פרשת וישב

יום ה' - חיה רעה אכלתהו
יום ד' - אומץ הלב
יום ג' - המלבין פני חברו ברבים יורד לגיהנום ואינו עולה
יום ב' - כוחו של מיאון
יום א' - שלווה ועמלן של צדיקים