• black
 • blue
 • green
 • blank
 • comming lectures

 • Replays

 • הרב אמנון יצחק

  • מסירות נפש

   מסירות נפש

   גזירה רוחנית - אומר ר` אלחנן וסרמן - היא מצד הסיטרא אחרא. בשביל להפטר מהגזירה הזאת צריך מסירות נפש מיוחדת, כמו בזמן יון. קטעים מהרצאה של הרב אמנון יצחק
   יון גזרו על היהודים גזירה רוחנית. הם לא בקשו להרוג את היהודים, הם רק רצו להעביר אותם על הדת, שלא ישמרו דת יהודית וממילא יתערבו ויתבוללו עם היוונים, ילמדו את התרבות שלהם, תאטרון, איצטדיון, קרקס, ספורט ואחר כך יהיו ככל הגוים בית ישראל. כנגד גזירה כזאת מה עושים? צריך מסירות נפש!

   היוונים השתמשו עם התשקורת. תעמולה. הם ציוו: `כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל`. למה דוקא על קרן השור? שתי סבות. הראשונה, קרן השור היה אז הבקבוק של התינוקות. היו לוקחים את הקרן, שהיא פתוחה מלמעלה וצרה מלמטה ושופכים את החלב לתינוק וככה הוא היה שותה לאט לאט. הם רצו שכבר מינקותו יכנס לתינוק לראש שאין לו חלק באלוקי ישראל. שטיפת מח תעמולתית כבר מהגיל הרך.

   ודבר נוסף :...
  • השגחה פרטית משמים

   השגחה פרטית משמים

   בס"ד

   יצחק בירנבוים, אוד מוצל מהשואה. יחיד מכל משפחתו, היגר אחרי המלחמה לארה``ב. בהחלטה נחושה דחק לפינה שכוחה את זכרונותיו הכואבים וצררם עם אמונתו המנותצת, השליך את הכיפה, החליף שמו לסטיב, עשה חיל בעסקיו ובנה טירת פאר בלונג איילנד. את בנו קני גידל בלי שום זיקה לאידישקייט.

   בגיל בר מצווה ביקש סטיב לציין את המעבר לבגרות של בנו במסע בחנויות הפאר בניו-יורק, שם יבחר קני את מה שהוא חושק יותר מכל, יקר ככל שיהיה. קני לא גילה התלהבות מיוחדת, והם קפצו לאכול במסעדת יוקרה. כשחלפו בצד המזרחי של העיר, שבו התיישבו המהגרים היהודיים העניים, לפני שחלקם התעשר ועזב את המקום, הבחין קני בחנות יודאיקה, ומשך פנימה את אביו, למרות מחאותיו הנמרצות.

   קני בחן בעניין בלתי מוסבר לו עצמו את החפצים בחנות. במיוחד התעניין בחנוכיית כסף דהויה. המוכר, יהודי מיוצאי מזרח אירופה, כפוף, מזוקן, הסביר לו מהי המנורה, ואמר שאינה למכירה, כי היא עתיקה מאוד...
  • בימים ההם בזמן הזה

   בימים ההם בזמן הזה

   מסכת שבת דף כא:
   מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ``ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון (ימי חנוכה שמונה הם שלא לספוד בהם ולא להתענות). שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

   הרמב``ם:

   ``בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם. והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על מאתים שנים עד החורבן...
 • נסים מצולמים

 • קטעים נבחרים

 • הרב ניסים אביטן

 • הרב אבנר עוזרי

  • סודות מרתקים בפרשת וישלח

   סודות מרתקים בפרשת וישלח

   "אֵלֶּה בְנֵי שֵׂעִיר"

   רמזים נפלאים בתולדותיו של עשיו ובניו ליצר הרע וחילותיו

   ``אֵלֶּה בְנֵי שֵׂעִיר הַחֹרִי ישְׁבֵי הָאָרֶץ לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה: וְדִשׁוֹן וְאֵצֶר וְדִישָׁן אֵלֶּה אַלּוּפֵי הַחֹרִי בְּנֵי שֵׂעִיר בְּאֶרֶץ אֱדוֹם`` (בראשית לו כ - כא) וזהו רמז הפסוקים: ``אֵלֶּה בְנֵי שֵׂעִיר`` הם בני אדם הרודפים אחר עצת יצר הרע ונקראים בניו. ו``שֵׂעִיר`` הוא יצה``ר, לפי שעשו נקרא: ``שֵׂעִיר`` והוא מצד יצר הרע. אי נמי ``שֵׂעִיר`` מלשון לשעירים שהם השדים. לפי שיצה``ר מבהיל בני אדם, כמו השדים שמבהילים בני אדם. ובא לרמוז כאן אלה סבות בני אדם, עד שנעשו בני יצה``ר. ויצה``ר הוא המביא חרון אף לעולם וזהו: ``הַחֹרִי`` מלשון: חורי אף. ואלה בני יצה``ר נקראים ``ישְׁבֵי הָאָרֶץ`` לפי שמתעסקים וטורחים כ``א לישיבת זה העולם להשיג תאוותם לפיכך נק` ``ישְׁבֵי הָאָרֶץ``. ובא לפרש ממה נעשו אלה בני אדם בניו של יצה``ר: ראשון הוא:...
  • גנזי המלך - פרשת וישלח

   גנזי המלך - פרשת וישלח

   גנזי המלך - פרשת וישלח

   בס"ד הנושאים שבגליונות מחולקים לפי ההוצאות כדלהלן:

    א - הוצאה 83

    - "כי במקלי עברתי את הירדן הזה": גם למלומד בנסים קל יותר לשנות את הטבע מאשר את האדם שהוא בעל בחירה;. מהרצאותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

    - שו"ת חברותא: מרדכי היהודי והלכות עירובין; מסכת עירובין דף עג' ע"א

    -  מעשי גדולים; 'עליונים ששו': תקון עולמות עליונים בעת 'סיום מסכת' בישיבתו של רבי יוסף קארו זצ"ל

    - רמז: מעשה אבות סימן לבנים: בזמן הגאולה הערב רב, ילדי השפחות, יהיו הראשונים ותלמידי החכמים כרחל ויוסף ילכו אחרונים; ע"פ הגר"א זצ"ל

    - עלי הגיון: תפילת רשות ותפילת חוב;ה מדוע תפילת ערבית שתיקן יעקב שונה בחשיבותה משאר תפילות? [על פי רבי משה יעקב הכהן רביקוב זצ"ל הסנדלר]

    - תפילה: 'עזרת אבותינו'; אפילו כשיש...


  • מקבץ שיעורים על פרשת וישלח

   מקבץ שיעורים על פרשת וישלח

   מקבץ שיעורים על פרשת וישלח

    

   פרשת וישלח 28/06/2012

    

     ספר חוכמת המצפון פרשת וישלח 25/11/2012

    

     ספר חוכמת המצפון פרשת וישלח 25/11/2012

    

    ...


 • גנזי המלך


  "GINZEY HAMELECH" no. (Kings Archives no.) 453

 • Weekends for subscribers

 • Scheduale


  Enter Exit initials
  אילת 16:24 17:20 17:54
  באר שבע 16:21 17:18 17:51
  בני ברק 16:19 17:16 17:49
  חברון 16:19 17:16 17:49

  אילת

  עלות השחר 05:00 הנץ החמה 06:13
  טלית ותפילין 05:24 סוף זק"ש 08:50
  חצות 11:27 מנחה גדולה 11:53
  מנחה קטנה 14:30 שקיעה 16:42

  באר שבע

  עלות השחר 05:03 הנץ החמה 06:18
  טלית ותפילין 05:28 סוף זק"ש 08:53
  חצות 11:28 מנחה גדולה 11:54
  מנחה קטנה 14:29 שקיעה 16:39

  בני ברק

  עלות השחר 05:04 הנץ החמה 06:19
  טלית ותפילין 05:29 סוף זק"ש 08:53
  חצות 11:28 מנחה גדולה 11:53
  מנחה קטנה 14:28 שקיעה 16:37

  חברון

  עלות השחר 05:02 הנץ החמה 06:17
  טלית ותפילין 05:27 סוף זק"ש 08:52
  חצות 11:27 מנחה גדולה 11:52
  מנחה קטנה 14:27 שקיעה 16:37