2Tn
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח.

הערב יהיה כהוקרת תודה לבורא עולם על כל הטוב והחסד בכל יום ויום! הערב גם יהיה לעילוי נשמת הורי וחמי,  מנוחתם עדן.

בפרשת השבוע "אתם נצבים" לפני ראש השנה, "אתם נצבים לפני ה' אלוהיכם ומי שיטעה אותי לא יוכל להטעות אותו ועל דעתו תקבלו עליכם". משה רבנו אומר לעם ישראל: אתם הולכים לעבור עכשיו בברית ה' ובעלותו, ותדעו לכם שתם עומדים לפני ה' אלוקיכם, זה אומר שאותי אתם יכולים להטעות, אבל אתם לא יכולים להטעות את הקב"ה. ועל דעתו תקבלו עליכם.

אומרים בשם הגאון רבי ישראל סלנטר, זצ"ל, שלעתיד לבוא שיצטרך האדם להופיע לפני יום הדין הגדול והנורא, אז יעבירו לפני כל אחד ואחת מאיתנו את כל 70 שנותיו בעולם הזה. לכל אדם ואדם ישקיף, יראה ויסתכל בכל רגע משנות חייו איך בילה וניצל אותם, מה עשה ומה פעל, מה חשב והרהר בכל רגע ורגע.

אתם יודעים שהיום מצלמים וכל תמונה מחולקת לפריימים ויראו לנו כל רגע ורגע ממה שעשינו, דיברנו, חשבנו, הכל מפורק רגע רגע. שאדם יצטרך להופיע לפני יום הדין הגדול והנורא, אז יעבירו אותנו מול ה-70 שנה, 80, כמה שאדם יזכה, ואדם ישקיף, יראה ויסתכל בכל רגע משנות חייו. איך הוא בילה או איך הוא ניצל, מה הוא עשה, מה פעל, מה חשב והרהר בכל רגע ורגע. גם ברגעים האלה מה שאתם חושבים, הכל יראו לכם פריים, פריים.

באוצרות העליונים הכל גנוז ושמור. כל רגע של חיי האדם, כל פעלה וכל הרהור הכל מצטלם, מוקלט ונרשם. כל רגע של אדם על כל גילויו. אתם יודעים, ברגע שאנחנו חושבים יש הרבה צדדים. ברגע! שאנחנו חשובים אנחנו מנתחים מצב ורואים צדדים לכאן ולכאן ונוטים לכאן ולא לכאן ומחשבים והכל ואומרים וזה.. כל זה יראו לנו כל דבר ודבר. ויראו לאדם את כל קומתו, צורתו ואופיו, הכל, הכל נשמר. ואין תמונות וצילום שרגע זה דומה למשנהו. הכל שמור ומצולם בדייקנות נפלאה ואמיתית. כל רגע והופעתו. ואכן מה נורא יהיה היום הזה שנעמוד מול זה.

כידוע לכם יש היום צלמים של ה"תשקורת", יש להם מצלמות שהן מצלמות אם שמעתם אותן.. זה מצלם כל פריים ופריים. הם לא מצלמים תמונה אחת, מחכים עוד פעם מצלמים, זה פעם היה. זאת אומרת אפשר לעשות סרט מהתמונות. עכשיו אתה יושב ואתה עשוה עם הראש ככה וככה, והם מצלמים, שמחברים את התמונות רואים שאתה עושה ככה. בלי סרט. מהתמנות רק. חוץ מהסרט וחוץ מההקלטה, הפנימית גם, של המחשבות שלך.

שאדם יצטרך להסתכל ולשפוט את עצמו על פי התמונה והמראה של פניו הנכון, אוי לאותה בושה ואותה כלימה! איך היא תלפף את האדם שיסתכל בפני עצמו. יראו לו את כל ההרהורים, את כל התאוות, כל הכמיהות הלא טהורות. כל מחשקי הרצונות האפלים, שאדם מסתיר ומחביא אפילו מפני קרוביו היקרים לו ביותר. סודות שאתה שומר שאף אחד לא יודע ואתה לא מעיז לספר! לא מקרים רק שהיו, מחשבות שיש לך. הכל יתבלט, הכל יתגלה, במלוא כל הגסות הכובד והדיראון.   

אם היה משהו מהמחשבות שלנו נרשם לנו פה על המצח בעוד שאנחנו בחיים, אדם היה מת אלף מיתות מבושה! תארו לכם שהקב"ה היה מחליט עכשיו פתאום להוציא לנו מסך החוצה וכל מה שאתה חוש ב רואים על המסך. ואתה לא יודע שרואים ואתה מדבר עם מישהו וחושב עליו ככה וככה והוא רואה. יו! תראה מה הוא חושב עליי! מה הוא מדבר ותראה מה הוא חושב. אדם היה מת אלף מיתות מהבושה.

ולו היו יודעים השכנים והקרובים שלאדם מה מתרחש בתת המח שלו, היו בורחים ממנו למרחקי מרחקים. אבל הכל שמור באוצרות השמימיים. ושם בגובהי המרומים, מתגלה האדם על כל רב גוונים שבו. אלפי אנשים, אתה חושב שאתה בן אדם אחד? יגלו לך שאתה בעל האלף פרצופים. אלפי אנשים אתה נחשב! כל אחד ואחד. ואלפי האנשים האלה השונים והמשונים, שפעם חושב כך ופעם כך ופעם כך, זה הכל בבואה של אדם אחד שמתהלך פה עשרות שנים עלי חלד.

אתם קולטים מה שאני אומר, כן? ברור. גם את הברור הזה יראו לך מה חשבת שאמרת את ה"ברור". יראו את האמת. כמה גרמים של זלזול היו ב"ברור"? אבל גם... הכל יראו! אתה אומר אני מקווה שיראו לי את זה... בעזרת ה'... מי אמר שלא? אני אמרתי שלא? אני רק שמעתי את ה...

אז כאן עלי אדמות זה איש אחד, אבל שם למעלה, אלפי צורות מצורות שונות. וכל צורה נראת רחוקה וזרה לשנייה. רגע אחד יראו לך צילום שאתה צדיק גמור, הולך בתמימות, ביושר, באמונה. ברגע השני יראו לך תמונה שלך אותו אדם, שאתה רשע, שמסרח את דרכך בעורמה. רגע אחד יראו לך שאתה מתון, שוקט על השמרים, מתהלך מעדנות ונעימות, ברגע השני יראו לך שאתה מטורף ומבוהל. רגע אחד חכם, נבון, מיושב בדעתו והולך בבטחה, ורגע אחר יראו לך שאתה טיפש, שכל ומטורף הדעת. הכל זה אותו אדם. שמובא לפני כסא המשפט.

ומי שיעמוד בדין וירא את המגילות שהולכות ונגלות לפניו, יפער פיו וישתומם. הוא לא יכיר את עצמו. כי המחשבות עוברות במהירות, אתה לא מתעכב עליהם, אתה חושב.. מה זה מחשבה, בסדר, זרקתי אותה, זה הלך.. ככה אדם חושב. סה"כ אני בן אדם טוב, נכון? יש לי ככה פה ושם תהיות, שאלות, קושיות, לפעמים אני חשוב על אשנם ככה, בסוף אני מבטל את זה, לפעמים ככה, ככה. לא זה לא הולך ככה. תקשיבו טוב! ואדם יתמה ויאמר: "האם אני באמת דמות מתהפכת כזאת? בת אלפי פנים שונות ומשונות?". 

יגיע צדיק, איש תמים למעלה, שאורך החיים שלו היוו לכאורה שלשלת ארוכה של מעשים טובים, לימוד תורה, מוסר, חסדים, כל חייו כמו ספר תורה כתוב באותיות בהירות ומאירות עיניים. ופתאום יראה לדאון לבו שיש הרבה גיליונות ריקים וחלקים והרבה אותיות חסרות מן הספר, וכמה אותיות מטושטשות ומחוקות הן, בין כוכבי חייו יגלה פתאום כוכב אחד או הרבה כוכבים עמומים ואפלים שאין התורה זורח עליהם, וצער גדול הצטער שיראה את כוכבי חייו כבויים.

יש גם ציור הפוך: רשע גדול, כל חייו חבל ארוך של קיא ומאוס. צילומים נוראיים בזיהום המעשים שלו והמחשבות שלו. והנה באמצע, מתלהטת לה תמונה אחת מבהיקה, מעשה טוב אחד או מחשבה אחת נאמנה וטובה, שהתנוצצה פעם, פעם, אי שם בחייו של הרשע. וגם רגע זה הונצח ונגנז ולא נעלם מעיני ה' יתברך. כי יש ובתוך מעשה רשע של אדם נבל שהתגנב איזה כוכב קטן בלבו של הרשע, לרגע קט, והוא התרונן בתשוקה רגעית לאל חי. רגע אחד זה קרה. אומנם חיש מהר נגלה הגל הקטן הזה בתוך ים הרשע, אבל בשמים צילמו והנציחו את הרגע הטוב הזה. והרשע שיעמוד ביום הדין, שיראו לו את כל זוהמת טינוף חייו, ידוכדך שיראה את הרע הדק שבחייו ושיגבר ביום הדין את חרפנו על אחד שבעים ושבעה.

תראה איזה תמונה יפה, תראה איזה רגע היה לך. אם היית חכם, יכלת למלא את כל החיים שלך כעת. אתה מסוגל היית! תראה! אבל זה היה רק רגע. והכל עובר ומצטלם. הנה, אתם רואים? הוא מצלם אותי. הכל עובר ומצטלם ונרשם לפני הקב"ה. ככה מצלמים מלמעלה. אתם ידועים הפציצו בסוריה, יש צילומים לפני ויש צילומים אחי. מאיפה צילמו? מהלווין. אז אם הלווין רואה ויכול לצלם תזוזות, מזיזים טילים, עושים ככה לבורא עולם יש מצלמות יותר משוכללות. הן בתוכנו. בתוכנו. מצלמות בפנים. המוח בתוך הלב, יש סריקה יותר טוב מ- MIR יותר טוב אנחנו סרוקים כל רגע, כל רגע.

אז אנחנו יודעים עכשיו שהכל עובר ומצטלם, והכל נרשם לפני הקב"ה, והקב"ה לא וותרן. "מי שיאמר שהקב"ה וותרן, יוותרו בני מעיו". היום קל להבין את מה שאמרנו. כיוון שהקב"ה פתח את אור חוכמתו העליונה לחכמי הטבע שהמציאו חידושים מדעיים, מכשירים שבאמצעותם קל לנו עכשיו להבין, לשומע ולראות ולהרגיש בחוש את מה שאמרה לנו המשנה לפני אלפי שנים. מה אמרה לנו המשנה? "דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשייך בספר נכתבים". זה אלפי שנים כבר כתוב, שיש עין רואה ואוזן שומעת.

דוד המלך אומר: הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט". מי שנטע לך את האוזן, מי שברא לך עם אוזן, הוא לא שומע? מי שיצר לך את העין, הוא לא רואה? ה'. יודע מעשה אדם כי המה הבל. הקב"ה צופה ולא רק עלינו עכשיו, הוא צופה הדורות מראש, מלפני שהוא ברא את העולם, הוא כבר ראה את סופו. כל פרטי הפרטים של כל אחד ואחד והוא חשבן כבר את הכל.

יהודים יקרים, אז היות ואנחנו נצטרך לעמוד לפני הבורא יתברך במצב כזה, אי אפשר למחוק תמונות, יש רק עצה אחת, תכף נלמד אותה. נראה מי ירצה להשתמש בה.  אז בואו נראה מהתגליות של עכשיו, של הדור הזה, שאנחנו יודעים שהיום לא רק שיכולים לצלם אותך ולא רק שדרך הקירות היום יש מצלמות תרמיות שיכולות לצלם דרך קיר. רואים אותך דרך קיר. לא רק זה, יש היום את הפוליגרף שאומר אם אתה משקר או לא משקר.

היום פרסמו שהמדענים כבר יכולים לזהות אם בן אדם יש לו סטיות, לפי הפרצוף שלו הם יכולים להגיד אם יש לו סטיות. כמו החתונה שהלך גואטה. זאת אומרת, היום יכולים לנתח גם מחשבות של אנשים. היום מחברים לאנשים אלקטרודות למח במקומות מסוימים ובחלום יכולים לדעת פחות או יותר מה נמשך החלום, איזה חלום, חלום מבעית, חלום נוח, חלום ככה...ויש עוד כל מיני חידושים שהם בתהליך. זה היה קיים, רק עכשיו גילו את זה. החוכמה הזאת ירדה מן השמים, ה' אפשר את זה. ולמה דוקא עכשיו זה מתגלה, בגלל שאנחנו לפני הסוף. שאנשים ידעו שזה יהיה המצב. הם יגיעו למעלה, הכל, הכל לפני ה'.

"סוף דבר הכל נשמע", אומר שלמה המלך, בסוף ישמיעו לך את הכל. יראו לך את הכל. בין טוב ובין רע. הכל יראו לך. לכן מאחר שסוף דבר הכל נשמע. אז הוא מציע לך: "את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם". שתגיע למעלה, זה האדם! שמרת או לא שמרת? יראת או לא יראת? זה כל האדם. זה מה שישאלו, זה מה שאתה תענה. ויראו לך האם אתה צודק או לא צודק. אתם יודעים איזה פדיחות זה?!

היום שאנחנו רואים את כל החידושים האלה, אז אנחנו מבינים שהקב"ה חודר במסתרי המסתרים, הקב"ה בוחן לב, רואה כליות. ובת קול יוצאת בכל רגע מסוף העולם ועד סופו ואומרת: "עד מתי בני אדם תבהלון". עד מתי תהיו אהבלים, הולכים אחרי ההבל שאין לו קיום. עד מתי תבקשו כזב, שאו מרום עינכם וראו, תכרו אוזניים ותשמעו מה גודלו וטובו וכבודו שמלאה הארץ". כמה טוב הקב"ה נתון בעולם, בני אדם מחריבים אותו. כולם רוצים את זה לעצמם ולא לאחרים.

הגאון רבי ישראל סלנטר, זצ"ל, אומר דברים עצומים! הוא מצייר מה עתיד לבוא, את כל רחשי נפש האדם. על כל גווניהם, נטיותיהם וגווני כל רגע ורגע, הכל הולך ומצטלם ונרדם למעלה וכל רגע ודקה עולם מפני עצמו. והאדם נידון לפי אותה השעה, ולפי אותו הרגע באשר הוא שם. ולפי הימצאו והופעתו ברגע זה דוקא, על אף שהופעתו וצורתו בכל הוויתו, ברגע השני הוא ההפך הגמור מהרגע הגמור.

והנה דוגמאות מהתורה הקדושה:

פרעה היה רשע ואכזר, אבל היה לו רגע אחד של התעוררות וחרטה. והיא הייתה חרטה קלושה ודחוקה. מה הוא אמר? "אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים". מחשבה טובה שעברה כצל עובר, לא הייתה בשלמות, לא הייתה כוונה טובה, בגלל שהוא נלחץ אל הקיר, אבל היא לא נאבדה והיא לא הלכה לביטול. והמחשבה הזאת מונצחת בתורה הקדושה. מחשבה אחת. פעם אחת בתוך כל הפרעה הרשע הזה התורה הנציחה את המחשבה הזאת ואת האמירה הזאת שיצאה מפיו. בתוך כל מערכת העקשנות והאכזריות שלו, גם מחשבה ואמירה זו נרשמה, הצטלמה ונשתמרה בתורה הקדושה. אז מה רואים? שום דבר לא נאבד. שום דבר!

עוג מלך הבשן, עליו אמרו חכמים זכרונם לברכה שהוא היה פליט, שבא להגיד לאברהם שלוט נשבה למלכים. המעשה הטוב הזה נרשם לזכותו של עוז והוא האריך שנים, 1,200 שנה. עד משה רבנו. כל כך הרבה זמן הוא זכה? למה? הוא נשאר עוד מנח. תקשיבו טוב!  הוא נקרא פליט והא בא להודיע שלוט נשבה ובזכות זה אברהם הלך להלחם עם ארבעה מלכים וניצח אותם בנס והציל את לוט. אבל כוונתו באותה שעה הייתה לא טהורה. הוא התכוון שאברהם ילך למלחה להציל את לוט ואין לו סיכוי מול מיליון ועוד כמה חיילים, ארבע אומות, וודאי שהוא ימות במלחמה. ואז מה? הוא ישא את שרה שהייתה יפהפייה. זו הייתה התוכנית. אבל בצילומים במרום הכל מצטלם, כל שיח קל, כל הגה, הכל ביחד, וכל פריים ופריים, כל דבר בנפרד גם, וכל פרט בפני עצמו נידון ונשקל. והצל הטוב שהיה בהודאה של עוג לאברהם נחשב כמעשה בפני עצמו עד כדי כך שמשה רבנו עליו השלום פחד שמא הפרט הזעיר והטוב הזה, מתוך התהום של הכוונות הרעות, יעמוד לזכותו של עוג. משה עם כל הזכויות שלו, הוריד תורה, נלחם במלאכים, וכל הזכויות של עם ישראל, בניו של הקב"ה, והוא פוחד מהזכות של עוג של ההודעה שהוא הודיע. עם כל הכוונות השפלות. אבל זה גרם להצלה של לוט. אז כל דבר נרשם. ואפילו בתורה. "אל תירא אותו כי נתתיו בידך".

וגם נבוכדנצר הרשע רצח מיליונים, החריב את בית המקדש, מה איתו? כשהוא פסע שלוש פסיעות לכבוד הקב"ה, צילמו אותו. צילמו את השלוש פסיעות, הוא זכה שלושה מבניו שלטו בכיפת העולם. כל פסיעה שולט על העולם. יא בא ביי! כזה רשע! כזה שונא, רוצח ההמונים, הבן האדם הזה בגלל שהוא פסע שלוש פסיעות לכבוד ה'. כי שלחו מכתב לחזקיה המלך שהתרפא, לא היה בזמנם מצב של רפואה, אדם היה חולה, מת. והיה נס, חזקיה הראשון שנתרפא, חלה ונתרפא, שלחו לו מכתב, מה המכתב? "לכבוד חזקיה המלך, לכבוד אלוקי חזקיה, לכבוד ירושלים". אז הוא אמר: "מה מקדימים את חזקיה לקב"ה, לאלוקים שלו? זה לא נכון לעשות כזה דבר". פסע שלוש פסיעות לעצור את מי שהלך עם המכתב, ושינה את זה. למה שינה? "לכבוד אלוקי חזקיה, לכבוד חזקיה, לכבוד ירושלים". בזכות שלוש פסיעות שהוא פסע לכבוד ה'. הוא לא התגייר, הוא לא חזר בתשובה, הוא נשאר רשע! אבל שלוש פסיעות אלו לכבוד ה'. צולם. זכה לשלוט בכיפת העולם. יא בא ביי! שום דבר לא נעלם! שום דבר! ושלמו לו שכר כי ההצטלמות היא בלתי פוסקת, לשבת או לחסד. ואף אחד לא יתחמק משום צילום.

אחאב, מלך ישראל, הוא היה רשע גמור! אבל היה לו הרהור טוב אחד, חרטה אחת פעימה את לבו לזמן מה, הכל נרשם ונצטלם לנצח. מה היה? אליהו בא והודיע לו שהוא ימות הוא וביתו ולא ישאר אף אחד. והוא קיבל פחד, אז הוא התענה ולבש שק במשך שעתיים וחצי וזהו. בזכות זה האריכו את חייו בעוד שלוש שנים. אם היה חוזר בתשובה לא מיראה, אלא מאהבת ה', היה ממשיך ומאריך ימים. אבל מה קרה? היה לו הרהור טוב אחד, חרטה שפיעמה את לבו לזמן מה, הכל נרשם ונצטלם לנצח. הפסוק אומר: "יען כי נכנע מפי לא אביא הרעה בימיו, בימי בנו אביא הרעה על ביתו". ככה אומר ה' לאליהו הנביא.

אותה החרטה החולפת והזמנית פעלה את פעולת החסד שיש בה את הכח לעכב את העונש לזמן ההוא. שלוש שנים הוא הרוויח מזה. שלוש שנים של חיים. שלוש שנים של חיים בתור מלך. זה המון! למה? בגלל שהוא פחד. חרטה, שעתיים וחצי. שעתיים וחצי אומרים חכמים. שעתיים וחצי! תראו מה זכה רשע. רשע.

דוגמה נוספת: "ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך". מדובר על אליעזר, עבד אברהם, שבא לקחת את רבקה. אז כתוב :"ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על גמלים ותלכנה אחרי מי? אחרי האיש. שתי מילים אחרי זה מה כתוב? "ויקח העבד את רבקה וילך". קודם קוראים לו "איש", ודקה אחרי זה קוראים לו "עבד".

יש לזה כמה פירושים, אבל פה כתוב: עד כאן הוא איש, וכיון שהוא חשב לפגוע בה בדרך, נאמר "ויקח העבד". מכאן שאין אמונה בעבדים. מדרש שמובא בתורה שלמה.  והרעיון הזה מבהיל! מבהיל! אליעזר עבד אברהם שחכמים זכרונם לברכה העריכו אותו, החשיבו אותו לבעל מדרגה רוחנית יתרה, שהיה זיו איקונין שלא דומה לאברהם אבינו, היה מושל בכל אשר לו, שולט ביצרו כמו אברהם אבינו, והפסוק קורא עליו "מי בכם ירא ה'", זה אליעזר.

ועוד אמרו עליו: "יפה שחיתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים". כמה פרשיות נכתבו עליו בתורה. ומצוות מסוימות אנחנו לומדים רק ברמז. ואת כל המעשים של אליעזר התורה לא חוסכת וכותבת! כי היה כובד ביצרו והיה אהוב וברוך ה', וכל שיחתו הארוכה והמפורטת נכתבה בתורה לדורות לנצח! זה היה אדם שהיה ממש כמו אברהם אבינו! דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. מה שאברהם אומר, גם הוא אומר.

אבל כיון שחלף בנפשו איזה הרהור דק, בלתי הגון, וייתכן שהוא בעצמו לא הרגיש במהירות המחשבה הדקה הזאת, שהוא חשב לפגוע ברבקה, בכל זאת תיכף ומיד הוא נצטלם. ועון הזה נרשם ומיד הפסוק הבליט אותו בתור עבד. מאיש הוא הפך להיות עבד, ואין אמונה בעבדים.

כי האור השמימי המקיף עושה את שלו מאליו, ומאליו ירשם ומאליו יצולם ומאליו יקרא ומאליו תרשם מחשבת כל אדם בו. עד כאן הוא היה איש, כל הרגעים הקודמים, המיוחדים הראו צילום של איש עם מוסריות עילאית, זיו וקלסתר שדומה לאברהם. אבל ברגע אחד קצר הפך להיות עבד. ואין רחמים בדין. הצילום השמימי אינו נושא פנים, כי אם משקף ומבליט את פני האדם לכל גווניו.

אדם נכנס לבנק, עומד בתורה, מסתכל ימינה ושמאלה, צילומים יפים, כמו כל לקוח טוב. פתאום הוא שולף אקדם ומאיים "תביאי לי את כל הכסף". ואח"כ הוא מחזיר את האקדח בחזרה לשקית, יוצא עם הכסף והולך. אז יש צילומים עד שהוא הוציא את האקדח, יש צילומים שהוא הוציא את האקדח, יש צילומים שלקח את הכסף, יש צילומים שהוא יוצא כמו לקוח טוב מהבנק. עד עכשיו הי לקוח, ברגע מסוים הפך להיות שודד.

הכל מצולם. נכון ראיתם כאלה דברים? ככה הסרטים עלינו. לא רק על מעשים, לא רק דיבורים, מחשבות! מחשבות! יא בא ביי! אל תתן למחשבות רעות לעבור, הכל מצולם! אח"כ ישאלו אותך למה עברה לך משחבה זאת? מאיפה היא באה? מה קרה? לא צריך לשאול אותך, אבל שואלים, שואלים, רוצים לראות מה תגיד. מה תגיד?

(תשובה מהקהל: יצר הרע)

יצר הרע, בטח יצר הרע. מה? זה כמו אחד מתאגרף ומה קרה? קיבל אגרוף, למה נפלת? הוא  נתן לי אגרוף. לא הבנתי, אז בשביל מה עלית לקרב? בשביל שאתה תנצח, לא בשביל שאתה תנוצח. אז מה אתה מתנצל?! "הוא נתן לי אגרוף אז מה את הרוצה? נפלתי".

(הערה מהקהל: לא יכול לשלוט במחשבות)

בטח שאתה יכול. אתה, תהיה צדיק. אתה תהיה צדיק. מה פירוש לא יכול לשלוט במחשבה? מה אתה מופקר? שום דבר לא נכנס. לרב קנייבסקי לא נכנס שום מחשבה!

(תשובה מהקהל: אני הרב קנייבסקי?)

למה אתה לא? למה אתה לא? זה מה שאני שואל. ישאלו אותך למה אתה לא? למה הוא בחר בטוב ואתה לא? מה קרה? אני מסביר: מי שעוסק בתורה, יש לו רק מחשבות של תורה.

(תשובה: אני עוסק בתורה...)

אתה לא שומע? איזה עוסק, בחייאת! כמה אתה עוסק?

(תשובה: עוסק, שלוש, ארבע...)

זה לא טוב. אז כמה יש לך עוד? 16 שאתה חשוב דברים אחרים. אז מה יותר? ארבע שעות ועוד 16 שאתה חושב דברים אחרים, אז מה יגבר? אבל אם אתה כל הזמן לומד תורה, אז יהיה לך רק מחשבות של תורה. אפילו אם תראה משיהו עושה  משהו לא בסדר, אתה תראה, אתה תגיד: "הא, הוא עובר על המצוה הזאת..", כל הניתוח שלך יהיה מתוך התורה. אתה תראה משהו לא טוב, אתה תגיד: "הא, איך הולכים ככה? יו! ה' ירחם! פריצות! מה זה?! הם עוברים על איסור"... גם המחשבות, גם את תראה דבר פסול, אתה תראה מכח התורה. אתה לא תראה את זה כדבר בפני עצמו.

(תשובה: צריך להוכיח אותו)

תוכיח. מצוין! אבל מחשבות אתה יכול לשלוט בהם אם אתה תשקיע ותשב ותעשה את מה שה' מבקש, אז המחשבות יהיו בהתאם.

לדוגמה: אחד שהוא זמר, אז כל הזמן הוא מחזיק את עצמו במוזיקה, אז הוא שומע זה ושומע זה ושומע פה ושומע שם ויושב ליד אורגן או שישוב ליד זה, הולך לאולפנים וכל הזמן הוא סביב הנושא שמעניין אותו. אחד שהוא ספורטאי, אז הוא כל הזמן מתעסק במה שהוא רוצה להיות. עם הספורט. זה מה שמעסיק אותו. לכן כל מה שמעניין אותו זה כל הדברים האלה. בין ובין הוא רואה גם דברים אחרים.

אבל אם בן אדם מחליט להיות צדיק, לעשות את רצון הבורא, אז פשוט מאוד! אתה רוצה לסלק מחשבות רעות? תכניס מחשבות טובות. איך מכנסים מחשבות טובות? ע"י שלומדים תורה, שומעים תורה, הולכים לשיעורי תורה וכן הלאה.

זה כמו חבית אמרו חכמים. יש חבית של מים, אתה רוצה שהיא תהיה של יין, כל ליטר שאתה מכניס יין, יוצא כנגדו מים. אני שופך עוד יין, יוצא עוד מים. עד שיתחלפו המים ביין. אתה רוצה לסלק מחשבות רעות? תכניס מחשבות טובות של תורה ומצוות. תכניס, תכניס, תכניס.. בינתיים זה מוציא לך את מה שהיה.

(הערה מהקהל:????)

זה מצוה לחשוב על הרשעים רעות... מצוין! זה מצוה, זה בסדר.... לא הבנת? זה מצוה לחשוב... משיהו אמר לך זה רעות? זה טובות! מה זהו? אבל צריך... זה אין בעיה, מה שאתה מקיים מצוה שהיא כתובה, אין בעיה! מי שצריך לאהוב אוהבים, מי שצריך לשנוא שונאים, מי שצריך לרומם מרוממים, מי שצריך להשפיל משפלים, זה המצוות שהתורה ציוותה!

אבל לא מדברים על זה, מדברים שאדם חושב מחשבות לא טובות. או על אנשים או שבראש שלו הוא חושד אותם בדברים, חושד בכשרים, לוקה בגופו, או שהוא חושב משחבות לא רוצה להגיד אפילו מה, או שהוא זה, או שהוא מהרהר, או שמצייר לו ציורים: "אם הייתי אני במקומו, אז היה ככה והיה ככה וככה". או שהוא קנאי והוא מקנא באנשים וחושב אתה מבין... או שהוא חמדן והוא חומד איך לעשות ולקחת ולזה, או שהוא ככה.. הוא חשוב מחשבות לא הגונות, לא ראויות, לא צנועות. כל מיני מחשבות שהן לא מטעם התורה, אלא ההפך! כל זה ישאלו אותו: חביבי, במקום שהראש שלך יתעסק בדברים טובים, אתה התעסקת בדברים רעים. ויש לך מפלט. אם היית לוקח עכשיו אפילו ספר תהילים ומתחיל לקרוא: "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים", אז לא יכנס לך מחשבות כאלה שחשבת קודם, אתה מסלק את המחשבות. אתה מסתכל למעלה, לשמים ומתחיל להגיד מזמורים. אתה מנקה את הראש.

(תשובה מהקהל: מחשבות באות מבלי שתרצה....)

אל תלמד אותי מה צריך לעשות, תלמד מה צריך לעשות. בוא תלמד, אל תלמד. אתה רוצה ללמוד או ללמד? מתוק, תקשיב, קודם כל שלא יהיה מחשבות רעות בשביל שלא יהיה צריך להתעסק בתורה ומצוות תדיר. כתוב: "יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון". בשביל להשכיח עוון, מחשבות לא טובות, תהיה עסוק בתורה. תורה, תורה. אתה לא יכול רק תורה, אתה רוצה גם עבודה? תורה ועבודה. אבל כל הזמן שלא יהיה לך פנאי לחשוב מחשבות לא טובות. שיגיעת שניהם. אם אתה יגע בשניהם, די אין לך כוחות, אתה מגיע הבית כמוש אומרים נשפך על המיטה, זה טבו מאוד! למה? זה משכיח את העון. זה מה שאומרים לנו חכמים.

דרגות... אז מה חשבת? אתה רוצה דרגה של גהנום אין בעיה! איזה דרגה שאתה ורצה!

(הערה מהקהל: צריך לעבוד על זה שנים!)

תעבוד עשרות שנים! כל החיים צריך לעבוד. מה חשבת?

(תשובה מהקהל: לא מעכשיו)

מאתמול! כן... כל הזמן! כל החיים ניתנו רק בשביל זה! לא נתן לך חיים למשהו אחר. החיים נתנו לעשות את מה שה' ביקש. למה משהו אחר. משהו שהוא לא ביקש, זה הצילומים שיראו לך. ההסברים שלך אתה תתבייש להגיד אותם. כי יראו לך מאיפה זה נובע. יראו לך, היה לך זמן לשבת ללמוד, למה לא ישבת? העדפת משהו אחר. למה העדפת? אז ממילא בגלל שהעדפת נהיה לך מחשבות. כל לב שפנוי מן החכמה מיד נכנסת בו רוח שטות. כי אי אפשר לאדם לחיות רקע בלי מחשבות. אין דבר כזה! גם שאתה ישן אתה חושב. וידנו אותך גם על החלומות.

(הערה מהקהל: על החלומות? מה קשור החלומות?)

כן! כי זה מהרהורי היום! רוב החלומות זה מהרהורים שלך ביום. מה שחשבת ביום בא לך בלילה. אז מי אמר לך? אתה גרמת בעצמך? זאת אומרת, אדם צריך לשלוט במחשבה שלו.

אבל, אבל, אבל גדול! אז אנחנו בצרות אם ככה. למה הציורים שיראו לנו למעלה זה על הפנים. על הפנים!

יש עצה: תשובה מתקנת, מטהרת ומלבישה לך פנים חדשות. יא בא ביי! יש מחק, מחק, אפשר למחוק את כל העבר השחור, את כל הדברים הרעים, הכל אפשר למחוק. קוראים למחק הזה: תשובה. חרטה גמורה על העבר. קבלה מעכשיו והלאה לא לחטוא יותר ולהתוודות ולומר: "אנא ה' חטאתי, עוותי, פשעתי, וכמה שאפשר יהיה יותר לבכות יותר טוב, כי זה מוחק את העון יותר טוב, ואז לא יראו לך מכל זה כלום! אם חזרת בתשובה אמתית והחזקת בה.

מי שרוצה נותנים לו את ההזדמנות. מי שלא רוצה לתפוס, ייענשו אותו בכפליים. כי יגידו לך היה לך אפשרות להשתחרר מכל הביזיונות, מכל העונשים התלויים בהם, היה לך אפשרות. מה היית צריך לעשות? לעמוד ולהחליט החלטה אמיצה: "נגמר! אני לא יהיה אותו בן אדם. נגמר!".

אתמול היה בהרצאה חילוני שאמר: "אני מכיר אותך מלפני 14 שנה, הייתי חילוני גמור, נסעתי במונית, קיבלתי טלפון מאשתי, היא אומרת שהיא רוצה לעשות הפלה. ואני מדבר איתה, והנהג מונית שומע, והוא שואל אותי: 'אתה מכיר את אמנון יצחק?'. אז הוא אמר :'לא מכיר אותו'. אומר לו: 'אני אביא לך קלטת שלו'. אז הוא לקח קלטת ממנו, למחרת שמע אותה, הם חזרו בתשובה, לא עשו הפלה והילד בן 16 עכשיו. הוא השתנה. זה לא אותו בן אדם שהיה חילוני. ולא רק זה, נולד לו בן שהיה צריך למות. היו מפוצצים לו את הגולגולת בגרדה. מגרדים אותו. והוא ניצל מקלטת פלסטיק.

זאת אומרת, אדם יכול להשתנות ברגע! תחליט! ראש השנה, יום הדין, עוד כמה ימים. לא תחליט, אין בעיה! מצולם. לא החלטת, היה לך הזדמנות, לא החלטת. אין בעיה! כפל קנס.

בזוהר הקדוש כתוב כך: (תקשיבו טוב טוב!) בפרשת פקודי, רבי שמעון בר יוחאי חזה (ראה) לרבי יוסי שמהרהר במלי דעלמא. ראה אותו שהוא מהרהר בעניינים של העולם הזה. אמר לו: "יוסי, אבדת דיוקנך". איבדת את הצורה שלך, צורת תלמיד חכם. אני רואה עליך שאתה לא תלמיד חכם, אני רואה שהצורה שלך נאבדה. התחיל להתחזק, רבי יוסי, ולשמוח בתורתו. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי :"רבי יוסי, חזרת דיוקנך".

שמעתם? קודם הוא קרא לו :"יוסי", שחסרה לו הדיוקן, קרא לו: "רבי יוסי". קודם היית יוסי, אבדת את הציור שלך. רבי שמעון ראה שהוא הראש לשו במקום אחר לגמרי, העיר לו, התעורר, חזר לו הדיוקן.

רבי יוסי היה גברא רבא, בגדול בתורה! בעל צורה עליונה. היה לו רגע קטן, קטן, שתערפלו המחשבות במלי דעלמא, וכבר היה צילום שמימי, והודיע לו רבי שמעון: אבדת את הדיוקן שלך, קצת אופל, קצת אופל העיב על הקדושה, ורבי שמעון בר יוחאי חרד לו והזעיק אותו רבי יוסי על הסכנה ובין רגע הוא תיקן והתאמץ נכון וזה פעל את הפעולה. ועטרה חזרה ליושנה.

מה רואים אנחנו? שאפילו במעלות ודרגות התורה והמוסר, אפילו שאתה בדרגות האלה, הכל משתקף. ואם רבי שמעון רואה את זה, בלי הצילום השמימי, ורבי יוסי מודה לו ומתקן על המקום, רואים את השינוי. אז בשמים על אחת כמה וכמה. רגע של רפיון עלול לגרום לאופל, אפלה והתיקון היעיל והמהיר, צריך לבוא מיד ללא דיחוי והשתמטות. כל מי שמרגיש שאיבד את דיוקנו, אפילו לרגע קט, שלא יתמהמה ויחזיר לעצמו את הדיוקן ע"י תשובה מהירה ומשמחת.  אז הנה, הרגע שסיימתי יש לכל אחד ואחת הזדמנות לחזור בתשובה הרגע! שימחקו לו את כל הציורים הרעים ויש מלא. וגם על התירוצים יענישו. אז מי שרוצה לעשות תשובה, בכבוד! לפני ראש השנה. מי רוצה לעשות תשובה שירים את היד. אני לא רואה. גבוה! גבוה, אני לא רואה. אתם מתביישים לעשות תשובה. אין בעיה, תגידו שאתם מתביישים. בשמים מצלמים מי מרים את היד ומי לא מרים את היד. אין בעיה. תרימו גבוה! אני רוצה שבמצלמה יראו. אפילו אם המחשבה הטובה הזאת לא תצא לפועל חלילה, כמו פרעה אתם תהיו. כן. שפרעה כתוב שהיה לו מחשבה טובה, הוא אמר "ה' הצדיק". גם זה חשוב. אבל אם תעשו את התשובה באמת, אשריכם ואשרי חלקכם והכל נמחק, ותחיית המתים כמו תינוק שנולד מחדש, איזה כייף! אדם מחכה שבע שנים שימחקו לו תיק במשטרה, היה לו תיק, הוא לא רוצה שיהיה לו רישום פלילי, שאם מישהו ישאל עליו, אין רישום פלילי. אנשים מחכים שבע, 15 שנה שיחמקו להם רישום שכתוב שמה אצלהם במאגר. נו, זה רק כתם. כתם. אם ישאלו. אם ישאלו. פה זה כתם אמיתי, לא אחד. ועל זה יענשו עוד. כי ניתנה הזדמנות ולא ניצלו. לא ניצלו. למה לא לנצל? לא עלה כסף. בחינם! בין רגע! לא צריך לטפס להרים, לא לצלול למעמקים. על הכיסא, בין רגע. ולא ראיתי אחד ואחת מכם שעומד אחרי הצבעה ואומר "אני חוזר בתשובה מרגע וזה והלאה כמו שאמרת". יש כאלה? אני רוצה לראות. ביישנים. אתם תתביישו למעלה, אני אומר לכם, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. יש מישהו שרוצה לחזור בתשובה? נו, אני רוצה לראות. לעמוד! לעמוד! לא חאריט. אני רוצה לעמוד להגיד "אני חוזר בתשובה".

(מספר אנשים קמו לומר אני חוזר בתשובה אמיתית היום)

מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל מי שחוזר בתשובה אמיתית שיחתם בספרן של צדיקים גמורים! ימחקו לו את כל הציורים הרעים! יזכה לכל הטובות בעולם הזה ולעולם הבא! וישפיע לאחרים ללכת בדרכו האמיתית, אמן כן יהיה רצון! אשריכם ישראל.

שאלה:

שואל: הרב, כבוד הרב, אני השבוע ראיתי מודעות שלך שבכולל הביאו אותם, מודעות שיש את הרצאה הערב...

הרב: וקרעו אותן, נו?

שואל: מישהו בא וקרע אותם ואני קרעתי אותו! לא קרעתי אותו במכות, לקחתי אותו בצד, לא לפני הציבור, לאט לאט, אמרתי תעשה תשובה לכבוד הרב, כי אם אתה מבזה את הרב, כמו שאתה אומר מצלמים אותך, גם אמרתי לו יראו לך את זה בשמים, בצדק תשפוט עמתך ואוי וואי לך מה שאתה עושה! ולקחתי את כל הקיפולים שהוא זה.. והחזרתי אותם למקום, שאנשים יזכו לראות את המודעות.

הרב: צילמו את זה.

שואל: עכשיו, למה אני עושה את זה? כי אני 25 שנה אחרייך, משנת 90, 92, 93 אחריך, ואני מאוד אוהב אותך!

הרב: תודה!

הרב: עכשיו יש לי שאלה אחרת: אני לפני כמה שנים היה לי עניין בעניין הבת שלי, הבת שלי שהייתי נשוי פעם ראשונה היה לי חילוקי דעות עם האמא ופה ושם והתגרשנו. היא חלתה במחלה ואני הייתי פונה לשמים ומקפיד עליה. והיא נפטרה. עכשיו, ההורים שלה, של הגרושה שנפטרה, זכרונה לברכה, הם באו ועשו לי בושות, העלילו עליי עלילות שוא ועשו לי בושות ליד הרב שלי, בפני ציבור גדול, ואני עד עכשיו לא מוחל להם. כי הם לא ביקשו מחילה. ואני הלב שלי כבר הרבה שנים, פה בפנים, שרוף לי הלב עליהם כי אני לא יכול למחול להם.

הרב: מה השאלה?

שואל: אז השאל ההיא כזאתי...

הרב: האם אתה חייב למחול?

שואל: אני חייב למחול?

הרב: לא.

שואל: אני לא מוחל להם. אלא אם...

הרב: אם הם לא...

שואל: אלא מתי שיבואו לכבוד הרב שלי, בפני 50 איש שהיו בציבור ויבקשו ממני מחילה, סליחה, חטאנו, עווינו, פשענו, אז אני יכול למחול להם.

הרב: נכון. ולא רק זה, הם גם אפיקורסים. מי שמבזה אדם לפני תלמיד חכם, הוא אפיקורוס.

שואל: הם לא ביזו אותי בפני. הם ביזו אותי שלא הייתי שמה. אבל כולם יודעים שזה אני.

הרב: זה כבר אחרת. הוציאו עלייך שם רע, אתה אומר?

שואל: שם רע. עכשיו, אני יכול לתבוע אותם גם תביעת לשון הרע ודיבה וכל הדברים האלה שם...

הרב: אם עבר שבע שנים, אתה לא יכול לפי החוק.

שואל: לא שבע שנים, עבר שולש שנים.

הרב: אם אתה רוצה, בבית דין אתה יכול.

שואל: בבית דין אני יכול?

הרב: כן. שינקו את השם שלך.

שואל: שינקו את השם שלי. אז זהו, אני בינתיים לא מוחל להם, כמוש הרב אמר...

הרב: לא אני אמרתי. אמרתי שאתה לא חייב. אתה יכול למחול. אתה לא חייב.

שואל: אבל מה הרב היה עושה במקרה שלי?

הרב: עזוב אותי, אני משהו אחר.

שואל: לא משהו אחר,להגיד אתה משהו אחר...

הרב: עזוב, עזוב. אל...

שואל: מה שהרב אומר אני עושה.

הרב: אמרתי לך.

שואל: במקרה שלך מה...

הרב: אמרתי לך שאתה לא חייב. זה הכל. תחליט מה שאתה רוצה.

שואל: אז לפי מה שאתה אומר, אני לא חייב למחול.

הרב: כמה פעמים אני אגיד?

(הערות מהקהל)

שואל: לא...

הרב: הלו! אתם אל תחליטו. אם אתם רוצים... תשאל אותם, הם רוצים...

שואל: לא, אני רוצה לשאול אותך, אני לא שואל אותם. אני באתי בשבילך, לא באתי בשבילם.

הרב: בסדר, הם רוצים גם כן להיות רבניות.

(הערה מהקהל: סליחה, כבוד הרב, אם בורא עולם סולח, מי אנחנו שלא נסלח)

שואל: לא, לא, סליחה! אם ביזו אותי ברבים אני לא חייב למחול להם.

הרב: צודקת, הקב"ה אל רחום וחנון,אבל  אם עושים תשובה. אם לא עושים תשובה, הוא לא סולח.

שואל: נכון... וגם לי הם צריכים לסלוח...

הרב: אז לכן הם צריכים לעשות תשובה.

שואל: ולהגיד לי "סליחה, חטאנו, עווינו, פשענו, עשינו כך וכך ודיברנו עלייך לשון הרע...

הרב: כן...

שואל: והכל כתוב בפרוטוקול של..

הרב: כתוב בגמרא: שאם אדם קורא לך רשע, מותר לרדת לחייו. ככה כתוב בגמרא.

שואל: הבנתי אותך.

הרב: זה הכל.

שואל: עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה.

הרב: כן, עוד שתיים.

שואל: אני הרבה זמן, כמו שאמרת, אתה לפני שלושה חודים ברכת אותי שאני לוקח תענית דיבור, כמה דפי גמרא, בתענית דיבור, וברכת אותי ואשתי נפקדה, בהיריון. כמו שאמרת.

הרב: ברוך ה'.

שואל: עשיתי את זה, תענית דיבור, אשתי נפקדה להריון. עכשיו, אני יש לי איזה מישהו שמתפלל עליי גם, איזה חמישה, שישה חודשים, יש לו בן חרדי שיש לו כמה ילדים שאף אחד מהילדים שלו לא נתן לו להיות סנדק. נדרתי לו נדר שאם אני אביא בן, אני אתן לו להיות סנדק. אז עכשיו, כאילו, אם יצא מקום שיהיה שבת והוא לא יכול לבוא, רחוק, הוא לא יכול לבוא לרחוק...

הרב: מה זה לא יכול? שישן אצלך. מה פירוש?

שואל: לא, הוא בן אדם מבוגר, עם אשתו וזה...

הרב: אז שישכיר מלך לידך. מה הבעיה?

שואל: שישכיר מלון לידי.

הרב: כן. או שיתפללו, שניכם בינתים, שלא יהיה בשבת.

שואל: בסדר. בעזרת ה'.

הרב: טוב. זהו?

שואל: זהו. חזק וברוך!

הרב: תהיה בריא!

שואל: תהיה בריא!

 

שאלה:

שואל: אחותי כבר מחכה תשע שנים לילד. מה היא יכולה לעשות? לעזור את ה...

הרב: חרדית או לא?

שואל: חרדית. היא מכסה את ראשה.

הרב: אז שהבעל ילמד שעתיים בתענית דיבור...

שואל: גם הוא, ראש כולל.

הרב: יופי! אז יותר קל. שעתיים בתענית דיבור שילמד, שלשוה חודשים רצוף, 90 יום. כל יום בלי דילוג. כולל שבת, כולל חגים. שלושה חודשים רצוף, שעתיים בתענית דיבור, תורה. זה יכול להיות גם הלימוד שהוא רגיל ללמוד, אין בעיה. והיא תלמד חצי שעה ספר "שערי תשובה של רבנו יונה", שלשוה חודשים רצוף, כל יום בלי דילוג. כולל שבת וחגים. אם יעשו כן, בעזרת ה', תגיד את שמותם ואני אברך.

שואל: וגם עוד שאלה...

הרב: תגיד את שמותם ואני אברך.

שואל: זה באידיש אבל.

הרב: באידיש גם הולך.

שואל: דבורף ומצוא , דבורה אפו שרה בת לאה.

הרב: והבעל?

שואל: יוסף אליעזר בן אלטרזרף.

הרב: ה' יזכה אותם לזרע חי וקיים! מה עוד

שואל: שאלה אחרונה: אנשים בחו"ל, אפשר להסביר.. יש אנשים שלא מבינים, למה יש הפרדה כל כך גדולה בין דתיים לאומיים לבין מה שאנחנו קוראים- חרדים. למשל תיקח את ישיבת מיר, יש ליטאים, יש תימנים, יש אתיופים, יש חסידים, יש כל מיני אנשים חוץ מדתיים לאומיים. אני רוצה אולי הרב יכול להסביר.

הרב: אתה צריך לשאול את הדתיים הלאומיים למה הם לא הולכים למיר. הבנת?

שואל: לא, אבל זה שאלה כלילית..

הרב: אני עונה שאלה כללית. מי שרוצה לבוא, לא אומרים לו אל תבוא.

שואל: אבל הפרדה האת זה לא רק הדתיים הלאומים, זה גם החרדים לא הולכים לשטחים...

הרב: אתה לא שומע מה אני מדבר? אלה השקפה מסוימת ואלה השקפה מסוימת, לכן אלה לא באים לאלה ואלה לא באים לאלה. זה השקפה שונה.

שואל: אבל...

הרב: התורה היא אותה תורה, אבל ההשקפה שונה.

שואל: כן.

הרב: זהו. אז ההשקפה גורמת שהם לא מתערבבים אלה באלה.

שואל: אבל הליטאים החסדים גם ההשקפה שונה והם מתערבבים. למשל בבני ברק...

הרב: אבל הם אוחזים מקיום התורה והמצוות אותו הדבר. הלאומיים הם ציונים לגמרי...

שואל: לא.

הרב: תקשיב למה שאני מדבר. הם מאמינים בצבא, מאמינים במדינה, מאמינים בדברים, אתה מבין  שהתורה לא חייבה עליהם, לא ביקשה עליהם ואפילו התנגדה לחלק מהם והם ככה מאמינים. והם אוהבים את ארץ ישראל והם עושים כל מיני דברים. הם גם מסתכנים וגם מסכנים אחרים ועושים כל מיני דברים שעל פי התורה שאנחנו למדו, החרדים, לא שמנה מאיזה גוון, זה לא מותר. אז לכן, ההשקפה שונה לחלוטין. אז מה שייך להתערבב?

שואל: דתיים, כולם דתיים. זה....

הרב: לא. דתי זה לא רק דתי. גם השקפה. אתה רואה יש לי משקפיים, אני לא רואה טוב, אז אני שם משקפיים בשביל שאני אראה טוב. אבל אם אשים משקפים שהם לא מתאימות ,אני אראה מטושטש, אני אראה אותך שלוש פעמים. הם רואים עם שמקפים לא כמו המשקפים של החרדים. מה שאנחנו רואים הם רואים אחרת. אנחנו מסתכלים לאותו כיוון, רואים אחרת. הבנת מה הבעיה?

שואל: כן, אבל הליטאים יכולים להגיד את זה על החסידים והתימנים...

הרב: אמרתי אבל זה משתוף! כל אלה שבצד הזה הם אותו דבר. אתה לא מבין? הם אותו הדבר, עובדה שהם לומדים במיר, כמו שאתה אומר. אז זה השקפה. אתה יודע מה זה השקפה?

שואל: כן...

הרב: אז ההשקפה היא אותו הדבר.

שואל: כן.

הרב: זהו! 

שואל: תודה רבה!

הרב: תודה!

 

שאלה:

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב: שלום.

שואל: מה שלומך? אתה זוכר אותי?

הרב: ברוך ה'. מה שלומך? אתה זוכר אותי?

שואל: לא. אני כן, בטח שזוכר!

הרב: כן.

שואל: רציתי לספר קודם כל סיפור שמוסר השכל לבחור ש...

הרב: סיפור כולם אוהבים.

שואל: כן.. לבחור שיושב מקדימה שדיבר בקשר לזה שהוא לא יכול לסלוח. אז כדאי מאוד לסלוח. כי בן אדם לחברו זה משהו שבורא עולם לא סולח. תראה, אני יש לי חבר מאוד טוב שהוא בנה לו חוקי על הגג וזה, ורציתי יום אחד לבנות מרפסת שמש, אצלי בדירה. ואמרתי לו, שמע, בוא תבנה, בוא תחתום לי שאני אבנה חוקי והכל יהיה חוקי. אמר ל:"עמוס, לא נותן לך חתימה", אמרתי לו: "תשמע, אם אתה לא נותן לי את החתימה שלך, הולך לעירייה מתלונן, שישברו לך הכל". אמר לי: "עמוס, לך לעירייה, תעשה מה אתה יודע". הלכתי לעירייה, אני בתוך העירייה, אני מתקשר אליו, אומר לו :"תשמע אחי, גדלנו ביחד, אנחנו חברים וזה, בוא נחתום לי עכשיו, אני לא רוצה שיהיה בלאגן". אומר לי :"לא! אני רוצה מלחמה". אמרתי לו: "אתה רוצה מלחמה?". אמרתי לו : "תשמע, יש גדול הדור", לא משנה השם של הרב, כי הוא אמר לי לא לספר את הסיפור, אמרתי לו: "בוא נלך לגדול הדור הזה, מה הוא יגיד זה כאילו אלוקים אמר". אני אספר לו את הסיפור, אתה תספר לו את הסיפור. אם אני צודק, תחתום, אם אני לא צודק, אל תחתום. אומר לי: "לא חותם ולא הולך לגדול הדור ולא לכלום". אמרתי לו: "תשמע, אחי מה שאתה רוצה..", אומר לי אני רוצה מלחמה, אמרתי לו בסדר. הלכתי, התלוננתי נגדו, שברו לו את הכל. שברו לו את כל מה שהוא בנה וזה. מפה לשם, הוא חושב שהוא חכם גדול הלך.. אחרי ששברו לו, יום למחרת בא אליי, אומר לי: "תשמע, אני מכרתי את הדירה לרוסי הזה. אתה רואה את הרוסי הזה, מהיום כל בעיה שיש לך איתו, בדירה הזאת, הכל שייך לרוסי. אני מכתרי את הדירה". אמרתי לו :"תהיה בריא!". מפה לשם הרוסי הזה, התחלתי לברר על הבן אדם, הוא עוד פעם כביכול עוד הפעם בנה לו חוקי ועוד הפעם זה.. אמרתי לו :"תשמע, אחי, לא רוצה איתך מלחמות, כל מה שאתה בונה עוד הפעם זה לא חוקי". אומר: "עמוס, אני בונה, תעשה מה אתה יודע". אמרתי לו: "תהיה בריא". התחלתי לברר על הרוסי, הרוסי הזה לא עלינו,יש לו.. לא משנה... יש לו.. הוא עובד בבית בושת. אמא שלו גם עובדת בבית בושת. והוא רוצה כביכול לעשות לי לא יודע בית בושת, מועדון קריוקי, לא יודע מה הוא רוצה לעשות שמה. מפה לשם, בררתי על הרוסי, הגענו למסקנה, הוכחות חותכות שהוא מנהל בתי בושת, ואמא שלו גם עובדת בבתי בושת. סיפרתי את זה לאשתי, זה היה ביום שישי, סיפרתי את זה לאשתי, אשתי באה התחילה... לשמוע סיפורים, הוכחות חותכות, התחילה לבכות. אנחנו יושבים עושים קידוש, אני רואה אותה פתאום בוכה. אני אומר לה: "מה קרה? למה את בוכה?" וזה... אומרת לי: "תשמע, אני יודעת שאתה תעשה טעות, זה יגיע לאלימות, זה זה...". אמרתי לה: "תקשיבי זה לא יגיע לאלימות ולא כלום, ברגע שהמקום הזה יפעל, אנחנו נלך למשטרה ונלך לעירייה ונסגור לו את המקום". מפה לשם, הולכים לישון, יום שישי בלילה, שעה ארבע לפנות בוקר, היא מעירה אותי בוכה דם! אני אומר לך, אם.. אני מתעורר, חשבתי כבר גנבים, לא יודע מה, בתוך הבית. היא אומרת לי :"עמוס, קום! קום!" אני קם, אומר לה: "מה קרה". אומרת לי: "אל תשאל, הייתי בעולם האמת". מסתכל עליה, אומר לה: "תגידי מה את... איזה עולם אמת". אומרת לי: "עמוס, הייתי העולם האמת, בעולם מיליון רבנים מקום עם מיליון רבנים, כולם צדיקם. עומדים שלוש צדיקים על במה, אומרים לה כאילו אני ואשתי, היא רואה אותי ואת אשתי בחלום, אני ואשתי כאילו עומדים בצד ימין, חבר שלי ואשתו עומדים מצד שמאל, וכל המשפחה של אשתו עומדים גם מצד שמאל. ואומרים השלוש רבנים האלה אומרים לאשתי תספרי מה הבחור עשה לכם. ואשתי מתחילה לספר כל מה שהם עשו לנו. ואז הם אומרים לאשתי: תקשיבי, אומרים לחבר שלי, לההוא, ספר את מה שעמוס לך". והוא מתחיל לספר את מה שאנחנו עשינו. ואז אני באמצע שהוא מספר קמתי וצעקתי "אני רוצה שהרב הזה והזה יעשה פסק הלכה, אני ביקשתי ממנו שהרב הזה והזה יעשה פסק הלכה בינינו בעולם הזה, ואז היא אומרת :איך שאתה  צעקת את השם של הרב הזה, פתאום הוא הופיע בחלום, הוא בא עם.. הוא עומד על הבמה ממש כמו בית המשפט פה בעולם הזה, עם פטיש. והוא אמר לה: "תספרי את מה שהם עשו לכם", והוא אמר לחבר שלי: "תספרו מה שהם עשו לכם". ואז הוא לוקח פטיש, דופק על השולחן ואומר: "תראו, יש משיהו במשפחה של אשתו של חבר שלי, זה שיש לי איתו סכסוך, שהחיים שלו נמצאים על ערש דווי. אם עמוס צודק הבן אדם הולך למיתה. אם עמוס לא צודק, הבן אדם יקום ויזכה לשנים ארוכות". והיא קמה מהחלום והיא התחילה לבכות, והיא בוכה וזה... מפה לשם שמעתי את הסיפור, ישר הבנתי שהחלום אמיתי, למה המילים ערש דווי זה לא מתאים לאשתי. זה סגנון דיבור שלא מתאים לה. אמרתי לאשתי אנחנו נטפל בנושא וזה. מוצאי שבת התקשרתי לחבר שהוא שותף גם לי וגם לו, לזה שיש לי איתו סכסוך. אמרתי לו :"תשמע אחי, קוראים לו משה בשר, אמרתי לו: :תשמע, משה, כפרה עלייך! יש בעיה, אשתי חלמה חלום ככה וככה, לך תגיד לו, לחבר המשותף הזה, אני בכוונה לא אומר שמות שלא... לך תגיד לחבר המשותף הזה, לחבר שלנו, תגיד לו שלא יעשה את מה שהוא רוצה לעשות פה, למה הרב ההוא, הרב הגדול, אשתי חלמה את החלום, הרב ההוא אמר שאם אנחנו צודקים יש משיהו במשפחה של אשתו שעומד למות, שהוא ימות. אם אנחנו לא צודקים הוא יזכה לחיים ארוכים. אז חבר שלי המשותף שלי אומר לי :"לא, עמוס עזוב, זה רק חלום, זה חארטה, עזוב אותך". אמרתי לו: "טוב, טוב, חלום ". אחרי שבוע החבר המשותף הזה מתקשר אליי בוכה דם! אומר לי: "עמוס, אל תשאל! אשתו של חבר שי, זה שיש לי איתו סכסוך, אומר לי : אחותה ילדה בת 15, גילו לה את המחלה היא בטיפול נמרץ. אני שמעתי את זה, אני אומר לו: "תקשיב אחד לשי! אני מתחנן בפנייך לך תגיד לו את החלום! אני מתחנך בפנייך!". אומר לי עמוס, עזוב, זה רק חלום, מה קשור הסכסוך שלך ושלו לאחותה וזה... אמרתי לו: "לא יודע מה קשור, זה מה שהרב אמר". מפה לשם, שבוע אחרי זה הוא מתקשר אליי במוצאי שבת בוכה דם. אומר לי: "אני בדרך ללוויה, הילדה נפטרה". אני שמעתי את זה, קיבלתי חום! יום ראשון על הבוקר עפתי לרב. עפתי אליו, אני אומר לך ב.. על 200. אני נוסע לרב הזה, אני אומר לו כבוד הרב, אני נכנס לרב, כותב לו בפתק את החלום, מקפל את הפתק, אני אומר לו: "כבוד הרב, אשתי חלמה חלום...", הוא מרים את הראש אליי, הוא מסתכל, הוא אומר לי :"עמוס, שואלת אל תספר לאף אחד את החלום. אשרייך".

עכשיו, אני סיפרתי את זה במיוחד כאילו בשביל הבחור, שלסלוח לא לסלוח, אני אומר לך, אחי, כדאי לך לסלוח. כי אם אתה תסלח אתה תקבל פי מיליון ממה שאתה חושב.

(הבחור עונה: מי שפגע ברבים בפני... זה סיפור... אם יבקשו ממני מחילה, אני אסלח)

הגדולה, אח שלי, הגדולה זה לסלוח. אני היום יכול ללכת להמשיך לעשות לו בלאגן שישברו לו, אחי, למדתי שלא כדאי ולא צריך את זה ותראה... תראה, אח שלי תקשיב! אני פגעתי לו בכסף, שברתי לו, הוא בנה שם, הוא חילק את הדירה, בנה חדר. פגעתי לו בכסף. בורא עולם מה עשה? אשתי סבתא שלה לפני חודש נשרף לה כל הבית, אני פגעתי לו במאה אלף שקל, נשרף לה בית, נזק מיליון שקל. אז תדע לך אחי, שלסלוח זה הגדולה של הבן אדם. זה משהו שהוא... מי אני אם אגיד לך או לא...

(הבחור עונה: אתה יודע כמה אנשים פגעו ברב אמנון יצחק והרב אמר להם עד שלא יעשו כן ויבאו ויבקשו ממני סליחה, אני לא מוחל להם....)

כן, אבל הם לא פגעו ברב אמנון יצחק בקטע של... פגעו בתורה, הרב אמנון יצחק אומר, אני שומע את הדרשות שלו, מי אני שאני אענה במקומו, אבל הוא נלחם על התורה שגוזלים, הוא לא נלחם על הכבוד שלו. אם הוא נלחם על הכבוד... אני נלחמתי על הכבוד שלי.. כאילו, מה אתה....

(הבחור ענה: הרב ענה לי, אני לא צריך תשובות...)

אין בעיה. אני רק סיפרתי את הסיפור. עכשיו. באתי סיפרתי את זה, למה? כבוד הרב, אני גם מרגיש שקצת פגוע ממך שהיתי פה לפני כמה חודשים שאתה גם היית, והרגשתי כאילו אתה .. וסיפרתי לך על הציפורים, אם אתה זוכר, והרגשתי כאילו אתה מנסה לצחוק עליי, כאילו אתה לא מאמין ואני כאילו אני מסתכל ביו-טיוב על כל הסיפורים שלך גם עם הילד שסיפר מה שהוא ראה בעולם האמת, אז אמרת מה הילד בן 15 סיפר, הש"ג סיפר.. תראה, זה נכון שהוא ש"ג, אבל אני אסביר לך מה ההבדל: אם בש"ג מספר משהו ובא הרמטכ"ל ואומר משהו, אז אומרים: "אה, הרמטכ"ל הוא מספר את זה... אתה אומר את כל מה שהילד סיפר, אבל אתה לא ראית את זה בעיניים, אתה הבנת? אתה מאמין כי הבנת לפי השכל. ככה גם אמרת שחזרת בתשובה, הבנת לפי השכל שיש בורא לעולם, יש אנשים שאין להם שכל, יש להם שכל אבל לא ברמה שלך, אז הם לפי העיניים חוזרים בתשובה. אז הילד הזה הראו לו בעיניים, הוא בא ואומר תשמע, אני ראיתי את זה בעיניים, כמו שאשתי ואמרה לי שאני ראיתי בעיניים, הייתי בבית דין עליון. אז אני למדתי מזה שלא צריך להילחם ו...

הרב: טוב, אני שמעתי את הכל, אני אענה לך על החלק האחרון ואני אגיד לך ככה: הפרחח הזה הבן 15 הוא מחריט, ואלה שהביאו אותו מחרטים וזה כבר הוכח לאחר מכן. היום אתה תראה אותו בלי כיפה, מסתובב את מבין במועדונים והכל. וכבר אמר איזה אדמו"ר אחד שהוא יותר גדול ממנו פי אלף אלפים וכל מיני שטויות...

שואל: מה זה רק הוא? יש הרבה אנשים שעברו מוות קליני ולא חזרו בתשובה.

הרב: תקשיב. זה הכל היה הצגה. הכל היה שקר. תיעדנו את הכל. ראיינו את הרבנים שהיו בתוך הזה... יש לנו את החומר מוקלט, מוסרט, אנחנו אומרים את הדברים באחריות. וזה הסיפור שהיה ונגמר! שלום! גם מה שאת המספר עם החלום, אין שום קשר בין ההוא שנפטר בין הסבתא עם המיליון. אתה לא יכול לחייב את הסבתא במיליון על מה שאתה גרמת נזק של 100 אלף...

שואל: לא, לא אמרתי שאני מחייב.

הרב: לא משנה, אבל זה על פי התורה, כל מה שאתה אומר אין בזה שום קשר כלל וכלל. מחלומות לא בונים, אשתך הלכה לישון בגלל שהיא פוחדת מכל הסיור ואמרתי שהרהורי היום באים בלילה, ואדם הוא בעל דמיונות. יכול לראות כל מיני דברים והכל. מילונים רבנים למעלה ואח"כ שלושה ובא הרב ההוא ואמר ככה ואם ככה יהיה ככה ובסוף מה? ההוא לא מת. אם ההוא לא מת, אז בעצם אתה לא צודק, אז אתה לא צריך למחול בכלל...

שואל: אתה מה אתה אומר לי על זה...

הרב: אתה בעצם טועה לפי מה שאת האומר.

שואל: הרב שהלכתי אליו, איך שהוא ראה אותי הוא אמר לי: "עמוס, את תספר את הסיפור לאף אחד...".

הרב: מה זה משנה מההוא אומר אל תספר..

שואל:  בלי לקרוא אפילו...

הרב: אולי הוא אומר אל תספר שלא יצחקו על הסיפור הזה, אז לכן הוא אמר לך אל תספר.

שואל: טוב בסדר, תודה רבה.

הרב: הכל יכול להיות.

שואל: אשרייך.

הרב: תודה מותק. ביי.

שאלה:

שואל: ערב טוב, כבוד הרב. אם אתה יכול. אני רוצה לשאול משהו שקשור לכלל הציבור אם אתה יכול להסביר, העוזר שלך פה הוא העלה נושא בקשר לבשר.

הרב: כן...

שואל: ועכשיו חגים מתקרבים ויש צריכת בשר גבוהה. אם אתה יכול להתייחס איפה לקנות, מה לקנות.

הרב: לצערי הרב, אי אפשר לקנות לא בשר ולא עופות בשום מקום. בעיות חמורות ביותר בשחיטות, בסכינים, בהעברת רירים וסרכות וכו'. דברים ידועים כבר שלוש שנים יש קלטות, קיבלת, הם פה בכניסה אני מאמין, ואתה תשמע אותם. אי אפשר לאכול! תקנה טופו. אתה יודע מה זה טופו? סויה. בטעם שווארמה, בטעם קציצות , בטעם מה שאתה רוצה, ותתבלן את זה כמו שאתה רוצה. יותר זול, יותר בריא, נגיש ותמיד לא חסר. בהשגחה של הבד"צ העדה החרדית, וככה תעבור את החג. ה' לא רוצה שאף אחד יעבור את החג עם איסור. בשביל... אפשר דגים, מצוין! בלי שום בעיה.

שואל: אוקי. תודה רבה.

הרב: תהיה בריא.   

שאלה:

שואל: הרב, אני חוזר בתשובה היום!

הרב: אשרייך! יותר טוב מאוחר מאשר אף פעם לא.

שואל: לא זה היה... אני קמתי מהראשונים אבל הרב לא ראה, לא....

הרב: גובה כזה אם לא ראיתי זה בעיה.

שואל: אבל לכבוד ה', לכובד הרב, הרב חיזק אותנו באמת, אנחנו התרגשנו, אנחנו שמחים לראות את הרב, אבל אנחנו ממש בצער מזה שאני זוכר שהרב היה בא לבת ים באולמות לא היה מקום, אנחנו שמחים  שהרב ימשך עם התורה ויהי רצון שלא יהיה הפסק של התורה בעזרת ה'. וחזק וברוך ישר כח לרב שהרב חיזק אותנו ואנחנו שמחים.

הרב: תודה. אני רק אשמח אותך במשהו: בפייסבוק, יש מישהו שעושה פייסבוק עם ההרצאות שלי בשידור ישיר. אתה יודע כמה צופים כל יום? כ- 30 אלף איש. אז זה אצטדיון מלא.

שואל: ברוך ה'. אבל הרב רבנו, נשיב בשאלתי ככה שאני חוזר בתשובה היום ובעזרת ה' יתברך אנחנו משתגלים כל יום...

הרב: אני אגלה לך עוד סוד: יש הרבה אנשים שרצו לבוא, לא באים, בגלל שהם פוחדים שיצלמו אתו ואח"כ יצאו נגדם אלא שנמצאים איתם במקומות שהם נמצאים איתם בגלל שהם שייכים לחברה ההם, הבנת.

שואל: אנחנו לא מבינים בזה, ברוך ה'.

הרב: טוב.

שואל: מה שאנחנו... נפשי בשאלתו, אנחנו חוזרים בתשובה ומשתדלים כל יום ויום, אבל הרב אמר במהלך הרצאה שלמשל אין תירוצים ותירוצים לא יתקבלו, אני ל ארוצה לבוא בתירוצים חס ושלום, אבל לפעמים יש מצבים קשים שאנשים עוברים, למשל משפחה ברוכת ילדים וצריכים לצאת לעבודה ובעבודה יצאת נפגעת, כמו שהרב מסביר לנו, מה הרב יכול לתת לנו עצה בנושא הזה שכביכול להתמודד עם החיים יום יום, רגע רגע, שזה לא דברים קלים, אם זה בעבודה ניסיוניות...

הרב: אני מכיר אנשים שמשפילים את המבט והולכים עם הראש למטה בשביל לא לראות מראות אסורות. אני מכיר אנשים שמרכיבים משקפים שמורידים אותם כשיוצאים לרחוב. אני מכיר אנשים שעושים כל מיני תת צדקה בשביל לא להיכשל. אנשים שהחליפו עבודה, אנשים שהפסיקו עבודה בגלל שיכולים להיכשל. תלוי ברמה הרוחנית של כל אדם ואדם. אין עצה לתת רגיל. העצה הפשוטה זה מה שהתורה אמרה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם". זה העצה. היא אומרת אסור, איך תעשה את זה? תמצא את כל הפטנטים. כל פטנט שיועיל לך כשר. אבל אין עצה. כי זה כל פעם סיפור שונה והכל. אין הכרח שמחייב אותך לחטוא. אין שום הכרח שמתיר או מכריח לחטוא. אדם צריך למסור נפש לא לחטוא, אדם צריך למסור כל ממנו, הלכה בשולחן ערוך, ולא לעבור על לאו אחד דאורייתא. את כל ממונו! אז תאר לך מה זה. אין היתר. אין היתר. יש רק פעם אחת היתר בתורה, זה אשת יפת תואר. אם הלכת למלחמה ואתה צדיק והיית במלחמה ושמה הייתה אשת יפת תואר, אז כתוב הכללי מתי יהיה מותר לך לקחת אותה אחרי שאתה שובה אותה ואם תוכל לשאת אותה או לא, אבל פעם אחת אמרה התורה, דבירה תורה כנגד יצר הרע, שאם לא ישאנה בהיתר, ישאנה באיסור. התורה אמרה פה לא יהיה לו כוחות נגד זה, לכן פה אני מתירה. מכאן, שבשאר המקומות, אין היתר. אז לכן אדם צריך למצוא את כל העצות איך לא להיכשל. אין שום תירוץ שיתקבל אם לא עשית את הכל בכל מכל כל. ויראו לך. לכל אחד יראו בדיוק מה יכלת לעשות ויראו לך את השני. כמו שהלל מחייב את העניים ורבי אליעזר את העשירים ויוסף הצדיק מחייב את כל אלה שהיה להם יצר הרע, איך הוא יכל היה להחזיק מעמד שנה עם אשה יפה שהוא נמצא שמה כעבד, בחור צעיר? והא עמד בזה! עמד בזה, אז הוא ידון את כל אחד ואחד למה לא עמדת? איך אני יכולתי? אז אתה תגיד "מה אני יוסף? אם הייתי יוסף, אני לא יוסף". לא1 אתה חייב להיות כמו יוסף! כן אתה! אתה, אתה, אתה, אתה, צריך להיות כמו יוסף.

שואל: חזק וברוך כבוד הרב.

שאלה:

הרב: מה יהיה במלחמה הקרובה.

שואלת: בארה"ב... אף אחד לא מתעורר שמה.

הרב: לא, אני דווקא קיבלתי כמה הודעות שכמה מתכוונים לעלות אחרי הסופה. ואחרי שאני דיברתי עוד פעם בהרצאות אחרונות...

שואלת: ????

הרב: נכון. אז אני הלכתי לשם במיוחד בשביל לעורר את הציבור שיעלו לארץ והזהרתי גם מאנטישמיות. עכשיו הקב"ה מגרש. מחר יכול להיות שאני אתן הרצאה מיוחדת בירושלים. על המשיח איך הוא יתגלה, פחות או יותר ....

שואלת:  אמרת שתדבר על המצב היום..

הרב: הנה אני מדבר! את לא שומעת שאני מדבר. רגע, התחלתי לדבר. ושמה אני אסביר קצת בהרחבה מה הולך להיות. עכשיו, שמה, ארה"ב שתביני, זה אדום. מלכות אדום שהיא שולטת עד ביאת גואל צדק. ואדום תתמוטט. עכשיו איך זה יקרה, מחר אנחנו נסביר בהרחבה.

שואלת: אבל אני לא בירושלים.

הרב: אני אמרתי לך רק רגע. רגע! זה דרשה בפני עצמה. אבל יש שיודר ישיר גם בטלפון, גם באינטרנט, ואת יכולה לצפות ולשמוע וגם לאחר מכן שידור חוזר.

שואלת: באיזה שעה כבוד הרב?

הרב: מחר, בסביבות 9 וחצי. עכשיו. צריך להבין: המלחמה עלולה לפרוץ כל רגע. הצפון קוריאני וטראמפ, זה עכשיו מי יהיה הראשון שיעשה את הטעות או שיעשה את הצעד הראשון. אבל זה לא יכול להמשיך אחרת, זה חייב להתפוצץ. וזה גם כתוב, הזכרנו את זה בזוהר הקדוש שיבוא עם בקצה העולם ויתגרה באדום ותהיה מלחמה שלושה חודשים ואח"כ יבואו כולם על ישראל. בקיצור, מחר תהיה הרחבה. אבל הנקודה היא פשוטה. העולם מדבר באטומים, במימן, לא מדברים כבר במלחמות כאילו לכבוש שטח. זה למחוק! זה למחוק. אז הוא אמר אתמול שאם יעשו את הסנקציות, הוא יפוצץ את אמריקה במה שהם לא חלמו בימי חייהם. והיה סנקציות אתמול. עכשיו מחכים לראות. אומרים שהוא מזיז טילים עכשיו בדרום קוריאה מודיעים שהם רואים שמזיזים שמה טילים ונראה. אם הוא ישחרר ביום יומיים הקרובים או שהוא סתם פקה פקה. אם הוא ישחרר אפילו לכיוון, טראמפ נתן הוראה שיורידו כל טיל שמעופף מהכיוון שלהם לכל כיוון ונראה מה יקרה. גם לפוצץ פצצת אטום שהיא באוויר, זה גם בעיה. אז היא לא תגיע לשם, אבל איפה שהיא תתפוצץ, האלקטרו מגנט, מה שיתפוצץ שמה, יגרום לשיתוק בכל האזור שיהיה באליו, לא יהיה תקשורת, לא יהיה חשמל, לא יהיה זה... איזה דברים! תארי לך פתאום העולם חוזר לימי הביניים? אין ! אין לך.. את לא יכולה לצלצל לאף אחד, את לא יכולה לדבר עם אחד, אין כלום! יא בא ביי! מה יהיה?! אין מחשבים! אין חשבון, אין כלום. כלום! את יודעת מה יהיה? בלי שזה יפול, רק באוויר. אז זה לא פשוט, אבל אתם חזרתם בתשובה, אתם מסודרים!

אני רוצה להודיע לכם שתכף יהיה סליחות, אז אני צריך לצאת. אני מודה לכם! כתיבה וחתימה טובה ומי שרוצה ציציות או כיסויי ראש,  בכבוד! 

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט