qB
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
רמלה 15-10-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
היה רב אחד שיום אחד הלך למסיבה ושם נתנו לו יין, אבל יין חזק שהוא לא ציפה, הוא שתה, השתכר, התגולל, הקיא, נפל מתחת לשולחן, לפני כן הספיק לרקוד על השולחן, בקיצור פדיחעס'. אחרי שפינו אותו הביתה, כשהוא הקיץ מהשינה אשתו אמרה לו איזה בזיונות עשית לנו, איזה בזיונות, אתה יודע מה אתה עשית, איזה תנועות, איזה קולות, איזה ריקוד, מה עשית, איך נשכבת על הרצפה כולך סחי ומאוס, מה עד כדי כך? וזה אוי ואבוי, אני עשיתי, איך זה קרה ופה ושם. בקיצור מהבושה חודש לא ירד לרחוב, שלא יפגשו אותו יזכירו לו ידברו איתו על זה, אחרי חודש ככה הוא העיז ללכת בלילה, יוצא לרחובה של עיר, והנה הוא עובר ליד חנות לתמונות, והוא רואה תמונה מטר על מטר, תמונה שלו רוקד על השולחן שיכור, יבבי, ברח ישר הביתה. התחיל לבכות, מה אני עושה? מה אני עושה? החליט לעבור לירושלים. עבר לירושלים, והנה הוא הולך ברחוב, תמונה שני מטר על שני מטר רוקד על השולחן, יבבי, מה עושים? נסע לבאר שבע, אמר בטח לפה לא הגיע כלום, איך שהוא הולך ברחובה של עיר הוא רואה את אותה תמונה, מה זה בכל מקום, מי העביר את התמונה? איך זה הגיע לכל מקום? אמר אני בורח לאמריקה. ברח לאמריקה, נכנס לחנות ספרים, רואה ספר על השולחן שהספר מדבר נגד אלכוהול, ומי בשער? הוא על השולחן. הבן אדם קיבל טראומה, לאן אני אלך? לאן אני אלך? אמר אני הולך לז'נבה. טס לשוויץ, הגיע לשוויץ, כנס בינלאומי נגד הסמים והאלכוהול, מי מככב? הרב, שיהיה דוגמא. בקיצור כל העולם התמונה שלו הגיעה. סיפור אמיתי או לא? מי זה החכם שאמר? מי אמר לא? לא.
זה הסיפור בפרשה שלנו על נח. נח כתוב "וישכר ויתגל בתוך אהלו", הוא שתה יין, השתכר בתוך הבית, אף אחד לא ראה, בחדרי חדרים, וכל העולם, כל העולם קורא את התנ"ך מתורגם לכל השפות, וכולם קוראים שנח השתכר בתוך הבית. התמונה שלו בכל העולם כבר אלפי שנים! נח שיכור. מעשה אחד אפילו בחדרי חדרים מתפרסם לנצח נצחים. כל מעשה שלנו מתפרסם לנצח נצחים אם לא מחקנו אותו בתשובה. כל מעשה בחדרי חדרים שאף אחד לא יודע, ואתה חושב שאתה לבד, כמו שפרסמה התורה פרשת נח, ואתם תקראו השבוע פרשת נח, וכולם יגידו את אותו פסוק, "וישכר ויתגל בתוך אהלו", זה לא יוצא, התמונה הזאת לא יוצאת.
אז להוי ידוע שכל מעשינו בספר נכתבים, ואנחנו עתידים לראות אותם ולצפות בהם במעמד של רבים, אם לא מחקנו אותם בימים נוראים. אין הנחות, לנח לא עשו הנחה. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, לא קיבל הנחה, אין הנחות.
יש דורשים אותו לשבח ויש דורשים אותו לגנאי, יש דורשים אותו לשבח, אומרים נח איש צדיק בדורותיו, דורות שהיו פרוצים בעריות, בטינופת, בחמס, בגזלה, והוא היה צדיק תמים, אם בדור של רשעים כאלה הוא היה צדיק, כל שכן אם היה בדור של צדיקים היה הרבה יותר צדיק. זה אלה שדורשים אותו לשבח. אבל יש דורשים אותו לגנאי, אומרים שנח איש צדיק היה דוקא בדורותיו, אבל אם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב לכלום. לכלום.
ונשאלת השאלה, הרי אנחנו יודעים במשנה שכתוב לעולם הוי דן את העולם לכף זכות, אז למה לדון אותו לגנאי? התורה מעידה שהוא צדיק, שהוא תמים, אז למה לדון אותו לכף חובה? מילא אם זה רשע אז רשע לא מלמדים עליו זכות, אבל אם זה צדיק ודאי שמלמדים עליו זכות.
אלא היתה בעיה עם נח, נח עשה שתי טעויות, שתי טעויות חמורות, אחת - הוא לא החזיר בתשובה את בני דורו, הוא היה צדיק, הם לא היו צדיקים, אז התפקיד שלו היה להחזיר אותם, והוא לא עשה זאת. דבר שני הוא לא התפלל עליהם, הוא לא התפלל עליהם. הוא עבד את האלקים לבד, את האלקים התהלך נח, לבד, הוא עבד על עצמו להיות צדיק, להיות תמים, עבד ה', נפלא מאד, אבל הוא לא דאג לעולם. ומהצדיק נדרש שידאג לכולם, לא לעצמו רק.
עכשיו אם התורה היתה מלמדת עליו, אם חכמים היו אומרים עליו בדורותיו הכוונה לשבח ולא היו אומרים גם לגנאי, אז מה היו מבינים העולם? שהוא היה צדיק תמים וככה צריך להיות. לא להחזיר בתשובה ולא להתפלל על אף אחד. לכן היו חייבים חכמים לומר גם את הגנאי, שידעו שצריכים עדיין שלמות. צדיק רק לעצמך זה לא מספיק, צריך להיות צדיק טוב ולא צדיק רע. צדיק רע זה שדואג לעצמו, צדיק טוב זה שדואג גם לאחרים.
מה היה העונש שלו? מה היה העונש שלו? העונש שלו היה שהכניסו אותו לתיבה במשך שנה שלמה, שהוא יהיה מבודד עם החיות. אתה רצית לעבוד את ה' בבדידות לבד? בלי הקהל? לא דאגת להם, אתה תכנס לתיבה תשב בבדידות. למה? הקב"ה היה יכול להציל אותו בדרכים אחרות, לא להכניס אותו לתיבה, ומי שאומר שבארץ ישראל לא היה מבול, היה יכול הקב"ה לשלוח אותו לארץ ישראל, ואז היה פנאן, יושב לו בדירה יפהפיה והכל, מבול בעולם וזה לא נוגע אליו. למה הכניסו אותו לתוך זה? הכניסו אותו לתוך התיבה שיהיה בבדידות מידה כנגד מידה, רצית להיות בודד? תהיה בודד עכשיו.
אבל יש עוד מסר, עולם חסד יבנה, שהקב"ה ברא את העולם זה חסד גמור, הוא לא חייב לאף אחד כלום כי לא היה אף אחד, והוא החליט לברוא ברואים והוא עושה איתם חסד, ברא להם עולם נפלא, נתן להם את כל האמצעים ואת כל הכלים, עולם יפהפה, נו, חסד. וה' רוצה שכולנו נתנהג בחסד, נתחסד כל אחד עם חברו. גמילות חסדים. וזה לא עשה נח כי החסד הכי גדול זה להחזיר אדם בתשובה, וכשהוא בנה את התיבה ה' נתן לו ארכה 120 שנה לבנות תיבה, כדי שיהיה פרסום רב בכל העולם וכולם ישאלו מה הוא עושה נח, בונה תיבה 120 שנה? זה מספיק זמן שכולם ידעו? שיהיה פרסום, תיבה גדולה, 300 אמה אורך, חמישים אמה רוחב, שלשים אמה גובה, זה תיבה תיבה, והוא לא הצליח להחזיר אחד בתשובה.
הקב"ה ראה שהארץ מלאה חמס, כולם עוברים עבירות מכל הסוגים הכי גרועות, השחית כל בשר מעל פני האדמה והשאיר את נח, נח גם היה צריך להיות מושחת, אבל הוא מצא חן בעיני ה', והקב"ה השאיר אותו. אבל בשביל לחנך את הדורות הבאים שלא יעשו חמס אלא שיעשו חסד, מה עשה הקב"ה? נתן לו לפרנס את כל החיות והעופות והבהמות במשך שנה תמימה מהבוקר עד הלילה הוא רק עובר ומאכיל את כולם הוא ואשתו, שלשת בניו ושלשת כלותיו. שמונה בתוך התיבה מפרנסים מהבוקר עד הלילה, חסד חסד חסד חסד חסד חסד להשריש בהם את החסד. מה שהוא לא עשה בחוץ עכשיו סדרת חינוך בפנים, חסד חסד ובתנאים קשים ביותר. אתם יודעים מה זה לנשום ולהריח את מה שהיה בתיבה? כשנכנסים לגן חיות פתוח אתה הולך להתעלף, כשזה סגור ושנה, והם עושים את כל מה שהם עושים שם, יבבי. יבבי. למה? חסד. אז זה לא פשוט. והוא עשה חסד, אבל פעם אחת הוא אחר לתת לאריה את האוכל בזמן, כתוב שהאריה הכישו, נתן לו חלעה איומה טרח ועשה אותו נכה. למה? כי אפילו אם אתה עושה חסד בהתנדבות, צריך לעשות אותו בשלמות ובזריזות. אל תחשוב שאתה מתנדב אז גמרנו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא, אתה עכשיו צריך לתת אספקה של מזון ושתבינו נח היה כביכול כמו הקב"ה, כי כל העולם היה בתוך התיבה, זה העולם, כל הברואים היו בתוך התיבה, למעט הדגים, אז הוא היה זן ומפרנס אותם, כמו שהקב"ה זן ומפרנס את כל העולם. זה התפקיד שהוטל על נח. אתה לא דאגת לעולם, עכשיו תדאג להקים עולם שלם.
אבל זה פטר אותו מאשמה? לא. הקב"ה תלה את הקולר בו ואמר ע"י הנביא, כי מי נח זאת לי, קרא למבול על שמו של נח - מי נח. אתה גרמת למבול שלא החזרת אותם בתשובה ושלא התפללת בעבורם. לכן אתה תצטרך להתגלגל במשה רבינו, שהיה ההיפך ממך, ועל ידי זה תתקן את מה שלא עשית, כי אתה לא התפללת על הדור שלך, ומשה אחרי שישראל עשו את העגל והקב"ה רצה לכלות אותם, לא הסכים משה רבינו ומסר את נפשו על עם ישראל והתפלל עד שה' אמר לו "סלחתי כדבריך", וכשהקב"ה אמר לו אני יעמיד ממך גוי ואעשך לגוי גדול, כמו שהוא עשה עם נח שמנח הוא העמיד את העולם, אמר למשה, "ואעשך לגוי גדול", מה אמר לו משה? אני לא מסכים, מחני נא מספרך מספרך אשר כתבת. מה זה "מחני" - מי נח. נח לא היה אכפת לו שכל העולם ימחה אבל הוא לא, מה עשה משה הפוך, מחני אבל רק לא אף אחד מישראל. באיזה ביטוי השתמש? מחני - מי נח. זה היה התיקון של נח.
אז ז"א למרות שאנחנו לא בסדר, הקב"ה משתדל שלא ידח ממנו נדח ונבוא לתיקון השלם. רק חבל לבוא בגלגולים ובסלטות כמה פעמים אם אפשר לגמור את זה בפעם אחת ולהגיע לגן עדן. למה צריך לעשות מסלול ארוך? למה עוד פעם לבוא בגלגול? עוד פעם טיטולים עוד פעם מוצץ, עוד פעם מוצץ גן ילדים, עוד פעם לכתוב גן כתה א' אבא אמא גדי ג'דתי, בשביל מה צריך את כל זה? אפשר לגמור את הכל יפה וללכת לגן עדן.
אז אנחנו לומדים בפרשה הזאת שאתה יכול להיות צדיק אבל אם לא עשית מה שראוי לעשות אתה עלול לקבל עונש. וה' לא מוותר. רק אם אדם עשה תשובה. והנה אתם רואים, דור שלם חשבו שהם צדיקים, הדור הזה שתבינו, הכיר את מתושלח, מתושלח חי הכי הרבה, 970 שנה, אדם הראשון חי 930 שנה, מתושלח ראה את אדם הראשון, מתושלח היה בדור המבול, הוא מת שבעה ימים לפני המבול, כל הדור ההוא הכיר את מתושלח, ומתושלח מספר לכל בני הדור שהוא דיבר עם אדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה. אז הדור הזה ודאי הם קרובים לאמונה יותר מאיתנו, כי הם שמעו מפיו של מתושלח שהוא פגש את אדם הראשון וחי איתו.
שתבינו רק, אברהם היה דור שלישי שהיה קרוב לאדם הראשון. שהוא שמע מנח ומשם שהם שמעו מאבא שלהם - מלמך, הם שמעו שהוא פגש את אדם הראשון. אז עכשיו, היו מאמינים גדולים, והם גם חשבו שהם לא עוברים עבירות, מלאה הארץ חמס. מה זה חמס? הם היו גוזלים פחות משוה פרוטה. ערך של פחות שוה פרוטה, לא פרוטה, פרוטה יש לזה כבר ערך, פחות, מי שהיה לו תורמוסין או גרעינים או חומוס והיה מוציא את הקופה שלו, דהיינו את השחק החוצה למכור, כל אחד היה טועם אחד, שווה פחות משווה פורטה, ככה היו גומרים לו את הסחורה, ואי אפשר לדון בן אדם שאכל גרעין, זה היה החמס. ומכל הדור לא נשאר צדיק אלא נח. את מתושלח לקח ה' לפני המבול, ונח נשאר אחד. וגם זה עם חסד של מצא חן בעיני ה'.
אז עכשיו צריך להבין, זה לא פשוט להיות צדיק. ודאי שכולם חושבים שהם צדיקים, אבל לפי הקריטריונים שאנחנו שומעים וקוראים, לא כל כך פשוט, בכלל לא כל כך פשוט. צריכים לעבוד. צריכים גם ללמוד, ואם לא לומדים אז לא יודעים. ואם לא יודעים חושבים שיודעים, ואם חושבים שיודעים לא צריך ללמוד, ואם לא לומדים לא יודעים, ואם לא יודעים חושבים שיודעים, ואם חושבים שיודעים לא לומדים. וחוזר חלילה, ואז חושבים שצדיקים. זאת בעיה.
אז אני אשאל אתכם שאלה, מי מהגברים פה סיים את כל הש"ס, למד את כל התלמוד בבלי? אף אחד. מי מהנשים זכתה לקרוא ללמוד את כל התנ"ך? הנה יש שלש נשים יפה מאד, רמלה מקום ראשון בארץ. שלש נשים, יפה מאד. אז מה יוצא עכשיו, יוצא שהגברים לא למדו את התורה בכלל, והנשים לא למדו את התנ"ך בכלל, אז מה אתם יודעים על יהדות? יהודים בלי יהדות. יפה. ואתם בטוח בגן עדן, נכון? כי אתם יודעים הכל, ולמדתם הכל וודאי קיימתם הכל, בחלומות. אבל גם בחלום אתם לא יכולים לחלום שקיימתם הכל כי אתם לא יודעים מה צריך לקיים. זה בעיה. אבל יש אפשרות לתקן, יש אפשרות לתקן, צריך להחליט שרוצים ללמוד. השאלה אם אתם מוכנים להשקיע הגברים שעה ביום, ואתן הנשים אם מוכנות להשקיע רבע שעה ביום, האם זה יהיה מוגזם לבקש מכם דבר כזה שעה ביום ורבע שעה ביום? לא מוגזם, נכון?
עכשיו בואו תראו מה אני אזכה אתכם שתוכלו ללמוד ולא תאמינו. הגברים יכולים לסיים את כל הש"ס בקריאה תוך שנה. כל יום קוראים שבעה דפים. זה לוקח בין חצי שעה לשעה. כל יום אתה לומד ככה אתה מסיים את כל הש"ס, כל התלמוד. כשתגיע למעלה אחרי 120 שנה ילמדו אותך את כל התורה כולה. אבל אם תעלה במצב שאתה עכשיו, מילה וחצי מילה לא תדע. אתה תשב כמו סתום ולא מבין מילה, בשבילך זה יהיה מה שידברו סינית. צ'נגצונג'בלנגנגנגו.... ככה יגנגנו פירסה כל היום. לא תבין מילה, אתה לא מבין ארמית, אתה לא למדת, אתה לא יודע ארמית, ידברו איתך ארמית שמה מה תבין, ואתה תשב בגן עדן, יתנו לך, יתנו לך מקום בגן עדן, נו, שב, שעה, שעתיים, שלש, חצי יום, יום שלם, לא הולכים לישון, שמה אין שינה, ממשיכים הלאה, יומיים, שלש, שבוע, הולכים לישון גנגנגוגנגוגג.... שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, עשר, גנגונגרינגוגג... זה לא מפסיק, עשרים שנה, מאה שנה, אלף, אלפיים, נצח! איזה עונש. איזה עונש. בגן עדן בעונש, לא מבין מילה, אבל אם למדת את הש"ס כמו שאני אמרתי, תגיע לשם יבארו לך הכל עם כל הסודות והרמזים והמדרשים והפשט, נצח נצחים ולא תגמור. ותהיה מאושר ושמח ומאושר ושמח ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד לאין סוף. בהשקעה של שעה מקסימום ליום. שווה או לא שווה?
נשים, רבע שעה, מתחילות ספר בראשית, קוראות רבע שעה, מסמנות, מחר ממשיכות עוד רבע שעה, מסמנות ממשיכות תוך מספר חדשים סיימו את כל התנ"ך. שווה או לא שווה?
עכשיו בואו נראה מי לוקח על עצמו בעזרת ה' לסיים את הש"ס תוך שנה שעה ביום מקסימום. בכבוד, הנה הראשון אשריך, השני נפלא מאד, הילד הנחמד שלישי, יפה, הרביעי אשריך לעולם הבא, ארבעה יהודים ברמלה, כמעט כמו הנשים. חמישה, יפה מאד, חמישה גברים, ששה גברים, מצוין, הלאה קדימה ששה גברים, שבעה הנה ילד נחמד, שבעה גברים, הנה שמונה טוב מאד, שמונה, שמונה סיומי ש"ס תוך שנה, נפלא מאד. שמונה, מי עוד מהגברים? מי לא רוצה לשמוע גרנגונגנגןגןג, תשעה, יפה, תשעה גברים. עשרה, בעזרת ה' ילמדו אותך הכל, עשרה. עשרה יהודים מהגברים. אני עוצר רגע, עכשיו תראו איך הנשים יותר טובות ממכם, תסתכלו, כמה נשים מוכנות רבע שעה תרימו את היד, תשימו לב, תשימו לב, תשימו לב, מחצית הנשים הרימו את היד, אשריכן ואשרי חלקכן, אני גם אברך אתכם תיכף. טוב, ניתן צ'אנס לגברים עוד פעם, מי רוצה להצטרף הנה עוד אחד, 11, 12 תבורכו, 12 גברים. מי עוד רוצה? אתה תלמד שבעה תקרא זה לא בעיה, אתה לא צריך, תקרא כמו עיתון, עיתון אתה קורא? טמבלויזיה אתה רואה? אינטרנט אתה גולש? שעה תשקיע בשבילך, שיהיה לך חיי נצח, בלי להבין, אפילו בלי להבין. כשאתה מפעיל מכשיר אלקטרוני אתה מבין מה אתה עושה? לא, יש תוצאה, מה אכפת לך חיפשת את התוצאה או חיפשת ללמוד מה זה עושה, אתה תעשה גרינגרנגרנ עכשיו ושמה יבארו לך, זהו, הבנת? ואין דבר כזה לא מבין, אתה תבין שלשים אחוז. אתה יודע מה זה שלשים אחוז להבין מהש"ס, אתה אפילו לא מבין מה זה. 13 יפה מאד. 13 מי עוד? 14 תבורך, מי עוד חברים? 15 אשריך, נפלא מאד, תתעוררו, תתעוררו, יש לכם הזדמנות להגיע לעולם האמת מסודרים, השקעה מינימלית של שעה.
אני אשאל אתכם שאלה, אם אני בא אליכם אורח מביא לכם בונבוניירה עם 24 שוקולדים ואני מבקש אם אפשר לתת לי בחזרה שוקולד אחד או שניים, תתנו לי? אם ה' נותן לכם 24 שעות ביממה, שעה שעתיים לא תתנו לו? של מי הבונבוניירה - שלו, אז תנו לו, וזה בשבילכם לא בשבילו, בשביל שיתן לכם עוד 24 שעות, עוד בונבוניירה, מה הסיפור? יש לכם משהו יותר טוב לעשות בשעה? 15 גברים. מי עוד? הנה 16 אשריך, תבורך. מי עוד? אתם עושים בושות לרמלה, אני אומר לכם, מה זה, הנה יפה, 18, ממש בושות. אתם יודעים שאני נולדתי פה, וזה מבייש אותי קצת, 18 רק? כל הארץ אני הולך שישים שבעים שמונים, מה זה? 18 גרד את הרמלאים, גרד גרד, 18 מי עוד? הנה 19, חזק הוא לא רמלאי אבל הוא הצטרף אליכם. 19, מי סוגר עשרים? מי עשרים? יש מי שיוסיף? הנה עשרים. טוב, אני לא אבזבז את כל הזמן עליכם שיהיה לכם גן עדן, כי אם אתם לא רוצים אני לא אחד אתכם בכח.
אבל אני הולך לברך עכשיו את אלה שקיבלו על עצמם שבע ברכות, הגברים והנשים שקיבלו על עצמם. אם מישהו עוד רוצה להצטרף לפני שאני אברך שבע ברכות שינצל את זה, אם לא אני מתחיל, הנה עוד אחד חכם, עוד שני חכמים 23, 4, 5, 25, 26 יפה, ושמה יש עוד כמה נשים, יפה מאד, 26 גברים, יש עוד מי שרוצה אני מתחיל, הנה עוד אחד, 27, עוד?
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ואמותינו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך את כל אלה שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס תוך שנה, ואלה שקיבלו על עצמן ללמוד את כל התנ"ך רבע שעה לפחות בי ום, ה' יאריך את ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, בריאות שלמה ואיתנה, נחת יהודית, הצלחה בכל מעשי ידיכם, פרנסה טובה בנקל, זיווגים הגונים, זרע חי וקיים, ועליה רוחנית תמיד, ושתמצאו חן בעיני אלקים ואדם.
אמן.
הרב: קיבלת תוספת, תגידו וכן למר

ש. וכן למר

הרב: אמן.
טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לבחירות. יש שלוחצים עלי כבר תקופה ארוכה להעמיד מפלגה שתרוץ, תרוץ אבל לא תלך, שתרוץ, ואני עדיין מתלבט, אמרתי שהשבוע אני יעשה עוד נסיון בשלש הרצאות הקרובות לראות אם נכונים הדברים ואם לא, האם באמת אנשים מעוניינים ורוצים שאנחנו נעזור להפוך את המדינה לטובה ולא מדינה של נחנחים, של הבטחות בלתי מקוימות, של פוליטיקה, של חרתה בגרוש, ולעשות את הדברים האמיתיים שאפשר לעשות והראויים לבני העם היהודי, אז הנה, יש לכם הזדמנות לשכנע אותי אם באמת כדאי.
אז אני שואל, האם אתם רוצים שאני יעמיד כזה דבר, מי שחושב כן שירים את היד. יפה מאד. יפה מאד. אבל אני יהודי פרקטי, מעשי, אני לא תעשו ככה ובסוף אני ירוץ ואני אסתובב ואין אף אחד. אז אני נותן לכם עכשיו טפסים ועטים, ואתם ממלאים את הפרטים וחותמים, וגם לוקחים טפסים ונותנים לחברים, אני אוסף, מכלכל את מעשי, הולך לעוד שתי הרצאות רואה מה המצב, ואם אכן נכון הדבר אולי נעשה הפתעה במדינה. עכשיו ממלאים אבל את ה טפסים, עכשיו. עכשיו למלא את הטפסים. לכתוב בכתב ברור וגדול.

יש פה קבוצה של אברכים שהגיעו לכאן, ובכן, יש פה כמה אברכים שבאו לעזור למי שרוצה ללמוד, מי שרוצה ללמוד וללמוד איך ללמוד, אתם רואים את האברך הזה, הנה, מי שרוצה ללמוד בחברותא חינם, מי שרוצה ללכת לישיבה חינם, מי שרוצה שישי שבת חינם, מי שרוצה שיעור בבית חינם, מי שרוצה מדרשיה חינם, וכן בנות או נשים ימלאו טפסים שהוא נותן ויצרו אתכם קשר חינם, ותוכלו ללמוד כל מה שתרצו חינם. אז הנה יש לכם הזדמנות הוא יעבור בין ובין וכו'.
כן, שם רצתה לשאול אשה, תן לגברת שם מיקרופן.


ש. ערב טוב כבוד הרב, קודם כל אני רוצה להגיד שאני חסידה של כבודו שלש וחצי שנים, חזרתי בזכותך בתשובה, סליחה אני מאד מאד מתרגשת, ואני שומעת אותך כבר שלש וחצי שנים, אני אספר קצת מה עב רעלי בלידה הראשונה שלי, יש לי חידק שנקרא ג'י בי אס והוא בעצם מגיע בזמן הלידה, והוא מועבר לעובר, והבת שלי בעצם נדבקה בחידק הזה כשילדתי אותה, ושש שעות בערך אחרי הלידה הגיע אלי אחות לחדר והודיעה לי שהבת שלי בטיפול נמרץ, ונכנסתי לפרופסור של המחלקה והוא אמר לי שהבת שלי תהיה מאושפזת לשבועיים שלשה עם אנטיביוטיקה וכשהגעתי לטיפול נמרץ ראיתי את הבת שלי מחוברת לכל מיני מכשירים וזה היה מראה מזויע, בעקבות בעלי בעצם התחלתי לשמור את השבת אבל לא הלכתי בצניעות ולא בכיסוי ראש, ובזמן שהייתי בבית חולים הייתי מאושפזת ביחד עם הילדה, וזה היה ביום שלישי כשילדתי את הילדה שלי, ואז בערך ביום חמישי בערב פשוט הגעתי למצב שכל פעם שאני נכנסת לילדה שלי לטיפול נמרץ אני כל פעם מגיעה למצבים שמאד מאד קשה לי לראות אותה, כל הזמן בכיתי, כל הזמן הייתי במצב מתוח, ובסביבות השעה ארבע וחצי בעלי הגיע אלי לפני השבת לראות אותי לפני השבת כי שמרנו שבת, ואז ביקשתי ממנו שיביא לי כיסוי ראש לשבת והוא שכח. ואז בהדלקת נרות שבת רציתי כיסוי ראש נורא, והקב"ה שלח לי שליחה, וביקשתי מאחת מהבחורות שם שאם מישהי יכולה רק להשאיל לי לשבת כיסוי ראש. והיתה שם צדיקה שאמרה לי בואי איתי לחדר אני אתן לך, בעלי הביא לי בדיוק כיסוי ראש חדש, והיא אמרה לי הנה תקחי תברכי שהחיינו, אמרתי לה לא לא אני רק רוצה להדליק נרות, אני לא רוצה לקחת כיסוי ראש ולא לברך שום דבר, ואז בהדלקת נרות שבת שמתי את הכיסוי ראש, והתחלתי לדבר עם הקב"ה. ואמרתי לו שאם הוא יציל את הילדה שלי כמה שיותר מהר מטיפול נמרץ אני אקח על עצמי צניעות וגם כיסוי ראש. ופשוט התחלתי לדבר איתו, ואז עבר שבת, שמרתי את השבת כהלכתה, ובמוצאי השבת פרופסור המחלקה זימן אותי לבעצם לחדר שלו, ואמר לי שהמצב של הילדה שלי משתפר מאד, ובעזרת ה' כמה שיותר מהר הם ישחררו את הילדה שלי. ואז אני אמרתי לו, תשמע, אני עשיתי עסקה עם הקב"ה ואני יודעת שהיא תשתחרר כמה שיותר מהר, וביום שלישי בבוקר באתי, דיברתי עם המנהל מחלקה והוא אמר לי שהילדה מרגישה הרבה הרבה יותר טוב ושהם חושבים לשחרר אותה לקראת הצהריים, ועדיין לא לקחתי על עצמי כיסוי ראש, אמרתי כשאני אגיע הביתה בעזרת ה' אני אלך אני אקנה לי כמה כיסויי ראש ואז בעצם אני אקבל על עצמי. הגעתי הביתה, התחלתי לראות מתוך שעמום בזמן חופשת הלידה את כבוד הרב, ואז ראיתי את זהבה מאשקלון שהיתה לה מחלה מאד מאד קשה, והתרגשתי ראיתי את ההרצאה הזאת בערך איזה חמש שש פעמים, כל פעם הייתי מתרגשת מחדש, והחלטת פשוט מאד אני נוסעת עם בעלי בערב והולכת לקנות לי כמה כיסויי ראש. ואז באמת בחנות לקחתי על עצמי כיסוי ראש, וברוך ה' הבת שלי מרגישה יותר טוב, ואני רוצה להגיד לכבוד הרב, אני מאד מאד מאד מאד מאד אוהבת אותך, תודה רבה לך על שאתה מזכה אותנו ואתה כל הזמן נמצא שם לברך ולהגיד מילה טובה ואמנם מעולם לא דיברתי איתך, אבל אני כרגע בהריון בחודש התשיעי, ואני רוצה להזמין את כבוד הרב להיות סנדק של הבן שלי.

הרב: בעזרת ה'. קודם כל שתהיה לידה קלה על דרך הטבע כתרנגולת, ואם זה בן בעזרת ה' אז שהברית תהיה בזמנו ובעיתו, ושיוולד בריא ושלם.

ש. אמן

הרב: וכל החידקים יהיו אצל אחמדניג'ד.

ש. תודה רבה כבוד הרב.

הרב: תהיו בריאים, כן הנה יש פה בחור שרוצה כאן, בבקשה.


ש. כבוד הרב, אני אוכל לדבר רגע?

הרב: אחריו.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: וברכה

ש. יש לי מספר שאלות שרשמו לי אנשים שמבקשים לשאול, יש בספר ירמיה בפרק ל"א מדברים שמה על ברית חדשה או משהו כזה, אני פשוט בחור מאמין, אני לא יודע לתת לה את התשובות שהיא רוצה אז הייתי רוצה שכבוד הרב יתן

הרב: הברית החדשה זה שיהיה התורה בלי היצר הרע.

ש. וגם בישעיה רשום על בפרק ז' פסוק י"ד, רשום שמה על איזה בן, הם טוענים שמדובר על בראשי תיבות ימח שמו וזכרו

הרב: שטויות והבלים.

ש. יש פה בחורה פשוט שהיא קצת מתביישת, יש לה הרבה שאלות לגבי הענין הזה

הרב: אז אין בעיה, יש

ש. היא הולכת לבית כנסת של יהודים משיחים והם פשוט

הרב: בלבלו אותה

ש. בדיוק

הרב: בקיצור, היא צריכה להפגש עם פעילים של לב לאחים ויתנו לה חומר כתוב בכל הנושא הזה. יש קונטרס שלם שהקונטרס הזה מפריך ומוכיח את כל השקרים והבדותות של כל אלה. זה יחסוך לה הרבה זמן

ש. איך אנחנו מגיעים לשמה?

הרב: לב לאחים מופיע בכל מקום, ספר טלפונים, לבקש להפגש עם אחד מהפעילים, אומרים מה הנושא, הנה הוא כבר יעזור לכם, הוא יודע בדיוק, בסדר? תכתבו שזה בענין זה אז יפנו בדיוק מי שיוכל לענות לה על הכל.

ש. אפשר עוד משהו קטן?

הרב: בבקשה

ש. יש אשה שצריכה לעבור ניתוח הייתי רוצה שהרב יברך אותה

הרב: שומרת מצוות או לא?

ש. כן

הרב: כן מה?

ש. מדליקה נרות שבת,

הרב: חחח... היא גם נועלת נעליים, לא?

ש. אני לא יודע בדיוק מה היא שומרת

הרב: כן, מה יש לה?

ש. בעיה בעורקים של הרגליים, צריכה לעבור ניתוח

הרב: יש לה חסימות של דם?

ש. כן

ש. כבוד הרב, זה אמא שלי

הרב: עשו לה דופלר

ש. קבעו לה עכשיו לעשות אם אר אי ב-1 ל-11

הרב: יש זרימה או אין זרימה

ש. אמרו לה, אומרים שבוקשי יש דופק ברגל, הבעיה מתחילה מהבטן

הרב: הבנתי, ויש לה סוכרת?

ש. לא, יש לה בעיה של עורקים מולדת

הרב: טוב, אני אתן לך טלפון, אני ארשום לך תיכף תוציא לי מפה, של דוקטור דניאל וייס, הוא מומחה לענינים אלה והוא יתן לכם את העצות אחרי שיהיה לך את הצילומים מה שזה בשביל לדעת מה ניתן לעשות, כי יש גם דברים היום עם ליזר לחדור אפילו נימים ולפתוח אותם, מה שבד"כ לא עושים בבתי חולים, אבל יש מומחים לזה ושלא תאבדו את הרגליים חבל. מכל מקום, תגיד לה שהיא תקבל על עצמה מיד צניעות גמורה כולל גרביים ברגליים כיסוי ראש, צניעות מאחורי המרפקים ולשמור שבת, שני הדברים האלה בדחיפות לתמיד ואפשר שינצל המצב.

ש. בעזרת ה'

הרב: מה שמה?

ש. רחל בת שרה

הרב רחל בת שרה תיוושע.
כן, אה כמה ידים כמו לבחירות, רק רגע, רק רגע, רגע רגע. כן דברי שם דברי.


ש. זה בקשר לאמא שלי, אמא שלי כבר הרבה זמן שיש לה כאבי ראש וכשעשתה בדיקות גילו לה שיש לה את המחלה, היא כרגע עוברת טיפול כימותרפי והיא מבקשת אולי יוכל הרב לברך אותה?

