mu
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

אשדוד 5-10-11

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

נדבר קצת מהענין של יום הכיפורים הקרב, ועוד כמה נקודות ואנוקטודות שנוכל מהם ללמוד איך עלינו להתנהג בזמן הזה ובחגים שבאים עלינו.

אין יהודי ויהודיה שאינם נרעשים ונפחדים מיום הכיפורים. כמעט ואין מי שאינו בא לבית הכנסת ברעדה, ומענה את עצמו בצום ומכה "על חטא" בעשרה וידויים. קורא ואומר "חטאנו לפניך רחם עלינו", "חון אותנו לשנה טובה", אבל עלינו לדעת שבוידוי לא עושים רק חצי עבודה, אם הוידוי הוא אמיתי וכנה אז עושים רק חצי עבודה, אבל יש עוד את החצי השני, מהו החצי השני?

נביא משל שאמר בעל "אהל יעקב" זצ"ל. מעשה בעשיר שהיה לו בן לא יוצלח, התבטל כל היום ואכל לחם חסד, האב לעג לו, וגם הוא היה חפץ לעמוד ברשות עצמו, אבל מה בידו לעשות ואינו הוא מוכשר לכלום? יום אחד אמר לו האב, הלא מובטל אתה, קח אפוא את הפמוט הישן אל הצורף, קניו נתעקמו ואיבד צ ורתו, והצורף כבר יודע מה לעשות עם הפמוט. הלך הנער אל הצורף שסקר את הפמוט המעוות, הניח אותו על הסדן, הכה בו בפטיש אחת ושתיים עד שהפך אותו לחתיכת כסף רקועה, הניח אותו בערימה בירכתי החנות ואמר לו תבוא בעוד שבוע, תקבל פמוט לתפארת, רק אל תשכח להביא איתך מאה דינרים. הנער תמה ונצנץ בו רעיון, מה, לתת שתי מכות ולקבל מאה דינרים? יופי של עסק, שב לאביו ואמר אבא, מצאתי אומנות נקיה וזולה, תלווה לי כסף לפתוח עסק ותראה איך אתעשר. שמח האב והלווה לו את הכסף, הנער שכר חנות, הזמין שלט מפואר, צורף זהב ומומחה, ככה הוא כתב על השלט, מתקן כלים שבורים, סדוקים ומעוותים. קנה סדן ופטיש, חיכה לקונים והשלט הביא אותם בהמונים. הביאו חנוכיה ופמוט וגביע וכלי לבשמים, קידם את פניהם באשרת בוטחת, הרי כבר למד את המלאכה, הניח את הכלים על הסדן, הכה בפטיש אחת ושתיים, הפך אותם למשטח חסר צורה, ואמר תבואו בעוד שבוע ותקבלו כלים לתפארת, רק אל תשכחו להביא אתכם מאה דינרים. לערב שאל אותו אביו, נו איך עבר יום עבודה? מה אומר לך אבא, אומנות נקיה וקלה מזו אין בנמצא, בשבוע הבא אהיה אדם עשיר. השבוע עבר ביעף, עסקיו של הצורף החדש שגשגו, ידיו היו מלאות עבודה, עמד ורקע ריקועים, רידד כלים מכלים שונים, והניח את הטסים השטוחים בירכתי החנות. ואז שבו הלקוחות עם הכסף, הנער פנה לירכתי החנות, פשפש בערימת הגרוטאות ומצא את הטס המרודד שלהם וארשת תמיהה הצטיירה על פניו, הוא שב אל הקונים והודיע להם בפליאה, קרה כאן משהו מוזר, זה לא הפך לפמוט. מה לא הפך? שאלו אותו, אומר הפמוט הישן שלכם לא נהפך, מגמגם הצורף. וכיצד רצית שהוא יהפך? חקרו האנשים, מה פירוש? אני עשיתי בדיוק מה שעשה הצורף הותיק, רידדתי אותו כמו שראיתי אצלו, הנחתי בירכתי החנות כפי שהוא עשה, ואמרתי לכם לבוא בשבוע הבא כמו שהוא אמר, וגם אמרתי לכם שלא תשכחו להביא את המאה דולר כמו שהוא אמר לי, אבל תראו פלא, לא קרה כלום. האנשים לא ידעו אם לצחוק, לבכות, לרגוז, לחייך, בחרון ובזעם פנו לאביו של הנער, והאב היה צריך לשלם את כל הנזקים ומאותו יום כבר לא דחק בו לחפש עבודה. התייפח המסכן, אבל אבא, באמת עשיתי ככל אשר עשה הצורף ההוא, ענה לו האב נכון, אמת עשית כאשר עשה, אבל עשית רק את מחצית הדרך, אבל כאשר הצורף הכה על הכלי הוא הרס אותו על מנת לתקן, לאחר מכן הוא ישב שעות ארוכות ורקע וגילף ועיצב והלחים עד שיצר מן הטס  פמוט חדש לתפארת. אבל אתה הסתפקת בהכאה וכלום חשבת שהפמוט הנאה יעשה מאליו?

אתם מבינים את המשל? אי אפשר לעשות חצי עבודה, לתת מכות על הלב חטאנו חטאנו חטאנו לרקע אותו, לעשות אותו שטוח, ולצאת וללכת הביתה כאילו עכשיו יהיה פמוט חדש ויהיה בן אדם חדש והכל יהיה חדש. אין דבר כזה. זה לא מספיק לדפוק על הלב להשטיח אותו.

ביום הכיפורים מכים על חטא, זה כמו המכה שהכה הצורף, פוסלים אנו את המעשים הקודמים, מצטערים עליהם, מוקיעים ומרקעים אותם - את החטאים, אבל אפילו אם הצער הוא צער אמיתי, והחרטה היא כנה ונוקבת, אבל זה רק מחצית עבודה, עכשיו עלינו ליצור כלי חדש ונאה, שיהיה פה בן אדם חדש ודרך חדשה שכל המעשים שלו משופרים ואינם דומים לאלה שכבר ריקע אותם בהכאות של חטאנו אבינו סלח לנו. אם בן אדם יעשה רק את החצי הראשון, יצום ויתן דפיקות על הלב, הוא יהיה טמבל כמו האיש בער הזה שהיה הצורף. אבל אם באמת הוא ישתנה לאחר מכן ויוצא כלי לתפארת, אדם חדש שכבר לא יזהו אותו, מי זה? אה, זה דוד, זה אתה דוד? תאמין לי אני לא מכיר אותך, מה זה, איך היית שנה שעברה ואיך אתה עכשיו. לאן אתה הולך? מה זה לאן אני הולך, ללמוד. איפה אתה הולך ללמוד? בבית המדרש, בכולל. כולל? אתה כולל? בטח, מה אתה חושב שדפקתי בלב סתם?! אני התכוונתי! זה נקרא בעל תשובה. אבל בן אדם רק מנער את האבק, הוא דופק על הלב, זה כמו הצורף הטמבל. הבנתם נשמות? זה הפתיחה.

כתוב "ישובו יושבי בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן", מה זה ישובו יושבי בצילו? אנחנו עוד מעט אחרי הכפרה ביום הכיפורים שבעזרת ה', ה' יכפר עלינו, אז אנחנו נמצא משמה ישר לסוכה לחגוג, לשבת בצל האמונה, סכך זה צל האמונה, לשבת בסוכה, להזכר איך הקב"ה הוציא את עם ישראל במדבר ארבעים שנה, אין שמה קורת גג, הקב"ה חפה אותנו בענני כבוד, הלכנו ארבעים שנה, האמנו בקב"ה, "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", ז"א אנחנו הולכים לצאת ולשבת בסוכה זכר לענני כבוד. אז כתוב בפסוק "ישובו יושבי בצילו", הנביא הושע אומר, "ישובו יושבי בצילו" - בצילו זה הסוכה, צל הסוכה שהיא נקראת צל האמונה. ישובו אבל יושבי בצילו, אלה שישבו בסוכה צריכים להיות כאלה ששבו בתשובה. אלה שישובו יושבים בצילו.

ואמרו חז"ל, שגדולה התשובה שהזדונות נעשים לו כזכויות. שמעתם פעם דבר כזה? בן אדם בא לבנק ואומרים לו שיש לו חוב של מיליון דולר, ואם הוא לא סוגר את זה תוך שבוע אז סוגרים לו את החשבון ומגישים נגדו תביעות ועיקולים וכו', וזה יתחיל במאסר אח"כ וכו'. מה אפשר לעשות, הוא שואל, מה אפשר לעשות? אומרים לו מה אפשר לעשות, תחזיר את הכסף, מה אפשר לעשות. ומאיפה אני אביא תוך שבוע מיליון דולר? אתם עושים צחוק מהעבודה. אומרים לו שמע, שנים עשית צחוק מהעבודה עכשיו תורנו לעשות צחוק מהעבודה, אתה חביבי לא תביא תוך שבוע אז נראה מי שיצחק בסוף. נו, מה הוא יכול לעשות? אולי יש לך איזה מוצא אדוני המנלה? אתם מאמינים שהמנהל פתאום יגיד לו תשמע, אם אתה תתחרט על זה שהיית בחובות גדולים ותקבל עליך מעתה והלאה לא להיות באוברדרפט, אז אני מוחק לך את החשבון ואתה לא חייב כלום, אתם מאמינים שיש מנהל כזה? זה רק מנהל שעושה איתו קומבינה ביחד ובורחים לחו"ל. זה לא יכול להיות מנהל נורמלי. עכשיו תארו לכם שהוא עוד אומר לו לא רק זה, אם אתה תחזור בתשובה ותתחייב שהכל יהיה בסדר, אני מסמן במחשב שהמינוס פלוס. יש חלום כזה, אפילו בחלומות לא חלמתם חלום כזה, אי אפשר להמציא חלום כזה.

אבל אבינו שבשמים, מנהל הבנק העולמי שיש לנו חובות גדולים אצלו, גדולים הרבה יותר ממיליון דולר, חובות של אלפי שנים בגיהינום, אומר הקב"ה, תחזרו בתשובה, תתחרטו על כל העבר, תקבלו על עצמכם להשתנות לחלוטין לטובה, ותתוודו ותאמרו אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי, ואם זה אמיתי, לא רק שאני מוחל לכם, אם זה מאהבה גם הזדונות יהפכו לזכויות. כמה היה לך עבירות? חמישים אלף? יהיו לך חמישים אלף זכויות. לא למדת תורה? למדת תורה. גנבת? נתת צדקה. הכל הפוך. נו, מי לא ינצל דבר כזה? מי לא ינצל דבר כזה, אתה כבר מגיע ביום הכיפורים, אתה כבר צם ומתענה, אתה כבר מבקש וקורא לאבא שבשמים, אתה עומד על הרגליים שעות, אבל את העיקר תעשה, תחזור בתשובה, כי יום הכיפורים בלי תשובה לא מכפר. ועם הכפרה אתה יכול להפוך את הכל לטובה, לא יהיה יותר צרות, לא יהיה יסורים, לא יהיה מחלות, לא יהיה סכנות, לא יהיה דאגות, לא יהיה חרדות, הכל יהיה בסדר. אבל תשובה אמיתית.

איך אבא יקבל בן שלו שהיה נרקומן ופתאום הוא אומר לו אבא חלאס, אני מחקתי הכל, אני לא גמילה לא כלום, אני עכשיו נקי מהרגע, תראה. איזה שמחה תהיה לאבא, איזה שמחה לאבא, הרס להם את החיים, גנב אותם, שיגע אותם, משטרות כל היום, חיפושים בלגנים, איזה בושות כל השכנים כל השכונה הכל, די, די די די די, אמא כמעט התאבדה. ופתאום הוא בא אומר אני נקי, אתם מעכלים איזה שמחה זו? ואם הבן הנרקומן אומר אבא אני לא עבדתי כבר עשרים שנה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא רק עכשיו החלטתי לא לקחת שום סם, אני החלטתי לקחת את סם התורה, ולא רק זה, איך שהגעתי לכולל נתנו לי מיליון דולר, הנה אבא עם מזוודה פותח מיליון דולר. חלומות הא? מה אכפת לכם לחלום, עולה כסף? אבל זה לא חלום, זה הרבה יותר מזה, הקב"ה מוחק לך הכל. אתה כמו תינוק שנולד ומוכן לתת לך כנגד כל העבירות שעשית במזיד, במזיד! זכויות. איך לא לנצל דבר כזה???

אז לכן כתוב, היכן מצינו בעולם דברים שמשתנים לטובה, שני דברים מצינו, דגן וגפן. דגן חיטה זה אדמה, גפן זה עץ, אבל כשעושים מהחיטה לחם זה מקבל ברכה יותר משובחת, "המוציא לחם מן הארץ", זה לא כמו חיטה. גפן, כשלוקחים ענב מברכים עליו "בורא פרי העץ", אבל כשסוחטים ממנו ועושים ממנו יין, מברכים עליו בורא פרי הגפן, ז"א זה משתבח, שני הדברים האלה משתבחים, והברכות יותר. אלה ששבים בתשובה מאהבה, הם משתנים לטובה כמו דגן וגפן, כיון שהזדונות שלהם נהפכים לזכויות, כן כתוב בפסוק אצל הושע הנביא, "ישובו" השבים בתשובה, "יושבי בצילו" - אלה שיושבים בסוכה, בצל הסוכה של האמונה הם יהיו - "יחיו דגן ויפרחו כגפן", כיון שהם מהפכים הכל לטובה. אז ז"א כל בן אדם מאיתנו יכול לעשות זאת, ואנחנו נמצאים ממש יום אחד לפני הרגע הגורלי, ונדבר גם מה הולך להיות בשנה הקרובה, אז נראה שזה באמת גורלי.

הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, ליוה פעם אחת את אחד מתלמידיו. כשהלה עזב את הישיבה ונסע לארץ אחרת, הם התקרבו לעבר תחנת הרכבת ופנה התלמיד אל רבו ואמר לו, רבי ברכני. עמד הרב וברכו, ואמר לו אני מאחל לך מקרב ליבי שתמצא מקום נח בנסיעתך. התלמיד השתומם, זה הברכה שאתה מברך אותי כבוד הרב? מעניין אותי עכשיו הנסיעה? הנסיעה זמנית, אני רוצה שתברך אותי לכל החיים, שאני אצליח כל החיים, מה אתה מברך אותי על הנסיעה? השיב לו הרב דסלר זצ"ל, אם אתה לא יודע, ברכתי אותך לכל החיים. זה הברכה היתה לכל החיים, והכוונה שלי היתה לא לנסיעה ברכבת, אלא לנסיעה שנמשכת כל החיים לקראת העולם הבא. אחלתי לך שתשכיל להתייחס לכל הימים שאתה שוהה בעולם הזה כאילו אתה שוהה בנסיעה, וכמו שבנסיעה ברכבת לא אכפת לך כל כך מהם התנאים החומריים ועל איזה כסא בדיוק אתה יושב, כך יהי רצון שבכל החיים שלך תשים את הדגש על המצב הרוחני ולא המצב הגשמי, כי כל החיים זה רק נסיעה ואח"כ יורדים מהרכבת ואז מתחילים החיים האמיתיים, לכן ברכתי אותך שיהיה לך נח בנסיעה. שכל הנסיעה הזאת עד לרגע האחרון תהיה נוחה ותמקסם את הזכויות והמצוות והתורה שתוכל לאסוף כאן לקראת הירידה מן הרכבת.

בהשקפה ראשונה נדמה שהציווי לשמחה יתרה בחג הסוכות זה עומד בסתירה לישיבה בדירת עראי. למה יוצאים לסוכה, אתם יודעים? ההלכה אומרת, צא מדירת קבע ושב בדירת עראי, הסוכה זה רק שבעה ימים, אנחנו עוזבים את הדירה שלנו מרוהטת, נוחה, ונכנסים לסוכה שהדפנות שלה בקושי רעועות, ואתה צריך לשבת שמה לא כל כך נח, מצומצם קצת, אין שם את הכלים היפים כל כך כמו שיש לך בבית. למה? להזכיר לנו שאנחנו כל השבעה ימים כנגד שבעים שנה פה, ותפסיק לחשוב שיש לך דירת קבע, אין לך דירת קבע, תצא מהדירת קבע, תכנס לדירת עראי. נשאלת השאלה, למה יש מצוה "ושמחת בחגך" בפרט בחג הסוכות, ודווקא כשיוצאים לסוכה, צריך לשמוח שאני בדירת קבע כל השנה?

אולם אחרי התבוננות אנחנו מבינים ששמחה אמיתית אי אפשר להשיג רק אחרי שמגיעים להכרה שהישיבה בעולם הזה היא רק ישיבת עראי, שאנחנו רק נוסעים מכאן, ואנחנו רק על הרכבת בדרך ליציאה. וטעם הדבר, שכל מי שסבור הוא שחיי העולם הזה הם התכלית, ולכן הוא משקיע הרבה בעולם הזה, בחמריות, בבנין הדירות, בקניית נכסים, בריבוי בריבוי בריבוי, והוא שוכח בעצם שהוא בדרך לצאת, אז האדם הזה לא מתפנה אפילו לשמוח, הוא בדרך לשמחה, כשהוא ישיג את זה הוא יהיה שמח ואח"כ כשהוא ישיג את זה הוא יהיה שמח, אבל הוא תמיד בדרך לשמחה ואף פעם לא שמח, אין לו זמן להיות שמח. לכן שמחה פנימית זה רק למי שמבין שהוא בדירת עראי וכל רגע שהוא מרויח ברוחניות זה אוצר שעליו צריך לשמוח כל הזמן. אוצר. כי כל התאוות והבלי עולם הזה מפילים על האדם עצבות והיא אבות אבות הטומאה. כל החומר שאדם מחובר אליו, זה אבי אבות הטומאה. כי הוא שוכח מה הסיבה שהושם פה בעולם הזה, ומהי התכלית שלו, והרדיפה אחרי החומר משכיחה אותם.

יש מצוה בתורה ברורה, "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" מה העונש? "ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה' בך ברעב בעירום ובחוסר כל", אם אתה לא עושה את מצוות ה' בשמחה כל השנה, מצוה להיות בשמחה, אם אתה לא עושה את זה כל השנה כל המצוות, ה' יתן אותך ביד האויבים שלך, והם יצערו אותך צער גדול.

כתב הרב שמחה זיסל זצ"ל שני ציורים, מי ששמח בקנין שקנה, הלא ישמח רק אם קנה קנין גמור ולא דבר שאול, אחד שקנה מכונית חדשה 2012, הוא שמח שמחה אמיתית. אחד שהשאילו לו 2011 ליום אחד אין לו שמחה אמיתית. יש לו אולי כיף, אבל לא שמחה, כי אין לו קנין - זה לא שלו, מה הוא ישמח, בשל מישהו אחר? אחד שיש לו ארנק מלא שמח, אחד שאומר לחבר שלו תחזיק לי רגע את הארנק, הוא יהיה שמח? הוא לא יהיה שמח, זה לא שלו, אין לו קנין.

כל העולם הזה הוא שאול אצלנו, זה שלנו העולם? נקח אותו איתנו? לא. אם יתנו עכשיו לכל אחד מכם ירושה, אחד יקבל את יבשת אירופה, אחד יקבל את אוסטרליה, אחד יקבל את אמריקה, אחד יקבל את כל יבשת אפריקה, ואחד יקבל את כל אסיה, יפה, זה בסדר, מספיק? נו, מה תעשו עם זה? קח את כל יבשת אפריקה שלך, יאלה, נו מה תעשה? מה תעשה? כמה שניצלים תאכל ביום? כמה סטיקים, נו, כמה עגילים תשים באזניים? מה, תלך עם ארבע זוגות נעליים ביחד? מה תעשה, ארבע שעונים על היד? מה תעשה? אז יש לך יבשת שלמה, מה תעשה? לא תוכל להראות את זה בכלל. והזמן יעבור, יעבור יעבור יעבור, אתה תשחק אותה עשיר ויבשת ותספר לכולם והכל, ובסוף ישימו אותך באדמה, יכסו עם אבנים, יזרקו חול ולהתראות. ואיפה יבשת? אתה היית פעם על היבשת ועכשיו היבשת עליך. אז מה, מה הרווחת? מה יצא לך? זה שאול, הכל שאול פה. הכל שאול. אז אם שאול על מה אתה שמח? ובכל זאת בני אדם שמחים? אבל מצוה שאדם עושה, שזה קנין לנצח נצחים שלו, אי אפשר להוציא לו את המצוה, התפללת היום בערב? יש לך מצוה לנצח, גמרנו, שכחת ממנה אבל היא כבר באוצר.  נתת צדקה - באוצר. הנחת תפילין - באוצר. את הולכת בצניעות - כל רגע באוצר. מקיימים מצוות באוצר באוצר באוצר, אתה ממלא ממלא ממלא. אז איך אתה לא שמח? יש לך קנין, זה קנין שלך, אי אפשר להפקיע אותו ממך. אז היית צריך ללכת הכי שמח בעולם, רואים בן אדם שמח מה קרה? הוא אומר גמרתי מנחה, גמרתי מנחה. מה פירוש, אז מה אתה מתלהב? מה זה מה אני מתלהב? המנחה למעלה, זהו, נגמר אי אפשר לקחת. אבל עכשיו ראיתי באינטרנט, האם אתם מזהים את הגנב? סרט מצלמה בבית, שמו מצלמה איפה שיש כספת, רואים בן אדם נכנס, מביא לום, מוריד את התמונה, טר טר טר טר טר הוציא את הכספת, הוציא אותה, פתח את הוילון והלך. עכשיו שואלים אם מישהו מזהה את הגנב. נו, היה להם כסף? היה כסף. היה בפנים? היה בפנים. זה האוצר שלהם, זה הכספת, נכון? היה שמור, נכון, מאחורי התמונה, ואפילו מצלמה היה. אבל המצלמה תיעדה את זה שהכסף לא שלהם. למה, בא הגנב ולקח את כל מה שהם הכינו והלך הביתה, יש להם תמונה רק שהיה להם כסף? עכשיו הם מחפשים מי יעזור להם למצוא את הגנב, ונגיד שיתפסו את הגנב, הרי אתם יודעים, גנב לא יושב על זה. גנב עושים לו נו נו  נו במשטרה או שאומרים שאין ענין לציבור, אף אחד לא יחפש אותו, וגם אם יושבי אותו יתנו לו עבודות שירות הוא יגנוב גם שם. אז מה.

אין אוצר כמו המצוות, כל מצוה, אפילו שכחת ממנה, שכחת, אתה לא זוכר, אתה לא זוכר. כתוב שהקב"ה זוכר כל הנשכחות. זוכר כל הנשכחות, אתם יודעים מה זה זוכר כל הנשכחות? כשבא רשע לעולם האמת, הקב"ה אומר לו נו, מה עשית? אה, אל תשאל רבש"ע, אני? תשאל עלי בשכונה, כל פעם שהייתי עובר ליד בית כנסת והיו אומרים מנין מנין עשירי אני הייתי נכנס, ראשון אני קופץ, ישר עשירי תביא כיפה שם על הראש נכנס. מה עוד עשית? עליתי לקבר של אמא פעמיים. מה עוד עשית? בדרך כלל נותן צדקות כשאני רואה אנשים זה, כמה אתה נותן, לא הרבה, אני לא רוצה להרגיל אותם, נותן להם קצת ככה כל פעם. כן, ומה עוד עשית? תאמין לי אני לא זוכר, מרוב שעשיתי אני לא זוכר. אז אומר לו הקב"ה בא מותק, בא בא, אני זוכר את כל הנשכחות, בא בא, אתה גנבת ואתה רצחת ואתה עשית ואתה חיללת שבת ואתה דיברת לשון הרע ואתה זה ואתה סכסכת ואתה ואתה ואתה ואתה, מה אתה לא זוכר ביום כיפור שאמרת שאני זוכר את כל הנשכחות? מגיע צדיק, מה עשית? אל תשאל, רבש"ע, אני ממש מתבייש לא יכול להסתכל, רבש"ע, היה לי פעם שכחתי ממך, לא יודע איך זה קרה, הייתי מבולבל וזה שכחתי מנחה, מה עוד היה? אומר לו פעם אחת בן אדם ביקש ממני צדיקה, חיפשתי חיפשתי ולא מצאתי. ממש לא היה לי נעים, בקושי דיברתי איתו וזה פה ושם .מה עוד איה? אומר לו עוד כמה דברים ככה וזה, אומר לו וזהו? אומר לו כן. אומר לו עכשיו אני זוכר כל הנשכחות, למדת תורה ביגיעה, חילקת צדקות, עשית חסדים, שמרת את הפה, שמרת שבת בהידור, קנית לכבוד שבת, עשית ככה, בנית סוכה, עשיתה פה ועשית..... הקב"ה זוכר כל הנשכחות. מה שאתה זוכר הוא שוכח, מה שאתה שוכח הוא זוכר. אז אם ישאלו אתכם, מה אתה עושה? אם לא יהיה לכם הרבה מה להגיד, ווי, מה מחכה לכם, איזה רשימה יבבי. לכן בן אדם צריך לראות מה הוא מספר להקב"ה, תכין רשימה. אבל אם בן אדם עכשיו יעשה, מה עשיתי היום? איזה מצוות עשיתי היום? כמה הוא ימצא מצוות? עשר? עשרים? כמה הוא ימצא? שלשים? איפה יש עשירים כאלה? חמישים? איפה? אבל מי שלומד תורה לדוגמא, כל מילה שלו, כל מילה בתורה שהוא לומד זה תרי"ג מצוות 613, כמה מילים אומרים בדקה? מאתיים מילים. אז כמה זה בשעה? חצי מיליון מצוות. אתם יודעים מה זה? טעיתי, שלושים מיליון מצוות בשעה. ואם זה בשמחה, שישים מיליון מצוות, ואם זה בצער זה פי מאה, ואם זה שבת זה פי אלף, וזה שעה. ואם אתה לומד עם חברותא זה כפול שתיים, ואם אתה לומד בשיעור שיש עשרה עשרים, זה כפול המספר, ואם אתה לומד בשעה שהחבר'ה מטיילים אתה מקבל שכר כנגד כולם, וזה מיום אחד. ואם זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, איך אתה יכול לזכור את זה? אז אתה מגיע להקב"ה אתה לא זוכר את זה אפילו, מה אתה זוכר? שאיבדת מנחה ולא היה לך פעם צדקה והיה לך ככה, זה מה שאתה זוכר. אדם יכול להיותע שיר אדיר, רק פה אפשר להרים ולהרים ולהרים מצוות כמה שאתה רוצה, ובני אדם פוסחים עליהם והולכים כאילו העולם הזה עיקר, מה אתם לא רואים? אין לכם בית קברות פה באשדוד? יש? יש אבל? שמו שמה אנשים חיים? הם חיו, לא? ולמה הם שמה? כי נגמר הזמן. מישהו קברו אותו עם מברשת שיניים? עם בושם? עם פיג'מה? משהו לקח? שום דבר! אז מה הוא עשה פה? לא, אל תשאל, היה לו חנויות, היה לו שתי מכוניות, היה לו מרצדס ושבי, מה זה בן אדם חביבי היה נוהג בשתי ידיים. ואיפה הוא עכשיו? תולעים אוכלים אותו. נו אז מה הוא עשה פה? אז בשביל מה הוא בא? בשביל מה הוא בא? עשה פוזה והלך?

אדם צריך להבין מה התכלית, למה באנו? ואם שכחנו כל השנה כי היינו טרודים ולא היה לנו זמן לחשוב, הקב"ה עשה חסד, הוא הביא חודש של רחמים וסליחות, חודש שלם אלול הכנה, סליחות, לבקש סליחה מהקב"ה. ראש השנה, להזכיר לבן אדם שיש מלך בעולם, מלכויות זכרונות שופרות, בן אדם מתפלל תקיעת שופר מרעידה את הלב, משפט - קובעים מי יחיה, מי ימות, מי עשיר, מי עני, מי בריא, מי חולה, ואחרי זה יום הכיפורים כפרה, אבל זה רק עם התשובה, אם לא עושים תשובה אתה מאבד את הזכות שלך. נותנים לך זכות להשתחרר, ובן אדם לא עושה את זה.

אתן לכם דוגמא להמחיש. תארו לכם בן אדם נשפט על 25 שנה, כמו העו"ד הזה עכשיו מעוז, שרצח את אבא שלו ואמא שלו בגלל ההימורים, ובן אדם כזה בא לשופט ואומר שמע, אתה עו"ד, לא נעים לי להכניס אותך 25 שנה, אבל אני נותן לך צ'אנס, אם אתה מתחרט, תעמוד פה לפני כולם, תבכה רבע שעה, ותגיד אנא השופט  חטאתי עויתי פשעתי ורצחתי את אבי ואת אמי בשביל בצע כסף, ואני בוש במעשי, ומהיום אני מקבל עלי לא לרצוח את ההורים עוד פעם, ואם אתה בוכה באמת רבע שעה אני משחרר אותך הביתה זכאי, אין תיק, אתה מוכן או לא? הוא אומר בטח מוכן, בבקשה הוא אומר לו, בא תעמוד. והוא מתחיל לבכות, אוווו אווווו אוווו.... איך עשיתי את זה, וככה מתחיל לבכות ואומר אני מתבייש וזה וזה, פתאום החבר'ה שלו מתחילים לצחוק ומסתלבטים עליו, אומרים לו מה אתה יצאת נקניק, תהיה גבר. מה אתה שפל עושה לנו בושות כל העורכי דין מתביישים בך עכשיו, מה אתה בוכה? עשית את זה בצלילות הדעת, תכננת את זה טוב, הכנת את הכל, קראת באינטרנט איך רוצחים הורים, איך עושים אליבי, הכל הכנת מצויין, אתה הורס את הכל. פתאום הוא מפסיק. אאאא. אז השופט אומר לו למה אתה מפסיק, התחלת טוב, תמשיך תמשיך, יש לך עוד שבע דקות אתה מסיים, אני משחרר אותך. אומר לא בוכה, אומר לו תשמע לי, אל תשמע להם, תמשיך, תסיים, תסיים. אומר לו שמעת? לא בוכה. זהו, הוא לא בוכה. השופט נותן לו 25 שנה בפנים. עכשיו הוא בוכה. עכשיו הוא בוכה, יש לו הרבה זמן לבכות, הרבה זמן, למה הוא יצא גבר, והגברים בוכים, בוכים, הם בוכים כשלא רואים הם בוכים בוכים. עכשיו הוא בוכה.

תגידו לי זה חכם או טמבל? זה חכם או טמבל? מה אתם לא יודעים לענות? טמבל נכון? עכשיו תחשבו על עצמכם. אומר הקב"ה, אני נותן לכם רבע שעה, תבכו על כל העבירות שעשיתם כל החיים, לא שנה תמימה, כל החיים, ואני  מוחק לכם את הכל. אין תיק. ולא רק זה, לא רק זכאי בדין, לא רק כפרה, כל העוונות - זכויות. כל הרציחות - נחשב הצלת נפשות. תבכה. יש כאלה שמתחילים, מתחילים, מתחיל ללכת להניח תפילין בית כנסת, ופתאום החבר'ה מסתלבטים עליו מה קרה לך אתה יפחדן, מה אתה,  יום הכיפורים וזה כאילו נבהלת, מה קרה? מה לא עבר יום הכיפורים הקודם ולפניו והכל הכל היה בסדר, מה קרה לך? בא בא בא בא  נוסעים, בא כנס כנס, בא, מנפנפים אותו ולוקחים אותו, והוא מפסיק לבכות, למה? הוא לא רוצה שהחבר'ה יצחקו עליו. מה הוא נהיה דוס עכשיו, נהיה בעל תשובה, לא מתאים לו. הוא בג'מעה נחשב בן אדם רציני, מה זה? עכשיו הוא ילך ככה עם הידיים כאילו הוא צדיק, בשביל מה הוא למד כל הזמן ללכת ככה וזה, עכשיו מה, צריך ללמוד לסגור את הידיים, זה בעיה. בשביל מה הוא הלך למכון כושר, להיות דתי? בשביל מה הוא עשה קעקוע? שיראו אותו. בשביל מה הוא עשה חורים באוזן? שהשמיעה תשתפר. החבר'ה יצחקו והוא יפסיק. חכם או טמבל? תחזרו על זה, חכם או טמבל? טמבל.

רבע שעה הקב"ה מבקש, רבע שעה חשבון נפש, פגעת בי אומר הקב"ה, ניצלת את הכוחות שנתתי לך, השפעתי עליך טוב, לקחתי את כל הטובות שנתתי ומרדת בי, יצאת נגדי, חללת את שמי, ביזית אותי, על הכל אני מוכן לכפר, אבל תתחרט לפחות, תתחרט, אדם שעומד בגאווה ולא מתחרט ולא חוזר בו, מגיע לו עונש כפול או לא מגיע לו? למה השופטים אומרים לרוצח את המתחרט או לא מתחרט? שאולי יהיה להם סיבה להקל לפחות בעונש. לא כמו הרוצח הנתעב הזה של משפחת פוגל שאמר שאם היתה לו הזדמנות עוד פעם היה רוצח אותם עוד פעם.

אבל יהודים יקרים, אנחנו לא בסדר. נותנים לנו הזדמנויות מדהימות, ושום דבר. אבל יש אנשים שמגיעים לבית הכנסת, וכשהם מגיעים לבית הכנסת הם ממש רצים לקנות ספר כל נדרי, כל נדרי, הם משקיעים עשרות אלפי דולרים. למה, הם שמעו שאם קונים ספר כל נדרי על פי הקבלה, אז זה זכות גדולה, אז הם משקיעים, מה אכפת לו להשקיע בזה פעם בשנה?

אתם יודעים, פעם אחת אחד מהחכמים הגדולים בא אחד מהאנשים הלא הגונים במיוחד והחליט שהוא קונה ספר תורה, והוא רוצה לזכות בזה. ומה הוא עשה? הוא קנה את זה, ומה הוא קנה? הוא קנה חתן תורה. חתן תורה, שמחת תורה עלה בן אדם עם הארץ לא יודע כלום, לא מקיים מצוות, יש לו כסף, כל מי שירים הוא ירים יותר, ונהיה חתן תורה. אז הרב שמה אמר לקהל, רבותי, אני רוצה להגיד לכם שהשנה זכינו בחתן תורה שעוד לא היה כמוהו. החתן תורה הזה הוא חסיד, הוא קדוש והוא פרוש. אתם יודעים למה? כי החתן הזה לא מכיר את הכלה בכלל. מי לוקח כלה בלי להכיר אותה? רק חתן חסיד וקדוש ופרוש. מי זה הכלה? התורה, הוא חתן תורה, מי הכלה? התורה. אז זה החתן בכלל לא מכיר את הכלה, איזה צדיק, חסיד קדוש, לא הסתכל עליה אפילו פעם אחת. איייי. כמה שזה מתוק, אני אומר לכם.

פעם בעיירה אחת היו קצבים אלימים, תשמע, כל היום בגרזן, אבל הם היו עשירים גדולים, היו מוכרים הרבה הרבה בשר. והחליטו שהשנה הם רוצים להיות שליחי ציבור, לא פחות ולא יותר, הקצב רוצה להיות שליח ציבור. אז כל האנשים הזדעזעו מה יעשו נגד הבריונים האלה, הם לא יכולים לעשות נגדם כלום, הלכו לרב תציל, תושיע, מה נעשה איתם? אמר אין בעיה, תשלחו אותם אלי. שלחו אותם אליו, הם נכנסו, כבוד הרב מזמין אותם, ישבו, אמר להם שמעתי שמועה ושמח ליבי, שסוף סוף יהיה לנו חזנים הגונים שיעבירו את התפילות, אבל אני רוצה שתדעו שיש שלשה תנאים בשביל להיות חזן בימים נוראים. מהם התנאים? התנאים הם ככה: או שאתה כמו משה רבינו, צדיק כמו משה רבינו אז התפילה מתקבלת, כמו שכתוב "תפילה למשה איש האלקים", אם אתם הקצבים איש האלקים, כמו משה, אין שום בעיה אתם יכולים להיות בעלי תפילה. אבל כמו שאני מכיר אתכם אין לכם אפילו שאיפות להיות כאלה, אז זה נופל. אבל יש עוד אפשרות, יש אפשרות, אם יש לכם קול נעים כמו דוד המלך, "תפילה לדוד", אם אתם נעימי זמירות כמו דוד המלך אז אתם ראויים להיות חזנים. אבל כמו שאני מכיר את הקול שלכם, זה קול של קצבים, זה לא של דוד המלך, אז גם זה נופל. אבל יש עוד אפשרות אחת, כתוב "תפילה לעני כי יעטוף", תפילה לעני מתקבלת ישר אצל הקב"ה, אבל אתכם יש בעיה כי אתם עשירים גדולים, אבל אם אתם מתעקשים להיות דווקא חזנים, אז לא נותרה לי ברירה, אני אתפלל שתהיו עניים ואז תוכלו להיות חזנים. אמרו סליחה כבוד הרב, אנחנו מוותרים. תשאיר אותנו קצבים הכל בסדר.

אנשים מגיעים לימים נוראים ובאמת הם חושבים שהם עוברים את הדין, הם באמת חושבים שהם עוברים את הדין, קנו ספר תורה עשו פה נתנו צדקה חילקו פה, חושב בא ברגע האחרון ועשה כמה דברים והוא עבר. אין דבר כזה.

אתם יודעים, כשהיה גרמניה, בזמנו מחולקת, המזרחית והמערבית, אי אפשר היה להעביר למזרחית קפה, אי אפשר. אבל היהודים מצאו פטנט, מה היה הפטנט? הם העבירו קפה בתוך ארונות מתים, הם היו מגיעים לגבול, והיו שואלים אותם מה קרה? אומרים זה יהודי שנפטר וצריכים לקבור אותו בצד השני של הגבול, בבית קברות של היהודים. טוב, נפטר וצריכים לקבור אותו, נותנים להם לעבור, וכך היו מעבירים את הקפה. בלויות הראשונות שהיו מעבירים יהודים, היו בוכים בוכים, המת וזה, ואומרים כל מיני מזמורים ובוכים, אז הגרמנים לא היו בודקים, רואים אנשים בוכים והכל ופה ושם, מה יתחילו לבדוק אם יש מת? ברור שיש מת, אם הם בוכים יש מת. אבל הם כל כך התרגלו והצליחו, שכבר הפסיקו לבכות, והיו מספרים סיפורים תוך כדי הליכה, והיו מגיעים והיו אומרים להם מה יש פה, אומרים זה מת, לאן אתם לוקחים אותו? למשה לקבורה וזה פה ושם, הגרמנים התחילו לראות שהלויות של היהודים כבר אף אחד לא בוכה, כבר מדברים ומספרים, החליטו לפתוח אחד. פתחו - אין מת, הכל קפה. הם התחילו לבכות, תפסו אותם על חם, התחילו לבכות לבכות לבכות, אמרו להם אתם הולכים עכשיו למעצר ואחרי זה לכלא עשרים שנה. אז הם התחילו לבכות על החיים שלהם ולבקש סליחה, אנחנו טעינו זה היה טעות וזה פה ושם. אמרו להם טפשים, אם הייתם בוכים לפני הגבול לא היינו בודקים כלום, אבל בגלל שאתם בוכים אחרי אז זה כבר מאוחר. לפני הגבול אם הייתם בוכים.

אז אני אומר לכם חבר'ה, לפני יום כיפור אם תבכו הכל יהיה בסדר, יעבירו אתכם, אבל אם תבכו אחרי יום כיפור שיבואו הבעיות והצרות, כבר לא יעזור, יסבירו לכם בגלל שלא בכיתם ביום כיפור בגבול, אז עכשיו תצטרכו לבכות, לא חבל? לא חבל? לא כדאי רבע שעה להשקיע ולצאת מכל הברוך?

אבל אנחנו עקשנים, מה לעשות? עם ישראל קשה עורף. לכן אני רוצה להגיד לכם יהודים יקרים, שהמצב מעבר לחשבון האישי של כל אחד ואחד, המצב לא כל כך טוב כלל וכלל, עם ישראל נמצא היום בבדידות גדולה בכל העולם. האויבים מסביבנו שוחרים לטרף ומחכים לרגע שהם יוכלו לעשות את מה שהם הכינו במשך שנים רבות. ומי שעוד לא שמע, אז כבר לפני שלשה חדשים, ואתמול זה עלה עוד פעם, אמר אסאד, אם נאטו או תורכיה או מישהו  יירה טיל אחד לכיוון סוריה, תוך שש שעות הוא מוחק את תל אביב, ואלפי טילים, חוץ מהחיזבאללה, ואח"כ איראן, וגם איראן אמרה היום, אם ארה"ב תנסה לפלוש לתחומה או משהו כזה, הם ימחקו את כל הספינות והאניות של האמריקאים בים האדום, במפרץ הפרסי, הם יעשו שמות, הם ידליקו מדורה את כל המזה"ת. עכשיו תזוזו. לאסאד אין מה להפסיד, איראן לא תוותר על האטום שהיא רוצה בכל מחיר בשביל להפציץ את ישראל, כמו שאמרנו במשך שנים, ארדואן לא אוהב אותנו וכל יום הוא מאיים בפאזה אחרת, עכשיו הוא מאיים על שדות הגז של ישראל ושל קפריסין ושל יוון, בקיצור הוא מחרחר מלחמה כל רגע, והסעודים מסתבכים היום, אם אתם לא יודעים, כבר התחילו להסתבך, השיעים שמה בתוך שדות הגז והנפט שמה יורים עם מכונות יריה, חיזבאללה ואיראן לימדו אותם תרגילים איך לעשות, הם עשו הפגנה ואז פיזרו אותם לרחובות והסעודים השוטרים רדפו אחריהם לרחובות ושמה הם הכינו להם מלכודת מכונות יריה והתחילו לקצור אותם. ואח"כ יצאו עם אופנועים שניים שניים מאחורה עם כלי נשק ומרססים אותם, את הסעודים, לימדו אותם איך לעבוד. אז עכשיו לסעודים מתחילה מלחמה, באמריקה כבר מתחילים אהלים שמה גם כן הפייסבוק הגיע גם לשם, העולם רועש וגועש, ואנחנו - הדגיגון הקטן במזה"ת על שפת הים התיכון רוצים לדחוק אותנו למים, ומסביבנו חצי מיליארד אויבים, ואם הם יתחילו עם הטילים אז כמובן ישראל הזהירה, שאם אסאד יירה על תל אביב ימחקו את דמשק, יבבם. ומה אחרי זה? רבת עמון, יבבם. ואח"כ מה? לבנון. חביט חביט. אבל מה זה עוזר לאלה שיקבלו פה טילים אלפים, מה זה עוזר? אז יהרגו כמה אנשים שמה בגלל שהם יורים, מה זה יעזור אבל לחבר'ה פה? אז המצב בכלל לא טוב. אבל אני רואה אור גדול, אם נעשה תשובה. למה? תראו מה עושה הקב"ה, ישתבח הבורא, הוא נותן לנו עוד סימן אחרון, או לפני אחרון, שנבין מה הוא מסוגל לעשות. מה הוא עשה עכשיו? עשה אביב ערבי. מה זה אביב ערבי? באביב הערבי ערבים הורגים ערבים. זה אביב ערבי. מצרים הורגים מצרים, סורים הורגים סורים, לובים הורגים לובים, תימנים הורגים תימנים, תורכים הורגים כורדים, כורדים הורגים תורכים, כולם הורגים את כולם, "וסכסכתי מצרים במצרים" והוא מראה, אתם לא צריכים לעשות, תמשיכו הם תהילים תלמדו תורה, תחזרו בתשובה, אני אטפל בהם, אני אעשה להם אביב ערבי. אני אעשה להם. אבל אתם יודעים, אביב נגמר בחורף, זה הבעיה, ועוד מעט יגיע החורף הישראלי, אז מה יהיה? ואם הקב"ה הראה לנו שהוא מסוגל לעשות בלגנים מסביבנו ובינתיים זה לא נוגע בנו, בינתיים, רק בינתיים זה לא נוגע בנו, אבל אם לא נשכיל ולא נבין, יום הכיפורים הזה שהוא הרה גורל, "היום הרת עולם" זה הרה גורל לעם ישראל ממש.

אתם יודעים שלפי הזוהר יש שש מקורות ששנת תשע"ב צריכה להיות שנת הגאולה? שש מקורות. אבל אני לא רוצה אפילו להסתמך על זה, כל רגע אנחנו יכולים להביא משיח, כל רגע, "היום אם בקולו תשמעו" היום אם בקולו תשמעו. אבל הזמן הזה הוא מאד מסוגל, אז למה אנחנו לא נעשה פעם אחת לעצמנו טוב? נהיה טובים עם ה' והוא יהיה טוב איתנו. תראו עכשיו באריזונה, היתה סופת חול, הרים להם ענן הקב"ה של חול, מה זה ענן - קילומטרים, אנשים נסעו לא רואים על מי, עלו מכוניות על מכוניות, שלשים מכוניות תאונה, עוד שלשים עוד עשרים, עשרות מתים הרוגים הכל, חול, אבק. כמה הוריקנים היו עכשיו באמריקה? מאות. מה זה הוריקן? חול, עם וינטלטור. 250 קמ"ש וינטלטור. והקב"ה ככה מדינות שלמות מעיף אותם. שמעתם על הרים מעשנים? באירופה הר החליט לעשן, שלשה שבועות אין טיסות מיליארדים דולרים יורו הלכו לטמיון. חשבו נגמר, אחרי חודשיים עוד הר החליט לעשן. למה הוא מעשן? אמר לו תן סיגריה והוא התחיל לעשן. לבה פורצת, בולענים נפתחים באדמה, הרים נשפכים על כפרים, אשאדה, לא שמענו דברים כאלה, שריפות ענק מיליוני דונמים באוסטרליה, בלוס אנג'לס, שטפונות בכל העולם, מה זה? צונאמי ביפן, כלכלה שלישית בעולם, שלשה גלים רנד רנד רנד זהו. שנה שעברה היו איים שקראו להם האיטי. שבע דקות 250 אלף איש מתים, מי יכול על הקב"ה? מי יכול? ועומדים אנשים מטר שבעים עפר, ואומרים לו תשמע, אני השנה עוד לא, אני אשקול את זה. שמעתי, שמעתי מה הרב אמר וזה, אבל תשמע, אבל אני עוד לא מוכן נפשית. אם הייתי מתחיל בחודש אלול, אם היה בא בהרצאה חודש לפני יכול להיות שהייתי מתכונן, אבל עכשיו ככה להתחיל לבכות פתאום רבע שעה להתחיל לבכות? זה קצת קשה לי. אז אולי בעזרת ה' שנה הבאה אני מקווה שאני, רק תבטיחו לי שתהיה שנה הבאה. מישהו יכול להבטיח לי שתהיה שנה הבאה, שהכל יהיה בסדר וכולנו  נהיה בריאים ושלמים והכל? משנה שעברה אני לומד שאי אפשר להבטיח. אי אפשר להבטיח בכלל. וזה רק הולך ונהיה יותר גרוע עולמית, עולמית, וכל העולם מאשים אותנו בכל. בכל אנחנו אשמים. עכשיו אמריקה מתחילה להאשים את עצמה, למה הוא נקלעה לבדידות בגלל ישראל. ואובמבה יורד יורד יורד, 41 אחוז עכשיו בכלל מחזיקים ממנו, וכל מועמד רפובליקני - 46. בלגן, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע מה ילד יום. ודגן, אומר שלא כדאי לנו לתקוף את איראן, ואומר שאנחנו כרגע במצב הכי גרוע שעמד עם ישראל והצבא שלו, והוא אומר שכדאי לעשות שלום עם התורכים, והוא אומר כל מיני דברים, הבחור עצבני על המדינה ועל המשטר. ואחד אומר שעוד מעט יהיה מלחמה כוללת, אז צועקים עליו מה אתה מגלה, והוא אומר שיהיה נשק עם השמדה המונית ואומרים לו תסתום. אתה לא יודע מי אומר מה, ואני הוצאתי כבר לפני שלש שנים קלטות, המלחמה על תל אביב, חילקתי מאתיים אלף ולכל התל אביבים שיפלו עליהם טילים, אלפים, והזהרתי אותם. יש לך אולי תקליט של תל אביב? והזהרתי אותם, וחילקתי שידעו שהם הכתובת הבאה, שמחפשים אותם. יש להם מזל שיצאו מהאהלים עכשיו, כי אם לא זה בעיה. אז לכן צריך להבין, הסורי אין לו  מה להפסיד, הוא יודע אם יתפסו אותו יתלו אותו, אין פחות מתליה, סדאם חרטה זה היה רק כמה נדנודים, זה אני חושב יעשו אותו כמו פרופלו אחרי כל הרציחות שהוא עשה, ומועמר קדאפי איפה הוא? במדבר על הגמלים. יש לו בטח איזה תחפושת של אשה, שלא יתפסו אותו. כולם בורחים, איפה נסראללה? לא שומעים ממנו בכלל. יבבי. בקיצור המצב לא טוב. והכל תלוי בנו, תדעו לכם, הכל תלוי בנו, אנחנו העם קובעים, אם נחליט שאנחנו עושים  תשובה אנחנו מצילים את כל עם ישראל. אם אנחנו לא עושים תשובה די, הקב"ה די, די, די, למה די? יש חנווני מכולת, כשבאים למכולת אז אומרים לו תרשום, אחד, שאנחנו רוצים באמת לחזור בתשובה ולהתקרב לאבינו שבשמים, שזה כולנו רוצים ולצאת זכים ונקיים בדין, ושתיים - שאנחנו רוצים שהקב"ה יפיל את האויבים שלנו לבד בלי שנצטרך לעושת שום דבר. ועל ידי התשובה שלנו, הוא יעשה את השאר, כי התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד.

אז לכן אנחנו עכשיו נעשה ככה, נחזור לשמוע את השיר, כל אחד עם הידיים שלו ימחה כפיים חזק חזק כפי כוחו, רגע, ולהתכוון בכל מכה אסאד, מועמר קדאפי, ארדואן, אחמאדי, ככה, אחד אחרי השני, מוכנים? עם התשובה ועם האחדות, בכבוד.

מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה ובין לאדן ואבו עמאר, ופלשתין וכל השאר,

יש לנו היסטוריה מנצחת

בתנ"ך היא כבר מונחת

השתמשו בה אבותינו

ונצחו בה את כל אויבינו

התשובה שלך כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

התשובה של כל אחד היא מכה לכל אחד ג'האד,

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם

 

השלום בוא יבוא, רק לאחר גוג ומגוג.

טילים רבים ופצצת אטום ינחתו עלינו מכל מקום.

מה נעשה לא להפגע, מכל מרעין בישין ורע?

נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

מבצע מיליון חוזרים בתשובה. כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון.

סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגווע

מול הצועקים אלה וואקבר

שמע ישראל ה' אחד.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד

התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם.

 

הרב: אשריכם ישראל. אתם רואים, יש לכם כח רצון, יכולים להתאחד, יכולים להיות מחוברים, יש לנו אויבים מבית ומחוץ, מחוץ זה האויבים הידועים, מבית זה היצר הרעש לנו שלא נותן לנו לעשות את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו יכולים ביחד, "איש את אחיו יעזורו ויאמר לו  חזק" "לכו ונעבדה את ה' אלקינו". בואו נתחיל ללכת בדרך של תורה ומצוות ונקבל עלינו עול מצוות יתברך באהבה ובשמחה, כי הקנין היחידי שיש לנו זה המצוות שאנחנו עושים. כל השאר לא יהיה לנו מזה חלק ונחלה, הכל ילך לטמיון, הכל ילך לעזאזל, לא ישאר לנו מזה כלום, רק יענישו אותנו למה בזבזנו את הזמן על דבר שלא נשאר לנו. למה לא השקענו בדבר שישאר לנו?

אם נותנים לאדם כסף חמישים אלף דולר, ואומרים יש לך אפשרות להשקיע את זה בצריף שתשהה בו שבוע ימים, או שתשקיע את זה בוילה שתהיה לך לתמיד, איפה כדאי להשקיע את החמישים אלף דולר, בצריף של שבוע ימים ואח"כ לעזוב, או בדירה שתהיה שלך לתמיד? כל בר דעת ישקיע בדירה. העולם הזה זה צריף שבעים שנה, ע וזבים אותו, חבל להשקיע במקום שמשאירים לאחרים והולכים, כדאי להשקיע למקום שאליו אנחנו הולכים, וכל מצוה שאנחנו אוספים היא עוברת ישר לאוצר למעלה. אז בעזרת ה' אני מקווה שאחרי הערב הזה, ממש ערב יום הכיפורים, נשכיל ונעשה מה שצריך.

ביום שישי, למי שלא יודע, יש מצוה לאכול הרבה, לפני הצום במשך כל היום לשבת לאכול, אז אתה לא יכול לאכול הרבה ארוחות, אבל אתה יכול לפרוס אותם ככה למשך כל היום, תאכל קצת ענבים, תאכל כמה דברים קטנים, תנשנש קצת, תאכל תאכל תאכל תאכל, כמה שתאכל יותר, כל האוכל בתשיעי כאילו הוא צם תשיעי ועשירי, יומיים. אז לכן יש מצוה, ממש מהבוקר אחרי שגומרים את התפילה לבוא הביתה, לאכול, ואח"כ לשבת לקרוא את הדינים לקראת יום הכיפורים את ההלכות ולאכול. לאכול, לשמוע דברי תורה, אתה לא יודע ללמוד לבד, תשמע קלטת תראה פה תראה שם, אבל להעביר את היום בהכנה ובחשבון נפש איך אני גומר את הסיפור, אם תצליח לבכות אשריך ואשרי חלקך. ותקבל עליך עול מלכותו יתברך, תתחרט על העבר, תקבל לעתיד שאתה משתנה, אל תעשה חצי עבודה, ואל תעשה כמו אלה שאמר עליהם פעם הרב שראה שהם לא מתכוונים רק הם עושים כמו כולם, אז הוא אמר אתם יודעים למה הם דופקים ככה פה על הלב? ראיתם פעם שמוכר קמח, אז הוא ממלא את השקית מהשק, ממלא ממלא, ואח"כ בשביל לפ]נות עוד מכות הוא נותן מכות בשקית ככה בשביל שיתפנה מקום ואז הוא שופך עוד, הוא אומר אלה אותו דבר עושים ככה, למה? - כבר מלא הבלים הלב מלא הבלים שטוטיות, חרטות הכל, אבל כבר נהיה סתום מלא, מה הם עושים דופקים ככה ככה שיהיה עוד מקום לעוד שנה, עוד חרטות, עוד הבלים עוד זה, שלא נהיה כאלה שדופקים רק לפנות מקום לעוד שטויות. אלא מה, אנחנו צריכים לדפוק על הלב בכאב, איך אנחנו עשינו לקב"ה את מה שהוא לא ציפה מאיתנו שנחזיר לו רעה תחת טובה. מגיע להקב"ה, אני חושב, אחרי אלפיים שנות גלות, שהוא מחכה לנו, מתי נהיה חכמים ונסכים שהוא יגאל אותנו, ואז לא יהיה מלחמות ולא יהיה מוות, "ובלע המוות לנצח" ולא יהיה יצר הרע, ולא יהיה שנאה, ולא יהיה קנאה, ולא יהיה תחרות, ולא יהיו טפשים כי כולם ידעו את התורה למקטנם ועד גדולם, ואושר ועושר, ומעדנים מצויים כעפר, ימות משיח. חיים שאין כדוגמתם, ויחיו אלף שנה, כדאי או לא כדאי? הכל תלוי בהחלטה שלנו, אם לא רח"ל, צרות, מחלות, מלחמות, יסורים, בעיות, בשביל מה? בשביל מה? אם כבר דופקים על הלב שיהיה באמת, לא חצי עבודה, אלא משתנים לגמרי.

וה' יזכה אותנו בעזרת ה' לגמר חתימה טובה ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום.

אמן.

מי שיש לו שאלות בבקשה שירים את היד. תן פה לבחורה שרוצה לשאול. אני מבקש רק ברכות בסוף ושאלות בהתחלה.

 

 

הרב: שלום

 

ש. קוראים לי אביגיל, עשינו את הערב הזה לרפואת יאיר בן רינת שזאת גיסתי שיושבת פה לידי, קצת קשה לה לדבר אני אספר במקומה. יאיר התחיל ללכ קצת בגיל מאוחר, והוא הפסיק ללכת, הם הלכו איתו לכל מיני בדיקות באסותא, בוולפסוון, והרופאים אמרו להם ש-99% יכול להיות שיש לו חס ושלום את המחלה שנקראת אל אם די, זאת מחלה שבראש שבראש נמחקים תאים, ולא עלנו ולא על אף אחד מעם ישראל אפשר להגיע למצב של צמח, הם אמרו להם ממש דברים מאד קשים

 

הרב: זה מחלה שמאד מתאימה לאסאד, אז אנחנו נעביר אותה לאסאד, אתם מסכימים. המחלה שיש לאיר בן רינת תעבור מידית לאסאד נשיא סוריה אמן.

 

אמן.

 

הרב: זהו עבר.

 

ש. אמן. הרב, רק הרופאים אומרים שאין למחלה הזאת תרופה, ובאמת עשינו את כל הערב הזה כדי שאנשים יקבלו פה תורה לרפואתו

 

הרב: הרופאים לא קובעים שום דבר, יש רופא כל בשר ומפליא לעשות. רק הוא מפליא לעשות, ואחרי ערב כזה שאתם הייתם מחוברים ביחד וזה הכל לזכותו של הילד הנחמד, בודאי שהמחלה עכשיו מגיעה לאסאד בשליחות אקספרס.

כן שאלה פה בבחור. תן לו פה באמצע, כן תקום.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. אני הגעתי לפה מבת ים, המצב של אבא שלי על הפנים קריטי, יש לו בעיות בכליות ובכבד והוא בן אדם צדיק, הרבה אנשים אוהבים אותו, תפילין הכל, כל בוקר, היה בבית חולים באסף הרופא 22 יום יש לו סוכרת, אז כרתו לו אצבע, ולפני שנה, שנה וחצי כרתו לו עוד אצבע ברגל, העברנו אותו, לפני אסף הרופא הוא היה בוולפסון, מוולפסון היה באסף הרופא, אסף הרופא היה 22 יום עבר לאיכילוב, באיכילוב היה מרגיש על הפנים, חלש מאד,

 

הרב: כמה אחים אתם?

 

ש. חמש כולם נשואים, חוץ ממני כולם, גיסי אברך, כולם שומרים חוץ ממני

 

הרב: כמה בנים וכמה בנות?

 

ש. שני בנים הנה אחי והנה אחותי עם כיסוי ראש, שלש אחיות, כולם שומרים שבת חוץ ממני. עכשיו

 

הרב: אני רואה לפי התספורת

 

ש. כן, היום שמתי כיפה

 

הרב: כן, אבל אתה גם משחית את הפאות לגמרי, זה אסור.

 

ש. מה ז"א?

 

הרב: אסור להוריד לגמרי את השערות פה, צריך מהמפרץ

 

ש. לא אני עושה סכין כל הראש

 

הרב: זה לא טוב, כתוב "ולא תקיפו פאת ראשכם, אם אתה רוצה להוריד למספר שלש, אין בעיה, תוריד את הכל למספר שלש. אבל פה מהמפרץ עד לאוזן באמצע האוזן, אסור להוריד פחות ממספר שלש במכונה. אסור. אם מורידים אז משחיתים על כל שערה ושערה זה 39 מלקות.

 

ש. אמרו לי פה אסור סכין, לא?

 

הרב: זקן זה גם נכון, אבל יש גם פה שתי פאות האלה, לכן הפאות האלה, אתה רואה פאות, לא חייבים להשאיר כמוני, אבל מהמפרץ עד לפה שיהיה לפחות מספר שלש, אתה לא חייב לגדל לגמרי, זה טוב, זה מצוה מובחרת, אבל אתה לא חייב. אבל לא להוריד פחות מזה, כי אז זה נקרא השחתה.

 

ש. מספר שלש?

 

הרב: כן. תגיד לספר הוא יודע מה זה, יש לו פלסטיקים, מספר שלש. עכשיו תקשיב, אתה תקבל על עצמך לשוב בתשובה שלמה לרפואת אבא

 

ש. רגע, אני יכול רק לסיים שניה,

 

הרב: בטח.

 

ש. אז עבר לאיכילוב, כרתו לו את הרגל באסותא, עשו לו דיאליזה, בדיאליזה הוא כבר היה 99 אחוז כבר זהו, כבר העיניים שלו עלו למעלה וקראנו לרופא, שמו לו זה, הנשמה, כולו נהיה צהבת וכולו נפוח עכשיו בטיפול נמרץ, לא מתפקד לא כלום

 

הרב: אתה רוצה להשתדל להציל אותו?

 

ש. כן היום הלכתי לרבי קנייבסקי, חיכיתי לו ליד הדלת, ראיתי אותו יצא למנחה, אז כזה הוא לא דיבר איתי, הוא בן אדם מבוגר אמרתי לו ככה, אמר לי רפואה שלמה ככה אתה יודע, ושמעתי שיש פה שיעור היום, אחותי אמרה לי, וגיסי גם אברך

 

הרב: אשריך אתה רץ והגעת למקום הטוב, אני שואל שאלה, בשביל אבא אתה מוכן לחזור בתשובה?

 

ש. כן

 

הרב: אמיתי אבל

 

ש. אמיתי מאה אחוז

 

הרב: אין חזרה מזה

 

ש. לא, אני יודע.

 

הרב: אני אביא לך ציצית, אתה ואחיך, אתם שני אחים אמרתם?

 

ש. כן, אחי קיבל ציצית היום

 

הרב: אתם תלמדו גם כל יום שעתיים תורה בתענית דיבור כל יום במשך שלשה חדשים רצוף,

 

ש. איפה אני עושה את זה?

 

הרב: הוא יגיד לך, הוא יודע

 

ש. הוא לא לומד תורה, גיסי

 

הרב: אז גיסך יגיד לך.

 

ש. הולך לבית כנסת?

 

הרב: או בבית כנסת או לבד לפי מה שיש לכם אפשרות, אבל שעתיים רצופות בתענית דיבור, זה אתם רק קוראים את התורה, לומדים או הלכה או משנה או גמרא או פרשת השבוע, לומדים תורה במשך שלשה חדשים כל יום כולל שבת וחגים, והאחיות שלך ילמדו כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה של רבינו יונה במשך שלשה חדשים רצוף, כל יום חצי שעה.

 

ש. כן כבוד הרב

 

הרב: בסדר, מסכימים?

 

ש. כן, רגע, שעתיים כל יום?

 

הרב: כן

 

ש. וללכת לבית כנסת?

 

הרב: אם אתם יכולים, אם אתם לא יכולים אז תלמדו גם בבית.

 

ש. אנחנו כל היום בבית חולים

 

הרב: אז בבית חולים, אפשר לשבת בצד, אתם לא עוזרים בזה שאתם יושבים שמה

 

ש. מה לקחת ספר תורה משהו אין בעיה.

 

הרב: לקחת ספר וללמוד, יש פה מי מהמשפחה שלכם הוא דתי?

 

ש. כן, כולם דתיים חוץ ממני, כבוד הרב

 

הרב: לא, אבל הם יודעים מה אני מדבר?אם הם יודעים אז הם ידריכו אותך איך לעשות, ואני אברך את אבא, בסדר?

 

ש. כן

 

הרב: הנה אני נותן לך ציצית, תשים, תברך שהחיינו.

 

ברכת שהחיינו

אמן.

 

הרב: מה השם של אבא?

 

ש. ניסן בן בלה

 

הרב: ניסן בן בלה ה' יגזור עליו בחיים להיות בריא ושלם ויעתיק את החולי ממנו למועמר קדאפי

 

ש. תודה לך כבוד הרב.

 

הרב: עכשיו אני מבקש שאלות, שאלות, לא ברכות, ברכות אח"כ, שאלות. יש לך שאלה? תן לו שאלה.

 

 

ש. שלום כבודו

 

הרב: שלום

 

ש. תשמע יש לי חבר רוצה לחזור בתשובה אבל ההורים שלו נגד זה והוא שואל איך להחזיר אותו, איך אני אחזיר אותו, אתה יכול לתת לי עצות?

 

הרב: בן כמה הוא?

 

ש. בגיל שלי - 14.

 

הרב: תגיד לו שיכנס לאתר שופר. טי וי, יראה הרצאות שלנו, ויש שמה גם הלכות ויש רבנים שמדברים בכל מיני ענינים, יתחזק ויקבל עליו לשמור תורה ומצוות.

 

ש. תודה רבה הרב

 

הרב: תעביר בבקשה אחורה.

 

 

ש. ערב טוב כבוד הרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. תשמע, אני לאחרונה יצאתי ממחלת סרטן ואני עברתי הרבה הרבה בחיים שלי, כאילו מבחינת עברתי טיפולים, הייתי אצל כל מיני רבנים, וכאילו אני לא בן אדם כל כך מאמין, אני יכול להגיד לך ככה, וכאילו עכשיו גם האבא שלי הוא נכה וכאילו אני לא יודע, אם אפשר כאילו להאמין אחרי כל הדברים האלה, אחרי כל הטלטלות האלה, איך אני מאמין בו?

 

הרב: קודם כל אתה צריך להאמין קצת יותר מכולם כי אם יצאת מהמחלה מה שלא כולם יוצאים, אז יש סיבה כנראה למה יצאת. דבר שני, אם היית יודע את התורה היית יודע שלא נופלים לצרות ובעיות רק אם ש וכחים את הקב"ה. אז ממילא זה מה שבא.

 

ש. אני הייתי בן אדם חרדי עד גיל שבע, אני יכול להגיד לך ככה

 

הרב: ואח,כ עזבת את הקב,ה?

 

ש. היינו, כאילו מסורתיים אבל

 

הרב: ואח"כ עוד פחות נהיית חילוני, ואח"כ חיללת שבת? והקב"ה אומר אם תשכחני יום יומיים אשכחך, אז אם אתה עוזב את ה' מתרחק ממנו מטר הוא מתרחק שני מטר, אתה מתרחק שתיים הוא מתרחק ארבע וכן הלאה

 

ש. אבל נגיד אבא שלי היה בן אדם מאד צדיק

 

הרב: רגע, עכשיו מה אמרת, היית חולה והלכת לרבנים, פתאום חיפשת רבנים, למה חיפשת רבנים? כי אתה יודע שהם קרובים לקב"ה, נכון? אז אתה כן מאמין, כי הבנת שמי שיש לו קשר להקב"ה יכול לעזור קצת.

 

ש. כן, אבל כל הרבנים שהגעתי אליהם אז רק בן אדם אחד כאילו פה עזר לי, אני כאילו הרב פירר עצר אותי מניתוח בראש, ש-99% הוא עיוורון. הייתי אצל הרב רנטגן, הסתכל לי על היד ואמר לי יהיה בסדר.

 

הרב: בטח יהיה בסדר, עם יד כמו שלך הכל יהיה בסדר. אתה צריך להבין מותק, אתה קיבלת את החיים מתנה, תנצל אותם, אל תתן עוד צ'אנס ליצר הרע להטות אותך, אתה צריך להיות מגדולי המאמינים, אם הרב פירר לא היה מטפל באנשים ועוזר להם ומדריך אותם, הרבה אנשים היו הולכים מזמן. אז היה לך זכות. הרופאים בטח המליצו לעושת את הניתוח, אמרו אין מה להפסיד

 

ש. לא, דווקא לא, הרופאה שלי אמרה מה שהרב פירר אומר לקבל

 

הקרב: כן, זה אני מסכים, אבל הרופאים בד"כ אין להם פתרונות, זה או לעשות ניתוח או שהמחלה תתגבר. והנה נושעת ע"י יהודי שומר תורה ומצוות, תעריך את זה. הקב"ה שלח לך מלאך מן השמים שיעזור לך. אז אני אתן לך שכפ"ץ שישמור עליך מכאן ולהבא, ובעזרת ה' תחזור בתשובה, עכשיו כיפור זה ההזדמנות למחוק את כל העבר הלא טוב ולהתחיל דף חדש, בסדר?

 

ש. רק אם תוכל לברך

 

הרב: לברך אותך ואת אבא

 

ש. כן

 

הרב: בסדר?

 

ש. אוקי

 

הרב: בבקשה

 

ש. תודה כבוד הרב.

 

ש. ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

ש. אדיר בן אליס ואליהו בן קומיסה

 

הרב: ה' יזכה אתכם לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל מהרה, ושלא יאונה לכם כל רע, ושהתשובה תתקבל בשמים עם כפרה גמורה.

אמן.

 

ש. תודה כבוד הרב.

 

הרב: תודה. תן לבחור הזה כן. 

 

 

ש. קודם אם אפשר שלא יצלמו אותי?

 

הרב: אין דבר כזה נשמה

 

ש. למה, אם לא נעים

הרב: לא נעים אז לא שואלים

 

ש. אוקי בסדר, אז אני באתי לפה במטרה אחרת, לא יום כיפור, אני לא מאמין באלהים

 

הרב: ברור היה לי לפי הזקן.

 

ש. אני האמנתי בערך עד גיל 16, אח"כ התחלתי לחקור באינטרנט והמדע עשה עלי יותר רושם, שמעתי הרצאות שלך ביוטיוב, ולא הסכמתי איתך. זהו.

 

הרב: נפלא. עכשיו תגיד לי רק, במה אתה מאמין, במדע לא?

 

ש. אני לא מאמין במדע, אתה לא צריך להאמין במשהו, המדע מסביר איך העולם עובד

 

הרב: תסביר לי, אני לא הבנתי את זה איך זה עובד

 

ש. יש עולם

 

הרב: זה ברור, מי עשה אותו, המדע?

 

ש. לא, העולם תמיד היה

 

הרב: תמיד היה? המדע אומר שהעולם יש לו גיל. מה פירוש

 

ש. העולם היה, היקום אין לו גיל

 

הרב: העולם לא היה, אף אחד לא אומר שהעולם לא היה

 

ש. אוקי, בא נגיד כך, מי עשה את העולם?

 

הרב: זה אני אגיד, אבל בינתיים אני רוצה לשמוע מה למדת מהמדע ביוטיוב

 

ש. אני רוצה שננהל דיון, אתה תגיד לי משהו, אני אגיד

 

הרב: הנה אני אומר לך משהו, איך המדע אומר שהעולם נברא

 

ש. מפץ גדול, שמעת?

 

הרב: מה התפוצץ, מי התפוצץ ומאיפה נהיה החומר לפיצוץ?

 

ש. תראה, אני לא אשקר, אני לא מדען, אוקי?

 

הרב: אז איך השתכנעת?

 

ש. כי זה משכנע יותר.

 

הרב: פיצוצים?

 

ש. כן.

 

הרב: האם אתה מאמין שאני אפוצץ פה פצצות ויצאו כסאות חד פעמיים?

 

ש. זאת טעות

 

הרב: ברור שזה טעות

 

ש. לא, אתה לא מבין, אתה משווה בין מפץ גדול

 

הרב: למפץ קטן

 

ש. לא לפצצות של דינמיט, זה לא אותו דבר

 

הרב: הבנתי, איזה פצצה התפוצצה?

 

ש. לא היתה פצצה.

 

הרב: אז מה התפוצץ?

 

ש. תראה,

 

הרב: כן

 

ש. אני לא מדען

 

הרב: גם אני לא. אבל מה שכנע אותך שהתפוצץ משהו?

 

ש. למה צריך שישכנע אותי שיתפוצץ משהו, אני לא מאמין שאלהים עשה את זה

 

הרב: אה, זה אני מבין למה אתה לא מאמין, אבל אני שואל, אמרת שהשתכנעת יותר מהמדע

 

ש. כן

 

הרב: אז תגיד לי מה שכנע אותך במדע. אני למדתי בבית ספר חילוני ולא שכנע אותי שום דבר. זה הצחיק אותי, כמעט התעלפתי. כי המורה שלי אמר לי שבאנו מהקוף, אז אמרתי לו אתה קופיף קוף אז הוא נעלב. ושאלתי אותו אם הוא ממשיך לבקר את המשפחה שלו בספארי, אז הוא נעלב ממש. ואני לא מבין למה הוא צריך להיעלב אם זה המשפחה שלו שבאה מפיצוצים, הוא לא אשם. הוא מלמד אותי שאני קוף והוא נעלב. אני לא נעלב, אם יגידו לי שאני בן אדם אני בכלל לא נעלב. אז אני לא מבין מה משכנע, אומרים לבן אדם סיפור, אתה יודע איך נוצר העולם? היה פיצוץ. אחד בא עם מכונית חדשה מרצדס לשכונה, שואלים אותו מאיפה זה, אל תשאל היה פיצוץ. עמדתי שמה פתאום  נחתה לי מרצדס, מה אני לא אכנס לאוטו ואסע, ישר נכנסתי נסעתי. מה זה לא משכנע? אתה יודע, היה חכם שקראו לו ניוטון, וניוטון הוא היה מדען גדול ופילוסוף גדול, והוא עשה גלגלים ושרשראות והוא עשה חיקוי לתנועת גלגלי השמים, איך החמה מסתובבת ביחס ללבנה, וכשהוא היה מניע עם מנואלה ככה אז היו רואים שזה מסתובב כאילו גרמי השמים, משהו מדהים, והוא בנה את זה, ופעם אחת נכנס אליו מדען אפיקורוס ואמר לו, איזה יופי, מה זה? אז הוא הראה לו התחיל לסובב, מה זה, מדהים, מי עשה את זה? אמר לו לא תאמין, קמתי בבוקר וזה היה. אומר לו ניוטון מה אתה צוחק עלי? זה יכול להיות מעצמו? אומר לו מה אני אעשה, אני הלכתי לישון הכל היה סגור, קמתי בבוקר וזה היה פה. אז המסקנה המתבקשת זה נוצר מעצמו. הוא אומר לו זה לא יכול להיות דבר כזה,  ניוטון, אמר לו לא יכול להיות? בא איתי רגע החוצה, הוציא אותו החוצה, אמר לו עכשיו אתה רואה את הירח, אתה רואה את השמש, אתה רואה את הכוכבים, בלי שרשראות ובלי עמנואלה וזה מסתובב יפה. מי עשה את זה, פיצוץ? לבד זה נוצר? איך זה יכול להיות שהם זזים כל הזמן במסלול קבוע ולא משתנים, אף פעם השמש לא אומרת היום לא בא לי לקום. איך יכול להיות כזה דבר? מה, יש לשמש רצון? אתם שמעתם פעם שפיצוץ מסובב משהו כל הזמן ככה מסביב, ראיתם פעם כזה דבר? אם היו פצצות כאלה הפלשתינים היו קונים בכמויות, לא היה צריך לעשות אינתיפאדות, פעם אחת מפוצצים וזה ממשיך להסתובב. אתה ראית פעם פיצוץ שמייצר שיניים ומסדר אותם בפה? אתם שמעתם מפיצוץ נהיה שערות באף? נהיה גם אף וגם שערות באף, ונהיה גם אזניים ובפנים נהיה דונג, ופתאום מפיצוץ נהיה לב, וכבד, ועיניים, ופתאום הם מתחברים, החליטו נהיה לפלף, אבל לפני כן  נוצרה גולגולת, כי איפה הם יהיו? אז נוצרה גולגולת, והם נכנסו ופב היא סגרה, וככה נהיה ראש. והראש הסתובב וזה לא ידע מה לעשות, עד שבא לו גוף, והגוף התחבר, אבל לא היה לו ידיים, אז תודה לאל היו פיצוצים נוספים שעשו ידיים, והם באו והתחברו, אח"כ רגליים, נפלא מאד. למה קוראים היום לחנויות פיצוציה? כן, למה קוראים לבחורה פצצה? ולבחור פצץ? זה מהפיצוצים.

 

ש. אני יכול?

 

הרב: הנה גם הם מתפוצצים מצחוק. כן תמשיך.

 

ש. כל מה שאמרת זה טעות.

 

הרב: ברור. אם זה לא היה טעות זה היה מתקיים

 

ש. הבעיה היא שגם המדע לא אומר את זה

 

הרב: מה הוא אומר?

 

ש. תראה, המפץ הגדול זו תורה גדולה

 

הרב: תורה? תורה?

 

ש. אל תתפוס אותי במילים

 

הרב: אני חשבתי שאנחנו יש לנו תורה, עכשיו הם גונבים לנו גם את התורה. פיצוצים בתורה. פיצוצים בלי תורה לא הולך. כן. הלאה, שכחתי מהמילה, קח מילה חדשה.

 

ש. תיאוריה

 

הרב: תיאוריה, תיאוריה זה מציאות?

 

ש. כן

 

הרב: תיאוריה זה מציאות? אז מה זה מציאות?

 

ש. תראה אתה שוב תופס אותי במילים

 

הרב: אה, אז נעזוב את המילים

 

ש. אני אגיד תורה, תחשוב מה שאתה רוצה

 

הרב: בדיוק. הכי טוב

 

ש. תודה רבה. המפץ הגדול זה תורה גדולה, אני יכול להסביר את זה מה גם שאני לא בקי בה עד הסוף

 

הרב: אז איך השתכנעת אבל

 

ש. אני עדיין בודק את זה

 

הרב: אבל כבר אמרת שהשתכנעת

 

ש. נכון, כי אני משוכנע, זה יותר משכנע

 

הרב: ממה?

 

ש. מהתורה שלך

 

הרב: שלי?

 

ש. מהיהדות

 

הרב: בא אני אסביר לך עכשיו את שלי, תראה מי ישכנע יותר, בסדר?

 

ש. אני גם רוצה אח"כ להגיב לכל מה שאתה אמרת

 

הרב: ברור

 

ש. תודה

 

הרב: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה בראת את עצמך או שאתה נבראת

 

ש. אני נולדתי

 

הרב: אתה נולדת או שהולידו אותך

 

ש. הולידו אותי

 

הרב: הולידו אותך, אז זה נקרא שאתה נבראת ע"י אחרים

 

ש. נגיד.

 

הרב: אתה יכול לשכנע אותי שאתה לא בראת את עצמך?

 

ש. לא

 

הרב: למה לא נגיד בעצם שאתה בראת את עצמך, למה אי אפשר להגיד שאתה בראת את עצמך?

 

ש. יש לי הורים ויש בדיקות דם ויש תמונות ממני כשאמא שלי היתה בהריון רואים אותי ברחם

 

הרב: ואם היית נולד נגיד באי בודד, אתה לא יודע, או הפקירו אותך שמה, ואתה לא יודע, לא ראית אנשים בכלל, מה היית חושב, שאתה בראת את עצמך או שאתה נבראת, אתה לא רואה אף אחד, אין אף אחד, אתה לא מכיר אנשים כמוך, אין דומים לך, אתה באי בודד לבד ריק מכל, ואתה פתאום מתעורר ויש לך דעת ואתה מי אני, איך אני, איפה מה מו מי, מתחילות השאלות, לאיזה מסקנה תגיע, שאתה בראת את עצמך או שנבראת או שמישהו הביא אותך או שאתה נולדת מהאדמה, מה תחשוב?

 

ש. במצב כזה אני לא אגיע לשום מסקנה, אין לי מספיק ידע בשביל להגיע למסקנה

 

הרב: למה, אני אגיד לך מה המסקנה. יש שתי אפשרויות, או שאתה קדמת לעצמך או שלא קדמת לעצמך, שתי אפשרויות רק. אם קדמת לעצמך אתה לא צריך לברוא את עצמך כי היית קדום תמיד, אתה קיים כל הזמן, אם לא קדמת לעצמך לא יכולת לברוא את עצמך כיון שלא היית קודם בשביל לברוא, אז מה המסקנה? שלא אתה בראת את עצמך אלא נבראת ע"י מי שקדם לך. עד פה הבנת?

 

ש. כן

 

הרב: יופי. אז אם זה נכון לגביך, זה נכון לגבי ולגבי כל נברא, אף אחד פה לא ברא את עצמו, כי אם הוא ברא את עצמו אז הוא היה קודם לעצמו, ואם הוא היה קודם לעצמו הוא לא צריך לברוא את עצמו כי הוא היה קודם. וכמה הוא היה קודם? תמיד הוא היה קודם, אין אחד כזה שהוא נצחי, היה קודם כל הזמן. ממילא מוכרח שהוא נברא ע"י מי שקדם, נכון? עכשיו אנחנו נשאל, על כל הנבראים, אז לך יש הורים שקדמו לך ויש הורים שקדמו להם ונלך נלך נלך אחורה אחורה עד ראשון הנבראים, אבל מוכרח שלנבראים היה מי שקדם להם, כי אם לא יהיה מי שקדם להם איך הם נברוא? אז ראשון הנבראים שנגיע אליו, מוכרח שהיה לו בורא שברא אותו. אבל מוכרח עוד דבר, שלבורא אין בורא, כי אם לבורא גם יש בורא אז מה הוא? נברא, כמו כולנו. ונבראים נבראים  נבראים בלי בורא לא יכול להיות, כי נברא לא יכול לברוא את עצמו, אז מוכרח להיות שהיה בורא שברא לנבראים והוא לא ממינם, ולכן הוא לא נברא, והוא הבורא המוחלט, עד פה הבנת?

 

ש. הבנתי ואני לא מסכים עם זה.

 

הרב: תשלול את זה, בבקשה.

 

ש. במצב כזה, אתה חוזר לנקודה של המפץ הגדול

 

הרב: לא,

 

ש. כן

 

הרב: בכלל לא הזכרתי מילה לא מפץ ולא פיצוצים

 

ש. אתה חוזר אחורה בזמן, ראשון הנבראים לא היה אדם, לפי האבולוציה

 

הרב: תקשיב תקשיב, כשאתה אומר פיצוצים אתה אפילו לא מבין מה אתה אומר, פיצוצים זה חומר וחומר זה נברא, וחומר שנברא יש מי שקדם לו, אז לכן צריך להבין, כל מה שמתפוצץ יש מי שקדם לו. אז זה לא אכפת לי אם תקרא לזה פצצה או תקרא לזה אדם או אמבה או מה שאתה רוצה, אבל כל נברא שהוא לא קדמון בזמן נצחי הוא נברא, ונברא מוכרח שיהיה בורא, ומוכרח שיהיה בורא שאין לו בורא, אם יש לו הוא גם נברא. זה אקסיומה ברורה. הבנת או לא הבנת? רגע, הבנת או לא הבנת?

 

ש. הבנתי אותך, אני שוב לא מסכים איתך

 

הרב: למה?

 

ש. למה אני לא מסכים איתך, אתה אומר שהבורא תמיד היה,

 

הרב: נכון

 

ש. אף אחד לא ברא אותו, למה אתה לא אומר שהנקודה הזאת תמיד היתה?

 

הרב: איזה נקודה?

 

ש. אם הבורא יכול להיות תמיד

 

הרב: איזה נקודה, תגיד לי רק איזה נקודה

 

ש. הנקודה עם כל החומר שהתפוצצה והפכה

 

הרב: אני אסביר, כי חומר זה נברא ואין חומר נצחי ביקום, אין חומר נצחי, המדע שולל את מה שאתה אומר, לא נמצא בעולם חומר נצחי, לכל חומר יש גיל, ואפשר לבדוק את זה ע"י פחמן 14, לכן אין חומר שהוא נצחי. מכאן, שגם מה שהתפוצץ לפני כך וכך הוא לא נצחי, ממילא הוא נברא

 

ש. היקום  מוגבל?

 

הרב: היקום מוגבל, מוגבל

 

ש. אם אתה תסע בחללית, תסע תסע תסע תסע

 

הרב: היקום מוגבל. היקום מוגבל.

 

ש. היקום לא מוגבל,

 

הרב: אתה אומר ואני אומר לך שהוא מוגבל

 

ש. היקום הוא אין סופי

 

הרב: יקום מוגבל ואני אוכיח לך גם שהוא מוגבל.

 

ש. כן

 

הרב: האום הזה מוגבל או לא מוגבל? מוגבל. רגע, נגיד שלא היה לו דפנות ואנחנו לא רואים סוף, מוגבל או לא מוגבל?

 

קהל: מוגבל

 

הרב: למה אתם אומרים מוגבל, אין סוף ואנחנו לא רואים, למה מוגבל? תקשיבו טוב, אם בתוך החלל עכשיו יושבת מצלמה אז היא מגבילה את החלל או לא מגבילה? היא תופסת מקום ל חשבון החלל, כן או לא? אז החלל הזה מוגבל עכשיו? החלל לא נמצא עכשיו איפה שהמצלמה עומדת, היא עומדת במקום החלל, נמצא שהחלל מוגבל מסביבה והיא מוגבלת בתוך החלל, נמצא שלעולם אם יש עצמים כלשהם, אפילו בחלל שאתה קורא לו כאילו אין סופי בגלל שאתה לא יודע להגיע לסופו, זה נקרא עדיין מוגבל. אם אני לדוגמא עכשיו אמלא את החלל בנברשות ועוד נברשות ועוד נברשות ועוד נברשות ועוד נברשות, לא ישאר חלל, הגבלתי את החלל או לא? יש לי מחסן, הכנסתי קורות עצים אחת על השניה אחת על השניה עד שסתמתי אותו, יש פה חלל או אין פה חלל? נגמר החלל. ז"א אין דבר כזה חלל אין סופי, יש אין סופי בהשגה שלנו, בראיה, בתפיסה, במיקרוסקופים שיש לנו, בטלסקופים, אין לנו, אבל הוא אין סופי. כי כל נברא הוא מוגבל. השולחן הזה מוגבל הנגר הגביל אותו, האולם הזה מוגבל, הקבלן הגביל אותו. כדור הארץ מוגבל, מישהו הגביל אותו. הגלקסיות מוגבלות כגלקסיות - מישהו הגביל אותם. כל המרחבים האלה מוגבלים, מישהו שהוא גדול מהם יכול להגביל אותו. אחד קטן לא יכול ללכת עד מיליארדים שנות אור להגביל משהו ולחזור לפה ולחזור לשם, זה צריך להיות מישהו שהוא גדול מכל הגלקסיות, כמו שאנחנו קוראים לו המקום ברוך הוא. למה קוראים להקב"ה המקום ברוך הוא? כי הוא מקומו של עולם, והוא לא נמצא בעולם, אלא העולמות כולם נמצאים בו, כי הוא גדול מהם, והוא לא מוגבל, כי אם הוא היה מוגבל אז מישהו הגביל אותו. כל דבר מוגבל הוגבל ע"י מישהו שהקדים אותו. לכן כולנו מוגבלים, כולל האטמוספרה, הסטרטוספרה, היונוספרה, כל השאר, הכל מוגבל ע"י המגביל, שהוא גדול מהם, והוא קיים בזמן יותר מהם. לכן הוא המגביל לכל המוגבלים. והוא גם הכל יכול, הוא גם הכל יכול, כי אם הוא לא הכל יכול אז הוא מוגבל. אז אולי יש שניים? אי אפשר שיהיו שניים, למה אי אפשר שיהיו שניים? הנה יש פה שתי אצבעות, אם נגיד ששניהם, אני אתן לך תיכף לדבר אם את רוצה, הנה שניים, אתם רואים שניים? אם נגיד ששניהם הכל יכול, נשאל שאלה, האם הכל יכול הזה יכול להגביל את זה? אם הוא יכול להגביל את זה אז זה מוגבל, אם הוא לא יכול להגביל את זה אז הוא מוגבל, כי הוא לא יכול להגביל את זה והוא לא הכל יכול, אז אי אפשר שיהיו שניים, מוכרח שיהיה רק אחד. לכן האחד שברא את כל הנבראים הוא המגביל לכל המוגבלים, והוא הכל יכול. במקרה קוראים לו הקב"ה, או אם תרצה איקס. אבל הבורא שברא את כל הברואים הוא זה שאתה מנסה להתכחש אליו.

 

ש. אני לא מנסה להתכחש לאף אחד, כשתוכיח לי שהוא קיים אני אאמין

 

הרב:  זה מה שאמרתי לך מעצם המציאות

 

ש. לא לא לא לא,

 

הרב: תקשיב, אם זורקים אבן מחצר, אדם הולך ברחוב ועפה עליו אבן מהחצר, מישהו זרק אותה או לא? מה אתם אומרים? זרקו אותה. הוא אומר לא. כל זמן שלא תתפוס את הזורק זה האבן מהפיצוץ פגעה. ז"א אם אתה לא מוכיח לי שיש זורק ז"א אם לא תופסים את הרוצח אין נרצח. הוא לא אומר אם יש נרצח ודאי שיש רוצח, הוא אומר לא, אם לא תתפוס ותוכיח לי שיש רוצח אז אין פה נרצח. יש עולם אז זה מוכיח שיש מי שברא אותו, הוא אומר לא, אם לא תראה לי אותו סימן שאין עולם. הבנתם את הלוגיקה? כן. תמשיך.

 

ש. הלוגיקה שלך היא טעות

 

הרב: תמיד טעות, מהתחלה

 

ש. לא, תן לי להסביר

 

הרב: כן, בבקשה תסביר תסביר, תסביר בבקשה.

 

ש. אני מחכה.

 

הרב: אתה רוצה להסביר, בבקשה

 

ש. אני רוצה להסביר, אוקי בסדר. הטעות שלך היא בהתחלה, אתה לא יכול להשוות בין חדר ליקום, יקום זה דבר אחד חדר זה דבר שני

 

הרב: אה, דוגמאות אתה לא מבין?

 

ש. היקום זה לא דוגמא, זה השוואה

 

הרב: דוגמא אתה מבין אבל?

 

ש. דוגמא אני מבין

 

הרב: כשלימדו אותך כשהיית קטן שתיים ועוד שתיים בטח הראו לך שני תפוזים ועוד שני תפוזים בשביל שתבין, ועוד שתי אצבעות ועוד שתי אצבעות, ואמרו לך הנה שתיים ועוד שתיים אחד שתיים שלש ארבע, זה דוגמא, בסדר? אז אפשר להשתמש? אפשר? השתמשתי בדוגמא, גם זה לא הבנת? תמשיך

 

ש. תודה. למה זה לא נכון הדוגמא הזאת, החדר זה דבר אחד, יקום זה דבר שני, אין שני לו, היקום מתרחב כל הזמן, את זה כבר הוכיחו, המדע

 

הרב: מי חוכיחו מי חוכיחו, איפה חוכיחו? אתה קורא ביוטיוב על פיצוצים ומאמין, ואתה קורא שהם אומרים שהו אמתרחב ואתה מאמין להם, ובגלל שאתה מאמין אני צריך לסבול. ואתה קורא לזה חוכיחו, מה חוכיחו? הוכחה זה אמפירי שאתה יכול להראות לי את זה כל הזמן חוזר על עצמו. לא נורא, תן לה רגע, הבחורה רוצה לעזור לך, היא באה איתך? כן, יופי. הכנתם שיעורי בית?

 

ש. הוא צריך מישהו שיתמוך בו נגדך

 

הרב: בעזרת ה', אני מקווה שהתמיכה תועיל

 

ש. סליחה סליחה

 

הרב: נקווה שלא תסתבכו. רק תגידי לי אם אני אוכיח לכם שאתם טועים ואני צודק

 

ש. בלי הבטחות, אני לא באתי לפה כדי

 

הרב: ברור, אבל אתם תחזרו בתשובה למשל, אם האמת אצלי?

 

ש. מי אמר שהאמת שלך היא האמת שלי?

 

הרב: אמרתי שזה נכון, לא אמרתי, אמרתי אם

 

ש. לא יכולה להבטיח לך שום דבר

 

הרב: לא יכולה להבטיח, ז"א לא אכפת לך אם יהיה

 

ש. כמו שאתה לא יכול להבטיח לי שום דבר

 

הרב: אני יכול להבטיח לך, אם תשכנעי אותי שהעולם נברא מפיצוצים

 

ש. אני לא אמרתי שהעולם נבנה מפיצוץ

 

הרב: אה, את לא איתו ביחד?

 

ש. אני איתו, אני פשוט לא יכולה להבטיח לך כמו שאתה

 

הרב: אבל אתם ראיתם ביוטיוב ביחד?

 

ש. אתה ראית את אלהים שאתה יכול להגיד שהוא קיים?

 

הרב: כל רגע אני רואה אותו ומדבר איתו, והוא שומע לי, והוא שומע.

 

ש. אני, רגע קודם כל

 

הרב: את חשה האויר שאת נושמת?

 

ש. מה זה חשה בשבילך?

 

הרב: מה שאצלך חשה. מה שנקרא חוש חש. תגידי לי, עכשו את נושמת חמצן?

 

ש. כנראה שכן

 

הרב: את חשה שנכנס החמצן?

 

ש. את החמצן אני לא מרגישה, את האויר כן

 

הרב: את האויר קוראים לזה חמצן לא חשוב, זה מדעי

 

ש. אוקי

 

הרב: זה מדעי קצת, אבל לא בסדר

 

ש. הבנתי שאתה לא מתעסק במדע, בסדר, זה קצת למעלה מבינתך סליחה.

 

הרב: תראי, עד כתה ז' למדתי טבע אז אני קצת יודע, יותר משהשגתם ביוטיוב, אבל אני רק אגיד לך דבר אחד, את רואה את החמצן שאת נושמת?

 

ש. לא.

 

הרב: אה, אפשר לנשום חמצן, לחוש חמצן בלי לראות, נכון? ככה אני עם הקב"ה, חש אותו, נושם אותו ויודע שהוא קיים.

 

ש. אוקי, ובהנחה שכל מה שאמרת לבחור שהגיע איתי הוא נכון, בהנחה, אוקי נניח

 

הרב: נניח

 

ש. אז בוא תוכיח לי שהאלהים שאתה מדבר עליו שברא את כל הברואים ואת כל הנבראים כמו כל המשחקי  מילים ששחקת מקודם, תוכיח לי שזה האלהים של התורה, שזה האלהים של הדת היהודית.

 

הרב: בסדר, בבקשה יפה, עכשיו דיברת לענין, נפלא. תקשיבי, עכשיו הבורא שברא את כל הברואים, אם הוא ברא אותם ונתן בהם חכמה אז אם הוא ברא אותם ונתן להם חכמה, הוא חכם או לא חכם? ודאי שהוא חכם, נכון? כי אם הוא נתן חכמה באנשים הוא חכם, אם הוא נתן חכמה בברואים הוא חכם. חכם עושה דברים לתכלית. לדוגמא, מי שעשה את המצלמה הוא חכם, הוא לא עשה סתם לקח ברזלים ועשה איזה יצירה של כמה ברזלים חלודים ומכר אותם לעיריה שישימו בככר, זה לא חכם, זה קוראים לו אומן. מה אומן בלעבוד על העיריה להוציא את הכסף. זה אומנות נקרא, אבל חכם מייצר דבר כזה, מייצר מחשב, מייצר מיקרופון, זה מראה חכמה, כי ככל שזה משוכלל זה מראה חכמה. הבורא שברא את הברואים ודאי שהיתה לו תכלית. למה הוא ברא אדם, סתם? בשביל שיחיה שבעים שמונים שנה ואח"כ יאכלו אותו תולעים? שהוא יהיה חול? חסר לו חול בשפת הים? הוא צריך שגם אנחנו נהיה חול, למה נתן לנו לחיות שבעים שנה, שמונים שנה ואח"כ שם אותנו בחול, מה זה משחק מכור? אלא מה, החכם, חכם, קודם כל הוא יודע שיהיו בחורות כמוך שלא יאמינו, אז מה הוא עשה כדי שלא יוכלו להכחיש, אז הוא עשה שלשה דברים שלא ניתן להכחיש. אחד - הוא הופיע בכבודו ובעצמו במעמד הר סיני

 

ש. הייתי שם?

 

הרב: סבא שלך היה. זה מספיק אני חושב. תיכף אני אסביר לך איך הוא היה, הוא הופיע בהר סיני לעיני מיליונים, לא רק יהודים, גם אומות העולם, ואמר בקולו - "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", זה מי אומר? האלקים. הוא לא רק אומר, הוא גם נותן תורה. שמה כתוב בתורה? איך נברא העולם מבראשית על ידו, "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" ומה נברא בכל יום ובן כמה נברא האדם הראשון וכמה הוא חי ומי הבנים שלו וכמה הם חיו ומי הנכדים שלו וכמה הם חיו, עד היום שזה שנת 5772, וחוץ מהתורה שהוא גם נתן מערכת חוקים ששום יצירה בעולם של כל המשפטנים בעולם לא יכולים לחבר יצירה כזאת שהיא נכונה לאז להיום ולעתיד, עם כל החוקים הסוציאלים דמוקרטיים עם הכל בתוך התורה הזאת, והיא לא משתנה, כי הוא חכם ששולט על כל העתיד לכן הוא צופה את הכל מראש והוא לא צריך להכניס שינויים כמו בממשלה כל יום יש חוקים חדשים, ומשפרים חוקים ומורידים חוקים לפי הזמן, זה לא משתנה כי זה אלקי, אז הוא גם זה נתן וגם זה ודבר שלישי, הוא שלח נביאים במשך למעלה מאלף שנים, שיגידו לעם ישראל מה יקרה אותם טרם שיהיה, ומה שהם אמרו התקיים, ולא עוד, אלא שהוא נתן להם נבואות עד עכשיו ואחרי, והכל כתוב בספרי הנביאים, ועל פיהם במשך שלשים וחמש שנה כל מה שאמרתי בשמם התקיים, כמו  נגיד קלטת 35 השלום עם ערפאת, שכולם אמרו שהנה שלום פרס נובל לשלום והכל, ואני אמרתי על פי הנביא, והשלום הזה לא יתקיים רק מכת השונא תלך ותתגבר ולא יהיה שלום עם המחבלים, ועוד הרבה נבואות שאמרתי ואמרתי גם את זאת שתהיה עוד מעט גוג ומגוג שכל העולם יהיה נגדנו, והיום אנחנו רואים שחוץ מאמריקה לא נשאר לנו כלום, וגם היא תעזוב אותנו עוד מעט ואז כולם יבואו על ירושלים למלחמה, אז הבורא כל כך חכם שהוא הופיע ובתורה כתוב "עיניכם הרואות ולא זר, אזניכם השומעות ולא אחר" זה מיליונים מעידים. והמיליונים האלה היו עם הסבא ועם הסבא רבא ועם האבא, והוא היה והבן שלו היה והנכד שלו היה והנין שלו היה, וכשנולד להם עוד אחד שכבר לא ראה אז אמרו לו אנחנו היינו וראינו והם ספרו לו מה הם ראו, וככה הם עשו דור אחרי דור.

עכשיו אני שואל אותך שאלה, תגידי לי, האם את יודעת למה יש חג פסח?

 

ש. כן

 

הרב: למה?

 

ש. אני מניחה שזו הסיבה שיש, הסיבה שכתובה ושאתם מאמינים בה, אני אישית לא.

 

הרב: שמה, שמה היה?

 

ש. שה' פסח ביציאת מצרים על בתי היהודים

 

הרב: ווי, את יודעת אפילו יותר מאחרים. ז"א והיה יציאת מצרים, נכון?

 

ש. לפי מה שאתה אומר

 

הרב: ודאי. רק לפי מה שאני אומר, וחג השבועות את יודעת אם היה או לא היה, ז"א שנה שעברה היה?

 

ש. יש מקומות שבהם לא חוגגים את החג הזה

 

הרב: לא משנה, אבל לזכר מה זה החג הזה, שבועות? לא זוכרת?

 

ש. לא יכולה לומר לך במיוחד ולא

 

הרב: מתן תורה. וסוכות את זוכרת?

 

ש. כן

 

הרב: זוכרת. שנה שעברה היו החגים האלה? לפני שנתיים? שלש? ארבע? מתי התחילו? כשהיה יציאת מצרים, לא?

 

ש. יכול להיות

 

הרב: עושים חג למה שלא היה? עושים זכר יום הולדת למי שלא נולד?

 

ש. אנשים יכולים להמציא כל הזמן

 

הרב: להמציא. נכון, העם היהודי המציא חגים סתם, והחליט לאכול מצות שבוע סתם, והחליט לתקוע בשופר סתם, והחליט לאכול חומוס סתם, הכל סתם.

 

ש. זה בדיוק כמו שאתה אומר שמדענים אומרים שהיה פיצוץ סתם, אני יכולה להגיד את זה באותה מידה

 

הרב: לא הבנת, לא הבנת, סליחה סליחה, למדענים אין מסורת ואין חגים, הם כל יום אומרים משהו אחר. אנחנו  מדברים על דבר קבוע שכל הזמן קיים. כמה שנים יש לעצמאות ארה"ב? את יודעת?

 

ש. זה לא קשור.

 

הרב: יש מישהו בגיל של העצמאות? אז יבוא עכשיו ילד בגיל שלך ויגיד למורה, המורה להיסטוריה, סליחה אדוני, זה עצמאות סתם. לא היה אף פעם עצמאות לאמריקה, זה סתם, אתם רוצים פשוט לעשות איזה חג והחלטתם שהיה עצמאות, סתם. מישהו יקבל את הטיעון שלך? לא רק שהעם היהודי חוגג את החגים האלה כל העולם יודע מהחגים האלה, לא רק זה, כל העולם יש לו את התורה שלנו, והיא מתורגמת בכל השפות, והדתות הגדולות נצרות ואיסלאם מבוססות עליה, למה? כי גם הם היו במעמד הר סיני. ז"א כולם יודעים ש ניתנה תורה בהר סיני ע"י הקב"ה.

 

ש. אז למה נוצרו שלש דתות?

 

הרב: למה? משום שיש גם חילונים. מי שלא רוצה לקיים את כל מה שכתוב מתחיל לצנזר, כי הוא עושה מה שמתאים לו. למה יש רפורמים? כי הם רוצים לעשות כיפור, אבל בג'מעה, עם תזמורת, עם אוכל, למה צריך לצום? אפשר להביא תזמורת ללכת יום כיפור ולהגיד שסלחו לנו. מה הבעיה? תראי, שיש אנשים שרוצים להוריד מעליהם את העול, זה כמו מי שלא שומר את החוק היום. החוק קיים וברור שאסור לנסוע מעל תשעים או מאה במקום מסויים, ואנשים חורשים את הכביש ויש להם סיבות למה הם חורשים אבל זה לא עוזר, השוטר שולל את הרשיון והולכים הביתה. אז יש אחד שיודע שיש חוק והוא עובר על החוק, מה הבעיה? אבל החוק הוא חוק. וחוקי התורה קיים ושרירים למעלה מ-3300 שנה לא משתנים, אני אגיד לך יותר מזה, היות ועם ישראל היו בתפוצות למעלה מאלפיים שנה בנתק, לא היה טלפונים, לא אייפונים, לא אייפד, כלום, כלום לא היה רק יונות שהיו שולחים ככה, יונות דואר. תגידי לי איך זה שבאו אנשים מפולניה, מספרד, ממרוקו, מתימן, מאשכנז, מכל מיני מקומות הגיעו אנשים לארץ, כולם מגיעים עם אותן תפילין. ומה יש בתפילין? אותן פרשיות. כולם שמים מזוזה באותו מקום, כולם יש להם אותו ספר תורה בדיוק. כולם יש להם אותם מצוות, ציצית, לכולם שמונה חוטים

 

ש. מישהו עשה שיווק טוב

 

הרב: או, יפה. תראי לי ספר היסטוריה אחד מדוייק שהוא דומה למשנהו. היום שעושים העתקות בהדפסה נופלות טעויות, וזה כבר הכי מדוייק שאפשר. ופה אנשים ישבו וכתבו ביד, ולא נשתנה כלום, את מבינה בכלל מה את מדברת? השטחיות והרדידות היא מהממת. הרי יוטיוב צריך רק לעזור לכם להשכיל, אני רואה שהוא משקיע אתכם ונתקעתם בפיצוץ ומאז התפזרתם. אתם חייבים לאחד את המח שוב, ולהתמקד. הבנת?

 

ש. טוב, יש כאן אנשים שיש להם עוד שאלות, אני פשוט שמחה שיצרתם את ה

 

הרב: לא הם פשוט מאד באנרציה של מחיאות הכפיים מהשיר על האיסלאם. כן, זה לפני יום כיפור, אתם רואים, לפני יום כיפור לא עוברים את הגבול ולא בוכים, אחרי זה ה' ירחם. כן, שאלה נוספת, הנה הבחור פה שורה ראשונה, תן לו.

 

 

ש. כבוד הרב, אני בן אדם שומר שבת, מניח תפילין, קראתי חלק מספר גן האמונה ויש לי שאלה שלא מצאתי עליה תשובה. אמרת שלכל מוגבל יש מגביל, ואני באמת מאמין שהקב"ה הוא המגביל של כולם, אבל אני מאמין שלכל דבר יש התחלה, ליום יש התחלה, לחיים יש התחלה, מאיפה הקב"ה התחיל, מאיפה הוא בא? למה הוא עשה את כל זה?

 

הרב: רק לנבראים יש התחלה, לבורא אין התחלה ואין סוף, אחרת הוא לא בורא, הוא נברא.

 

ש. זה אומר שתמיד הוא היה קיים?

 

הרב: נצחי. "אני ראשון ואני אחרון ואין מבלעדי".

 

ש. ואיך אפשר לדעת את זה?

 

הרב: מזה שיש נבראים. מזה שיש בריאה, מזה שיש תורה, מזה שמתפללים ונענים,

 

ש. איך אפשר לדעת

 

הרב: מזה שהוא מרפא חולים, מזה שהוא מחיה מתים, מזה שהוא פוקח עיוורים.

 

ש. איך אפשר לדעת אבל שהקב"ה הוא המגביל של כולם

 

הרב: אתה מתכוון לשם או למציאות?

 

ש. לא הבנתי

 

הרב: אתה מתכוון לשם הקב"ה או למציאות הזאת?

 

ש. לשם

 

הרב: אל תקרא לו הקב"ה, תקרא לו הבורא, זה בסדר? עכשיו מסתדר? מסתדר? אז הבורא נתן תורה ובתורה כתוב את השם שלו, שם י' וה' וו' וה', שזה שם שמהווה את כל העולמות היה הווה ויהיה,

 

ש. אבל מבחינת זמן כאילו להתחיל, אין לו התחלה בעצם?

 

הרב: אין התחלה נשמה.

 

ש. ויש סוף?

 

הרב: אין סוף, אם היה סוף היה התחלה.

 

ש. תודה.

 

הרב: תהיה בריא. תן לבחורה שמה.

 

 

ש. אני נשואה ארבע שנים, ואני ובעלי מנסים להכנס כבר ארבע שנים

 

הרב: ארבע שנים את נשואה עם שערות כאלה? אני לא מאמין לך. עכשיו תשימי כיסוי ראש, אני אתן לך ברכה ולשנה הבאה בעזרת ה' יהיה לך זרע חי וקיים.

 

ש. תודה

 

הרב: רגע, תשימי עלייך ותברכי שהחיינו שאני אברך אותך. יפה מאד, את מקפידה שהשערות לא יצאו החוצה, כל הכבוד לך. נפלא מאד. תקשרי לה את זה יפה, תעשי לה כתר למעלה.

 

ברכת שהחיינו

 

אמן.

 

הרב: מה השמות?

 

ש. עטרה בת שמחה וזוהר בן אורה

 

הרב: תזכו לזרע חי וקיים מהרה השנה הקרובה.

 

ש. אמן אמן. תודה.

 

הרב: בשורות טובות. רגע ברכות אח"כ, שאלה יש לך? תן לו שאלה שמה. תן לו שורה שניה. כן תעמוד.

 

 

ש. שלום כבוד הרב,

 

הרב: שלום

 

ש. קוראים לי אשר ואני עשיתי תשובה לפני ארבע שנים, ולפחות לפני שנתיים ככה סליחה על העברית שלי שלא ממש מובן מאה אחוז, קרה לי כאילו מחלה בגב עם שלש דברים בגב ולמעלה הכל, וזה נותן לי לא יכולת לעבוד, לא יכולת בקיצור בשנתיים האלה ממש כאילו גיהינום, ואני מתחזק מיום ליום, לקחתי הרבה על עצמי ואני רוצה לדעת מה לעשות כאילו, למה כאילו מתי הצרה

 

הרב: אתה לומד תורה כל יום?

 

ש. אני מנסה, כן.

 

הרב: לא לומד כל יום

 

ש. לא, לומד

 

הרב: כל יום?

 

ש. אם זה לא בביתה כנסת, זה בבית

 

הרב: כל  יום?

 

ש. כן, לא הרבה אבל אני לומד כל יום

 

הרב: כמה?

 

ש. אם זה לא בבית הכנסת זה חצי שעה, אם לא שעה

 

הרב: תקבל על עצמך ללמוד כל יום שעתיים תורה בתענית דיבור, שלשה חדשים רצוף. ואחרי זה ללמוד שעתיים בלי תענית דיבור, וה' ירפא אותך ברפואה שלמה.

 

ש. אמן. תודה רבה.

 

הרב: תהיה בריא. רגע רגע רגע, עד שאני אתן לכם עוד שאלות, אני רוצה להציע לכם הצעה עוד לפני יום כיפור.

