לרב אמנון יצחק שליט"א,

הרב אני בטוח שאתה מבין אבל אתה לא מבין כמה שההרצאות שלך מחזקות, אתה ממש רב שנשאר מפעם מהתקופה שהיו אומרים לבן אדם זה חוזר בתשובה והיו יראים ממנו.

יכולתי לאכול בשר כי אחי החרדי התיר לי, ויכלתי לעשות עוד מלא דברים ש"כל" בני ברק עושה, אבל בזכות ההרצאות שלך החלום שלי זה לבוא עכשיו מלמטה ושאחי החרדי יראה אותי ויגיד הלוואי שאני הייתי ככה מחוזק כמוהו.

החלום שלי זה לבוא מלמטה ולהראות כמה שחילוני עד אתמול יכול להפוך לצדיק, אם יש לו רב צדיק ולהזכיר לו בדיוק איזה חרדי הוא היה רוצה להיות, כשהתחיל להתחזק

אמנם ברור לי שכאשר אני רואה את ההרצאות שלך אני חזק הרבה יותר, מאשר לאחר מכן, אבל זה נותן דחיפה לעשות את הכל ישר ואני יודע שאם אעשה הכל צעד-צעד, ישר, לא יהיו לי קשיים בעזרת השם.