רק תורה, בלי צבא? מה נעשה עם איראן, סוריה...?! רק תורה, בלי צבא? מה נעשה עם איראן, סוריה...?!
27/05/2019
ישראל / ראשון לציון
מתנ"ס שיכון המזרח
Very Pool Poor Ok Good Very Good
27/05/2019
"נואף אשה חסר לב" "נואף אשה חסר לב"
26/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
מכאן נמצאנו למדים תחיית המתים מן התורה מכאן נמצאנו למדים תחיית המתים מן התורה
26/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
זה כל מה שהקב"ה מבקש זה כל מה שהקב"ה מבקש
26/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
כל העולם מתקיים בזכות ישראל כל העולם מתקיים בזכות ישראל
26/05/2019
ישראל / ראשון לציון
מתנ"ס שיכון המזרח
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
שמו של האדם מציין תוכן הרוחני שמו של האדם מציין תוכן הרוחני
26/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
יש בטחון ויש בטחון - ט | הרב אמנון יצחק יש בטחון ויש בטחון - ט | הרב אמנון יצחק
26/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/05/2019
ביבי נתניהו יכול להביא גאולה לישראל ביבי נתניהו יכול להביא גאולה לישראל
25/05/2019
ישראל / ירושלים
מרכז ז'ראר בכר
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/05/2019
מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ד | הרב אמנון יצחק מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ד | הרב אמנון יצחק
25/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת בחוקותי
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/05/2019
אם הקב"ה הטוב והמטיב... למה יש קשיים ונסיונות? אם הקב"ה הטוב והמטיב... למה יש קשיים ונסיונות?
25/05/2019
ישראל / שלומי
מתנ"ס שלומי
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/05/2019
מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ג | הרב אמנון יצחק מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ג | הרב אמנון יצחק
24/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת בחוקותי
Very Pool Poor Ok Good Very Good
24/05/2019
מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ב | הרב אמנון יצחק מהו עמל התורה שזוכים בגינו בכל הברכות? - ב | הרב אמנון יצחק
24/05/2019
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת בחוקותי
Very Pool Poor Ok Good Very Good
24/05/2019

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט