qA
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close
אור יהודה 23-9-12
ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח
מהעיקרים בחיזוק הציבור הוא הארגון. אם רוצים לחזק ציבור צריך שיהיה ארגון, וכמו שמארגנים בענינים גשמיים כך צריך לארגן בענינים רוחניים. וכל אחד צריך להיות מצורף לחבירו ולא יבואו לידי רפיון, ז"א ציבור שומר על ציבור. כל מי שמחובר לציבור או לקבוצה הוא נשמר מבחינה רוחנית שלא לרדת ברפיון, כל מי שהוא לבד הוא מתרפה ואין מי שיעמיד אותו. והדבר הזה נוגע מאד לעבודת ה' בדורנו, בעוונות הרבים הפנימיות רחוקה היא, ז"א אנשים לא מפנימים ולא עובדים על פנימיות אלא העיקר התורה והמצוות של אנשים זה חיצוני מצות אנשים מלומדה.
מובא בזוהר הקדוש בפרשת בשלח, שעמלק הוא ס"מ, הוא הסטרא אחרא, ומלאך המוות מתלבש על כל אחד לפי דרכיו, אינו דומה יצר הרע של משה לשל יוסף ושל דוד ושל שושנה ושל רבקה, כל אחד זה שונה. מלאך המוות מתלבש על כל אחד לפי דרכיו, אינו דומה יצר הרע של אחד לשל חבירו, ואינם דומים כלל התכסיסים שלו בדור אחד להתלבשות שלו על דור שני. ז"א הוא משנה את עצמו במהירות, זה כמו וירוסים, כשוירוס מתביית על בן אדם והוא מתרגל לאנטיביוטיקה אז היא כבר לא תועיל, צריך לחפש אחרת, ואם לא מוצאים אחרת אז הוירוס מנצח. ז"א אדם צריך לדעת שתכסיסים של יצר הרע מלאך המוות בכל דור ודור מתלבשים אחרת. סברות אחרות, דרכים אחרים לגמרי, וממילא כשיש שינויים בסדר המלחמה של היצר מדור אחד לחברו, אבל תורת ה' אין בה שינויים, התורה לא תשתנה בגלל התרגילים והתכסיסים של יצר הרע, אם אדם דבק בתורה במאה אחוז כל תכסיסי שיעשה היצר הרע לא ישפיע, אבל ברגע שאדם סוטה קצת מן הדרך הוא יתפוס אותו, אם הוא יפתה אותך תעשה ככה, אני אקח אותך לשם, אני אתן לך כך, זהו, אתה כבר ביד שלו, לעולם יזהר אדם שלא יבוא לידי עבירה, מה זה לידי עבירה? העבירה תפוס אותך ביד, אם תתקרב אליה לעבירה היא תתפוס אותך ביד, קשה יהיה לצאת ממנה חלילה. תורה לא משתנה, אבל התכסיסים משתנים כל הזמן. יצר הרע הוא אלוף התחבולות, אבל גם אנחנו יכולים בתחבולות לעשות מלחמה, ובפרט אם אנחנו מחוברים כקבוצה, כארגון.
והתחבולות משתנות לפי הדורות, תארו לכם שפראים היום יצאו להלחם עם קשתות וחניתות וכידונים מול מטוסים וטנקים זה נקרא מלחמה? זה צחוק מהעבודה. ז"א חייבים להשוות את כלי ההגנה וכלי התקיפה בהתאם למה שיש לאויב ויותר, להתעלות מעל, אחרת אתה לא תצליח להכריע. עם מה אנחנו מצטיידים למלחמה נגד היצר הרע? עם צעצועים, אבל מה, אם נתארגן ונתחזק כולנו יחד אז נוכל להצליח נגדו.
לדוגמא, אף אחד מהציבור היושב כאן לא חושב שאני מדבר עליו. מה פירוש? הוא יודע שהוא עובר קצת עבירות, הוא יודע שהוא לא הכי שלם, אי אפשר להצביע עליו צדיק הדור, אבל הוא לא חושב שזה עד כדי כך שמלאך המוות יושב עליו, מתביית עליו, ויש לו תכסיסים והוא מכין אותו, כמו שאומרים, לקבורה, הוא לא חושב, בכלל לא חושב.
אבל בואו נראה מה התכסיסים שלו לדוגמא בדור הזה. הוא הצליח להשתלט על המוחות של בני האדם, ומה עשה? אמר להם רבותי, בואו אתן לכם קדמה, אני אתן לכם להתקדם שלא תצטרכו להתרוצץ, הכל יהיה מזומן לכם ביד. בכף היד תוכלו לנהל את העולם, עם חמש אצבעות. נתן אייפון, סמארטפון, אנדרואי, גלאקסי, נתן לך להחזיק ביד תתתתתתתתתת.... וחביבי מחבר אותך למקומות ולמחוזות רח"ל, שפעם יצר הרע היה צריך להחטיא בן אדם, היה צריך להלביש אותו שחורים ולהוציא אותו מחוץ לעיר ולקחת אותו למרחקים שלא יזהו ולא ידעו, ושם הוא היה מסתתר והולך בחשאי ועושה עבירה וחוזר מיד שלא ירגישו כי המרחק גדול, אז איפה נעדרת? אתה לא יורד למטה וחוזר, צריך ללכת לעיר אחרת, ואין תחבורה כמו היום, צריך לרכב על חמור ואם הוא עשיר יש לו סוס, וזה גם לוקח זמן, וזה עבירה פעם אחת, ואם הוא רוצה פעמיים אז צריך ללכת ואח"כ עוד למצוא תירוץ ו.... בשביל להחטיא בן אדם היה סיפור. היום - הכל נמצא בזה, הכל בכל מכל כל בלי סוף בלי גבול כמה שתרצה עבירות בלי סוף. יצר הרע נמצא אצלך ואתה מאושר, מאושר יש לך את השטן ביד ואתה חושב שאתה מנהל אותו והוא מנהל אותך, והוא זורק לך כל מיני דברים כל מיני פרסומות וכל מיני דברי משיכה וכו' וכו', וספאם - זורק לך דואר זבל וכל מיני שטויות ואתה חביבי, אם אתה רק רואה אותי רק בזה ורק אותי ורק אותי ורק אותי אז נגיד שזה בסדר, נגיד, נגיד, אבל יצר הרע אומר שמע, חפש לך איזה הכשר ואני על הדרך מה אני אתן לך את המבין איזה קליפ קטן, זה הבעיה. אז זה באייפון וזה באינטרנט וזה בכל דבר איפה שאתה זז היום אין, זה מסכים קופצים לך בכביש, זה מודעות רחוב, זה בטאונים, זה חוברות ועיתונים, איפה שאתה לא הולך תמונות השטן מלאך המוות יורה בך חיצים כל האיראנים והסורים והזה לא יכולים לפגוע בך כמו שאתה נפגע כל יום רק בהליכה אחת. וגם אם יפגעו בך האיראנים חס ושלום אז מה קרה? אם אתה בסדר אז עלית יותר מוקדם לקבל שכר, מה יש? אבל אם אתה לא בסדר זה בעיה. אבל אם כל יום אתה עובר וצובר עבירות עבירות עבירות עבירות והאיראנים עוד לא הרגו אותך, אתה בבעיה יותר. למה? בסוף גם הגנה לא יהיה, כי מרוב עבירות אין זכויו, אין זכויות אז חס ושלום יכולים להפגע. קיצורו של דבר יצר הרע מאד מתוחכם, ובדור הזה הוא שם את כל הכלים הכי כבדים שיש לו, אמנם הם קלים במשקל אבל הם כבדים כבדים שכמעט שום בן אדם לא יכול להמלט מהם, כי אם בן אדם היה בלי הכלים האלה הוא כאילו חוזר לימי הביניים. הוא כאילו צריך את הטלפון של פעם, תשע תשע תשע, היה פעם סרט עליזה מזרחי, תשע תשע תשע, ככה היו מחייגים, עד שהיית מחייג ההוא היה הולך לשוק חזר עשה קניות. אז ז"א יצר הרע היום יש לו כלים חבל על הזמן, אבל אם אנחנו נתגבש כארגון, נחליט שאנחנו מכריזים עליו מלחמה נגד, ציבור יכול לנצח אותו, ולציבור יש מעלות שתיכף נלמד שזה לא יאומן כי יסופר מה המעלות של ציבור. תשמעו.
כתוב בספר יהושע פרק י', "וימעלו בני ישראל מעל בחרם" הקב"ה אמר לא לגעת בשלל של האויבים, ועם ישראל כתוב מעלו בחרם, וימעלו בני ישראל מעל בחרם, אחרי שכתוב שזה בני ישראל מפרט הכתוב ואומר, ויקח עכן, לא כל ישראל, ויקח עכן - זה אדם אחר, ויחר אף ה' במי? בבני ישראל, זה לקח עכן, כתוב "וירח אף ה' בבני ישראל ויאמר ה' חטא ישראל וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם, וצריך עיון, איש אחד יחטא ועל כל העדה יקצוף ה', כשמענישים את כל ישראל בחטא היחיד? למה?
הרב אבן עזרא מסביר את זה, ותקשיבו טוב, אתם לא תאמינו למה שתשמעו כרגע. אדם רצח את אשתו, זה בגללנו? אדם דרס שלש נשים, זה בגללנו? אדם פגע וברח, זה בגללנו? אדם התאבד, זה בגללנו? אדם שרף את עצמו ליד ביטוח לאומי, זה בגללנו? התורה אומרת כן זה בגללנו. למה? אומר האבן עזרא כך, כאשר איזה ענין בתכלית החומרה בדעת הכלל אי אפשר שימצא אפילו אחד ביניהם שיעבור עליהם. אם יש דבר שאצלנו בתכלית אנחנו רחוקים ממנו, אצל כל הכלל, אז גם יחיד לא יעיז לעשות דבר כזה. ואם יחיד מסוגל לעשות סימן שגם הדבר הזה שהוא עשה רפוי אצלנו, רק מה, לא הגענו עד לכדי מעשה מה שהוא עשה, אבל המצב רפוי אצלנו. לדוגמא, אדם שנמצא בקבוצה בבני ברק ונגיד שהוא רוצה לנסוע בשבת, הוא לא יעיז לנסוע בשבת בבני ברק, למה? כי הציבור שומר עליו, מה שומר? הם יודעים בכלל שהוא רוצה לנסוע? לא, אבל עצם זה שאצלם לא שייך כזה דבר אז גם אצלו לא יהיה שייך, אז הוא ימצא מחוץ למקום ואף אחד לא נמצא, הוא יתרחק כמה בתים ושמה הוא יקח את האוטו ויסע, זה לא מה שאמרתי, מה שאמרתי זה גם לא יכול להיות שמישהו יסע בשבת אא"כ גם אצלנו חילול שבת מופקר קצת, אם לא היה חילול שבת אצלנו, אצלנו - אצל הכלל, אם לא היה מופקר קצת לא היה נמצא אדם אחד שיעשה מעשה. סתם דוגמא, כן. אני לא רוצה להביא דוגמאות זוועתיות אבל שאמא חס ושלום תקח את הילד שלה, מצינו שאמא רצחה הרגה, לא יודע הטביעה, אבל שאמא תשרוף את הילד שלה ותבשל אותו נגיד בתנור זה לא שמענו, אצל קניבלים כן, אבל בציבור כזה לא נשמע כדבר הזה, זה מרוחק בתכלית הריחוק, זה לא יכול להיות עדיין. שהורגים ילדים כן, כל שבוע אנחנו שומעים זה רצח את הילדים לעיני אשתו אשתו רצחה את הילדים או שזה העלים אותם או שזה זרק אותם ההיא זרקה אותם בפח, ההיא זרקה מהחלון, זה דבר שרגילים כבר אפילו לא מתפעלים, שמעת מה היה? עוד אחד, עוד אחד, שמעת כבר מדברים בהיקפים עוד שתיים, אבל אם היינו אנחנו בתכלית סגורים על דבר מסויים שום בן אדם לא יכול לעשות את זה, אבל כיון שאנחנו פרוצים גם בענין לכן זה יכול לפגוע עד כדי שבן אדם מסוגל יהיה לעשות בפועל דברים כאלה.
אז לכן, כל חיזוק שהכלל החליט לעשות, לא יהיה קל ליחיד לעבור עליו. וזה מה שנאמר כי אם ציבור עושה תשובה יש קיום חזק לקבלותיהם, אני אתן לכם דוגמא, לפני שנה בערך אני התחלתי לעשות תענית ארבעים יום, ואחרי נמשכו עוד יהודים והגענו קרוב לאלפיים איש ידועים שאמרו שהם קיבלו עליהם ארבעים יום תענית, דבר שלא היה דורות הרבה לפני, היו בודדים שעשו, אבל שבכמויות אנשים בערך מקבלים עליהם ארבעים יום תענית, ארבעים שמונים שבעים, לא היה דבר כזה. שאנשים מקבלים על עצמם ללמוד את כל הש"ס תוך שנה כי הם לא חלמו בחיים לגמור מסכת, ומקבלים על עצמם ללמוד שבעה דפים ביום לסיים ש"ס, יש היום כבר למעלה מ-1500 איש ונשים למעלה מאלף שמסיימות תנ"ך. למה? כי כשכלל מחליט לעשות זה יותר קל, אחד מצביע השני גם זה גם זה גם זה גם זה גם נהיו עשרות, כי כח הכלל לאחד, והאחדות הזאת שומרת ונותנת כח ותעצומות לכל פרט ופרט. כי אם תגיד לפרט זה יראה לו כמו הר גדול, אבל אם אתה רואה עשרות מקבלים על עצמם, מה אני שונה מהם, למה אני פחות מהם, למה אני לא יכול לעשות גם? קנאת סופרים תרבה חכמה. אז רואים שתשובה של ציבור, כשהציבור מקבל על עצמו משהו זה הגנה על כל פרט ופרט.
אמרו חכמים ז"ל, ראה הקב"ה שצדיקים מועטים עמד ושתלם בכל דור ודור, אז לקב"ה יש סך של צדיקים מועטים, פיזר אותם פה שם צדיק אחד, עוד דור שם עוד אחד, פה שם שתיים, פה שם אחד, פיזר אותם על כל ההיסטוריה, מה אכפת לקב"ה אם יהיה דורות עם צדיקים ויהיה דורות בלי צדיקים, למה לו לפזר ולשתול, שיהיה, מתי שיהיה שיהיה מתי שלא יהיה לא יהיה, למה פיזר? אלא ברור שכל דור בכלל מתקיים רק בזכות הצדיק של הדור, אם אין צדיק לדור שהוא ישא בעולם שהעולם עומד עליו והוא יסודו, העולם לא מתקיים בכלל. אז לכן חייב הקב"ה לשתול בכל דור ודור צדיק. ותמיד כתוב, עד שלא שקעה שמשו של זה זרחה שמשו של זה, אין מצב שיהיה חסר, תמיד הקב"ה לפני שהוא משקיע את השמש של צדיק שהולך לצאת מן העולם מזריח כבר מישהו אחר שיהיה במקומו. נמצא שהעולם חייב שיהיה צדיק בכל דור ודור, צדיק יסוד עולם.
עכשיו, מה צריך אותו? כי הצדיק בפנימיות שלו, בפנימיות שלו, תקשיבו, הוא פועל על כל בני הדור. כיון שהוא עובד עבודה פנימית ולא חיצונית, הוא לא רק עושה מצוות יושב לומד קורא וזה ונגמר הסיפור, לא, הוא משפיע ופועל ומפעיל, הוא פנימי שמוציא החוצה ולא מסתפק בעצמו, אז הפנימיות שלו פועלת על כל בני דורו, ומה שיוצא מן הלב נכנס ללב באופן טבעי, לא צריך להשתדל, לא צריך תכסיסים, לא צריך דיבור מיוחד, לא צריך, אם אתה אמיתי ירא שמים הדיבור שלך נכנס בתוך הלב והלב השני מרגיש את האמת שבדבריך. וכל צדיק במעשיו הפנימיים והרגשת לבבו פועל ממילא על רואיו.
מן הסתם שמעתם על המעשה של רבי פרידא, היה תלמיד חרכם גדול בזמן התלמוד קראו לו רבי פרידא, והיה לו תלמיד שהיה מתקשה, קשה הבנה, היה צריך ללמד אותו 400 פעם כל דבר עד שיבין. 399 לא מבין, 400 מבין, בימינו זה היה נקרא סתום אטום חתום, דבר לאבן יכול להיות שתקבל ממנו תגובה יותר מהר. אתם יודעים מה זה 400 פעם? אם אתה צריך להסביר לבן אדם נגיד רק משנה אחת קצרה "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ובניך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפעל", זה הכל זה המשנה, מסובך? אומר לו הבנת? אומר לו לא. אומר לו טוב אני אסביר לך עוד פעם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מאיפה אנחנו יודעים? שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפעל. הבנת? לא. ממשיך עוד פעם, כ-ל ישראל אחד שתיים שלש ארבע חמש, כל ישראל יש להם חלק חלק חלק, יש עולם הבא ויש חלק חלק חלק יש להם חלק לכל אחד מישראל יש לו חלק לעולם הבא שנאמר... הבנת? לא. עוד פעם. עושה לו עוד ציורים עוד פעם לוקח לוח לוקח גיר משרטט לו עושה לו זה אומר לו צייר אתה, הבנת? לא. חמישים פעם, מאה, כלום, סתום חתום כלום, היית מלמד אחד כזה? מי מלמד אחד כזה? תשלם לי עשר אלף דולר על שיעור כזה אני אשתגע. מה זה אטרף, אני בשביל לחזור על זה 400 פעם תשלם, בלי שההוא יבין, שאני אחזור אדקלם. והיה מלמד אותו כל פעם 400, תקשיבו טוב. פעם אחת באמצע הלימוד נכנס מישהו רוצה לדבר עם רבי פרידא, ורבי פרידא לא הפסיק, לא הפסיק, ממשיך ללמד אותו, וההוא ממתין, סיים את ה-400 אומר לו הבנת? אומר לו לא. אומר מה קרה היום? אמר לו משעה שזה נכנס נתתי דעתי מתי רבי יקום, אז לא שמתי לב מה הרב אומר אז לא קלטתי, אז הוא התחיל עוד 400 פעם, יצאה בת קול מן השמים, זהו בשמים כבר לא יכלו להרגע, יצאה בת קול מן השמים ואמרה לו רבי פרידא, שמע טוב הפעם, תבחר אחד מהשניים, או שאנחנו מוסיפים לך 400 שנים לחיים שלך או שאתה וכל בני דורך זוכים לעולם הבא, מה אתה רוצה? אמר אני וכל בני הדור זוכים לעולם הבא. ז"א הוא יכול להפטר תוך שנה, אין לו בעיה. מה אמרו לו? קבל גם זה וגם זה, הוא האריך 400 שנה וכל הדור שלו זכה. אה, מה הקשר לדור שלו שיזכה לקבל בחינם עולם הבא? אלא אדם כזה ודאי השאיר רושם ענק על כל הדור, הרי אתם שומעים סיפור כזה אתם מתעלפים מצחוק עכשיו, אבל אם היה באור יהודה אחד כזה שהיה מלמד ככה ואתם יודעים שהוא תופס אפילו זקנים שלא מבינים מילה וחצי מילה ומשקיע בהם והוא תלמיד חכם עצום, נגיד הרב עובדיה יושב עם תלמיד וכל הזמן חוזר בשעה שהוא יכול לכתוב ספירם ויכול ויכול ויכול, הוא יושב עם תלמיד 400 פעם, זה היה משאיר עליכם רושם או לא? זה השאיר רושם על כל הדור שלו, ממילא הדברים הפנימיים שהיו בו השפיעו על כולם לכן כולם היה להם שייכות ביחס אליו וזכו בזכייה שלו. כי הפנימיות של צדיק משפיעה על הדור. נגיד אתה מזכה את הרבים ואנשים מתפעלים מזיכוי הרבים שלך מתחילים להעתיק אותך ומעתיקים ומעתיקים ועושים עוד עוד ועוד עוד, אז הפנימיות שלך השפיעה על דור שלם. וככה זה הולך ומתרחב. ז"א כח היחיד הוא עצום. להבדיל, בואו נקח דוגמא להבדיל, באלג'יריה היה בן אדם אחד שמעוני החליט לשרוף את עצמו, מאותו רגע עד עכשיו יש שריפות בכמה מדינות ונהרגו יותר ממאה אלף איש, בגלל אחד ששרף את עצמו. זה עבר למצרים נהיה מהפיכה, הורידו את מובארק אחרי זה זה עבר ללוב עכשיו זה בסוריה, ועבר קצת לתורכיה, בתימן, כל מיני מקומות, קוראים לזה אביב ערבי, אחד הדליק את עצמו נהיה אביב ערבי. שמעתם דבר כזה? השפעה של יחיד אחד. אחד עשה סרט על מוחמד, מתחילים להדליק את העולם, שורפים שגריריות עושים ככה, לך תדע איפה זה יגמר, סרט, אחד עשה. כל יום מקללים את כולם, כולם את כולם. לא, אבל זה קילל בסרט, מה זה, זה צחוק? זהו, שורפים את העולם עכשיו ,נגמר הסיפור. מעשה של יחיד. אז מעשה אחד של יחיד יכול להיות לטובה להשפיע על כל העולם ומעשה אחד של יחיד לרעה יכול להשפיע לרעה על כל העולם. מלחמת עולם יכולה להתחיל בגלל מקרה אחד של בן אדם אחד. מקרה אחד של בן אדם אחד. אתם יודעים מה מסוגל בן אדם בטעות אחת שלו לעשות? תיכף תשמעו ולא תאמינו. ולא ולא תאמינו.
כמה נזק יכול בן אדם לגרום, תגידו לי את הנזק הכי גדול שיכול בן אדם לגרום, מה הנזק הכי גדול, מלחמת עולם? כן? מלחמת עולם? היו מלחמות עולם, מתו כולם? לא מתו כולם, יש דבר יותר גרוע מזה שיכול להיות? אטום, אני אומר עם אטום עם הכל, גם זה ישארו שליש, ישארו שליש. תשמעו עכשיו דבר מדהים. תשמעו דבר מדהים.
הגמרא אומרת בתענית עמוד ח', אמר רבי אמי, אין תפילתו של אדם נשמעת אא"כ נפשו ישים בכפו, שנאמר "נשא לבבנו אל כפיים", אדם שרוצה שהתפילה שלו תתקבל זה לא דקלום, זה לא לקרוא מה שכתוב, צריך לשים את נפשו בכפו, פירושו של דבר תפילה אמיתית שהוא מבין שהנפש שלו היא תלויה בכף שלו עכשיו, אם הוא עושה טעות חס ושלום הוא מת, אם הוא מצליח בתפילה הוא זוכה בגדול, כאילו ביד שלו עכשיו, תחליט נשא לבבנו אל כפיים, אם זו תפילה כזאת היא תשמע, אם לא היא לא תשמע. שואלת הגמרא, מה כשמואל הדרה ודרש ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה רבי אמי אומר דבר כזה? הרי שמואל העמיד אמורא ודרש, מה דרש? פסוק, ויפתוהו - את הקב"ה ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבוהו, לפי זה מה שמוציאים מהפה זה חרטה ברטה. הם לא מתכוונים, בלבלבל בלל... בלבלבל..... בלבלבל... עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו נו נו נו נו נו קדיש קדיש קדיש די, מה זה? מה זה? אז איך זה הולך? אע"פ כן כתוב "והוא רחום יכפר עוון", "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו", ואעפ"כ "והוא רחום יכפר עוון. איך זה? לא קשיא, כאן ביחיד כאן בציבור, אומר רש"י, בציבור שמתפללים התפילה נשמעת, ואע"פ שאין הלב של כולם שלם. שמעתם? יש מנין, תשעה מגמגמים משהו אבל יש אחד שמתפלל כמו שצריך, מעלה את כל התפילות של כולם. אע"פ שאין לב כולם שלם, אבל ציבור, ציבור תפילתם נשמעת. "הן אל כביר ולא ימאס", אתם שומעים?
משל למה הדבר דומה, מלך שאמר שביום פלוני עד שעה פלונית אני מבקש מכל אחד שיביא לו יין ישן מיושן טעים מאד, אם זה לא ישן מיושן וטעים מאד מי שלא יביא ייתלה בככר העיר. כולם היה להם שבוע לארגן, התחילו כולם לקנות להביא ממדינות זרות הכל לעשות את המאמצים הגיע התייצב ובא, היה שמה עני תפרן, אין לו גרוש, גרוש אין לו, גרוש, איזה יין מאיפה יביא, אז הוא לא הביא, אמר בטח מה יספרו כמה הביאו ירשמו, לא ישימו לב. פתאום הוא ראה את החבר שלו עני גם כן תפרן, חוזר משמה מבסוט, אומר לו תגיד אתה הבאת יין? אומר לו בטח. אומר לו איך, אתה תפרן יותר ממני, איך הבאת? אמר תגיד אני טיפש, אני אשלם על יין וזה, אני אין לי כסף, אז מה עשית? אומר לקחתי בקבוק מים, טיפה צבע מהשכן לקחתי, שמתי בפנים ערבבתי, זה נראה כמו יין, כולם עומדים בתור המונים המונים המונים אני גם ביניהם, שם להם בבקשה והולך, זהו, נגמר הסיפור. ידעו לא ידעו יתחלף לא יתחלף לא יודע של מי זה, אני נתתי יין, אמר לו ככה עשית? אמר לו כן. ראה שיש עוד כמה דקות, רץ מהר לקח בקבוק יין הלך לאותו אחד שנתן לו צבע, ערבב ערבב ערבב, הגיע אבל אחר שתי דקות, אחר שתי דקות, דופק, אמרו לו סגור, לא אני הבאתי זה התעכבתי זה המלך אני רוצה שיביא ושיעטם וזה, אמרו לו טוב, המלך שואל מי זה, אמרו לו אחד מתעקש לתת לך לטעום. פתחו לו, המלך טעם ותלה אותו. אם הוא היה מצליח להכניס על כולם כמו ההוא, אף אחד לא היה תופס שיש פה, אתה מבין, חרטה ברטה, אבל אתה בא לבד, תפילת יחיד, אתה מתפלל אחרי קריאת שמע, אחרי שעבר זמן תפילה, ואתה דופק ה' שפתי תפתח, הלו, יש לי מה להגיד לך עכשיו, שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אתה יודע מה אני הולך להגיד, תהילות ותשבחות, רק אחרי זה הוא רואה שהכל חרטה ברטה דלגלגלדלדלדלגלגל אז מה הטרחת אותנו לפתוח שערי תפילה עוד פעם, סגרנו כבר נסגר היום, לא תפתחו יש לי ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.... ככה זה עובד, כשזה בא עם ציבור אפילו שזה לא בדיוק זה עובר, אבל אם זה יחיד לא עובר.
תפילת יחיד בודקים אותה במדוקדק, כל תפילת יחיד בודקים אותה במדוקדק. אם אתה מביא מתנה לחתונה בין כולם זה דוחף מעטפה זה דוחף מעטפה זה דוחף מעטפה זה דוחף אין זמן לפתוח בפרצוף של כולם, נכון? אבל אם בא אחד אליך הביתה, נכנס ואומר אני אחרתי לא הגעתי לחתונה אני מצטער מביא לך מתנה, אתה פותח את ה מעטפה אתה רואה שיש פתק, אין לי כרגע כסף בעוד חודש אני אביא לך, מה זה אתה עובד עלי. הוא חשב שהוא לא יפתח את המעטפה בפנים שלו רק אחרי שהוא ילך, פתח, ז"א בודקים.
עכשיו תשמעו דבר מדהים מה האסון הכי גדול שהיה בהיסטוריה היהודית, העולמית בכלל. קודם החטא של אדם הראשון היו כל הנשמות בלולות בו. מה זה כל הנשמות? כל הנשמות בעולם כולם של כל הנשמות, ברמת גן, בתל אביב, בסין, ביפן, בארה"ב, בכל העולם, כל הנשמות במשך כל הדורות כולם היו ביחד בנשמת אדם הראשון. אם הוא לא היה חוטא והיה שומע לה' שציווה אותו מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, מה אני מבקש ממך, עץ אחד אל תאכל, כל שאר העצים יש מיליונים עצים, תאכל תטעם תשתה תעשה מה שאתה רוצה, רק העץ הזה לא, זהו, מסובך? לא מסובך נכון? קיצורו של דבר, אדם הראשון כלול בו כל הנשמות, יש לו ציווי אחד, אם הוא לא חוטא אז היה הוא ואשתו הנקראת עזרתו שה' נתן לו את העזר, היה הוא ועזרתו מגיעים לתכלית של הבריאה, מה התכלית של הבריאה? שהיה מגיע שבת, הוא נברא ביום שישי, היתה נכנסת שבת הוא היה עולה עם אשתו חוה לעולם הבא לנצח נצחים וזהו, והעולם יגיע אל התיקון, זהו, העולם יגיע אל התיקון, זה מה שהיה צריך לעשות אדם הראשון. נמצא שכל תוכן הבריאה היה כלול בו ובעזרתו זו אשתו, בשניהם, וכל תכלית הבריאה להגיע לעולם הבא זה היה תלוי ביום אחד רק, באותו יום, וזה היה תלוי רק בבחירה אחת, אם הוא בוחר נכון - זהו. מה היה? איסור אכילת עץ הדעת, וע"י חטא אחד שהוא עשה, אתם שמעתם את המושג הפרטה, הפרטה, שמוציאים איזה עסק ומפריטים אותו, כן, לחתיכות חתיכות חתיכות ומוציאים אותו למכירה, מציעים אותו לכל מיני דברים, מפריטים אותו, ההפרטה הראשונה שהיתה בעולם הזה היה אצל אדם הראשון. מה קרה? מאדם הראשון שהיה יכול להגיע לתכלית הבריאה ברגע אחד כמו שאומרים, כל תוכן הבריאה עכשיו נתפרטה לפרטים הרבה. מה פירוש, במקום יום אחד שיום שישי הזה היה אפשר להביא את העולם כבר לתיקון, התפרטה זמן העבודה ל-6000 שנה, הנה אנחנו באלף השישי, אנחנו בסיום, עד עכשיו העולם מנסה לתקן את החטא של אדם הראשון 6000 שנה, ובמקום אדם אחד נתפרטו בני האדם לביליונים של ביליונים ביליונים נשמות, ביליונים ביליונים שכולם נשמת אדם הראשון, שבגלל החטא היה צריך עכשיו לפרוט את זה לנשמות נשמות נשמות נשמות נשמות נשמות נשמות, ביליונים, וכל בן אדם במקום שיהיה לו בחירה אחת כמו שהיה לאדם הראשון, לאכול או לא לאכול, יש לנו אלפי בחירות, אלפי, כן ללכת לא ללכת מותר אסור, כשר אסור, זה זה, כל דבר יש לנו שאלה, כן כן לא לא, כל הזמן צריך לבחור כן כן לא לא כן כן, כל רגע ורגע בחירה בחירה בחירה בחירה בחירה בחירה, כל החיים שלנו כל האנושות כולה במשך 6000 שנה במקום בחירה אחת לא לאכול. וכל העולם מת בגלל חטא אחד, ביום אכלך ממנו מות תמות, מה זה מות תמות? כל צאצאיך ימותו, מעפר באת ואל עפר תשוב. שמעתם דבר כזה, חטא אחד תראו מה גרם, חטא אחד, והוא התכוון לטובה, ושתבינו שלא תחשבו שהבחירה שלו היתה קלה, לפי גודל מעלתו כמו שאנחנו מתארים, אם תקחו את כל הבחירות של בני האדם כל הזמן, ושם תכניסו את כל זה ותקפלו את כל זה בחזרה בחזרה בחזרה בחזרה ותכניסו את זה לאדם הראשון, זה היה גודל ועוצמת הבחירה שלו האחת אם לאכול או לא לאכול. אתם מבינים מה זה היה אדם הראשון, זה לא יאומן כי יסופר. אבל מעשה אחד גרם לכל הדברים האלה.
עכשיו תקשיבו, בגופות יש ענין של פרט, פרט, הנה כל אחד פה זה פרט, נפרט, אבל ברוחניות כולם יכולים להיות במיזוג ובאחדות גמורה. נגיד, עכשיו אנחנו נגיד, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, פתאום כולם יגידו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, או, אדון הסליחות כולם יתמזגו, אין בעיה, אבל, זה רוחני, אבל אם יגידו לכם עכשיו כל אחד שישים פה מאה שקל - לא ישימו, זה גשמי, גשמי כל אחד מרגיש זה פרט שלו לא משתתף עם אחרים לא כלום, רוחני אין לי בעיה, מה אכפת לי אדון, לא עולה כסף, אדון, אין בעיה, שמע ישראל יאלה מצוה גם טוב, מה יש בזה לא טוב. ז"א בעניני גוף ועניני גשמיות כל אחד שומר על פירוט, פרט, בנפרד. הוא לא רוצה להתערבב עם אחרים, הוא יכול לקחת מאחרים כן, אבל לתת לאחרים לא, זה נקרא בגופות בגשמיות, ברוחניות אין בעיה לאנשים להתמזג.
עכשיו, אם ככה, יש בזה מעלה נהדרת, למה כי אנחנו יכולים להגיע לאחדות, וכל סוד ההצלה של ציבור זה מה שהם מאוחדים כציבור. הנה, עשרה שמתחברים יחדיו שכינה יורדת, בלי עשרה אין שכינה. אם יהיה עכשיו הרב עובדיה והרב שלום כהן והרב בעדני והרב קנייבסקי והרב שטיינמן ועוד רבנים, תשעה גדולי דור עומדים ביחד, וחסר להם עשירי, חסר, עומדים בחוץ קוראים עשירי עשירי עשירי, בא אחד רוכל, רוכל לא נוכל, רוכל שמוכר כל מיני דברי סדקית, אומרים לו בא, תצטרף למנין, בזכותו יורדת שכינה, הם תשעה גדולי הדור לא מורידים שכינה, הוא בא עשירי מוריד שכינה. המיזוג של ציבור, של עדה, של קהל, מוריד שכינה. זה לא משנה כרגע מה האיכות של כל אחד, הנה תפילות אפילו שהרוב לא מכוונים בתפילה אבל כיון שהם ציבור ויש ביניהם לפחות אחד שמכוון - מעלה את הכל. צדיק בפנימיות שלו יכול להעלות את כל הדור ולהציל את כל הדור. כמו שבכל דור היתה יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם ניזון בזכות חנינא בני, כל העולם ניזון- כולם אוכלים מזון, כל העולם בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובים מערב שבת עד ערב שבת, הוא אוכל חרובים מאכל של בהמות, אבל כל העולם אוכל את כל האוכל שיש בעולם בזכותו ואפילו לא אומרים לו תודה. אז ז"א אחד יכול להשפיע על עולם ומלואו.
עכשיו, אם בן אדם ירצה להתמזג, הכח שלו אדיר. בואו תשמעו עד כמה. יש כח גדול מאד באחדות, אם עכשיו לדוגמא יחליטו ציבור מסוים, קבוצה של עשרה, להתאחד באחדות גמורה דהיינו שהם עושים הסכמה ביניהם שכל אחד מוסר את נפשו לעשות את רצון קונו, ולא מעניין אותו משום דבר אחר חוץ מהרשימה הזו, האנשים האלה העשרה יכולים להביא את הגאולה.
מעשה בארי הקדוש שבערב שבת אמר לתלמידיו, הוא היה בצפת, כניסת שבת עוד כמה דקות, בואו ונעלה לירושלים, אמרו לו חלק נשאל את נשותינו תחילה, אמר להם אוי לנו שאיבדנו את הגאולה. ז"א לא היה להם ספק שעם הארי הקדוש הם בן רגע נמצאים בירושלים, אין להם ספק, הם מכירים את הארי הקדוש, אבל היה פירוד בדעות, חלק הסכימו בלי לשאול אף אחד - להתמסר לבקשה, וחלק אמרו נשאל את נשותינו, בזה נהיה פירוד והפירוד הזה הפסיד את כל האחדות ואת הגאולה. ועכשיו צריך לחכות, כבר עברו חמישים שנה מאז, אנחנו מחכים לעוד קבוצה, אם תהיה כזו, שתהיה מוכנה להתמסר בשביל לעשות את רצון הבורא לגמרי, ואפשר להביא על ידם גאולה, וכך אמר רבי אליעזר הגדול ורבי עקיבא, שאפילו כנישתא כדא יכולה להביא גאולה, ז"א קבוצה אחת יכולה להביא גאולה בתנאי שהם מאוחדים בדעת אחת, כמו שלאדם יש ראש והידיים והרגליים לא מתנגדים למה שהוא אומר, הנה אני מחליט לעשות ככה אז אני עושה ככה, היד לא אומר רק רגע למה לא אמרת ליד שמאל, למה אתה מתחיל איתי, תתחיל איתה, אין שאלות, כל הגוף הולך יש ראש מה שהוא אומר עושים, תיק תק זה מה שצריך.
אתם יודעים איפה זה עובד ומנצחים, קבוצת כדורגל שיודעת לעבוד בהרמוניה ולא כל אחד רוצה להפתיע את הגול ומוכן לעשות את כל התרגילים שנמסור ושהשני יהיה לו עמדה יותר טובה - הם מנצחים. יש קומדנו, כולם מוכנים למסור את הנפש, הם יודעים שהם הולכים למשימה מעבר לגבול הם יכולים לא לחזור, יש להם אשה יש להם ילדים יש להם הכל, הם גם לא יודעים המשפחה בכלל שהם יוצאים למשימה, והם יוצאים על דעת שהם לא חוזרים הביתה. אבל הם מוסרים את הנפש אחד לשני בשביל להצליח במשימה, מסמנים להם מטרה והם הולכים לבצע אותה במסירות נפש, ובד"כ מצליחים, בדברים שזה מתמיה כל אוזן שומעת, כי אם יש אחדות זה הצלחה שאין כדוגמתה. הצלחה שאין כדוגמתה. אז אם זה בגשמיות וזה עובד ככה וזה מביא תוצאות, ברוחניות על אחת כמה וכמה כי הקב"ה משתתף ומסייע לאלה שרוצים להביא גאולה כדי שיעניק לבנים שלו את כל הטובות שהוא רוצה להעניק, כי הוא רוצה להביא לנו גאולה עם כל הטובות שהוא עושה, אז אם יש עשרה כאלה, פשששש הקב"ה ישר נותן ס"ד.
יותר מזה, אם בן אדם חס ושלום עבר עבירות שהעונש עליהם מוות ואין מצב שהוא לא ימות, כמו רבי אלעזר בן דורדיא שהיה הולך אצל כל אשה אני לא רוצה להגיד איזה והיה דבוק בעריות כל הזמן, ופעם אחת פגעה בו אשה ואמרה לו מילים שאני לא רוצה להגיד, והוא הבין מה היא אמרה לו שהוא הולך להפסיד את העולם הבא, והוא טמן את ראשו בין ברכיו וגעה עד שמת. למה הוא מת שואלים, בשביל שהוא היה דבוק בעבירה הזאת כל כך כמו שמי שדבוק בעבודה זרה לא יכול לחזור בתשובה לעולם. אם יחזור בתשובה מי שעבד עבודה זרה ממש - הוא ימות. התשובה שלו תתקבל אבל הוא ימות, שנאמר "כל באיה לא ישובון" ומי שדבוק בעריות בצורה הזו גם כן לא יוכל לחיות, הוא יחזור, תתקבל תשובתו, הוא יקרא למעלה, הוא יהיה בן העולם הבא, אבל לחיות הוא לא יכול - הוא ימות.
אבל אומר רבי חיים מוואלאז'ין, מי שדבוק בחטא, כמו שאמרנו על רבי אלעזר בן דורדיא, נפסק הקשר שלו עם הקב"ה עם הקב"ה ולא שייך תשובה אלא במיתה, תשובה רק במיתה, אבל אם הוא יעשה תשובה עם הציבור מועיל לו בלי מיתה. למה? בגלל שהתשובה של ציבור ביחד מתאחדת באחדות גמורה וכל אחד מאיר ומשפיע על הלב של כל אחד באור הגילוי הגדול והמאוחד של כל אחד מהם והוא שונה, והוא שונה, על ידי זה מתחבר שוב הקשר שנפסק וההפסק מכח הפירוד בא, ההפסק מכח הפירוד בא ואין הפסק שלא יתקשר בכח איחוד של כל התשובה של כולם. לדוגמא אם אני אקח חבל שנקרע ויש בו כמה סיבים שיותר קצרים יותר ארוכים, אבל אם אני לוקח ועושה קשר מכולם אז גם אלה שהם קצרים יותר כבר, הם כבר מתבטלים ביחס לאחרים היותר חזקים, והקשר תופס אפילו שיש כמה סיבים שהסיבים חלשים או קרועים או קצרים, כשאתה מחובר ביחד הכל מתחבר. יוצא שמי שעושים תשובה ביחד כמו עכשיו בעשרת ימי תשובה, לפני יום הכיפורים, ומצטרפים לכלל ישראל שעושים תשובה, אז גם אם חלילה הקשר שלהם הוא לא קשר שיכול להתחבר לקב"ה אם הם עושים לבד, בהיותם עושים תשובה עם הכלל כמה גזרות רעות הם מסירים מעל עצמם שהם לא יודעים אפילו בהצלה ממוות. זה הסוד של החיבור של ציבור.
נחזור להתחלה, אמרנו, מהעיקרים בחיזוק הציבור זה ארגון, וכמו שמארגנים ארגון בדברים גשמיים, ככה צריך ארגון בענינים רוחניים, אז כל אחד מצורף לחברו ולא יבוא לידי רפיון.
אז עכשיו אני רוצה לעשות אתכם חיזוק כדי שאתם תתארגנו ותצטרפו לארגון הגדול שציינתי כבר קודם. ועל ידי זה תהיו בטוחים שתהיה לכם הגנה של כל הארגון, לדוגמא, אם אדם מצטרף ליחידה של חמישה אנשים, אז חמישה אנשים הם יותר פגיעים מדיויזיה, אז לכן מי ש מצטרף לדיויזיה הוא פחות פגיע כי כל הדיויזיה מגוננת אחד על השני, אבל חמישה זה רק חמישה שיכולים לגונן, ואם מולם עומדים מאה, אז ז"א כמה שאתה מתחבר לדבר יותר גדול ככה אתה מוגן וגם זכויותיך בהתאם לגודל והיקף הקבוצה, נגיד, אם אתה מצטרף לקבוצת כדורגל ושמה כל שחקן ושחקן הוא שווה הון עתק, אז גם המחיר שלך יהיה שוה, לא יתנו לך מחיר של ליגה ג', אותו הדבר אם אתה נכנס לקבוצה של אלף או אלפיים, במקום להכנס לקבוצה של עשר או עשרים, המחיר הוא שונה, הערך הוא שונה. אז עכשיו אני שואל את הגברים, מי מהגברים כאן סיים כבר את התלמוד בבלי ללמוד? אין. מי מהנשים סיימה לקרוא את כל התנ"ך מבראשית עד סוף דברי הימים ב'? את הכל, בלי דילוג. אין. בושה וחרפה. יהודים באור יהודה ליד יהודה הצדיק, לא קראו את התורה. זה התורה שלנו, לא מכירים אותה, לא קראנו, יש פה בני טיפש-עשרה, יש פה נערים יותר בוגרים, יש פה בחורים, יש פה אנשים, יש אבות, יש סבות, יש סבתות, מה זה, לא קראו? בספריה בטח יש לכם ספרים אבל לא קוראים, זה בשביל הספריה, כמו שיש יינות אז יש גם ספרים, כמו שיש מזלגות, לא תמיד אוכלים איתם, שיהיה.
תקשיבו טוב, יהודים יקרים, הגויים יודעים יותר ממכם, הדרום קוריאנים תרגמו את התלמוד והירדנים תרגמו את התלמוד, את התלמוד, את התורה שבעל פה, את התנ"ך תרגמו כל העולם, ולומדים אותו כל העולם, את התלמוד, אתם שומעים, את התלמוד, מה להם ולתלמוד? אבל הם הבינו שהתלמוד זה החכמה היהודית והעם הזה הוא חכם אז החליטו לתרגם שגם הם יהיו חכמים. אז עכשיו אני שואל את הציבור היקר, תקשיבו טוב, אתם רואים טמבלויזיה מידי פעם, אתם שומעים רדיו מידי פעם, אתם נכנסים לאינטרנט מידי פעם, אתם משוטטים בפייסבוק מידי פעם, אתם מצייצים בטוויטר מידי פעם, אתם עושים כל מיני פעולות שמבזבזים זמן שלא ישאר לכם, לא תיהנו ממנו בעתיד, בעוד שבועיים תשכחו את כל מה שראיתם ומה שראיתם ומה שקראתם, הכל עף, אבל גם הזמן של החיים שלכם עף, לא נשאר כלום. אבל אם למדת דף גמרא לא הבנת מילה וגם שכחת הכל, זה נשאר לנצח. וזה מצוה. איזה מצוה? כל מילה במילה שאתה אומר, כל מילה שאתה אומר זה תרי"ג מצוות, זה 613 מלאכים טובים שנבראים, דף אחד גמרא זה למעלה ממיליון שלש מאות מלאכים. שבעה דפים זה יותר מעשר מיליון, וכמה זמן? חצי שעה - שעה, אם אתה קורא גמרא אפילו אתה לא מבין, אם אתה מבין על הכיפאק, לא מבין - לא קרה כלום, אתה מקבל את השכר מה שאמרתי, חצי שעה שעה לייצר עשר מיליון מלאכים טובים. יש לך מחצי שעה משהו להרויח יותר מזה? תלמד אותי אני יעשה את זה. אשה - רבע שעה יכולה לקרוא כמה פרקים בלי שום בעיה, להוסיף דעת, חכמה, זכויות, מצוות. במקום לדבר שיחת טלפון ארוכה לקצר, עכשיו אני מדברת עם הקב"ה יש לי שיחה חשובה, פעם ביום שיחה עם הקב"ה, לוקחת את התנ"ך שלו, קוראה מה הוא אמר מה הוא כתב, זהו, מסיימת את השיחה סוגרת, מחר אני אחזור, רבש"ע ביי. מסובך? לא מסובך. אבל מה שאני מלמד אתכם עכשיו, מי שיעשה את מה שאני אומר בכיפורים הוא נכתב בספרם של צדיקים גמורים. נחתם. אפילו אם בראש השנה כתבו אותו בספר לא טוב, עכשיו אם הוא מחליט, ריבוי הזכויות, כי לא עומדים לו כמה נשאר לך ביומיים ללמוד, לא, הוא מקבל עכשיו את השכר של כל מה שקיבל, של 2620 דפים, שזה מסתיים בשנה, תוך חצי שעה קריאה.
עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, הזכויות כולנו צריכים גם אם יש לנו, עוד דבר. כל התנאים והאמוראים שאתם מזכירים שאתם קוראים בגמרא שפתותיהם דובבות בקבר והם ממליצים עליכם ביום הדין, ממליצים עליכם למטה שהקב"ה יכתוב אתכם ל חיים טובים ולשלום. הם רוצים שתמשיכו לקרוא את הגמרא כל יום, הם ירויחו מזה. אז יש לכם מי שימליצו עליכם למעלה, ואם תוסיפו הרבה דעת ותקראו הרבה דברים והרבה מושגים והרבה ידיעות זה רע? רע לדעת תורה? לא רע. ככה אתה נכנס למקום, מדברים אנשים אתה מבין מה הם מדברים, אתה יכול להגיד כן, זה קראתי אתמול דוקא, זה קראתי שלשום, זה אני יודע מפה, נכון זה מסכת ברכות זה תענית, נכון, נכון, לא טוב? לא טוב? טוב מאד.
עכשיו תקשיבו, מי שלוקח על עצמו את הדבר הזה רק בשביל לצאת ביום הכיפורים פיקס, שווה לו. מי שלא לוקח את זה זה אדם שלא אחראי על חייו ולא מעניין אותו גם אם יכתבו עליו את מה שחס ושלום יכולים לכתוב. זה נקרא מתאבד מפקיר את חייו לדעת, זה עם שכל אומר יאלה, עזוב אותך, אני אלך לקרוא חצי שעה לקרוא, מה אני ולקרוא חצי שעה, אם אתם כאלה אוי ואבוי, אבל אני מאמין שבאור יהודה יש אור גם, יש אור, ואני אוכיח לעולם עכשיו בשידור ישיר שיש פה אור, ויהיו פה עשרות ש יקחו על עצמם. עכשיו שימו לב עוד מעלה, כל מי שקופץ ראשון ומקבל על עצמו הוא מרויח גם את השני והשלישי והרביעי והחמישי והשביעי והשמיני, מי שיהיה שמיני אז הוא ירויח את התשיעי והעשירי וזה אבל הוא יפסיד את אלה שלפניו וכן הלאה, ז"א כל מי שהוא ראשון הוא מעודד של השני להכנס, וככה בזכותו עוד אחד עושה. אז אני נותן תיכף אור ירוק ומי שירים את היד ראשון מצטלם למעלה חוץ מאצלנו, וזוכה בש"ס ביום הכיפורים. הנה הראשון, הנה השני שלישי רביעי חמישי .... . 11, 12, 13 יפה, 13 14 15, אפשר נגלה שניה קדימה עוד פעם, הנה 17, יפה 18 .... 25, 26, 27, 28, יפה הנה 29 נפלא, 31 ידעתי שיהיו פה אריות, 31 כדאי לכם להוסיף עוד ידיים 32, כי ה נשים יעקפו אתכם, אני יודע הנשים מנצחות בכל מקום שאני נמצא, מי עוד? מי עוד מצטרף לפני יום כיפור הוא בא לקב"ה, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, פששש איזה הארת פנים בשמים. זה בן אדם שלא מאמינים, רגע בראש השנה זה תבדוק עוד פעם את המספרים, לא יכול להיות שזה, הנה, ש"ס הבן אדם קיבל על עצמו, אתם יודעים מה זה? בלי תוספות בלי רש"י, אם תרצה ויש לך זמן על העיני, אבל בלי, מה שאני דיברתי זה בלי. 32, מי עוד? למעלה יש עוד אחד? 33 יפה, 33, אני עוצר רגע עם הגברים עד שהם יתעשתו, עכשיו הנשים מי יהיה הראשונות תרימו את היד, רגע אבל תשאירו גבוה שאניא ספור, רגע למעלה לא להתעייף, 2, 4, 6, 8.... 23 מה זה, חלש, 23, 24, 25, 2, 27, נו עוד שלש תהיו שווים, הנה עוד גבר יפה 34 יפה הנה עוד ילד 35 יפה, 29 נשים, עוד שש נשים קדימה לפחות שיהיה שויון, עוד שש נשים באור יהודה הנשים חלשות, באור יהודה הנשים חלשות, הנה עוד אשה יפה שלשים, גם אחותך איפה היא? בבית, עוד אחת 31, יפה, 36 נכון? 36 על 31. עוד חמש נשים יש? 36 גברים זה ל"ו צדיקים, הנה עוד אחד 37 אשריך, תן לו דחיפה לההוא שלידך, תן לו תגיד לו שהוא גם יקח, יש לו זקן, זה לא חכמה לדחוף זקן סתם, תגיד לו שהוא גם יקח, קדימה, 37. 37 ו31 נשים, יש עוד נשים? גם את? יופי 32, עוד גבר 38, עוד גבר 39 יפה, הנה ארבעים, אשריך 41, 42, 43, 44, 46, 46 גברים יבבי ישתבח הבורא, שיא, 46 גברים והנשים איפה אנחנו אוחזים? לא, עלינו כבר, 31 היינו, 46 31, יש עוד נשים, הנה עוד גבר עוד גבר עוד שניים, 49, 50, חמישים גברים, חמסה עשר פעמים. חמישים בלי עין הרע, חמישים גברים באור יהודה. מי ארגן את ההרצאה? כמה זכויות יש לו, יבבי, כמה זכויות יש לו, מה זה, מה זה חמישים איש מסיימים ש"ס, 31 נשים קוראות את כל התנ"ך, אתם יודעים מה זה? מה, עוד אשה? עוד אשה יפה, יפה, 32 הכלה שלי, יפה מאד, 32 כל הכבוד, כל הכבוד, קדימה נו, מי עוד? חמישים אולי הבן שלי גם יקח? כן, חמישים 32, טוב, עכשיו תשמעו מה אני עושה, הנה עוד שתי נשים, יפה, 34, עוד אחת 35 נשים, יפה נשים מתעוררות, 35 נשים, תקשיבו טוב, אני עכשיו מברך בשבע ברכות מעומק הלב את כל מי שקיבל על עצמו. ברכות שאני מאמין שחלקן לא חוזרות ריקן, שבע ברכות. אז אם מישהו רוצה עוד להצטרף הנה עוד אחד, 52, הנה עוד שניים 53, 4 54 גברים, רגע, אני אסביר עוד מעט, 54, 55 גברים, רק רגע, 55 גברים. היינו ב-36 נשים נכון? 37? 37, מי עוד מהנשים רוצות להצטרף תרימו, תרימו, רק רגע, 40, 41, 42, יש פה עוד גברים, 52 ועוד שתי גברים, כמה היה בגברים? 55, רגע היה 52 נכון? 55 ועוד שלש 58, 58, אני צריך עוד גברים כנגד שישים מסכתות, הנה 59, הנה עוד אחד שישים גברים, יבבי. שישים גברים. בנשים איפה אנחנו אוחזים? נשים 41, הנה עוד שתיים שמה למעלה זה 43, 43 עוד מי? למעלה מה יש? גבר? אז 61 גברים ו-43 נשים. אני מברך, עוד אחד מהנשים? אז כמה זה? עוד שתיים אז כמה זה? 45, איפה עוד שלש? הנה עוד שלש, 48 ולמעלה עוד שני גברים, 63, 63 גברים. 46 נשים.
מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, אתה יכול עוד להצטרף אם אתה רוצה, הוא יברך את כל אלה שקיבלו על עצמם לסיים את הש"ס תוך שנה, ואת כל אלה שקיבלו על עצמם לסיים את התנ"ך פחות זה לוקח פחות זמן, עוד אחד אשריך ואשרי חלקך, אז זה לוקח פחות זמן, נשים גורמות תוך כמה חדשים גומרות את כל התנ"ך, הקב"ה יגזור שתכתבו ותחתמו בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולאלתר ביום הכיפורים אמן. ה' יאריך את ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים אמן. ה' יתן לכם בריאות איתנה ושלמה ללא כל נגע ומחלה, הקב"ה יזכה אתכם לפרנסה טובה ונשיאת חן בעיני אלקים ואדם, הצריכים זיווגים יזכו מהרה השנה והזקוקים לזרע חי וקיים יזכו מהרה השנה, ה' יזכה אתכם לסיעתא דשמיא במעשי ידיכם לטובה תמיד, הקב"ה יזכה אתכם לתשובה אמיתית ועליה רוחנית ואהבת הבורא ושכל הזדונות שלכם יהפכו לזכויות אמן. היה שווה? וכן למר. מגיע לשיר אתכם שיר, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא, אנא אנא אנא עבדא דקודשא בריך הוא.... אני עבד של הקב"ה זה מה שצריך רבותי אתם מסודרים.
עכשיו אני יראה לכם במה בחרתם, אתם לא תאמינו. אתם יודעים שאת המלחמה הקרובה שתהיה נגד כמה חזיתות, מי שינצחו בסוף את המלחמה זה לומדי התורה ואתם. בכח התורה שלכם עם ישראל יכול לנצח, בלי כח התורה הזה אי אפשר לנצח, 14 דקות תראו עובדות בשטח. בכבוד.

המנצחים
הרב: אז יש עכשיו סוגיה, היא נוגעת לחיים של כולנו, האם מגייסים את עולם התורה או לא מגייסים, אם לוקחים אנשים שלא לומדים ואין התורה אומנות שלהם, וזה לא אנשים שהפקירו את כל חייהם של העולם הזה בשביל התורה ומתמסרים רק לתורה, ומוכנים לחיות בעוני, בפת לחם חרבה, אם לא מדברים על אלה אז כל הרבנים כולם לא אמרו שלא לגייס את אלה שלא ל ומדים, ויש מספיק חרדים כאלה ועל אלה לא מדברים, מדברים על לומדי התורה באמת, מי שלא באמת יש לו דין של רדוף, דין של רודף זה הדין חמור ביותר בתורה, אומר החזון איש שהוא רודף אחרי בני הישיבות כשירצו לגייס אותם בגלל הכמויות שהם לא אמיתיות. מי שלא לומד באמת הוא מסכן את כל עולם התורה והעולם כולו.
קצת היסטוריה של העם היהודי שלא ביבי יודע, לא פרס, לא ברק, לא מופז, הם לא מכירים את ההיסטוריה היהודית, הם מכירים את ההיסטוריה רק מהפלמ"ח, אולי קצת לפני כן מהשואה, אבל לא הרבה מעבר לזה, כי את ההיסטוריה של היהודים הם קראו באומות העולם, בשיעורי היסטוריה כמו שמלמדים בבית ספר ממלכתי, אבל אף אחד מהם לא עבר ללמוד את כל התורה שלנו, אף אחד מהם לא קרא את כל התנ"ך, ואם קרא את כל התנ"ך אז לא הבין מילה וחצי מילה לפי התנהגותו, אני לא מדבר שלא קרא את הש"ס, את כל החכמה של העם היהודי, שהיום כבר הדרום קוריאנים לומדים את התלמוד בבלי 54 מיליון איש, ובירדן כבר מוכרים גמרא בירדנית, ופה בבתי ספר עוד לא החליטו בכלל ללמד דבר כזה, אבל את כל התורות והתרבויות של אומות העולם - זה לומדים, יהדות זה מוקצה.
כשקמה המדינה התכוונו שהצבא יהיה כור ההיתוך להפוך את כולם לעיסה אחת ומקשה אחת שכולם יפרקו עול ויהפכו להיות כמו שהמדינה רצתה ציונים שהולכים על פי האירופאים והאמריקאים, אז עכשיו מנסים לעשות את זה בכח החוקים, בגלל שרוצים לבטל את התורה, ורוצים שלא רק לא ילמדו ויבואו לצבא, רוצים שלא ילמדו ויצאו גם לעבודה, ולא רוצים רק שיצאו לעבודה, אלא גם רוצים שלא ילמדו תורה אלא ילמדו ליבה, או אתה הופך להיות כמו גויי הארץ או שאתה לא תהיה. היו אומות שהבינו את המעלה של עם ישראל, שכל ההצלחה של עם ישראל זה בגלל התורה, ולכן הם לא נטפלו להרוג אותם, הם פשוט שרפו להם את התורה, לא רחוק ברוסיה לפני עשרות שנים מנעו מיהודים לעסוק בתורה, מי שנתפס עוסק בתורה שלחו אותו לסיביר, אם רק יגעו בעם ישראל, ביהודים האלה שיושבים בתורה והם מעטים, הם בכלל לא נצרכים, הם גם לא מתאימים, פה הוא תורם את החלק הכי טוב שהוא יכול לתרום לעם ישראל בתמורה של 600 שקל לחודש, אם זה היה להשתמט, אחרי שלש שנים או אחרי הפטור היו הולכים לעבוד בגדול, אבל הם לומדים כל הזמן עשרות שנים בתנאים האלה. אם הרב קניבסקי, גאון ישראל וקדושו יצא במכתב חריף מה שהוא לא רגיל מימיו, להגיד הזהרו על קיומכם, הקב"ה מקפיד שמי שנוגע בבבת עינו - זה שומרי התורה והמצוות הוא מטפל בו אישית.
החזון איש זצ"ל כשבא אליו ראש הממשלה הראשונה מנוחתו שדה בוקר, אז הוא אמר לו, אם אתה יוצא למלחמה, אם אתה מחזיק בנשק יבואו מולך גם כן עם נשק, אם אתה לא בא עם נשק, אתה בא עם הכח האלקי, אתה בוטח בה', תסתכל לדוגמא היום, אם מה הערבים הולכים? אין להם צבא כמו שלנו והם לא פוחדים מאיתנו בכלל. הם באים עם אלה ווקבר אלה ווקבר, הם אומרים את שם ה' ואתה אומר, אף 15, אף 16, מזל"טים, חרטטים, אתה בא עם זה, הם באים עם אלה ווקבר ואתה לא יודע איך לגמור את הענין. הם כנופיות בלי צבא סדיר, אתה יכול להפציץ את אבו אבוהון והם בינתיים מנהלים את המדינה ואת הסדר היומי שלנו. הם קובעים אם אתה תהיה בלחץ, אם תלמד עם הילדים לא תלמד עם הילדים, הם קובעים. בודדים, בודדים. העזרה הכי גדולה של הקב"ה וההבטחה האלקית, אין שום הבטחה בתורה שאם אתה תדע להלחם אז אתה תנצח, יש רק הבטחה אחת "אם בחוקותי תלכו", שמה אני מבטיח את ההבטחה הזאת, אתם תשכבו, מיליארדים יבואו, כלום, כאין וכאפס בשבילי, מלאך אחד ישמיע להם שירה והם ימותו כולם. "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". כל קיום העולם לא רק של היהודים, סינים יפנים אמריקאים אירופאים, מתקיים בזכות לומדי התורה כי אם לא אין לקב"ה חפץ בעולם. הוא לא ברא את העולם בשביל צ'ז וטראנס ופייסבוק וטוויטר, הוא ברא את העולם בשביל לומדי התורה. וציוה בתורה "והגית בו יומם ולילה".
עכשיו לצערנו הרב יש הרבה משתמטים מהחיוב הזה כולל אלה שקוראים לעצמם פראיירים והם באמת פראיירים שהם לא לומדים תורה, והיום ישראלים אני לא יודע אם הם יהודים, מחליטים שמה שהאומות העולם הכי גרועים ניסו לעשות כדי לבטל את עם ישראל ממהותו הם לוקחים על עצמם את האחריות כדי לשרוד עוד קדנציה, בשביל זה הם מוכים לפרק את כל השדרה של העם היהודי. מה עם 25 אחוז משתמטים חילונים שדואגים למסור חיילים של צה"ל ולהלשין עליהם להאג שיעצרו אותם באירופה, לא נלחמים נגד החרדים, אתם לא מבינים, אתם תמימים, נלחמים על התורה, רוצים לעקור את התורה. כי מי מחזיק בה? החרדים. אמרתם שויון בנטל בבקשה, אבל יש עוד נטל זה התורה שגם העולם החילוני חוץ מאלה שאני לא יודע אם הם יהודים, צריכים את הרבנים, בלי זה אין ברית, לא כשרות, לא בר מצוה ולא חתונה, לא קבורה יהודית, שום דבר. יותר גרוע מהגויים. מי שרוצה להיות דוקטור חייב ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה להיות רב חייב ללמוד בישיבה ובכולל, אבל יש רק הבדל אחד, דוקטור יכול להיות גם רבי, גם סיני, כל בן אדם בעולם, ורב יכול להיות רק יהודי.
במצרים היו אבותינו היה שבט לוי, ישב בארץ גושן, פרעה הרשע שהטביע את ילדי ישראל ושיקע אותם בטיט כשלא השלימו את המתכונת לבנים, ושהיה שוחט ילדים יהודים בשביל לטבול את עצמו בדמם, להסיר את הצרעת כשהיה מצורע, רוצח ההמונים הזה לא נגע בשבט לוי ונתן להם ללמוד תורה. עם ישראל היו במצרים 210 שנים, 86 שנים היו בשעבוד, עבודת פרך, ואף אחד מהם לא התלונן ואמר אנחנו פראיירים ששבט לוי לומד תורה ואנחנו משועבדים, ולא עוד, אלא שמימנו את שבט לוי ונתנו להם מעשרות, ושבט לוי כשיצאו משם זכו למעלה הגדולה להיות המנהיגים של הדור, והם מורי ההוראה של עם ישראל. ולא רק הם, אומר הרמב"ם, אלא כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו ופרש ועזב את כל החשבונות של בני האדם והלך ונתעסק בתורה הרי זה נהיה קודש קדשים והוא משבט לוי, הוא פטור גם מלצאת במלחמה כי חייבים את הגרעין שישמור על הקיום של עם ישראל ועל הועלם כולו. אם פרעה הרשע הבין זאת, איך אצלנו לא מבינים זאת?
בכל אומה ולשון יש אנשים שהם נקראים רוחניים, שעוסקים בתורה או בדת, להבדיל, כמו אצל הנוצרים שיש כמרים ויש אנשי כמורה, בישופים וכו', כמו אצל הישמעאלים שיש שיחים ויש קאדים ויש כל מיני, ובכל האומות יש אנשים שהם רוחניים, אפילו אצל אלה שהם עובדי עבודה זרה, יש אנשים שהם כהני דת שנמצא במנזרים ובכל מיני מקומות, וכל מדינה ואומה יודעים שהאנשים הרוחניים האלה עוסקים בשלהם והם לא עוסקים בעניני צבא. מי שלומד תורה הוא מועיל לעם ישראל יותר ממי שלוחם. מי אמר את זה? הרב קוק. ז"א גם אלה שסוברים שצריך ללכת לצבא, הרב שלהם אומר שמי שלומד תורה הוא מועיל יותר מהלוחם בקרב, כי גם אלה שנמצאים בקרב צריכים סיוע רוחני.
יהושע נלחם עם 31 מלכים וניצח, משה נלחם וניצח, מי יצאו? אלף למטה אלף למטה, כל שבט נתן אלף, 12 אלף יצאו נגד מאות אלפים, כי על כל אחד שיצא למלחמה היה אחד שעוסק בתורה ומתפלל עליו, והיו חוזרים ללא פגע. ומי יצאו למלחמה? יצאו למלחמה הצדיקים, גם אם היית רוצה להתנדב לא לוקחים אותך. אם אתה היית מדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, עושה איזה הפסק קטן, אתה משוחרר 21 הביתה. אם בן אדם מדבר בין ישתבח ליוצר אור בתפילת שחרית דיבר משהו שחרור עולמו מהצבא, כי בצבא של עם ישראל צריכים להיות צדיקים שלא יהיה קטרוג עליהם והם יפלו במלחמה.
דוד הלך על פי ה' ובאורים ותומים, כשמהשמים אמרו לו, כשישראל יצאו למלחמות לא לפי אורים ותומים אלא לפי הבנת האסטרטגים מתו 72 אלף בפילגש בגבעה כי לא שאלו את פי ה'. כשהשואלים את ה' ועושים על פיו מנצחים.
מה אמר ה' לגדעון, מה אתה בא לי עם כל כך הרבה, מספיק היה לך שלש מאות איש, מה אתה זה, המלחמה היא שלי לא שלכם, אני לא מתפעל מכמויות, לא מטנקים ולא ממטוסים, אז אתה בא להשוות כח של בשר ודם לכח אלקי? אבל מה בא אליהם המלאך? בא אל יהושע בינון ואמר לו על מה באת? אמר לו לא למדתם תורה, לא למדתם תורה בעיון, וואלק חזר מהקרב הבן אדם עייף הרוג, זה לא כמו פעם אתה יושב בטנק נוסע ובום מפציץ, זה לסחוב חרב כידון וללכת וטח טיח טח טיח, אתה יודע איזה שרירים צריך, רק תחזיק את החרב אתה מתעייף, ואחרי זה אומרים תלמד ובעיון, למה? התורה שאתם לומדים בלילה היא קובעת.
בזמן חזקיה לא היה צבא, לא רק שלא היה צבא, הוא התנגד אפילו למתנה הצנועה שהציע לו סנחריב לתת לו אלפיים סוסים בשביל שיהיה פייר פייט לפחות, ועל מה הוא סמך? על התורה שהוא למד את ישראל, הוא הלך לבתי מדרש, במקום ללמד אותם להלחם הוא נתן להם להלחם מלחמתה של התורה, הוא תקע חרב בכניסה, מי שלא יכנס ללמוד, לא לצבא, ידקר בחרב, תוך שלש שנים למדו תורה כל ישראל, וכשנחריב הגיע עם 370 מיליון אמר חזקיה לקב"ה, רבש"ע, אני קיימתי את החלק שלי, אני קיימתי שבחוקותי תלכו, שלש שנים פה אנשים לא זזים, אני תקעתי חרב שהם ילמדו, את שלי עשיתי, עכשיו תעשה את שלך. מה עשה ה'? קיים. "ושכבתם ואין מחריד וחרב לא תעבור בארצכם", ירד מלאך ה' והכה במחנה סנחריב 370 מיליון. זה לא נס זה ברית בין הקב"ה לישראל, זה הבטחה אלקית לעם ישראל, זה לא נס, אם הקול קול יעקב אין ידי עשיו שולטות.

הרב: תודה. ובכן רבותי, בשביל לזכות את עם ישראל אנחנו החלטנו להוציא מאות אלפי דיסקים כאלה, בתוספת לעוד סרט בן שעה שנקרא הספירה לאחור שמתאר את מלחמת גוג ומגוג ומה יקרה בסופה וזה יופץ בכלל הציבור. עכשיו, מי שרוצה להיות שותף בדבר הזה ומוכן להשקיע שלשה שקלים ביום או שקל וחצי ביום, חצי שקל ביום, בשביל להיות שותף במאות דיסקים כאלה שיופצו, יוכל למלא בהו"ק או באשראי פה ולהיות שותף לדבר הגדול הזה בלימוד התורה של רבים ובחזרה בתשובה שלהם מכספי מעשר, אז כל מי שרוצה לזכות, שלשה שקלים, שקל וחצי, חצי שקל ביום, הכל יקובל ברצון, יכולים למלא הו"ק או באשראי, יכתבו שם ושם האמא למעלה ואני גם אברך אתכם לבקשתכם.
דבר נוסף יש פה שני אברכים שהגיעו במיוחד שכל מי שרוצה מהציבור היקר גברים ונשים ללמוד בחברותא או עם רבנים, בשיעור או לפתוח שיעור, להיות במדרשה או מדרשיה, להיות בישיבה או לבקר בישיבה שישי שבת חינם אין כסף, ללמוד בבית או ללמוד בבית המדרש, כל מה שתרצו תמלאו בטופס מה שאתם רוצים, ובעזרת ה' יצרו אתכם קשר ותוכלו להשתמש בזה לטובתכם. מי שלא זכה ללמוד מספיק או לא יודע ללמוד, זה הזדמנות בחינם, שיעור היום אם אתה לוקח פרטי עולה 140 שלשת רבעי שעה, פה בלי כסף כמה שאתה רוצה ללמוד. אז מי שרוצה גם שבעה דפים, מי שירצה לגרוס מהר צ'יק צ'ק, יוכל למלא פה את הטפסים. אז כל אחד שרוצה זה הזדמנות, כתוב ביום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה, אלה שרוצים לשלם באשראי יכולים לגשת לפה ואני אחלק לכם גם קצת ציציות וכיסויי ראש, תבואו לקדמת הבמה. אז יהודים יקרים, בקדמת הבמה אלה שרוצים למלא ולהתברך.
אני מודה לכם על הערב, רגע, אני נותן לכם הזדמנות, אם לא ידוע לכם אני כרגע אבל על אמי המנוחה, אז יש לכם הזדמנות לנחם, תגידו כולכם ביחד תנוחם מן השמים ותזכו במצוה זו.
קהל: תנוחם מן השמים

הרב: אמן. זכיתם.

  1. עובדיה יקירה
    ספט 27, 2012

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט