פרשת תרומה (29)

מי אינו זוכה לתורה? | הרב אמנון יצחק מי אינו זוכה לתורה? | הרב אמנון יצחק
18/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
18/02/2019
שכינה בנסתר | הרב אמנון יצחק שכינה בנסתר | הרב אמנון יצחק
17/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
17/02/2019
מי קדוש יותר - החמור או האדם? מי קדוש יותר - החמור או האדם?
15/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
15/02/2019
דוד מלך ישראל חי וקיים | הרב אמנון יצחק דוד מלך ישראל חי וקיים | הרב אמנון יצחק
14/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
בהפטרה על שלמה המלך ע"ה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
14/02/2019
 פני הכרובים כילדים. מדוע? | הרב אמנון יצחק פני הכרובים כילדים. מדוע? | הרב אמנון יצחק
11/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
11/02/2019
באיזה תנאים בונים את בית המקדש? | הרב אמנון יצחק באיזה תנאים בונים את בית המקדש? | הרב אמנון יצחק
10/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
10/02/2019
שכל האדם מפריע לשיקול דעתו. מדוע? | הרב אמנון יצחק שכל האדם מפריע לשיקול דעתו. מדוע? | הרב אמנון יצחק
08/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
08/02/2019
שהזיווג יעלה יפה | הרב אמנון יצחק שהזיווג יעלה יפה | הרב אמנון יצחק
07/02/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת תרומה
Very Pool Poor Ok Good Very Good
07/02/2019
מדוע זהב וארזים לא נגנזו? | הרב אמנון יצחק מדוע זהב וארזים לא נגנזו? | הרב אמנון יצחק
22/02/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/02/2018
מי זוכה לשפע טוב? | הרב אמנון יצחק מי זוכה לשפע טוב? | הרב אמנון יצחק
21/02/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
21/02/2018
מי הוא התלמיד חכם הנתעב והנאלח? | הרב אמנון יצחק מי הוא התלמיד חכם הנתעב והנאלח? | הרב אמנון יצחק
20/02/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
20/02/2018
בראש שלך, בלב שלך ובמדות שלך | הרב אמנון יצחק בראש שלך, בלב שלך ובמדות שלך | הרב אמנון יצחק
19/02/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
19/02/2018

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט