פרשת שלח לך

יום ה' - והיא לא תצלח
יום ד' - אל תהיה מלאך
יום ג' - לפעמים ההפסד הוא הנצחון
יום ב' - שליח מצוה במסירות נפש
יום א' - מידת החנופה - יערות דבש

 

• לרשימת השיעורים המלאה לפרשת שלח לך לחץ כאן.