• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • סרטים

 • צוק איתן

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 18:55 19:49 20:24
  באר שבע 18:58 19:52 20:27
  בני ברק 18:59 19:54 20:27
  חברון 18:57 19:52 20:26

  אילת

  עלות השחר 04:58 הנץ החמה 06:11
  טלית ותפילין 05:24 סוף זק"ש 09:26
  חצות 12:42 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:30 שקיעה 19:13

  באר שבע

  עלות השחר 04:56 הנץ החמה 06:10
  טלית ותפילין 05:21 סוף זק"ש 09:26
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:15
  מנחה קטנה 16:32 שקיעה 19:16

  בני ברק

  עלות השחר 04:54 הנץ החמה 06:09
  טלית ותפילין 05:20 סוף זק"ש 09:26
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:15
  מנחה קטנה 16:32 שקיעה 19:17

  חברון

  עלות השחר 04:54 הנץ החמה 06:08
  טלית ותפילין 05:20 סוף זק"ש 09:24
  חצות 12:41 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:31 שקיעה 19:15
  • לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושאים כללים לחץ כאן

   לברורים בנושא סופ"ש חייג 03-6777779 והקש 1 במרכזיה  בין השעות 09:00 ל15:00

   לברורים בנושאים כללים חייג 03-6777779 והקש 0 במרכזיה 


  • דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

   דיוח על תקלה באתר לחץ כאן

    

   לדיוח על תקלה באתר שופר נא שלחו במיל ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

   main@shofar.tv

    


  • תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

   תקלה למנוים באתר לחץ כאן

    

   לפניות בנושא של תקלות מנוים באתר חייג

   0506500666 ניתן לשלוח את הבעיה גם במיל 

   main@shofar.tv

    


  • דרשת הרב שליט"א לפרשת ראה

   דרשת הרב שליט"א לפרשת ראה

   "רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה" ('דברים' יא כו)

    

   מה בין המסית למזכה?

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א
   אמרינן; 'תני בשם ר"א: "הסייף והספר נתנו מכורכין מן השמים, אמר להם הקב"ה: "אם שמרתם מה שכתוב בספר הזה הרי אתם נצולים מן הסייף ואם לאו? סוף שהוא הורג אתכם"! תני בשם רשב"י: "הככר והמקל נתנו מכורכין מן השמים, אמר להם הקב"ה: "אם שמרתם את התורה הרי ככר לאכול ואם לאו? הרי מקל ללקות בו"! היכן? "אִם תֹּאבוּ וּשְׁמַעְתֶּם... וְאִם תְּמָאֲנוּ וּמְרִיתֶם חֶרֶב תְּאֻכְּלוּ"' ('ישעיה' א יט) ('ויק"ר' לה ו).

   הענין כך הוא; כאשר אנו רואים בעניני גשמיות כי כל דבר ודבר יש בו דבר והיפוכו, כל מאכל אם הוא כתיקונו ובשלימותו ובמזגו, אז יבריא...


  • קטעים ופנינים לפרשת ראה

   קטעים ופנינים לפרשת ראה

   קטעים לפרשת ראה 

   אתה והשועל

   "לְמַעַן יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקֶיךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה" ('דברים' יד כט)

   סח רבנו ברכיה ברבי נטורנאי הנקדן זצ"ל במשלי שועליו; שועל שוטט בדרך ויפן כה וכה והנה עגלה לקראתו מלאה בשלל דגים מהים. מיהר השועל ועלה על השביל, השתטח אפים ארצה לפני מסלול העגלה, ראהו העגלון ועצר את הסוסים. אמר: "האח, שועל מת לפני, פרוה חמה לחורף קר". מיד העלהו אל העגלה והמשיך בדרכו. זלל השועל מן הדגים בכל פה, אכל ושבע ודשן, לבסוף נטל בפיו כמה דגים צידה לדרך וניתר מן העגלה. עוד הדגים בפיו והנה זאב לקראתו והזאב רעב עד מאד, כפי שהיה השועל לפני שעה קלה... ראה את הדגים בפי השועל ואורו עיניו. שאל: "דגים בחורף בעת קפיאת הנהרות, מנין"? ענהו השועל בערמה: "אכן, חשקה...


  • קטעי הלכה לשבת פרשת ראה

   קטעי הלכה לשבת פרשת ראה

   1. `אין חולקין כבוד לתלמיד בפני רבו, אלא א``כ דרך רבו לחלוק לו כבוד. וכל המלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו. ואם היה במקום שאין מכירין אותו ולא היו לו תפילין וחש שמא יאמרו עבד הוא, אינו נועל לו מנעלו ואינו חולצו. וכל המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד ופורק ממנו יראת שמים. וכל תלמיד שמזלזל דבר מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל.
   2. ראה רבו עובר על דברי תורה, אומר לו: ``לימדתנו רבנו כך וכך``. וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, אומר לו: ``כך לימדתנו רבנו``. ואל יאמר דבר שלא שמע מרבו עד שיזכיר שם אומרו. וכשימות רבו קורע כל בגדיו, עד שהוא מגלה את לבו ואינו מאחה לעולם. במה דברים אמורים; ברבו מובהק שלמד ממנו רוב חכמתו, אבל אם לא למד ממנו רוב חכמתו, הרי זה תלמיד חבר ואינו חייב בכבודו בכל אלו הדברים. אבל עומד מלפניו וקורע עליו, כשם שהוא קורע על כל המתים שהוא מתאבל עליהם, אפילו לא למד ממנו אלא דבר אחד בין קטן בין גדול, עומד מלפניו וקורע עליו....
 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453