qq
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
תל אביב 4-9-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
בפרשה כתוב "כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם".
מהפסוקים האלה הגמרא דורשת ארבע אזהרות שמזהיר הכהן משוח המלחמה כנגד ארבע תכסיסים שאומות העולם משתמשים בהם. הם מגיפים בתריסיהם - במגינים שלהם, רומסים בסוסיהם כדי להשמיע קול שאטת סוסים שהם צווחים בקולם, צווחים בקולם ותוקעים בשופרות. לכן כותבת התורה הקדושה ארבע אזהרות, "אל ירך לבבכם" מהגפת תריסים, "אל תיראו" מרמיסת הסוסים, "אל תחפזו" מצעקתם, "אל תערצו" מתקיעותיהם.
רבינו ירוחם מיר זצ"ל אומר, שהתורה מגלה לנו בפרשה הזאת את דרכי הסתת היצר הרע. בני ישראל שיצאו למלחמה היו כולם צדיקים, מי שהיה סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש היה משוחרר מהצבא, פטור. לא יכול לשרת. ז"א היו צדיקים גמורים רק נלחמים.ובודאי לכולם היה בטחון בה' מלא. בכל זאת התורה מזהירה, "אל ירך לבבכם" לא לפחד במלחמה, ממה? מהגפת תריסים. כששומעים את זה פעם ראשונה אז זה מפחיד, אפילו שאתה בעל בטחון, גם אדם שיש לו בטחון פתאום ישמע שמשהו נפל אז הוא יעשה ככה, הוא יבהל. ז"א כששומעים בפעם הראשונה יכולה להתגנב חלחלה בלב הצדיק הבוטח, לכן צריך חיזוק מיוחד. אבל אח"כ חוזר אליו הבטחון, הוא מתחזק והוא כבר לא נבהל. אז למה מזהירים אותו אח"כ, "אל תיראו מרמיסת הסוסים"? אלא יצר הרע עכשיו עושה תרגיל חדש, מחדש חידוש, עכשיו האויבים רומסים בסוסיהם. אמנם הוא כבר היה חזק קודם, חזר לו הבטחון אבל ההתקפה החדשה של שמיעת קולות רמיסת הסוסים או היום אתה פתאום רואה מעליך מטוסים שעוברים, אז הלב קצת נופל שוב פעם. אבל הרי אתה כבר נרגעת, שמעת שהכל בסדר אז למה אתה עכשיו מפחד לא נתוסף כלום לא נתרחש אף רעש חדש, בכל אופן גם רעש חדש זה חידוש של יצר הרע בשביל להפחיד. ואחר כך מתחילים צעקות של הלוחמים, כמו אינדיאנים, אז מה אתה פוחד? האם התוספו עוד חיילים שאתה פוחד? לא, זה אותם חיילים שרמסו בסוסים רק עכשיו הם גם צועקים, אז מה אם הם צועקים, לא אבל זה כבר משהו אחר, זה כבר מכניס עוד פעם לחץ. ואח"כ הם לא מסתפקים הם גם תוקעים בשופרות, דוהרים וגם תוקעים בשופרות.
בקיצור כל אלה הם תכסיסים של היצר הרע שמתחדש על האדם בכל רגע ורגע, כך במלחמה וכך בחיים הרגילים. בשביל לתקוף את האדם עוד פעם הוא לא חוזר על אותו תרגיל יצר הרע, הוא משנה, הוא עושה חידוש, הוא בא בעטיפה אחרת, הוא כבר תוקף אותך ממקום שאתה לא מוכן כי אם אתה מוכן מה החכמה שהוא יבוא מאותו מקום אתה כבר זהיר. אז לכן כך דרכו של היצר הרע, ולכן אנחנו צריכים להיות ערניים, כי אם הצלחנו פעם אחת הוא יבוא ממקום אחר, ואם הצלחנו בתרגיל כזה הוא יבוא בתרגיל אחר, בקיצור צריכים כל הזמן לחשוב מאיפה הוא יבוא.
ככה זה גם במלחמה, היום הקבינט וסוף סוף דנו אחרי כמה חדשים באיראן, ושמעו סקירה של כל המומחים ודנו מאיפה אפשר, מה אפשר, מתי אפשר וכן הלאה.
אבל אנחנו צריכים לדעת שמלחמה ברור לנו מה אנחנו נעשה כשתהיה מלחמה, ברגע שיתחיל משלוח הטילים לכיוון ישראל, ואזעקה תעשה את שלה, הרחובות יהיו ריקים. לא בשלב הראשון, מי שיספיק להגיע הביתה יחפש לו מחסה ולא יצא, לא יצא. ואם זה יהיה תדיר אז הוא לא יצא בכלל, ואם הוא הכין מזון והכין שתיה טוב, אם לא שירעב. אבל הוא לא יצא, כי יצא זה סכנה.
עכשיו, מה זה מלחמה? זה טילים. יורים טילים. ולכל טיל יש כתובת ומי שצריך להפגע יפגע ומי שלא צריך להפגע לא יפגע, אז אם אתה בוטח בה' אתה בעצם לא צריך לפחד, נכון שאתה צריך מחסה כי לא סומכים על הנס, אבל לא צריך לפחד. אבל ברור שכל פעם שהוא ישמע שריקה של טיל, יו עוד פעם, יו עוד פעם, הכל יחזור מחדש.
התורה מלמדת אותנו, למה אנחנו יודעים שיצר הרע הרשע, האכזר, השונא, הרוצח של כל הרוצחים מתחדש עלינו בכל יום נגדנו, למה אנחנו לא בורחים ומתחבאים? הרי הוא שולח חיצים כל רגע. כל רגע יש לו תכסיס חדש להפיל אותנו, ביטול תורה, לשון הרע, ראיה אסורה, שמיעה של דבר אסור, חיבור לדבר כזה וכזה, כל רגע הוא שולח טילים, טילים, אבל אנחנו לא מבינים שזה טילים, זה כלום, זה הנאות בשבילנו, זה הנאות. אז הוא מצליח אפילו לצבוע את הטילים עם דגלים של שלום, תארו לכם שהטילים היו באים עם דגל של שלום, זה היה משנה אצלנו? טיל זה טיל, מה אכפת לי באיזה צבע הוא בא. אבל יצר הרע אלוף העולם, הוא יודע לצבוע לנו את הכל ואנחנו לא שמים לב.
לכן אומר רבי חנניא בן עקשיא, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כמה מצוות - תרי"ג, למה צריך כל כך הרבה? יש תרי"ג סוגי תקיפה של היצר הרע, כמו נגיד יש נ"מ יש טנקים, יש מטוסים, יש רגלי, יש כל מיני סוגי התקפות וחילות שיש לו, כנגדם הקב"ה כבר הכין תרופה, ואמר, אם אתה תלמד את התרגילים האלה בעולם הוא לא יחדור אותך, בעולם. לא תישא שמע שוא, אני אומר לך, הוא משדר לך כל הזמן שידורים, הטעיות אבל, זה האויב עושה, זה לא כוחותינו, הוא אומר נמר אחד כאן נמר שתיים, הוא יודע בדיוק מה הקודים אצלנו והוא משדר, והוא לוקח אותך לאן שהוא רוצה ואתה חושב שזה יצר הטוב גם. הוא אומר לך זה מצוה, ובעצם זה האויב, לכן הוא אומר לא תשא שמע שוא, אתה צריך לסגור את האזניים לדעת דירבלק. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, תשים לב, דרך העיניים הוא יכול לחדור, לבלבל אותך, להראות לך דברים שאתה תחשוב שאין כלום וזה פתיון ואתה תיפול בבור. תזהר. והקב"ה מחנך אותנו בכל המצוות איך לשלוט על זה, תשים תפילין על המח וכנגד הלב, כדי שתשלוט בארבעת החושים שיש לך בראש, בראיה, בשמיעה, בריח ובטעם, ותשים אחד כנגד הלב שיהיה לך כנגד המישוש וכנגד כל חמשת החושים שיש לך, ושתזכור שיש ארבע פרשיות בפנים יציאת מצרים, שמי שהוציא אותך ממצרים הוא בעל היכולת והוא השולט ואין בלעדיו, והיצר מנסה להניא אותך ממנו ולהשכיח אותך שאתה הבן שלו, ושה' גאל אותך, והוא גאל אותך והוא נתן לך את התורה, והוא נתן את התורה בשביל לשמור אותך, ולהעניק לך עולם הזה ועולם הבא, כל זה היצר מנסה להשכיח, לכן כל יום אנחנו שמים כדי לזכור. והולכים עם ציצית כדי "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'", והקב"ה הכין לנו תכסיסים איך אנחנו מתמודדים נגדו. אז מי ששומר על התורה ועושה בדיוק מה שהיא אומרת, אפשרויות היצר הרע מצטמצמות לאפס. אבל אם אדם יניח לו פתח ולו הקטן ביותר, חביבי הוא יתלבש עליך מרגע שהוא נכנס זה כמו גז חרדל, זה יורד ושוקע ומי שנמצא חשוף זה פוגע לו בעור וחודר ותוך כמה דקות, טרנ הלך הבן אדם.
אז יצר הרע הוא כל הזמן נמצא באויר, כל הזמן. לכן כתוב בגמרא, הרוצה לשוב יהיה דומה עליו כאילו נמסר לסרדיות, כאילו כבר רוצים לקחת אותו, זהו, נגמר.
ז"א בן אדם צריך לדעת, סכנה גדולה יש, ואם אדם לא יתגבר כנגד יצרו ויבין את התכסיסים וילמד אותם ויתגונן ויכיר את מה שצריך, יהיה לו בעיה, הוא לא יוכל. ובפרט בחודש אלול עכשיו שזה חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו יכולים לתקן את כל השנה אחורה ולהתכונן ליום הדין ראש השנה שה' דן אותנו באשר הוא שם, ז"א הוא דן אותנו בדיוק איך שנעמוד לפניו בראש השנה עם הכוונות שאנחנו מתכוונים איך להיות ומה אנחנו מתחרטים ומה אנחנו מקבלים עלינו לעשות, כל הדברים הוא ידון אותנו, אז צריך הכנה, כי אם אתה לא מתכונן לקראת זה ומקבל עליך קבלות, כשתעמוד בראש השנה יראו שאתה תייר, באת נכנסת לבית כנסת, שמעת תקיעות הלכת אכלת וחזרת ושלום נגמר ראש השנה, אמרת סימנא טבא, אכלת תפוח בדבש שתהיה שנה מתוקה, לא נהיה לזנב נהיה לראש אולי, יאלה נגמר ראש השנה, לא ככה מותק, לא, לא ככה. לא ככה. אם אתה לא מכין את עצמך שה' ישתכנע שהשנה אתה תהיה שונה משנה שעבר, המצב לא טוב. תראו מה היה בשנה האחרונה, כמה נפטרו, כמה מחלות, כמה צרות, כמה תאונות, כמה סכנות, כמה מלחמות בדרך, כמה מלחמות מסביב, כמה הוריקנים, כמה טייפונים, כמה רעידות אדמה, כמה צונאמי, כמה עשן מהרים, כמה בולענים נפתחו, מה לא, כל הצרות של שנה האחרונה מראש השנה.
כשהקב"ה עובר בסקירה אחרת ורואה את כל הברואים בסקירה אחת, זזז צילום אחד, וכולם נידונים. ומה שיש לך בלב באותו יום זה מה שקובע. זה מה שקובע. שתדעו. לכן אי אפשר שבאותו רגע בדיוק אתה תהיה, אתה צריך להכין את עצמך. זה כמו בן אדם שהולך למשפט אפילו הכי קטן - תעבורה, שיש סכנה שיקחו לו את הרשיון לחודש, איך הוא מכין, מה אני אגיד אם ישאלו אותי מה אני יענה, איך זה היה, למה עברתי, למה לא, ואם הוא יבלבל אותי מה אני יענה, ואם הוא ישאל אותי ככה מה אני יעשה, ואיך אני יעמוד ובאיזה בגדים אני אבוא, ואיך אני אראה, מתוח, בטוח, איך, איך אני יראה, אדם מתכנן מצלם מסריט כבר מראש חודש, ועוד פעם שואל את העו"ד, מה אני אגיד, מה לא להגיד, תגיד לי גם מה לא להגיד, מה להגיד, טוב, לא לזוז? כן, לשתוק, מה כן, כל הזמן הכנה, זה על תעבורה. ואם זה פלילי, יבבי, שיכול לשבת כמה שנים, כמה תכניות וכמה תרגולים וכמה אוווו כמה כמה כמה כמה. ואז הלואי שהוא יעמוד בכל התכנית. הוא אומר הקב"ה, תעמוד לפני בראש השנה איך שאתה תעמוד תגיד שאתה רוצה להיות צדיק, באמת תגיד מה שתגיד, אפילו אם אחרי זה לא תחזיק מעמד, לא בכוונה, לא בחרתת, כן, לא תחזיק מעמד אני דן אותך לפי ראש השנה. אותו יום איך עמדת לפני בדין ככה אני דן אותך. ומי לא מבין? ישמעאל. וישמעאל לא היה לו מים, אמא שלו הגר השליכה אותו תחת אחד השיחים, מלאכי השרת קטרגו עליו שהוא לא יחיה, כי אמרו בניו עתידים להמית את בניך בצמא. בני ישמעאל כשעם ישראל יצאו מירושלים קיבלו את פניהם במה? אחרי מצור כשהיו רעבים וצמאים, מה קיבלו אותם? במאכלים מלוחים שזה מצמיא, ונתנו להם נודות - נוד מים נפוחים באויר, בלי מים. והם באו לשתות ולא היה כלום, נכנס להם אויר והם מתו. ככה עשו. אז המלאכים ביקשו מהקב"ה שימית אותו את ישמעאל, אמר להם הקב"ה, עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? אמרו לו צדיק, אמר אני דן אותו באשר הוא שם, עכשיו הוא צדיק אז אני דן אותו צדיק.
מפה לומדים לראש השנה, ה' דן אותנו בראש השנה באשר הוא שם, יכולים לבוא המקטרגים להגיד שנה הבאה הוא יעשה ככה ויעשה ככה ויעשה ככה. אומר הקב"ה מה הוא עכשיו, עכשיו עכשיו בראש השנה, מה הוא עכשיו ביום הדין, צדיק או רשע? אם הוא צדיק עכשיו אני דן אותו באשר הוא שם כאילו הוא צדיק, אפילו שאח"כ גם לי ידוע מה יהיה. כמו שכתוב "וחנותי את אשר אחון" אני אחונן עכשיו את מי שאני עתיד עוד לחון אותו לאחר מכן עוד פעם. תראו כמה רחמים יש לאבא בשמים לבנים. אבל הבן צריך להתכונן, כי היצר הרע אלוף העולם לשים לידך חבר, אתה בא לבית כנסת יאלה, ובאמצע צחוקים ודיבורים ופרצופים וחרתות ובא נצא רגע ובא ובא ובא ובא, ומעביר לך את ראש השנה בסתלבט, נגמר הכל, הלך, דנים אותך באשר הוא שם, מחרית שאין כדוגמתו. נתנו לך צ'אנס להשתחרר, וזלזלת ביום הקדוש וידונו לפי זה.
לכן צריך אדם כבר בימים האחרונים האלה ש נותרו לעשות כל השתדלות שיצר הרע לא יצליח. כי הוא מתחדש מתגבר ודוחה, כל דבר הוא דוחה, שום דבר לא עכשיו, עוד מעט, חכה רגע, עוד מעט, רק רגע, אני כבר חוזר, עוד מעט אני מצלצל אליך, אני אחזור אליך, כל הזמן זה הפטנט שלו, אתה יודע מחר בלי נדר, מחר בלי נדר, אתה יודע מה לא לא, מיום ראשון, מתחיל דף חדש יום ראשון, וכן הלאה. כל הזמן הבן אדם צריך לדעת, יצר הרע מתחדש העיקר שאתה לא תוכל לעמוד בשום התחייבות שלך כלפי הקב"ה.
אבל אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, "והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם" מצאנו שמשוח מלחמה אומר לעם ישראל לפני המלחמה שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה, אל ירך לבבכם כי ה' עמכם להושיע אתכם, אז הכהן מבטיח שאין צורך שהלב ירך, כי ה' עמנו והוא יושיע אותנו. וגם בתחילת הפרשה כתוב "כי ה' עמך המעלך מארץ מצרים" אל תשכח מי זה האלקים שלך, זה שהוציא ואתך ממצרים נתן עשר מכות למצרים כשלך לא היה נשק, ועשה להם בית ספר, סדרת חינוך, נתן להם עשר מכות שכל העולם יודע. והוא הוציא אותך, ובקע לך את הים והאכיל אותך מן מן השמים והכין לך בארה של מרים וענני כבוד, הכל היה, סדר לך, לך לא היה שום דבר והוא סידר לך הכל, אז האלקים הזה כשאתה יוצא למלחמה אל ירך לבבך כי ה' עמכם להושיע אתכם, אל תפחדו.
עכשיו קשה, אם ה' הולך עם עם ישראל אז איך יכול להיות שימס לבבם והם יפחדו? אם ה' הוא המושיע. אלא ודאי שכל ההבטחה הזאת זה באמת רק למי שהכין את הלב שלו להאמין ולבטוח בה' שאין עוד מלבדו ורק לו הכח והיכולת ורק הוא גוזר ורק הוא מציל ורק הוא מושיע, ואין לאל ידם של כל אומות העולם ביחד לעשות כהוא זה לעם ישראל אם ה' לא החליט. אם אתה מכין את הלב שלך בבטחון גמור כזה לפני ה', כמו שכתוב "תנה בני לבך לי ועיניך", אם אתה נותן לי את הלב שלך והעיניים, דע לך שאתה מוגן. אז צריך בטחון גמור, בטחון גמור.
ומכיון שאנחנו קרובים עכשיו לשתי מלחמות, יש מלחמה גדולה מאד שעומדת לפרוץ בכל רגע שאני מזהיר כבר ארבע שנים, חלק מכם שמעו אותי כבר, היום רואים שכל מה שאמרתי בשנים האחרונות אחת לאחת נמצא בפתח, זה רק החלטה מי מתחיל, ויהיו פה מעורבים הרבה מדינות מסביב, והתוצאות לא הולכות להיות קלות, ועכשיו האמריקאים חוששים שאם אנחנו נפתח במלחמה הם יסתבכו עם הבסיסים שלהם, ואובמבה לפני הבחירות לא רוצה שיחזרו כמה ארונות של אמריקאים הביתה לקבורה, אז הוא רוצה לדחות את זה יותר מאוחר אחרי שהוא יבחר ואז הוא בכלל לא יהיה חייב כלום כי יש לו רק עוד קדנציה ומה אכפת לו שישרף העולם בפרט שהוא שונא את ישראל מאד, ולכן הם גם בטלו שני שליש מהאימון הגדול שהם היו צריכים לעשות פה עם הישראלים, שזה מכסה גם ונותן הגנה אוירית כלפי כל הטילים שאמורים להגיע. לעומת זאת היום הם הודיעו שהם הולכים לעשות שמונה ימים תרגיל גדול עם מצרים, עם האחים המוסלמים הולכים לעשות תרגיל שמונה ימים אוירי, נפלא מאד, בקיצור הכל ברור גם האמריקאים נגדנו כמו שאמרתי לפני ארבע שנים בנאסא קוליסאום, שום דבר לא השתנה. ואתם יודעים שתחמושת אין לנו מספיק, אם זה יתארך הרבה זמן והאמריקאים יחליטו לעשות אמברגו, כמו שקיסינג'ר עשה בזמנו במלחמת המחדל ב-73 אז לא קיבלנו תחמושת, וקיסינג'ר היהודי החליט לא לתת לנו. אז מה יהיה, אז מה נזרוק עליהם תפוזים?
מכל מקום, אבל יש לי אני עצה, יש לי עצה. תראו, האמריקאים רוצים לנטרל לנו את הכח הצבאי, אבל המלחמה הגדולה והקשה והאמיתית איך תוכרע המלחמה הקרובה לא תלויה בצה"ל בכלל ולא באמריקאים, היא תלויה בבחורי הישיבות ובאברכי הכולל. ויש מלחמה של הממשלה נגד הכח הרוחני של עם ישראל. אומות העולם נלחמים נגד הכח הפיזי של ישראל, וממשלת ישראל נלחמת נגד הכח הרוחני של ישראל, לשלול מאיתנו את הכח היחיד שבגללו הקב"ה ירצה לשמור עלינו. כי הקב"ה אם הוא מפקיר אותנו, הרי לא היינו קיימים 3300 שנה כי בכל דור ודור עומדים עלינו, עומדים, עומדים עלינו, עלינו, לכלותינו, כמה? מיליארדים, וכמה אנחנו? קומץ. אז מי שמר אותנו? צה"ל? היה צה"ל? היה פרס? היה ביבי? היה ברק? היה פיצי? מי היה? לא היה. אז מי שמר עלינו? הצדיקים, ראשי הישיבות, אלה שמרו עלינו משך כל הדורות. אז אם רוצים לבטל את הכח שלנו הפיזי הזה אוי ואבוי.
הרי יהושע בינון כבש 31 מלכים, נשיא ארה"ב אמר עליו שהאסטרטג הכי גדול שהיה בעולם זה יהושע בינון. לכבוש 31 מלכים כשאתה בא מהמדבר אחרי עבדות, בלי צבא סדיר, בלי אסטרטגיה, בלי טקטיקה, בלי לוחמים מאומנים, בלי כלום, להכנס לארץ ולנצח מעצמות אזוריות, 31 מלכים, שבע שנים מלחמה, זה לא פשוט. ויום אחד מגיע מלאך ה' אל יהושע בינון והוא נבהל. הוא רואה את מלאך ה' הוא נבהל, שואל אותו על מה באת? אומר לו על עתה, מה עתה, הגיע לילה, אומר לו אתם לא לומדים עכשיו תורה בלילה, אחרי יום קרבות של מלחמה עם חרבות, אומר אני רואה אתכם במחנה לא לומדים תורה בלילה, ולא רק שלא לומדים תורה בלילה, לא לומדים בעיון, לומדים חפיף, לומדים אבל חפיף. אתם שומעים על מה בא המלאך? אתה רוצה להמשיך לנצח, בלילה אחרי יום קרבות לשבת ללמוד בעיון, אם לא - תפסידו. אתם שומעים מה הדרישה? מלאך יורד מן השמים להודיע ליהושע בינון אם אין לימו דתורה, לא יושבים אנשים ולומדים כמו שצריך - תפסידו. כל העולם מתפעל מיהושע בינון שהוא אסטרטג גדול, והמלאך אומר לו, חביבי האסטרטגיים זה אלה שלומדים תורה בעיון, אם לומדים אנחנו עושים בשבילכם את המלחמה, לא אתם.
והמלחמה עכשיו על זה. כי יצר הרע אלוף העולם, אלוף העולם. אז מה הוא עושה, איך אני יעשה שעם ישראל סוף סוף יקבלו את המכה? ויש גזרת השמדה, אתם יודעים, אחמאדי אומר השמדה, זה לא הוא אומר, זה הפה שלו כמו בובה עושה ככה בבבב, הוא לא יודע מה הוא מדבר. הקב"ה מכניס לו את כל הדיבורים האלה, הרי זה לא הגיוני שבן אדם רוצה להשמיד ומודיע בשביל שיהיו מוכנים נגדו, תסתום ותפתיע. אבל ה' לא נותן לו, טרררר כל רגע יש לו יציאה, פרררר כמו תאטרון בובות, למה להודיע לנו, להודיע לנו שהוא מג'נון והוא שליח לג'ננה. ואנחנו צריכים להיות מוכנים, אבל מוכנים זה לא יעזור. אנחנו נגיד יכולים לתקוף ונגיד שנפגע בול ונגיד שנהרוס את הכל, אבל זה מדינה יבשת, זה לא מדינה, זה יבשת, אתם יודעים איזה גודל? זה שבעים וחמש מיליון. ויש להם פיזור של טילים לאלפים של מקומות, חוץ מהכמויות, אז כמה אתה יכול, מה אתה עם פינצטה, פה בלבנון שלשה שבועות ארבעה שבועות לא יכלת להפסיק את ה טילים 300 ביום, לא יכולת ואתה קרוב דקה, שמה 1500 ק"מ אתה צריך לתדלק באויר, אם בכלל, מה תעשה? וזה שמה, ומה עם אלה הסורים החמורים, ומה עם חיזבאללה, איש הבונקרים, מה, מה עם כל אלה? ומה עם חמס? ומה עם המוג'הדין, וכל אלה, בקיצור הולך להיות פה חויה לא נעימה. לא נעימה. צריך לייצר זכויות, אם לא נייצר זכויות לא יעזור כלום, לא יעזור כלום.
אז אני כבר לפני שלש שנים בערך עשיתי שיר אם אתם זוכרים, יש לך אותו עוד? כן? יש לך מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובן לאדן ואבו עמר ופלשתין וכל השאר. אתם זוכרים את השיר? ברוך ה', אתה רואה. עם פזמון אחד אפשר להעביר הרבה. אתם זוכרים אבל? זוכרים את השיר? אז אני אשמיע לכם אותו תיכף.
בינתיים אני אראה לכם, הכנתי סרטון 14 דקות על הסוגיה של גיוס בני הישיבות, המלחמה של הממשלה ובחורי ישיבות, ומי הם המנצחים האמיתיים במלחמות של ישראל. קוראים לסרט המנצחים. שימו לב 14 דקות.

המנצחים
הרב: אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו, האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים, אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא ל ומדים, ויש מספיק חרדים כאלה ועל אלה לא מדברים, מדברים על לומדי התורה באמת, מי שלא באמת יש לו דין של רדוף, דין של רודף זה הדין חמור ביותר בתורה, אומר החזון איש שהוא רודף אחרי בני הישיבות כשירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהם לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו.
קצת היסטוריה של העם היהודי שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא מכירים את ההיסטוריה היהודית, הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמ"ח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו באומות העולם, בשיעורי היסטוריה כמו שמלמדים בבית ספר ממלכתי, אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו, אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך, ואם קרא את כל התנ"ך אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו, אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה, אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם - זה לומדים, יהדות זה מוקצה.
כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך להפוך את כולם לעיסה אחת ומקשה אחת שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים, אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו ויצאו גם לעבודה, ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה אלא ילמדו ליבה, או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותם, הם פשוט שרפו להם את התורה, לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה, מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר, אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים, פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל בתמורה של 600 שקל לחודש, אם זה היה להשתמט, אחרי שלש שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול, אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו יצא במכתב חריף מה שהוא לא רגיל מימיו, להגיד הזהרו על קיומכם, הקב"ה מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו - זה שומרי התורה והמצוות הוא מטפל בו אישית.
החזון איש זצ"ל כשבא אליו ראש הממשלה הראשונה מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק יבואו מולך גם כן עם נשק, אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכח האלקי, אתה בוטח בה', תסתכל לדוגמא היום, אם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אלה ווקבר אלה ווקבר, הם אומרים את שם ה' ואתה אומר, אף 15, אף 16, מזל"טים, חרטטים, אתה בא עם זה, הם באים עם אלה ווקבר ואתה לא יודע איך לגמור את הענין. הם כנופיות בלי צבא סדיר, אתה יכול להפציץ את אבו אבוהום והם בינתיים מנהלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. הם קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד עם הילדים לא תלמד עם הילדים, הם קובעים. בודדים, בודדים. העזרה הכי גדולה של הקב"ה וההבטחה האלקית, אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע להלחם אז אתה תנצח, יש רק הבטחה אחת "אם בחוקותי תלכו", שמה אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו, כלום, כאין וכאפס בשבילי, מלאך אחד ישמיע להם שירה והם ימותו כולם. "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". כל קיום העולם לא רק של היהודים, סינים יפנים אמריקאים אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה כי אם לא אין לקב"ה חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל צ'ז וטראנס ופייסבוק וטוויטר, הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה. וציוה בתורה "והגית בו יומם ולילה".
עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה כולל אלה שקוראים לעצמם פראיירים והם באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, והיום ישראלים אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שהאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה, בשביל זה הם מוכים לפרק את כל השדרה של העם היהדוי. מה עם 25 אחוז משתמטים חילונים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה, לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים, נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה. כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שויון בנטל בבקשה, אבל יש עוד נטל זה התורה שגם העולם החילוני חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים, בלי זה אין ברית, לא כשרות, לא בר מצוה ולא חתונה, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל, אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם רבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי.
במצרים היו אבותינו היה שבט לוי, ישב בארץ גושן, פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בטיט כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם, להסיר את הצרעת כשהיה מצורע, רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פראיירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים, ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות, ושבט לוי כשיצאו משם זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה הרי זה נהיה קודש קדשים והוא משבט לוי, הוא פטור גם מלצאת במלחמה כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל הועלם כולו. אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת?
בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל, כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכו', כמו אצל הישמעאלים שיש שיחים ויש קאדים ויש כל מיני, ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים, אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה, יש אנשים שהם כהני דת שנמצא במנזרים ובכל מיני מקומות, וכל מדינה ואומה יודעים שהאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם והם לא עוסקים בעניני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. ז"א גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מהלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני.
יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח, משה נלחם וניצח, מי יצאו? אלף למטה אלף למטה, כל שבט נתן אלף, 12 אלף יצאו נגד מאות אלפים, כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו, והיו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה הצדיקים, גם אם היית רוצה להתנדב לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית דיבר משהו שחרור עולמו מהצבא, כי בצבא של עם ישראל צריכים להיות צדיקים שלא יהיה קטרוג עליהם והם יפלו במלחמה.
דוד הלך על פי ה' ובאורים ותומים, כשמהשמים אמרו לו, כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים אלא לפי הבנת האסטרטגים מתו 72 אלף בפילגש בגבעה כי לא שאלו את פי ה'. כשהשואלים את ה' ועושים על פיו מנצחים.
מה אמר ה' לגדעון, מה אתה בא לי עם כל כך הרבה, מספיק היה לך שלש מאות איש, מה אתה זה, המלחמה היא שלי לא שלכם, אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא ממטוסים, אז אתה בא להשוות כח של בשר ודם לכח אלקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בינון ואמר לו על מה באת? אמר לו לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון, וואלק חזר מהקרב הבן אדם עייף הרוג, זה לא כמו פעם אתה יושב בטנק נוסע ובום מפציץ, זה לסחוב חרב כידון וללכת וטח טיח טח טיח, אתה יודע איזה שרירים צריך, רק תחזיק את החרב אתה מתעייף, ואחרי זה אומרים תלמד ובעיון, למה? התורה שאתם לומדים בלילה היא קובעת.
בזמן חזקיה לא היה צבא, לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה הצנועה שהציע לו סנחריב לתת לו אלפיים סוסים בשביל שייהה פייר פייט לפחות, ועל מה הוא סמך? על התורה שהוא למד את ישראל, הוא הלך לבתי מדרש, במקום ללמד אותם להלחם הוא נתן להם להלחם מלחמתה של התורה, הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא יכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב, תוך שלש שנים למדו תורה כל ישראל, וכשנחריב הגיע עם 370 מיליון אמר חזקיה לקב"ה, רבש"ע, אני קיימתי את החלק שלי, אני קיימתי שבחוקותי תלכו, שלש שנים פה אנשים לא זזים, אני תקעתי חרב שהם ילמדו, את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה ה'? קיים. "ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם", ירד מלאך ה' והכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס זה ברית בין הקב"ה לישראל, זה הבטחה אלקית לעם ישראל, זה לא נס, אם הקול קול יעקב אין ידי עשיו שולטות.

הרב: תודה. כן אז עכשיו זה כבר יותר ברור, נכון? כשרואים את זה עיני עינק, וזה תמצית, זה ב-14 דקות, אי אפשר לקפל 3300 שנה של נצחונות וסיוע אלוקי לחצי שעה, אי אפשר. אז השתדלנו מה שאפשר, טעימה מה שנקרא.
יש עוד מלחמה שהיתה לדוגמא, מלחמת דבורה וברק בן אבינועם נגד ארבע מיליארד, וניצחו ביום אחד, כי הכוכבים נלחמו ממסילותם בסיסרא. באותו יום יצאו למלחמה, באותו יום ניצחו, באותו יום חילקו את השלל ובאותו יום אמרו שירה, "ותשר דבורה וברק בן אבינועם" השירה הידועה.
אז היו מלחמות שעם ישראל ניצח, שלא לדבר על המכבים, ולא לדבר על מתתיהו, חנוכה, פורים, ניצחנו הרבה נצחונות, אבל הכח היה רוחני. רוחני. ופה היהודים רוצים למנוע את היהודים מלימוד התורה. אז מה ישאר, זה הקטרוג הכי גדול שיכול להיות על העם, אז לא יהיה לנו חוסן רוחני והישראלים החליטו להיות עשיו.

ש. לא שומעים

הרב: או יפה, אני אוהב אנשים כמוך. אני אוהב את האנשים כמוך. תן לו, תן לו, תן לו.

ש. ואני מבקש ממך להפסיק עם זה, אתה תראה אסור לך לעסוק בדברים כאלה ואתה מקלקל שם שמים , מבזה שם שמים

הרב: נהניתי ממה שאתה אומר, אבל אני אגיד לך, אני יכול להיות לטענתך מסית ומדיח אבל אתה כופר, כי התורה אומרת, אתה כופר, אתה כופר, אתה כופר, אתה כופר עם כיפה, אתה כופר עם כיפה, אתה כופר עם כיפונת, לא עם כיפה עם כיפונת, כמו של אבא שלך, כמו אבא שלך, כמו אבא שלך, כמו אבא שלך שהיה בתימן ולא כמוך שצמצמת את הכיפלה, בטח, והיה מאמין, והיה מאמין, והיה מאמין לא כמוך, ואתה וכפר. אתה כופר. אתה כופר. בגלל שאמרתי את הפסוקים מראש, והקראתי מהפרשה, אתה תקרא את הפרשה בשבת ואתה כופר בפסוקים של הפרשה בשבת. כי אין כוחי, אין כוחי, אין כוחי, אין כוחי, אין כוחי ועוצם ידי, זה כפירה, מי שמאמין בכוחו ולא בקב"ה שהוא נותן את הנצחונות כמו שאתה אמרת אולי פעם בשירת הים, ה' איש מלחמה ולא אף אחד אחר, לכן אתה כופר. אתה גם צועק סתם, זה מראה חולשה, אתה מראה חולשה. אתה לא צריך לצעוק, אתה כופר עם כיפה.

ש. אתה טועה,

הרב: או יופי, עכשיו אתה מדבר יפה

ש. אתה מדבר לא לענין, אתה מסיח את עם ישראל את עם ישראל בצורה עקומה

הרב: מסית ומדיח

ש. המדינה לא מתנגדת שיהיו תלמודי תורה,

הרב: ועוד איך

ש. אני מקיים ישיבות, אני מממן ישיבות תורה, המדינה אומרת שאסור בחור ישיבה לשבת ולא לשרת בצבא, זה חלק מהקיום עם ישראל

הרב: אותו דבר השמאלנים בצפון תל אביב, לשמאלנים מצפון תל אביב אין להם חוק טל, למה 25 אחוז שלא משרתים בצה"ל שמאלנים בלי כיפה בלי זקן, למה להם אין חוק טל לגייס אותם בכח, למה?

ש. גם אותם צריך לגייס

הרב למה לערבים אין חוק טל שהם אזרחים שמתפשטים ובונים כמה שהם רוצים על אדמת מדינה, וגם לא משלמים מיסים ומע"מ. למה להם אין חוק טל?

ש. שאלת אני אשיב לך, בבקשה. אני גם נגד אלה שלא משרתים מהשמאל, הם בדיוק כמו אלה מהימין שלא משרתים

הרב: אז למה הממשלה יוצאת רק נגד החרדים ואומרת שויון בנטל?

ש. היא לא יוצאת נגד החרדים, אתה

הרC: רק נגד החרדים

ש. אתה טוע הומטעה

הרב: לגייס את החרדים בלבד נאמר, שויון

ש. תן לי לדבר

הרב: שויון בנטל, שויון בנטל זה שויון לכולם. אם זה לא לכולם אז רודפים רק את המגזר החרדי.

ש. אתה עוד פעם מסית ומדיח, הרב יפסיק לדבר כך

הרב: אתה ממשיך לכפור, אתה ממשיך לכפור, זה לא יפה,

ש. אני לא כופר

הרב: ומה עוד,

ש. אתה לא מכיר אותי

הרב: אני מכיר אותך כי באת אלי בבוקר לבית הכנסת בשביל שאני יעזור לך בעסקים, תתבייש לך, בשביל שאני יעזור לך, אתה גם כפוי טובה כמו עמון ומואב

ש. אני לא רוצה שתעזור לי

הרב: שבאת בשביל שאני יעזור לך ביהלומים מאפריקה, אתה לא מתבייש גם לבקש עזרה וגם לדקור בגב? ככה תימני עושה? עם כיפונת כזאת, ככה?

ש. תסלח לי הרב אתה משקר וזה לא יפה

הרב: אני משקר? אז אני אביא עד בהסרטה, אני אביא עד בהסרטה שיגיד אם אתה באת אלי בבוקר פעמיים להתפלל בבוקר, רצת מהר בשביל הכסף, בארבע וחצי כבר היית אצלי בבית כנסת בשביל הכסף, ועכשיו אתה קורא לי מסית ומדיח? ככה כופרים אומרים? תתבייש לך.

ש. טוב עכשיו תן לי לדבר

הרב: אני אתן לך, תראה איך אני אתן לך. אלחנן תודה רבה. עכשיו תמשיך לצעוק. תצעק עכשיו. לא, זה על חשבוני, עכשיו תצעק. תצעק נו, שכחת לצעוק כמו בהתחלה. כן די, תודה.
ובכן יהודים יקרים, ככה זה כשאנשים נהנים מעתיני המדינה, מוכנים למכור את אחיהם ואת אבות אבותיהם ואת המסורת שלהם. מכל מקום, צריך להבין, זכות הדיבור, זכות הדיבור ניתנת גם לכופרים, אני היחידי שנותן גם לכופרים לדבר. המדינה לא נותנת לצדיקים לדבר, ביקשתי במשך 33 שנה לדבר, לא נותנים לי לדבר, אבל אני לכל הכופרים שמגיעים נותן לדבר. אבל מה לעשות, זכותך להגיד את כפירתך ואני סותר אותה ואין לך תשובות. מי מסכים עם מה שאני אמרתי לו שירים את היד. תתבייש, תסתכל, שכנעת את ג'דתי. שכנעת את ג'דתי. יופי תמשיך. תעסוק עם יהלומים, בארבע וחצי, אה אתה רוצה שאני אגלח את הזקן כמוך, אתה רוצה שאני אהיה כופר כמוך, הא? כן. מכל מקום, עכשיו אני אתן לך עונש, תראה איזה עונש.
רבותי, אני בעזרת ה' יתברך הולך להפיץ מאות אלפי דיסקים כאלה חינם לעם ישראל. ואני מבקש את עזרתכם, לי אין יהלומים, אני רק היהלומים באים אלי, מבקשים עזרה בלי לשים תרומה אפילו, אבל אני מבקש מכם, מי שרוצה להיות שותף איתי בזיכוי הרבים והעמדת התורה על תילה, יכול להשתתף בשלשה שקלים ליום בהוראת קבע, זה שלשה שקלים, מי מוכן שירים את היד, יפה. ברוך ה'. תמלאו הו"ק, יש לכם פה שלשה שקלים ליום זה כמאה שקלים לחדש, עשרה תשלומים אנחנו נפיץ על כל תרומה כזאת 500 דיסקים כאלה, אלה שקשה להם יכולים שקל וחצי ביום, שזה עשר תשלומים של חמישים שקל, ויזכו ב-250 דיסקים, ואלה שתפרנים כי הם לא יהלומים, אין להם יהלומים, יכולים לתרום מאה דיסקים זה מאתיים שקל בארבע תשלומים ויזכו במאה דיסקים. בואו נעשה בשביל למחוק את הכפירה כמה שיותר מהר ולהעמיד את התורה בעזרת ה'. בכבוד. להרים את היד, אלה שמעוניינים שירימו את היד יתנו לכם הוראה.
בינתיים נמצאים איתנו אברכים שהגיעו, כל מי שרוצה ללמוד תורה בחברותא חינם, כל מי שרוצה ללמוד בשיעור או במדרשיה יכול להירשם בטפסים שמחלקים פה ויסדרו לו חברותא בחינם, או מדרשיה, או ללכת לישיבה. אז כל מי שמעוניין יכול בעזרת ה' יתברך להירשם כאן ולהחזיר את הטופס יצרו איתו קשר. גם בנות שמעוניינות להיות במדרשיה או ללמוד תורה עם רבנית, יוכלו גם כן להרשם בטפסים האלה. בבקשה ובזריזות.
כן, בינתיים תשמיע לנו את השיר מול חמאס וחיזבאללה.

למי שיש שאלות בבקשה שירים את האצבע, הנה לבחור שמה בלבן.


ש. ערב טוב כבוד הרב,

הרב: ערב טוב

ש. אני רציתי לשאול לגבי אחמאדי, מה יהיה?

הרב: מה יהיה איתו או מה יהיה איתנו איתו?

ש. תשמע אנחנו עם ישראל, אנחנו גם טועים אבל

הרב: תראה, הרב שטיינמן שהיום הוא גדול הדור המוצהר אמר שמה שאמרתי בקצרה קודם זה שיש גזרה מן השמים על ישראל, כמו שהיה בזמן המן, לא המאדי המן, באותו מקום, להשמיד להרוג את כל היהודים ואמר את זה המן במפורש, ככה אומר במפורש אחמאדי עכשיו בזמן האחרון, ומודיעים לנו מן השמים שאנחנו לא בסדר, אם אתה מסתכל על העם היום איך הוא נראה, איך הוא חי, אז המצב לא טוב. למרות שיש ברוך ה' הרבה בעלי תשובה, הרבה מאד אפילו, אבל גם תשובה צריכה להיות מעליותא, ולא כולם זנחו לגמרי, אתה מבין את כל מה שהיה חיבור לחילוניות, יש הרבה שעשו כן, אבל יש עדיין שלא עשו כן, אבל בסך הכללי רוב העם עדיין לא חזר בתשובה. ואנחנו נמצאים במצב שזהו, כלו כל הקיצין ולא נותר רק משיח. וכל הנבואות התקיימו נשאר רק גוג ומגוג. אז לכן מעוררים אותנו פעם אחרונה, וכתוב בגמרא, שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה, רק יש שתי אפשרויות, אחד או שישראל עושים מעצמם, ואז זה נקרא זכו לבד, או שזה יגיע בעיתה שהגיע הזמן ואנחנו לא זכינו אז יהיה ע"י העמדת מלך שגזרותיו קשות כהמן, כך כתוב בגמרא, והמן כמו שאיים להשמיד את ישראל ככה ההמן של היום מבקש להשמיד את ישראל. זה מראה שאנחנו בסוף ולכן לא פלא שאדום זה אמריקה מתנערים מההתחייבות המחויבות שלהם כאילו, בתור ידידים, להגן על ישראל, מה שאמר יצחק לעשיו שהוא צריך להגן על ישראל, דהיינו על יעקב אבינו וזרעו, ולכן אנחנו צריכים להגביר חיילים לתורה ולתשובה. על כן השיר הזה אומר שהתשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד, אם אתה רוצה לנצח זה אנחנו נעשה תשובה וה' ילחם לנו ואנחנו נחריש, כי בשביל להלחם אתה רואה, הקב"ה מעורר מלחמות מסביבנו בלעדנו. מצרים הורגים מצרים, לובים לובים, סורים סורים, כורדים תורכים, תורכים כורדים, תימנים תימנים, כל המדינות מסביב הורגים אחד את השני, אין לו בעיה לקב"ה לסכסך בין האומות לבין עצמם, אבל אנחנו צריכים להיות ראויים ולייצר זכויות. הבנת? לכן אנחנו התחלנו מבצע נוסף, אחרי שעשינו מבצע של תעניות ארבעים יום והתענו למעלה מאלפיים איש, אנשים ונשים, עכשיו אנחנו עושים מבצע גדול, לפני כן אני אשאל שאלה ואתם תענו לאור זה אני אגיד לכם מה המבצע.
כל הגברים פה שנמצאים, מי מהגברים סיים ללמוד את הש"ס, תלמוד בבלי שירים את היד.

ש. מצב קשה

הרב: מצב קשה. מי מהנשים סיימה לקרוא את התנ"ך מהתחלה מבראשית עד דברי הימים ב'? אתה מבין, יהודים לא מכירים את היהדות.

ש. אבל זה לא הבעיה, הבעיה שיש הרבה התבוללות

הרב: רגע, רגע, אתה אומר זה לא הבעיה, כי אם אתה לא מכיר את השורש אז מה אכפת לך להיות כמו גוי, אבל אם מכיר את השורש, אם אתה יודע שאתה הבן של הקב"ה, אתה היית רוצה להיות כמו גויי הארץ? אז למה אתה מברך בבוקר שלא עשני גוי? אתה יודע מה זה שלא עשני גוי? אתה צריך להתכוון שלא עשני אובמבה, שזה הגוי מספר אחד בעולם, שלא עשני גוי זה אתה צריך לכוון. פירושו של דבר, אתה הבן של הקב"ה, בנים אתם לה' אלקיכם, פירושו של דבר שזכית במעלה "והייתם לי סגולה מכל העמים", אין לך אפילו הערכה מי אתה. אז איך יכול להיות שיהודי לא מכיר את התורה שלו שיש בה את כל ההבטחות וכל הזכיות בעולם הזה ולעולם הבא, והוא לא קורא, אבל עיתון קורא, אינטרנט גולש, טמבלויזיה צופה, רדיו שומע, פייסבוק וטוויטר מצייץ וכו' וכו', יש לו זמן לכל רק לספריה מאחורה ללמוד את התנ"ך ואת התורה שבעל פה התלמוד - לא יודע כלום. איך זה יכול להיות?
אז לכן עשינו מבצע, וב"ה יש היום כבר כ-1400 איש גברים ולמעלה מ-900 נשים, תשמעו מהמבצע. שכל יהודי ויהודיה מסיימים את הש"ס והתנ"ך. איך? אם יהודי קורא שבעה דפים גמרא ביום, קורא, לא לומד בעיון, קורא, קורא כמו שקוראים ספר, קורא, בין מבין בין לא מבין, בין זוכר בין לא זוכר, אדם כזה לומד שבעה דפים תוך שנה הוא מסיים את הש"ס. לשמים הוא מגיע מלמדים אותו את כל התורה כולה. אם הוא הגיע למעלה והוא לא למד כמו שאתם היום, ילמדו אותו רק מה שהוא למד בימי חייו ותו לא, ואתה צריך להיות תקוע לנצח עם מעט ידיעות, וזה בושה שאין כדוגמתה.
כתוב כשמשה רבינו ראה את רבי עקיבא כשהראה לו הקב"ה את רבי עקיבא כשהיה בשמים, אז הוא אמר לו תראה לי אותו אז הוא הראה לו, אז הוא ראה אותו מלמד והראה לו דברי תורה שמשה לא הבין, חלשה דעתו של משה רבינו, עד שהוא שמע אותו שהוא אומר הלכה למשה מסיני, כי משה לא השיג את התורה של רבי עקיבא שהשיג כי הוא הגיע לשער החמישים. אתם שומעים? חלשה דעתו של משה רבינו שידע את כל התורה, היה כמה דברים שלרבי עקיבא היתה ידיעה ולו אין, חלשה דעתו, מה יש אנחנו אין לנו כלום, מה יהיה עם דעתנו כשתגיע לשם.
אז אומר החפץ חיים שמי שגורס, גורס את כל הש"ס כשיגיע למעלה יזכה שילמדו אותו הכל. דבר שני, הוא מייצר מיליונים של מצוות ביום, כי בכל דף יש מאות מילים, שכל מילה זה תרי"ג מצוות. ונבראים לו מיליונים של מלאכים. דבר נוסף, הוא גורם ששפתותיהם של הצדיקים דובבות בקבר מזה שהוא מזכיר את שמותם, והם יליצו עליו בשמים זכות. כמו שהולכים לקברי צדיקים אז מצוה לקרוא מדבריהם. אם אתה אומר את דבריהם אתה מזכה אותם והם יליצו עליך. ומי שמקבל את הקבלה הזאת עכשיו, בראש השנה הוא נחתם כמי שמסיים ש"ס. כמו שאמרנו באשר הוא שם. אז זה זכות גדולה וזה קל, כמה זמן זה לוקח? מקריאה אני אומר, בלי רש"י ותוספות, זה לוקח בין חצי שעה לשעה. זה הכל, קריאה. מבין, לא מבין את המילים, קורא, העיקר שיכנס לתוך הקופסא. אמרנו זה נכנס מה שנכנס מה שאמרת, אני לא מבין איך המקלדת במחשב עובדת, אבל אני לוחץ על האותיות וזה כותב. איך זה עובד אני לא יודע. אז מה אם אני לא יודע, אבל זה כותב. כל מה שאני מוציא מהפה נכתב.
נשים, נשים, רבע שעה ביום, רבע שעה עד חצי שעה כל אש תקרא תנ"ך מבראשית זה תוך מספר חדשים היא מסיימת את כל התנ"ך. ז"א, כל בן אדם יכול לסיים תוך שנה את הש"ס וכל אשה תוך כמה חדשים את כל התנ"ך, ברבע שעה וחצי שעה, מי שלא מנצל הזדמנות כזאת, מה פתחון פה יהיה לו אצל הקב"ה כשישאל אותו למה לא קראת את תורתי. אני נתתי לך ירושה - תורה, תורה ציוה לנו משה מורשה - ירושה, לא נתתי לגויים, לך נתתי, מה תגיד? לא היה לי זמן? תשכנעו אותי שאין זה חצי שעה - שעה, או שיש דברים יותר חשובים מזה בחיים, שאין זמן ביום בשביל זה. אם תשכנעו אותי אתם מסודרים לעולם הבא, אתם תגיעו והקב"ה ודאי יקבל את הטענות שלכם ולא יהיה לכם שום עונש על זה. ממש תקבלו שכר אפילו. תשכנעו אותי רק. יש מישהו שיכול לשכנע אותי למה אין לו חצי שעה - שעה לקרוא את כל התורה שבכתב ושבעל פה, לקרוא. זה מה שאני אומר, אבל אם אנחנו נקבל עול מלכות ש מים עלינו ונגיד לקב"ה אנחנו מתחברים לתורה כמו שכתוב "ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום" ואי אפשר להדבק בה' אלא בתורה, אז אם אני קורא את ספר התורה אני דבוק בה'. זה יעצור את ההתבוללות. אז מה? אז מה? אז מה? אז מה אני גדלתי בתל אביב ולמדתי בבית ספר חילוני ונישאתי לאשה ואחרי שני ילדים חזרתי בתשובה, מה הבעיה? אמרתי לך, אני גדלתי בתל אביב

ש. לא שומעים

הרב: נכון. זה ילד יהודי, אין שום בעיה.

ש. לא שומעים

הרב: אז זה בכלל לא ילד יהודי, מה הבעיה? אם זה מאמא יהודי זה יהודי ואם זה מאמא ערביה אז זה ערבי, מה הבעיה, אני לא מבין מה הבעיה. זה לא התערבב שום דבר, עזוב את הערבובים, בא נדבר עכשיו על שכונת התקוה, סדר? שכונת התקוה פה היו לפני שישים שנה חמישים שנה, צדיקים יסודי עולם, תלמידי חכמים יראים, אנשים חבל על הזמן, אין, הדור ההוא הלך. אתם הצאצאים, אתם יכולים להחזיר את המסורת בחזרה, וב"ה יש התעוררות גדולה בשכונת התקוה, זה לא שכונת התקוה לפני עשרים שנה שלשים שנה, זה כבר השתנה ל טובה, אבל עדיין לא מספיק. אתה יודע למה הסודנים באים לפה, הם רוצים לינוק מהקדושה, מה אתה לא יודע שגויי הארצות רוצים לינוק מהקדושה? אם בן אדם רוצה להרויח כסף מסודני על חשבון בנות ישראל, בסדר, יצטרך להסביר לקב"ה למה תמורת כסף הוא היה מוכן לסכן את בנות ישראל, שיסביר לו. אדם צריך לדעת, מי שיתחבר לתורה לא יעשה שטויות כאלה, אני יש לי דירה בתל אביב שלשים שנה אני לא משכיר אותה. למה? אולי יבוא שכן לא טוב, אולי יבוא שכן שמחלל שבת, אולי יבוא משהו, יזיק לאחרים, יעשה ככה, עזוב, שלום, הפרנסה מאת ה' יתברך, הקב"ה נותן חמצן, נותן ראיה, נותן שמיעה, גם נותן חטים, נותן מזון, נותן הכל. לא צריך בשביל כסף לעשות כל דבר, הבעיה שאנשים חומריים כי לא לומדים ספר, אם היו רוחניים לומדים ספר אז היה להם פחות חיבור לגשמיות והיו בוטחים בה'. אין תורה - יש חומר.
לכן אני שואל, מי מהציבור של הגברים מוכן להתחיל בעזהי"ת שבעה דפים ביום חצי שעה שעה ביום תוך שנה לסיים ש"ס, בבקשה. הנה הראשון והשני והשלישי והרביעי והחמישי שישי שביעי שמיני תשיעי עשירי 11, 12, 14, יפה מאד, 15, 16, 17, 18, 19, 20, יפה מאד. אמרתי לכם שהשורש טוב. עשרים, עשרים גברים בינתיים, 21 יפה, מהנשים מי מוכנה הלו, הלו, סבלנות, מי מהנשים מוכנה לסיים תנ"ך רבע שעה ביום גומרים את התנ"ך להרים את הידיים, גבוה שאני אוכל לספור רק רגע. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 27, מי עוד? 27 נשים, 28, 29 יפה, 31 יפה, 32 יפה מאד, ועשרים גברים יפה. יפה יפה יפה. הטיל הראשון במלחמת סדאם היה בבית דני, אי ריממבר, הראשון, הפעם בעזרת ה' בזכות ההגנה המרחבית שאתם עושים עם הש"ס והתנ"ך לא תפגעו בעזרת ה'.
אמן.

הרב: רגע, מי עוד? מי עוד רוצה להצטרף לפני שאני מברך, אני מברך את אלה שקיבלו על עצמם, מי עוד רוצה להוסיף? הנה עוד יהודי, 21 מהגברים, 22 מהגברים, 23 יפה מאד, 24 נפלא, רגע את הגברת שניה, 24 מהגברים, 24, עוד שניים לפחות שיהיה שם הוי"ה שם הקב"ה, עוד שתיים, הנה עוד ארבע, יפה, 28, 29, עוד אחד, 30 אותך ספרתי, רגע, הנה יש עוד שני גברים, 31 יפה מאד, עוד אחד כמנין לב, מי יש לו לב? הנה הילד הנחמד, אשריך, הגברים עקפו את הנשים, יפה, מקום ראשון פעם ראשונה בארץ שהגברים עקפו את הנשים.
עכשיו רגע כמה היינו עם הנשים? 24? 27, מי עוד מצטרפות שלא הצביעו, שלא הצביעו אבל, רגע, הנה יש פה עוד שלש זה שלשים, מי עוד פה? הנה 31, 32, יפה, 33, 34, 34 הנשים קפו את הגברים כמו בכל מקום בארץ. 32 גברים, 32 גברים, אפשר עוד שני גברים יש? זה מתנה שאתם תברכו אותי כל ימי חייכם, תזכרו, יש פחד להתחיל, פחד, פחד, אבל אחרי שקוראים ורואים כמה נתקלים בדברים ששמעו פעם, יודעים זה הנאה שאין כדוגמתה, זה השעה הכי חשובה שתהיה לכם בחיים. עוד שניים יש מהגברים? עוד שניים מהגברים? איפה? הנה עוד אחד, יפה, ועוד אחד יש? עוד אחד, אשריך, תנו לי עוד אחד גבר שיהיה 35, 35 ואחרי זה 35 נשים ואז יש לנו שבעים כנגד שבעים אומות העולם שלא יוכלו עלינו.
אמן.

הרב: מי עוד? מי עוד? עוד אחד, מי זה ה-35, איפה הוא? אשריך זכית. ובנשים איפה עוד אחת? הופה, יש פה כבר יותר, בלי עין הרע. עוד חמש. יש לנו ארבעים, ניצחנו, ניצחנו.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל אלה שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס ולסיים את התנ"ך, שה' יאריך את ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, שיהיה להם בריאות שלמה ואיתנה, שלא יאונה להם כל רע, ושלא יפגעו במלחמה, ושיהיה להם פרנסה טובה, ועליה רוחנית תדיר, וילמדו בהבנה ובזכירה, ואח"כ יזכו ללמוד בעיון, ויפתחו שיעורי תורה, ומי שצריך זיווגים יזכה השנה, ומי שצריך זרע חי וקיים השנה, וכתיבה וחתימה טובה מהרה.
אמן. אמן.

הרב: אמן. כל הערב הזה זה בעבור אלה שהקראתי בהתחלה והקראתי אותם, לא צריך כל פעם מחדש כל חמש דקות. בשמים שמעו פעם ראשונה נגמר, גם אם היינו אומרים את זה בלחישה וגם אם לא היינו יודעים ה' יודע מי תרם ומי עזר ומי עשה, דונט וורי בי הפי.
כן, תן לבחורה שמה בבקשה היא רוצה לשאול.


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

ש. אני פה בשביל שהרב יברך את אמא שלי, היא חולה כבר ארבע וחצי שנים במחלה, היו עליות והיו ירידות ועכשיו המצב לא משהו והיא מבקשת שהרב יברך אותה

הרב: היא שומרת תורה ומצוות?

ש. כן

הב: ואת?

ש. כן

הרב: את הולכת בצניעות?

ש. משתדלת

הרב: משתדלת ואולי את תקבלי על עצמך שתלכי בצניעות לרפואתה?

ש. אני אקח על עצמי

הרב: יפה מאד. מה השם של אמא?

ש. לידיה בת מלכה

הרב: תהיה בריאה ושלמה והמחלה תעבור לאחמדניג'ד מהרה

ש. אמן. תודה רבה.

הרב: כן, שאלה אני רוצה. רגע, לא ברכות, ברכת אני אתן בסוף, שאלה, אתה רצית שאלה? תן לו שורה ראשונה בפינה.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום וברכה

ש. רציתי לשאול משהו די חשוב לגבי המסכת בכללי כאילו כל הקטע של הש"ס, של הקריאה, בסופו של דבר מה שלמדתי עם סבא שלי שיזכה לחיים ארוכים, שהלימוד והכל הוא צריך להיות בממש בשקידה ממש להעמיק

הרב: נכון, אבל מה שאנחנו אומרים כרגע זה חוץ ומעבר למה שחייבים בלימוד, זה מטרתו שאדם קודם כל יגרוס הכל, שכשיגיע לעולם האמת אז יהיה לו בראש את כל התורה כולה, וזה לא יהיה לו אם הוא יגרוס במשך שנים כי הוא לא יודע כמה יחיה, אנחנו רוצים מהר שאדם יזכה לחיי העולם הבא, וידע את כל התורה כולה. ככה אומר החפץ חיים. הבנת? זה לא סתירה למה שאמר אבא

ש. אני מבין את הרצון, באמת שאני מבין, רק יש לי משהו אחר שמאד הייתי רוצה להעלות, אם במובן מסויים הגמרא לאט לאט הכל הולך ומתקדם גם בשולחן ערוך ואחרי זה יש קיצור שולחן ערוך והכל בהדרגתיות, האם אפשר גם לבוא ולהגיד דבר אחר, שע"י הלימוד קיצור שולחן ערוך לבוא ולעשות בעצם מבחינת לימוד ובאמת ילמדו אותו לעולם הבא

הרב: לא, צריך ללמוד את הגמרא והש"ס. תהיה בריא. שאלה נוספת. שאלה, שאלה, תן לה למעלה.


ש. שלום הרב, אני קודם כל רציתי להודות, אני הייתי אצלך לפני שבועיים בארבע וחצי בבוקר, באתי עם התינוק שלי ואמרתי לך שהוא עומד בפני ניתוח לב וברכת אותו, אני רוצה להגיד לך שהוא עבר את הניתוח שבוע שעבר, הוא אתמול יצא הביתה

הרב: ברוך ה'.

ש. אז קודם כל תודה, כי זה באמת לא היה ברור מאליו, הוא עבר ניתוח לפני כן שהסתבך חודשיים

הרב: קודם כל יחי ההבדל הגדול בין ארבע וחצי לארבע וחצי. ארבע וחצי שמודה וארבע וחצי שכופר. כן.

ש. עכשיו רציתי לשאול שאלה, אני בתפיסתי כבן אדם מאמין אני אומרת כל מה שאני מקבלת זה לטובה, בין אם זה טוב בין אם זה רע, ועד בעצם עד המקרה הזה עם הילד אני מעולם לא ביקשתי משהו בתפילה, לא התפללתי עבור שום דבר, כי חשבתי שאם זה טוב או אם זה רע זה מה שנבחר עבורי וזה הכי נכון ומדויק. אז השאלה למה צריך להתפלל בעצם?

הרב: בשביל לדעת שבלעדי הקב"ה שום דבר לא פשוט וברור. ז"א, למרות שה' עושה בשבילנו הכל הכי טוב שהוא יודע, אבל אנחנו צריכים להרגיש את זה, כי אחרת אנחנו חושבים שכוחי ועוצם ידי עושה. לכן צריך לבקש "אתה חונן לאדם דעת" כי אם ה' לא יתן לנו דעת את רואה לאיזה תוצאות אפשר להגיע, מכל מקום, אדם משתבשת דעתו ברגע, אם יש לו קריש דם בראש במח, תיק תק בן אדם פתאום מאבד את השכל שלו הוא מדבר שטויות, הוא אין לו שליטה אפילו, אז צריך לזכור שזה שאנחנו שפויים זה מתנת אלקים בכל רגע, זה לא מובן מאליו, כי לא להשתבש זה יותר נס מאשר הטבע להיות משובש. כי מיליארדים וביליונים של מערכות שעובדות בתיאום למרות כל התזזים והתזוזות וכל מה שאנחנו עושים והכל מתפקד, ולא נדפק, כמו שאומרים, זה נס. זה נס. אח"כ רפאנו זה ברור שאנחנו בריאים? הנה תראי ילד, צריך לבוא בריא לכאורה, והנה בא עם מום. וצריך לטפל, וזה לא ברור, שום דבר לא ברור. ואתם ראיתם בהתחלה מן הסתם את הסרט חיה יחיה, וזה לא ברור שום דבר, יכול לבוא ילד אחרי תשע חדשים מת, זה לא ברור שהוא חי. ולפעמים אשה מתה בלידה, זה לא ברור שהיא תחיה, הפוך, כתוב במדרש ש-99 אחוז זה למיתה. לכן היא צריכה להקריב קרבן על זה שהיא ניצלה, ועל זה שהיא אמרה והבטיחה ונשבעה שלא תכנס יותר להריון, צריך להודות לה', ברכת הגומל, זה הצלה גדולה, זה לא טבעי שפתאום אשה יוצא מתוכה שלש ארבע קילו, לא דבר ברור. אז צריך לדעת, ברכנו פרנסה זה דבר ברור? תראי כמה מובטלים, תראי כמה נפלו, דנקנר פתאום אי די בי הולך פייפן, ברגע אחד יכול הכל להתמוסס

ש. אבל גם זה לטובה

הרב: לא, לא הבנת, אני רק אומר שאין דבר ברור, לכן צריך לבקש גם על הקיים, גם על זה שנהיה בריאים שנוכל לנשום ונמשיך לראות ונמשיך לשמוע, זה לא ברור. לכן צריך תפילה שלש פעמים ביום להזכיר לנו, ולבקש על בריאות, על שלום, על כל דבר, כל מה שקבעו לנו חכמים להזכיר צריך שנזכור, איך שקמים קודם כל להגיד, מודה אני לפניך מלך חי שהחזרת בי נשמתי, הוא יכול לא להחזיר, אדם לא קם. אח"כ צריך להודות על כל דבר ודבר, זוקף כפופים, מלביש ערומים, כל דבר ודבר, אפילו חגורה, אפילו כיפה, עוטר ישראל בתפארה, כל דבר צריך לברך, למה? ברוך אתה, זה לא אנחנו, שום דבר לא בידינו, אין לנו כלום, ואנחנו צריכים כל הזמן לשנן את זה. אז התפילה זה הדרך להזכיר לנו שאנחנו תלויים רק בחסדי ה'.

ש. אבל אם אני יודעת את זה, אני לא מרגישה

הרב: זה לא מספיק, עובדה שברגע שהבן שלך חלה לא נשארת בבית ואמרת אם זה יש לו חור בלב זה טוב אז אני אשאר בבית, הלכת לחפש עצות

ש. התלבטתי קשות בשביל זה

הרב: ובסוף מה הכריע? שהבנת שאת בכל אופן צריכה לבקש מהשי"ת. אז ז"א, את אולצת להגיע לזה, אולי אני לא אומר שזה נכון, אולי, אם היית רגילה לבקש על המובן והמוסכם אצלך שהכל לטובה לא היית צריכה למבחן הזה. אבל כיון שלא ביקשת ככה זה. מאיפה אני למד? מיציאת מצרים. ביציאת מצרים למה הקב"ה לא פתח ישר לעם ישראל את הים? למה צריך להכניס אותם ללחץ שמצרים רודף רודף ואין להם לאן ללכת, מדבר מימין ומשאל, ים מקדימה, תקועים, מלכודת חיים, למה? אומר הקב"ה השמיעיני את קול, כשהייתם במצרים "ויזעקו" זעקתם אלי, "ותעל זעקתם אל האלהים", שמעתי את הקול, שמעתי, ואז כששמעתי שאתם פונים אלי אבא אבא אבא תציל, הצלתי אתכם. אח"כ יצאתם ממצרים, לא שמעתי כבר שאתם מבקשים, כאילו זה פשוט, הוא עושה ניסים, הוא עושה ניסים איזה יופי. אומר לא לא מותק, אני רוצה לשמוע, השמיעיני את קול, ואז שצעקו ישראל בקע את הים, אין בעיה אני אפתח, רק אני רוצה לשמוע, לשמוע, לשמוע. הבנת?

ש. הבנתי, אני רוצה

הרב: את רוצה לשמוע מידי פעם שילד אומר לך אמא, אם ילד לא יגיד לאמא כלום רק ישר יגיד תביא לי, תזה תזה, אף פעם לא יגיד את המילה אמא, זה יפריע לאמא, נכון? אני זוכר דרמה, דבר שלא אשכח כותרת בעיתונות לפני שלשים שנה אולי בפתח תקוה נדרסו לאבא מול עיניו שני תינוקים, שני תינוקים רק נולדו, שני תינוקים, מכונית דרסה אותם בפתח תקוה. מה היתה הכותרת? עוד לא שמעתי אותם קוראים לי אבא. זה היתה הכותרת. השמיעה של המילה אבא, אמא, יש לה כח אדיר, אדיר, זה ממיס את האמא כשהיא שומעת אמא, כשאבא שומע אבא זה ממיס, כשאבינו שבשמים שומע אותנו פונים אליו ובאמת מבינים שהכל רק מאיתו יתברך, אין, זה ממיס את הקטרוגים, זה ממיס את הדינים, זה ממתק את הכל.

ש. הרבה יותר ברור לי, תודה על זה. ורציתי עוד שני דברים בבקשה, אחד חברה שלי שהיא נסעה עכשיו לחו"ל לדרום אפריקה, אמא שלה חולה מאד מאד, עברה התקף לב, אבל היא חולה כבר הרבה שנים, מצב מאד קשה, ביקשה ממני לבקש ממך ברכה עבור האמא והיא אמרה שהם מוכנים לקחת על עצמם דברים

הרב: שומרים תורה ומצוות או לא?

ש. כן כן שומרים

הרב: שומרים, מה יש לה בדיוק איזה חולי

ש. אני לא יודעת בדיוק, אני יודעת שהיא סובלת מכאבים מאד גדולים בגוף, היא לא יכולה ללכת וזה גם תורשתי

הרב: כמה זמן?

ש. ש נים

הרב: שנים

ש. שנים ארוכות ועכשיו היא חטפה פשוט התקף לב והיא במצב קשה

הרב: שינסו דחוף לעשות הרצאה לרפואתה ושיקבלו על עצמם ככה:

ש. הם לא בארץ

הרב: שמעתי, אז מה, שיקבלו על עצמם שהבעל ילמד שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף, אפשר לראות את זה בשידור חוזר, והאשה תלמד שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים רצוף כול יום חצי שעה

ש. הבת גם יכולה לקחת משהו על עצמה?

הרב: לא, היא נסעה לאמא

ש. לא, היא נסעה לאמא

הרב: הבת מהי, שומרת לא נשואה,

ש. היא רווקה

הרב: לא נשואה?

ש. כן

הרב: היא הולכת בצניעות?

ש. אני חושבת שהיא קצת עכשיו בגלל המחלה של האמא מאד קשה לה היאקצת התערער

הרב: ז"א היא מתאווררת כאילו לאור המחלה

ש. לא יותר מידי

הרב: בכל אופן שתקבל על עצמה צניעות לרפואת האמא זה יעזור לה מאד

ש. ואפשר ברכה הרב?

הרב: מה השם?

ש. בריינה ריבה בת מלכה

הרב: ה' יזכה אותה לרפואה שלמה מהרה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

ש. אמן, תודה. ועוד ברכה לחברה שלי לזיווג

הרב: צניעות את מוכנה ללכת? למה לא? מה זה לא?

ש. אני עושה דברים טובים אחרים

הרב: כן, גם זה צריך להיות אבל טוב. אני אגיד לך מה הבעיה. את עושה מה שנח לך זה טוב, אבל זה לא נח לקב"ה כי זה נקרא להחטיא את הרבים, ז"א נכשלים בך אנשים, זה לא טוב. אז זה לא מייצר זכויות, זה מייצר חובות. תשמעי לי, ותזכי לבעל מושלם. מה אכפת לך? צניעות בשביל לזכות בבעל מושלם. בסדר, אז נדחה את הברכה לפעם אחרת.

ש. אז אפשר לאחותי שאני אקח על עצמי משהו?

הרב: מי זה אחותך?

ש. אח ותי לא פה,

הרב: ברכה למה?

ש. לזיווג, היא שומרת והכל

הרב: שהיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה

ש. לומדת, לומדת

הרב: כן? אז היא תזכה בעזרת ה' מהרה מה שמה?

ש. דפנה קורין בת עיישה ויקטוריה

הרב: תזכה בעזרת ה' לזיווג מהרה.

ש. אמן. תודה רבה.

הרב: כן, רק רגע, הבחורים פה למטה, תמתין.


ש. ערב טוב כבוד הרב, אני רציתי לשאול כמה שאלות, בקשר ללימוד של השבע דפים של גמרא, אני לקחתי את זה בלי נדר למה התחלתי והרב אמר לי שלשה חדשים תענית דיבור ואני התחלתי עם זה והיה לי קצת קשה בצומות ובחגים, אז אני קיבלתי על עצמי בלי נדר, זה בסדר?

הרב: בלי נדר זה בסדר ותקיים את זה בעזרת ה'

ש. כן, אבל אם יש ימים שהם קצת לחוצים, כמו נגיד ערב חג וצומות וכאלה ימים, אז מה לעשות עם זה?

הרב: לי שום בעיה אתה תוכל להספיק, אם אתה רוצה תחלק את זה עשר דקות, חמש דקות, קח איתך

ש. ואם נגיד יום אחד פספסתי וזה אז מה קורה?

הרב: אתה יכול להמשיך מחר, רק אני פוחד שאם יהיה לך 14 בפעם הבאה יצר הרע יגיד לך בא הנה זה כבד כבד

ש. אני רוצה שזה יהיה בלי נדר

הרב: מהבוקר תחטוף חמש דקות עוד עשר באמצע עוד עשר דקות חמש דקות גמרת, הבנת? אל תשאיר את הכל בבת אחת, תחתוך את זה, תתקדם, דף דף דף דף טרררר עבר.

ש. עכשיו רציתי לשאול בקשר למלחמה, מה הרב אומר לקראת ראש השנה, מה אנשים צריכים לקבל על עצמם בשביל להנצל מהלגן הזה?

הרב: תשובה. מי שמקבל עליו תשובה באמתמוגן מאה אחוז.

ש. מה זה תשובה, מה זה מתבטא?

הרב: תשובה זה לקיים את כל המצוות כמו שצריך ולא לעשות עבירות.

ש. קצת קשה

הרב: והמלחמה יותר קשה.

ש. אז תכלס מה לעשות

הרב: תשובה גמורה

ש. בן אדם נופל מידי פעם, מה לעשות

הרב: אם תיפול תחזור מיד עוד פעם, כמו אחד שנפל קם מיד.

ש. אוקי בסדר, עכשיו לסיום רציתי שהרב יברך את החבר שלי הוא זכה במשפט והוא תמך בארגון, הוא שלך מכתב לא מזמן והרב לא יודע, משום מה, לא יודע או שזה נאבד או משהו

הרב: זה היה מזמן טרפופו זה היה

ש. לא, הוא ניסה לתפוס את הרב בטלפון ולא הצליח והוא אמר לי שאם אני אצליח לדבר עם הרב אז שאני אתפוס אותו

הרב: על מה הוא יושב?

ש. לא, הוא לא יושב, יש לו איזה בעיה עם גרושתו והוא ביקש ממני שהרב יברך אותו

הרב: שומר תורה ומצוות או לא?

ש. אברך כשר למהדרין, דורון בן זיוה

הרב: ה' יצילנו מהרה

ש. ושיהיה לו פרנסה וזיווג

הרב: גם.

ש. תהיה בריא

הרב: גם אתה.
תן שמה לגברת.


ש. כבוד הרב, אני אמא של שמעיה שמעון, ואני מבקשת שתברך שתי ילדים קטנים שמאושפזים במחלה אונקולוגית שהם קיבלו בשורות לא טובות היום

הרב: רגע, שומרים תורה ומצוות?

ש. כן, שתי המשפחות, אחד מהם האמא לא הוכלת צניעות, אבל שתי המשפחות שומרים תורה שבת.

הרב: תראי, קודם כל צניעות לאמא, דבר שני שעתיים וחצי כמו שהסברתי פה. כן, מה השמות?

ש. שמשון ניב בן אודליה ובנימין יוסף בן אסתר

הרב: ה' יבשר אותם בשורות הפוכות מהרעות טובות, בזכות מה שיקבלו ההורים ושיצאו מכל צרה וצוקה.

ש. אמן. הרב, בקשר לשמעיה שמעון, אם אפשר לברך את מאור עיניו כי יש לנו בעיות עם הראיה, בעיות קשות.

הרב: ברכתי, שמעיה שמעון בן רחל, פעם שניה, בריאות שלמה בכל האיברים והגידים.

ש. תודה.

הרב: כן, תביא לגברת שם שעומדת.


ש. שלום כבוד הרב, אני רוצה לדבר על נושא שיש בו יצר הרע מאד גדול בדור הזה, וזה מדובר על הנושא של הכיסויי ראש.

הרב: בלי הקראות, מה את רוצה שילכו עם כיסוי ראש, גם אני.

ש. כל רב שיקל פאה עתיד הוא לתת את הדין, עיקר איסור פריצות של בני אדם

הרב: טוב טוב תודה, תקשיבי, פה אין כמעט עם פאות, פה כולם שומרים כמו שצריך, הפאה ידוע, דיברנו על זה, לא צריך לחטוף מיקרופון בשביל להעביר את המסר, המסר ברור, פאות זה לא לכתחילה, גם לאשכנזים, רק לאלה שנהגו כמנהג אבותיהם על פי דין ועל פי בתי דין יש להם את המקום הזה, לאחרים אין. כבר דיברנו בזה, אין טעם לחזור, תודה.


ש. כבוד הרב, אם הרב יכול לברך את גילה בת זוהרה א חותי, היא במצב מהמחלה

הרב: שומרת או לא שומרת?

ש. שומרת תורה ומצוות הכל קלה כבחמורה, משפחה מרובת ילדים והמצב קשה קשה

הרב: גילה בת זוהרה תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה שלשה חדשים ויהיה לה בעזרת ה' רפואה שלמה.

ש. אמן.


ש. ערב טוב כבוד הרב, רציתי לשאול, אבא שלי נפטר לפני פחות משנתיים, כל מה שהבן עושה זה מזכה את האבא

הרב: או הפוך

ש. או הפוך, השאלה שלי כל מה שאני עושה זה באותו רגע הוא רואה ומקבל על זה שכר או רק אחרי שנה שדנים אותו?

הרב: לא, כל דבר עולה אליו מיד ודנים אותו כל פעם מחדש על עוד דברים, לא רק על הבן אלא כל הדברים שהוא השאיר, אם יש דברים שגורמים הלאה החטאת הרבים בגינו או זיכוי הרבים בגינו, או שיש עוד כל מיני אנשים שהושפעו ממנו לטובה הכל מתחשבן איתו כל שלב. דנים גם את החיים גם את המתים. לדוגמא עכשיו שאני רואה אותך, יש לך בעיה, אתה משחית את הפאות, אתה לא מניח אותם עד אחרי העצם

ש. עוד הייתי יותר גרוע עכשיו

הרב: נפלא מאד, אז יש לך פחות מלכויות אבל על זה תקבל, אז לכן כדאי שזה ירד מהעצם. עזוב את המודה של היום כי אם תלך לפי המודה של היום יקסחו אותך חבל על הזמן.

ש. אין לי בעיה

הרב: תהיה בריא מותק, אני שמח שאתה חושב על האבא

ש. אני מאז שהו אנפטר אני כל הזמן חושב עליו

הרב: כי מי שחושב על אבא שלו בניו גם יחשבו עליו

ש. זה מה שאני רוצה, יש לי בן בן שנה וחצי, אני גם רוצה כבר להכניס אותו

הרב: שיראה כמה אתה דואג לאבא, זה יכנס לו

ש. אוקי, ואפשר לקבל ציצית בשבילך

הרב: או, סוף סוף,

ש. ברכת שהחיינו.

הרב: כל הכבוד, בלי עין הרע. תהיה בריא. כן, תן לגברת, כן דברי.


ש. שלום, אחותי עברה ארוע מוחי לפני שמונה שנים והיא משותקת בכל הגוף, אין לה יכולת דיבור, וכרגע שבועיים יש לה זיהום והמצב שלה שהיא מונשמת

הרב: שומרת או לא שומרת?

ש. מה זה שומרת, היא משותקת

הרב: אבל היא היתה שומרת

ש. היא היתה דתיה משפחה חרדית.

הרב: הבנתי. אז היא כרגע בלי הכרה?

ש. כן

הרב: ובעלה מה עושה?

ש. בעלה לידה לצידה

הרב: מה הוא עושה אבל, מה הוא עושה, עובד מה

ש. עובד עובד, כן הוא שוחט

הרב: לא לומד?

ש. שוחט, הוא גם לומד, הוא לומד כל הזמן

הרב: תגידי לו שילמד שעתיים בתענית דיבור כל יום שלשה חדשים רצוף

ש. בעזרת ה', רפואה שלמה למרים יפה בת אסתר

הרב: מרים יפה בת אסתר רפואה שלמה מהרה, והחולי שלה יעבור בעזרת ה' לחמינאי.

ש. אמן.

הרב: כן, תן לילד הנחמד הזה.


ש. שלום כבוד הרב, ערב טוב

הרב: שלום, גם לך.

ש. הרב רציתי לשאל שאלה, כתוב במסכת ברכות שהיה אני לא זוכר, נראה לי רבי יוסי נכנס לאחת מחורבות ירושלים והתפלל ואז אליהו הנביא חיכה לו בחוץ ואמר לו שבת קול יוצאת בכל יום ואומרת אוי לבנים שבגללם החרבתי את ביתי, רציתי לשאול, אם בגללם הקב"ה החריב את הבית, מה עם אלה שכן לומדים תורה וכן מקרבים את הגאולה, למה הם צריכים לסבול בגללנו?

הרב: קודם כל עם ישראל ערבים זה לזה, וכיון שהם ערבים זה לזה אז אנחנו באותה סירה. עכשיו, אם היינו לומדים תורה מספיק או אם התורה של אלה שלומדים היתה מספיק באיכות גבוהה אז אפשר שהיינו בכמות ובאיכות מצליחים להטות את הספינה לחוף מבטחים. אבל כיון שזה עדיין לא מספיק, אז אתה רואה, אני מתרוצץ כל ערב כמעט ממקום למקום בשביל שעוד אנשים ילמדו ש"ס וילמדו תנ"ך ויצומו ויתענו ויקבלו תשובה ויעשו ויעשו בשביל להביא את הגאולה. הבנת?

ש. כן, כבוד הרב, ועוד שאלה אחת היה לי, מה הרב אומר על התבודדות?

הרב: טוב מאד. אבל לא חייבים להיות ביער דווקא, אפשר להתבודד גם בחדר, אתה רוצה ביער אין בעיה,

ש. ביער אפשר לצעוק

הרב: אין בעיה, תצעק חביבי כמה שאתה רוצה.

ש. תודה רבה כבוד הרב

הרב: תהיה בריא.
אני קודם כל רוצה להגיד לכם שנהניתי מכם מאד מאד מאד, אני שמח, אני ממש שמח על התוצאות של מספר האנשים שקיבלו עליהם פה את הלימוד של הש"ס והתנ"ך, אני רוצה לתת כלם קצת ציציות וזה, וכל אלה שרוצים ברכות יבואו לקדמת הבמה ואני אברך אותם. אל תשכחו ללכת היום לסליחות ובכל יום עד שנגיע לבאשר הוא שם.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט