בניית בית הכנסת ובית המדרש הראשון של קהילת פז בעיצומה,

לקניית מ"ר ביבהכ"נ או לתרומות ניתן לפנות לארגון שופר רח' מתתיהו 10 בב"ב

03-677-77-79

050-650-0666 

בניית בית הכנסת ובית המדרש הראשון של קהילת פז בעיצומה,

לקניית מ"ר רבוע ביבהכ"נ או לתרומות ניתן לפנות לארגון שופר רח' מתתיהו 10 בב"ב

03-677-77-79

050-650-0666

video video video video video