יום ה' - חמשת מיני ערב רב - ב'
יום ד' - חמשת מיני ערב רב - א'
יום ג' - גדולתו של מנהיג
יום ב' - סוד אריכות ימים