qZ
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
נהריה 6-1-13
ערב טוב בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח
אנחנו חוזרים אחורה בהיסטוריה לתקופת יוסף ופרעה. יוסף יוצא מבית האסורים למלוך על ארץ מצרים, והוא נותן עצות למלך מצרים, פותר לו את החלומות ואומר לו איך מתמודדים עם שנות הרעב שבאות לאחר שנות השובע. והוא מציע לו הצעות כלכליות חברתיות טובות שבעזרתן הוא מנהיג את כל מצרים במשך שמונים שנה בהצלחה אדירה. בין ההצעות היה לחם בשקל, בטוח רפואי עשרים שקלים לכל משפחה, סל תרופות מלא, השתלות ניתוחים, הורדת המע"מ על מוצרי יסוד, רעיונות טובים ונפלאים, שחרור הקרקעות מהקיבוצים, החזרתם לעם ובניה בשלשים אלף דולר דירה לזוג, טרי או חיילים משוחררים. ורבותי, פרעה אומר, אין חכם ונבון כמוך, ומשית אותו על כל ארץ מצרים ואומר לו תנאי אחד, רק הכסא אגדל ממך, אתה יכול לשלוט בכל מצרים.
מה היתה השפעתו של יוסף על כל מצרים, שהם באו לבקש לחם אתם יודעים מה הוא אמר להם, אתם רוצים לחם? אין שום בעיה, תעשו ברית מילה. מה קשור ברית מילה ללחם? הולכים לפרעה אומרים זה השתגע, רוצה לחתוך אותנו, אמר להם למה לא שמרתם תבואה? היה שנים של שובע והוא הזהיר שיבואו שנים של רעב, למה לא שמרתם תבואה לשלש ארבע שנים? אמרו לו שמרנו והכל נרקב, אמר להם מאתמול שלשום נשאר לכם? אומרים גם נרקב, אמר אוי ואבוי, אם אתם שומרים והוא אומר זה נרקב מה יגיד אם יגיד שתמותו? תשמעו לו כל אשר יאמר לכם יוסף עשו, ואז הוא מל את כולם. למה הוא מל את כולם? אז יש כמה סיבות, אחת מהסיבות זה שלא יזלזלו בבני ישראל שהם מולים והם לא, דבר שני אומר המהר"ל מפראג, שצריך לקחת בחשבון שאם אדם רוצה ליהנות מצדיק הוא צריך שיהיה לו קשר משהו אליו, שיהיה לו משהו ממידותיו, אם לא הוא לא יכול ליהנות ממנו, והיות ויוסף היה מידת היסוד, ברית מילה, אז לכן כדי שיוכלו ליהנות ממנו ושיוכל להשפיע עליהם, שיהיה לו כח להשפיע אז לכן הוא ביקש מהם שיהיו מולים ואז הם היו קשורים למידה שלו והוא יוכל להשפיע עליהם. ככה אומר המהר"ל מפראג, כי כדי שאדם יוכל ליהנות מצדיק ולהיות מושפע מברכותיו צריך שיהיה לו חלק ממידותיו מה שהוא עושה.
טוב, מגיע הזמן ופתאום אתם יודעים, פוליטיקה זה דבר שמתהפך כל הזמן, ואז מה קורה? בממשלה החליטו שרוצים לשעבד את היהודים ולהטיל עליהם גזרות, פרעה שמע את זה שככה עבר בממשלה הוא לא הסכים, אמר מה פתאום, חס ושלום לעשות גזרות על עם ישראל, יוסף שהציל את כל מצרים וכל העולם כולו בכלכלה אנחנו יכולים להתכחש לטובה שהוא עשה לנו? אין דבר כזה. אני לא מוכן, אני מבטל את החלטת הממשלה, טוב, הם קפצו לבג"צ, ובג"צ אמר שאם הוא לא מקבל הוא צריך לרדת מהכסא. אמר להם איך אתם עושים דבר כזה מי שעשה לנו כל כך הרבה טובות אפשר לכפור בטובה? אמרו לו זה ה חלטת ממשלה, זה קיבל אישור בג"צ נגמר הסיפור.
פרעה ירד מהכסא, ויתר על הכסא. שלשה חדשים ישב בבית, ושלשה חדשים הוא עושה חשבונות כן טוב עשיתי לא טוב עשיתי, בסופו של דבר הוא החליט שהוא חוזר בחזרה, מבקש מחילה, מצטער, מבקש מהם שיחזירו אותו לכסאו, ואז הם מחזירים אותו לכסאו והוא יושב על הכסא. "ויקום מלך חדש" - שנתחדשו גזרותיו. מה הגזרות? לקחת את הילדים, להשליך אותם ליאור, לשקע אותם בטיט, וגם לשחוט ילדים, לשחוט ילדים ולרחוץ בדמם את גופו כיון שהוא היה מצורע. זה אותו פרעה שלפני שלשה חדשים שיבח והלל את יוסף. שלשה חדשים לאחר מכן נתהפך לגמרי גזרות חדשות, אין שום דבר שעומד בפניו והוא עושה את הדברים הגרועים ביותר.
האם אתם מאמינים שיכול להיות דבר כזה שאדם יתהפך מן הקצה אל הקצה בצורה כזאת? יכול להיות דבר כזה? אבל ההיסטוריה מספרת לנו שכך היו פני הדברים. ז"א רואים שיש פוליטיקה ויש כסא בשביל הכסא הם מוכנים לשחוט אפילו ילדים חפים מפשע ולרחוץ בדמם.
ואני מכיר את הסיפור הזה מקרוב. עד לפני שהחלטתי באישורו של הרב שטינמן להקים את המפלגה כח להשפיע הייתי טוב לכל היהודים, רץ 35 שנה, מחזיר אותם לאביהם שבשמים על חשבוני, על זמני, ללא תמיכה, ללא סיוע, ללא עידוד, ללא פרגון, לא ביקשתי כלום, לא ממשלה ולא מועצה ולא מפלגות ולא חברי כנסת, שום דבר, עובד לבד 35 שנה עושה עבודה, מי נהנים ממני? כל המפלגות הדתיות, מקבלי בחיני חינם אנשים שעברו מהצד הזה לצד הזה, לומדים בספרים שלהם, הכל בסדר, נפלא, לא חייבים לו כלום, הוא נותן בחינם לא ביקש, יופי למה לא? אבל יום אחד הוא מחליט להקים מפלגה, הלו, אתה מתקרב לכסא שלי, אם אתה מתקרב לכסא שלי אז אנחנו נשחט אותך חי, ומה עם הכרת הטוב? מה עם כל מה שעשיתי 35 שנה? אין לא היה ולא נזכר. מה עשית בכלל? קשרת רצועת תפילין למישהו בכותל? זה מה שעשית אז אתה חושב שאתה יכול לפתוח מפלגה, לך לעזאזל אתה והתורה שלך. אשאדה, מה זה? זה יהודים מדברים ככה? לא מאמין. לא מאמין.
מוציאים נגדי מכתב מזוייף שחותמים עליו רבנים שאני קרח, בלעם, מה לא, אין אישיות שלילית בתורה שלא אמרו עלי. מה עשיתי? מפלגה, יו, מפלגה, מה אתה רציני? אתה רוצה לקחת לנו כסאת? לא יהיה! היו לא יהיה! טוב אז אני ככה חושב ביני לבין עצמי, תגידו אני בסיפור של פרעה ויוסף או אני בסיפור של אמנון יצחק וש"ס? מתברר שאני בסיפור של עכשיו, 2013, אני תמה, היה רוצח המונים שקראו לו אייכמן ימח שמו וזכרו, רצח המונים והביאו אותו מחו"ל לארץ להשפט ועשו לו משפט הגון, רוצח של מיליונים! ואני הצלתי מיליון יהודים ולא נותנים לי משפט הגון, אין דין ואין דיין, אין שולחן ערוך ואין חושן משפט, אין כלום, אתה נוגע בכסא, ה' ירחם מה שאנחנו נעשה לך. תגידו זה נורמלי? נגד אחמד טיבי הם יצאו ככה? נגד אויב של מדינת ישראל יצאו ככה? דרעי שרצה להקים מפלגה לפני שנכנס יצאו נגדו ככה? אמסלם שפרש וכתב עליהם ספר עכשיו עם עשר דברים איומים על ש"ס, יצאו עליו ככה? אני שהכי הטבתי להם למה יוצאים נגדי ככה? כי יש להם סקר סודי שיש לי שש מנדטים. אבל הם לא פוחדים רק מהמנדטים, הם יודעים שזה שתי ספרות, כי אני עכשיו רק מתחיל להתחמם, עכשיו אני רק מניע את המנועים, הם יודעים שתהיה להם בעיה אם אני אכנס. אייייי. מה יקרה?
הייתי בארגנטינה, הגעתי לארגנטינה ובשדה התעופה אלה שארגנו לי את ההרצאות הודיעו לי תשמע, אנחנו פוחדים, תקח בחשבון, לפני שהגעת היתה התלהבות גדולה ועכשיו שני רבנים ספרדים ראשי קהילות מאד מכובדים עם הקהילות הגדולות ביותר בארגנטינה, ורב אחד ליטאי שהוא מאד מקובל שמה על האשכנזים וגם על הספרדים הוציאו מכתב נגדך. מה עשיתי שאלתי, לא יודעים אבל הם הוציאו מכתב שאסור לבוא להרצאה שלך. טוב, בהמשך פגשתי רב אחד ספרדי, שאלתי אותו תגיד אתה שמעת מזה? אומר לי כן. אמרתי לו היתכן? אמר לי בא אני אסביר לך מה הסיבה, אני הייתי נוכח בשעה שהחליטו להוציא את המכתב נגדך. מה היתה הסיבה? הרב שהוציא את המכתב וגרם לאחרים להוציא אמר לי במפורש, תגיד אתה השתגעת? אני אתן לאנשים ללכת להרצאה שלו? הרי הוא מאפיל על כל עבודתנו, ברגע שהוא בא והוא בערב אחד מחזיר בתשובה מאות אנשים ואלפים, מה יאמרו, מה אתם שווים, שלשים שנה אתם ראשי קהילה לא עשיתם כלום, בא אחד בערב אחד ככה עושה, הוא יאפיל עלינו. זה היתה הסיבה. כמה הגיעו אתם חושבים? 6000 איש. 6000 איש הגיעו והרבנים האלה נהיו קטנים כאלה פיצי מיצי, במקום שתודו, תגידו הוא בא ועוזר לנו, יהיה לנו חומר חדש, באו לשמה רפורמים יהודים מכל המקומות, באו מברזיל, באו מפנה, טסו אנשים, פעם ראשונה אני באמריקה הדרומית, 6000 איש, 4000 איש יושבים עם אזניות, לא מבינים בכלל את השפה, שלש שעות יושבים, רוקדים שמחים, צרות עין שלא יאפיל. מה כואב לש"ס? אני אביא עוד מנדטים, עוד חילונים יצביעו, מה שאצלכם לא יצביעו, ואז מיני ומינך יתקלס עילאה, ביחד נהיה חומה בצורה לשמור על האינטרסים של עם ישראל, מה לא טוב? מה לא טוב? לא! זה על חשבון הכסא שלי וזה אני לא מוכן. על כסא אני מוכן לשחוט אפילו ילדים.
אתם יודעים מה זה אומר? מה שנעשה פה ז"א לא רואים בעיניים מות אלפי משפחות של בעלי תשובה, לא סופרים אותם, לא מעניין מה הנזק, עשרות אפים של בעלי תשובה בכו בשבועות האלה, בוכים, שולחים לי אס אם אסים בוכים, מה קרה? מה מה, על מה? ממציאים עלילה, אתה דיברת נגד מרן. אני דיברתי נגד מרן? אולי תגידו לי איפה דיברתי על מרן? אתם ראיתם פה את הסרטים של אמנון לוי? ראיתם? ראיתם איך הוא קיצץ? ראיתם איך הוא הוריד? אני דיברתי על מרן? אני אמרתי שאני ארוץ מהר לקיים מצוות כי הרב שטינמן ציוה אותי. אז מה עשו? הלכו לרב שטיינמן. מי הלך לרב שטיינמן? הרב שלום כהן. ומה כתוב, ככה מתפרסם, הוא שאל את הרב שטינמן שאלה, הרב אמנון יצחק מפרסם בשם ראש הישיבה שכבודו תומך בו, והרבה תלמידי ישיבות מבולבלים בגלל זה, נו, אז אני שואל אתכם שאלה, זאת השאלה שצריך לשאול? יכלת לשאול אותי אני הייתי עונה, כבר עניתי מספר פעמים וגם ברדיו, מעולם לא אמרתי שהרב שטינמן אמר לבחור בכח להשפיע, הוא גם לא יכול להגיד, למה כי כשאני שאלתי ע"י נאמן ביתו הרב ליבוביץ' לפני שנה, מה הוא אמר? אם יש כח אלקטורלי מצוה להציל, שהכח הזה לא ילך לחילונים שיעשו בזה נגד התורה. עוד לא היה בכלל מפלגה ועוד לא היה בכלל בחירות, כל המפלגה זה מלפני חודשיים וחצי, אז איך אפשר לשאול שאלה כזאת? הרב אמנון יצחק מפרסם בשם ראש הישיבה שכבודו תומך בו, מעולם לא אמרתי זאת, זה דבר שקר. שמו בפיו של הרב שלום כהן דבר שקר. כי אין מקום שתוכל להגיד הנה פה אמרת. אז מה עונה לו הרב? לא דיברתי אף פעם על זה, ברור, גם אני אומר שלא דיבר אף פעם על זה. כל השאלה היתה השאלה, מזה עמד אתמול הרב שלום כהן והתחיל לקלל כמו אדם פשוט בשוק, ולא לקלל אותי, אלא את כל עולם התשובה שמאחורי, את כל הילדים שלי, כל מה שבניתי ב-35 שנה אם הוא מורד שילך לעזאזל עם התורה. ככה הוא אומר. טוב ללכת לעזאזל אין לי בעיה, אבל עם התורה, מה אשמה התורה? ועל מה אתה רוצה לשלוח אותי לעזאזל? מורד במה? מה מרדתי? שקיימתי את המצוה של גדול הדור האשכנזי שאמר לי? מה הוא לא גדול דור? אותו אני שואל, שאלתי אותו זה מה שהוא אמר. מה מורד? ממתי אני שייך לספרדים? אני עזרתי לספרדים שנתתי להם את כל הבעלי תשובה, יכלתי לקחת אותם לליטאים, לא לקחתי כי ספרדי צריך ללכת עם הספרדים לפי המסורת, אבל אם הייתי רוצה יש אחרים שלוקחים אותם לליטאים, לא עשיתי כך, מה מרדתי? כששאלתי שאלה וקיבלתי תשובה? זה מרידה? סיפרו לי שהוא מדבר על מרן, סיפרו? זה ראיה? מה אם שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, שולחן ערוך חושן משפט סימן י"ז, מה עם בצדק תשפוט עמיתך, אפילו סתם בן אדם יהודי מן השוק שהולך עם כיפה אתה לא יכול לדון אותו לכף חובה, בצדק תשפוט עמיתך, יהודי מן השוק. יהודי שעשה כל כך אלפיים שנה לא היה יהודי כזה שעשה כך! יכולים להגיד לו דברים כאלה?
אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, נודע לי שבבית כנסת של הרב עובדיה רוב האנשים מצביעים כח להשפיע.
אבל מה קרה, אחרי שהרב שלום כהן היה ואמר מה שאמר, ביום שישי יצא מכתב, אני עד היום לא פרסמתי את הדברים כמו שהיו בדיוק, ספגתי עלבונות בזיונות קללות, מה שאתם לא רוצים, אבל לא רציתי לגלות את כל מה שאני יודע. אבל היהודי שהיה השליח הנאמן לרב שטיינמן הוא הרגיש שזה כבר "לא תעמוד על דם רעך", שאם הוא יפקיר אותי בעת הזאת ואני לא אגלה את האמת, אז חס ושלום זה יכול להגיע למרחץ דמים, כי הם מאיימים ברצח, הם מאיימים בכל דבר, אין להם גבולות.
אז הוא כתב ביום שישי מכתב ונתן אותו בידי בחתימתו, וזה הנוסח שלו:
כ"ב טבת התשע"ג,
לכבוד ידידי הרה"ג רבי אמנון יצחק שליט"א לא אוכל לשתוק שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך" עיין בחינוך רלז' ועיין ב'ערוך השלחן' 'חשן משפט' תכו' ועיין 'באר מים חיים' למרן ה'חפץ חיים' זצ"ל הלכות רכילות כלל ט' סעיף קטן א' שאפילו על ספק ממון של יהודי נאמר לא תעמוד על דם רעך, על ספק ממון, כל שכן על ממון וכל שכן על חייו או על נפשו. והוא כותב "האמת והשלום אהבו"
"האמת"
מפורסם לכל כמה היתה אהבה וחיבה בינך לבין מרן הגאון הגדול רבי יהודה שפירא זצ"ל שכתלמידו לא זזה ידך מידו ובאחד המכתבים בכסלו תש"ס כינה אותך "אחד מגדול הדור" כשהצטרף למכתב זה בחתימת יד קדשו מרן רבן של ישראל הגר"ח קנייבסקי שליט"א ואף באזני שמעתי מס' פעמים שבדק כל הטוענים נגדך ולא מצא שמץ פסול, אלא זך וטהור. תמיד היו הולכים אל הרב המנוח מאחורה ומדברים עלי לשון הרע, מנסים להפיל אותי, להוריד אותי, להאשים אותי, והרב שפירא זצ"ל היה צריך לבדוק כל טענה וטענה, וכנגד כל הטוענים לא מצא פעם אחת ב-22 שנה שמץ פסול אלא זך וטהור. אתם שומעים דבר כזה?
לאחר פטירתו בקשני מרן רבן של כל בני הגולה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאראה לחברך לחכמי בני ברק ואף נקט בשם אחד מן החכמים.
מרן של כל בני הגולה ראש הישיבה הרב שטינמן שליט"א הסכים ובקשני שאהיה השליח להעביר השאלות והתשובות ואכן אחד מן הדברים הנפלאים שיצאו מחיבור זה הוא המאות הרבות של לומדי התורה בחברותא ובמדרשיות ובישיבות וגם עם הנשים שנוצרו בתוך תקופה קצרה בחיבור עם ארגון 'אחינו' שלא קיים כדבר הזה בכל ההרצאות של כל מחזירי התשובה וארגוני הקירוב ועוד ועוד כיוצא בזה.
ואכן לפני כשנה כשעלה נידון הבחירות נתבקשתי לשאול על ידך את מרן ראש הישיבה שליט"א כיון ששונאי השם הרימו ראש ולפי הסקרים בנו של "אותו האיש" שהזיק כל כך בכנסת שהשתתף בה יוכל בנו להזיק ח"ו כדרכו..
לכן בדקת בחברת הסקרים 'מכון שריד' שרותי מחקר והדרכה, מה תוכל לעשות כדי להציל אפילו יהודי אחד. כי כידוע מפי כל הפוסקים שכל המצביע לשונאי השם הריהו שותף לחילול השם הנורא וכו' ולבך הטהור לא נתן ולא נותן אם אפשר להציל את בני אברהם יצחק ויעקב עם הקודש, תשובת מרן ראש הישיבה שליט"א היתה: "אם יש ביכולתך בסייעתא דשמיא להציל אפילו נפש אחת הריהו כאילו קיים עולם מלא - ואם יש כח מצוה להציל" ולפי חברת הסקרים הנ"ל שאמרתי למרן שליט"א טענו שיש ביכולתך להשפיע על מאות אלפים מינמום 8-9 מנדטים, אם לא יפריעו.
לפני כשלשה חדשים כשעלה נושא הבחירות שוב נכנסתי למרן ראש הישיבה שליט"א (ואומר לך סוד) שאני בחדרו של מרן בקשתי שכיון שיש כזו הצלחה בהרצאות ובשיעורי התורה שיורה לך לא להכנס לפוליטיקה אך מרן לא הסכים לומר מילה בענין רק אמר לי תאמר לו: שאני, לא מסכים. דהיינו; איני נותן הסכמות, אבל אתה יכול לעשות כפי רצונך (כידוע מרן אינו מתערב כלל חוץ מדגל התורה ואגודת ישראל).
ולאחר תשובה זו חשבת הרבה כי ההחלטה לא קלה ולבסוף החלטת; "אם יש כח להציל מצילין ואפילו שיתכן וילחמו נגדי, השאלה שלי מה הקב"ה מבקש ממני". זה החלק של האמת. החלק של השלום:
ואכן היה ניתן להבין שגדולי החכמים ואנשי תנועת ש"ס יתיישבו וידונו ביחד עימך איך לא יהיה נזק לש"ס כי את זה בודאי אינך רוצה אך לצערי תפסו את "שגגת לשונך", מה שראיתם אצל אמנון לוי, ובמקום להתיישב ולשאול ולדון יצאו נגדך בחרב ובחנית.
