• black
 • blue
 • green
 • blank
 • הרצאות הקרובות

 • שידורים חוזרים

  • מלבושי הנשים וספירת העומר מהרב שטיינמן שליט"א

   מלבושי הנשים וספירת העומר מהרב שטיינמן שליט"א


  • ספר הדור האחרון

   ספר הדור האחרון

   הספר הדור האחרון השלם לקריאה ולהורדה.
  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
 • הרב אבנר עוזרי

 • זמנים


  כניסה יציאה ר"ת
  אילת 19:01 20:01 20:34
  באר שבע 19:06 20:06 20:38
  בני ברק 19:08 20:08 20:39
  חברון 19:05 20:05 20:37

  אילת

  עלות השחר 04:34 הנץ החמה 05:51
  טלית ותפילין 05:01 סוף זק"ש 09:13
  חצות 12:36 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:33 שקיעה 19:22

  באר שבע

  עלות השחר 04:30 הנץ החמה 05:48
  טלית ותפילין 04:57 סוף זק"ש 09:12
  חצות 12:36 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:34 שקיעה 19:25

  בני ברק

  עלות השחר 04:27 הנץ החמה 05:47
  טלית ותפילין 04:55 סוף זק"ש 09:12
  חצות 12:37 מנחה גדולה 13:11
  מנחה קטנה 16:36 שקיעה 19:27

  חברון

  עלות השחר 04:28 הנץ החמה 05:47
  טלית ותפילין 04:55 סוף זק"ש 09:11
  חצות 12:36 מנחה גדולה 13:10
  מנחה קטנה 16:34 שקיעה 19:25
 • סרטונים

 • הרב אמנון יצחק

 • הרב ניסים אביטן

 • נסים מצולמים

 • גנזי המלך


  גנזי המלך מס` 453

 • סופי שבוע וטיולים לקברות צדיקים