• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 16:32 17:30 18:03
  באר שבע 16:29 17:27 17:59
  בני ברק 16:27 17:25 17:57
  חברון 16:27 17:25 17:58

  אילת

  עלות השחר 05:17 הנץ החמה 06:32
  טלית ותפילין 05:42 סוף זק"ש 09:06
  חצות 11:41 מנחה גדולה 12:06
  מנחה קטנה 14:41 שקיעה 16:50

  באר שבע

  עלות השחר 05:21 הנץ החמה 06:36
  טלית ותפילין 05:46 סוף זק"ש 09:08
  חצות 11:41 מנחה גדולה 12:06
  מנחה קטנה 14:39 שקיעה 16:47

  בני ברק

  עלות השחר 05:22 הנץ החמה 06:38
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:09
  חצות 11:41 מנחה גדולה 12:06
  מנחה קטנה 14:38 שקיעה 16:45

  חברון

  עלות השחר 05:20 הנץ החמה 06:36
  טלית ותפילין 05:45 סוף זק"ש 09:08
  חצות 11:40 מנחה גדולה 12:05
  מנחה קטנה 14:38 שקיעה 16:45
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


 • סרטים

  • פנינים ודברי תורה לשבת פרשת ויגש

   פנינים ודברי תורה לשבת פרשת ויגש

   נאמר בפרשה: ``וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אֶחָיו אֲנִי יוֹסֵף`` (`בראשית` מה). הנה במשך כל הזמן מאז באו בפעם הראשונה למצרים ``לִשְׁבֹּר בָּר`` ויוסף התנכר אליהם חשדם במרגלים ודבר עמם קשות, שאלו איש את אחיו קושיות רבות, מה זה ועל מה זה, חפשו עצות והאשימו איש את אחיו. וכן בפעם השניה תמהו ושאלו: ``מַה זֹּאת עָשָׂה אֱלֹקִים לָנוּ`` עד ש... שמעו מפי אחיהם את שני התיבות: אֲנִי יוֹסֵף`` מיד סרו הקושיות, נפלו התמיהות והספיקות והענין נתבהר להם כל הצורך.
   היה מוסיף על כך רבנו הח``ח ואומר: כמו כן כאשר ישמע העולם את שתי המילים ``אֲנִי ה` `` יתורצו ממילא כל הקושיות והתמיהות שאנו עומדים ומתמיהים על הנהגת העולם, כל מה שהיה לכאורה לפלא בעינינו יתבהר ברגע זה, יתבררו ויתחוורו כל הענינים, עד שיראו כל בשר יחדיו כי יד ד` היא שעשתה הכל לטובתנו.

   ``כִּי עַבְדְּךָ עָרַב אֶת הַנַּעַר`` (מד לב)
   כתבו רבנו אפרים וה`רוקח` ז``ל: י``ט פעמים קראו השבטים את עצמם בתואר...
  • פרי חיים פרשת ויגש למרן בעל איילת השחר

   פרי חיים פרשת ויגש למרן בעל איילת השחר

   פרי חיים
   מרבינו מרן בעל 'אילת השחר' שליט"א

    

   תשאיר לעצמך משהו!
   כידוע שהרבה פעמים קשה לאדם להיפרד מכספו וגם כשבאים אליו עבור צדקה נצרכת מאד. ואמר רבינו: "שצריך לומר לכאלו אנשים, שלאחרונה הרי הגיע ההוריקן בארה"ב וכילה כספם וזהבם של הרבה מאד אנשים. והרי אם היה להם שכל בזמן, היו נותנים מכספם וזהבם לצדקה ואז היה נשאר להם לכל הפחות כל מה שנתנו לצדקה".
   ~~ ~~ ~~

   הקושיא שמטרידה את רבינו

   שיטת רבינו אליהו; 'שצריך לקשור מחדש בכל יום את הקשר של התפילין של יד', כמובא בתוס' ('עירובין' צז. ו'מנחות' לה:) והיינו; שקודם שמניחן על היד, צריך לעשות את הקשר ואח"כ מניחם.
   ומתמה רבינו: "הא קרא כתיב; "וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ" ('דברים' ו ח) שצריך לקשור על היד ומה מועיל מה שעושה את הקשר קודם שמניחו על היד, הרי הוי כקושר להניח בקופסא"?

   ...
  • דרשת הרב שליט"א לפרשת ויגש

   דרשת הרב שליט"א לפרשת ויגש


   "וַיִּגַּשׁ אֵלָיו יְהוּדָה וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנִי יְדַבֶּר נָא עַבְדְּךָ דָבָר בְּאָזְנֵי אֲדֹנִי וְאַל יִחַר אַפְּךָ בְּעַבְדֶּךָ" ('בראשית' מד יח)

   תוכחה
   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א
   אחז"ל; שנגש גם למלחמה אם יעמוד יוסף על דעתו ולא יוותר ודיבר אליו קשות כמבואר בפרשה. ויש להתבונן; באיזו טענה בא יהודה אליו כעת, הלא יהודה עצמו אמר לו; "הִנֶּנּוּ עֲבָדִים לַאדֹנִי גַּם אֲנַחְנוּ גַּם אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ" ('בראשית' מד טז). והוא עונה להם בעדינות גדולה; "חָלִילָה לִּי מֵעֲשׂוֹת זֹאת". ורוצה לקחת לעבד רק; "הָאִישׁ אֲשֶׁר נִמְצָא הַגָּבִיעַ בְּיָדוֹ" א"כ מה אירע שבא לכלל כעס גדול כזה ונגש למלחמה הלא דבר הוא
   !
   אך הנה ידוע; שעשרה הרוגי מלכות נדונו בשעתם למות במיתות משונות ואכזריות מאוד. ואחז"ל; 'על רבי ישמעאל כהן גדול נתנו עינימו. להזכיר את השם לעלות... לדעת...


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

  • ימי הלל והודאה

   ימי הלל והודאה

   והטעם שגומרים את ההלל כל שמונת ימי חנוכה ותשעת ימי חג הסוכות ולא בחג המצות, אלא שני ימים ראשונים ולא בראשי חדשים - לפי שכל שמונת ימי חנוכה יש בכל אחד מהם דבר חדש, שהוא נר אחד יותר. ושמונת ימי חג הסוכות חלוקין בקרבנותיהם, כי היו מקריבים בכל ימי החג שבעים פרים, ביום ראשון ארבעה עשר פרים, ביום שני שלשה עשר ובכל יום מתמעטין והולכין.

   ולכך גומרים בהם את ההלל, שחשוב כל יום מימי חנוכה וחג הסוכות כיום טוב בפני עצמו, כיון שחלוק בנרותיו ובקרבנותיו.

   אבל בחג המצות כל שבעת הימים ובראשי חדשים אין בהם חלוק בקרבנותיהם, אלא כולם שווין ולכך אין גומרים בהם את ההלל אלא שני ימים.

   (אבודרהם)   *   ``מאי חנוכה? דתנו רבנן``. (שבת כ``א:) כלומר, מהו הסוד של חנוכה? ``דתנו רבנן``. את הכח לעמוד איתן נגד הצוררים שלנו ולהנחיל לנו את חג החנוכה ירשנו מה``תנו רבנן``, מלמוד התורה ושמירת מצוותיה.

   (הגר``מ שפירא מלובלין)...
  • הלכות חנוכה

   הלכות חנוכה

   שו``ע אורח חיים סימן תרע

   (א) בכ``ה בכסליו (מתחילין) שמונת ימי *חנוכה* ואסורים בהספד ותענית אבל מותרין בעשיית מלאכה ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות ויש מי שאומר שאין להקל להם:

   (ב) ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום למשתה ושמחה:

   הגה וי``א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח (מהר``א מפראג) ונוהגין לומר זמירות ותשבחות בסעודות שמרבים בהם ואז הוי סעודת מצוה (מנהגים) יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב (כל בו ור``ן):

   (ג) אין מספידין בהם אלא לחכם בפניו: הגה ואין מתענין יום שמת בו אב או אם ותענית חלום בחנוכה ע``ל סי` תקס``ח סעיף ה` ולענין צדוק הדין ע``ל בהלכות ר``ח סי` ת``כ בהגה וע``ל סי` תרפ``ג:   שו``ע אורח חיים סימן תרעא

   (א) צריך ליזהר מאד בהדלקת נרות חנוכה ואפילו עני המתפרנס מן...