• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 19:00 19:57 20:31
  באר שבע 19:01 20:01 20:34
  בני ברק 19:03 20:03 20:35
  חברון 19:01 20:01 20:33

  אילת

  עלות השחר 04:40 הנץ החמה 05:55
  טלית ותפילין 05:06 סוף זק"ש 09:15
  חצות 12:36 מנחה גדולה 13:09
  מנחה קטנה 16:30 שקיעה 19:18

  באר שבע

  עלות השחר 04:36 הנץ החמה 05:53
  טלית ותפילין 05:03 סוף זק"ש 09:15
  חצות 12:37 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:32 שקיעה 19:21

  בני ברק

  עלות השחר 04:34 הנץ החמה 05:52
  טלית ותפילין 05:01 סוף זק"ש 09:14
  חצות 12:37 מנחה גדולה 13:11
  מנחה קטנה 16:34 שקיעה 19:23

  חברון

  עלות השחר 04:34 הנץ החמה 05:51
  טלית ותפילין 05:01 סוף זק"ש 09:13
  חצות 12:36 מנחה גדולה 13:09
  מנחה קטנה 16:32 שקיעה 19:21
 • סרטים

  • דרשת הרב שליט"א לפרשת אחרי מות - קדושים התשע"ג

   דרשת הרב שליט"א לפרשת אחרי מות - קדושים התשע"ג

   "דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי ה' אֱלֹקֵיכֶם" ('ויקרא' יט ב)
   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א
   גדלות אמיתית מהי?
   הקדושה עניינה הוא פרישות, כפירש"י; '"קְדשִׁים תִּהְיוּ", פרושים תהיו'. ועי"ש ברמב"ן. אבל לקדושה יש משמעות נוספת שפירושה הוא; חשיבות וכמ"ש; "וְקִדַּשְׁתּוֹ... קָדשׁ יִהְיֶה לָּךְ" ('ויקרא' כא ח) ודרשוהו חז"ל; 'לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון' ('גיטין' נט:) שזהו ענין של חשיבות. ושתי המשמעויות שלובות זו בזו; כי קדושת הפרישות נגזרת ויוצאת מתוך הרגשת החשיבות!
   כדי להבין זאת נראה מה שדרשו בגמרא; '"וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי" ('ויקרא' יא) "וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם", אלו מים ראשונים. "וִהְיִיתֶם קְדשִׁים", אלו מים אחרונים. "כִּי קָדוֹשׁ", זה שמן טוב' ('ברכות' נג:) פירש"י; 'שהיו רגילין להביא בסוף...

  • פנינים לפרשת אחרי מות - קדושים תשע"ג

   פנינים לפרשת אחרי מות - קדושים תשע"ג

   הנהגה מלכותית
   "וַיְדַבֵּר ה' אֶל משֶׁה... וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ" ('ויקרא' טז ב)
   'דיבור הוא בלשון קשה ואמירה לשון תחנונים' (רש"י). כאן מוצאים אנו דיבור קשה למשה ואחריו אמירה רכה ולאחר מכן צווי לדבר קשות אל אהרן בחובת זהירותו במורא מקדש. הגאון רבי יוסף משאש זצ"ל מתלמסאן הסביר את לשונות הכתוב וענינן בסיפור מעשה מדברי ימי מלכות אוסטריה; מעשה במלך שהיה לו יועץ סתרים והיה המלך נועץ בו בכל דבר ומטיל עליו שליחויות עדינות ומשימות אחראיות שהיה מבצען לשביעות רצונו של המלך ולהעלאת קרנו. ראה בן המלך יורש העצר את הקירבה היתירה שנוהג אביו ביועצו וחשב; אין זה לכבוד המלכות שיהא היועץ כחבר למלך שמסתודד עמו ומאריך בדברים. ואף שהוקיר את היועץ על חכמתו ועל נאמנותו ומסירותו ופעלו סבר שהמלך חייב להטיל עליו את אימתו. לימים, מת המלך ויורש העצר עלה על כסאו, כשבא...

  • דרשת הרב שליט"א לפרשת השבוע אחרי מות-קדושים

   דרשת הרב שליט"א לפרשת השבוע אחרי מות-קדושים


   ופרש``י: `לפי שגילוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבוא` עכ``ל.
   כתב החסיד יעבץ בפירושו ל`אבות` (א ד) על הכתוב ב`יחזקאל` (מו ט): ``וּבְבוֹא עַם הָאָרֶץ לִפְנֵי ה` בַּמּוֹעֲדִים הַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוֹן לְהִשְׁתַּחֲוֹת יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב וְהַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוֹנָה לֹא יָשׁוּב דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר אֲשֶׁר בָּא בוֹ כִּי נִכְחוֹ יֵצֵא``. הקפיד השי``ת שלא יראה השער ב´ פעמים, פן ישוה בעיניו לשער ביתו וקירות הבית לקירותיו. וזה היה עון העגל שהיה האהל בתוכם עד שמאסו בו ואמרו: ``עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹקִים`` (`שמות` לב). ומשה רבנו ע``ה הרגיש בזה ונטה את האהל מחוץ למחנה הרחק מן המחנה.
   ההרגל הוא האויב הגדול של כל רגש קדושה והתרוממות. בשעה שניצב האדם מול המקום הנעלה והנשגב ובנפשו מתנוצצים זיקים של אש קדש, מתגנב אליו ההרגל ומכבה את גחלי הקדש בזה אחר זה עד כי תדעך כליל. מי לנו גדול מאהרן קדוש ה´, אשר...
 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453