פרשת קדושים

יום ה' - קדוש, קדוש, קדוש - שלוש קדושות. למי ולמה?
יום ד' - כבוד תלמיד חכם. ומיהו תלמיד חכם
יום ג' - מרכבת הסטרא אחרא
יום ב' - נבל ברשות התורה
יום א' - כיצד ניצלים מן העריות?

 

• לרשימת השיעורים המלאה לפרשת קדושים לחץ כאן.