סרטן בריאה, ואז באתי לפה אושפזתי בתל השומר כדי להתחיל טיפולים, וב"ה אתה ברכת אותי, ואחרי שברכת אותי הרגשתי שכל הגוף שלי כאילו יוצא ממני וכל האזור העליון כאילו כל הרוע יוצא ממני, והייתי אמורה לעשות בדיקה מסוימת שכבר מתחילים בטיפולים, ובעזרת הקב"ה ובזכות שלקחתי עלי לשים כיסוי ראש, ללכת בצניעות, ואני זמרת 15 שנה לפני במועדונים עם כל הזמרים וכולם, ואתמול עשו לי עוד פעם בבית חולים שאיבה של מים מהריאה, וכדי שבעזרת ה' שאני אתבשר בשורות טובות שהמים האלה נקיים ואין בהם כלום אז אני רוצה את ברכתך בעזרת ה'.

הרב: את הולכת עם גרביים, כן?

ש. כן.

ש. זה היה קשה לי, לא רציתי לקחת את זה על עצמי ובזכותך לקחתי.

הרב: בסדר גמור, מה השם שלך? תענו אמן חזק

ש. אתה שיניתי לי את זה מזוהר לזוהרה

הרב: זוהרה בת ז'ילברט

הרב: ה' ירפא אותך ברפואה שלמה מהרה ויעתיק את המחלה ויתקע אותה במוחו שלא סאד נשיא סוריה

ש. אמן.

הרב: בשורות טובות שיהיו לך

ש. תדוה רבה. תודה.

הרב: כן, תן לבחור פה שאלה. פה אני מקבל עוד אס אם אס, ערב טוב משלמה ראובן החבר של רונן, ערב טוב, הרב ריגשת אותנו בהרצאה עכשיו, אשתי לוקחת על עצמה לקרוא את התנ"ך, כל יום רבע שעה ואני לוקח על עצמי בלי נדר לקרוא שבעה דפים גמרא בכל יום, אתם רואים, יש לכם זכויות. כן.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב ומבורך

ש. שתדע שאנחנו אוהבים אותך קודם כל

הרב: תודה מותק

ש. אם אני אוכיח לך שהמפץ הגדול דבר נכון בתמורה רק תבטיח לי שלא תתעצבן עלי, ואם תוכיח לי שזה לא נכון מה שאני אומר, אני לוקח על עצמי תפילין עד יום מותי עם פספוסים של פעם פעמיים של חודש אם אני אנוס.

הרב: חחחח

ש. יש עסקה? אני לא צריך יותר משלש עד שש דקות כדי להוכיח שהמפץ הגדול נכון

הרב: קודם כל אין בעיה, אני נותן לך ודבר שני למה אתה צריך לפספס, זה חלק מהפיצוצים? כן, יאלה קדימה

ש. אל תזלזל בבן אדם שעומד לפניך

הרב: קדימה שכנעני.

ש. אני אפילו לא אצטרך לדבר בשביל לשכנע אותך, יש לי הרבה דיסקים גם אם תשברו את זה, פתח את זה בהרצאה 24 פתח את זה שלש דקות קדימה

הרב: לא, לא בלי זה, רק בדיבורים.

ש. אתה יודע מה, רק אני אראה לך אותו, אני רק אראה לך אותו ותגיד לי אם אתה מאשר

ש. ירדנו מזה

הרב: בדיבורים,

ש. יש חומר שהוא נצחי בעולם?

הרב: כן, הקב"ה.

ש. חוץ מהקב"ה

הרב: והוא לא חומר

ש. חוץ מהקב"ה יש חומר שהוא נצחי?

הרב: אין

ש. אין. עצם הלוז זה דבר נצחי?

הרב: לא.

ש. יש תחיית המתים ואחרי תחיית המתים זה נצחי, ועצם הלוז בנויה מתחיית המתים אבל בא נדלג גם על זה

הרב: הנה אני יענה לך

ש. דבר

הרב: כל הלוז נוצר כל זמן שהעולם קיים, ברגע שהעולם לא יתקיים ויהפוך להיות עולם הבא אין לוז.

ש. יש תחיית המתים, בסדר, עזוב מקבל זה לא דאגתי אבל זה

הרב: הלאה

ש. אתה אמרת באחד ההרצאות שלך ביום המוות מיום היוולדו, אין אפשרות לחרוג יותר מהזמן שנקצב לו אבל אפשר למות לפני הזמן שנקצב לו, אמת או לא?

הרב: אמת ויציב

ש. אז אני לא כל כך מסכים איתך כי צדקה תציל ממוות ולא ממיתה משונה אלא מהמיתה עצמה, ויש הרבה סיפורים

הרב: זה לפני הזמן, טוב, מחלוקת בגמרא, לא משנה, נפסק שלא מוסיפים.

ש. אוקי, זה לא דעתו של הרב זמיר כהן, דרך אגב המפץ הגדול הוא נכון על פי היהדות, לא על פי הרצאות

הרב: זה על פי קשקושים של מרצים מסוימים

ש. ממש לא, אני מזלזל ברב זמיר כהן, אתה מכיר אותו

הרב: השמות לא מעניינים אותי, מעניין אותי העובדות.

ש. תגיד לי אם אתה רוצה להופיע בערוצי טלויזיה?

הרב: הם לא רוצים

ש. תהיה ריאלי, עשר דקות חצי שעה, תוכל לסחוף את כל המדינה אחריך

הרב: זה לא ריאלי, זה לא ריאלי, שלש שעות אני צריך פעם אחת בחיים וזהו.

ש. אבל זה לא מציאותי, אתה יודע שלא יאפשרו דבר כזה

הרב: תראה, הגעתי עם יאיר לפיד לשעה ועשרה כבר

ש. תתחיל עשר דקות חצי שעה בערוץ הרוסי, בערוץ הדברות, אתה תסחוף את המדינה.

הרב: ערוץ הדברות לא רוצים אותי, אני דתי מידי.

ש. דע לך שכל חיל האויר של ישראל הוא שוה ערך לרמה שלך, ואתה השמירה שלך חזקה יותר מכל חיל האויר של ישראל. זאת היא דעתי האישית, בזכותך יש פחות בישראל, פחות נרקומנים, יש יותר דתיים, פחות גנבות, אנחנו ממש סוגדים לך

הרב: יש יותר שיכונים, יש יותר מוכרי תפילין, יותר מזוזות, יותר ציציות, תעשיה שלמה הכל בזכות כן.

ש. נכון, כל הכבוד, בזכותך. אני לקח לי שבע שנים לשמוע את כל ההרצאות של הרב זמיר, לפני חודשיים רק סיימתי למה אני נכנסתי לעובי הקורה, לא מדובר על שעות ביום, מדובר על שנים, כל יום כמעט כל היום, זה דבר ראשון, אני רוצה לעבור לדיסקים שלך, ללמוד אותם ויום אחד מן הימים להוכיח לך שגם לך יש סיכוי, אולי נמוך, שגם אתה יש לך יכול להיות שסיפי של רצח, אולי זה חמור אבל אני אומר לך מתוך אהבה, אם יש סיכי כזה לא נורא גם אם אתה תעשה על זה תשובה, כי כולנו טועים, יכול להיות שגם אתה טועה כי לפעמים אתה לא שם לב, אתה מול בן אדם עומד, אתה בלי לשים לב מתוך כוונה לעזור לכלל פוגע ומעליב אותו, יש אנשים שרצים עם הדף מהר מידי, הוא לא צריך לרוץ מהר, הוא צריך לרוץ להתקדם צעד נוסף, אנשים לפעמים נתקעים עם ההורים שלהם בגין מה זה גם, לגדל זקן לריב אם כל המשפחה, אולי זה נמוך

הרב: אתה למדת את החפץ חיים?

ש. למדתי את החפץ חיים ממש קצת, יש לי עוד הרבה מה להוסיף

הרב: תלמד הרבה ותראה שאין סיכוי שיהיה אפילו קצת קצת קצת

ש. אני יותר אשמח לך, אני אוהב אותך ואני רוצה שהבריאות שלך גם תתחזק ותוכל ללמד אותנו הרבה שנים

הרב: עכשיו תעשה סירקולציה על כל הדיסקים שלי ותתפטר מדעות קודמות.

ש. אני לא מזלזל באנשים חכמים שממש אוהבים, אני לא מזלזל

הרב: אמרתי, תעשה סירקולציה עכשיו.

ש. למה, יש לי סיכוי להפגש איתך בארבע עיניים?

הרב: הנה, ראית עכשיו נתתי לך לדבר מה שאתה רוצה

ש. לא, אני לא יכול להוכיח לך

הרב: אתה יכול

ש. אני לא יוכל, תצטרך לשמוע את זה בין שלש לשש דקות

הרב: זה תביא לי אני אקח לבית, אני אסתכל למה לא, אני לא מפחד מזה, רק מה אני לא אוהב לשים לפני שאני בודק מה שמים, לדבר אני מוכן.

ש. תמצתתי את זה פה, שב על זה תחשוב על זה

הרב: טנק יו ורי מטש,

ש. יש פה את המספרים של מספר הרצאה, גם פה בהרצאה מספר 24 תריץ שלש דקות קדימה, אני סיימתי.

הרב: תודה מותק, מה שמך? רגע נפתלי רוקח, אני יכול להציע לך מתנה לכיפור?

ש. אבל אני לא יכול?

הרב: למה אתה לא יכול? כן למה לא? תסביר לי.

ש. מיותר אבל בא, אני אצטרך ללמוד את הדברים בשביל להניח את הדברים האלה ואני אסביר לך את זה גם בקצרה,

הרב: לא, זה כבר הבנתי

ש. אני אסביר לך בקצרה

הרב: אני הבנתי, כבר רגע הבנתי.

ש. אתה לא הבנת, תן לי צ'אנס

הרב: אני צריך ללמוד את הדברים ואח"כ להניח, הבנתי.

ש. עשר בבוקר ביום שבת אני מקבל טלפון מחבר, יש שלשה אנשים שרוצים ילדים להכנס הביתה לא מצליחים, יום שבת בבוקר. אני הולך לבוא לעזור להם לפתוח את הדלת, על פי ההלכה זה כרת, אמת או לא, שבת, יופי, אבל אני מתעקש הולך בסוף אני רואה שהמפתח לא נכנס, המכלול גם ריק, בסוף אני אמר להם תנו לי צ'אנס, אני יורד בסנפלינג נכנס לתוך הבית, מהמרפסת הקטנה לתוך האמבטיה, אמא שלהם חתכה את הורידים את הידיים, הצלנו אותה בדקה התשעים, יוסי חליבה מנתניה הגיע גם מד"א הצילו אותה, זה יום שבת, לא רק מצוה, חובה לחלל את השבת עבורה, ויש לי הרבה סיטואציות כאלה, יש לי הרבה תמונות הרבה מקרים, שאולי רק שלשה ארבעים מקרים

הרב: בא אני לא

ש. אני לא יכול שלא לענות לטלפון, אני לא יכול תמיד שלא לנסוע בשבת, אני משתדל.

הרב: שניה שניה שניה. שניה.

ש. עבר

הרב: אני לא מתמודד עכשיו עם הבעיות שלך בשבת ולא אומר לך שום דבר על השבת, שאל פוסק מה מותר ומה אסור, שלום, גמרנו את הבעיה. אבל זה לא סותר שעשו לך ברית וזה גם לא סותר שאתה יכול ללכת עם ציצית, מה זה מפריע?

ש. אני יכול להקטין את כל היהדות ברגע שאני אסע בשבת ואני אשים ציצית עלי

הרב: בעצם שאתה נושא את הברית אתה מכתים אותו דבר

ש. מספיק שאחד לאלף עושה כתם ונזק

הרב: מספיק שיודעים שאתה יהודי ואתה מדבר בעברית בלשון הקודש בשבת זה מספיק. זה יגן עליך, מה אכפת לך שיהיה לך גם הגנה, למה להתנגד לשכפ"ץ?

ש. אני לא מפחד מאף אחד גם לא ממך, רק מהקב"ה

הרב: זה נפלא

ש. יש בפנים תורה אני לא מפחד

הרב: אבל הוא ביקש לשים

ש. אז מה

הרב: אתה לא שומע לו

ש. שומע טוב מאד, אני לא רוצה לבזות את התורה

הרב: לא הבנתי, ומה שאתה עושה בלי זה זה לא יותר ביזוי?

ש. אנשים יכולים להבין אותי לא נכון ואני מבזה את התורה

הרב: הם לא יראו את זה, אתה תסתיר את זה

ש. לנסוע עם זה בשבת אתה מאשר לי?

הרב: עם ברית גם אתה נוסע.

ש. אני מסכים איתך

הרב: אז יאלה,

ש. תן לי לחשוב על זה

הרב: בבקשה הנה אתה רואה איך אני?

ש. לא שניה

הרב: חמש דקות.

ש. אני סיימתי

הרב: תודה מותק. אני לא. תן לו לבחור שם. כן בבקשה.


ש. שומעים?

הרב: כן

ש. ערב טוב, כשהרב דיבר על לקחת דפי גמרא אז רציתי לשאול, אני אברך משתדל כל היום ללמוד

הרב: אברכים אמר הרב ש טינמן אחרי שעות הכולל בשעות הפנאי ללמוד את השבע דפים, זייער גוט הוא אמר, זייער גוט - זה טוב מאד.

ש. ואם אני גומר סביבות תשע וחצי בלילה את הלימודים

הרב: אם תוכל על חשבון השינה כמוני גם כן לעשות משהו, תרויח עולם הבא גדול מאד

ש. כי אני משתדל לקום גם כן לנץ וללמוד אז גם

הרב: גם אני בארבע כבר על הרגליים, מגיע הביתה בשתיים שתיים וחצי, יש לי מיד סליחות, אחרי זה שיעור אחרי זה נץ אחרי זה שיעור ואחרי זה מתחיל יום עבודה.

ש. טוב, נשתדל בלי נדר

הרב: אשריך שזכית.
כן, הנה הגברת פה.


ש. שלום כבוד הרב, רציתי לשאול אותך שתי שאלות ורציתי שתברך את הבן שלי גם, השאלה הראשונה זה סבא שלי נפטר לפני כמה חדשים, עכשיו הוא לא היה דתי אבל הוא היה בן אדם טוב מאד, היה לו לב טוב, הוא היה מכבד כל בן אדם והוא נפטר בשתים עשרה בלילה ביום שישי, יש איזה רב מקומי פה שאמר לי שביום שישי אם אדם נפטר אז הוא מצליח לצאת מחיבוט הקבר, הבעיה היא סבא שלי רוסי ומשפחה חילונית והמשפחה החליטה שהם קוברים אותו ביום ראשון, השאלה האם הוא כן הצליח לצאת מחיבוט הקבר?

הרב: לא. אבל הבעיה של חיבוט הקבר זה חלק קטן, כי זה לוקח כמה ימים יכול להיות, אצל אנשים מסוימים זה שניות, אצל אחרים זה דקות אחרים זה שעות וזה ימים, אבל לאן הוא הגיע אח"כ זה הדבר הבעייתי

ש. אני מאמינה שלגן עדן, למרות שהוא לא היה דתי, הוא היה בן אדם מקסים

הרב: מותר להאמין אבל אין דבר כזה, אם היה זה אין טעם שאני אשתדל לעשות מצוות, מה אני צריך לרוץ עד פרדס חנה, אני אשב בבית, נס קפה ועוגה , אני אהיה בחור טוב ואני אחייך ואשיר לכולם על הכיפאק

ש. אני חושבת שמעבר למצוות, כאילו ללמוד תורה, צריך שבן אדם יהיה טוב מהלב

הרב: מצוין, מצוין אבל יש

ש. ולא רק יעשה מצוות אבל יהיה בן אדם רע כלפי אחרים

הרב: נכון, מצוין, אבל יש גויים כאלה מלתלפים גם, זה לא אומר שמגיע להם על זה גן עדן, זה דרך אץ קדמה לתורה, זה דברים פשוטים, אדם זה אדם לא בהמה

ש. יש לי עוד שאלה, אומרים שילדים שנולדים פגומים מבחינת אוטיזם וכו'

הרב: גלגול כן

ש. כן, ואומרים שנכנס בהם כאילו

הרב: לא נכניס כלום, זה גלגול קודם, הם באו לתקן את עצמם עכשיו

ש. אז זה לא נשמות צדיקים

הרב: לא תמיד, פעמים כן פעמים לא

ש. הבנתי, טוב, אני נולד לי ילד, הוא בן ארבע כיום, קוראים לו נועם, נועם רפאל, ואני מאד רוצה שתברך אותו, הוא אוטיסט

הרב: סי פי?

ש. אוטיזם קלאסי, אני לא אתחיל לפרט זה,

הרב: בסדר, תהיי מוכנה ללכת בצניעות?

ש. אני הולכת כבר בצניעות?

ש. יש לי בעיה עם זה כרגע

הרב: בואי נראה, בואי נראה תשימי את זה רגע

ש. לא, תקשיב אני תשע שנים הייתי עם כיסוי ראש

הרב: שימי עלייך

ש. לא לא

הרב: מה לא לא

ש. אני לא יכולה לשים כרגע כיסוי ראש כי יש לי קצת בעיה עם זה, אני תשע שנים

הרב: מה הבעיה?

ש. אני תשע שנים הייתי עם כיסוי ראש, אני רק לפני כמה חודשים הורדתי את הכיסוי ראש

הרב: לא הבנתי, אז מה התעייפת?

ש. לא, לא קשור

הרב: אז מה?

ש. בעיה בבית

הרב: זה לא יעזור שום בעיה, את חייבת

ש. אני קיבלתי אישור גם מרב להוריד כרגע את הכיסוי ראש בשביל השלום בית

הרב: אין דבר כזה

ש. אז כן,

הרב: אין דבר כזה, זה כמו שרב יתן פתק לנסוע בשבת. אין דבר כזה, אין דבר כזה.

ש. זה קיים קיים

הרב: קיים בסדר

ש. וזה רב שהוא באמת רב

הרב: שמעת? אין דבר כזה

ש. אז הרב הזה מה הוא מזוייף?

הרב: לא יודע, לא יודע, אני יודע דבר אחד מה ההלכה אומרת

ש. אומרים שבשביל שלום בית

הרב: בשביל שלום בית אי אפשר לחלל שבת ואי אפשר לעשות עבירות

ש. אני לא אמרתי לחלל שבת

הרב: קודם שלום עם אבא בשמים ואח"כ נשאל. אם עושים לא בסדר עם אבא בשמים גם שלום בבית לא יהיה.

ש. תקשיב, אני שומרת שבת,

הרב: אמרתי שלא?

ש. שומרת שבת, הולכת עם חצאיות וחולצות

הרב: אמרתי שלא? אבל מה שחסר זה כתר.

ש. כרגע אני לא יכולה עם כיסוי ראש. אני כרגע לא יכולה

הרב: הכתר.

ש. אני מוכנה לקבל משהו אחר, לא כיסוי ראש

הרב: את רוצה שאני אברך לך את הילד

ש. כן, אבל אני לא יכולה לקבל כיסוי ראש, אני הורדתי את זה לפני כמה חדשים, אני יודעת מה שאני עושה, אני אחזור לזה בזמן שאני אראה באמת שזה בא ממני

הרב: את רוצה שאני אמתין עד שתשימי ואח"כ אני אברך?

ש. לא, זה לא קשור

הרב: מה זה לא קשור, אני אומר לך שזה קשור. שנשים שמו כיסוי ראש וביקשתי מה שביקשתי וברכתי מהש ברכתי בד"כ זה עזר. את רוצה שזה יעזור תעשי.

ש. גם כשאני הייתי עם כיסוי ראש נולד לי ילד אוטיסט

הרב: ברור, ברור, ברור, עכשיו את מבקשת ממני עצה נכון?

ש. נכון

הרב: יש אנשים שהולכים לרופא ולא מרגישים טוב, אז הוא אומר קחי אנטיביוטיקה, אז היא אומרת כן, כבר מאז שאני קטנה נתנו לי אנטיביוטיקה, הנה נהייתי חולה אז מה, אז מפסיקים לקחת אנטיביוטיקה? הנה לוקחים עוד פעם אנטיביוטיקה,

ש. אני מוכנה לשים כיסוי ראש

הרב: או.

ש. כרגע בשבתות וחגים

הרב: לא לא לא לא מה זה שבתות וחגים, לא הבנתי את מתביישת?

ש .לא, לא קשור, זה משהו אישי, אני לא יכולה לדבר על זה כרגע

הרב: אז אני אומר לך, את בשביל המשהו אישי היותר אישי - הילד הנחמד שאת רוצה שיבריא שיחלים שישתפר כדאי בשביל הילד, מה.

ש. יש לי קצת בעיה מעבר לילד, יש לי בעיה כרגע וכשאני התייעצתי עם הרב הזה הרב הזה יודע בדיוק על מה דיברתי איתו לכן הוא גם אמר לי, כמובן שהוא אמר לי את יכולה להוריד כרגע את הכיסוי ראש, אבל תחזרי לזה, הוא לא אמר תורידי את הכיסוי ראש ותשכחי מזה,

הרב: במקום שיגידו תעשן בשבתות הקרובות ואח"כ תחזור לזה

ש. תשמע, הוא נתן לי דרך מפלט כדי לתקן את הבעיה שיש לי ולחזור לזה, לחזור לכיסוי ראש, אז כרגע אני בלי כיסוי ראש ואני יחזור לכיסוי ראש

הרב: שמעתי, ואני יודע למה את צריכה לשים כיסוי ראש אני לא מבין, את באה לרופא ואת שואלת את הרופא, אומרת לו שמע, אני מבקשת ממך שתתן לי רפואה אבל שהרפואה לא תתנגד למה שאמר לי הרופא הקודם,

ש. תשמע, גם לרופא הולכים אתה יודע, להתייעצות נוספת

הרב: אין בעיה, ואת רוצה להתייעץ איתי? נתתי עצה וגמרנו. אבל את רוצה תרופה

ש. אני נורא רוצה שתברך את הילד

הרב: ואני נורא רוצה שתשימי כיסוי.

ש. אני לא יכולה

הרב: את רוצה לחשוב כמו שידידנו חושב? אין לי בעיה

ש. תקשיב, אין לי בעיה עם הקטע של הכיסוי ראש, אני הלכתי תשע שנים ואני באתי מבית חילוני

הרב: אז תעשי לנו כבוד, תעשי כבוד

ש. אבל כרגע אני נמצאת במצב עדין, אני לא יכולה

הרב: תעשי כבוד לאלקים, תעשי כבוד לאלקים.

ש. אני עושה כבוד לאלקים, תאמין לי שאני עושה כבוד לאלקים

הרב: שימי נו

ש. אני לא יכולה לשים כיסוי עכשיו, לא יכולה

הרב: מתאים לך לפני כיפור

ש. בכיפור אני שמה כיסוי ראש כי זה חג אבל זה לא קשור

הרב: זה ברור, ברור אבל אני רוצה שיההי חתימה טובה גם לך וגם לבן, אל תפסידי את החתימה.

ש. מה עד הכיפור, אבל מה כאילו, מה זה מעכשיו עד הכיפור

הרב: הנה את לוקחת יועצים זרים אני רואה, לא הבנתי, מה הבעיה, תלכי עם מה שאני אומר ושלום על ישראל

ש. אני לא יכולה כי אני נמצאת באיזשהו מצב עדין

הרב: שמעתי, אז זה יעבור את המצב.

ש. תשע שנים זה לא עבר את המצב

הרב: אז את לא מאמינה בתרופה

ש. לא אמרתי שאני לא מאמינה בתרופה

הרב: אם את מאמינה בתרופה תעשי מה שאומרים, אם את לא מאמינה בסדר אל תעשי. לא קרה כלום. יש לך פה ציבור שיענה אמן על הברכה, במעמד כזה זה קידוש ה', קידוש ה' זה רק מועיל, זה זכות גדולה, את לא רוצה לנצל אותה זכותך,

ש. אני אגיד לך מה הבעיה, בעלי הוא חילוני

הרב: אז מה ידעתי, מה חדש

ש. זה בעיה רציניית בשבילי

הרב: כבר תשע שנים הוא היה חילוני

ש. נכון, אבל בשנתיים האחרונים המצב השתנה, בקיצוניות

הרב: מאה אחוז, אבל הילד חשוב, היית הולכת לרופא והיה אומר לך שתחבשי לו את הראש לילד היית חובשת לו את הראש, במקום זה את אומרת לו אפשר להחליף במקום לחבוש לו את הראש אני אחבוש, אומר הרופא בסדר. מה הבעיה?

ש. לא יודעת

הרב: בעלך יכול להביא את התרופה?

ש. לא, אבל אני לא יכולה גם להרוס את הזוגיות

הרב: איזה את הורסת, מה את הורסת, בזה שאת הולכת בכיסוי ראש, אל תלכי עם מטפחת, תלכי עם כובע יפה

ש. אני תמיד הולכת עם כובעים

הרב: אז מה הבעיה, לא הבנתי, אסור ללכת לפי המודה? כל המלכות של אנגליה בחתונה הגיעו שמה עם כובעים. מה הבעיה?

ש. אני אצטרך להתייעץ עם בעלי

הרב: אין בעיה, צלצלי אליו. מה לא?

ש. אין לי טלפון

הרב: אני אביא לך קחי

ש. לא לא לא לא לא, לא לא

הרב: את רוצה שאני אחייג אני אשאל אותו?

ש. לא, בעלי בן אדם פרטי מה פתאום, בעלי בן אדם פרטי מה פתאום

הרב: אני לא אצלצל אליו שוב, רק פעם אחת. אולי הוא גם יחזור בתשובה?

ש. זה לא יקרה

הרב: נו, תביאי לי טלפון

ש. אין מצב שזה יקרה

הרב: תביאי לי לטלפן. מה המספר?

ש. למה שידבר איתו

הרב: תלחצי, תקישי את הספרות. תקישי את הספרות אני אדבר איתו. סירקולציה, סירקולציה. נו, יש מספר? מה שמו?

ש. יוסי

הרב: הלו. שלום אפשר לקבל את יוסי? יוסי ערב טוב, אמנון יצחק מה שלומך? אשתך נמצאת פה בהרצאה והבנתי שיש בעיה שנולד לכם ילד שקצת לא מרגיש טוב, ואני רוצה לברך אותו פה במעמד של רבים ובעזרת ה' ביקשתי ממנה לרפואת הילד שתשים כיסוי ראש ואני אתן ברכה שיתרפא בעזרת ה', האם אתה מסכים? רק רגע אני שם על ווליום שניה. האם אתה מסכים?

יוסי: כן.

הרב: אשריך, אשריך. רק רגע, רק רגע, אשריך קודם כל. אני יכול להשאיר אותך על רמקול או שאני אדבר איתך בנפרד.

ש. אני בקושי שומע אותך

הרב: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אתה מוכן לעשות גם צעד קדימה ביהדות עכשיו לפני כיפור, לקבל על עצמך בעזרת ה' שבת ותפילין להתחיל? אז שבת בעזרת ה' שאני יהיה לי כח יותר בברכה? בלי נדר, אשריך ואשרי חלקך. מה השם שלך? מה השם שלך ושם האמא? יוסי בן מזל ומה שמך?

ש. נורית בת יעל

הרב: ה' יזכה אתכם שהבן הנולד לכם נועם בן

ש. נועם רפאל בן נורית ויוסי

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה

אמן

הרב: בזכות השבת וכיסוי הראש.

ש. אמן.

הרב: יוסי שיהיה לך בשורות טובות יוסי, שנה טובה. רגע תברכי שהחיינו.

ש. שהחיינו וקיימנו בזמן הזה

הרב: לא בקיצור

ש. ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

אמן.

הרב: תן לה שמה.


ש. כבוד הרב, אני לא יכולה לעמוד, אני מאד חלשה. חשוב לי שתדע שהיום אשפזו אותי בבית חולים ושחררתי את עצמי כדי לבוא להרצאה שלך ולקבל את ברכתך, אני חולה במחלת הצליאק במשך שלש וחצי שנים גילו לי את זה, יש לי בעיה במעיים, היה לי חשד סרטני לא עלינו לפני שנה, אני אחרי ניתוח גם מאד גדול וצריכה לעשות עוד אחד, אתמול והיום שהייתי בבית החולים הרופאים לא ידעו להגיד מה יש לי, אני עדיין מחכה לתשובות, כל צד שמאל בבטן כואב לי, וחשוב לי לקבל את ברכתך, וגם חשוב לי שתבדוק אם השם שלי מתאים לי, אני בת 23 ורואה המון בתי חולים, בשלשה חדשים הקרובים אני צריכה לעשות סי טי ואם אר אי בגלל הבעיות בגב, חשוב לי לקבל את הברכה שלך

הרב: את לא נשואה

ש. לא

הרב: את שומרת מצוות?

ש. הייתי והיה לי נסיון ונכשלתי, השבת האחרונה שמרתי

הרב: קבלי על עצמך תשובה גמורה מיד ואני אברך אותך בהתאם

ש. המחלה תצא ממני?

הרב: אני מעביר אותה, אבל את מקבלת על עצמך תשובה אמיתית, לא תירוצים עד שתבריאי ואח"כ

ש. מה זה תשובה?

הרב: תשובה את שומרת קודם כל צניעות, מתפללת שלש תפילות, לומדת את התנ"ך מה שאמרנו

ש. זה לקחתי על עצמי

הרב: ושומרת את עצמך עד שתתחתני לא להיות בקשר עם ... שמירה. אם יש מישהו בכיוון תתחתנו.

ש. יש לי מישהו שכרגע אנחנו בקשר

הרב: קדימה, אז להתחתן, לא לחכות, שום קשר, רק מתחתנים. מה יותר קשה?

ש. מה יותר קשה, אני מוכנה לקחת את זה אבל

הרב: את תעמדי בזה, במקום לבקר בבתי חולים ולהיות רחוק ממנו, תהיי בבית תתחתני איתו, יותר טוב. במקום היסורים והסבל והדאגה והפחד והזה למה? לפני יום כיפור.

ש. יש לי עוד שאלה אליך, שנה שעברה שאני צמתי בכיפור אני הגעתי אחרי זה לבית חולים, כי המחלת ציליאק שיש לי זה מחלה מאד קשה

הרב: תשאלי פוסק, אני אתן לך טלפון מה שיגיד לך תעשי, אם יגיד לך לאכול תאכלי.

ש. איך אני יאכל מה שאסור לי?

הרב: לא, מה שמותר, לא מה שאסור

ש. אני סובלת מאד מאוכל

הרב: הבנתי, אבל את אומרת שגם כשאת לא אוכלת זה מזיק לך

ש. כרגע אני כבר כמה ימים בלי אוכל, בלי שתיה

הרב: אז לכן אמרתי תשאלי פוסק מה מותר, אם זה סכנת נפשות אז את תהיי מותרת לאכול

ש. ושנה שעברה אני כן צמתי אבל כן הגעתי לבית חולים

הרב: אסור לצום ביום כיפור אם אסור לך לצום ביום כיפור

ש. רופא אמר לי ואני צמתי למרות הכל, שנה שעברה

הרב: אז אני אומר, אם פוסק אומר שאסור לך לצום אסור לך לצום, ז"א אם את תצומי זה כאילו אכלת, ואם תאכלי זה כאילו צמת. אבל פוסק צריך להגיד לך, לא רב סתם, פוסק, אני אגיד לך טלפון, בסדר?

ש. בסדר

הרב: אבל תחליטי עכשיו מה שאת רוצה, תשובה גמורה?

ש. קשה לי.

הרב: קשה לך תחשבי, בסדר אני פה. תחשבי, תן לו בינתיים הוא רוצה את המיקרופון

ש. לא לא אני לוקחת על עצמי

הרב: לוקחת? אשרייך. מה השם?

ש. רציתי שתבדוק גם את השם אם הוא מתאים לי קארין אלפסי

הרב: קארין? מה זה קארין? יש לזה ביאור?

ש. לא. הוא גם לא שם מהתנ"ך

הרב: בטח שלא, מצרפת לא?

ש. כן.

הרב: את נולדת שם?

ש. לא.

הרב: הבנתי, את רוצה שם טוב?

ש. שם שאתה חושב שיתאים לי

הרב: יתאים לך, אני אגיד לך שם טוב, טוב מאד אני לא יודע אם את תאהבי אותו אבל הוא טוב מאד, הדסה. אסתר המלכה, קראו לה הדסה

ש. אתה יודע, עכשיו אתה אומר לי את זה, שסבתא שלי קוראים לה אסתר ושאמא שלי התעקשה שלא יקראו לי בשם שלה, כשנולדתי ואמא שלי אמרה אני רוצה את השם קארין והיא רצתה לקרוא לי אתי, אמא שלה רבה איתה בגלל זה כי היא רצתה לקרוא על השם, כאילו שהשם שלי יהיה על השם שלה, אתי אסתר, ועכשיו אתה אומר לי את זה כאילו

הרב: יאלה בינגו.

ש. זה אמיתי.

הרב: מסכימה?

ש. כאילו זה יהיה

הרב: זה יהיה הדסה, אין קארין.

ש. הדסה? אז למה לא אסתר?

הרב: הדסה, לא אסתר

ש. ווי. הדסה.

הרב: מה נשמע לך כבד? את רוצה שם שיועיל או את רוצה רק איזה צליל?

ש. לא, שם שיועיל

הרב: זה שם שיועיל

ש. הדסה?

הרב: כן. בסדר?

ש. בסדר.

הרב: קארין הנקראת אסתר בת קלודין ה' יזכה אותך לרפואה שלמה בכל האיברים והגידים מהרה ויעתיק כל חולי ממך ויתקע אותו בראש של אחמדניג'ד.

ש. אמן. ועוד דבר כבוד הרב, אבא שלי כרגע גם נמצא בבית החולים, אם תוכל לברך אותו, הוא במצב לא הכי טוב

הרב: מה שמו?

ש. פנחס אלפסי בן עיישה

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל ויעתיק ממנו את החולי לחמינאי, תהיי בריאה בשורות טובות. תן לבחור פה שלנו.


ש. אתה יכול עוד הפעם לפתוח את התשדיר שלך שלא נגרר עם הסרטים ליוטיוב לכיוונים אחרים, כי אנשים רוצים להכנס רואים שאי אפשר להכנס, נכנסים ליוטיוב ומשם נגררים הלאה, ודבר שני אני משתוקק, משתוקק לשים ציצית אם אתה יכול לתת לי את הכח דרך האשה, עכשיו למה זה בעיה, זה בשבילך גם יכול להיות גם אתגר, אם תגרום לאשתי לשים כיסוי ראש אני אשמח לשים ציצית, ולמה זה אתגר, כי לי ולאשתי יש שתי ילדים, יש לנו משכורות, לא חסר לנו כלום בחיים, יש בריאות הכל טוב, לא שאני דופק לעצמי, בגלל זה זה קשה וזה אתגר. אם לי היה בעיה התמונה היתה שונה, אם לאשתי היתה בעיה התמונה היתה שונה, אתה מבין אותי

הרב: איפה אשתך?

ש. אשתי אני מוכן ללכת א יתה לאן שאתה רוצה

הרב: איפה היא?

ש. בבית, בבית בטלפון מה שאתה רוצה אני אתן לך

הרב: רגע, היא דתיה?

ש. היא לא עושה חשבון

הרב: רק שניה, היא דתיה, היא דתיה היתה דתיה מהתחלה עד הסוף, ירדה לגמרי אבל אצלי היה הקו האדום מקוה, במקוה עצרתי. תדרדרי תעשני בשבת, תעשי מה שאת רוצה, מקוה אני עוזב את הבית

הרב: איך היא תקבל שיחה עכשיו, מה היא תגיד כמו שאתה מכיר אותה?

ש. יש בעיה. היא גיורת, קשה.

הרב: תן לי צ'אנס.

ש. אוקי. להתקשר?

הרב: כן. מה השם שלה?

ש. רשום אליס

הרב: הלו,

ש. הלו

הרב: שלום ערב טוב, אליס?

ש. כן.

הרב: ערב טוב, מדבר אמנון יצחק

ש. כן

הרב: מה שלומך?

ש. בסדר.

הרב: אני נמצא פה עם נפתלי בעלך, וברוך ה' היהודי יש לו שאלות יפות, הוא נמצא בהרצאה שלי כרגע, והוא רוצה לשים ציצית בעזרת ה' יתברך, והוא ביקש ממני שאני אדבר איתך היות ואת ב"ה זכית להתגייר, להיות גיורת שמצטרפת לעם ישראל כמו רות המואביה וכשאנחנו נמצאים לפני יום כיפור זו זכות גדולה לחזור בחזרה לאבא שבשמים, אם את מוכנה לקבל על עצמך בחזרה את המצוות בעזרת ה' להתאחד איתו עם נפתלי ולבנות איתו את בית היהודי ואני אברך אתכם לזרע חי וקיים שיוולד לכם בן זכר מהרה. מה את אומרת?

ש.אני אומרת לילה טוב ותודה רבה.

הרב: שמה? שמה? שמה?

ש. שלילה טוב והכל טוב ותודה רבה.

הרב: אה, בסדר לילה טוב וחלומות נעימים. כל טוב

ש. אתגר.

הרב: ניסיתי.

ש. אבל אני שמח.

הרב: אבל אתה תבוא עם ציצית. היא לא זכתה אבל אתה לפחות. אני מאמין שזה ישפיע קצת

ש. אני מאמין שאם היא תשמע את כל ההרצאות שלך יש סיכוי יותר טוב

הרב: זה ברור, זה אח"כ תקבל עוד דברים, שמע ממני, לך איתי

ש. בא תן לי לתרום 500 שקל שתקנה עוד ציציות שתזכה את האחרים

הרב: אתה לא קונה אותי בכסף

ש. לא רוצה לשים ציצית שתזרק חס וחלילה לכיוון לא נכון

הרב: אתה תזרוק?

ש. אני לא אזרוק, לא מסוגל, אבל בגניזה אפשר לשים אותה

הרב: למה שתשים?

ש. לא רוצה להגיע למצב הזה, אפילו לא בצחוק

הרב: נשמה לך איתי,

ש. הייתי שמח

הרב: תראה איזה חיוך אני נותן לך

ש. תודה, אמרתי לך שאני אוהב אותך, יש דברים שאני לא הכי שלם ממה שאני שומע בהרצאות

הרב: אני מחביא לך את הטלפון.

ש. תודה, באמת תודה.

הרב: אתה לא רוצה את הפלאפון

ש. אני אשמח לוותר עליו אבל אני לא יכול, מצטער, אל תתאכזב

הרב: אני אסתיר אותו, בא, בא, בא נו נפתלי

ש. תן לי דקה לחשוב

הרב: קח את שניהם וקח תחשוב, תחשוב, אל תסרב

ש. דע לך מה שאתה נותן לי זה נותן כח

הרב: מתנה

ש. זו מתנה גדולה

הרב: מתנה לפני יום כיפור ואתה לא מחזיר לי?

ש. אני?

הרב: מתנה, מצוה. לא עונש, לא עבירה, מתנה.

ש. תן לי צ'אנס

הרב: נתתי לך, ישבת, ביקשת שאני אדבר עם אשתך, עשיתי, השתדלתי.

ש. אבל איך אני אסע בשבת עם ציצית

הרב: זה לא משנה כמו ברית

ש. לא משנה שאני אסע עם זה

הרב: שום בעיה כמו ברית. קדימה

ש. קדימה אני חוזר עוד דקה, דקה אחת אני חוזר

הרב: דקה יאלה, דקה. תנו לו דקה, דקה. יאלה שאלה נוספת. תן לגברת שמה.


ש. ערב טוב, קוראים לי ספיר ורציתי לבקש ממך שתברך את סבא שלי כי אתמול הוא הגיע לבית חולים במצב קשה והוא קיבל התקף לב בבית חולים, והוא כבר מבוגר מאד, בן 82

הרב: הוא שומר מצוות או לא?

ש. מאד. הבן אדם הכי דתי שהכרתי בחיים שלי

הרב: ואת אוהבת אותו?

ש. הכי בעולם

הרב: את רוצה שהוא ישאר בחיים?

ש. יותר מכל דבר

הרב: ואת מוכנה ללכת בצניעות בשבילו?

ש. מה זה שנחשב צניעות?

הרב: מה זה צניעות? ללכת עם חולצות שיהיו עד אחרי המרפק, ללכת עם חצאיות ושמלות או חליפות,

ש. אני מוכנה בשבת כי אני לומדת בבית ספר חילוני וזה ייראה

הרב: ומה נעשה איתו ביום חול? מה זה ייראה, הם לא צריכים לדעת מה את עושה, מה הבעיה? תגידי שיש אופנה חדשה והם עוד מפגרים הם עוד לא הגיעו אליה, לאט לאט הם יגיעו. בשביל סבא לא כדאי? תגידי שזה סגולה, סגולה. תגידי שזו סגולה, אמרו לך שזו סגולה גדולה.
נפתלי נפתלי, בכבוד.

ש. אני אשתדל לשים אותה כמה שיותר

הרב: אני מאמין שאתה תשים תמיד למה אתה גבר, אתה גבר

ש. אני אומר לך אני מעדיף להגיד את האמת בפנים ולא לשקר

הרב: אשריך.

ש. ברכת שהחיינו

הרב: אמן.

הרב: שים, שים. לא מברכים בלילה, בלילה לא מברכים על ציצית, בגלל זה בבוקר, תודה מותק. תודה.

ש. אתה יודע למה קל לי להתחייב לתפילין? כי אני כבר מניח עשר שנים

הרב: אשריך ואשרי חלקך, אתה רואה כשיו אתה תהיה ביוטיוב, יוטיוב, אני איתך אל תדאג. אני אביא לך עשר, תן כתובת. קחו ממנו כתובת לשלוח לו דיסקים. יש לנו פה דיסקים? תביא לו מהר מהר. תביא לו. כן, מה את אומרת?


ש. אולי נעשה עסקה אחרת, אני מוכנה לשמור שבת מלאה

הרב: שבת? את יודעת מה קניתי, ותורידי את הג'וק הזה שיש לך פה באף

ש. עלי מורידה אותו

הרב: תורידי

ש. עכשיו?

הרב: עכשיו.

ש. הורדתי

הרב: יופי, מה שם סבא?

ש. אליהו פימה

הרב: אליהו פימה בן?

ש. לא יודעת

הרב: שם אמא שלו

ש. אני לא

הרב: אבא שלו

ש. אין לי מושג, לא מכירה את האב

הרב: בן חוה

ש. אוקי מקובל

הרב: איך קוראים לאמא שלך?

ש. גלי, אבל זה מצד האבא

הרב: אבא של גלי

ש. לא לא, מצד האבא, אבא של צ'רלי

הרב: אבא של צ'רלי, ה' יזכה אותו בעזרת ה' לרפואה שלמה והחלמה מהירה בזכות השבת ובעזרת ה' יתברך, תקשיבי טוב, ה' יעתיק את החולי והחולשה לארדואן.

ש. אמן. אמן.

הרב: אבל תשתדלי ללכת עם חולצות צנועות לפחות, בסדר? כן, תן לה פה פה.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אז ככה, אני בקשר זוגי עם הבן זוג שלי קרוב לארבע שנים ואנחנו שומרים שבת, מצוות, חוזרים בתשובה, כרגע אני במעצר בית, הסתבכנו במשהו, הוא בבית סוהר ואני במעצר בית, הסתבכנו באיזשהו משהו, וזה לא קשור אלינו, ורציתי שתברך אותנו שנשמע בשורות טובות

הרב: אפשר לדבר איתו בפלאפון? את יכולה לדבר איתו?

ש. אני כן,

הרב: מתי?

ש. מחר בעזרת ה'

הרב: את יכולה להגיד לו שתקבעו חתונה תוך שלשה חדשים?

ש. אני יכולה להגיד לו.

הרב: אז בזכות זה תשתחררו מכל הצרות, בסדר? מה השמות שלכם?

ש. אני רותם איצקוביץ בת אסתר והוא רועי רצ'פורקר בן יצחק

הרב: ה' יזכה אתכם לחופה בקרוב ושחרור מכל צרה וצוקה

ש. אמן.

הרב: בהצלחה. כן, תן לגברת פה.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. כבוד הרב, רציתי שתברך את הבן שלי, הוא סובל קצת, יש לו פחדים, כל דבר שהוא מכניס לפה הוא חושב שהוא נחנק, ובזמן האחרון הוא הפסיק לאכול, פשוט לא אוכל כמעט.

הרב: הבן שלך אוכל, מה זה? מה זה? עיר שלמה הכניסו לי להוראת קבע, 500 שמות, צלם צלם, זה עוד לא היה דבר כזה, זה עבודה שבועיים רק לקרוא. מה זה? רחמנות רחמנות. כן, אז הבן לא אוכל את אומרת, הבן לא אוכל, ממתי זה התחיל? ויש סיבה הטבעית?