ביום ראשון האחרון, לא היום, שבוע שעבר, נכנסתי למרן ראש הישיבה שליט"א, הכוונה לרב שטיינמן, וספרתי על חילול השם הנורא שיכול לצאת ואף על פי שמרן שליט"א אינו מתערב בבחירות כאמור לעיל בקשני לומר לך לא לדבר נגד ש"ס ולא נגד הרבנים ח"ו אלא "תתמקד במצע מפלגתך" ובסוף בקשני תעשה שלום.
ז"א עד לפני שבוע הרב שטיינמן יודע שאני עושה מפלגה והוא אומר לי תתעסק בשלך, אל תתעסק בהם.
מיד נכנסתי לכולל של הגאון הגדול הרב בעדני שליט"א וספרתי לו את הדברים ובקשתי להכנס למרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף שליט"א או להפגש עם חברי ש"ס ואכן הסכים ואמר לי להתקשר אליו עוד באותו ערב אך לצערי עד רגע זה ערב שבת קדש פרשת שמות, שבת האחרונה שהיתה, עבר שבוע, לא הסכימו אנשי ש"ס ואלי ישי אמר קודם "כל יש לבטל את מפלגתך".
אכן עדין לא מאוחר ידידי ואני אנסה שוב ושוב כמו שנאמר: "בקש שלום ורדפהו" עד שאתה ממעך את חבל המחלוקת כמבואר ב'חפץ חיים' 'שמירת הלשון'.
ולצערי היום שמעתי מאנשי התקשורת סילוף כל הדברים הנ"ל שכתובים במכתב, מה שכתוב שהרב שלום היה אצל הרב שטינמן ואמר לו כך וכך כאילו, ואני ממשיך להתפלל לה' ולהשתדל בכל יכולתי שיקוים בנו הפסוק: "ויהי בישרון מלך... יחד שבטי ישראל"
ממני ידידך עבד המלך אברהם שלמה ליבוביץ מודיעין עילית ת"ו עם חתימתו.
זה המכתב התפרסם ביום שישי. ואנשי ש"ס ידעו מהמכתב, ולמרות זאת נתנו לרב שלום כהן לפתוח עלי את כל מה שהוא אמר. ואני חוזר פה על הדברים מה שהוא אמר, תשמעו ולא תאמינו.
זה מופיע כרגע באתר מאקו, ושמה כתובים הדברים, התמליל של השיחה.
הרב עובדיה יוצא למתקפה נגד הרב אמנון יצחק, אחרי התעלמות ממושכת ממפלגתו של הרב אמנון יצחק הכח להשפיע, יצא אתמול המנהיג הרוחני של ש"ס בפומבי בדרשה השבועית שלו וקרא לא להצביע לו. נדיר מאד שרב מהשורה הראשונה באמת יוצא ומתבטא כנגד מישהו ומסביר כתב כיכר השבב. אחרי התעלמות ממושכת ש"ס מורידה את הכפפות ויוצאת למתקפה ברורה נגד הרב אמנון יצחק ומפלגתו כח להשפיע, מדובר במכת מחץ, מסביר ישראל כהן הטועה, עיתונאי באתר ככר השבב והוא אומר, נגיד מאד שרב מהשורה הראשונה באמת יוצא ומתבטא באופן ישיר נגד מישהו ועוד בביטויים כאלו. יש מספר בודד של רבנים שעומדים מעל הכל, קדושים שלא נוגעים ביניהם וביניהם הרב עובדיה יוסף. הרב אמנון יצחק עבר על הצו הזה ופתח חזית נגדו, מה החזית? הקים מפלגה. הרב יצחק מחזיר אמנם אלפים בתשובה והוא רב מכובד אבל יש דברים שלא עושים, מה פירוש, לא שומעים לרבנים ולא עושים מפלגה אפילו שאומרים לך רבנים כמו הרב שטינמן, לא עושים מפלגה. שמעת? לא עושים. בהתחלה ש"ס התעלמו אבל לאט לאט הרגישו את המתקפות שלו גוברות, וגם ראו על פי הסקרים שמאבדים קולות לכח להשפיע, והם רצו לעצור את הסחף. אתמול הוציאו את נשק יום הדין, זה חיסול ממוקד ואנחנו נצטרך לראות מה קורה בימים הקרובים.
המתקפה הזאת התרחשה במהלך הדרשה השבועית של הרב עובדיה בבית הכנסת הקרוב לביתו שבשכונת הר נוף בירושלים, בצאת השבת כמידי שבוע גם אמש התארח רב נוסף, הפעם הרב שלום כהן, ראש ישיבה הספרדית המכובדת פורת יוסף והוא התייחס, והוא החל בדבריו להתייחס לרב יצחק, אם אתה מורד תלך לעזאזל עם התורה ביחד. מי שלא שומע אפילו דברי חכמים נופל לגיהינום. אני לא שומע לחכמים? מעולם שמעתי רק לחכמים וגם הפעם שמעתי לחכמים ועשיתי מה שאמר החכם הרב שטינמן. צועק לאחיתופל בר מינן, מסכן מן התורה שלו, הכיס שלו זה התורה שלו, הוא אומר שכל מה שאני עושה זה בשביל הכיס שלי. באמת אני עושה בשביל הכיס שלי, אז אני אספר לכם סיפור. אחד, אני לא מקבל משכורת מעמותת שופר, שתיים, אני לא חבר בעמותת שופר, שלוש, אני נוסע עם רכב שלי פרטי, ארבע, אני נוסע עם הדלק שלי לכל מקום, ותראו לי עוד אחד מהרבנים שעושה כך. ותבדקו ברשם העמותות אם אני צודק או לא, כל אחד יכול לבדוק. כשאמנון לוי שאל אותי תגיד לי, אתם תראו את זה בשידור הישיר, שאל אותי תגיד לי, אומרים בפורבס שיש לך שלשים מיליון, אמרתי לו נכון עוד מעט יהיה לי בתביעה שאני מגיש נגדם. אבל אני אראה לך את הצהרת ההון שלי, אז הוא אומר לי אתה רציני? אתה תראה לי? אמרתי לו כן, אני לא מתבייש. הוא בא אלי למשרד, הראיתי לו את הצהרת ההון, הוא חשב שיהיה לו סקופ, הוא לא פרסם כלום למה הוא לא פרסם? כי אפילו עשירית ממה שאומרים אין. בן אדם שהשקיע את כל החיים שלו, מעולם לא לקחתי כסף מהרצאה, מעולם! כשאני התחלתי להחזיר בתשובה נסעתי על אופניים לתת הרצאות, אח"כ תרמו לי בי אם וי 62 עם מנוע 750 של טוסטוס, אח"כ תרמו לו פורד אסקורט, וככה הייתי מתנייע בכל הארץ. אבל עינם צרה, אני עושה בשביל הכיס שלי? מי ישב בכלא, ששה חברי כנסת של ש"ס שהכניסו כסף של הציבור לכיס שלהם, לא אני. ומה, אומר הרב שלום כהן, בלי שום כחל וסרק, כאילו נביא, הכיס שלו זה התורה. מי שמכיר אותי ויודע איך אני חייתי במשך כל התקופות יודע מה המרחק, לא תמצאו בדור הזה אחד שהעמיד תורה בלי אגורה, בבזיונות, בריצות בכל העולם לחפש כסף בשביל להציל יהודים, כשהיה המנכ"ל דרעי, באתי אליו ואמר לי יאיר כהן כשנכנסתי, יאיר לוי, ראה אותי אמר לי מה לכהן בבית הקברות, אמרתי לו באתי להציל יהודים. נכנסתי לדרעי היה מנכ"ל שויצר יושב על הכסא, אמר לי מה אתה עושה פה? אמרתי לו באתי להציע לך הצעה, אני הולך מנער עצים שיפלו פירות, אני רוצה שתקחו את הפירות ותכניסו אותם לישיבות, אמר לי בסדר אנחנו נדבר על זה, הלכתי, עד היום הוא לא התקשר. הייתי אצל הרב עובדיה, רואים את זה בסרט שעתיים וחצי, בסוף השיחה שהוא בוכה מוריד דמעות ושמח ממה שאני עושה, אני אומר לו כבוד הרב ישבתי איתך עד עכשיו לא בשביל זה, שאני מנער עצים שש"ס יבואו ויקחו את הפירות ויפתחו ישיבות לבעלי תשובה, מי היה שם - אלי ישי, אמר לו ודאי, אלי ישי יפתח ישיבות לבעלי תשובה, לא מספיק לשים ציצית וכיפה צריך שילכו לישיבות, עשו יעשה. הוא עשה משהו? שום דבר. מרן אמר, אני מנער, תלמידים רוצים ללמוד, שום דבר, אני רץ עם חבורה של אברכים שכל ערב באים לרשום אנשים לחברותות, למדרשיות, לישיבות, אחינו. הם עשו משהו? לא עשו.
כשאני אחשוף את נשק יום הדין שלי יש, אוה מה שיהיה פה בעולם. לאיפה הכספים הולכים ברגע שתדעו. אז עלי מדברים? אתם יודעים ביום שהכרזתי שאני עושה מפלגה, יום אחרי זה ממשרד הפנים אתם יודעים מי ממונה שם? שלחו לי חקירה מעמיקה לעמותה, מויסרים. אבל אני אין לי בעיה ב"ה, ישר וחלק וזך ונקי, הם יפחדו לא אני.
אז אומר הרב את הדברים האלה במעמד בלוויין לכל היהודים, בלי לבדוק, ככה מהבטן ישר, שלוף והרוג. ממשיך ואומר, בכותל המערבי עומדים אנשים, בא בא, תניח תפילין, בא בא תניח תפילין, פתאום הוא נזכר ואומר, לא אני לא מזלזל בהם, למה הוא נזכר על חב"ד כי זה יוצא על חב"ד בא תניח תפילין, אז הוא אומר לא לא אני לא מזלזל בהם, אבל אל תחשוב שבשביל זה אתה כובש את העולם, כאילו מדבר עלי, אני מניח תפילין לאנשים? אני יושב שלש שעות כל ערב, נוסע שעתיים הלוך חזור, משכנע אנשים, עונה על כל השאלות, על כל התשובות, מלווה אותם, מצלצלים אלי אימילים אס אם אסים טלפונים באים רצים מסביר משכנע תומך מעודד הכל, וכל זה בסוף כאילו אחד עומד בכותל מניח תפילין, אז אל תחשוב שאתה כובש את העולם. רק יסביר לי כבוד הרב שלום כהן, מאיפה יש לש"ס עכשיו סקר שישה מנדטים שזה 180 אלף בעלי זכות הצבעה. כנראה שיש להם הכרת הטוב יותר מש"ס. לא בשביל ששמת לו כיפה על הראש השבת אותו מן העולם, זה הדברים.
אח"כ הרב עובדיה יוסף אומר, במקום שהוא יעזור לנו, הוא מתכוון עלי, הוא הולך בדרך נפרדת להפרד מאיתנו. אני נפרד? ממי נפרדתי, אני מציין כל ערב גם הערב, אני אוהב את הרב עובדיה יוסף מאד מאד. הרב עובדיה יוסף אוהב אותי מאד מאד, אמר עלי בורא נפשות רבות, ברוך מחיה המתים, ברוך מקדש שמו ברבים, אמר לכו אליו עכשיו כי לא תראוהו בעולם העליון, איפה כל זה נעלם? דרעי, הוא הרשע המרושע ששולח את כולם נגדי, בשביל שהוא לא יאבד את הכסא שלו. ולא רק הוא, כשאמר הרב שלום כהן אי אי, מי זה איי איי? אמנון יצחק ואלי ישי, למה? כי הוא אמר יש לנו צרות גם מהבית, מה הוא מתכוון צרות מהבית? אלי ישי עושה קמפיין שלילי שדרעי ייכשל בשביל שהוא יוכל להגיד שהנה הוא לא הביא את הסחורה. איך היה שבע דרעי, 11 ש"ס ביחד 18, איך הגיעו לשמונה? איפה הסחורה? תמשיכו במלחמה גם ארבע לא ישאר לכם. אז הרב עובדיה אומר שאני נפרד ממנו, למה הרב עובדיה אומר למה הוא נפרד מאיתנו, למה אתה לא מרים לי טלפון? למה אתה לא שולח אלי שליח ואומר לי בוא, אני רוצה שתסביר לי למה אתה עושה מה שאתה עושה, למה הוא שולח לי בלווין שאלות? מה אסור לנו להפגש, לא נותנים לו! מה יותר פשוט להגיד, אני מזמין אותך לבוא אלי, הרי אני מבקש את זה ארבע שנים. לא נותנים לו אז הוא מדבר איתי דרך לווין, למה הוא נפרד, אני נפרד? אני מעולם לא נפרדתי ממך! מעולם! ועוד הוא אומר לי, איך יעבור בשלום על כל המחאה שחתמו עליה כמעט כל רבני ישראל, הוא גם לא יודע מה היה עם המכתב, לא חתמו כל רבני ישראל, ולא חתמו הרבה שלא הסכימו, הרב דוד אבוחצירה זרק אותם, הרב עמאר לא הסכים, הרבה מגדולי ישראל החכמים והנבונים לא הסכימו ללחץ, והבינו מה קורה פה. וחלק מאלה זה היה מזוייף! וחתמו במקומם, ולא אמרו להם, ואמרו להם שמרן אמר שחייבים לחתום ואם לא זה ביזוי מרן, והשמעתי הקלטות של הרב לוגסי שבוכה מתנצל ואחרים. הוא לא יודע, אם הוא היה יודע לא היה אומר את זה, איך יעבור בשלום על כל המחאה שחתמו עליה כל רבני, כמעט כל רבני ישראל כולם חתמו, והוא יוצא כנגדם. איפה אני יוצא כנגדם? הם יצאו כנגדי, לא שאלו אותי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי, כלום. עכשיו ברור מדבריו של הרב עובדיה שהוא לא יודע מאומה מהאמת, כי לא מגלים לו, את זה כבר אי אפשר להכחיש כי זה הוא אמר בקולו.
אלא מה, יש שמה בתוך ש"ס כנופיה חסרת רחמים, שמוכנים לשתות דם של אנשים שעזרו להם. על זה סילקו את עמון ומואב לבוא בקהל ה', מי שלא מכיר טובה לא יבוא קהל ה' עד עולם. והם לא בוחלים בשום דבר.
היום הם סימסו לכולם שאני הולך להודיע בנהריה שאני פורש מהמפלגה. הריני להודיע חד משמעית, אני הולך עד הסוף ואני אביא שתי ספרות.
רבותי, אני רוצה להגיד לכם, מהיום אין מלחמה בין ש"ס לכח להשפיע וכח להשפיע לש"ס, יש מלחמה בין האמת לשקר והשקר לאמת. זאת המלחמה. אבל צריך לדעת, האמת תנצח. עמדו עלי נחשולים גדולים, כל משבריך וגליך עלי עברו, לקחתי אותם בזקיפות קומה, ואני מצאצאיו של אברהם אבינו, הוא היה מוכן להכנס לכבשן האש נגד כל העולם הוא הלך, אתם יודעים למה? כי הוא היה איש אמת, לא היה מוכן להשתחוות לשקר דקה! נמרוד ביקש ממנו תשתחווה רק לעיניהם ואחרי זה תמשיך, אמר לו אפילו רגע אחד לא אשתחווה לשקר. מרדכי לא השתחווה לשקר והציל את עם ישראל, צריך לדעת, האמת חייבת לנצח, האמת לא נעדרת, צריך לעדר באדמה בשביל למצוא אותה כי אמת מארץ תצמח.
ועכשיו בכל אופן ולמרות הכל, אני אומר לכל החכמים והנבונים שיעבירו את זה הלאה, אין לי מלחמה נגד הרבנים, אמרתי לרב בעדני, גם אם תקלל אותי, גם אם תבזה אותי, גם אם תחרים אותי אני אמשיך לאהוב אותך, אני יודע שהוא לא אשם ולא הרב שלום ולא הרב עובדיה, אף אחד לא אשם, אבל מי שבאים כל רגע ואומרים לו הוא אמר עכשיו, הוא אומר עכשיו, הוא עושה עכשיו, הוא אומר עכשיו, אדם מקבל אטרף, אפילו שזה יהיה בן אדם הכי נבון וחכם, מה יכול להיות שעוד ראש ישיבה ועוד ראש כולל ועוד ועוד ועוד וכולם אומרים וכולם משקרים? עם כל זה התורה אמרה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. ואסור אפילו להקדים לשמוע בעל דין אחד לפני השני אפילו בדקה, אז איך עוברים על כל זה? כי שמה יושבים רשעים שיודעים איך לפמפם, ומי שמכיר את ש"ס בתוך תוכה יודע בדיוק מה שאני אומר ותשאלו את הפעילים הותיקים, הם יודעים איך זה עובדים, כשמסמנים מישהו לחסל הם מחסלים אותו, אם זה מוסד, אם זה איש ואם זה מפלגה, אבל הפעם הם נתקלו עם אדם שהם לא רגילים אליו. לא רגילים לאדם כזה.
אז לכן אני אומר לכם רבותי, זה ההזדמנות לעשות שינוי, לבער את השקר ולהעמיד את האמת, תדעו לכם שהרבה חילונים לא מתקרבים ליהדות בגלל הטינופת והלכלוך הזה, החילונים שחוזרים אצלי בתשובה אתם יודעים למה, לא בגלל שאני מרבה לשכנע, הם אומרים הוא אמיתי, הוא אומר את האמת בפנים ללא כחל וסרק, לא מתיפיף, לא מסדר את הדברים שיהיה נח לשמוע, לא מצחקק במקום שצריך להוכיח, מילה שלו זה מילה, לכן הם הולכים אחרי האמת ואומרים, על זה אני מוכן ללכת, אם יש דמות כזאת שווה ללכת אחריה, כל דבר אחר מריחים שזה מזוייף. זה ההבדל ולכן צריך להלחם על העמדת האמת, לא להתכופף לשקר ולומר אותה בגאון ובגדול, התורה לא הסתירה דבר, מי שחטא פרסמה, אברהם חטא בארבע מילים "במה אדע כי אירשנה" קיבל עונש הוא וזרעו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך 400 שנה, על כל מילה מאה שנה, מאה שנה עונש. משה עשה טעות קלה, הוא הוציא מים אבל הוא לא דיבר לסלע הוא רק הכה, פרסמה התורה וקראה לו מעלתם בי, יען לא האמנתם, דברים קשים ואיומים, מה עשה טעות, התורה אומרת לא כסתה על אחד. דוד, שלמה, לא כסתה התורה כי היא תורת אמת, היא יכלה להסתיר את העובדות האלה ולצייר הכל יפה, כולם צדיקים, התורה לא משקרת, לא מזייפת ולא מסלסלת. אומרת את האמת, אני מחובר לאמת, תורת אמת, אלקי אמת, חותמו אמת ואני הולך על פי האמת, והאמת תנצח ובגדול.
כן רבותי, הייתי חייב כי כל העולם צלצלו ושאלו מה התגובה למה שנאמר אתמול, אז עכשיו תקשיבו השקר ממשיך הוא לא נגמר. היות שהבינו שיש את המכתב, וזה מפריך את כל דבריו של הרב שלום כהן, אז עכשיו הודיעו בש"ס שעושים מאמצים גדולים להפגיש בין הרב שטינמן והרב עובדיה, בשביל שיגידו לי להפסיק מהמפלגה. והריני מודיע, נא לא להטריח את שני גדולי הדור שילמדו תורה, כי אני לא מפסיק, אני ממשיך. ולא רק שאני ממשיך, אני ממשיך מכוחו של מורי ורבי הרב שפירא זצ"ל שאמר לי לפני שתי קדנציות כבר ללכת, ואני לא ניצלתי זאת, אבל עכשיו בגלל הלחצים הם חושבים שיכפפו אותי, טעות גדולה עולה בידם, חבל שיהיה בזיון לחכמים, אלא צריך להבין, אני נחוש ואני הולך להציל את עם ישראל ולהועיל להם ולהושיע אותם ולעשות כל אשר ביכלתי להיטיב לעם בני אברהם יצחק ויעקב אמן.
אני רוצה רק להראות לכם מה אני מסוגל לעשות לטובת עם ישראל בבקשה, גלות וגאולה. שיהיה קצת פסק זמן ואני אוכל לשתות גם.

הקרנת הסרט גלות וגאולה

תודה, זה המקצת ממה שאני יודע לעשות, ואני רוצה לשמוע מהקהל הקדוש פה מי בעזרת ה' פה מתוך הקהל הקדוש הזה מתכוון להצביע כח להשפיע להרים את היד. תודה רבה. אני נותן עכשיו מי שברך לאלה שבוחרים כח להשפיע, ואלה שישפיעו על אחרים שישפיעו.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות וטהורות, הוא יברך את כל הבוחרים כח להשפיע בכלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, בגמרא ובזוהר הקדוש, בריאות שלמה ואיתנה, פרנסה בשפע רב, לחם בשקל, ביטוח רפואי בעשרים שקל, קרקעות הקיבוצים חופשי, דירות בשלשים אלף דולר, סיעתא דשמיא, הצלחה, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, ושלום אמיתי בלי מחלוקת אמן ואמן.
אמן.


השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט