שונא תוכחות לא בא אל המוכיח... שונא תוכחות לא בא אל המוכיח...
26/07/2017
ישראל / קרית חיים
בית 'ביינה'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2017
האם גם בדורנו קיימת חובת התוכחה? האם גם בדורנו קיימת חובת התוכחה?
26/07/2017
ישראל / קרית חיים
בית 'ביינה'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2017
חייב להיות פיצוץ ומהר! חייב להיות פיצוץ ומהר!
26/07/2017
ישראל / קרית חיים
בית 'ביינה'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2017
חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ – שׂוֹנֵא בְּנוֹ חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ – שׂוֹנֵא בְּנוֹ
26/07/2017
ישראל / קרית חיים
בית 'ביינה'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2017
גדלות האדם | הרב אמנון יצחק גדלות האדם | הרב אמנון יצחק
26/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת דברים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
26/07/2017
על זה לא חשבתי... [קליפ] על זה לא חשבתי... [קליפ]
25/07/2017
ישראל / כפר זיתים
בית העם
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
אין פשרות! יש להגיד את האמת כמו שהיא בתורה! אין פשרות! יש להגיד את האמת כמו שהיא בתורה!
25/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
כיצד שקרו ופתו אנשי שס רבנים לחתום נגד הרב אמנון יצחק? כיצד שקרו ופתו אנשי שס רבנים לחתום נגד הרב אמנון יצחק?
25/07/2017
ישראל / מבשרת ציון
אולם בית הכנסת 'עזרא הסופר'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
כיצד רבי יהונתן אייבשיץ התגבר על יצרו הרע עד גיל 13? כיצד רבי יהונתן אייבשיץ התגבר על יצרו הרע עד גיל 13?
25/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
חמשת מיני הערב רב - מין ה' - הענקים חמשת מיני הערב רב - מין ה' - הענקים
25/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
הנצחון בכח התפילה | הרב אמנון יצחק הנצחון בכח התפילה | הרב אמנון יצחק
25/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
פרשת דברים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
25/07/2017
חמשת מיני הערב רב - מין ד' - רפאים חמשת מיני הערב רב - מין ד' - רפאים
24/07/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
24/07/2017

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט