2Ry
close

רוצים לשתף את המועדפים שלך, דירוגים, או הערות על Facebook, Twitter ? קשר החשבונות שלך ! (אתם שולטים כאשר הודעות מפורסמות.)

:embed code
close

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירוויח.

"ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה". מעמד פתיחת הצוואה.  מעמד מרגש, מתוח. עד כה היה אבי המשפחה עימם. כל אחד נועץ עימו בפרטות, סיפר על הקושי וההתחבטות. שמע מפיו הדרכה ועצה וקיבל עזרה וסיוע. כעת נלקח מהם האב ואת הכוונתו הביע בצוואה. הכוונה כוללת לכולם ולכל המקרים שיקרו והקשיים שיערמו. כולם במתח. מה מצווה האב. המעמד טעון. על איזה אב מדובר? על הנביא. האב של עם ישראל בכל דור ודור זה היה הנביא. כתוב בספר מלאכים ב', ב': "ואלישע מצעק אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו", בשעה שנלקח אליהו למרום, אלישע תלמידו, הנביא אחריו זועק "אבי, אבי", שהנביא נקרא אב לכל ישראל. כשמחפש שאול את האתונות הוא פונה אל הנביא. כשהיו חולים, היו פונים אל הנביא. הנביא היה ידוע מה פגמו, מה עליהם לתקן ומורה להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

בתחילת ימי בית שני ביטלו אנשי הכנסת הגדולה את יצר עבודה זרה, כדי לשמר את כח הבחירה ויש פידבק בטלה גם הנבואה מישראל. בגדר זה לעומת "זה עשה האלוקים". בוטלה העבודה זרה ע"י ביטול היצר הזה, המיוחד, אבל גם נלקחה נבואה מישראל. והמשך חוכמה בספר במדבר י"א, מביא בעניין זה את הכתוב בזכירה הנביא י"ג: "והיה ביום ההוא נאום ה', אכרית את שמות העצבים וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". אז שומעים פה שבאותו יום שיוכרותו שמות העצבים, עבודה זרה מן הארץ, גם הנביאים, נביאי האמת, תתבטל מהם הנבואה. מי היה הנביא האחרון? מלאכי. ומה אומר בסוף נבואתו? הוא משאיר צוואה לדורות עולם. נבואה אחרונה. מעתה כבר לא יהיו הדרכות פרטניות, אלה הוראה כוללת ומקיפה לכולם. ומה היא? ככה הוא אומר בשם ה': "חזקו עליי דבריכם אמר ה', אמרתם שב עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו". אומר הנביא: דעו לכם שיתרבו קולות שיקררו ויצננו אתכם מעבודת ה' בחינת עמלק, "אשר קרך...", שקירר וצינן אותך מרתיחתך. "ועתה אנחנו מאשרים זדים, אומרים שאלה פורקים עול של תורה, הם מאושרים. גם נבנו עושה רעשים, גם בחנו אלוקים וימלטו". זאת אומרת, תבוא תקופה שאנשים יגידו בשביל מה אני צריך להיות שומר תורה ומצוות? אדרבא, אלה שלא שומרים, אלה שפורקים עול, אלה המליחים הגדולים, אלה המאושרים, אלה שאין להם שום מסגרת ויכולים לעשות ככל העולה על רוחם והם גם נבנים, גם נבנו עושה רעשם, גם בחנו אלוקים וימלטו. הנה הם מחללים שבת, מחללים ראש השנה, עושים עבירות, עושים הכל, לא קורה להם שום דבר.

וזה מרעיש הדבר. מכל צרות החורבן והגלות, מכל הרדיפות והפרעות, מכל נהרות אדם ולהבות המוקדים והכבשנים, הצרעה הנוראה ביותר היא זו! ואליה יש להתייחס ולה יש לתת מענה. איך מטפלים בבעיה הזאת שיש ציבור שלם שמקרר את העם ואומר שלא צריכים בכלל לשמור תורה ומצוות. אדרבא! צריך לפתוח חנויות בשבת, תחבורה ציבורית, צריך ללמד רק חולין, הכל עושים בשביל להעביר את העם הזה על דתו ודעתו. וכאילו רואים ש"בחנו אלוקים וימלטו". לא קורה להם כלום!

מה העצה אומר הנביא? אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע". אז בזכות זה "וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו". "אז נדברו איש אל רעהו"-  זאת אומרת אם יבואו אנשים ואנשים האלה היו יראי ה', והם ידברו איש אל רעהו לראות איך לפעול, איך לעשות, איך להציל, איך לעורר את הציבור, אז "ויקשב ה' וישמע" ובזכות זאת "וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש את בנו עובד אותו". אז העצה היא להתאחד ולהתאגד יחדיו ולהתחזק בצוותא.

אחד העונשים הקשים והמרים ברוסיה, וזה גם כוס המרורין שעבר הרב גלינסקי זצ"ל, זה היה בידוד. בידוד. למעלה ממאה בני ישיבה, הגיעו לרוסיה, לסביר, וניצלו ממאורעות המלחמה בגרמניה. אבל הגיע למחנה שאמרו להם אתם נידונים לעשרים שנה בלי סיבה ולא תצאו מפה לעולם! ואחד העונשים הקשים ביותר הוא אומר זה היה בידוד. אבל כל זמן שהינו בצוותא, מאה בני הישיבה, היינו מתחזקים ומחזקים אחד את השני. אבל אז הפרידו אותי מהקבוצה, כלאוני בצינוק ובחקירות סיפרו לי שפלוני נשבר וחתם להם כרצונם. ופלוני הסכים לכל מה שהכתיבו לו. ופלוני ופלוני, החברים שלהם מהישיבה, נפטרו כבר. ופלוני ופלוני נשלחו ושוגרו למחנה אחר. אתה נותרה לבד. אתה בודד. ללא חברה. ואחרי החקירות האלה והסיפורים האלה, החזירו אותי לצינוק להיות עם המחשבות לעקל את החדשות המרות כלענה. ועכשיו נשאלת השאלה: מה כוחך להתמודד שאתה יודע שאין תומך, ואין סועד ואין אפשרות להתחזק. בצינוק זה לא חדר ארבע על ארבע. ואז אמרתי לעצמי: 'מי אמר שאין? מי אמר שאין'. ואז אמרתי לעצמי 'נובהרדוקר אני! אני מנובהרדוק! מהישיבה של הסבא מנובהרדוק. אני נובהרדוק! אני חלק מתנועה כבירה של אמת יוקדת, של מסירות נפש. וגם אם מורי וחבריי מפוזרים בכל קצוות תבל, אני שייך להם, אני חלק מהם'.

יש הלכה, מופיעה במסכת ברכות: "הנפטר מחברו אל יפטר, אלא מתוך דבר ההלכה שמתוך כך זוכרהו". שני חברים נפגשו, דיברו, שוחחו, ואחד הולך הביתה, אז מה הדין? מי שנפטר מחברו, אומר דבר הלכה, כדי שחברו עדיין יחזיק ראש, קשר איתו, ע"י שזוכר את דבר ההלכה שאמר לו. מובא בשם הירושלמי: "מהו דבר ההלכה? יחיד ורבים, הלכה כרבים". זאת אומרת אם יש יחיד שאומר משהו ויש רבים שאומרים משהו, הלכה כרבים. יחיד ורבים, הלכה כרבים. ובדרי אליהו מובא שכך נהג הגאון מווילנה מרואה פניו. כל מי שהוא נפרד ממנו, היה אומר לו "יחיד ורבים הלכה כרבים". למה? תכף נבין. יש פה גם סוד, ראשי תיבות של זה, זה שם של מלאך שמלווה את האדם היוצא לדרך. אבל למה דווקא הלכה זאת צריך להגיד שנפרדים אחד מן השני? פירשו בנובהרדוק שבהיותם יחד יכולים היו לקיים "אז נדבר ירא ה' איש אל רעהו", להתחזק אחד מן השני, אבל עכשיו שנפרד אחד מחברו והוא הולך בדד, צריך לזכור ולדעת שהוא לא יחיד, אלא גם בהיפרדם הוא שייך לרבים! והכח של הרבים מלווה אותו. זאת אומרת אם אתה מנוי בקהילת פז, אתה לא נפרד, אפילו שאתה נראה לבד בעיר מסוימת , אתה לא לבד. אתה שייך למנגנון, לקהילה שדורשת אמת ומדקדקת במצוות ורוצה לעשות נחת רוח ליוצר. אתה לא לבד! יחיד ורבים הלכה כרבים.

בכך התחזקתי, אומר הרב גלינסקי, וכך החזקתי מעמד. סירבתי לכל התכתיבים ומאנתי לכל הפיתויים. ונואשו ממני והחזירו אותי לקבוצה והנה אף אחד לא נעדר. כל מה שסיפרו לי החוקרים, כולם נמצאים! לא נפטרו ולא שולחו. הכל בסדר. ושאלתי את החברים וכולם סיפרו אותו הדבר, שגם להם אמרו את אותו הדבר. והפרידו אותם וייאשו אותם והפעילו עליהם לחצים. אבל כל אחד אמר מהם גם אם נותרתי לבד, נובהרדוק אני!כולם זכרו יחיד ורבים הלכה כרבים. אני שייך לרבים, אני לא לבד, אף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד!

שמעתי מרבי חיים זייצ'יק זצ"ל מתלמידי ביאליסטוק שגם הוא היה נובהרדוקר, בוגר סביר. בוגר סביר, אתם יודעים להבין מה זה בוגר סביר. הוא אמר שבועז אמר לרות: "הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך". רות נפטר בעל והיא נדבקה בחמותה והיא ניסתה לשלח אתה מעל פניה, ולומר לה אין לי עוד בנים. חבל שאת באה אחריי, אני כבר זקנה. בכל אופן היא רצתה להידבק בה ולהתגייר. רות! בסוף היא הייתה אם המלכות, סבתא של דוד המלך. רות המואבייה. אז הוא מספר לה בועז שהוא היה היבם שלה, הוא ייבם אותה וממנה וממנו יצאה שלשלת דוד המלך. הוא אמר לה "הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך". למה פעמיים הוא אמר "הוגד הוגד לי"? הוגד לי בבית , הוגד לי בשדה. סיפרו לי על ההנהגה שלך, איך היית מתנהגת שהיית לידה בבית, וגם איך התנהגת איתה שלא היית לידה, שהיית בשדה. לא היה שום שינוי! בהנהגה. אתם יודעים שאדם לפנייך, יכול להחניף לך והכל, ומרחק מטרים ספורים הוא מוכר אותך בלירה. זאת אומרת יש שמתנהג בחברה כך אבל שהוא לבדו הוא אחרת. שהוא בא לבית כנסת הוא לבוש בבגדים נאים, אבל שהוא בביתו עם בגדים צועים. ישר פושט את כל הלבושים ואני לא רוצה לתאר מה הוא עושה ומה הוא ראה, מה מסתכל, מה מדבר ואיך מדבר ואיך מתנהג וכו', אבל שהוא ליד אנשים מה זה ג'נטלמן, מה זה אדם מנומס, אדם משכמו ומעלה. אז יש מי שמתנהג בחברה כך, ולבד אחרת. אבל אצל רות לא היה הבדל בין הבית לשדה. בין ההנהגה בחסרה להתנהגות ביחידות.

"ברוך אתה בשני המקומות, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך".  נענתי ואמרתי: אם כן, זה מה שנאמר ברוך את הבעיר וברוך אתה בשדה. בין כשאתה בתוך החברה בעיר, ובים אם אתה לבד בשדה. צריך להיות אותו ברוך, אותו בן אדם בדיוק. בלי שום שינוי. וסיים הכתוב: "גם ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך". מה הכוונה? דרשו החכמים: "ברוך אתה בבואך"- שאתה בא לבתי כנסת ולבתי מדרש. שמה אדם מתנהג כמו שראוי והגון בבית כנסת ובבית המדרש. אבל "גם ברוך אתה בצאתך"- שאתה יוצא מבית הכנסת ומבית המדרש. ברוך אתה שאתה בחברה טובה, בחברה שמחזקת ותומכת, בחברה של בתי כנסת ובתי מדרש. היא הנותנת לך גם הכח שאתה יוצא מהם, לדעת שאתה חלק מהציבור הקדוש הזה. כי יחיד ורבים הלכה כרבים.

ניקח דוגמה: כתוב: "וימציאו איש והנה טועה בשדה". על מי מדובר? מדובר על יוסף הצדיק. שאבא שלו שלח אותו אל אחיו ובדרך פגש אותו איש. הוא גבריאל המלאך והוא טועה בשדה. יוסף היה בן החביב של יעקב אבינו והוא גדל על ברכיים של יצחק אבינו, בחסרת השבטים הקדושים. והנה הוא טועה בשדה. הוא נמצא לבדו. ועכשיו לפניו יש הרבה הרפתקאות שצריכות לבוא עליו. יש לפניו עכשיו ירידה למצרים, אחר כך הוא צריך הוא לשהות בבית פוטיפר שהיה אדם רע ורשע מעללים. אחר כך הוא יישלח וייסגר בבית האסורים. אחר כך הוא יהיה בארמון המלך משנה למלך מצרים. ונשאלת השאלה איך הוא יחזיק מעמד? בחור צעיר, איך יחזיק מעמד. "וישאלהו האיש לאמר מה תבקש". המלאך גבריאל מלמד אותו איך הוא יחזיק מעמד, לפני כל מה שהולך לקרות איתו מבלי שהוא ידע עדיין. הוא אומר לו אם תאמר כל הזמן וישאלהו האיש לאמר, תאמר ככה: מה תבקש, תשנן לעצמך כל הזמן מה אני מבקש? מה רצוני? לאן אני חותר? כל אחד מאתינו זה עצה מה אתה רוצה מעצמך בעצם. מה אתה רוצה? שיהיה לך דירה, יהיה לך מכונית, משכורת וכמה נכסים וזהו? שתשב שלם, זה מה שאתה רוצה? מה תבקש? או שאתה רוצה לעבוד את הבורא ולהתקרב אליו יותר ויותר עד שתהיה סמוך אליו בעולם האמת. מה אתה מבקש? שאלה מה אתה מבקש? העולם הזה בר חלוף, כבר עברנו כמה עשיריות שנים, לא נשאר  עוד הרבה והופ! חיש גז ונעופה. ואחר כך מה? כל מה שביקשת פה נשאר לאחרים, אז מה ביקשת? בשבילך או בשבילם? מה אתה מבקש??

וכך פירש הרבי מקוצק זצ"ל, זה מה שצריך לבקש. המסילת ישרים, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, זצ"ל, אומר כך: "יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה מהו? שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". רבותי, מי שמבין את מה שאמרתי רק פה, הוא יודע את סוד החיים, ואם הוא ילך לפי זה בטוח שהוא יזכה לגן עדן בעולם הבא. ראיתם? שתי שירות בלב. כל הפילוסופיות בעולם וכל התיאוריות וכל הדיבורים והכל, לא מתקפלים ולא מגיעים לשתי השורות האלה. לצמצם את הכל בכל בכל מכל כל בשתי שורות. מה הוא אומר? צריך שיתברר ויתאמת- בכל מה שמונח לפנייך בעולם אתה צריך לברור, מה כן ומה לא, מה כן ומה לא, לברור. לעשות מלאכת ברירה ואחרי שבררת ואתה חושב שזה הנכון, צריך שזה יתאמת לך. זו תהיה אמת ברורה. מה חובתך בעולמך. אתה חייב שיהיה לך דירה שני מפלסים, אתה חייב שיהיה לך מכונית כזאת או אחרת? אתה חייב שתהיה לך משכורת כזאת וטו ולא? אתה חייב שיהיה לך מלתחה כזאת וכך? אתה חייב שיהיה לך חברה כזו ולא אחרת? תבדוק מה אתה חייב. ואם לא יהיה לך אתה תמות? אתה חייב או לא חייב? תבדוק! אבל רגע! אתה נבראת? כן. בראת את עצמך? לא. אתה שולט בחיים? לא. אתה שולט במוות? לא. אתה תצא מפה? ודאי. אתה חייב למי שהביא אותך לפה? ודאי! אתה תגיע אליו? בלית ברירה. תצטרך למסור דין וחשבון? ודאי! אז מה אתה חייב? אתה חייב לתת לו תשובות לפי הדרישות שהוא ביקש. איפה תדע מה הוא ביקש? בשביל זה הוא נתן תורה במעמד של מיליונים. והעם היהודי שומר את זה אלפי שנים. והעם הזה קיים רק בגלל ההבטחה שהוא הבטיח בתורה שאפילו שירדפו כל העולם אחרי היהודים להרוג אותם, לא יצליחו! עמים, ממלכות ייעלמו ואתם לא!ואנחנו עדים אחרי אלפי שנים, 3300 שנה שאנחנו פה. אז אתה חייב! במה אתה חייב? מה חובתך בעולמך? לעשות את רצון אביך שבשמים! זה אתה חייב! עכשיו אתה צריך לשים את המבט והמגמה שלך בכל מה שאתה עמל כל ימי חייך למה שאתה חייב! למה שאתה לא חייב, את הלא חייב. ואם תעשה מה שאתה לא חייב על חשבון החייב, אתה תשלם על זה.

אתה עובד 8 שעות אומרים לך לעשות מלאכה כזאת וכזאת, ופתאום אתה רואה איזה זקנה עוברת, מהחלון, אתה יורד מהמשרד והולך לעזור לה. ואז הבעל הבית פוגש אותך במדרגות איפה אתה היית?. אה! נזדמנה לי מצווה! ראיתי זקנה עוברת כזה וזה וזה... אומר לו: והיא תשלם לך משכורת. מצווה נכון, אבל אתה עובד אצלי, אם את העובד אצלי, אז אתה צריך לעבוד אצלי ואני משלם לך על מה שאתה עובד אצלי, אם אתה לא עובד אצלי תחפש את השכר אצל אלה שאתה עשית להם מצוות, טובות, חסדים, למה לא?! שיתנו אני לא מתנגד ,אבל אני לא משלם! בורא עולם הביא אותך לחובות שאתה חייב ועליהם הוא משלם. מה זה משלם? משלם בגדול! גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. אבל אם אתה סוטה, אתה החלטת שהכלת מצווה כזאת ואתה החלטת שיש מצווה כזאת על חשבון מה שאתה חייב,  אז אתה לא רק שלא תקבל שכר, אתה תקבל גם עונש! למה? השתמשת בזמן שלי שנתתי לך לחיות בשבילי והלכת לעשות בשבילך או בשבילם על חשבוני! אז צריך לגעת מה אדם חייב ומה הוא לא חייב. "ברוך אתה בעיר" גם בחברה טובה, אבל "גם ברוך אתה בשדה" צריך להיות כשאתה לבדך.

 עכשיו תשמעו דבר מדהים! אני מלמד אתכם בסיעתא דשמיא סוד שאתה תכירו את עצמכם כמה אתם שווים. עכשיו התברר לכם כמה אתם שווים. כל התיאוריות שהיו לכם על עצמכם עד עכשיו, הכל בטל ומבוטל. מעכשיו יש הגדרה חדשה מי אתה ומה אתם שווים.

מספר הסבא מנובהרדוק... זה הסבא, זה הרבי של הרב גלינסקי שצעק בצינוק "אני נובהרדוקר!". כי היה לו רבי חזק! סיפרתי לפני שתי הרצאות מי זה היה הרבי שלו, הרבי שלו עד גיל מבוגר, עשרות שנים הוא היה שוכר. שוכר. והוא הלך יום אחד בדרך והוא ראה את רבי ישראל סלנטר. לפני 150 שנה היה רבי סלנטר שהוא היה מייסד תורת המוסר, בכל הישיבות, בכל עולם הישובות. אדם ענק! גאון אדיר! הוא פגש אותו בדרך, והוא שאל אותו "מה שלומך?" אמר לו: "נו! נו! יש, יש, עול, עול". אומר לו: "אתה לומד?". אומר לו: "הלוואי! הלוואי! יש עליי עול של אשתי והבת שלי וחותנתי עם שישה ילדים שלה ואני צריך לטרוח ולעבוד לפרנס אותם, כל המשא הכבד הזה עליי". והוא אמר: " מה לעשות צריך לדעת גם איך לחיות". אז רבי ישראל אמר לו משפט מחץ:" יהודי צריך לדעת גם עם מה למות". הוא תפס את המשפט הזה, הזדעזע, הלך לחותנת החזיר לה את המפתחות ופרש מעסקים, הסתגר בתורה ויצא מזה הסבא מנובהרדוק שהקים עשרות ישיבות בפולניה ובאירופה אחר כך, ואלפי תלמידים ומביניהם גדולי תורה לאין שיעור! בגלל משפט אחד! "צריך גם לדעת עם מה למות". לחיות זה לא חוכמה. גם כלבים חים, גם סוסים. אבל עם מה מתים? עם מה אתה בא? עם מה את הבא לפני הקב"ה? עם מה? סיפורים?

 אז הסבא מנובהרדוק מספר כך: כפרי ראה רכבת. בכפר לא עוברת הרכבת, רק בעיר. הוא פעם ראשונה הגיע וראה רכבת. שיירה ארוכה של קורנות חולפים ביעף והוא תמהה איזה כישוף! מי מניע אותם בכח עצום ורב. אמרו לו: "תשמע, יש פה קטר וברכבות שהן טעונות סחורה מציבים שני קטרים. אחד מקדימה והשני מאחרו. והם מושכים את כל הקרונות". הסתקרן. הלך לבית הנתיבות, ראה רכבת מגיעה, נובעים יורדים ממנה, שאל אותם: "סליחה, היכן הקטר?". אמרו לו: "מיד תדע, שיתירו את הקשר בין הקרונות, הקרון שייסע בכוחות עצמו לבד, הוא הקטר. ואלה שימתינו פה לקטר החדש שיבוא ויתחבר אליהם, אלה קרונות המשא". ככה אמר הסבא מנובהרדוק: בישיבה כולם מתקדמים, כולם מתעלים. כולם. אבל יש ביניהם קרונות ויש ביניהם קטרים. איך נדע מי קרון ומי קטר? כשיותר הקשר. שעוזבים את הישיבה. אז נדע למי יש מנוע עצמי. אתם שומעים?! האם אתם נגררים אחרי החברה או אתם גוררים את החברה אחריכם. אם אתה נגררים, אתם קרונות. יבוא קטר כזה, ייקח אותם לשם, יבוא קטר אחר ייקח אותם לשם. אתם קרונות, קרונות משא. אתם נוסעים רק מה שאומרים לכם. מה אמרו להם, אתם מעמיסים, מעמיסים ונוסעים אחרי הקטר. פעם זה אחרי ראש ממשלת זה , פעם אחרי זה, פעם זה רבי זה ואחרי זה, פעם ככה ופעם.. כל פעם אתה משתנה. למה? כי אתה רק קרון! אבל אם אתה קטר, אתה מוביל את הציבור, אתה מוביל את העם, אתה מכוון את האחרים. אחרייך באים להידבק. עכשיו תעריכו את עצמכם מי אתם.

יוסף היה במצרים, כתוב: "ויוסף היה במצרים". למה כתוב שיוסף היה במצרים? ידעו שהוא היה במצרים. אומרים לנו יוסף היה במצרים. מה זה "היה".? פירושו: אותו יוסף שהיה רועה צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים, נעשה מלך , אבל נשאר צדיק כמו שהיה רועה צאן. זאת אומרת הוא לא התהפך! הוא נשאר אותו הדבר! גם שהוא לא הי מחובר לאחיו ולאביו ולסבו, הוא חתר לבד את הדרך! והצליח להכניע את כל המצרים ולשכנע אותם וכולם הלכו אחריו, כולל פרעה! אמר לו "רק הכסא יגדל ממך", אתה המכלכל של כל ארץ מצרים. נער הגיע! אבל הוא היה קטר! הוא משך את כל העולם אחריו. את כל העולם! זה נקרא קטר! זאת אומרת לא משתנה.

תשמעו עכשיו מעשה שמובא ב"מעם לועז": שהיה פעם גם כן נער יהודי שהיה רועה צאן. כל יום היה יוצא לצאן, אין אף אחד , הוא היה לבד, אין חברה. בשדה. היה יושב עם הצאן ומחלל בחליל. והצאן היו רועים, אוכלים, לפנות ערב היה לוקח אותם מחזיר אותם למקומות ולמחרת אותו הדבר. לימים הוא הגיע לעיר הגדולה והסתובב כך וכך ויצא שהכירו אותו פה והכירו אותו שם והתקדם לאט לאט, וקידמו אותו עד שהגיע לממשלה. בממשלה הכירו אותו ואת חוכמתו ופה ושם, עד שנהיה שר האוצר! והמלך אהב אותו מאוד וכו'. אבל כידוע כמו בכל הסיפורים עם יהודים, נתקנאו בו שרי המלך והחליטו להעליל עליו עלילות שהוא גנב והוא שר האוצר שגונב מהמלך. ואז אמרו למלך תתפוס אותו, הוא מחביא כספים, יש לו חדר מסתורי, סודי, שמה הוא מחביא את כל האוצרות, את כל היהלומים והדברים, הכל שמה הוא שמה. לכן תבקש לעשות סיור בכל המתחם שהוא אחראי עליו. והנה המלך קורא לו אומר לו: אני מאוד מתפעל מכל מה שאת העושה וברצוני לסייר ולעבור בכל שטח האחריות שלך. והם עוברים ממקום למקום, הוא מסביר לו פה כך ופה כך, והנה הם עוברים ליד איזה חדרון קטן, ושר האוצר היהודי מדלג מעליו ומפנה את תשומת המלך למקום אחר ואומר הנה בוא תראה פה, ואז השרים לוחשים לו "זה זה, החדר הזה, פה, פה". המלך שואל אותו: "למה אתה לא פותח לי את החדר הזה, לראות מה יש בפנים?". אומר לו: "אדוני המלך, אני ממש מתחנן לפנייך אני לא אאכזב אותך! ואני לא אשקר, אני מעולם לא עשיתי משהו נגד המלכות וכו'.. תאמין לי, תעשה לי טובה, איון צורך לפתוח את זה, זה משהו אישי,זה לא קשור בכלל לממלכה ולא כלום".. "תפתח!" חשב זהו תפס אותו. בלית ברירה פתח את החדר. מה רואים בתוך החדר? כיסא, תרמיל וחליל. "מה זה?" הוא שואל אותו. מה זה? אומר לו: "זהו זה! מה שאתה רואה אדוני המלך". מתחילים לדפוק בקירות, אולי הם חלולים, בבלטות, בכל. לוקחים את המקל, לוקחים את החליל מפרקים אותם, אולי מוחבא שמה יהלומים או משהו. שום דבר! שום דבר! "מה זה?". אמר לו: "אני אסביר לך אדוני המלך. אני הגעתי לפה שאני הייתי בהתחלה רועה צאן. בשביל שלא אתגאה ולא אשכח מאיפה ה' רומם אותי, אז הנחתי את התרמיל שלי ואת החליל ופעם ביום אני נכנס לפה, מתפשט מבגדי השר, לובש בגדי הרועה, יושב על הכיסא, לוקח את החליל, מחלל ונזכר שאני רק רועה צאן שה' החליט לרומם אותי  ולהביא אותי לכאן. אבל אני בתוך תוכי לא השתנתי מאומה". אתם שומעים? ויוסף היה במצרים, הוא יוסף שהיה רועה צאן אצל אביו, והוא אותו יוסף היה במצרים. לא השתנה כלום.

לעומת זאת, היה עני שסוכן הגרלות ממלוח פיתה אותו לרכוש כרטיס הגרלה ממשלתי בתשלומים לשיעורים. כמה פרוטות לשלם לשבוע. ואז הוא יכול לחלום שנה שלמה על הזכייה שתהיה בסוף השנה, זכייה גדולה. והנה הגרלה נערכה. הרשויות שגרו את התוצאות במברק, עבר הסוכן על הרשימה ונרעש! העני זכה בפרס הגדול 100 אלף רובלים והיה לעשיר של המחוז! השעה הייתה שעת חצות לילה, אבל בשורה כזאת אין לה שעות. עתה את האדרת יצא אל הבקתה הדלה שבפאתי העיירה ובנקישות עזות העיר את העני ובישר לו "זכית! אתה עשיר של המחוז!". נתן בו העני מבט מצמית ואמר לו בקול מקפיא: "ראה, עבור כולם אני פלוני העני והם מרשים לעצמם להתעלל בי, אבל אתה שאתה יודע עכשיו שאני העשיר המופלג, איך העזת להעיר אותי בכזאת שעה?" ישר נהיה חנג'ורי בסטרי! ישר! זאת אומרת, אדם צריך לשמור על המצב שלו. "ברוך אתה בעיר גם ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך". הלו! תזכור אתה באת מטיפה סחורה. ולאן אתה הולך? מקום אפר רימה ותועלה. מה יותר טוב? התחלה או הסוף. שניהם זה לא רמה כל כך, לא? אז כל מה שקרה באמצע, אל תתפעל, כי זה לא יישאר לך! לך תהיה ברוך בבואך, בצאתך, בצאתך בבואך. אותו הדבר! תזכור! יש לך חובה בעולם, תזכור מה החובה בעולם ותשדל להיות קטר, אל תהיה קרון!

שנינו בנגעים: "אוי לרשע ואוי לשכנו". ואמרו חכמים, במשנה אבות: "הרחק משכן רע ואל תתייאש מן הפורעות שהיה תבוא על ידו אלייך". תזהר אתה גר ליד שכן רע, אתה תוזק. מצד שני אמרו מזכת סוכה נ"ו: "טוב לצדיק, טוב לשכנו. שנאמר ף 'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו'''. מה זה פרי מעלליהם? פרי מעלליהם של הצדיקים יאכלו השכנים. אז עכשיו יש לנו ככה: "אוי לרשע אוי לשכנו, טוב לצדיק, טוב לשכנו". מה קורה כשהכנים רשע וצדיק? עכשיו מה יהיה ? האם אוי לרשע אז אוי לשכנו הצדיק או טוב לצדיק טוב לשכנו הרשע? מה יהיה עכשיו? מה אתם אומרים? מה יהיה עכשיו? מי ינצח? מי ינצח? מילה אחת, מי ינצח? (תשובות עולות בקהל) על הרשע אמרו "אוי", "אוי", "אוי". אצל הצדיק אמרו "טוב", "טוב", "טוב". מה יותר גרוע "טוב" או "אוי"? מי ינצח? אף אחד לא יודע אני רואה. יש רק אחד שיכול לנצח: מי שהוא יהיה קטר! מי שיהיה קטר הוא ימשוך את השני אחריו. אם הצדיק הוא קטר, הוא ימשוך את הרשע איתו אליו, אבל אם הרשע קטר, הוא ימשוך גם את הצדיק אליו. זאת אומרת הכל מתחיל ונגמר אם אתה קטר או קרון. יש צדיקים, אבל הם רכרוכיים כאלה, הם מתפשרים, הם מבינים את כולם, הם זה, בסוף הם הופכים להיות כמותם. אבל יש כאלה שאין אצלכם.. אתה לא יכול להזיז אותם ימינה ושמאלה. זה אמרה התורה, לא זזה, לא מעניין אותו מה יגידו עולם ומלואו, ה' אמר מה אכפת לי מה אמרו כולם. אני מרים טלפון לה',ז ה מה אתה רוצה? שלום! לא אומר יש לך מתנגדים  פה בשכונה יש כמה מתנגדים, מה זה השטויות האלה! את מי זה מעניין! מה אמר ה'! "כה אמר ה'". ככה אמרו הניבאים כל הזמן. "כה אמר ה'". אין משהו אחר! אז לכן זה תלוי. אם הצדיק הוא האישיות, הוא הקטר, אז הכח שלו רב והדרך שלו נהירה לו, אז טוב לצדיק וגם יהיה טוב בלשכנו הרשע, שהוא יוקרן ויושפע. אבל אם הרשע הוא הקטר והצדיק בבחינת קרון, עלול הקטר לקשור אותו ולהסיע אותו עימו.

זה שאמר הקב"ה לנביא ירמיה, תשמעו! מזהיר הקב"ה את ירמיה הנביא. אתם יודעים מה זה להיות נביא? נביא חייב להיות אדם שלם במידות ושיצר הרע לא יכול עליו אפילו בדבר אחד קטן. זה דרגה אלוהית! ומזהיר הקב"ה את ירמיהו הנביא: "ישובו המה אלייך ואתה לא תשוב אליהם". תיזהר! שלא תמשך אחרי העם. תיזהר! הנה שאול המלך היה צדיק, כבן שנה במולכו, לא חט מעולם ושאול המלך מה כתוב "אמר בשם העם חמל העם". ה' ציווה למחות את עמלק, הוא השאיר את אגג מלך עמלק והשאיר את הצאן. וכולם שאלו מה זה? אומרים זה הצאן של עמלק, וצריך למחות את השם שלהם! אז מה ענה? הוא אמר "חמל העם". הוא נמשך אחר העם. במקום שהוא יהיה במלך המנהיג והוא יגיד את המילה, נמשך אחרי העם. הפסיד את המלכות. אז אמר לו הקב"ה לירמיה: אתה תשפיע עליהם לטובה והם לא ישפיעו עלייך.

עוד נקודה אחת להכיר את הסבא מנובהרדוק ובזה נסיים. הסבא מנובהרדוק זכרונו לחיי העולם הבא ייסד עשרות ישיבות במרחבי רוסיה. ואחר המהפכה נוסדו עשרות ישיבות נובהרדוק בפולין. הסבא היה מטיל על תלמיד צעיר מהישיבה לצאת להקים ישיבה במקום עוין כנגד רוח התקופה שהייתה סוחפת וגורפת.. כיודע להם הרבה הלכו אחרי ההשכלה והיו משכילים. וגם היה שולח את הבחור הצעיר בלי אמצעים כספיים. כמו שאומרים שבור את הראש ולך תקים ישיבה ברמת אביב ג'. שמעת? ביי! וככה היה משחרר אותם. על כל מרחבי אירופה ורוסיה. וכולם תמהו מניין לו העוז לעקור בחור ישיבה, ששם זה מקור חיותו, לשלוח אותו להתמודד גם רוחנית שלא ייפול וגם גשמית שאין לו אמצעים. בחור! מאיפה יש לו כסף? ואיך לא חשש שבמקום להשפיע הוא יושפע. אז הוא ענה כך... הנה עוד נקודה שאנחנו נלמד על עצמנו. הוא אמר יש שני סוגי תנורים: יש את התנור הישן, כמו שנקרא אח, ששמים בו עצים, פחמים ומדליקים וזה מחמם יפה מאוד. יש תנור חדיש, חדש בזמנם זה היה תנור חשמלי, והוא מחמם נפלא מאוד! אתה יכול לכוון את החום כמה שאתה רוצה והכל. מדהים! שני סוגים של תנורים. מה ההבדל בין שניהם? מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? מה ההבדל? שניהם מחממים מה? (תשובה מהקהל) אחד אפשר לכוון ואחד לא, בסדר. מה עוד? אחד ישן ואחד .. כל מה שאמרתי, אתה חוזר עליו יפה, כל הכבוד. עכשיו מה שלא אמרתי.. מה שלא אמרתי. כן? מה זה? מה ההבדל ביניהם? חשמל. בטח! קראנו לו תנור חשמלי. מודרני.. עוד פעם חוזרים. אתם תלמידים טובים תדעו לכם, לא כולם זוכרים מה שאני אומר. מכל מקום ההבדל הוא כך: את התנור הישן, אפשר לטלטל לכל מקום. למה? אתה לוקח רק את העצים איפה שתים תדליק מחמם. את התנור החשמלי אי אפשר לטלטל, צריך שקע ותקע! והמרחק שזה יכול לחמם זה כפי אורך החוט. זהו! זה התנור החשמלי וזה התנור הישן. עכשיו אומר ככה יש בחורים, יש בחורים שחייבים להשאיר אותם מחוברים לשיבה, לחשמל, כדי שיוכלו להתחמם ולהתעלות. הם עדיין חייבים להיות מחוברים, את אלה אני משאיר בישיבה. את מי אני בוחר? את אלה שיש להם ממקור של חום עצמי. אותם אני שולח את הכפור להפיג את הכפור עם החום הטבעי שלהם. שהם יבערו ויחממו את האחרים באהבה יוקדת לה'. אז זה עוד פעם אותה החינה של הקטר. קטר.

הנה עכשיו אתם עומדים לפני ראש הנה, שבוע וקצת, ובשמים מסתכלים מה רואים בדיוק. אם אתה קרון או קטר. מסתכלים. אפשר לסמוך עליו? אי אפשר? יש לו כוחות עצמיים? אין לו, הוא מטעין את עצמו? הוא לא מוטען? מה הוא מחכה שיגררו אותו, מה קורה עם הבחור הזה? מה עם האיש והאישה האלה? אז לכן אני אומר לכם יהודים יקרים נגד הנבואה שאמר מלאכי: "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו. ויקשב ה' וישמע". אם הוא יראה יהודים שמתחברים ביחד להפיג את הכפור מעם ישראל ולהכניס את החום של התורה ואהבת ה', אלה אני ארחם בזכותם. בזכותם אני ארחם. אבל אם יש כאלה. יש כאלה שהם גחלים בוערות ויכולות לחמם את האחרים. כאלה שיכולים להוביל ולקחת איתם עוד. יש אנשים שבאו פה לארצה ואחד הרים טלפון לחברו ואומר לו אתה בא, הוא מגיע עכשיו היום, את הבא? ושכנע אותו והוא בא. זה קטר קטן. אם היה מרים עוד כמה טלפונים, היה קטר רציני. ואם היה מארגן הרצאה, זה קטר! זה קטר! חביבי! הוא לא דואג רק לעצמו, הוא דואג שעוד אנשים ישמעו שעוד אנשים יכירו ויתקרבו. זה קטר! ואם אדם יודע לעשות עוד ועוד ועוד כך בכל מקום, שואלת! זה זכויות לאין סוף! לאין גבול! מה גודל השכר שמגיע לקטר. למה? אתם יודעים יש קרונות שנוסעים דשן, יש כימיקאלים, יש גל מיני דברים. יש לפעמים דברים הרבה יותר חשובים שמסתרים אותם. יש רכבות! הייתי בגרמניה, ראיתי רכבות מלאות המרצדסים! ממש יוצא מהמפעל, רכבות עם המרצדסים 2016, 2017 עוד מעט. כולם! רק רכבות של מכוניות פאר. אבל מי סוחב אותם? הקטר. זאת אומרת, יכול להיות קטר רשע וקטר צדיק. איזה קטר אתה? גם אם אתה קטר צריך לבחון. "אוי לרשע אוי לשכנו, טוב לצדיק טוב לשכנו". אז הכל תלוי בקטר.

יהיה רצון שהקב"ה יקבל את מעשיכם הטובים כקטורת לפניו ותזכו להיות קטר ולא קרון!

שיחת טלפון:

הרב אמנון יצחק: הלו!

שואלת: הלו!

הרב אמנון יצחק: שלום!

שואל: שלום! זה הרב?

הרב אמנון יצחק: נכון!

שואל: נעים מאוד! שמי רודד, רודד חיים. רציתי לשאול אותך שאלה, אולי אם תוכל לעזור לנו?

הרב אמנון יצחק: כן...

שואל: אני ואשתי התחתנו לפני שנה, הרב שלום לביא חיתן אותנו. מאז החתונה אנחנו מנסים להיכנס היריון.

הרב אמנון יצחק: שניכם?

שואל: ... האישה מתביישת לדבר, אתה מבין?

הרב אמנון יצחק: אתם חוזרים בתשובה?

שואל: אנחנו לא.

הרב אמנון יצחק: אז אם אתם רוצים בעזרת ה', אז תקבלו על עצמכם שלושה דברים: אחד- שמירת שבת כהלכה. שתיים- טהרת המשפחה כהלכה. שלוש- להקפיד על מאכלות המותרים ולא האסורים. עכשיו את כל זה אתה תוכל לברר בארגון שופר יסברו לך כיצד מקיימים זאת או תבוא אלינו ונסביר, ואם תעשו כן, אתן לכם ברכה שאכן תזכו לזרע חי וקיים. 

שואל: אני מוכן לקחת על עצמי את הברכה הזאת וכן אני אעשה את הכל בשביל שיהיה לנו ילד בבית ושהוא יעשה לי את האושר ואת השמחה..

הרב אמנון יצחק: טוב! אז מחר בני נדר, תבואו לבני ברק אלינו, שניכם...

שואל: אנחנו מקריית שמונה.

הרב אמנון יצחק: מה?

שואל: כבוד הרב, אנחנו מקריית שמונה.

הרב אמנון יצחק: אני הגעתי אליכם, אז מה הבעיה שתגיעו אליי?

שואל: בסדר כבודו.

הרב אמנון יצחק: תגיעו. אם לא מחר, מחרתיים. אבל אני אגיד לך מתי. תגיעו בשעה 6 בערב.

שואל: אוקי.

הרב אמנון יצחק: אבל לא לאחר, כי אני אחרי זה מתפלל ונוסע להרצאה.

שואל: אוקי.

הרב אמנון יצחק: בסדר?

שואל: בסדר גמור!

הרב אמנון יצחק: תודה ותהיו בריאים.

שואל: תודה רבה!

הרב אמנון יצחק: ביי, ביי!

שואל: ביי, ביי!

 

שואל: שלום כבוד הרב.

הרב אמנון יצחק: שלום!

שואל: רציתי לשאול שאלה קטנה, אולי היא טיפשית, אבל אני לא מבין אותה. ולשאול משהו בקשר  לאיזה שהוא..

הרב אמנון יצחק: בלי הקדמות, ישר תשאל.

שואל: טוב. קראתי.. התחלתי לקרוא את התנ"ך מהתחלה ועד הסוף...

הרב אמנון יצחק: נפלא!

שואל: וקראתי בבראשית, היה רשום, כאילו שה' ברא...

הרב אמנון יצחק: כאילו? או שהיה רשום?

שואל: לא! לא כאילו, היה רשום. שה' ברא את אדם וחווה.. כאילו...

הרב אמנון יצחק: כאילו.

שואל: לא! לא כאילו!

הרב אמנון יצחק: כן...

שואל: אני מבולבל!

הרב אמנון יצחק: לא נורא!

שואל: בהתחלה רשום שה' ברא את אדם וחווה, אחר כך רשום שהוא ברא רק את האדם.

הרב אמנון יצחק: לא! לא ככה! זה כתוב.. יש שמה חזרה על הפרטים שנאמרו קודם. זה הכל. בהתחלה נאמר כך ואחר כך חוזרים לסדר את הפרטים. זה כל העניין.

שואל: זהו?

הרב אמנון יצחק: זהו! והשני?

שואל: השני רציתי לשאול. אני נורא מבולבל. יש לי דוד שהוא חסיד של חב"ד. והוא בא איתי...אני הולך איתו הרבה לבית... אני לא הולך להתפלל בחב"ד, הוא בא איתי להתפלל איתי הרבה, כי הם מתפללים מאוחר. ויצא לי לדבר איתו הרבה על חב"ד וזה, יש הרבה דברים שאני לא מבין. אני כאילו.. לא מתחברים לי. וישבתי עם רב הישיבה של חב,ד פה באזור. והוא אמר לי שהוא... אם אני אשב איתו הוא יצליח לשכנע אותי שדברים שאני על פניו לא מקבל ולא מבין אותם, והוא אומר ש.. כאילו הם עושים דברים שלא מסתדרים לי עם מה שאני שומע ממך.

הרב אמנון יצחק: כן. נו! זה ברור. מה חשבת? אם כן, הייתי גם כן חב"ד.

שואל: לא! אז השאלה שלי כאילו מה הקטע? מה העניין? במה הם נאחזים?

הרב אמנון יצחק: אני לא יודע מה השאלות שאתה לא מסתדר איתם?

שואל: כאילו הם אומרים שהרבי שלכם הוא המשיח. וכל הניגונים האלה שהם עושים, הם עושים ניגונים והם עושים...

הרב אמנון יצחק: והם מזמינים אותו לעלייה, בעליית שלישי במנחה.

שואל: את מי?

הרב אמנון יצחק: את המשיח.

שואל: אני ל איודע...

הרב אמנון יצחק: שאני יודע! כן, הם מזמינים אותו עלייה. לא עולה אף אחד, אבל זה כאילו הוא עלה.

שואל: והם עושים התוודויות, שאני לא מבין מה הקטע הזה.

הרב אמנון יצחק: לא, להתוודע זה לא בעיה, יושבים ולומדים ומדברים...

שואל: לא! לא! הם שופכים הכל, הם יושבים ומוציאים הכל אחד על השני...

הרב אמנון יצחק: ה' יעזור! זה בסדר. אם הם אומרים דברים טובים, אז זה בסדר. אבל תלוי מה אומרים.

שואל: אני לא מצליח להבין מה הקטע?

הרב אמנון יצחק: תראה, אם הוא המשיח, אז המשיח מת, זה חמור מאוד!

שואל: אני גם אומר את זה!

הרב אמנון יצחק: כן. אבל הם חושבים שהוא חי. אפילו שהוא מת וקברו אותו, הם חושבים שהוא חי.

שואל: אז אני שואל שאלה כזאת...

הרב אמנון יצחק: אז יש משיחים ויש כאלה הם נגדם. ביניהם. אז זה בעיה.

שואל: אז אין מצב בשום פנים ואופן שהרבי מלובביץ' הוא המשיח.

הרב אמנון יצחק: אז אם כבר היו אומרים שרבי שמעון בר יוחאי, ואולי גם משה רבנו. למה צריך להגיד ש..

שואל: זה מה שאני אמרתי לו גם, והוא התעצבן עליי!כאילו מה זה התעצבן עליי... אנחנו נכנסים לאיזה שהוא וויכוח והרב של הישיבה, עוד לא ישבתי איתו, אבל הוא אמר שאם אני אשב איתו, אז הוא יצליח אותי לשכנע אותי ולהסביר לי למה הוא כן המשיח, ולמה כן הדרך שלהם היא הנכונה.

הרב אמנון יצחק: וגם יהיו אנשים אחרים שיגידו לך אני..

שואל: אני לא נגרר בקלות, אני לא מאלה שנגררים. אם יבוא בן אדם ויגיד שמע אני לא!

הרב אמנון יצחק: בקיצור הם חושבים שאתה קרון!

שואל: לא! לא! ממש לא!

הרב אמנון יצחק: אתה קטר?

שואל: אני קטר.

הרב אמנון יצחק: אז למה לא הבאת אותו אליי?

שואל: אני רציתי להביא אותו...

הרב אמנון יצחק: הוא לא רצה...

שואל: הוא לא יכל לבוא, אני אביא אותו פעם הבאה. יש רביעי גם יש בת"א. אני אעשה את כל המאמצים להביא אותו. הוא היה איתי פה, פה פעם. לפני פעם האחרונה שהיית פה הוא היה איתי, ישבנו שם.. זה עם המגבעת, דיבר איתך...

הרב אמנון יצחק: לא משנה...

שואל: לא חשוב. ואני רציתי שהוא יעלה את הנושא, והוא לא רוצה להעלות את הנושא, הוא לא רצה להתעמת, הוא לא רצה.. אני אעשה את כל המאמצים להביא אותו יום רביע י לת"א ואנחנו נפתור את זה פעם הבאה...

הרב אמנון יצחק: טוב. עכשיו נראה מי הקטר.

שואל: אני בעיה! בעזרת ה'!

הרב אמנון יצחק: תהיה בריא!

 

שואלת: שלום כבוד הרב. יש לי שאלה. דיברת על להיות קטר. בתחילת הדרך של החזרה בתשובה לרוב כולם קטרים. אז איך שומרים על זה?

הרב אמנון יצחק: להמשיך ככה.

שואלת: כן. כי לרוב חוזרים בתשובה והאור קצת אחרי כמה שנים כבר יורד.

הרב אמנון יצחק: אני אגיד לך למה. כי אז אחרי שיודעים את האמת ברור וצלול, שומעים דעות מפה משם שמנסים להרגיע, להרגיע, להרגיע, ואז בסוף בן אדם יכול להגיד לעצמו 'רגע! מה אני רק אני צודק? כולם טועים?'. ואז לאט לאט הוא זה, והוא מתחיל להאמין ומתחיל להוריד פרופיל ומתחיל לא להתבלט, ומתחיל לא פה ומסכים כעם זה, ומתפשר עם זה ובסוף הוא נהיה קרון.

שואלת: יש לי עוד שאלה. כמה שאלות, סליחה. יש עניין.. אני לומדת במדרשה והרב אמר, הרב של המדרשה אמר שהיום זה דור שלא מוכיחים. כאילו אין צורך בלהוכיח. השאלה שלי, אם אנחנו כאלה קטרים ורוצים להוביל, השאלה היא אם יש לי את המקום בכלל להיות קטר. כאילו, כי זה דור שאין להוכיח אותו.

הרב אמנון יצחק: קודם כל, חייבים לדעת שגם הקרונות חייבים להוכיח. אני אחד שפטור ממצוות "תוכח תוכיח" ולא נתבטלה מצווה מן התורה וחייבים לקיים את המצווה הזאת. וכבר פסקו גדולי הדור, ביניהם הרב חיים קנייבסקי, ובפרט בדור זה שיש מיליון בעלי תשובה, רואים שהתוכחה הועילה ומועילה, מה שלא היה בדורות קודמים! וזה מועיל.

שואלת: אז ... להוכיח...

הרב אמנון יצחק:חייבים! אם לא, נתפסים בעוון. אם לא מוכיחים נתפסים בעוון. זה הלכה בשולחן ערוך.

שואלת: יש לי בקשה. אחותי.. אני בעלת תשובה, בית חילוני. אחותי בת 36 והיא עדיין לא נשואה וזה ממש צער כבד במשפחה.

הרב אמנון יצחק: דתייה או לא?

שואלת: לא. בכלל חילונים לגמרי.

הרב אמנון יצחק: נו?

שואלת:השאלה שלי...

הרב אמנון יצחק: יש בעיה. הקב"ה כנראה, כנראה חושש שאם היא תתחתן היא תביא עוד חילונים וגם הם לא יכירו בו ולא יכירו אותו, ואז מה יהיה ? אז יתרבו עוד אנשים שאחר כך יצטרך להעניש אותם, והוא לא רוצה להעניש, אז בינתיים שהיא תישאר ככה, עד שתתעורר, ואם היא תתעורר...

שואלת: 36, איפה להתעורר?!

הרב אמנון יצחק: מה אנשים מתעוררים גם בגיל 70, 80.

שואלת: הרב, היא דתייה בלי חצאית. הנפש שלה בפנים...

הרב אמנון יצחק: בנפש כולם דתיים! מה פירוש?

שואלת: הרבה...לא כוונה כזאת! סליחה!

 הרב אמנון יצחק: עצם זה שנולדו יהודים.

שואלת: המידות שלה זה מידות שהרבה אנשים אין להם אותם ברוך ה'. אבל...

הרב אמנון יצחק: איך היא לא מכירה טובה לבורא עולם שנותן לה חיים?

שואלת: יש משהו שאני יכולה לקחת על עצמי בשביל שהיא תתחתן?

הרב אמנון יצחק: איך היא לא מכירה את מי שנותן לה טובות?

שואלת: היא הכירה בעבר, היא מכירה אותו גם בהווה...

הרב אמנון יצחק: אז למה, למה היא עזבה אותו?

שואלת: כי זה דור...

הרב אמנון יצחק: קשה! מה זה קשה לה? מה זה קשה לה? איזה קשה? מה זה קשה? מה קשה?

שואלת: יש משהו שאני יכולה לקחת על עצמי כדי שהיא תתחתן.

הרב אמנון יצחק: לא. את יכולה בשביל להתחתן.

שואלת: אני לא! אני כרגע.. אני מדברת על אחותי.

הרב אמנון יצחק: ברור! אז אני אומר, היא צריכה לחזור בתשובה.

שואלת: ועוד דבר, סליחה. אמא שלי היא חולה. גילו לה עכשיו פרקינסון.

הרב אמנון יצחק: דתייה או לא?

שואלת: לא.

הרב אמנון יצחק: גם לא.

שואלת: אני לא יכולה לקחת עליהן משהו, כאילו, על עצמי?

הרב אמנון יצחק: שאת תהיה בריאה? בעזרת ה'!

שואלת: אין משהו שאני יכולה לקחת עליי?

הרב אמנון יצחק: את לא מבינה! הקב"ה מביא לאנשים בעיות שיתעוררו, אבל ...

שואלת: זה ברור לי, אבל להם זה לא ברור, הם לא מבינים! אין לי את הדרך, כנראה אולי לעורר אותם.

הרב אמנון יצחק: אני אשאל אותך שאלה: נגיד שאמא שלך חולה ואומרים שהיא צריכה לקחת אנטיביוטיקה. את אומרת לרופא 'אולי אני אקח במקומה?'. אין בעיה! תיקחי, תבלעי את הכדורים ולך לא יהיה דלקת, אבל זה לא יעזור לה! היא צריכה לתקן את מה שהיא צריכה לתקן. בלי זה מה יעזור? הבנת?

שואלת: כן.

הרב אמנון יצחק: תני לה דיסקים, שבי איתה על הדיסקים. יש דיסקים מצחיקים בהתחלה. וככה לאט לאט היא תתרגל, ובסוף היא תשמע איזה דבר, אולי משפט אחד יעיר אותה.

שואלת: תודה!

הרב אמנון יצחק: בהצלחה!

 

שואלת: הרב, ה' ישמור אותך!

הרב אמנון יצחק: תודה!

שואלת: רוצה לבקש על מנת להיות כמו שאתה אומר...

הרב אמנון יצחק: קטר.

שואלת: קטר. אני צריכה כח! ואני מבקשת מהרב שייתן לי כח.

הרב אמנון יצחק: לא אני נותן, ה'. אבל אני אברך אותך שהוא ייתן. שמך?

שואלת: אסתר בת מרים.

הרב אמנון יצחק אסתר בת מרים, ה' ייתן לך כח! שהאמת הפנימית שלך תוכל להשפיע על אחרים ויתקבלו הדברים!

שואלת: אמן! ה' ישמור אותך!

הרב אמנון יצחק: אמן!

שואלת: שלום כבוד הרב.

הרב אמנון יצחק: שלום וברכה.

שואלת: רציתי לבקש שני ברכות ושאלה. עם מה להתחיל?

הרב אמנון יצחק: אם מה שתרצי.

שואלת: אוקי. אני בעזרת ה', ביום רביעי יש לי תור לניתוח קיסרי. אני רציתי ברכה שהכל יהיה בסדר.

הרב אמנון יצחק: למה ניתוח קיסרי? כי שתי קיסרי היה לך קודם?

שואלת: היה לי פעמיים, שתי הראשונים ניסתי.. רציתי מאוד רגיל, אבל היה פעמיים חירום, ובשני גם נקרע הרחם.

הרב אמנון יצחק: והם פוחדים, והם אומרים שלא כדאי להמתין וצריכים לעשות קיסרי. ואת רוצה ללדת טבעי?

שואלת: לא! לא רוצה! לא רוצה לזכור מה זה צירים בכלל! מפחדת מאוד מצירים. וגם נקרע לי הרחם, ככה שחוויתי חוויה מאוד, מאוד לא טובה!

הרב אמנון יצחק: ואם זה יהיה כמו תרנגולת?

שואלת: לא! לא! לא! אני מפחדת מזה! לא רוצה!

הרב אמנון יצחק:: טוב!

שואלת: מפחדת!  עברתי חוויה מאוד מפחידה!

הרב אמנון יצחק: טוב!

שואלת: נקרע לי הרחם. לא רוצה להתעסק, לא רוצה לזכור מה זה צירים!

הרב אמנון יצחק: אבל את יודעת שאחר כך את מגבילה את עצמך לעוד הריונות.

שואלת: לא. דווקא אמרו לי הכל בסדר.. יש לנו ארבע בנים בעזרת ה', זה הבן הרביעי...

הרב אמנון יצחק: טוב! בסדר, אוקי. אז מה את רוצה עכשיו?

שואלת: בעזרת ה', אני אמרתי... אם אני רוצה את הברכה...

הרב אמנון יצחק: שמך?

שואלת: נוגה בת פרידה.

הרב אמנון יצחק: נוגה בת פרידה יהיה רמון מלפני אבינו שבשמים שלא ישאל אותך ולא את הרופאים ויעשה מה שהוא מבין לטובה על הדרך הטובה לך, אמן!

שואלת: עכשיו עוד ברכה, לאבא שלי.

הרב אמנון יצחק: כן...

שואלת: הוא נמצא כרגע כבר שבוע באיכילוב, עם חור במעיים.. לא יודעים בדיוק מה זה. ואפשר לרפואתו?

הרב אמנון יצחק: דתי?

שואלת: מה זה... שומר שבת, עובד במקווה. יש עוד פה ושם שיפורים, אבל ברוך ה' בסדר גמור.

הרב אמנון יצחק: הבנתי! תגידי לאבא שיפסיק לאכול בשר ועופות ובעזרת ה'...

שואלת: קודם כל הוא לא אוכל את זה בדר"כ...

הרב אמנון יצחק: אני לא בדרך ולא כלל. אני אומר שלא יאכל יותר בשר ועופות.

שואלת: בעזרת ה', אני אגיד לו.

הרב אמנון יצחק: תגידי לו. אבל אם.. בשמים יודעים אם הוא מתכוון. בשמים יודעים אם הוא מתכוון, על הברכה תהיה על זה.

שואלת: בעזרת ה'.

הרב אמנון יצחק: שמו?

שואלת: סבח דויד בן נג'יה.

הרב אמנון יצחק: סבח דוד בן נג'יה, ה' יזכה אותו לרפואה שלמה והחלמה מהירה בזכות שלא יאכל בשר ועופות כלל, רק מקפ"ז.

שואלת: בעזרת ה', אמן!

הרב אמנון יצחק: מקפ"ז, זה מקהילות פז.

שואלת: עכשיו עוד איזה שאלה קטנה: לי  ולבעלי היה איזה ויכוח.. הוא פה יושב.. חמוד. והיה לנו איזה ויכוח. לפי התאריך המשוער.. לפי התאריך של הניתוח יוצא שהברית יוצאת בצום גדליה. הוא רוצה לעשות את הברית בבוקר. זרזים מקדימים למצוות. ואז הסעודה בערב. הסברתי לו שזה יהיה אחרי ניתוח ויהיה לי קשה לצאת פעמיים. כי בכל זאת זה מאוד קשה אחרי ניתוח ללכת והכל. הוא אומר לי לא יש מצווה, זרזים מקדימים למצוות... מה הרב אומר על זה?

הרב אמנון יצחק: לא הבנתי. אז מתי את רוצה שתהיה הברית?

שואלת: אני דווקא... שאלתי רב והוא אמר לי לעשות בסוף הזמן של מנחה, תפילת ערבית ומיד סעודה. כאילו צאת הצום יהיה כבר בסעודה שלנו.

הרב אמנון יצחק: רגע, ואז יהיה לך כח?

שואלת: פעם אחת לצאת מהבית.

הרב אמנון יצחק: מה זה פעם אחת? למה שתצאי פעמיים?

שואלת: כאילו כבר יצאתי במנחה, זה עניין של שעה עד שיוצא הצום וזהו.

הרב אמנון יצחק: אבל את לא חייבת בצום.

שואלת: נכון. אבל אנשים.. אני אצטרך לצאת פעמיים עם התינוק, להראות להם, אני יודעת מה.

הרב אמנון יצחק: מה פתאום להראות! מה זה תערוכה?

שואלת: כל החבר'ה התימנים שלו רוצים לראות, הם לא יוותרו.

הרב אמנון יצחק: לא! לא! לא!

שואלת: אחרי זה הם יבואו אליי הביתה.

הרב אמנון יצחק: לא! לא חוץ מזה אתם לא יכולים לדחות ביום או להקדים ביום?

שואלת: מה את הניתוח?

הרב אמנון יצחק: כן.

שואלת: אפילו דקה לא רוצים להקדים לי ולא לדחות לי ולא כלום.

הרב אמנון יצחק: לאיזה שעה הם קבעו?

שואלת: אני לא יודעת. שש וחצי אני צריכה להיות שם.

הרב אמנון יצחק: מתי?

שואלת: לא. שש וחצי בוקר. ביום רביעי אני צריכה להיות שם.

הרב אמנון יצחק: חצי יום הכנות...

שואלת: עם ההכנות  7וחצי, 8 ניתוח נגיד.

הרב אמנון יצחק: אה! צ'יק צ'ק.

שואלת: פעם האחרונה היה צ'יק צ'ק.לקח שעה.

הרב אמנון יצחק: הבנתי. טוב. ה' יגזור שמה שהתכוונו, כמו שאמרתי קודם לא יתקיים כמו שהתכוונו ויצא הכל על הצד הטוב ביותר מצד הלידה ומצד הברית.

 

שואלת: שלום כבוד הרב.

הרב אמנון יצחק: שלום.

שואלת: אני כרגע בשירות לאומי, שנה שעברה. כאילו סיימתי הרגע. והם ממש מציעים לי להישאר שם עוד שנה. ואני רציתי לדעת מה דעת הרב על העניין הזה.

הרב אמנון יצחק: אם החזון איש זצ"ל היה בדור הזה עכשיו ושומע אותך, היה בוכה. והוא אומר שזה "ייהרג ולא יעבור". אז אם את לא חייבת עכשיו כלל, לא להמשיך. כי זה "ייהרג ולא יעבור". יש לך דין של שבויה לפי החזון איש.

שואלת: מה זאת אומרת שבויה?

הרב אמנון יצחק: כיוון שאת בשירות לאומי, במסגרת מחייבת שאינך יכולה לעשות כל מה שברצונך.

שואלת: מה זה עבודה?

הרב אמנון יצחק: עבודה את יכולה כל רגע לקום וללכת. לא רוצה לעבוד, ביי! מתפטרת.

שואלת: נו! אני בשנה שנייה אני יכולה לקום וללכת באותו רגע. אין לי שום מחייבות. שנה ראשונה היא מחייבת.

הרב אמנון יצחק: אז זה לא שירות לאומי.

שואלת: לא, לא! שנה ראשונה של שירות לאומי...

הרב אמנון יצחק: שירות לאומי את יכולה לקום ולהחליט די לא רוצה לבוא יותר! את יכולה?

שואלת: זה בשנה שנייה.

הרב אמנון יצחק: לא! אני שואל אותך. עכשיו את מתחילה שנה שנייה? נגיד את התחלת שבוע, ואחרי זה את אומרת לא רוצה לבוא יותר!

שואלת: בטח שאני יכולה.

הרב אמנון יצחק: אז זה לא שירות לאומי.

שואלת: זה שירות לאומי בשנייה שנייה.

הרב אמנון יצחק: לא הבנתי, והוא מחייב או לא מחייב?

שואלת: אז אני מסבירה לרב את ההבדל בין שנה ראשונה לבין שנה לבין שנה שנייה.

הרב אמנון יצחק: שמעתי. אבל הוא לא מחייב?

שואלת: הוא לא מחייב. שנה שנייה...

הרב אמנון יצחק: אז למה את צריכה להתחייב להגיד שאת באה לשנה שנייה? אם תבואי באת ואם לא תבואי לא באת.

שואלת: אין בעיה. אני צריכה להצהיר אבל שאני בשנה שנייה בשירות לאומי, באותו רגע...

הרב אמנון יצחק: לא הבנתי! למה את צריכה להצהיר אם זה תלוי בך, אם את רוצה או לא.

שואלת: כי זה מסגרת של שירות לאומי...

הרב אמנון יצחק: כמו שאמרתי זה מסגרת! הוא שאמרתי! הבנת את הרעיון? זה הרעיון שאמר החזון איש.

שואלת: לא הבנתי, זה לגמרי...

הרב אמנון יצחק: שאדם יכול לבוא מתי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה והוא לא מוסגר ולא מתחייב ולא מצהיר ולא כותב ולא חותם ולא מתחייב...

שואלת: אבל גם בעבודה זה לא ככה.

הרב אמנון יצחק: אמרתי אני הלכתי לעבודה אמרתי לו לבעל הבית אתה רואה? לא בא יותר! אל תשלום, כן תשלום, לא רוצה לבוא! מה הוא יכול לעצור אותי לחייב אותי? הוא לא יכול!

שואלת: אבל ככה זה גם בשנה שנייה.

הרב אמנון יצחק: אז לכן אמרתי אל תחתמי. תגידי אני מוכנה לבוא מתי שאני אוכל בלי לחתום.

שואלת: וככה זה יהיה מותר?

הרב אמנון יצחק: אז זה כאילו את באה להתנדב סתם, כאילו הגעת לבית חולים, אורמת יש מהו לעשות? אני רוצה לעשות משהו. אבל את לא במסגרת. אדם מותר לו להתנדב בבית חולים, את רוצה לבוא לעזור לחולים. אין בעיה! בואי תעזרי לחולים. אבל מישהו יכול להגיד לך לא את צריכה להישאר עד סוף המשמרת, את צריכה ככה, צריכה ככה, לא חייב.

שואלת: אבל אז לא ישלמו לי אם אני אתנדב.

הרב אמנון יצחק: אה! אז מחויבת גם בשכר, עוד יותר גרוע!

שואלת: אוקי.

הרב אמנון יצחק: תהיי בריאה!

שואלת: רגע, אני יכולה לבקש בקשה.

הרב אמנון יצחק: כן, בקשה.

שואלת: אני רוצה שהרב יברך אותי..

הרב אמנון יצחק: אני לא חייב!

שואלת: חחח!

הרב אמנון יצחק: כן... ברכה למה?

שואלת: לזיווג הגון.

הרב אמנון יצחק: בבקשה. שמן ושם האמא?

שואלת: סיון לין בת רבקה.

הרב אמנון יצחק: סיון לין בת רבקה, ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה!

שואלת: אמן! ואת חברתי לעדי אור בת ימימה.

הרב אמנון יצחק: אבל היא לא רצתה, אני אמרתי לה קודם.

שואלת: עכשיו היא רוצה.

הרב אמנון יצחק: עכשיו. מה שמה?

שואלת: אור בת ימימה.

הרב אמנון יצחק: אור זה שם של חנג'ורי. צריך להחליף את השם. אור, אור צריך להחליף את השם. אור בת?

שואלת: להחליף את השם?

הרב אמנון יצחק: שלך! כן.

שואלת: ל...?

הרב אמנון יצחק: ל...אורה.

שואלת: הרב, אני התייעצתי עכשיו...

הרב אמנון יצחק: גם איתי עכשיו התייעצת...כן.. בינתיים אני אברך. אור בת?

שואלת: ימימה.

הרב אמנון יצחק: ימימה. ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה!

 

שואל: ערב טוב כבוד הרב?

הרב אמנון יצחק: ערב טוב.

שואל:שאלה לי אלייך בבקשה. יש לי בעבודה חבר שאני.. קודם כל אני מזכה אותו להניח תפילין, והוא ביקש ממני שאני אביא לו את הברכה "אשר יצר". הלכתי על זה, אמרתי עד יום שלישי מביא לו את זה. איך אני יכול לשכנע אותו, יותר נכון לשבור לו את היצר הרע שישמור על הברית.

הרב אמנון יצחק: קשה מאוד.

שואל: מן הסתם.

הרב אמנון יצחק: אבל יש קיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד שמדבר על הנושא הזה, פרק שלם. ויש שמה עצות גם מה צריך לעשות ומה התיקונים שצריך עושת כנגד מה שהוא עושה. הוא רק יראה מה התיקונים שצריכים, הוא יבין מה גודל העוון של מה שהוא עושה ומה העונש שהוא עלול לקבל. אז זה יכול להרגיע אותו.

שואל: למרות שאני אמרתי לו ברגע שאדם פוגם בברית, אלף הוא פוגם בפרנסה שלו, הוא פוגם בבריאות שלו...

הרב אמנון יצחק: הרבה דברים, הרבה דברים יותר גרועים.

שואלת: מביא צרות לעולם..

הרב אמנון יצחק: יותר גרוע, כן.

שואלת: זה עוד חלק.

הרב אמנון יצחק: בורא שדים גם בשביל שיתנקמו בו.

שואל: זה אתה אמרת.

הרב אמנון יצחק: נכון, זה אני אמרתי.

שואל: והוא שאל אותי מה הדברים הטובים שאם הוא שומר את הברית.

הרב אמנון יצחק: גם שם כתוב.

שואל: אמרתי לו מה שאני יודע. פרנסה שלו יותר....

הרב אמנון יצחק: חזרת על כמה שנשלל, חזר לו בחזרה. כן...

שואל: הוא שומר את הברית שלו.

הרב אמנון יצחק: ברור.

שואל: בעזרת ה' אשתו תלד ולד בריא ושלם, הכל יהיה בסדר.

הרב אמנון יצחק: וכל זה אתה אומר מההבנה שלך וזה בסדר.

שואל: אמרתי לו ממה שאני מכיר.

הרב אמנון יצחק: בדיוק. אני לא רב ואני לא כלום, ואני גם לא רוצה רב.

שואל: בדיוק! נכון! אז צריך להראות לו את הרב גנצפריד, קיצור שולחן ערוך, פרק שלם רק על זה.

שואל: אני אמסור לו את זה.

הרב אמנון יצחק: בהצלחה!

שואל: ואם אפשר שהרב יברך אותי.

הרב אמנון יצחק: תזכה בעזרת ה' להיות קטר!

 

שואל: שלום כבוד הרב!

הרב אמנון יצחק: שלום!

שואל: רק רציתי להגיד ישר כח על כל התוכחות לכם, כל החיזוקים לכם ישראל. אני מתחזק ממך כבר שנים על גבי שנים, ורק בזמן האחרון אני נכנסתי בתשובה לפני שנה וחצי, בזכותך כמובן.

הרב אמנון יצחק: ברוך ה'!

שואל: התחתנתי לפני שבועיים, עכשיו אני רוצה לבקש ברכה לבנים צדיקים, יראי שמים, כמוך!

הרב אמנון יצחק: יהי רצון! תשמע רגע. אם אתה יוכל ללמוד שעתיים בתענית דיבור כל יום, שלושה חודשים רצוף, אשתך תלמד חצי שעה ספר שעיר תשובה של רבנו יונה שלושה חודשים רצוף, ה' יזכה אתכם לזרע חי וקיימא.

שואל: אמן! אני מקבל על עצמי!

הרב אמנון יצחק: כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים לאלתר! שנה טובה!  

השאירו תגובה

כדי לכתוב תגובה עליך להיות מנוי מנוי

סרט השבוע

פלייליסט

אתם צריכים להתחבר כדי ליצור פלייליסט