ש. כן שומרת

הרב: נמצאת פה?

ש. כן נמצאת

הרב: עם כיסוי או בלי

ש. עם כיסוי

הרב: יפה. תגידי לה שהיא תלמד חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה כל יום שלשה חדשים רצוף

ש. שלשה חדשים, יש לה טיפול כימותרפי עוד שלשה שבועות, היא אמורה לעבור אותו?

הרב: בואי נתחיל ונראה, היא תגיע לשמה ויגידו לה, מה השם שלה?

ש. ז'נה דבורה בת זולייכה

הרב: ה' ירפא אותה ברפואה שלמה מהרה שבזכות התורה הקדושה לא תצטרך למאומה.

ש. אמן.

הרב: כן, פה. אחד מהגברים תנו להם.


ש. שלום עליך כבוד הרב

הרב: אהלן אהלן

ש. ערב טוב, ראשית כל הרב תודה רבה לך על המפעל הזה של הקידוש שם שמים וגם הצטערנו מאד על הפטירה של הרבנית ע"ה מנוחתה עדן הרב. כמה שאלות הרב, ראשית כל האם הרב יכול היום להכנס לביתו של מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף שליט"א?

הרב: לא.

ש. מדוע?

הרב: יש כאלה שמונעים

ש. רק האלה האלה הם כאלה או כאלה?

הרב: כאלה וכאלה

ש. הרב, אתה יודע מה אומרים בלשון הלצה כזאת שכל עם ישראל כביכול יש צבא ומעליהם יש שר בטחון ומעליו יש רמטכ"ל שר בטחון ראש ממשלה ומעל ראש הממשלה כאילו כביכול מפחד מאשתו אשתו מפחדת מג'וק אז כל עם ישראל מפחדים מג'וק, אבל פה מה, כל עם ישראל עיניהם נשואות לרבנים, והרבנים שומרי משמרת הקודש, ומה בעצם כמה שמשים או כמה שוערים קטנים מחבלים כרמים קוראים לכל ההתפלגות הזאת, בפרט

הרב: סע לשם דבר איתם

ש. אני מחר במקרה נוסע, אני אסע לדבר אבל כתוב, הרב יש מדרש, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך, אם אנחנו נסתכל למעלה מה נראה, מה נקח, איזה מוסר נלמד מזה
הרב: תגיד לי מחר אחרי שנפגשת

ש. אני יכול להגיד מ שהו לפחות בשם הרב כדי להציג את עצמי

הרב: כן, שאני מעוניין להכנס.

ש. טעימה הרב, טעימה. עוד משהו הרב, מחילה, כתוב שדור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, ז"א היה לנו בית המקדש הראשון נחרב בעוונותינו הרבים אח"כ תיקנו עם ישראל את מעשיהם, נבנה השני, נחרב ועד היום לא תיקנו את מעשינו. ז"א והיה אסונות איומים בכל חורבן וחורבן מיתות משונות רעב וכל מיני דברים משונים, ז"א שאם דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו אז היום כל עוד שלא נבנה בית המקדש, כי אם היה היה נחרב, חס ושלום חס ושלום כל עם ישראל כאילו מחויבים כליה או איזה חס ושלום איזה מיתה או לא שייך בכלל, חס ושלום, לא להגיד את זה אבל אם היה בית המקדש היה נחרב, ואם היה נחרב זה היה לא פחות מהראשון והשני, אז איפה אנחנו עומדים כרגע?

הרב: איפה אנחנו עומדים כרגע?

ש. למה לא נבנה בית המקדש?

הרב: שנאת חינם, שנאת חינם

ש. אז חס ושלום יש פחד גדול אם חס ושלום יהיה איזה מלחמה או איזה בלגן

הרב: על זה אני מזהיר כבר שלש ארבע שנים

ש. אז יש מה לפחד, יש הרבה מה לפחד

הרב: מה? מישהו אמר לך לא?

ש. לא, ב"ה ישיבות כוללים תורה, לא היה כזאת תורה מימות, אין לא היה כזה דבר הרב

הרב: אבל אתה יודע, צריך תורה באיכות ובאהבת רעים. עם מידות טובות. אפשר ללמוד אבל זה לא שווה כלום. אומר השל"ה הקדוש, בפירוש לסידורו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה ה' את יראיו, וכי הקב"ה חפץ בסוסים? מה זה לא בגבורת הסוס יחפץ? אלא אומר השל"ה הקדוש, אם בן אדם לומד תורה אפילו כמו הגאון מוילנא, והוא ישן רק שעתיים ביממה, ו-22 שעות הוא לומד רצוף, וכל זה בשביל שהוא יישן שינת הסוס, ז"א שהוא לא יטעם טעם מוות, זה נקרא גבורת הסוס, אומר ה' אני לא חפץ בגבורת הסוס, רוצה ה' את יראיו, אני רוצה יראי שמים, אלה שהם יראים באמת, לא אלה שלומדים בשביל להגיד אנחנו לומדים אנחנו מבינים אנחנו יודעים ואח"כ מזלזלים באחרים או לא עוזרים להם או לא כלום, רוצה ה' את יראיו, יש לנו לימודים גדולים מהפרשה הזאת, אתה רואה, נח עם כל צדקותו וצדיק בדורותיו, לא השקיע בכלל - לקה, ועליו נקרא המבול. ז"א זה לא מספיק שאדם לומד וגדל לבד, הוא צריך לגדל אחרים איתו, כמו שהיה אברהם אבינו. זו מלאכת שמים אמיתית. להרביץ תורה לעדרים ולגדל אותם. וגם על חשבון הזמן שלך ובחינם.

ש. בסדר גמור הרב, זה יוצא בסופו של דבר שאנחנו לא שונים מהחורבן הראשון או השני, מה שהיה אז יכול להיות

הרב: גם שמה למדו תורה ועל מה אבדה הארץ, שלא ברכו בתורה בתחילה.

ש. הבנתי

הרב: התורה זה לא חסינות, צריך גם מידות טובות ואהבת רעים, ולהיות נושא בעול עם הבריות. תודה.

ש. ועוד דבר אחד קטן הרב, בקשר ללימוד הגמרא, אם אני רוצה, אם הרב יכול לברך אותי בעזרת ה', אני רוצה ללמוד הרב לסיים את הש"ס בעיון, כל הש"ס

הרב: אין שום בעיה, קודם תגמור אותו כמו שאמרתי

ש. אבל לא צריך בעיון הרב

הרב: יש לך מספיק זמן, מתי

ש. יש תעודת ביטוח

הרב: אין לך שעה?

ש. יש לי אני אברך הרב בכולל

הרב: ואחרי שאתה גומר

ש. גם יש לי הרבה זמן

הרב: אז תלמד שעה בריצה

ש. בסדר, אז הרב יברך אותי לסיים את הש"ס בעיון?

הרב: גם

ש. גם, פשוט שגם

הרב: מה השם?

ש. אברהם בן מלכה

הרב: תזכה לסיים את הש"ס כמה פעמים ובעיון.

ש. ודבר אחרון

הרב: די הגזמת

ש. אחרון אחרון, זה כבר לא בשבילי, הרב דיבר אהבת ישראל, זה לא בשבילי, הבן אדם לא יודע שדיברתי בשבילו, אני לא ידעתי בכלל שבאתי לדבר לכתחילה בשביל זה, אבל יש לי חבר ממש רע אהוב, שכן שלי, בערך 25 שלשים שנה לא זכה לילדים, אנחנו קבוצה שלמה שמתפללת עליו שלשים שנה מידי יום,

הרב: הוא פה?

ש. לא הוא לא פוה, הוא לא יודע שאני מדבר עליו, אם היה יודע לא היה מסכים, הוא בן אדם שומר תורה ומצוות, אשתו עם כיסוי ראש

הרב: שיקבל לסיים את הש"ס כמו שאמרתי ואני מברך. תשאל אותו בטלפון, יאלה תעביר כן, כן נו אני לא רואה מי קיבל שם.


ש. קודם כל שלום, אני רוצה בבקשה בשביל אמא שלי שתברך אותה, היא עברה פחות משנתיים סרטן בראש, אחרי חודשיים סרטן בחזה, חודשיים לאחר מכן גילו לה חודש סרטן בבלוטות הלימפה, היום היא ב"ה פה, היא חזרה בצניעות, שבת כיסוי ראש, אבל היא תמיד היתה סובלת מהראיה והמצב שלה מתדרדר, היא הולכת ומאבדת את העיניים, אני רוצה ברכה בבקשה. היא כבר חזרה בתשובה שלמה אז בעזרת ה'

הרב: את תהיי מוכנה לכסות את הראש שלך מאה אחוז תמיד שלא תבצבץ שום שערה? את את?

ש. אני?

הרב: כן. יו.

ש. אני לאט לאט בעזרת ה'

הרב: למה לאט לאט? למה לאט לאט?

ש. קשה לי אני רק חוזרת בתשובה שנה וחצי

הרב: מספיק מספיק מספיק די, את כבר באיחור, הנה אני נותן לך משהו לבן צחור. כמו שאת רוצה שאני יעזור לאמא גם את תעזרי לאמא, שנינו נעזור לה. תנו לה, תנו לה לאט לאט, תנו לה זה התרגשות. תנו לה עידוד, קדימה חבר'ה עידוד. אמא אמא אמא אמא, זה אהבת חינם, אתם רואים כמה עוזרים לה, אהבת חינם. היא תברך היא תברך, שימי שימי שתכסי לה

ש. ברכת שהחיינו

אמן.

הרב: מה השם של אמא?

ש. חיה אבלין רחל בת שמחה

הרב: רפואה שלמה ובפרט בעיניים.

ש. אמן

הרב: אשרייך שזכית, אשריך.

ש. עוד בקשה קטנה כבוד הרב, לחמי, יש לו סרטן בערמונית, שמשון שמשון בן רחל

הרב: שומר תומ"צ?

ש. אני לא יכולה להכריח אותו, הבנות שלו כולם

הרב: שבת שיקבל על עצמו ותפילין. את תגידי לו

ש. אני אגיד.

הרב: ושיראה בשידור חוזר. מה השם שלו?

ש. שמשון סמסון בן רחל

הרב: ה' ירפא אותו ברפואה שלמה בזכות השבת והתפילין

ש. בעזרת ה'

הרב: כן שמה, תן לגברת הזאת שמה.


ש. כבוד הרב, אני רוצה שתברך את איל, בחור צעיר בן 18 וחצי ב טיפול נמרץ עם מצב לא טוב

הרב: את אמא שלו?

ש. לא אני, הוא האח של גיסתי

הרב: והוא לא בהכרה?

ש. הוא מונשם ומורדם

הרב: ואמא שלו היא דתיה או לא?

ש. היא לא נוסעת בשבת, היא שומרת שבת.

הרב: בקיצור לא שומרת מצוות.

ש. אני לא יודעת

הרב: את לא יודעת הפוך גם. והאבא?

ש. הוא יתום מאבא

הרב: הבנתי. תגידי לאמא מהר לקבל על עצמה תשובה ואני מברך.

ש. בעזרת ה'

הרב: צלצלי אליה

ש. בסדר

הרב: יש תשובה מכן, מה הוא אומר?


ש. הרב הוא מוכן בלי נדר אבל הוא יכול להתחיל את זה לא בהתמדה של שנה

הרב: אין דבר כזה, זה הדיל.

ש. רק בשנה?

הרב :כן

ש. והוא יכול לעשות את זה בלי נדר, כי הוא מפחד מזה

הרב: אתה רוצה שאני אברך בלי נדר, גם אני אברך בלי נדר

ש. טוב, אני בלי נדר אשב עליו טוב שיסיים את הש"ס, ואם לא כבוד הרב או שאני אעשה עוד פעם או אני אזכה יהודי אחר

הרב: לא, הוא.

ש. טוב אז אני אשב עליו

הרב: תשב עליו או תשב איתו העיקר שהוא יעשה. מה השם?

ש. שלמה בן אמה

הרב: ואשתו?

ש. יעל בת חנה

הרב: ה' יזכה אותם לזרע חי וקיים מהרה.
תשאירו את הברכות לסוף, בחיאת שאלות, נו. שאלה יש לך שאלה? תן לו פה שורה ראשונה.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. אני יש לי שאלה שמאד קשה לי איתה והייתי רוצה שתייעץ לי בה. אני גר בירושלים ואני רואה הרבה ערבים עם יהודיות, ברמלה עוד יותר, זה דבר שאני לא מסוגל לסבול אותו ויש לי מידת כעס מאד גדולה, מאד גדולה. אני כשאני רואה יהודי עם ערבי אני מסוגל לעשות דברים שלא עלינו.

הרב: להתפלל עליהם

ש. אני לא רוצה להתפלל עליהם, זה הבעיה שלי, אני רוצה שיסבלו יותר מהערבים, היהודיות האלו

הרב: שיתפלל, תתפלל עליהם שיפרדו

ש. יש לי בשכונה אחת כזאת, שכל פעם שאני מנסה להסביר לה ולהראות לה הרצאות שלך וכל מיני דברים כאלה, אז היא חושבת שאני משוגע, שכאילו באתי מאברבנאל, אין לי, לא בא לי אפילו להתפלל על אחת כזאת, בא לי שהיא יותר תסבול, מה עושים במצב כזה? המידת כעס שלי מאד גדולה לעיה, לא רק עליה, על כולם.

הרב: תתפלל עליה

ש. טוב עכשיו רציתי עוד דבר, אתה לא עומד בקצב שלנו, יש פה כמה צדיקים, אתה לא עושה מספיק הרצאות, אנחנו רואים את כל ההרצאות שלך ואנחנו רוצים פה שתחדש לנו, ואתה לא מחדש שלנו?

הרב: בכלל לא

ש. לא אנחנו רוצים עוד ועוד, אתה לא עושה מספיק

הרב: אין הרצאה אחת שאני חוזר על מה שאמרתי

ש. אנחנו רוצים עוד הרצאות, אנחנו ראינו כבר הכל

הרב: אבל תארגנו, מה אתה רוצה שאני אלך ברחוב ואני אדבר?

ש. איך מארגנים דבר כזה?

הרב: תשכיר אולם, תזמין, תעשה מודעות אני אבוא

ש. בעזרת ה'

הרב: יופי

ש. עכשיו אתה יכול לפנק אותי בציצית אולי?

הרב: למה לא? עכשיו אתה תפנק אותי בברכה. בבקשה. יש רק כיסויי ראש לנשים, רוצות? לנשים, תעבירו לנשים. תעבירו לנשים, תעבירו לנשים, לנשים לא לגברים.

ש. ברכת שהחיינו

אמן.

הרב: לגברים כיפות תחלק תחלק, תחלקו,


ש. כבוד הרב, אני לא מאחל להיות בצד של אף אחד פה מהאנשים שהם אוכלים בבריאות או חס וחלילה שמגיעים למקומות לא מקומות, אבל אני לא מצליח להבין את הפואנטה של התורה, מצד אחד היא אומרת שצריך דרך ארץ קדמה לתורה, ומצד שני "ואהבת לרעך כמוך" שזה כלל גדול בתורה. לפני שאתה חוזר בתשובה ולפני שאתה שם ציצית או שהולך לשמור שבת, קודם כל תהיה בן אדם ואל תשנא את החברים שלך. מצד שני אני הולך לבית כנסת, אני נכנס ואני פתאום רואה פטפוטים באמצע שיעור תורה, לקחתי את הרגליים וברחתי משם, אני רואה את ההוא מצחקק וההוא מדבר על הכדורגל וזה מדבר על הוידאו פייסבוק שמיסבוק באמצע ספר תורה פתוח אמרתי אלהים אדירים לאיפה באתי, אם זה בית כנסת ואני אמרתי לעצמי, באתי ככה בשביל האוירה, אני לא צדיק גדול, אבל לבוא לראות בזיון כזה בבית כנסת, אני לקחתי את הרגליים והלכתי.

הרב: ולאן הלכת?

ש. הלכתי הביתה, יש לי תינוקת בת חצי שנה, הלכתי הביתה טיפלתי טיילתי איתה בשכונה, מה אני יעשה, אתה מבין

הרב: הבנתי, אז ז"א יש לך טענה על אלה שבאים ומדברים בבית כנסת, אבל זה שאתה לא בא בכלל אז זה אין לך טענה

ש. לא, יש לי טענות, אני לא מאשים אף אחד בזה שאני לא מגיע

הרב: עכשיו דבר שני, ולמה לא הוכחת אותם על זה שהם מדברים בבית הכנסת?

ש. אתה תוכיח אותו, אתה יכול להגיע איתו גם למצבים לא נעימים, יש אנשים שהם לא נורמלים, אנחנו גרים פה 33 שנה

הרב: אפשר להוכיח בדרך ארץ כמו שאמרת ולהגיד לו יפה

ש. אני לא רוצה גם להפריע לאמצע התפילה אז אני סותם את הפה מוריד את הראש, הם צריכים להעיר להם לא אני

הרב: אז היית יושב שמה ומתפלל בפינה ומה אכפת לך מה הם עושים?

ש. יש לי רק שאלה, אני לא רוצה לעכב את הקהל, אני נשוי טרי שנתיים, יש לי תינוקת וילד בדרך, מצד אחד אני אומר, יניב קח את עצמך לך לבית כנסת, שמור שבת והכל, אני גר אצל חמותי בבית, הם לא שומרים הם מכינים פנקייקים בשבת, טלויזיות ענינים, אני אין מצב שאני יכול ללכת לבית כנסת ולחזור לביתכ זה שהכל יהיה שמה בלגן, אתה מבין? אשתי מצד שני אני לא רוצה ללחוץ אותך, אין מצב שיהיה מישהו שירוץ איתי קדימה, מצד אחד אני רוצה מצד שני אני לא יכול כי אני לא יכול לחזור למצב כזה, מה יקרה איתי, אתה מבין, אני לא רוצה ליפול

הרב: אתה מוכן להכנס לגיהינום בשביל אשתך?

ש. מה זה להכנס לגיהינום בשביל אשתי

הרב: אם אשתך תבקש ממך תעשה לי טובה, תכנס לגיהינום

ש. נראה לך?

הרב: לא נראה לי

ש. אשתי אשתי אבל אל תגזים, תשרוף אותי

הרב: אבל זה מה שהיא רוצה, אם היא לא רוצה לשמור שבת ולא לאפשר לך זה מה שהיא מבקשת ממך

ש. תראה אני לא מתחשב איתה, היא גם אחרי לידה היא גם זה,

הרב: אני גם לא מאשים אותה, אני גם לא מאשים אותה, אבל אח"כ אתה תהיה בגיהינום

ש. בא נגיד שאם אשתי תסכים, אז איך אני יכול לבוא לתוך בית, בא תן לי איזה ברכה אולי תתן לי לקנות בית במצליח אולי תתן לי איזה ברכה אז אני אשמור בשקט בלי כל הפנקיקים

הרב: לא לא לא, לא לא לא, אתה תתחיל קודם, לא עושים תנאים לקב"ה. אתה תקבל על עצמך תשובה עם אשתך, ובזכות זה אני אברך אותך שתזכה להצליח במצליח.

ש. הלאה רק בפוריקט החדש לפחות, בעזרת ה' אני לא מתחייב אבל נשתדל לעשות

הרב: גם אני לא מתחייב בברכה ואני אגיד לך ברכה בלי התחייבות

ש. בעזרת ה'

הרב: מה השמות שלכם?

ש. יניב בן רחל

הרב: ואשתך?

ש. לריסה בת זויה

הרב: ה' יזכה אתכם לשוב בתשובה שלמה ובזכות זה תצליחו בפרויקט מצליח.

ש. אמן.

הרב: תהיה בריא. תן שאלה לבחור שמה בפינה.


ש. שלום עליכם הרב

הרב: שלום

ש. אני הייתי גם כן בהרצאה הקודמת פה ברמלה כשהיית פעם שעברה, דבר ראשון זה דיוק קטן, אני התחייבתי אז לחמש מאות דיסקים של חיה יחיה אם אתה זוכר, ופשוט היתה לי בעיה כלכלית בענין ולא היה לי את האפשרות לשלם לרב פה את הזה, אז אני רוצה להגיד לרב שבעזרת ה' אני מוכן לפקוד את המשרד שלכם כל חודש ולתת את ההתחייבות שהתחייבתי, כי זה ממש עומד לי על הלב ואני לא משהו שהתחייבתי חס ושלום צריך לעמוד ולקיים, אז זה דבר אחד. דבר שני הרב רוצה לשאול אותך משהו בענין של הבחירה, אתה לא חושב שמי שמונע ממך להכנס כרגע לרב עובדיה יוסף גם ינסה לשים גלגלים בענין של הקבוצה הזאת של המפלגה שתלך להעמיד?

הרב: ברור. זה ברור שילכלכו וידברו והכל, אבל אתם חכמים להבין.

ש. נכון

הרב: זהו, מספיק.

ש. עכשיו הרב אני רוצה רק, אני יודע ששלב הברכות זה אח"כ, אבל אני רוצה באמת

הרב: להקדים את השלב

ש. לא, אני לא רוצה להקדים את השלב, פשוט אמא שלי הלכה מהצהריים כבר בבית חולים בבדיקות, ופשוט גילו לה לפני כמה זמן משהו שזה עדיין בבדיקות ובעזרת ה' אנחנו מקוים שזה לא יהיה כלום, היא עוברת ביופסיה בשבוע הבא

הרב: שומרת תורה ומצוות

ש. אמא שלי פה אתה יכול לשאול אותה רק אני

הרב: כיסוי ראש מלא הכל

ש. זהו, אז זה מה שאני התחלתי לשבת עליה עם כיסוי ראש מלא

הרב: מלא מלא

ש. על אשתי ואמא שלי ובשבת ב"ה

הרב: כל השבוע מלא

ש. זהו, זה אני רוצה שהיא תקח על עצמה

הרב: נו הנה תגיד לה, נו אמאלה מה

ש. זהו, אני פה מבטיח שאני אקנה לה שני כיסויי ראש

הרב: זה ברור אבל שהיא תשים

ש. יש לה כיסוי ראש

הרב: אבל שהיא תשים שתתחייב לשים

ש. יש לך איזה כיסוי ראש

הרב: לא נשאר, יש לי כסא אבל לא כיסוי

ש. אז אני מבקש, אני מבטיח והיא גם כן אני מאמין שבכל ליבה היא תעשה את זה, ואני בעזרת ה' גם אדאג לזה

הרב: מה שמה? מה שמה?

ש. אסתר בת חוה

הרב: רפואה שלמה מהרה

ש. אמן. הרב אני מבטיח שאני יעשה את מה שאמרתי שאני יגיע למשרדים של שופר

הרב: בעזרת ה' תודה. הנה נתנו לה כיסוי ראש, מה את צריכה ברכה?
תן לבחור שמה שעומד עם האצבעות.


ש. שלום

הרב: שלום

ש. כבוד הרב, אני רציתי שאתה תברך את הילדה שלי, היא קיבלה לפני ארבע שנים שיתוק

הרב:בת כמה היא?

ש. בת ארבע, עכשיו בת שמונה, עכשיו היא מצב בסדר, ולב שלה ויד השמאלית לא עובד

הרב: אתה מניח תפילין

ש. אני מניח תפילין?

הרב: כל יום?

ש. כל יום

הרב: גם בשבת

ש. אה לא בשבת, שבת לא בודאי.

הרב: תגיד לי משהו, עכשיו אשתך הולכת בצניעות גמורה?

ש. לא, אני גרוש.

הרב: אה, אתה גרוש, ואתה עם הבת לבד?

ש. לא, בת שלי עם אמא

הרב: אה היא עם האמא. והאמא הולכת בצניעות?

ש. לא. היא לא שומרת שבת

הרב: והיא תסכים ללכת בצניעות לרפואת הבת?

ש. אני לא יודע אבל אני צריך לדבר איתה

הרב: אז תדבר איתה כי זה חשוב מאד, אם היא תלך בצניעות גמורה בעזרת ה' יתברך יכול להיות שיהיה ישועה

ש. תודה רבה.

הרב: אתה תדבר איתה?

ש. אני ידבר איתה

הרב: אני אחכה. קדימה, תן לגברת שמה. שמה.


ש. שלום הרב

הרב: שלום

ש. האמת אני מתרגש קצת לדבר איתך, אני מסתכל עליך כבר הרבה שנים באינטרנט, יש לי כמה שאלות, מה זה הבנתי שיש ענין כזה של כמה עולמות שיש שבע עולמות תחתיים בתוך העולם הזה כמו בצל עם כמה שכבות, מה הענין הזה, אתה יכול להסביר לי קצת, כמו גלידי בצל יש בעומק של כדור הארץ שלבים שלבים שלבים שזה נקרא ארצות.

ש. שיש חיים בכל ארץ? פה בדור הזה

הרב: כן.

ש. עכשיו תגיד הרב, אם אני רואה סרטים שלך באינטרנט לענות אמן או לא לענות אמן?

הרב: לא לענות אמן.

ש. אה, ורציתי לשאול אותך עוד דבר, כשאני התחלתי להתחזק בתשובה בעקבות ההרצאות שלך, שמתי לב שאני כן רוצה לקיים מצוות אבל לא יודע איך לקיים אותם. למה הרב לא חושב לעשות סדרה של סרטונים ק צרים קטנים

הרב: חשבתי, אבל אין לי תקציב, עשיתי התחלתי עם תפילין, עשיתי איך מניחים תפילין והכל, אבל צריך תקציב וזה פרויקט רציני, אם תמצא לי תורם אני יעשה מה שאתה רוצה.

ש. אני יכול לעזור קצת עם אינטרנט אם צריך

הרב: בסדר גמור, תעמוד בקשר עם המשרד.

ש. טוב

הרב: תהיה בריא.

ש. רוצה לבקש ברכה הרב לנישואין אני מתחתן בחודש הבא בעזרת ה', שנצליח לקיים חתונה כמו שצריך כהלכה

הרב: ה' יבנה ביתך בית נאמן בישראל בנין עדי עד.

ש. אמן. תודה הרב, תודה.

הרב: תן לבחור שמה שעומד, כן. כן הנה פה


ש. ערב טוב כבוד הרב

הרב: ידידנו משכבר הימים

ש. שתזכה לחיים ארוכים טובים ובריאים

הרב: אמן.

ש. יש אתר באינטרנט שנקרא הדברות,

הרב: עוד פעם התחלת עכשיו

ש. לפני כמה שנים היה לו סרטון שהיה לו בעיות כספיות בהתארגנות שלו.

הרב: דבר דבר, חבל על הזמן

ש. לפני כמה שנים היה לו קשיים כספיים בארגון, ב"ה עשינו מה שעשינו, היה גם הפתעה מכיוון טוב ונפתרה הבעיה הכספית, מה שנקרא הוא הלך צעד אחד אחורה הרב זמיר כהן ואח"כ פרץ קדימה הוא אח"כ פתח בטלויזיה בערוץ מטב ויס ערוץ 97 ורץ קדימה. לפני כמה שעות פתחתי את האתר שלך ביוטיוב, לצערי יש פרסומות לפני האתר שלך שהוא אומר עוד חמש שניות ואז תדלג על הפרסומת, ורואים כל מיני דברים ובחורות לא צנועות, זה לא מה שמעניין אותנו, מעניין אותנו לראות את האתר שלך נקי וחסמת את האתר שלך, ומי שרוצה לצפות באתר שלך אם ראיתי נכון, נדרש לשלם חמישים שקל. דבר אחד אני יכול להגיד לך, שגם אם יש לך בטחון בפרנסה של הקב"ה אתה צריך לפתוח את האתר שלך, ואם לא תפתח את האתר שלך תנקוב בסכום כמה כסף אתה צריך בשביל לפתוח את האתר שלך. זה דבר אחד. אתה מרצה ואומר בהרצאות שלך הרבה פעמים גיהינום והרבה פעמים גן עדן, לדעתי תוריד קצת את הגיהינום תגיד אותו במקום עשרים פעם פעם אחת ותגיד במקום את הגן עדן זה יוסיף. ויש הרבה חומרים שלדעתי מאד רעילים בגוש קטיף וכל החרתות האלה של כל מיני חסות למיניהם, אז תחזיקו את עצמכם גם אתם קצת המושבים שמרססים את כל הגוש האלה וכל מיני דברים שתופסים טרמפ על כל מיני כיוונים פי חמישים מכל הדברים הפשוטים שמוכרים אותם בשוק אפילו עם תולעים, ובעשרים וחמש המנות האחרונות מרססים אותם פי שתיים, יכול להיות שאני משקר או לא אבל בדקתי את הדבר בעובי של הדבר, הדברים האלה כן נכונים, הדברים האלה כן מסרטנים, זה יכול להיות שאין בהם תולעים, אבל גם על פי ההלכה אם יקחו את החסה וישימו אותם במלח, לפי דעתי זה עדיף לקחת את זה יותר טוב כי רשום בתורה "ונשמרתם לנפשותיכם עד מאד"

הרב: תודה רבה, מחיאות כפיים חבר'ה. כן שאלה הבאה, מי עוד רוצה, כן הגברת שמה בבקשה.


ש. שלום כבוד הרב,

הרב: שלום שלום
ש. יש לי פה בעיה עם הילד שאחותי נפטרה היה שוב נפל על הכרית והילד עכשיו לא בסדר, אם אפשר לברך אותו?

הב: מה השם?

ש. אלירן בן לאה

הרב: ואת תסכימי ללכת עם כיסוי ראש מלא?

ש. כן

הרב: מה זה מלא?

ש. את כל השיער לכסות

הרב: בדיוק, מה שמו?

ש. אלירן בן לאה

הרב: אלירן בן לאה, ה' ירפא אותו ברפואה שלמה מהרה

ש. אמן. אמן. ושיהיה לי שלום בית עם בעלי, הוא עזב את הבית בגלל הילד

הרב: וה' יזכה אותך לשלום בית נאמן ואיתן

ש. אמן. תודה.

הרב: תהיי בריאה.
כן, שאלה אחרונה לערב זה.


ש. שלום כבוד הרב, אני הולכת בצניעות בשבתות וחגים, והיום החלטתי לקבל על עצמי צניעות באופן קבוע

הרב: אשרייך.

ש. אני רוצה ברכה

הרב: בהחלט מה השם?

ש. מורן מזל בת חנה

הרב: ה' יזכה אותך להצליח בכל מעשי ידייך

ש. אמן.

הרב: כן הבחור הזה הנה בסוף. כן, דבר דבר דבר.


ש. כבוד הרב, ערב טוב, אני מחבב אותך ואני אוהב אותך במה שאתה עושה, אתה מקרב את הגאולה, כמו שאומרים, וגם לשמוע אמן. פעם הראשונה שאני רואה אותך היום במציאות, ביוטיוב הייתי רואה אותך כל הזמן, גם התחזקתי, אני גם ממשיך לחזק אנשים, הייתי בישיבה במחנה ישראל, שם באמת תענוג להיות שם, התרגשתי מאד שם שקט מתפללים כמו שצריך

הרב: ב"ה

ש. ויש לי שאלה, לגבי היצר הרע, וגן עדן, אם היצר הרע מבלבל את הבן אדם, למה שהיצר הרע לא יקבל את העונש

הרב: הוא יקבל בסוף, הקב"ה שוחטו ובילע המוות לנצח, בינתיים יש לו תפקיד לבלבל את האנשים כדי שתהיה בחירה, ואתה צריך להתגבר עליו, אבל כשיגיע העולם לתיקונו הוא כבר לא יהיה.

ש. ועוד שאלה אחרונה, מה קורה לגבי כל הצניעות וכל הגועל נפש, אנחנו באתיופיה היינו צנועים, היה שם כבוד, כל אחד מאיפה שבא באמת היה כבוד, עכשיו הדור החדש אני רואה כל הצניעות ה' ירחם

הרב: נכון, זה בעיה חמורה וזה מרחיק את הגאולה.

ש. קשה לשמור על העיניים גם, אתה לא יכול שניה

הרב: נכון, נכון, זה כמו בעלי חיים. צריכים לקרוא פרשת בראשית בשביל להבין.

ש. אני תמיד אמרתי לעצמי, אני מעדיף למות

הרב: לא חס ושלום, תשאר בחיים

ש. לא, מתי שהקב"ה יחליט, אני מעדיף לחיות באמונה מאשר למות כמו בהמה

הרב: נכון זה יפה, זה אמרה חשובה.

ש. תודה רבה לכבוד הרב

הרב: שמעתם?

ש. כמו שאומרים על שלמה המלך, שהוא החכם מכל האדם, בדור הזה אתה החכם מכל האדם.

הרב: יהי רצון, יהי רצון. הנה הבחור שמה מאחורה כאן הבחור.


ש. שלום כבוד הרב

הרב: שלום

ש. יישר כח גדול לרב למה שהוא עושה, מאד מעריצים אוהבים את הרב, רצינו לבקש ברכה בשביל אבא שלי, הוא חולה במחלה

הרב: שמו

ש. בנימין חי בן אלן עזיזה, ראינו שהרב נותן ברכות וראינו

הרב: ה' ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה ויעתיק את המחלה לחמינאי. הוא יכול ללמוד?

ש. הוא לא כל כך, אנחנו הבנים שלו יכולים

הרב: אז תלמדו שעתיים בתענית דיבור שלשה חדשים רצוף כל יום. כן גברת דברי.


ש. אני אשה חולה הרבה ואלמנה

הרב: תלכי עם כיסוי ראש מלא

ש. אני חולה הרבה הרבה בהרבה דברים

הרב: תלכי עם כיסוי ראש מלא

ש. בסדר, אני אשמע מה שתגיד לי.

הרב: אבל אמיתי כן?

ש. כן

הרב: מה שמך?

ש. סעידה בת נג'יה

הרב: רפואה שלמה מהרה בכל האיברים והגידים

ש. תודה רבה. תודה תודה.

הרב: נו תשובה יש מה התשובה? אשתך מסכימה לחזור בתשובה לרפואת הילדה?

ש. כן.

הרב: מה שם הילדה?

ש. נטלי בת עדינה

הרב: רפואה שלמה מהרה מהרה מהרה.

ש. אמן.

הרב: אני מודה לכל הקהל, תבורכו, תצליחו, תשכילו, תוושעו מהרה אמן.

אמן.


השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט