לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א,

רצינו להודות על סייעתא דשמיא ועל ניסים שקרו לנו בזכות הברכה של כבוד הרב.

בשבוע שעבר ביום רביעי בצהרים אחותי הרגישה כאבים מוזרים מעבר לצירים שהיו לה והם נסעו לבית חולים. במשך היום לא הייתה התקדמות נוספת לקראת לידה.

לאחר שנגמרה ההרצאה בירושלים התקשרתי לראות מה שלומה. עדיין לא הייתה התקדמות רק גילו שהמים מקוניאליים-  דבר שהזכיר לי מיד את הנס המרגש של "חיה יחיה".

שלחתי מאחותי הודעה לכבוד הרב שהשיב "ברכתי" והמשכנו לקרוא תהילים. (היו גם נשים שקראו תהילים בנסיעה חזור לב"ב שיבורכו! ואגב זה היה אחרי שכבוד הרב התעכב בהרצאה בירושלים בעקבות שסידר עניינים בין זוג בי-ם, ממש פעילות ללא הפסקה...)

הלכתי לישון בידיעה שהמצב לא משהו אבל נרגעתי שכבוד הרב בירך ובעז"ה הכל יהיה בסדר.

בהמשך הלילה בבית חולים נתנו לאחותי זירוז ותוך כמה דק' התפתחה לידה. מאשר יגורתי בא עלי... אימי שתחי' מספרת שהתינוקת יצאה בלי בכי ומיד הטיסו אותה מהחדר. גיסי שעבר מחדר לחדר מספר שביצעו לה סקשן והחייאה.

ב"ה זכינו והיא חזרה לחיים והתאוששה, אך עדיין בבדיקות שערכו לה חששו שהיא מפתחת משהו...

הקב"ה שעושה הכל ברחמים ורצה לעורר אותנו, סידר הכל וכיום התינוקת נועה שתח' בריאה, שלמה וממש מתוקה! 

אחותי ב"ה על אף שהייתה לה לידה הכי לא פשוטה מבין לידותיה, התאוששה במהירות. וזאת הלידה הראשונה שהיא ילדה בלי תפרים!!  אין לי ספק שבזכות הברכה של כבוד הרב הכל התמתק!

תודה להקב"ה ששלח לנו בדור הזה את כבוד הרב. שמורה לנו מה הקב"ה מבקש מאתנו, שמברך והקב"ה מקבל תפילותיו, שאת כל חייו מקדיש להחזיר אותנו הבנים לאבינו שבשמים.

על אף שאנו לוקחים ממנו את הזמן שבו היה יכול לשקוע בלי הפסקה רק בלימוד תורה ובהתעלות רוחנית, על אף שיש ביננו כפיות טובה, על אף שמבזים אותו ומוציאים עליו לעז מכל הכיוונים, מקלקלים את כל מה שהוא פעל. כבוד הרב לא עוצר ושלעולם לא יעצור! בלעדי כבוד הרב לא היינו מגיעים להבנות כאלה בעבודת ד' על אף שגדלנו כדתיים~חרדים.

שהקב"ה ימלא את כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה, שתתמיד בריאותו ובריאות כל משפחתו, ויתהפכו הלבבות של השומעים דבריו לעבוד את ד' ביראה, באהבה, בשמחה ובזריזות ונזכה כולנו במהרה לגאולה השלמה ולשוב השכינה!

תודה רבה!

תהל.