חול המועד סוכות

יום ג' - החילוק במצות סוכה בין ישראל לגוים
יום ב' - השמחה מגלה את תוצאות יום הכיפורים
יום א' - אישון עינו של הקב"ה