• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שידורים חוזרים

 • הרב אמנון יצחק

  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
  • מסילת ישרים

   מסילת ישרים

   רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל

  • יתגבר כארי

   יתגבר כארי


 • נסים מצולמים

 • קטעים נבחרים

 • הרב ניסים אביטן

 • הרב אבנר עוזרי

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 17:05 18:05 18:41
  באר שבע 17:05 18:05 18:40
  בני ברק 17:04 18:04 18:39
  חברון 17:03 18:03 18:38

  אילת

  עלות השחר 05:09 הנץ החמה 06:19
  טלית ותפילין 05:33 סוף זק"ש 09:06
  חצות 11:53 מנחה גדולה 12:21
  מנחה קטנה 15:08 שקיעה 17:28

  באר שבע

  עלות השחר 05:11 הנץ החמה 06:22
  טלית ותפילין 05:35 סוף זק"ש 09:08
  חצות 11:54 מנחה גדולה 12:22
  מנחה קטנה 15:08 שקיעה 17:27

  בני ברק

  עלות השחר 05:11 הנץ החמה 06:23
  טלית ותפילין 05:35 סוף זק"ש 09:08
  חצות 11:54 מנחה גדולה 12:22
  מנחה קטנה 15:07 שקיעה 17:26

  חברון

  עלות השחר 05:10 הנץ החמה 06:21
  טלית ותפילין 05:34 סוף זק"ש 09:07
  חצות 11:53 מנחה גדולה 12:20
  מנחה קטנה 15:06 שקיעה 17:25