התייחסותו של הרב אמנון יצחק לפסק הדין נגד נסים סבג שחוייב לשלם 29 אלף שקלים.