כתוב "ותשובה וצדקה ותפילה מעבירין את רוע הגזרה" ומי שרוצה שצדקה תציל ממוות ויכול להיחלץ, אם חלילה יש לו עוונות שעוד לא הצליח לכפר עליהם בתשובתו, אנחנו עשינו מבצע חדש, בשנה שעברה חילקנו מיליון שבע מאות חמישים אלף דיסקים שנקראים אנציקלופדיה אינטראקטיבית בבתי ישראל, עם ארבע מאות סרטים ומנוע חיפוש שאפשר שמה לשאול אותי שאלות ועל כל שאלה אני עונה בסרט, עכשיו אנחנו עושים תקליטור תורני, פירושו שכל התורה נמצאת בתקליטור עם מנוע חיפוש ששואל שאלה יוצא לך כל המאגר של המידע שיש בכל התורה בהלכה בכל, וצף לך על המחשב. ואתה יכול ללמוד בקלי קלות במקום להחזיק ספריות עם מאות ספרים, הכל נמצא בדיסק אחד די וי די 9.4 ג'יגה, וכל התורה שמה נמצאת. זה יחולק בכל בתי ישראל היהודים. אבל עוד דבר עשינו, שזה מתחבר לאינטרנט ומכל העולם מתחברים דרך שופר . טי וי, ויהודי מאשדוד יכול ללמוד עם התקליטור הזה עם יהודי בלוס אנג'לס חברותא, ויכול אחד לראות את השני ולדבר בלימוד, וזה יהיה בית המדרש הכי גדול בעולם, ואתה תוכל לכתוב חידושי תורה אם יש לך במחשב וזה יכנס למאגר וכל העולם יראה מתחת את השם שלך, ותוכל לשאול שאלות את כל העולם ויענו לך תשובות לאימייל שלך, ויהיה פייסבוק רשת פרטית אבל לא כזאת פרוצה עם לכלוך, שמורה מבוקרת, שאנשים יוכלו לדבר עם כל בן אדם בעולם בלימוד. בית המדרש הוירטואלי הגדול בעולם, עם הדיסק הזה. המבצע הזה עולה לנו מיליונים של שקלים, שתבינו להדפיס אפילו בשקל דיסק כזה שיש בו מאגר של מאות ספרים שעלו הזכויות עליהם מאות מאות אלפי שקלים, זה כבר שני מיליון, בקיצור זה פרויקט שעולה הרבה מאד כסף, ולקחנו את זה על עצמנו לעשות כי א נחנו רוצים לזכות את עם ישראל. אז שנה שעברה חילקנו דיסק של התשובה, קיבלתם את השקיות פה בכניסה? חלק קיבלו? אף אחד לא קיבל? לא הביאו היום, טוב, מכל מקום בשקיות בד"כ יש גם דיסק שאנחנו נותנים של האנציקלופדיה, אבל מכל מקום הדיסק הזה יציל הרבה הרבה יהודים. בדיסק הקודם עשינו שאלה בסקר, למעלה מחצי מיליון הושפעו מהדיסק הזה. זה יוצר זכויות של ביליונים ביליונים ביליונים שעות של תורה לאין שיעור, מעצם החלוקה רק שמחלקים, כל שכן אם לומדים. וכל בן אדם שרוצה להיות שותף בזה ולקחת מניה, מניית זכות שהוא שותף במכלול הזה, לא בחלק, בכל הוא שותף, זה עשרים תשלומים של מאתיים שקל ויש לו מניה כזאת, ומי שעושה זאת הוא מסודר בראש השנה יום הכיפור, שמחת תורה והושענא רבא, וגם מובטח לו שהוא קם בתחיית המתים. כי בתחיית המתים לא קמים רק מי שיש להם טל של תורה שלמדו או לימדו הרבה תורה, כמו זבולון ויששכר שזבולון החזיק את יששכר והוא זוכה איתו בשכר בדיוק אותו דבר. אז מי שרוצה יוכל להרים את היד, יעברו יתנו לו הו"ק, או בכרטיס אשראי, ולאלה שצופים בנו אני  נותן אפשרות למלא באשראי כרגע או לטלפן למספרים הבאים, וכל מי שעושה מניה כזאת מקבל ברכה בציבור עכשיו, הוא יכתוב שם ושם האמא ונברך אותו למה שהוא רוצה. המספרים הם: 050-6500666 050-5256070 צלצלו עכשיו, או אלה שנמצאים כרגע בשידור ישיר ורואים אותנו מכל העולם בשופר . טי וי, יש אפשרות למלא כרטיס אשראי באופן עצמאי, זה יופיע לי פה על הצג ויקבלו ברכה עכשיו בפרהסיא. אז מי שרוצה שירים את היד, מי שרוצה, מי יהיו הראשונים שזוכים, הנה היהודי הראשון פה, תן לו עם עט שימלא, אשריך ואשרי חלקך. מי עוד רוצה שירים את היד, הנה פה יש עוד אשה שרוצה, מי עוד רוצה, אנחנו לא מסיימים את הערב, אני נותן לכם עוד שאלות ותשובות ויש לי גם מתנות. הנה עוד יהודי שזוכה במניה של תקליטורים. מי עוד רוצה לזכות.... להתברך לפני כיפור ולעשות את המצוה הזאת זו זכות שאין כדוגמתה, תדעו לכם, זה ברגע האחרון לעשות טרמפ על העגלה המנצחת. ומי שרוצה עוד לשאול אני נותן אפשרות לשאול. תן לבחור פה הוא רוצה לשאול.

 

 

ש. כבוד הרב, אני מאמין באלהים ורק באלהים, עכשיו יש לי שאלה אחת אליך, על שבט המאיה שמעת?

 

הרב: המאיה? מאיפה הם מהמזרח הרחוק?

 

ש. מהמזרח הרחוק, כן

 

הרב: נו

 

ש. כתובים בתורה או לא כתובים בתורה?

 

הרב: שבט המאיה בשבט הזה, אני לא ראיתי את השם הזה.

 

ש. לא ראית?

 

הרב: לא. המקור שלהם יכול להיות הוא משהו אחר, אבל היום הם נקראים כך, יש שמות שמשתנים במשך הזמן.

 

ש. טוב.

 

הרב: תהיה בריא. כן. יש מנגו מאיה, לא? מנגו מאיה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב אמנון יצחק כבודו, אני נולדתי במשפחה מסורתית, עד לפני כמה שנים הייתי מאד מאמין, בשנים האחרונות אני לאט לאט פחות מאמין, למרות שאני מאד מאד רוצה, אבל אני מרגיש שאני לא יודע אם זה נכון. נעזוב את זה לרגע, באחת ההרצאות שלך אמרת שלפי התורה, לא לפי האבולוציה, יש סוג דם אחד, נ כון או לא נכון, זה מה שאני ראיתי ביוטיוב, נכון?

 

הרב: לא הבנת, אמרת שהדם הראשון התחיל מאדם הראשון ואח"כ נתפצל, מה שאומר שמה שאומר המדע, שאם יש ארבעה סוגי דם למשל, אז יש רק ארבעה ולא יותר, אז איך נוצר מדם של אדם הראשון אחד כמה סוגי דם? משמע שזה לא אבולוציוני כמו שאומרים, ומי שמנהיג את הברואים יכול להחליט שסוג אחד יכול אח"כ להשתנות לכמה וכן הלאה.

 

ש. אז אם סוג אחד משתנה לכמה למה אנחנו לא רואים יותר מארבע סוגים, אז או שיש סוג אחד או שיש אין סוף.

 

הרב: כשהקב"ה מחליט שיהיה איקס יהיה איקס, כשהוא רוצה ווי ווי. יש ישבות חמש או שבע אז יש חמש או שבע, למה אין 17 ו-27 ו-28 ו-42? כשהקב"ה מחליט שיהיה רק אף אחד יש אף אחד ושתי אוזניים שתי אוזניים, היה יכול להיות שיהיה לנו קוואדרו, שיהיה ארבע מאחורה אתה מבין, שיהיה לנו גם סירקולוציה, אבל הוא החליט שיהיה שניים וזה מספיק לפי מה שהוא החליט, ואם הוא החליט שיהיה ארבע אז יהיה ארבע, ואם זה יתחיל מאחד מתחיל מאחד.

 

ש. אוקי. יש לי שאלה, אם מאמינים באלהים, באמת מאמינים באלהים, מאמינים שאם כל עם ישראל יאמין באלהים

 

הרב: ויעשו תשובה

 

ש. ותהיה אמונה חזקה, אז אויבינו יעלמו מפנינו ולא יהיה איתנו מלחמה

 

הרב: כמו שהיה בדורות קודמים בהיסטוריה שלנו הכתובה

 

ש. אז למה גם כשאנחנו היינו עם אמונה חזקה, עם אמונה חזקה, למרות זאת היו  מלחמות איתנו, וניצחנו בהם, כן, אני אומר, אבל היתה מלחמה איתנו, זה לא שהאויבים נעלמו סתם

 

הרב: לא. אף פעם לא היתה מלחמה עם ישראל רק מתי שישראל הרשיעו, לכן תקרא בספר שופטים הרבה מלחמות היו שם וכתוב ותשקוט הארץ ארבעים שנה, ותשקוט הארץ ויעש הטוב בעיני ה' ותשקוט, ויעש הרע בעיני ה'ו יבוא ארם ותבוא, וככה אתה רואה כשלא הלכו בדרך ה' הוא שלח את האויבים, כשזה הם נרגעו.

 

ש. אוקי, בימי שאול אם אני לא טועה, כשהוא - שאול מנהיג עם ישראל תקופה קדומה היה הרבה יותר חוזרים בתושבה מאשר מנותקים מהדת, והוא היה צריך לגייס אנשים כדי לצאת למלחמה, והוא עשה את זה, אנשים, הוא גרר אחריו אנשים והצליח לשמור את עם ישראל כמה שיותר שלם, למה היום כשבן אדם אחרי שהוא מסיים את הלימודי חובה שלו יש לו את האופציה לא ללכת לשרת בצבא וללמוד, למה לא לעשות למשל את שתיהם כמו שיש אנשים שעושים.

 

הרב: כמו שהיה בזמן שאול ובזמן דוד

 

ש. בזמן שאול הוא לקח חיה

 

הרב: כמו שהיה בזמן שאול

 

ש. הוא לקח חיה ואמר שמי שלא יתגייס ויעזור לעם יהיה גורלו כגורל החיה הזאת,

 

הרב: כמו שהיה בזמן שאול

 

ש. מוות

 

הרב: כמו שהיה בזמן שאול ובזמן דוד, שהיו אנשים שהיו יושבים ולומדים תורה והיו שיוצאים להלחם, והתורה אומרת בפירוש, שאפילו אם יש מישהו שהוא ירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, וחתן חוזר לבית,ו ומי שנטע כרם ולא חיללו חוזר לביתו, ומי שארס אשה חוזר לביתו, ויש כמה פטורים שהתורה אומרת, והתורה אומרת שגם רק צדיקים משרתים בצבא בכלל, וחוץ מזה היו כאלה שבכלל היו פטורים כמו הכהנים והלויים, אז ממילא ככה היה תמיד בעם ישראל וזה לא השתנה עד עתה.

 

ש. אבל איך כשהמטרה של רוב הרבנים בארץ זה שכולם יהיו יהודים וזו תהיה רק מדינה של יהודים, ולמרות זאת עם זאת כשאתה יהודי יש לך את הזכות לא לשרת בצבא, אז איך זה שבעבר רק לכהנים היה את היכולת הזאת להשאר עובדה מסוימת להשאר מאחורה להנהיג את העם ולא לצאת לקרב, איך כשאתה רוצה שכולם יהיו מאמינים לא יהיה לנו צבא, כולם יוכלו לקבל את האישור הזה לא להתגייס

 

הרב: אני אמרתי לך שלא יהיה? אני אמרתי לך שלא יהיה

 

ש. אני אומר לךכ בר עכשיו שאם כל חייל היה מקבל את האפשרות הזאת לא להתגייס הוא היה עושה את זה, כמעט כל חייל

 

הרב: אם היו אומרים לחילונים היום שאין שירות חובה, אז חוץ מה-25-30% שמאלנים שלא משרתים בצבא מצפונית, אז היו עוד שמונים אחוז שלא היו משרתים בצבא מרצון, אם זה לא היה שירות חובה. אבל תקשיב מה שאני מסביר, צבא היה וצבא יהיה, צבא על פי התורה זה משהו אחר וצבא על פי החילוניות זה משהו אחר, אבל זו סוגיה שאתה צריך ללמוד, יש הלכות מלכים בהרמב"ם איך מנהלים צבא, איך יוצאים למלחמה והכל, העם היהודי נלחם, ולמד, "ללמד יהודה קשת" וידעו להלחם, ויהושע בינון נלחם וכבש 31

 

ש. אז למה היום כל כך הרבה אנשים

 

הרב: אני מסביר לך, משום שאתה צריך להבין, כמו שתמיד היה כאלה שהיו בצבא וכאלה שהיו בתורה, זה צריך להמשיך, ואדרבא, כמה שיש יותר לומדי תורה צריך פחות לוחמים כמו בזמן גדעון, שאמר לו הקב"ה שלא צריך לקחת כל כך הרבה חיילים, תוריד תוריד תוריד, ו-300 חיילים מספיקים, לא צריך, לא 7000 ולא 22

 

ש. אז למה לא לעשות גם וגם

 

הרב: זה מה שעושים גם וגם

 

ש. יש מספר לא מועט של חיילים שגם משרתים את המדינה

 

הרב: זה מה שעושים, גם וגם. גם וגם

 

ש. גם צדיקים וגם תורמים ועושים לא מעט

 

הרב: גם וגם עושים. וגם אלה עשו מניות, גם וגם, יש כאלה לא עושים יש כאלה גם עושים. אז גם וגם.

 

ש. הרב יש פה מישהי שתרמה מניה ובאה במיוחד לקבל ברכה.

 

הרב: בבקשה כן. הלו?

 

 

ש. שלום אני מדברת עם כבוד הרב?

 

הרב: כן

 

ש. אני הייתי רוצה לשאול שאלה בקשר לענין של הזמרים

 

הרב: כן

 

ש. אני פשוט הייתי באירוע עכשיו, ואני מדברת עם הרב, כי אני רואה אותך עכשיו בשידור חי, איך זה יכול להיות?

 

הרב: מה זה איך זה יכול להיות, הנה אני עונה לך בשידור חי.

 

ש. טוב, אני פשוט הייתי עכשיו באיזשהו אירוע של חברה טובה מאד ורציתי לשאול אם זה לא פגיעה שאני יצאתי ככה באמצע הכל כי זה ממש לא היה מתאים מבחינת הזמרה וכל המוזיקה, הכל היה פסול שם

 

הרב: קודם כל קיימת מצוה גדולה מאד שלא היית במקום שיש בו איסורים, ואם מחית בהם זה עוד יותר מצוות כי נאמר הוכח תוכיח את עמיתך, והרב בן ציון מוצפי פסק שכך צריך לעשות וזהו הנכון אשרייך שזכית לפני כיפור לעשות מה שנכון.

 

ש. השאלה אבל אם זה לא פגיעה בבן אדם אם זה לא "ואהבת לרעך כמוך"

 

הרב: לא לא, זה לא פגיעה וזה מצוה הוכח תוכיח, ולא רק זה, אלא מה שעשו שם לפי מה שאת מתארת זו פגיעה בקב"ה ובעם ישראל, כי עם ישראל ערבים זה לזה, ומי שמרבה חטאים אז הוא גורם לנו להיענש באופן קולקטיבי ומי שעושה זכויות

 

ש. אז אני לא צריכה לבקש ממנה סליחה?

 

הרב: לא אין צורך

 

ש. תודה

 

הרב: תהיי בריאה ושיהיה לך גמר חתימה טובה

 

ש. אמן, אפשר לברך את הילדה שלי בבקשה?

 

הרב: שמה?

 

ש. הודיה מרים בת עפרה

 

הרב: תזכה לכל טובה וברכה

 

ש. ורפואת הנפש והגוף

 

הרב: ורפואת הנפש והגוף מהרה. תודה.

 

 

ש. כבוד הרב, הגעתי במיוחד מפתח תקוה, ותרמתי מניה שיהיה לי שנה טובה, אני בת 35 ואני מאד מאד מאד כבר הרבה זמן מחפשת שידוך ואני מבקשת ברכה

 

הרב: בעזרת ה', שמך ושם האמא?

 

ש. עוד החודש.

 

הרב: שמך ושם האמא?

 

ש. מרים הניה בת נחמה שרה

 

הרב: ה' יזכה אותך לזיווג הגון הראוי לך מהרה השנה מהרה מהרה מהרה

 

ש. אמן אמן אמן אמן, רגע רגע רגע חברה שלי גם כן שגם תרמה מניה, כבר תורמת הרבה שנים לארגון שופר, המון שנים

 

הרב: אשריה

 

ש. אז שגם הרב יברך

 

הרב: למה?

 

ש. לזיווג מהר

 

הרב: שם?

 

ש. מרים יעל בת טובה

 

הרב: מרים יעל בת טובה, ה' יזכה אותך לזיווג הגון הראוילך מהרה מהרה מהרה

 

ש. אמן אמן אמן.

 

הרב: טוב, אני רוצה לתת לכם מתנות, אתם מסכימים?

  1. בוֹצְ'קֹו חננאל
    אוק 26, 2011
    איך אני אוהב את הוויכוחים האלה!!!

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט