כל המעוניין לתרום מוזמן להתקשר לארגון שופר בטלפון 03-6777779 בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 18:30.

לקיים "גדול שימושה יותר מלימודה" באמצעות השתתפות במבצע!


סרטון הפצת ספרים ודיסקים בירושלים


תודה רבה לכל התורמים והמסייעים בהפצת ספרי 'עולם התשובה' וחלוקת דיסקים.