יום ה' - מי היה האריה בגן החיות?
יום ד' - גם ברוך יהיה
יום ג' - גם עשו יכול להיות יעקב אבינו
יום ב' - טהרת המידות וכבישת היצר
יום א' - בשביל מה נולד עשו?