פרשת ראה

יום ה' - הטעות בחשבון
יום ד' - הכנה לאלול
יום ג' - מצוות הזביחה
יום ב' - ספר בני ציון חידושים על פרשת ראה
יום א' - פותח את ידך

 

• לרשימת השיעורים המלאה לפרשת ראה לחץ כאן.