ש. לא, הוא פשוט כל מה שאנחנו נותנים לו לאכול, הוא ממש אוכל בקטנה

הרב: בן כמה הוא?

ש. הוא בן 12 עכשיו היה

הרב: עשו לו בדיקות מעיים?

ש. לא, שלחו אותנו לאף אוזן גרון ויש לו תור, עדיין לא הלכתי

הרב: הבנתי, אז תלכי קודם כל, דבר שני תגידי לי מה השם שלו, הכובע זה לכבוד הערב או שזה תמיד?

ש. לא, אני הולכת בדרך כלל, זה בשנה וחצי האחרונים

הרב: לא, אני הולכת בדרך כלל, הלא לאן שייך?

ש. זה לא לכבוד הערב, אני בד"כ הולכת, יש פה אנשים שמכירים אותי ויועים, אבל לא תמיד אני מכסה את כולה, חצי ראש, זו האמת, ומפאת כבודך הכנסתי את הכל פנימה

הרב: את יכולה להחליט שאת תלכי בצניעות בכיסוי ראש מלא?

ש. כן.

הרב: יופי, מה שמו של ה ילד?

ש. עידן

הרב: עידן בן?

ש. חיה חן

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בלי רופאים.

ש. אמן.

הרב: בשורות טובות. תן לו רגע.


ש. ערב טוב הרב

הרב: עכשיו קיבלתי הודעה שבסיכום השנה גיא לרר מראה בצינור לילה קטעים של הראיון שהיה לו איתי לפני תקופה. כן.

ש. כמה שאלות קטנות, קודם כל לפני שנה בערך דיברת על הרצאות של היכלות בשמים, כל ההיכלות עם מנשה וזה, רציתי לדעת מתי תעשה את ההרצאה הזאת?

הרב: כתבת לי ב

ש. כן, פעמיים שלחתי אתמול, לא מקבלים את ההודעות

הרב: מקבלים מקבלים,

ש. ב"ה, אז מתי אתה עושה את זה?

הרב: בהזדמנות ראיתי את זה, אני אארגן את זה.

ש. דבר שני אתה אומר בהרצאות שאם משה רבינו ע"ה היה נכנס עם כל עם ישראל לארץ ישראל אז כביכול הקב"ה לא היה על מי להוציא את הכעס, ואז כביכול חס ושלום היו נשרפים שונאי ישראל, אם עם ישראל לא היו חוטאים, לא הבנתי למה?

הרב: הקב"ה הוציא את קצפו ואת זעמו על האבנים ועל העצים של בית המקדש במקום להוציא על עם ישראל, כי אם היה נכנס משה רבינו יהיה בונה את בית המקדש הוא לא היה נחרב לעולם

ש. אבל למה הוא צריך להיחרב?

הרב: מה פירוש למה?

ש. כי אם יש משיח ויש גאולה אז מתבטל יצר הרע מתבטל מוות וכל הדברים

הרב: לא, זה לא אומר שמשה רבינו נכנס אז כבר יש משיח, משה רבינו היה ועדיין לא היה משיח,

ש. לא הבנתי, משה רבינו היה ומה?

הרב: משה רבינו היה ועדיין לא היה משיח, בשביל שיהיה משיח צריך לעבור איקס זמן, אלפיים אחרונות זה ימות משיח

ש. הבנתי, בסדר, תודה. משה רבינו התעסק במת מצוה בעצמות של יוסף, אם צדיק ויוסף הצדיק, היה צדיק, צדיקים שלמים, אמרת בהרצאה אני רוצה להבין למה זה היה בעצמות של יוסף, הרי אם הוא היה שלם אז למה לא להביא את יוסף פשוט ככה כשהוא כשמו כן הוא - שלם.

הרב: בגלל החניתה, שהוא עשה חניתה לאביו, ולא היה צריך לעשות חניתה

ש. אז התפרקו עצמותיו? תודה. ולפני חצי שנה בערך שנה אמרת שצדיק יכול לצוות כביכול על בורא עולם לגזור כביכול לצוות על הקב"ה לגזור גזרה מסוימת, לא משנה כל דבר, עכשיו אני רוצה כזה דבר, אני לא יכול לתת, לעשות שום דבר, אבל אני רוצה לבקש בקשה ממך, אם הקב"ה שיש לו אותך בעולמו שמאז האבות הקדושים לא היה, ואני רואה אותך אני בצער שאני רואה איך הקב"ה מחדד אותך עם כל הדברים עם כל הנסיונות האלה, אני רוצה שכביכול תצווה על הקב"ה כביכול שדווקא יעשה לך נס ושההורים שלך יהיו בריאים ושיקדש, תגידו אמן כולם, וההורים של הרב אמנון יצחק, ושהקב"ה יעשה לך נס יגלגל עליך לקדש את שמו בעולם שכולם יבינו ויכירו וידעו בדיוק מי אתה ומה אתה שווה, כי מה שאתה עשית לעם ישראל לא ראיתי מאז ומעולם מכל הגלגולים שהייתי.
עכשיו רגע עוד דבר אחד, וכמוש אמרתי אני לא יכול לתת, עכשיו יש לי עוד דבר קטן להגיד, אם כל ישראל ערבים זה בזה משמע לכל אחד יש ערבות זה בשני, אחד הולך השני הולך חס ושלום, יורד השני יורד, אמרת על החפץ חיים חס ושלום אני לא עפר לרגליו ולא משווה ולא שום דבר, אמרת החפץ חיים תרם רגע שהרגע שלו זה נצח נצחים, אני בכלל לא יכול להזכיר אותו ואותי באותו משפט, אבל אמרת שהחפץ חיים נתן רגע לאחד מהרבנים שם שהיו שהיה נזקק לרפואה

הרב: אני לא רוצה שתתרום זמן כי עשית כבר את הקטע הזה ותרמת שנה, אני לא מסכים, אני לא מסכים

ש. לא לא, אבל יש לי שאלה, אני רוצה לשאול שאלה

הרב: תשאל שאלה

ש. אני יש לי בחירה, מסכים?

הרב: כן, אבל אסור לך אני לא מסכים

ש. למה אסור, אם יש לי בחירה מה אתה שולל את הבחירה שלי?

הרב: לא, אני לא רוצה,

ש. למה אתה לא רוצה?

הרב: כי הקב"ה הטוב הוא עושה מה שנכון, לא צריך. תקשיב טוב, תקשיב, אני נמצא בתוך הגזרה של ההורים, ז"א כל גזרה היא משליכה גם על המשפחה והקרובים והכל,

ש. זה רק בא לחדד אותך, זה לא בגלל שאתה חס ושלום

הרב: בסדר בסדר, אבל אני יודע, אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים, אז זה לא פשוט שאני אגזור גזרה וכו' כי אם זה חל גם עלי כי זה ההורים שלי, אז זה לא כל כך פשוט, מה כן? הציבור יכול לעזור, ציבור שמתפלל על ההורים שלי בכלל חולי עמו ישראל הם יכולים, הם יש להם את הפה לבקש ולתבוע וכו' כמו שאתה אומר את הדברים, זה משפיע בשמים יותר ממה שאני אפעל בענין האישי.

