ערב שבת
• 17:00 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א
• 19:15 - תפילת מנחה וקבלת שבת

ליל - שבת קודש
• 20:20 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א
• 20:50 - תפילת ערבית
• 21:10 - שיעור קצר מפי הרב אמנון יצחק שליט"א

שחרית - שבת קודש
• 05:00 - הודו
• 05:40 - תפילת עמידה ותיקין
• 06:40 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א

מנחה - שבת קודש
• 13:30 - תפילת מנחה גדולה (יש ענין לאכול סעודה שלישית מוקדם מהרגיל)
 17:00 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א

ליל חג השבועות
• 20:15 - תפילת ערבית של חג השבועות
• 23:00 - תחילת התיקון
• 03:00 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א

שחרית - שבועות
• 05:00 - הודו
• 05:39 - תפילת עמידה כותיקין

מנחה וערבית- שבועות
• 17:00 - שיעור מפי הרב אמנון יצחק שליט"א
• 19:45 - תפילת מנחה
• 20:15 - תפילת ערבית מוצאי חג