mj
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

יבנה 4-9-11

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח

אנחנו בפרשת "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". לא פשוט שיהיו שופטים טובים ולא פשוט שיהיו שוטרים ראויים, בלגן מאז ומיני עד היום. אמר רבי יוחנן, מה זה שכתוב "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא", אומר רבי יוחנן, אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו. אז צריך להיות רב כמו מלאך, כמה אתם מכירים רבנים כמו מלאכים? מישהו ראה בסביבה רב עם כנפיים? מה זה רב כמו מלאך? אז יש כמה פירושים ואנחנו ננקוט אחד. במה צריך הרב להידמות למלאך? שואל הגר"י נימן זצ"ל בספרו דרכי מוסר ומבאר עפ"י מה שנאמר על המלאכים, כתוב ביחזקאל הנביא על המלאכים, "לא יסבו בלכתם" כשהם הולכים הם לא מסתובבים אנה ואנה. ועוד כתוב "רגליהם רגל ישרה", משמעות הדברים, כאשר המלאכים הולכים לעשות רצון ה' הם הולכים ואינם מטים את ראשם לצדדים לראות מה יאמרו עליהם אחרים. לדידם קיימת אך ורק מטרה אחת לעשות את רצון קונם, לפיכך אינם מתחשבים כלל בדעת האחרים, ז"א רב שאומר את מה שהתורה אומרת, מה שהשולחן אומר, ללא כחל, ללא שרק, ללא התחשבות מה יגידו ומה יאמרו, והוא לא מרבני העונות שכל עונה מחליף את הפסק, אלה רבנים שהם כמו מלאכי ה' שלא יסבו בלכתם ורגליהם רגל ישרה והם לא מתחשבים בכלום חוץ מההלכה והתורה. הם עושים רצון קונם, לא עושים מה שהבריות רוצים.

בזה יש לבאר את דברי רבי יוחנן, רב בישראל חייב להתדמות למלאך בכך שלא ישים לב למה יאמרו הבריות, כל הליכותיו צריכות להיות בקודש, צריכות להיות מודרכות עפ"י המטרה של קיום דבר ה' בלבד, ומצאנו כעין זה במדרש, כאשר גזר נמרוד על אברהם שריפה בכבשן האש אמר הקב"ה, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, כלומר, אם אדם חזק באופן שהוא לא מתנודד אנה ואנה אפשר לבנות עליו טירת כסף, ואם דלת היא, דלת שסובבת על צירה כל הזמן, נצור עליה לוח ארז, אם הוא מסתובב כדלת על צירה אי אפשר לבנות עליו. אז אם הרב דומה למלאך ה' צבקות תורה יבקשו מפיהו דווקא, ואם הוא לא כזה, הוא כמו דלת שסובבת על צירה, פעם אומר כך פעם אומר אחרת, לא עקבי על פי ההלכה, אז אין לבקש תורה מפיהו.

ומה לנו יותר גדול מאברהם אבינו ע"ה שהוא אמר שאסור להשתחוות לעבודה זרה והוא הלך ושיבר את הפסלים של כל בני דורו, והוא אמר להם שיש אלקים חיים למעלה, וכמובן שיצאו כנגדו, וקשה היה לסבול את תוכחתו עד שהמלך נמרוד החליט לזרוק אותו לכבשן האש, אבל הוא נתן לו עוד צ'אנס, אם תשתחווה לפסלים אני לא אזרוק אותך, ועוד אני אשים אותך שר בממלכתי. אבל אברהם אבינו היה איש אמת ובשבילו הוא היה חומה, חומה בצורה, לחיות בשביל השקר או בשקר לא היה שווה לו דקה אחת, אז הוא אמר אני קופץ לכבשן האש אין לי בעיה, נו, אם יש בן אדם אמיתי כזה שמוכן להפסיד את הכל, הכל כולל כל עמלו שהצליח עד אז, הכל הוא מוכן להפסיד ולקפוץ, הרי ברור שאם הוא ישרף מה יקרה? כל החסידים יתפזרו כי אין להם רב'ה, אין יותר מנהיג, לא מעניין אותו. יהיו חסידים, לא יהיה חסידים, יהיו תלמידים יהיו ממושמעים, לא יהיו, מה יהיה, מעניין אותו האמת, על האמת הוא מוכן להשרף, אז הוא קופץ לכבשן האש והקב"ה אמיתי עם אמיתי נפגשו. המלאך גבריאל רצה לרדת ולהציל את אברהם אבינו, אמר לו הקב"ה לא, כשם שאני יחיד בעולמי כך אברהם יחיד בעולמו ואין ראוי להציל את היחיד אלא יחיד, וירד הקב"ה להצילו מכבשן האש, ונעשה נס כמובן וידוע שאברהם חי על אפו וחמתו של נרמוד. זה נקרא שהוא חומה. זה נקרא אדם אמיתי. זה נקרא רב שאפשר לשאול, לא זז כהוא זה.

מסיים המדרש, אמר אברהם לפני הקב"ה, אני חומה ואעמיד מעשים טובים כחומה. ואכן כך הצליח להעמיד 175 שנים תמימות של עבודת ה' ללא הפוגה כל ימיו. זה היה אברהם אבינו, ואנחנו בניו, וחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, אז צריכים להשתדל להתדמות לאבות הקדושים בכל מה דאפשר.

הכלי יקר מדייק בפסוק נוסף שיש בפרשה, "שום תשים עליך מלך", שתנאי הוא שהמלך יהיה דווקא עליך, הפסוק אומר "שום תשים עליך מלך", שהוא יהיה עליך ומעליך, והוא ימשול עליך, ואימתו תהיה עליך, ולא יחניף לאף אחד, אבל כשביקשו ישראל בימי שמואל מלך הם אמרו לו, תנה לנו מלך, הם לא אמרו תנה עלינו מלך אלא תן לנו מלך, מה זה לנו? למטרותינו, אחד כזה שאנחנו לא רוצים לקבל ממנו מרות, אלא שיהיה מסור בידינו ונוכל להחניף לו וישמע לנו. אם נלחץ נלחיץ אותו, נעשה הפגנה יזומה עם אהלים, נעשה ביחד במקביל גם של רופאים שזה לא יראה המון העם רק אלא זה יהיה גם האליטה, אז זה יהיה גם אנשים שהם עם תואר אקדמי, לא לפלפים רק מרוטשילד כמו זאת ליף לפלף, אלא פשוט הכל מתואם ללחוץ על ההנהגה א' ב' ג', למרות שיש צדק חברתי, דהיינו רצון לצדק חברתי, אבל יש בזה גם סדק חברתי כי רוצים לפורר את מה שקיים גם, העיקר לסלק את דבל בי מהשלטון. לא שתחשבו שיש לי התנגדות, אין לי בעיה, אבל בסך הכללי הכל שקוף, חותרים תחת הממשל כדי להקים מפלגה שמאלנית רעננה, כי העבודה בקושי נשאר לה כמה מנדטים, עד חמש אצבעות לי יש, משהו כזה, פעם היה שיר עשר, אצלהם צריכים להתחיל מחמש אצבעות לי יש, ולמפלגת העצמאות של ברק שהיום מופז כינה אותו בשמות שעוד לא היו בלקסיקון הבטחוני, אז יש בקושי שלש אם בכלל ישארו, מכל מקום המצב הוא לא כל כך טוב. אבל אין הנהגה, גם המנהיג ביבי כאילו הוא כמו הגה, אם הימין לוחץ אז הוא נשמע, אם השמאל לוחץ אז הוא גם נשמע, כמו הגה - איך שמסובבים אותו ימין ושמאל, אין פה מנהיג. אין. האחרון שהכרתי קראו לו בגין, מה שהוא אמר לפחות הוא השתדל לקיים, לא אכפת לי שהוא ליכוד, מצידי שיהיה עבודה, אבל בן אדם שאמר, אדם שידע מה הוא רוצה וגם שהיה צריך להפוך את מה שאמר לטובת עם ישראל בהבנתו, עשה בלי להתחשב אפילו באנשיו, ועשה שלום עם מצרים לפחות לשלשים שנה. אז מכל מקום אין כאלה. ועם ישראל רצו כאלה מנהיגים, כשאמרו לשמואל הנביא, אמרה תנה לנו מלך, לנו, לא עלינו, לא רוצים. אז מאז ומתמיד עם ישראל לא אהב שיהיו עליו, אלא איתו.

לדוגמא בארה"ב, באירופה, במקומות שמשלמים לרב, ז"א הקהילה משלמת לרב משכורת, אז מי הבעל הבית? נותן המשכורת, והפרזידנט, יש פרזידנט לבית כנסת, בד"כ יש פרזידנט למדינה, ליבשת, פה פרזידנט לבית כנסת, יכולים להיות חמישים איש ויש פרזידנט וסגן פרזידנט ויש עוד כל מיני תארים בדרך, שכל אלה בעצם קובעים לרב מה הוא יגיד.

אז ככה נהגו גם דורות רבים אחרי כן שהיו ממנים רבנים לתקופה מוגבלת בלבד, כדי שלא תהא אימתם עליהם. יתרה מזו, ע"י זה תהא אימת הציבור על הרב שיוכרח להחניף להם כדי שיאריכו את זמן כהונתו. דבר זה היה רע מאד בעיני שמואל הנביא, כי זה מהווה פגם מהותי בהנהגתו של הרב, ז"א שוללים ממנו את החירות לומר את דעת התורה.

אינו דומה רב כזה למלאך ה', ולכן אין לבקש תורה מפיהו. רב שחפץ לחסן את עצמו מפני השפעת הציבור חייב להטות אזנו לדברי הגמרא שאומרת, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיו. אם הוא עושה טעות הוא נדקר בחרב והוא גם  נופל לגיהינום, כיון שהרב הוא דן את הקהילה, וגם בענינים שבינם לבין עצמם, וגם בענינים נוספים של המשפחות, ממילא הוא צריך לזכור תמיד שחרב מונחת בין ירכותיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיו. אם יקיים את מה שכתוב כאן בגמרא בסנהדרין עמוד ז' דף ז' שוב לא יחניף לאחרים אלא ינהיג אותם לאור האמת ביד רמה. זה מה שהתורה אומרת "שופטים ושוטרים תתן לך" "ושפטו בשעריך משפט צדק" וכתוב "צדק צדק תרדוף". ז"א צריך לחפש בית דין יפה, כי יש פחות יפה, לכן "צדק צדק תרדוף". וכתוב "כל הדן דין אמת לאמיתו שותף לקב"ה במעשה בראשית" מה זה אומר? יש דן אמת ויש דן אמת לאמיתו, לא באופן שטחי מלמעלה, אלא מדקדק עד תום עד היכן שידו של אדם מגעת לברר את הדין לפני שהוא פוסק.

ומה זה נוגע לנו כרגע? אנחנו לא מועמדים כנראה לרבנות, אבל אני מחדש לכם שכל הנוכחים כאן בערב זה וכל הצופים בנו בבית, כל אחד מכם הוא דיין של עצמו. נכון שאתם מחליטים כל יום אם לעשות או לא לעשות, ללכת או לא ללכת, כן לשמוע לזה לא לשמוע, אתם מחליטים על ימין ועל שמאל בכל רגע, ומה שאתם מחליטים זאת תהיה התוצאה שתצטרכו לקבל עליה שכר או עונש, כל החלטה, ממילא אתם דיינים, ודיין אמרנו צריך לזכור שחרב מונחת בין ירכותיו וגיהינום פתוחה מתחתיו, אז לפני שאתה פוסק מה אתה עושה אתה צריך לדעת אם זה מתאים להלכה, לתורה, ואם לא. אם אתה לא יודע אז תצטרך לברר ולא לעשות לפני שביררת. לא שואלים אחרי שעושים, שואלים לפני שעושים, אז לכן צריך להיות מחובר לתלמיד חכם אמיתי בשביל לשאול לפניו את כל השאלות והקושיות שיש, ושיתרץ אותם אחת לאחת כדי לדעת באיזו דרך נלך.

וזה לשון רבי ישראל מסלנט זצ"ל, שזה כל עמל האדם לעבודתנו יתברך, לחשוב ולהתבונן ביראת ה' ובפחד ענשו ע"י ספרי מוסר ואגדות חז"ל, עד אשר באזניו ישמע וכמעט בעיניו יראה, שמה שהוא קורא זה ישמע באזניו כאילו מישהו דיבר איתו, וכאילו הוא רואה את כל מה שהספר אומר לנגד עיניו, ויראה את העונש הגדול בכמות ובאיכות ניצב מולו, אם אדם יזכה לכך תהיה לו שמירה אדירה שלא יחטא, אבל אם זה לא לנוכח עיניו, אז ודאי שהוא יכול לעשות עבירות כי אין מי שמזכיר לו בכלל בשעה שהוא רוצה לעשות חטא.

לכן אמרו חכמים ז"ל, לעולם יראה דיין כאילו גיהינום פתוחה לו מתחתיו ואם כה יעשה האדם אז יתקיים בו "ולבבו יבין ושב ורפא לו", אם הלב מבין שבים בתשובה וזוהי הרפואה, אין רפואה יותר טובה לכל המחלות, לכל התחלואים, לכל הצרות, לכל היסורים, לכל הבעיות מהתשובה שאדם עושה ונדבק בקב"ה, ואז הוא מקבל ס"ד ישירה מאביו שבשמים.

עכשיו אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, קצת בתחילתו עוד אפשר להספיק משהו לעשות, אבל בואו תשמעו מה המגיד מוילנא זצ"ל הטעים במשל. אדם חלה במחלה אנושה, המחלה הלכה והתגברה מיום ליום, החום טיפס ועלה והוא תיעב כל מאכל והקיא כל מה שבלע, באו מכריו לבקרו, מצאו את הרופא והחלו לנוד לו על מחלתו, אחד הצביע על החום, השני הצביע על התשישות, וזה אמר הלא כבר אינו מכיר איש ודעתו נתבלעה עליו, וזה אמר תראו כמה הוא צהוב, בטח הכבד הלך לו, שמע הרופא את דבריהם ואמר כל מה שאמרתם נכון, אבל לא מצאתם את הבעיה העיקרית והמרכזית, עדיין לא עמדתם על אסונו של החולה. נכון, הוא חלש, תשוש, נכון שגופו ורוחו לקו, אך לכל אלו יש תרופה, והתרופה נמצאת בידי, הנה היא - והוא מראה להם את הכדורים, אומר הנה התרופה, אבל האסון שלו זה שהוא לא לוקח את התרופות ולכן הוא מקיא כל מה שנותנים לו, וממילא הוא חורץ את גורלו וקיצו קרב. שמעתם? אדם מתלונן שיש לו מחלות, שיש לו צרות, שיש לו יסורים, בא הקב"ה ואומר, "ולבבו יבין ושב ורפא לו", הנה התרופה, תשוב בתשובה - זאת התרופה לכל המחלות. מה אתה מתלונן? יש תרופה, האסון שלך זה לא המחלות ולא הצרות, האסון - זה שאתה לא רוצה לבלוע את התרופה, לא רוצה. וגם אלה שרוצים אומרים אם אפשר עשירית כדור, לא כדור שלם, עשירית, הוא מוכן אולי רק שבת, אולי הוא יקח על עצמו כשרות, אולי ציצית בהתחלה ואח"כ נראה, הוא לא מבין את גודל האסון, כל הצרות בגלל שאתה לא בולע את כל הכדור. אין מה לעשות, רק תשובה מכפרת. רק תשובה מתקנת, פסוק בנביא "ולבבו יבין" אם הלב הבין ושב - שב בתשובה, "ורפא לו", זהו, זה הרפואה, אין רפואה אחרת. לא צריך רופאים, לא צריך דוקטורים, לא צריך שום דבר, גם הם צריכים את אותה רפואה, אם הם יחלו גם הם צריכים את הרפואה הזו, אין רפואה כמו התשובה. אבל אנשים מעדיפים לא לבלוע תרופות, תן לי משהו אחר במקום תרופה, תן לי, תגיד לי ספורט תן לי לרוץ תן לי זה תן לי פה תן לי שם, רק אל תגיד לי את התרופה הזאת, זה אני מכיר כבר, לא, לא רוצה את זה, משהו אחר. בשביל זה אנשים מתים אחד אחרי השני. למה הם מתים? כי הם עקשנים.

באחת ההרצאות האחרונות, ממש כאב לב, אחד הגיע וסיפר שהחבר שלו שהוא ביקש בשבילו רפואה באחת ההרצאות בכרמיאל וניסינו לשכנע אותו שיקבל על עצמו תשובה, לא שמע. מה היתה הטענה? הוא לא עושה דברים בחפזון, הוא הולך למות, אבל הוא לא נחפש לרפואה, לא בוער לו, כמובן שהוא נפטר, חצי שנה, נפטר, לא חבל, בחור צעיר אבא לילדים הלך. למה? יש לו מידת האמת, זה רק כשהוא שוקל דברים, מבין דברים, מעכל אותם, טוחן אותם, אחרי זה הוא מחליט לבד כמובן בלי לחץ, את כל התרופות של הרופאים הוא ניסה, כימו, רפואות, הכל הוא עשה, שמה הוא לא אמר אני לא יכול עד שאני אשקול, עד שאני אברר, עד שאני אלמד באינטרנט את ההשפעות וההשלכות של כל כדור וכדור, לאחר מכן אני אחליט אם אני אשמע לרופא, שמעתם פעם איזה קוקו אחד אומר כזה דבר? לא. אומרים לו כדורים כדורים, כימו כימו, ניתוח ניתוח, תחתום שאתה מת חותם, הכל מה שאומרים לו עושה, אבל אם אומרים לו תשובה - לא. מדהים.

טוב עד כאן בקטע של שופטים ושוטרים תתן לך. עכשיו בקטע של המצב הבטחוני, תשמעו דבר מדהים, לא יאומן כי יסופר.

בעל נתיבות המשפט, הנושא בספרו את השם אמת ליעקב, יש תחזית כעין נבואית על מצב עם ישראל כיום בארץ הקודש. דבריו סובבים סביב אחד המאמרים הסתומים והחתומים של רבא בר בר חנא, בתחילת פרק המוכר את הספינה במסכת בבא בתרא מסופר שהאמורא רבא בר בר חנא אמר כך, אני אומר את התרגום ישר מארמית, פעם אחת היינו מהלכים בספינה וראינו את אותו דג שנאסף חול רב על גבו וצמחו עשבים עליו, ז"א הם לא ראו שזה דג, התברר לאחר מכן שזה דג, אבל מה הם ראו? ראו כמו אי יבשה שיש חול ועל החול צמחו צמחים ועשבים, חשבנו שזאת יבשה ועלינו ואפינו ובישלנו על גבו של הדג, כי חשבו שזה יבשה, כשהתחמם גבו התהפך, מהחום הדג התהפך לצנן את עצמו, ואם לא שהיתה הספינה קרובה היינו טובעים, המזל שלהם שספינתם היתה קרובה ואם לא היו טובעים. זה מאמר סתום וחתום ולא ברור, יש הרבה ביאורים למאמר הזה, אבל הנתיבות, בעל הנתיבות אומר ממש דברי נבואה על מצבנו היום לפני ה-20 בספטמבר, הכרזת המדינה הפלשתינית ביונייטד סטייטס אוף אמריקה. תשמעו מה הוא אומר, לא יאומן כי יסופר. אתם הייתם מאמינים מהסיפור הזה שזה קשור לעכשיו? תשמעו מה הוא אומר.

הוא אומר, מה יעבור על עם ישראל באחרית הימים, אנשים יחשבו שהם עלו על אי בלב ים ויקימו שם את ביתם, יאפו ויבשלו עד שלפתע יתברר להם כי הם יושבים על גבו של לויתן חי ונושם, מישהו מכם יכול לצייר בעיניו לרגע את מפת ארץ ישראל? היא נראית כמו דג? דגיגון אפילו, נכון? דג. אז יבואו אנשים, יחשבו שמצאו אי, יעלו עליו יאכלו ויעשו מנגל כמו כל החגים והכל, יאפו ויבשלו וינפנפו ויהיו  מבסוטים, חושבים שהם על היבשה, זה אי יציב. וכך עם ישראל טובע בים של צרות, כל הגלויות מסביב, מסביב לאי הזה, לדג הזה הקטן, כל אומות העולם מסביבנו שונאים ומייחלים להכחידנו, ועם ישראל טובע בים של צרות של הגלויות שמסביב, ועתידה באחרית הימים להיות  ממשלה על אומה אחרת, הם לא יראו את העם הנשלט כמשהו שביכלתו להזיק, ויעשו בו בעם הנשלט כמו בשלהם, הם ינהגו בשטח הנתון בשליטתם כבעלי בית לכל דבר, יעשו שם ככל העולה על רוחם ללא העלאת חשש כי ביום מן הימים תרעד האדמה תחתם וחייהם יהיו בסכנת טביעה, כה בטוחים יהיו כי עלו על אי מבטחים עד שלא יתנו את דעתם להתכונן לבאות, ברור יהיה להם כי לעם הנכבש תחת ידם אין כל סיכוי לשחרר את עצמו מעול הכיבוש, לשונו של בעל הנתיבות, אך כאשר תגבר מצוקתו של העם הנשלט וחום האפיה והבישול יחרכו את גבו, הוא יתנער מרבצו ויהפוך קערה על פיה, האדמה שנחשבה עד כה כאי בטוח ושלו תרעד לפתע, ואם לא ביאתו הקרובה של המשיח, עם ישראל חלילה עלול לטבוע בים צרותיו. שמעתם פעם דבר כזה? זה ממש כעין נבואה מפיו של אחד מגדולי ישראל שחי רחוק מאיתנו, לא שייך לזמן שלנו, ואומר על מה שאמר האמורא לפני אלפיים שנה שזוהי הכוונה.

והנה היום אנחנו חווים את זה בעצמנו, אבל מהמעשה הזה לפי ביאורו אנחנו צריכים לשמוח, למה כשתרעד האדמה תיכף, אם לא הספינה שתהיה - המשיח אם לא יהיה מיד, חלילה עם ישראל יטבע, אבל יש הבטחה שעם ישראל יתקיים לנצח, ממילא משיח יתגלה ואז תבוא ההצלה. אז זה קצת מעודד, אבל עד אז נצטרך לסבול, כי אם היו שומעים למה שאני אומר שנים, לקחת את התרופה שדיברנו קודם ולא למצוא חלופות במקום או לעשות ספורט במקום, פשוט לבלוע את התרופה כמו שהיא, לא היינו צריכים שום דבר, שום צרות, שום מלחמות, הפוך, כמו שאנחנו רואים שיש אפשרות ביד ה' שתבוא חרבם בליבם וקשתותם תשברנה, שהם הורגים אחד את השני, המצרים הורגים את המצרים, הסורים הורגים את הסורים, הלובים הורגים את הלובים, הכורדים הורגים את הטורקים והטורקים את הכורדים, התימנים הורגים את התימנים, כל אחד הורגים אחד את השני, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. ז"א אין לקב"ה בעיה לקיים את הפסוק "וסכסכתי מצרים במצרים" תמיד. וזה עוד כשאין לנו מספיק זכויות, תארו לכם אם  נוסיף זכויות מה יהיה גודל הישועות והניסים והנפלאות כמו ההבטחה האלקית, "כימי מצרים אראנו נפלאות", אז אם אומרים לך תעשה כמה דברים ותראה נפלאות, מי לא רוצה?

היום אנשים אומרים להם שיש קוסם כולם רוצים, ויודעים שזה חרתה, וקונים כרטיסים, ועושה אותם להטוטים שכולם יודעים, ומבסוטים ראו קוסם. אנחנו לא מדברים מקוסם, אנחנו  מדברים מהקב"ה שמבטיח שיעשה לנו נפלאות יותר מעשרת המכות במצרים עכשיו. עכשיו. הקב"ה מחכה מתי ניתן את האות שהוא יתחיל עם עשרת המכות על כל אומות העולם שהציקו והרעו לעם ישראל במשך אלפיים שנות דור.

אז חודש אלול זה הזמן הכי מתאים, בלאו הכי כולנו נדרשים לעשות תשובה. אחרת אנחנו על הפנים, הרי אם נסתכל אחורה, יש מכם אנשים שיודעים שכמה מבני המשפחה או הקרובים או החברים נפטרו או לקו במחלה או  נפגעו בתאונות או כל מיני דברים, נכון? בראש השנה הקודם לא עלה על ליבם ולא על ליבנו שזה מה שיקרה, אבל אתם יודעים, בראש השנה נחתם גורלו של כל אדם, מי לחיים מי למיתה, מי לחולי מי לבריאות, מי לעשירות מי לעניות, הכל נחתם, ומה אתה יכול לעשות כדי שתחתם לטובה? לעשות תשובה ואז כל העוונות נמחקים, אתה בא עם דף חלק ומסתכלים עליך תינוק שנולד ונותנים לך את כל הפריבילגיות לשנה הקרובה. לא טוב? למה צריך לראות קודם אקדח שלוף לפניך את המוות חס ושלום או איזה חולי מסוכן עד שאתה תצעק אלקים אלקים, למה? ה' ירחם.

זוג הולכים לאילת עם עוד חברים, עוד זוג, וחוזרים הביתה אחרי שהם בילו מה שהם רצו לעשות, בדרך עלה בדעתם שמחכים להם מחבלים ויחסלו אותם ויעשו וידוא הריגה להרוג אותם, מישהו עלה בדעתו? מישהו יודע מה צופה גורלו? אז איך אנשים שרואים כל יום דברים כאלה, כל יום, כל יום תאונות דרכים, כל יום, כל יום, כל יום כמעט רציחות, כל יום מחלות, כל יום צרות, איך אנשים לא מתעוררים ואומרים, ה' ירחם זה שאנחנו בריאים בינתיים הרי זה זמן שאול, ברור לנו שאנחנו לא הכי צדיקים והכי נקיים שלא יארע לנו כלום, אז אם עד עכשיו זכינו אז לפחות חלילה שלא יגיע הזמן שכבר יגידו הנה, המתנו עוד שנה ועוד שנה ועוד עשר ועוד עשרים ועוד שלשים די, ואז המקטרג יחליט מה שהוא יחליט וזהו.

אדם הולך לעשות בדיקה, יש לו שיעול קשה מאד, יש לו בדיקה, בדיקת ריאות, הוא חושש מאד האם יש לו חלילה סרטן הראות או לא, מרוב השיעול ומה שיוצא לו הוא מפחד פחד מוות, הוא הולך ובסוף אומרים לו בלי ממצא פתלוגי, עכשיו יש לו שתי אפשרויות, לחזור ולעשן כי הנה הוא נקי אמרו לו, או להפסיק לפני שיהיה, היתה לי שאלה כזאת פעם אני בעצמי הייתי מעשן והיה לי התקפות ניקוטין, לא ידעתי מה זה, זה כמו התקפת לב, והלכתי לרופא והרופא אמר צריך לעשות צילום ריאות ועשיתי ואמרו לי בלי ממצא פתלוגי, שמחתי שמחה גדולה, לקחתי את הקופסה עקמתי אותה ככה, שמתי אותה בפח, ומאז אני לא סובל אפילו את הריח. אם בן אדם ראה שעברו עשרים שלשים ארבעים חמישים שנה והוא לא לקה במחלה ולא קרה לו תאונה והכל בסדר, אז מה הודיעו לו? בלי ממצא פתלוגי, עכשיו יש אפשרות, אתה ממשיך בסורך עד שחלילה יקרה מה שיקרה ודאי, או שאתה נסוג ואומר זה הזמן להפסיק ולשנות פאזה ולהיות מה שהקב"ה רוצה - מחובר אלי וזוכה לכל הישועות. מה משתלם? אני חושב שכל בר דעת צריך להחליט שזה יותר משתלם. הרי אי אפשר לברוח מהקב"ה, גם אם תעבור את כל החיים ולא יקרה לך כלום כי אתה רשע ומשלמים לך פה את כל השכר, זה לא ראיה שאתה מסודר ואתה בסדר, זה רק אומר שמחכים לך תיכף שתצא עם כל התיקים והמזוודות והמשאיות והרכבות של העבירות להתחיל לטפל בך באופן יסודי. אז לא כדאי לחזור בתשובה?

חודש אלול, זה חודש של חיפוש. התרגום אומר ועלילו אתארעא, לרגל את הארץ זה לחפש, אז חודש אלול זה לשון חיפוש, אדם צריך לחפש בתוך תוכיות באמת מה הוא שואף בחייו, מה הוא רוצה להשיג. אבל הוא צריך לשים לנגד עיניו או שאני עם ה' או שאני נגד ה', אין מצב ביניים גם ולא, אין דבר כזה, או עם או נגד, לא או בלי, או נגד, כי מי שלא עם ה' הוא נגדו. נו, מי חושב שהוא כזה גיבור שיכול לעמוד נגד ה'? יפן יכלה לעמוד נגד ה' - מעצמה שלישית בגדלה, כמה לוחות טקטונים זזו והיה להם צונאמי, עד היום הם לא הצליחו להשתקם ויקח להם עוד הרבה שנים. בארה"ב - מעצמת על, ראיתם הודיעו להם שאיירין בדרך, אאאא השביתו את כל המדינה. ואובמבה ישב ואמר שזה סכנה ואין אחריות, וכל אחד לגורלו, ותשימו לב וזהו, כולם המתינו אם יבוא המוות ויקח אותם או שהם ישארו עד הנגלה הבאה. ולמזלם הטוב זה היה חפיף דליל, רק עשרות מתו, אבל הנזקים במיליארדים מיליארדים דולרים. ויש עכשיו בדרך עוד אחת, וככה זה הולך, וכבר עברו מאות הוריקנים. נו, מישהו יכול  נגד הב"ה? יש איזה מעצמה, יש איזה חכמה נגד, יש איזה תבונה, אין מה לעשות, אם ה' מחליט אין מה לעשות. אז מה זה בן אדם קטן מטר שבעים, מה זה בן אדם קטן כזה עומד מול הקב"ה ואומר, אני, אני השנה יש לי כוונות טובות, אני עוד לא החלטתי סופית אבל משהו אני אקבל עלי. תודה רבה לך, תודה רבה לך שאתה מוכן לקבל עליך מיליגרם תרופה, תודה רבה, ואתה חושב שזה יושיע אותך? זה לא יושיע את אף אחד, אם אדם לא יקבל עליו תשובה המצב שלא לא יהיו טוב.

וכמו שאתם רואים איתי כבר, אז באמת המצב הולך ומחריף יותר ויותר, ונסיונות ראשונים לעורר מלחמונת קטנה בדרום התחילה עם כמאתיים טילים בינתיים, וכשיתחילו אלפי אלפי הטילים ותורכיה, הבחור העצבני הזה ארדואן ממלכת ארדואניסטן שממש הם מרגיזים אותו, עושה שטויות, וישר הוא כבר כורת ברית איסטרטגית עם מצרים, והוא כבר מזיז אניות לכיוון הים התיכון, והוא כבר מאיים על קפריסין ואומר דירלבקום אתם תתקרבו אלי, ואומר לסורים תזהר אם אתה לא תשחרר וזה אני מפציץ, ואומר לכורדים אני ככה וככה, והוא שונא את יוון, ואת מי לא? זה מג'נון אמיתי. ולמה הוא רוצה לכרות ברית איסטרטגית עם מצרים? כי לפי מה שהוא מבין, אז אלה שעומדים בראשות הממלכה החדשה מצרים, לא כל כך נוטים להיות ולקיים את הסכם השלום כלשונו, כמו שהיה מובארק, אז ממילא אם תהיה היתקלות בין המצרים הוא רוצה להיות קשור איתם בשביל שהוא יוכל לסיים צבאית נגד ישראל, זה התכנית שלו, לקחת את הנקמה בצורה חוקית, ע"י ברית איסטרטגית שהוא יהיה מחוייב, שאם יהיה איזה פדיחות עם המצרים והישראלים כמו שהוא מרגיש וחושב אז שהוא יהיה בתמונה, שיהיה לו סיבה למסיבה. לכן בהתחלה הוא אמר שהוא עם איראן, היום הוא גם מסוכסך איתם, ולכן הוא גם אמר שהוא ימנע מטייסים ישראל לעופף מעליו, וכל מיני דברים כאלה, וזה כבר היה הבן אדם כאילו הוא הכי דמוקרט, הכי נורמלי באזור של המזה"ת, ואם הוא התהפך ככה אז ז"א מה זה התהפך, כמו הדג שלנו, התהפך, למה בישלו אותו יותר מידי, אפו עליו, לא מתנצלים, פגעו לו באגו, הוא רצה כמו שאובמבה השתחווה לסעודי למלך, והוא יותר גבוה מביבי, אז הוא אמר ביבי השתחווה לי, אבל ביבי יש לו כנראה בעיות בגב והוא לא כל כך קל לו להשתחוות, אז לכן בינתיים הוא לא הצליח ויצא לו לא טוב, יצא לו לא טוב כי הוא התחייב, הוא איים, והוא לא יכול לחזור בו, למה הוא טורקי, זה בעיה.

מכל זה עולה שעד סוף השנה ולאחריה זה כבר יהיה שנה אחרת לגמרי ממה שהיינו רגילים. עשרים לספטמבר זה תיכף, והולך להיות בלגן, בלגן אין מה לעשות. באו"ם יגידו כל אחד את דברו, והפנים האמיתיות כביכול עם הפוליטיות יתבהרו יותר, ואז אנחנו נצטרך לעמוד בקושי עם האמריקאים ואולי עוד כמה כאלה, אבל אנחנו נהיה במצב לא טוב. ואחרי זה כמובן התקשחות העמדות, וביצוע בשטח של פעולות ראווה, להוכיח שאנחנו הבעלים ואנחנו נמשיך לאפות ולבשל על הדג אפילו שהוא התהפך, אנחנו נראה להם מה זה. והמצב לא נראה לי שהולך להיות כל כך קליל. אז אני מציע שכולנו נחזור בתשובה, אין יותר טוב מזה, וככה נוכל בעזרת ה' לעמוד ולהתמודד, א' בדיננו האישי, כי אנחנו דיינים לעצמנו, וגם בדין הכללי של עם ישראל. "ובא לציון גואל" אמן.

למי שיש שאלות בבקשה. כן, מי רוצה לשאול? הנה בסוף יש שמה יהודי.

 

 

ש. שלום כבוד הרב ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. דיברת מקודם על חזרה בתשובה, אז אני זכיתי לפני כשנה למצוא את התרופה, מה שנקרא

 

הרב: ב"ה

 

ש. ב"ה, עכשיו אני פה עם חבר טוב שלי, הבאתי אותו להרצאה שלך, הוא לעומתי עוד לא הספיק לחזור בתשובה, מה שאני עוד לא כי עוד כמה רגעים אני אעביר את המיקרופון אליו ואני סומך עליך.

 

הרב: בבקשה

 

ש. אהלן ערב טוב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. את האמת הוא התקיל אותי עכשיו אני לא

 

הרב: לא נורא, היית בצבא?

 

ש. אני עוד לא, עוד שנה

 

הרב: עוד שנה, גם שמה יתקילו אותך

 

ש. בטוח.

 

הרב: מה לעשות בשביל לעשות תשובה, אתה רוצה לדעת? אתה מאמין בקב"ה?

 

ש. כן

 

הרב: מילדות?

 

ש. ככה חונכתי

 

הרב: אתה מבית דתי?

 

ש. כן

 

הרב: הבנתי, ויש לך בעיה להיות קרוב אליו?

 

ש. לא

 

הרב: יש לך רצון להתרחק ממנו?

 

ש. חס וחלילה

 

הרב: אז למה אתה לא מקיים בינתיים את מצוותיו כדי להיות קרוב אליו

 

ש. בגלל זה הוא טען שזה די קרוב, אני באמת רוצה ואני אשתדל ובעזרת ה'

 

הרב: כל המצוות שאדם עושה מקרבות את האדם אל אביו שבשמים, ועל כל מצוה מקבלים שכר בין בעולם הזה ובין לעולם הבא. בעולם הזה מקבלים את הפירות, ולעולם הבא שמורה הקרן. ככה שמרויחים בשני עולמות, אין הפסדים אצל הקב"ה, רק רווחים.

 

ש. אוקי

 

הרב: והמניות עולות ועולות ועולות, היות וזה חברך, ומזה שנה אתה רואה שהוא עדיין יציב בתרופה שהוא לקח, ואין הקאות, והוא מצליח לקיים מצוות, אין שום בעיה, יש לך גם מדריך שיכול לעזור לך ובעזרת ה' תזכה להיות גם אתה בעל תשובה אמיתי.

 

ש. בעזרת ה' תודה רבה

 

הרב: מה שמך?

 

ש. מיכאל בן משיח

 

הרב: הרב אוהו, חביבי אתה מסודר, ה' יזכה אותך לתשובה שלמה ובזכותך נתקרב יותר למשיח

 

ש. אמן אמן תודה רבה.

 

הרב: כן, שאלה נוספת. זה ממש יבנה וחכמיה, כולם ביבנה חכמים אין להם שאלות. יש לך שאלה או ברכה? שאלה, תן לה פה שורה ראשונה שאלה.

 

 

ש. מי שפה יודע שהערב מוקדש לרפואת הבן שלי ישראל פרז'ה רפאל, הבן שלי לפני שנה נפל באמבטיה, וארבעים דקות החיאה, ב"ה אנחנו מודים לה' הוא הציל אותו, והרופאים א מרו חמש אחוז מאנשים שבמקרה שלו יכולים לקום לחיים, זה כבר נס, וכל יבנה מתפללת בשביל הבן שלי, יש אנשים שאני לא מכירה, אני לפני שהבן שלי נפל באמבטיה אני סוכנת והייתי מאהבה מחלקת תהילים, הנשים היום חילוניות, רואות אותי מרים, התהילים שחילקת, הם שואלים אותי למי, אני אומרת כל אשה תקרא לעצמה, בשבילה, היום אומרים התהילים שחילקת אנחנו קוראים לרפואת הבן שלך ולא עוזבים אותו. עכשיו כבוד הרב אמר שצריך תשובה, ב"ה הבית שלנו נהיה בית של תורה, הורדתי את הטלויזיה ברגע שהיתה החיאה, והפרמדיק אמר שאין דרך חזרה, הוא כאילו התחיל לאסוף את כל הציוד, ואז פתאום הסתכלתי, יצאתי לחלון והסתכלתי בשמים וביקשתי מבורא עולם שיחזיר לי את הבן שלי, אמרתי לו אתה יודע שהדבר הכי קשה לי, ובאמת יש לי ילדים צדיקים והבנות צדיקות, אמא תורידי את הטלויזיה, בעלי גם, אבל אני אמרתי לא, בית בלי טלויזיה זה בית מת. ככה רעש, אני אוהבת את הרעש של הטלויזיה, אז אמרתי לה' שאני מוכנה להוריד את הטלויזיה אבל אתה מחזיר לי את הבן שלי, וזה על הדקה צעקו חזר הדופק. וב"ה הציל אותו גם

 

הרב: נכון, את צדקת בית עם טלויזיה זה בית מת

 

ש. אז חשבתי, היום לא

 

הרב: לא, זה גרם שמישהו מת חס ושלום זרק אותה נהיה חי.

 

ש. נכון ב"ה, אז עכשיו מאז אנחנו עושים שיעורים בבית, התחזקנו, אני שמה גרביים, הבנות שלי התחזקו, כל המשפחה שלי התחזקה, כל יבנה התחזקה בזכות זה שהם כל החרים שלו זה משהו מדהים, עד היום מגיעים עד בית לוינשטיין

 

הרב: מה מצבו עכשיו, הוא בשיקום באיזה מצב?

 

ש. הוא בשיקום בבית לוינשטיין

 

הרב: באיזה מצב אבל?

 

ש. יציב, הוא יציב אבל עדיין לא חזר להכרה, ואני רוצה שהרב, יש בחודש הבא יום הולדת 18

 

הרב: הבנתי, ואת רוצה אותו בעזרת ה' בריא וחי, נכון?

 

ש. כן, בתורה כתוב 18 לחופה ולא למוסד, הם רוצים לקחת אותו למוסד

 

הרב: טוב, מיכאל אמרנו? בן משיח, בזכות התשובה של מיכאל בן משיח הבן שלך יקום לחיים טובים מרה.

 

אמן.

 

הרב: עכשיו אתה תראה מה הכח של התשובה שלך וממך ילמדו כולם מה תשובה מסוגלת לעשות.

 

ש. אז אני שואלת כבוד הרב מה אנחנו עוד יכולים לעשות בשביל

 

הרב: מיכאל עכשיו עושה

 

ש. בשבילנו? בעזרת ה'.

 

הרב: מיכאל זה שם של מלאך, זה המלאך של ישראל, וגם משיח יש, מה עוד צריכים?

 

ש. אני מבקשת מכבוד הרב שיברך את הבן שלי ש-18 שחודש הבא הוא יהיה לחופה בעזרת ה'

 

הרב: איך חופה, תוך חודש?

 

ש. לא, אבל הברכה של הרב היא מתקבלת, תוך חדש אשה נכנסה להריון ראינו תוך שבוע, אז לחופה ולא למוסד כי הם רוצים לשלוח אותו

 

הרב: בעזרת ה', בסוף הערב אני עוד פעם אתן ככה חזק חזק

 

ש. בעזרת ה', תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: תודה רבה לכם. הזכויות של הערב הזה גדולות מאד בשביל להושיעו ממצבו.

כן, שאלה נוספת. הנה יש שמה בחורצ'יק תן לו בירוק, תרים את היד. כן בבקשה.

 

 

ש. לפני מספר שנים בערך שבע שמונה שנים אבי זכה לחזור בתשובה דרך הרב, הרב העלה אותו לבמה, נתן לו ציצית והוא חזר בתשובה ב"ה היה שנתיים בעל תשובה, ואז פקדו אותו כמה וכמה נסיונות קשים שאני לא מאחל לאף אחד, ולא היתה לו עבודה והוא נאלץ לטוס רחוק רחוק ושם הוא נחלש ובא נגיד ביעט בהכל, ומאז אני ליויתי אותו בתהליך של התשובה, ובעצמי חזרתי בתשובה, וב"ה אני הלכתי והתחזקתי והוא הלך ונחלש. עכשיו לאורך השנים האחרונות אני מנסה לדבר איתו, מנסה להתפלל, להתחזק בעצמי, ב"ה התחתנתי, והולך בדרך טובה ומודרכת ב"ה, והוא כל הזמן טוען שהוא מאמין ואי אפשר לקחת ממנו את האמונה ובהכל הוא מאמין ולפעמים הוא מטיף לי ומספר לי כמה המצוות חשובות וענינים, אבל הוא, ה' ירחם לא הולך בדרך ה' כרגע. אני שואל מה עוד אפשר לעשות, אני באמת מנסה כל דבר ולדבר איתו ולהתחזק עוד ולקחת

 

הרב: הוא בארץ או בחו"ל?

 

ש. כרגע הוא שוב חזר לעבוד בחו"ל, היתה תקופה שהוא חזר ושמחתי ואז קראו לו בחזרה ועכשיו הוא ברוסיה, הוא חוזר כל חודש

 

הרב: מה התפקיד?

 

ש. הוא יהלומן

 

הרב: אזלט, אזלט עושה את זה.

 

ש. המצב היה קשה, הוא באמת נאלץ לטוס

 

הרב: צריך להסביר לו שהיהלומים האמיתיים זה המצוות, אי אפשר לשדוד אותם, יהלומים אפשר לשדוד אבל מצוות אי אפשר לשדוד, ויהלומים היחידים שעוברים עם האדם מכאן לשם זה רק היהלומים של המצוות, כלה שאר הוא ישאיר כאן. ואמונה כתוב חבקוק העמידן על אחת, צדיק באמונתו יחיה, זה לא מספיק להאמין, צריך לחיות על פי האמונה, אז אם הוא מטיף שיטיף לעצמו, ותגיד לו שהוא הדיין של עצמו וחרב מונחת על ירכותיו וגיהינום פעורה תחתיו, והוא צריך לדעת שהוא גוזר את דינו במו עצמו.

 

ש. יש משהו שאני יכול לקחת על עצמי הרב

 

הרב: ללמוד שעתים בתענית דיבור במשך שלשה חדשים רצוף לישועתו, ובשעה שהוא יהיה פה בארץ, לא תוותר לו, תביא אותו להרצאה שלי ואניא דבר איתו

 

ש. בעזרת ה', תודה רבה כבוד הרב

 

הרב: בהצלחה רבה.

כן, יש שמה אשה מאחור שרוצה לשאול.

 

 

ש. ערב טוב לרב

 

הרב: ערב טוב

 

ש. ה' יברך את הרב בבריאות איתנה,

 

הרב: אמן.

 

ש. דברי התורה שאתה אומר מחיים אותי וכמעט אין יום שאני לא שומעת את ההרצאות שלך. הענין הוא שמאחר ואני אשה, לא לומדת גמרא, לא משנה, כל הידע שלי זה מההרצאות, אז לא הרבה נשאר, ז"א יש את הענין של ההדבקות, ענין של הלזכור, והחסרון הוא שאני לא זוכרת, והייתי רוצה להגיע למצב שאני אשמע את דברי התורה שישארו לי כחותם בלב כדי שאני אעשה את הכל, שלא יהיה לי יצר הרע בכלל. מה אתה ממליץ לנו הנשים לעשות כדי שנוכל להגיע למצב הזה?

 

הרב: קודם כל יכולות ללמוד ספרי הלכות, ויכולות ללמוד ספרי מוסר, ויכולות ללמוד ספרי אגדה, ומעשיות חכמים ז"ל, וכה סיפרו לנו אבותינו, וכה סיפרו לנו רבותינו, ויש מספיק ספרים שיחזקו בלי המשנה ובלי הגמרא. השו"ע וההלכה זה כבר התמצית של כל זה וממילא כך יודעים מה לעשות. דבר נוסף שמיעת ההרצאות ודברים כאלה ניתן לשמוע שוב ושוב, אז ממילא הדברים נחקקים. ובפרט אם לומדים משהו ומדברים על זה עם מישהו אחר אז הדברים משננים אותם והם נזכרים יותר. אז לכן קודם כל הרצון שלך הוא רצון חשוב ביותר, ומי שרוצה תמיד ברוחניות מהקב"ה הקב,ה נותן לו בשפע, שכל המקדש את עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה, וכל המקדש את עצמו מעט מלמטה מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ה' יזכה אותך להתקדש בקדושת התורה ומצוותיה אמן.

 

ש. אמן. כבוד הרב יש לי עוד שאלה ואח"כ בקשה ברשותך. מאז הרצח של הרב אלעזר ברור שיש איזשהו הרגשה של אסון, אובדן, חוסר אונים, אבל עלי זה השפיע בצורה של פחד, הוא היה האורים ותומים שלי, התייעצנו איתו בכל דבר, ואני מרגישה ריקנות וגם פחד, אני אומרת אם לאוהביו ועושי רצונו ה' עושה כך, זה קרה טרגדיה כזאת, מה אני אגיד, זה מרפה אותי, יש לי רפיון וחולשה בקטע הזה, מה אני יכולה לעשות כדי להתחזק ולומר אולי זו היתה גזרה שבלתי נמנעת.

 

הרב: אכן זה אסון שאין כדוגמתו ולא נראה כמותו כבר אלפי שנה, ובתקופות קדומות אלפי שנים רצחו נביאים, אבל מאז ב"ה במשך אלפי שנים היה שקט בענינים אלה, ואם עלה הכורת באופן כזה ועוד ע"י אדם שהוא חסיד שלו ומנאמני ביתו, ואדם שמלמד בת"ת, ואדם כזה שמתכנן רצח נתעב כזה בדם קר, אז זה אומר הרבה דברים קשים לגבי הציבור, ומי שרוצה לדעת מה דעתי בענין זה ישמע את ההרצאה שנתתי מיד לאחר הרצח בצפת, כל ההרצאה היתה על הנושא הזה ולמה הקב"ה אוסף צדיקים ומה זה אומר לגבינו, אבל זה שעה וחצי, צריך לשמוע את זה, הבאתי שם הרבה מקורות רק בענינים אלה כדי שנבין איפה אנחנו אוחזים.

 

ש. כבוד הרב, עכשיו הבקשה, אולי זה יראה קצת תמוה, אני עובדת משרה בבוקר ויומיים בערב, והייתי רוצה לצמצם את המשרה בערב, ואני חוששת שזה יפגע לי בעבודה העירית של הבוקר, ואחת הסיבות שאני רוצה לעשות את זה כדי לא לבזבז את הזמן, התכלית היא עבודת ה', אני מבקשת ממך ברכה בבקשה, התחלתי את התהליך של צמצום המשרה וההחלטה תהיה מחר. הייתי רוצה ברכה שאכן הצמצום של העבודה בערב, שאני לא אעבוד בכלל, לא תפגע לי בעבודה של הבוקר.

 

הרב: קודם כל כל כוונה שלך לרוחניות ושאיפה כבר אמרתי, תתקבל ברצון בשמים ובהצלחה גדולה.

 

ש. אמן. כבוד הרב אני תורמת לשופר 500 ש"ח

 

הרב: תזכי למצוות

 

ש. אמן, ובבקשה הייתי רוצה ברכה לבריאות לי ולמשפחתי ואנחנו מאד זקוקים לזה.

 

הרב: ה' יזכה את

 

ש. גילה בת חיה חסיבה

 

הרב: למשפחת?

 

ש. בנישו ובעלי שלמה בן עליזה ובנותי תאיר בת גילה ורעות ולירז בריאות איתנה, הצלחה

 

הרב: ה' יזכה אותם לבריאות והצלחה בכל מעשי ידיהם.

 

ש. אמן, ה' יברך את הרב בכל טוב.

 

הרב: אמן, אבל השמות של הילדים, תגשי לרב קניבסקי שיגיד לך אם צריך להחליפם של הילדים,

 

ש. בסדר, תודה. ה' יברך אותך.

 

הרב: שאלה, הנה יש בחור בצד ימין שרוצה לשאול. בקשה.

 

 

ש. מה שלומך כבוד הרב

 

הרב: ב"ה כמו תמיד

 

ש. תראה, לפני חודשיים בערך היה לך הרצאה ברמת השרון, וברכת אותי לזיווג הגון והכרתי מישהי דתיה, אמרתי לך תברך אותי שהכל יהיה מהר, באמת הכל הלך בסדר עד שהיינו אמורים להתארס לפני שבועיים בערך והיא רצתה שאני אבוא אדבר עם אבא שלה, עכשיו לפני כל אבא שלה אמר אני מביא הכל, הכל בסדר, אין לכם מה לדאוג, הגעתי לאבא שלה דיברתי איתו ופתאום הוא אמר לי תשמע, לא מביא כלום, אין לי מה להציע, אין לי כלום, אתה רוצה תתחתן איתה כמו שהיא, ואמרתי לו תשמע, זה לא, לפני כן אמרת ככה ועכשיו אתה אומר ככה ולא מקובל, אז הוא אמר לי אם לא מקובל אל תתחתן איתה, אמרתי לו תשמע, זה בעייתי ואני לא יכול להביא את כל הכסף ואתה מביא 300 איש ואני שבעים זה לא, אז הוא אומר לי תראה, תעשה מה שאתה רוצה, אתה רוצה את הבת שלי תלך עד הסוף. הייתי אצל הרב עזרא מחפוד, אתה בטח מכיר אותו, והבן של עזרא מחפוד הוא נשוי לבת שלו, ועזרא, הרב עזרא אמר לי, תראה איתו לא יצא ממנו שקל, אין לך מה ללכת, כאילו יש לך מה ללכת אבל תדע שלא יצא ממנו כלום

 

הרב: לא לא, לא צריך לפרסם דברים כאלו

 

ש. ואמרתי לו תשמע אם אני אכנס למינוס עם הבת שלך, תדע לך שאתה לא תראה אותי פה יותר, פתאום הכל השתבש. והוא נדר נדר שאם היא תתחתן איתי היא לא תכנס הביתה, ומאז הלכנו והיא ממש רוצה אותי ואני רוצה אותה ועברנו בחודשיים האלה דברים שאני חושב שבן אדם אחר היה נופל מהרגליים. אבל אני והיא לא מתייאשים כל כך מהר והייתי אצל הרב קניבסקי התקשרתי אמרו לי הוא לא מקבל אותו יום, אמרו לי אין לך מה ללכת, הרב לא נמצא. אמרתי אני ה' בעזרי, יצאתי מהבית, אמרתי הקב"ה יעזור. באתי לשם לרשב"ם 20 ראיתי אותו למטה, דיברתי איתו הסברתי לו הכל, לפני זה אמרו לי אין לך מה לבוא, ובאתי באותו יום אחרי שעתיים בערך

 

הרב: אמר לך תתחתן

 

ש. אמר לי, סיפרתי לו את כל הדברים העיקריים שהוא נדר את הנדר שהבת שלא לא תכנס לבית שאם היא תתחתן איתי. הוא אומר לי תראה, אני אגיד לך שלשה דברים, בית דין לא יעזור להם, כל דבר הוא חזר פעמיים, בית דין לא יעזור להם, הוא אומר לי הם לא בסדר, והוא אמר לי אתם העיקר אתם העיקר, מפה לא הבנתי מה ההשלכות, אם כן ללכת לא ללכת

 

הרב: הוא אמר ברור תתחתן.

 

ש. עכשיו זה בעיה כי היא מפחדת מההורים שלה, היא אומרת אם היא תתחתן איתי אבא שלה יראה אותה מתה בחוץ, הוא לא, אני לא רוצה להגיד לך את העדה

 

הרב: טוב, אז לא היה לה ברירה פשוט לחיות ולא למות

 

ש. לא, אז מה, לחכות לא, ללכת להגיד לה

 

הרב: להתחתן אמר הרב קניבסקי

 

ש. כן

 

הרב: כן.

 

ש. והיא מפחדת אבל, היא מפחדת מאבא שלה, היא אומרת לי אם אבא שלי יראה אותי מתחתנת איתך אני אמות בחוץ הוא לא יכניס אותי, אני הוא יראה אותי אח"כ

 

הרב: שמעתי, אז אמרתי לך אז היא תחיה, נו, אז היא לא תמות

 

ש. עכשיו אתה יכול להגיד לה את זה בטלפון?

 

הרב: אמרתי את זה, היא שומעת

 

ש. היא לא רואה, אני אתקשר אליה תגיד לה את זה בטלפון

 

הרב: בבקשה אני אגיד לה בטלפון,

 

ש. כי עברנו חודשיים מטורפים לגמרי, אני חושב שמישהו אחר היה נופל מזה

 

הרב: אתה לא נופל, אני רואה שאתה עומד ב"ה

 

ש. ב"ה, היא אמרה לי לא מתים כל כך מהר

 

הרב: יאלה צלצל, צלצל.

 

ש. הרב אתה יכול להגיד לה את זה

 

הרב: אבל רמקול, אני רוצה לשמוע, שהיא תענה.

 

ש. הרב אמר שהרב קניבסקי אומר שאנחנו נתחתן

 

הרב: מה השם שלה?

 

ש. מה את אומרת? הכל הכל, הוא שמע הכל וכולם שומעים פה שאבא שלך נדר את הנדר

 

הרב: אתה רוצה לשמוע משהו? תשמע עכשיו. מה השם שלה?

 

ש. אורנית בת הדס אסתר

 

הרב: ואתה?

 

ש. יוסף משיח בן שמחה

 

הרב: ה' יזכה אתכם לחופה בקרוב עם ברכתו של הרב קניבסקי שליט"א

 

ש. אמן.  אבל תגיד לה שהרב קניבסקי אמר בפירוש שאנחנו נתחתן

 

הרב: אמרתי, היא תראה את זה בשידור חוזר. אז יש לנו פה שתי משיחים כבר. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כן. שאלה נוספת. כן, תן לבחור שם מצד ימין, תעמוד.

 

 

ש. כבוד הרב שלום

 

הרב: שלום

 

ש. אני חזרתי בתשובה שנה שעברה וכאילו איך אני אגיד לך, אני רוצה לעבור לישיבה יותר להתעלות

 

הרב: אז מה הבעיה, מתוק, אין כסף לאוטובוס?

 

ש. לא, כאילו אני לומד בבית ספר חילוני

 

הרב: אז אתה עוזב אותו והולך לישיבה, מה הבעיה?

 

ש. כי יש לי בעיה, אני חושב מה יהיה לי בעתיד

הרב: מה יהיה לך בעתיד - טוב מאד, אם אתה קרוב לקב"ה יהיה לך רק טוב. אתה יודע כמה אנשים עשו את הסוויצ' הזה והיום החיים שלהם מאושרים

 

ש. לא, יש לי אמונה בקב"ה, אבל כאילו איך אני אגיד לך

 

הרב: מה יהיה עם עבודה, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם

 

ש. לא, כאילו עכשיו במשפחה אין לנו מצב כל כך טוב, אבל כאילו אני מפחד שבעתיד יהיה לי המשך ככה

 

הרב: מה פתאום, אתה הולך לישיבה, תלמד תורה, יסדרו לך בעזרת ה' זיווג, תתחתן, יעזרו לך, ותתחיל את החיים כמו כולם. בסדר? מה שמך?

 

ש. אריאל לוי בן חפציבה

 

הרב: ה' יזכה אותך בעזרת ה' לישב באהלה של תורה, למצוא זיווג הגון מהרה, ולבנות בית נאמן על אדני התורה עם פרנסה טובה

 

אמן.

 

ש. הרב, כאילו יש לי חשש בין המשפחה, כאילו יש כאלה, איך אני אגיד לך, מאד חשוב לי ללכת כאילו, איך אני אגיד לך, קשה לי, כאילו מאד אני רוצה אבל חלק מהמשפחה שלי לא המשפחה שלי שומרת מצוות ב"ה, אבל כאילו איך אני אגיד לך

 

הרב: אני אגיד לך בלי כאילו, המשפחה חוששת אבל מהחששות אין פתרונות, אני נתתי לך פתרון, ופתרון זה יותר טוב מחששות. אם בן אדם לא יודע אם לעבור את הנהר או לא לעבור את הנהר והוא חושש, והוא עומד ליד הנהר, והוא רואה אנשים עוברים עם רפסודות בלי שום בעיה, והוא ממשיך לחשוש, שואלים אותו למה אתה לא עובר, הנה יש רפסודה תעלה גם, אני חושש, משפחתי חוששת, אז עד מתי תשאר שמה ליד הנהר? מה עדיף לעמוד על שפת הנהר ולחשוש או לעבור?

 

ש. לעבור

 

הרב: אז תעבור. בסדר?

 

ש. כי אני אגיד לרב, אני מאד רוצה, אבל איך אני אגיד לך

 

הרב: איך תגיד לי? שהיו חששות והחלטת לעבור.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: בהצלחה. כן, תן לבחור שם. רק רגע, יש לי פה שיחת טלפון, שניה

 

 

הרב: הלו?

 

ש. הלו כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. אני ינון אבורוס אבא של אליה יואב

 

הרב: ינון אבורוס אשריך ואשרי חלקך, מי שלא יודע על הקו כרגע נמצא אביו של הילד יואב אליה מנס מצולם, הילד מחר למי שלא יודע יש לו בר מצוה בכותל המערבי. ועברו עשר שנים מאז שהוא קיבל את הברכה כשהוא לקה במחלה בבית חולים בארה"ב, בית חולים סיני, וב"ה אחרי חודש נסתלק הסרטן והכבד שלא תפקד והיה צריך השתלה התחיל לחיות לבד, והילד יצא והשתחרר. ואח"כ הילד בא בעזרת ה' להרצאה בקווינס ושמה בירכנו את האבא ואמרנו לו שבעזרת ה' תזכה להכניסו לבר מצוה ולחתונה. אז הנה השלב הראשון כבר הגיע וזה מחר בבקר בשבע בכותל המערבי,  נכון?

 

ש. כן מחר בבוקר בשבע הוא מניח את התפילין בפעם הראשונה בחיים שלו

 

הרב: ב"ה, תגיד לי מה ההרגשה אחרי עשר שנים?

 

ש. זו הרגשה שלא עוברת יום יום במשך עשר שנים לראות את הנס מתקיים, והיום מתקיימת הברכה השניה שלך, קודם כל הברכה הראשונה שהמחלה הסתלקה ונתקעה בגוף של ערפאת שבאמת זה קרה, הברכה השניה שנזכה לבר מצוה שאני זוכה היום לבוא לעיר הקודש ירושלים ומחר להניח תפילין בכותל, זה דבר שאי אפשר לתאר במילים את ההרגשה הזו.

 

הרב: אשריך ואשרי חלקך, תגיד לי, יואב נמצא לידך?

 

ש. כן, הוא נמצא לידי

 

הרב: אפשר לשמוע את קולו?

 

ש. בודאי. יואב בבקשה.

 

יואב: שלום

 

הרב: שלום גבר מה שלומך?

 

יואב: ב"ה

 

הרב: כבר למדת עברית טוב?

 

יואב: כן,

 

הרב: יפה מאד, מה אתה רוצה להגיד לנו ביום הגדול הזה, אתה כבר בעצם בן 13 כי כבר מהערב זה מתחיל, הקריאת שמע שאמרת היום בלילה זה המצוה הראשונה שאתה כבר מתחיל לקיים, קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמים.

 

ש. כן

 

הרב: מה אתה רוצה להגיד לנו?

 

יואב: אני רוצה להגיד שאני שמח מאד להיות פה ב"ה ה', ה' נתן לי צ'קינג צ'אנס שאני פה ואני נס.

 

הרב: אשריך ואשרי חלקך, הוא שמח שהקב"ה נתן לו סיכוי שני לחיות והוא קורא לעצמו נס. נס מהלך. יואב, אתה לומד היום בישיבה?

 

יואב: כן.

 

הרב: איפה?

 

יואב: בישיבת דרכי תורה בניו יורק

 

הרב: יפה מאד, ואיך אתה מתקדם בלימודים?

 

יואב: ב"ה טוב מאד,

 

הרב: אתה חייב להיות גדול בישראל, לא פחות מזה,

 

יואב: כן

 

הרב: אתה יודע, אני מצפה ממך לגדולות ולנצורות

 

יואב: כן

 

הרב: בעזרת ה' יאריך ה' ימיך בטוב ושנותיך בנעימים עם כל משפחתך ועם כל בית ישראל ושיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ולשלום

 

יואב: אמן אמן אמן

 

הרב: כל טוב לכם, כל טוב.

 

יואב: כל טוב.

 

הרב: נו, ב"ה אשריהם ישראל מאמינים בני מאינים. מי שלא יודע באותה הרצאה אחרי זה קמו כמאה בחורים לשים ציציות לרפואתו, וכשלשים מהם הגיעו לישיבה במונסי, כולם חרדים גמורים, ובסרט יכירו וידעו באתר האינטרנט של שופר. טי וי, תוכלו לראות את זה במעמד של שלשים אלף איש, היה הכנסת ספר תורה לרפואתו במעמד של שלשים אלף איש ובבית כנסת בית מדרש בובאב היו כששת אלפים איש בפנים חסידים, ופתאום מתוך כל הקהל קמו שלשים חבר'ה צעירים עם זקן טרי, מאז ההרצאה זה היה פחות שנה בערך, והיהודים האלה בזכות הילד הנחמד הזה זכו לתשובה. אז המחלה שלו הצילה הרבה מאד בתים ב ישראל. הבנתם איך הקב"ה מסובב, אבל אם לוקחים את התרופה שהקב"ה אומר ועושים, כל המחלות מסתלקות. כן, שאלתך בבקשה.

 

 

ש. כבוד הרב, ערב טוב. אני רוצה קצת לשתף עלי במה שעבר עלי היום, הילדה שליה תקשרה אלי לעבודה ואמרה לי שהרב אמנון יצחק מגיע ליבנה, היא ביקשה ממני להגיע לכאן להרצאה, אמרתי לה שאני מגיע, באתי היבתה, הרדמתי את הילד הקטן שלנו, לאחר מכן היא אמרה לי טוב, בא נלך, אמרתי לה אני עייף, אני לא רוצה לבוא. היה כעס, היא יצאה מהבית, התקשרה אלי לפלאפון והיא אומרת לי, אבא, אני רוצה שתבוא, אמרתי לה את יודעת מה אני בא. אנחנו שומרים שבת, לא עושים כלום, כבר עשרים ותשע שנה, אני פשוט מתרגש, 29 שנה אני שומר שבת, זו היתה הבטחה שנתתי לאשתי בתחילת חיי הנישואין שלנו. אני מרגיש, אני מאמין באלהים, אני מאמין בו, אבל לא מספיק חזק, אני פשוט רוצה ברכה. אני רוצה להיות חזק, עכשיו אני מפחד לקחת על עצמי

 

הרב: ציצית

 

ש. ציצית, כיפה, כי אני יודע שזה יחייב אותי ואני מפחד

 

הרב: נכון, זה הדבר שצריך. כדי להיות בריא וקרוב לקב"ה צריך לעשות צעד. אדם שמגיע לתותחנים לובש כומתה של תותחנים, מגיע לצנחנים לובש כומתה של צנחנים, גם נעליים של צנחנים, הכל של צנחנים. בן אדם שמגיע ליהדות והוא מחילו של הקב"ה והוא הבן שלו, לא צריך להתבייש באבא כזה, למי עוד יש אבא כזה? אלהי ישראל. למה שאתה תתבייש ללכת עם הציצית שלו והכיפה שלו בכל מקום, מי צריך להתבייש? מי שהוא לא זכה להיות כזה, ואתה זכית, אז למה אתה צריך להתבייש, למה אתה צריך לחשוש, מה, אתה תנתק את הקשר עם האבא בגלל בגד, בגלל שיגידו מה יאמרו, אתה לא מתבייש בילדים שלך נכון?

 

ש. חס וחלילה.

 

הרב: ואתה גם לא מצפה שהם יתביישו באבא שלהם, נכון?

 

ש. בטוח

 

הרב: ואתה רואה איך הבת צלצלה אליך ואמרה, אבא אני מבקשת שתבוא, ושמעת לבת, כשאתה תבקש מהקב"ה גם הוא ישמע לך. אתה הבן שלו.

 

ש. בעזרת ה'

 

הרב: תבוא אני אתן לך ציצית וכיפה ויוצאים לדרך. מה השם שלך?

 

ש. דוד בן רחל

 

הרב: תזכה לתשובה שלמה, בטחון ואמונה בה', ושמחה בעבודתו תדיר, ויעלה את כל הבית המשפחה והקרובים על דרך ה' אמן.

 

אמן.

 

הרב: תן לו לדבר

 

ש. כבוד הרב אני מאד מודה לך

 

הרב: תהיה בריא

 

ש. אני פשוט מתרגש ובעזרת ה'

 

הרב: נשמע ממך בשורות טובות. כן, מה קרה עכשיו? יש תאריך כבר? תן לו, תן לו.

 

 

ש. אני רוצה רק להגיד איזה משהו קטן, שבזכותך, בזכות השיעורים שלך והחבר'ה שלך מכירים אותי פה, אני בא מתל אביב, באתי עוד להרבה הרצאות, ובזכותך יש לי חילונים גמורים בעבודה, ומההרצאות שלך אני מעביר אותם הלאה, היום הם מברכים על הכל, ועוד רבים יברך ראשון גם, ואחד מהם גם שם כיפה

 

הרב: ב"ה

 

ש. זה בזכותך ואני רק מעביר את זה הלאה.

 

הרב: ככה צריך. שאלה נוספת, הנה פה בחורה שורה שניה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. יש לי שאלה לגבי נשים עובדות, רציתי לדעת מה דעתך, כידוע לך היום כאילו יותר מקובל שאשה גם תפתח קריירה ותעזור לשר החוץ כביכול של הבית, מצד שני, בפרנסה, מצד שני מקובל גם שאשה תהיה עקרת הבית, עיקר הבית, תגדל את הילדים, תטפח את הבית, תתחזק, השאלה שלי עד כמה צריך לעבוד, באיזה רמה, תמיד זה בא על חשבון הילדים כדי שלא יהיה יסורי מצפון, כאילו מה המימון, רק אם ממש הפרנסה קשה צריך לעבוד, מה דעתך?

 

הרב: הקריירה קודם כל זה אשה שלא מתאימה לאשה

 

ש. לשון קרירות, כן

 

הרב: אז בלי קריירה, צריך לעבוד כשצריך לעבוד בשביל לעזור בבית אם הבעל בפרט לומד תורה אז זה מצוה גדולה לתת לו את האפשרות שהוא ילמד, כמו שרחל אשתו של רבי עקיבא אמרה לו לך ותלמד ואפשרה לו ללכת לאורך זמן 24 שנים. היא טיפחה את הבית והיא גידלה והיא דאגה למרות שהיא לא היתה במצב כלכלי טוב כלל וכלל, אבל יצא מזה רבי עקיבא. ואחרי זה הם זכו לעושר גדול והכל היה בסדר. מכל מקום, המינון צריך להיות כזה שלא יפגע כמובן בגידול ופיתוח הילדים לתורה ולעבודת ה'.

 

ש. תודה רבה

 

הרב: בהצלחה.

 

 

ש. הרב אני הגעתי פה הערב, הבן שלי הבוקר קרה לו תאונה קשה והיא נפגע בראש, פגיעת ראש חמורה אמרו בבית חולים קפלן, וכשהוא הגיע לבית חולים הרופאים אמרו שהוא בסכנת חיים חמורה, אבל אחרי שעשו לו סי טי והכל התברר שאין לו פגיעה מוחית ואין לו פגיעה באיברים הפנימיים, עכשיו הוא בסכנה, הסכנה לא מידית, ב"ה היו הרבה ניסים ונפלאות, ואני זה גם כן עורר אותי, אני חזרתי בתשובה לפני קרוב לשלשים שנה, ובמשך השנים יש קצת רפיון, הרפיון זה לא במצוה עצמה אלא נגיד בזמן האחרון הייתי מבזבזת זמן על שטויות, על חוברות תשבצים וזה והיה לי אמרתי כבר חודש אלול הגיע, במקום להגיד תהילים ותפילות וזה אני מבזבזת את הזמן, אבל ככה זה הבום הזה עורר אותי בבת אחת. וגם הניסים הגלויים שראנו שממש הוא היה בסכנת חיים חמורה וב"ה ראינו ניסים גלויים אז זה ככה עורר אותי בבום גדול ואם הרב יכול לברך אותו.

 

הרב: קודם כל אשרייך שבשעה שבנך בבית החולים במצב כזה ואת עוזבת הכל ובאה להרצאה

 

ש. אני התקשרתי לשופר היום וביקשתי ברכה אז אמרו לי שאני אבוא לפה

 

הרב: אשרייך שבאת לפה ומגיע לך ברכה מעולה. מה שמו?

 

ש. יחיאל בן ציפורה

 

הרב: יחיאל בן ציפורה יחיה לחיים טובים ובריאים ושלמים מהרה

 

ש. אמן וגם לחזור בתשובה

 

הרב: וישוב בתשובה שלמה מהרה

 

ש. אמן, וגם ברכה לבת שלי חמדה בת ציפורה לכל הדברים הנצרכים

 

הרב: חמדה בת ציפורה תשובה שלמה ומילוי משאלות לטובה

 

ש. אמן אמן.

 

הרב: תודה.

כן, הנה פה יש פה שאלה, בבקשה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב מה שלומך?

 

הרב: שלום, ב"ה

 

ש. רציתי לשאול שאלה, חבר שלי שואל אותה, כמה זמן הרב חושב שיהיה גוג ומגוג?

 

הרב: גוג ומגוג צריכה להמשך שבע שנים כמו שכתוב בפסוק ובמדרש שמבארו

 

ש. לא, הענין כמה זמן עד שנכנס למהלך הזה

 

הרב: אנחנו בדרך כמעט נכנסים

 

ש. ואפשר ברכה?

 

הרב: תזכה לתשובה שלמה ועליה רוחנית

 

ש. וזיווג הגון

 

הרב: וזיווג הגון מהרה.

כן, הנה שורה שניה.

 

 

ש. שלום כבוד הרב

 

הרב: שלום

 

ש. קודם כל אני פעם ראשונה רואה אותך פנים מול פנים, אף פעם לא הלכתי להרצאות או משהו כזה, ואני גם לא דתי, אבל יש לי שאלה, כולם שואלים כאילו על עצמם ודברים כאלה, אבל יש לי שאלה אותך, באופן אישי. איך אתה יודע את כל המידע אם אין לך טלויזיה ואינטרנט ודברים כאלה, מאיפה אתה רוכש את כל הידע הזה

 

הרב: מהאינטרנט

 

ש. רק מהאינטרנט?

 

הרב: מה צריך יותר, הכל יש שם

 

ש. טלויזיה ועיתונים אתה קורא?

 

הרב: חס ושלום

 

ש. אינטרנט

 

הרב: איך, אבל זה בסדר, אני  מונח בפרטים?

 

ש. יש פה דברים שאתה יודע שמלא אנשים ברחוב לא יודעים, אז זה מה שעלה לי בראש, כאילו מאיפה אתה יודע

 

הרב: ואני גם לא מגלה הכל, תגיד לי מתוק, ולמה אתה לא דתי?

 

ש. עוד לא התחברתי לזה

 

הרב: אז בא נתחבר.

 

ש. תשאיר לי את זה בינתיים

 

הרב: בטח שאני אשאיר לך את זה, מה אני אקח את זה? תגיד לי משהו, וההורים שלך הם שומרים תוה ומצוות, מסורת?

 

ש. הם שומרים שבת

 

הרב: שבת, ואתה גם זה לא

 

ש. בינתיים לא

 

הרב: אבל אתה יודע שהשבת שומרת יותר ממה שאתה שומר עליה

 

ש. אני יודע, בעבר שהייתי קטן הייתי הולך לשיעורי תורה אבל היום כבר לא

 

הרב: כדאי לך, זה יותר חכם מכל חכמה שיש בעולם. אתה יודע שחמישים וארבע מיליון דרום קוריאנים לומדים גמרא?

 

ש. אמרתי לך שיש לך ידע.

 

הרב: אפילו בישראל אין דבר כזה, שכל הבתי ספר לומדים גמרא, והם תרגמו את כל הש"ס לדרום קוריאנית ולומדים את זה, ואתה יודע למה? הם יודעים שהעם היהודי זה העם הכי חכם, ואם העם היהודי זה העם הכי חכם הם ביררו מאיפה הם שואבים את החכמה, התברר להם שלעם היהודי יש ספרים שנקראים תלמוד בבלי ושמה טמונה כל החכמה של היהודים, אז הם החליטו לתרגם והם מלמדים חמישים וארבע מיליון! תכנס לגוגל ותכתוב דרום קוריאנים גמרא ותראה את הכתבה בנושא הזה. אז אם הם יכולים קטן עליך אני חושב, אתה לא פחות

 

ש. לא קטן

 

הרב: אתה לא פחות מדרום קוריאנים, לא? כדאי לך זה התורה שלך, זה החכמה שלך. בעזרת ה' תצליח

 

ש. בעזרת ה' בעזרתי גם מה,

 

הרב: ודאי ודאי, ה' עוזר, הנה נתן לי לדבר איתך, ונפגשנו אחרי 35 שנה, יפה מאד.

 

ש. זה גם הגיל שלי

 

הרב: כן, יש התקדמות. טוב מתוק.

כן, הנה שאלה בסוף לגברת שם בפינה.

 

 

ש. שלום

 

הרב: שלום וברכה

 

ש. יש בן אדם שאני מכירה, הוא מהמשפחה של בעלי ובגללו כולם סובלים, כל המשפחה, הוא בחור צעיר בן שלשים בערך, ולפני כמה שנים הוא התחיל לשתות, לא יודעת מה הסיבה, יכול להיות אומרים שבגלל שהאבא שלו נפטר אז הוא לקח ללב, ומאז הוא לא נשוי וכבר אמא שלו לא יודעת מה לעשות

 

הרב: ניסו לטפל בו בדרכים רפואיות

 

ש. כן, הוא היה בישיבות, במרכז יום ובגמילה ולא עזר כלום, הוא בחור יפה תואר, לא חסר לו כלום

 

הרב: העצה הכי טובה זה להדביק אליו מישהו בשכר שיהיה חבר שלו וילמד איתו וילך איתו ויניא אותו מלשתות וימצא לו חלופות יותר טובות, אם תהיה השגחה צמודה של מישהו שהוא באמת יתחבר אליו זאת תהיה הצלתו.

 

ש. האמת בעלי משפיע עליו

 

הרב: אבל תמיד תמיד, כי הוא פנוי, ברגע שעוזבים אותו הוא רץ לבקבוק

 

ש. הבעיה שהוא גר ברחוב עכשיו כי אמא שלו לא מוכנה להחזיק אותו בבית והוא כמו הומלס

 

הרב: אז צריך שמישהו באמת

 

ש. והוא נעלם כל הזמן

 

הרב: אמרתי, מישהו שיקבל שכר משכורת שכל המשפחה תתרום כל אחד מה שאפשר בשביל להחזיק מישהו שגם יקח אותו אצלו וגם יטפל בו וגם ילמד איתו וכו' וכו', ואז יש סיכוי.

 

ש. ואם הוא לא מקשיב כבר שנים, הוא בא אלינו הביתה, אנחנו נותנים לו לאכול הוא מתקלח

 

הרב: הוא מיואש, הוא מיואש כבר, הוא לא מאמין בעצמו, צריך שמישהו יקח אותו, יעודד אותו, ירים אותו, יראה לו לאיזה מצב טוב הוא יכול להגיע, אבל צריך מישהו לידו.

 

ש. ויש עוד פתרון, אפשר לקחת על עצמנו משהו?

 

הרב: כן אפשר לקחת עוד אחד לידו. אני נותן לך הצעה מעשית ואם תעשו כך, זה יעלה כסף אבל זה הטיפול, במקום לתת גמילה ורפואות וקשקושים ותרופות וכו', לתת לבן אדם שיפקח עליו מקרוב, ילין אותו ידאג לו וכו'

 

ש. בלי שידע שזה המטרה

 

הרב: ברור שבלי שהוא ידע ששילמו על האיש, ברור

 

ש. בסדר, אתה יכול לברך אותו?

 

הרב: בשמחה רבה. מה שמו?

 

ש. גלעד בן יפה

 

הרב: ה' יהפוך לבבו לטובה וימאס בטיפה המרה מהרה.

 

ש. אמן, וזיווג הגון גם

 

הרב: ודאי שיזכה גם לזיווג הגון מהרה.

 

ש. אמן אמן. ואם אתה יכול לברך אותי בילדים, משפחה

 

הרב: תזכי את ומשפחתך וילדייך לכל טובה וברכה מהרה

 

ש. אמן.

 

הרב: עוד שאלה. טוב, אני שמח הייתי להיות אתכם, ובעזרת ה' אני רוצה לתת לכם קצת מתנות, ציציות, כיסויי ראש, כיפות, ובעזהי"ת מאחל לכלכם כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים בתשובה שלמה אמן. עכשיו רגע רגע, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את השם הטוב ישראל רפאל פראז'י בן מרים, ה' יקים אותו ממיטת חליו לחיים טובים ולשלום מהרה.

אמן.

  1. שלמייב משה
    ספט 14, 2011
    אשריך כבוד הרב שתמשיך ככה וה' יהיה איתך תמיד ...

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט