הרב אורי יצחק (49)

פרשת נח | הרב אורי יצחק פרשת נח | הרב אורי יצחק
22/11/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת נח
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/11/2018
פרשת בראשית | הרב אורי יצחק פרשת בראשית | הרב אורי יצחק
15/11/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת בראשית
Very Pool Poor Ok Good Very Good
15/11/2018
וזאת הברכה | הרב אורי יצחק וזאת הברכה | הרב אורי יצחק
06/11/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת זאת הברכה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
06/11/2018
פרשת האזינו | הרב אורי יצחק פרשת האזינו | הרב אורי יצחק
12/10/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת האזינו
Very Pool Poor Ok Good Very Good
12/10/2018
דרשה לר"ח מרחשון | הרב אורי יצחק דרשה לר"ח מרחשון | הרב אורי יצחק
09/10/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
09/10/2018
פרשת האזינו | הרב אורי יצחק * פרשת האזינו | הרב אורי יצחק *
04/10/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
04/10/2018
פרשת שופטים | הרב אורי יצחק * פרשת שופטים | הרב אורי יצחק *
23/08/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת שופטים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
23/08/2018
פרשת ראה | הרב אורי יצחק * פרשת ראה | הרב אורי יצחק *
16/08/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת ראה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
16/08/2018
פרשת עקב | הרב אורי יצחק * פרשת עקב | הרב אורי יצחק *
09/08/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת עקב
Very Pool Poor Ok Good Very Good
09/08/2018
פרשת ואתחנן | הרב אורי יצחק * פרשת ואתחנן | הרב אורי יצחק *
03/08/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת ואתחנן
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/08/2018
פרשת דברים | הרב אורי יצחק * פרשת דברים | הרב אורי יצחק *
26/07/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת דברים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2018
פרשת דברים | הרב אורי יצחק פרשת דברים | הרב אורי יצחק
20/07/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת דברים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
20/07/2018

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט