פרשת פנחס

יום ו' - פלפולים על פרשת פנחס
יום ה' - אוהבי השם שנאו רע
יום ד' - כיצד למנוע את המוות?
יום ג' - תכונות המנהיג של ישראל
יום ב' - נתוניו של מנהיג
יום א' - העולם כולו כדאי הוא לו