פרשת בהר

יום ה' - זעקת העני
יום ד' - מי זוכה להטיב בשלמות?
יום ג' - כל מצוה גידולי גידולים של שכר נצחי
יום ב' - והארץ לא תמכר לצמיתות
יום א' - העשייה היא התכלית

 

• לרשימת השיעורים המלאה לפרשת בהר לחץ כאן.