סרטונים (2404)

"פה להם ולא ידברו... כמוהם יהיו עושיהם" "פה להם ולא ידברו... כמוהם יהיו עושיהם"
17/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
17/05/2018
במזונות - כל אחד ומזלו! במזונות - כל אחד ומזלו!
16/05/2018
ישראל / אחיהוד
אולם
Very Pool Poor Ok Good Very Good
16/05/2018
הבא להטהר מסייעין בידו והבא לטמא פותחין לו הבא להטהר מסייעין בידו והבא לטמא פותחין לו
16/05/2018
ישראל / רחובות
אולם 'מופת'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
16/05/2018
תכלית מתן הצדקה לעני תכלית מתן הצדקה לעני
16/05/2018
ישראל / בת ים
אולם 'שלום ורעות'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
16/05/2018
"הריקוד האחרון..." • רק מי שנשאר נאמן ירוויח! "הריקוד האחרון..." • רק מי שנשאר נאמן ירוויח!
14/05/2018
ישראל / חצור הגלילית
אולם רחמים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
14/05/2018
גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים
14/05/2018
ישראל / חולון
מתנ"ס קהילתי קליין
Very Pool Poor Ok Good Very Good
14/05/2018
"האם אפשר לומר על השואה שהיא הגוג ומגוג? "האם אפשר לומר על השואה שהיא הגוג ומגוג?
14/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
14/05/2018
לא לתת ליצר הרע מקום לאחיזה, הוא כמו קורי עכביש! לא לתת ליצר הרע מקום לאחיזה, הוא כמו קורי עכביש!
14/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
14/05/2018
היום אתם הולכים על הקרקע, מחר אתם... היום אתם הולכים על הקרקע, מחר אתם...
13/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/05/2018
הסבר הכתוב "אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב" הסבר הכתוב "אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב"
13/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
13/05/2018
התשלום בעולם הזה הוא לא לפי שעה! התשלום בעולם הזה הוא לא לפי שעה!
10/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
10/05/2018
מדוע לא תיקנו בתפילת העמידה תפילה לשלום בית? מדוע לא תיקנו בתפילת העמידה תפילה לשלום בית?
10/05/2018
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
10/05/2018

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט