זמני קריאת מגילת אסתר בביה"כ 'קהילות פז' בני ברק, רח' מתתיהו 10

 

ליל י"ד באדר, יום רביעי (20.03.19)

תפילת ערבית וקריאת המגילה בשעה 18:11 (עזרת נשים פתוחה)

קריאת מגילה נוספת לנשים בשעה 20:30

הערה: יש לקחת בחשבון זמן למציאת חניה, יתכן מצב שהחניות באזור ביה"כ יהיו תפוסות.

 

י"ד באדר, יום חמישי (21.03.19)

קריאה לגברים לאחר תפילת ותיקין (זמן הנץ החמה - 05:44) (עזרת נשים פתוחה)

קריאה נוספת לנשים בשעה 12:00