2UL
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

הערב הזה לרפואה שלמה מהרב מאוצר מתנות חינם לאושית בת מרסל, הערב יהיה גם לעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן

ימים ספורים לפני יום הכיפורים מה ניתן לעשות.

"מזקנים אתבונן כי פיקודיך נצרתי" אומר דוד המלך רוצה אני לשנות דרך , רוצה להיטיב את המעשים ותוהה האם יש בכוחי האם הקבלה שאני יקבל על עצמי והחלטה אכן יתממשו?

 אז למה לנחש, למה לשער? מזקנים אתבונן. אז בואו נעקוב ונראה  אבותינו במצרים עבדו עבודה זרה ושקעו במ"ט  שערי טומאה. ז"א אם היו מגיעים לעוד שער אחד  שער החמישים לא היו יוצאים משם לעולם, והם נדרשו כדי לצאת ממצרים  שיהיה להם זכות שתי מצוות דם פסח ומילה .

דם פסח פרושו לקחת את האלוהים של מצרים שזה היה הכבש ולשפד אותו לעיני המצרים ולצלות אותו, כדי שהם יזהו את האלוהים שלהם שרוף. זה נקרא דם פסח, בזכות זה ובזכות ברית מילה , כי במצרים הם היו מושכים עורלתם ולא מלים. בזכות שתי המצוות האלה הם יצאו ביד רמה ,אך הנה היגיעו להר סיני וכבר התחייבות לעשות ולשמוע ולקיים את כל התרי"ג מצוות הם אמרו ישר "נעשה ונשמע". האם התחיבות כזאת משתי מצוות תוך כמה חודשים להתחייב לקיים תרי'ג מצווות, יש לזה תוקף?

האם זה לא גדול מעל המידה ? האם זה לא קשה יותר מיכולתם ובפרט שהם עוד לא שמעו את התריג הם כבר התחייבו. אז בואו נראה מה אמר להם הקב"ה לפני מתן תורה.

 " ועתה אם שמוע תשמעו בקולי אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל התחלות קשות" בפסוק כתוב " ועתה אם שמוע תשמעו בקולי" אומר רש"י מה זה ועתה? אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך שכל  ההתחלות קשות" ז"א זה קשה אך זה רק קשה ברגע ההחלטה. אבל אם ההחלטה היא נחושה והחלטת, מכאן ואילך יערב לכם. ז"א מידיית. יערב לכם.  לפי זה אנחנו לומדים כל ההתחלה היא קשה בפרט ההחלטה. להחליט זה הדבר הכי קשה, אחרי שמחליטים יש סיוע  מן השמיים ה' מבטיח, נכון בהתחלה קשה אבל אחרי זה יערב לכם, אז ז"א אין לחשוש בכלל. צריך רק להחליט.

לסבא מנובהרדוק היה משל נוקב על זה וגם מצער. בזמנו לא היה חשמל והיו מדליקים את הבתים בעששית של נפט, אנחנו עוד זוכרים את זה. זכוכית שכמו אגס למטה הולכת ונהיית צרה, פתילה באמצע, מדליקים אותה, והאור מדליק ככה היו אומרים יש כאלה קראו לזה 'לוקס' כל מיני שמות, 'למבה' בתימנית, באותה עת לא היה חשמל. החדרים הוארו באשישית של נפט. וזה מסתיים ככה זכוכית שפורפרת צרה ופתוחה כדי שיכנס אויר שדרוש לבערה. ולחדר נקלעים זבובים, יתושים, יבחושים, פרפרים ומה הם אוהבים, אור. הם נמשכים לאור. תמיד אתם רואים סביב המנורות מסתובבים כל המעופפים. ואז מה קורה הם חודרים דרך הפתח למעלה ויורדים לבועה למטה לאגס בועת הכדור מזכוכית, ושם האש בוערת בפתילה. והחום מתברר כבד מנשא אז איך יוצאים מכאן, באותה דרך שהם באו, יעלו למעלה בצינור. אבל האש מכוונת כנגד הפתח. וכל החום נפלט בעדו. ואויר שמה יוקד, ומי שמסתכל מבחוץ רואה את האומללים האלה, מנסים מקרבים לצאת ונסוגים מהחום. החום של הבועה מכריע אותם. ובסוף הם נכנעים לגורלם ונשרפים חיים.

כל זה למה? כי הם נרתעו מהחום היוקד בצינור. אבל החום הזה זה רק רגע, אתה עף טררר מרגיש את החום רגע ועף החוצה ויוצא החוצה ואז יש לך את כל המרחבים שבחוץ. אם היו סובלים רגע קטן, את הרגע של היציאה לא היו מאבדים את חיהם על המוקד. זה המשל וזה לגבינו

כל אחד חושב יוו יווו אני לא יכול אני לא יכול. מסבירים לו תשמע לעשות תשובה זה לא בעיה, אתה מתחרט על העבר תאה מקבל עליך לעתיד לא לעשות את העבירות לקיים מצוות ואתה מתוודה אנא ה' חטאתי עוויתי פשעתי ועשיתי כך וכך ואני לא אשוב עוד לכסלה שוב. זהו, תעשה את זה באמת ובתמיד וזה, לא לא  זה קשה קשה לא, לא אני לא יכול להתחייב אני לא ישקר אני לא עושה שקר בעצמי אני לא יכול להתחיב. מה, אני לא הבנתי זה יותר קשה מאותו פרפר ומהזבובון שנמצא בתוך האגס הזה וצריך להפלט בין רגע? מה יותר קשה מה קשה פה איפה הקושי? מה אתה רוצה לסחוב את העבירות ולהגיע ככה לבית דין של מעלה ואח"כ מה יהיה לנצח נצחים תסבול בגיהנום, אתה נורמלי? מה משתלם לך איפה ההיגיון? לצאת מפה תצא לקחת איתך תיקח רק את מה עשית זכויות או עוונות, רכוש לא תקח. אז מה אתה עושה פה אתה בעל חי? בעל חי אין לו המשך אז הוא אוכל שותה עושה מה שהוא רוצה איפה שהוא רוצה אף אחד לא  אומר לו מה תעשה.אבל אתה בנ"א בעל דיעה בעל שכל. אתה יודע שאתה לא נבראת לבד לא נבראת סתם ולא נבראת ללא תכלית, אז מה אתה עושה פה בעצם, אז למה אתה לא חוזר בתשובה, מילא עד עכשיו התפתית אחר יצרך, עכשיו אתה מבין נו למה אתה לא עושה. קשה , זה קשה,

אתם רואים לפעמים בהרצאות מגיעות נשים יש להם את המחלה ה' ירחם. ואני אומר תשימי כיסוי ראש, תלכי בצניעות. לא היא לא מוכנה קשה לה, מה יותר קשה המחלה או כיסוי ראש. היא אומרת לא, הכיסוי ראש יותר קשה. היא מוכנה למות עם תסרוקת. היא לא רוצה היא לא רוצה להמשיך לחיות עם מטפחת. זה לא. זה לא יפה. זהו. אתם יכולים להבין דבר כזה?

 אם אדם מגיע לבית חולים ויגידו לו שצריך לשים לו גבס בראש הוא יגיד לא, זה לא יפה? מישהו שואל אותו שמה?

שמים לו גבס, מנתחים אותו חותכים אותו ומחתימים אותו שגם אם תמות אתה אשם.

נו, אז מה קרה למה שמה אתה כן שומע להם ולבורא שאומר לך בלי ניתוחים בלי צרות בלי מחלות., רק תגיד  שאתה חוזר בתשובה תתכוון באמת תצא לדרך, ואני מבטיח לך מכאן ואילך יערב לך. לא זה קשה.

וכמה נוקבים בענין הזה דברי בעל חובת הלבבות אומר בשער התשובה פרק י' "מי שרוצה להגיע לרצון בוראו יכנס מן הפתח הצר שיכנסו בו החסידים הסובלים" ז"א חסידים מוכנים לסבול כל דבר לכבוד  ה' יתברך.

ה' ברא אותי , הביא אותי לעולם, ביקש ממני כמה דברים, אז ודאי שאני יעשה אותם. אני חייב לו את החיים שלי כל רגע אני תלוי בו אם הוא רוצה מסלק ברגע. נו, אז מה קרה למה לא לעשות?

ואלה שהם חסידים הכל מוכנים לסבול בלי שום בעיה, בשביליהם זה לא סבל בכלל. אין סבל, זה זכות בשבילכם לעשות ולהראות לבורא כמה הם אוהבים אותו

אז לכן מי שרוצה לשוב ולקיים את רצון הבורא צריך להימלט מעמק הבכה, בפתח הצר שיביא אותו למרחב בבחינת "מן המייצר קראתי יה' ענני במרחב יה'" אתה קורא להקב"ה ממקום צר, ממצב של צרה, ממחלה, מייסורים, אבל אתה קורא לו. אתה קורא לו באמת. מן המייצר קראתי יה' אז מה יהיה התוצאה, ענני. איפה ענני, במרחב יה', פותח לפני את הכל אומר אני יוציא ותך מכל צרה וכל צוקה, אל תפחד. אנחנו  תוקעים בשופר מהמקום הצר והכל יוצא מהמרחב, מקום רחב.

"מן המייצר קראתי יה'"

 ועכשיו תשמעו מעשה שהיה, בביאליסטוק היה משוגע שקראו לו מיכאל. הסטייפלער זצ"ל אבא של הרב קניבסקי שליט"א יבדל לחיים ארוכים זכר אותו. הכיר וזכר אותו. המיכאל הזה שהיה משוגע החליט שהוא המלאך מיכאל, לא פחות. כשהיו מלגלגים עליו היה  מתקומם. היה אומר אתם כופרים בדברי הנביאים, היה פותח ספר דניאל ומראה כתוב מפורש שמיכאל הוא מלאך חשוב קוראים לו השר הגדול ואני מיכאל קוראים לי ואני השר הגדול הנה זה כתוב פה בדניאל י'.

ודאי, ענו לו שמיכאל הוא השר הגדול אבל זה לא אתה.  מה אתם אומרים? משוגע משוגע. יש כזה אחד גם ברחובות קוראים לו גייזי סטייקי. היום הוא זכה כבר לשם חדש אצלי. הוא סטייקי למה קראו לו סטייקי,כי הוא מתהפך כמו סטייק. כל פעם.פעם הוא אומר ככה. משנה דעה  עוד פעם משנה משנה. עכשיו הוא נהיה צ'יני צ'יקין מה זה צ'יני צ'ייקין, תרנגול סיני  אתם יודעים מוקפץ.

לא משאירים את התרנגול הסיני הרבה זמן לא משאירים כמו סטייק. סטייק משאירים דקה ואח"כ הופכים צד אבל תרנגול סיני מוקפץ זה כל רגע מהפכים אותו ככה הוא עכשיו הוא כבר נהיה זו הוא לא יכול להחזיק מעמד מתהפך מרגע לרגע. לפני יום הוא אמר שהוא מוחל לחפרפרת והוא לא נוקם והוא זה והיום הוא אמר. הא, אני נוקם אני היום מפרסם עליך הכל י'מכוערת.

 אתם יודעים חכמים אמרו "כל הפוסל במומו פוסל" אני מדבר עליו מידי פעם אבל אף אחד לא ראה את התמונה שלו אז אני יראה לכם את התמונה שלו איך הוא נראה, הוא מדבר על אשה וקרא לה מכוערת, למה אתה אומר שהיא מכוערת בעינך מכוערת, אשתך יותר יפה? יסמין לייבוביץ יותר טובה? מכשיפהל'ה רעה. מה לא הבנתי שאתה אומר שהיא מכוערת? אתה יכול להראות אותו את הצ'ייני צ'יקין?

הנה החמוד (תמונה)

תראו איזה מתוק. יש לו שיניים כמו מדרגות עולות. אתם מכירים את המדרגות הנעות. ככה השיניים שלו, כן. יש לך עוד תמונה? אוווו זה ממש כמו מהאחו הוא יצא.

כן ויש לך עוד תמונה אחת בטח. אוווו הוא לא יכול לגדל סימונים יש לו קרחת שמה כנראה אז הוא שם בדים.זה לא תחפושת הוא חושב שהוא מהצנחנים. כן הצניחו אותו מן השמיים. הוא רואה מזיקים כל הזמן וחולם חלומות. את מי הוא חלם למה קוראים לו גייזי הוא חלם על יוסף, יוסף, מזרחי יש אחד מרצה מארצות הברית שהדרדרות מזמינים אותו פה אז הוא חלם אותו ערום. וזה אומר הכל הוא אומר, מה זה אומר הרי מי חולם דברים כאלה השתגעת. הרי זה מהרהורי היום אדם שמהרהר ביום רואה בלילה בחלום , מה אתהה עד כדי כך ה' ירחם. יש מיכאל המשוגע ויש אילן המשוגע.

הוא אומר שהרב עובדיה כל לילה בא ומעדכן אותו מי האויב ומי לא, ומה ומוסר לו מסרים והוא לא רוצה לגלות שלא יגידו שהוא בעל החלומות, אתם שומעים הוא זהיר שהלא ידביקו לו שם שהוא המציא על עצמו אז הוא אומר שלא יגידו שהוא בעל הקשקושים. בסדר יש מיכאל מביאליסטוק ויש אילן מרחובות,

בכל אופן למיכאל הזה בביאליסטוק היה תחביב, הוא אסף גרוטאות , זה לא היה שיגעות. בעיניו זה לא שיגעון הוא אמר זה עוד ישמש לתועלת כל מה שהוא אסף. תמיד יש לדברים שימוש ומאיפה הוא לומד את זזה ממשנה. המשנה אומרת שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו מקום אז הוא מפרש כל דבר שהוא מוצא ברחוב צריך להביא ואצו לשים אותו במקום איפה שהוא החליט. בכל שהשנים שהייתי בישיבה אומר הרב גלינסקי זכרונו לברכה, לא זכיתי לראות את השעה הזאת של מיכאל שלכל דבר יש שעה. הוא חיכה לריאות מתי הוא ישתמש במשהו מכל מה שהוא אסף. אבל לא היה ולו בן ישיבה אחד שלא ראה את המקום של הגרוטאות שלו. הוא התמקם בבית המדרש והגרוטאות גדשו כל פינה. מסגרת מתפוררת של חלון, שליבות עקורות של תריסים, סחבות וסמרטוטים, ויום אחד אנחנו יושבים מיכאל בפתח הזיעה ניגרת ממנו פלגים פלגים, העניים שלו קרנו מאושר, על גבו הוא נשא שידה שבורה שהושלכה לרחוב. אוצר,  למה זה ישמש לו לבית אוצרות. השידה תשמש לכל הגרוטאות הוא יכניס בפנים. ניסה להכניס את המשא לבית במדרש אבל נתקע, למה, השידה ארוכה מרוחב הפתח והיא לא עוברת אז הוא פסע אחורה הסתער קדימה בוווום

כל הלומדים מסתובבים לראות והוא כמו שור נגח שוטה נמרח על הרצפה. ככה לא תיכנס. תוריד את השידה, תפרק אותה תשאיר אותה בחוץ תכנס כמו מלך. אבל לך תדריך משוגע. מי אתה שתלמד אותו הרי הוא מיכאל המלאך.

אבל מלאך מה מבין בעולם הזה, מלאך מבין בשמיים שם אין דלתות,  אבל פה יש דלתות והמלאך לא יודע להסתדר. מיכאל המשוגע.

ככה קרייזי דייזי צ'יני צ'יקין, חושב שהוא יכנס יכניס יגיד יאמר יפעל יעשה, לא הולך לו שלח פצצת אטום א' פצצת אטום ב' היגיע לה' הפציץ כבהר את האיראנים הסורים כולם הפציץ וזה לא עושה רושם על אף אחד ושי לואיזה אלף לייקים אבל הוא הודה לעו"ד לירון טרי ששמונה מאות זה הוא עושה ואותם. הוא עושה לייקים לעצמו. כל היום הוא יושב עושה כתבה ועושה לייק ועוד לייק ועוד לייק  שיחשבו שיש לו הרבה. אז הוא ראה שלא הולך לו אז הוא עכשיו מאשים אותי, לא בכל השטויות שהוא מאשים עכשיו הוא ואמר שאני כבר רוצח. ואני שלחתי ערבי לרצוח את אשתו של זמיר כהן בבית מלון. לכאורה, לכאורה שלא חס ושלום יתפסו אותו אז אני שילמתי כסף לערבי כי איך הערבי ידע בדיוק באיזה חדר היא נמצאת ונכנס דווקא לאשתו של זמיר כהן והכה אותה עד כמעט היא מתה. זה ודאי אני, מישהו מבפנים מהאנשים שלי אמר, גילה לי, ואני מיד שלחתי ושילמתי לערבי וכו וכו,

נו, ואח"כ הוא מאיים ואמר תשמע, אני מונע אנשים מלעשות את מה שהם רוצים אני לא יודע אם אני יצליח אבל אתה תצפה להפתעות. והנה מגיע אלי מכתב עם הפתעה. תראו איזה הפתעה שולחים לי השאלה מי זה, הם כנופיה גדולה, מה יש בהפתעה, תסתכלו מה יש עכשיו, הנה הזמנה. מה כתוב תגדיל לי, הזמנת כבוד

"לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א יושב ראש ארגון שופר, זה לא נכון,

רחוב מתיתיהו 10 בני ברק. כן

ועכשיו מה הפתעה וואו

 תראו מה ההפתעה. תוריד קצת. תגדיל

"אמנון יצחק, רשע מרושע, לעולם לא תשתנה, אתה מבין רק שפה אחד, תצפה להפתעות בקרוב

יום הדין שלך קרוב מתמיד"

אקדח

נו תרים

גלוק. יאחביבי

 ותתכונן.

חמור, סוף עידן של...

אתם מבינים כשלא יודעים לדבר בעברית אז זהו, עוברים לפסים לכאורה, פליילים, לכאורה. הכל על פי חוק כמובן. נו טמבל, טמבלים. אתם חושבים שהדברים יעברו ככה בקלות, יש משטרה, והיא תחקור והיא תגיע אל מי שצריך להגיע ויש שמות בכוונת. אז תצפו לביקור של המשטרה וכו.

 מכל מקום זה הגייזי קרייזי וחבריו. והוא כמו מיכאל המשוגע, רוצה להכניס בכח את השידה אבל מה לעשות הפתח צר, אתה לא יכול. אבל מי יכול להדריך משוגע, מי יכול להבהיר לו, אף אחד לא יכול אז שישתגע הלאה אין בעיה. וכל הזבובונים הנדבקים אליו יהנו. אני מודה לך ששלחת אותם, חלקם תבעתי חלקם בדרך ופרסמת את קלונם ברבים. הם חייבים לך הכרת הטוב עכשיו אסור להם חעזוב אותך. יסמין כנראה מעותדת להיות אשתך הבאה לאור הסכסוך שלך עם סיגי פיגי. אז אתה שומר על כבודה מאוד. שומעים אותך בהקלטה מאוד שומר על כבודה. בטח הסגנית שלך ימים ולילות בהיותה אשת איש שרתה אותך נאמנה בשביל לעשות מה שרצית. השתמשת בנשים בלילה בפרט, בלילה, צחקת על בניזרי שהוא מדבר בלילה עם קטינה הא? ומה אתה עשית עם נשים נשואות, נו.  משוגעים לא חסר ברוך ה' וזה חלק מהאוירה.

אז לצערינו יש הרבה מיכאלים והם רוצים להכנס להיכל בימים האלה ביום הכיפורים עם שידה של גרוטאות ואמתחת הבלים. הם מתקשים להפרד מזה אבל כבר אמרת: ניצחנו ניצחנו, הודת לאופיר בן בנישטי הודת ליסמין ליבוביץ הודת לניסים סבג האינסאטלטור. הודית לכולם ניצחת אז למה אתה ממשיך הא? קשה לך להפרד מאמתחת ההבלים. וכל זה למה זה האוצר החביב יקר להם כי זה נשוא גאוותם.

הם חושבים שם יכולים לנצח, אבל אני יגלה לך סוד, מר גייזי קרייזי צ'יקין צ'יקן צ'יקן זה גם פחדן. אז אני יגלה לך סוד מר צ'יניי צ'יקין. מדינת ישראל נלחמה נגדי, השב"כ נלחם נגדי , העיתונות הישראלית נלחמה נגדי, עזר להם, לא עזר להם. אז אתה רוצה לנצח? עם מה, עם החרטות שלך עם הזבובונים שמסביבך ככה אתה באמת חושב שאתה יכול  לנצח, מילא היה לך משהו רציני, כבר הבטח שתכניס אותי לכלא מלא פעמים. וכבר איימת עלי שיש לך פצצות אטום וזה אבל שחררת את הכל ולא קרה כלום אפילו רעש של קפצון לא שמענו. אז מה  הדיבורים, אתה רק שוקע ושוקע וקובר את עצמך מיום ליום וכו. ועכשיו גם הבן שלך אליהו דייזי הא, התחיל גם כן הא, תגיד לו שיצפה לתביעה בקרוב, אליהו דייזי מפרסם הא, בן 16 יופי ופי הולכים בעקבותיך הצאן. בסדר גמור למה לא.

 אז ככה רבותי אנחנו מבינים לנפשם של המשוגעים כי קשה  להם להשליך את כל הגרוטאות שאספו בימי חיהם אבל אז, ,אם היו זורקים את כל הגרוטאות היו אנשים חופשיים והיו נכנסים קוממיות להיכל האורה, ואז מכאן ואילך היה ערב להם.  אבל ההתחלות הם קשות איך אפשר להגיד הפסדתי אחרי שהודעת ניצחתי, זה קשה. זה כמו אחד שמספר לחברו יש לו בלוטה פה בראש, אז הוא אומר לו מה קרה לך  אומר לו וואלאק אתה לא יודע היה לי ריב עם בנ"א , תקעתי לו את הראש בברך אז נהיה לי בלוטה,שמעתם, הוא תקע לו את הראש בברך. ההוא שם לו ברכיה לראש, והוא אומר אני תקעתי לו את הראש בברך לכן נהיה לי בלוטה. ככה אנשים זה מיכאל המשוגע ואילן קריזי על מג'נון. טוב, נניח לו , עכשיו הוא יכין סרטון תגובה נשמח מאוד, תבזבז את החיים עוד והכל יהיה בסדר, ,

נספר לכם מעשה עכשיו שארע לפני כ700 שנה בזמן הרמב"ם. מובא בספר 'חמדת ימים' אדם אחד היה רשע גמור ורע מעללים וידע בעצמו שהתשובה שלו קשה להתקבל, הוא לא האמין שהוא יכול לחזור בתשובה ויקבלו את התושבה לאור מה שהוא עשה בחייו , אז הוא שאל בשחוק את המקובל האלוקי רבי משה דלאון זצ"ל שזזה אחד מגדול יחכמי מצרים שהיה שמה ויש אומרים שהוא גילה את הזוהר הקדוש בגנזים במצרים ופרסם אותו לאחר מכן. אז הוא שאל אותו האם יש תשובה למכתו, האם יכול להיות שתתקבל תשובתו, ואמר לו שאין תשובה. אה, אבל הרמב"ם אומר שאפילו אדם עבר על כל העבירות שבתורה וכפר בעיקר, אם חזר בתשובה יש תשובה על הכל. אבל הוא אמר לו, אין תשובה. אלא אם תקבל עליך מיתה  לכפרת עוונות.

באמת יש דבר כזה מי שעבד את העבודה זרה, מינות כפירה. אז כתוב :כל באה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים" ז"א אם ירצו לחזור בתשובה יצטרכו למות יש כאלה אומרים שגם מי שדש בעריות יותר מידי גם כן ז הממש כמו מינות וכל באה לא ישובון  כמו מעשה רבי אלעזר בן דורדיא שהוא חזר בתשובה ומת תוך כדי התשובה. שאל הרשע את רבי משה דלאון, ואם אקבל עלי מיתה יהיה לי חלק בגן עדן? אמר לו , כן. אמר לו תשבע לי שיהיה מקומי בשכנותך. נשבע לו שיראה איך לקרב אותו אליו בגן עדן. להבטיח הוא לא יכול, אבל להגיד לו שאני ישתדל מאוד שאתה תהיה הכי קרוב אלי בגן עדן זה הוא הבטיח לו, כששמע כך הלך אחריו לבית המדרש לקבל עליו מיתה. הרב הודיע לו שהמיתה שלו בשריפה.

שריפה על פי דין תורה לא מדליקים מדורה ושורפים את הבנ"א אלא יוצקים עופרת רותחת לתוך גרונו של האדם  כי התורה אומרת "ברור לו מיתה יפה" לא שורפים את האדם שיתעוות הגוף זה מיתה לא יפה. אבל אם אדם מתחייב שריפה אז פותחים לו את הפה מרתיחים עופרת יוצקים אותה לבפנים ואז הנשמה פורחת בין רגע וזה העונש. הביאו את העופרת. הרב הצית תחתיה את האש והעופרת הותכה. השכיבו אותו על ספסל קשרו את עיניו בסודר ואמר לו תתוודה על כל עוונותיך לאלוקים וקבל עליך עול מלכות שמים בלב שלם ותאמר ש'שמע ישראל' מקבל עליך המיתה חלף עוונותיך שהכעסת כל ימיך לבורא. בעל תשובה הרשע הזה פרץ בבכי גדול ומר לעיני כל החכמים והזקנים שהתקבצו שם ואז אמר לו הרב הרחב פיך ואמלאהו ביציקת העופרת המותכת. האיש פער את פיו והרב יצק לתוכה.... מרקחת מי ורדים.

אתם יודעים מה זה מי ורדים שמחלקים בכל מי מקומות ככה. ' מי ווארד' קוראים לזה ביידיש. ואמר לו ''וסר עוונך וחטאתך תכופר'' והאיש זעק למען כבוד יוצרי  הורגני נא הרוג כי למה לי חיים מאחר שעוונותי רבו למעלה ראש, ענה לו הרב אל תירא ואל תחת כי רצה  כבר האלוהים את מעשיך ' ומאז והלאה היה לבעל תשובה גמור, לא זז מבית המדרש של הרב. וכשהתבקש הרב לבית דין של מעלה העתיר בתפילה שימות גם הוא, ולפני פטירתו אמר : פנו מקום לרבי משה דלאון שבא לקיים שבועתו להוליכני לגן העדן לצידו. לפני שהוא נפטר עוד הספיק להגיד לנוכחים שהוא רואה את רבי משה דלאון שבא מעולם האמת ללוות אותו לגן עדן. ולאחר פטירתו ראו כמה זקנים בחלומם שהוא יושב במחיצת ריבו ולומד עימו. בגן עדן. ז"א  המעשה הזה לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא.  רבים ככ מצויים במצבו של אותו רשע, עברו עבירות וחזרו עליהם עברו וחזרו, הסתגלו התרגלו והם בטוחים שהם לא יכולים לחזור בתשובה וכל שינוי זה דרך קשה ומרה כמוות והם נרתעים מלחזור בתשובה. אבל הפל ופלא, רק ינסו, יסכימו יקבלו, ויגלו בסוף שזה מי ורדים. לא עופרת יצוקה ואל שירפה ולא עונשים ולא גיהנום, מי ורדים. אבל רק שינסו.

היה פעם אדם כופר שהיגיע להרצאה שלי בקריות ורצה לשאול אותי שאלות, אתה תוכל לענות אמרתי לו כן.

ואז נתתי לו לשאול, שאל שאלות שלדעתו היו קשות ביותר, עניתי לו, זה ארך כעשר דק' ובסוף הבנ"א עלה עם דמעות ושם ציצית והכל. הוא היה מוכר חזיר, חנות חזיר מפורסמת בחיפה וגמר את הכל השתנה חזר בתשובה הכל. היה איצטדיון השני בטדי הוא היגיע לשם סיפר את הסיפור וביקש מקהל של 22 אלף 'תנסו, תטעמו,תנסו' הוא פחד, לא שייך שהוא יהיה אדם  דתי הוא צחק על הדתיים היה לו שכן דתי היה מעליב אותו פוגע בו אוכל חזיר מול הפרצוף שלו כל הזמן ובסוף הוא חזר בתשובה הוא לא האמין, קיבוצניק, בכל אווט לגמרי בסוף הוא אמר תנסוו תטעמו.'טעמו וראו כי טוב ה' אבל אנשים לא מנסים. פוחדים, כאילו מה יקרה, מה יקרה, מי ורדים. תנסו מכאן ואילך יערב לכם,ההתחלות קשות אבל מכאן יערב לכם. מבטיח ה'.

התורה מגלה לנו את היסוד הזה בציווי  של שנת השמיטה כתוב בפסוק בתהילים "ברכו ה' כל מלאכיו גיבורי  כח עושי דברו לשמוע בקול גברו" אז איך המלאכים מברכים, ברכו ה' מלאכיו. גיבורי כח עושי דברו, כתוב שהם קודם כל עושים דברו ואח"כ כתוב לשמוע בקול דברו. קודם עושים אח"כ שומעים,  במה הכתוב מדבר, מדבר אמר רבי יצחק בשומרי שביעית, שומרי שביעית אלא ששומרים את השמיטה לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים , בשנה השביעית שנת השמיטה,

בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה יום אחד שבוע אחד, חודש אחד. ושנה מי עושה? רצוף, אותה מצוואה כל הזמן? וזה רואה את השדה שלו מופקרת, את הכרם שלו, ומשלם מיסים ושותק. כל אחד יכול להכנס לכרם וזה יכול להיות מאות דונמים, אבוקדו ופרות והכל וכולם באים ולוקחים, לא שואלים אותו כי עכשיו השנה הזאת כל הקרקעות חוזרים להקב"ה . אתה לא בעל הבית אתה כמו אדם זר ואתה לא יכול למנוע מאנשים להכנס. כל אחד יכול לקחת מהשדה שלך הכרם, הפרדס, מה שהוא רוצה. כמובן לפי כמויות שקבעו חכמים. והוא לא יכול לעשות כלום. אדם כזה שרואה את כל עמלו, אוכלים אנשים שבכלל לא השקיעו עמל ועבודה, שום יגיעה ובאים מההפקר אוכלים, במשך שנה הוא רואה את זה מהמרפסת באים באים מכוניות מכוניות מעמיסים, זה גיבור, גיבור גדול, זה מלאך זה צריך להיות מלאך בנ"א כזה זה מלאך,

 שואל הסבא מסלבודקה זצ"ל הלא הפסוק הזה נאמר על בני ישראל שהם היו דור דעה שקיבלו את התורה במדבר ואמרו נעשה ונשמע, ויצאה בת קול ואמרה "מי גילה רז זה לבני" מי גילה להם את הסוד הזה שמלאכי השרת משתמשים בו, להגיד נעשה לפני שנשמע?

אתה אומר למישהו אתה מוכן לעזות משהו שאני יגיד לך ? מה הוא אומר, אין בעיה תגיד לחי מה. אומר לו לא. אתה מוכן? אומר לו תגיד מה אתה יש לך שכל, מה אתה רוצה שאני  יתחייב לך אולי אני לא יכול, איך אני יגיד לך שאני מוכן תגיד לי מה ואני יגיד לך . לא, עם ישראל אומרים מוכנים, נעשה אח"כ נשמע מה, איך, מה מו, מי אח"כ

זה פטנט שרק המלאכים יכולים להשתמש בו, הם לא יכולים לסרב למה, כי אין להם יצר הרע הם עושים הכל, אבל בנ"א מה זה בנ"א יצר הרע משגע אותו אתה יכול למות אתה תפסיק תצטנן אתה זה, כמה חרטות הוא יכול להכניס לבנ"א שלא יעשה. ובזכות זה ירדו מלאכים וקשרו שני כתרים לכל אחד מישראל. אחד כנגד 'נעשה' ואחד כנגד 'נשמע' .

והנה פה איכר פשוט שיש לו שדה, עם הארץ, שהוא מתעסק בעניני הארץ, מתכלה לדרגה של  מלאכים. למה, הוא גם כן עושה. אז מה האומר על זה הסבא מסלבודקה, אומר שאחרי מתן תורה כל יהודי יכול להגיע לדרגה של מלאך. הנה בשורה טובה בפתח תקווה. כל יהודי יכול אחר מתן תורה להיות מלאך.

והדברים יבוארו על פי דברי קודשו של רבי ברוך בער זצ"ל הוא תמה: כתוב במתן תורה "קול ה' בכח קול ה' בהדר" למה כתוב קול ה' בכח ולא כתוב בכוחו? אלא הקב"ה דיבר אל ישראל כפי הכח שכל אחד יכול לסבול, לקבל ,לשמוע. אם הוא היה אומר את זה בצורה אחרת בכוחו מי יכול לעמוד בפניו? מ יכול לעמוד בפניו?

 ואם כך נשאלת שאלה , אז למה יצאה נשמתם? כתוב שהם שמעו את קול ה'  כתוב " נפשי יצאה בדברו" שה' דיבר את שני הדברות פרחה נשמתם של ישראל והם ביקשו ממשה דבר אתה עימנו ואל ידבר עימנו האלוקים. לא יכולים.וזה אחרי שהא דיבר בכח של כל בנ"א לפי מה שהוא יכול לסבול. אז מה התירו., מצד אחד כתוב שהוא כיוון שלא יהיה יותר מידי ובכל אופן  יצא הנשמה, אז מה הועיל? מה קרה פה? אלא הוא אומר שככה היה מתחילה מתוכנן כך כדי שכשתצא ההנשמה ותחזור עוד פעם הם יהיו בריה חדשה, כמו נשמה חדשה שהיא יורדת מחדש ואז יקבלו את הנשמה החדשה עם התורה, זה יהיה כבר נשמה של תורה, נשמה של מתן תורה, לא נשמה שיצאה ממצרים עם עבודה זרה ועם רקע כזה וכו וכו  נשמה של תורה. בנשמה כזאת במהות כזאת, קל לכל יודי למסור את הנפש כליל לרצון ה' ית' אבל נשאלת השאלה, מה המסירות נפש שהם היו צריכים למסור, איזה ניסיון הם עמדו הלא הקב"ה הבטיח לשומרי השמיטה, מה הוא הבטיח להם" וציויתי תא ברכתי לכם בשנה השישת," לפני שתגיע השביעית. " ועשה את התבואה לשלוש השנים" ז"א הם כבר רואים בשנה השישית יש יבול לשלוש שנים ,אז איזה ניסיון זה , זה חכמה לשמור שביעית ולקרא להם מלאכים?

התשובה היא, מלכתחילה האדם מהסס, חושש, הוא סובר שיתבעו ממנו מסירות נפש, שהוא יקלע למחסור, הוא ומשפחתו, ומקבל על עצמו על מנת כן. ומוען למסור נפש,' אמר אז אני מוכן. ובסוף מה ה' נותן לו, מרקחת של מי ורדים- יבול לשלוש שנים. ואין כל ניסיון. חושבים שיש ניסיונות, אין. ברגע שאתה מחליט הקב"ה מקטין את העניין שאתה תוכל לצלוח אותו בקלות.

 ואומר רבינו יונה שבעלי תשובה זוכים  "מה באין יד טבעם משגת" על פי טבע באמת אי אפשר לעשות תשובה שבנ"א פתאום ישתנה ויתהפך ויתחיל מחדש כאילו הוא נולד מחדש וללמוד תורה מחדש וללמוד  ארמית וללמוד גמרא ומשניות ולהתנתק מדברים אסורים וכו. זה חביבי זה מהפך, הוא לא טבעי, זה רק מסיוע מה'

 אבל יש סיוע כזה הוא ואמר תתחיל. אתה רק תתחיל ואני יעזור לך אתה תראה. איך נהיה מליון בעלי תשובה, איך נהיה, אתם מכירים הרבה מסביבכם פעם לא היה דבר כזה היום אין בית שאין שם בעלי תשובה, במשפחה אין דבר כזה אז איך זה נהיה  אתם מכירים את החבר'ה איך הם היו קודם ואיך הם היום, איך זה יכול להיות,זה לא יכול להיות באמת לא יכול להיות, אז איך זה נהיה, ה' נחליט שהו עושה ככה  ה' אמר:" ימינך פשוטה לקבל שבים" אומר לו תפוס לי את היד אני  מרים אותך, תפוס. אני מושיט לך יד, בא. עכשיו עשרת ימי תשובה, "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" זה הימין שכביכול ה' יורד. השבה יהיה שבת שובה, פרשת שובה ישראל עד ה' אלוקיך , ה' מושיט יד אומר הנה אני בא לקראתכם לפני יום כיפורים שאני חותם. בואו תעשו משהו עם עצמיכם, אל תפחדו רק את הצעד הראשון אני רוצה. תחליטו ואח"כ אני עוזר לכם. צריך להיות חכם, אבל בנ"א פוחד מהניסיון, איך אני יעמוד בזה  מתחיל לשקול ומה עם העבודה ומה עם השכנים והמה עם אשתי ומה עם הילדים ומה , אבא שלי ,זה מתנגד זה י יגיד ככה, זה יצחק  עלי זה .. וואו כמה ערימות של פחדים הוא מכניס לו יצר הרע, ה' אומר תחליטו. ברגע שתחליט.פס.

אתם רואים אנשים הכי מג'ייפים שיש, כל יום אתם שומעים עוד אחד יצא מהארון, לא יודע הארון הזה כמה מכיל. הם כבר עושים צעדות בכל עיר ועיר, מה הולך פה, עוד אחד יצא מהארון, אם הם לא מתביישים, אם הם לא מתביישים, אתה צריך להתבייש שאתה שב לאלוקים, שאה יהודי, שאתה שומר על התורה והמצוות מה תאה מתבייש, התביישת לעשות בר מצוות התביישת לעשות לבן שלך ברית אתה לא מתבייש, לא צריך להתבייש אין מה להתבייש. הם צריכים להתבייש. מה אתה מתבייש.

 אז מקסימום תגיד אני יצאתי במזנון,  זהו. מה קרה, לא מבין.על מה אנשים מתביישים מה יש להתבייש אם אתה שומר תורה ומצוות מה יש להתבייש.

תראו ד"ר מגיע, מישהו קם בפניו? אף אחד. פרופסור מגיע מישהו קם בפניו אף אחד. ר ב נכנס כולם קמים בפניו. אז מה יש להתבייש מה יש להתבייש?

 כשאתה נול, צריך רב. לעשות לך ברית, בר מצווה אתה צריך רב. חתונה אתה צריך רב. גם למות אתה צריך רב.

מה יש להתבייש לא הבנתי, מה הבושה? מה הבושה להיות יהודי?  העולם מקנא בנו.

למה שונאים ואתנו, כח מקנאים. " אתה בחרתנו מכל העמים" אז מה??

כל העולם מקנא, ויש מאומת העולם שאומרים , אין כמו היהודים ואין זה והם נבונים והם חכמים והם עם סגולה והתורה היא שלהם והם צודקים והכל וארץ ישראל שלהם ה'הולי לאנד' וזה והייייאאא.

ומשבחים והכל ומקלסים. ויהודי מתבייש מעצמו, מה את המתבייש?

מה, אם תשים מזוזה בפתח אתה מתבייש, לא מתבייש. אז לשים תפילין אתה מתבייש מה יש להתבייש.

אם אדם עושה עבירות צריך להתבייש. עושה דברים רעים, צריך להתבייש. אבל עושה מצוות מצוות ציריך להתבייש? אם אתה נותן צדקה עושה חסד צריך להתבייש?  מה הבושה? שומר שבת זה בושה? מה הבושה?

 אז אומרים לנו חביבי תתחיל רק תתחיל, זה נראה קשה, זה נראה שאתה הולך למות כאילו. אבל בסוף זה מי ורדים.

הקב"ה ממתיק את הכל ממתיק לך את הכל . אי איי אייי

 אז עכשיו אנחנו נסיים במשהו וקטן, לא. אתם יודעים מה ,  מגיע לכם קצת יותר

 אני לא יגיד את הדוגמא הזאת אבל אני יגיד לכם פה.

אנחנו לפעמים מתחרטים. לפעמים מתחרטים מעומק הלב, ולא רק אנחנו , גם רשעים, רשעים גם מתחרטים. הנה גייזי התחרט. צ'ייני צ'יקין התחרט. הוא אמר שהוא מוחל לחפרפרת והתחרט, הוא לא מוחל לה עכשיו .זהו. אז גם רשעים מתחרטים. ומה הרבגדרה שלהם "סוג לב" מה זה סוג לב? במשלי כתוב שהם נקראים סוג לב. הלב שלהם תמיד נסוג ממה שהם אמרו, סטייקים כאלה. ותמיד מכה אותם. למה אמרת ככה עכשיו צריך לשנו ועוד פגם לשנות ועוד םעם, סטייקים כאלה. ולהתוודות, אז יותר קל לאנשים להתחרט, אבל לקבל לעתיד שמהיום אני יהיה שומר תורה ומצוות זה קצת מופקע אצל אנשים, איך אני יכול להשתנות אני אזוק בחבל ההרגל והיצר, אני שבוי במאסר ליבי, יש תוכניות בטמבלויזיה שאני לא יכול לוותר עליהם. יש דברים מטעמים שאני לא יכול לא לאכול אותם. יש כל מיני שטויות שאדם כבול בהם. אבל האמת לאמיתה זה הבל הבלים כל מה שהוא אומר.

יש משל נפלא, מביא אותו בעל התניא. המקור הוא בגמרא והעיקר שלו מתחיל בכתוב, ומי שרוצה יראה את זה בסוכה נ"ב . הכתוב אומר "הוי מושכי העוון בחבלי השווא וכעבות העגלה חטאה"  

יצר הרע בתחילה הוא דומה לכור של עכביש,  יצר הרע בהתחלה הוא קטן דק , בלתי נראה כזה. אתה לא מרגיש בכלל שיצר הרע מפתה אותך , הוא כמו כור של עכביש אבל בסוף הוא דומה לעבותות של עגלה. רותמים לשור או לסוס אז יש חבל עבה. זה מתחיל מחוט דק ועוד דק ועוד דק ובסוף נהיה חבל.

רש"י אומר  שאדם מנשך אחרי יצר הרע מעט ומתגבר והולך בו עד שאוסר אותו כמו חבל שקושרים את הפרה למחרשה.

אומר בעל התניא, משל למה הדבר דומה. אדם יושב בחדר מואר, בא עכביש ואורג קורים ופתאום מתנחלים גדודים של עכבישים ועומלים במרץ, שכבה אחר שכבה, מסך ,אחר מסך החדר מתחיל להאפיל. הול ומחשיך. עוד רובד ועוד רובד ואפלה מוחלטת. בנ"א אומר יוווו היה לי פה אור עכשיו אני בחושך מה אני עושה? נו מה אתם אומרים מה יעשה? מה? ידליק את האור? הם סגרו עשו קורים.

יוריד את הקורים

רק יושיט את היד ויקרע את כל הקורים, מה זה קורים זה חרטה, תעשה ככה ותקרע ויחזור האור. זה חציצה אבל של כלום. זה כמו אבק פורח זה כמו חלום של גייזי יעוף.

הכבלים האלה שאתה רואה כאילו של הקורי עכביש זה קורים של דימיון. אבל מה הבעיה אתך אתה עצל להושיט את היד ולפוגג אותם. זאת הבעיה. נראה לך שיצר הרע הוא יוו יוו יוו חונק אותי אני לא יכול לא יכלו לא יכול.

עכשיו תשמעו משל אתם בטח תזכרו אותתו חבל על הזמן.

 פעם תפסו את חושם בעת ניסיון גניבה. הלוכד אמר לו תפוס את החבל הזה בידך, תפס.  קשר את החבל . ואמר לו לעמוד פה אל תזוז אני מזעיק את המשטרה. וחושם מחזיק את החבל ובחבל קשור בגדר וההוא עומד ממתין עד שיבוא המשטרה לאסור אותו. למה, למה הוא עומד ככה כי הוא קשור לגדר, קשור לגדר, הוא ראה בעיניים שקשרו אותו לגדר, והוא בטוח, ברור לו שהוא קשור לגדר, הוא לא יכול לזוז. מה אתם אומרים הוא יכול לזוז או לא יכול לזוז. שחרר את החבל יטמבל, אתה מחזיק את החבל עזוב את החבל שישאר שם תלך. הרבוא הלך עזב אותך אמר שהוא הולך להביא את המשטרה אז מה אתה מחכה. תעזוב את החבל ותלך.

ככה אנחנו . אדם חושב שהוא קשור היצר הרע קשר אותו לא יכול , לא יכול בלי זה, קשור קשור, איזה קשור , שחרר. איך כולם חזרו בתשובה? עזבו את החבל ואמרו לו חביבי לא מחובר אליך יותר. ביי שלום, אני הולך לבית כנסת להתראות בא למועדן לא רוצה אני הולך לבית כנסת בייי

 נו מי מחזיק אותך מי מחזיק ואתך? אם אתה רוצה עכשיו לקום לנסוע  הערב עכשיו לכותל המערבי מישהו עוצר אותך? סע לכותל המערבי   דבר עם ה' שכינה לא זזה משם אף פעם, דבר עם ה' תגיד לו קצת קשה לי יצר הרע קצת עובד עלי, קורי עכביש וזה תעזור לי שאוכל להושיט את היד לקרוע את הכל ולהשתחרר ומהיום אני יהיה דבוק  איתך. נו מה הבעיה מישהו מונע בעדך אף אחד לא מונע. רק אם את ה חושם, אם אתה חושם תמשיך להחזיק את יצר הרע אל תעזוב אותו , מאה אחוז, תהנו.

וסיפור לסיום יפה. בטוח שתאהבו אותו. לשלמה המלך היה עבד נאמן שיצא לחופשי, כאות הוכרה לימד אותו את שפת החיות והעופות, אבל הזהיר אותו אזהרה גדולה וחמורה, תנצור את הסוד שאני מלמד אותך, כי ברגע שתספר את זה תמות.

טוב. שב לכפר, היה לו שור וחמור לעבודת השדה. כמובן שהוא לא חרש בשור וחמור יחדיו. והוא היגיע, החמור היה חולה, והחמור לא אכל. היה לו חוסר תאבון. אז מה הוא עשה, רתם את השור למחרשה ועבד כל היום עם השור. החזיר אותו לרפת ושמע אותו  הרי הוא מבין את שפת החיות אז הוא שמע אותו גונח מכאב העבודה. ואז הוא שומע אתה חמור אומר לו , טמבל, למה אתה לא עושה כמוני אני מזגזג בעניים ונמנע מלאכול  שעה ובעל הבית סבור שאני חולה ומניח אותי לנפשי וככה אני זוכה ליום מנוחה ובטלה.

 שמע את האורווה של החמור התחיל לצחוק, אשתו שאלה, מה אתה צוחק שם ברפת? אז הוא העביר זה בה זה.. כי הוא נבהל נזכר, אם הוא יספר לה שהוא יודע ומבין את שפת החיות הוא ימות. התחמק וזה עבר. למחרת היגיע עוד פעם לעבודה וראה שהיון השור מזגזג בעניים ושובת רעב. צחק בקרב ליבו כי הוא יודע מה התרגיל, הוא שמע אתמול מה החמור יעץ לו הוא ראה שהוא מקיים אז הוא התחיל לצחוק בקול, לא יכל להתאפק, אשתו שומעת למה אתה צוחק עוד פעם ברפת, אז הפטיר, לא, נזכרתי בבדיחה וזה ופה ושם העביר.

רתם את החמור למחרשה, עבד בו כל היום. החזיר אותו. החמור פחד שהשור עלה על הגל. ומעכשיו הוא יזגזג כל יום בעניים ויקחו רק את החמור לעבודה אז אמר לו החמור,אתה שמעת? בעל הבית אמר לאשתו מילא אם החמור אם הוא חולה לפרקים נו,  מה נוכל לעשות. אבל אם השור הזה יהיה חולני נשחט אותו ונאכל אותו.

פשואלת הוא התעלף מצחוק. חמור עם מוח כזה פורה, צחק. אבל צחוק כזה שאשתו לא יכלה להבליג והפעם היא לא ויתרה. מה מצחיק אותך ברפת אתה חייב לגלות! אמר לה תשמי אני לא יכול לגלות אם אני יגלה אני ימות.

לא אכפת לי! אל תסתיר מפני דבר עליך לגלות לספר את הכל. טוב

 אשה כזאת מה הוא יכול לעשות אמר לה טוב, טוב, רק תניחי לי לפני שאני יספר לך הנה צואה, טוב אני ממתינה.

הבנ"א נכנס לחדר מדוכדך בשביל להכין צוואה והכלב שלו הנאמן משתרך אחריו והוא חש באסון שממשמש לבעלים. מתקרבים לפתח הבית והכלב רואה את התרנגול הזחוח, סטייק כזה. אמרנו צ'יקו צ'יקו נכון, צ'יני צ'יקן, כן תרנגול סיני

אז הוא ראה את התרנגול הזחוח צוארו מורם וכרבולתו זקופה אז אומר לו הכלב תתביש לך, תתביש לך, האדון שלנו עומד למות ואתה מנופח מחשיבות הולך עם הכרבולת ככה , אס התרנגול צוחק. הוא אומר אם בעל הבית טמבל אני חייב לשאת בצרתו? לי יש 20 נשים, יש לי יסמין, ליבוביץ, יש לי אביטל ברגר ויש לי עוד נשים יש לי סיגי פיגי יש לי, וכולם כנועות וציתניות

שיקח את המקל יניף עליה ויעמיד אותה במקום, מה זה למות בגלל שהיא רוצה שהוא יספר .

אורו עיני האיש אמר וואלה הוא צודק, צודק , למה אני הולך למות, מה בגלל שהיא אומרת ליתמות? מיד פני אליה ואמר לה, תשמעי, מהיום אני צוחק מתי שאני רוצה ואני לא רוצה לשמוע מילה. אמרה לו טוב,טוב, טוב תעשה מה שאתה רוצה טוב, בסדר.

ככה יצר הרע, מפחיד את הבנ"א, אם אתה תעשה את זה אתה תתמוטט יפטרו אותך, אשתך תתגרש ממך הילדים יעזבו אותך בעל הבית ישנא אותך וואוו איזה איומיים. והתרנגול מתעלף מצחוק. מה קרה לך מה אתה לא חי בזכות עצמך מה אתה באת להיות קרבן של אחרים מה אתה כפרה של כולם, מה קרה לך , אתה רוצה לעשות את האמת, תעשה את האמת מה פרוש.

הוווי מושכי עוון בחבלי השוא" הכל דימיוינות. דימיונות.

גם אני חזרתי בתשובה היה איומים,גירושים, אנשים אמרו אני לא נורמלי אמרו ככה, אמרו כה, בסדר, מה קרה. בעקבותיי באו עוד מליון. נו מה קרה, וכולם נהיו נורמאלים.  מה קרה?

מי זה לא נורמאלי, מי שלא מושיט את היד וקרוע את הקורי עכביש, מי זה חושם, מי שמחזיק את החבל ואומר איך אני ישתחרר הוא קשור בצד השני.

אדוני, אתה רגע יכול ליסוע לכותל המערבי, רגע, רגע, אין לך כסף, בטרמפים . אין שום בעיה. אתה תגיע, אתה יכול לבר עם הבורא הוא יעזור לך הוא מבטיח ובפרט בעשרת ימי תשובה אומר"  דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" ז"א מה מעכב שום דבר רק הדמיונות אתה חי בדימיונות, זה הכל ותפסיק לדחוף את השידה לתוך החדר אם הפתח צר. עזוב אותה עזוב את יצר הרע בחוץ עזוב כנס בפנים כמו מלך עזוב לא צריך את אמתחת ההבלים, עזוב נו. צא מזה,  גייזי.

תהיו בריאים

אני הכנתי אותכם לקראת יום כיפור אם תשתמשו בעצות אז בעזרת ה' תחתמו לחיים טובין ולשלום

למי שיש שאלה בבקשה. תן לבחור בכחול

שואל: אה כן. שלום.

הרב:שלום

שואל:יש שאלה שאני רוצה לשאול אותך

 אני חושב על השאלה הזאת כבר הרבה מאוד זמן. ראיתי הרבה מאוד אנשים כמוך כמו זמיר כהן  יוסף מזרחי.

הרב: זה לא כמוני חס ושלום

שואל:אני מדבר במובן של טוענים שהתעוד התנכי של היסטוריית העולם מדויק

הרב: כן.

שואל: האם אתה יכול להוכיח לי קודם כל שאלוהים קיים, שהאלוהים הספציפי של התנ"ך קיים

הרב: אתה יכול לעשות לך איזה אלוהים שאתה רוצה לא ספציפי כן ספציפי

שואל:אז אם אלוהים קיים תוכיח לי.

הרב: אתה צריך לדעת שיש כח ראשוני שהמציא את העולם זה הכל.

שואל: מה זה לדעת, אתה מבקש מאנשים, אתה אומר שאין לנו מה להפסיד

הרב: לא לא עוד לא אמרתי שאין מה להפסיד

שואל: אתה אומר מה אכפת לך, כאילו,

הרב: לא, לא , אני יסביר

שואל: כאילו לא משנה מה אתה עושה בחיים האלה לא משנה מה אתה  סובל בגיהינום יהיה  גבוה יותר אתה צריך לעבוד בשביל גן עדן,מ כאלה דברים שמעתי

הרב: עזוב עזוב תקשיב, שאלת שאלה בא תקבל תשובה.

אם הייתי אומר לך שאני בבוקר לא היה ליאת המצלמה הזאת, אבל אני שמעתי פיצוץ וניגשתי לחדר וראיתי צלמה פתאום. 'סוני'. זה יכול להיות?

שואל: אני מבין מה אתה אומר

הרב: ברור שאתה מבין מה אני אומר. תענה אבל

שואל: וזה לא נכון לחלוטין

הרב: לא נכון

אני שואל יכול להיות או לא יכול להיות

שואל: ברור שלא. אבל אף אחד בעולם לא טוען את זה.

הרב: רגע סטיבן הוקינג אמר שהעולם נוצר מפיצוץ,

שואל: לא נכון. אתה מפרש לא נכון.

הרב: לא נכון? אז מה הוא אמר?

שואל: סטיבן הוקינג לא יודע, לא אכפת לי מה אף אחד אמר.

הרב: לא לא אני רוצה עליו מה הוא אמר

שואל: לא יודע מה הוא אמר

הרב: אתה לא יודע  אז אני אומר לך אני מצטט: היה מפץ גדול זה התיאוריה המקובלת

שואל: לא.

הרב: למה אתה אומר לא?

שואל: אתה אומר פיצוץ

הרב: לא אני אומר, הוא אמר. אני לא אומר פיצוץ

שואל: לא, אתה אומר שהוא ואמר שהעולם נברא מפיצוץ

הרב: נכון

שואל: אבל מה שאתה עושה במקום להוכיח את הטענה שלך שיש אלוהים..

הרב: חכה אני יוכיח אבל קודם כל הוא אמר שהיה פיצוץ

שואל: מה זה משנה מה הוא אמר

הרב: זה משנה כי האלטרנטיבה למה שאני אומר זה פיצוצים

שואל: אתה עושה עכשיו, אתה מבצע כשל לוגי,

הרב: לא כשל ולא לוגי ולא מילים גבוהות ונמוכות

שואל: כשל זה שחור או לבן

הרב: לא כשל...

שואל: אתה חושב שיש רק שתי אפשרויות אבל זזה לא בהכרח נכון ואתה מציג..

הרב: לא הבנתי, אתה מכיר שלוש אפשרויות?

שואל: זה שאין עוד אפשרות....

הרב: יש עוד אפשרות או אתה בכשל לוגי עכשיו ?

לא , תגיד לי שלישית.

שואל: כל ההיסטוריה האנושית אין עוד אפשרות מבחינתי עכשיו, אתה צריך להוכיח.. אם אתה טוען טענות כמו שאתה תמיד טוען אתה צריך קודם כל לבסס אותם לוגית, כל דת בעולם..

הרב: בא, בא אני יבסס לך לוגית ואתה אח"כ תבסס לי לוגית את מה שאתה לא יודע

שואל: נו, בבקשה תוכיח לי אני מחכה.

הרב: אוקי אני יגיד את הלוגיקה שלי ואתה תגיד את הלוגיקה שלך למה אתה ככה

שואל: אין בעיה.

הרב: זה דבר שנברא?

שואל:תגדיר לי נברא, למה אתה מתכון בנברא

הרב: לא היה ונהיה.

שואל: לא נכון . לפי חוק שימור החומר

הרב: נהיה או לא נהיה

שואל: לא נכון. החומר תמיד היה קיים

הרב: לא בנתי, אתה אומר, לעולם יש גיל?

שואל: אמממ  כן.

הרב: אז איך אתה אומר שלא היה נברא

שואל: אהה יכול להיות  שה..

הרב: לא יכול להיות, אתה צריך לדעת אמרנו.

שואל: תם לי לסיים משפט

הרב: בבקשה

שואל: יכול להיות,,

הרב: אין יכול להיות אני רוצה ידיעה אמרת שתוכיח תוכיח הכוונה הוכחה

שואל: אתה אמרת שתתן לי לסייים משפט

הרב: אתן לך לסיים, אבל תוכיח, לא יכול להיות. יכול להיות שאתה לא פה,

שואל: אתה ביקשת ממני לתת לך תשובה

הרב: לא הבנתי, יכול להיות שאתה לא פה?

שואל: אולי.

הרב: או אז אני לא חייב לענות לך.

שואל: אתה מתחמק מהשאלה.

הרב: אני? אתה.

שואל:באופן מאוד לא הגיוני

הרב: אתה לא הגיוני

להוכיח אמרנו בהוכחות

שואל: לפי חוק שימור החומר

הרב: מי אמר את החוק?

שואל: עשינו ניסויים וראינו

הרב: מי אמר את החוק?

שואל: כל מדען בעולם שעשה ניסוי אי פעם בהסטוריה האנושית

הרב: אז מה הוא עשה

שואל: ניסוי. ארה שהמסה הכוללת או האנרגיה הכוללת לא משתנים

הרב: לא הבנתי,

שואל: מסה מועברת לאנרגיה , אנרגיה מועברת למסה

הרב: הוא ראה את המסה של היום

שואל: אהה

הרב: הוא לאה את המסה של היום, הוא יודע מה היה מצבה קודם?

שואל: הסתכל

הרב: הוא היה קודם בשביל לדעת את מצבה קודם? הוא מסיק מסקנה שאם היא  ככה היום היא הייה ככה אז

שואל: כן.יש לנו ברירה אחרת?

הרב: אז זה רק להסיק מסקנה לוגית  שאתה קורא לה לוגית זה לא עובדה ולא הוכחה מדעית וזה לא פירי

שואל: אנחנו..

הרב: רגע, ועוד דבר אתה צריך להבין, זה לא אומר שהחומר קיים תמיד כי יש גיל לעולם.

שואל: אהה לא נתת לי להסביר

הרב: אם יש גיל לעולם, יש גיל לעולם?

שואל: תגדיר גיל?, תן לי לסיים משפט

הרב: לא,, מדענים כמוהו

שואל: תן לי לסיים משפט אחד..

הרב: אתה כבר הספקת מספר משפטים

שואל: וכל אמצע,, שאתה לא רוצה,,

הרב: מה גיל העולם?

שואל: שלוש עשרה נקודה שמונה מיליארד שנים

הרב: בדיוק?

(קהל צוחק)

שואל: מצחיק נכון?

הרב:בדיוק?

שואל: פלוס מינוס

הרב: בסדר.

אז בשלוש עשרה נקודה תשע לא היה עולם?

שואל:אתה מניח שהזמן עצמו היה קיים

הרב:אני מניח שהיה קיים? אני מניח שלא היה קיים, אתה אומר שקיים

שואל:אני לא אומר שהזמן היה קיים

הרב: אתה אומר שלוש עשרה נקודה שמונה

שואל: לא אמרתי שהיה זמן לפני, לפני נגיד מאה מיליארד שנה, אולי לא היה זמן כזה.

הרב: לא היה?

שואל: יכול להיות

הרב: אז נוצר מאיפה?

שואל: אולי מיקום אחר.אולי מדברים...

הרב: לא הבנתי.

שואל: אתה בעצם לוקח משהו שאתה לא יודע, אני לא יודע,

הרב: אתה לא יודע, זה ברור. אני יודע

שואל: אף אחד בעולם לא יודע מה היה לפני מאה מיליארד שנה

הרב: אני יודע, אני יודע

שואל: אבל זה לא אומר .. ספר מלפני 3700 שנה... שמה שכתוב שם זה נכון

הרב: אני יודע אני יגיד לך איך אני יודע.

שואל: בבקשה אדוני תן לי לסיים משפט

הרב: תן לך לסיים משפט, אני יגיד לך איך אני יודע.

עכשיו אני שמעתי פיצוץ ובבוקר מצאתי מצלמה. ואני אמרתי תשמע זה חוק היקום וחוק 13.8 וחוק אהה חנג'ורי וכל החוקים ששמעתי בבית ספר חילוני בתיכון, כל החוקים הכל יוכל להיות. הכל יכול להיות, פתאום בא אלי בנ"א ואומר הלו שלום אני נציג סוני, אני הבאתי לך את המצלמה הייתה הזמנה מישהו קנה בשבילך ונתן אותה פה והנה פה זה התעודת  אחריות ופה יש את כל המכניקה של המצלמה איך היא נעשתה והכל, ומי עשה אותה ובאיזה מקום עשו אותה והכל ואני רואה שהבנ"א מתמצא ואומר לי כל חלק וחלק ואומר לי מספר הרכיבים שיש במצלמה ואומר לי איפה היא נעשתה ואיפה הכל והוא יודע לתפעל אותה והוא ואמר בא תראה איך אני מצלם אותך ואיך אני עושה

שואל: מה הנקודה שלך, אתה משווה מצלמה ליקום? מצלמה שאתה כבר יודע שיש אותה

הרב: אז מה זה אומר? אז מה זזה אומר? אז מה זה אומר?

שואל: מה?

הרב: זזה אומר שאם יבוא משיהו ויגיד אני בראתי את העולם יוכל להוכיח שהוא ברא את העולם, אז כל זמן שאני לא אוכל להכחיש אותו אני יצטרך לקבל את מה שהוא אמר אז בא אני יקצר לך את התהליך בגלל שאתה חושב שאתה נבון

שואל: אתה לא נתת לי להגיד את הטענה המרכזית שלי בענין המפץ הגדול

הרב: שמענו, שמענו

שואל: לא, אתה לא, נגיד והיה זמן ואל היה חומר, תגיד מה זה זמן? זמן זה משהו שנמדד ביחס לחומר, עכשיו אם לא היה חומר לא היה ביחס למה למדוד זמן, אז אולי הזמן עצמו..

הרב: מי אמר שזה צריך להמדד ביחס לחום?

שואל: אם אתה אומר

הרב: אתה אומר. כמו שאתה שואל אני שואל אותך מי שזה צריך להמדד ביחס לחום? כי קראת שככה אמרו לך?

שואל: תחשוב..

הרב: לא חושב כלו, אתך אני חושב למה זה קשור לחום.

שואל: אמרת שזמן קשור לחומר, לחומר

הרב: אהה לחומר. מי אמר שזמן קשור לחומר? מי אמר שזמן קשור לחומר?

שואל: תן לי להסביר

הרב: בבקשה

שואל:ביום יום אם אנחנו אומרים שעברה שעה. עכשיו אתה מתכון  מתכון שהיקום היה במצב כלשהוא באיזה נקודה ובזמן אחר הוא היה במצב אחר

הרב: אתה אומר

שואל: אתה מסכים איתי שהמצב של היקום לפני שעה זה לא המצב של היקום עכשיו על זה אנחנו מסכימים נכון?

הרב: מה זה קשור? מה זה קשור לזמן?

שואל: אתה טוען שהזמן היה קיים לפני המפץ הגדול זה לא בהכרח נכון

הרב: תקשיב הזמן לא גורם בחומר כלום. הזמן לא גורם בחומר כלום.

שואל: הזמן הוא יחסי

הרב: שמעת? הנה עשיתי עכשיו ככה תראה (כף) לא הזמן עשה את זה לא השעה. הנה עוד אחד (כף) אז מה? אז בגלל שעבר זמן בין מכה למכה אז הזמן עזה את המכות

שואל: זמן זה משתנה שנוצר כתוצאה של סידור במצבי היקום אחד אחרי השני

הרב: זה אתה אומר, הסבר שלך , יפה. תסביר מה שאתה רוצה

אבל אני מסביר לך אם הזמן היה...

שואל: תוכיח לי שי אלוהים כבר

הרב: אהה יופי אני רואה שאתה קצר רוח אז לכן אני מסביר

אאאשואלבב

שואל: זה ויכוח סרק בנתיים

הרב: זה בנתיים סרק נכון אז אני יסביר לך

היה מעמד הר סיני

שואל: תוכיח.

הרב: אני יסביר לך , אין שום בעיה, אין שום בעיה

אבל שמתם לב שאני אומר מילה הוא לא נותן עבור שניה הוא אומר תוכיח

כשאני אומר תוכיח הוא אומר לא..

שואל: לא אמרתי לא

הרב: אז  בא אני יסביר לך

שואל: אני ישתוק

הרב: עכשיו תגיד לי  אתה שמעת על חג, רגע נו, ( צחוק בקהל )

תקשיב רגע, אתה שמעת על חג שקורים לו חג פסח

שואל: כמובן

( אדם אחר בקהל : מפריע לי שברוורמן הוא ראש העיר)

הרב: תן לו תן לו מיקרופון

שואל: האדם העלה אנשים... לגמרי ומשחקים אלה כל הפרופסורה אלה בשביל להתיר להם את העריות ואז מנצלים את הספיסטיקה בגרוש, הפילוסיופיה שלהם לטשטש את הנערים או את כל אותם שמה, בשביל להתיר להם את העריות והתוצאה היא בצעדי הבושה והכלימה והזה, שחס וחלילה שיהיה בושה ולא יגרום קטרוג לעם ישראל , ירחם ה' ירחם ה'

הרב: תודה

שואל: לא הבנתי מילה..

הרב: לא משנה זה ביידיש ביידיש

שואל: והיו לך, אני חושב שכמה דקות עברו מאז שאמרתי שאני ישתוק ונתתי לא לדבר ולא אמרתי  מילה לגבי מה שאמרתי לך

הרב: אדם מבוגר אני מכבד אותו

שואל: אז תוכיח לי

הרב: אני מוכיח

עכשיו מעמד הר סיני היה לעיני מיליונים ושאלת תוכיח. אז אני אומר לך

חג פסח אמרת שאתה משעת ומכיר. אז אני שואל אותך עוד דבר, אתה שמעת גם על חג סוכות?

שואל: ברור

הרב: ברור. עכשיו אני שואל אותך שאלה, שנה שעברה היה פסח וסוכות?

שואל: נראה לי שאני יודע לאן אתה הול עם זה.

הרב: תודה רבה אבל רק תענה

שואל:כן

הרב: ולפני שנתיים

שואל:כן

הרב: מתי זה התחיל?

שואל: לפני אולי כמה אלפי שנים כנראה

הרב: מה זה חג סוכות ומה זה  חג פסח?

שואל: זה בעצם מיתולוגיות שהתפתחו והשתנו עם הזמן, תקשיב גם בדתות אחרות....

הרב: למה אתה אומר שהשתנו איך קבעת שהשתנו? כשאתה קובע תגיד על סמך מה אתה קובע? איך אתה קובע שהשתנו?

שואל: בגלל שאנחנו מוצאים, הארכיאולוגים מוצאים

הרב: מי זה ארכיאולוגים? אנשים שמחפשים באדמה

שואל: אנשים שהשקיעו את החיים שלהם... את המדע שאתה מכחיש

הרב: אז שישקיעו פחות אז מה אני אשם  שישקיעו פחות, לא הבנתי, לא הבנתי

שואל: זה חוצפה בלתי יאומנת

הרב: לא הבנתי, אחד שיושב עם מגלר ומחפש בחול הוא יותר טוב מהסטוריון?

שואל: הוא לא סתם מחפש בחול...

הרב: הוא יותר טוב מהסטוריון? לא הבנתי, הוא יותר טוב מהיסטוריון? לא הבנתי, יש הסטוריונים?

שואל: הם משתמשים ברדיומטר....מסתכלים על ....האדמה, מסתכלים.. שהן מוצאים..

הרב: לא הבנתי יש היסטוריונים?

שואל:היסטוריונים קיימים

הרב: והם צודקים או שהם שקרנים כולם?

שואל:אני מניח שקיימים  היסטוריונים שקרנים אבל אני מניח שברוב המקרים הסאוריונים צודקים

הרב: תודה.

עכשיו אני שואל אותך שאלה.

לנאפוליון אומרים שהיה כובע משולש, אם הארכיאולוג לא ימצא אותו היה לו כובע משולש או לא היה לו?

שואל: יש לנו ציור תמונה

הרב: ואם אין ציור?

שואל: אז יש כתבים

הרב: כתבים. ואם לא יה כתבים אז לא היה? על סבא שלי לא כתוב בשום מקום אז לא הי לי סבא?לא  כתבו עליו בעיתון לא פרסמו ואין תמונה שלו , היה לי סבא או לא היה לי סבא?

שואל: היה לך סבא

הרב: אבל הארכיאולוג לא מצא אותו. הוא לא מצא כלום. איך יכול להיות שהיה לי סב אם הארכיאולוג לא יאשר. אני צריך ארכיאולוג? זה מקצוע להרויח כסף. זה לא קשור לאמת

עכשיו, עם ישראל אחרי אלפי שנים מגיע לארץ ישראל, כולם עושים אותו פסח, באותו יום באותו  תאריך. כולם אוכלים מצות כולם יודעים מה זה החג, כולם בדיוק אותו דבר, כולם היגיעו לארץ מהתפוצות בכל העולם היו מפוזרים אלפי שנים , כולם מגיעים עם אותם ציציות שמונה חוטים בכל צד. לא תשע לא אחד עשרה ולא שבע. כולם מגיעים עם אות מזוזות וכתוב בהם רק שתי פרשיות, כולם מגיעים אחרי אלפי שנים אם אותם תפילין וכתוב בהם בדיוק אותו דבר. כל היהודים מגיעים לארץ ישראל, אותו ספר תורה, אותו הדבר בדיו, אשכנזים, ספרדים, מאפריקה מאוסטרליה, מכל מקום יהודים מגיעים עם ספר תורה אותו ספר תורה, לא השתנה לא שום דבר, לא שיפרו, לא שינו. אסור הפוך " לא תוסיף ולא תגרע" אם אות אחת יתרה..

שואל: שמעת מה אמרת, לא תוסיף ולא תגרע זה בדיוק הסיבה שזה לא השתנה אסור להוסיף אסור לגרוע זה הסיבה שלא שינו את זה אז זה לא...

הרב: זה הדבר בגלל זה , בהיסטוריה, אם כותב היסטוריון צרפתי על המלחמה בין צרפת לאנגליה, האנגלי כותב שונה קצת, וגם הנתונים והמציאות תשתנה בין שני הכותבים שהיו באותה תקופה. אבל אצלינו שום דבר לא משתנה ז"א שזה בדיוק אותנטי. זה לא ניתן לשינוי, אסור לשנות. אם משנים זה לא האמת. לכן צריך שיהיה מדויק.

שואל: ממממש לא נכון

הרב: ממש לא נכון, למה לא נכון?

שואל: אני אומר את זה אפילו בכעס ....

הרב: אם אומרים ששתים כפול שתיים זה ארבע וכל פעם תגיד שתיים כפול שתיים זה ארבע זה מממש לא נכון, כי לא יכול להיות שכל פעם זה יהיה אותו דבר צריך להיות שונה ומשונה. אסור שיהיה אותו דבר.

שואל: פעם חשבו  שכדי לרפא..

הרב: רופאים זה לא אמת רופאים זה אנשים שעובדים לפי ניסיון, הם לא ידעו כלום וגם היום

שואל: אנשים היו 20 ומשהו שנה אז היום תוחלת החיים יותר מ70 שנה

שלשו לך את תוחלת החיים, אותם הרופאים שאתה אומר שהם שקרנים.

הרב: מה הם שילשו? הם מצאו

שואל: את תוחלת החיים שלך את היכולת שלך...

הרב: הם מצאו, הם מצאו, את העשבים שהיו בעולם שלא הכירו עד עכשיו ופתאום מתברר להם לאור מחקרים שזה מועיל לזה ומועיל לזה, אז מה הם עשו, היו אומרים אלפי שנים או, סליחה כמה אמרנו, של13.8  כמה זה היה? 12.8 מיליארד? ועכשיו סוף סוף אחרי מיליארדים הם גילו עוד עשב שהיה קיים מתחת האף אבל לנזלת הם עוד לא מצאו פיתרון, כל פעם שיש לנו שפעת והם לא יכולים לפתור את הנזלת. והם פרופסורים  גדולים מאוד

שואל: ניוטון אמר פעם..

הרב: הרמב"ם בלי כל החרטות שלך היה לו עשב מחיה מתים. תראה לי היום רופא שיש לו עשב מחיה מתים

שואל: .אתה חושב שאתה כזה חכם .. כי נתנו לך תרופות נתנו לך חיסונים, נתנו לך אוכל טוב שלפני אלפי שנים לא היית יכול...

הרב: בדיוק הפוך האוכל הורג היום את האנשים, הסינטזה ההינדוס של האוכל הורג היום את האנשים השומן הורג את האנשים, בדיוק הפוך , אבל מה עושים, מצדד אחד נותנים לך שומן, אח"כ מוכרים לך תרופות בשביל להרויח, גם את השומן מוכרים ומרויחים וגם את הכדורים שהם מדללי שומן, וככה עובדים עליך. מפה לוקחים את הכסף, אח"כ תעשה דיאטה תקנה,, אח"כ תעשה ככה תעשה ככה

שואל: מה שאתה אומר לא קושר לשאלה שלי

הרב: ברור. אתה אפילו לא הקשבת לתשובה, אז לכן אני אומר..

בקיצור...( אדם בקהל מדבר)

אתה צריך להבין, לא , לא אתה לא מכיר אותם

אלה האטאיסטים, החבר שלו מצלם, בשביל לקחת את זה לאתר שלהם לאטאיסטים אחרי שהם אכלו קצת ממני חמישים אלף ועוד 15  ועוד ככה אגרה, אז הם רוצים להמשיך, אין בעיה, על העיני תמשיכו.

אבל אני יסביר לך עוד פעם. אתה צריך להבין, התורה היא אותנטית. לא רק עם ישאל קיבלו המעמד הר סיני את התורה וה' השמיע את קולו והראה להם את האותיות,

שואל: איך אני יודע את זה

הרב: איך אני יודע? אני שאלתי פעם שוטר, תגיד לי אם אני מביא לך שתי עדים שמישהו גנב אתה תאמין לי, אומר כן. אם יש שתי עדין אני מאמין. אמרתי לו ואם..

שואל: אני לא מאמין לך שזה קרה.

הרב: אתה לא מאמין לי?

אני הול איתך עכשיו לתחנה ואנחנו ..

שואל: ששתי אנשים באים אומרים זה גנב ואין עוד הוכחות והוא יגיד שזה גנב לא מאמין לך

הרב: במטרה אפילו בנסיבות בלי ההוכחות ,אומרים שזה. מושיבים אנשים בכלא עם נסיבות בלי הוכחות. עם נסיבות על רצח ואחרי 20 שנה מגלים שטעו בכלל. למה, מצאו די.אן.אי.

שואל: זה קורה כי בנ"א טועים לפעמים

הרב: לש משנה, גש גש לתחנה פה בפתח תקווה ליד השוק ותלך שמה תגיד לשוטר גיד, אני וחבר שלי ראינו עכשיו את פלוני מכה את פלוני מה אתה אומר יוציאו ניידת או לא?

שואל: מה פתאום

הרב: מה פתאום? חה חה אז מתי יוציאו?

שואל:אן יש עוד הוכחות

הרב: בסדר שניים לא. ואם באתם שישה חברה' ואמרתם שאתם ראיתם עכשיו משיהו מכה מישהו שפך את הדם שלו

שואל: את זה תשאל בלש עם ניסיון של שנים

הרב: אז אני שואל, שישה?

שואל: אתה שואל אני עכשיו שאלות שאני לא יודע עליו , יש לי ניסיון ב..

הרב: אני שואל עכשיו הייתה פה מהומה יש פה שישים איש, שישים איש אומרים שאתה נתת סטירה פה לחבר שלך לעיני כולם. מה אתה אומר?

שואל: אין לי ראיות די משכנעות

הרב: שישים איש זה בסדר שישים?

שואל: אם אתה מסתכל על הסיטואציה ורואה שלא הייתה שום סיבה ל60 האנשים האלה להתנגד ביחד ולשקר אז יכול להיות שכן. תשאל בלש, אתה שואל אותי משהו שאני לא...

הרב: טוב, אז אני שואל שאלה. טוב שמעתי שמעתי עכשיו אני שואל אותך

אז מה הסיכוי  יותר גדול ששניים שיקרו, שישה ישקרו, שישים ישקרו, שש מאות ישקרו, ששת אלפים ישקרו, שישים אלך ישקרו, שש מאות אלף ישקרו. כמה יותר הסיכוי שישקרו המעט או היותר?

שואל: אז אם יותר אנשים משקרים זה פחות סביר.

הרב: נכון אז כמה שיותר עדים שמעידים זה פחות סביר שמשקרים,

שואל: אבל הבעיה..

הרב: כן או לא  אמרת.

שואל: כן אבל יש עוד הרבה דתות אחרות בעולם ש...

הרב: עזוב אותי מהדתות לאן אתה הולך אנחנו פה.

עכשיו אני שואל..

שואל: מה הוא  צריך את הדת שלך..

הרב: עזוב דת  איזה דת מי מדבר מדת מי תקע לך את הדת בראש?

שואל: אתה עשית את זה בשעה האחרונה.

הרב: במעמד הר סיני לא היה שום דת  היו אנשים שעמדו מיליונים,ושמעו את הקב"ה אומר

שואל: איך אתה יודע את זה?

הרב: עעעעעדדדדיייייייםםםםםםם

שואל: ויש גם הרבה מאוד עדים שטוענים שבאיזשהו שלב..

הרב: הלו, הלו, הלו, אתה למדת בבית ספר חילוני אתה בטח שמעת על חמורבי נכון?

שואל: מה?

הרב: חמורבי שמעת עליו?

שואל: שלא שמעתי על זה אף פעם

הרב: אז אתה לא ללומד טוב אתה לא מקשיב לשיעורים

שואל: תקשיב לי

הרב: לא, זה לא טוב. אני לא זה. האייקיו שלך נמוך וגם הידיעות שלך קלושות זה לא טוב.

שואל: אני  לומד באוניברסיטה קודם כל

הרב:אתה יכול באוניברסיטה, אין הרבה חכמים

שואל: אני לא רציתי להזכיר את זה כי זה ...

הרב: אתה צריך להבין, היה לי דודה היא הייתה קוראת לזה עוני-ורסיטה עוני עוני

שואל:אתה לא עונה לי על השאלה, יש עוד הרבה דתות בעולם  שאומרות..

הרב: לא מעניין אותי דתות אני יגלה לך סוד אני בכלל לא דתי

שואל: יש הרבה מיתולוגיות

הרב: עזוב מיתולוגיות אני  לא דתי

שואל: יש הרבה מיתולוגיות אחרות..

הרב: שאלת אותי  לוגית?

שואל:... אומרות שיש להם עדים..

הרב: מה אכפת לי מהם

שואל: יש איזה ארבעת אלפים דתות

הרב: ..... ג'מבו אני מה אכפת לי מהם בכלל

שואל: אתה מבין ,אתה חושב שזה שיש לך עדים הופך את זה למיוחד

הרב: היה מיתולוגיה שבששת הימים היה מלחמה ובמיתולוגיה הזאת הפציצו כמה בסיסים וכמה זה והורידו 400 מטוסים, יש מיתולוגיה בחיל האויר

שואל: בא נעבור דקה למשהו אחר

הרב: שואל אותך שאלה, כל המלחמות שהיו במשך ההסטוריה זה מיתולוגיות של אנשים שניצחו כמו גייזי, ניצחנו, ניצחנו

שואל: ... הם מסתכלים על הראיות הם מסתכלים על התיעודים של אנשים

הרב: איזה ראיות איזה תיעודים סיפורים של אנשים אתה יודע מלחמת יום כיפור אתה יודע כמה ספרים יצאו כל אחד כותב משהו אחר, אתה יודע איזה שטויות זה אנשים שחיים היום

שואל:אז איך מזה נובע שמה שכתוב בתנ"ך נכון

הרב: אני יסביר

 בשביל זה אתה לא מקשיב כי אתה לא מחפש תשובה

שואל: אני מחפש תשובה, אני באתי לפה...

הרב: אז תשתוק עד הסוף

שואל: ... איחרת בשעה. אני חיכיתי פה הרבה מאוד זמן רק בשביל השיחה הזאת

הרב: מאה אחוז, אז אני יגלה לך סוד, שאני הולך לקופת חולים ואני גם מחכה שעתיים. והרופא הזמין אותי. הזמין אותי. בשעה כזאת וכזאת והוא דוקטור והוא לא עומד בדיבורו! בושה וחרפה! אנשים  למדו ומאחרים שעתיים! בושה וכלימה.

שואל: אולי נדבר דקה על איזשהו סיפור בתנ"ך המבול הגדול שלא יכל לקרות באף צורה שבעולם

הרב: בא  ובא אני יסביר לך , למבול הגדול דווקא הארכיאולוגים שלך גילו שהיה מבול גדול הי הי הי

שואל: על סמך מה אתה אומר את זה

הרב: על סמך זה שמצאו דגים בהרים למעלה. דגים בהרים למעלה, איך הם טיפסו למעלה? איך הן טיפסו למעלה?

שואל: איפה ראית את הטענה הזו?

הרב: אני יגיד לך איך, לפי השיטה שלך היה דייג שזרק את החכה מההר למעלה ומשך את הדגים משך אותם בשביל שאחרי זה יגלו אתה מבין, שהיה מבול

שואל: אתה .. יש הרבה מבטים שאתה לא אומר עליהם, איזה הר? מה המאמר שאתה מתבסס עליו? מי גילה את זה בדיוק? איפה? מה הדג

הרב: כן, תקשיב תקשיב,  תכנס ל'הכה את המומחה' יש לי באתר, מקום שנקרא הכה את המומחה ושמה תראה  הוכחות למבול, אתה יודע שמצאו..

שואל: יש לי בשבילך שאלה על המבול

הרב: כן. רגע אתה יודע שמצאו את תיבת נח,

שואל: אני בטוח שהם מצאו משהו שנראה דומה לתיבת נח

הרב: למה אתה, למה אתה חושב, אם הם אומרים שמצאו למה אתה מערער זה חילונים, זה גויים,

שואל: לא אמרו לי למה זה בדיוק למה הם חושבים שזו תיבת נח בדיוק

הרב: כי זה מתאים בדיוק לאותם מידות והעץ שלקחו אותו למעבדה הוא מתאים לגיל שהיה תיבת נח

שואל: אמרת מתאים לגיל?

הרב: כן לגיל שודאי היה תיבת נח

שואל: כל זה תיארוך

הרב: כן, והם בדקו. אבל זה המדענים שלך לא שלי

שואל: אתה חושב שהמדע מפולג לשני פלגים שזה שלי ושלך? ככה אתה מסתכל על זה?

הרב: אדוני, המדענים הם שלך לא שלי. הרי מה שהם אומרים הם צודקים

שואל: הם לא שלי

הרב: שלך, אתה מדבר על פיהם

שואל: אני לא מיצג את כל המדענים בעולם

הרב: ודאי שאתה לא מייצג כי אתה כאילו לא יודע מה הם אומרים ואתה גם לא מבין מה הם אומרים ואתה אומר שאם הם אומרים שגיל העולם כך וכך ואח"כ אתה אומר שלפני כן אה, יכול להיות שהיה משהו אחר יקום אחר,מה יקום אחר?? אני שואל אותך על כל היקום ועל החומר, אתה אומר לי שיש גיל לעולם ואח"כ אתה אומר לי שיקום אחר אז החומר אין לו גבול אז אין גיל, אין גיל אז איך אתה, תחליט. יש גיל אין גיל היה מה היה  אתה גם אומר שהיה מפץ, אתה לא שמעת.

שואל: תן לי לדבר, אני שתקתי ואתה דיברת עכשיו בא נתחלף בתפקידים לכמה דקות

הרב:בבקשה

שואל: היום יש בעולם הערכה נמוכה ביותר לפי מה שהבנתי  8.7 מליון יצורים חיים.

על התיבה מה היו, תגיד לי אתה מה היו המידות של התיבה?

הרב: מה זה משנה?

שואל: מאוד משנה. בגלל שבא נניח ש..

הרב: אתה מבין מה זה נס?

שואל: נס?

הרב: כן

שואל: זה דבר ש.. בלתי אפשרי שהוא יקרה

הרב: נכון

שואל: או  משהו שאתה לא מבין איך הוא עובד אז אתה מיחס אותו לאיזושהי ישות קסומה

הרב: לא, לא, בלי ישות

שואל: כל פעם שיש משהו שאתה לא יכול להסביר באופן הגיוני אתה אומר אלוהים עשה את זה

הרב: לא, אני לא אומר. אף פעם לא השתמשתי בזה מה אתה רוצה ממני מה אתה מאשים אותי אני לא דתי אתה לא מבין

שואל: אתה אמרת נס להגיד נס זה כמו להגיד אלוהים עשה את זה זה כמו להגיד זה קסם

הרב: לא, אני שואל.. למה,למה ..

שואל" להגיד זה נס זה כמו להגיד זה קסם כי זה אותו הדבר

הרב: אה, אז למה, אז אין דברים כאלה בעולם?

איך בטלביזיה שמעתי נס,

שואל: יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין

הרב: איך שמעתי בטמבלביזיה שאומרים היה נס היה נס היה נס איך אני שמעתי בטמבלויזיה חילונים. איזה דת זאת? איך הם השתמשו במילה נס? מי המציא את המילה נס? מי המציא את המילה נס?

שואל: מה הקשר, מה הקשר לוגי בין חילונם אומרים שיש ניסים לבין ג'יני לפני ששת אלפים שנה אמר ויהי אור או ויהי מה ופתאום העולם נוצר

הרב: אני יסביר לך

שואל: מה הקשר לוגי

הרב: בא אני יסביר לך אני יסביר לך

שואל אותך, אם אני לוקח זרע ושם אותו באדמה, באדמה. כן,איך זה יכול להיות שהזרע הזה יכול להתפתח ואח"כ להביא אבוקדו ולהביא ..

שואל: אני לא יכול לתת לך תשובה מלאה כי אני לא מומחה בתחום הזה

הרב: אהרב אתה לא...

שואל: מה שאתה עושה עכשיו נקראת דהירת איש. אתה מציב אתה מציף את היריב שלך כלומר אני בהרבה הרבה הרבה שאלות שחלקן בכלל לא קשורות לתחום ההתמחות שלי, מה אתה חושב..

הרב: לא הנחתי אז איך אתה תבין אם אין לך שום שום התמחות?

שואל: אתה, אתה זה שאמור, אתה זה שטוען טענה..

הרב: אתה טוען שאני לא יודע. מילא אתה טוען שאתה לא יודע זה בסדר. אבל למה אתה טוען למה אתה טוען

שואל: יש דברים שאני לא יודע

הרב: למה אתה טוען, אני יבוא עכשיו לרופא אני יגיד לו, תשמע זה שאתה חולם שאתה יודע אני מודיע לך שאתה לא יודע כלום אתה טמבל אתה רק קורא לעצמך דוקטור, שלום. זהו. איך אני יכול לקבוע מה הוא יודע? אני יכול להגיד אני לא מבין ברפואה

שואל: אתה יודע איך אני קובע מה אתה יודע?

הרב: כן

שואל: כי עד עכשיו מה שהבנתי ממך זה שהטיעון שלך לקיומו של אלוהים היה שהדת היהודית לא השתנתה במהלך השנים

הרב:לא, לא הבנת כלום. כי לא הקשבת אמרת תן לי רגע תן לי רגע ולא נתת לי רגע

אמרתי ככה,עם ישראל קיבלו את התורה המעמד הר סיני ושמעו את הקב"ה אומר כך

שואל: נניח

הרב: אתה רואה שאתה לא נותן אתה רואה שאתה חצוף אתה לא נותן לדבר ואח"כ אתה אומר לא נותנים לי, תן לי לדבר משפט

עכשיו הוא אמר 'אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' זה שמעו מיליונים וככה העבירו והנחילו את זה  דור אחר דור למה שהם היו עדים לו . אחד

 והם אומרים

שואל: גם היוונים...ראו....והם ראו...

הרב: אפשר לדבר.. אפשר לדבר... יופי.

ואז הוא ואמר 'אשר הוצאתיך מארץ מצרים' טוב, שלום.

עכשיו אני אומר לציבור פה רבותי חוץ ממך כן, רבותי אני מתגלה לפניכם היום אני אלוקים אשר הוצאתי אתכם מסעודיה והבאתי אתכם היום לפתח תקווה.  ובגלל זה אני מחייב אותכם לקיים את הספר הזה ואם לא אתם תמותו ואם תקיימו תחיו. אתם תקיימו את הספר הזה בגלל שאני אמרתי שהבאתי אותכם מסעודיה וזה? תקיימו? לא. למה לא תקיימו? כי זה לא היה! מי יתחייב על דבר שלא היה

שואל: כל הדתות האחרות ... טוענות אותו דבר

הרב: לא מכיר אף אחד מכיר רק על מה שאני מדבר עליו

שואל: אבל אתה מבין שיש עוד דתות בעולם שטוענות אותו דבר

הרב:אומר 'אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים מבית עבדים' יפה, עכשיו מה קרה עם ישראל היו במצרים, וכיון שהם היו במצרים לא יכלו לצאת משם כי הם היו עבדים. ובגלל שהם היו עבדים הם לא יכלו לצאת. מה אמר ה' אני שול את משה לפרעה ואומר לו שאני יביא עשר מכות ועשר המכות אחת אחרי השניה, וגם על זה יש ארכיאולוגים שמצאו פפירוס  ועוד אחרים וכו וכו

 ויש הוכחות, גם הסטוריות מצריות גם פרמידות גם תחריטים גם תבליטים גם ממצאים הכל נמצא, גם הפרעונים נמצאו גם המוטות הכל נמצא ומצרים זה לא רחוק ויצאנו משם, עכשיו גילו בים סוף בים סוף גילו את המרכבות גלגלים ומרכבות בתוך ים סוף למטה. זה ממצאים זה לא אני המצאתי

שואל: אתה כן המצאת את זה כי לא אמרת לי מה החקר

הרב: סגור לו את המיקרופון

אז עכשיו אתה תחפש שאת זה בגוגל

עכשיו .. לא משנה לא משנה. שמעתי איך אתה קורא לאבא שלך שקרן, אבא שלך קוראים לו שקרן חפה.

אז עכשיו מה קרה, עשר מכות יוצאים אחרי זה אומר ה' אני ה' אשר הוצאתיך, אם את ה לא הוצאת אותי מה פתאום שאני יתחייב על ספר עם תריג מצוות שלא היה דבר כזה. מילא היית אומר אני אלוקים בסדר. אז גילינו שישי אחד כזה והוא אומר שהוא רוצה שנקיים אז נחליט כן או לא אבל אם אתה אומר אשר הוצאתיך זה דבר שניתן לבדיקה הוצאת או לא הוצאת, אם הוצאת איני לא יכול לסרב לך כי מי שהוציא ואני יכול להחזיר אותי ומי שעשה ניסים כאלה שהם לא על פי טבע לתת עשר מכות בתזמון עם התראה והכל כמו שהיה אני חייב לשמוע לו. אז אם היו מיליונים שראו ולא רק יהודים גם אומות העולם. לכן זה הבסיס לדת הנוצרית ולדת המוסלמית אז אם כל העולם יודע מן הדהר השה וזה מוכח ואפילו האמריקאים שמפרידים בין דת למדינה עשרת הדברות נמצאים בכל כתה בבית ספר , ושופט עליון בארה"ב לבור ועם הארץ הזה שלא יודע יקרא שאמרו שזה הפרדת דת ומדינה איך שמים אז השופט העליון בארה"ב אמר זה לא קשור לדת ולמדינה. עשרת הדברות זה העיצוב של האומה האמריקאית ואנחנו הולכים לפי עשרת הדברות. בלי קשר לדת בלי נתרות בלי יהדות בלי כלום זה המוטיב בעיקרי שעליו מתבססת באומה האמריקאית. זה התפרסם השבוע תסתכלו בגוגל אבל אל לא משנה, בורים ועמי ארצות שטופי מח ממדע חרטה ברטה לא יודעים מה זה בכלל אז בשביל ככה להעליב אותך קצת אני יראה לך את הסרט המדענים שתראה מי החברה' שאתה סומך עליהם. מה הם אומרים בעצמם על כל זה ואתה תראה בעזרת ה' בדיוק על מי אתה סומך, מה הידיעות שלהם, מה הם מבינים בכלל. בא בבקשה הסרט 'המדענים'

זה יהיה בשבילך משהו שתוכל להראות באתר של האתאיסטים כמה אתם טמבלים שאתם הולכים אחרי שטויות והבלים בלי לדעת כלום העיקר לשאול 'תוכיח' כשאומרים לך אומר מה להוכיח, תן לי לדבר משפט , לא נותן לדבר, ובסוף בהה שקרן, זה ילד, בהה

 לא רוצה את הסרטון על המרכבות. רוצה שהוא יחפש לבד בגוגל. תראה לי את 'המדענים עכשיו '

איזה סרט יפה , משהו עולמי,

צלם אותו צלם הלוו, יעקב הבנ"א מדבר צלם

שואל: מביאים לו ראיה , הוא בישיבה  הוא ותלמידי ישבות לא היה ... נכל רדוד בצורה החדשה אבל הן כן מבינים הם לא מבינים

הרב: נכון. תודה

תן תן

המדענים, שים, שים

שואל: אם אין אלוהים אז אתה ג'וק בא להטיף איך  נראים .. תגיד כל גדולי ישראל. הרמב"ם  פיתח את המח של ביתו של צלאח-א-דין את הראש שלה והוציא משמה גידול . הרמב"ם היה הרופא של צלאח-א-דין אז אותו רגע והוא מגדולי מכירי הבורא העולם מגדול יהיוצרים מה תורה היהודית. ואתה רוצה להיות יותר חכם ממנו.

הרב: בטח שיותר חכם

שואל: אתה שואל שאלות של תשמע שמע, אני אמרתי חבל על המח שלך תתחיל ללמוד יהדות,תתחיל ללמוד יהדות, תתחיל ללמוד יהדות מה אכפת לך ,, לא לא עכשיו . אתה מתפספס. אתה לא מגיע לשום מקום תתחיל ללמוד יהדות תשמע אנחנו נעזוב פה נלך הביתה ממחרת...

הרב: נו נו תשים. תשים. כבה את האורות.

( הסרט המדענים)

מולי הוא חשב שהוא יכול להתמודד אבל מול החכמים שלו הוא כבר הבין שהוא נפל בפח כי כשרואים אותם מדברים שטויות והוא מצטט אותם אז מה נשאר לו לעשות פה , לכן הוא הלך. ככה זה. הוא אמר שהוא מחפש את האמת הוא בא לבקש את האמת אז למה לא חיכה היה צריך לחכות לראות את הסרט עד הסוף אהל ככה זה האטאיסטים הם לא יודעים להתמודד

כן.

אני כבר נותן ברכות לכולם

 אני מברך אותכם לחתימה טובה ה' יזכה אותכם לכל מילי דמיטב אני מחלק לכם מתנות

ברוכים תהיו, יש סליחות עוד מעט.

כן . שלמה בן רולנד יזכה לכל טוב רפואה שלמה

שואלת: כבוד הרב כבוד הרב....

הרב: בשמחה

שואל: ....

הרב: לברך אותו מה השם שלו? מה השם שלו ?מה השם שלו?

משה בן שלוה יחזור בתשובה שלמה רפואה שלמה.

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט