פרשת עקב

יום ו' - הבוטח בה' חסד יסובבנו
יום ה' - אין להאמין בדבר רק בגלל האומרו ואפילו אדם גדול
יום ד' - מי בוטח באמת?
יום ג' - היסורים הם הנביאים של דורנו
יום ב' - רודפים אחרי הכבוד
יום א' - השער לבטחון