ש. איך השמות, אני רוצה לברך

הרב: השמות, מו"ר אבי יחיה זכריה בן עוואד, ואמי הורתי רומיה בת רומיה

ש. רבש"ע שיש לו את הרב אמנון יצחק בעולמו, שלח להם רפואה שלמה מהרה אמן, שה' יקים אותם ממיטת חלים אמן, ויעתיק את המחלה מהם לראשים של כל שונאי ישראל אמן. ושהרב אמנון יצחק כל עם ישראל וכל העולם סוף סוף יראה ויבין מי זה האדם שהקב"ה שלח ברחמים אין סופיים שנתן לנו את הרב שישמור עלינו, שיסנגר עלינו ויעשה לנו כל כך הרבה טובות שאנחנו צריכים להכיר לו לאין סוף ואין שיעור, ושבעזרת ה' יתברך הרב, כמו שאני אוהב אותך באמת עם כל הלב, ושאני לא צדיק ואני לא מתיימר להיות צדיק ולא שום דבר, אבל אני אוהב אותך כל כך וכל פעם שאני רואה בן אדם חס ושלום שהוא כאילו לא יודע מדומיין ומישהו מדבר עליך לא בסדר זה משגע לי את כל החושים זה מטריף אותי. עכשיו אני לא, אני מתאפק שלא יצא חילול ה' חס ושלום לתת לאיזה בן אדם לטמה ולא יודע מה, הרב. שיהיה לי שאני אדע לשמור על הכעס נכשל בכעס הרבה בעוונותי הרבים, שה' יעזור לי לא להכשל בכעס, שתהיה לי מידת הענווה שאתה מדבר עליה כל כך הרבה בזמן האחרון יש לי הרצאה שלמה כל הזמן בפלאפון רק על הענווה, לא נכנס עדיין אבל יכנס, והדברים האלה על לבבך, והרב תדע שאני מאד אוהב אותך ובעזרת ה' תברך אותי שאני אזכה לבוא יותר לשיעורים בארבע בבוקר כי אני עצלן, וגם שתיעקר ממני מידת העצלנות. מה לעשות, מודה ועוזב ירוחם, בעזרת ה' יתברך הרב אם יוכל

הרב: ה' יברך אותך שהברכות שלך יתקבלו, שהבקשות שלך יענו, ושבעזרת ה' תתקן את כל המידות.

ש. אמן. אמן. אמן. וכן לאמר, שתי ברכות בבקשה הרב, בלה בת יוכבד חופה וקידושין מהרה,

הרב: אמן

ש. מירי בת סימה חופה וקידושין מהרה

הרב: אמן

ש. וכל עם ישראל שנזכה לראות משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

הרב: אמן. חזק וברוך.
ה' יברך את כל אלה שכתובים בהו"ק הזאת, וימלא משאלות ליבם לטובה מכל בחינה.


ש. ערב טוב

הרב: ערב טוב

ש. כבוד הרב, אם אפשר לבקש ברכה לבעלי שיזכה לעלות במעלות התורה

הרב: שם?

ש. יעקב בן יעל פאני

הרב: ה' יזכה אותו לעלות בתורה וביראת שמים תדיר

ש. אמן. תודה.

הרב: כן, תראה מה הוא אומר.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. יש לי שאלה אבל קודם כל אני צריכה לספר לך קצת על החיים שלי כדי שתוכל לענות לי כמו שצריך

הרב: קצר

ש. בערך כבר מגיל 12 אני חולמת מידי פעם חלומות שבאמת מתגשמים, ז"א לילה לפני שסבתא שלי ז"ל נפטרה אני חלמתי על אור שעולה לשמים ולאחר מכן היא נפטרה, חודשיים לפני שדודה שלי ז"ל גילתה שהיא חלתה במחלת הסרטן אני חלמתי עליה שהיא צועקת וזועקת מכאבים, ולאחר חודשיים היא גילתה את המחלה ופחות מחודש לקח עד שהיא נפטרה, היו לי עוד כמה חלומות במהלך השנים שאני חולמת על קרובים שלי או על עצמי ובסופו של דבר באמת קורים לי, אני עוד לא בת 17 ואני לא מבינה כל כך מה זה, ולפעמים זה מלחיץ אותי כי אני מפחדת לחלום את זה על אבא שלי או על אנשים שקרובים אלי. אני לא מבינה מה זה

הרב: יש כח כזה שניתן לבני האדם, שיש להם הרגש כזה, זה לא נבואה ממש, אבל זה הרגש כזה שהם יודעים דברים, ככה מביא הרמב"ם. זה כח.

ש. אני מרגישה לפעמים שזה קללה

הרב: את יכולה לפרש את זה כך, את יכולה לפרש את זה אחרת, אבל אם את תגידי לכל מי שאת חולמת לפני לדוגמא שיעשה תשובה אז תצילי אותו, גם אם זה גזרה בדם מי שהספיק לעשות תשובה לפני שנפטר הוא יהיה בן העולם הבא.

ש. אבל בד"כ אני מקבלת את זה מאוחר מידי,

הרב: למה, אמרת אפילו יום לפני,

ש. זה היה בלילה שבו היא נפטרה

הרב: אבל אחרים אמרת שזה לקח חודש חודשיים

ש. כן אבל אני לפעמים לא מפרשת את זה

הרב: בקיצור מה שתחששי שזה יכול להיות סכנה תגידי שכדאי שיחזרו בתשובה

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: בהצלחה. כן, הנה פה היהודי רוצה לשאול.


ש. ערב טוב כבוד הרב, רציתי שתברך את הבת שלי, יש לה פי די די, אוטיזם כמו הגברת שדיברה,

הרב: היא שומרת מצוות?

ש. לא היא ילדה קטנה בת ארבע

הרב: אתה שומר?

ש. לא.

הרב: שבת אתה לא שומר?

ש. שומר שבת

הרב: ממש, בלי טמבלויזיה

ש. לא לא, בלי טלויזיה

הרב: בלי אור, תפילין אתה מניח?

ש. לא

הרב: אתה יכול להניח?

ש. יכול

הרב: אז תתחיל?

ש. אתחיל ממחר

הרב: מה שמה?

ש. שירה בת מורן ואריה

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה ויעתיק את החולי ממנה למורסי.

אמן.

הרב: תהיה בריא. שאלה אחרונה לפני שאני אחלק לכם מתנות שמה ליד העמוד. עוד דבר, מי שרוצה להספיק עוד הו"ק או באשראי הזדמנות שלשה שקלים, שקל וחצי להצטרף לזכויות של עם ישראל.
רגע, מי אלה שקיבלו על עצמם ש"ס? הנה תרמון לכם את זה, קחו, תן לו, תן לו, קח, קחו מי עדו? מי עוד? תן לו תן לו.


ש. ערב טוב כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה שקשורה לתחיית המתים, במידה ואני אזכה בעזרת ה'

הרב: לקום

ש. לא לקום, לראות בתחיית המתים, אז רציתי לדעת האם לדוגמא סבא שלי שנפטר שלפני כן הוא היה עוד גלגול נשמות, כאילו בתור מה הבן אדם יקום

הרב: בעיקר התיקון שהוא עשה, בעיקר התיקון שהוא עשה, אם הוא עשה אתה תיקון בגוף מסויים הוא יקום בו

ש. זה לא משהו שאפשר לדעת? כאילו יכול להיות ש

הרב: אי אפשר כרגע, אבל לא תתחרטי, תזהי מה שצריך לזהות

ש. טוב, תודה כבוד הרב

הרב: אני נותן לכם מתנות, לשבת לא לקום.

  1. עבדן רחמים
    מאי 9, 2014
    שלום לכבוד הרב,אנחנו לא יכולים לראות או לצפות את ההקלטות החוזרות וזה כל הזמן ניטקע ,אולי כבוד יכול לעלות על הבעיה.? אשמח מאוד אם אקבל מענה דרך האיימל .
  2. אברמוב אולג
    ספט 27, 2012
    כבוד הרב אמנון יצחק גמר חתימה טובה ושנה מתוקה

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט