פרשת מטות-מסעי

יום ו' - מהו פשע מלחמה?
יום ה' - ללמוד מפר מקדש שם שמים?
יום ד' - למי מתים ילדים קטנים ואשתו מפלת נפלים?
יום ג' - כנגד מי היצר לא יכול?
יום ב' - מוציא יקר מזולל כפי תהיה
יום א' - הכרת הטוב - חובה מן הדין