כבוד הרב הננו מכירים כ-40 שנה.

חזקתני בתשובה ובמעשים טובים ושכרך יהא מן השמים. רציתי לשמח את כבודו ובאתי לכאן, כל הזמן הרב אמר שהטמבלויזיה מחטיאה ומקלקלת, וכך בכב' באלול תשע"ז הצלחתי בס"ד להתנתק מהחדשות ובכל הבל הרוח של הטמבלויזיה.

כבוד הרב נגמלתי בזכותך מסמים קשים מאופיום להמונים, הטמבלויזיה עם תכנים לנתקנו כמו אנטיוכוס מתורתנו הקדושה, ערבים ויהודים ח"ו רח"ל וכ"ו...

לא מעניין אותי אל או עזריה הצדיק וכל התשקורת.

הרב חידוש: יש לי כל יום עוד שעתיים ... רזרבה...

תודה לרב בריאות ואורך ימים...