מ"ח קנייני התורה (93)

קניין מ"ח - האומר דבר בשם אומרו קניין מ"ח - האומר דבר בשם אומרו
29/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
29/06/2014
קניין מ"ז - המכוין את שמועתו קניין מ"ז - המכוין את שמועתו
26/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/06/2014
קניין מ"ו - המחכים את רבו קניין מ"ו - המחכים את רבו
26/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/06/2014
קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק ג' קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק ג'
25/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/06/2014
קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק ב' קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק ב'
25/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/06/2014
קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק א' קניין מ"ה - הלומד על מנת לעשות - חלק א'
24/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
24/06/2014
קניין מ"ד - הלומד על מנת ללמד קניין מ"ד - הלומד על מנת ללמד
24/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
24/06/2014
קניין מ"ג - שומע ומוסיף - חלק ב' קניין מ"ג - שומע ומוסיף - חלק ב'
23/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
23/06/2014
קניין מ"ג - שומע ומוסיף - חלק א' קניין מ"ג - שומע ומוסיף - חלק א'
22/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/06/2014
קניין מ"ב - שואל ומשיב קניין מ"ב - שואל ומשיב
22/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/06/2014
קניין מ"א - מתישב לבו בתלמודו - חלק ב' קניין מ"א - מתישב לבו בתלמודו - חלק ב'
19/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
19/06/2014
קניין מ"א - מתישב לבו בתלמודו - חלק א' קניין מ"א - מתישב לבו בתלמודו - חלק א'
19/06/2014
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
מ"ח קנייני תורה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
19/06/2014

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט