יום ה' - מעשה קוף בעלמא
יום ד' - התשובה לפי רבנו בחיי
יום ג' - מי הוא החכם האמיתי?
יום ב' - למי הרב ענה "הוא שייך לציבור?"
יום א' - גלימה לי, גלימה לי...