מלחמת היצר: מי שיהיה דרוך כל הזמן - ינצח! מלחמת היצר: מי שיהיה דרוך כל הזמן - ינצח!
22/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
התנערי מעפר קומי! התנערי מעפר קומי!
22/10/2017
ארה"ב / ניו יורק

Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
החסד שבמחלות... החסד שבמחלות...
22/10/2017
ישראל / ישראל

Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
"חזרתי בתשובה אבל הקב"ה לא נותן לי מה שאני מבקש" "חזרתי בתשובה אבל הקב"ה לא נותן לי מה שאני מבקש"
22/10/2017
ארה"ב / ניו יורק

Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
 מיהו גבר אמיתי? מיהו גבר אמיתי?
22/10/2017
ישראל / אילת

Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
הלכות צניעות דנשים - י | הרב אמנון יצחק הלכות צניעות דנשים - י | הרב אמנון יצחק
22/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
הלכות צניעות דנשים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
מדוע החפץ חיים ברך אדם שיפסיד כל ממונו על העסקה הראשונה??? מדוע החפץ חיים ברך אדם שיפסיד כל ממונו על העסקה הראשונה???
22/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
רבנו בחיי צוחק על "הגנב"... רבנו בחיי צוחק על "הגנב"...
22/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
22/10/2017
זכותו של אבא אומנא שזכה לדרישת שלום מישיבה של מעלה בכל יום זכותו של אבא אומנא שזכה לדרישת שלום מישיבה של מעלה בכל יום
20/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
Very Pool Poor Ok Good Very Good
20/10/2017
לאכול 100 טון ולמות במשקל 50 קילו. זה לא בזבוז?! לאכול 100 טון ולמות במשקל 50 קילו. זה לא בזבוז?!
20/10/2017
ישראל / אילת

Very Pool Poor Ok Good Very Good
20/10/2017
הלכות צניעות דנשים - ט | הרב אמנון יצחק הלכות צניעות דנשים - ט | הרב אמנון יצחק
20/10/2017
ישראל / בני ברק
בית מדרש 'קהילות פז'
הלכות צניעות דנשים
Very Pool Poor Ok Good Very Good
20/10/2017
מבול? תן לי להתעלף מצחוק! מבול? תן לי להתעלף מצחוק!
19/10/2017


Very Pool Poor Ok Good Very Good
19/10/2017

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט