שלום כבוד הרב.

אני רוצה לספר ולהודות לכבוד הרב על הנס שלנו. בעלי עד לא מזמן היה עובד כל היום במשרד עם נשים ועוד בעיות, בערב היה עם חברותא קבועה במשך 4 שנים אחרונות.

התפללתי המון ובכיתי לה' שיזכה לשבת ללמוד בכולל עם אנשים כשרים ושיזכה למצוא חברותא כלבבו שיתחבר אליו לא פחות מהחברותא הקודם.

התפללתי שנזכה להדבק בצדיק אמיתי.  בעלי חיפש במשך שנים קהילה ורב ולא הצליח להתחבר לשום מקום (מיד הרגיש משהו לא אמיתי).

ובתקופה כל כך קצרה בעלי התקרב מאוד לרב,  קיבל בנס פיטורין מהעבודה עם פיצויים ומצא חברותא כבר בימים הראשונים.

לומד בכולל בקהילה עם אנשים מדהימים והמדהים ביותר, למי שמכיר את בעלי שעובד מגיל 16, שהוא היה מאוד מאוד רוצה לשבת כל היום בכולל ולא לעבוד, אם אני יכולתי להביא פרנסה הביתה!

זה לא האדם שהכרתי, יש לו כוחות שלא הכרתי! הוא פשוט התחיל להנות מהלימוד וכל אפשרות לומד ומלמד אותנו ולומד עם הילד במסירות נפש ממש בערב כשהוא חוזר הביתה.

איך הוא קם כל בוקר בעקשנות בשעה מאוד מוקדמת כדי להספיק להגיע בזמן. גם בשבת כשלא ליד הרב. אני רואה איך ה' ריחם עלי ואיך שכבוד הרב אומר שבדברים רוחניים הקב"ה נותן לאדם, אם הוא רוצה ומבקש.

אני רוצה להודות לכבוד הרב על כל המוסר שנותן לנו ועל הטיפול המסור של הרב בבעלי, על היעוץ וההכוונה בכל תחום בחיים!

אני מודה לה' שזכינו להתקרב לצדיק אמיתי ולקהילה מיוחדת כמו שלנו. שנזכה להמשיך ולעלות מעלה במידות ובתורה. שוב תודה כבוד הרב, אני לא יכולה לתאר במילים כמה שאני מודה ומאושרת מהשינוי הקיצוני והלא יאומן הזה וכמה טוב לבעלי ולילדים שיש לנו את כבוד הרב והקהילה!!!