• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שיעורי תורה מצולמים

 • נסים מצולמים

 • שידורים חוזרים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 18:43 19:38 20:14
  באר שבע 18:45 19:40 20:15
  בני ברק 18:45 19:41 20:16
  חברון 18:44 19:39 20:14

  אילת

  עלות השחר 05:14 הנץ החמה 06:24
  טלית ותפילין 05:38 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:42 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:23 שקיעה 19:01

  באר שבע

  עלות השחר 05:12 הנץ החמה 06:24
  טלית ותפילין 05:37 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:15
  מנחה קטנה 16:24 שקיעה 19:03

  בני ברק

  עלות השחר 05:11 הנץ החמה 06:23
  טלית ותפילין 05:36 סוף זק"ש 09:33
  חצות 12:43 מנחה גדולה 13:14
  מנחה קטנה 16:24 שקיעה 19:03

  חברון

  עלות השחר 05:10 הנץ החמה 06:22
  טלית ותפילין 05:35 סוף זק"ש 09:32
  חצות 12:42 מנחה גדולה 13:13
  מנחה קטנה 16:23 שקיעה 19:02
 • סרטים

  • להזדרז! נותר מספר מועט של מצות עבודת יד

   להזדרז! נותר מספר מועט של מצות עבודת יד

   נותר מספר מועט של מצות עבודת יד קשות! 

   לרכישה יש להתקשר למשרדי 'שופר' בטלפון 03-6777779.

    


  • מדוע זכה דוד לומר את התהלים?

   מדוע זכה דוד לומר את התהלים?

   שיעור מבית המדרש "קהילות פז" לאחר תפילת הנץ מהרב אמנון יצחק שליט"א
   video
  • מי מכיר את מי?

   מי מכיר את מי?

   שיעור מבית המדרש "קהילות פז" לאחר תפילת ערבית מהרב אמנון יצחק שליט"א
   video
  • השוחד יעוור עיני חכמים

   השוחד יעוור עיני חכמים

   "השוחד יעוור עיני חכמים" שיעורו של הרב אמנון יצחק שליט"א .מבית מדרש "קהילות פז" 31.03.2015 


   video
  • חיוב לימוד דעות והשקפה

   חיוב לימוד דעות והשקפה

   " שיעורו של הרב אמנון יצחק שליט"א 30.3.2015 מבית מדרש "קהילות פז
    
   אליהו נהרי הרשע
   מנהל תלמוד תורה באלעד, פרסם בעלון שבת של דברי תורה, מחאה נמרצת נגד הרב אמנון יצחק שליט"א בלי לשמוע את הצד השני. [החל מהדקה 19:19]
    
    

   video
  • השגחה וסבלנות

   השגחה וסבלנות

   "השגחה וסבלנות" שיעורו של הרב אמנון יצחק שליט"א  לאחר הנץ 30.03.1


   video
  • דרשת הרב לפסח

   דרשת הרב לפסח

    

   'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' ('פסחים' קטז)

    

   כחו של אברהם

   מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

    

   אין ענינו של סיפור יציאת מצרים סיפור מעשה והנס שנעשה לפני שלשת אלפי שנה אלא תכלית המצוות הנעשות לפני הפסח ומצוות הסדר ואיסור חמץ הם כדי להתעלות ולחוש כאילו אנו יצאנו ממצרים 'ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים' עם כל הבחינות של עבדות בטומאה של מצרים, עם אנשים בעלי שיטות והשקפות של שקר. וכשאדם מסיים חג הפסח ורואה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ברי שנהפך לאיש אחר ואינו אותו אדם שהיה קודם הפסח.

   חובה זו של; 'לראות עצמו כאילו הוא יצא...


  • קטעי הלכה ואגדה לפסח

   קטעי הלכה ואגדה לפסח

    

    

    

   בבא סאלי

    

   חינוך כפרני

   כאשר כיהן הגאון הקדוש רבנו ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' זצ"ל כרבה של בודניב שבמרוקו נסע פעם לכפרים סביב כדי לעמוד על משמר הדת והמצוות. נצלו המשכילים את העדרו, שכרו מבנה מפואר והחלו ברישום תלמידים לבית ספר ברוח ההשכלה הכפרנית. כששב ה'בבא סאלי' ממסעו, היו הלמודים בעצומם. כינס את הקהל ודרש במפגיע להוציא את הילדים מבית הספר המעבירים על דתם. הללו לא החרישו. מנהל בית הספר עבר מבית לבית ופיתה את ההורים בחלקת לשון ובמתת יד להשאיר את בניהם בבית ספרו. ענה ה'בבא סאלי' ואמר: "אב שלא יוציא את בניו מבית הספר החילוני מובטח לו שבנו לא יוציא את שנתו". למחרת היום נסגר בית הספר מחוסר תלמידים. אך השטן לא אמר...


 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453