2TW
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

 

רחובות מי נקרא אדם ומי בן אדם ולמה?

 

 

ערב טוב בעזרת ה נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח

 הערב יהיה לעילוי נשמת עירית נעמי בת צנעה מנוחתה עדן

 והישועות לכל התורמים והמסיעים בארגון ההרצאה

הערב גם לעילוי נשמת הורי וחמי מנוחתם עדן.

 

''זה ספר תולדות אדם בדמות אלוהים עשה אותו'' היום נלמד כמה אנחנו נכבדים וחשובים אצל הקב''ה אבל לא מעריכים את עצמינו כלל וכלל

''זה ספר תולדות אדם בדמות אלוהים עשה אותו'' פסוק בבראשית פרק ה' א' זה ספר תולדות אדם בן עזאי אומר זה כלל גדול בתורה

התורה הקדושה מציר לנו מהי צורת אדם אמיתית. בין הדמויות האמיתיות יש את אדם הראשון, נח, אברהם, יצחק, יעקב, השבטים,משה רבינו ע''ה, אהרון הכהן, זה אנשים השלמים

לעומת זאת קין, ישמעאל, עשיו, לבן, פרעה, בלעם. מצא את ההבדלים

אבל הנביא שגילה לנו ביותר מהי צורת האדם זה יחזקאל הנביא.

הוא היחידי מכל הנביאים שהקב''ה פונה אליו וקורא אותו תמיד 'בן אדם מה אתה רואה'

תמיד הוא פונה אליו בן אדם.

למה הוא קורא לו בן אדם מה שלא קורא לשאר הנביאים, וגם נתבונן בתורת האדם שביחזקאל, למה הוא נקרא בן אדם

רש''י מביא שני טעמים, בן אדם קורא ליחזקאל, מתוך שראה המרכבה הולך בן בני עליה, ומשתמש בה כמלאכים  לאמר, אין כאל ילוד אשה אלא זה.

ז//א הוא מסתובב לו בשמים למעלה בין מלאכים ופמליה של מעלה רואה מעשה מרכבה והוא האדם היחידי שנמצא למעלה. הוא הילוד אשה היחידי שנמצא למעלה.

אז לכן פונה אליו לפי רשי בפרוש ראשון בן אדם כי אתה בשונה מכולם בן אדם.

ורשי אומר ''ולי נראה שלא קראו בן אדם אלא בשביל שלא תהיה דעתו רחבה עליו מתוך שהיה גס ליבו במראה המרכבה ובמלאכת העליונים''

בנ''א שהוא קרוץ מחומר. אם אתה מעלה אותו על מטוס הוא כבר מרגיש.... הוא כבר מעל כולם.

אם תעלה אותו מעל העננים בלי מטוס והוא לבד שמה, ודאי וודאי שהוא ירגיש מעל כולם. אם הוא נמצא בהיכלו של  מלך רואה את  מלאכת המלאכים מרכבה עליונה והכל

אז ודאי שתכנס בו גאווה, גם ליבו. ואז דעתו תהיה רחבה עליו, לכן הוא קורא לו בן אדם, אל תשכח מאיפה באת כן, אתה עדין בן אדם אפילו אם אתה נמצא פה למעלה, בן אדם

לכן אומר רשי בפרוש שני זה הסיבה שקרא לו בן אדם.

השבוע בדרשה שנתנו אמרנו דבר מבהיל, שהקב''ה אמר למשה רבינו שהוא נתן אותו אלוהים לפרעה בגלל שהוא אמר ''לי יאורי ואני עשיתיני''' עשה עצמו אלוה אמר אז אני יראה לו מה זה אני יביא לו בן אדם שהוא יהיה האלוהים שלו ומה שאתה תגיד לו זה מה שיהיה , אתה תגיד לו דם יהיה דם מה שתגיד לו, בראש שלו, אתה תתן לו חביט חביט אתה  תהיה האלוהים שלו.

בסוף כתוב ''וידבר אלוקים אל משה ויאמר לו אני אדוני'' למה אמר לו, מה הוא לא יודע עם מי הוא מדבר?

לומר לו הלו, תזכור אתה אלוהים רק לפרעה לא לי, אני אדוני גם עליך.

איך אפשר להגיד לאדם העניו מכל אדם דבר כזה, גם האדם העניו מכל אדם יכול ברגע לצאת מהמצב לאבד את העשתונות זזה נקרה גם ליבו ופתאום הו איכול להרגיש משהו ה' ירחם כמו שהרגישו כל מלכי אומות העולם שנזכיר אותם גם היום

מכל מקום שני פרושים אחד שהוא שונה מכל המלאכים הוא בן אדם יחידי מסתובב  שמה למעלה, מצד שני בן אדם, להזכירו שלא יהי גס ליבו

טוב, בגמרא בשבת פ''ט  כתוב שמשה רבינו ע''ה עלה למרום לקבל תורה והתווכח עם המלאכים. ואחרי שהוא ניצח אותם כל אחד נעשה אוהב שלו ומסר לו דבר נתן לו מתנה, שנאמר בפסוק ''עלית למרום שווית שבי לקחת מתנות באדם'' מה זה לקחת מתנות באדם, לקחת מתנות, מה זה באדם, מה התוספת של המילה באדם? בשכר שקראו אדם לקחת מתנות.

רשי אומר בשכר שחרפוך וקראוך אדם שנוצא מהאדמה לשון שפלות. אז בגלל שהם ביזו אותך מגיע לך מתנות.

מה לילוד אשה בייננו, המלאכים לא יכלו לסבול מה עושה פה ילוד אשה מה עושה פה אדם קרוץ מחומר מסתובב פה למעלה. אז הם קראו לו אדם, רואים שהלשון אדם זה חרוף ביזוי . אתה נוצר מהאדמה לשון שפלות. אז תאה עלית למרום שבית שבי ולקחת מתנות באדם, בשכר זה שחרפו אותך וקראו לך אדם. מה ראינו מפה, שקריאת שם אדם מה היא אומרת,

היא אומרץ שזה לשון שפלות , מה פרוש, שהנה קראו אותו אדם . אבל צריך לדעת ששני הפרושים הם בגדר 'אלו ואלו דברי אלוהים חיים''

ז''א אדם יכול להסתובב למעלה בין המלאכים כמו יחזקאל, ואדם צריך גם לזכור שהוא קרוץ מחומר. שני הפרושים הם בגדר ''אלו ואלו דברי אלוהים חיים'' כי באמת האדם הוא כולל שני הקוטבים האלה ביחד, מצד אחד ההשגה הגדולה המגיעה עד המרכבה העליונה. אדם בשכלו, אדם קיבל שכל בשכל זה שכל אלוקי. השכל יכול אדם בעזרתו להשיג השגות גדולות שמגיעות עד למרכבה העליונה פרושו עד ראית הבריאה בתחילת הבריאה ולעמוד על סודות הריאה, מעשה מרכבה מעשה בראשית, אדם בשכלו יכול להגיע

וההשגה הזאת מגיעה עד המרכבה העליונה אבל הקוטב השני צריך שלאדם, גם זה שהיגיע למדרגה העליונה ביותר, הכנעה ושפלות של הגוף מהאדמה, בסך הכל הגוף שלך עשוי מהאדמה.

וזוהי המהות האמיתית של האדם , שהוא נמצא בשתי קוטבים באדם אחד, פעם סיפרנו את הסיפור שכלאו את החפץ חיים עם אל-קפונה ביחד, בבית האסורים, נו כשיושבים שניים כאלה אחד צדיק גמור ואחד רשע גמור, משהו מדברים לא? אז אל-קפונה מה מענין אותו התחום שלו הרציחות וכל הדברים האלה הימורים וסמים, ומה מעניין את החפץ חייים, רש''י הרמב''ם וכו וכו מה אתם אומרים, הם שוהים בתוך הכלא, אחד בריון ואחד צדיק,

מי ינצח?  מי ינצח?

 הצדיק?

 איך הוא ינצח אבל הוא יש לו כח עצום זה אל-קפונה זה לא צחוק,

 מה? אכפת לו  בכלל מה שהתורה אומרת מה שהרמב''ם, הוא יגיד לו שמע, לפי הרמב''ם אתה רשע מרושע ואתה ככה ומגיע לך ככה מה מה יגיד לו , דברי מוסר מה יגיד לו, ענווה ענווה, מה יגיד לו איך ישכנע אותו, איך הצדיק ינצח את אל-קפונה, מה אתם אומרים?

 אתם לא יודעים מי ינצח ואיך ינצח?

שואל: פיזית או רוחנית?

הרב: מה שאתה רוצה אם ינצח אותו רוחנית זה גם פיזית, אם ישכנע אותו לחזור בתשובה גמרנו שלל ממנו את כל הכוחות הרעים. מה אתם אומרים לא יודעים הא, אתם לא יודעים למה אתם לא יודעים? כי הסיפור הוא לא אמיתי אבל הוא אמיתי.

בכל אחד מכם יש החפץ חיים ויש אל-קפונה. יש את היצר הרע אל-קפונה עם כל המידות הרעות והשליליות, ויש בכם גם את הבחינה של החפץ חיים שאתם יכולים היות צדיקים גמורים כי זה מה שביקש הקב''ה מאיתנו מכל אחד ואחת. אז יש בתוכינו את שני הכוחות האלה, מי ינצח? אתם לא יודעים, למה אתם לא יודעים כי גם אתם עוד לא ניצחתם.

אם היית מנצחים את אל-קפונה שלכם הייתם יודעים איך לנצח אותו אבל אם אתם לא יודעים איך לנצח אותו אז איך תגידו  מי ינצח שמה במקרה הזה, טוב, זה עוד תחשבו על זה בלילה תחשבו איך לנצח את האל-קפונה שנמצא בכם.

מכל מקום אמרנו ששתי הפרושים הם צודקים. אדם חי בקוטב.מה הקוטב יכול להגיע עד למעלה להשגות העליונות אבל צריך לזכור שהוא גוש עפר וצריך להיות בהכנעה ובשפלות. אבל ככל שאדם מגיע להשגות עצומות, כמה  שהוא מגיע יותר הוא צריך להכנע יותר בדעתו כי ככל שאדם עולה למעלה הוא רואה כמה שהוא שפל כמה הוא קטן כמה הוא אפס, כמה הוא לא מבין, כמה הוא לא משיג, כמה הוא לא יודע, כמה הוא חסר, ככל שאדם זוכה לעלות למעלה ולראות את ההיקף של הבריאה של הבורא של המעשים הנפלאים הוא מבין כמה הוא קטן קטן קטן

אז ככל שעולים לכאורה  צריך, וזה מה שהיה עם משה רבינו. משה רבינו כתוב עליו ''תמונת ה' יביט במראה ולא בחידות והוא היה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה'' והאיש משה עניו'' אתם ראיתם שקוראים לו הרב הרב משה, רבינו, רבינו של כל בני הגולה? הגאון, הצדיק,החסיד, המלובן ראיתם, לא. והאיש משה עניו.

אנשים היום במקום שכמה שימעטו בתארים לפחות לפחות  למראית עין, לא , הם דורשים בתוקף שירבו בתארים. ההפך ממה שצריך, אדם צריך שפלות וענווה והם מבקשים ריבוי תארים. כמה שאתה רואה ריבוי תארים זה מראה שהאדם יותר קטן, כי צריך לנפח אותו. לנפח לנפח לנפח עד שזה מתפוצץ.

גם יחזקאל הנביא הוא בנ''א. אבל בשני המובנים בהשגה שלו היא הייתה עליונה שהוא ראה מעשה מרכבה, ובהכנעה שלו שהוא נקרא בנ''א.

יחזקאל הוא הנביא שגילה לנו בפסוק ''ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם'' ז''א אומר יחזקאל הנביא שמכל אומות העולם רק עם ישראל נקראים אדם, לא בן אדם, אדם. רק בלשון אדם.

''והוא יהיה פרא אדם'' זה לא אדם, זה פרא אדם.

אבל אתם היחידים בבריאה שנקראים אדם. אתם קרואים אדם אומרת הגמרא ביבמות ס''א ואין הגויים קרואים אדם. מה זה אומר?

לפי דרכינו שאנחנו לומדים כרגע, נבין כי בפנימיות זה הבדל בין ישראל לאומות העולם. גם אומות העולם יכולים להגיע לגילויים גדולים ועמוקים, אריסטו היגיע לגבהים רמים,

 יש להם חכמים שזכו בכוחות הטבע לגלות דברים נפלאים יכולים להגיע לגילויים גדולים ועמוקים אבל אין הגילויים האלה מביאים אותם לכלל ענווה והכנעה.  בדיוק הפוך.

ככל שהם לומדים,משיגים יותר, הגאווה מתנפחת עוד יותר. אבל הם אינם יכולים להגיע להשגות הגבוהות שזכו להם חכמי ונביאי ישראל

 כי לעומת חכמי ונביאי ישראל, לאומות העולם אין את הפקודה  של הקדושה הפנימית שיש לכל נשמות ישראל.

אבל הם סוף סוף גם מסוגלים לעמוד על דברים עמוקים וגדולים מאוד.

על זה אמרו חכמים ז"ל ''אמר להם הקב''ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמיכם לפני''

למה אני חושק בכם מכל העמים ''כי לא מרובכם חשק ה' בכם כי אם המעט מכל העמים'' מה פרוש,

לא מרובכם לא בגלל כמות, לא שאתם מרבים את עצמיכם אלה המעט, ממעטים את עצמיכם.

כמו ''נתתי גדולה לאברהם אמר ואנוכי עפר ואפר''

נתתי למשה ואהרון אמרו ''ונחנו מה'',

נתתי לדוד אמר ''ואנוכי תולעת ולא איש''

אבל אומות העולם לא כך.

נתתי גדולה לנמרוד אמר ''הבה נבנה לנו עיר''

 נתתי לפרעה אמר 'מי ה' אשר אשמע בקולו''

נתת לסנחריב אמר 'מי בכל אלוהי בארצות''

נבוחדנצר אמר ''אעלה על במותי עם''

 לחירם מלך צור אמר ''מושב אלוהים ישבתי''

את כל זאת הסברנו בהרצאות הקודמות בשבוע האחרון בהרחבה.

הרי לגויים יש צלם אלוקים, יש להם שכל, ויש להם דיבור, אבל אצלם נפרדות ההשגות של השכל מהמידות שבלב.

אנחנו מצווים ''וידעת היום והשיבות אל לבבך'' חייב להיות חיבור בין השכל והידיעה אל הלב והרגשות והמידות, חייב. מה שאתה משיג פה חייב לפעול בלב.

לא מה שאתה יודע פה אתה לא יכול לבצע, זה לא אדם. זה בהמה.

אדם זה שהשכל והלב  עובדים ביחד, פיו וליבו שווים.

לגויים יש צלם אלוקים יש שכל יש דיבור אבל אצלם נפרדות ההשגות של השכל מהמידות שבלב. אצלם שכל  לחוד ומידות לחוד. וברור הוא האיחוד, שמאחדים בין ההשגה וההכנעה, זה משנה לגמרי את המבט שלנו עליהם.

ז''א הם לא יכולים  להיות קרואים אדם.

תיכף תראו, כאשר השגה שכלית מביאה לידי ענווה, אז מבינים שהשכל הוא כלי להשראה עילאית וזה לא סתם אינטליגנציה. האדם בהכנעתו הוא רואה את כל מהותו ככלי לקבל שפע עליון.

והוא יודע שאין כוחו ועוצם ידו עושים לו את החיל. אדם שחושב כוחי ועוצם ידי עושים לי את החייל הזה הוא עבודה זרה בעצמו, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא בעצמו עבודה זרה.

אדם בעל השגה מבין שאין לו כח כלום. לא כבוד לא עושר לא ממשלה. כלום, בין רגע הכל ה' יכול להפוך אותך מלמעלה למטה, מהרבה לאפס גמור.

אז ככל שאדם משיג השגות יותר הוא צריך להיות שפל יותר. האדם בהכנעתו רואה את כל מהותו ככלי רק לקבל שפע עליון. ואין הכח ועוצם היד שלו עושים לו את החיל. לכן אנחנו עם שיראל קרואים אדם. ואין גויים קרואים אדם.

עכשיו מה זה הקרואים, כלומר אצל כלל ישראל יצאה צורת האדם אל הפועל בשלמותה אבל אצל אומות העולם צורת האדם בכח. מה זה בכח, לא בפועל, בפוטנציאל, הם לכאורה יכולים להגיע לזה גם אבל הם לא מגיעים.

יש להם צלם,יש להם שכל, יש להם מידות, אבל הם לא מאחדים אותם יחד, ובפרוד הזה נשארת שלמות האדם רק בכח, בפוטנציאל, הפרוד הזה מקטין את האדם ומשחית שכל ומידות גם יחד.

אריסטו היה חכם גדול, פילוסוף מאוד גדול. הרמב''ם שיבח אותו מאוד ואמר שהוא היה קרוב לנבואה.במדרגה שלו שהוא השיג בשכלו. אבל שתפסו את אריסטו במעשים מגונים שאלו אותו איך זה אריסטו, אריסטו עושה כזה דבר.

אריסטו? אמר להם, עכשיו אני לא אריסטו. זהו. כשהוא לומד, עוסק במושכלות הוא אריסטו, אבל אחרי שהוא גמר, סגר את הספר כמו שאומרים, חוזר להיות בהמה, כמו שצריך להיות גוי.

 לכן  הם לא אדם. עכשיו בואו נראה דבר מדהים. עוד דבר יש לנו ללמוד מיחזקאל הנביא. ותורת האדם של יחזקאל הנביא, העומק של התורה הזו הוא גם נעוץ במעשה מרכבה עצמה, מה שהוא ראה. מה הוא ראה, הוא ראה דמות כסא, ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. במרכבה העליונה כידוע יש מראה אדם, מראה נשר, מראה שור, מראה אריה. כל אלה מלכים.

נשר מלך בעופות , שור בבהמות, אריה בחיות. ואדם מעל גבי כולם.

והוא ראה דמות כסא ועל דמות הכסא, דמות כן, דמות מדובר, דמיון של כזה, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. והגילוי הזה של יחזקאל הוא גדול מאוד.

כי ' רצה בזכות יחזקאל הנביא לגלות לנו מה הרוממות של אדם מישראל.

אם על דמות הכסא רואה יחזקאל דמות כמראה אדם מלמעלה, הרי שכל מהותינו האדם למטה זה שנתדמה לאדם שלמעלה.

וכמה גדול הוא האדם שאם כך שיכול להתדמות ליוצרו. כתוב שדמות דיוקנו של יעקב אבינו עליו השלום חקוקה בכסא הכבוד.

וכשהוא חלם את חלום יעקב עם הסולם שרגליו למטה וראשו למעלה ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, למה עלו וירדו מלאכים, הם לא האמינו. הם לא האמינו שהם רואים למטה אדם ששוכב והדמות שלו חקוקה בכסא הכבוד למעלה. האדם הזה שלמטה דמותו חקוקה למעלה. הם לא האמינו, הם היו עולים מתפעלים איך אדם קרץ מחומר למטה היגיע למדרגות כאלה שדמות דיוקנו חקוקה למעלה.

אדם הראשון כתוב שהקב''ה אמר לו תקרא שמות לכל החיות, וקרא לזה סוס לזה פרה כל אחד לפי מהותו. שאל אותו הקב''ה ואני איך קוראים לי, אמר לו אדוני. למה, אתה אדון על כל העולם. הוא שנתן את השם להקב''ה קרא לו אדוני. אמר לו ואתה מה שמך אמר לו אדמה. כי מעפר באת ואל עפר תשוב. אבל יש פה שתי בחינות, אדמה, אדם ,זה אפשרות אדמה לעליון שזה השיא. ויש למטה למטה אדמה, מעפר.שבא מעפר מן האדמה. זה מה למדנו עד עכשיו.

עכשיו נבין, איי איי איי מה שכתוב במכילתא בשלח פרק י''ד: אמרו חכמים זכרונם לברכה ''ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי'' יאשואלי.

אמרנו שיחזקאל בן בוזי זכה לראות מעשה מרכבה. ושפחה על הים ז''א שכל ישראל ואפילו שפחה שהייתה על הים ז''א כל ישראל כולל השפחות ראו שנבקע הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, נבקעו השמיים והם ראו, מה ראו? ראו '''זה אלי ואנווהו'' זה אומרים רק על דבר שניתן להצביע עליו, זה. ''זה אלי ואנווהו''' הראה עליו באצבע. ויצא להם ממראה זה, מה יצא להם ממראה זה שהם ראו למעלה, יצא להם ''ואנווהו''. מה זה ואנווהו? ואני הוא.  אני, האדם פה למטה, הנה למעלה. דמות אדם. ואני- הוא.

אז ז''א הם ראו יותר מזה. לא רק דמות אדם, הם ראו כביכול כביכול מהותו יתברך. שאם הקב''ה מדמה את האדם העליון שנמצא למעלה כאילו זה השיא.

אז ז''א שאנחנו צריכים להיות דומים לו. מה התורה מצווה באמת ''והלכת בדרכיו'' אז מה הוא רחום, הקב''ה , אף אתה היה רחום וחנון. מה הוא גומל חסדים אף אתה היה גומל חסדים ז''א ואנווהו זה ואני, הוא.

רש''י אומר  לשון ואנווהו- אני והוא אעשה עצמי כמותו להתדבק בדרכיו. לכן לא לחינם נקטו חכמים זכרונם לברכה דווקא כאן , שמה שראתה שפחה על הים לא ראה דווקא יחזקאל בן בוזי.

למה, כי הוא גילה את הדמות כמראה האדם עליו מלמעלה.

אבל הם השיגו כבר את השגה בפועל מה הם צריכים לעשות ולבצע. לא רק לראות.

''וראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל'' כי תכלית הבריאה שיהיה אדם מתדמה לה' יתברך. כי אם הוא יתברך מתגלה בדמות אדם יבין האדם שבכוחו להתדמות אליו.

איך פתחנו בהתחלה, ''זה הספר תולדות אדם בדמות אלוהים עשה אותו'' זה פסוק מפורש בתורה.

כאשר יחזקאל גילה לנו את שורש האדם בגובה זה, מכאן אנחנו  לומדים על עצמינו כמה רוממות האדם כי היא נוראה מאוד מאוד. עכשיו בואו תראו מה זה מחייב אותנו.

כותב הגאון רבי חיים מוולוז'ין זכרונו לחיי העולם הבא 'בנפש החיים' בדרשה שלו על מאמר חכמים. 'חכמים אמרו בחגיגה ה', אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין

שנאמר'' מגידים לו לאדם מה שיחו'' זאת אומרת אתה חושב שאתה מדבר בחשכה,אף אחד לא שומע, מדבר בלחש, אתה חושב שכולם. אז זה לא רק שישמיעו לך את הכל, לא לא, זה הפאדיחה של הפאדיחות.

אבל  לא זה המדובר, אומר רבינו חיים מוולוז'ין: מגלים לאדם בשעת הדין מהו סוד הדיבור שיוצא מפיו עד היכן הוא מגיע כי כל העולמות תלויים בו בדיבור של האדם וכל הנהגת העולם לפי מעשה האדם והנהגותיו.

אז אתה חושב ששיחה בין איש לאשתו זה ביננו, זה לא משהו שישפיע על העולם. יגלו לך שזה לא השפיע רק על העולם זה השפיע על כל המלאכים והעולמות העליונים.

 כי מרגע שנתנה תורה לישראל היא הייתה קודם למעלה, ניתנה למשה ירדה למטה, עם מה ברא  ה' את העולם, עם התורה. אז לתורה יש לה כח מה, לברא עולם וגם להחריב עולם.

 אתה משתמש על פי תורה או לא על פי תורה? אם על פי תורה, אתה בונה עולמות. אם לא על פי תורה אתה הורס עולמות  אתה במקום להוריד שפע מוריד פשע.

אתה בפה שלך, במעשים שלך, במחשבות שלך, אתה הופך עולמות. זה יגידו לו בשעת הדין. בשעת הדין אומרים לאדם מה זה אדם.

אנחנו חושבים בנפשינו שאם אנחנו איזה פרטים מסוימים לא ראויים אז נתחרט עליהם והכל יהיה בסדר, אבל את הרוממות של האדם, מי אנחנו באמת, אנחנו לא רואים כמו אדם שמרוב עצים, לא רואה את היער.

מה זה נוגע אלינו, שאדם נמצא ביער אז הוא רואה מה שמלפניו את העצים שלפניו, הוא יכול לראות את כל היער? הוא לא רואה. אבל יש עצים שהוא עבר, יש עצים שהוא עתיד לעבור, זה יער.

אם תתרומם למעלה ותסתכל אתה תראה. כל מה שעשית כל החיים, דיבור פה דיבור שם מעשה פה מעשה שם, פה נמנעת פה עשית פה מותר פה אסור. התקדמת. התקדמת מה אתה רואה, מה שלפניך.

עכשיו מה עלי לעשות, מה מחר מה מחרתיים, מה השבוע מה עם העבר? אתה כבר לא רואה, היער אתה כבר לא רואה. רואה רק את העצים לפניך ומה עם היער, לא רואה.

 ז''א שתגיע לשמה, יוווו יראו לך את כל התמונה ביחד, מי אתה. יאחביבי.

יראו לך גם שי שביער, קרחת יער, ואצלך כנראה יהיה יותר קרחת מעשר יער.

כשאדם יבוא לדין שמיים על כל מסכת חיו רק אז תתגלה לו רוממותו הנוראה שלא ידע ממנה כל ימי חייו ובילה את ימיו בקטנות ושפלות.

מה עושים?

יש עיצה. עצה זה לשמש תלמידי חכמים אמיתיים שנאמר ''גדול שימושה יותר מלימודה'' זה שאדם לומד בלי לשמש תלמידי חכמים , הוא יכול לקחת את הלימוד או שהלימוד יקח אותו לכיוונים שליליים.

הוא יכול להיות אדם שגס ליבו בהוראה, הוא יכול להיות גם גס רוח, הוא יכול להיות בעל גאווה הוא יכול להיות תועבת ה'. הוא יכול להפסיד הכל.

אם אין תלמיד חכם שמבקר אותו ואת מעשיו שנכנס ויוצא  אצלו  ויודע מי הוא. הוא לא יוכל לתקן את עצמו, קשה מאוד שאדם יעלה על דרך המלך לבד מתחילה עד סוף בלי הכוונה. צריך נס גדול.

אבל אדם צריך לשמש תלמידי חכמים אמיתיים. זה לא מספיק לשאול שאלות רק בהלכה או לשאול, צריך לשמש. פרושו להיות קרוב מאוד.

קרוב מאוד כמו שזכיתי להיות אצל הרב שפירא, 25 שנה קרוב מאוד, כמעט יום יום. כמעט.

אז ז''א כשאתה רואה את הליכות התלמיד חכם ואתה שומע את עצתו ומה הוא אומר לך ומה זה ,ומה מעיר,  ומה מסביר ואיך הוא רואה את הדברים בענינים אלה ובענינים אלה.

לאט לאט מתגבשת אצלך ההשקפה התורנית האמיתית ואז אתה יודע בדיוק מה הדרך הנכונה, והיא רחוקה מאוד ממה שחושבים בחוץ. רחוקה מאוד מאוד.

לכן מה יעשה אדם, אמר רבי וחנן ''כי שפתי הכהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאכיו  ה' צבאות הוא אם הרב דומה למלאך ה' צבאות תורה יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו''

מי שזוכה לשמש תלמיד חכם הדומה למלאך ה', ההוא יודע מה זה אדם. הוא יודע מה זה אדם. ולא אלמן ישראל, בכל דור שותל הקב''ה תלמידי חכמים כאלה שהם דומים למלאך ה'. אם רבים ואם מעטים

 ואפילו הם מעטים, יבקשו תורה מפיהם וידעו מהו האדם.

לצערינו הרב היום קשה מאוד להיכנס אצל תלמידי חכמים אמיתיים  כמו הרב קניבסקי למשל, כי יש שמירה גדולה ונותנים להיכנס כהרף עין ומעבירים פתקים והכל. ואין קשר כלכך, אפשר לשאול הרבה אבל אין קשר.

הזכות שהייתה לי שהרב שפירא לו היה לו לא בנים ולא נכדים שעמדו בדלת, ולא קיבלו כל אחד לפי אינטרסים ואינטריגות וכו.

כל אדם היה יכול להיכנס אצלו. אין היום כאלה שאפשר להיכנס לדפוק בדלת, והוא גם פותח לך את הדלת,ושב ותגיד ותסביר ותאמר. לצערינו הרב זה קשה מאוד, אין אין אין. רק אם אדם תופס מישהו בדרגת ביניים, ברמה גבוה  מאוד אבל דרגת ביניים שעוד לא מגדולי הדור המפורמסים ושהוא לא קשור לפוליטיקה ויכול להכנס אצלו, יש כאלה צריך למצא אותם אבל צריך להיות תמיד אצלם, להכנס ולצאת להכנס ולצאת בשאלות מהותיות כאלה ואחרות. וככה מגבשים את ההשקפה, מכל מקום זה עצה איך בנ''א יוכל לזכות להכיר את רוממות האדם ולנצל את כוחותיו שה' העניק לו.

עכשיו בואו תראו נקודה נוספת  שבה אנחנו לא מוכנים מספיק.

חלק ממה שאני אומר פה שייך לאלה שדוקא לומדים בישיבה, שהם מתחילים בדרך נכונה, ז''א הם לומדים תורה, יש הכוונה, יש ראש ישיבה,יש משגיח, מדריכים אותם. תחת פיקוח תמיד,

ואלה הסיכוי שלהם לצאת יותר מוצלחים ,יותר גדול מכל המוסדות הקיימים. אבל בואו תשמעו מה כתוב פה ומזה תקישו כל אחד לעצמו ולילדיו ולנכדיו. כתוב בפרשה '''דברו באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב''

אמר רבי טוביה אמר רבי יאשיה כל המרפא עצמו מדברי תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה, שנאמר  בפסוק ''התרפית ביום צרה צר כוחך''. אמר רבי אמי בר מתנה אמר שמואל ואפילו מצווה אחת.

מה כתוב כאן, אדם שמתרפה מדברי תורה, א לומד כמו שצריך לא לומד מספיק לא לומד הגון, אולי ככה. אבל לא לומד . והוא מרפה את עצמו, מה יקרה, בגלל שהוא התורה כשיגיע יום צרה יבואו עליו יסורים מחלות כל מיני בעיות,

צר יהיה כוחו, לא יהי הלו כח לעמוד מפני היסורים וכו וכו

אמר רבי אמי בר מתנה אמר שמואל זה לא רק אם התרפית מדברי תורה אלא אפילו אם  מצווה אחת. אם אתה מתרפה במצווה אחת, מקל קצת עושה אותה ככה בחפיף, גם זה נאמר שביום צרה צר כוחך.

לומדים מכאן יסוד, לפני שנכניס לחיי המעשה יש להתכונן אליהם .איך לומדים מכאן? אם אתה מתרפה מדברי תורה, הרי בחיים יובואו אליך כל מיני ניסיונות ואם לא הכנת את עצמך לניסיונות והיית רפוי, לא חיזקת את עצמך כראוי בתורה ומצוות אז כשהם יבואו צר כוחך, לא יהיה לך כח לעמוד ממול. צריך להתכונן לחיים.

 עכשיו יש תקופות בחיים שאדם לא מרגיש שום לחץ מהמידות שלו ולא מהתכונות הטבעיות שלו, הוא גם לא מכיר אותם עוד לא זהה אותם עדין, הוא נער, בחור. הוא עוד לא יודע בדיוק מה הפלונטרים שיש לו בלב. הוא עוד לא יודע. מה מעסיק אותו עכשיו, חכמה חידוש דבקות,המידות הטבעיות שלו נדחקות הצידה והם לא מטרידות אותו לחלוטין. מתי זה קורה, מי שלומד לומד, בזמן הילדות והבחרות ואז זה מסתייע גם עם הטבע הזמן והגיל. אבל מה קורה שהוא מתבגר, גיל הטיפש עשרה פלוס, מתחיל להתנסות כבר בניסיונות של חיים. ואז שהוא מחליף את מצבו ודעתו כבר מיושבת, לעומת זאת הדבקות בתורה ובעבודת ה' מצטננת, כי ככל שהוא מתבגר הוא חושב, מה יהיה איתי  מה העתיד שלי, איך אני יתחתן, מה אני אבנה, מאיפה יש לי דירה מאיפה אני ישלם, מאיפה אני יעשה, כבר מתחיל כאילו לחשוב איך הוא מתמודד, רגע מה למדת עד עכשיו, לא למדת  ביטחון לא למדת זה, הוא התרפא.  הוא לא למד הכל היטב וחזק. אז מתעוררים בו הכוחות הרעים שהיו טמונים ושקועים בו בתרדמה עמוקה , מתפרצים בתוך נפשו בסערה גדולה מאוד, עד שהוא לא יכול לעצור ולרסן את הכוחות, ואז הוא מחליט לערוק, לעזוב, להפסיק, לבטל, להוריד, להצטמצם, כל אחד לפי דרגתו. אבל מה קרה פתאום, הכל מתחיל להתפרץ.

לכן הזהירו אותנו חכמים זכרונם לברכה ובפרט התלמידי חכמים, שידעו שלכל אדם יש כוחות רדומים בעומק נפשו ואם ירפה את עצמו מלשון רפיון. ולא ילמד לדעת את הכוחות האלה הטמונים והרדומים ולהכיר אותם. בשעת צרה וביום צרה לא יוכל לעמוד מולם, אם לא יכין מטען מתאים של גבורה ביטחון בה', יראה והרבה מוסר.אז הוא יכשל ויפול.

כתוב שיעקב אבינו לימד את יוסף את תורת שם ועבר. ידע יעקב אבינו שיצטרכו לרדת למצרים ולהכין את יוסף לקראת מצרים אז לימד אותו את תורת שם ועבר.

מה זה התורה של שם ועבר ולמה דווקא אותו ולא את כל האחים?

תורת שם, שם היה בדור המבול, על מה חרב המבול, על בזנות ועל כל מה שעשו שמה כולל הגזל, כל המידות הנשחטות שהיו להם. אז את כל תורת שם הזאת, איך ניצלים ממבול, שלא תגיע למצב שאתה תאבד במבול, זה הוא לימד אותו

ומה זה תורת עבר, עבר הוא היה בדור הפלגה, זה דור שכפר באלוקים ועשו מגדל וראשו בשמיים ורצו להלחם באלוקים כביכול לא רוצים אותך. אנחנו נעבוד עם כוחות הטומאה, לא רוצים קדושה. אנחנו  נסתדר לבד, אתה אל תעזור לנו אנחנו מסתדרים. זה עבודה זרה. פרושו של דבר, כוחי ועוצם ידי

אז הוא לימד אותו את שני התורות האלה איך מתמודדים עם הדבר הזה. לכן כשהוא ירד למצרים שהיא שיא הטומאה והזנות והתועבה, ערוות הארץ היא נקראת. כל המקום הזה שכולו עובדי אלילים והכל. הוא לא סטה מדרך אביו כהוא זה. הוא יוסף שהיה רועה צאן, הוא יוסף שהיה מלך במצרים.למה, כי אבא שלו הכין אותו. בלי הכנה לחיים אי אפשר שאדם יצליח להתמודד. המקום היחידי שעוד אפשר לעזור לאנשים שיוכלו לצאת נורמאלים, בשאיפה כן, זה רק בעולם של ישיבות. בעולם השני האחר, הכל מופקר כבר מגיל צעיר הילדים, אי  אפשר ההורים לא יכולים להשתלט עליהם יש להם שוטר קבוע, רק האבא אומר מילה יותר או שעשה איזה תנועה כבר המשטרה בדלת, הלו, מה עשית, בא בא בא, לחקירה, יאללה זה דור אשר לא ידע את יוסף.

אז ז''א קשה, היום ילדים קטנים עושים מה שהגדולים פעם ל א העיזו. בדור הקודם לא העיזו לעשות כשהם מבוגרים. היום הם עושים את תזה כשהם קטנים. אין סיכוי שיצא מהם דברים טובים. אין סיכוי. לכן אתם רואים את השיח הישראלי, מהו השיח הישראלי על מה מדברים בכלל, מה זה, מה מעניין אותם, מה מעניין את הישראלים, מה מעניין אותם, שטויות והבלים, אפס אפסים, אין להם שום שאיפות לכלום לשום דבר. הכל נהנתנות, רק נהנתנות, נהנתנות.

ביבי בשביל עסקה עם הודו, עכשיו, לא יודע אם הוא הקטיר קטורת לפני  הפסל שהביא אותו שמה ראש ממשלת הודו, אבל רואים אותו מול פסל שמו שמה איזה נר או משהו, לא ברור מה בתמונה אבל ''לא תעשה לך פסל כל תמונה'' אתה מבין, אחד האיסורים זה לרבץ ולכבד לפני פסל. זה מה שהוא עשה שמה. לא משנה מה הוא עשה אבל עצם זה.

מה זה, יהודי עושה כזה דבר? חנניה מישאל ועזריה כשאמר להם נבוחדנצר  תשתחוו לפסל שהוא לנוי, לנוי, לא פסל עבודה זרה, אמרו לא. וקפצו לכבשן האש. ובגלל שמסרו נפשם על קידוש ה' ה' הציל אותם ולא קרה להם שום  דבר.

אין ערכים יהודיים, ראש ממשלה יהודי נשיא יהודי. הנה רואים את זה. נשיא יהודי בלי ראש.. בלי ראש. קוראים לו ראש ממשלה אבל בלי ראש.

מתכופף לפסל מניח לפניו מה זה משנה, פרחים, זה, נר,. לא יודע מה. מה? איך זה נראה? אייי אייי אייי איי איי

כשלא מכינים את הבנ''א טוב לחיים אז  הוא יוכל לעבור אותם הוא יכול להשיג הגות איזה שהוא רוצה אבל שהוא יגיע לעולם האמת יראו לו מה הוא יכול להיות ובכלל איזה כיון הוא תפס, אוי ואווי מה מחכה לנו.

לכן מזהירים חכמים בפרט תלמידי חכמים תדעו את הכוחות הרדומים בעומק הנפש, אל תתרפו. תלמדו להכיר ולדעת אותם את הכוחות האלה כדי שתוכלו לעמוד ביום צרה.

אם לא יכין האדם לעצמו מטען מתאים של גבורה בטחון יראה ומוסר, יכשל ויפול ודאי.

נחזור לפסוק.''דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב'' ותמוהה, על כסף וזהב יש צורך לפתות ולדבר באוזני העם?

מה צריך משה רבינו '''דבר נא באוזני העם וישאלו'' כאילו תדבר איתם, תפייס אותם תסביר להם תגיד להם תעשו טובה תקחו מהם  כסף וזהב.מה הבעיה, יש מישהו שהוא אדיש לכסף וזהב.

אומרים לו לך תשאל מהם את הכסף והזהב, למה שלא יקח, אבל אנחנו נסביר את זה כך, הקב''ה ביקש ממשה רבינו תכין את בני ישראל לשינוי מצב.כידוע שמשנים מקום מקר לחם אול להפך. צריכים זהירות רבה, כי השינוי הפתאומי מביא נזק לגוף.

למה כולם יש להם שפעת בחילוף במזג אויר? כי שינוי ווסת תחילת חולי אמרו חכמים. הגמרא אומרת בבא בתרא קמ''ו, אומרת שינוי ווסת תחילת חולי מה זה ווסת, וויסות, הוויסות משתנה, זה תחילת החולי אז מתחיל חולאים

מביאה פסוק ממשלי ''כל ימי עני רעים'' למה ימי עני רעים, כי זה שינוי ווסת של שבתות וימים טובים, מה גורם לו לעני שהימים שלו רעים, בגלל השבתות וימים טובים, מה קרה, בגלל שיש שבת וימים טובים אז הוא סובל העני?

אומר רשב''ם שינוי ווסת, חום, ז''א שינוי ווסת זה חוק,זה מצב, אין מה לעשות כשיש שינויים בוויסות, זה חוק. כמו עני הוא מביא דוגמא שכל ימות החול הוא אוכל פת חרבה ובשבת הוא אוכל בשר, אז זה גורם לו השינוי הזה מאוכל חרב יבש, לאוכל טוב ומדושן, השינויים האלה מקצה לקצה גורמים לו לחולי.

מה זה תחילת חולי, מתוך כך מתחיל לחלות. לכן כל ימי עני רעים, כאבי בטן וזה כי השינויים של האוכל שהוא עושה פעם כך פעם כך מקצה לקצה גורם לו. ויש שגורסי חולי מעיים.

אז שינוי ווסת מזיק מאוד לתכונתו של הנברא לגוף ולנפש. מה עושה חכם, חכם מתנהג להסתגל באיטיות למצבים חדשים. הוא לא בא אליהם בפתע פתאום,

הוא יודע שעכשיו מתחיל שינוי אז הוא מסתגל באיטיות, בכל דבר בכל תחום, לא רק באוכל לא רק בגוף, גם ברוחניות, גם עולה מדרגה, לאט לאט, לאט לאט.

עכשיו שימו לב, מי שמצבו משתנה מעניות לעשירות כמו זה שעכשיו זכה בלוס אנג'לס במאות מיליונים דולרים. יום אחד הודיעו לו  חביבי זכית בארבע מאות שישים מיליון דולר.

ומה הוא היה עד עכשיו , תפרן טיכו.

מי שמצבו משתנה מעניות לעשירות, קודם היה עני ואביון לבוש קרעים ודר בדירה רעועה, אוכל פת קיבר ושותה מים במשורה היה בזוי ונקלה והכל מתרחקים ממנו, פתאום זכה לעושר, מוציאים אותו מהכוך האפל שבו התגורר לארמון מדהים מהודר ומפואר, עבדים ומשרתים רצים לפניו, רולס רויס. מחכה לו בחוץ. אין ספק ששינוי פתאומי  כזה משפיע לרעה על האדם הן בגופו והן ברוחו.

דרך אגב רוב אלו שזכו בפיס בלוטו בסכומים גדולים, חלק גדול מהם התאבדו. כי הם גומרים את הכסף מהרץ הם חושבים שזה לא יגמר. במושגים שהם היו עניים זה לא יגמר. כי הם הסתדרו עם שלושת אלפים ארבעת אלפים שקל ועכשיו יש להם מיליונים אאאהרב עד שזה יגמר. ולא עובר שנה שנתיים הם תפרנים. אחרי שטעמו את העושר. ז''א הבנ''א הזה לרדת מעושר לעוני זה קטסטרופה. אנשים מתאבדים.

לכן אמר הקב''ה למה לך, ותכין את עם ישראל למצב החדש, הם יוצאים עכשיו בבת אחת מעבדות לחרות, משפלות לרוממות, מעניות לעשירות. המעבר הפתאומי עלול להזיק להם, הם עלולים לגרום לאיבוד צורתם. זה יכול לעקור להם את המחשבה של אמונה ובטחון. לכן ''דבר נא באוזני העם'' את הגבורה והחכמה שהם צריכים להיות מצוידים במצב של עשירות. כי אני הולך לתת להם רכוש גדול. כל אחד יצא עם 90 חמורים עמוסים כסף וזהב.

ז''א פתאום מתפרן, עבד מוכה ומושפל, אתה יוצא כעשיר אדור, שזה לא יביא אותן להתכחש לגבורתו של הבורא או חלילה ישכחו אותו ולמשה רבינו הייתה יגיעה גדולה מאוד לדבר את הדברים האלה באוזניהם. כי ניסיון העושר הוא ניסיון קשה מאוד לכל אדם וכל שכן לבן תורה.

מה עוד אם זה בא באופן פתאומי כשלא הכין את עצמו לכך, כשהוא נפגש עם העשירות הוא לא סיגל את מחשבתו להסתגל מפני  המציאות החדשה. במקרה כזה הוא עלול להתגלגל ולהתדרדר עד להדיוטה התחתונה, ולאבד את כל ההשגים שצבר תוך יגיעה בהיותו בחור ישיבה, אברך כולל, למדן, חכם ,עוסק במצוות, לא יהיה לו כח לעמוד ביום צרה כנגד הניסיונות הבאים אליו, וכל שכן לא יהיה לו כח לעמוד בניסיון העושר.

לכן נהג הקב''ה עם ישראל באופן זה שהשהה אותם במדבר 40 שנה. אתם יודעים למה, למה 40 שנה? אין אדם עומד על דעת ריבו עד 40 שנה. הבורא היה הרב שלהם עכשיו , 40 שנה למדו את התורה לשו. למה 40 שנה, כדי שתתישב התורה בגוף שלהם. שם יהיו חתיכת תורה, לא שמעו דרשה פה דרשה פה, לא לא לא. 40 שנה לימוד מפיו של משה ואהרון והזקנים כל הזמן. הכנה.

למה צריך הכנה 40 שנה, לקראת מה? ה' הכין אותם לקראת שינוי מקום ומצב כדי שיהיו מוכנים  לשינוי של התמורה הגדולה שתחול בחייהן ברגע שנכנסים לארץ ישראל. ששם זה ההפך מהמדבר.

במדבר היו מופשטים לגמרי מעסקים מדיניים, ארציים, לא באו עם  שום קשר או מגע עם הבריות, לא עם עמים זרים.

התעסקו רק עם ענני כבוד, היה להם המן, בארה לש מרים, השראת שכינה, משה רבינו אהרון הכהן והזקנים, זה מה שיש. וארי שהם התרגלו לחיות באווירה עליונה כזאת תחת חינוך של מלאכי מעלה.

 קיים חשש שהמעבר הפתאומי לחיים בארץ, להתיישב כשלכל אחד יש בתים, שדות, כרמים , עבדים, וכל טוב, זה יביא למשבר במצב רוחני.

המעבר מפרישות ובדידות לחיים מדייניים ושפע חומרי ללא הכנה, עשוי להזיק למעלה הרוחנית  וגם למצב בגופני. לכן ניהג אותם הקב''ה 40 שנה במדבר כדי להכין אותם לשינוי המצב ולהודיע להם על אווירת הארץ.

אתם יודעים עד כמה זה איום ונורא וקשה? תשמעו.

כתוב ''והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו'' מדובר ביעקב. היו לו מלאכים שליוו אותו  בארץ. והמלאכים של הארץ  לא יוצאים לחוץ לארץ. והיו כאלה של חוץ לארץ שלא נכנסים  לארץ.

 אז עלו לרקיע וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוות אותו .

גם מלאך צריך להיות עשוי מחומר מיוחד שלא ישתבש באוויר של חוץ לארץ. 

''כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה'' ארץ העמים היא טמאה מי ששולט שמה זה שרים של מעלה של אומות העולם.

פה אצלנו ישראל חבל נחלתו, יעקב חבל נחלתו,  אנחנו קשורים ישירות לבורא יתברך. האויר של ארץ ישראל הוא מחכים.

עכשיו כדי שמלאך לא ישתבש מהאוויר של חוץ לארץ, מהאוויר, בלי להיפגש עם אנשים, מהאוויר, תארו לכם כמה טומאה עולם העמים למעלה. המלאכים היורדים מהשמיים זקוקים לזהירות יתרה שלא ישתבשו.

הרי שהמלאכים בספר בראשית שירדו, השתבשו. וראו את בנות האדם וחטאו. והלא המלאכים  שבאו להפוך את סדום ולהציל את לוט כשהם אמרו ''משחיטים אנחנו את העיר'' קיבלו עונש ונדחו ממחיצתו של הקב''ה 138 שנה. לא ממחיצתו ממחיצתם.

האר''י הקדוש אומר שמלאך לא היה יכול לבוא למצרים למה, כי הוא היה מתגשם באוויר העיר,אם נכנס למצרים רק נכנס לחלל האוויר היה נהיה הגשם. גשם גשמי כמו האדם. ולפיכך עבר הקב''ה בעמו  לנגוף את מצרים.

כמו שאומרים באגדה ''לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף  ואל על ידי שליח אלא אני  אני הוא'' למה, מלאך שהיה עובר שם היה הופך להיות כמו בנ''א, גשמי.

לכן המלאכים שהיו וצריכים ללוות את יעקב אבינו לחוץ לארץ מוכרחים היו להיות עשויים מחומר צלול וזך ביותר.  כדי שלא יקלוט את האוויר של חוץ לארץ.

דרך אגב, יש למעלה כידוע נהר שנקרא נהר דינור, נהר של אש. ומלאכים שעולים למעלה חייבים להיכנס לנהר דינור קודם ואח''כ לעבור למקומם. למה, כי מלאך שיורד לפה לעולם הזה בשליחות נדבק בו משהו מהעולם הזה וכדי להתנקות ולהזדכך הוא חייב לעבור בנהר של אש כדי שכל מה שנדבק בו, יוסר.

אז תארו לכם, הוא לא בא להיפגש עם אנשים, לא עשה איתם שום דבר, לא אכל איתם ארוחת צהרים, אבל עצם זה שהוא ירד לעולם השה. כבר צריך לעבור בנהר דינור.

אז כל שכן  אדם שקרוץ מחומר שזה קל , חומר קל ונוטה להיות מושפע מחומריות. אז ודאי שהוא צריך להיות מוגן ומוכן כדי לא להשטף בזרם מים רבים ועזים של חומריות, ועליו להכין את נפשו וגופו בחומר דק ועדין של מה? של צורה ויראת שמים. כדי שיוכל לעמוד מול כל הניסיונות בחיים. כדי שלא יעבירו אותו על גדעתו על דעת קונו.

אתם רואים אנשים ששומרים את עצמם היום ב''ה מאכילת בשר עופות, כל הבעיות החמורות שהתגדלו, אז שהם באים לאנשים מה אומרים להם אנשים, עזוב אותך, תאכל, מה יש בזה, נו אתה מגזים, תאכל. מה אתה שומע, אדם מגושם, שחוץ מבשר ועופות הוא לא רואה כלום בעיניים. ובלי זה אין לו חיים. מה, לא נאכל בשר, איך נעשה שבת? מה, שבת זה בשר? אז אצלך גם יום ראשון, שבת. יום שני שבת. כל יום שאתה אוכל בשר זה שבת. בלי זה זה לא שבת.

אנשים לא נורמלים, למה, הם מגושמים, הם מגושמים. גם התורה לא יכולה לשפר אותם, הם לא נותנים לה, לא לא לאל גידי לי מה לעשות לא לא, עד כאן חביבי. זה אני לא מוכן לשמוע, אם אתה נוגע לי בבטן,אני לא מוכן.

זה ההבדל. מי שלומד תורה על מנת לקיים.

מי ששומע את קול ה' מדבר אליו ואומר לו  יעיוני, תשמע לי, כל דבר שיש  בו ספק תתרחק. כי ספק דאוריתא לחומרה. ואם יש פה ספק, ולו ספק קל תתרחק מן הדבר הזה כי אתה מסכן את חייך ואתה מטמא את עצמך.

היום שלחו לי שאלה, האם הכלב שאכל חולדאי בתאילנד זה כמו אלה שאוכלים נבלות וטרפות?  הוא השוויץ שהוא אכל כלב בתאילנד, אמר דווקא טעים. אני חושב גם אם יאכלו אותו, הוא יהי טעים.

אבל מה הוא אומר, אמרתי שיש הבדל,מה ההבדל? הוא אכל מדעת וברצון, יש כאלה אוכלים נבלות וטרפות הם לא יודעים. אני מתכוון באמת על אלה שלא שמעו, לא יודעים. אבל מי ששמע ויודע, זה בדיוק כמו חולדאי שאכל כלב. הוא יש לו שם טמא  והכל שם טמא.

אז ז''א בנ''א שאומרים לו יש ספק במה שאתה אוכל והוא לא מתיירא, אז הוא כמו הכלב שלא בורר את מאכלו, מה שזורקים לו אפילו זה עצם גם אוכל, העיקר זה שייך לבשר, הוא אוכל.

אומרים שהתימנים יש אומרים גם הג'ארבים, תלוי כל אחד, יש אומרים הטריפוליתאים, מה הם לא אוכלים בכבש? אצל התימנים אומרים את החבל. ואצלם  אומרים, לא אוכלים את הפעמון.

אבל אוכלים הכל, רואים בשר, אוכלים, מה פרוש זה בשר, מה יש בו מה יש בו, בשר, סה"כ בשר. כן ככה זה עובד.

טוב, לסיום. כתוב בעשרת הדברות יש ביתרו ויש בהעלותך. כתוב ''לא תחמוד בית רעך'' ''לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך'' זה כתוב ביתרו

מקשה 'בעל הטורים' למה בעשרת הדרות שנאמרו בבהעלותך בספר דברים, שמה כתוב אחרת ''ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך''

הבחנתם באיזה שינוי? לא הקשבתם כל כך. הבחנתם בשינוי? לא הבחנתם. כי אתם לא מקשיבים כל כך אני שם לב.

אני חוזר על שני הפסוקים תנסו לאתר מה השוני

בפסוק ביתרו כתוב ''לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך''

בהעלותך מה כתוב ''ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאווה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך''

מה השוני? (תשובות מהקהל)

ולא תתאווה, נכון ולא תתאווה, ומה עוד?

 למה לא לחמוד ולא להתאוות למה מה?

 מה השוני, במה לא תחמוד במה לא תתאווה במה?

 מה השוני בשני הפסוקים?

 מה אסור להתאוות מה אסור לחמוד מה, את מה?

 אשת רעך ומה עוד? נו, הרבה דברים, בטח הרבה דברים.

 מה? מה? שדהו זה השוני.

ביתרו לא כתוב שדהו. בהעלותך, כשהם קרובים לארץ כתוב שדהו. אומר בעל הטורים, 'ושדהו' הוסיף כאן, ולא זכר אותו בפרשת יתרו. למה, בגלל שהגיעו עכשיו קרוב לארץ והיה להם שדות לפי שנתקרבו לארץ והגיעו לשינוי המצב והמקום. עכשיו מתעורר הטבע של אז התגלה להם מקודם. המידות קמות לתחייה, ולכן צריכים הכנה יתרה להיזהר מחמדת הטבע.

קודם לא דיברו איתם בהתחלה שקיבלו את התורה שזה היה בתחילת ה40 שנה. לא דיברו איתם. מה יש לדבר איתם אז על שדהו, זה עוד 40 שנה. אבל שהם קרובים כבר לארץ לכניסה לארץ אז מוסיפים שגם לא תחמוד ולא תתאוה גם לשדה. עוד מעט יהיה לכם שדות, זה גם כן בכלל זה השדה, למהר כי עכשיו הטבע יתעורר הא,מה פתאום  הגדר לא פה, פה הגדר זה נחלה שלי, שלי, אני קיבלתי מפה וזה, מה פתאום. פתאום הוא יתחיל להסתכל על הזה.

כשהיו במדבר תחת ענני כבוד היו רחוקים מהמוחש של שדות כרמים ופרדסים אבל הכל מכונס בתוך פינה בכלב, הם לא יודעים. הכל קיים באדם אבל לא נגלה לו. אבל אם הכניסה לארץ תתעורר החמדה ולכן באה הזהירות יתרה. צריך הכנה רבה לחיים הגשמיים רבותי. צריך להתאמן הרבה בתורה ויראת שמיים כדי שנוכל לעמוד נגד הטבעים שיש בנו שמתעוררים ומשתלטים על האדם עד שהוא מאבד עשתונותיו ואז הוא אומר לא, לא יודע מה להגיד לך לא יודע מה קרה איבדתי את האשתונות, לא יודע מה להגיד לך איך זה קרב. מה איך זה קרה? לא הכנת את עמך, התרפית? ביום צרה צר כוחך. ודאי. אם לא הכנת את עצמך לכל המצבים שעלולים להיות לא הכשרת את עצמך ברור שלא תוכל לעמוד. כי לאדם יש יצרים יש לו חמדות יש לו תשוקות יש לו יצר הרע גדול, הוא יודע להפעיל כמו פסנתר את הכלים האלה.

אדם חכם נדבר בה' יתברך, זוכר שהוא מרומם מעל כל הברואים. בנ''א אתם אדם, שלמות האדם זה השגה והכנעה ביחד. אתה צריך לדעת שאתה שדמות הכסא למעלה. ניצב שמה. שתגיע יראו לך מי אתה היית יכול להיות. ואיך התעסקת בקטנות. איך החלפת עולם בעולם. איך היית יכול להיות מה שאתה לא חולם שאתה יכול להיות.

הגאון מוילנא אם לא היה עובד על עצמו הוא לא היה הגאון מוילנא. הוא היה אלי. אלי אתה בא לשחק כדורגל, אתה בא כדורסל, אתה בא, אתה בא. זהו. אבל הוא החליט להיות אליהו הגאון מוילנא. והוא היה בדרגה שמלאכים ותנאים ירדו ללמוד איתו בעולם ה..

התאווה התנאים והמלאכים ללמוד איתו פה בעולם הזה. זה היה רק לפני 250 שנה. זה אדם.

אדם שיודע מה זה תורת אדם ואיפה היא נמצאת אבל אנשים מתעסקים בהבלים. הוא רוצה 'כורעי'  חתיכה של בשר. זה פה שם. שטויות הבלים מתעסק בהבלים. תתעסק במה שנכון מה שראוי שתשאר. מה שאתה תשאר. מה ישאר ממך,מה ישאר ממך בסוף? הרי הגוף הנגוף ישאר באדמה, יאכלו אותו תולעים, מי עולה למעלה הנשמה, מה יש בנשמה בשר? גרפסים? מה יש בנשמה? רק הדעת האלוקית שה' נתן לך ומה שאספת, מה אספת,תורה ומצוות. איזה, באיזה רמה, באיזה איכות, כמה ?  קרחות יער. קרחות של יער יהיו.

 אולי כמה שתילים. במקום יער עבות של תורה ומצוות . חבל נכון? כדאי כדאי. אפילו אם לא הייתם בהתחלה בישיבה, גם אני לא הייתי בהתחלה בישיבה, הייתי  בישיבה של מטה.אבל אפשר לסכות לישיבה של למעלה. אני רק התחלתי בגיל 24 באיחור מופלג. ואפשר להספיק המון,לשנות עולם, לשנות עולם אפשר. אבל עם רצון. עם הבנה שזה התכלית שלך. אבל אם אתה רוצה לטעום גם מזה וגם מזה ורוצה גם את זה וגם את זה, אין לך מטרה אחת שאתה מתמקד עליה. לא תגיע לכלום.

''ולא נצחני אלא בעל מלאכה אחת'' אדם לא יכול גם גם גם . אין תחליט, אתה רוצה להיות רוחני, רוחני. גשמי, גשמי. שינהם לא הולכים ביחד אין קומסי קומסה. אין גם וגם. אין. בסוף לא יהיה לך לא זה ולא זה. בסוף צריך להחליט. כמה נשאר לחיות? אדם פה עשרות שנים  והוא עף מפה. אח''כ זה נצח. כל מה שהשקעת פה זה נשאר לנצח. השקעת מעט זה מה שיהיה לך לעד. ששקעת הרבה יהיה לך המון. וכל פעולה קטנה פה היא שווה שמה לאין ערוך,לאין ערוך, אם נבוחדנצר פסע 4 פסיעות לכבוד ה' יתברך וזכה שלושה, שלטו  בכיפת העולם, הוא ובניו. תארו לכם מה זה על פסיעה לכבוד ה' אפשר לקבל שכר, אם אתה גוי. כל העולם שלך ממש כך העולם . הוא שלט בכיפת העולם. כל העולם. ז''א על פסיעה אחת לכבוד ה'

אז אם אתה עושה  מצווה כמאמרה, ראינו המרפה עצמו אפילו ממצווה אחת. גם אם יצטרך לעמוד בפני יסורים צרות וכו. לא יוכל לעמוד.

נו, באתי גיליתי לכם סודות גדולים. מעשה מרכבה. מי זה האדם, מי אנחנו, מה זכינו, למה אנחנו קרואים אדם. אבל צריך להיות כאלה.

בהצלחה

למי שיש שאלות בבקשה

כן בבקשה

כן

שואל: יש מישהו בעבודה שיש לו כל מיני טענות ע המגזר החרדי. שהוא שואל אותי וטוען את הטענות שלול אני יודע איך לענות לו אבל בתוך תוכי אני מרגיש סוג של כעס וקושי עם זה.

הרב: אתה לא תוכל לתקן את החרדים הרי דיברנו עליה עכשיו כל הדרשה.אם אדם לא עובד על עצמו זה שיש לו שם מושאל חרדי. זה שקר גמור, חרדי זה אמור להיות החרדים על דבר ה', זה המקור של המילה חרדי. חרד על דבר ה'

אם חושבים שהכוונה חרדי זה לבוש שחור לבן, זה לא חרדים. חרדים על דבר ה' זה חרד. אפשר לקרא לו חרד. אחרים אתה יכול לקרא לו דתי. גם לא דתי. כי דתי זה הפרוש חוקי.

דתי זה חוקי. דתיהם שונות וחוקיהם שונים, אז מה זה דתי-חוקי. חוקי זה מי שמקיים את כל החוקים של התורה הוא נקרא דתי שומר את כל חוקי התורה אז זה נקרא דתי, אבל גם זה לא שומרים אז הוא גם לא דתי. אז מה הוא? אז הוא חילוני שומר מצוות קצת.

שואל: סליחה אז אחד הטענות שיש לו חוץ מכמו בגדים צנועים  שחרדים הולכים או חרדים עם  אייפונים שהוא טוען עליהם. יש לו טענה אחת שהיית ממש הכי כואבת, היא הקריא לי מודעה שהייתה כתובה במקומון חרדי כתוב שמה, סליחה שאני צריך להגיד את זה אבל ככה הוא קורא: נופש נשים מפנק הפינוק של  החורף באילת. הרקדה סוחפת אל תוך הלילה. סטנדאפ. הקרקס המונגולי. אומן החושים בפיקוח משגיחים יראי שמיים.

הרב: תראה, את הבדיחה הזאת של התדרדרות וחבריהם כבר דיברתי זה אפיקורסות גמורה, כבר דיברו על זה רבנים. כבר היה אצלינו לפני שבועיים הרב אליעזר בן דוד ואמר שהם אפיקורסים והוא אמר לרב זמיר שהוא רשע ,על כך הפרסומים האלה על הפרסומים האלה הוא אמר לו. איך אתה לוקח אנשים ומוציא אותם למקומות כאלה וכו וכו. גדולי ישראל יצאו כבר בשנים קדמוניות לקחת אנשים לאילת באופן מרוכז ואפילו שאומרים זה בשביל חילונים וכו קשקושים ובסוף באים כל הדתיות והדתיים והכל והולכים לשמה. מה אתה מכניס אותם לעיר כזאת בשביל ללכת שמה ללמוד תורה, מה רע במרכז הארץ איפה שהם נמצאים.  צריך ליסוע למקום של טומאה עיר של טומאה ואתה רוצה להביא ואתם לשמה שהכל פריצות גמורה ולהביא אותם שמה ללמוד תורה. ובמלון שהם ישהו מה מה יש שמה במלון. איך יורדים אנשים ונשים שמה לשפת הים וכל הדברים? גם אם זה בחורף איך לא הולכים שמה? זה הכל ליצנות.

 יש כאן עכשיו רב לוקח נשים לא יאומן כי יסופר. רק נשים הוא לוקח. לאומן, שלושה ארבעה ימים. רק נשים. לא הבנתי, מה אתה הגאי סריס הנשים? מה יצאת מהמגילה, מאיפה יצאת משושן? מאיפה באת, לוקח את הנשים. לתת להם מסע של שמחה הוא קורה לזה. מסע של שמחה. לא הבנתי אתה הולך למתקן תיקונים הוא קורה לרב רבי נחמן מברסלב מתקן הנשמות, כבר הוא קרה לו מתקן הנשמות, שיבואו אז מתקן את הנשמות עם מסע של שמחה. יהי הריקודים גם לא הבנתי, מי ירקוד, לפני מי, איפה ירקדו איזה שירים כתוב של חילונים כתוב שם של שיר שאמרו לי שיר של חילונים של עומר אדם. יש אדם כזה עומר אדם, הוא שר, והם ירקדו הנשים אחרי שקיבלו תיוקן לנשמה. אז עכשיו הוא יקלקל אותם ויחזיר ואתם בחזרה בשביל שיבואו שנה הבאה, איך הם יצאו עוד פעם צריך לתקן ולקלקל לתקן ולקלקל כמו זגג, שובר זכוכית צועק זגג זגג. לא יאומן כי יסופר,אלא פושעים. פושעים במלא מובן המילה איזה השגחה ואיזה בטיח, אתה יודע מה הם אוכלים, נבלות וטרפות וכלים שלא מוגעלים ולא כלום. אין בדיקה של כל העשב והירק, הכל שטויות והבלים מסחרה. הכל כסף. שום דבר אין פה הוא צודק במאה אחוז

תגיד לו שאני אמרתי רשעים ופושעים

שואל: סליחה ותודה

הרב: ועל בגדים צמודים אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני הולך עם שמלה.

כן שאלה הבאה

 

כן תן לבחור פה

שואל: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: החפץ חיים מביא סיפור מאוד ידוע על לדון לכף זכות

הרב: כן

שואל: הוא מביא את הסיפור של רבי עקיבא שבא לפני רבי אליעזר בן הורקנוס. בסוף רבי אליעזר בן הורקנוס בא אליו והחזיר לו את מה שהיה מגיע לו והוא שאל אותו בעצם איך דנת אותי על כל מקרה ומקרה. בסוף הוא אומר לו שבאמת אני נדרתי נדר על כל מה שהיה לי בגלל שהיה לי בן שהוא למד תורה. אני שואל בעצם זה גופא לשון הרע לכאורה, כאילו הוא היה צריך להגיד לו נכון אני נדרתי נדרים אבל למה הוא הוסיף את השורה האחרונה בגלל הבן שלי שנדרתי נדר, היה אומר נדרתי נדר בלי להוסיף את הסיבה שהבן שלי לא למד תורה, הסברתי..

הרב: הסברת כן, אבל זה לא לשון הרע על הבן.מה הבעיה?

שואל:לכאורה אם אני שואל את הרב שאלה או משהו אז הרב אומר לי זה הסיבה

הרב: כן אבל צריך הסבר הגיוני להגיד שאתה נדרת נדר. להדיר את עצמך מכל הנכסים, מכל הדברים שיש לך על פארש, על סתם.

שואל: לא, אבל הוא יכול להגיד תשובה אמיתי אבל בלי להגיד את הסיבה בגלל הבן שלי ש..

הרב: שמעתי אבל מתי זה יכול להתקבל שבנ''א אין לו כלום כלום כלום

 כשזה קיים. מתי אני יקבל את התרוץ שזה תרוץ הגיוני, אני יקבל אותו שאני ישמע שזה הגיוני אבל אם הוא לא הגיוני איך אני ישמע אותו איך אני ישמע אותו אז הוא אומר לו, זה לא לשון הרע.

שואל: לא כל כך הבנתי

הרב: כשאתה אומר תרוץ אתה צריך להגיד את התירוץ באופן כזה שזה יתיישב על ליבו של השומע.  אם הוא לא מתיישב על ליבו של השומע, אין סיבה בעולם שאדם יפקיר את כל הרכוש שלו סתם .

מה בא לי,  קמתי בבוקר לא אומר לך, אני הפקרתי עכשיו למה החזרת אותו, לא הבנתי, אם הפקרת מה כוחך להחזיר מאיזה כח, אם הפקרת, הפקרת. אם הקדשת נגמר לא שלך, איך תחזיר? אבל אם אני אומר זה מותנה, כל מה שעשיתי זה בגלל שהבן שלי לא לומד תורה אבל אחרי שהבנתי שהוא כן לומד תורה, אז אני יכול להחזיר, זה היה תנאי. התנאי שהיה במה שאמרתי זה זה.

שואל: תודה רבה

הרב: תהיה בריא

שואל: אמן

 

כן תן לגברת באמצע.

שואלת: אם בנ''א שקרוב אליך נפטר ואתה רוצה לקבל ממנו סוג של מסר מסוים מה אתה צריך לעשות בשביל הנשמה

הרב: לחייג.

 אין דברים כאלה. אין קשר בייננו לבינם וגם לא צריך להיות. ואיזה מסר את רוצה מה, יגיד מה מצב שמה? אני יכול להגיד לך מה המצב. או כאן או שם. אם את יודעת מה הוא עשה קודם ואת יודעת שזה הכל על פי התורה אז הוא בגן עדן.

אם את יודעת שהוא לא עשה הכל על פי התורה אז ודאי שהוא עדיין לא בגן עדן. הוא צריך לעבור קודם מקום שינקו אותו מכל הבלאגנים ואחרי זה הוא יכול להגיע. מה שכן אפשר לעשות זה לעזור לו מפה כמו שעשו הערב הרצאה לעילוי נשמת, זה מה שעוזר לנשמת אדם שנפטר כדי שיוכל לטוס למעלה עם זכויות חדשות שהדביקו לו בשיעור שאין כדוגמתו.

 כי כל מילה שאנחנו מוציאים פה זה תרי''ג מצוות כפול השומעים כפול המסתכלים כפול אלו שיסתכלו בעתיד כולל אלו שהתחזקו כולל אלו שיחזרו בתשובה זה המתנה הכי גדולה שאפשר לעשות לבנ''א שנפטר. בין אם הוא צדיק בין אם הוא  עדיין לא. אבל מה זה קשר שהוא יגיד מה יגיד. וחלומות שבאים תדעי שהרוב זה חלומות שווא, למה כי מהרהורי היום בד''כ באים בחלומות אלה שמהרהרים בהם ביום או בימים האחרונים זה אחד.

 שתיים, רוב חלומות הם לא אמת בכלל. בכלל. אז איך את תדעי בכלל מה שאמרו לך זה נכון או לא נכון. אז מה יועיל אם יבוא לא יבוא היא תבוא, אין בזה שום דבר, לא צריך, צריך לעשות מעשים טובים למענם.

עכשיו אם זה הורים למשל אז ודאי שאם הילדים שלהם חזרו בתשובה והולכים בדרך ה' אז כל המעשים של הילדים זה עולה להורים. אם זה ילדים שהלכו ואל ההורים אז  ההורים יכולים לפעול בשבילם. לא הזכויות שלהם עצמם אלא פעולות כמו זה שעשו שיעור תורה, כמו שיקנו סידורים,  ספרים, ללימוד בישיבות במקומות שאנשים ילמדו תורה. כל זכות כזאת שישתמשו בה כמובן שזה יהיה לעילוי נשמת, פרוש שהנשמה עולה מדרגה לדרגה בזכות התוספות של הזכויות שנותנים להם.

שואלת: תודה רבה

 

כן שאלה נוספת

כן, עד שתהיה שאלה יש מישהו רוצה לשבור פה איפון. תגיד לו שהנה מצלמים שהדתיים שוברים אייפונים.למה הוא אומר.

איפה השובר ואיפה הפטיש?

מה? אתה רוצה להיכנס לגיהנום כפול?

כן, מי השובר? תן לו, קח

מצוות ביעור ''וביערת הרע מקרבך''

הפוך. הפוך, כן. הלו הלו להגיד בקול הרני מקיים מצוות וביערת הרע מקרבך

מלמעלה חלעעעע

לאאא, זה חלש כלום. עוד עוד עוד.

זה לעילוי נשמת חיה נעמי עירית בת צנעה וזיווג הגון יוסף בן עופרה

מה? מה אני אמרתי? למה כתבו לי? אז גם חיה הוסיפו לי. אה הורידו את זה,

אז לעילוי נשמת עירית נעמי בת צנעה מנוחתה עדן.

 

 

כן, הוו ידידנו חנג'ורי בסטרי, עכשיו תשמעו מה הולך להיות פה יאבבאי.

רגע רגע  תקח את המיקרופון דבר איתו נו.

 שואל: רציתי לשאול כמה שאלות בנושא של אקטואליה, לא..

הרב: אין בעיה קרב רק את המיקרופון אליך

שואל: שומעים בסדר?

הרב: הו מצוין.

שואל:יפה, רציתי לשאול דעתך בקשר לכמה נושאים

א. מה אתה אומר על הנושא הזה של התקפה של חרדים שהחליטו לשרת בצבא ומתקיפים אותם ומחרימים אותם בצורה גסה. מה יש לך להגיד על זה?

הרב: אתה מתכוון שחרדים תוקפים את החרדים שהולכים צבא

שואל: מישהו שלמד החליט לשנות דרכיו ללכת לצבא ואז הוא בא לחברה שהוא בא ממנו והם מתקיפים אותו בצורה פראית ראינו את זה ב..

הרב: תראה, באופן עקרוני זה לא עוזר זה לא מועיל זה לא ממעט יש בזה חילול ה' . אבל אם אני רוצה להבין למה הם עושים אם אני רוצה להבין מה הם עושים אז הם חושבים אולי בזה הם לא ימנעו אותם אבל הם יגרמו  לאלה שמהצד שלהם עלולים חלילה גם כן לדהור לכיון הזה אתה מבין, שיראו שזה לא כל כך משתלם יש לזה הרבה ביזיונות וכל מיני דברים

שואל: מה דעתך באופן אישי על זה?

הרב: אמרתי. מה, עניתי מפורש

שואל:מה כאילו אז אסור חילול ה'

הרב: מה, ברור אמרתי אני מדבר ברור אתה יכול לשמוע את זה בשידור חוזר

שואל:טוב עכשיו משהו אחר

הרב: כן.

תקרב את המיקרופון

שואל: אני שומע כל הזמן את הנושא הזה של ההפחדות גוג ומגוג, למי זה טוב? מה זה נותן, טוב אז יהיה מלחמה .

הרב: להתכונן

שואל: מה להתכונן מה בדיוק ?

הרב: הו. להיות ..

שואל: אני רואה את ההפחדות האלה כל הזמן גוג מגוג מה זה הדבר הזה

שואל: נראה לי שאתה מפחד

שואל: לא מפחד, רק שואל

הרב: אז אם אתה לא מפחד למה אתה שואל? מה אכפת לך שיפחדו אחרים?

שואל: אני רוצה לשמוע מה היגיון של זה?

הרב: אוקי. מה ההיגיון אני יסביר לך.

שואל: מה הפרד ומשול?

הרב: לא, לא הפרד ולא ומשול

שואל: נו אז תגיד לי מה,

הרב: תקשיב תקשיב

התורה מודיעה לנו מראש מה יהיה באחרית הימים. ואותו יחזקאל הנביא  אומר לנו  בפרק ל''ח את כל התאור של גוג ומגוג. וכל נבואה שנשארה לנו היא לדורות ז''א נבואות שהיו בזמנם לזמנם לא נכתבו.

מה נכתבו, נבואות שקשורות אלינו לאלה שיהיו באותם תקופות כדי שזה יגיע נדע להתכונן להיות מוכנים ושלא נטעה ונחשוב שזה טבע. אלא זה גזר הבורא. עכשיו

בא בא בא תקשיב. מלחמת גוג ומגוג זה סגירת מעגל. במשך אלפי שנים אומות העולם הרשו לעצמם להרוג, לרצוח לשרוף, הכל, של הדברים כל המיתות המשונות את היהודים, העלו אותם למוקד והחשבון נשאר פתוח אצל הקב''ה.

כתוב שבאחרית הימים הוא ילבש חלוק

עזוב את השאלה הבאה שמע את התשובה.

הוא ילבש חלוק ''פורפירא דיליה'' שבו יהיה כל הגויות של כל אלה שנרצחו ונטבחו ועם זה הוא הולך לנקום  באומות העולם. והוא יעמיד באותם יעמיד א המנהיגים שיהיו באותם דורות שהם יהיו גלגלולים של כל אלה שהיו בעבר כגון נבוחדנצר, סנחריב פרעה וכל זה.

דרך אגב. אובמבה דומה מאוד מאוד לפרעה. הוא גילה את זה כשהוא היה שמה במצרים. ועכשיו הוא בנה בית כמו פירמידה. בנה בית כמו פירמידה

שואל: הוא גם קד למלך סעודיה

הרב: כן ,כן, גם אשתו דומה לאשתו של פרעה

שואל: עזוב, בלי כל ..

הרב: רגע חכה רגע אני לא אומר סתם

אז ז''א סגירת חשבון סגירת מעגל ועל זה נאמר ''אל נקמות ה' אל נקמות הופיע הנשא שופט הארץ השב  גמול על גאים''

אז כל אומות העולם האלה צריכים להענש. התוצאות של המלחמה יהיו שני שליש מהאומות ימותו ושליש יוותרו. זהו

שואל: מתי זה יקרה

הרב: מה, רגע רגע. עכשיו מה אומרים לנו, תתכוננו. אז הגמרא שואלת מה עושים בשביל להינצל מהמלחמה הזאת שהיא קטסטרופלית וכמה אמוראים אמרו ''יתי ולא אחמיני'' כשיבוא מלך המשיח ויהיו את המלחמות, אנחנו לא רוצים להיות.אחרי, כן. אבל לפני, לא. למה? בגלל שהאסונות יהיו לא טבעיים בכלל. כל כלי המשחית שהכינו ישתמשו בכולם. עכשיו מה עושים כתוב '''הרוצה להנצל ממלחמת גוגו ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים'' כמו הבן שלך אם יעסוק בתורה כמו הבן שלך אז גם בגמילות חסדים אז גם תהיה מלחמת גוגו ומגוג פצצות אטום מימן הכל

שואל: אנחנו טפלון

הרב: לאאאא יאונה לו כל רע. ''יפול מצדך אלף ורבבה מימנך אליך לא יגש'' רק בתקווה שהבן יהיה לו גם אבא שחזר בתשובה וינצל איתו.

שואל: חזון אחרית הימים

הרב: נכון זה בדיוק. שאלה הבאה תוציא את הפתק

שואל: שאלה הבאה, מה דעתך בקשר לימוד מקצועות הליב''ה

שאני שמעתי שיש חלק מהחרדים הם נגד הענין הזה. לא ללמד את הילדים את מקצועות הליב''ה רק בחיידר דברי תורה. מה אתה אומר על זה?

הרב: אני אומר שזה נכון מאוד אנחנו לא צריכים שום מקצועות נוספים. כל מה שיש בגמרא מספיק לנו בשביל להתקיים בעולם הזה להיות העם החכם והנבון ביותר ולשרוד 3300 שנה בלי כל מקצועות הליב''ה

שואל:אה, כן, אז ז''א אתה יושב על הכסא שלך בנח עם המחשב שלך  מי ייצר את זה לדעתך?

הרב: אני יגיד לך, פראיירים כמוך.

עכשיו אני יגיד לך יותר מזה  לא צריך יהודים כמוך שיעשו את זה. הגויים עושים. בשביל מה הקב''ה ברא את הגויים כדי שהם יהיו כלים לשרת אותנו שנוכל אנחנו להתקדם. הם יעבדו ויכינו לנו את העולם. אנחנו נשתמש וכו.

למה נתנו את האשה למה נתנו את האשה? שתהיה עזר לאדם. מה היא צריכה לעשות? לבשל לאפות לכבס וכו וכו זה דברים שהיא עושה בד''כ. היום זה כבר לא. אבל נגיד, זה מה שהיא צריכה לעשות. אז אתה תגיד מה, איך אתה רוצה שיהיה ילדים, מה, רק הנשים יהיה להם הריון? גם אתם תכנסו להריון? איך יהיו ילדים אם אתה לא תהיה בהריון תגיד לי? אבל מה עשה ה' עשה חלק נשים וחלק גברים. עשה חלק גויים חלק יהודים. עשה חלק טיפשים ועשה חלק חכמים. עשה חלק משוגעים וחלק נבונים. ולכן אנחנו מהחלק הזה.

שואל: אתה פעם שמעתי את זה שאמרת שאשה שעובדת בחוץ זה לא אשה. זה נכון או ש?

הרב: לא, זה לא אני אמרתי, חפש מישהו אחר.

שואל: זה לא אתה, ז''א אין לך בעיה עם זה שנשים מורות עובדות בחוץ במקצעות חופשיים?

הרב: אין בעיה, כל אשה שרוצה גם את הקללה של הבעל מה הבעיה?

שואל: אין בעיה,

הרב: אין בעיה.

שואל: ז''א  אהה.

הרב: אין איסור.

שואל: אין איסור

מה אתה אומר בנושא של, אם זה היה תלוי בך היית עושה את זה פה מדינת הלכה

הרב: לא.

שואל: אוקי אז מה היה קורה? מה לפי דעתך, אתה יום ראש ממשלה, מה תעשה?

הרב: מה פתאום שאני יהי הראש ממשלה

שואל: איך תפתור את כל התחלואים של המדינה, בא אתה איש חכם, בא תגיד לנו

הרב: אני יגיד לך

שואל: כולם ילמדו תורה ולא יעשו, לא יהיה צבא צריך להיות או לא צריך להיות?

הרב: אם כולם  יהיו כמו הבן שלך אז יחזרו בתשובה ואז יבוא מלך המשיח, ויש לו תפקיד לטפל בכל העולם. זה התפקיד שלו. לא שלי, אל שלך, לא של אף אחד. שלו.

אנחנו רק צריכים להביא אותו. זה כמו שבכל מדינה יש מצביא, יש רמטכ''ל יש שר ביטחון יש כל מיני. אז מה, בשביל להתמודד מול כל המלחמות העתידיות שיכולות להיות, מביאים אדם אחד. אומרים לו אתה המפקד העליון על כל הכוחות.

ואתה צריך לנהל את כל הצבא שיש בידך, תלחם עכשיו ותפתור את כל הבעיות

שואל: אבל מי יהיה צבא, אתה אומר שכולם ילמדו

הרב: לא צריך.. לא צריך

שואל: לא צריך?

הרב: בעם ישראל אם  אתה לא יודע את ההיסטוריה, לא היה צבא במובן שאתה מבין. היה צבא של צדיקים. רק צדיקים. תקשיב.

שואל: אבל מי לימד אותם מלחמה?

הרב: אז למדו לעשות כמה תנועות. לא בעיה ללמוד כמה תנועות

שואל: אז אנחנו נעשה כמה תנועות ואתה מעריך שכל  הערבים מסביבנו,  אנחנו נחיה לנצח

הרב: באנה, אני מכיר את הישראלים..

שואל: אם אנחנו לא נעזור לעצמינו ישחטו אותנו וישמידו את כולם, על מה אתה מדבר מה יש לך,

הרב: תקשיב, אני יגיד לך מה אני מדבר  אתה כנראה...

שואל:טוב תורה אבל זה לא...

הרב: אני יגיד לך על מה אני מדבר אתה כנראה,

שואל: נו, נו ,נו מה?

הרב: אתה  קצת שכחת הסטוריה.

שואל: אני לא שכחתי

הרב: הישראלים החילונים. לא תגיד החכמים הדתיים, הישראלים. בתחילת המדינה לא היה להם טנקים .אז איך מביאים טנקים להלחם ולהפחיד את הערבים, לקחים פחים של זיתים ממלאים אותם באבנים מגלגלים מההרים והם חושבים שטנקים היגיעו

והם בורחים. ישראלים ראית מה עשו?

שואל: תאמין לי שזה קצת יותר מורכב מהסיפורים..

הרב: זה ברור. הכל יותר מורכב. אבל אני יגיד לך

שואל: עזוב זה..

הרב: אני יגיד לך, 

שואל: כן

הרב: איך מחסלים את האנשים הכי בכירים בעולם? לא עם מטוסים. באים חוליה לש אנשים שקוראים להם שמות, סיירת שייטת, כל מיני שמות והם חודרים והם באים ,אתה מבין, רגלי, עולים מהים , נכנסים פה שם, צולפים לו טך טיך והולכים

שואל: אז הם הפראיירים אתה אומר?

הרב: לאא..

שואל: לא לא אני שואל אותך

הרב: עזוב את התארים עכשיו אני מדבר על  השיטה

שואל: תאמין לי שאני מכיר טוב  את השיטות האלה

הרב: אז אתה רואה שאפשר בלי צבא, אפשר עם תחכום. אפשר בפעולות קטנות של מעט אנשים לנצח. איך נצחו את יון. משפחה אחת חשמונאים. לא ידעו על טנקים ולא מטוסים ולא אפ-35. ו

עם עוז רוחם. מי ניצח את המלחמה בעצם, ה' . לא הם. הוא רב את ריבם  הוא דן את דינם הוא נקם את נקמתם הוא עשה את הכל יש לו בעיה לסבך אותם?

תראה מה עושה ה' היום, מה אתה עושה? כלום. מי מטפל בסורים שהורגים אחד את השני? הוא

מי מטפל במצרים שהורגים אחד את השני, המוסלמים  והזה את בזה. מי בלוב, מי באיראן, מי בטורקיה, מי שם? מי מסכסך בין מצרים למצרים? אתה? הוא. למה, כולם רבים מסביב אתה באמצע, יושב פה שואל שאלות.

שואל: אני שואל אותך. .קרקס מדראנו בקיצור

הרב: כן, אתה זוכר. היית?

שואל: עזוב עזוב תקשיב. אז אתה אומר לא צריך לקנות סוללות, לא צריך מטוסים, הכל..

הרב: אם היית לוקח מחיר של צוללת ומכניס את כל החברה פה ללמוד בכולל בעשר אלף שקל היינו מנצחים את כל המלחמות

שואל: אני שואל אותך..

הרב: הנה אמרתי לך,

שואל: אז זאת אומרת אתה היום

הרב:חצי מיליארד אתה שם על אנשים פה  שאפילו לא למדו אף פעם שים אותם עכשיו עשר אלף שקל כולם עוזבים את העבודה הולכים ללמוד גם הנשים ילכו. אתה שומע, וישבו ילמדו אני אומר לך, הקב''ה מתמוגג אומר חבר'ה אני עכשיו אטפל בהם לבד, תשבו תקראו ובסוף בערב אני יגיד לכם את החדשות.

שואל: אז אני אומר דבר אחר, אומר אם אנחנו לא נעזור לעצמינו תאמין לי שאלוקים לא יעזור לנו. ומה שאתה אומר, אתם תשבו בצד הכל יהיה בסדר

הרב: לא הבנתי, לא הבנתי הלו, כמה מדינת ישראל קיימת כמה?

שואל: 70 שנה משהו כזה

הרב: 70 שנה.כמה לפני כן היה העם היהודי?בלי צבא?

שואל:בסדר, אבל..

הרב: כמה?

שואל: הרגו שש מליון היו מסכנים, הרגו אותם, אז מה ..

הרב: כמה? כמה?  תענה, תענה. כמה? כמה? 3300 שנה. בלי צבא. 'אם אנחנו לא נדאג לעצמינו מי ידאג לנו' דאג לנו, רק הוא דאג לנו

שואל: שואלת מיליון שחטו אותם

הרב: זה לא הם שחטו.

שואל: אבל אם היה לנו צבא...די, נו באמת

הרב: הקב''ה  כתב בפרוש

שואל: מה הוא כתב? מה

הרב: את השואה

שואל: הוא כתב את השואה?

הרב: כן. מראש.

שואל: אוקי

הרב: תראה את הסרט

שואל: ולמה הוא לא עצר אותה?

הרב: רגע, קפיצה קטנה,,

שואל: למה זרקו ילדים למשרפות זה מה שאלוקים רצה שיקרה?

הרב: לא הבנתי, שכחת שזרקו ילדים ליאור? שכחת  זרקו ילדים ליאור?

שואל: מה זה קשור?

הרב: מה זה קשור, למה הקב''ה נתן שיזרקו ילדים ליאור? וזה היה אז. למה? אני יגיד לך למה,

שואל: נו

הרב: אתה לא יודע כלום אתה לא יודע חשבונות שמיים.

למה לקחו ילדים ושמו אותם לבנים, פרעה אמר מי שלא יגמור  את הלבנים, את הילדים שלו.

שואל: אתה מכניס פה נושא אחד...

הרב: רגע, אתה רוצה לשמוע או לא? אז תקשיב, עכשיו תשמע

שואל: כן

הרב: גם אני נחרד, איך ה' נותן כשיכניסו ילדים ליאור, ילדי בני ישראל. את משה רבינו כמעט הכניסו, אם לא היו מצילים אותו בתוך תיבה אז גם הוא היה טובע, לא הבנתי למה ש..

שואל: זה הגויים עשו אתה אומר

הרב: לאא. גם פה הגויים עשו. למה ה' נתן השאלה. למה הוא נתן. כי יש חשבון, אלה שנכנסו ליאור אלה היו גלגול הילדים האלה של דור המבול שהם לקו בשפיכת זרע לבטלה וכל מה שהם עשו.

אלה שהכניסו אותם ללבנים אלה היו של דור הפלגה שאמרו '''נלבנה לבנים ונעשה מגדל וראשו בשמיים'' יש להקב''ה חשבון שכל פרק זמן מסוים

שואל:מחריב עולמו

הרב: אתה רוצה שאני יסביר?

שואל: כן, כן

הרב:הוא לוקח את כל אלה שבגלגולים קודמים היו חייבים והוא מטפל לפי מה שהוא יודע. איך קורה שפתאום מטוס אחד נופל ומתו 252 איש. ה' מביא אותם לאכסניה אחת את כל אלה שחייבים מיתה בסוג הזה של סקילה. מכניס אותם למקום אחד ואז בבת אחד כמו שכתוב ''מביא אותם לפונדק אחד'' ושמה עושה את מה שצריך לעשות

שואל: אני קורה לזה אכזריות

הרב: אתה יכול לקרא לזה מה שאתה רוצה ואני חושב שמה שאתה עושה עם עצמך זה יותר אכזרי כי אם אתה לא מתייחס למי שברא אותך והוא יטמון אותך בעפר והוא ישלח לך  תולעים שיאכלו אותך. ואת הנשמה שלך הוא יעלה למעלה ואתה תעמוד למעלה ותצטרך להסביר לו את כל ההבלים שאמרת אני חושב שאתה מתאכזר לעצמך. כי אם היית חכם היית אומר באנה, אני לא בראתי את עצמי. העולם לא הפקר הוא לא נוצר מעצמו ולכן יש מישהו שפה אחראי בא נלמד מה הוא רוצה כדי להבין מה הוא רוצה

שואל: אני מנסה להבין מה הוא רוצה

הרב: שום דבר לא מתנהל לבד, יש פה אולם.

שואל: אני לא כופר בזה, אני לא כופר בזה

הרב: רק רגע, יש פה אולם אני נכנס לאולם אני חייב להבין שיש מנהל

שואל: אבל מותר לי לשאול שאלות.

הרב: שיש מנהל לאולם ואני יכול לקרא לו אכזרי אני יכול להגיד לו אתה אכזרי, למה שמת את אלה קרוב לבמה שבקושי רואים, למטה.

ואת ההם שמת למעלה? זה לא יפה.למה זה עם צבע אדום את זה עשית ורוד? זה לא יפה אתה עושה אפליה. אין פה שויון.

למה פה לא דולוקות המנורות אתה חוסך חשמל על חשבוני, קמצן למה אתה לא זה, אני יכול לשואל אלף שאלות. אבל יש לו חשבון תשאל אותו למה, למה עשו ככה, ואולי יש לו הסבר הגיוני

שואל: רגע אסור לשאול?

הרב: מותר לשאול אבל אסור להתריס אם מתריסים כשלא יודעים, זה מעלה

שואל: לא, אני רוצה תשובה

הרב: אז אני יסביר אני לא אמרתי, אני לא אמרתי דברים שהם עליך. אתה אומר דברים שהם לא רק עלי הם על הבורא שלי. שהוא גם שלך. זה בעיה. לא מדברים ככה על מי שגדול מאיתנו. על חכם יותר לא מדברים, על אדם שהוא יותר בזה גם כן לא מדברים.

כל שכן אם זה בורא עולם. אפילו אם יש לך ספק לא כדאי להסתבך בשביל מה לדבר על מי שאתה לא יודע אם הוא קיים או לא קיים ובכוחו לעשות מה שהוא רוצה. הרי בסוף כשחולים החילונים הם באים אלינו. הם לא באים אליכם . אף אחד לא בא אליך לבקש ברכה נכון?

שואל: לא

הרב: לא. אני גם לא ראיתי  אף אחד הולך לקבר של ד'ר ברנרד מנתח לב בשביל לבקש ממנו שתפלל עליו שהלב שלו יעבוד תקין..

אבל אני ראית י אנשים שהולכים לרבי שמעון  בר יוחאי שחי לפני 2500 שנה לערך והולכים לבקש ממנו ברכה על כל דבר. והולכים לכל קבר של צדיק. לא הבנתי מה העולם מטומטם? וגם הגויים הולכים, מאמינים, גם המוסלמים גם הנוצרים, מאמינים בקברי צדיקים שלהם, שלנו  לא משנה.

שואל: תראה להזיק זה לא יכול, לא יכול להזיק,  אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר באמת

הרב: אה יופי. אבל לפגוע זה כן יכול?

שואל: לא הבנתי את העוז שלך שבאים פה אנשים עם מצוקות ותחלואות שעוד מעט הולכים למות ואתה אומר להם, ואלאק מאיפה העוז הזה, שאתה אומר להם תעשו א, ב, ג, ויהיה בסדר

הרב: וזה מוכח

שואל: מוכח?

הרב: כן, יש דיסק שלם, ניסים. רק ניסים.

שואל: אוקי יש ניסים.

הה: ב..ב.. איך יכול להיות, איך יכול להיות, מי עשה את זה הדוקטור? לא, אבל מי עשה את זה? בדוקטור אמר אין ביכוי, הדוקטור אמר אין סיכוי. אז איך זה עובד?

שואל: יש מקרים, בא, אבל אתה עושה מזה, זה לא כזה גורף, בא..

הרב: לא גורף בסדר?

שואל: לא גורף

הרב: שואל אותך עכשיו שאלה , מקרה אחד יכול להיות?

שואל: יכול להיות

הרב: לא יכול להיות.

שואל: למה?

הרב: כי אין לו אחיזה במציאות מה פתאום. אם אני אומר מילה

שואל: יש ניסים, יכולים לקרות דברים אני לא אומר

הרב: אז אני יגלה לך סוד, בא אני יגלה לך סוד

שואל: כל מי שבא לפה ורוצה ברכות אתה אומר לו תחזור תעשה זה תעשה זה, וואלה הוא מגיש לך את החשבון למחרת, שמעתי איזה אישה אבל עשיתי ולא קרה שום דבר, אהה אבל לא עשית בדיוק ככה.

הרב: שמעתי,אני יסביר לך תקשיב, אני יסביר לך

כתוב בתורה שמי שאוכל חלב ונכרתה הנפש. גוי אוכל חלב, לא נכרתה הנפש. כתוב אם אתה שומר מצוות אם לא תשמור מצוות תמות. מה תלוי מצוות לחיים, מה תלוי עבירה לחיים, מה, מה התורה אומרת? מה היא אומרת?היא אומרת מה שאני אומר. יותר נכון אני אומר מה שהיא אומרת.

 אתה רוצה חיים, תקיים מצוות. אתה לא רוצה חייים, אל תקיים מצוות אין בעיה. תעשה עבירות תמות. למה, כתוב מה המחיר של כל עבירה. כתוב מה המחיר של כל מצווה. למה כתוב שאם מכבדים את ההורים ירבו ימיך? מה זה תלוי? ירבו ימיך תאכל תרופות, תאכל זה, תאכל זה, מה, מה ירבו ימיך מזה שאתה מכבד את ההורים?

שואל: אתה רוצה להגיד לי שכל החולאים של החברה של אנשים זה הכל מאי קיום מצוות,  זה מה שאתה אומר

הרב: ב-י-דיוק. אצל היהודים. אצל היהודים כל הכל תלוי. יותר מזה, למה ה' הביא אותנו לארץ כזאת שכתוב בתורה ''ממטר השמים תשתה מים'' למה אני צריך פה להיות למה אני לא בשוויץ? בשוויץ כל הזמן יורד מים שמה אגמים כל הזמן מהנהרות,הרים כל הזמן שופעים מים, למה? מה בעיה להקב''ה? הוא בחר לנו את הארץ, אז אצה לא יכול להביא לנו את שוויץ?

הוא רוצה שאנחנו נהיה תלויים במה שנתפלל אליו ונעשה מצווות. לכן כתוב בקריאת שמע ''וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והארץ לא תתן יבולה  ועץ השדה לא יתן פריו'' הכל תלוי במצוות. תעשו מצוות תראו שירד, לא תעשו מצוות תראו שאני ייבש אתכם.אני שם אותכם דווקא בארץ כזאת שניתן לראות בחוש, עושים מצוות זה, ראית, עם ישראל התפללו התפללו אמרו זהו עד סוף השנה לא יהיה גשמים חלאס

שואל: וואלה התחיל גם

הרב: וואלה התחיל, מה זה התחיל כבר פעמיים שלוש ופעם שלישית עכשיו סופה כמו שהיה בפעם הקודמת ועוד לא רואים את הסוף

אני זוכר לפני שלושים שנה בערך שאמרו זה גמרנו גמרנו בסוף הביא ה' שבועיים רצופים, אתה זוכר, עלתה הכנרת למעלה  פתחו את הסכרים את הכל, מה קרה?

שואל: כן, זוכר, שנת שיא שנת שיא

הרב: מה קרה? אז מה, מה , מה? אז מי עושה את זה?

שואל: הטבע

הרב: הטבע בטח.

שואל: הטבע זה אלוהים, נו. הוא מכוון

הרב: זהו גמרנו.יופי,יופי

שואל: עוד שאלה לסיום

רציתי לשאול שאלה, אוקי אני נמצא מסתובב עם חברי נגיד

הרב: תקרב את המיקרופון

שואל: מסתובב עם חברים מדבר, הרב אמנון, הבן שלי לומד אצלו, ואנשים לא מכירים אותך אומרים הוא כזה , כזה, מדברים סרה עליך במקרה כזה מה אתה אומר לנתק מגע או שלנסות לשכנע שהם פשוט לא מכירים אותך.

הרב: לא, אני אומר לך מה לעשות

שואל: לא, אולי לעשות חרמות לא יודע, מה אתה מציע

הרב: לא, לא ,לא, לא לא אתה לא בגיל הזה אתה, אתה צריך דבר אחד פשוט להגיד להם

שואל: זה לא אני אבל בסדר, אני שואל ברמה ה...

הרב:בסדר בסדר אתה אומר להם אתם לא מכירים אותו ואני אומר לכם שכשמדברים על בנ''א שלא מכירים אז זה טעות ושטות

שואל: אבל לא לעשות חרמות?

הרב: איזה חרמות?

שואל: להפסיק לדבר איתם או משהו כזה?

הרב: למה להפסיק לדבר איתם?

שואל: אוקי בסדר

הרב: אבל אני אומר לך מה אתה צריך לעשות, אתה צריך להגיד להם, מה שאתם לא מכירים, תגיד אני כבר מכיר אותו קצת הוא אפילו צעק עלי בהרצאה ברחובות אני מכיר אותו גם שהייתי אצלו במשרד. תגיד בחור נחמד על הכיפאק,

רגע. חכה. עוד לא גמרתי. אתה יכול להגיד עלי כמה דברים טובים?

שואל: כן, הבן שלי כל פעם..

הרב: למשל, תגיד לי אתה אתה תגיד לי

שואל: שאתה עושה את מה שאתה מאמין בו, 

הרב: נכון

שואל:ואתה מנסה לשכנע אנשים, יש דברים שאני לא מסכים

הרב:לא חייבים להסכים לא ביקשתי שיסכימו

שואל: לא, אתה צודק מאה אחוז כל אחד והדרך שלו, תנסה לשכנע אותי אני ישתכנע בסדר,  לא תשכנע אותי תמשיך הלאה, תן לי את החיים שלי תחיה את החיים שלך .

שואל: נכון. מרץ מנסים לשכנע מערך מנסים לשכנע ליכוד מנסים לשכנע, וגם אני מנסה לשכנע. כולם מנסים

שואל: עוד משהו תגיד את יודע שנהיית סלב?

הרב: כן

שואל: אני רואה אותך בפייסבוק, אתה אומר לאנשים לשבור את הטלפון פה

הרב: כן

שואל: ואתה משתמש באותם כלי תקשורת. יש פה איזה משהו נראה לי אבסורדי לא?

הרב: נכון

שואל: בא פה בנ''א כמו באיראן שוברים טלפונים. ואתה פה באותם אמצעים משתמש להאדרת שמך ואת ה' שאתה אומר שאתה רוצה שידעו אותו.

הרב: אולי, אולי להגדיל..

שואל: אולי  אין פה איזה בעיה אני ..

הרב: יש יש פה בעיה יש בעיה.

שואל: מה הבעיה? אני הבעיה

הרב: בדיוק. איך הבנת אתה רואה אתה כבר מתחיל לחזור בתשובה. עכשיו הנקודה היא ככה,

שואל: מה זה הדבר הזה תגיד לי מה זה הדבר הזה

הרב: תקשיב, תקשיב

שואל: לא יאומן, מה זה הדבר הזה, שוברים טלפון כמו באיראן

הרב: שוברים כן.

שואל: למה אתה לא שובר את שלך?

הרב: אני יגיד לך

שואל: בא תשבור אותו... אותו דבר

הרב: אני יגיד לך אני יגיד לך

שואל: בא תגיד לי

הרב: אמרנו שכל מה שהגויים עושים זה כלים לעבודת הבורא יתברך. אבל אם הכלי הזה מחטיא בנ''א והוא מסתכל בדברים שאסור וזה גורם לו לחטא, הוא צריך לשבור את זה בשביל שלא יכשל. אבל אדם לוקח דבר אפילו שהוא יכול להשתמש בו לכך וכך והוא משתמש בו  רק לדבר שהוא מזכה את הרבים מציל אותם, מעביר להם מידע וכו וכו זה מותר. תקשיב, להיכנס לחנות שמוכרים שם חזיר אין שום סיבה לאדם חרדי אבל אדם חרדי נכנס לחנות של חזיר ואומר לבנ''א אל תקנה פה כמה אתה רצית לקנות שתי קילו? קח ארבע קילו בשר כשר ומוציא אותו החוצה. זה בסדר או לא בסדר?

כן או לא?

שואל: תגיד אתה מה.

הרב: זה ברור. שאם הוא נכנס על מנת להוציא אז זה בסדר. אם בנ''א רואה אשה שהיא טובעת מותר לו לאחוז בגופה בשביל להציל אותה?

שואל: ברור

הרב: לא, מה אבל אסור לגעת בנשים

שואל: אבל טובעת מה.

הרב: לא הבנתי אתה אומר שאסור לגעת בנשים

שואל: המציל נפש אחת מישראל הציל עולם מלא

הרב: אהה אז בשביל להציל אתה מבין שאפילו בנשים מותר לגעת

שואל:בקיצור אתה מקבל את זה לכיוונים שנוחים..

הרב: בקיצור, כמו שצריך כמו שצריך, כמו ברכב

שואל: להטוטן להטוטן

הרב: פעם מסובבים ככה ופעם ככה תלוי לאיזה צד נוסעים

שואל: עוד משהו קטן תגיד מה עם הפוליטיקה, אתה לא חושב להכנס.

הרב: לאאא. כבר שבעתי די. כן

שואל: שבעת הא?

הרב: כן

שואל: אבל שס הולכת ונמחקת

הרב: טוב מאוד טוב מאוד

שואל: זה בגלל שהם דיברו סרה עליך?

הרב: יכול להיות גם

שואל: אתה רואה, יש אלוהים בשמיים

הרב: אי אי אי

( צחוק ומחיאות כפיים)

שואל: אני מתחיל להיות המתחרה שלך

הרב: כן, כן אני אתן לך במה תזמינו אותו

 

תן לבחור פה

כן

שואל:ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואל: במשך שנה אני כל חודש יש לי פה הוצאה לא צפויה איך אתה ממליץ שאני ..

הרב: מה זה הוצאה לא צפויה ?

שואל: אני יודע...

הרב: מה למשל? הפסדים ממוניים?

שואל: כן

הרב: מה לדוגמא רפורטים פתאום? עיקולים?

שואל: דוחות

הרב: טוב, זה לא הוצאה לא צפויה. זה צפויה. מי שנוסע לא כחוק אז זה צפוי מאוד, אתה מבין אבל אתה אצלך  כנראה השוטר הוא לא צפוי, אתה חושב שהוא לא יהיה  אז בגלל זה ההוצאה היא לא צפויה. בל מכל מקום אם אדם שומר על כמצוות ומעשר, מעשר דואג לעשר. אז לא יהיה לו הוצאות.

הרב קניבסקי יאריך ימים למד עם חברותא ושמעו פתאום כשוס נפלה במטבח. אז הוא רצה לקום לסלק את השברים שלא יהיה תקלה. החברותא. לא הרב קניבסקי. אז הוא אמר לו שב, שב, אמר לו למה, אומר היא לא נשברה. אומר איך הרב יודע, הלך לראות היא לא נשברה. אמר לו מי שמעשר לא ישבר לו כלום.

שואל: תודה

הרב: תהיה בריא

 

כן תן לגברת שם באמצע.

כן,

שואלת: אמא שלי שואלת, הבת שלה למה היא הלכה בגיל 13?

הרב: איך אפשר לשאול שאלות כאלה, מי יודע, יש נביא בתוכינו אף אחד לא יודע. אבל היא הייתה שומרת תורה ומצוות? אם היא הייתה שומרת שורה ומצוות היא גלגול שהיה צריך לסיים את התיקון שלו,

רק אחרי שנה שהיא התחייבה במצוות. בת 12 חייבת במצוות עד 12 לא חייבת במצוות. ואם היא שמרה מצוות אין שום סיבה לקחת אותה. אבל מה כן, בגלל שהיא גלגול קודם שהיה צריך לבוא לתקן את השנה הזאת מעבר ל12 אז היא עשתה מה שצריך סיימה את התפקיד ועלתה לגן עדן מה רע? בסוף כולם צריכים לצאת השאלה אם יוצאים לגן עדן או לא. אני מאמין שיש הרבה אנשים שאם יגידו להם, לא פה אולי אבל אם יגידו להם אתה רוצה עכשיו לעלות לגן עדן, עכשיו אבל. יש כמה שיסכימו כי הם יודעים שיש להם הוצאות מיותרות ויש להם כל מיני בעיות אז עדיף ישר לגן עדן אבל יש כאלה יגידו עוד לא, עוד לא,,בסוף אבל האמת האמת היא שאם אדם יצא טוב מן העולם זה המטרה, לכן כתוב על הצדיקים ותשחק ליום אחרון. הם מצפים ליום הזה

כמו אדם לדוגמא חילוני שהוא מחכה מתי הוא יטוס חוץ לארץ אחרי הצבא כולם שם אצלם נוסעים אחרי הצבא לתאילנד. חייבים שמה לספוג הרבה עבודה זרה.

אז הם יוצאים, איך הוא מחכה לטיסה? לאותו יום של השחרור ושהוא יוכל להשתחרר מהמדינה סוף סוף ומהצבא, ולא לראות אף אחד, וללכת לתאילנדים וכו איך הוא מבסוט? הוא מחכה ליום הזה.

אדם שיודע שהוא טס לגן עדן למה שהוא לא יחכה וישחק? זה קצת יותר טוב מתאילנד לא? אז מה הבעיה?

 

כן, שאלה שם

שואלת: שלום כבוד הרב

הרב: שלום

שואלת: שמעתי שיחה בין שני מכרות שלי אחת מהן אמרה שלא כל כך אוהבים את הרב כי הרב דיבר נגד רבנים

והשנייה אמרה שהרב אומר אמת לכן קשה לאנשים לסבול את זה אני אמרתי לה שזה בדיוק כמו ירמיהו הנביא שצעק וצרח בדור לו לפני שחרב בית המקדש והיו סביבו נביאי שקר. היו אנשים שהלכו אחרי נביא  השקר ובסופו של דבר התברר שירמיהו הנביא צדק.

אני ישמח שהרב יסביר לגבי שניים שהיא הזכירה אחד מהם זה אותו אחד שמתיר ללחוץ יד לאישה עם כפפה והשני זה זה שמכר את העקרונות שלו תמורת כסף.

הרב: תראו הזמיר, כבר דיברתי עליו ברור. וזה בנ''א שכבר הגדירו אותו וכתבו עליו בעדה החרדית וגם הרב בנימין וואזנר כתב עליו דברים קשים ביותר. דברים של אפיקורסות ממש.

בנ''א מערבב בין מדע לתורה חופשי רק בשביל לעשות איצטלא כזאת כאילו התורה היא כמו המדע והיא מסתדרת עם המדע והכל ככה וככה. מתיפייף אצל החילונים השמאלנים ואחרים. זה לא בנ''א שאומר דברי תורה כמו שכתוב בשולחן ערוך.

הוא מהפך הכל הוא אומר שאפשר לשבת בשבת אצל החילונים ויש טמבלביזיה פתוחה אין בעיה אם זה לא מפריע לך. אז אתה יכול לשבת. אין פה חילול ה' אין פה כלום הכל בסדר אצלו.

אה לא לוחצים יד לאשה אבל אם היא לוחצת יותר מידי אפשר עם כפפה ואם היא לוחצת יותר מידי אפשר גם בלי כפפה. ואח''כ הוא תולה את זה ברב עובדיה שלא אמר את זה מעולם גם משקר. ועוד כל מיני דוגמאות שהבאנו בסרטונים שרואים אותו מדבר, הוא עושה את העבירות לא אנחנו.

 וכהנא וכנהא ועושה דברים שלא יעשו. ולוקח אנשים ונשים לכל מיני מקומות וכל מיני שחקנים ועל מיני קשקושים וכל מיני ליצנים..

זה תורה? מה זה קשור לתורה? זה קשור לביזנס. חמש עמותות יש לו והרבה כסף נמצא שם 47 מיליון בתוך העמותה רק של 'הדברות' וזה רק אחת, יש אחת בירושלים, יש אחת בפתח תקווה וכו

והם נתנו דירות בהגרלה ולא שילמו אותם ופרסמנו את מי שאומר את זה ועוד תלונות של אנשים בכל מיני עניינים כאלה ואחרים.זה.. מי שיש לו טיפת שכל בראש מבין, זה לא הרבנים שצריכים לדבר זה יכול ככה לקשקש עם זה,

 להכניס טמבלויזיה הביתה ולקרא לה 'צופיה', כאילו אתם צופים בה' יתברך. 'צופיה' זה לא יאומן כי יסופר. והוא אומר שהתירו לו הרבנים זה שקר גמור. לא הרב שטינמן ולא הרב זה ולא הרב זה.

 אני הולך להוציא הקלטה עכשיו שהרב שטינמן היה נגד ארגון הדברות לא אמרתי את זה בחיו ופרסמתי את ההקלטה משום שהוא לא רצה הרב שטיינמן לעשות מחלוקת בין הרבה מבעלז, שמגבה את הדברות לבין הליטאים והחסידים

תשמעו את זה מפורש משני אנשים שהיו קרובים מאוד לרב שטינמן שמעו את זה מפיו ואמרו לי  את הדברים שאני צודק במלחמתי נגד הדברות.

הרב שטיינמן רצה לצאת אבל רק בגלל מחלוקת בין הרבנים דהיינו בין החסידים לבין הזה הרבה מבעלז אז הוא לא דיבר, ונתן לי אור ירוק לדבר עליהם. אור ירוק לדבר עליהם. ומצדיק את כל הדרך שאני הולך בה. את זה תשמעו בהקלטה משני רבנים שמדברים על זה. אחד הרב ליבוביץ ואחד הרב זילברברג שאחד למד איתו בשבת תמיד חברותא, ואחד שהיה נכנס לפני ולפנים אצלו תמיד ובפרט שהיינו צריכים לשאול שאלות. זה הרב האחד

הרב השני אם את מתכוונת לרונן? מי? מי זה השני?

אה, עיסקא, טוב. זה יהודי שכנראה זחה עליו דעתו .לפני שזחה דעתו אז הוא דיבר עלי דברים גבוהים, אמר שאני גלגול של אמנון בן דוד. אמר עלי דברים, חבל על הזמן, בושה לחזור, דברים טובים.

למה בושה לחזור, כי אחר כך בגלל שהוא אמר שבבחירות הוא רוצה ללכת עם שס למרות שהם הכזיבו ושיקרו אותו והכל אבל הפעם הבטיחו לו שיביאו לו איזה ביתן והביא את הרב בעדני ועוד איזה ג'ינג'י תימני, והם הבטיחו לו והכל ואמר שהכל בסדר, שאלו אותו איך אתה עושה את זה אתה יצאת נגד שס אמרת שהם לא בסדר והכל, פתאום אתה אומר את זה , אז הוא אמר להם עשיתי איתם עיסקה. עיסקא. זהו מכר את כל העקרונות בשביל עיסקא. והעיסקא יצאה? לא יצאה? קיבל משהו? בתימנית קוראים לזה 'בשמק'. זה מה שהוא קיבל. ז''א בנ''א תלמיד חכם לומד עוסק בתורה תדיר, יודע בדיוק מי הם אני יודע מה הוא אמר לי על  שס.

הרי ישבתי איתו הוא אמר שיבחרו במפלגה שאני יצגתי בזמנו ועשה פשרה, אמר לאברכים לבחור זה, וזה זה, ובעלי תשובה זה, ביקש ממני הסכמה גם על הדבר הזה שאני יסכים כי לא נעים לו ממני וזה,

סופו של דבר באה שס וככה הבטיחו לו. אבל הבטיחו לך, גם גפני  אמר הבטיח לך, נתן, לא נתן. שס הבטיחה נתנה, לא נתנה. עד היום אתה  אומר כולם תבחרו תבחרו מה שאני אומר, אף אחד לא נתן לך כלום. ממני עוד היה יוצא לו משהו.

אבל בסדר, זה האנשים.

מה אני יכול לעשות. אני לא פתחתי נגד אף רב  40 שנה. עש כולם התכנסו כנגדי ואז נתתי להם עוד שנתיים להתעשת חשבתי שירד להם שזה יפסיק. לא, הם ברתיחה. אז אחרי שנתיים בהרצאה בירושלים אמרתי במפורש, מהיום כל מי שידבר עלי אני לא ישתוק.

ומאותו יום התחלתי להעמיד אותם בזוית ובגודל הטבעי שלהם. לא ביזיתי אותם כמו שהם ביזו אותי, לא עשיתי פרופגנדה כמו שהם עשו לי. רק קראתי להם בשם  בנכון.

לראובן קראתי רובי ,לדניאל קראתי דני4ולדוד קראתי דודי, זה כל שמות חיבה. וזה נקרא אתה יוצא נגד הרבנים? זה נקרא יוצא נגד הרבנים, זה בושה וחרפה, הם מלמדים את כולם לקרוע לי את המודעות, להפריע, לעשות הפגנות, מה לא לעשות, זה מותר, אבל אני , אסור לי לענות ולהגיב אפילו

 

תן לו הוא רוצה להשתובב קצת

תן לו, רגע רגע,הנה קח.

שואל: וואלה  אני חושב ש.

הרב: שים את הכובע, לא יזהו אותך

שואל: אהה וואלה וואלה

אתה שומע, אני חושב שבאמת הסיבה שלא הצלחת  בפוליטיקה, אלוקים לא רצה שתתפלש בכל הרפש הזה

הרב: אבוס עינאק אין אין אה בלע תשובה אמיתי .

שואל: וואלה אתה, יש יד אלוקים עליך

הרב: הא ברוך ה'

טוב שאלה נוספת ואחרונה גברת שם למעלה

רגע מורי נהרי גם רוצה לשאול

 כן,

שואלת: ערב טוב כבוד הרב

הרב: ערב טוב

שואלת: אני תלמידת תיכון והשאלה שלי היא בקשר ללימודים באוניברסיטה לאחר ה..

הרב: כל הרבנים ישבו עכשיו השבוע ואמרו שאסור ללמוד אפילו במכללות שנקראות דתיות. כל שכן באוניברסיטה.

אני יגיד לך מה הבעיה, יש אנשים שלא יודעים

יש רב שקוראים לו דב ברקוביץ. הוא בקי מאוד בכל תהלוכותיהם. והוא יש לו הרצאות בנושא הוא אומר,שכל מה שהקימו את המדינה כל מה שעושים  פה הכל זה נצרות פרוטסטניטת.

ובאוניברסיטאות זה כל הנצרות הפרוטסטנטית היא התחילה לפני כ500 שנה והיא השתלטה על האקדמיות בכל העולם, על המכללות גימנסיות, אוניברסיטאות , הכל, הם השרישו  בתוך הלימודים בכל המקומות את הנצרות והסמלים שלה בפנים, ומי שיודע יש לזה עוד השלכות נוספות, ''הבונים החופשיים''  ''אלומיניטי'' וכל הדברים האלה זה דברים עוד ועוד ועוד  זה מתפשט, אבל כל הדברים האלה  מי שלא מודע להם לא יודע בכלל שהוא לומד דברים שהם אסורים על פי היהדות לחלוטין.

לכן מתנגדים לליב''ה ולכן מתנגדים לכל דבר שבא מהם, כי כל התרבויות האלה וכל הלימודים האלה הם מושרשים  בנצרות הפרוטסטנטית. עכשיו ללמוד גמרא אתה לומד, יש מתמטיקה יש הכל וכו וכו ואם צריך ללמוד מקצוע מסוים ספציפי, בלי כל המסגרות הלימודיות האלה. אם אדם רוצה ללמוד משהו אקסטרני בלי כל הנפיחות, יש לימודים שאפשר ללמוד אותם בקלות, לדוגמא רופא. יש בכולל חזון איש שלמדתי היה שם אברך שלמד רפואה בשנתיים והוציא תעודת רופא. הוא לא למד באוניברסיטה. הוא למד בשירותים.

הוא למד בשירותים, באוניברסיטה הוא נבחן

מה קרה, בשירותים אתם יודעים חוץ מכבודכם אז יש טיפה פנאי, 5 דקות, הוא שם שמה ספרים של רפואה ולמד מהספרים ואח''כ,

כן, כן אני ..( צוחק)  אני יגיד לך יחביבי אני יפגיש אותך עם הבנ''א אתה יודע למה הוא למד רפואה, הוא למד רפואה בשביל לתת חסד, גמילות חסד לאברכים שבמקום ללכת לקבל יעוץ ולשלם כסף אז הוא נתן להם את היעוץ. אתה יודע כמה גאוני  תורה היגיעו להשגות ולהשגים מדעיים בל שהם ילמדו בכלל את כל הנצרות הפרוטסטנטית אתה אין לך מושג הרי

שואל: ומה עם כל אלה שקיבלו פרסי נובל

הרב: למה לא?

אז מה זה אומר, לא הבנתי מה זה אומר, קיבלו פרס, נגיד

שואל:... בין מה שאתה אומר לה

הרב: נכון

שואל: אז אתה טועה בגדול, בגדול אתה טועה.

הרב: מה שכחת שיד אלוקים עלי, מה קרה לך , לא הבנתי מה אתה משתבש, אמרת אתם הדתיים פעם ככה אומרים פעם ככה אומרים ואת מה עושה, פעם אומר יד אלוקים פעם אומר את זה

שואל: זה בדברים מסוימים, דברים אחרים.. מה זה הדבר הזה , היא הולכת לבנות את העתיד שלה מה זה היום , זה סותר אחד את השני ש..

הרב: כן , ה' אומר שזה סותר

שואל: אז לא. אז לא

הרב: אתה התורה? מה אתה התורה?

שואל: לא, לא

הרב: אז מי אתה, מי כבודו?

שואל: אני חי במדינה הזאת

הרב: חי,אז מה אם אתה חי, גם ג'וקים חיים פה מה אתה חי, אז מה אם אתה חי

 אני שואל אם אתה תורה, תגיד בשם התורה, אתה תגיד בשם התורה

שואל: מה זזזזה קשור ללימודים

הרב: אתה תגיד בשם האוניברסיטה, אני יגיד בשם התורה והיא תשמע למי שהיא רוצה

כן

שואלת: והשאלה היא כאילו מה לגבי ללמוד ולעסוק בזה גם בעתיד כאילו,

הרב: אמרתי, לא במסגרות האלו.

שואל: איזה מסגרות יש?

הרב: יש

שואלת: השאלה זה אם אתה יכול נגיד לעסוק ב.. סתם למשל ברפואה בלי זהו, את את התואר מהאוניברסיטה כאילו

הרב: אני יסביר, אני יסביר כל מה שלומדים בממסגרות הכלליות הרגילות שבהם לומדים גם מחייבים היסטוריה וגאוגרפיה ומדעי המדינה והחברה וכל מיני קשקושים נוספים שהם לא שייכים למקצוע. המטרה היא נצרות פרוטסטנטית, אסור לגמרי. אן לומדים מקצוע  נגיד את לומדת מקצוע תפירה סתם דוגמא אז את יכול ללמוד רק תפירה, חוט ומחט ומכונה, זה הכל . אבל אם מלמדים אותך עוד דברים מסביב. זה המטרה, המטרה שדרך הלימוד ישפיעו עליך, יעשו ממך אקדמאית כבר שייכת לסגל מסוים, את תביני שאת מורמת מעם את יותר חשובה, כל מי שפה הם חשוכים, כולל הוא, ואז הם השיגו את שלהם ואחרי זה את מבינה, את כבר שבויה בדעותיהם ובמסקנותיהם וכו. לעולם לא תגיעי יותר לתורה נטו.

שואלת: אבל אם למשל אני עכשיו הולכת ללמוד רפואה ואני יודעת שברור שמלמדים שמה הרבה דברים על המדע ועל ה

הרב: לא רק מדע הם מלמדים אבולוציה והתפתחות האדם, זה כפירה, אי אפשר ללמוד, זה כפירה

שואלת: עכשיו אני בתור בנ''א שבא מבית דתי

הרב: לא יעזור לך לא יעזור לך

שואלת: ואני בוחרת שלא להתיחס למה

הרב: אפילו אם תרצי לא להתיחס שומעים זה נכנס ואין מה לעשות

שואלת: אוקי תודה

הרב: בהצלחה בכל דבר אחר

 כן הבחור רגע, הרב נהרי, עוד רוצה או לא, תן לו רגע, תרים את היד שהוא יראה אותך

רואים אותו?

כן

שואל: ערב טוב הרב

הרב: ערב טוב

שואל: אני שואל בקשר למה שהרב פעם דיבר על קהילות פז.

למה הרב לא מדבר על זה עוד פעם ועוד פעם מחזק את זה.

אנחנו בתקופה האחרונה הכנו מקום, אם מצליח מאת ה' לאסוף מקהילות פז לחזור חזרה להיות במקום הזה, וחבל שאנחנו מתפללים בכל מיני מקומות ששליחי ציבור ש

הרב: לא ראויים

שואל: שזה ממש לא רק לא ראויים אפילו לפעמים מזעזע גם, שהם מגולחים בפאות ומגדלים את הדינים ודברים שזה חכמים אומרים שאין קטגור נעשה סנגור. אדם לא יכול לעמוד לפני הקב''ה להיות שליח ציבור כזה שהוא עם תופעה כזאת שהקב''ה מסתכל עליו ואומר

הרב: שהרמב''ם אוסר אותה בהלכות עבודה זרה

שואל: אם הרב יכול חזק את הדבר הזה עוד פעם יש לי את הטלפון שלי  אם הרב רוצה אני יגיד

הרב: אני יגיד לך מה הבעיה שלי הבעיה שלי היא שקהילות פז זה לא מקשה אחת. ז''א האנשים שמתיחסים לקהילות פז אז יש כאלה בגלל בשר יש כאלה כך ויש כך ולא בכל דבר הם מקשה אחת, אם הם היו כולם מקשה אחת דהיינו שומעים  כולם מה שאומרים ועושים בדיוק אותו דבר אז ממילא היו מתלכדים אבל לצערינו הרב זה עדיין  לא היגיע לכך אז במקומות מסוימיים זה לא מסתדר. במקום היחידי שעדיין זה מסתדר יותר טוב זה אצלינו וגם עדיין יש קשיים

 ז''א, אתה יודע, לבנות אנשים מאפס וזה לא אפס גמור, אפס גמור זה יותר קל, זה ממצב של בעל תשובה שהבין שהוא בסדר ופתאום מראים לו שהוא עדיין בהתחלה כמו שאומרים ויש עוד הרבה דברים לגלות בדרך שהם  לא בסדר וצריכים להתגבר עליהן. בזה לא כל אחד מסוגל, ולכן יש כאלה שהם עדיין לא כך אז לכן הם לא מגובשים כל כך. אז אני לא יכול לפנות לציבור מסוים שהוא עדין לא כזה. אבל מי שרוצה להתפלל במנין כשר חייב לדעת ששליח ציבור חייב להיות כשר. יש סימן נ'ג בשולחן ערוך שמבאר מי ראוי להיות, מה שברור שמי שאוכל נבלות וטרפות, הוא ודאי לא. מי שעובר עבירה אחת במזיד הוא לא ראוי. אז ז''א יש בעיה. למצא שליחי ציבור כשרים באמת זה בעיה. יותר מזה, למצא עדים לחופה וגרושין, עדים אמיתיים שהם על פי דיני עדות ראויים ומתאימים

 גם זה קשה. אבל אנשים לוקחים אחד עם כיפה וזהו אתה תהיה עד, מה תהיה עד, אם הוא גזלן הוא יכול להיות עד, אוכל נבלות וטרפות הוא יכול להיות עד, הוא לא יכול להיות עד. אז יש חשש בכל מיני דברי איומים ונוראים. זה בעיה איומה וקשה אבל קשה לאנשים לדבר כי קשה להם אתה מבין, לשנות את עצמם באמת, כשמתבררת האמת הוא קשה, היא קשה מאוד שמגלים אותה היא קשה, זאת הבעיה. אז לכן אם יש לך הצעה קונקרטית ומקום ויש שליח ציבור וכו. אז מי שרוצה לבוא להתפלל, לאו דווקא מקהילות פז, סתם יהודי שרוצה להתפלל במקום שהוא כשר אז יכול להתחבר למקום שיש שליח ציבור כשר. יכול להיות בית כנסת מפואר, יכו להיות ספריה עצומה, יכול להיות אנשים שקטים ונוחים , יכול להיות אנשים טובים ומצוינים. אבל אם השליח ציבור עצמו, הם מתפללים לא במנין. אמנם בלחש זה מנין. אבל החזרה זה לא במנין.

שואל: אני חושב שאם הרב יעורר את זה עוד פעם ועוד פעם

הרב: הנה  דיברתי עכשיו הסברתי

שואל: זה כמו שרוצים להוריד קיר נותנים מכה בפטיש עוד פעם ועוד פעם עד שזה נפתח עד זה יורד הכל נופל כל המסך הזה

הרב: ואח''כ אומרים שהוא מפחיד מפחיד, מפחיד מפחיד מפחיד

שואל: אנחנו רוצים שהרב יפחיד אותנו.

הרב: הבעיה שרק אני נותן ב]טיש, זה הבעיה

שואל: בעזרת ה' אם אפשר שנפרסם את הטלפון שלי מי שרוצה להתקשר למקום הזה שברוך יהיה

הרב: בקשה

שואל: הטלפון שלי זה

הרב: יראו את זה בשידור חוזר, כן

שואל: 055-66-33-694

הרב: ברחובות

שואל: אני דיברתי כבר עם עמיר הרב של.. אני מקווה שביחד נסדר את זה

הרב: טוב, יהי רצון

שואל: ישר כח

 

 

הרב: אני מאחל  לכולם  בריאות

מה את רוצה עכשיו ברכה ? שאלה?

תן לה שאלה

נו

שואלת: חודש טוב כבוד הרב,

הרב: חודש טוב

שואלת: שה' ישמח אותך קודם כל

הרב: אמן אמן

שואלת: ויש לי שאלה, איך בנ''א מה הוא צריך לעשות בכדי שהזיווג שלו יהיה כמו שצריך? לזיווג?

הרב: מה פרוש שיהיה איך זה שיהיה כמו שצריך? אם בנ''א הכין

שואלת: במה תלוי זיוגו של אדם

הרב: במה תלוי, במעשיו הטובים אם מעשיו טובים יקבל בהתאם, אם מעשיו לא כל כך טובים יקבל בהתאם.

שואלת: אבל יש  כאלה שהם לא חוזרים בתשובה והולכים למועדונים וחיים חילוניים ומתחתנים ויש להם ילדים ויש כאלו ש הרבה זמן רווקות והם עושות מצוות ולא הולך להם

הרב: לא שלא הולך להם. הבחור מתבשל

שואלת: בעזרת ה'

הרב: אל תדאגי הם יתחתנו בסוף

שואלת: זה תלוי רק בבחור?

הרב: מה, לא רק בבחור. זה אחת האפשרויות

שואלת: תודה הכבוד הרב

הרב: אבל לא צריך להיות מודאגים, לא צריך להיות מודאגים. ''כל עכבה לטובה''

''רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר''

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט