• black
 • blue
 • green
 • blank
 • comming lectures

 • רבנים ומרצים שיעורי תורה לצפיה

 • סרטים

 • נסים מצולמים

 • Replays

 • Scheduale


  Enter Exit initials
  אילת 18:56 19:53 20:27
  באר שבע 19:00 19:57 20:30
  בני ברק 19:01 19:58 20:31
  חברון 18:59 19:56 20:29

  אילת

  עלות השחר 04:46 הנץ החמה 06:00
  טלית ותפילין 05:12 סוף זק"ש 09:18
  חצות 12:37 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:28 שקיעה 19:14

  באר שבע

  עלות השחר 04:43 הנץ החמה 05:59
  טלית ותפילין 05:09 סוף זק"ש 09:18
  חצות 12:38 מנחה גדולה 13:11
  מנחה קטנה 16:31 שקיעה 19:18

  בני ברק

  עלות השחר 04:41 הנץ החמה 05:57
  טלית ותפילין 05:07 סוף זק"ש 09:17
  חצות 12:38 מנחה גדולה 13:11
  מנחה קטנה 16:31 שקיעה 19:19

  חברון

  עלות השחר 04:41 הנץ החמה 05:57
  טלית ותפילין 05:07 סוף זק"ש 09:17
  חצות 12:37 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:30 שקיעה 19:17
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


  • ברכת האילנות

   ברכת האילנות

    

   היוצא לשדות או לגנות בימי ניסן וראה אילנות פורחות וניצנים עולים, מברך: 'ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ונאות כדי להנות בהן בני אדם'

   שו''ע אורח חיים סימן רכו
   היוצא לשדות או לגנות בימי ניסן וראה אילנות פורחות וניצנים עולים, מברך:
   'ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ונאות כדי להנות בהן בני אדם'. ואילו לשון הברכה השגורה בפינו היא:... 'שלא חסר בעולמו דבר וברא בו בריות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם'. ונוסח הספרדים - כנוסח המקורי ברמב''ם אלא שמשמיטים שתי תבות 'ונאות כדי'

   ודוקא באילני מאכל, אבל באילני סרק אינו מברך. ומפני שבניסן דרך האילנות שיוציאו פרחים, לכן העמידו ההלכה על ימי...


  • פסח - חג החינוך

   פסח - חג החינוך

   פסח

   בס''ד

   חודש ניסן מביא עמו את הניחוח המיוחד של הנקיון, התכונה הרבה בתוך הבתים ומחוץ להם, אך ללא ספק שיאם של ימים אלו הוא ''ליל הסדר'' אותו ערב מיוחד במינו שכה הרבה דובר וידובר עליו. הציר המרכזי בערב זה הם הילדים סביבם ולמענם עושים הכל- ''למען תספר באוזני בנך ובן בנך'' ועוד, ''כי ישאלך בנך מחר לאמר'' (שמות, פרשת בא) הדגש הוא על הנחלת האב לבניו, הרב לתלמידיו להעביר את הידע לא בלבד ''יבש'' וטכני אלא עם כל החום והרגש המלוים כל מצווה שנקבעה לזכר ארוע מן העבר.

   יציאת מצרים היא הבריח התיכון באמונתו של היהודי. השליטה המוחלטת של הבורא בכל הבריאה, באה לידי ביטוי פומבי וגלוי בפני כל העולם הבורא בחר במצרים ככור היתוך עבור עמו ''ואתכם הוציא מכור הברזל'' (דברים ד) מתוך שרצה לבנות את המסד והטפחות ללא מחויבות לעבר ולכן נאמר כבר לאבי האומה בברית בין הבתרים (בראשית ט''ו) ''ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע...


  • הכנה לליל סדר כעת לצפיה הסרט סדר פסח תמני

   הכנה לליל סדר כעת לצפיה הסרט סדר פסח תמני

   לצפיה והכנה לפסח צפו בסרט סדר פסח ספרדי או תמני!!
   הכנה לליל סדר כעת לצפיה הסרט סדר פסח   תמני

   video
 • Weekends for subscribers

  בקרוב יתפרסמו תאריכים לסופי שבוע

 • גנזי המלך


  "GINZEY HAMELECH" no. (Kings Archives no.) 453

  • פרשת שקלים

   פרשת שקלים

   מהו מחיר מחצית השקל, עבור מי נותנים, ההלכות הנוגעות למצוה (מספר התודעה) מהי המצוה מתי ולמי נותנים כל אלה בכתבה הבאה
   בזמן שבית המקדש היה קיָּם, מצוַת עשה על כל אדם מישראל ליתן מחצית השקל בכל שנה ושנה, להקריב מהם כל קרבנות הציבור במקדש, עולות התמיד והמוספים והנסכים והמנחות והקטרת וכו'. וצריך להביא הקרבנות בכל השנה מן התרומה של אותה שנה ולא של שנה אחרת

    

   והכל בכלל מצוה זו, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חיָּב. אם אין לו, הוא לווה מאחרים או שואל מהם משכון וממשכנו, או מוכר כסות שעל כתפו ונותן מחצית השקל כסף, שנאמר (שמות ל): הֶעָשִׁיר לֹא יַרְבֶּה וְהַדַּל לֹא יַמְעִיט מִמַּחֲצִית הַשָּׁקֶל וגו'

   ואינו נותנו בפעמים רבות, היום מעט ולמחר מעט, אלא נותנו כולו כאחת, בפעם אחת. וכשהוא נותן מחצית השקל, הוא נותן מטבע של כסף שמשקלו לא פחות ממאה וששים גרעיני שעורה. ולאחר שהוסיפו שתות על המשקל, משקלו - מאה תשעים ושנים גרעיני שעורה

    

   כל שקלי...


  • פרשת זכור

   פרשת זכור

   שבת שקודם הפורים, מוציאין בבית הכנסת שני ספרי תורה, אחד - שקורין בו בפרשת השבוע שבעה קרואים, ואחד - שקורין בו למפטיר:
   זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, שבסוף סדר כי תצא מספר דברים, וקורין אותה `שבת זכור` על שם הקריאה הזו; ומפטירין אחר כך בנביא (שמואל - א טו): פָּקַדְתִּי אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה עֲמָלֵק:
   מצוַת עשה מן התורה על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים; עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו שלא ישאר לו שריד ופליט, לא נפש אחת זכר או נקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזה הוא מה שכתוב בתורה: זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וגו`, תִּמְחֶה אֶת זֵכִר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם, לֹא תִּשְׁכָּח; ודרשו חכמים: זָכוֹר - בפה; לֹא תִּשְׁכָּח - בלב:
   וכדי לקיֵּם מצוַת עשה זו של זכירת...