סרטונים (3831)

לבחור המצחיק קופץ הסידור כמה עמודים אחורה וקדימה לבחור המצחיק קופץ הסידור כמה עמודים אחורה וקדימה
13/12/2015
ישראל / אריאל
אוניבריסטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/12/2015
למה הקב"ה ברא אותנו אם הוא כל יכול? למה הקב"ה ברא אותנו אם הוא כל יכול?
13/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/12/2015
ציצית לבנו של השואל שמאד אוהב את הרב ציצית לבנו של השואל שמאד אוהב את הרב
13/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/12/2015
בחורים נחמדים מקבלים ציצית בחורים נחמדים מקבלים ציצית
13/12/2015
ישראל / אריאל
אוניבריסטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/12/2015
אדם שעקף על קו לבן; למה אומרים "ברוך אתה" בנוכח ואחר כך ההמשך בנסתר? אדם שעקף על קו לבן; למה אומרים "ברוך אתה" בנוכח ואחר כך ההמשך בנסתר?
13/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/12/2015
פיתחה של מלחמת גוג ומגוג... כמו שהבטחנו... סקירת המצב באזור פיתחה של מלחמת גוג ומגוג... כמו שהבטחנו... סקירת המצב באזור
04/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
04/12/2015
בחור נחמד במנוחה שסתם רצה לדבר עם הרב בחור נחמד במנוחה שסתם רצה לדבר עם הרב
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015
האם מותר לעלות בימנו להר הבית? האם מותר לעלות בימנו להר הבית?
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015
אם יש על האדם גזרה? למה צריך להתפלל עליו? אם יש על האדם גזרה? למה צריך להתפלל עליו?
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015
קבלה וברכה לבחור שלא זכה לזרע של קיימא קבלה וברכה לבחור שלא זכה לזרע של קיימא
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015
האם זה חטא לשפר את איכות החיים? האם זה חטא לשפר את איכות החיים?
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015
למה כולם יודעים מה הקב"ה רוצה? זה לא מסוכן? למה כולם יודעים מה הקב"ה רוצה? זה לא מסוכן?
03/12/2015
ישראל / אריאל
אוניברסיטת אריאל
Very Pool Poor Ok Good Very Good
03/12/2015

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט