כבוד הרב, אני חייב לשתף אותך במקרה שהיה אצלי בבית יום שישי.

אמא ואבא שלי התארחו אצלי השבת ואבא שלי רחוק שנות אור מהתורה ומצוות, מדי פעם גם מעשן בשבת וכל פעם שניסינו להוכיחו על עניני הקדושה הוא ממש היה אנטי ומקלל ומה לא...

ובמיוחד שהיה מגיע אלי לשבתות זה היה לא שייך, כי כל השבת הוא היה מקטר שאין לו טלויזיה וקשה לו וכו' וכו'... 

אז בקשתי מאמא שלי ששבת שלפני הניתוח, אני לא מעונין שהוא יגיע בשביל לא להעכיר את האוירה.

ביום שישי הוא החליט שהוא בא בכל זאת, אני קוויתי שהשבת תעבור בשלום, 

כשהתחלנו לשיר "שלום עליכם" אז הבת שלי כדרך קבע באה אלי ותופסת לי את היד וגם מבקשת מאשתי (אמא שלה) ואנחנו רוקדים ביחד.

היה רגע קשה במיוחד שאני יודע ששבת הבאה אני בטיפול נמרץ בשעות האלו ולא אהיה איתה... 

סיימנו את השירה והגיע רגע הקידוש... אבא שלי יושב בסלון ולא מגיע לשולחן... אמרתי לו "אבא, קידוש, בא לשולחן" הוא אומר לי שאין לו כיפה. 

אמרתי לו "אז תגיד שאין לך כיפה", נזכרתי שלקחתי מהרצאה של כבוד הרב כיפה ביום שלפני, בצפת...

הבאתי לו והוא שם על הראש, 

הוא נעמד ליד אמא שלי דקה והוא אומר לה 'מהיום אני שומר שבת' אז היא לחשה לי את זה ונפעמתי ולא עיקלתי אמרתי לו "אבא אתה מבין את המשמעויות?! זה לא טלויזיה ולא אור ולא סיגריות ולא לנסוע!" הוא אומר לי "זהו, אמרתי אמרתי..."

כל הסיטואציה שהשם שם אותנו השפיעה עליו, זה וודאי, אבל אני בטוח שזכות הכיפה שהרב נתן ואני מאמין שהרב מיחד כל חלוקה וחלוקה של פריט קדושה כזה או אחר שיעשה את ייעודו, ואכן כך היה.

תודה הרב השם יצליח דרכך.